ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ"

Transcript

1 Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία πωλήσεων ή τον κατασκευαστή. CS160U-BP11PU Διαβάστε το εγχειρίδιο Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε μέρος όπου μπορούν εύκολα να το βρουν όσοι χρησιμοποιούν το κλιματιστικό. Περιέχει πολλές χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη σωστή χρήση και συντήρηση του κλιματιστικού. Μικρή προληπτική συντήρηση μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρήματα και χρόνο κατά τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού. Στον πίνακα συμβουλών για την επίλυση προβλημάτων θα βρείτε απαντήσεις σε συνηθισμένα προβλήματα. Εάν συμβουλευτείτε πρώτα τον πίνακα συμβουλών επίλυσης προβλημάτων, ίσως να μην χρειαστεί να καλέσετε κάποιον ειδικό για επισκευή.

2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Απόρριψη συσκευής... 2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 3 Προσοχή... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή μερών... 5 Ειδικές Λειτουργίες... 6 Θερμοκρασία λειτουργίας... 7 Μη αυτόματη λειτουργία... 7 Έλεγχος κατεύθυνσης ροής αέρα... 8 Τρόπος λειτουργίας του κλιματιστικού... 9 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φροντίδα και συντήρηση ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Συμβουλές λειτουργίας ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Συμβουλές επίλυσης προβλημάτων Εάν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται σε κάποια χώρα της Ευρώπης, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες: ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία. Απαγορεύεται η απόρριψη της συσκευής στα οικιακά απορρίμματα. Για την απόρριψη του, υπάρχουν πολλές επιλογές: A) Ο δήμος διαθέτει συστήματα συλλογής όπου μπορούν να απορριφθούν ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς χρέωση του χρήστη, τουλάχιστον. B) Όταν αγοράζετε νέα συσκευή, ο έμπορος λιανικής πώλησης θα πάρει την παλιά συσκευή χωρίς χρέωση, τουλάχιστον. Γ) Ο κατασκευαστής θα πάρει την παλιά συσκευή χωρίς χρέωση του χρήστη, τουλάχιστον. Δ) Καθώς οι παλιές συσκευές περιέχουν πρώτες ύλες αξίας, μπορούν να πωληθούν σε εμπόρους παλαιών σιδερικών. Η απόρριψη στα δάση και το φυσικό περιβάλλον θέτει σε κίνδυνο την υγεία σας καθώς επικίνδυνες ουσίες διαρρέουν στους υδροφόρους ορίζοντες και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Για την εγκατάσταση της μονάδας επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο προσωπικό εγκατάστασης. Για τη συντήρηση και επισκευή της μονάδας επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο εφόσον βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των μικρών παιδιών ώστε να μην παίζουν με το κλιματιστικό. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί, η αντικατάσταση πρέπει να γίνει μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.

3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για την αποφυγή τραυματισμού του χρήστη ή τρίτων και καταστροφή της περιουσίας, πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες. Λανθασμένη λειτουργία λόγω παράβλεψης των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά. Η σοβαρότητα αυτών κατηγοριοποιείται με τις παρακάτω ενδείξεις: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει την πιθανότητα θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού. Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει την πιθανότητα θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού. Σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο: Κατά την αφαίρεση του φίλτρου αέρα, μην ακουμπάτε τα μεταλλικά τμήματα της μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως λεπτές ράβδους στο πλαίσιο του ανεμιστήρα και την πλευρά αναρρόφησης. Ο ανεμιστήρας μεγάλης ταχύτητας στο εσωτερικό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. Σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης με σόμπα κτλ εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του χώρου. Κίνδυνος ασφυξίας. Κάντε σωστή σύνδεση με την παροχή ρεύματος. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω υπερβολικής θερμότητας. Μην κάνετε ποτέ αυτή την ενέργεια. Κάνετε πάντα αυτή την ενέργεια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τη συσκευή διακόπτοντας και επαναφέροντας την παροχή ρεύματος. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω υπερβολικής θερμότητας. Μην καταστρέφετε και μην χρησιμοποιείται μη εγκεκριμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Όταν πρόκειται να καθαρίσετε τη μονάδα κλείστε και θέστε εκτός λειτουργίας το διακόπτη κυκλώματος. Μην καθαρίζετε τη μονάδα όσο υπάρχει παροχή ρεύματος καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός. Σε περίπτωση καταιγίδας ή τυφώνα, απενεργοποιήστε τη μονάδα και κλείστε το παράθυρο. Μην αφήνετε κατοικίδια ή φυτά στο σημείο όπου κατευθύνεται η ροή αέρα. Θα μπορούσε να βλάψει το κατοικίδιο ή το φυτό. Μην τοποθετείτε εμπόδια γύρω από τις εισόδους αέρα ή μέσα στην έξοδο αέρα. Μην το χρησιμοποιείτε για ειδικούς λόγους. Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για τη συντήρηση συσκευών ακριβείας, τροφίμων, αντικειμένων τέχνης και τη φροντίδα κατοικίδιων ζώων ή φυτών. Μπορεί να προκληθεί φθορά κτλ. Σβήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα Μην τροποποιείτε το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιείτε την πρίζα από κοινού με άλλες συσκευές. Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή σε υγρό περιβάλλον. Μην στρέφετε τη ροή αέρα απευθείας προς τα άτομα που βρίσκονται στο χώρο. Εάν τα παράθυρα είναι ανοιχτά μπορεί να μπει νερό στο χώρο και η οικοσκευή να βραχεί. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή ή ατύχημα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή πυρκαγιά. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω υπερβολικής θερμότητας. Διασφαλίζετε πάντα αποτελεσματική γείωση. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό στα ηλεκτρικά μέρη. Μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία. Εγκαθιστάτε πάντα διακόπτη κυκλώματος και ξεχωριστό κύκλωμα παροχής. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά όπως κερί ή διαλυτικό. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί. Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας δεν έχει καταστραφεί λόγω παρατεταμένης έκθεσης στα καιρικά φαινόμενα. Πάντα τοποθετείτε τα φίλτρα καλά στη θέση τους. Καθαρίζετε το φίλτρο κάθε δύο εβδομάδες. Η απουσία γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Διακόψτε την παροχή ρεύματος εάν από το κλιματιστικό ακούγεται περίεργος θόρυβος, βγαίνει καπνός ή εάν μυρίζει. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Χρησιμοποιείτε διακόπτη ή ασφάλεια σωστής ονομαστικής τιμής. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή ή ηλεκτροπληξία. Μην πίνετε το νερό αποστράγγισης του κλιματιστικού. 8 Περιέχει ρύπους και μπορεί να προκαλέσει ασθένεια. Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε συσκευές θέρμανσης. Η απουσία τους μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην ανοίγετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή. Η εμφάνιση μπορεί να αλλάξει λόγω αλλαγής του χρώματος του προϊόντος ή γρατζουνίσματος της επιφάνειας. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν πιέζεται. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Εάν ο βραχίονας έχει καταστραφεί, υπάρχει κίνδυνος καταστροφής λόγω πτώσης της μονάδας. Να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία και την εγκατάσταση. Τα αιχμηρά άκρα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Η λειτουργία χωρίς φίλτρα μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη. Εάν στη μονάδα εισέλθει νερό, απενεργοποιήστε τη μονάδα, διακόψτε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή αερίου από άλλη συσκευή αερίστε το χώρο πριν θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Μπορεί να προκληθεί βλάβη και ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή υλικά όπως βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό κτλ. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη, πυρκαγιά και εγκαύματα. Μην καθαρίζετε το κλιματιστικό με νερό. Στη μονάδα μπορεί να εισέλθει νερό και να καταστρέψει τη μόνωση. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος, ο πίνακας και η περσίδα δεν κλείνουν καλά. Μην τα κλείνετε ασκώντας δύναμη. Όταν το ρεύμα επανέλθει, θα κλείσουν αυτόματα. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εσωτερική μονάδα Περιγραφή μερών 1. Πρόσοψη 2. Είσοδος αέρα 3. Φίλτρο αέρα 4. Έξοδος αέρα 5. Σχάρα οριζόντιας ροής αέρα (εξωτερική) 6. Σχάρα οριζόντιας ροής αέρα (εσωτερική) 7. Περσίδα κάθετης ροής αέρα 8. Οθόνη 9. Κουμπί μη αυτόματου ελέγχου και δέκτης 10. Έξυπνος αισθητήρας (σε ορισμένα μοντέλα) Εξωτερική μονάδα 11. Σωλήνας σύνδεσης 12. Καλώδιο σύνδεσης 13. Βαλβίδα διακοπής λειτουργίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται μόνο για επεξήγηση. Το κλιματιστικό σας ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς. Η πραγματική μορφή είναι αυτή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Οθόνη Φωτεινή ένδειξη θερμοκρασίας Εμφανίζει τις επιλεγμένες τιμές θερμοκρασίας όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία. Εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος λειτουργίας. Εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία του χώρου στη λειτουργία ανεμιστήρα. Φωτεινή ένδειξη έξυπνου αισθητήρα (προαιρετικά) Ανάβει όταν ο έξυπνος αισθητήρας είναι ενεργοποιημένος, με εξαίρεση την περίπτωση στην οποία η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία απόψυξης. Η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει όταν η μονάδα εντοπίζει ανθρώπινη δραστηριότητα. Φωτεινή ένδειξη χρονοδιακόπτη Ανάβει όταν η λειτουργία χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιημένη. Φωτεινή ένδειξη ιονιστή (προαιρετικά) Ανάβει όταν η λειτουργία καθαρισμού αέρα είναι ενεργοποιημένη. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας απόψυξης (ενεργοποιημένη μόνο στα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης): Ανάβει όταν το κλιματιστικό ξεκινάει αυτόματα λειτουργία απόψυξης ή όταν ο έλεγχος θερμού αέρα είναι ενεργοποιημένος στη λειτουργία θέρμανσης. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ειδικές Λειτουργίες Εντοπισμός διαρροής ψυκτικού μέσου Με τη νέα αυτή τη τεχνολογία, όταν η εξωτερική μονάδα εντοπίσει διαρροή ψυκτικού μέσου, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "EC". Απομνημόνευση θέσης περσίδας (προαιρετικά): Στο πλαίσιο εξασφάλισης της γωνίας ασφαλείας, γίνεται απομνημόνευση της γωνίας ανοίγματος της οριζόντιας περσίδας. Εάν γίνει υπέρβαση της γωνίας αυτής, η λειτουργία απομνημονεύει τη γωνία ασφαλείας. Στις παρακάτω περιπτώσεις, η περσίδα επιστρέφει στην συνηθισμένη γωνία: 1) με πάτημα του κουμπιού της λειτουργίας turbo ή του μη αυτόματου ελέγχου, 2) αν η συσκευή αποσυνδεθεί και συνδεθεί ξανά στην πρίζα. Για αυτό το λόγο συνιστάται η γωνία ανοίγματος της οριζόντιας περσίδας να μην είναι πολύ μικρή σε περίπτωση που δημιουργούνται συμπυκνώματα και νερό στάζει από την οριζόντια περσίδα. Αυτοκαθαρισμός (SELF CLEAN) (προαιρετικά) Λειτουργία που χρησιμοποιείται μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας ψύξης για τον καθαρισμό του εξατμιστή. Διατηρεί το δροσερό αέρα και στην επόμενη χρήση. Η μονάδα λειτουργεί με την παρακάτω ακολουθία λειτουργιών: Λειτουργία ανεμιστήρα (FAN ONLY) με χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα Λειτουργία θέρμανσης με χαμηλή (LOW) ταχύτητα ανεμιστήρα (μόνο στα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης)---λειτουργία ανεμιστήρα (FAN ONLY) Διακοπή λειτουργίας---απενεργοποίηση. Σημείωση: Η ειδική αυτή λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία ψύξης (COOL - AUTO COOL, FORCED COOL ) και τη λειτουργία αφύγρανσης (DRY). Πριν επιλέξετε τη λειτουργία, συνιστάται να θέσετε το κλιματιστικό σε λειτουργία ψύξης για μισή ώρα περίπου. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτοκαθαρισμού, η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη θα ακυρωθεί. Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στην κατάσταση αυτοκαθαρισμού, πατώντας ξανά το κουμπί SELF CLEAN στο τηλεχειριστήριο, η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί και η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Λειτουργία καθαρισμού αέρα (CLEAN AIR) (προαιρετικά) Ένας από τους στόχους του κλιματιστικού είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στον εσωτερικό χώρο. Το κλιματιστικό διαθέτει ιονιστή. Με τα ανιόντα που δημιουργεί ο ιονιστής, η κυκλοφορία του αέρα από το κλιματιστικό εξασφαλίζει καθαρό, φυσικό και υγιεινό αέρα. Θέρμανση στους 8 C (προαιρετικά) Στη λειτουργία θέρμανσης, η προκαθορισμένη θερμοκρασία του κλιματιστικού μπορεί να είναι έως 8 C και η θερμοκρασία του χώρου να διατηρείται σταθερή στους 8 C το χειμώνα. Λειτουργία συνεχούς ενημέρωσης (FOLLOW ME) (προαιρετικά) Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί ως απομακρυσμένος θερμοστάτης επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνεχούς ενημέρωσης, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα και πατήστε το κουμπί FOLLOW ME. Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται η θερμοκρασία του σημείου στο οποίο βρίσκεται το τηλεχειριστήριο. Το τηλεχειριστήριο στέλνει αυτό το σήμα στο κλιματιστικό κάθε 3 λεπτά, έως ότου πατήσετε ξανά το κουμπί FOLLOW ME. Εάν η μονάδα δεν λάβει το σήμα σε διάστημα 7 λεπτών, η λειτουργία συνεχούς ενημέρωσης απενεργοποιείται αυτόματα. Έξυπνος αισθητήρας Χάρη στον ενσωματωμένο αισθητήρα υπέρυθρων, η μονάδα μπορεί να εντοπίζει την ύπαρξη ανθρώπων στο χώρο. Εάν η μονάδα δεν εντοπίσει κάποια δραστηριότητα για 30 λεπτά, εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (ελέγχου) για εξοικονόμηση ενέργειας. Η μονάδα θα ενεργοποιηθεί και θα επανέλθει σε λειτουργία αυτόματα όταν ανιχνεύσει ξανά δραστηριότητα.

5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εγχειρίδιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Οδηγίες τηλεχειριστηρίου που παρέχονται μαζί με τη μονάδα. Θερμοκρασία λειτουργίας Θερμοκρασία Θερμοκρασία δωματίου Λειτουργία Εξωτερική θερμοκρασία Ψύξη Θέρμανση Αφύγρανση Για μοντέλα με σύστημα ψύξης χαμηλής θερμοκρασίας) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Η βέλτιστη απόδοση επιτυγχάνεται εντός αυτών των ορίων θερμοκρασιών λειτουργίας. Εάν το κλιματιστικό λειτουργεί εκτός των παραπάνω ορίων, ενδέχεται να ενεργοποιηθούν κάποιες λειτουργίες ασφαλείας με αποτέλεσμα η μονάδα να μην λειτουργεί κανονικά. 2. Εάν το κλιματιστικό λειτουργεί σε χώρο όπου η σχετική υγρασία είναι κάτω από 80%, στην επιφάνεια του κλιματιστικού ενδέχεται να σχηματιστούν συμπυκνώματα. Ρυθμίστε την περσίδα κάθετης ροής αέρα στη μέγιστη κλίση (κάθετα προς το έδαφος) και τον ανεμιστήρα σε υψηλή (HIGH) ταχύτητα. Συμβουλή: Εάν η μονάδα διαθέτει ηλεκτρικό θερμαντήρα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 0 C (32 F), συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα για να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία της. Μη αυτόματη λειτουργία Η μη αυτόματη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινά, σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο είναι εκτός λειτουργίας ή η μονάδα χρειάζεται συντήρηση. Έλεγχος κατεύθυνσης ροής αέρα Εύρο Εκτροπέα ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ρυθμίστε σωστά την κατεύθυνση της ροής αέρα διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή ανομοιόμορφη θερμοκρασία στο χώρο. Ρυθμίστε την οριζόντια περσίδα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Ρυθμίστε την κάθετη περσίδα με το χέρι ή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο (ανάλογα με το μοντέλο). Ρύθμιση της κάθετης ροής αέρα (πάνω-κάτω) Κάντε τη ρύθμιση όσο η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα. Η οριζόντια περσίδα μπορεί να μετακινηθεί κατά 6 με κάθε πάτημα το κουμπιού ή να μετακινηθεί πάνω-κάτω αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας τηλεχειριστηρίου. Ρύθμιση της οριζόντιας ροής αέρα (δεξιά - αριστερά) Μετακινήστε τον εκτροπέα με το χέρι για να ρυθμίσετε τη ροή αέρα στην κατεύθυνση που προτιμάτε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην βάζετε τα δάχτυλα σας στο πλαίσιο του ανεμιστήρα και την πλευρά αναρρόφησης. Ο ανεμιστήρας μεγάλης ταχύτητας στο εσωτερικό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. Σε ορισμένα μοντέλα, η κάθετη περσίδα μπορεί να ρυθμιστεί με χρήση του τηλεχειριστηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας τηλεχειριστηρίου. Κουμπιά μη αυτόματου ελέγχου ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να απενεργοποιήσετε τη μονάδα προτού χρησιμοποιήσετε το κουμπί μη αυτόματου ελέγχου. Εάν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε συνεχόμενα το κουμπί μη αυτόματο ελέγχου για να την απενεργοποιήσετε. 1. Το κουμπί μη αυτόματου ελέγχου βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας, όπως φαίνεται στην εικόνα. 2. Με ένα πάτημα του κουμπιού μη αυτόματου ελέγχου ενεργοποιείται η αναγκαστική αυτόματη λειτουργία (AUTO). Εάν πατήσετε το κουμπί δύο φορές σε 5 δευτερόλεπτα, η μονάδα εισέρχεται στην αναγκαστική λειτουργία ψύξης (COOL). : Το κουμπί αυτό χρησιμοποιείται μόνο για λόγους ελέγχου. Είναι προτιμότερο να μην το χρησιμοποιείτε. Για να επαναφέρετε τη λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου, χρησιμοποιήστε απευθείας το τηλεχειριστήριο. Εύρος Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο διάστημα με κάθετη ροή αέρα στη λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης. Διαφορετικά, στην επιφάνεια της οριζόντιας περσίδας μπορούν να σχηματιστούν συμπυκνώματα, με αποτέλεσμα σταγόνες νερού να στάζουν στο πάτωμα ή τα έπιπλα. Εάν το κλιματιστικό τεθεί σε λειτουργία αμέσως μετά την απενεργοποίηση του η οριζόντια περσίδα ενδέχεται να μην μετακινηθεί για 10 δευτερόλεπτα περίπου. Η γωνία ανοίγματος της οριζόντιας περσίδας δεν πρέπει να είναι πολύ μικρή, καθώς μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση ψύξης ή θέρμανσης λόγω μεγάλου περιορισμού της ροής αέρα. Μην μετακινείτε την οριζόντια περσίδα με το χέρι. Ενδέχεται να αποσυντονιστεί. Διακόψτε τη λειτουργία του κλιματιστικού, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος για μερικά δευτερόλεπτα και έπειτα θέστε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία. Η μονάδα δεν πρέπει να λειτουργεί με την οριζόντια περσίδα κλειστή.

6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τρόπος λειτουργίας του κλιματιστικού Λειτουργία αδράνειας Τιμή Θερμοκρασία Λειτουργία αδράνειας Τιμή Θερμοκρασία 1 ώρα 1 ώρα Ψύξη Απενεργοποίηση σε 7 ώρες Απενεργοποίηση σε 7 ώρες 1 ώρα 1 ώρα Θέρμανση Αυτόματη λειτουργία (AUTO) Εάν ρυθμίσετε το κλιματιστικό στην αυτόματη λειτουργία (AUTO), θα επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης (μόνο μοντέλα ψύξης/θέρμανσης) ή ανεμιστήρα ανάλογα με την επιλεγμένη θερμοκρασία και τη θερμοκρασία του χώρου. Το κλιματιστικό ελέγχει αυτόματα τη θερμοκρασία του χώρου έως ότου αυτή φτάσει στην θερμοκρασία που έχει οριστεί. Εάν η αυτόματη λειτουργία δεν σας εξυπηρετεί, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Λειτουργία αδράνειας Εάν πατήστε το κουμπί SLEEP στο τηλεχειριστήριο ενώ το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης, θέρμανσης (μόνο μοντέλα ψύξης/θέρμανσης) ή αυτόματη (AUTO), το κλιματιστικό θα αυξάνει (ψύξη) ή θα μειώνει (θέρμανση) αυτόματα τη θερμοκρασία κατά 1 o C /2 o F τις 2 πρώτες ώρες, θα παραμείνει σε σταθερή θερμοκρασία για τις επόμενες 5 ώρες και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί. Η λειτουργία αυτή εξοικονομεί ενέργεια και είναι ιδανική για τη νύχτα. Λειτουργία αφύγρανσης (DRY) Στη λειτουργία αφύγρανσης ο έλεγχος της ταχύτητας του ανεμιστήρα γίνεται αυτόματα. Κατά τη λειτουργία αφύγρανσης, εάν η θερμοκρασία του χώρου είναι χαμηλότερη από 10 O C (50 O F), ο συμπιεστής σταματάει και ξεκινάει ξανά έως ότου η θερμοκρασία του χώρου ξεπεράσει τους 12 O C (54 O F). Βέλτιστη λειτουργία Για βέλτιστη απόδοση, σημειώστε τα παρακάτω: Ρυθμίστε σωστά την κατεύθυνση της ροής αέρα ώστε να μην κατευθύνεται προς τα άτομα που βρίσκονται στο χώρο. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή αίσθηση. Μην ρυθμίζετε τη μονάδα σε υπερβολικές θερμοκρασίες. Κλείνετε πόρτες και παράθυρα όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης, διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση της συσκευής. Χρησιμοποιήστε το κουμπί TIMER ON στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την ώρα που θέλετε να τεθεί σε λειτουργία το κλιματιστικό. Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στις εισόδους και εξόδους αέρα, καθώς η αποδοτικότητα του κλιματιστικού ενδέχεται να μειωθεί και το κλιματιστικό μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί. Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα ανά διαστήματα, διαφορετικά η απόδοση ψύξης ή θέρμανσης μπορεί να μειωθεί. Η μονάδα δεν πρέπει να λειτουργεί με την οριζόντια περσίδα κλειστή. Προετοιμασία πριν από τη Φροντίδα και συντήρηση Η πρόσοψη και η περσίδα κλείνει κανονικά Η πρόσοψη και η περσίδα δεν κλείνει κανονικά Λαβή φίλτρου ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Καθαρισμός σχάρας, περιβλήματος και τηλεχειριστηρίου Απενεργοποιήστε το σύστημα προτού το καθαρίσετε. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείται χλωρίνη ή γυαλιστικά. Η πρόσοψη και η περσίδα δεν κλείνει κανονικά ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού ξεκινήσετε τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας πρέπει να διακόψετε την παροχή ρεύματος. Εάν η εσωτερική μονάδα είναι πολύ βρώμικη, μπορείτε να την καθαρίσετε χρησιμοποιώντας ένα πανί μουσκεμένο με κρύο νερό. Στη συνέχεια σκουπίστε με στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε πανί στο οποίο έχετε προσθέσει χημικά καθαριστικά ή ειδικά πανιά για ξεσκόνισμα για να καθαρίσετε τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό, σκόνη γυαλίσματος ή παρόμοιους διαλύτες. Μπορούν να προκαλέσουν ρωγμές ή παραμόρφωση της πλαστικής επιφάνειας. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό θερμοκρασίας άνω των 40 o C/104 o F για να καθαρίσετε την πρόσοψη. Μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση ή αποχρωματισμό. Καθαρισμός του φίλτρου αέρα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού ξεκινήσετε τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας πρέπει να διακόψετε την παροχή ρεύματος. Εάν το φίλτρο αέρα έχει φράξει, η αποδοτικότητα ψύξης της μονάδας μειώνεται. Καθαρίζετε το φίλτρο κάθε 2 εβδομάδες. 1. Σηκώστε την πρόσοψη της μονάδας έως ότου να μείνει σταθερή στη θέση της αφού ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος. 2. Πιάστε τη λαβή του φίλτρου αέρα και ανασηκώστε το ελαφρώς για να το βγάλετε από τη θέση του. Στη συνέχεια τραβήξτε το προς τα κάτω. 3. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από την εσωτερική μονάδα. Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα κάθε δύο εβδομάδες. 4. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα με ηλεκτρική σκούπα ή με νερό και στη συνέχεια αφήστε το να στεγνώσει σε σκιερό μέρος.

7 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φίλτρο ανανέωσης αέρα 3. Αφαιρέστε το φίλτρο ανανέωσης αέρα από το πλαίσιο του (σε ορισμένα μοντέλα). Καθαρίζετε το φίλτρο ανανέωσης αέρα τουλάχιστον μία φορά το μήνα και αντικαθιστάτε το κάθε 4-5 μήνες. Καθαρίστε το με ηλεκτρική σκούπα και αφήστε το να στεγνώσει σε σκιερό μέρος. 4. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο ανανέωσης αέρα στη θέση του. 5. Τοποθετήστε το πάνω τμήμα του φίλτρου αέρα στη μονάδα, προσέχοντας το αριστερό και το δεξί άκρο να είναι σωστά ευθυγραμμισμένα και τοποθετήστε το φίλτρο στη θέση του. Συντήρηση Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάντε τις παρακάτω ενέργειες: (1) Καθαρίστε την εσωτερική μονάδα και τα φίλτρα. (2) Θέστε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα για μισή ημέρα περίπου ώστε να στεγνώσει το εσωτερικό της μονάδας. (3) Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και διακόψτε την παροχή ρεύματος. (4) Αφαιρέστε τις μπαταρίας από το τηλεχειριστήριο. Η εξωτερική μονάδα χρειάζεται συντήρηση και καθαρισμό ανά διαστήματα. Μην προσπαθήσετε να το κάνετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον τεχνικό συντήρησης. Έλεγχοι πριν τη λειτουργία Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν είναι κομμένα ή δεν έχουν αποσυνδεθεί. Καθαρίστε την εσωτερική μονάδα και τα φίλτρα. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα βρίσκεται στη θέση του. Ελέγξτε εάν η έξοδος ή η είσοδος αέρα έχει φράξει εάν το κλιματιστικό δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προσοχή Μην ακουμπάτε τα μεταλλικά τμήματα της μονάδας όταν αφαιρείτε το φίλτρο. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από τα αιχμηρά μεταλλικά άκρα. Μην χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε το εσωτερικό του κλιματιστικού. Το νερό μπορεί να καταστρέψει τη μόνωση, προκαλώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Όταν καθαρίζετε τη μονάδα, πρώτα βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την παροχή ρεύματος και έχετε κλείσει το διακόπτη κυκλώματος. Κατά την κανονική λειτουργία του κλιματιστικού μπορεί να προκύψουν οι παρακάτω καταστάσεις. 1. Προστασία του κλιματιστικού. Προστασία συμπιεστή Ο συμπιεστής δεν ξεκινά προτού περάσουν 3 λεπτά από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί. Συγκράτηση ψυχρού αέρα (Anti-cold air) (μόνο στα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης) Η μονάδα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην απελευθερώνεται ψυχρός αέρας κατά τη λειτουργία θέρμανσης. Όταν ο εσωτερικός εναλλάκτης θερμότητας βρίσκεται σε μία από τις παρακάτω τρεις καταστάσεις και η θερμοκρασία που έχει οριστεί δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. A) Η θέρμανση έχει μόλις ξεκινήσει. B) Λειτουργία απόψυξης. Γ) Θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας. Ο εσωτερικός ή ο εξωτερικός ανεμιστήρας σταματά να λειτουργεί κατά τη λειτουργία απόψυξης (μόνο στα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης) Απόψυξη (μόνο στα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης) Στην εξωτερική μονάδα ενδέχεται να δημιουργηθεί πάγος κατά τον κύκλο θέρμανσης όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή και η υγρασία είναι υψηλή, με αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση θέρμανσης του κλιματιστικού. Σε αυτή την περίπτωση, το κλιματιστικό σταματά αυτόματα τη θέρμανση και ξεκινά τη λειτουργία απόψυξης. Ο χρόνος απόψυξης κυμαίνεται από 4 έως 10 λεπτά, ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία και την ποσότητα πάγου που έχει σχηματιστεί στην εξωτερική μονάδα. 2. Μια λευκή ομίχλη βγαίνει από την εσωτερική μονάδα Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται στη λειτουργία ψύξης και σε εσωτερικό χώρο με υψηλή σχετική υγρασία, λόγω της μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ εισόδου και εξόδου αέρα μπορεί να δημιουργηθεί μια λευκή ομίχλη. Λευκή ομίχλη μπορεί επίσης να δημιουργηθεί λόγω της διαδικασίας απόψυξης όταν το κλιματιστικό εισέρχεται ξανά σε λειτουργία θέρμανσης μετά από απόψυξη. 3. Θόρυβος ακούγεται από το κλιματιστικό Ενδέχεται να ακούσετε κάποιο ελαφρύ συριγμό όταν ο συμπιεστής λειτουργεί ή έχει μόλις σταματήσει να λειτουργεί. Είναι ο ήχος του ψυκτικού μέσου που κυκλοφορεί ή που σταματάει να κυκλοφορεί στο κλιματιστικό. Ενδέχεται επίσης να ακούσετε κάποιο ήχο σαν τρίξιμο όταν ο συμπιεστής λειτουργεί ή έχει μόλις σταματήσει να λειτουργεί. Προκαλείται από την διαστολή και τη συστολή των πλαστικών μερών της μονάδας καθώς η θερμοκρασία αλλάζει. Επίσης, ενδέχεται να ακούσετε κάποιο θόρυβο καθώς η περσίδα επανέρχεται στην αρχική της θέση κατά την ενεργοποίηση. 4. Σκόνη βγαίνει από την εσωτερική μονάδα Πρόκειται για φυσιολογική κατάσταση όταν το κλιματιστικό δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατά την πρώτη χρήση της μονάδας. 5. Μια περίεργη μυρωδιά βγαίνει από την εσωτερική μονάδα Αυτό προκαλείται καθώς η μονάδα εκπέμπει μυρωδιές που διαχέονται από τα υλικά του κτιρίου, τα έπιπλα ή καπνό. 6. Το κλιματιστικό εισέρχεται σε λειτουργία ανεμιστήρα (FAN) από τις λειτουργίες ψύξης (COOL) και θέρμανσης (HEAT) (μόνο στα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης). Όταν η θερμοκρασία του χώρου φτάσει τη θερμοκρασία που έχει οριστεί στο κλιματιστικό, η συμπιεστής σταματάει αυτόματα και το κλιματιστικό εισέρχεται στη λειτουργία ανεμιστήρα. Ο συμπιεστής ξεκινάει ξανά όταν η θερμοκρασία του χώρου αυξηθεί (ψύξη) ή μειωθεί (θέρμανση) (μόνο στα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης) έως ότου επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. 7 Το κλιματιστικό εισέρχεται στη λειτουργία προστασίας από δημιουργία μούχλας μετά την απενεργοποίηση της μονάδας. Εάν απενεργοποιήσετε τη μονάδα ενώ βρίσκεται στη λειτουργία ψύξης (COOL - AUTO COOL, FORCED COOL) και αφύγρανσης (DRY), στο κλιματιστικό ενεργοποιείται η λειτουργία προστασίας από τη μούχλα για 7-10 περίπου λεπτά και στη συνέχεια η λειτουργία διακόπτεται και η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα.

8 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8. Σταγόνες νερού μπορεί να δημιουργηθούν στην επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας κατά την ψύξη σε περιβάλλον με υψηλή σχετική υγρασία (σχετική υγρασία πάνω από 80%). Ρυθμίστε την οριζόντια περσίδα στη θέση μέγιστης εξόδου αέρα και επιλέξτε υψηλή (HIGH) ταχύτητα ανεμιστήρα. 9. Λειτουργία θέρμανσης (μόνο στα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης) Το κλιματιστικό απορροφά θερμότητα από την εξωτερική μονάδα και την απελευθερώνει μέσω της εσωτερικής μονάδας κατά τη λειτουργία θέρμανσης. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει, η θερμότητα που απορροφάται από το κλιματιστικό μειώνεται αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή η θερμότητα που εκπέμπεται από το κλιματιστικό αυξάνεται λόγω της μεγαλύτερης διαφοράς μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας. Εάν δεν μπορείτε να επιτύχετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε με το κλιματιστικό, συνιστάται η χρήση συμπληρωματικής συσκευής θέρμανσης. 10. Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης Η διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας θα έχει ως αποτέλεσμα πλήρη διακοπή της λειτουργίας της. Στις μονάδες που δεν διαθέτουν λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης, όταν το ρεύμα επανέλθει, η ένδειξη λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα αρχίζει να αναβοσβήνει. Για την επανεκκίνηση της λειτουργίας, πατήστε το κουμπί ON/OFF στο τηλεχειριστήριο. Στις μονάδες που διαθέτουν λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης, όταν το ρεύμα επανέλθει, γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση της μονάδας με διατήρηση όλων των προηγούμενων ρυθμίσεων από τη λειτουργία απομνημόνευσης. 11. Κεραυνοί ή κινητά τηλέφωνα που λειτουργούν κοντά ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία της μονάδας. 12. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος και στη συνέχεια συνδέστε την ξανά. Για την επανεκκίνηση της λειτουργίας, πατήστε το κουμπί ON/OFF στο τηλεχειριστήριο. Όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη μονάδα, υπάρξει ξαφνική διακοπή ρεύματος και η πρόσοψη ή η περσίδα δεν έχει ακόμα ανοίξει/κλείσει, μην προσπαθήσετε να τις κλείσετε εντελώς πιέζοντας με δύναμη. Όταν το ρεύμα επανέλθει, η πρόσοψη ή η περσίδα θα ανοίξει/κλείσει αυτόματα. Για ειδικές περιπτώσεις, ανατρέξτε στις εικόνες παρακάτω. Συμβουλές επίλυσης προβλημάτων Εάν παρουσιαστεί κάποια από τις παρακάτω βλάβες, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του κλιματιστικού. Διακόψτε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Η ένδειξη λειτουργίας ή άλλες ενδείξεις εξακολουθούν να αναβοσβήνουν και το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με διακοπή και επαναφορά της παροχής ρεύματος. Πρόβλημα Η ασφάλεια καίγεται συχνά ή γίνεται συχνά απόζευξη του διακόπτη κυκλώματος. Αντικείμενα ή νερό πέφτουν μέσα στο κλιματιστικό. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί κανονικά. Ένας από τους παρακάτω κωδικούς εμφανίζεται στην οθόνη: E0,E1,E2,E3 ή P0,P1,P2,P3 Προβλήματα Αιτία λειτουργίας Η μονάδα δεν ξεκινά Διακοπή ρεύματος Ίσως η μονάδα έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα. Ίσως έχει καεί η ασφάλεια. Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν εξαντληθεί. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ενέργειες Περιμένετε μέχρι να επανέλθει το ρεύμα. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα. Αντικαταστήστε την ασφάλεια. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Η ώρα που έχει οριστεί στο χρονοδιακόπτη είναι λανθασμένη. Περιμένετε ή ακυρώστε τη ρύθμιση. Η μονάδα δεν ψύχει/θερμαίνει (μόνο για μοντέλα ψύξης/θέρμανσης) το χώρο πολύ καλά παρόλο που από το κλιματιστικό βγαίνει αέρας. Λανθασμένη ρύθμιση θερμοκρασίας. Ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του τηλεχειριστηρίου». Το φίλτρο αέρα έχει φράξει. Υπάρχουν ανοιχτές πόρτες ή παράθυρα. Η είσοδος ή η έξοδος αέρα της εσωτερικής ή εξωτερικής μονάδας έχει φράξει. Ενεργοποιήθηκε η προστασία 3 λεπτών του συμπιεστή. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα. Κλείστε τις πόρτες ή τα παράθυρα. Απομακρύνετε τα εμπόδια και επανεκκινήστε τη μονάδα. Περιμένετε. Εάν το πρόβλημα δεν επιλύθηκε, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Ενημερώστε τους για το ακριβές πρόβλημα και τον αριθμό μοντέλου της μονάδας. Σημειώσεις Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

STELLAR INVERTER SERIES

STELLAR INVERTER SERIES Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. STELLAR INVERTER SERIES Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο Στις σελίδες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN 2013 MRK/FK/03.2013 TZN/TZG-09_12_18_24V3 TZN-09_12_18_24V3 TZG-09_12_18_24V3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ TZN/TZG-09V3 TZN/TZG-12V3 TZN/TZG-18V3 TZN/TZG-24V3 ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

R OOM A IR C ONDIT IONE R

R OOM A IR C ONDIT IONE R Μοντέλα MVI-09/MVO-09 B efore us ing your air c onditioner, pleas e read MVI-/MVO- this manual c arefully and keep it for future referenc e. MVI-8/MVO-8 INV E R T E R S P L IT-T Y P E R OOM A IR C ONDIT

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα Καναλάτη Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλάξεις ασφάλειας

Προφυλάξεις ασφάλειας Προφυλάξεις ασφάλειας Οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας πρέπει να ληφθούν υπ όψιν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ Καταγράψετε τη συσκεύη σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.samsung.com/global/register

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ιαιρούμενης σειράς R410A ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί Παράξενη οσμή Θόρυβος υγρού Ομίχλη βγάζει από την έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής ιεύθυνση Επικοινωνίας: Τ.Θ. 47, 19013 Ανάβυσσος Τ η λ. / f a x : 700-700-1530/1531 TM W e b : w w w. p h a r m a l i n e. g r email: info@pharmaline.gr M E D 2 8 8 / 3 4 0 / 4 6 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνες συσκευές που εξυπηρετούν εσάς και το σπίτι σας

Έξυπνες συσκευές που εξυπηρετούν εσάς και το σπίτι σας Έξυπνες συσκευές που εξυπηρετούν εσάς και το σπίτι σας Ένα σπίτι όπου όλες οι συσκευές λειτουργούν ομαλά προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση στους ενοίκους του. Οι "παραδοσιακές" οικιακές συσκευές απαλλάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΈΛΑ FTX20J2V1B Εγχειρίδιο λειτουργίας FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα