Διαδικασία Αμφισβήτησης Συναλλαγών με Κάρτα και Συχνές Ερωτήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαδικασία Αμφισβήτησης Συναλλαγών με Κάρτα και Συχνές Ερωτήσεις"

Transcript

1 Διαδικασία Αμφισβήτησης Συναλλαγών με Κάρτα και Συχνές Ερωτήσεις 1. Τι είναι η αμφισβήτηση συναλλαγών με κάρτα 2. Διαδικασία αμφισβήτησης με κάρτα 3. Κατανόηση των κανονισμών των Οργανισμών των Καρτών και το χρονοδιάγραμμα για την επίλυση αμφισβήτησης συναλλαγών 4. Ποιες πληρωμές πρέπει να κάνω στον λογαριασμό της πιστωτικής μου κάρτας, όταν η αμφισβήτηση συναλλαγών βρίσκεται σε εξέλιξη 5. Πώς μπορώ να ακυρώσω την αμφισβήτηση συναλλαγών που έχω υποβάλει 6. Τι πρέπει να θυμάμαι 7. Ποιοι είναι οι πιο συχνοί λόγοι αμφισβήτησης συναλλαγών με κάρτα και τι πρέπει να κάνω / προσκομίσω ως ο κάτοχος της κάρτας; i. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που δεν αναγνωρίζω μια χρέωση στο λογαριασμό της κάρτα μου; ii. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που δεν έχω εξουσιοδοτήσει ή δεν έχω συμμετάσχει στη συναλλαγή; iii. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που μια εταιρεία με έχει χρεώσει με λανθασμένο ποσό; iv. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που έχω χρεωθεί περισσότερο από μία φορά για την ίδια συναλλαγή; v. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που η κάρτα μου έχει χρεωθεί μετά την ακύρωση της συνδρομής ή της υπηρεσίας; vi. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που δεν έχω παραλάβει κάτι που παρήγγειλα; vii. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που το εμπόρευμα που έχω παραλάβει είναι διαφορετικό από αυτό που είχα παραγγείλει ή είναι ελαττωματικό / κατεστραμμένο; viii. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που παρήγγειλα γνήσια προϊόντα και έχω λάβει απομίμηση αυτών ή μια επιστολή για κατάσχεση από το Τελωνείο; ix. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που μια επιστροφή χρημάτων (πίστωση) δεν φαίνεται στην κατάσταση λογαριασμού μου; x. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που έχω χρεωθεί με επιπλέον ποσό από κάποιο ξενοδοχείο, κρουαζιερόπλοιο ή εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων; xi. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που έχω προσπαθήσει να κάνω ανάληψη μετρητών από την ΑΤΜ, αλλά δεν έχω παραλάβει το ποσό ή έχω παραλάβει μέρος του ποσού από την ΑΤΜ; xii. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που έχω αγοράσει την υπηρεσία ή τα εμπορεύματα, αλλά πλήρωσα με άλλο μέσο; 1 P a g e

2 1. Τι είναι η αμφισβήτηση συναλλαγών με κάρτα; Για τις πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, Αμφισβήτηση Συναλλαγών με Κάρτα, είναι όταν ένας κάτοχος κάρτας αμφισβητεί την εγκυρότητα μιας ή περισσότερων συναλλαγής/ών που εμφανίζεται/ονται στην κατάσταση λογαριασμού της κάρτας του. Οι κάτοχοι καρτών αμφισβητούν συναλλαγές για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των μη εξουσιοδοτημένων χρεώσεων, της μη παραλαβής εμπορευμάτων, της παραλαβής ελαττωματικών εμπορευμάτων, της λανθασμένης χρέωσης ποσού συναλλαγής και της χρέωσης διπλής συναλλαγής. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους αμφισβήτησης συναλλαγών, ανατρέξτε στην ενότητα «Ποιοι είναι οι πιο συχνοί λόγοι Αμφισβήτησης Συναλλαγών με Κάρτα και τι πρέπει να κάνει / προσκομίσει ο κάτοχος της κάρτας;» 2. Διαδικασία αμφισβήτησης συναλλαγών με κάρτα Αμφισβήτηση Συναλλαγών Αν εντοπίσετε μια ή περισσότερες συναλλαγή/ες στην κατάσταση λογαριασμού της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σας που δεν αναγνωρίζετε, δεν εξουσιοδοτήσατε ή πιστεύετε ότι είναι λανθασμένη/ες, τότε πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα: Κατ 'αρχήν, ελέγξτε προσεκτικά την κατάσταση λογαριασμού σας: o Ελέγξτε την ημερομηνία και το ποσό της/των συναλλαγής/ών για να δείτε εάν μπορείτε να θυμηθείτε κατά πόσο έχετε χρησιμοποιήσει την κάρτα σας, τη συγκεκριμένη ημερομηνία, στον συγκεκριμένο έμπορο. o Μερικές φορές οι έμποροι χρησιμοποιούν διαφορετική εμπορική ονομασία από το όνομα τιμολόγησης που εμφανίζεται στην κατάσταση λογαριασμού. Μπορεί επίσης να έχουν χρησιμοποιήσει ως τοποθεσία τα κεντρικά γραφεία τους. o Εάν η ημερομηνία ή το ποσό φαίνεται λανθασμένο, ελέγξτε την απόδειξη αγοράς αν ταιριάζει με το ποσό της/των συναλλαγής/ών στην κατάσταση λογαριασμού σας. o Λάβετε υπόψη οποιαδήποτε συνδρομή ή επαναλαμβανόμενη συναλλαγή που έχετε διευθετήσει με τον έμπορο και πιστεύετε ότι έχετε ακυρώσει. Εάν έχετε επιπρόσθετο κάτοχο κάρτας ενωμένο στο λογαριασμό σας, ελέγξετε μαζί με τον επιπρόσθετο κάτοχο αυτής αν έχει κάνει εκείνος την αγορά. Ελέγξτε αν η κάρτα σας είναι στην κατοχή σας. Αν δεν είναι, τότε θα πρέπει αμέσως να δηλώσετε ότι η κάρτα σας έχει χαθεί ή κλαπεί. Αν έχετε ελέγξει τα πιο πάνω και ακόμα πιστεύετε ότι η/οι συναλλαγή/ές ή η/οι αγορά/ές δεν είναι δική/ές σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας (Τράπεζα της Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ - η «Τράπεζα»), καλώντας στο Τηλεφωνικό μας Κέντρο για εξυπηρέτηση στην δωρεάν γραμμή (τοπικές κλήσεις) ή (διεθνείς κλήσεις), 7:45-21:30 (εκτός από τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες) και θα διερευνήσουμε το θέμα για εσάς. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε ή να επισκεφθείτε το υποκατάστημα της Τράπεζας με το οποίο διατηρείτε τους λογαριασμούς σας. Μόλις επικοινωνήσετε με την Τράπεζα για την αμφισβήτηση συναλλαγών σας, η Τράπεζα ενδέχεται πρώτα να προχωρήσει με ακύρωση της κάρτας σας και την έκδοση νέας. 2 P a g e

3 Υποβολή αμφισβήτησης συναλλαγών Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για αμφισβήτηση συναλλαγών αφού εκτυπώσετε, συμπληρώσετε και υπογράψετε το «Έντυπο Αμφισβητούμενων Συναλλαγών με Κάρτα» (link). Μαζί με το έντυπο πρέπει να υποβάλετε όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, όπως αναφέρεται πιο κάτω. Θα πρέπει να συμπληρώσετε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τα πιο κάτω πεδία στο «Έντυπο Αμφισβητούμενων Συναλλαγών με Κάρτα»: Α. Αριθμός Κάρτας, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου και Ημερομηνία. Β. Αμφισβητούμενες Συναλλαγές (όπως παρουσιάζονται στην κατάσταση λογαριασμού, Ημερομηνία / Ποσό / Όνομα Εμπόρου) Γ. Το Λόγο της Αμφισβήτησης Συναλλαγών. Δ. Όνομα κάτοχου κάρτας και υπογραφή. Το «Έντυπο Αμφισβητούμενων Συναλλαγών με Κάρτα» είναι το απαραίτητο έγγραφο που ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να υποβάλετε, προκειμένου να προχωρήσει η αμφισβήτηση συναλλαγών σας. Η Τράπεζα μπορεί επίσης να σας ζητήσει να υποβάλετε τις ακόλουθες πληροφορίες: A. Το πλαστικό της κάρτας, αν είναι ακόμα στην κατοχή σας. Β. Αντίγραφο του διαβατηρίου. Γ. Πληροφορίες για την ακύρωση και κωδικό ακύρωσης. Δ. Τιμολόγιο συναλλαγής. Ε. Έκθεση της αστυνομίας. ΣΤ. Άλλα επιπρόσθετα στοιχεία, όπως για παράδειγμα οποιαδήποτε επικοινωνία που έγινε με τον έμπορο, συμφωνία ενοικίασης αυτοκινήτου, αεροπορικά εισιτήρια. Το «Έντυπο Αμφισβητούμενων Συναλλαγών με Κάρτα» και όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται στην Τράπεζα ως εξής: A. Με την είσοδο στο 1bank Διαδικτυακή Τραπεζική Υπηρεσία (Internet Banking), κάνοντας κλικ στο Γραμματοκιβώτιο> Δημιουργία Ασφαλών Μηνυμάτων> Ηλεκτρονικών Συναλλαγών - συμπληρώστε τις απαραίτητες πληροφορίες και υποβάλετε το αίτημά σας. B. Με τηλεομοιότυπο(φαξ) στην Υπηρεσία Καρτών στο: Γ. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στη διεύθυνση: chargeback@bankofcyprus.com Δ. Παραδίδοντας το σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας. Ε. Με συστημένη αλληλογραφία στη διεύθυνση: Υπηρεσία Καρτών, Τ.Θ , 1599 Λευκωσία, Κύπρος. Το «Έντυπο Αμφισβητούμενων Συναλλαγών με Κάρτα» πρέπει να υποβάλλεται στην Τράπεζα αμέσως μόλις αντιληφθείτε την αμφισβητούμενη συναλλαγή. 3 P a g e

4 Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτημα για αμφισβήτηση συναλλαγών; Μόνο ο/η Κάτοχος Κάρτας μπορεί να υποβάλει αίτημα αμφισβήτησης συναλλαγών για συναλλαγές που αφορούν τη δική του/της κάρτα. Διεκπεραίωση αμφισβήτησης συναλλαγών Μόλις λάβουμε το«έντυπο Αμφισβητούμενων Συναλλαγών με Κάρτα» σωστά συμπληρωμένο, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διερευνήσουν την υπόθεσή σας. Αν χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συζητήσουμε την αμφισβήτηση συναλλαγών σας και θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε δίνοντας σας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αμφισβητούμενες συναλλαγές (σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε στον εντοπισμό και την αναγνώριση της αμφισβητούμενης συναλλαγής). Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να σας ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την αμφισβήτηση συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες: Υποβολή αμφισβήτησης συναλλαγών και Ποιοι είναι οι πιο συχνοί λόγοι αμφισβήτησης συναλλαγών με κάρτα και τι πρέπει να κάνει / προσκομίσει ο κάτοχος της κάρτας. Για τη διεξαγωγή της διερεύνησής μας, η Τράπεζα εφαρμόζει και συμμορφώνεται με τους κανονισμούς επίλυσης αμφισβητούμενων συναλλαγών των Οργανισμών των Καρτών (Visa, MasterCard και American Express). Κάθε Οργανισμός (Visa, MasterCard και American Express) έχει τη δική του διαδικασία επίλυσης αμφισβητούμενων συναλλαγών. Η διαδικασία αυτή καθορίζει τις προϋποθέσεις και χρονοδιαγράμματα μέσα στα οποία η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει με την αμφισβήτηση της συναλλαγής και να διεκδικήσει την επιστροφή του ποσού της για λογαριασμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Κατανόηση των Κανονισμών των Οργανισμών των Καρτών και το χρονοδιάγραμμα για την επίλυση αμφισβήτησης συναλλαγών. Η Τράπεζα επίσης εφαρμόζει τους Όρους και Προϋποθέσεις (link) που διέπουν τη χρήση και τη λειτουργία των Καρτών, όπως αυτοί υπογράφτηκαν από τον Κάτοχο Κάρτας. Ολοκλήρωση της διαδικασίας αμφισβήτησης συναλλαγών Η διαδικασία αμφισβήτησης συναλλαγών συνεχίζεται μέχρι την πλήρη διερεύνηση και επίλυσή της. Εάν η αμφισβήτηση συναλλαγών επιλυθεί υπέρ σας, γίνεται πίστωση στο λογαριασμό της κάρτας σας. Εάν η Αμφισβήτηση Συναλλαγών δεν επιλυθεί υπέρ σας, θα ενημερωθείτε σχετικά, επισημαίνοντας τους λόγους για τους οποίους δεν είμαστε σε θέση να πιστώσουμε το λογαριασμό σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Τράπεζα μπορεί να πιστώσει το λογαριασμό της κάρτας σας με το αμφισβητούμενο ποσό, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αμφισβήτησης συναλλαγών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αμφισβήτησης συναλλαγών και εφόσον αυτή δεν έχει επιλυθεί προς όφελος σας, η Τράπεζα θα χρεώσει πάλι το λογαριασμό της κάρτας σας με το ποσό που πιστώθηκε. 4 P a g e

5 3. Κατανόηση των κανονισμών των Οργανισμών των Καρτών και το χρονοδιάγραμμα για την επίλυση αμφισβήτησης συναλλαγών Οι κανονισμοί και τα χρονοδιαγράμματα των Οργανισμών των Καρτών (Visa, MasterCard και American Express) μπορεί να περιορίσουν τη δυνατότητα της Τράπεζας να διερευνήσει μια συναλλαγή και να διεκδικήσει την επιστροφή του ποσού εκ μέρους σας, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 120 ημέρες από την ημερομηνία που η συναλλαγή χρεώθηκε στο λογαριασμό σας. Λαμβάνοντας το αυτό υπόψη, θα πρέπει να ενημερώνετε αμέσως την Τράπεζα για κάθε συναλλαγή που αμφισβητείτε, αμέσως μόλις εντοπίσετε την αμφισβητούμενη συναλλαγή, για να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε σε θέση να ασκήσουμε τα δικαιώματα αυτά για λογαριασμό σας. Αν δεν ενημερώσετε την Τράπεζα μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, μπορεί να μην είναι σε θέση η Τράπεζα να σας βοηθήσει να επιλύσετε τις αμφισβητούμενες συναλλαγές σας, λόγω του ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς των Οργανισμών, μπορεί να χάσουμε τα δικαιώματά μας για αμφισβήτηση συναλλαγής για λογαριασμό σας. 4. Ποιες πληρωμές πρέπει να κάνω για την πιστωτική μου κάρτα, όταν η αμφισβήτηση συναλλαγών βρίσκεται σε εξέλιξη; Θα πρέπει να συνεχίσετε να πληρώνετε το ελάχιστο ποσό πληρωμής, όπως είστε υποχρεωμένος/η να καταβάλετε και που φαίνεται στη κατάσταση του λογαριασμού σας, για να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις της πιστωτικής σας κάρτας. Η ελάχιστη πληρωμή πρέπει να καταβληθεί κανονικά πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Εάν συνήθως πληρώνετε ολόκληρο το υπόλοιπο του λογαριασμού της πιστωτικής σας κάρτας κάθε μήνα, θα πρέπει να συνεχίσετε να το πληρώνετε για να αποφευχθεί η χρέωση οποιωνδήποτε τόκων που μπορεί να προκύψουν. Το υπόλοιπο αυτό συμπεριλαμβάνει και το αμφισβητούμενο ποσό. Εάν η αμφισβήτηση συναλλαγής επιλυθεί υπέρ σας, ο λογαριασμός σας θα πιστωθεί με το αμφισβητούμενο ποσό. 5. Πώς μπορώ να ακυρώσω αμφισβήτηση συναλλαγών που έχω υποβάλει; Εάν, μετά την υποβολή αμφισβήτησης συναλλαγών : αναγνωρίσετε τη συναλλαγή, ή το θέμα έχει επιλυθεί κατευθείαν με τον έμπορο, Παρακαλούμε καλέστε στο Τηλεφωνικό μας Κέντρο για εξυπηρέτηση στην δωρεάν γραμμή (τοπικές κλήσεις) ή (διεθνείς κλήσεις), από τις 7:45 μέχρι τις 21:30 (εκτός από Σαββατοκύριακα και τραπεζικές αργίες) για να ακυρώσετε την Αμφισβήτησή Συναλλαγών σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να: Ενημερώσετε το υποκατάστημα της Τράπεζας με το οποίο διατηρείτε τους λογαριασμούς σας. Στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα ( ) στη διεύθυνση: chargeback@bankofcyprus.com. Αποστείλετε τηλεομοιότυπο φαξ στην Υπηρεσία Καρτών στο : P a g e

6 6. Τι πρέπει να θυμάστε Να ελέγχετε πάντα την κατάσταση του λογαριασμού της κάρτας σας αμέσως μόλις την παραλάβετε ή τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η κατάσταση λογαριασμού της κάρτας σας μπορεί επίσης να ελεγχθεί μέσω της Διαδικτυακής Τραπεζικής Υπηρεσίας (Internet Banking). Αν εντοπίσετε συναλλαγή ή λάβετε ειδοποίηση SMS μέσω του κινητού σας τηλεφώνου για μια συναλλαγή κάρτας που δεν έχετε εξουσιοδοτήσει, παρακαλούμε καλέστε αμέσως το Τηλεφωνικό μας Κέντρο για εξυπηρέτηση στην δωρεάν γραμμή (τοπικές κλήσεις) ή (διεθνείς κλήσεις), για να το αναφέρετε και να ακυρώσετε την κάρτα σας. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε σημειώστε τα ακόλουθα για τη νέα κάρτα που θα εκδοθεί: - Ο αριθμός PIN παραμένει ο ίδιος με την προηγούμενη κάρτα σας. - Αν είχατε συνδρομή / επαναλαμβανόμενη συναλλαγή με έναν έμπορο θα πρέπει να τον ενημερώσετε για το νέο αριθμό της κάρτας. Αν δεν έχετε ήδη εγγραφεί για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω SMS στο κινητό σας για την κίνηση της κάρτας σας, παρακαλούμε καλέστε στο Τηλεφωνικό μας Κέντρο στην δωρεάν γραμμή (τοπικές κλήσεις) ή (διεθνείς κλήσεις), από τις 7:45 μέχρι τις 21:30 (εκτός από Σαββατοκύριακα και τραπεζικές αργίες) για να μεριμνήσει για την εγγραφή. 7. Ποιοι είναι οι πιο συχνοί λόγοι αμφισβήτησης συναλλαγών με κάρτα και τι πρέπει να κάνει / προσκομίσει ο κάτοχος της κάρτας; Πιο κάτω αναφέρονται ορισμένοι από τους πιο συχνούς λόγους για τους οποίους μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας για να αμφισβητήσετε μια συναλλαγή και τις επιπρόσθετες ενέργειες και πληροφορίες που απαιτούνται να κάνετε / προσκομίσετε για την κάθε περίπτωση. Για να υποβάλετε αμφισβήτηση συναλλαγών για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις, μπορείτε να ανατρέξετε και να εφαρμόστε τη διαδικασία αμφισβήτησης συναλλαγών με κάρτα. i. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που δεν αναγνωρίζω μια χρέωση στο λογαριασμό της κάρτας μου; Αν δεν είστε σίγουροι για τις λεπτομέρειες της συναλλαγής που χρεώθηκε στο λογαριασμό της κάρτας σας, όπως η ημερομηνία, το ποσό ή το όνομα της εταιρείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ζητώντας αντίγραφο της απόδειξης της συναλλαγής. Χρήσιμα σημεία για έλεγχο: Έχετε ελέγξει και επιβεβαιώσει με οποιουσδήποτε επιπρόσθετους κατόχους καρτών; Έχετε κάνει μια παρόμοια συναλλαγή σε εταιρεία με άλλο όνομα που δεν έχει εμφανιστεί στο λογαριασμό σας; Έχετε χρησιμοποιήσει κάποια άλλη εταιρεία για να κάνετε μια αγορά; Για παράδειγμα, Amazon, ebay, PayPal; Έχετε ψάξει στο διαδίκτυο για το όνομα της εταιρείας; Να θυμάστε ότι, εάν ζητηθεί αντίγραφο της συναλλαγής κάρτας και αποδειχθεί ότι η 6 P a g e

7 συναλλαγή είναι έγκυρη και έγινε από εσάς, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να χρεώσει 8,50 ανά συναλλαγή. ii. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που δεν έχω εξουσιοδοτήσει ή δεν έχω συμμετάσχει στη συναλλαγή; Αν δεν έχετε δώσει εξουσιοδότηση ή δεν έχετε συμμετάσχει στη συναλλαγή, αυτό σημαίνει ότι δυνατόν να πρόκειται για περίπτωση απάτης. Οι πιο συνήθεις τύποι απάτης είναι οι ακόλουθοι: A. Αν η κάρτα βρίσκεται στην κατοχή σας, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι: τα στοιχεία της κάρτας (όπως ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξης, το CVV2) έχουν κλαπεί και οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου. Τα δεδομένα της κάρτας έχουν αντιγραφεί ηλεκτρονικά και έχει δημιουργηθεί πλαστή/ κλονοποιημένη κάρτα. Οι πλαστές / κλονοποιημένες κάρτες χρησιμοποιούνται σε εμπόρους, όπου απαιτείται η φυσική κατοχή και χρήση της κάρτας. B. Αν η κάρτα δεν είναι στην κατοχή σας, αυτό δυνατόν να σημαίνει ότι η κάρτα έχει χαθεί ή κλαπεί και έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές παράνομα. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την αμφισβήτηση της συναλλαγής σας, πιθανόν να χρειαστεί να προχωρήσετε με τα ακόλουθα, ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης: Να ακυρώσετε την κάρτα. Να αναφέρετε την υπόθεση στην αστυνομία και να μας προμηθεύσετε με την έκθεση της αστυνομίας. Να επιστρέψετε στην «Τράπεζα» το πλαστικό της κάρτας, αν είναι ακόμα στην κατοχή σας. Να προσκομίσετε αντίγραφο του διαβατηρίου σας. Να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία. iii. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που μια εταιρεία με έχει χρεώσει με λανθασμένο ποσό; Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την αμφισβήτηση συναλλαγών σας, θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσετε να επιλύσετε τη διαφορά απευθείας με τον έμπορο. Εάν η αμφισβήτηση συναλλαγών δεν επιλυθεί: Παρακαλούμε όπως μας προμηθεύσετε με αποδεικτικά στοιχεία με το σωστό ποσό της συναλλαγής (τιμολόγιο και απόδειξη συναλλαγής). iv. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που έχω χρεωθεί περισσότερο από μία φορά για την ίδια συναλλαγή; Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τη αμφισβήτηση συναλλαγών σας, θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσετε να επιλύσετε τη διαφορά απευθείας με τον έμπορο. Ο έμπορος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει άμεσα με πίστωση του λογαριασμού της κάρτας σας. Εάν η αμφισβήτηση συναλλαγών δεν επιλυθεί: Θα εξετάσουμε τη πιθανότητα να διεκδικήσουμε το ποσό από τον έμπορο για συναλλαγές που έγιναν μέσω internet / mail order ή για συναλλαγές που έγιναν 7 P a g e

8 στα σημεία πώλησης (POS). Σε περίπτωση που έχετε πληκτρολογήσει το PIN σας δύο φορές στο σημείο πώλησης, μπορεί να μην έχουμε δικαίωμα να διεκδικήσουμε τις συναλλαγές και να μην καταφέρουμε να προχωρήσουμε με την αμφισβήτηση συναλλαγών σας. v. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που η κάρτα μου έχει χρεωθεί μετά την ακύρωση της συνδρομής ή της υπηρεσίας; Πιθανόν να έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε την επιστροφή της πληρωμής που έγινε μετά την ημερομηνία ακύρωσης της συνδρομής ή της υπηρεσίας σας. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την αμφισβήτηση συναλλαγών σας, θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσετε να επιλύσετε τη διαφορά απευθείας με τον έμπορο. Εάν παρόλα αυτά η αμφισβήτηση συναλλαγών δεν επιλυθεί, θα πρέπει να μας προμηθεύσετε με: Την ημερομηνία και τον τρόπο /μέσο που χρησιμοποιήσατε για την ακύρωση της συναλλαγής. Αποδεικτικά στοιχεία της ακύρωσής σας. Το κωδικό ακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση. vi. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που δεν έχω παραλάβει κάτι που παρήγγειλα; Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την αμφισβήτηση συναλλαγών σας, θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσετε να επιλύσετε τη διαφορά απευθείας με τον έμπορο. Εάν παρόλα αυτά η αμφισβήτηση συναλλαγών δεν επιλυθεί: Εάν η ημερομηνία που περιμένατε να παραλάβετε τα προϊόντα ή την υπηρεσία σας έχει παρέλθει χωρίς να τα παραλάβετε ή έχετε λάβει γραπτή βεβαίωση ότι δεν θα λάβετε τα προϊόντα ή την υπηρεσία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας: o Για τις κάρτες Visa, 15 ημέρες μετά την ημερομηνία χρέωσης της συναλλαγής στο λογαριασμό σας. o Για κάρτες MasterCard και Amex, 30 ημέρες μετά την ημερομηνία χρέωσης της συναλλαγής στο λογαριασμό σας. Θα χρειαστούμε: Λεπτομερή γραπτή περιγραφή του αντικειμένου ή της υπηρεσίας που είχατε παραγγείλει. Το τιμολόγιο της συναλλαγής. Την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων / υπηρεσιών. Τον τρόπο/μέσο που προσπαθήσατε να επιλύσετε το πρόβλημα με τον έμπορο και τις λεπτομέρειες της απάντησης που σας δόθηκε. Εάν ο έμπορος έχει τερματίσει τη λειτουργία του, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως. Σε τέτοια περίπτωση τα προαναφερθέντα χρονικά περιθώρια δεν εφαρμόζονται. 8 P a g e

9 vii. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που το εμπόρευμα που έχω παραλάβει είναι διαφορετικό από αυτό που είχα παραγγείλει ή είναι ελαττωματικό / κατεστραμμένο; Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την αμφισβήτηση συναλλαγών σας, θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσετε να επιλύσετε τη διαφορά σας απευθείας με τον έμπορο. Εάν παρόλα αυτά η αμφισβήτηση δεν επιλυθεί, πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν που παραλάβατε στον έμπορο και να μας προσκομίσετε με: Την απόδειξη της επιστροφής των αγαθών (π.χ. τιμολόγιο / απόδειξη ταχυδρομείου). Τιμολόγιο που να δείχνει τι παραγγείλατε. Πλήρη γραπτή εξήγηση και απόδειξη του τι δεν ήταν όπως το είχατε παραγγείλει / ή παραλήφθηκε ως ελαττωματικό / καταστρεμμένο. Απόδειξη των όσων παραλάβατε (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των προϊόντων που παραλάβετε, τις διαφορές / βλάβες / καταστροφές). Παρακαλούμε όπως επιτρέψετε στην εταιρεία περιθώριο 15 ημερών από την ημερομηνία που έχετε επιστρέψει τα προϊόντα, ώστε να μπορέσει να παρέχει την επιστροφή του ποσού ή την αντικατάσταση του προϊόντος. Εάν μετά από 15 ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής,δεν λάβετε επιστροφή του ποσού ή αντικατάσταση του προϊόντος, θα χρειαστούμε τα ακόλουθα από εσάς: Πλήρη γραπτή περίληψη της αμφισβήτησης συναλλαγής σας, συμπεριλαμβανομένων του τρόπου/μέσου που έχετε προσπαθήσει να επιλύσετε το πρόβλημα με τον έμπορο, την ανταπόκριση του, λεπτομέρειες για την επιβεβαίωση που λάβατε από τον έμπορο για επιστροφή του ποσού ή αντικατάσταση του προϊόντος. viii. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που παρήγγειλα γνήσια προϊόντα και έχω λάβει απομίμηση αυτών ή μια επιστολή κατάσχεσης από το Τελωνείο; Αν τα προϊόντα έχουν κατασχεθεί στο Τελωνείο και έχετε λάβει επιστολή που να το επιβεβαιώνει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιστολή αυτή ως δικαιολογητικό για να εξασκήσουμε το δικαίωμά μας να διεκδικήσουμε επιστροφή του ποσού για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει. Εάν έχετε αποδείξεις ότι τα προϊόντα που παραλάβατε είναι απομίμηση, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διεκδικήσετε τα χρήματα σας πίσω. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την αμφισβήτηση συναλλαγών σας, θα πρέπει να μας προμηθεύσετε με τα ακόλουθα: Πιστοποίηση ότι το εμπόρευμα είναι απομίμηση από: Ουδέτερο εμπειρογνώμονα Τελωνειακή υπηρεσία ή άλλο δημόσιο φορέα/αρχή Τον ιδιοκτήτη της πνευματικής ιδιοκτησίας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του Πλήρη γραπτή περίληψη της αμφισβήτησης συναλλαγών σας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου/μέσου που έχετε προσπαθήσει να επιλύσετε το πρόβλημα με την εταιρεία και λεπτομέρειες της απάντησης που σας δόθηκε. Επιβεβαίωση ή τιμολόγιο που να φαίνεται τι είχατε παραγγείλει. Υφιστάμενη τοποθεσία των εμπορευμάτων. Την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων ή επιστολής κατάσχεσης του τελωνείου. 9 P a g e

10 ix.τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που μια επιστροφή χρημάτων (πίστωση) δεν φαίνεται στη κατάσταση λογαριασμού μου; Εάν η εταιρεία σας διαβεβαιώνει ότι θα σας επιστρέψει το ποσό της συναλλαγής, θα πρέπει να περιμένετε 15 ημέρες για να δείτε ότι έγινε η επιστροφή του ποσού στο λογαριασμό σας. Αν δεν έχετε λάβει την επιστροφή μετά από 15 ημέρες από την ημερομηνία της βεβαίωσης επιστροφής του ποσού από την εταιρεία, θα πρέπει να προσπαθήσετε να επιλύσετε τη διαφορά απευθείας με τον έμπορο. Εάν η αμφισβήτηση συναλλαγών δεν επιλυθεί, θα χρειαστούμε : Πλήρη γραπτή περίληψη της αμφισβήτησης συναλλαγών σας, συμπεριλαμβανομένων του τρόπου/μέσου που έχετε προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα με την εταιρεία, και λεπτομέρειες της απάντησης που δόθηκε. Ένα αντίγραφο του δελτίου επιστροφής (πίστωσης) / διαβεβαίωσης στο οποίο να φαίνονται τουλάχιστον τα 4 τελευταία ψηφία της κάρτας στην οποία έγινε η επιστροφή, η ημερομηνία της επιστροφής και το ποσό της επιστροφής. Αν δεν έχετε το δελτίο επιστροφής (πίστωσης)/διαβεβαίωση, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για να το εγείρετε. x.τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που έχω χρεωθεί με επιπλέον ποσό από κάποιο ξενοδοχείο, κρουαζιερόπλοιο ή εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων; Εάν η εταιρεία δεν σας έχει ενημερώσει για κάποιες επιπλέον χρεώσεις, θα διερευνήσουμε τις λεπτομέρειες της αμφισβήτησης συναλλαγών σας για να δούμε αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διεκδικήσετε την επιστροφή του ποσού. Πρέπει πρώτα να προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία και να ζητήσετε να σας παρέχει το λόγο για την επιπλέον χρέωση. Η εταιρεία μπορεί να σας δικαιολογήσει τη χρέωση ή να προχωρήσει η ίδια με επιστροφή του ποσού. Εάν η εταιρεία δεν είναι διατεθειμένη να βοηθήσει, πιθανόν να είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την αμφισβήτηση συναλλαγών σας, θα χρειαστούμε τις ακόλουθες πληροφορίες: Πλήρη γραπτή περίληψη της αμφισβήτησης συναλλαγών σας, συμπεριλαμβανομένων του τρόπου/μέσου που έχετε προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα με την εταιρεία και λεπτομέρειες της απάντησης που δόθηκε. Αντίγραφο του τιμολόγιου / απόδειξης. Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του συγκεκριμένου εμπόρου και τους κανόνες και κανονισμούς των Οργανισμών (Visa, MasterCard, Amex), στους εμπόρους που αναφέρονται πιο πάνω ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις / τέλη. Αυτές μπορεί να είναι, αλλά χωρίς περιορισμό: Τέλη μη παρουσίασης ( No show fees) Τέλη ακυρώσεων Καύσιμα Πρόστιμα Τροχαίας 10 P a g e

11 xi. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που έχω προσπαθήσει να κάνω ανάληψη μετρητών από την ΑΤΜ, αλλά δεν έχω παραλάβει το ποσό ή έχω παραλάβει μέρος του ποσού από την ΑΤΜ; Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα με την Τράπεζα υπεύθυνη για την ΑΤΜ για λογαριασμό σας. Εάν η Τράπεζα που είναι υπεύθυνη για την ΑΤΜ μας προσκομίσει αποδεικτικά αναφορικά με το ότι τα μετρητά έχουν παραληφθεί με επιτυχία, και ότι η πίστωση έχει τύχει επεξεργασίας ή η ΑΤΜ δεν έχει οποιαδήποτε διαφορά, η Τράπεζα μας δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα για λογαριασμό σας. xii. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που έχω αγοράσει την υπηρεσία ή τα εμπορεύματα, αλλά πλήρωσα με άλλο μέσο; Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τη αμφισβήτηση συναλλαγών σας, θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσετε να επιλύσετε τη διαφορά απευθείας με τον πάροχο υπηρεσιών ή με τον έμπορο. Εάν η αμφισβήτηση συναλλαγών δεν επιλυθεί, θα χρειαστούμε: Αποδεικτικά στοιχεία της προσπάθειάς σας για να επιλύσετε το ζήτημα με τον πάροχο υπηρεσιών ή τον έμπορο. Αποδεικτικά στοιχεία της πληρωμής των ίδιων υπηρεσιών / προϊόντων μέσω άλλου τρόπου/μέσου, όπως ταμειακή απόδειξη, απόδειξη πληρωμής άλλης κάρτας. 11 P a g e

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Γενικές Ερωτήσεις Αγορές με την Υπηρεσία

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Γενικές Ερωτήσεις Αγορές με την Υπηρεσία Περισσότερες πληροφορίες Η Υπηρεσία Safe@Web προστατεύει την κάρτα σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση όταν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου σε εμπόρους οι οποίοι συμμετέχουν στην υπηρεσία αυτή. Οι αγορές σας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Safe@Web.

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Safe@Web. Περισσότερες πληροφορίες Η Υπηρεσία Safe@Web προστατεύει την κάρτα σας όταν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου παρέχοντας ασφάλεια με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Η εγγραφή είναι εύκολη και δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή βοήθειας για την αποφυγή αμφισβητήσεων και αντιστροφών χρέωσης.

Παροχή βοήθειας για την αποφυγή αμφισβητήσεων και αντιστροφών χρέωσης. Παροχή βοήθειας για την αποφυγή αμφισβητήσεων και αντιστροφών χρέωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα με μια παραγγελία. Ακολουθεί ο εύχρηστος οδηγός μας για την αποφυγή αμφισβητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Περισσότερες πληροφορίες Η Υπηρεσία Safe@Web προστατεύει την κάρτα σας όταν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου παρέχοντας ασφάλεια με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Η εγγραφή είναι εύκολη και δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ. Η µέθοδος πληρωµής µέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ. Η µέθοδος πληρωµής µέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Η µέθοδος πληρωµής µέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών είναι εξαιρετικά ασφαλής. Για τους κατόχους τραπεζικών καρτών, παρέχονται οι ακόλουθες πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA SECUREWEB ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA SECUREWEB ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA SECUREWEB ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι είναι η Υπηρεσία Alpha SecureWeb ; Καθώς η ασφάλεια της κάρτας σας είναι βασικό μας μέλημα, η Alpha Bank εισαγάγει το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

DIGIPASS APP Εγχειρίδιο Χρήσης

DIGIPASS APP Εγχειρίδιο Χρήσης DIGIPASS APP Εγχειρίδιο Χρήσης Ακολουθούν οδηγίες στις οποίες επεξηγείται ο τρόπος αγοράς Digipass APP, η διαδικασία εγκατάστασης του στην κινητή συσκευή σας και ενεργοποίησης του. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε.

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε. Πολιτική ακύρωσης Για τον Πωλητή Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή, για παράδειγμα, εάν το προϊόν είναι τοποθετημένο σε λάθος μέρος ή κάνατε ένα λάθος κατά την καταχώρησή της αγγελίας.

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανάκτησης Password λογαριασμού URegister

Οδηγίες Ανάκτησης Password λογαριασμού URegister Οδηγίες Ανάκτησης Password λογαριασμού Uregister v1.1 Οδηγίες Ανάκτησης Password λογαριασμού URegister (ισχύει για λογαριασμούς Φοιτητών και Προσωπικού) Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού χρήστη σας παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Μ.Π. Το σύστημα smille αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο πληροφόρησηας,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση αμφισβητήσεων, αξιώσεων και αντιστροφών χρέωσης.

Επίλυση αμφισβητήσεων, αξιώσεων και αντιστροφών χρέωσης. Επίλυση αμφισβητήσεων, αξιώσεων και αντιστροφών χρέωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα με μια παραγγελία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε. Πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. Ηλεκτρονικά μέσω αυτού του δικτυακού τόπου (όλο το 24ωρο) Οι αποστολές των προιόντων γίνονται με τους παρακάτω τρόπους

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. Ηλεκτρονικά μέσω αυτού του δικτυακού τόπου (όλο το 24ωρο) Οι αποστολές των προιόντων γίνονται με τους παρακάτω τρόπους ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Ηλεκτρονικά μέσω αυτού του δικτυακού τόπου (όλο το 24ωρο) Οι αποστολές των προιόντων γίνονται με τους παρακάτω τρόπους Οι παραδόσεις γίνονται απο Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00π.μ έως

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές

Συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές Χρήσιμες συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές των εορτών Τις αγορές του από ηλεκτρονικά καταστήματα πραγματοποιεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση χαρτονομισμάτων, επιτόπιων και ξένων, σε λογαριασμό πληρωμών.

Τοποθέτηση χαρτονομισμάτων, επιτόπιων και ξένων, σε λογαριασμό πληρωμών. Τοποθέτηση χαρτονομισμάτων, επιτόπιων και ξένων, σε λογαριασμό πληρωμών. H υπηρεσία προσφέρεται μέσω του Δικτύου Καταστημάτων και των ΑΤΜ της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα»). Όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αγορές με κάρτες Chip & PIN

Οδηγίες για αγορές με κάρτες Chip & PIN Η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και μαζί της εξελίσσονται και οι συναλλαγές μας. Για την καλύτερη, ευκολότερη και κυρίως ασφαλέστερη χρήση τους, οι κάρτες έγιναν πιο έξυπνες. Ενσωματώνοντας την υπερσύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ORFEAS ORFEAS HELLENIC AMERICAN UNION

ORFEAS ORFEAS HELLENIC AMERICAN UNION Οδηγίες εγγραφής μεμονομένων υποψηφίων μέσω του συστήματος ORFEAS ORFEAS HELLENIC AMERICAN UNION Είσοδος στο σύστημα ORFEAS Αν χρησιμοποιείτε πρώτη φορά το σύστημα ORFEAS, για την είσοδό σας, από την κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd 11/03/2015 Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd Στο πλαίσιο της συγχωνεύσεως της Emporiki Bank - Cyprus Limited με την Alpha Bank Cyprus Ltd έχει ετοιμαστεί μια σειρά από

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος για τους προμηθευτές της Vestas

Τιμοκατάλογος για τους προμηθευτές της Vestas Τιμοκατάλογος για τους προμηθευτές της Vestas Παρακαλώ ρίξτε μια ματιά στην ιστοσελίδα μας για την τελευταία έκδοση: www.vestas.com/invoicing Προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη επεξεργασία των τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζικές Συναλλαγές μέσω Διαδικτύου

Τραπεζικές Συναλλαγές μέσω Διαδικτύου Τραπεζικές Συναλλαγές μέσω Διαδικτύου Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Συναλλαγές Τι είναι οι Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Συναλλαγές; Είναι η πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Οικονομική Συνεργασία μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας

Περιφερειακή Οικονομική Συνεργασία μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας Προς τους Προέδρους όλων των επιμελητηρίων της χώρας. Αγαπητέ Πρόεδρε, Αθήνα, 9.12.10 Αριθ. Πρωτ.: 3990 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σε συνεργασία με την Ένωση Τουρκικών Επιμελητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Ένας οδηγός για το νέο μετρητή σας προπληρωμής ρεύματος και κάρτα σάρωσης

Ένας οδηγός για το νέο μετρητή σας προπληρωμής ρεύματος και κάρτα σάρωσης Guide to prepaid meter and swipe card Ένας οδηγός για το νέο μετρητή σας προπληρωμής ρεύματος και κάρτα σάρωσης Έχετε ένα νέο μετρητή προπληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν χρειάζεστε πλέον κάρτες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν η υπηρεσία διατίθεται μόνο για συσκευές Android που πληρούν τις προδιαγραφές.

Προς το παρόν η υπηρεσία διατίθεται μόνο για συσκευές Android που πληρούν τις προδιαγραφές. BoC Wallet - Συχνές ερωτήσεις ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΑ: 1. Τι είναι το BoC Wallet app; Το BoC Wallet app είναι η νέα πρωτοποριακή εφαρμογή ανέπαφων συναλλαγών, με την οποία μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το Δικαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.2

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το Δικαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το Δικαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.2 Αύγουστος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενημέρωση Δικαιούχου... 3 1.1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγγραφή στο Paypal βήμα προς βήμα.

Η Εγγραφή στο Paypal βήμα προς βήμα. Η Εγγραφή στο Paypal βήμα προς βήμα. Η εγγραφή στο paypal είναι εύκολη και δωρεάν. Η διαδικασία εγγραφής περιλαμβάνει μερικά απλά βήματα. Βήμα 1: Πατήστε το πλήκτρο Sign up Επιλέξτε το τύπο του λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενημέρωση Δικαιούχου... 3 1.1. Εισαγωγή... 3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις τιμολόγησης

Απαιτήσεις τιμολόγησης Απαιτήσεις τιμολόγησης Για να διασφαλίσετε την ταχεία και έγκαιρη διευθέτηση των τιμολογίων σας, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες. Υποχρεωτικές Απαιτήσεις Οι ακόλουθες απαιτήσεις είναι υποχρεωτικές.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Ταξιδιωτικοί Πράκτορες / Οργανωτές Τουριστικών Περιηγήσεων όπως προνοείται από την περί ΦΠΑ Νομοθεσία (Ν.95(Ι)/2000)

Σεμινάριο Ταξιδιωτικοί Πράκτορες / Οργανωτές Τουριστικών Περιηγήσεων όπως προνοείται από την περί ΦΠΑ Νομοθεσία (Ν.95(Ι)/2000) Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αρ. 10/2015 Σεμινάριο Ταξιδιωτικοί Πράκτορες / Οργανωτές Τουριστικών Περιηγήσεων όπως προνοείται από την περί ΦΠΑ Νομοθεσία (Ν.95(Ι)/2000) Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Λεμεσός Πέμπτη, 14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΓΡΑΠΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ SMS (SMS TOKEN)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΓΡΑΠΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ SMS (SMS TOKEN) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΓΡΑΠΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ SMS (SMS TOKEN) H Attica Bank, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση για Ανανέωση της Ετήσιας Συνδρομής για το έτος 2019

Ειδοποίηση για Ανανέωση της Ετήσιας Συνδρομής για το έτος 2019 Ειδοποίηση για Ανανέωση της Ετήσιας Συνδρομής για το έτος 2019 Λεπτομέρειες Μέλους Αριθμός Εγγραφής ΣΕΛΚ Ονοματεπώνυμο Συνδρομές Μελών για το έτος 2019: Συνδρομή για ενεργά Μέλη Συνδρομή για Μέλη που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρατήσεων Expedia Collect

Διαχείριση κρατήσεων Expedia Collect Συνεργασία με την Expedia Διαχείριση κρατήσεων Expedia Collect Expedia Virtual Card Πίνακας περιεχομένων Η διαδικασία κρατήσεων Expedia Collect 3 Expedia Virtual Card 4 Αλλαγές στις κρατήσεις 6 Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή του Scool-Abo σε (((eticket με έξυπνη κάρτα

Μετατροπή του Scool-Abo σε (((eticket με έξυπνη κάρτα Στουτγάρδη, Μάιος 2015 Με την έναρξη του σχολικού έτους 2015/2016 όλες οι επιδοτούμενες συνδρομές μαθητριών και μαθητών Scool-Abo (συμμετοχή στο κόστος: στις περιφέρειες κατά κανόνα 40,55, στη Στουτγάρδη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Δελτίο πληροφόρησης περί τελών Όνομα του παρόχου πληρωμών: Τράπεζα Κύπρου Δ.Ε. Λτδ Όνομα του : Τρεχούμενος με όριο (για πελάτες IBU) Ημερομηνία: 01/02/2019 Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Υποβολής Αιτήματος Υποκειμένου των Δεδομένων

Έντυπο Υποβολής Αιτήματος Υποκειμένου των Δεδομένων Έντυπο Υποβολής Αιτήματος Υποκειμένου των Δεδομένων Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να επιβεβαιώσουμε εάν

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επιθυμεί Η να έχει διαβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η DPG DIGITAL MEDIA Α.Ε. λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητά σας και την ασφάλεια των δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πύλης Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Οδηγίες Χρήσης Πύλης Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα Διαχείρισης, Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Ολοκληρωμένων Συναλλαγών για το Δίκτυο Ύδρευσης» Οκτώβριος 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Στόχος της Πύλης... 3 Εγγραφή στην Πύλη...

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Τερματικών Αποδοχής Καρτών (POS) Για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας

Προσφορά Τερματικών Αποδοχής Καρτών (POS) Για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Τερματικών Αποδοχής Καρτών (POS) Για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Μάρτιος 2017 για την προμήθεια τερματικών P.O.S. στα μέλη Σελίδα 1 από 8 Πίνακας περιεχομένων 1.1. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32 Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα azores.gr. Το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς (επισκέπτη ή πελάτη) μόνο εφόσον αποδεχθείτε τους όρους χρήσης που διέπουν την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5o Εργαστήριο ΑΣΚΗΣΗ 1: Δίνονται οι εξής προδιαγραφές για τη δημιουργία ενός διαγράμματος δραστηριοτήτων: γίνεται η παραλαβή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η SUN A.E. παρουσιάζει την νέα online υπηρεσία της, e-rma, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρη την διαδικασία επιστροφής προϊόντων προς την SUN A.E.

Η SUN A.E. παρουσιάζει την νέα online υπηρεσία της, e-rma, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρη την διαδικασία επιστροφής προϊόντων προς την SUN A.E. Η SUN A.E. παρουσιάζει την νέα online υπηρεσία της, e-rma, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρη την διαδικασία επιστροφής προϊόντων προς την SUN A.E.: Την ηλεκτρονική καταχώρηση των προϊόντων και των λόγων επιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1 Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης Δεν υπάρχει κατώτατο όριο 2 Λειτουργικό κόστος λογ/σμού Δεν υπάρχει 3 Αντίγραφο λογ/σμού Δωρεάν ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ 4 Ελάχιστο ποσό αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Expedia Traveler Preference Καλωσήρθατε στην Expedia

Expedia Traveler Preference Καλωσήρθατε στην Expedia Καλωσήρθατε στην Expedia Καλωσήρθατε στην Expedia Ευχαριστούμε που γίνατε μέλος στην οικογένεια της Expedia η οποία αποτελεί ένα διεθνές δίκτυο των καλύτερων ταξιδιωτικών ιστοσελίδων. Είμαστε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων (Α) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εγγραφή Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο είναι να κάνει εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Υποκείμενου Δεδομένων για Πρόσβαση (ΓΚΔΠ)

Αίτηση Υποκείμενου Δεδομένων για Πρόσβαση (ΓΚΔΠ) Αίτηση Υποκείμενου Δεδομένων για Πρόσβαση (ΓΚΔΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Το Άρθρο 15 του Κανονισμού 2016/679 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΔΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ποιότητας των Yπηρεσιών του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή

Χάρτης Ποιότητας των Yπηρεσιών του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή Χάρτης Ποιότητας των Yπηρεσιών του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή To Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (Δίκτυο Ε.Κ.Κ.) περιλαμβάνει 30 Κέντρα σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών.

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. ΣΕΙΡΑ 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι για τη δική σας προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εισαγωγή. Το Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ), είναι μία διαδικασία με την οποία η ERGO επικοινωνεί και συναλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Αιτήματος Υποκειμένου Δεδομένων

Έντυπο Αιτήματος Υποκειμένου Δεδομένων Διαβάστε το τμήμα πληροφοριών πριν συμπληρώσετε το έντυπο και υποβάλλετε το αίτημά σας. Πληροφορίες Ημερομηνία Γέννησης: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Οδός: E-mail: Αριθμός: Πόλη: Περιοχή: Ταχυδρομικός Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή χρημάτων Κωδικός Κατάλληλα προϊόντα HP

Επιστροφή χρημάτων Κωδικός Κατάλληλα προϊόντα HP Όροι & προϋποθέσεις 1. Σύμφωνα με τους υπόλοιπους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι πελάτες μπορούν να διεκδικήσουν το ποσό της επιστροφής χρημάτων για τα επιλεγμένα προϊόντα HP που απεικονίζονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων: 29 Αυγούστου 2018.

Τελευταία ενημέρωση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων: 29 Αυγούστου 2018. Τελευταία ενημέρωση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων: 29 Αυγούστου 2018. 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ H PHC Franchised Restaurants Public Limited ("εμείς", "PHC" ή "Εταιρεία") σέβεται την ιδιωτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό πληρωμών σας σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού είναι απλή, ενώ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγγραφής και υποβολής αίτησης υποψηφίου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017

Οδηγίες εγγραφής και υποβολής αίτησης υποψηφίου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017 Οδηγίες εγγραφής και υποβολής αίτησης υποψηφίου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017 H διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών

Ερωτηματολόγιο για τα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών Ερωτηματολόγιο για τα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών Κωδικός Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών Αρμόδιος/α Υπάλληλος Αριθμός Τηλεφώνου Δ/νση Hλ. Tαχυδρομείου Έτος Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό πληρωμών σας σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. 1 Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού είναι απλή, ενώ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ Αγαπητέ Πελάτη, Καλώς ήλθατε στην νέα εποχή της Attica Bank! H συσκευή Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token) που προμηθευτήκατε σας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Premier Club της Τράπεζας Κύπρου!

Καλωσορίσατε στο Premier Club της Τράπεζας Κύπρου! Καλωσορίσατε στο Premier Club της Τράπεζας Κύπρου! Σας ευχαριστούμε Ανήκετε σ, ένα Club το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για εσάς, τους εκλεκτούς πελάτες μας. Εκτιμώντας το γεγονός ότι διατηρείτε σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ

ΟΔΗΓΌΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ ΟΔΗΓΌΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ Οδηγός αλλαγής τραπεζικών λογαριασμών Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό πληρωμών σας σε άλλο πάροχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σελίδα 2/ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1 Ιουνίου 2015 1. Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών Η Τράπεζα από τις 30/09/2013 έχει θεσπίσει ανεξάρτητη εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Ισπανία Tel

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Ισπανία Tel ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Lxxx ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ... 2 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ... 2 3. ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ... 2 4. ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 8-6-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 29474 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 8-6-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 29474 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 8-6-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 29474 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Λ.Α.Ε. ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα... 4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Καλώς ήλθατε στην νέα εποχή της Attica Bank! H συσκευή Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token) που προμηθευτήκατε

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Υποκείμενου Δεδομένων για Περιορισμό της Επεξεργασίας (ΓΚΔΠ)

Αίτηση Υποκείμενου Δεδομένων για Περιορισμό της Επεξεργασίας (ΓΚΔΠ) Αίτηση Υποκείμενου Δεδομένων για Περιορισμό της Επεξεργασίας (ΓΚΔΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Άρθρο 17 του Κανονισμού 2016/679 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγγραφής και υποβολής αίτησης υποψηφίου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017

Οδηγίες εγγραφής και υποβολής αίτησης υποψηφίου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017 Οδηγίες εγγραφής και υποβολής αίτησης υποψηφίου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2017 H διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος www.sweetland.com.cy Σ ε λ ί δ α 1 Πίνακας περιεχομένων Χρήση της λειτουργίας αναζήτησης... 3 Καινούργια εγγραφή... 4 Συμπλήρωση προφίλ... 6 Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμα Αιτήματος Υποκειμένου των Δεδομένων

Φόρμα Αιτήματος Υποκειμένου των Δεδομένων Σύμφωνα με το Νομικό Πλαίσιο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια από τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (HARDWARE TOKEN) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Καλώς ήλθατε στην νέα εποχή της Attica Bank! H συσκευή Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token) που προμηθευτήκατε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου

ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αθήνα, 18/11/2011 ΠΡΟΣ Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο των Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το matchpoint.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών τέννις. Λειτουργεί με την υποστήριξη της εταιρείας:

Το matchpoint.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών τέννις. Λειτουργεί με την υποστήριξη της εταιρείας: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Το matchpoint.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών τέννις. Λειτουργεί με την υποστήριξη της εταιρείας: MATCHPOINT / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ M. - ΜΠΑΝΕΛΛΑΣ A. ΟΕ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς online αγορές

Ασφαλείς online αγορές Ασφαλείς online αγορές Γιατί να επιλέξω το διαδίκτυο Ποικιλία και δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων Παγκοσμοιοποιημένη αγορά Καλύτερες τιμές Διαθεσιμότητα όλο το 24ωρο Δεν απαιτεί μετακίνηση σε φυσικό κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής: Επιχείρηση Alcatel Ελλάδας Πτήση στην Ευρώπη

Όροι συμμετοχής: Επιχείρηση Alcatel Ελλάδας Πτήση στην Ευρώπη Όροι συμμετοχής: Επιχείρηση Alcatel Ελλάδας Πτήση στην Ευρώπη 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1 Η εταιρεία TLC Marketing France, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο των Παρισίων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: Φ /16481/ Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου

Αριθμ. πρωτ.: Φ /16481/ Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου Πίνακας περιεχομένων 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ e-παραβόλου: ΠΛΗΡΩΜΗ e-παραβόλου: ΚΑΤΑΘΕΣΗ e-παραβόλου ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ e-παραβόλου ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ e-παράβολο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Προμήθειας Περιφερειακών Εξαρτημάτων/Παρελκόμενων POS

Όροι Προμήθειας Περιφερειακών Εξαρτημάτων/Παρελκόμενων POS Όροι Προμήθειας Περιφερειακών Εξαρτημάτων/Παρελκόμενων POS Τελευταία τροποποίηση: 27 Νοεμβρίου 2018 1 Αντικείμενο Όρων 1.1 Οι παρόντες όροι διέπουν την προμήθεια περιφερειακών εξαρτημάτων/ παρελκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Προωθητικής Ενέργειας Καρτών MasterCard

Όροι και Προϋποθέσεις Προωθητικής Ενέργειας Καρτών MasterCard Όροι και Προϋποθέσεις Προωθητικής Ενέργειας Καρτών MasterCard Το Πρόγραμμα «Alpha Spend and Win» (το «Πρόγραμμα») της Alpha Bank Cyprus Ltd (η «Τράπεζα») ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 2019 έως και την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Φυσικών Προσώπων Μπορείτε να έχετε πρόσβαση για την υποβολή της αίτησης στην ακόλουθη διεύθυνση.

Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Φυσικών Προσώπων Μπορείτε να έχετε πρόσβαση για την υποβολή της αίτησης στην ακόλουθη διεύθυνση. Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Φυσικών Προσώπων Μπορείτε να έχετε πρόσβαση για την υποβολή της αίτησης στην ακόλουθη διεύθυνση. http://agroadvisors.elgo.gr Μόλις μεταβείτε στη διεύθυνση αυτή, εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα Οδηγίες χρήσης για επαγγελματίες

Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα Οδηγίες χρήσης για επαγγελματίες Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα Οδηγίες χρήσης για επαγγελματίες 28 Σεπτεμβρίου 2018 Έκδοση 1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ GROW - R2 Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ευρωπαϊκή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα