ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Ή Περσίδα ροής αέρα (στην έξοδο αέρα) Αντλία αποστράγγισης (αποστράγγιση νερού από την εσωτερική μονάδα) Σωλήνας αποστράγγισης Έξοδος αέρα Φίλτρο αέρα (στο εσωτερικό της γρίλιας εισόδου αέρα) Είσοδος αέρα Γρίλια εισόδου αέρα Οθόνη ενδείξεων Τηλεχειριστήριο Σωλήνας ψυκτικού Είσοδος αέρα Έξοδος αέρα ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι μόνο για επεξήγηση. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές από το κλιματιστικό που έχετε αγοράσει (ανάλογα με το μοντέλο). Υπερισχύει το πραγματικό σχήμα.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ΣΕΛΙ Α 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 6 Δεν είναι καλό για την υγεία σας να παραμένετε εκτεθειμένοι στο ρεύμα αέρα του κλιματιστικού για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην βάζετε τα δάχτυλά σας, ράβδους ή άλλα αντικείμενα μέσα στην είσοδο ή την έξοδο του αέρα. Όταν ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα, θα προκαλέσει τραυματισμό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι, όπως σπρέι μαλλιών, βερνίκι ή χρώμα κοντά στη μονάδα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Ποτέ μην βάζετε τα χέρια σας στην έξοδο του αέρα ή στις οριζόντιες περσίδες όταν αυτές κινούνται. Υπάρχει κίνδυνος να παγιδευτούν τα δάχτυλά σας ή να προκαλέσετε ζημιά στη μονάδα. 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή τραυματισμού του χρήστη ή άλλων ατόμων και ζημιάς στον εξοπλισμό, πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες. Η εσφαλμένη χρήση λόγω μη τήρησης των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά. Οι προφυλάξεις ασφαλείας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε κάθε περίπτωση, οι σημαντικές πληροφορίες του παρόντος εγγράφου, θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Η μη τήρηση κάποιας προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ Η μη τήρηση κάποιας προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή σε βλάβη του εξοπλισμού. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για την εγκατάσταση του κλιματιστικού συμβουλευτείτε τον πωλητή σας. Τυχόν ατελής εγκατάσταση που έχει πραγματοποιηθεί από εσάς μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία και φωτιά. Για τη βελτίωση, την επισκευή και τη συντήρηση του κλιματιστικού απευθυνθείτε στον πωλητή σας. Τυχόν ατελείς εργασίες βελτίωσης, επισκευής και συντήρησης που έχετε πραγματοποιήσει μόνοι σας μπορεί να οδηγήσουν σε διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία και φωτιά. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τρυματισμού ή αν διαπιστώσετε κάποια ανωμαλία όπως οσμή ή φωτιά, κλείστε την παροχή ρεύματος και καλέστε την αντιπροσωπεία για οδηγίες. Ποτέ μην αφήνετε την εσωτερική μονάδα και το τηλεχειριστήριο να βραχούν. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Ποτέ μην πιέζετε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου με σκληρό ή αιχμηρό αντικείμενο. Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στο τηλεχειριστήριο. Όταν καεί μια ασφάλεια μην την αντικαθιστάτε ποτέ με άλλη που έχει διαφορετική ονομαστική τιμή ρεύματος ή σύρματα. Η χρήση σύρματος ή χάλκινου σύρματος μπορεί να προκαλέσει καταστροφή της μονάδας ή πυρκαγιά. Μην βάζετε ποτέ οποιαδήποτε αντικείμενα μέσα στην είσοδο ή την έξοδο του αέρα. Αντικείμενα που αγγίζουν τον ανεμιστήρα στην υψηλή ταχύτητα μπορεί να είναι επικίνδυνα. Ποτέ μην επιθεωρείτε ούτε να επισκευάζετε τη μονάδα μόνοι σας. Για τέτοιου είδους εργασίες, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό. Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν στα γενικά αστικά απορρίμματα. Απαιτείται ειδική συλλογή αυτών των απορριμμάτων για ειδική επεξεργασία. Μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές μαζί με τα αστικά απόβλητα. Χρησιμοποιήστε ξεχωριστές εγκαταστάσεις συλλογής. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χώρους συλλογής της περιοχής σας επικοινωνήστε με την τοπική δημοτική αρχή. Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές μεταφερθούν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή χωματερές, υπάρχει κίνδυνος διαρροής επικίνδυνων ουσιών στους υπόγειους υδάτινους πόρους, οι οποίες, αν εισχωρήσουν στην τροφική αλυσίδα, ενδέχεται να βλάψουν την υγεία σας. Για να αποφύγετε τη διαρροή ψυκτικού, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Όταν το σύστημα είναι εγκαταστημένο και λειτουργεί σε μικρό χώρο, θα πρέπει να διατηρηθεί η συγκέντρωση του ψυκτικού υγρού σε περίπτωση που πέσει κάτω από το όριο. Διαφορετικά, μπορεί να επηρεαστεί η περιεκτικότητα οξυγόνου στο δωμάτιο, οδηγώντας σε σοβαρό ατύχημα. Το ψυκτικό που βρίσκεται μέσα στο κλιματιστικό είναι ασφαλές και κανονικά δεν διαρρέει. Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού στο δωμάτιο και επαφής του με τη φλόγα ενός καυστήρα, μιας θερμάστρας ή μιας κουζίνας μπορεί να προκληθεί έκλυση επιβλαβούς αερίου. Σβήστε τυχόν εύφλεκτες συσκευές θέρμανσης, αερίστε το δωμάτιο και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από όπου αγοράσατε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό αν δεν έχετε τη διαβεβαίωση ενός εξειδικευμένου τεχνικού ότι το τμήμα όπου εμφανίστηκε η διαρροή έχει επισκευαστεί. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για άλλους σκοπούς. Για να αποφύγετε οποιαδήποτε υποβάθμιση της ποιότητας λειτουργίας του, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την ψύξη οργάνων ακριβείας, τροφίμων, φυτών, ζώων ή έργων τέχνης. Πριν από τον καθαρισμό του κλιματιστικού φροντίστε να το θέσετε εκτός λειτουργίας, κλείνοντας το διακόπτη παροχής ρεύματος ή αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εγκατεστημένος ανιχνευτής διαρροής γείωσης. 1

4 Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό είναι σωστά γειωμένο. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι γειωμένη και ότι το καλώδιο γείωσης δεν είναι συνδεδεμένο με αγωγό φυσικού αερίου ή νερού, αλεξικέραυνο ή τηλεφωνικό σύρμα γης. Για την αποφυγή τραυματισμών, μην αφαιρείτε το κάλυμμα του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας. Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό με γυμνά χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αγγίζετε τα πτερύγια του εναλλάκτη θερμότητας. Τα πτερύγια αυτά είναι αιχμηρά και υπάρχει κίνδυνος να σας κόψουν τα δάχτυλα. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που μπορεί να καταστραφούν από την υγρασία κάτω από την εσωτερική μονάδα. Εάν η υγρασία είναι πάνω από 80% μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωμα, η έξοδος αποστράγγισης να είναι αποκλεισμένη ή το φίλτρο να είναι μολυσμένο. Μετά από μια μακροχρόνια χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τα εξαρτήματα στερέωσης για τυχόν ζημιές. Εάν εμφανίζουν φθορές, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Για να αποφευχθεί η έλλειψη οξυγόνου, φροντίστε να αερίζετε καλά το δωμάτιο σε περίπτωση που χρησιμοποιείται καυστήρας σε συνδυασμό με το κλιματιστικό. Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης σε τέτοια θέση ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή αποστράγγιση. Τυχόν ατελής αποστράγγιση μπορεί να διαποτίσει με υγρασία το κτίριο, τα έπιπλα κλπ. Μην αγγίζετε ποτέ τα εσωτερικά μέρη του πίνακα ελέγχου. Μην αφαιρείτε το μπροστινό κάλυμμα. Είναι επικίνδυνο να αγγίζετε ορισμένα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής επειδή μπορεί να προκαλέσετε πρόβλημα στη μονάδα. Ποτέ μην εκθέτετε μικρά παιδιά, φυτά ή ζώα απευθείας στο ρεύμα του αέρα. Αυτό μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα μικρά παιδιά, στα ζώα και στα φυτά. Μην αφήνετε τα παιδιά να ακουμπούν επάνω στην εξωτερική μονάδα και μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω σε αυτήν. Τυχόν πτώση ή ανατροπή ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό. Μην λειτουργείτε το κλιματιστικό όταν χρησιμοποιείτε εντομοκτόνο τύπου υποκαπνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος εναπόθεσης χημικών ουσιών στη μονάδα, πράγμα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ατόμων που είναι υπερευαίσθητα σε χημικές ουσίες. Μην τοποθετείτε συσκευές ανοικτής φλόγας σε σημεία εκτεθειμένα στο ρεύμα αέρα της μονάδας ή κάτω από την εσωτερική μονάδα. Μπορεί να προκληθεί ατελής καύση ή παραμόρφωση της μονάδας λόγω της θερμότητας. Μην τοποθετείτε το κλιματιστικό σε μέρος όπου μπορεί να διαρρεύσει εύφλεκτο αέριο. Αν το αέριο διαρρεύσει και παραμείνει γύρω από το κλιματιστικό, μπορεί να ξεσπάσει πυρκαγιά. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά ή από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο αν έχουν λάβει εποπτεία ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο αν έχουν λάβει εποπτεία ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις της αντιπροσωπείας ή κάποιον ειδικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος. Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σας σε υγρούς χώρους, όπως το μπάνιο ή το δωμάτιο του πλυντηρίου. 2. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Το κλιματιστικό μηχάνημα αποτελείται από την εσωτερική μονάδα, την εξωτερική μονάδα, το σωλήνα σύνδεσης και το τηλεχειριστήριο. (Βλ. Εικ.1) Ενδείξεις λειτουργίας στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας Κουμπί προσωρινής λειτουργίας (Temporary) Λυχνία λειτουργίας (Operation) Ένδειξη χρονοδιακόπτη Οθόνη ενδείξεων Εικ.2-1 Αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιείται για την προσωρινή λειτουργία της μονάδας σε περίπτωση που χάσετε το τηλεχειριστήριο ή εξαντληθούν οι μπαταρίες. Με το ΚΟΥΜΠΙ TEMPORARY μπορείτε να επιλέξετε δύο λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των AUTO και FORCED COOL από τον πίνακα ελέγχου της γρίλιας εισόδου αέρα της εσωτερικής μονάδας. Μόλις πατήσετε αυτό το κουμπί, το κλιματιστικό θα ξεκινήσει να λειτουργεί με την εξής σειρά λειτουργιών: AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ), FORCED COOL (ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΨΥΞΗ), OFF (ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) και ξανά AUTO. 1 AUTO Η φωτεινή ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ανάβει και το κλιματιστικό επιλέγει και εκτελεί τη λειτουργία AUTO. Η μονάδα λειτουργεί σύμφωνα με το σήμα που λαμβάνει από το τηλεχειριστήριο. 2 FORCED COOL Η φωτεινή ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αναβοσβήνει και το κλιματιστικό λειτουργεί σε ΥΨΗΛΗ ταχύτητα ανεμιστήρα για 30 λεπτά και έπειτα επιστρέφει στη λειτουργία AUTO. Το τηλεχειριστήριο απενεργοποιείται. 3 OFF Η φωτεινή ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σβήνει. Το κλιματιστικό τίθεται εκτός λειτουργίας (OFF) ενώ η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου είναι ενεργοποιημένη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δέκτης υπέρυθρου σήματος Ένδειξη συναγερμού Ένδειξη PRE-DEF (κλιματιστικό με ψύξη και θέρμανση) ή ένδειξη "μόνο ανεμιστήρας" (για κλιματιστικό μόνο με λειτουργία ψύξης) Το εγχειρίδιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγχειρίδιο χρήσης τηλεχειριστηρίου" που συνοδεύει τη μονάδα. 2

5 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Για ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία χρησιμοποιήστε το κλιματιστικό επιλέγοντας την ακόλουθη θερμοκρασία. Λειτουργία μέγιστης θερμοκρασίας για το κλιματιστικό.(ψύξη/θέρμανση) Πίνακας 3-1 (για κλιματιστικό τύπου inverter) Θερμοκρασία Λειτουργία Λειτουργία ψύξης Λειτουργία θέρμανσης (δεν περιλαμβάνεται στα κλιματιστικά με λειτουργία μόνο ψύξης) Λειτουργία αφύγρανσης Πίνακας. 3-2 Θερμοκρασία Λειτουργία Λειτουργία ψύξης Λειτουργία θέρμανσης (δεν περιλαμβάνεται στα κλιματιστικά με λειτουργία μόνο ψύξης) Λειτουργία αφύγρανσης Εξωτερική θερμοκρασία 0 C ~ 50 C / 32 F~122 F -15 C ~50 C/ 5 F~122 F (για τα μοντέλα με σύστημα ψύξης χαμηλής θερμοκρασίας) -15 C ~ 24 C / 5 F ~ 76 F 0 C ~ 50 C / 32 F ~ 122 F Εξωτερική θερμοκρασία 18 C~43 C/ 64 F~109 F -7 C ~ 43 C / 20 F~109 F (για τα μοντέλα με σύστημα ψύξης χαμηλής θερμοκρασίας) 18 C ~ 52 C / 64 F~126 F (για τα μοντέλα με σύστημα ψύξης χαμηλής θερμοκρασίας) ΣΗΜΕΙΩΣΗ -7 C ~ 24 C / 20 F ~76 F 18 C ~ 43 C / 64 F~109 F 18 C ~ 52 C / 64 F~126 F (για ειδικά τροπικά κλιματιστικά) Θερμοκρασία δωματίου 17 C~32 C (62 F ~ 90 F) 0 C ~ 30 C / 32 F~86 F 17 C~32 C (62 F ~ 90 F) Θερμοκρασία δωματίου 17 C~32 C (62 F ~ 90 F) 0 C ~ 30 C / 32 F~86 F 17 C~32 C (62 F ~ 90 F) 1 Αν κλιματιστικό χρησιμοποιηθεί εκτός των παραπάνω ορίων λειτουργίας, η μονάδα ενδέχεται να μην λειτουργήσει κανονικά. 2 Η συμπύκνωση νερού πάνω στην επιφάνεια του κλιματιστικού είναι φυσιολογικό φαινόμενο όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από αυτήν του χώρου. Κλείστε την πόρτα και το παράθυρο. 3 Η βέλτιστη απόδοση επιτυγχάνεται μέσα σε αυτό το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας. Λειτουργία προστασίας τριών λεπτών Μια διάταξη προστασίας εμποδίζει την ενεργοποίηση του κλιματιστικού για περίπου 3 λεπτά, όταν τίθεται ξανά σε λειτουργία αμέσως μετά την απενεργοποίησή του. ιακοπή ρεύματος Η διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία θα σταματήσει εντελώς τη μονάδα. Μόλις αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει. Για επανεκκίνηση της λειτουργίας της μονάδας, πατήστε το κουμπί ON/OFF του τηλεχειριστηρίου. Ένας κεραυνός ή το ασύρματο τηλέφωνο ενός αυτοκινήτου που βρίσκεται κοντά μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία της μονάδας. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος και έπειτα συνδέστε την ξανά στο ρεύμα. Για επανεκκίνηση της λειτουργίας της μονάδας, πατήστε το κουμπί ON/OFF του τηλεχειριστηρίου. Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού (προαιρετικό): Με αυτή τη νέα τεχνολογία, η περιοχή ενδείξεων θα εμφανίσει την ένδειξη 'EC (κατά περίπτωση) και οι φωτεινές ενδείξεις LED θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν όταν η εξωτερική μονάδα ανιχνεύσει διαρροή ψυκτικού. Λειτουργία απομνημόνευσης γωνίας κλίσης περσίδας (προαιρετικό): Ορισμένα μοντέλα είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να διαθέτουν τη λειτουργία απομνημόνευσης της θέσης της περσίδας. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος στη διάρκεια της λειτουργίας ή αν πατήσετε το κουμπί ON/OFF του τηλεχειριστηρίου η μονάδα θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος ή πατώντας πάλι το κουμπί ON/OFF του τηλεχειριστηρίου, η μονάδα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία ενώ η οριζόντια περσίδα παραμένει στην ίδια κλίση που αποθηκεύτηκε από τη λειτουργία μνήμης. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε η γωνία κλίσης της οριζόντιας περσίδας να μην είναι υπερβολικά μικρή, επειδή το συμπύκνωμα νερού που σχηματίζεται μπορεί να στάξει από την περσίδα. Πιέστε το πλήκτρο χειροκίνητου ελέγχου (Manual) και η περσίδα θα επιστρέψει στην αρχική γωνία κλίσης. 4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Για να εξασφαλιστεί η οικονομική λειτουργία της μονάδας, πρέπει να προσέξετε τα ακόλουθα σημεία. Ρυθμίστε σωστά την κατεύθυνση ροής του αέρα ώστε το ρεύμα αέρα να μην κατευθύνεται επάνω σας. Ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία του δωματίου για να έχετε ένα άνετο περιβάλλον. Αποφύγετε την υπερβολική ψύξη ή θέρμανση. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης, χρησιμοποιώντας κουρτίνες ή περσίδες. Αερίζετε συχνά το χώρο. Η εκτεταμένη χρήση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τον εξαερισμό. Κρατήστε τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά. Αν οι πόρτες και τα παράθυρα παραμείνουν ανοικτά, ο αέρας θα βγει έξω από το δωμάτιο, προκαλώντας μείωση στην απόδοση της ψύξης ή της θέρμανσης. Ποτέ μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην είσοδο ή την έξοδο αέρα της μονάδας. Μπορεί να προκαλέσει μείωση της απόδοσης ή διακοπή της λειτουργίας του κλιματιστικού. Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο. Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, υπάρχει κατανάλωση ρεύματος ακόμα και αν δεν είναι σε λειτουργία. Επομένως, φροντίστε να την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Φροντίστε ώστε η εσωτερική μονάδα και το τηλεχειριστήριο να βρίσκονται τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, στερεοφωνικά, και άλλες παρόμοιες συσκευές. ιαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης στατικής ή παραμορφωμένης εικόνας. Ένα βρώμικο φίλτρο αέρα θα μειώσει την αποτελεσματικότητα της ψύξης ή της θέρμανσης, επομένως, φροντίστε να το καθαρίζετε κάθε δύο εβδομάδες. 3

6 5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ Όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία, μπορείτε να ρυθμίσετε την περσίδα ροής του αέρα για να αλλάξετε την κατεύθυνση του ρεύματος ώστε να κατανεμηθεί φυσικά και ομοιόμορφα η θερμοκρασία του δωματίου. Έτσι, απολαμβάνετε τη δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος. Εικ. 5-1 Εικ. 5-2 Ρυθμίστε την κατεύθυνση ροής του αέρα. Πατήστε το κουμπί SWING για να ρυθμίσετε την περσίδα στη θέση που θέλετε και πατήστε το ξανά για να σταθεροποιήσετε την περσίδα σε αυτήν τη θέση. Ρυθμίστε την κατεύθυνση ροής του αέρα αυτόματα. Πατήστε το κουμπί SWING και η οριζόντια περσίδα θα μετακινείται αυτόματα. Όταν οριστεί αυτή η λειτουργία, λειτουργεί ο ανεμιστήρας περιστροφής της εσωτερικής μονάδας. ιαφορετικά, ο ανεμιστήρας δεν ενεργοποιείται. Η κλίμακα αλλαγής γωνίας κλίσης των περσίδων είναι 30. Όταν το κλιματιστικό δεν βρίσκεται σε λειτουργία (ακόμα και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία TIMER ON), το κουμπί SWING είναι ανενεργό. 6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ρύθμιση επάνω-κάτω Ρύθμιση επάνω-κάτω ΠΡΟΣΟΧΗ Προτού καθαρίσετε το κλιματιστικό, βεβαιωθείτε ότι το έχετε αποσυνδέσει από την παροχή ρεύματος. Ελέγξτε αν το καλώδιο είναι φθαρμένο ή κομμένο. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να σκουπίσετε την εσωτερική μονάδα και το τηλεχειριστήριο. Για τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας, όταν είναι πολύ βρώμικη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρό πανί στο τηλεχειριστήριο. Μην χρησιμοποιείτε χημικά επεξεργασμένο ξεσκονόπανο για το σκούπισμα ούτε να αφήνετε τέτοιου είδους υλικά πάνω στη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. μπορεί να καταστρέψει ή να φθείρει την επιφάνεια της μονάδας. Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό, λειαντικό ή παρόμοιους διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής. Οι ουσίες αυτές μπορεί να προκαλέσουν ρωγμές ή παραμόρφωση των πλαστικών επιφανειών. Συντήρηση μετά από μεγάλο διάστημα παραμονής εκτός λειτουργίας (π.χ. στην αρχή της σεζόν) Ελέγξτε και αφαιρέστε κάθε τι που μπορεί να φράζει τις οπές εισόδου και εξόδου της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας. Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα και τα περιβλήματα της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την παραπάνω διαδικασία ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός του φίλτρου αέρα" και φροντίστε να τοποθετήσετε τα καθαρά φίλτρα αέρα πίσω στη θέση τους. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος τουλάχιστον 12 ώρες πριν από τη λειτουργία της μονάδας, προκειμένου να εξασφαλίσετε ομαλότερη λειτουργία. Μόλις ενεργοποιηθεί η μονάδα, εμφανίζονται οι ενδείξεις του τηλεχειριστηρίου. Συντήρηση πριν από μεγάλο διάστημα παραμονής εκτός λειτουργίας (π.χ. στο τέλος της σεζόν) Αφήστε τις εσωτερικές μονάδες να λειτουργήσουν σε λειτουργία μόνο ανεμιστήρα για περίπου μισή μέρα προκειμένου να στεγνώσει το εσωτερικό τους. Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα και τα περιβλήματα της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την παραπάνω διαδικασία ανατρέξτε στην ενότητα "Καθαρισμός του φίλτρου αέρα" και φροντίστε να τοποθετήσετε τα καθαρά φίλτρα αέρα πίσω στη θέση τους. Καθάρισμα του φίλτρου αέρα Το φίλτρο αέρα εμποδίζει την είσοδο σκόνης ή άλλων σωματιδίων στο εσωτερικό της μονάδας. Σε περίπτωση απόφραξης του φίλτρου, η απόδοση της λειτουργίας του κλιματιστικού μπορεί να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Ως εκ τούτου, το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται κάθε δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας χρήσης. Εάν το κλιματιστικό εγκατασταθεί σε μέρος με πολύ σκόνη, καθαρίζετε το φίλτρο αέρα συχνά. Εάν έχει συσσωρευθεί μεγάλη ποσότητα σκόνης και είναι αδύνατον να την αφαιρέσετε, αντικαταστήστε το φίλτρο με ένα καινούριο (το ανταλλακτικό φίλτρο αέρα είναι προαιρετικό εξάρτημα). 1 Άνοιγμα της γρίλιας εισόδου αέρα Πιέστε τους μοχλούς της γρίλιας προς τα μέσα ταυτόχρονα, όπως υποδεικνύεται στην Εικ.6-1. Στη συνέχεια, τραβήξτε προς τα κάτω την γρίλια εισόδου αέρα. Τα καλώδια του πίνακα ελέγχου, τα οποία συνδέονται με τους ηλεκτρικούς ακροδέκτες του κύριου σώματος της μονάδας πρέπει να αποσυνδεθούν πριν από την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας. 2 Αφαιρέστε την γρίλια εισόδου αέρα (μαζί με το φίλτρο αέρα, όπως φαίνεται στην Εικ.6-1). Τραβήξτε προς τα κάτω την γρίλια εισόδου αέρα υπό γωνία 45 και σηκώστε την προς τα επάνω για να την αφαιρέσετε. 3 Αφαίρεση του φίλτρου αέρα. 4 Καθάρισμα του φίλτρου αέρα Μπορείτε να το καθαρίσετε με ηλεκτρική σκούπα ή τοποθετώντας το κάτω από τρεχούμενο καθαρό νερό. Εάν είναι πάρα πολύ σκονισμένο, χρησιμοποιήστε για τον καθαρισμό μια μαλακή βούρτσα και ένα ήπιο απορρυπαντικό και έπειτα αφήστε το να στεγνώσει σε δροσερό μέρος). Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα, η πλευρά εισόδου αέρα θα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα επάνω. (Βλ. Εικ 6.-3) Όταν καθαρίζετε με νερό, η πλευρά εισόδου αέρα θα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω. (Βλ. Εικ 6.-4) ΠΡΟΣΟΧΗ Μην στεγνώνετε το φίλτρο στον ήλιο ή με φωτιά. 5 Επανατοποθετήστε το φίλτρο αέρα. 6 Τοποθετήστε και κλείστε την γρίλια εισόδου αέρα, ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία των βημάτων 1 και 2 και συνδέστε τα καλώδια του πίνακα ελέγχου με τους αντίστοιχους ακροδέκτες του κυρίως σώματος της μονάδας. 4

7 Όταν η θερμοκρασία του δωματίου μειωθεί φθάνοντας στην επιλεγμένη θερμοκρασία, ο συμπιεστής σβήνει και η λειτουργία της εσωτερικής μονάδας αλλάζει σε λειτουργία ανεμιστήρα. Όταν η θερμοκρασία ανέβει, ο συμπιεστής ξεκινά και πάλι. Είναι το ίδιο με τη λειτουργία θέρμανσης. Σύμπτωμα 3: Λευκή πάχνη εξέρχεται από μια μονάδα Εικ.6-1 Εικ.6-2 Εικ.6-3 Εικ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Σύμπτωμα 1: Το σύστημα δεν λειτουργεί Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί αμέσως μόλις πατήσετε το κουμπί ON/OFF του τηλεχειριστηρίου. Αν ανάψει η λυχνία λειτουργίας, το σύστημα είναι σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Για να αποτραπεί η υπερφόρτωση του μοτέρ του συμπιεστή, το κλιματιστικό ξεκινά να λειτουργεί 3 λεπτά μετά την ενεργοποίησή του. Αν ανάψει η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας καθώς και οι ενδείξεις "PRE-DEF (μοντέλα με ψύξη και θέρμανση) ή μόνο ανεμιστήρας (για μοντέλα μόνο με ψύξη)", αυτό σημαίνει ότι έχετε επιλέξει τη λειτουργία θέρμανσης. Μετά την εκκίνηση της μονάδας, αν ο συμπιεστής δεν ξεκινήσει, η εσωτερική μονάδα εμφανίζει την ένδειξη προστασίας "anti cold wind" (αέρας κατά του ψύχους) λόγω της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας εξόδου. Σύμπτωμα 2: Η λειτουργία ψύξης αλλάζει σε λειτουργία ανεμιστήρα Προκειμένου να αποφευχθεί το πάγωμα του εσωτερικού εξατμιστή, το σύστημα επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία ανεμιστήρα και επαναφέρει τη λειτουργία ψύξης μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Σύμπτωμα 3,1: Εσωτερική μονάδα Όταν η υγρασία είναι υψηλή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης και το εσωτερικό μιας εσωτερικής μονάδας είναι εξαιρετικά μολυσμένο, τότε η κατανομή της θερμοκρασίας μέσα το χώρο γίνεται ανομοιόμορφη. Είναι απαραίτητο να καθαρίσετε το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον καθαρισμό της μονάδας απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας. Αυτή η λειτουργία απαιτεί εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης Σύμπτωμα 3,2: Εσωτερική μονάδα, εξωτερική μονάδα Όταν η υγρασία είναι υψηλή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης και το εσωτερικό μιας εσωτερικής μονάδας είναι εξαιρετικά μολυσμένο, τότε η κατανομή της θερμοκρασίας μέσα το χώρο γίνεται ανομοιόμορφη. Είναι απαραίτητο να καθαρίσετε το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον καθαρισμό της μονάδας απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας. Αυτή η λειτουργία απαιτεί εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης Όταν η κατάσταση λειτουργίας του συστήματος αλλάξει σε λειτουργία θέρμανσης μετά τη λειτουργίας απόψυξης, η υγρασία που παράγεται από την απόψυξη γίνεται ατμός και διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα. Σύμπτωμα 4: Θόρυβος κατά τη λειτουργία ψύξης του κλιματιστικού Σύμπτωμα 4,1: Εσωτερική μονάδα Όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης ή σε στάση, ακούγεται ένας συνεχής ήχος ροής νερού. Όταν η αντλία αποστράγγισης (προαιρετικό εξάρτημα) είναι σε λειτουργία, ακούγεται αυτός ο θόρυβος. Ακούγεται ένα ήχος τριξίματος όταν το σύστημα σταματά μετά από τη λειτουργία θέρμανσης. Αυτός ο θόρυβος οφείλεται στη διαστολή και τη συστολή των πλαστικών εξαρτημάτων που προκαλείται από την αλλαγή της θερμοκρασίας. Σύμπτωμα 4,2: Εσωτερική μονάδα, εξωτερική μονάδα Όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία, ακούγεται ένας συνεχής χαμηλός ήχος συριγμού. Αυτός ο θόρυβος είναι ο ήχος του ψυκτικού αερίου που ρέει μέσα στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα. Όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία, ακούγεται ένας συνεχής χαμηλός ήχος συριγμού. Αυτός ο θόρυβος είναι ο ήχος του ψυκτικού αερίου που ρέει μέσα στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα. Ένα ήχος συριγμού ακούγεται επίσης κατά την έναρξη ή αμέσως μετά τη διακοπή της λειτουργίας της μονάδας ή της λειτουργίας απόψυξης. Πρόκειται για τον ήχο ροής του ψυκτικού που οφείλεται στη διακοπή ή την αλλαγή της ροή του. Σύμπτωμα 4,3: Εξωτερική μονάδα Όταν αλλάζει ο τόνος του ήχου λειτουργίας. Αυτός ο θόρυβος προκαλείται από την αλλαγή της συχνότητας. Σύμπτωμα 5: Βγαίνει σκόνη από τη μονάδα Όταν η μονάδα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό οφείλεται στην είσοδο σκόνης μέσα στη μονάδα. Σύμπτωμα 6: Οι μονάδες μπορεί να εκλύουν οσμές Η μονάδα μπορεί να απορροφήσει την οσμή του δωματίου, των επίπλων, των τσιγάρων, κλπ., και στη συνέχεια να τις επιστρέψει στο χώρο. Σύμπτωμα 7: Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας δεν περιστρέφεται. Στη διάρκεια της λειτουργίας. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ελέγχεται προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του προϊόντος. 5

8 8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 8.1 Προβλήματα του κλιματιστικού και αιτίες Αν παρουσιαστεί μία από τις ακόλουθες δυσλειτουργίες, διακόψτε τη λειτουργία του κλιματιστικού, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει γρήγορα (5Hz). Αυτή η λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει γρήγορα μόλις σβήσετε τη συσκευή και την ανοίξετε ξανά. (Βλ. Πίνακα 8-1 a και 8-1 b) Το τηλεχειριστήριο λαμβάνει σήμα δυσλειτουργίας ή το κουμπί δεν λειτουργεί καλά. Ενεργοποιείται συχνά κάποια συσκευή ασφαλείας, όπως μια ασφάλεια ή ένας διακόπτης. ιάφορα αντικείμενα και νερό έχουν εισχωρήσει μέσα στη μονάδα. Υπάρχει διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα. Άλλες δυσλειτουργίες. Εάν το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά και είναι προφανείς οι προαναφερθείσες περιπτώσεις ή οι προαναφερθείσες δυσλειτουργίες, ελέγξτε τη μονάδα ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες. (Βλ. Πίνακα. 8-2) 8.2 Προβλήματα και πιθανές αιτίες για το ενσύρματο χειριστήριο Προτού απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία. (Βλ. Πίνακα. 8-3) 6

9 Πίνακας 8-1 a (Ισχύει μόνο για κλιματιστικά τύπου inverter) ΑΡ. υσλειτουργία Λυχνία λειτουργίας Λυχνία χρονοδιακόπτη λυχνία απόψυξης λυχνία συναγερμού Οθόνη (Σωλήνας nixie) 1 υσλειτουργία μοντέλου σύγκρουσης E0 2 Το κανάλι ελέγχου επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας δεν λειτουργεί σωστά E1 3 Το κανάλι ελέγχου του αισθητήρα θερμοκρασίας του δωματίου δεν λειτουργεί σωστά E2 4 Το κανάλι ελέγχου του αισθητήρα θερμοκρασίας του σωλήνα (Τ2) δεν λειτουργεί σωστά E3 5 Το κανάλι ελέγχου του αισθητήρα θερμοκρασίας του σωλήνα (Τ2Β) δεν λειτουργεί σωστά E4 6 υσλειτουργία EEPROM E7 7 υσλειτουργία απώλειας στήριξης ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας E8 8 υσλειτουργία εξωτερικής μονάδας Αναβοσβήνει αργά Ed 9 υσλειτουργία συναγερμού στάθμης νερού EE 10 Το κανάλι ελέγχου επικοινωνίας του πάνελ ανύψωσης δεν λειτουργεί σωστά Αναβοσβήνει γρήγορα F0 11 υσλειτουργία πάνελ ανύψωσης F1 12 Το πάνελ ανύψωσης δεν είναι κλειστό Εντός (On) F2 13 Το κανάλι ελέγχου επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικής κύριας-υποτελούςμονάδας δεν λειτουργεί σωστά F3 14 Άλλες δυσλειτουργίες μεταξύ κύριας/υποτελούς μονάδας Αναβοσβήνει γρήγορα F4 15 υσλειτουργία ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού Εντός (On) EC Πίνακας 8-1 b (Ισχύει μόνο για κλιματιστικά σταθερής συχνότητας) ΑΡ. υσλειτουργία λυχνία λειτουργίας λυχνία χρονοδιακόπτη Λυχνία απόψυξης Λυχνία συναγερμού Οθόνη (Σωλήνας nixie) 1 Το κανάλι ελέγχου επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας δεν λειτουργεί σωστά Αναβοσβήνει γρήγορα E1 2 Το κανάλι ελέγχου του αισθητήρα θερμοκρασίας του δωματίου δεν λειτουργεί σωστά E2 3 υσλειτουργία αισθητήρα εξατμιστή E3 4 υσλειτουργία αισθητήρα συμπυκνωτή E4 5 Αισθητήρας θερμοκρασίας αντλίας νερού E5 6 υσλειτουργία εξωτερικής μονάδας E6 7 υσλειτουργία EEPROM E7 8 υσλειτουργία συναγερμού στάθμης νερού E8 9 Η ταχύτητα του μοτέρ συνεχούς ρεύματος (DC) Eb 10 υσλειτουργία χαμηλής πίεσης εξωτερικής μονάδας Ed 11 Το κανάλι ελέγχου επικοινωνίας του πάνελ ανύψωσης δεν λειτουργεί σωστά F0 12 υσλειτουργία πάνελ ανύψωσης F1 13 Το πάνελ ανύψωσης δεν είναι κλειστό Εντός (On) F2 14 υσλειτουργία ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού EC 7

10 Πίνακας. 8-2 Συμπτώματα Αιτίες Λύση Η μονάδα δεν λειτουργεί Η ροή αέρα είναι κανονική αλλά δεν υπάρχει καθόλου ψύξη Η μονάδες ξεκινούν ή διακόπτουν τη λειτουργία τους συχνά Χαμηλή ψύξη Χαμηλή θέρμανση Διακοπή ρεύματος. Ο διακόπτης είναι κλειστός. Έχει καεί η ασφάλεια ή ο διακόπτης. Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν εξαντληθεί ή υπάρχει άλλο πρόβλημα τηλεχειρισμού. Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. Βρίσκεστε στο διάστημα 3-λεπτης προστασίας του συμπιεστή. Η ποσότητα του ψυκτικού είναι πάρα πολύ μικρή ή πάρα πολύ μεγάλη. Αέρας ή μη στερεοποιημένο αέριο στο κύκλωμα του ψυκτικού. Δυσλειτουργία συμπιεστή Η τάση είναι υπερβολική υψηλή ή χαμηλή. Το κύκλωμα του συστήματος είναι μπλοκαρισμένο. Ο εναλλάκτης θερμότητας της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας είναι βρώμικος. Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο. Η είσοδος/έξοδος της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας είναι φραγμένη. Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά Υπάρχει έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως. Υπάρχει στο χώρο δυνατό θερμαντικό σώμα. Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πάρα πολύ υψηλή. Διαρροή ψυκτικού ή έλλειψη ψυκτικού. Η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 7 C. Οι πόρτες και τα παράθυρα δεν είναι τελείως κλειστά. Διαρροή ψυκτικού ή έλλειψη ψυκτικού. Περιμένετε να αποκατασταθεί η διακοπή ρεύματος. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το διακόπτη. Αντικαταστήστε την ασφάλεια. Επανατοποθετήστε τις μπαταρίες ή ελέγξτε το τηλεχειριστήριο. Ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία. Περιμένετε. Ελέγξτε για διαρροή και συμπληρώστε τη σωστή ποσότητα ψυκτικού. Κάντε αναρρόφηση και προσθέστε ψυκτικό. Επισκευάστε ή αλλάξτε το συμπιεστή. Τοποθετήστε ρυθμιστή πίεσης. Βρείτε τις αιτίες και τη λύση. Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα. Αφαιρέστε όλους τους ρύπους από τον αέρα. Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα. Τοποθετήστε κουρτίνες ώστε να αποφύγετε την άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου. Μειώστε την ισχύ του θερμαντικού σώματος. Η ισχύς ψύξης του κλιματιστικού μειώνεται (φυσιολογικό). Ελέγξτε για διαρροή και συμπληρώστε τη σωστή ποσότητα ψυκτικού. Χρησιμοποιήστε συσκευή θέρμανσης. Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα. Ελέγξτε για διαρροή και συμπληρώστε τη σωστή ποσότητα ψυκτικού. Πίνακας. 8-3 Συμπτώματα Αιτίες Λύση εν ρυθμίζεται η ταχύτητα του ανεμιστήρα. Το σήμα του ασύρματου τηλεχειριστηρίου δεν μεταδίδεται ακόμα και όταν πατήσετε το κουμπί ON/OFF. Η ένδειξη θερμοκρασίας (TEMP,) δεν ανάβει. Η ένδειξη στην οθόνη εξαφανίζεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Η ένδειξη TIMER ON εξαφανίζεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. εν λαμβάνονται τονικά ηχητικά σήματα από την εσωτερική μονάδα ακόμα και αν έχετε πατήσει το κουμπί ON/OFF. Ελέγξτε αν η κατάσταση λειτουργίας (MODE) που φαίνεται στην οθόνη είναι "AUTO" Ελέγξτε αν η κατάσταση λειτουργίας (MODE) που φαίνεται στην οθόνη είναι "DRY" (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) Ελέγξτε αν οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν εξαντληθεί. Ελέγξτε αν η κατάσταση λειτουργίας (MODE) που φαίνεται στην οθόνη είναι "FAN ONLY" (ΜΟΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) Ελέγξτε αν η λειτουργία χρονοδιακόπτη έχει λήξει όταν εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη TIMER OFF. Ελέγξτε αν η λειτουργία χρονοδιακόπτη έχει ξεκινήσει όταν εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη TIMER ON. Ελέγξτε αν ο πομπός σήματος του τηλεχειριστηρίου είναι σωστά στραμμένος προς το δέκτη υπερύθρων σήματος της εσωτερικής μονάδας όταν πατήσετε το κουμπί ON/OFF. Μόλις επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία, το κλιματιστικό θα αλλάξει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Μόλις επιλέξετε τη λειτουργία αφύγρανσης, το κλιματιστικό θα αλλάξει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Η ταχύτητα ανεμιστήρα μπορεί να επιλεγεί μόνο στις λειτουργίες "COOL" (ΨΥΞΗ), "FAN ONLY" (ΜΟΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) και "HEAT" (ΘΕΡΜΑΝΣΗ. Ο διακόπτης παροχής ρεύματος είναι κλειστός. Η θερμοκρασία δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστεί στη διάρκεια της λειτουργίας ανεμιστήρα (FAN). Η λειτουργία του κλιματιστικού θα σταματήσει στην καθορισμένη ώρα. Μέχρι την καθορισμένη ώρα, το κλιματιστικό θα ξεκινήσει αυτόματα και θα σβήσει η κατάλληλη ένδειξη. Στρέψτε τον πομπό σήματος του τηλεχειριστηρίου κατευθείαν προς τον υπέρυθρο δέκτη σήματος της εσωτερικής μονάδας και, στη συνέχεια, πιέστε επανειλημμένα το κουμπί ON / OFF δύο φορές. 8

11 QS01U-019AW Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση λόγω της συνεχούς βελτίωσης του προϊόντος. Για λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την αντιπροσωπεία ή τον κατασκευαστή

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter Επιτοίχια Μονάδα - Inverter E / Greek...... 3 English /... 26 μ 4 μ μ μ 5 8 μ 9 11 12 μ 15 μ 18 μ 21 22 μ 23 * μ μ. μ μ, μ. 3 Δομή και λειτουργία Κάλυμμα Είσοδος αέρα Φίλτρο Εσωτερική Μονάδα Κάλυμμα των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλo/Models AI-18/AO-18

Μοντέλo/Models AI-18/AO-18 Μοντέλo/Models AI-18/AO-18 Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

WALL MOUNTED TYPE AIR CONDITIONERS

WALL MOUNTED TYPE AIR CONDITIONERS WALL MOUNTED TYPE AIR CONDITIONERS MADE IN JAPAN TAN/TAG-A0GW, TAN/TAG-A0HW (7k) TAN/TAG-A8GW, TAN/TAG-A8HW (9k) TAN/TAG-AGW, TAN/TAG-AHW (k) TAN/TAG-AGW, TAN/TAG-AHW (8k) TAN/TAG-A70GW, TAN/TAG-A70HW

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Οδηγίες χρήσης και συντήρησης (Μετάφραση από το πρωτότυπο) Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Τ Η

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Τ Η Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Τ Η Καλωσορίσατε! EL Αγαπητέ ιδιοκτήτη του irobot Roomba, Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα ρομπότ σκούπας καθαρισμού irobot Roomba. Είστε τώρα ένας από τους εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Μοντέλα/Models DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Επιτοίχια Μονάδα Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901395 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα