Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού"

Transcript

1 Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

2 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. 2

3 1 Περιεχόμενα 1 Περίληψη... Error! Bookmark not defined. 3 Οδηγός Κλεισίματος Ισολογισμού Παράμετροι Αντιγραφή Παραμέτρων Ισολογισμού Λογαριασμοί Φ.Μ Στήλες Φ.Μ Φύλλο Μερισμού Λοιπά Έσοδα Αποθέματα Λήξης Βήματα Κλεισίματος Κλείσιμο Ισολογισμού Φύλλο Μερισμού Πίνακας Λοιπών Εσόδων Πίνακας Αποθεμάτων Λήξης Εκτέλεση Κλεισίματος Οδηγός Διάθεσης Αποτελεσμάτων Παράμετροι Αντιγραφή Παραμέτρων Λογαριασμοί Διάθεσης Διανομής Βήματα Διανομής Κερδών Διάθεση Διανομής Κερδών Πίνακας Διάθεσης Διανομής Εκτέλεση Διάθεσης - Διανομής Εκτυπώσεις Ισολογισμού & Λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων Επεξήγηση διαθέσιμων πλήκτρων Οικονομικές Καταστάσεις για Δημοσίευση

4 3 Οδηγός Κλεισίματος Ισολογισμού Για την αυτόματη δημιουργία των εγγραφών Κλεισίματος και την σύνταξη του Ισολογισμού και των Λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων θα πρέπει ο χρήστης να μεταβεί στο βασικό μενού Κλείσιμο Ισολογισμού. Αρχικά, από τον οδηγό Κλεισίματος Ισολογισμού παρέχονται οι εξής δυνατότητες: Αντιγραφή των παραμέτρων που προτείνονται από την Επιστημονική Ομάδα Αντιγραφή των παραμέτρων της ίδιας εταιρείας από την προηγούμενη Χρήση Συγχρονισμός του Λογιστικού Σχεδίου με τον πίνακα των ειδικών λογαριασμών της πρότυπης εταιρίας Epsilon Net (σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο). Αυτόματη ανάκτηση δεδομένων για το Φύλλο Μερισμού, τον Πίνακα Λοιπών Εσόδων, Συμπλήρωση των Αποθεμάτων Λήξης Μαζική εκτέλεση των Βημάτων Κλεισίματος Ισολογισμού 3.1 Παράμετροι Αντιγραφή Παραμέτρων Ισολογισμού Από την λειτουργία «Αντιγραφή Παραμέτρων» του δέντρου επιλέγονται οι παράμετροι Κλεισίματος Ισολογισμού προς αντιγραφή και στη συνέχεια από το group «Επιλογές Αντιγραφής Παραμέτρων» η Χρήση & η Εταιρεία από την οποία θα αντιγραφούν. 4

5 Έπειτα, δίνεται δυνατότητα ενεργοποίησης των παραμέτρων που θα εκτελεσθούν:, ενεργοποιείται σε περίπτωση που επιθυμεί την αντικατάσταση μαζικά όλων των παραμέτρων, ακόμη και αυτών που έχει καταχωρήσει ο χρήστης, και την αντιγραφή αυτών εκ νέου. Αν απενεργοποιηθεί πραγματοποιείται αντιγραφή δεδομένων, από την επιλεγμένη εταιρεία, χωρίς να αντικατασταθούν τα δεδομένα του χρήστη., ενεργοποιείται σε περίπτωση που επιθυμεί την αντιγραφή όλων των παραμέτρων από την ίδια εταιρεία. Αν απενεργοποιηθεί θα πρέπει να γίνει επιλογή της εταιρείας από την οποία θα πραγματοποιηθεί η αντιγραφή., προτείνεται για ενεργοποίηση σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την αντιγραφή παραμέτρων από άλλη εταιρεία (εκτός πρότυπης Epsilon Net). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ορθή αντιγραφή από πρότυπη εταιρεία της Epsilon Net θα πρέπει να γίνει έλεγχος του χρήστη στον πρώτο 4βάθμιο λογαριασμό 20 της ομάδας 2 στο Λογιστικό Σχέδιο. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείται ο , ο συγχρονισμός του Λογιστικού Σχεδίου με τον πίνακα των ειδικών λογαριασμών και η αντιγραφή των παραμέτρων Ισολογισμού, θα πρέπει να γίνει από την πρότυπη εταιρεία με κωδικό 99996, ενώ αν χρησιμοποιείται ο από την

6 Επιλέγοντας το πλήκτρο και έπειτα από επιβεβαίωση του χρήστη, για την αντιγραφή των παραμέτρων που επιλέχθηκαν, εκτελείται η διαδικασία αντιγραφής και συγχρονισμού του Λογιστικού Σχεδίου (εφόσον επιλέχθηκε) Λογαριασμοί Φ.Μ. Μετά την αντιγραφή των παραμέτρων εμφανίζονται οι Ομάδες Λογαριασμών που χρησιμοποιούνται γι την δημιουργία του Φύλλου Μερισμού ανά χρήση Στήλες Φ.Μ. Μετά την αντιγραφή των παραμέτρων εμφανίζονται οι Στήλες Φύλλου Μερισμού που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία του Φύλλου Μερισμού. 6

7 3.1.4 Φύλλο Μερισμού Μετά την αντιγραφή των παραμέτρων εμφανίζεται ο πίνακας στον οποίο συμπληρώνονται τα ποσοστά επιμερισμού ανά Ομάδα Λογαριασμού που αφορούν το κόστος και τα οποία θα μεταφερθούν αυτόματα στο Φύλλο Μερισμού κατά την ανάκτηση δεδομένων. Η παραμετροποίηση του Πίνακα ενημερώνεται ανά χρήση. από επιβεβαίωση του χρήστη μηδενίζονται τα Ποσοστά που έχουν καταχωρηθεί στις στήλες μετά αντιγράφονται τα δεδομένα από την προηγούμενη στην τρέχουσα χρήση, πάντα όμως από την ίδια εταιρία Λοιπά Έσοδα Μετά την αντιγραφή των παραμέτρων εμφανίζονται οι ομάδες Λογαριασμών και οι Λογαριασμοί Λοιπών Εσόδων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση του Κλεισίματος. 7

8 3.1.6 Αποθέματα Λήξης Μετά την αντιγραφή των παραμέτρων εμφανίζονται οι Λογαριασμοί των Αποθεμάτων Λήξης που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά στον λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης Βήματα Κλεισίματος Η επιστημονική ομάδα της Epsilon Net έχει ήδη δημιουργήσει την κατάλληλη παραμετροποίηση των Βημάτων σύμφωνα με τα οποία θα πραγματοποιηθεί το κλείσιμο Ισολογισμού. Η δημιουργία των Άρθρων πραγματοποιείται ανά χρήση, με τον κωδικό Κίνησης «16 Κλεισίματος ΟΧΙ Ισοζύγιο», η οποία ως είδος Κίνησης θα πρέπει να ορισθεί ως «Κλεισίματος». 8

9 Δημιουργία Νέου Βήματος (σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο) Η παρακάτω ενέργεια εκτελείται από τον χρήστη ΜΟΝΟ εάν κριθεί απαραίτητο. Για την δημιουργία νέου βήματος ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το πλήκτρο ή το πλήκτρο συντόμευσης F3. Στην φόρμα εισαγωγής ορίζεται η σειρά εμφάνισης και εκτέλεσης του βήματος Κλεισίματος καθώς και η περιγραφή του. Κατόπιν, επιλέγεται ο τρόπος άντλησης των δεδομένων, η παράμετρος με την οποία δημιουργούνται τα παραγόμενα Άρθρα. Εναλλακτικά συμπληρώνονται τα πεδία «Παραστατικό & Αιτιολογία» των άρθρων. Στο group «Λογαριασμοί» συμπληρώνονται οι λογαριασμοί που θα κινηθούν στα παραγόμενα Άρθρα κατά την εκτέλεση του βήματος, είτε καταχωρώντας τις στήλες «Από» και «Έως», είτε ορίζοντας την ομάδα στην Μάσκα λογαριασμού. Στις στήλες 9

10 «Υπ. Χρεωστικό» και «Υπ. Πιστωτικό» καταχωρούνται οι κινούμενοι λογαριασμοί με τους οποίους θα ισοσκελίζεται το Άρθρο. Σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού από τον χρήστη σε διαφορετική ομάδα, θα πρέπει να προστεθεί η αντίστοιχη ομάδα λογαριασμού στη στήλη «Μάσκα», ώστε να συμπεριληφθεί κατά την εκτέλεση του αντίστοιχου Άρθρου Κλεισίματος. Από το group «Ειδικοί Παράμετροι Εκτυπώσεων Λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων» πραγματοποιείται η σύνδεση των λογαριασμών του παραγόμενου Άρθρου, για την εμφάνιση των αντίστοιχων Λογαριασμών στις εκτυπώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων. Σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού από τον χρήστη, θα πρέπει να ορισθεί το έντυπο και το πεδίο στο οποίο θα εμφανιστεί ο εν λόγω λογαριασμός, κατά την εκτύπωση. 10

11 Με το πλήκτρο δίνεται δυνατότητα αντιγραφής για την δημιουργία νέου βήματος Κλεισίματος, ενώ με το πλήκτρο πραγματοποιείται αντιγραφή των Βημάτων Κλεισίματος Ισολογισμού στην τρέχουσα χρήση, από προηγούμενο Έτος. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να προσαρμόσετε κάτι στις δικές σας ανάγκες, τότε και μόνο τότε θα πρέπει να μεταβάλλεται τα ήδη προτεινόμενα δεδομένα 3.2 Κλείσιμο Ισολογισμού Φύλλο Μερισμού Με την επιλογή «Φύλλο Μερισμού» ενημερώνεται απευθείας η φόρμα με τα ποσοστά που έχουν ορισθεί στο Φύλλο Μερισμού της τρέχουσας χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται μήνυμα για την αντιγραφή των ποσοστών Μερισμού από το Φύλλο Μερισμού της προηγούμενης χρήσης και με θετική απάντηση αντλούνται τα ποσοστά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλεγεί το ημερολογιακό διάστημα και να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο για την συμπλήρωση του Φύλλο Μερισμού με τα υπόλοιπα Λογαριασμών. 11

12 Έπειτα, με τις «Επιλογές Εμφάνισης» ο χρήστης διαμορφώνει την εμφάνιση των Λογαριασμών στην φόρμα. Από το πεδίο «Λογαριασμοί» δίνονται στην διάθεση του χρήστη οι παρακάτω επιλογές: «Όλοι», με την οποία εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί στην φόρμα «Όσοι κινήθηκαν στη χρήση», με την οποία φιλτράρονται οι λογαριασμοί που έχουν καταχωρηθεί σε Άρθρο, στην τρέχουσα χρήση, καθώς και οι ανωτεροβάθμιοι «Όσοι έχουν επιμεριστεί», με την οποία φιλτράρονται μόνο οι κινούμενοι λογαριασμοί, με κριτήριο εάν έχουν επιμεριστεί σε στήλη φύλλου μερισμού «Όσοι δεν επιμερίστηκαν», με την οποία φιλτράρονται μόνο οι κινούμενοι λογαριασμοί, με κριτήριο εάν δεν έχουν επιμεριστεί σε στήλη φύλλου μερισμού Το πεδίο «Ανάλυση» ορίζεται για την εμφάνιση των λογαριασμών με κριτήριο τον βαθμό που επιθυμεί ο χρήστης. «Μόνο ζητούμενη ανάλυση», ενεργοποιείται για να εμφανιστεί μόνο η ανάλυση των λογαριασμών που έχει οριστεί στο πεδίο «Ανάλυση». «Σύνολα Βαθμών», εμφανίζονται τα ποσά και στους ανωτεροβάθμιους Λογαριασμούς. «Απόκρυψη Κενών Στηλών», εντολή με την οποία δεν εμφανίζονται στην φόρμα οι κενές στήλες «Εμφάνιση Σχολίων», παράμετρος με την οποία εμφανίζεται επιπλέον στήλη «Σχόλια», για την καταγραφή των σχολίων ανά γραμμή, τα οποία εμφανίζονται στην εκτύπωση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην φόρμα Φύλλου Μερισμού δίνεται δυνατότητα επέμβασης & μεταβολής των ποσοστών ή των ποσών από τον χρήστη. Σε περίπτωση που κατά την διαμόρφωση των ποσοστών στην γραμμή, το υπόλοιπο κάποιου λογαριασμού δεν έχει επιμεριστεί πλήρως, εμφανίζεται ποσό στη στήλη «Υπόλοιπο». Με τον έλεγχο που 12

13 πραγματοποιείται, καλείται ο χρήστης να επιβεβαιώσει αν επιθυμεί την αυτόματη συμπλήρωση της τρέχουσας στήλης (δηλαδή της στήλης που βρίσκεται ο κέρσορας εκείνη τη στιγμή) με το ποσό της στήλης Υπόλοιπο. Στο κάτω μέρος της φόρμας δίνονται οι παρακάτω δυνατότητες: αντλούνται και επιμερίζονται τα ποσά αυτόματα με βάση τα ποσοστά επιμερισμού της κάθε κατηγορίας δαπανών αλλά παρέχεται δυνατότητα μεταβολής των επιμεριζόμενων ποσών, αρκεί το σύνολο να συμφωνεί με το υπόλοιπο του κάθε λογαριασμού. το έτος που επιθυμεί ο χρήστης πραγματοποιείται αντιγραφή των ποσοστών επιμερισμού από απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία των βημάτων του Ισολογισμού, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του Φύλλου Μερισμού. μηδενίζονται όλα τα ποσά που έχουν συμπληρωθεί στο Φύλλο Μερισμού, ώστε να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία του εκ νέου. επιμερισμού. πραγματοποιείται η επαναφορά των αρχικών ποσοστών εμφανίζεται η προεπισκόπηση του Φύλλου Μερισμού Πίνακας Λοιπών Εσόδων Στην επιλογή «Πίνακας Λοιπών Εσόδων» ορίζεται η Περίοδος άντλησης και εκτελείται η ανάκτηση Υπολοίπων για την συμπλήρωση του Πίνακα Λοιπών Εσόδων. 13

14 Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει τα ποσά και να διαμορφώσει αντίστοιχα τον Πίνακα. Με το πλήκτρο διαγράφονται όλα τα ποσά του Πίνακα Λοιπών Εσόδων, ώστε να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία του εκ νέου Πίνακας Αποθεμάτων Λήξης Στην επιλογή «Πίνακας Αποθεμάτων Λήξης» καταχωρούνται από τον χρήστη οι τιμές των αποθεμάτων λήξης που θα χρησιμοποιηθούν στο Κλείσιμο Ισολογισμού. 14

15 3.2.4 Εκτέλεση Κλεισίματος Για την Εκτέλεση Κλεισίματος θα πρέπει : Να έχει προηγουμένως αποθηκευθεί το Φύλλο Μερισμού Να ορισθεί η περίοδος άντλησης, η Ημερομηνία καταχώρησης των παραγόμενων Άρθρων και τα άρθρα από τα οποία θα αντληθούν τα δεδομένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αυτόματη εκτέλεση των Άρθρων πραγματοποιείται είτε μεμονωμένα, ενεργοποιώντας το πλήκτρο στο επιλεγμένο βήμα, είτε μαζικά, κατεβάζοντας στο τελευταίο βήμα την μπάρα στο δεξί μέρος της φόρμας και επιλέγοντας. Με την ενέργεια αυτή δημιουργούνται τα Άρθρα που αντιστοιχούν στα βήματα από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο και εμφανίζονται τα παραγόμενα άρθρα στο κάτω μέρος, τα οποία μπορεί ο χρήστης κάνοντας διπλό κλικ, να τα εμφανίσει στην οθόνη για να τα μελετήσει και εφόσον επιθυμεί να τα επεξεργαστεί και να τα αποθηκεύσει εκ νέου. 15

16 Επιλέγοντας κάποιο βήμα και ενεργοποιώντας το πλήκτρο δίνεται δυνατότητα διαγραφής του αντίστοιχου Άρθρου Γενικής Λογιστικής. Η διαγραφή των άρθρων πραγματοποιείται από το τελευταίο προς το πρώτο, ενώ με το πλήκτρο πραγματοποιείται μαζικά η διαγραφή όλων των Άρθρων. 4 Οδηγός Διάθεσης Αποτελεσμάτων Η αυτόματη εκτέλεση των Βημάτων Διανομής Κερδών πραγματοποιείται από το μενού Ισολογισμός Διάθεση Αποτελεσμάτων. Στην φόρμα που εμφανίζεται θα πρέπει να συμπληρωθεί η Ημερομηνία Εκτέλεσης καθώς και τα Ποσά των αντίστοιχων λογαριασμών, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτόματα η δημιουργία των Άρθρων Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 4.1 Παράμετροι Αντιγραφή Παραμέτρων Από την λειτουργία «Αντιγραφή Παραμέτρων» επιλέγει ο χρήστης τις παραμέτρους προς αντιγραφή και στη συνέχεια από το group «Επιλογές Αντιγραφής Παραμέτρων» την Χρήση από την οποία θα αντληθούν τα δεδομένα. Έπειτα σύμφωνα με τις λειτουργίες που επιθυμεί να εκτελεσθούν θα πρέπει να επιλέξει:, σε περίπτωση που επιθυμεί την αντικατάσταση μαζικά όλων των παραμέτρων και την αντιγραφή αυτών εκ νέου ενεργοποιεί το πεδίο αυτό, σε περίπτωση που επιθυμεί την αντιγραφή όλων των παραμέτρων από την ίδια εταιρεία, προτείνεται για ενεργοποίηση σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την αντιγραφή παραμέτρων από άλλη εταιρεία (εκτός πρότυπης Epsilon Net). 16

17 4.1.2 Λογαριασμοί Διάθεσης Διανομής Αφού ολοκληρωθεί η αντιγραφή των παραμέτρων εμφανίζονται οι Λογαριασμοί που θα χρησιμοποιηθούν στον Πίνακα Διάθεσης - Διανομής. 17

18 4.1.3 Βήματα Διανομής Κερδών Η επιστημονική ομάδα της Epsilon Net έχει ήδη δημιουργήσει την κατάλληλη παραμετροποίηση των Βημάτων σύμφωνα με τα οποία θα πραγματοποιηθεί η Διάθεση - Διανομή Κερδών. Η δημιουργία των Άρθρων πραγματοποιείται ανά χρήση, με τον κωδικό Κίνησης «16 Κλεισίματος ΟΧΙ Ισοζύγιο», η οποία ως είδος Κίνησης θα πρέπει να ορισθεί ως «Κλεισίματος». ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να προσαρμόσετε κάτι στις δικές σας ανάγκες, τότε και μόνο τότε θα πρέπει να μεταβάλλετε τα ήδη προτεινόμενα δεδομένα. 4.2 Διάθεση Διανομής Κερδών Πίνακας Διάθεσης Διανομής Στον παρακάτω Πίνακα συμπληρώνονται από τον χρήστη οι αξίες των λογαριασμών Διάθεσης - Διανομής Κερδών οι οποίες αποθηκεύονται με το πλήκτρο και θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των Βημάτων. Με το πλήκτρο διαγράφονται όλα τα ποσά, ώστε να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία του Πίνακα Λογαριασμών Διάθεσης εκ νέου. 18

19 4.2.2 Εκτέλεση Διάθεσης - Διανομής Για την Εκτέλεση Διάθεσης - Διανομής θα πρέπει να ορισθεί η περίοδος, η Ημερομηνία καταχώρησης των παραγόμενων Άρθρων και τα άρθρα από τα οποία θα αντληθούν τα δεδομένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυτόματη εκτέλεση των Άρθρων πραγματοποιείται είτε μεμονωμένα, ενεργοποιώντας το πλήκτρο στο επιλεγμένο βήμα, είτε μαζικά, κατεβάζοντας στο τελευταίο βήμα την μπάρα στο δεξί μέρος της φόρμας και επιλέγοντας. Με την ενέργεια αυτή δημιουργούνται τα Άρθρα που αντιστοιχούν στα βήματα από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο και εμφανίζονται τα παραγόμενα άρθρα στο κάτω μέρος, τα οποία μπορεί ο χρήστης κάνοντας διπλό κλικ, να τα εμφανίσει στην οθόνη για να τα μελετήσει και εφόσον επιθυμεί να τα επεξεργαστεί και να τα αποθηκεύσει εκ νέου. 19

20 5 Εκτυπώσεις Ισολογισμού & Λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων Από το μενού «Εκτυπώσεις» δίνονται στην διάθεση του χρήστη οι εκτυπώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων και Ισολογισμού, οι οποίες δύναται να εκτυπωθούν τόσο σε εκτυπωτή Ακίδων, όσο και σε εκτυπωτή Γραφικών. Οι διαθέσιμες εκτυπώσεις είναι Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης και Οικονομικές Καταστάσεις για Δημοσίευση. 5.1 Επεξήγηση διαθέσιμων πλήκτρων Με το πλήκτρο πραγματοποιείται η άντληση των Τιμών, με δυνατότητα μεταβολής και διαμόρφωσης των ποσών από τον χρήστη στις αντίστοιχες φόρμες. 20

21 Για την εκτέλεση των απαραίτητων υπολογισμών, είτε των δεδομένων που ανακτήθηκαν με την προηγούμενη επιλογή, είτε αυτών που καταχωρήθηκαν από τον χρήστη, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το πλήκτρο. Επιλέγοντας πραγματοποιείται η εκτύπωση των Καταστάσεων - Πινάκων, όπως έχουν τελικά διαμορφωθεί και κατόπιν κάνοντας χρήση του πλήκτρου αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα της κλειόμενης χρήσης και εμφανίζονται διαθέσιμα ως ποσά προηγούμενης χρήσης, στο επόμενο Έτος. Με την επιλογή ή έχουν συμπληρωθεί στις Καταστάσεις - Πίνακες. διαγράφονται όλες οι τιμές που έχουν ανακτηθεί Επιλέγοντας το πλήκτρο πραγματοποιείται οριστικοποίηση των Καταστάσεων - Πινάκων και δεν επιτρέπετε καμία μεταβολή μετά από αυτή την ενέργεια. Από το tab «Επιλογές» των Καταστάσεων - Πινάκων εμφανίζεται προτεινόμενο το ημερολογιακό διάστημα της τρέχουσας χρήσης, για το οποίο θα ανακτηθούν τα αποτελέσματα. Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει το χρονικό διάστημα υπολογισμού σύμφωνα με τις ανάγκες του. Από το group «Εκτύπωση» ορίζεται ο τύπος του εκτυπωτή στον οποίο θα εκτυπωθούν οι Καταστάσεις - Πίνακες. Ως προεπιλεγμένη τιμή είναι ο εκτυπωτής Ακίδων, με δυνατότητα ενεργοποίησης του εκτυπωτή Γραφικών από τον χρήστη. Επιλέγοντας το πεδίο πραγματοποιείται αναλυτική εκτύπωση όλων των λογαριασμών για την πλήρη εκτύπωση των Καταστάσεων - Πινάκων. Ενεργοποιώντας το check box εμφανίζεται η προεπισκόπηση στην οθόνη σε εκτυπωτή Ακίδων και χαρτί μεγέθους Α4 και έπειτα είναι διαθέσιμη προς εκτύπωση. Με την απενεργοποίηση του πεδίου, η εκτύπωση πραγματοποιείται σε χαρτί μεγέθους Α3. 21

22 Το πεδίο ενεργοποιείται στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να εκτυπωθούν τα Στοιχεία της Εταιρείας στο αριστερό τμήμα της εκτύπωσης, ενώ επιλέγοντας το πεδίο δεν εμφανίζονται τα συγκριτικά δεδομένα που αφορούν την προηγούμενη χρήση. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τον Τίτλο που επιθυμεί να εμφανίζεται στην εκτύπωση. 5.2 Οικονομικές Καταστάσεις για Δημοσίευση Για την δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων θα πρέπει ο χρήστης να μεταβεί στο βασικό μενού Ισολογισμός - Εκτυπώσεις Εκτύπωση Οικονομικές Καταστάσεις για Δημοσίευση. Για την δημιουργία του παραγόμενου αρχείου και την άντληση των σωστών δεδομένων θα πρέπει να προηγηθεί αποθήκευση όλων των παραπάνω εκτυπώσεων. Επιλέγοντας εμφανίζεται η φόρμα συμπλήρωσης Ημερομηνίας, Τόπου εκτύπωσης, Στοιχεία και Ιδιότητα Υπογραφόντων και τυχόν παρατηρήσεις, ώστε να αντληθούν τα στοιχεία αυτά κατά την εξαγωγή του αρχείου. 22

23 Στη συνέχεια, με το πλήκτρο επιλέγει ο χρήστης το σημείο του υπολογιστή που θα αποθηκευθεί το αρχείο excel με τα στοιχεία της Οικονομικής Κατάστασης. Με την επιλογή ξεκινάει η διαδικασία της εξαγωγής Μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής, εμφανίζεται ενημέρωση με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο το αρχείο και παράλληλη ερώτηση για το άνοιγμά του. 23

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των νέων εκτυπωτικών φορμών. 1 Δομή Νέας Εκτυπωτικής Φόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην διαχείριση του κυκλώματος της εικόνας της επιχείρησης. Παρακάτω προτείνεται μια

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην διαχείριση του κυκλώματος της εικόνας της επιχείρησης. Παρακάτω προτείνεται μια Εικόνα Επιχείρησης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην διαχείριση του κυκλώματος της εικόνας της επιχείρησης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου

Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Ορισμού Παραμέτρων Γέφυρας Συναλλασσόμενου στην εφαρμογή extra

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας

Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας Λειτουργία Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Λειτουργίας Εναλλακτικού Σχεδίου σε Β Κατηγορίας Βιβλία.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία Αριθμοδείκτες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας των αριθμοδεικτών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Γενικής με Αναλυτική Λογιστική

Έλεγχος Γενικής με Αναλυτική Λογιστική Έλεγχος Γενικής με Αναλυτική Λογιστική 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ελέγχου εκτύπωσης Γενικής με Αναλυτική Λογιστική. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 1 Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές Διαμόρφωσης

Επιλογές Διαμόρφωσης Επιλογές Διαμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π.

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων βάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Διαβάστε περισσότερα

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Α/Α: Ο μοναδικός αριθμός (ID) αρίθμησης του φακέλου Α/Α Server: Ο μοναδικός αριθμός (ID) του φακέλου ο οποίος ενημερώνεται από την κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5 Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Ε5. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Μητρώο Παγίων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Μητρώου Παγίων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου

Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου Εκτύπωση Λογιστικού Αποτελέσματος Καθαρών Κερδών και υπολογισμός Σεναρίων Αυτοελέγχου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Λογιστικού Αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Φ01010

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Φ01010 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Φ01010 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και υπολογισμού του εντύπου Φ01 010. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Εταιρίας σε Εταιρία ΕΛΠ

Μετατροπή Εταιρίας σε Εταιρία ΕΛΠ Μετατροπή Εταιρίας σε Εταιρία ΕΛΠ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Μετατροπής μιας εταιρίας Γ κατηγορίας από ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ. Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή EXTRA. Διαδικασία Αυτόματης Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet

Εφαρμογή EXTRA. Διαδικασία Αυτόματης Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet Εφαρμογή EXTRA Διαδικασία Αυτόματης Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Αυτόματης Υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π.

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων βάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου

Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας γρήγορου ελέγχου των Συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και αποστολή Ε9

Δημιουργία και αποστολή Ε9 Δημιουργία και αποστολή Ε9 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Ε9. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων 1 Λήψη Στοιχείων από τη ΓΓΠΣ Εχει ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα λήψης στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για Φυσικά και Μη Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Δημιουργία Πρότυπων εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες

Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες Διαδικασία Πλήρους Διαχείρισης Αδειών Βιβλίο Αδειών Μαζικές ενέργειες Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών, της Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης 2016

Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης 2016 Δεκέμβριος 2015 Οδηγίες Ανοίγματος Χρήσης 2016 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισμικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συμβεβλημένους πελάτες της και είναι πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε2

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε2 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε2 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας εντύπου Ε2 Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων Ακινήτων. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ATLANTIS E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία δημιουργίας Νέας Εταιρίας με αντιγραφή από τις πρότυπες εταιρίες της Epsilon Net.

Διαδικασία δημιουργίας Νέας Εταιρίας με αντιγραφή από τις πρότυπες εταιρίες της Epsilon Net. Διαδικασία δημιουργίας Νέας Εταιρίας με αντιγραφή από τις πρότυπες εταιρίες της Epsilon Net. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας νέας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α (39β) Δημιουργία Αυτόματα Παραγόμενων Εγγραφών / Άρθρων

Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α (39β) Δημιουργία Αυτόματα Παραγόμενων Εγγραφών / Άρθρων Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α (39β) Δημιουργία Αυτόματα Παραγόμενων Εγγραφών / Άρθρων Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Ποιες ενέργειες πρέπει να έχουν προηγηθεί πριν την δημιουργία των παραγόμενων άρθρων 39β....

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Νέας εγγραφής Εσόδου Εξόδου και Άρθρου Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης Pylon Entry

Οδηγίες Εγκατάστασης Pylon Entry Οδηγίες Εγκατάστασης Pylon Entry Περιεχόμενα Τεχνικές Προδιαγραφές... 3 Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές... 3 Οδηγίες Εγκατάστασης Pylon Entry... 3 Εγκατάσταση... 3 Πρώτη είσοδος στην εφαρμογή και ενεργοποίηση...

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 1 Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Αρχείων από Εμπορικό Epsilon

Εισαγωγή Αρχείων από Εμπορικό Epsilon Εισαγωγή Αρχείων από Εμπορικό Epsilon Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής αρχείου εγγραφών της Γενικής Λογιστικής από εφαρμογές της Business.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Pylon Entry Πελάτες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πελάτη... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Αικατερίνη Καμπάση, PhD. Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Αικατερίνη Καμπάση, PhD Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5 1.1 Βάσεις Δεδομένων 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Οριστική Δήλωση και Βεβαιώσεις Αμοιβών Επαγγελματιών

Οριστική Δήλωση και Βεβαιώσεις Αμοιβών Επαγγελματιών Οριστική Δήλωση και Βεβαιώσεις Αμοιβών Επαγγελματιών Σελίδα 1 από 15 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και υποβολής Οριστικής Δήλωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετροποίηση Εναλλακτικού Λογιστικού Σχεδίου

Παραμετροποίηση Εναλλακτικού Λογιστικού Σχεδίου Παραμετροποίηση Εναλλακτικού Λογιστικού Σχεδίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας για την παραμετροποίηση και την λειτουργεία δυνατότητας του εναλλακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015 εκέµβριος 2014 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή.

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 εκέµβριος 2011 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίας Ενεργειών

Δημιουργίας Ενεργειών Δημιουργίας Ενεργειών Περιεχόμενα Δημιουργία Ενεργειών (Επικοινωνίας, Ραντεβού)... 3 Καταχώρηση Επικοινωνίας και Ραντεβού... 4 Βασικά Στοιχεία... 7 Πεδία Χρήστη... 8 Υπομνήματα... 8 Μεταβολή Ενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Υποκαταστήματος στην Γενική Λογιστική

Δημιουργία Υποκαταστήματος στην Γενική Λογιστική Δημιουργία Υποκαταστήματος στην Γενική Λογιστική Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας υποκαταστημάτων στην Γενική Λογιστική. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.

Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. Δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Δημιουργίας Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται Office Management Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική Τακτοποίηση Εσόδων & Εξόδων (Απλογραφικά βιβλία)

Χρονική Τακτοποίηση Εσόδων & Εξόδων (Απλογραφικά βιβλία) Χρονική Τακτοποίηση Εσόδων & Εξόδων (Απλογραφικά βιβλία) Γενικά Με τις διατάξεις του ν.4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρέωση των οντοτήτων για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Διαχείριση Συμβάσεων

Πλήρης Διαχείριση Συμβάσεων Πλήρης Διαχείριση Συμβάσεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Συμβάσεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Χρηστών.

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Χρηστών. Διαχείριση Χρηστών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Χρηστών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (ΠΟΛ.1221/1995, ΠΟΛ.1071/2002, ΠΟΛ.2859/2000)... 4 1.1. Εισαγωγή Ταξιδιωτικού «Πακέτου»... 6 1.2. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Report Generator Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Δημιουργίας Εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα πεδία του Report Generator και την τροποποίηση της σχεδίασής

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 4.00.515

Soft1 Version 4.00.515 Νέες προδιαγραφές Version : 2.00 Date: 08/12/2015 Department: Product Management Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Γενικά... 3 Εμπορικό... 3 Χρηματοοικονομικά... 5 Μισθοδοσία... 6

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομοτεχνικά Επιχειρήσεων

Οικοδομοτεχνικά Επιχειρήσεων Οικοδομοτεχνικά Επιχειρήσεων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης οικοδομικών επιχειρήσεων. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή αρχείου Λογιστικής

Εξαγωγή αρχείου Λογιστικής Εξαγωγή αρχείου Λογιστικής Περιεχόμενα Ενημέρωση και εξαγωγή αρχείου Λογιστικής... 3 Γέφυρες Παραστατικών... 6 Εξαγωγή αρχείου Λογιστικής [2] Ενημέρωση και εξαγωγή αρχείου λογιστικής Για τη μετάβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Εκπαίδευση Προσωπικού

Σεμινάρια Εκπαίδευση Προσωπικού Σεμινάρια Εκπαίδευση Προσωπικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας διαχείρισης Σεμιναρίων Εκπαίδευσης Προσωπικού. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κέντρων Κόστους

Διαχείριση Κέντρων Κόστους Διαχείριση Κέντρων Κόστους Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Κέντρων Κόστους. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Μισθοδοτικής κατάστασης

Εκτύπωση Μισθοδοτικής κατάστασης Εκτύπωση Μισθοδοτικής κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει το χρήστη να κατανοήσει την διαδικασία εκτύπωσης της μισθοδοτικής κατάστασης. Παρακάτω προτείνονται οδηγίες τις

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28. 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εργαζομένου μερικής απασχόλησης

Δημιουργία εργαζομένου μερικής απασχόλησης Δημιουργία εργαζομένου μερικής απασχόλησης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας εργαζομένου μερικής απασχόλησης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Δεκέμβριος 2011 [1] Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική Οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ module PBS - ΕΛΠ. (Ελληνικά λογιστικά πρότυπα Ν.4308/2014)

ΒΟΗΘΕΙΑ module PBS - ΕΛΠ. (Ελληνικά λογιστικά πρότυπα Ν.4308/2014) ΒΟΗΘΕΙΑ module PBS - ΕΛΠ (Ελληνικά λογιστικά πρότυπα Ν.4308/2014) Το module των ΕΛΠ αποτελείται από 2 υπομενού. Το μενού των Προτύπων και το μενού των Εντύπων (ΕΙΚΟΝΑ 1) Για την δημιουργία ενός εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε7 Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε7 Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε7 Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τον χρήστη να κατανοήσει την ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport.

Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport. Fast Import Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου FastImport. 2 Περιεχόμενα 3. Επιλογή εγκατάστασης λογιστικής και μεθόδου εισαγωγής αρχείου εγγραφών... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδομένων εταιρειών Συγχώνευση δεδομένων

Εισαγωγή δεδομένων εταιρειών Συγχώνευση δεδομένων Εισαγωγή δεδομένων εταιρειών Συγχώνευση δεδομένων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας εισαγωγής δεδομένων εταιρειών Συγχώνευσης δεδομένων. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εντύπου «Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Φυσικών Προσώπων»

Οδηγίες εντύπου «Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Φυσικών Προσώπων» Οδηγίες εντύπου «Ενιαίο Τέλος Ακινήτων Φυσικών Προσώπων» Στο επισυναπτόμενο αρχείο δίνονται οδηγίες για τον τρόπο δημιουργίας του Εντύπου Ενιαίο Τέλος Ακινήτου Φυσικών Προσώπων» 1. Δημιουργία Εντύπου Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής Με την επιλογή αυτή («Παράµετροι & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Παράµετροι Λογιστικής») µπορείτε να καθορίσετε τη Μορφή κωδικού Αναλυτικών Λογαριασµών* που επιθυµείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα