( 2) 4, 4.1, 4.1.1,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1."

Transcript

1

2

3 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008

4 : On Demand

5

6

7 / /

8

9 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Έκθεση Αποτελεσμάτων της Περιφερειακής Ομάδας Δωδεκάνησσα 6

10 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου

11 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Εισαγωγή Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την ΠΟΕ Ρόδου την άνοιξη του 2005 στα πλαίσια της πανελλαδικής έρευνας «Διερεύνηση των Αντιλήψεων στα θέματα της Ισότητας των Δύο Φύλων της Σχολικής Κοινότητας και των Ελλήνων Γονέων» που πραγματοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ψυχολογίας. Η ΠΟΕ Ρόδου είχε υπό την ευθύνη της την περιοχή Δωδεκανήσων. Ήταν γεωγραφικά και πληθυσμιακά η μικρότερη περιφέρεια που συμμετείχε στην έρευνα. Ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων ειδικά στο δείγμα των εκπαιδευτικών είχε σημαντικές επιπτώσεις στις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν (επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας αποτελεσμάτων). 2. Δημογραφικά στοιχεία 2.1 Μαθητές Στα Δωδεκάνησα πήραν συνολικά μέρος στην έρευνα 85 μαθητές και 85 μαθήτριες (σύνολο 170). Τα σχολικά χαρακτηριστικά τους φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες. Τάξη φοίτησης Συχνότητα Ποσοστό Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 80 47,1 Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 47 27,6 ΤΕΕ 43 25,3 Τύπος σχολείου-εσπερινό Συχνότητα Ποσοστό ΗΜΕΡΗΣΙΟ ,5 ΕΣΠΕΡΙΝΟ 11 6,5 Σύνολο ,0 Αστικότητα σχολείου Συχνότητα Ποσοστό ΑΣΤΙΚΗ ,3 ΑΓΡΟΤΙΚΗ 42 24,7 Σύνολο ,0 8 9

12 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Η εθνικότητα των μαθητών/ τριών φαίνεται στο πιο κάτω πίνακα. Εθνικότητα Συχνότητα Ποσοστό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ,0 ΑΛΒΑΝΙΚΗ 4 2,4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 5 2,9 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 1,6 ΑΛΛΟ 4 2,4 Δ / Α 3 1,8 Σύνολο ,0 Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών/ τριών (93,2%) μιλούν την ελληνική ως πρώτη γλώσσα στο σπίτι ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (15,3 %) μιλούν μια ευρωπαϊκή κυρίως γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα. Ο μέσος όρος της γενικής βαθμολογίας των μαθητών/ τριών κατά το προηγούμενο σχολικό έτος ήταν 15,68 (ΤΑ= 2,28) και δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το φύλο. Ένα ποσοστό (84,0 %) ζουν και με τους δύο γονείς των οποίων η εκπαίδευση και το επάγγελμα φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες: Εκπαίδευση πατέρα Εκπαίδευση μητέρας Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) 39 22, ,6 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) , ,4 Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) 25 14, ,9 Δ / Α 4 2,4 2 1,2 Σύνολο , ,0 10 9

13 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Κατηγορία επαγγέλματος πατέρα Κατηγορία επαγγέλματος μητέρας Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ) 15 8,8 11 6,5 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ) ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 46 27, , ,2 11 6,5 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 20 11,8 11 6,5 ΟΙΚΙΑΚΑ 67 39,4 ΑΛΛΟ 25 14,7 14 8,2 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 11 6,5 6 3,5 Σύνολο , ,0 2.2 Γονείς Στην περιοχή Δωδεκανήσων πήραν μέρος στην έρευνα συνολικά 102 γονείς (38 πατέρες και 64 μητέρες). Η ηλικία των γονιών παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα. Ηλικία γονιών Συχνότητα Ποσοστό ΜΕΧΡΙ 30 ΕΤΩΝ 2 2, ΕΤΩΝ 34 33, ΕΤΩΝ 49 48,0 51 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 14 13,7 Δ / Α 3 2,9 Σύνολο ,0 Από αυτούς οι 58 κατοικούσαν σε αστικές περιοχές ενώ 44 σε μη αστικές περιοχές. Παράλληλα, 65 από τα παιδιά τους φοιτούσαν σε σχολεία αστικής περιοχής και 37 σε σχολεία που βρίσκονταν σε αγροτική περιοχή. Ο τύπος των σχολείου που φοιτούσαν τα παιδιά τους ήταν ως ακολούθως: Τύπος σχολείου Συχνότητα Ποσοστό ΓΥΜΝΑΣΙΟ 52 51,0 ΛΥΚΕΙΟ 21 20,6 ΤΕΕ 29 28,4 Σύνολο ,

14 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Η εθνικότητα των γονιών που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν ως ακολούθως: Εθνικότητα γονιών Συχνότητα Ποσοστό ΕΛΛΗΝΙΚΗ 91 89,2 ΡΩΣΙΚΗ 1 1,0 ΑΛΒΑΝΙΚΗ 1 1,0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 3 2,9 Δ/Α 6 5,9 Σύνολο ,0 Το εκπαιδευτικό επίπεδο και η επαγγελματική κατηγόρία στην οποία ανήκαν παρουσιάζονται στους δύο επόμενους πίνακες. Εκπαίδευση Γονέα Συχνότητα Ποσοστό Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) 26 25,5 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) 66 64,7 Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) 9 8,8 Δ / Α 1 1,0 Σύνολο ,0 Κατηγορία επαγγέλματος Συχνότητα Ποσοστό ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ) 29 28,4 ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 15 14,7 ΟΙΚΙΑΚΑ 22 21,6 ΑΛΛΟ 29 28,4 Δ / Α 7 6,9 Σύνολο ,0 Ακολουθούν στοιχεία που αφορούν ποιοτικά χαρακτηριστικά της οικογενειακής κατάστασης και της σχέσης των γονιών με το σχολείο. Οικογενειακή κατάσταση Συχνότητα Ποσοστό ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ/Η 86 84,3 ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η 12 11,8 ΧΗΡΟΣ/Α 3 2,9 Δ / Α 1 1,0 Σύνολο ,

15 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αριθμός παιδιών στην οικογένεια Συχνότητα Ποσοστό 1 6 5, , , , , ,0 Δ / Α 13 12,7 Σύνολο ,0 Γλώσσες ομιλίας στο σπίτι ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ BLOCK) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΑ (ΠΡΩΗΝ ΔΥΤΙΚΟΥ BLOCK) + ΑΓΓΛΙΚΑ Πρώτη γλώσσα ομιλίας στο σπίτι Δεύτερη γλώσσα ομιλίας στο σπίτι Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 4 3,9 6 5,9 1 1,0 10 9,8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΠΟΝΤΙΑΚΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΑ) 81 79,4 4 3,9 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 16 15, ,4 Σύνολο , ,0 Φύλο του παιδιού που έφερε το ερωτηματολόγιο στο σπίτι Συχνότητα Ποσοστό ΑΓΟΡΙ 44 43,1 ΚΟΡΙΤΣΙ 48 47,1 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 10 9,8 Σύνολο ,0 Ποιος από γονείς ασχολείται περισσότερο με θέματα εκπαίδευσης των παιδιών Συχνότητα Ποσοστό ΠΑΤΕΡΑΣ 9 8,8 ΜΗΤΕΡΑ 59 57,8 ΚΑΙ ΟΙ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ 24 23,5 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 10 9,8 Σύνολο ,

16 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Πόσο συχνά επισκέπτεστε σχολείο παιδιού για να ενημερωθείτε για την πρόοδο του Συχνότητα Ποσοστό 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 20 19,6 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 30 29,4 ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΚΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 8 7,8 ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 29 28,4 ΑΛΛΟ 2 2,0 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ 13 12,7 Σύνολο ,0 2.3 Εκπαιδευτικοί Είκοσι δύο εκπαιδευτικοί συνολικά πήραν μέρος στην έρευνα (11 άνδρες και 11 γυναίκες) που είχαν τις ακόλουθες ειδικότητες: Ειδικότητες εκπαιδευτικών Συχνότητα Ποσοστό ΠΕ ,2 ΠΕ03 ΠΕ ,3 ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ ,6 ΠΕ09 ΠΕ10 ΠΕ ,6 ΠΕ19 ΠΕ ,6 ΠΕ18 1 4,5 ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΑΝ 2 9,1 Σύνολο ,0 Έξι εκπαιδευτικοί εργάζονταν σε γυμνάσιο ενώ οκτώ εργάζονταν σε Λύκειο και οκτώ σε ΤΕΕ. Δέκα εκπαιδευτικοί βρίσκονταν σε σχολεία αστικών περιοχών και 12 σε σχολεία αγροτικών περιοχών. Οι ηλικίες των εκπαιδευτικών φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα ενώ είχαν κατά μέσο όρο 7,23 χρόνια υπηρεσίας (ΤΑ= 7,9). Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό ΜΕΧΡΙ 30 ΕΤΩΝ 5 22, ΕΤΩΝ 11 50, ΕΤΩΝ 4 18,2 51 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 1 4,5 ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΑΝ 1 4,5 Σύνολο ,

17 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Οι σπουδές των εκπαιδευτικών φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα: Σπουδές Συχνότητα Ποσοστό ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι ,2 ΠΑΤΕΣ/ ΣΕΛΕΤΕ 1 4,5 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 6 27,3 Σύνολο ,0 Μόνο μια εκπαιδευτικός δίδαξε ΣΕΠ και μόνο έξι από τους/ τις 22 είχε συμμετοχή σε σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα φύλου και ισότητας. Τέλος όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση η εικόνα ήταν ως ακολούθως: Οικογενειακή κατάσταση Συχνότητα Ποσοστό ΑΓΑΜΟΣ/Η 10 45,5 ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ/Η 11 50,0 ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η 1 4,5 Σύνολο ,

18 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Στατιστικές αναλύσεις Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται στατιστικές αναλύσεις στις σύνθετες μεταβλητές που προέκυψαν μετά από παραγοντικές αναλύσεις και για τις τρεις ομάδες που πήραν μέρος στην έρευνα: μαθητές/ τριες, γονείς, εκπαιδευτικοί. 3.1 Μαθητές/ τριες Φύλο Παρακάτω παρουσιάζονται αναλύσεις των σύνθετων μεταβλητών που προέκυψαν από τις παραγοντικές αναλύσεις σε σχέση με το φύλο των μαθητών/ τριών. Παρουσιάζονται πρώτα τα αποτελέσματα των αναλύσεων όπου είχαμε διαφοροποιήσεις που ήταν στατιστικά σημαντικές ενώ στη συνέχεια πίνακες αποτελεσμάτων με μη στατιστικά σημαντικές απαντήσεις. Έγιναν αναλύσεις διακύμανσης με ένα παράγοντα (φύλο) προκειμένου να ελεγχθεί η επίδραση του στις σύνθετες μεταβλητές. Σχολιάζονται μόνο τα αποτελέσματα στα οποία είχαμε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις α Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις Τα αγόρια και τα κορίτσια απάντησαν διαφορετικά στις ταυτότητες φύλου σε ότι αφορά την άποψη ότι είναι σπουδαίο να είσαι κορίτσι ή αγόρι. Ταυτότητες Φύλου ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Σπουδαίο να είσαι Κορίτσι Οφέλη 2,77,94 3,67,66 Πλεονεκτήματα λόγω γυναικείας φύσης 3,63,83 4,05,74 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Σπουδαίο να είσαι Κορίτσι-Οφέλη % CI Σπουδαίο να είσαι Κορίτσι-Πλεονεκτήματα λόγω Γυναικείας Φύσης ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ F (1, 154)=48.36,p=0.000,η 2 =0.240) F (1, 153)=10.73,p=0.001,η 2 =0.066) 16 15

19 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Σπουδαίο να είσαι Αγόρι Οφέλη 3,15,94 2,31,77 Πλεονεκτήματα λόγω ανδρικής φύσης 3,62,77 3,97,79 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Σπουδαίο να είσαι Αγόρι-Οφέλη % CI Σπουδαίο να είσαι Αγόρι-Πλεονεκτήματα λόγω Ανδρικής Φύσης ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ F(1,157)=38.243, p= 0.000, η 2 =0.195) F(1,154)= 4.724, p=-0.000, η 2 =0.185) ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Απαίσιο να είσαι Κορίτσι 1. Περιορισμοί και συμβατικές υποχρεώσεις 2,95 1,10 2,61,96 2. Κίνδυνοι και δοκιμασίες λόγω φύσης 3,69 1,09 3,74,98 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Απαίσιο να είσαι Κορίτσι-Περιορισμοί και συμβατικές Υποχρεώσεις ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 1. F (1, 161) = 4.423, p= 0.037, η 2 =0.027) 16 17

20 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Απαίσιο να είσαι Αγόρι 1. Πιέσεις και περιορισμοί 2,32,98 3,20 1,07 2. Ευθύνες και υποχρεώσεις για το μέλλον 2,67,85 2,53,88 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Απαίσιο να είσαι Αγόρι-Πιέσεις και Περιορισμοί ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 1. F (1, 162) = , p= 0.000, η 2 =0.157) Σε ότι αφορά τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σε εκείνο που υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση είναι στα Μαθηματικά με τα αγόρια να δηλώνουν μεγαλύτερη αυτοαποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τα κορίτσια. Αυτοαποτελεσματικότητα για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Μαθήματα Γλώσσας 3,37,86 3,28,81 2. Μαθηματικά 3,13,92 2,69 1,21 3. Φυσικές Επιστήμες 3,05,98 2,83 1, περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Μαθηματικά-Αυτοαποτελεσματικότητα F (1, 156) = 6.597, p= 0.011, η ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ =0.041) 18 17

21 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Σε ότι αφορά τους ατομικούς στόχους επίτευξης τα αγόρια διαφοροποιούνται από τα κορίτσια μόνο στους στόχους επίδοσης- προσέγγισης όπου εμφανίζονται να έχουν υψηλότερους. Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Στόχοι Μάθησης 3,25,87 3,33,97 2. Στόχοι Επίδοσης-Προσέγγισης 3,08,89 2,65,86 3. Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής 2,89,80 2,65,89 95% CI Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης-Στόχοι Επίδοσης- Προσέγγισης περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 2. F (1, 160) = 9.962, p= 0.002, η 2 =0.059) Τα αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια φαίνεται να έχουν ως στόχο την ικανοποίηση σημαντικών άλλων (δασκάλων-οικογένειας). Κοινωνικοί Στόχοι ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Ευχαρίστηση Σημαντικών Άλλων (δασκάλων-οικογένειας) 3,39,83 3,03,90 2. Συνέπειες για το Μέλλον 3,69,90 3,51 1, περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Κοινωνικοί Στόχοι-Ευχαρίστηση Σημαντικών Άλλων (δασκάλου και οικογένειας) ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 1. F (1, 156) = 6.793, p= 0.010, η 2 =0.042) 18 19

22 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Τα αγόρια επίσης περισσότερο από τα κορίτσια φαίνεται να έχουν μια υψηλότερη αντίληψη προς στόχους επίδοσης που θέτει το σχολείο. Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Σχολείου ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Στόχοι προς την Επίδοση 2,99,95 2,68,95 2. Στόχοι προς τη Μάθηση 3,49,87 3,62,85 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Σχολείου-Στόχοι προς την Επίδοση F (1, 151) = 4.090, p= 0.045, η 2 =0.027) ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ Ενδιαφέρουσες είναι οι απόψεις των αγοριών και των κοριτσιών για τα δύο φύλα με τα αγόρια να έχουν θετικότερες απόψεις για τα κορίτσια παρά τα κορίτσια για τα αγόρια. Απόψεις για Αγόρια και Κορίτσια ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Απόψεις για τα Κορίτσια 3,53,77 3,80,78 Απόψεις για τα Αγόρια 3,20,92 2,44,91 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα % CI Απόψεις για τα Κορίτσια % CI Απόψεις γα τα Αγόρια ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ F(1,160)=4.741,p= 0.031, η 2 =0.029) F(1,159)=27.748,p=0.000,η 2 =0.149) 20 19

23 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Στην σχολική ικανότητα τα κορίτσια απάντησαν ελαφρώς υψηλότερα από ότι τα αγόρια. ΠΑΤΕΜ ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Αυτοεκτίμηση 2,19,44 2,30,34 2. Σχολική Ικανότητα 2,25,47 2,43,41 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα % CI ΠΑΤΕΜ-Σχολική Ικανότητα F (1, 139) = 5.292, p= 0.023, η 2 =0.037) 2.10 ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ Φύλο Τα αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια αποδίδουν την καλή τους επίδοση στο ρόλο της οικογένειας και σε τυχαία γεγονότα ενώ την κακή επίδοση την αποδίδουν στην εξυπνάδα στους γονείς και σε τυχαία γεγονότα καθώς επίσης και στο ρόλο των καθηγητών και των δασκάλων. Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Στον ίδιο τον εαυτό και στο σχολείο (Καθηγητές & Δάσκαλοι) 3,26,85 3,22,91 2. Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα 2,84,76 2,32,68 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 2. F (1, 156) = , p= 0.000, η 2 =0.114) 95% CI Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης-Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 20 21

24 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Έξυπνος-Γονείς-Τυχαία Γεγονότα 2,23 1,00 1,74,70 2. Ατομικοί Παράγοντες 2,30 1,18 2,82 1,16 3. Καθηγητές και Δάσκαλοι 2,67 1,16 2,05 1,01 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης-Έξυπνος- Γονείς-Τυχαία Γεγονότα % CI Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης-Καθηγητές και Δάσκαλοι ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 1.F(1,150)=12,484,p=0.001,η 2 =0.077) 3.F(1,153)=12,326,p=0.001,η 2 =0.075) Τα αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια αποδίδουν στο ΣΕΠ υπηρεσίες συμβουλευτικής σε σχέση με το φύλο. ΣΕΠ & Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο Σχολείο ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Φυσιογνωμία του ΣΕΠ στο σχολείο, όπως είναι σήμερα 3,29,88 3,22 1,03 2. Αναγκαιότητα Υπηρεσιών Συμβουλευτικής στο σχολείο Επαγγελματικών και μη 3,47,85 3,51,94 3. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε σχέση με το Φύλο 3,20,86 2,92,90 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 3. F (1, 159) = 4.057, p=0.046, η 2 95% CI ΣΕΠ & Υπηρεσίες συμβουλευτικής στο σχολείο- Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε σχέση με το Φύλο =0.025) ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ Φύλο 22 21

25 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Ακόμα τα αγόρια περισσότερο από τα κορίτσια αποδέχονται περισσότερο από τα κορίτσια το απόλυτο της σχολικής γνώσης. Πεποιθήσεις για τη Μάθηση στο Σχολείο ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Φύση και Οικοδόμηση της γνώσης στο σχολείο 3,27,69 3,39,65 2. Καθυπόταξη και Απόλυτο της σχολικής γνώσης 2,94,64 2,65,62 3. Ενδυνάμωση 3,26,85 3,32,85 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Καθυπόταξη και Απόλυτο της Σχολικής Γνώσης ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ Φύλο 2. F (1, 148) = 8.446, p=0.004, η 2 =0.054) Ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις των αγοριών και κοριτσιών στο πώς βλέπουν το μέλλον τους. Για τα αγόρια είναι μεγαλύτερο από ότι στα κορίτσια το ενδεχόμενο μη δημιουργίας οικογένειας ενώ φαίνεται να υποστηρίζουν περισσότερο ότι μια γυναίκα πρέπει να θυσιάζει την εργασία της για την οικογένεια της. Πώς βλέπω τη ζωή στο μέλλον ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Μη προοπτική της οικογένειας 2,33 1,18 1,68,89 2. Η εργασία θυσιάζεται για την οικογένεια (για τη γυναίκα) 2,50,68 2,08,

26 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Πως βλέπω τη Ζωή στο Μέλλον-Μη προοπτική της Οικογένειας % CI Πως Βλέπω τη Ζωή στο Μέλλον-Η Εργασία θυσιάζεται για την Οικογένεια (για τη Γυναίκα) ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 1.F(1,157)=15.188,p=0.000,η 2 =0.089) 2.F(1,153)=14.151,p=0.000,η 2 =0.085) Είναι επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα αγόρια εμφανίζονται να έχουν πιο στερεοτυπικές αντιλήψεις για το ρόλο των φύλων παρά τα κορίτσια. Συγκεκριμένα φαίνεται να έχουν πιο συντηρητικές αντιλήψεις για το ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια και για την κατανομή της εργασίας στα δύο φύλα ενώ τα κορίτσια φαίνεται να έχουν πιο προοδευτικές αντιλήψεις για την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια. Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Η γυναίκα στην οικογένεια-συντηρητικές αντιλήψεις 3,28,61 2,63,76 2. Προοδευτικές αντιλήψεις για την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια 3,43,58 3,90,81 3. Παραδοσιακές αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα 2 φύλα 3,61,80 3,29,79 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες-Η Γυναίκα στην Οικογένεια. Συντηρητικές / Παραδοσιακές Απόψεις, κυρίως για τη Γυναίκα % CI Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες-Προοδευτικές Αντιλήψεις για την κατανομή των ρόλων στην Οικογένεια ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 1.F(1,153)=34.403,p=0.000,η 2 =0.182) 2.F(1,156)=17.858,p=0.000,η 2 =0.103) 24 23

27 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες-Παραδοσιακές Αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα 2 φύλα ΑΓΟΡΙ Φύλο ΚΟΡΙΤΣΙ 3.F(1,156)=6.216,p=0.014,η 2 =0.038) β Στατιστικά μη σημαντικά αποτελέσματα Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων όπου η ανάλυση διακύμανσης δεν έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Παρουσιάζονται μόνο οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις και δε σχολιάζονται περαιτέρω. Επαγγελματικές Επιλογές ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Φύση Εργασίας 4,18,57 4,22,53 Συνδυασμός Καριέρας-Οικογένειας 4,05,65 4,00,58 Κύρος-Χρήματα 3,80,87 3,78,69 Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων 3,30,93 3,37,92 Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Στόχοι προς την Επίδοση 3,27,76 3,03,94 2. Στόχοι προς τη Μάθηση 3,59,80 3,67,

28 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αντιλαμβανόμενη Γονεϊκή Εμπλοκή ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Συναισθηματική Εμπλοκή 3,65,82 3,37,97 2. Εμπλοκή στο Σχολείο 2,67 1,12 2,42 1,09 3. Γνωστική Εμπλοκή 3,02,93 2,77 1,02 Σκεπτικισμός για το σχολείο ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι Σκεπτικισμός για το σχολείο 2,95,83 2,93,87 Εαυτός σε σχέση με το σχολείο ΦΥΛΟ Αγόρι Κορίτσι 1. Αρνητική-Ουδέτερη Σχέση με το Σχολείο 2,89,68 2,69,68 2. Θετική Στάση στο Σχολείο 2,85,88 3,08,93 3. Ακαδημαϊκή Επίτευξη 3,56,74 3,43, Αστικότητα Παρακάτω παρουσιάζονται αναλύσεις των σύνθετων μεταβλητών σε σχέση με τον τόπο κατοικίας των μαθητών/ τριών. Σε μια μόνο μεταβλητή είχαμε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση α Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις Σε ότι αφορά το συνδυασμό καριέρας οικογένειας οι μαθητές/ τριες από α- στικές περιοχές φαίνεται να το ευνοούν ελαφρώς περισσότερο από μαθητές/ τριες που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές

29 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Επαγγελματικές Επιλογές ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική 1. Φύση Εργασίας 4,24,55 4,04,52 2. Συνδυασμός Καριέρας-Οικογένειας 4,08,60 3,84,62 3. Κύρος-Χρήματα 3,84,76 3,65,82 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Επαγγελματικές Επιλογές-Συνδυασμός Καριέρας- Οικογένειας ΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Αστικότητα 2. F (1, 158) = 4,611, p= 0.33, η 2 = β Στατιστικά μη σημαντικά αποτελέσματα Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων όπου η ανάλυση διακύμανσης δεν έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Παρουσιάζονται μόνο οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις και δε σχολιάζονται περαιτέρω. Ταυτότητες Φύλου ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Σπουδαίο να είσαι κορίτσι Οφέλη 3,22,94 3,27,88 Πλεονεκτήματα λόγω γυναικείας φύσης 3,84,82 3,88,77 ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Σπουδαίο να είσαι αγόρι Οφέλη 2,75,96 2,68,92 Πλεονεκτήματα λόγω ανδρικής φύσης 4,02,74 3,78,

30 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αστική ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αγροτική Απαίσιο να είσαι Κορίτσι Περιορισμοί και συμβατικές υποχρεώσεις 2,82 1,06 2,64,96 Κίνδυνοι και δοκιμασίες λόγω φύσης 3,79 1,04 3,51,97 Αστική ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αγροτική Απαίσιο να είσαι Αγόρι Πιέσεις και περιορισμοί 2,76 1,16 2,72,92 Ευθύνες και υποχρεώσεις για το μέλλον 2,65,86 2,43,86 Αυτοαποτελεσματικότητα για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Μαθήματα Γλώσσας 3,34,81 3,27,89 Μαθηματικά 2,78 1,07 3,22 1,12 Φυσικές Επιστήμες 2,95 1,08 2,88,98 Ενδιαφέρον για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Μαθήματα Γλώσσας 3,29,90 3,29,87 Μαθηματικά 2,70,98 3,01,92 Φυσικές Επιστήμες 2,94 1,08 2,74,91 Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Μ.Ο. Αγροτική Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων 3,29,97 3,50,69 Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης Αστική ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αγροτική Στόχοι Μάθησης 3,27,96 3,34,78 Στόχοι Επίδοσης-Προσέγγισης 2,79,91 3,08,81 Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής 2,73,83 2,86,

31 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Κοινωνικοί Στόχοι ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Ευχαρίστηση Σημαντικών Άλλων (δασκάλων-οικογένειας) 3,18,92 3,25,76 Συνέπειες για το Μέλλον 3,61,95 3,52,98 Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Σχολείου ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Στόχοι προς την Επίδοση 2,80,98 2,91,90 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,59,86 3,45,87 Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Στόχοι προς την Επίδοση 3,15,90 3,14,73 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,62,87 3,64,84 Αντιλαμβανόμενη Γονεϊκή Εμπλοκή ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Συναισθηματική Εμπλοκή 3,57,91 3,28,85 Εμπλοκή στο Σχολείο 2,47 1,15 2,78,93 Γνωστική Εμπλοκή 2,91 1,00 2,84,91 Απόψεις για Αγόρια και Κορίτσια ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Απόψεις για τα Κορίτσια 3,68,77 3,61,81 Απόψεις για τα Αγόρια 2,77 1,00 2,99,96 ΠΑΤΕΜ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Αυτοεκτίμηση 2,25,35 2,24,51 Σχολική Ικανότητα 2,36,43 2,30,

32 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Στον ίδιο τον εαυτό και στο σχολείο (Καθηγητές & Δάσκαλοι) 3,22,93 3,28,71 Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα 2,54,79 2,65,69 Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Έξυπνος-Γονείς-Τυχαία Γεγονότα 2,01,95 1,85,64 Ατομικοί Παράγοντες 2,91 1,18 2,89 1,16 Καθηγητές και Δάσκαλοι 2,35 1,16 2,33 1,01 ΣΕΠ & Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο Σχολείο ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Φυσιογνωμία του ΣΕΠ στο σχολείο, όπως είναι σήμερα 3,17,93 3,50 1,01 Αναγκαιότητα Υπηρεσιών Συμβουλευτικής στο σχολείο Επαγγελματικών και μη 3,46,91 3,59,85 Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε σχέση με το Φύλο 3,11,86 2,90,97 Σκεπτικισμός για το σχολείο ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Σκεπτικισμός για το σχολείο 2,92,80 2,97,99 Εαυτός σε σχέση με το σχολείο ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Αρνητική-Ουδέτερη Σχέση με το Σχολείο 2,81,70 2,72,61 Θετική Στάση στο Σχολείο 2,93,88 3,09,98 Ακαδημαϊκή Επίτευξη 3,51,73 3,40,68 Πεποιθήσεις για τη Μάθηση στο Σχολείο ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Φύση και Οικοδόμηση της γνώσης στο σχολείο 3,31,67 3,40,67 Καθυπόταξη και Απόλυτο της σχολικής γνώσης 2,78,63 2,82,67 Ενδυνάμωση 3,27,84 3,36,

33 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Πως βλέπω τη ζωή στο μέλλον ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Μη προοπτική της οικογένειας 2,10 1,11 1,67,93 Η εργασία θυσιάζεται για την οικογένεια (για τη γυναίκα) 2,28,75 2,26,66 Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αστική Αγροτική Η γυναίκα στην οικογένεια- Συντηρητικές αντιλήψεις 2,98,78 2,79,69 Προοδευτικές αντιλήψεις για την κατανομήτων ρόλων στην οικογένεια 3,64,77 3,75,64 Παραδοσιακές αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα 2 φύλα 3,38,82 3,61, Τύπος σχολείου Παρακάτω παρουσιάζονται αναλύσεις των σύνθετων μεταβλητών σε σχέση με τον τύπο σχολείου φοίτησης των μαθητών/ τριών. Παρουσιάζονται πρώτα οι μεταβλητές που είχαμε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις α Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις Για τους / τις μαθητές / τριες των ΤΕΕ το κύρος και τα χρήματα παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στις επαγγελματικές επιλογές σε σύγκριση με τους / τις μαθητές / τριες των γυμνασίων και λυκείων. Επαγγελματικές Επιλογές ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Φύση Εργασίας 4,09,54 4,29,52 4,30,55 Συνδυασμός Καριέρας-Οικογένειας 3,97,57 4,08,70 4,05,59 Κύρος-Χρήματα* 3,69,74 3,72,87 4,04,69 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ F (2, 157) = 3.094, p=0.048 η 2 = ΓΥΜΝΑΣΙΟ % CI Επαγγελματικές Επιλογές-Κύρος- Χρήματα 30 31

34 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Οι μαθητές / τριες των ΤΕΕ δείχνουν να έχουν χαμηλότερη αυτοαποτελεσματικότητα στα μαθήματα γλώσσας σε σύγκριση με τους / τις μαθητές / τριες των γυμνασίων και λυκείων. Αυτοαποτελεσματικότητα για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Μαθήματα Γλώσσας* 3,49,78 3,28,87 3,05,82 Μαθηματικά 3,07 1,03 2,91 1,02 2,56 1,24 Φυσικές Επιστήμες 3,02 1,09 2,62,98 3,05 1,02 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ F (2, 161) = 3.860, p=0.023 η 2 = % CI Μαθήματα Γλώσσας-Αυτοαποτελεσματικότητα [(Γυμνάσιο, Λύκειο)> (Λύκειο, ΤΕΕ)] Οι μαθητές / τριες των ΤΕΕ δείχνουν να έχουν χαμηλότερους στόχους Προσέγγισης και Αποφυγής σύγκριση με τους / τις μαθητές / τριες των γυμνασίων και λυκείων ενώ φαίνεται να έχουν χαμηλότερους κοινωνικούς στόχους για τις συνέπειες για το μέλλον. Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι Μάθησης 3,36,91 3,31 1,02 3,13,82 Στόχοι Επίδοσης-Προσέγγισης 3,08,91 2,74,89 2,59,78 Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής 2,94,88 2,65,85 2,55,

35 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ % CI Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης-Στόχοι Επίδοσης- Προσέγγισης % CI Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης-Στόχοι Επίδοσης- Αποφυγής F(2,160) = 4.870, p=0.009 η 2 = [(Γυμνάσιο, Λύκειο)> (Λύκειο, ΤΕΕ)] F(2,160) = 3.387, p=0.036 η 2 = Κοινωνικοί Στόχοι ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Ευχαρίστηση Σημαντικών Άλλων (δασκάλων-οικογένειας) 3,31,85 3,20,97 2,99,83 Συνέπειες για το Μέλλον 3,82,94 3,51,98 3,25,84 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ % CI Κοινωνικοί Στόχοι-Συνέπειες για το μέλλον F (2, 160) = 5.261, p=0.006 η 2 = [(Γυμνάσιο, Λύκειο)> (Λύκειο, ΤΕΕ)] Σε ότι αφορά τις μεταβλητές της Αυτοεκτίμησης και της Σχολικής Ικανότητας οι μαθητές /τριες των λυκείων είχαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με τις δύο άλλες ομάδες

36 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΠΑΤΕΜ ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Αυτοεκτίμηση 2,33,34 2,12,41 2,25,45 Σχολική Ικανότητα 2,38,39 2,19,43 2,45,52 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ % CI ΠΑΤΕΜ-Αυτοεκτίμηση % CI ΠΑΤΕΜ-Σχολική Ικανότητα F(2,133) = 3.441, p=0.033 η 2 = [(Γυμνάσιο, ΤΕΕ)> (ΤΕΕ, Λύκειο)] F(2,139)= 5.659, p=0.028 η 2 = [(ΤΕΕ,Γυμνάσιο)>(Γυμνάσιο,Λύκειο)] Οι μαθητές /τριες φαίνεται να διαφοροποιούνται ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν την καλή επίδοση με τους τις μαθητές /τριες των γυμνασίων να θεωρούν ότι ο ρόλος της Οικογένειας και τα Τυχαία Γεγονότα είναι σημαντικά περισσότερο από ότι οι μαθητές /τριες των άλλων δύο ομάδων. Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης Στον ίδιο τον εαυτό και στο σχολείο (Καθηγητές & Δάσκαλοι) ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. 3,31,83 3,18,95 3,17,90 Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα 2,80,71 2,49,74 2,19,73 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ F (2, 156) = 9.943, p=0.000 η 2 = % CI Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης-Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα [(Γυμνάσιο, Λύκειο)> (Λύκειο, ΤΕΕ)] 34 33

37 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Οι μαθητές /τριες των λυκείων δείχνουν λιγότερο ικανοποιημένοι/ ες με τη φυσιογνωμία του ΣΕΠ στο σχολείο, όπως είναι σήμερα σε σύγκριση με τους / τις μαθητές / τριες των γυμνασίων και ΤΕΕ. ΣΕΠ & Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο Σχολείο ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Φυσιογνωμία του ΣΕΠ στο σχολείο, όπως είναι σήμερα 3,30,95 2,92,98 3,47,88 Αναγκαιότητα Υπηρ. Συμβ. στο σχολείο Επαγγελματικών και μη 3,59,80 3,32 1,02 3,46,92 Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε σχέση με το Φύλο 3,08,78 2,88,96 3,16,99 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα Τύπος σχολείου ΤΕΕ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ % CI ΣΕΠ & Υπηρεσίες συμβουλευτικής στο σχολείο- Φυσιογνωμία του ΣΕΠ όπως είναι σήμερα Πεποιθήσεις για τη Μάθηση στο Σχολείο F (2, 156) = 3.576, p=0.030 η 2 = [(ΤΕΕ, Γυμνάσιο)> (Γυμνάσιο, Λύκειο)] Οι μαθητές /τριες των γυμνασίων δείχνουν να πιστεύουν περισσότερο στην ενδυνάμωση της μάθησης που προσφέρεται στο σχολείο σε σύγκριση με τους / τις μαθητές / τριες των λυκείων. και ΤΕΕ ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Φύση και Οικοδόμηση της γνώσης στο σχολείο 3,42,66 3,19,74 3,30,62 Καθυπόταξη και Απόλυτο της σχολικής γνώσης 2,84,62 2,74,66 2,72,67 Ενδυνάμωση 3,49,82 3,07,92 3,13,73 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα Τύπος σχολείου ΤΕΕ ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ F (2, 154) = 4.286, p=0.015 η 2 = [(Γυμνάσιο, ΤΕΕ)> (ΤΕΕ, Λύκειο)] Τέλος οι μαθητές /τριες των γυμνασίων δείχνουν περισσότερο παραδοσιακοί/ ες ενώ των λυκείων λιγότερο παραδοσιακοί /ες σε ότι αφορά τις αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα δύο φύλα % CI Ενδυνάμωση 34 35

38 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Η γυναίκα στην οικογένεια-συντηρητικές αντιλήψεις 3,04,76 2,93,78 2,74,72 Προοδευτικές αντιλήψεις για την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια Παραδοσιακές αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα 2 φύλα 3,73,71 3,61,76 3,61,80 3,65,74 3,12,90 3,34,73 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΤΕΕ Τύπος σχολείου ΛΥΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ % CI Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες-Παραδοσιακές Αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα 2 φύλα F (2, 157) = 6.393, p=0.002, η 2 = β Στατιστικά μη σημαντικά αποτελέσματα Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα μη στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Ταυτότητες Φύλου ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Σπουδαίο να είσαι Κορίτσι Μ.Ο. Τ.Α. Οφέλη 3,24,96 3,06 1,01 3,42,68 Πλεονεκτήματα λόγω γυναικείας φύσης 3,87,67 3,68 1,02 4,00,76 ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Σπουδαίο να είσαι Αγόρι Μ.Ο. Τ.Α. Οφέλη 2,84,99 2,62,99 2,65,82 Πλεονεκτήματα λόγω ανδρικής φύσης 4,10,80 3,85,86 3,82,

39 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Απαίσιο να είσαι Κορίτσι Μ.Ο. Τ.Α. Περιορισμοί και συμβατικές υποχρεώσεις 2,84 1,04 2,64 1,04 2,79 1,04 Κίνδυνοι και δοκιμασίες λόγω φύσης 3,63 1,11 3,66 1,04 3,93,82 ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Απαίσιο να είσαι Αγόρι Μ.Ο. Τ.Α. Πιέσεις και περιορισμοί 2,87 1,05 2,58 1,18 2,70 1,12 Ευθύνες και υποχρεώσεις για το μέλλον 2,70,78 2,37,91 2,66,95 Ενδιαφέρον για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Μαθήματα Γλώσσας 3,34,84 3,18 1,07 3,32,75 Μαθηματικά 2,82,93 2,89,96 2,61 1,07 Φυσικές Επιστήμες 2,97 1,03 2,63 1,02 2,99 1,05 Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. 3,33,94 3,30,97 3,39,82 ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 2,81 1,06 2,98,91 2,71,78 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,60,91 3,52,89 3,52,74 Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 3,07,86 3,26,90 3,20,81 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,62,85 3,81,87 3,44,

40 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αντιλαμβανόμενη Γονεϊκή Εμπλοκή ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Συναισθηματική Εμπλοκή 3,56,81 3,63,94 3,28 1,01 Εμπλοκή στο Σχολείο 2,62 1,12 2,69 1,17 2,25,97 Γνωστική Εμπλοκή 2,82,95 3,17 1,07 2,75,88 Απόψεις για Αγόρια και Κορίτσια ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Απόψεις για τα Κορίτσια 3,74,63 3,64,95 3,54,85 Απόψεις για τα Αγόρια 2,91 1,02 2,80 1,03 2,67,89 Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Έξυπνος-Γονείς-Τυχαία Γεγονότα 2,00,92 2,11 1,01 1,78,67 Ατομικοί Παράγοντες 3,05 1,28 2,78 1,14 2,73,92 Καθηγητές και Δάσκαλοι 2,47 1,12 2,39 1,07 2,05 1,13 Σκεπτικισμός για το σχολείο ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Σκεπτικισμός για το σχολείο 2,98,93 2,91,81 2,87,73 Εαυτός σε σχέση με το σχολείο ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Αρνητική-Ουδέτερη Σχέση με το Σχολείο 2,81,68 2,83,75 2,69,63 Θετική Στάση στο Σχολείο 2,96,91 3,02 1,11 2,93,70 Ακαδημαϊκή Επίτευξη 3,58,70 3,42,79 3,35,66 Πώς βλέπω τη ζωή στο μέλλον ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΕ Μ.Ο. Τ.Α. Μη προοπτική της οικογένειας 1,97 1,10 2,26 1,20 1,78,90 Η εργασία θυσιάζεται για την οικογένεια (για τη γυναίκα) 2,36,69 2,29,82 2,10,

41 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Εκπαίδευση πατέρα Παρακάτω παρουσιάζονται αναλύσεις των σύνθετων μεταβλητών σε σχέση με την εκπαίδευση του πατέρα α Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις Όπως φαίνεται από τους πίνακες που ακολουθούν είχαμε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στις ακόλουθες μεταβλητές: Αυτοαποτελεσματικότητα και ενδιαφέρον για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα. Παιδιά με πατέρες με τριτοβάθμια εκπαίδευση εμφανίζουν ψηλότερη αυτοαποτελεσματικότητα στα Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήμες. Παιδιά με πατέρες με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμφανίζουν να έχουν ψηλότερη επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων. Τέλος, παιδιά με πατέρες με πρωτοβάθμια εκπαίδευση εμφανίζουν να μην βλέπουν τόσο την αναγκαιότητα Υπηρεσιών Συμβουλευτικής στο σχολείο Ε- παγγελματικών και μη. Αυτοαποτελεσματικότητα για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' ΒΑΘΜΙΑ Β' ΒΑΘΜΙΑ Γ' ΒΑΘΜΙΑ Αυτοαποτελεσματικότητα Μ.Ο. Τ.Α. Μαθήματα Γλώσσας 3,29,74 3,33,83 3,46,92 Μαθηματικά (1) 2,50 1,14 2,94 1,04 3,55 1,01 Φυσικές Επιστήμες (2) 2,49,87 3,01 1,08 3,41 1,08 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Μαθηματικά-Αυτοαποτελεσματικότητα % CI Φυσικές Επιστήμες-Αυτοαποτελεσματικότητα Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) (1-6 έτη) Εκπαίδευση (9-12 έτη) Εκπαίδευση πατέρα Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) (1-6 έτη) Εκπαίδευση (9-12 έτη) Εκπαίδευση πατέρα 1.F(2,152)=6,227,p=0.0003,η 2 =0.077 [(Β' Βάθμια, Γ' Βάθμια) > (Β' Βάθμια, Α Βάθμια)] 2.F(2,150)=5,627,p=0.004, η 2 =0.071 [(Β' Βάθμια, Γ' Βάθμια) > (Β' Βάθμια, Α Βάθμια)] 38 39

42 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Ενδιαφέρον για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Μαθήματα Γλώσσας 3,20,90 3,38,85 3,09 1,01 Μαθηματικά 2,58,98 2,79,96 3,08 1,01 Φυσικές Επιστήμες* 2,49,87 2,95 1,05 3,37 1, περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Φυσικές Επιστήμες-Ενδιαφέρον Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) (1-6 έτη) Εκπαίδευση (9-12 έτη) Εκπαίδευση πατέρα * F (2, 153) = 5,127, p=0.007, η 2 =0.064 [(Β' Βάθμια, Γ' Βάθμια) > (Β' Βάθμια, Α Βάθμια)] Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων 3,27,95 3,45,85 2,91 1, περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI Επιμονή στην εκτέλεση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Εκπαίδευση (1-6 έτη) Εκπαίδευση (9-12 έτη) Εκπαίδευση πατέρα F (2, 157) = 3,654, p=0.028, η 2 =0.045 [(Α' Βάθμια, Β' Βάθμια) > (Α' Βάθμια, Γ' Βάθμια)] 40 39

43 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΣΕΠ & Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο Σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Φυσιογνωμία του ΣΕΠ στο σχολείο, όπως είναι σήμερα 3,25 1,12 3,27,89 3,13 1,04 Αναγκαιότητα Υπηρ. Συμβ. στο σχολείο Επαγγελματικών και μη* 3,12,88 3,60,87 3,66,89 Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε σχέση με το Φύλο 2,93,81 3,13,88 3,08,97 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα 95% CI ΣΕΠ & Υπηρεσίες συμβουλευτικής στο σχολείο- Αναγκαιότητα Υπηρεσιών Συμβουλευτικής στο Σχολείο Επαγγελματικών και μη Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Εκπαίδευση (1-6 έτη) Εκπαίδευση (9-12 έτη) Εκπαίδευση πατέρα * F (2, 151) = 4,184, p=0.017, η 2 =0.053 [(Γ' Βάθμια, Β' Βάθμια) > (Β' Βάθμια, Α' Βάθμια)] β. Στατιστικά μη σημαντικά αποτελέσματα Στη συνέχεια παρουσιάζονται μη στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Επαγγελματικές Επιλογές ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Φύση Εργασίας 4,18,45 4,20,54 4,25,66 Συνδυασμός Καριέρας-Οικογένειας 4,11,47 4,02,63 3,92,74 Κύρος-Χρήματα 3,88,57 3,72,81 3,93,93 Ταυτότητες Φύλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Σπουδαίο να είσαι Κορίτσι Μ.Ο. Τ.Α. Οφέλη 3,19,92 3,26,92 3,14,98 Πλεονεκτήματα λόγω γυναικείας φύσης 3,77,87 3,81,78 4,07,

44 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Σπουδαίο να είσαι Αγόρι Μ.Ο. Τ.Α. Οφέλη 2,60,88 2,76,92 2,95 1,14 Πλεονεκτήματα λόγω ανδρικής φύσης 3,87,74 3,99,82 4,10,72 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Απαίσιο να είσαι Κορίτσι Μ.Ο. Τ.Α. Περιορισμοί και συμβατικές υποχρεώσεις 2,50,88 2,91 1,05 2,66 1,22 Κίνδυνοι και δοκιμασίες λόγω φύσης 3,86,97 3,66 1,02 3,82 1,10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Απαίσιο να είσαι Αγόρι Μ.Ο. Τ.Α. Πιέσεις και περιορισμοί 2,83,90 2,74 1,15 2,53 1,20 Ευθύνες και υποχρεώσειςγια το μέλλον 2,43,82 2,69,87 2,50,93 Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι Μάθησης 3,05,94 3,35,91 3,34,94 Στόχοι Επίδοσης-Προσέγγισης 2,78,967 2,90,89 2,85,87 Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής 2,91,93 2,78,84 2,48,75 Κοινωνικοί Στόχοι ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Ευχαρίστηση Σημαντικών Άλλων (δασκάλων-οικογένειας) 3,30,84 3,24,90 2,90,89 Συνέπειες για το Μέλλον 3,41,98 3,66,94 3,75,93 Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Σχολείου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 3,06,88 2,82 1,02 2,58,83 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,63,81 3,55,82 3,46 1,

45 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 3,31,71 3,11,91 3,11,94 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,68,76 3,60,90 3,67,92 Αντιλαμβανόμενη Γονεϊκή Εμπλοκή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Συναισθηματική Εμπλοκή 3,48,79 3,52,92 3,52 1,07 Εμπλοκή στο Σχολείο 2,47 1,20 2,51 1,11 2,79 1,02 Γνωστική Εμπλοκή 2,75,98 2,91,99 3,12,89 Απόψεις για Αγόρια και Κορίτσια ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Απόψεις για τα Κορίτσια 3,72,77 3,70,76 3,48,88 Απόψεις για τα Αγόρια 2,89 1,05 2,80,96 2,86,9 ΠΑΤΕΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Αυτοεκτίμηση 2,26,40 2,24,41 2,26,34 Σχολική Ικανότητα 2,35,45 2,33,45 2,37,45 Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στον ίδιο τον εαυτό και στο σχολείο (Καθηγητές 3,22 & Δάσκαλοι),84 3,31,88 3,08,96 Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα 2,42,79 2,56,73 2,78,90 Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Έξυπνος-Γονείς-Τυχαία Γεγονότα 1,71,61 2,08,93 1,93 1,07 Ατομικοί Παράγοντες 2,91 1,09 2,88 1,15 2,86 1,42 Καθηγητές και Δάσκαλοι 2,20 1,11 2,42 1,15 2,21 1,

46 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Σκεπτικισμός για το σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Σκεπτικισμός για το σχολείο 2,90,88 2,96,84 2,87,75 Εαυτός σε σχέση με το σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Αρνητική-Ουδέτερη Σχέση με το Σχολείο 2,88,60 2,76,72 2,69,67 Θετική Στάση στο Σχολείο 2,72,74 3,06,95 2,93,88 Ακαδημαϊκή Επίτευξη 3,38,55 3,50,77 3,61,70 Πεποιθήσεις για τη Μάθηση στο Σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Φύση και Οικοδόμηση της γνώσης στο σχολείο 3,28,68 3,35,67 3,39,65 Καθυπόταξη και Απόλυτο της σχολικής γνώσης 2,66,44 2,87,69 2,78,68 Ενδυνάμωση 3,13,84 3,32,84 3,49,85 Πως βλέπω τη ζωή στο μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Μη προοπτική της οικογένειας 1,72,92 2,05 1,13 2,21 1,11 Η εργασία θυσιάζεται για την οικογένεια (για τη γυναίκα) 2,07,62 2,38,78 2,20,62 Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Η γυναίκα στην οικογένεια-συντηρητικές αντιλήψεις 2,87,68 3,02,72 2,72 1,01 Προοδευτικές αντιλήψεις για την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια Παραδοσιακές αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα 2 φύλα 3,79,72 3,58,72 3,92,88 3,42,76 3,42,82 3,51,

47 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Εκπαίδευση μητέρας Παρακάτω παρουσιάζονται αναλύσεις των σύνθετων μεταβλητών σε σχέση με την εκπαίδευση της μητέρας α Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις Όπως φαίνεται από τους πίνακες που ακολουθούν είχαμε στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στις ακόλουθες μεταβλητές: Μαθητές/ τριες με μητέρες με πρωτοβάθμια εκπαίδευση φαίνεται να υποστηρίζουν ότι είναι απαίσιο να είναι κάποιος αγόρι γιατί υπόκειται σε πιέσεις και περιορισμούς. Παιδιά με μητέρες με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμφανίζουν να έχουν ψηλότερη επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων σε σύγκριση με μαθητές/ τριες με μητέρες με τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε ότι αφορά του ατομικούς στόχους μάθησης και επίδοσης αποφυγής μαθητές/ τριες με μητέρες με πρωτοβάθμια εκπαίδευση εμφανίζονται υψηλότεροι σε σχέση με μαθητές/ τριες από τις δύο άλλες ομάδες. Τέλος, μαθητές/ τριες με μητέρες με πρωτοβάθμια εκπαίδευση φαίνεται να έχουν θετικότερες απόψεις για τα κορίτσια σε σύγκριση με μαθητές/ τριες με μητέρες με δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ταυτότητες Φύλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Απαίσιο να είσαι Αγόρι Μ.Ο. Τ.Α. Πιέσεις και περιορισμοί* 3,10,97 2,73 1,17 2,38,95 Ευθύνες και υποχρεώσεις για το μέλλον 2,68,76 2,60,91 2,52,84 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Εκπαίδευση μητέρας Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) F(2, 160)= 3,096 p=0.048, η 2 = 0,038 [(Α' Βάθμια Β' Βάθμια)> (Β' Βάθμια Γ' Βάθμια)] % CI Απαίσιο να είσαι Αγόρι-Πιέσεις και Περιορισμοί 44 45

48 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Επιμονή στην εκτέλεση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. 3,66,78 3,33,93 2,92,89 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Εκπαίδευση μητέρας Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) % CI Επιμονή στην εκτέλεση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων F(2, 159)= 4,943 p=0.008, η 2 = 0,059 [(Α' Βάθμια Β' Βάθμια)> (Β' Βάθμια Γ' Βάθμια)] Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι Μάθησης 3,50,82 3,31,94 2,90,88 Στόχοι Επίδοσης-Προσέγγισης 2,85,95 2,85,93 2,91,73 Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής 3,13,75 2,67,88 2,62,75 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Εκπαίδευση μητέρας Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) Εκπαίδευση μητέρας Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) % CI Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης-Στόχοι Μάθησης F(2,156)= 3,240 p=0.042, η 2 = 0,040 [(Α'Βάθμια,Β'Βάθμια)>(Β'Βάθμια,Γ'Βάθμια)] % CI Ατομικοί Στόχοι Επίτευξης-Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής F(2,158)=4,207p=0.017, η 2 = 0,051 [(Α'Βάθμια)>(Β'ΒάθμιαΓ'Βάθμια)] 46 45

49 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Απόψεις για τα Κορίτσια* 3,88,62 3,70,80 3,27,78 Απόψεις για τα Αγόρια 2,87 1,02 2,88,98 2,57,94 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα Τριτοβάθμια (ΤΕΙ-ΑΕΙ) Εκπαίδευση μητέρας Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (9-12 έτη) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (1-6 έτη) % CI Απόψεις για τα Κορίτσια F(2, 158)= 4,615 p=0.011, η 2 = 0,056 [(Α' Βάθμια, Β' Βάθμια)> (Γ' Βάθμια)] β Στατιστικά μη σημαντικά αποτελέσματα Ακολουθούν τα αποτελέσματα που ήταν στατιστικά μη σημαντικά. Επαγγελματικές Επιλογές ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Φύση Εργασίας 4,27,46 4,21,54 4,10,61 Συνδυασμός Καριέρας-Οικογένειας 4,10,45 4,04,62 3,84,74 Κύρος-Χρήματα 3,83,63 3,80,74 3,71 1,07 Ταυτότητες Φύλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Σπουδαίο να είσαι Κορίτσι Μ.Ο. Τ.Α. Οφέλη 3,45,67 3,22,97 3,02,99 Πλεονεκτήματα λόγω γυναικείας φύσης 3,95,83 3,82,83 3,80,

50 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Σπουδαίο να είσαι Αγόρι Μ.Ο. Τ.Α. Οφέλη 2,78,87 2,73,95 2,77 1,06 Πλεονεκτήματα λόγω ανδρικής φύσης 3,90,68 4,02,81 3,90,81 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Απαίσιο να είσαι Κορίτσι Μ.Ο. Τ.Α. Περιορισμοί και συμβατικές υποχρεώσεις 2,80,85 2,80 1,09 2,70 1,07 Κίνδυνοι και δοκιμασίες λόγω φύσης 3,73 1,04 3,77 1,02 3,54 1,01 Αυτοαποτελεσματικότητα για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Μαθήματα Γλώσσας 3,38,69 3,40,86 3,05,76 Μαθηματικά 2,60 1,17 2,91 1,09 3,25,99 Φυσικές Επιστήμες 2,70 1,00 2,95 1,12 3,20,78 Ενδιαφέρον για ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Μαθήματα Γλώσσας 3,33,76 3,38,93 2,93,77 Μαθηματικά 2,86,92 2,67,97 3,07 1,02 Φυσικές Επιστήμες 2,86 1,02 2,84 1,06 3,20,97 Κοινωνικοί Στόχοι Ευχαρίστηση Σημαντικών Άλλων (δασκάλων-οικογένειας) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. 3,27,69 3,20,96 3,07,80 Συνέπειες για το Μέλλον 3,50,90 3,68,97 3,43,94 Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Σχολείου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 2,76,84 2,84 1,03 2,88,88 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,85,89 3,46,84 3,55,

51 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' ΒΑΘΜΙΑ Β' ΒΑΘΜΙΑ Γ' ΒΑΘΜΙΑ Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 3,26,67 3,06,96 3,39,61 Στόχοι προς τη Μάθηση 3,70,75 3,61,91 3,60,81 Αντιλαμβανόμενη Γονεϊκή Εμπλοκή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' ΒΑΘΜΙΑ Β' ΒΑΘΜΙΑ Γ' ΒΑΘΜΙΑ Μ.Ο. Τ.Α. Συναισθηματική Εμπλοκή 3,65,76 3,50,94 3,32,96 Εμπλοκή στο Σχολείο 2,56 1,08 2,54 1,13 2,50 1,11 Γνωστική Εμπλοκή 2,75 1,07 2,88,98 3,12,79 ΠΑΤΕΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Αυτοεκτίμηση 2,35,43 2,25,37 2,10,45 Σχολική Ικανότητα 2,30,45 2,34,43 2,43,49 Αιτιακές Αποδόσεις Καλής Επίδοσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Στον ίδιο τον εαυτό και στο σχολείο (Καθηγητές & δάσκαλοι) 3,21,93 3,30,89 3,10,79 Ο ρόλος της Οικογένειας και Τυχαία Γεγονότα 2,39,78 2,62,77 2,52,69 Αιτιακές Αποδόσεις Κακής Επίδοσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Έξυπνος Γονείς-Τυχαία Γεγονότα 1,81,60 1,96,92 2,21 1,05 Ατομικοί Παράγοντες 3,07 1,18 2,78 1,13 3,15 1,31 Καθηγητές και Δάσκαλοι 2,15 1,08 2,39 1,14 2,42 1,

52 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου ΣΕΠ & Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο Σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Φυσιογνωμία του ΣΕΠ στο σχολείο, όπως είναι σήμερα Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. 3,50,82 3,16 1,02 3,34,81 Αναγκαιότητα Υπηρ. Συμβ. στο σχολείο Επαγγελματικών και μη Υπηρεσίες Συμβουλευτικής σε σχέση με το Φύλο 3,35,86 3,60,92 3,28,78 3,06,95 3,08,90 3,04,66 Σκεπτικισμός για το σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Σκεπτικισμός για το σχολείο 3,17,63 2,87,88 2,96,86 Εαυτός σε σχέση με το σχολείο Αρνητική-Ουδέτερη Σχέση με το Σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. 3,00,61 2,70,67 2,84,77 Θετική Στάση στο Σχολείο 3,03,77 2,96,93 2,88,96 Ακαδημαϊκή Επίτευξη 3,51,67 3,46,77 3,58,55 Πεποιθήσεις για τη Μάθηση στο Σχολείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Φύση και Οικοδόμηση της γνώσης στο σχολείο 3,34,63 3,39,69 3,11,58 Καθυπόταξη και Απόλυτο της σχολικής γνώσης 2,84,45 2,77,69 2,82,64 Ενδυνάμωση 3,20,83 3,34,86 3,27,83 Πώς βλέπω τη ζωή στο μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. Μη προοπτική της οικογένειας 1,94 1,06 1,96 1,08 2,12 1,14 Η εργασία θυσιάζεται για την οικογένεια (για τη γυναίκα) 2,31,84 2,28,71 2,23,

53 Έκθεση ΠΟΕ Ρόδου Απόψεις για Άνδρες και Γυναίκες Η γυναίκα στην οικογένεια-συντηρητικές αντιλήψεις Προοδευτικές αντιλήψεις για την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια Παραδοσιακές αντιλήψεις για την κατανομή της εργασίας στα δύο φύλα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ Α' Βάθμια Β' Βάθμια Γ' Βάθμια Μ.Ο. Τ.Α. 2,90,68 3,00,77 2,73,77 3,77,78 3,70,69 3,43,88 3,48,73 3,48,88 3,21,

54 3.1.6 Επάγγελμα πατέρα Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλύσεις των σύνθετων μεταβλητών σε σχέση με το επάγγελμα του πατέρα α Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις Όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί είχαμε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση σε μια μεταβλητή που αναφέρεται στους αντιλαμβανόμενους στόχους γονέων προς τη μάθηση με του μαθητές / τριες με πατέρες Δημόσιους και Ιδιωτικούς Υπάλληλους (Επιστήμονες) να εμφανίζουν χαμηλότερους σε σχέση με άλλες επαγγελματικές κατηγορίες Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Υπάλληλοι (Επιστήμονες)1 Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Υπάλληλοι (Μη Επιστήμονες)2 Μικροεπιχειρηματίες και Τεχνίτες3 Ανειδίκευτοι Εργάτες4 Άλλο5 Μ.Ο. Τ.Α. Στόχοι προς την Επίδοση 2,52,94 3,21,80 3,21,89 3,05,77 3,15,88 Στόχοι προς τη Μάθηση * 3,10 1,08 3,56,79 3,83,82 3,42,96 3,87,72 περιφερειακή ομάδα έρευνας: Δωδεκάνησα ΑΛΛΟ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ) F (4, 150) = 2,821 p=0.027, η 2 = 0,072 [(4,2,3,5)>(1,4,2)] Κατηγορία επαγγέλματος πατέρα ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ) % CI Αντιλαμβανόμενοι Στόχοι Γονέων- Στόχοι Γονέων προς τη μάθηση 52

( 2) 4, 4.1, 4.1.1,

( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :.., &. &., -, -. -,,,,....,,,,....,,,,....,,,...,, 2008 - : On Demand & : / 7 / 9 / 11 17 18 1. / 19 2. / 34 3. / 43 4. / 58 5. / 71 6. / 86 7.

Διαβάστε περισσότερα

( 2) 4, 4.1, 4.1.1,

( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :. - -,,,,,,, 2008 - : On Demand : 5 : 37 : 61, : 89, : - 127 : 161 : 179 : 195 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Μάρτιος 2005 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9-11 II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πίνακας ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣ ΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9-11 II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πίνακας ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣ ΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9-11 13-23 Πίνακας ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣ ΜΟΥ 1. Εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολικές μονάδες, σχολές και τμήματα. Μαθητές, σπουδαστές-φοιτητές,

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδίαση, ανάπτυξη και στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων. Εφαρμογές στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην Εκπαίδευση»

«Σχεδίαση, ανάπτυξη και στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων. Εφαρμογές στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην Εκπαίδευση» «Σχεδίαση, ανάπτυξη και στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων. Εφαρμογές στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην Εκπαίδευση» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σταύρος Κιούπης Επιβλέπων καθηγητής Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές»

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές» Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές» Μεταβλητή Ερώτηση Απάντηση Κωδικός E1 Ηλικία Ο αριθμός της ηλικίας των ερωτούμενων (π.χ. 21) Ηλικία (αριθμός) E2 Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9-11 II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πίνακας ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗ ΘΥΣΜΟΥ

I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9-11 II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πίνακας ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗ ΘΥΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE DES MATIERES 1111 ^/ΑΓν/Λ.^ 111^1 ΐ υ Λ ν ITimjl ^ QS1 Ί - ι \ I > 1 I I / I. ι, ι ι. \ ι Μ. Ι Μ.. 1 I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πίνακας ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ενότητα 8: Οι Τ.Π.Ε. και οι νέες απαιτήσεις από το ρόλο του

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Page

Σελίδα Page ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11-12 13-23 Μ Ε Ρ Ο Σ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Αναλυτικοί πίνακες 1-4 25-28 Μ Ε Ρ Ο Σ Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αγόρι 390 (51.25%) 360 (43.11%) 750 Κορίτσι 371 (48.75%) 475 (56.89%) (100%) 835 (100%) 1596

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αγόρι 390 (51.25%) 360 (43.11%) 750 Κορίτσι 371 (48.75%) 475 (56.89%) (100%) 835 (100%) 1596 ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Α. Γενικά στοιχεία. Όπως φαίνεται παραπάνω, το 4.55% των ερωτηθέντων μαθητών πηγαίνουν στο Γυμνάσιο ενώ 47.48% αυτών φοιτούν στο Λύκειο ( για το 11.97% των μαθητών του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΕΩΣ 17-90

Μ Ε Ρ Ο Σ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΕΩΣ 17-90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9 II. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 11 III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 11-12 Μ Ε Ρ Ο Σ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Αναλυτικοί πίνακες 1 4 15-16 Μ Ε Ρ Ο Σ Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ και τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών

Το προφίλ και τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Το προφίλ και τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ TABLE DES MATIERES

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ TABLE DES MATIERES ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ TABLE DES MATIERES I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11-13 15-25 Πίνακας ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥ ΣΜΟΥ 1. Εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολικές μονάδες, σχολές τα. Μαθητές, σπουδαστές-φοιτητές,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των επιδράσεων που ασκούν στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά στην αντίληψή τους για την αγορά εργασίας: (α) Οι

Μελέτη των επιδράσεων που ασκούν στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά στην αντίληψή τους για την αγορά εργασίας: (α) Οι Μελέτη των επιδράσεων που ασκούν στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά στην αντίληψή τους για την αγορά εργασίας: (α) Οι εξωσχολικοί παράγοντες (εκπαιδευτικοί, συμμαθητές) (β) Οι εξωσχολικοί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

-Σχόλια Αναλυτικοί πίνακες Η. ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

-Σχόλια Αναλυτικοί πίνακες Η. ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9 II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11 III. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 11-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤOY ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Α' Αναλυτικοί πίνακες 1-4 15-16 ΚΑΤΑΝΟΜΗ TΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος Τηλεϊατρικής Vodafone

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος Τηλεϊατρικής Vodafone Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Προγράμματος Τηλεϊατρικής Vodafone Ερωτηματολόγιο προς Εξεταζόμενους Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εργαστήριο ISEB lab Ερευνητές Γιώργος Ευθυμιάδης, Γιάννης Νικολαΐδης Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

3.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 3.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (3.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2009-2010 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έρευνα που έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος προώθησης γάλακτος και γαλακτοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βασίλειος Εφόπουλος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Η συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού. στο Γυμνάσιο

Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού. στο Γυμνάσιο Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο 1. Ταυτότητα Έρευνας Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.), στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες μαθητών Β τάξης Λυκείων Δήμου Παπάγου Χολαργού

Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες μαθητών Β τάξης Λυκείων Δήμου Παπάγου Χολαργού Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες μαθητών Β τάξης Λυκείων Δήμου Παπάγου Χολαργού Στην εργασία που πραγματοποιήσαμε ενδιαφερθήκαμε για : Τις φιλοδοξίες των νέων Την κατανομή του χρόνου των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Ερωτηματολόγιο Σταδίου Α

Α.1. Ερωτηματολόγιο Σταδίου Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1. Ερωτηματολόγιο Σταδίου Α Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθεται το ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε προς συμπλήρωση στους μαθητές του δείγματος στο στάδιο Α. 471 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ιούνιος 2017 Ταυτότητα της έρευνας 2017 Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Μέθοδος δειγματοληψίας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και την υποστήριξη Η/Υ Περιφέρειες Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ε ΤΟ Ι Μ Α Σ Τ Η Κ Ε Α Π Ο Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α R A I C O N S U LTA N T S Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Ταυτότητα Έρευνας Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ενότητα 10: Φύλο και στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ.

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ενότητα 10: Φύλο και στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ενότητα 10: Φύλο και στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Οργανωτική Επιτροπή

Προς την Οργανωτική Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 1. Φύλο Άνδρας Γυναίκα 2. Ηλικία 22 30 31 40 41 50 51 + 3. Χρόνια υπηρεσίας 1 5 6 15 16+ 4. Σημειώστε τα πτυχία που κατέχετε Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Kέντρο Ισότητας Φύλου. Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας με τίτλο Η έμφυλη διάσταση της ανεργίας: Απόψεις και στάσεις των νέων

Ερευνητικό Kέντρο Ισότητας Φύλου. Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας με τίτλο Η έμφυλη διάσταση της ανεργίας: Απόψεις και στάσεις των νέων Ερευνητικό Kέντρο Ισότητας Φύλου Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας με τίτλο Η έμφυλη διάσταση της ανεργίας: Απόψεις και στάσεις των νέων Δευτέρα 22 Μαΐου, Κεντρικά Γραφεία Τράπεζας Κύπρου, Αγία Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 37 1.1. Λειτουργικός ορισµός των εννοιών 38 1.1.1. Λειτουργικός ορισµός της έννοιας παλιννοστούντες 38 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Το φύλο στην εκπαίδευση. Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών

Το φύλο στην εκπαίδευση. Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών Το φύλο στην εκπαίδευση Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών Τα θέματα-άξονες της σχέσης φύλο και εκπαίδευση Η πρόσβαση και η συμμετοχή των δύο φύλων στην

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά - δημογραφικά χαρακτηριστικά και συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών της Φλώρινας. Περίληψη

Κοινωνικά - δημογραφικά χαρακτηριστικά και συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών της Φλώρινας. Περίληψη Κοινωνικά - δημογραφικά χαρακτηριστικά και συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών της Φλώρινας Τσακιρίδου Ελένη, Ειδική Επιστήμονας, Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, Α.Π.Θ. Κυρίδης Αργύρης, Λέκτορας, Π.Τ.Ν. Φλώρινας, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, Απριλίου 2005

Διημερίδα ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, Απριλίου 2005 Διημερίδα ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 15-16 Απριλίου 2005 Η νέα δομή της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Κριτήρια σχεδιασμού, απαιτήσεις, προτάσεις. Εισήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOT ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΒΣΘ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOT ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΒΣΘ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOT ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΒΣΘ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων στις Ανώτατες σχολές τα τελευταία χρόνια δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Αγγελή-Παπανδρέου Διεύθυνση: Αγίου Θωμά 7, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107794853, 2105153318, 6977946874 Tόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΙΒΕΡΗ ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ anasliveri@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013. Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων»

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013. Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων» Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013 Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων» Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας ενηµερώνουµε ότι το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας οργανώνει τις εξής δράσεις:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» Τ Ζ Ο Υ Α Ν Α Κ Η Σ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ, Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ M SC Κ Ο Ι. Κ Ε. Ψ Υ Π Ε Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ε Ι Ο Υ Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ. ΡΑ Ϊ Κ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α, Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Αθήνα 29 Το υπουργείο μας Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Χρήστος Τριπόδης Αναστάσιος Χριστάκης Παναγιώτα Γ. Ψυχογιού Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 29 Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

2.5. Τα 16 τµήµατα ενός Λυκείου έχουν τους Οι αποστάσεις (σε Km) των Σε ένα κυκλικό διάγραµµα παριστάνονται

2.5. Τα 16 τµήµατα ενός Λυκείου έχουν τους Οι αποστάσεις (σε Km) των Σε ένα κυκλικό διάγραµµα παριστάνονται .1. Σε ένα Λύκειο θέλουµε να εξετάσουµε την επίδοση 10 µαθητών, στη Στατιστική στο τέλος του β τριµήνου. Πήραµε τις επόµενες βαθµολογίες: 15, 11, 10, 10, 14, 16, 19, 18, 13, 17. Να βρείτε: α) Ποιος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου. Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής

Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου. Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής 1 ο ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου Θέμα: Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής Α' Τετράμηνο Σεπτέμβρης 2013

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 Περιεχόµενα Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κοινωνικός αποκλεισµός και εκπαίδευση Θεωρητικές προσεγγίσεις 30 1.1 Κοινωνικός αποκλεισµός 30 1.1.1 Η εκπαίδευση ως παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Kορίτσια - Εκπαίδευση

Kορίτσια - Εκπαίδευση Ιούλιος 2017 9 Ενημερωτικό Σημείωμα ο Kορίτσια - Εκπαίδευση To 9o ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται στο θεματικό πεδίο Kορίτσια -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Γενικές Πληροφορίες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Γενικές Πληροφορίες EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Σχολική Μονάδα: 3ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών

Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών Τ Ο Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Π Ρ Ο ς Ω Π Ο Τ Η ς Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ς ς Τ Ο Ν. Κ Ι Λ Κ Ι ς Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 8 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 έσπω Κυπριανού 5 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 23 ιατύπωση του προβλήµατος 25 Οριοθέτηση του προβλήµατος 28 Αναγκαιότητα και χρησιµότητα της έρευνας 29 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΣΥΠ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΙΚΙΑ: 28-53 ΦΥΛΟ AΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 6 26 ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΕΙ/ΑΕΙ 10 Δευτεροβάθμια 16 Δημοτικό 3 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Αστική υποβαθμισμένη 2 Αστική αναβαθμισμένη 18 Ημιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυναμώνοντας τις σχέσεις με τους γονείς

Ενδυναμώνοντας τις σχέσεις με τους γονείς Ενδυναμώνοντας τις σχέσεις με τους γονείς Ελλη Φρεγγίδου, Μ.Sc Ψυχολόγος Επιστημονικά Υπεύθυνη Κοινωνικής Μέριμνας Δ. Κιλκίς Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Ι.Μ.Κ. Ο κάθε άνθρωπος μεγαλώνοντας σε μία οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πίνακας ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗ ΘΥΣΜΟΥ

I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πίνακας ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗ ΘΥΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΠΡΟΛΟΓΟΣ II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11-12 13-23 Πίνακας ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗ ΘΥΣΜΟΥ 1. Εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολικές μονάδες, σχολές και τμήματα. Μαθητές, σπουδαστές-φοιτητές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Διδάσκοντες: Ε. Καρύµπαλης Α.Γ. Παπαδόπουλος ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004 Αθανάσιος E. Γκότοβος 1 Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2 Ιωάννινα 2004 1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Ενότητα 8: Η Συνειδητοποίηση μέσα από τον Κριτικό Στοχασμό Γιώργος Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλογήρου Σταμάτης. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Καλογήρου Σταμάτης. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Καλογήρου Σταμάτης Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα 17671, Email: {skalo@hua.gr, doukissas@yahoo.com} Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2007/08 European Commission Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Στα πλαίσια του προγράμματος "EU Parliament: A different perspective" αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη γυναικεία κακοποίηση στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

σ = και σ = 4 αντιστοίχως. Τότε θα ισχύει

σ = και σ = 4 αντιστοίχως. Τότε θα ισχύει Θέματα ομάδας A 1. Σε κάποιο πείραμα τύχης μία τυχαία μεταβλητή λαμβάνει τις τιμές = 10 και = 10. Τότε η μέση τιμή x της θα είναι α. 10 β. 10 γ.,5 10 δ. 19,5 10 1= 10, = 10,. Δυο τυχαίες μεταβλητές, ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Εφαρμογή και προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Δρ Σύρου Νίκη ΠΕ 25 Νούλα Ιωάννα ΠΕ 06 Μακρυγιάννη Κων/να ΠΕ 71 Μέκρας Δημήτριος ΠΕ 70 Εισαγωγή Η συνεκπαίδευση είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: Προσωπική στάση

ΜΕΡΟΣ Β: Προσωπική στάση ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (προπτυχιακό) Αριθμός Ερωτηματολογίου: Παρακαλώ να κυκλώσετε την απάντηση σας ΜΕΡΟΣ Α: Επιλογή Μαθήματος Για να δηλώσω

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώστε ή βάλτε Χ στους αριθμούς που αντιστοιχούν στην απάντησή σας.

Κυκλώστε ή βάλτε Χ στους αριθμούς που αντιστοιχούν στην απάντησή σας. Τίτλος πράξης: "Επιμόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες Πληροφορικής Επιχειρηματικού Σεναρίου" του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-SPSS Statistical Package for Social Sciences 1 ο ΜΑΘΗΜΑ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ.

ΗΥ-SPSS Statistical Package for Social Sciences 1 ο ΜΑΘΗΜΑ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. ΗΥ-SPSS Statistical Package for Social Sciences 1 ο ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Στατιστική με το SPSS Ως επιστήμονες, χρειαζόμαστε τη Στατιστική για 2 κυρίους λόγους: 1. Για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Θεωρία και Εφαρμογές (Ψ-445) Διδάσκουσα: Ελευθερία Ν. Γωνίδα, Αναπλ. Καθηγήτρια Ακαδ. Έτος: 2017-18, Χειμερινό Εξάμηνο ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Οι εφαρμογές φέτος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα