ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ"

Transcript

1 Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία πωλήσεων ή τον κατασκευαστή. CS160U-BP11PU Διαβάστε το εγχειρίδιο Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε μέρος όπου μπορούν εύκολα να το βρουν όσοι χρησιμοποιούν το κλιματιστικό. Περιέχει πολλές χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη σωστή χρήση και συντήρηση του κλιματιστικού. Μικρή προληπτική συντήρηση μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρήματα και χρόνο κατά τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού. Στον πίνακα συμβουλών για την επίλυση προβλημάτων θα βρείτε απαντήσεις σε συνηθισμένα προβλήματα. Εάν συμβουλευτείτε πρώτα τον πίνακα συμβουλών επίλυσης προβλημάτων, ίσως να μην χρειαστεί να καλέσετε κάποιον ειδικό για επισκευή.

2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Απόρριψη συσκευής... 2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 3 Προσοχή... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή μερών... 5 Ειδικές Λειτουργίες... 6 Θερμοκρασία λειτουργίας... 7 Μη αυτόματη λειτουργία... 7 Έλεγχος κατεύθυνσης ροής αέρα... 8 Τρόπος λειτουργίας του κλιματιστικού... 9 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φροντίδα και συντήρηση ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Συμβουλές λειτουργίας ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Συμβουλές επίλυσης προβλημάτων Εάν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται σε κάποια χώρα της Ευρώπης, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες: ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία. Απαγορεύεται η απόρριψη της συσκευής στα οικιακά απορρίμματα. Για την απόρριψη του, υπάρχουν πολλές επιλογές: A) Ο δήμος διαθέτει συστήματα συλλογής όπου μπορούν να απορριφθούν ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς χρέωση του χρήστη, τουλάχιστον. B) Όταν αγοράζετε νέα συσκευή, ο έμπορος λιανικής πώλησης θα πάρει την παλιά συσκευή χωρίς χρέωση, τουλάχιστον. Γ) Ο κατασκευαστής θα πάρει την παλιά συσκευή χωρίς χρέωση του χρήστη, τουλάχιστον. Δ) Καθώς οι παλιές συσκευές περιέχουν πρώτες ύλες αξίας, μπορούν να πωληθούν σε εμπόρους παλαιών σιδερικών. Η απόρριψη στα δάση και το φυσικό περιβάλλον θέτει σε κίνδυνο την υγεία σας καθώς επικίνδυνες ουσίες διαρρέουν στους υδροφόρους ορίζοντες και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Για την εγκατάσταση της μονάδας επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο προσωπικό εγκατάστασης. Για τη συντήρηση και επισκευή της μονάδας επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο εφόσον βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των μικρών παιδιών ώστε να μην παίζουν με το κλιματιστικό. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί, η αντικατάσταση πρέπει να γίνει μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.

3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για την αποφυγή τραυματισμού του χρήστη ή τρίτων και καταστροφή της περιουσίας, πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες. Λανθασμένη λειτουργία λόγω παράβλεψης των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά. Η σοβαρότητα αυτών κατηγοριοποιείται με τις παρακάτω ενδείξεις: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει την πιθανότητα θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού. Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει την πιθανότητα θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού. Σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο: Κατά την αφαίρεση του φίλτρου αέρα, μην ακουμπάτε τα μεταλλικά τμήματα της μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως λεπτές ράβδους στο πλαίσιο του ανεμιστήρα και την πλευρά αναρρόφησης. Ο ανεμιστήρας μεγάλης ταχύτητας στο εσωτερικό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. Σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης με σόμπα κτλ εξασφαλίστε καλό εξαερισμό του χώρου. Κίνδυνος ασφυξίας. Κάντε σωστή σύνδεση με την παροχή ρεύματος. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω υπερβολικής θερμότητας. Μην κάνετε ποτέ αυτή την ενέργεια. Κάνετε πάντα αυτή την ενέργεια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τη συσκευή διακόπτοντας και επαναφέροντας την παροχή ρεύματος. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω υπερβολικής θερμότητας. Μην καταστρέφετε και μην χρησιμοποιείται μη εγκεκριμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Όταν πρόκειται να καθαρίσετε τη μονάδα κλείστε και θέστε εκτός λειτουργίας το διακόπτη κυκλώματος. Μην καθαρίζετε τη μονάδα όσο υπάρχει παροχή ρεύματος καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός. Σε περίπτωση καταιγίδας ή τυφώνα, απενεργοποιήστε τη μονάδα και κλείστε το παράθυρο. Μην αφήνετε κατοικίδια ή φυτά στο σημείο όπου κατευθύνεται η ροή αέρα. Θα μπορούσε να βλάψει το κατοικίδιο ή το φυτό. Μην τοποθετείτε εμπόδια γύρω από τις εισόδους αέρα ή μέσα στην έξοδο αέρα. Μην το χρησιμοποιείτε για ειδικούς λόγους. Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για τη συντήρηση συσκευών ακριβείας, τροφίμων, αντικειμένων τέχνης και τη φροντίδα κατοικίδιων ζώων ή φυτών. Μπορεί να προκληθεί φθορά κτλ. Σβήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα Μην τροποποιείτε το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιείτε την πρίζα από κοινού με άλλες συσκευές. Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή σε υγρό περιβάλλον. Μην στρέφετε τη ροή αέρα απευθείας προς τα άτομα που βρίσκονται στο χώρο. Εάν τα παράθυρα είναι ανοιχτά μπορεί να μπει νερό στο χώρο και η οικοσκευή να βραχεί. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή ή ατύχημα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή πυρκαγιά. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω υπερβολικής θερμότητας. Διασφαλίζετε πάντα αποτελεσματική γείωση. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό στα ηλεκτρικά μέρη. Μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία. Εγκαθιστάτε πάντα διακόπτη κυκλώματος και ξεχωριστό κύκλωμα παροχής. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά όπως κερί ή διαλυτικό. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί. Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας δεν έχει καταστραφεί λόγω παρατεταμένης έκθεσης στα καιρικά φαινόμενα. Πάντα τοποθετείτε τα φίλτρα καλά στη θέση τους. Καθαρίζετε το φίλτρο κάθε δύο εβδομάδες. Η απουσία γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Διακόψτε την παροχή ρεύματος εάν από το κλιματιστικό ακούγεται περίεργος θόρυβος, βγαίνει καπνός ή εάν μυρίζει. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Χρησιμοποιείτε διακόπτη ή ασφάλεια σωστής ονομαστικής τιμής. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή ή ηλεκτροπληξία. Μην πίνετε το νερό αποστράγγισης του κλιματιστικού. 8 Περιέχει ρύπους και μπορεί να προκαλέσει ασθένεια. Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε συσκευές θέρμανσης. Η απουσία τους μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην ανοίγετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή. Η εμφάνιση μπορεί να αλλάξει λόγω αλλαγής του χρώματος του προϊόντος ή γρατζουνίσματος της επιφάνειας. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν πιέζεται. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Εάν ο βραχίονας έχει καταστραφεί, υπάρχει κίνδυνος καταστροφής λόγω πτώσης της μονάδας. Να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία και την εγκατάσταση. Τα αιχμηρά άκρα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Η λειτουργία χωρίς φίλτρα μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη. Εάν στη μονάδα εισέλθει νερό, απενεργοποιήστε τη μονάδα, διακόψτε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή αερίου από άλλη συσκευή αερίστε το χώρο πριν θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Μπορεί να προκληθεί βλάβη και ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή υλικά όπως βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό κτλ. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη, πυρκαγιά και εγκαύματα. Μην καθαρίζετε το κλιματιστικό με νερό. Στη μονάδα μπορεί να εισέλθει νερό και να καταστρέψει τη μόνωση. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος, ο πίνακας και η περσίδα δεν κλείνουν καλά. Μην τα κλείνετε ασκώντας δύναμη. Όταν το ρεύμα επανέλθει, θα κλείσουν αυτόματα. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εσωτερική μονάδα Περιγραφή μερών 1. Πρόσοψη 2. Είσοδος αέρα 3. Φίλτρο αέρα 4. Έξοδος αέρα 5. Σχάρα οριζόντιας ροής αέρα (εξωτερική) 6. Σχάρα οριζόντιας ροής αέρα (εσωτερική) 7. Περσίδα κάθετης ροής αέρα 8. Οθόνη 9. Κουμπί μη αυτόματου ελέγχου και δέκτης 10. Έξυπνος αισθητήρας (σε ορισμένα μοντέλα) Εξωτερική μονάδα 11. Σωλήνας σύνδεσης 12. Καλώδιο σύνδεσης 13. Βαλβίδα διακοπής λειτουργίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται μόνο για επεξήγηση. Το κλιματιστικό σας ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς. Η πραγματική μορφή είναι αυτή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Οθόνη Φωτεινή ένδειξη θερμοκρασίας Εμφανίζει τις επιλεγμένες τιμές θερμοκρασίας όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία. Εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος λειτουργίας. Εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία του χώρου στη λειτουργία ανεμιστήρα. Φωτεινή ένδειξη έξυπνου αισθητήρα (προαιρετικά) Ανάβει όταν ο έξυπνος αισθητήρας είναι ενεργοποιημένος, με εξαίρεση την περίπτωση στην οποία η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία απόψυξης. Η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει όταν η μονάδα εντοπίζει ανθρώπινη δραστηριότητα. Φωτεινή ένδειξη χρονοδιακόπτη Ανάβει όταν η λειτουργία χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιημένη. Φωτεινή ένδειξη ιονιστή (προαιρετικά) Ανάβει όταν η λειτουργία καθαρισμού αέρα είναι ενεργοποιημένη. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας απόψυξης (ενεργοποιημένη μόνο στα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης): Ανάβει όταν το κλιματιστικό ξεκινάει αυτόματα λειτουργία απόψυξης ή όταν ο έλεγχος θερμού αέρα είναι ενεργοποιημένος στη λειτουργία θέρμανσης. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ειδικές Λειτουργίες Εντοπισμός διαρροής ψυκτικού μέσου Με τη νέα αυτή τη τεχνολογία, όταν η εξωτερική μονάδα εντοπίσει διαρροή ψυκτικού μέσου, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "EC". Απομνημόνευση θέσης περσίδας (προαιρετικά): Στο πλαίσιο εξασφάλισης της γωνίας ασφαλείας, γίνεται απομνημόνευση της γωνίας ανοίγματος της οριζόντιας περσίδας. Εάν γίνει υπέρβαση της γωνίας αυτής, η λειτουργία απομνημονεύει τη γωνία ασφαλείας. Στις παρακάτω περιπτώσεις, η περσίδα επιστρέφει στην συνηθισμένη γωνία: 1) με πάτημα του κουμπιού της λειτουργίας turbo ή του μη αυτόματου ελέγχου, 2) αν η συσκευή αποσυνδεθεί και συνδεθεί ξανά στην πρίζα. Για αυτό το λόγο συνιστάται η γωνία ανοίγματος της οριζόντιας περσίδας να μην είναι πολύ μικρή σε περίπτωση που δημιουργούνται συμπυκνώματα και νερό στάζει από την οριζόντια περσίδα. Αυτοκαθαρισμός (SELF CLEAN) (προαιρετικά) Λειτουργία που χρησιμοποιείται μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας ψύξης για τον καθαρισμό του εξατμιστή. Διατηρεί το δροσερό αέρα και στην επόμενη χρήση. Η μονάδα λειτουργεί με την παρακάτω ακολουθία λειτουργιών: Λειτουργία ανεμιστήρα (FAN ONLY) με χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα Λειτουργία θέρμανσης με χαμηλή (LOW) ταχύτητα ανεμιστήρα (μόνο στα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης)---λειτουργία ανεμιστήρα (FAN ONLY) Διακοπή λειτουργίας---απενεργοποίηση. Σημείωση: Η ειδική αυτή λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία ψύξης (COOL - AUTO COOL, FORCED COOL ) και τη λειτουργία αφύγρανσης (DRY). Πριν επιλέξετε τη λειτουργία, συνιστάται να θέσετε το κλιματιστικό σε λειτουργία ψύξης για μισή ώρα περίπου. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτοκαθαρισμού, η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη θα ακυρωθεί. Όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στην κατάσταση αυτοκαθαρισμού, πατώντας ξανά το κουμπί SELF CLEAN στο τηλεχειριστήριο, η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί και η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Λειτουργία καθαρισμού αέρα (CLEAN AIR) (προαιρετικά) Ένας από τους στόχους του κλιματιστικού είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στον εσωτερικό χώρο. Το κλιματιστικό διαθέτει ιονιστή. Με τα ανιόντα που δημιουργεί ο ιονιστής, η κυκλοφορία του αέρα από το κλιματιστικό εξασφαλίζει καθαρό, φυσικό και υγιεινό αέρα. Θέρμανση στους 8 C (προαιρετικά) Στη λειτουργία θέρμανσης, η προκαθορισμένη θερμοκρασία του κλιματιστικού μπορεί να είναι έως 8 C και η θερμοκρασία του χώρου να διατηρείται σταθερή στους 8 C το χειμώνα. Λειτουργία συνεχούς ενημέρωσης (FOLLOW ME) (προαιρετικά) Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί ως απομακρυσμένος θερμοστάτης επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνεχούς ενημέρωσης, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα και πατήστε το κουμπί FOLLOW ME. Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται η θερμοκρασία του σημείου στο οποίο βρίσκεται το τηλεχειριστήριο. Το τηλεχειριστήριο στέλνει αυτό το σήμα στο κλιματιστικό κάθε 3 λεπτά, έως ότου πατήσετε ξανά το κουμπί FOLLOW ME. Εάν η μονάδα δεν λάβει το σήμα σε διάστημα 7 λεπτών, η λειτουργία συνεχούς ενημέρωσης απενεργοποιείται αυτόματα. Έξυπνος αισθητήρας Χάρη στον ενσωματωμένο αισθητήρα υπέρυθρων, η μονάδα μπορεί να εντοπίζει την ύπαρξη ανθρώπων στο χώρο. Εάν η μονάδα δεν εντοπίσει κάποια δραστηριότητα για 30 λεπτά, εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (ελέγχου) για εξοικονόμηση ενέργειας. Η μονάδα θα ενεργοποιηθεί και θα επανέλθει σε λειτουργία αυτόματα όταν ανιχνεύσει ξανά δραστηριότητα.

5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εγχειρίδιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Οδηγίες τηλεχειριστηρίου που παρέχονται μαζί με τη μονάδα. Θερμοκρασία λειτουργίας Θερμοκρασία Θερμοκρασία δωματίου Λειτουργία Εξωτερική θερμοκρασία Ψύξη Θέρμανση Αφύγρανση Για μοντέλα με σύστημα ψύξης χαμηλής θερμοκρασίας) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Η βέλτιστη απόδοση επιτυγχάνεται εντός αυτών των ορίων θερμοκρασιών λειτουργίας. Εάν το κλιματιστικό λειτουργεί εκτός των παραπάνω ορίων, ενδέχεται να ενεργοποιηθούν κάποιες λειτουργίες ασφαλείας με αποτέλεσμα η μονάδα να μην λειτουργεί κανονικά. 2. Εάν το κλιματιστικό λειτουργεί σε χώρο όπου η σχετική υγρασία είναι κάτω από 80%, στην επιφάνεια του κλιματιστικού ενδέχεται να σχηματιστούν συμπυκνώματα. Ρυθμίστε την περσίδα κάθετης ροής αέρα στη μέγιστη κλίση (κάθετα προς το έδαφος) και τον ανεμιστήρα σε υψηλή (HIGH) ταχύτητα. Συμβουλή: Εάν η μονάδα διαθέτει ηλεκτρικό θερμαντήρα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 0 C (32 F), συνιστάται να διατηρείτε τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα για να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία της. Μη αυτόματη λειτουργία Η μη αυτόματη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινά, σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο είναι εκτός λειτουργίας ή η μονάδα χρειάζεται συντήρηση. Έλεγχος κατεύθυνσης ροής αέρα Εύρο Εκτροπέα ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ρυθμίστε σωστά την κατεύθυνση της ροής αέρα διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή ανομοιόμορφη θερμοκρασία στο χώρο. Ρυθμίστε την οριζόντια περσίδα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Ρυθμίστε την κάθετη περσίδα με το χέρι ή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο (ανάλογα με το μοντέλο). Ρύθμιση της κάθετης ροής αέρα (πάνω-κάτω) Κάντε τη ρύθμιση όσο η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα. Η οριζόντια περσίδα μπορεί να μετακινηθεί κατά 6 με κάθε πάτημα το κουμπιού ή να μετακινηθεί πάνω-κάτω αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας τηλεχειριστηρίου. Ρύθμιση της οριζόντιας ροής αέρα (δεξιά - αριστερά) Μετακινήστε τον εκτροπέα με το χέρι για να ρυθμίσετε τη ροή αέρα στην κατεύθυνση που προτιμάτε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην βάζετε τα δάχτυλα σας στο πλαίσιο του ανεμιστήρα και την πλευρά αναρρόφησης. Ο ανεμιστήρας μεγάλης ταχύτητας στο εσωτερικό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο. Σε ορισμένα μοντέλα, η κάθετη περσίδα μπορεί να ρυθμιστεί με χρήση του τηλεχειριστηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας τηλεχειριστηρίου. Κουμπιά μη αυτόματου ελέγχου ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να απενεργοποιήσετε τη μονάδα προτού χρησιμοποιήσετε το κουμπί μη αυτόματου ελέγχου. Εάν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε συνεχόμενα το κουμπί μη αυτόματο ελέγχου για να την απενεργοποιήσετε. 1. Το κουμπί μη αυτόματου ελέγχου βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας, όπως φαίνεται στην εικόνα. 2. Με ένα πάτημα του κουμπιού μη αυτόματου ελέγχου ενεργοποιείται η αναγκαστική αυτόματη λειτουργία (AUTO). Εάν πατήσετε το κουμπί δύο φορές σε 5 δευτερόλεπτα, η μονάδα εισέρχεται στην αναγκαστική λειτουργία ψύξης (COOL). : Το κουμπί αυτό χρησιμοποιείται μόνο για λόγους ελέγχου. Είναι προτιμότερο να μην το χρησιμοποιείτε. Για να επαναφέρετε τη λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου, χρησιμοποιήστε απευθείας το τηλεχειριστήριο. Εύρος Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο διάστημα με κάθετη ροή αέρα στη λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης. Διαφορετικά, στην επιφάνεια της οριζόντιας περσίδας μπορούν να σχηματιστούν συμπυκνώματα, με αποτέλεσμα σταγόνες νερού να στάζουν στο πάτωμα ή τα έπιπλα. Εάν το κλιματιστικό τεθεί σε λειτουργία αμέσως μετά την απενεργοποίηση του η οριζόντια περσίδα ενδέχεται να μην μετακινηθεί για 10 δευτερόλεπτα περίπου. Η γωνία ανοίγματος της οριζόντιας περσίδας δεν πρέπει να είναι πολύ μικρή, καθώς μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση ψύξης ή θέρμανσης λόγω μεγάλου περιορισμού της ροής αέρα. Μην μετακινείτε την οριζόντια περσίδα με το χέρι. Ενδέχεται να αποσυντονιστεί. Διακόψτε τη λειτουργία του κλιματιστικού, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος για μερικά δευτερόλεπτα και έπειτα θέστε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία. Η μονάδα δεν πρέπει να λειτουργεί με την οριζόντια περσίδα κλειστή.

6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τρόπος λειτουργίας του κλιματιστικού Λειτουργία αδράνειας Τιμή Θερμοκρασία Λειτουργία αδράνειας Τιμή Θερμοκρασία 1 ώρα 1 ώρα Ψύξη Απενεργοποίηση σε 7 ώρες Απενεργοποίηση σε 7 ώρες 1 ώρα 1 ώρα Θέρμανση Αυτόματη λειτουργία (AUTO) Εάν ρυθμίσετε το κλιματιστικό στην αυτόματη λειτουργία (AUTO), θα επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης (μόνο μοντέλα ψύξης/θέρμανσης) ή ανεμιστήρα ανάλογα με την επιλεγμένη θερμοκρασία και τη θερμοκρασία του χώρου. Το κλιματιστικό ελέγχει αυτόματα τη θερμοκρασία του χώρου έως ότου αυτή φτάσει στην θερμοκρασία που έχει οριστεί. Εάν η αυτόματη λειτουργία δεν σας εξυπηρετεί, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Λειτουργία αδράνειας Εάν πατήστε το κουμπί SLEEP στο τηλεχειριστήριο ενώ το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης, θέρμανσης (μόνο μοντέλα ψύξης/θέρμανσης) ή αυτόματη (AUTO), το κλιματιστικό θα αυξάνει (ψύξη) ή θα μειώνει (θέρμανση) αυτόματα τη θερμοκρασία κατά 1 o C /2 o F τις 2 πρώτες ώρες, θα παραμείνει σε σταθερή θερμοκρασία για τις επόμενες 5 ώρες και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί. Η λειτουργία αυτή εξοικονομεί ενέργεια και είναι ιδανική για τη νύχτα. Λειτουργία αφύγρανσης (DRY) Στη λειτουργία αφύγρανσης ο έλεγχος της ταχύτητας του ανεμιστήρα γίνεται αυτόματα. Κατά τη λειτουργία αφύγρανσης, εάν η θερμοκρασία του χώρου είναι χαμηλότερη από 10 O C (50 O F), ο συμπιεστής σταματάει και ξεκινάει ξανά έως ότου η θερμοκρασία του χώρου ξεπεράσει τους 12 O C (54 O F). Βέλτιστη λειτουργία Για βέλτιστη απόδοση, σημειώστε τα παρακάτω: Ρυθμίστε σωστά την κατεύθυνση της ροής αέρα ώστε να μην κατευθύνεται προς τα άτομα που βρίσκονται στο χώρο. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή αίσθηση. Μην ρυθμίζετε τη μονάδα σε υπερβολικές θερμοκρασίες. Κλείνετε πόρτες και παράθυρα όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης, διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση της συσκευής. Χρησιμοποιήστε το κουμπί TIMER ON στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την ώρα που θέλετε να τεθεί σε λειτουργία το κλιματιστικό. Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στις εισόδους και εξόδους αέρα, καθώς η αποδοτικότητα του κλιματιστικού ενδέχεται να μειωθεί και το κλιματιστικό μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί. Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα ανά διαστήματα, διαφορετικά η απόδοση ψύξης ή θέρμανσης μπορεί να μειωθεί. Η μονάδα δεν πρέπει να λειτουργεί με την οριζόντια περσίδα κλειστή. Προετοιμασία πριν από τη Φροντίδα και συντήρηση Η πρόσοψη και η περσίδα κλείνει κανονικά Η πρόσοψη και η περσίδα δεν κλείνει κανονικά Λαβή φίλτρου ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Καθαρισμός σχάρας, περιβλήματος και τηλεχειριστηρίου Απενεργοποιήστε το σύστημα προτού το καθαρίσετε. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείται χλωρίνη ή γυαλιστικά. Η πρόσοψη και η περσίδα δεν κλείνει κανονικά ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού ξεκινήσετε τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας πρέπει να διακόψετε την παροχή ρεύματος. Εάν η εσωτερική μονάδα είναι πολύ βρώμικη, μπορείτε να την καθαρίσετε χρησιμοποιώντας ένα πανί μουσκεμένο με κρύο νερό. Στη συνέχεια σκουπίστε με στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε πανί στο οποίο έχετε προσθέσει χημικά καθαριστικά ή ειδικά πανιά για ξεσκόνισμα για να καθαρίσετε τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό, σκόνη γυαλίσματος ή παρόμοιους διαλύτες. Μπορούν να προκαλέσουν ρωγμές ή παραμόρφωση της πλαστικής επιφάνειας. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό θερμοκρασίας άνω των 40 o C/104 o F για να καθαρίσετε την πρόσοψη. Μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση ή αποχρωματισμό. Καθαρισμός του φίλτρου αέρα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού ξεκινήσετε τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας πρέπει να διακόψετε την παροχή ρεύματος. Εάν το φίλτρο αέρα έχει φράξει, η αποδοτικότητα ψύξης της μονάδας μειώνεται. Καθαρίζετε το φίλτρο κάθε 2 εβδομάδες. 1. Σηκώστε την πρόσοψη της μονάδας έως ότου να μείνει σταθερή στη θέση της αφού ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος. 2. Πιάστε τη λαβή του φίλτρου αέρα και ανασηκώστε το ελαφρώς για να το βγάλετε από τη θέση του. Στη συνέχεια τραβήξτε το προς τα κάτω. 3. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από την εσωτερική μονάδα. Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα κάθε δύο εβδομάδες. 4. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα με ηλεκτρική σκούπα ή με νερό και στη συνέχεια αφήστε το να στεγνώσει σε σκιερό μέρος.

7 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φίλτρο ανανέωσης αέρα 3. Αφαιρέστε το φίλτρο ανανέωσης αέρα από το πλαίσιο του (σε ορισμένα μοντέλα). Καθαρίζετε το φίλτρο ανανέωσης αέρα τουλάχιστον μία φορά το μήνα και αντικαθιστάτε το κάθε 4-5 μήνες. Καθαρίστε το με ηλεκτρική σκούπα και αφήστε το να στεγνώσει σε σκιερό μέρος. 4. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο ανανέωσης αέρα στη θέση του. 5. Τοποθετήστε το πάνω τμήμα του φίλτρου αέρα στη μονάδα, προσέχοντας το αριστερό και το δεξί άκρο να είναι σωστά ευθυγραμμισμένα και τοποθετήστε το φίλτρο στη θέση του. Συντήρηση Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάντε τις παρακάτω ενέργειες: (1) Καθαρίστε την εσωτερική μονάδα και τα φίλτρα. (2) Θέστε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα για μισή ημέρα περίπου ώστε να στεγνώσει το εσωτερικό της μονάδας. (3) Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και διακόψτε την παροχή ρεύματος. (4) Αφαιρέστε τις μπαταρίας από το τηλεχειριστήριο. Η εξωτερική μονάδα χρειάζεται συντήρηση και καθαρισμό ανά διαστήματα. Μην προσπαθήσετε να το κάνετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον τεχνικό συντήρησης. Έλεγχοι πριν τη λειτουργία Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν είναι κομμένα ή δεν έχουν αποσυνδεθεί. Καθαρίστε την εσωτερική μονάδα και τα φίλτρα. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα βρίσκεται στη θέση του. Ελέγξτε εάν η έξοδος ή η είσοδος αέρα έχει φράξει εάν το κλιματιστικό δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προσοχή Μην ακουμπάτε τα μεταλλικά τμήματα της μονάδας όταν αφαιρείτε το φίλτρο. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από τα αιχμηρά μεταλλικά άκρα. Μην χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε το εσωτερικό του κλιματιστικού. Το νερό μπορεί να καταστρέψει τη μόνωση, προκαλώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Όταν καθαρίζετε τη μονάδα, πρώτα βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την παροχή ρεύματος και έχετε κλείσει το διακόπτη κυκλώματος. Κατά την κανονική λειτουργία του κλιματιστικού μπορεί να προκύψουν οι παρακάτω καταστάσεις. 1. Προστασία του κλιματιστικού. Προστασία συμπιεστή Ο συμπιεστής δεν ξεκινά προτού περάσουν 3 λεπτά από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί. Συγκράτηση ψυχρού αέρα (Anti-cold air) (μόνο στα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης) Η μονάδα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην απελευθερώνεται ψυχρός αέρας κατά τη λειτουργία θέρμανσης. Όταν ο εσωτερικός εναλλάκτης θερμότητας βρίσκεται σε μία από τις παρακάτω τρεις καταστάσεις και η θερμοκρασία που έχει οριστεί δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. A) Η θέρμανση έχει μόλις ξεκινήσει. B) Λειτουργία απόψυξης. Γ) Θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας. Ο εσωτερικός ή ο εξωτερικός ανεμιστήρας σταματά να λειτουργεί κατά τη λειτουργία απόψυξης (μόνο στα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης) Απόψυξη (μόνο στα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης) Στην εξωτερική μονάδα ενδέχεται να δημιουργηθεί πάγος κατά τον κύκλο θέρμανσης όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή και η υγρασία είναι υψηλή, με αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση θέρμανσης του κλιματιστικού. Σε αυτή την περίπτωση, το κλιματιστικό σταματά αυτόματα τη θέρμανση και ξεκινά τη λειτουργία απόψυξης. Ο χρόνος απόψυξης κυμαίνεται από 4 έως 10 λεπτά, ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία και την ποσότητα πάγου που έχει σχηματιστεί στην εξωτερική μονάδα. 2. Μια λευκή ομίχλη βγαίνει από την εσωτερική μονάδα Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται στη λειτουργία ψύξης και σε εσωτερικό χώρο με υψηλή σχετική υγρασία, λόγω της μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ εισόδου και εξόδου αέρα μπορεί να δημιουργηθεί μια λευκή ομίχλη. Λευκή ομίχλη μπορεί επίσης να δημιουργηθεί λόγω της διαδικασίας απόψυξης όταν το κλιματιστικό εισέρχεται ξανά σε λειτουργία θέρμανσης μετά από απόψυξη. 3. Θόρυβος ακούγεται από το κλιματιστικό Ενδέχεται να ακούσετε κάποιο ελαφρύ συριγμό όταν ο συμπιεστής λειτουργεί ή έχει μόλις σταματήσει να λειτουργεί. Είναι ο ήχος του ψυκτικού μέσου που κυκλοφορεί ή που σταματάει να κυκλοφορεί στο κλιματιστικό. Ενδέχεται επίσης να ακούσετε κάποιο ήχο σαν τρίξιμο όταν ο συμπιεστής λειτουργεί ή έχει μόλις σταματήσει να λειτουργεί. Προκαλείται από την διαστολή και τη συστολή των πλαστικών μερών της μονάδας καθώς η θερμοκρασία αλλάζει. Επίσης, ενδέχεται να ακούσετε κάποιο θόρυβο καθώς η περσίδα επανέρχεται στην αρχική της θέση κατά την ενεργοποίηση. 4. Σκόνη βγαίνει από την εσωτερική μονάδα Πρόκειται για φυσιολογική κατάσταση όταν το κλιματιστικό δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατά την πρώτη χρήση της μονάδας. 5. Μια περίεργη μυρωδιά βγαίνει από την εσωτερική μονάδα Αυτό προκαλείται καθώς η μονάδα εκπέμπει μυρωδιές που διαχέονται από τα υλικά του κτιρίου, τα έπιπλα ή καπνό. 6. Το κλιματιστικό εισέρχεται σε λειτουργία ανεμιστήρα (FAN) από τις λειτουργίες ψύξης (COOL) και θέρμανσης (HEAT) (μόνο στα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης). Όταν η θερμοκρασία του χώρου φτάσει τη θερμοκρασία που έχει οριστεί στο κλιματιστικό, η συμπιεστής σταματάει αυτόματα και το κλιματιστικό εισέρχεται στη λειτουργία ανεμιστήρα. Ο συμπιεστής ξεκινάει ξανά όταν η θερμοκρασία του χώρου αυξηθεί (ψύξη) ή μειωθεί (θέρμανση) (μόνο στα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης) έως ότου επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. 7 Το κλιματιστικό εισέρχεται στη λειτουργία προστασίας από δημιουργία μούχλας μετά την απενεργοποίηση της μονάδας. Εάν απενεργοποιήσετε τη μονάδα ενώ βρίσκεται στη λειτουργία ψύξης (COOL - AUTO COOL, FORCED COOL) και αφύγρανσης (DRY), στο κλιματιστικό ενεργοποιείται η λειτουργία προστασίας από τη μούχλα για 7-10 περίπου λεπτά και στη συνέχεια η λειτουργία διακόπτεται και η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα.

8 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8. Σταγόνες νερού μπορεί να δημιουργηθούν στην επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας κατά την ψύξη σε περιβάλλον με υψηλή σχετική υγρασία (σχετική υγρασία πάνω από 80%). Ρυθμίστε την οριζόντια περσίδα στη θέση μέγιστης εξόδου αέρα και επιλέξτε υψηλή (HIGH) ταχύτητα ανεμιστήρα. 9. Λειτουργία θέρμανσης (μόνο στα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης) Το κλιματιστικό απορροφά θερμότητα από την εξωτερική μονάδα και την απελευθερώνει μέσω της εσωτερικής μονάδας κατά τη λειτουργία θέρμανσης. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει, η θερμότητα που απορροφάται από το κλιματιστικό μειώνεται αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή η θερμότητα που εκπέμπεται από το κλιματιστικό αυξάνεται λόγω της μεγαλύτερης διαφοράς μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας. Εάν δεν μπορείτε να επιτύχετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε με το κλιματιστικό, συνιστάται η χρήση συμπληρωματικής συσκευής θέρμανσης. 10. Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης Η διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας θα έχει ως αποτέλεσμα πλήρη διακοπή της λειτουργίας της. Στις μονάδες που δεν διαθέτουν λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης, όταν το ρεύμα επανέλθει, η ένδειξη λειτουργίας στην εσωτερική μονάδα αρχίζει να αναβοσβήνει. Για την επανεκκίνηση της λειτουργίας, πατήστε το κουμπί ON/OFF στο τηλεχειριστήριο. Στις μονάδες που διαθέτουν λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης, όταν το ρεύμα επανέλθει, γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση της μονάδας με διατήρηση όλων των προηγούμενων ρυθμίσεων από τη λειτουργία απομνημόνευσης. 11. Κεραυνοί ή κινητά τηλέφωνα που λειτουργούν κοντά ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία της μονάδας. 12. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος και στη συνέχεια συνδέστε την ξανά. Για την επανεκκίνηση της λειτουργίας, πατήστε το κουμπί ON/OFF στο τηλεχειριστήριο. Όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη μονάδα, υπάρξει ξαφνική διακοπή ρεύματος και η πρόσοψη ή η περσίδα δεν έχει ακόμα ανοίξει/κλείσει, μην προσπαθήσετε να τις κλείσετε εντελώς πιέζοντας με δύναμη. Όταν το ρεύμα επανέλθει, η πρόσοψη ή η περσίδα θα ανοίξει/κλείσει αυτόματα. Για ειδικές περιπτώσεις, ανατρέξτε στις εικόνες παρακάτω. Συμβουλές επίλυσης προβλημάτων Εάν παρουσιαστεί κάποια από τις παρακάτω βλάβες, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του κλιματιστικού. Διακόψτε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Η ένδειξη λειτουργίας ή άλλες ενδείξεις εξακολουθούν να αναβοσβήνουν και το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με διακοπή και επαναφορά της παροχής ρεύματος. Πρόβλημα Η ασφάλεια καίγεται συχνά ή γίνεται συχνά απόζευξη του διακόπτη κυκλώματος. Αντικείμενα ή νερό πέφτουν μέσα στο κλιματιστικό. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί κανονικά. Ένας από τους παρακάτω κωδικούς εμφανίζεται στην οθόνη: E0,E1,E2,E3 ή P0,P1,P2,P3 Προβλήματα Αιτία λειτουργίας Η μονάδα δεν ξεκινά Διακοπή ρεύματος Ίσως η μονάδα έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα. Ίσως έχει καεί η ασφάλεια. Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν εξαντληθεί. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ενέργειες Περιμένετε μέχρι να επανέλθει το ρεύμα. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα. Αντικαταστήστε την ασφάλεια. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Η ώρα που έχει οριστεί στο χρονοδιακόπτη είναι λανθασμένη. Περιμένετε ή ακυρώστε τη ρύθμιση. Η μονάδα δεν ψύχει/θερμαίνει (μόνο για μοντέλα ψύξης/θέρμανσης) το χώρο πολύ καλά παρόλο που από το κλιματιστικό βγαίνει αέρας. Λανθασμένη ρύθμιση θερμοκρασίας. Ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του τηλεχειριστηρίου». Το φίλτρο αέρα έχει φράξει. Υπάρχουν ανοιχτές πόρτες ή παράθυρα. Η είσοδος ή η έξοδος αέρα της εσωτερικής ή εξωτερικής μονάδας έχει φράξει. Ενεργοποιήθηκε η προστασία 3 λεπτών του συμπιεστή. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα. Κλείστε τις πόρτες ή τα παράθυρα. Απομακρύνετε τα εμπόδια και επανεκκινήστε τη μονάδα. Περιμένετε. Εάν το πρόβλημα δεν επιλύθηκε, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Ενημερώστε τους για το ακριβές πρόβλημα και τον αριθμό μοντέλου της μονάδας. Σημειώσεις Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER Οδηγίες Χρήσης User s Manual Manuale d instruzioni ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER ΜΟΝΤΕΛΑ/ MODELS/ MODELLO TKN/TKG-A28DV

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE Οδηγίες Χρήσης User s Manual ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE ΜΟΝΤΕΛΑ/ MODELS TRN/TRG - 28 ZR TRN/TRG - 35 ZR TRN/TRG - 56 ZR TRN/TRG - 71 ZR Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΈΛΑ FTX20J2V1B Εγχειρίδιο λειτουργίας FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης Μοντέλα που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο: GAIRZ09IAENW(Εσωτερικό)/GAIRZ09EANNW GAIRZ12IAENW(Εσωτερικό)/GAIRZ12EANNW

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models VCI-26 / VCI-45 / VCI-50 Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual 66129901378 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello TDN/TDG-A28VR4 TDN/TDG-A35VR4 For the proper use

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα