Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: {Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη} Αναθέτουσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ) Προϋπολογισμός του έργου: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ,80 (με ΦΠΑ 23%) Δικαίωμα Προαίρεσης: όσον αφορά το φυσικό αντικείμενο ,90 (χωρίς ΦΠΑ) ,94 (με ΦΠΑ 23%) όσον αφορά υπηρεσίες συντήρησης ,20 (χωρίς ΦΠΑ) ( ,92) (με ΦΠΑ 23%) Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένων των Δικαιωμάτων Προαίρεσης: ,10 (χωρίς ΦΠΑ) ,64 (με ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18 /03/2014 Κωδικός ΟΠΣ: ΣΑΕ: 0518, Κωδικός Πράξης: 2012ΣΕ

2 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη» Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Συντομογραφίες... 6 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι Φορείς στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 7 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας / Υλοποίησης... 7 Α1.1.2 Διάρθρωση Φορέα Λειτουργίας / Υλοποίησης... 8 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου... 9 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας. 10 Α1.2.2 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών, Εξοπλισμού) Α3.1.1 Λειτουργική Ενότητα 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΩΝ ΓΤΕΕ» Α Σκοπός και στόχοι Α Λειτουργικά χαρακτηριστικά Α Εικαστικός σχεδιασμός Α Ομάδες Χρηστών - Δικαιώματα Πρόσβασης Α Ανάλυση δομής διαδικτυακού τόπου Α Ανάλυση σελίδων διαδικτυακού τόπου Α Περιοχή διαβαθμισμένης πρόσβασης Α Λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής εφημερίδας Α Προδιαγραφές υποσυστήματος διαχείρισης περιεχομένου Α Ενέργειες προβολής και προώθησης έργου Α Λειτουργική αρχιτεκτονική των υποσυστημάτων Α3.1.2 Λειτουργική Ενότητα 2 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Α Σκοπός και στόχοι Σελίδα 2 από 159

3 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη» Α Αντικείμενο και περιγραφή Α Λειτουργίες της πλατφόρμας WebTV Α Τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρμας WebTV Α Υποσυστήματα & αρχιτεκτονική της πλατφόρμας WebTV Α Υποσύστημα εξοπλισμού Α Υποσύστημα λογισμικού διαχείρισης, προβολής και παρουσίασης διαδραστικού περιεχομένου Α Λογική αρχιτεκτονική της πλατφόρμας WebTV Α Όροι χρήσης (terms of use) πολυμεσικού υλικού WebTV Α Πολιτική απορρήτου (privacy policy) πολυμεσικού υλικού WebTV Α Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων (copyright policy) Α Διασυνδεσιμότητα υπηρεσιών Λειτουργικών Ενοτήτων 1 & Α3.1.3 Λειτουργική Ενότητα 3 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Α Γενικές απαιτήσεις και προδιαγραφές: Α Γενικά χαρακτηριστικά Κεντρικού Μεταγωγού (switch) Α Γενικά χαρακτηριστικά Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN) Α Γενικά χαρακτηριστικά Διαδικτυακής Τηλεφωνίας (IP Telephony) Α Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Τηλεδιάσκεψης/Τηλεκπαίδευσης Α Γενικά χαρακτηριστικά Κεντρικού Δικτυακού Συστήματος Αποθήκευσης και Ανάκτησης Δεδομένων (storage area network, backup) Α Γενικά χαρακτηριστικά υποστήριξης Εικονικών Μηχανών (virtualization) Α3.2 Απαιτήσεις όλων των Λειτουργικών Ενοτήτων Α3.2.1 Γενικές απαιτήσεις Α3.2.2 Ειδικές απαιτήσεις Α3.3 Διαλειτουργικότητα Α3.4 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.5 Ανοιχτά δεδομένα Α3.6 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.6.1 Γενικά Α3.6.2 Ειδικά μέτρα ασφαλείας Α3.7 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.8 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.9 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α3.10 Πίνακας Παραδοτέων Α3.11 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.4 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) Α4.5 Υπηρεσίες περιόδου εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και Συντήρησης Α4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών (SLA) Α4.6.1 Επίπεδα υποστήριξης για τη λειτουργία του συνόλου των συστημάτων Σελίδα 3 από 159

4 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη» Α4.6.2 Υπηρεσίες αναβάθμισης - συντήρησης Α4.6.3 Αναφορές συστημάτων, παρακολούθηση, εντοπισμός και έλεγχος Α4.6.4 Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου στα πλαίσια SLA Α4.6.5 Ρήτρες Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Α5.5 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου Α5.6 Διαδικασία Παραλαβής Έργου Σελίδα 4 από 159

5 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη» Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) Στη Νέα Ψηφιακή Εποχή έχει επέλθει μια ραγδαία αλλαγή στις συνήθειες των νέων γενιών οι οποίες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία αντλούν, πλέον, την καθημερινή τους ενημέρωση και ψυχαγωγία, ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες (youtube, flickr, facebook, twitter, blogger, τεχνολογίες WebTV). Το διαδίκτυο, λοιπόν, γνωστό με την αγγλική ονομασία Internet, έχει εξελιχθεί σε ένα νέο Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), μιας και εκατομμύρια χρήστες τα τελευταία χρόνια επισκέπτονται τις τοποθεσίες του σε καθημερινή βάση. Ανάλογη δημοφιλής υπηρεσία αποτελεί η τηλεόραση, η οποία όμως έχει πολύ περιορισμένο αμφίδρομο χαρακτήρα (δεν αναφερόμαστε φυσικά σε μελλοντικές υπηρεσίες της σύγχρονης τηλεόρασης τύπου DVB-T, IPTV, HbbTV). Η δύναμη της ενημέρωσης, λοιπόν, μέσω του διαδικτύου, είναι μεγαλύτερη στις ηλικίες μεταξύ 18 και 40 ετών, ακόμα και από αυτή τη δύναμη της τηλεόρασης. Όλες οι σχετικές μελέτες στην Αμερική, αλλά και παγκόσμια, επιβεβαιώνουν το γεγονός αυτό. Ως αποτέλεσμα, σήμερα η ενημέρωση μέσω του διαδικτύου τείνει να υποκαταστήσει, όχι μόνο τις εφημερίδες, αλλά και την ίδια την τηλεόραση. Είναι λοιπόν προφανής η ανάγκη προσέγγισης των νέων γενιών, με σύγχρονο τρόπο, έτσι ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τη σύγχρονη Ελλάδα. Ως μέσο το Διαδίκτυο έχει διπλή υπόσταση: την υλική (που αποτελείται από το συνδυασμό δικτύων βασισμένων σε λογισμικό [software] και υλικό [hardware]), και την άυλη (αυτό, δηλαδή, που προσφέρει στην κοινωνία ως μέσο) π.χ. τις υπηρεσίες επικοινωνίας με την αποθήκευση, το διαμοιρασμό και την αναζήτηση πολυμεσικού περιεχομένου (video, εικόνες κ.ο.κ.). Η σημασία λοιπόν της χρήσης των νέων τεχνολογιών για την προβολή του έργου της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ - ΓΓΕΕ) είναι αυτονόητη. Επιπλέον, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα τα προσεχή χρόνια, είναι απολύτως αναγκαίο να προβάλλεται με τον καλύτερο δυνατό, σύγχρονο και οικονομικό τρόπο η Ελληνική πολιτική και οι Ελληνικές θέσεις στο ευρύ κοινό. Αποτελεί βασικό στόχο της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ να ενισχυθεί το επίπεδο ευαισθητοποίησης, κατανόησης και τελικά γνώσης των στελεχών της στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι προσπάθειες εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΗΔ). Βασικός στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ηλεκτρονική καταχώρηση και η πολυκαναλική διάθεση πολυμεσικού περιεχομένου και προηγμένων υπηρεσιών που αφορούν στους τομείς ευθύνης και δραστηριότητας της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ), μέσω της ανάπτυξης ενός κατάλληλα δομημένου και οργανωμένου ενιαίου Δικτυακού Τόπου (ΔΤ) για το κάθε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού (ΓΤΕΕ) και ενός ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής, επεξεργασίας και προβολής περιεχομένου. Τονίζεται ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και το πολυμεσικό περιεχόμενο θα είναι δυναμικές και προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών. Σελίδα 5 από 159

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Υ.Δ.Ε. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ΓΤΕΕ Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού ΓΔ Γενική Διεύθυνση ΜΜΕ Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ΓΓΜΕ- Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας ΓΓΕΕ ΓΓΕΕ Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας ΚΥ Κεντρική Υπηρεσία ΠΕΣ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου BΔ Βάση Δεδομένων ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΥΔ ΨΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κ.Π.Σ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΚτΠ Α. Ε. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ΔΠ Διαδικτυακή Πύλη Δ/νση Διεύθυνση ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΙΟΜ Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων ΕΣΗΕΑ Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών ΕΣΗΕΜΘ Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης. ΑΠΕ Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ΥΠ.ΕΞ Υπουργείο Εξωτερικών ΥΠ.ΠΟ Υπουργείο Πολιτισμού ΕΚΕΒΙ Εθνικό Κέντρο Βιβλίου ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΔΤ Διαδικτυακός Τόπος ΣΕΒ Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων ΟΠΕ Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών ΕΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Π.Δ Προεδρικό Διάταγμα Π.ΑΜ Παλλαϊκή Άμυνα ΠΣΕΑ Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΚ Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΝΣΚ Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ΜΔΠΥ Μη Διαθεσιμότητα των Προσφερόμενων Υπηρεσιών ΜΧΜΛ Μέγιστος Χρόνος Μη Λειτουργίας ΚΩΚ Κανονικές Ώρες Κάλυψης ΕΩΚ Επιπλέον Ώρες Κάλυψης ΤΟΥ Τεχνική Ομάδα Υποστήριξης Σελίδα 6 από 159

7 ΗΔ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι Φορείς στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Ο εμπλεκόμενος φορέας τόσο στη χρηματοδότηση όσο και στην υλοποίηση / λειτουργία του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ). Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας / Υλοποίησης Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ- ΓΓΕΕ) επιτελεί το λειτούργημα της πολύπλευρης, έγκαιρης και αντικειμενικής πληροφόρησης του ελληνικού λαού. Επιπλέον, η αποστολή της συνίσταται στην ενημέρωση των οργάνων του κράτους για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα και για τις απόψεις των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) στα θέματα που αφορούν τη χώρα, στην προβολή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) και λοιπούς αρμόδιους φορείς, των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό και στην ενημέρωση του απόδημου ελληνισμού, καθώς και στη λήψη των νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση του ευρύτερου τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων, ως ο νόμος ορίζει. Οι αρμοδιότητες της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ διαρθρώνονται σε επιμέρους τομείς, κυρίαρχη θέση μεταξύ των οποίων, κατέχει η συλλογή, αποτύπωση και αξιοποίηση στοιχείων αναγόμενων στο φάσμα της αδιάλειπτης ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών, μέσα από τη διασφάλιση της πολυφωνίας και της ελεύθερης διακίνησης της πληροφορίας. Ιδιαίτερη έμφαση μάλιστα αποδίδεται στον απόδημο ελληνισμό και στην προσπάθεια καλλιέργειας εθνικών και πολιτιστικών σχέσεων, παράλληλα με τη διαρκή ενημέρωσή του για θέματα που τον αφορούν. Ειδικότερα στις αρμοδιότητες της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ περιλαμβάνονται: Η αντικειμενική πληροφόρηση του ελληνικού λαού. Η ενημέρωση των οργάνων του κράτους και των φορέων του δημοσίου τομέα για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα και για τις απόψεις και αντιδράσεις της ελληνικής και ξένης κοινής γνώμης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα θέματα που αφορούν τη χώρα. Η ενημέρωση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και λοιπούς αρμόδιους φορείς, της διεθνούς κοινής γνώμης για τις ελληνικές θέσεις και απόψεις, η προβολή της χώρας στο εξωτερικό, καθώς και η συμβολή στην καλλιέργεια πνευματικών και γενικά πολιτιστικών σχέσεων με άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς. Η συμβολή στην καλλιέργεια εθνικών, πνευματικών και πολιτιστικών γενικά σχέσεων με τον απόδημο ελληνισμό και την ενημέρωσή του στα ζητήματα που τον αφορούν. Η ενημέρωση των εκπροσώπων των διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και της διεθνούς κοινής γνώμης για τα εθνικά θέματα. Η διαμόρφωση της πολιτικής του Κράτους και η λήψη των απαιτούμενων νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση του ευρύτερου τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας καθώς και η διαμόρφωση και η εφαρμογή της πολιτικής για την Σελίδα 7 από 159

8 παροχή κάθε είδους ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ). Η παρακολούθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας και ο συντονισμός και η ρύθμιση των ενεργειών για την προσαρμογή της εθνικής οπτικοακουστικής πολιτικής. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των αντιστοίχων προς τις αρμοδιότητες της ΓΓΜΕ- ΓΓΕΕ προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) και η ίδρυση και στήριξη θεσμών που υπηρετούν την πληρέστερη ενημέρωση του ελληνικού λαού και της διεθνούς κοινής γνώμης. Η λειτουργία των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκονται εγκατεστημένα στο φορέα και μέσω των οποίων γίνεται η επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή του ενημερωτικού και ειδησεογραφικού περιεχομένου. Η συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων αναγομένων στον ευρύτερο κύκλο των αρμοδιοτήτων της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και ιδίως στα εθνικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά κ.λπ. θέματα του Ελληνικού χώρου και του Ελληνισμού γενικά, καθώς και στα διεθνή θέματα που έχουν σχέση με τη χώρα και τους διεθνείς οργανισμούς που αυτή μετέχει. Η διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδος στο εξωτερικό, με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της θετικής εικόνας της χώρας. Τα συγκριτικά αυτά πλεονεκτήματα διαμορφώνονται από ένα εύρος φορέων και οργανισμών στη χώρα μας, συνεργάτης των οποίων είναι η ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Η ενημέρωση του Απόδημου Ελληνισμού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για τα θέματα που τον αφορούν. Οι επαφές, η βοήθεια και η συνεργασία με τα ομογενειακά μέσα (τον Τύπο της παροικίας, τους ραδιοφωνικούς, τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τους δικτυακούς τόπους) για τα προγράμματα που αφορούν τον Ελληνισμό. Η αποστολή και αρμοδιότητες της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Α1.1.2 Διάρθρωση Φορέα Λειτουργίας / Υλοποίησης Η διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας έχει ως εξής: Α. Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας διαρθρώνεται σε Κεντρική Υπηρεσία και σε Περιφερειακές Υπηρεσίες. Β. Η Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας διαρθρώνεται σε μία Γενική Διεύθυνση και σε 10 επιμέρους Διευθύνσεις: Διεύθυνση Πληροφόρησης Διεύθυνση Αναλύσεων & Τεκμηρίωσης Διεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Διεύθυνση Πληροφορικής Διεύθυνση Διοίκησης Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Σελίδα 8 από 159

9 Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.ΑΜ-Π.Σ.Ε.Α.). Γ. Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας είναι τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού (ΓΤΕΕ) και τα Γραφεία Τύπου Εσωτερικού: στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (δεν λειτουργεί) που εξαρτώνται από την Κεντρική Υπηρεσία. Δ. Στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας λειτουργούν, επίσης: Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ατύπως), υπαγόμενο απευθείας στον Υφυπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα ΓΤΕΕ είναι εγκατεστημένα κυρίως στις σημαντικότερες από πλευράς Ελληνικού ενδιαφέροντος πόλεις των ευρωπαϊκών χωρών, τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Αυστραλία και την Κίνα. Από το Νοέμβριο του 2010 λειτουργούν 34 γραφεία, όπου απασχολούνται 112 στελέχη της ΓΓΜΕ- ΓΓΕΕ, καθώς και επιτόπιο προσωπικό για την υποστήριξή τους. Ο γεωγραφικός προσδιορισμός των ΓΤΕΕ έχει ως κριτήριο τη γεωπολιτική σημασία των χωρών τόσο στο διεθνές στερέωμα όσο και στις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με άλλες χώρες. Τα Γραφεία αποτελούν το κύριο σημείο επαφής της χώρας μας και των αρχών της με τα κατά τόπους Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) στη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται. Αποτελούν επίσης και σημείο επαφής των απλών πολιτών στις χώρες αυτές με τη χώρα μας, καθώς συχνά αυτοί απευθύνονται στα Γραφεία για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την Ελλάδα. Η εργασία στα ΓΤΕΕ σχετίζεται άμεσα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, δεδομένου ότι σήμερα η ενημέρωση εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τα τεχνολογικά μέσα. Έχει διαπιστωθεί ότι ένας από τους βασικούς λόγους ανεπαρκούς και αποσπασματικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από την κεντρική Δημόσια Διοίκηση, είναι η έλλειψη σχετικής γνώσης του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα αυτού που βρίσκεται στο επίπεδο λήψης των αποφάσεων. Με δεδομένο ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς, η ενσωμάτωσή τους στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, δίνει τη δυνατότητα στους φορείς για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καινοτόμες μεθόδους άσκησης διοίκησης, και συνεπώς νέες δυνατότητες με δράσεις, συστήματα, καινοτόμες εφαρμογές για την ανάπτυξη και προβολή της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και των ΓΤΕΕ. Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη για ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση και προσαρμογή στις δημιουργούμενες απαιτήσεις, όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού στελεχών της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ, εντάσσοντάς τους σε προγράμματα επιμόρφωσης, όσον αφορά στην εισαγωγή, ενσωμάτωση και εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών, αλλά και την απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Σελίδα 9 από 159

10 Ο μοναδικός εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ). Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ- ΓΓΕΕ) θα συστήσει τις ακόλουθες Επιτροπές διακυβέρνησης του έργου: Ειδική Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Προσφυγών, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Η υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ περιλαμβάνει: το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), το εσωτερικό δίκτυο, τις συμπληρωματικές εφαρμογές που καλύπτουν τρέχουσες ανάγκες και υπηρεσίες του προσωπικού και το δικτυακό/τηλεπικοινωνιακό/υπολογιστικό εξοπλισμό. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Παρουσίαση ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) γνωστό με την αγγλική ονομασία Livelink της εταιρίας OPENTEXT, εγκαταστάθηκε στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ) και παρελήφθη οριστικά τον Αύγουστο του Έχει χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του Γ Κ.Π.Σ. (μέτρο 2.2) ως έργο με τίτλο : «Ενίσχυση της Πληρότητας, της Ασφάλειας και της Ταχύτητας στην Ενημέρωση των Επιχειρήσεων ΜΜΕ & των Πολιτών με Επέκταση και Αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και Εκσυγχρονισμό της Δικτυακής και Επικοινωνιακής Υποδομής της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας». Το ΟΠΣ υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: Λήψη και αρχειοθέτηση πρωτογενών ειδήσεων, σύνταξη επεξεργασμένων ειδήσεων και δελτίων, διάθεση επεξεργασμένων ειδήσεων και δελτίων. Λήψη και αρχειοθέτηση υλικού από και προς τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού. Λήψη, ψηφιοποίηση και οπτική αναγνώριση αποκομμάτων εφημερίδων. Διαχείριση και πρωτοκόλληση εγγράφων. Διαχείριση περιεχομένου και αρχειοθέτηση νομικών θεμάτων και θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και newsletters. Δικτυακή πύλη. Διαχείριση περιεχομένου φωτογραφικού αρχείου. Παραγωγή πολυμεσικού υλικού από τράπεζες πληροφοριών. Σελίδα 10 από 159

11 Διαχείριση εκδηλώσεων, όπως κέντρα τύπου στα οποία παρέχεται διαπίστευση δημοσιογράφων. Το παραπάνω σύστημα καθώς και μια σειρά άλλων συστημάτων φιλοξενούνται σε περίπου 40 εξυπηρετητές (servers). Η εφαρμογή του ΟΠΣ είναι διαδικτυακή (web based) και κάθε χρήστης έχει κωδικό πρόσβασης. Οι απλοί χρήστες βλέπουν μόνο όσα πρέπει να χρησιμοποιήσουν, ανάλογα με τα δικαιώματα και το ρόλο τους. Η αρχιτεκτονική του εξοπλισμού του ΟΠΣ φαίνεται στο επόμενο σχήμα 1: Agencies Agencies GGE Users Over Intranet APE3 Reuters, AFP, APE APE4 Reuters, AP, AFP, APE GGE Users Over Internet These users have full access to Livelink SSL/HTTPS Server LAPI Connection SSL/HTTP LAPI LAPI Lvsearch1 Lvsearch2 Lvsearch3 Runs Livelink Runs Livelink Runs Livelink Admin Server Admin Server Admin Server lvfront1 HTTP Internet LOAD BALANCER Web1 HTTP Forwarding HTTP Forwarding lvfront2 Internet Public These users have access to the web site (through WCM) Authenticated External Users (over Internet) These users have access to the web site (through WCM) SSL/HTTPS External Firewall Web2 Runs Apache Web Server WCM Live Script Oracle ODBC Driver Internal Firewall Runs Fax Server Runs VSI Fax Server Load lvfront3 Balancer Fax Server lvfront4 lvfront5 Front End Servers 1..5 Runs Apache Web Server two LL Server Installations each WCM Staging Script LAPI DB2 - Runs Livelink Server And Livelink Admin Server (for indexing & searching) LAPI OCR Server Runs MOP OCR Server MOP Fax Server VSI Fax Convertor WordConvertor DB1 Oracle 10g Database SAN Σχήμα 1: Λογική αρχιτεκτονική υποσυστημάτων εφαρμογής ΟΠΣ κτιρίου ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Βάσει της ανωτέρω αρχιτεκτονικής, η υλοποίηση των βασικών υπηρεσιών προς τους χρήστες γίνεται μέσω των εξυπηρετητών ονόματι lvfront. Το ΟΠΣ είναι περισσότερο ένα εργαλείο διαχείρισης εγγράφων (document management system) καθώς και υπηρεσία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εξυπηρετεί την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, αρχειοθέτηση πρωτογενών ειδήσεων, σύνταξη και διάθεση επεξεργασμένων ειδήσεων και δελτίων. Επίσης χρησιμοποιείται στη λήψη και αρχειοθέτηση υλικού από και προς τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού, λήψη, ψηφιοποίηση και οπτική αναγνώριση αποκομμάτων εφημερίδων, διαχείριση και πρωτοκόλληση εγγράφων, διαχείριση περιεχομένου και αρχειοθέτηση νομικών θεμάτων και θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ακόμη αποτελεί ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πηγή ροής ειδήσεων (newsletters), δικτυακή πύλη, διαχείριση περιεχομένου Σελίδα 11 από 159

12 φωτογραφικού αρχείου, παραγωγή πολυμεσικού υλικού από τράπεζες πληροφοριών καθώς και διαχείριση εκδηλώσεων, όπως κέντρα τύπου στα οποία παρέχεται διαπίστευση δημοσιογράφων. Συμπληρωματικές εφαρμογές Πέραν του ΟΠΣ, συμπληρωματικά έχουν υλοποιηθεί, εγκατασταθεί και λειτουργούν οι παρακάτω εφαρμογές: α) Διοικητικοοικονομική εφαρμογή (ERP) τύπου εξυπηρετητή - πελάτη (client-server) για την υποστήριξη των διαδικασιών της Οικονομικής Διεύθυνσης και της Διεύθυνσης Διοίκησης. β) Διαδικτυακή πύλη βιβλιοθηκών που προσφέρει στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα πλοήγησης στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ, του ΙΟΜ, της ΕΣΗΕΑ και της ΕΣΗΕΜΘ. γ) Διαδικτυακή πύλη περιφερειακού τύπου όπου αναρτάται ηλεκτρονικά ο περιφερειακός έντυπος τύπος. δ) Εφαρμογή ραδιολήψεων που αποτελεί ένα σύγχρονο σύστημα καταγραφής, χαρακτηρισμού, αποθήκευσης και διαχείρισης περιεχομένου ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. ε) Εφαρμογή Πασιθέα και διαδικτυακή πύλη e-πασιθέα που εξυπηρετεί τις λειτουργίες καταγραφής και παρακολούθησης εκδόσεων των εντύπων, διαφημιστικής δαπάνης του Δημοσίου και μετοχολογίου εταιριών που δραστηριοποιούνται στα ΜΜΕ, στις μετρήσεις της κοινής γνώμης κ.ά. στ) Εφαρμογή αγγλόφωνης δικτυακής πύλης που αποτελεί μία συλλογή σύντομων δελτίων ειδήσεων και προσφέρει μία εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Η σχετική ιστοσελίδα επανασχεδιάστηκε και συντηρείται από τη Δ/νση Πληροφορικής με ιδία μέσα, σε συνεργασία με τη Δ/νση Υπηρεσιών Εξωτερικού. ζ) Εφαρμογή χώρου δημοσίου διαλόγου (forum) που αποτελεί ένα forum μεταξύ πολιτών και δημόσιων φορέων σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. η) Εφαρμογή διανομής βίντεο της καθημερινής ενημέρωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου (briefing) που αποτελεί την προβολή μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ σε ζωντανή μετάδοση της καθημερινής ενημέρωσης που δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στα ΜΜΕ, καθώς και δυνατότητας αναζήτησης και προβολής ιστορικών αρχείων βίντεο briefing (video.minpress.gr). Από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του ΟΠΣ, είναι ότι υποστηρίζει εξ ολοκλήρου όλες τις βασικές λειτουργίες της Υπηρεσίας που σχετίζονται με την ηλεκτρονική διακίνηση και καταχώρηση των εγγράφων, καθώς και τη δημιουργία των διαφόρων τύπων δελτίων τύπου. Η διαχείριση των εγγράφων πραγματοποιείται με τη χρήση πρωτοκόλλου στο οποίο καταγράφονται στοιχεία των εγγράφων και αποδίδεται μοναδικός αριθμός αναφοράς. Το πρωτόκολλο είναι ο μόνος τρόπος εξασφάλισης των συναλλασσόμενων για την κατάθεση εγγράφων και για τους υπαλλήλους το μέσο παρακολούθησης και διεκπεραίωσης υποθέσεων. Η ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων γίνεται με τη διαδικασία δρομολόγησης - χρέωσης στους αρμόδιους χειριστές. Έτσι όλοι οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης στα επιχειρησιακά έγγραφα μέσα από το εσωτερικό δίκτυο της ΚΥ της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ είτε μέσω διαδικτύου (Internet). Παράλληλα τηρείται και ιστορικό τόσο για τη βάση των πληροφοριών όσο και για τα δελτία τύπου και οι χρήστες μπορούν να κάνουν αναζήτηση με διάφορους συνδυασμούς κριτηρίων που επιλέγουν. Η αλληλεπίδραση των χρηστών με το ΟΠΣ γίνεται είτε μέσω του τοπικού δικτύου της υπηρεσίας (Ethernet 100Mbit/s) εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους που στεγάζονται στο κτίριο της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ, Σελίδα 12 από 159

13 είτε μέσω του Διαδικτύου (WWW-Internet) πάνω από την υποδομή του «Σύζευξις» εφόσον πρόκειται για υπαλλήλους που βρίσκονται στα Γραφεία Τύπου Επικοινωνίας Εξωτερικού. Σχηματικά ο τρόπος πρόσβασης στις δικτυακές υποδομές φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 2: WWW Livelink r Χρήστες Γραφείων Τύπου Εξωτερικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ Μτερο Εσωτερικό δίκτυο ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Μτερο Ροή επικοινωνίας εξωτερικών χρηστών με ΟΠΣ Ροή επικοινωνίας εσωτερικών χρηστών με ΟΠΣ Ροή επικοινωνίας εσωτερικών χρηστών με WWW Χρήστες Κτιρίου ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Σχήμα 2: Διάγραμμα πρόσβασης εσωτερικών/εξωτερικών χρηστών στις δικτυακές υποδομές του κτιρίου ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Η πρόσβαση στις υπηρεσίες διαδικτύου για τους χρήστες της ΚΥ της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ γίνεται μέσω του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και πιο συγκεκριμένα μέσω του ιδιόκτητου οπτικού δικτύου Metro Ethernet του νέου αναδόχου της Νησίδας 1 (ΟΤΕ Α.Ε.) (η μετάπτωση της ΚΥ της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2009). Από τον κεντρικό ιστότοπο της ΚΥ της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ (www.minpress.gr), πέραν των άλλων υπηρεσιών, διατίθεται σε ζωντανή μετάδοση αλλά και σε αποθηκευμένη μορφή, η καθημερινή ενημέρωση των ΜΜΕ από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο (briefing). Επίσης είναι διαθέσιμη η υπηρεσία αποστολής μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του καθημερινού ενημερωτικού δελτίου/newsletter (αγγλόφωνου περιεχομένου) σε λίστα εγγεγραμμένων χρηστών, ονόματι GreekNewsAgenda, με θέματα γενικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Στην παρούσα φάση, το ΟΠΣ δεν υποστηρίζει επαρκώς προηγμένες υπηρεσίες δημιουργίας, επεξεργασίας, ανάρτησης και διαχείρισης ειδησεογραφικού και πολυμεσικού υλικού, καθώς και επαρκούς αποθήκευσης του παραγόμενου υλικού. Αυτό είναι λογικό καθώς με την πάροδο του χρόνου, προέκυψαν νέες τεχνολογικές απαιτήσεις και εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο των ΤΠΕ. Σελίδα 13 από 159

14 Α1.2.2 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Παρουσίαση Computer Room ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Ο υπάρχων εξοπλισμός εφαρμογών και υπηρεσιών της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ βρίσκεται εγκατεστημένος στο computer room της υπηρεσίας το οποίο βρίσκεται στον 3ο όροφο του κτιρίου στη Δ/νση Πληροφορικής. Μια σχηματική αναπαράσταση της χωροταξικής διάταξης του εξοπλισμού στο computer room φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα 3: Σελίδα 14 από 159

15 Σχήμα 3: Εξοπλισμός και υποσυστήματα εφαρμογών κτιρίου ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Στο Rack 1 υπάρχει ένα Sun StorEdge 6300 Cabinet που περιέχει δύο Sun StorEdge 6020 arrays με 14 Χ 73 GB δίσκους το καθένα σε διάταξη RAID 5. Τονίζεται ότι το 1 Disk array είναι για χρήση της βάσης δεδομένων Oracle ενώ το άλλο για το Livelink. Και τα 2 Disk Arrays περιέχουν Fibre Optics δίσκους. Οι δίσκοι είναι ρυθμισμένοι σε διάταξη RAID 5, που σημαίνει ότι από την παραπάνω υπολογιζόμενη χωρητικότητα (14 x 73 GB = TB) διαθέσιμα είναι τα 2/3 αυτών για το κάθε Disk Array. Όλη η διάταξη παίζει το ρόλο του κεντρικού backup και storage της εφαρμογής και της βάσης δεδομένων του Livelink (περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται παρακάτω στην ανάλυση του κάθε υποσυστήματος και υποδικτύου της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ). Στο Rack 2 υπάρχουν: Στην κορυφή του rack βρίσκονται τα modems και το modem rack που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της υπηρεσίας φαξ του Livelink. Τρεις SunFire v40z servers που αποτελούν τον web1, web2 και mail & fax server. Το ρομποτικό σύστημα μαγνητικών κασετών (ένα SunFire v240 και δύο StorEdge L25) που παίζει το ρόλο του backup για τα δεδομένα του Livelink και των περιφερειακών εφαρμογών (π.χ. ERP). Το server cluster (servers db1 & db2) της βάσης δεδομένων (ΒΔ) ORACLE του Livelink (ένα SunFire v240 και δύο SunFire v480). Στο Rack 3 υπάρχουν: Τα panels για τις συνδέσεις δικτύου (μέσω ζευγών οπτικής ίνας) που αφορούν όλους τους ορόφους του κτιρίου της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Ένα Cisco Catalyst ports switch που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση των επιμέρους στοιχείων του δικτύου με το κεντρικό (διπλό) switch της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ καθώς και για τη διασύνδεση με τον εξοπλισμό του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Ένα διπλό 3Com 4950 switch σε διάταξη στοίβας με υποστήριξη εφεδρικής τροφοδοσίας, που παίζει το ρόλο του κεντρικού switch της υπηρεσίας και μέσω του οποίου γίνεται η όδευση των επιμέρους οροφικών switches. Στους μεταγωγούς αυτούς καταλήγουν οι οπτικές απολήξεις από τα επιμέρους σημεία συγκέντρωσης των ορόφων (racks). Εξοπλισμός για τη λήψη του Πρακτορείου Ειδήσεων Associated Press μέσω ραδιολήψεων. Στο Rack 4 υπάρχουν: Οι servers του Livelink lvfront (1 έως 5) πάνω στους οποίους τρέχουν τα βασικά processes (llserver και apache) για την πρόσβαση και υποστήριξη των βασικών λειτουργιών του Livelink. Οι servers του Livelink lvsearch (1 έως 3) πάνω στους οποίους τρέχουν τα βασικά processes (llserver διαφορετικός από τα lvfront) που υποστηρίζουν τη λειτουργία αναζήτησης του Livelink. Δύο 3Com 4924 switches που χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση των lvfront και lvsearch. Δύο Cisco Content Services switches που παίζουν το ρόλο του load balancer για τους lvfront και lvsearch. Δύο Cisco ASA 5520 που αποτελούν το hardware firewall μεταξύ server lan, user lan και DMZ. Στο Rack 5 υπάρχουν: Σελίδα 15 από 159

16 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Επιπλέον patch panel για τον τέταρτο όροφο (απαιτείται για το σύστημα των ραδιολήψεων). Το σύστημα των ραδιολήψεων (αναλύεται παρακάτω). Στο Rack 6 υπάρχουν: Τρία Cisco Catalyst 2950 switches για τη διασύνδεση του συστήματος των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Οι servers του συστήματος των ψηφιακών βιβλιοθηκών (αναλύεται παρακάτω). Στο Rack 7 υπάρχουν: Τα δύο modems για τη λήψη από το ΑΠΕ των ειδήσεων των πρακτορείων AFP, Reuters, ΑΠΕ επαρχιακό κ.λπ. Δύο Cisco Catalyst 3750G switches για τη διασύνδεση των διαφόρων servers εφαρμογών. 23 HP Proliant DL 140 servers που διακρίνονται στους: forum1: φιλοξενεί την εφαρμογή του forum της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. printserver: εξυπηρετητής διαχείρισης δικτυακών εκτυπωτών. video1, videobk, videolb, streaming server: φιλοξενούν την εφαρμογή briefing και το backup των videos του briefing. dir1, dir2: πρωταρχικός και δευτερεύων DNS / DHCP server. director: o load balancer των web servers του δικτυακού τόπου (ουσιαστικά όμως το load balancing επιτελείται από τον web2, που για λόγους απόδοσης (performance) προωθεί αιτήματα στον εαυτό του και στον director. O web1 αναλαμβάνει μόνο σε περίπτωση βλάβης). ocr1, ocr2: χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και εξαγωγή εγγράφων στο ΟΠΣ. ape3, ape4: λήψη και διαχείριση των ειδήσεων των πρακτορείων από το ΑΠΕ. ugate1, ugate2: οι δύο proxy servers για την πρόσβαση στο internet. sgate1, sgate2: οι δύο Linux servers που αποτελούν το software firewall μεταξύ του server lan και DMZ. kerberos1, kerberos2: αποτελούν το εξωτερικό Linux firewall μεταξύ του DMZ και του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. mailrelay: αποτελεί το server που ρυθμίζει την κίνηση και τους κανόνες της εισερχόμενης/εξερχόμενης αλληλογραφίας. epopteiaweb, epopteiadb: ο web και database server της εφαρμογής e-πασιθέα. NMS (nms2): o server εποπτείας της ορθής λειτουργίας του δικτύου της υπηρεσίας και της πρόληψης και καταγραφής συναγερμών (alarms). Εξοπλισμός για την εφαρμογή του Περιφερειακού Τύπου (τρεις εξυπηρετητές DELL). Υπάρχει και το Rack διασύνδεσης με το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ που απεικονίζεται παρακάτω (σχήμα 4): Σελίδα 16 από 159

17 Σχήμα 4: Εξοπλισμός υποδομής ΣΥΖΕΥΞΙΣ κτιρίου ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Παρουσίαση Δικτυακής και Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Το δίκτυο της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ συνδέεται στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις» με γραμμή οπτικής ίνας ονομαστικής ταχύτητας 34 Mbps συμμετρικό. Η ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ ανήκει στη νησίδα 1 του Σύζευξις η οποία υλοποιείται σε επίπεδο δικτύου με οπτικό δακτύλιο του ΟΤΕ τεχνολογίας Metro Ethernet. Η ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο μεταγωγής (PBX) της εταιρίας ALCATEL (OmniPCX Enterprise). Συνδέεται στο δρομολογητή με δύο κυκλώματα Primary ISDN 2 Mbps υλοποιώντας VoIP τηλεφωνία. Στον παραπάνω εξοπλισμό έχει προστεθεί και ο εξοπλισμός που προσφέρει στον οργανισμό το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Επίσης έχει ενεργοποιηθεί η ON-NET τηλεφωνία «Σύζευξις», που σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα απευθείας (εκτός ΟΤΕ) κλήσεων σε ανάλογους αριθμούς «Σύζευξις» μέσω ειδικού προθέματος. Δεν υπάρχει στην υφιστάμενη κατάσταση δυνατότητα OFF-NET τηλεφωνίας ή IP τηλεφωνίας καθώς και υπηρεσίες τύπου VPN και audio-video-web conferencing. Στο επόμενο σχήμα 5 απεικονίζεται το συνοπτικό διάγραμμα δικτύου (οριζόντια και κάθετη καλωδίωση) καθώς και οι βασικές δικτυακές υποδομές ανά όροφο: Σελίδα 17 από 159

18 Σχήμα 5: Δικτυακή υποδομή κτιρίου ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Πιο αναλυτικά, σε συνέχεια του σχήματος 5, το είδος του δικτυακού εξοπλισμού καθώς και ο αριθμός των ενεργών πορτών/θυρών (χρήστες) ανά όροφο είναι: Ισόγειο: 1 μεταγωγός (switch) 3COM 4228G, με 24 θύρες (24p) ταχύτητας 10/100 με εφεδρικό τροφοδοτικό (Redundant Power Supply) και 1 switch 3COM Baseline 2250 με 48p 10/100. Αριθμός ενεργών θυρών: ~ ος όροφος: 2 switches 3COM 4228G με 24p 10/100 Redundant Power Supply. Αριθμός ενεργών θυρών: ~ ος όροφος: 2 switches Cisco 2950 με 48p 10/100 και 1 switch Levelone με 24p 10/100 (το τελευταίο είναι για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Αριθμός ενεργών θυρών: ~ ος όροφος: 2 switches Cisco 2950 με 48p 10/100. Αριθμός ενεργών θυρών: ~ ος όροφος: 2 switches 3COM 4228G με 24p 10/100 Redundant Power Supply, 1 switch Cisco 2950 με 24p 10/100. Επίσης υπάρχει 1 switch Cisco 3750 με 48p 10/100/1000 που είναι για τη διασύνδεση του υποσυστήματος των ραδιολήψεων με το υπόλοιπο δίκτυο. Αριθμός ενεργών θυρών: ~ ος όροφος: 2 switches 3COM 4228G με 24p 10/100 Redundant Power Supply. Αριθμός ενεργών θυρών: ~ Σελίδα 18 από 159

19 6 ος όροφος: 2 switches 3COM 4228G με 24p 10/100 Redundant Power Supply και 1 switch 3COM Office Connect με 8p 10/100/1000. Αριθμός ενεργών θυρών: ~ Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι οι αναφερόμενοι αριθμοί ενεργών πορτών/θυρών (χρήστες) είναι ενδεικτικοί και αφορούν σε καταγραφή που διεξήχθη από τη Δ/νση Πληροφορικής το Δεκέμβριο του Το συνολικό πλήθος είναι δυναμικό και υπήρξε αύξηση των χρηστών κατά περίπου 10%- 20%, λόγω επιστροφής κάποιων υπαλλήλων από τα Γραφεία Τύπου Επικοινωνίας Εξωτερικού που καταργήθηκαν. Όπως φαίνεται στο σχήμα 5, η ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ έχει εγκαταστημένη οριζόντια καλωδίωση ανά όροφο. Εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους του κτιρίου καθώς και των απαιτούμενων ενεργών θυρών, έχουν τοποθετηθεί κατάλληλοι κατανεμητές ανά όροφο σε ειδικά ασφαλισμένο χώρο. Τα καλώδια του δικτύου κορμού ξεκινούν από τον κεντρικό κατανεμητή (στο computer room 3 ου ορόφου) και καταλήγουν στους ενδιάμεσους κατανεμητές. Στο κτίριο της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ έχουν εγκατασταθεί ζεύγη οπτικών ινών που συνδέουν τον κατανεμητή κάθε ορόφου με τον κεντρικό κατανεμητή των οπτικών ινών, που βρίσκεται στο χώρο λειτουργίας των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων (computer room). Οι οπτικές ίνες συνδέονται στον κεντρικό κατανεμητή οπτικών ινών ο οποίος συνδέεται με τους συγκεντρωτές που υλοποιούν τη φυσική διασύνδεση των υπολογιστικών συστημάτων του 3 ου ορόφου με τα οπτικά switches του κάθε ορόφου. Συνεπώς, το δίκτυο δεδομένων κάθε ορόφου είναι προσπελάσιμο από όλα τα δίκτυα των άλλων ορόφων. Σημειώνεται ότι το ισόγειο του κτιρίου είναι διαχωρισμένο σε δύο επιμέρους τμήματα (δωμάτιο κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και αίθουσα εκδηλώσεων), τα οποία έχουν ανεξάρτητο κατανεμητή το καθένα και η διασύνδεσή τους με το computer room γίνεται ακριβώς όπως και για κάθε άλλο όροφο του κτιρίου (δηλαδή με οπτικές ίνες). Για την υλοποίηση του δικτύου υπολογιστών του κάθε ορόφου έχουν εγκατασταθεί οι κατάλληλοι Fast Ethernet κατανεμητές ανά όροφο. Παρόλα αυτά χρησιμοποιούνται και επιδαπέδια hubs/switches λόγω έλλειψης διαθέσιμων επιτοίχιων δικτυακών πριζών (υπάρχει διαθεσιμότητα σε θύρες στους οροφικούς κατανεμητές). Για την υλοποίηση του κάθετου δικτύου κορμού έχουν αξιοποιηθεί ζεύγη οπτικής ίνας που συνδέουν τους ορόφους του κτιρίου με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός Fast Ethernet (100Mbps) δικτύου κορμού. Συγκεκριμένα έχουν εγκατασταθεί, στο κεντρικό computer room του 3 ου ορόφου, δύο (2) κύριοι μεταγωγείς 3Com 4950 σε διάταξη στοίβας με υποστήριξη εφεδρικής τροφοδοσίας. Ο ένας αρχικά λειτουργούσε ως κύριος κεντρικός μεταγωγός και ο δεύτερος ως εφεδρικός (συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους για την υλοποίηση αυτόματου μηχανισμού εφεδρείας). Επίσης στον εφεδρικό μεταγωγό συνδέονται και οι εφεδρικές οπτικές συνδέσεις από τους μεταγωγούς ορόφων. Λόγω όμως ανάγκης για χρήση επιπλέον θυρών στον κεντρικό μεταγωγέα, χρησιμοποιήθηκαν για τερματισμό και θύρες από τον εφεδρικό μεταγωγέα με αποτέλεσμα τη δημιουργία μοναδικού σημείου αστοχίας (single point of failure). Επίσης δεν παρέχονται προηγμένες υπηρεσίες ενσωματωμένων τειχών προστασίας (firewall module) καθώς και υπηρεσίες ανίχνευσης κακόβουλης ή ανεπιθύμητης εισβολής (intrusion detection system). Λογικό διάγραμμα υποδικτύων και δικτύου πρόσβασης ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Σελίδα 19 από 159

20 Ακολουθεί το λογικό διάγραμμα των υποδικτύων και του δικτύου πρόσβασης χρήστη (user access LAN) της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ, όπου διακρίνονται τα επιμέρους φυσικά υποδίκτυα και εικονικά υποδίκτυα της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ (για κάθε όροφο υπάρχει διακριτή διευθυνσιοδότηση x, x, κ.ο.κ.), τα επιμέρους τείχη προστασίας ανά υποδίκτυο και οι εξωτερικές διασυνδέσεις με το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (σχήμα 6): Σχήμα 6: Λογικό διάγραμμα υποδικτύων και δικτύου πρόσβασης κτιρίου ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Όπως φαίνεται στο σχήμα 6, το εσωτερικό δίκτυο χρηστών (user lan) έχει διαιρεθεί σε επιμέρους εικονικά υποδίκτυα (Virtual lans - Vlans) με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση των δικτυακών πόρων. Αρχιτεκτονική του δικτύου εξυπηρετητών (servers) της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Το παρακάτω σχεδιάγραμμα (σχήμα 7) αποτυπώνει τη φυσική αρχιτεκτονική του Server LAN δικτύου της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ (η διευθυνσιοδότηση είναι της μορφής x). Σ' αυτή Σελίδα 20 από 159

21 συμπεριλαμβάνονται εξοπλισμός εξυπηρετητών, δικτύου και ασφάλειας υποδομών με βάση την υφιστάμενη κατάσταση. Σχήμα 7: Αρχιτεκτονική δικτύου εξυπηρετητών ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το σχήμα 7 υπάρχει ο ακόλουθος εξοπλισμός: 1) Ένα κεντρικό cluster (Sun Cluster 3.1), που αποτελείται από δύο SunFire V480 servers (Db1, Db2) με Solaris 9 και λειτουργία τύπου active-standby. Οι δύο servers έχουν ένα κοινό storage χώρο. Σελίδα 21 από 159

22 Στον έναν server τρέχει η κεντρική βάση ORACLE 10g και στο δεύτερο o application server του LIVELINK, υπηρεσίες http, https και ο application server TOMCAT. Σε περίπτωση βλάβης κάποιου εκ των δύο μηχανημάτων οι εφαρμογές του (ORACLE server, Livelink application server, WEB server, HTTP and Tomcat) μεταφέρονται αυτόματα στον άλλο. Το storage είναι τύπου Sun StorEdge 6300 Cabinet που περιέχει 2 Sun StorEdge 6020 Arrays με 14 Χ 73 GB δίσκους το καθένα και υπάρχει χώρος για επιπλέον επέκταση με τη χρήση 6 αντίστοιχων συστοιχιών. Στο κοινό storage έχουν δημιουργηθεί 4 ομάδες δίσκων σε συστοιχία τύπου RAID5 με δύο δίσκους για hot spare. Στην υφιστάμενη κατάσταση η πληρότητα του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου για τα αρχεία που φυλάσσονται στη βάση δεδομένων είναι της τάξης του 80%. 2) Σαν backup server χρησιμοποιείται ένα SunFire V240 με SOLARIS 9, στο οποίο συνδέονται δύο tape libraries (τύπου Sun StorEdge L25) με δύο tape drivers super DLT και 20 θέσεις ταινιών η κάθε μία. Σαν backup πρόγραμμα χρησιμοποιείται το Veritas Netbackup. O backup server κρατάει τα backups όλων των servers. Για το σκοπό αυτό έχουν εγκατασταθεί netbackup clients σε όλους τους servers όπως επίσης και ειδικός agent για την oracle στους servers Db1, Db2. Το backup είναι αυτοματοποιημένο και ελέγχεται μόνο για τις περιπτώσεις βλάβης ταινιών και τακτικού καθαρισμού των tape drives. 3) Εξυπηρετητής develop. Χρησιμοποιείται ένας server SunFire V240 με SOLARIS 9. Αρχικά χρησίμευσε σαν development σύστημα και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε Oracle και φιλοξενεί αποκλειστικά τη διοικητικοοικονομική εφαρμογή (ERP). 4) Εξυπηρετητής fax-mail. Χρησιμοποιείται ένας server SunFire V40z με Linux Redhat Enterprise. Χρησιμοποιείται σαν mail server για τους εσωτερικούς χρήστες και σαν fax server (Esker VSI Fax server). Στο συγκεκριμένο server υπάρχουν δύο κάρτες DIGIBOARD που παρέχουν 20 (16+4) σειριακές θύρες για τη σύνδεση fax-modems. 5) Εξυπηρετητές Firewall (sgate1, sgate2). Χρησιμοποιούνται HP Proliant DL 140 servers με λογισμικό Linux RedHat enterprise 4 και αποτελούν τα firewalls που συνδέουν τη ζώνη DMZ με το server lan. Στους συγκεκριμένους servers χρησιμοποιούνται τα iptables για firewall και το πρόγραμμα 'shorewall' για τη διαχείριση των κανόνων του firewall. 6) Εξυπηρετητές OCR (ocr1, ocr2). Χρησιμοποιούνται HP Proliant DL 140 servers με λογισμικό Linux RedHat Enterprise 4. Στο συγκεκριμένο μηχάνημα υπάρχει λογισμικό OCR (optical character recognition) όπως επίσης και πρόγραμμα μετατροπής / μορφοποίησης αρχείων MS Word (IQ conversion server). 7) Εξυπηρετητής NMS. Χρησιμοποιείται HP Proliant DL 140 server με το δωρεάν λογισμικό Advenet OpManager για την περιορισμένων δυνατοτήτων επιτήρηση του δικτυακού εξοπλισμού, των εξυπηρετητών και των σταθμών εργασίας. 8) Εξυπηρετητές lvfront (1-5). Χρησιμοποιούνται SunFire T1000 με Solaris10 και οι συγκεκριμένοι servers φέρουν livelink application servers και apache web servers. Οι servers φαίνονται σαν ένας server χρησιμοποιώντας τον Cisco load balancer. Οι servers συνδέονται με NFS με τον κεντρικό Livelink server και βλέπουν τα τοπικά αρχεία του livelink. Επίσης έχουν σύνδεση με τον κεντρικό Database server χρησιμοποιώντας oracle client. 9) Εξυπηρετητές lvsearch1,2,3 (αναζήτησης). Χρησιμοποιούνται SunFire T1000 και φέρουν επί πλέον search engines για το livelink. Τη διανομή/διαχείριση της υπηρεσίας search έχει ο κεντρικός livelink server. 10) Για τη σύνδεση των πρακτορείων ειδήσεων χρησιμοποιούνται δύο μισθωμένα κυκλώματα. Για τον τερματισμό της σύνδεσης χρησιμοποιείται μια ομάδα modems. Σελίδα 22 από 159

23 xseries 206 xseries 206 xseries 206 xseries 206 DS4300 TotalStorage xseries 206 xseries 206 xseries SYST STAT DPLX SPD MODE SYST STAT DPLX SPD MODE SYST STAT DPLX SPD MODE SYST STAT DPLX SPD MODE SYST STAT DPLX SPD MODE SYST STAT DPLX SPD MODE 1x 1x 1x 1x 1x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 10Base T/ 100 Base-TX 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 10Base T/ 100 Base-TX 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 10Base T/ 100 Base-TX 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 10Base T/ 100 Base-TX 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 10Base T/ 100 Base-TX 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 10Base T/ 100 Base-TX 1 10/100/1000 Base-TX 1 10/100/1000 Base-TX 1 10/100/1000 Base-TX 1 10/100/1000 Base-TX 1 10/100/1000 Base-TX 1 10/100/1000 Base-TX Catalyst 2940 SERIES Catalyst 2940 SERIES Catalyst 2940 SERIES Catalyst 2940 SERIES Catalyst 2940 SERIES Catalyst 2940 SERIES Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου 11) Εξυπηρετητής διαχείρισης βλαβών Afrodite. Τρέχει εφαρμογή βασιζόμενη σε Sybase για την καταχώριση και παρακολούθηση των καθημερινών βλαβών των επιμέρους σταθμών εργασίας των χρηστών και των δικτυακών εκτυπωτών. 12) Εξυπηρετητής DNS-DHCP-Active Directory (Dir1, Dir2). Χρησιμοποιούνται HP Proliant DL 140 servers με λογισμικό Windows Server 2003 R2 με εγκατεστημένες τις αντίστοιχες υπηρεσίες DNS- DHCP και Active Directory. Πρωταρχικός DHCP server είναι ο Dir1 και δευτερεύων (σε περίπτωση βλάβης του πρώτου) είναι ο Dir2, ενώ και οι δύο λειτουργούν ταυτόχρονα σαν DNS servers. Στο πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας της υπηρεσίας ενεργού καταλόγου (Active Directory), έχει δημιουργηθεί ένας τομέας (domain) με το όνομα minpress, όπου το ρόλο του domain controller έχουν οι Dir1 και Dir2. Επίσης στους Dir1 και Dir2 έχει εγκατασταθεί κεντρικό ιομορφικό λογισμικό που χρησιμοποιείται για την προστασία των σταθμών εργασίας που έχουν ενταχθεί στην υπηρεσία καταλόγου (Active Directory) από κακόβουλο λογισμικό (escan Corporate Edition). Η διαχείριση του ιομορφικού λογισμικού γίνεται από την κονσόλα διαχείρισης μέσω των Dir1 και Dir2. Τέλος ο Dir1 λειτουργεί και ως NTP server για το συγχρονισμό της ώρας όλων των εξυπηρετητών. 13) Εξυπηρετητές εφαρμογής βιβλιοθηκών. Η αρχιτεκτονική της εν λόγω εφαρμογής φαίνεται στη συνέχεια (Σχήμα 8): Πρωτεύων & Δευτερεύων Εξυπηρετητής Βάσεων Δεδομένων Εξυπηρετητές Εφαρμογών Ethernet Switches INTERNET (ΣΥΖΕΥΞΙΣ) LAN OPTICAL SWITCH Σύστημα Αποθήκευσης (SAN) BACKUP Local Area Network INTERNET(ADSL) ΙΟΜ Εξυπηρετητής Διαδυκτίου2 (Portals ΕΣΗΕΑ- ΕΣΗΕΜΘ) Εξυπηρετητής Πιστοποίησης Χρηστών & Αντιγράφων Ασφαλείας INTERNET(ADSL) ΕΣΗΕΑ Σύνδεση Ethernet Σύνδεση Fiber Optic Εξυπηρετητής Διαδυκτίου1 (ABEKT & Παπυρος Portals) UPS (12 KVA) ΕΣΗΕΜΘ Σχήμα 8: Αρχιτεκτονική εφαρμογής ψηφιακών βιβλιοθηκών ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Σελίδα 23 από 159

24 Το υποσύστημα του εξυπηρετητή Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) και το υποσύστημα του εξυπηρετητή εφαρμογών αποτελείται το καθένα από δύο εξυπηρετητές τύπου IBM xseries 226 (8488E4G) αντίστοιχα, σε διάταξη συστοιχίας (Cluster). Στα υποσυστήματα αυτά είναι εγκατεστημένο το λειτουργικό λογισμικό Microsoft Windows 2003 Server Enterprise Edition. Επίσης είναι εγκατεστημένο το λογισμικό του εξυπηρετητή βάσεων δεδομένων «Microsoft SQL Server 2005». Το υποσύστημα του εξυπηρετητή διαδικτύου ΕΣΗΕΑ και το υποσύστημα του εξυπηρετητή διαδικτύου ΕΣΗΕΜΘ αποτελείται το καθένα από έναν εξυπηρετητή τύπου IBM xseries 226 (8488E4G). Στα υποσυστήματα αυτά είναι εγκατεστημένο λειτουργικό λογισμικό Microsoft Windows 2003 Server Enterprise Edition. Επίσης είναι εγκατεστημένο το λογισμικό του εξυπηρετητή διαδικτυακών εφαρμογών «Microsoft IIS 6» και το λογισμικό του εξυπηρετητή διαδικτυακών εφαρμογών «Apache Web Server». Tο υποσύστημα του εξυπηρετητή διαδικτύου ΕΣΗΕΜΘ, φιλοξενεί υπηρεσίες πιστοποίησης των εγκεκριμένων χρηστών και βασίζεται σε τεχνολογία Microsoft Active Directory Services. Επίσης φιλοξενεί το λογισμικό κεντρικής διαχείρισης του συστήματος backup. Το σύστημα αυτό μπορεί να φιλοξενήσει υπηρεσίες αυτόματης απόδοσης διευθύνσεων τοπικού δικτύου (DHCP), διαμοιρασμού εκτυπωτών (print server), πολιτικών ασφαλείας (Group Policies) κ.α. Το Υποσύστημα Δικτυακής Αποθήκευσης Δεδομένων αποτελεί την καρδιά του συστήματος, καθώς φιλοξενεί το σύνολο της διακινούμενης πληροφορίας όλων των υποσυστημάτων. Το υποσύστημα αυτό είναι το IBM Total Storage DS 400 εξοπλισμένο με 2 storage processors & 14 σκληρούς δίσκους χωρητικότητας 146GB έκαστος σε συστοιχία RAID 5 για βέλτιστη ταχύτητα, ασφάλεια και επεκτασιμότητα. Η συνολική διαθέσιμη χωρητικότητα του συστήματος φτάνει τα 2 ΤΒ. Το υποσύστημα αυτό συνδέεται με τους εξυπηρετητές με τη χρήση τεχνολογίας fiber optic. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός Fiber Optic μεταγωγέα της IBM model IBM SAN 16B-2 EXPRESS. Το Υποσύστημα Αντιγράφων Ασφαλείας διασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων σε περίπτωση φυσικής βλάβης του Υποσυστήματος Δικτυακής Αποθήκευσης Δεδομένων ή στην περίπτωση ανεπιθύμητης μεταβολής των δεδομένων μέσω των εφαρμογών. Το υποσύστημα είναι το IBM LTO GEN3 TAPE 400/800, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία και ικανό αποθηκευτικό χώρο για τη λήψη των αντιγράφων ασφαλείας. 14) Εξυπηρετητής βάσης δεδομένων epopteiadb. Πρόκειται για ένα HP Proliant DL 140 server με λειτουργικό λογισμικό Windows Server 2003 R2 Standard Edition. Φέρει λογισμικό Microsoft SQL Server 2005 που αποτελεί και τη βάση δεδομένων της εφαρμογής e-πασιθέα (www.minpress.gr/epasithea). 15) Εξυπηρετητές εφαρμογής ραδιολήψεων. Η αρχιτεκτονική της εν λόγω εφαρμογής, οι υπολογιστικές μονάδες και οι μονάδες λήψης σήματος καθώς και η φυσική αρχιτεκτονική του υποσυστήματος των ραδιολήψεων φαίνεται στα παρακάτω σχήματα (Σχήμα 9, Σχήμα 10, Σχήμα 11): Σελίδα 24 από 159

25 Σχήμα 9: Αρχιτεκτονική υποσυστήματος εφαρμογής ραδιολήψεων ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Σελίδα 25 από 159

26 α/α Φυσική τύπος Λειτουργικό Εργασίeς ονομασία 1 DVMS SPECTIVA LINUX Καταγραφή 16 σταθμών επίγειας τηλεόρασης, δορυφορικής τηλεόρασης και ραδιοφώνου 2 DAS DELL 6850 WINDOWS ENTERPRISE SERVER 2003 Εξυπηρετητής εφαρμογής και βάσης δεδομένων 3 BDAS DELL 1950 WINDOWS ENTERPRISE SERVER 2003 Backup εξυπηρετητής εφαρμογής και βάσης δεδομένων 4 AI DELL 390 Windows XP Μονάδα λήψης ήχου. Περιλαμβάνει 2 κάρτες λήψης audio σήματος τύπου Terratec Phase 88 στις οποίες οδηγούνται τα 16 κανάλια ήχου των σταθμών τηλεόρασης και ραδιοφώνου 5 STORAGE PC Windows XP Αποθήκευση των ειδήσεων και των αντίστοιχων video 6 ASR1 HP Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της φωνής 7 ASR2 HP Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της φωνής 8 ΗΥ χρηστών DELL 390 Windows XP 6 υπολογιστές χρηστών που είναι εγκατεστημένοι στον 4 ο όροφο της ΓΓΜΕ- ΓΓΕΕ α/α Ονομασία τύπος Αρ. Μονάδων Εργασία 1 Extron TV Tuner 8 Λήψη επίγειου τηλεοπτικού σήματος 2 Sony FM Tuner 6 Λήψη ραδιοφωνικού σήματος 3 Dreambox SAT Receiver 2 Λήψη δορυφορικού τηλεοπτικού σήματος [Υπάρχουν και 2 spare από την αρχική έκδοση, πριν μπουν στην θέση τους 2 επιπλέον ραδιοφωνικοί δέκτες] Σχήμα 10: Περιγραφή εξοπλισμού εφαρμογής ραδιολήψεων ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Σελίδα 26 από 159

27 Σχήμα 11: Αρχιτεκτονική εξοπλισμού εφαρμογής ραδιολήψεων ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Αρχιτεκτονική Αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης DMZ (DeMilitarizeZone) ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Στη συνέχεια παρουσιάζεται η φυσική αρχιτεκτονική του υποδικτύου της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης DMZ (DeMilitarizeZone) της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ (η διευθυνσιοδότηση είναι της μορφής x). Σ' αυτή συμπεριλαμβάνονται εξοπλισμός εξυπηρετητών, δικτύου και ασφάλειας υποδομών με βάση την υφιστάμενη κατάσταση (σχήμα 12): Σελίδα 27 από 159

28 Σχήμα 12: Αρχιτεκτονική υποδικτύου DMZ ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα υπάρχει ο ακόλουθος εξοπλισμός: 1) Εξυπηρετητές ΑΠΕ3 και ΑΠΕ4. Χρησιμοποιούνται δύο servers HP Proliant DL 140 με Linux RedHat Enterprise 4 μέσω των οποίων γίνεται παράλληλη λήψη των ροών ειδήσεων από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ) και το Associated Press. Η διασύνδεση γίνεται με τη χρήση Multitech Systems MT2834 BL Series, 33,6 kbps, Intelligent Modem. 2) Εξυπηρετητές ugate1, ugate2. Πρόκειται για τους proxy servers μέσω των οποίων γίνεται η πρόσβαση των χρηστών από το User Lan στο εξωτερικό internet (μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ). Χρησιμοποιούνται δύο servers HP Proliant DL 140 με Linux RedHat Enterprise 4. 3) Εξυπηρετητές διαδικτύου web1, web2, director. Χρησιμοποιούνται δύο servers SunFire V40z με Linux Redhat Enterprise 3 (για τους web1,2) και ένας server HP Proliant DL 140 με Linux Enterprise server 4 (για τον director). Πρόκειται για τους web servers της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ μέσω των οποίων γίνεται η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας (φιλοξενία του καθώς και άλλων υπηρεσιών που έχουν υλοποιηθεί στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο). Η λειτουργία των web servers γίνεται μέσω διαδικασίας διαμοιρασμού της κίνησης διαδικτύου (web load balancing), σύμφωνα με την οποία τα αιτήματα προωθούνται στον web2 που τα διαμοιράζει στον εαυτό του και στον director. Σε περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης κάποιου αιτήματος από τον web2 ή τον director, τότε αυτό προωθείται στον web1. 4) Εξυπηρετητής mailrelay. Χρησιμοποιείται ένας server HP Proliant DL 140 με Linux Enterprise server 4. Η βασική του λειτουργία είναι η υποδοχή, σάρωση για κακόβουλη αλληλογραφία και η προώθηση όλης της εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Για το σκοπό αυτό Σελίδα 28 από 159

29 χρησιμοποιείται ο συνδυασμός λογισμικού sendmail-mailscanner-spamassassin-clamav-λίστες Spamhaus/Sorbs. Αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος, η εισερχόμενη αλληλογραφία προωθείται (για την τελική αποστολή στους παραλήπτες) στον mail server (εκεί φιλοξενούνται τα γραμματοκιβώτια των χρηστών/υπαλλήλων της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ). Τονίζεται ότι μέσω του mailrelay προωθείται και η εξερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ (εφόσον φυσικά πρόκειται για παραλήπτες εκτός του minpress.gr). 5) Εξυπηρετητές video1, videobk, videolb, streaming server. Φιλοξενούν την εφαρμογή ροής και μετάδοσης βίντεο του briefing του Κυβερνητικού Εκπροσώπου που μπορεί να είναι διαθέσιμο ζωντανά αλλά και σε αποθηκευμένη μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Στους εξυπηρετητές έχει εγκατασταθεί λειτουργικό λογισμικό Linux, ενώ από άποψη υλικού οι videobk, videolb και streaming servers είναι τύπου HP Proliant DL 140 και ο video1 είναι τύπου DELL PowerEdge 860. Για τη ροή και μετάδοση (streaming και multicast) του βίντεο γίνεται χρήση του δωρεάν λογισμικού Apple Darwin Streaming Server με περιορισμένες δυνατότητες ταυτόχρονης μετάδοσης σε μεγάλο αριθμό χρηστών. 6) Εξυπηρετητές διαδικτύου ΕΣΗΕΑ & ΕΣΗΕΜΘ. Πρόκειται για τους εξυπηρετητές διαδικτύου για την εφαρμογή των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Μέσω αυτών γίνεται η πρόσβαση στον ιστότοπο της εφαρμογής. Και οι δύο είναι τύπου IBM xseries 226 (8488E4G) με εγκατεστημένο λειτουργικό λογισμικό Microsoft Windows 2003 Server Enterprise Edition. 7) Εξυπηρετητές εφαρμογής Περιφερειακού Τύπου. Πρόκειται για τρεις εξυπηρετητές τύπου DELL PowerEdge 2950 με λειτουργικό λογισμικό Windows Server 2003 R2 Standard Edition και υποστηρίζουν το δικτυακό τόπο τη βάση αποθήκευσης δεδομένων (ORACLE) και την εφαρμογή του Περιφερειακού Τύπου. 8) Εξυπηρετητής διαδικτύου epopteiaweb. Πρόκειται για ένα HP Proliant DL 140 server με λειτουργικό λογισμικό Windows Server 2003 R2 Standard Edition. Φέρει λογισμικό Microsoft Internet Information Services (IIS) και αποτελεί τον εξυπηρετητή διαδικτύου της εφαρμογής e- Πασιθέα (www.minpress.gr/e-pasithea). 9) Εξυπηρετητές εξωτερικού τείχους προστασίας (external firewall) kerberos1, kerberos2. Πρόκειται για δύο εξυπηρετητές τύπου HP Proliant DL 140 σε διάταξη cluster (active-standby), με λειτουργικό Linux RedHat Enterprise 4. Αποτελούν το εξωτερικό Linux firewall μεταξύ της ζώνης DMZ και του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και έχουν εγκατεστημένο λογισμικό shorewall firewall. 10) Εξυπηρετητής εφαρμογής forum ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ (forum1). Χρησιμοποιείται ένας server HP Proliant DL 140 με Linux. Η εφαρμογή του forum έχει υλοποιηθεί με τη χρήση phpbb3.0 και βάση δεδομένων mysql και επιτρέπει μέσω εγγραφής την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση πολιτών στις ομάδες συζητήσεων του forum της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Σελίδα 29 από 159

30 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Η ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ με αποκλειστικό γνώμονα την προσπάθεια προαγωγής του ρόλου της Ελλάδας στο Εξωτερικό και την παράλληλη αύξηση (εκφρασμένη τόσο σε ποσοτικές όσο και σε ποιοτικές διαστάσεις) της απήχησής της στη διεθνή κοινή γνώμη, αποσκοπεί στην ανάπτυξη και προσφορά νέων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποδομών. Παράλληλα, επιδιώκει την πλήρη κατάρτιση και εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού του φορέα με τις νέες τεχνολογίες και την υιοθέτηση ευέλικτων και σύγχρονων δομών επικοινωνίας και συνεργασίας των εμπλεκομένων Διευθύνσεων και Τμημάτων. Βασικός στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ηλεκτρονική καταχώρηση και η πολυκαναλική διάθεση πολυμεσικού περιεχομένου και προηγμένων υπηρεσιών που αφορούν στους τομείς ευθύνης και δραστηριότητας της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ, μέσω της ανάπτυξης ενός κατάλληλα δομημένου και οργανωμένου ενιαίου ΔΤ για κάθε ΓΤΕΕ και ενός ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής, επεξεργασίας και προβολής περιεχομένου. Τονίζεται ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και το πολυμεσικό περιεχόμενο θα είναι δυναμικές και προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών. Το παρόν έργο διαιρείται σε 3 Λειτουργικές Ενότητες, καθεμιά εκ των οποίων αντιπροσωπεύει διακριτό και αυτοτελές τμήμα του έργου, με συνέπεια, να διευκολύνεται και να υποστηρίζεται η καλύτερη περιγραφή και κατανομή των απαραίτητων ενεργειών και δράσεων για την επιτυχή υλοποίηση των απαιτήσεων αυτού και την καλύτερη διαχείρισή του. Πιο αναλυτικά προτείνεται η υλοποίηση των παρακάτω επιμέρους υπηρεσιών: Α) Λειτουργική Ενότητα 1, με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη των νέων ΔΤ των ΓΤΕΕ», με έμφαση στις ακόλουθες υπηρεσίες: διάθεση πολυγλωσσικού περιεχομένου με τη μορφή κειμένου διάθεση πληροφοριακού υλικού γενικού ενδιαφέροντος (π.χ. καιρός, τουρισμός, πολιτισμός, οικονομία, ηλεκτρονική εφημερίδα) Συχνά Ερωτήματα και Απαντήσεις (FAQs) για την Ελλάδα καθημερινή αποστολή ενημερωτικού δελτίου μέσω αποστολής μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε ομάδες εγγεγραμμένων χρηστών με κοινά χαρακτηριστικά, με θέματα ελληνικής επικαιρότητας στη γλώσσα της αλλοδαπής χώρας (newsletters, GreekNewsAgenda κ.λπ.) προβολή συμπυκνωμένης λίστας στοιχείων ενημέρωσης με τη χρήση του εργαλείου RSS Feeds διάθεση του περιεχομένου σε έξυπνες κινητές συσκευές τηλεφωνίας διενέργεια online δημοσκοπήσεων - ερωτηματολογίων (polls, surveys) φόρμες σχολιασμού μέσω ασφαλούς πρόσβασης των εγγεγραμμένων χρηστών και ομάδες συζητήσεων σε πραγματικό χρόνο για γενικά θέματα και ανά αντικείμενο (forums) προηγμένη αναζήτηση περιεχομένου (αποθηκευμένου κεντρικά) και ταυτόχρονη προβολή σε μεγάλο αριθμό χρηστών Σελίδα 30 από 159

31 δυνατότητα σύνδεσης με κοινωνικά δίκτυα (social networks π.χ. facebook, flickr, twitter) και διαδραστικούς χάρτες (π.χ. Google maps) προβολή επιλεγμένου προωθητικού υλικού μέσω διαφημιστικών πλαισίων (banners) δυνατότητα χρήσης από ΑμEΑ και άλλες ομάδες πολιτών ειδικού ενδιαφέροντος (οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα ακολουθούν ανάλογα διεθνή πρότυπα) δυνατότητα διασύνδεσης με την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» δυνατότητα διασύνδεσης με τον υπάρχον δικτυακό τόπο της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Διοργάνωση εκδήλωσης για τη δημοσιότητα του έργου και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του με παράλληλη παραγωγή ενημερωτικού υλικού. Β) Λειτουργική Ενότητα 2, με τίτλο «Υλοποίηση διαδραστικών υπηρεσιών επικοινωνίας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης», με έμφαση στις ακόλουθες υπηρεσίες: λειτουργία διαδικτυακής τηλεόρασης (WebTV) προβολή εκδηλώσεων σε πραγματικό χρόνο και αποθηκευμένων τηλεοπτικών σποτ των φορέων σε ροή ή φωτογραφιών (video & photo gallery) με θέματα γενικού ενδιαφέροντος (π.χ. ρεπορτάζ, τουρισμός, οικονομία, ενημέρωση, πολιτισμός, αθλητισμός) προβολή δελτίων τύπου, συνεντεύξεων, briefing κυβερνητικού εκπροσώπου πληροφορίες για εκπαιδεύσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ερευνητικά συνέδρια (τηλεκπαίδευση, τηλεδιάσκεψη, διεξαγωγή ζωντανών συναντήσεων, εκπαιδεύσεων ή παρουσιάσεων μέσω του διαδικτύου) πολυκαναλική διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών (δυνατότητα αποστολής/λήψης σε επιτραπέζιο υπολογιστή, σε φορητό υπολογιστή, σε έξυπνες κινητές συσκευές τηλεφωνίας, υλοποίηση σε περιβάλλον εικονικών μηχανών κ.λπ.) διάθεση πολυγλωσσικού πολυμεσικού περιεχομένου. Γ) Λειτουργική Ενότητα 3, με τίτλο «Υλοποίηση υποδομών πρόσβασης χρήστη σε προηγμένες υπηρεσίες», με έμφαση στις ακόλουθες υπηρεσίες: υποστήριξη υπηρεσιών απομακρυσμένης σύνδεσης χρήστη μέσω ιδεατών ιδιωτικών δικτύων (VPN) και ασφαλών πρωτοκόλλων επικοινωνίας (IPsec) με δυνατότητες τηλεδιάσκεψης, εξυπηρέτησης χρηστών υποστήριξη διαδικτυακής τηλεφωνίας και παράλληλη επέκταση των υπηρεσιών δικτύων δεδομένων με την παροχή φωνής και video πάνω από μία ενιαία δικτυακή και καλωδιακή υποδομή με δυνατότητα υποστήριξης εφαρμογών όπως unified messaging, τηλεδιάσκεψη και collaborative contact centers (IP Telephony, λύσεις VoIP) υποστήριξη ασφαλούς διακίνησης πληροφοριών με σύμβαση Επιπέδου Ποιότητας Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA), δημιουργία ποιότητας υπηρεσιών (Quality of Service) και χρήση κυκλωμάτων με εγγυημένο εύρος ζώνης μεταξύ δεδομένων σημείων για την ανταλλαγή ευαίσθητων δεδομένων και πληροφοριών, με ενδεχόμενη κρυπτογράφηση και σε επίπεδο υλικού (hardware cryptography) υποστήριξη περιβάλλοντος εικονικών μηχανών (virtualization) για τη διαχείριση των ΔΤ των ΓΤΕΕ και για την παροχή ενημερωτικού και πολυμεσικού περιεχομένου σε μεγάλο αριθμό χρηστών (εξυπηρετητές, αποθηκευτικές διατάξεις) Σελίδα 31 από 159

32 προηγμένες υπηρεσίες δημιουργίας, επεξεργασίας και παράλληλης και ασφαλούς διανομής δεδομένων σε πολλούς χρήστες προηγμένες υπηρεσίες αποθήκευσης, ανάκτησης και διαχείρισης κύκλου ζωής δεδομένων (storage area network, backup, retention) υποστήριξη υπηρεσιών πλεονασματικότητας (redundancy) για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διανομής περιεχομένου (non denial of service). Στο παρακάτω Σχεδιάγραμμα 1, γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της γενικής αρχιτεκτονικής των επιμέρους υποσυστημάτων και υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της προτεινόμενης πράξης. Στο Σχεδιάγραμμα 2, περιγράφεται αναλυτικότερα το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ΔΤ των ΓΤΕΕ. Στο σχεδιάγραμμα 2, παρουσιάζεται επίσης, η συνολική δομή του διαδικτυακού τόπου. Οι περιοχές με χρώμα λευκό-γαλάζιο αποτελούν περιοχές διαβαθμισμένης πρόσβασης, ενώ η περιοχή με κίτρινο χρώμα, αποτελεί περιοχή μη διαβαθμισμένης πρόσβασης. Σχεδιάγραμμα 1 Σελίδα 32 από 159

33 Σχεδιάγραμμα 2 Με την ολοκλήρωση του έργου θα διενεργηθούν οι κατάλληλες ενέργειες ευαισθητοποίησηςπροβολής & προώθησης, ώστε να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για το έργο και να ευαισθητοποιηθούν οι ωφελούμενοι. Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος καλείται να προτείνει δράσεις, οι οποίες θα ευαισθητοποιήσουν εξωτερικούς παράγοντες (ΥΠΕΞ, Ομογένεια, ερευνητές, πολίτες κ.α.), οι οποίοι με τη συνδρομή τους θα εμπλουτίσουν και κυρίως θα διαδώσουν τα αποτελέσματα του έργου. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Σκοπιμότητα Κεντρικό σημείο κάθε εθνικής στρατηγικής προβολής, αποτελεί η συντονισμένη προσπάθεια διαμόρφωσης ενός ενιαίου μηνύματος τόσο από πλευράς περιεχομένου, όσο και εικόνας. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα γίνει με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο, οι πλέον σύγχρονες υποδομές Πληροφορικής και Επικοινωνιών και, γενικότερα, η παρακίνηση για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο νέες ευκαιρίες επικοινωνίας και ενημέρωσης. Βασικό εργαλείο λοιπόν για την αποτελεσματική προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας στο εξωτερικό, την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τα εθνικά θέματα και την παροχή πληροφόρησης για τη χώρα, αποτελεί τόσο α) ο δικτυακός τόπος (ΔΤ) κάθε ΓΤΕΕ, όσο και β) η παροχή και διαχείριση σύγχρονων διαδραστικών υπηρεσιών μέσω της ΚΥ της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου των ΔΤ των ΓΤΕΕ και η παροχή διαδικτυακής τηλεόρασης και διαδραστικών υπηρεσιών χρήστη (διαδικτυακή τηλεφωνία κ.λπ.). Σελίδα 33 από 159

34 α) Στην παρούσα κατάσταση οι ΔΤ των ελληνικών αρχών στο εξωτερικό (ήδη λειτουργούν αποσπασματικά ΔΤ σε ορισμένα ΓΤΕΕ), συνιστούν ένα χαλαρό δίκτυο ιστοτόπων που χαρακτηρίζεται από: κατακερματισμό δικτυακών τόπων και υπηρεσιών (κάθε ΔΤ όπου υπάρχει, υποστηρίζεται από διαφορετικό πάροχο και χρησιμοποιεί διαφορετικό εξοπλισμό) έλλειμμα ασφάλειας καθώς οι υπάρχοντες ΔΤ δεν παρακολουθούνται/ελέγχονται κεντρικά από τη ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ (ευάλωτοι σε κακόβουλες επιθέσεις) αλλά γίνονται αντικείμενο αποκεντρωμένης διαχείρισης σοβαρές ελλείψεις περιεχομένου (μη επικαιροποίηση περιεχομένου) π.χ. λόγω έλλειψης προσωπικού, ή χρηματικών πόρων ανομοιόμορφη δομή και εμφάνιση και συχνή απουσία καλαισθησίας των ΔΤ απουσία ποιοτικών προτύπων ή αδυναμία τήρησης όπου υπάρχουν προβλήματα συντονισμού, μεμονωμένες ενέργειες, επικάλυψη υπηρεσιών και λειτουργιών αύξηση κόστους συντήρησης και σε πολλές περιπτώσεις απουσία επαρκούς συντήρησης μη ευρέως αναγνωρίσιμες-ανιχνεύσιμες ονοματοδοσίες (URLs) ιστοτόπων από το ευρύ κοινό και τις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης έλλειψη διαδραστικότητας, προσφορά ξεπερασμένων υπηρεσιών (ως επί το πλείστον στατικού περιεχομένου) β) Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και τη γενικότερη λειτουργία της ΚΥ της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και των ΓΤΕΕ, παρατηρείται η εξής κατάσταση: πεπαλαιωμένος εξοπλισμός στα ΓΤΕΕ καθώς και σε κρίσιμους λειτουργικούς κόμβους της ΚΥ αυξημένο και περιττό κόστος τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης μεταξύ ΚΥ και ΓΤΕΕ έλλειψη ασφαλούς τρόπου διακίνησης πληροφορίας και δεδομένων μεταξύ ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και ΓΤΕΕ περιορισμένες δυνατότητες παροχής και διασποράς διαδραστικού και πολυμεσικού υλικού έλλειψη σύγχρονων υπηρεσιών επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων έλλειψη κεντρικής διαχείρισης και αξιοπιστίας των προσφερόμενων υπηρεσιών έλλειψη ασφαλούς αποθήκευσης, διάθεσης και επικαιροποίησης ψηφιακού διαδραστικού υλικού έλλειψη σύγκλισης υπηρεσιών και υποδομών περιορισμένη διαλειτουργικότητα όσον αφορά τη χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, αναζήτηση και διάθεση της πληροφορίας περιορισμένες δυνατότητες απομακρυσμένης εκπαίδευσης και υποστήριξης των χρηστών/στελεχών. Η παρατηρούμενη έλλειψη ενός οργανωμένου και συστηματικού τρόπου προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό μέσω των ΓΤΕΕ, σηματοδοτεί την ανάγκη οργάνωσης και εφαρμογής ενός διαφορετικού τρόπου προσέγγισης, θεμέλιο λίθο της οποίας θα αποτελεί η προσπάθεια να δοθεί η δυνατότητα στα ΓΤΕΕ να αναπτύξουν καινοτόμες δράσεις προκειμένου να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τη θετική εικόνα της χώρας. Στην προκειμένη περίπτωση, η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη», εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια που καταβάλλει τόσο η ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ, όσο και οι υπόλοιποι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, για τη βελτίωση της Σελίδα 34 από 159

35 λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στις Επιχειρήσεις και τους Πολίτες. Βασικός στόχος-ρόλος του έργου είναι η ταχύτερη ενημέρωση της τοπικής κοινής γνώμης ανά ΓΤΕΕ με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες (ΤΠΕ), καθώς και η επίσης ταχύτερη ενημέρωση των Ελλήνων του εσωτερικού αλλά και των απόδημων Ελλήνων ανά τον κόσμο. Μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη καθίσταται εφικτή, η ενιαία παρουσίαση των ΓΤΕΕ και η συγκέντρωσή τους σε έναν κεντρικό χώρο, διευκολύνοντας τη γρήγορη πρόσβαση και την άμεση προβολή. Ιδιαίτερη διευκόλυνση παρέχεται στους απόδημους Έλληνες που μέσω της πύλης έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα νέα και στις εξελίξεις της ιδιαίτερης πατρίδας τους, όπως καταγράφεται στις αντίστοιχες εφημερίδες. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου, η οποία θα περιλαμβάνει το περιεχόμενο 34 περίπου ΓΤΕΕ, θα συμβάλλει στην αύξηση της ροής των πληροφοριών από την περιφέρεια προς το κέντρο, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ελλειμματική μέχρι σήμερα. Το έργο συντελεί στην υπέρβαση των ανισοτήτων αναφορικά με τη ροή της πληροφορίας, και εξισορροπεί και προάγει συνέργειες μεταξύ των ΓΤΕΕ στο εξωτερικό και της Κ.Υ της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ στην Ελλάδα. Η ολοκλήρωση των απαιτήσεων του έργου θα συνεισφέρει στην κάλυψη συγκεκριμένων και υπαρκτών αναγκών της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ, οι οποίες έως σήμερα είτε δεν καλύπτονται καθόλου, είτε καλύπτονται μερικώς ή αποσπασματικά αφού τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν, θα συμβάλλουν στην ορθότερη διαχείριση των διαδικασιών ενημέρωσης, στη μείωση του κόστους επιτέλεσης των διαδικασιών αυτών, στην εξοικονόμηση χρόνου κατά τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αυτών, στην αύξηση των δεικτών αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας και γενικά στον εκσυγχρονισμό τους. Το έργο θα συνεισφέρει στην επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου με τους ακόλουθους τρόπους: την υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού συστήματος συγκέντρωσης, κεντρικής διαχείρισης και αποθήκευσης του περιεχομένου των επιμέρους ΓΤΕΕ σε ένα αξιόπιστο σύστημα, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα σε τρίτους φορείς να δημοσιοποιούν στο ευρύ κοινό το παραγόμενο υλικό τους, ανακοινώσεις και προωθητικό υλικό για την εικόνα της Ελλάδας, θα δημιουργήσει ένα κεντρικό σημείο ενιαίας και έγκαιρης πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού για θέματα που σχετίζονται με την Ελλάδα με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της θετικής εικόνας της χώρας, θα δημιουργήσει ένα δυναμικό και εξελισσόμενο εργαλείο αμφίδρομης διαδραστικής επικοινωνίας με το εγχώριο κοινό και τη διεθνή κοινή γνώμη, αλλά και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (πολιτική ηγεσία, στελέχη ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ, δημοσιογράφοι, εξωτερικοί συνεργάτες, εκπρόσωποι εγχώριων και ξένων ΜΜΕ κ.ά.), δίνοντάς τους ταυτόχρονα τη δυνατότητα να εκθέσουν τις δικές τους απόψεις και τους προβληματισμούς τους, θα υπάρξει αμφίδρομη επικοινωνία που θα υλοποιείται είτε με τη μορφή ερωτηματολογίων και δημοσκοπήσεων, είτε με απλές φόρμες σχολιασμού/αναζήτησης για γενικά θέματα και ανά αντικείμενο, είτε μέσω συνδέσεων ιδιωτικού εικονικού δικτύου (VPN) και διαδικτυακής τηλεφωνίας (IP telephony) αλλά και μέσω τηλεδιασκέψεων πραγματικού χρόνου. Παράλληλα θα παρέχει τη δυνατότητα να αποστέλλονται ανακοινώσεις και ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε χρήστες και σε ομάδες χρηστών με κοινά χαρακτηριστικά, Σελίδα 35 από 159

36 θα δημιουργήσει ένα εύχρηστο και λειτουργικό τρόπο πρόσβασης, αλλά και χειρισμού, σε όλα τα στοιχεία των εφαρμογών, έτσι ώστε οι χρήστες που θα διαθέτουν τη σχετική άδεια πρόσβασης, να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν το περιεχόμενο του συστήματος με εύκολο και φιλικό τρόπο, χωρίς να απαιτείται η εκμάθηση εξειδικευμένων τεχνολογιών, υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών όσον αφορά τη λειτουργική σχεδίαση του ΔΤ, τα αισθητικά στοιχεία και την παρουσίαση της πληροφορίας και φυσικά τη συνεχή επικαιροποίηση και εγκυρότητα του περιεχομένου, ώστε να καταστεί το σύστημα ως παράδειγμα και πρότυπο καλής πρακτικής όπως συμβαίνει με τις αντίστοιχες δραστηριότητες άλλων χωρών που χρησιμοποιούνται πλέον στη διεθνή πρακτική ως υπόδειγμα, με την υιοθέτηση της αρχής του «Σχεδιάζοντας για Όλους», που προδιαγράφει προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία, βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, καθώς και των οδηγιών προσβασιμότητας W3C, θα διευκολύνει την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, με στόχο την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κ.λπ.), θα δημιουργήσει την αίσθηση της αλληλεπίδρασης και ταυτόχρονα της αξιοπιστίας, ασφάλειας και διαφάνειας όσον αφορά τα δεδομένα (εικόνα, ήχος, κείμενο κ.λπ.) που προσφέρονται στους χρήστες και το κοινό (διαδραστικότητα), ευέλικτη χρήση και αξιοποίηση της πληροφορίας και της γνώσης από τους ενδιαφερόμενους, μέσα από εργαλεία και μεθόδους αποθήκευσης και αναζήτησης (είτε με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων αναζήτησης είτε ακολουθώντας μια προκαθορισμένη ταξινόμηση) και ανάκτησής της, θα παρέχει καλύτερη υποστήριξη και περαιτέρω διευκολύνσεις στους ξένους ανταποκριτές, στελέχη ξένων ΜΜΕ και διαμορφωτές κοινής γνώμης υπέρ των ελληνικών θέσεων και απόψεων, θα παρέχει σε απομακρυσμένα γραφεία ή χρήστες ασφαλή πρόσβαση και ανταλλαγή δεδομένων (μέσω VPN) με το τοπικό δίκτυο των κεντρικών γραφείων, χωρίς την ανάγκη πληρωμής μισθωμένων γραμμών και συνεπώς με χαμηλότερο κόστος, επίτευξη δραστικής μείωσης του λειτουργικού κόστους των ΓΤΕΕ μέσω ανάλογου περιορισμού του κόστους των τηλεφωνικών κλήσεων (ενοποιημένες επικοινωνίες και εφαρμογές συνομιλίας με ένα κλικ, π.χ. IP Telephony), επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας, ελαχιστοποίηση της γεωγραφικής απόστασης και εξοικονόμηση χρόνου μέσω υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης, τηλεσυνεδρίων με απώτερο σκοπό την αμεσότερη προβολή της χώρας, ασφαλή ανταλλαγή και διακίνηση ευαίσθητων δεδομένων και πληροφοριών (μέσω κρυπτογράφησης και χρήσης VPN δικτύων) καθώς και αποθήκευση αυτών για μελλοντική χρήση, με τη χρήση ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαδικτυακής τηλεόρασης, πολύγλωσσου διαδραστικού περιεχομένου υψηλής προστιθέμενης αξίας και διασύνδεσης με κοινωνικά δίκτυα, το προς διάθεση υλικό αποκτά συγκριτικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με υπάρχουσες εμπορικές υλοποιήσεις, θα γίνεται παροχή ποιοτικά και ποσοτικά αναβαθμισμένων και σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης του Πολίτη και των επιχειρήσεων ΜΜΕ μέσα από το διαδίκτυο, με σχετικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος (με εκτέλεση εφαρμογών σε περιβάλλον εικονικών Σελίδα 36 από 159

37 μηχανών), προβολή πληροφοριακού υλικού σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους, εκδότες, ακαδημαϊκούς, κ.λπ. σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, επίτευξη αρτιότερης κατάρτισης του προσωπικού των ΓΤΕΕ και της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ (μέσω εκπαίδευσης), που κατ επέκταση θα συμβάλλει θετικά στην αποτελεσματικότερη συγκέντρωση, διαχείριση και προβολή του ανάλογου υλικού καθώς και στη ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Οφέλη Τα οφέλη τα οποία θα αποκομίσει ο Δημόσιος Φορέας (ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ), δύναται να διαιρεθούν σε 3 κύριες κατηγορίες (οργάνωση, υπηρεσίες, λειτουργίες), οι οποίες παρά το γεγονός πως αντιμετωπίζονται διακριτά, εντούτοις, χαρακτηρίζονται από στοιχεία συμπληρωματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε: Μείωση στο λειτουργικό κόστος, λόγω της επίδρασης παραγόντων, όπως είναι για παράδειγμα ο περιορισμός των γραφειοκρατικών διαδικασιών, λόγω της επικάλυψης υπηρεσιών και λειτουργιών. Αύξηση της παραγωγικότητας λόγω περαιτέρω εισαγωγής και εκτεταμένης χρησιμοποίησης των τεχνολογικών δυνατοτήτων που προσφέρει η σημερινή εποχή. Αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΓΓΕΕ - ΓΓΜΕ με ταυτόχρονη βελτίωση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Υλοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών (κάτι το οποίο υπαγορεύεται από την ίδια τη φύση του έργου και την παροχή της δυνατότητας στους Φορείς του Δημοσίου να προβάλλουν και να προωθήσουν την ίδια την Ελλάδα) και η χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής (όπως είναι για παράδειγμα η web-tv, καθώς επίσης και οι τεχνολογίες streaming για τη συνεχή αναμετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο). Δημιουργία βάσεων δεδομένων και ενιαίων δικτυακών υποδομών των ΔΤ των ΓΤΕΕ. Επιπρόσθετα, η ευρεία χρήση ΤΠΕ θα επιφέρει τομές στον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται έως σήμερα οι διάφορες λειτουργίες, οι οποίες καθίστανται περισσότερο ευέλικτες, γρήγορες και δυναμικές, ενώ παράλληλα, δημιουργούν το κατάλληλο υπόβαθρο για την επέκταση του ορίζοντα των δυνητικών εφαρμογών που δύνανται να υλοποιηθούν και να υποστηριχθούν. Παροχή ποιοτικά και ποσοτικά αναβαθμισμένων και σύγχρονων υπηρεσιών εξυπηρέτησης / ενημέρωσης του Πολίτη, των ΜΜΕ και γενικά των ωφελουμένων ομάδων, με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Θα διευκολύνει μια σημαντική κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ, κ.λπ.) ή ατόμων σε απομακρυσμένες περιοχές ή ειδικές ομάδες πληθυσμού που έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να εργάζονται μέσω του διαδικτύου, να δουν και να μελετήσουν το περιεχόμενο. Παράλληλα και σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, η υλοποίηση του παρόντος έργου θα συμβάλλει καθοριστικά στην υιοθέτηση και εξοικείωση του Φορέα με τις ΤΠΕ, ενέργειες οι οποίες σαφώς θα συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας, ενώ οι πολυδιάστατες και πολύπλευρες δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ, αποτελούν το κλειδί για να μπορέσει η ΓΓΕΕ - ΓΓΜΕ να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της και να τοποθετηθεί ταυτόχρονα με μία περισσότερο ανταγωνιστική θέση. Σελίδα 37 από 159

38 Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα αποτελέσει το έναυσμα για την παροχή σύγχρονων διαδραστικών υπηρεσιών προς τις ωφελούμενες ομάδες, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω. Α. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι Άμεσα ωφελούμενοι-εμπλεκόμενοι Κρατικοί φορείς και τα στελέχη τους: Σε πρώτο επίπεδο ανήκουν τα στελέχη της Κ.Υ της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και των τοπικών ΓΤΕΕ, που πρέπει να συνεργασθούν/συντονισθούν προκειμένου να παραδώσουν στον επισκέπτη/χρήστη ένα συνεκτικό προϊόν προβολής και καινοτόμων ψηφιακών διαδραστικών υπηρεσιών. Η εκτεταμένη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ αποτελεί το καλύτερο εργαλείο βελτιστοποίησης των υφιστάμενων διαδικασιών και των επιμέρους τρόπων οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών από τις Δημόσιες υπηρεσίες. Οι επιμέρους διευθύνσεις του φορέα, με προεξάρχουσες εκείνες της Δ/νσης Πληροφορικής και της Δ/νσης Υπηρεσιών Εξωτερικού, θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στη βελτίωση και διεύρυνση των υφιστάμενων δυνατοτήτων τους, αλλά περιλαμβάνουν παράλληλα την ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού τους μέσω της εξοικείωσης με το ευρύ φάσμα δυνητικών εφαρμογών των ΤΠΕ, καθώς και μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης που θα πραγματοποιηθούν με συστηματικό χαρακτήρα. Σε δεύτερο επίπεδο το έργο έχει επίσης στόχο, υπερβαίνοντας τις υφιστάμενες ανισότητες αναφορικά με τη ροή της πληροφορίας, να εξισορροπήσει και να προάγει συνέργειες ανάμεσα στους Δημόσιους Φορείς που σχετίζονται μεταξύ τους, όσον αφορά την υποστήριξη των μονάδων τους στο εξωτερικό και είναι η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας με τα επιμέρους ΓΤΕΕ και το Υπουργείο Εξωτερικών με τις πρεσβευτικές αρχές. Σε τρίτο επίπεδο ανήκουν οι υπόλοιποι κρατικοί φορείς των οποίων οι δραστηριότητες, επιδρούν στη διαμόρφωση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό (π.χ. όλα τα Υπουργεία, φορείς όπως ΕΟΤ, Invest in Greece, ΟΠΕ, ΣΕΒ, ΑΠΕ ΜΠΕ Α.Ε., ΕΚΕΒΙ, Οργανισμός Προώθησης Ελληνικού Πολιτισμού, σύλλογοι ομογένειας κ.λπ.) και θα παρέχουν ενημερωτικό υλικό αλλά και θα χρησιμοποιούν τις νέες υπηρεσίες. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της διαλειτουργικότητας, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των απαραίτητων συνεργασιών μεταξύ των διοικητικών υπηρεσιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες παράγουν πρωτογενώς υπηρεσίες καθώς και των απαραίτητων διεπαφών μεταξύ τους. Β. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι τελικοί χρήστες των νέων υπηρεσιών: Δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ, έλληνες ανταποκριτές στο εξωτερικό, ανταποκριτές ξένων ΜΜΕ στην Αθήνα, ομογενείς δημοσιογράφοι Διαμορφωτές κοινής γνώμης στο εξωτερικό Think Tanks του εξωτερικού Ομογενειακοί φορείς και οργανώσεις, ομογενείς Έδρες ελληνικών σπουδών σε ξένα πανεπιστήμια Πολιτειακοί - κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Ελλάδας κατά τις επισκέψεις τους στο εξωτερικό. Έλληνες δημοσιογράφοι που βρίσκονται σε δημοσιογραφικές αποστολές στο εξωτερικό ή επισκέπτονται για επαγγελματικούς λόγους το εξωτερικό. Σελίδα 38 από 159

39 Οι έλληνες πολιτικοί και διπλωματικοί συντάκτες, οι δημοσιογράφοι που αρθρογραφούν για διεθνούς ενδιαφέροντος θέματα Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ξένων χωρών Τα πολιτιστικά ιδρύματα, μουσεία, βιβλιοθήκες, κ.λπ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό Διάφοροι φορείς του εξωτερικού με δράσεις που σχετίζονται με την Ελλάδα Μη κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό Η σχετική με τα ΜΜΕ, διεθνείς σχέσεις κ.λπ. και τον οπτικοακουστικό τομέα εκπαιδευτική/ επιστημονική/πανεπιστημιακή κοινότητα στην Ελλάδα (φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές, ιστορικοί κ.λπ.) Πολίτες της αλλοδαπής που επιθυμούν να επισκεφθούν / να σπουδάσουν / να αναπτύξουν επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα Έλληνες που επισκέπτονται / σπουδάζουν / αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα στην αλλοδαπή Πολίτες του εξωτερικού που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες για διάφορα θέματα που αφορούν στη χώρα μας Ειδικές κατηγορίες πληθυσμού: ΑμΕΑ Το ακόλουθο σχεδιάγραμμα (σχήμα 13) παρουσιάζει συνοπτικά με γραφικό τρόπο τους δυνητικούς ωφελούμενους φορείς (Υπουργεία, πολίτες, Φορείς του δημοσίου τομέα, Ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λπ.): Σχήμα 13: Ωφελούμενοι φορείς Α2.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Σελίδα 39 από 159

40 Οι παράγοντες που δύναται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και να επηρεάσουν κατά τρόπο αρνητικό τον αρχικό σχεδιασμό ενδέχεται να είναι τόσο ενδογενείς και ως ένα βαθμό εντός της σφαίρας επιρροής του Φορέα, όσο και εξωγενείς και ως επί το πλείστον μη προβλέψιμοι από το Φορέα. Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου είναι οι κάτωθι: Χαμηλό και εκτός των συμφωνηθέντων επίπεδο ποιότητας των παρεληφθέντων τμημάτων υπηρεσιών / εφαρμογών / λογισμικού, Διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια του έργου και η αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, Μειωμένη ανταπόκριση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού στους στόχους του έργου, Μειωμένη συμμετοχή των στελεχών του Φορέα είτε συνολικά στην εκτέλεση του έργου, είτε ειδικότερα σε επιμέρους δράσεις (φάση της εκπαίδευσης για παράδειγμα) λόγω φόρτου εργασίας, Ζητήματα διατηρησιμότητας και επεκτασιμότητας της τεχνογνωσίας του έργου, Διαλειτουργικότητα με τα υφιστάμενα συστήματα. Στον ακόλουθο Πίνακα αποτυπώνονται οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και οι σχετικές ενέργειες αντιμετώπισης που πρέπει να λάβουν χώρα. Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Τύπος 1 Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Χαμηλό και εκτός των συμφωνηθέντων επίπεδο ποιότητας των παρεληφθέντων τμημάτων υπηρεσιών / εφαρμογών / λογισμικού. Διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια του έργου και η αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής Μειωμένη ανταπόκριση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού στους στόχους του έργου. Μειωμένη συμμετοχή των στελεχών του Φορέα είτε συνολικά στην εκτέλεση του έργου, είτε ειδικότερα σε επιμέρους δράσεις (φάση της εκπαίδευσης για παράδειγμα) λόγω φόρτου εργασίας. Ζητήματα διατηρησιμότητας και επεκτασιμότητας της τεχνογνωσίας του έργου Τ Ο Ο Δ Τ, Ο, Δ Κατάρτιση προδιαγραφών, αξιολόγηση της ποιότητας των τμημάτων εξοπλισμού / λογισμικού. Σύσταση Ομάδας Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή, συχνές συναντήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Πολύ καλή προετοιμασία των δράσεων δικτύωσης, παράλληλες δράσεις. Κατάλληλη προετοιμασία και προγραμματισμός, επιμερισμός εργασίας, διαρκής συνεννόηση με τις εσωτερικές μονάδες του Φορέα και τον Ανάδοχο. Εκπαίδευση προσωπικού, εγχειρίδια χρήσης, που στοχεύουν στην εύκολη και αυτόνομη χρήση του συστήματος, ενέργειες δημοσιότητας. 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 40 από 159

41 Διαλειτουργικότητα με τα υφιστάμενα συστήματα. Τ, Ο Μελέτη εφαρμογής, ανάλυση διαλειτουργικότητας, διασυνδεσιμότητας και αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων. Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών, Εξοπλισμού) Α3.1.1 Λειτουργική Ενότητα 1 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΩΝ ΓΤΕΕ» Α Σκοπός και στόχοι Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης, θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System - CMS), μέσω του οποίου τα ΓΤΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης δημιουργίας και διατήρησης ενός σύγχρονου και δυναμικού διαδικτυακού τόπου, με συστηματικό τρόπο, ευελιξία και χαμηλό κόστος συντήρησης. Ο δικτυακός τόπος θα προσφέρει καινοτόμες εφαρμογές σε κάθε ΓΤΕΕ ξεχωριστά και θα μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες, όσο και τις μελλοντικές ανάγκες προβολής της Ελλάδας στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες για ενημέρωση, προβολή και επικοινωνία με το ευρύτερο κοινό της κάθε χώρας. Προτείνεται η υλοποίηση ενός νέου λειτουργικού WebSite για κάθε ΓΤΕΕ το οποίο θα προσφέρει, δυναμική διαχείριση περιεχομένου με στόχο την ολοκληρωμένη και συνεχή ροή περιεχομένου. Η ολοκλήρωση των απαιτήσεων της ενότητας «Σχεδιασμός και ανάπτυξη των νέων ΔΤ των ΓΤΕΕ», θα συνεισφέρει στην κάλυψη συγκεκριμένων και υπαρκτών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, οι οποίες έως σήμερα, είτε δεν καλύπτονται καθόλου, είτε καλύπτονται μερικώς ή αποσπασματικά. Η επιτυχία της χρήσης του συστήματος θα προσμετρηθεί από το εύρος και το βαθμό που προσελκύει χρήστες και τους προτρέπει να αναζητούν διαθέσιμες πληροφορίες. Α Λειτουργικά χαρακτηριστικά Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου των ΔΤ που θα αναπτυχθεί, θα πρέπει να πληρεί κάποια καθορισμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, τα οποία δύναται να κατηγοριοποιηθούν στις ακόλουθες ενότητες: Γενικές Λειτουργίες Το προφίλ του συγκεκριμένου ΓΤΕΕ και της πρεσβευτικής αρχής στην οποία ανήκει οργανικά θεσμικά και χωροταξικά το ΓΤΕΕ. Σελίδα 41 από 159

42 Παρουσίαση συνδέσμων άλλων ιστοσελίδων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον (όπως το ΥΠ.ΕΞ, ο ΕΟΤ, το ΥΠ.ΠΟ. κ.λπ.) καθώς και συνδέσμων σε τοπικές ομογενειακές οργανώσεις, πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα. Συχνά Ερωτήματα και Απαντήσεις για την Ελλάδα (FAQs). Διαδραστικός Χάρτης Ελλάδας κόσμου. Φόρμα Επικοινωνίας Σχολίων. Χάρτης Κόμβου (Sitemap). Εφαρμογές, προγράμματα, ειδικό υλικό, διαδικτυακό ελληνικό λεξικό κ.α. Αναζήτηση στο διαδικτυακό κόμβο ή στο Google. Αναζήτηση στο Αρχειακό Υλικό του ΔΤ του ΓΤΕΕ. Σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, blogger). Διενέργεια Ερωτηματολογίων/δημοσκοπήσεων. Δυνατότητα ανάρτησης σχολίων για τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Πρόσβαση σε ΑμΕΑ. Πρόβλεψη λειτουργίας "φωνητικής πύλης" στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα πλοήγησης στους ΔΤ από ΑμΕΑ (π.χ. κατά τα πρότυπα της φωνητικής πύλης του site της ΚτΠ Α.Ε.). Λειτουργίες Επικαιρότητας και Ενημέρωσης Νέα - Ανακοινώνεις Εκδηλώσεις - Υπηρεσίες Δημοσιότητας ΓΤΕΕ Πληροφορίες Επικοινωνία και ανταλλαγή περιεχομένου με φορείς (Συλλόγους της Ομογένειας, ΥΠ.ΕΞ, ΕΟΤ, ΥΠ.ΠΟ, κ.λπ.) Προβολή Δελτίων Τύπου Προβολή Συνεντεύξεων Πληροφορίες για εκπαιδεύσεις και σεμινάρια Πληροφοριακό υλικό. Προβολή φωτογραφιών/βίντεο/ρεπορτάζ Ηλεκτρονική Εφημερίδα Ροή προγράμματος webtv Λειτουργίες Περιοχής Μελών Εγγραφή Χρηστών σε λίστα συνδρομητών παραληπτών του ενημερωτικού υλικού Ειδοποίηση / Ειδική ενημέρωση με αποστολή Συμμετοχή σε περιοχή συζήτησης (forum) Λειτουργίες Διαχείρισης Διαχείριση Δικαιωμάτων Πρόσβασης Χρηστών Δυνατότητα καταχώρησης ενημερωτικού υλικού (εκδότες) Παρακολούθηση λειτουργίας λογισμικού και υλικού Παρακολούθηση ιχνών και λειτουργιών χρηστών (auditing) Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Δημιουργία Αναφορών Στατιστικών Στοιχείων - Εκθέσεων Δημοσιότητας Σελίδα 42 από 159

43 Καθορισμός ροής προγράμματος WebTV Καθορισμός Κεντρικής Σελίδας Διαχείριση περιεχομένου (εισαγωγή/τροποποίηση/διαγραφή) Λειτουργίες Άλλων Δυναμικών Στοιχείων Αποστολή ημερήσιου ηλεκτρονικού μηνύματος με τα τελευταία νέα (newsletter) Διασύνδεση με τα υπόλοιπα Newsletters που παράγει η ΚΥ (GreekNewsAgenda) Προβολή συμπυκνωμένης λίστας νέων με τη χρήση του εργαλείου RSS Feeds Παρουσίαση αποτελεσμάτων πραγματοποιημένων δημοσκοπήσεων Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) Προβολή συμπυκνωμένης λίστας πληροφοριών του ή άλλων κυβερνητικών φορέων, με τη χρήση και την ενσωμάτωση του ανάλογου εργαλείου Εμφάνιση δημοφιλούς πληροφορίας μέσω υπηρεσιών «νέφους ετικετών» (tag cloud, π.χ. βλέπε επόμενο σχήμα 14): Σχήμα 14: Εμφάνιση δημοφιλούς πληροφορίας μέσω tag cloud Λειτουργίες Χρηστών Από την πλευρά του χρήστη το σύστημα θα υποστηρίζει: Τη συλλογή, επιμέλεια και διαχείριση των πληροφοριακών πόρων που σχετίζονται με τα ΓΤΕΕ, τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τη δυναμική έκδοση των πόρων αυτών στο Διαδίκτυο. Την ενημέρωση και συνεχή ανανέωση του περιεχομένου ώστε να είναι πάντα επίκαιρο, μέσω της υιοθέτησης ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου. Ευέλικτη χρήση και αξιοποίηση της πληροφορίας και της γνώσης μέσα από εργαλεία και μεθόδους αποθήκευσης και ανάκτησής της. Την επικοινωνία με το κοινό και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον επικοινωνιακό χαρακτήρα, και στην κατεύθυνση αυτή, η πύλη πρέπει να παρέχει αμφίδρομους διαύλους επικοινωνίας. Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Συμμετοχής: Οι υπηρεσίες Ενημέρωσης και Συμμετοχής επιτρέπουν στους χρήστες του συστήματος να ενημερώνονται πάνω σε ζητήματα σχετικά με το έργο, καθώς και να εκφράζουν τις απόψεις τους πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Οι τρόποι αυτοί δύνανται να είναι, είτε ορισμένοι από τη ΓΓΕΕ και να υλοποιούνται με τη μορφή ερωτηματολογίων και δημοσκοπήσεων, είτε ελεύθεροι και να υλοποιούνται με απλές φόρμες σχολιασμού για γενικά θέματα και ανά αντικείμενο. Σελίδα 43 από 159

44 Το δεύτερο τμήμα των υπηρεσιών επικοινωνίας έχει ως αντικείμενο, την αντίστροφη φορά επικοινωνίας, παρέχοντας στη ΓΓΕΕ τη δυνατότητα να αποστέλλει ανακοινώσεις και ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) σε χρήστες και σε ομάδες χρηστών με κοινά χαρακτηριστικά. Τη λειτουργία του δικτυακού τόπου για τις ανάγκες των εργαζομένων και των συνεργατών των ΓΤΕΕ, αλλά και των απλών πολιτών, για την κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης και τη διευκόλυνση της καθημερινής εργασίας τους. Α Εικαστικός σχεδιασμός Η αισθητική του Portal θα είναι σύγχρονη χωρίς να προδίδει τις ανάγκες μιας «εταιρικής» παρουσίασης αλλά και θα χαρακτηρίζεται από την ευκολία πλοήγησης του επισκέπτη. Η επιλογή των χρωμάτων, των φωτογραφιών και των γραμματοσειρών που συνθέτουν το εικαστικό μέρος, θα γίνει με άξονα τη σοβαρότητα και το κύρος, που το περιεχόμενο του Portal και η ενδυνάμωση του Προφίλ της Αναθέτουσας Αρχής απαιτεί. Συγκεκριμένα, προτείνονται οθόνες λιτές, με καθαρές γραμμές και σαφείς συμβολισμούς τόσο στις κύριες όσο και στις επιμέρους ενότητες, που δεν θα επιβαρύνουν την ταχύτητα πλοήγησης. Σε αυτό συμβάλλουν τα χρώματα και τα γραφήματα που χρησιμοποιούνται. Οι οθόνες καθοδηγούν το χρήστη ώστε να έχει κάθε στιγμή επίγνωση του σημείου που βρίσκεται και προσφέρουν πολλαπλούς τρόπους πρόσβασης στο υλικό. Πρέπει να τονιστεί ότι το γραφιστικό υλικό δεν λειτουργεί σε βάρος της πληροφόρησης αλλά τη χαρακτηρίζει και την υποστηρίζει και έχει σχέση με το εννοιολογικό concept που ακολουθείται. Ευκρινείς φωτογραφίες άριστης ποιότητας, ευδιάκριτες γραμματοσειρές και σημειολογικά επιλεγμένα χρώματα είναι απαραίτητα στοιχεία αισθητικής ισορροπίας. Οι βασικές πληροφορίες θα παρέχονται σε πρώτο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι οι βασικές ενότητες εμφανίζονται από την αρχική κιόλας σελίδα και έχουν σκοπό να βοηθήσουν το χρήστη να βρει την πληροφορία που χρειάζεται με σύντομα και εύκολα βήματα. Η διεπαφή θα είναι εύχρηστη και κατανοητή, θα παρέχει ομοιογενή παρουσίαση υψηλής ποιότητας και αισθητικής, βασισμένη σε συγκεκριμένο, εγκεκριμένο από το φορέα σχέδιο προτύπων επιφανειών και αντίστοιχων διεπαφών που θα παρουσιάζει το περιεχόμενο με δυναμικό τρόπο. Τέλος ένα Portal που θέλει να διατηρεί το ενδιαφέρον των επισκεπτών του πρέπει πρώτα απ όλα να έχει ζωντανό και ανανεώσιμο περιεχόμενο. Α Ομάδες Χρηστών - Δικαιώματα Πρόσβασης Η Διαδικτυακή Πύλη των ΓΤΕΕ διαθέτει τις ακόλουθες κατηγορίες χρηστών με διαφορετικό σκοπό κι αντικείμενο χρήσης: Ομάδα Ανώνυμων Χρηστών Διαδικτυακής Πύλης (Anonymous Users) Ομάδα Εγγεγραμμένων Επισκεπτών της Διαδικτυακής Πύλης (Guest Users) Ομάδα Εκδοτών στα ΓΤΕΕ και την ΚΥ (Editors) Ομάδα Διαχειριστών Διαδικτυακής Πύλης (Portal Administrators) Σελίδα 44 από 159

45 Αναφορικά με τις παραπάνω περιπτώσεις ομάδων χρηστών, πρέπει να τονίσουμε ότι όλες οι ομάδες, πλην της Ομάδας των Ανώνυμων Χρηστών, αποτελούν ομάδες χρηστών με διαβαθμισμένη πρόσβαση (εξουσιοδοτημένοι χρήστες). Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες διαφορετικών ομάδων χρηστών. Η κάθε ομάδα θα έχει διαφορετικές απαιτήσεις, αλλά και διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης. Καθεμία από τις ανωτέρω ομάδες χρηστών θα έχει τα κατάλληλα δικαιώματα χρήσης και διαχείρισης των δεδομένων της Διαδικτυακής Πύλης των ΓΤΕΕ. Σημαντικές για την ασφάλεια της εφαρμογής θεωρούνται η εξουσιοδότηση, ο έλεγχος της πρόσβασης στο σύστημα, η διαθεσιμότητα των δεδομένων και ο έλεγχος. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παραθέτουμε αναλυτικά τα δικαιώματα πρόσβασης των σελίδων, σε σχέση με τις ομάδες χρηστών που επισημάναμε στην προηγούμενη παράγραφο. α/α Όνομα Σελίδας Ανώνυμοι Χρήστες Ομάδες Χρηστών Εγγεγραμμένοι Εκδότες Διαχειριστές 1. Κεντρική Σελίδα 2. Παρουσίαση Δ.Τ ΓΤΕΕ-Πρεσβείας 3. FAQ 4. Διαδραστικός Χάρτης Ελλάδας- Κόσμου 5. Ενημερωτικά Δελτία 6. Προβολή Ενημερωτικών Δελτίων Εκτύπωση Ενημερωτικών Δελτίων Προώθηση Ενημερωτικών Δελτίων ( ,facebook,twitter) Αναζήτηση Αρχείου Ενημερωτικών Δελτίων Προβολή Αρχείου Ενημερωτικών Δελτίων Νέα Ανακοινώσεις (Προβολή Λίστας) Νέα Ανακοινώσεις (Προβολή Άρθρου) Εκδηλώσεις - Ενέργειες Δημοσιότητας ΓΤΕΕ Υπηρεσίες Ενημέρωσης & Συμμετοχής - Εγγραφή Χρηστών Διενέργεια Ερωτηματολογίων Δημοσκοπήσεων - Φόρμες Σχολιασμού Εγγραφή για επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σελίδα 45 από 159

46 17. Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 18. Χάρτης Ιστοτόπου (Sitemap) Συνδέσεις σε άλλες Ιστοσελίδες (ΕΟΤ, ΥΠΕΞ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ) Συνδέσεις σε Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook,twitter,blogger) 21. Συζητήσεις/Forum Εγγραφή στην Περιοχή Συζήτησης Σύνδεση - Προβολή Περιοχής Συζήτησης 24. Βοήθεια 25. RSS Feeds Εγγραφή χρήστη για τη λήψη Ενημερωτικών Δελτίων Ημερήσια λήψη Ενημερωτικών Δελτίων Διαγραφή από λίστα λήψης Ενημερωτικών Δελτίων Πληροφοριακό Υλικό (video, podcast, images, εφαρμογές) Ροή τηλεοπτικού προγράμματος (WebTV) 31. Ηλεκτρονική Εφημερίδα Σύνδεση Εκδότη-Διαχειριστή (Log in) Κεντρική Σελίδα Διαχείρισης Συστήματος 34. Ημερολόγιο Συμβάντων Δικαιώματα Πρόσβασης Χρηστών Κεντρική Σελίδα Διαχείρισης Περιοχής Δ.Τ Διαμόρφωση Σελίδων Δ.Τ ΓΤΕΕ (Personalization) 38. Διαχείριση Στοιχείων ΓΤΕΕ Διαχειριστική Σελίδα Ενημερωτικών Δελτίων Στατιστικά Στοιχεία Επισκεψιμότητας Διαχείριση της Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας ( ) Σελίδα 46 από 159

47 Διαχειριστική Σελίδα Περιοχών Συζητήσεων Διαχειριστική Σελίδα Αποστολής Ημερήσιου Ενημερωτικού Δελτίου Διαχειριστική Σελίδα Πληροφοριακού Υλικού Διαχειριστική Σελίδα Ηλεκτρονικής Εφημερίδας Διαχειριστική Σελίδα Τηλεοπτικού Προγράμματος Πίνακας 1 Α Ανάλυση δομής διαδικτυακού τόπου Με τον όρο Περιοχή μη Διαβαθμισμένης Πρόσβασης εννοούμε τις ιστοσελίδες εκείνες, όπου κάθε χρήστης της Διαδικτυακής Πύλης μπορεί να προσπελάσει, χωρίς να απαιτηθεί να ταυτοποιηθεί μέσω κάποιου λογαριασμού χρήστη. Με τον όρο Περιοχή Διαβαθμισμένης Πρόσβασης εννοούμε τις ιστοσελίδες εκείνες, όπου κάθε χρήστης της Διαδικτυακής Πύλης προκειμένου να προσπελάσει, απαιτείται να ταυτοποιηθεί μέσω κάποιου λογαριασμού χρήστη. Η επιλογή μιας σελίδας από την περιοχή της μη-διαβαθμισμένης πρόσβασης, οδηγεί κατευθείαν στη σελίδα αυτή. Αντίθετα, η επιλογή μιας σελίδας από την περιοχή της διαβαθμισμένης πρόσβασης οδηγεί αυτομάτως στη διαδικασία σύνδεσης ή εγγραφής σε υπηρεσίες (εφόσον δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί). Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί η χρωματική κωδικοποίηση, η οποία διαχωρίζει τις σελίδες μη διαβαθμισμένης πρόσβασης από τις σελίδες διαβαθμισμένης πρόσβασης, όπου υπάρχει διαβαθμισμένο περιεχόμενο, στο οποίο οι χρήστες δεν θα έχουν πρόσβαση, αν δεν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα. Στο σχήμα (σχεδιάγραμμα 3) παρουσιάζεται η συνολική δομή των σελίδων του διαδικτυακού τόπου. Οι σελίδες με χρώμα γαλάζιο αποτελούν σελίδες μη διαβαθμισμένης πρόσβασης, ενώ οι σελίδες με χρώμα κόκκινο, αποτελούν σελίδες διαβαθμισμένης πρόσβασης. Σελίδα 47 από 159

48 FAQ Διαδραστικός χάρτης Ελλάδας-Κόσμου Κεντρική Σελίδα Παρουσίαση ΔΤ ΓΤΕΕ- Πρεσβείας (Google Maps) Προώθηση Ενημερωτικών Δελτίων facebook, twitter, Διαμόρφωση Σελίδας ΓΤΕΕ(Personalization) Ενημερωτικά Δελτία (Προβολή Κατάστασης) Ενημερωτικά Δελτία (Προβολή Δελτίου) Εκτύπωση Διαχείριση Στοιχείων ΓΤΕΕ Διαχείριση/ Παραγωγή Ενημερωτικού Δελτίου Αναζήτηση Αρχείου Ενημερωτικών Δελτίων Νέα-Ανακοινώσεις (Προβολή Κατάστασης) Ενημερωτικά Δελτία (Προβολή Δελτίου) Νέα-Ανακοινώσεις (Προβολή Άρθρου) Κεντρική Σελίδα Διαχείρισης Περιοχής Εκδότη Στατιστικά Στοιχεία Επισκεψιμότητας Διαχείριση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Εκδηλώσεις- Ενέργειες Δημοσιότητας ΓΤΕΕ Λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Διαχείριση Πληροφοριακού Υλικού Ηλεκτρονική Εφημερίδα Υπηρεσίες Ενημέρωσης & Συμμετοχής (διαφημίσεις banners) - Εγγραφή Χρηστών Δημοσκοπήσεις Ερωτηματολόγια Φόρμες Σχολιασμού Διαχείριση Τηλεοπτικού Προγράμματος Επικοινωνία - Εγγραφή χρηστών στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σύνδεση (Log in) Λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Κεντρική Σελίδα Διαχείρισης Συστήματος Administrator Ημερολόγιο Συμβάντων Δικαιώματα Πρόσβασης Διαμόρφωση Σελίδας ΓΤΕΕ (Personalization) Διαχείριση Στοιχείων ΓΤΕΕ Χάρτης Ιστοτόπου Συνδέσεις σε Άλλες Ιστοσελίδες (Διαύγεια - Ερμής) Συνδέσεις σε Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης Κεντρική Σελίδα Διαχείρισης Περιοχής ΔΤ Administrator Διαχείριση/ Παραγωγή Ενημερωτικού Δελτίου Στατιστικά Στοιχεία Επισκεψιμότητας Συζητήσεις/ Forum Εγγραφή στο Forum Διαχείριση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Βοήθεια Σύνδεση-Προβολή Συζήτησης Διαχείριση Πληροφοριακού Υλικού Ηλεκτρονική Εφημερίδα RSS Feeds Ημερήσια λήψη Ενημερωτικών Δελτίων Διαχειριστική Σελίδα Τηλεοπτικού Προγράμματος Εγγραφή για τη λήψη Ενημερωτικών Δελτίων Διαγραφή από τη λήψη Ενημερωτικών Δελτίων Διαχειριστική Σελίδα Αποστολής Ημερήσιου Ενημερωτικού Δελτίου Πληροφοριακό υλικό Video, podcast εικόνες WebTv/ Ηλεκτρονική Εφημερίδα Διαχειριστική Σελίδα Περιοχής Συζητήσεων Σχεδιάγραμμα 3 - Σελίδες ΔΤ Σελίδα 48 από 159

49 Α Ανάλυση σελίδων διαδικτυακού τόπου Κεντρική Σελίδα Η Κεντρική Σελίδα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο της δικτυακής πύλης από το ευρύ κοινό. Θα περιέχει όλο το περιεχόμενο και τις λειτουργίες που χρειάζεται ένας χρήστης και θα ενσωματώνει τα δεδομένα σε ένα απλό παράθυρο. Στην Κεντρική Σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης, ο επισκέπτης μπορεί να δει τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται το λειτουργικό πρότυπο των βασικών επιλογών. Με την είσοδό του στην Κεντρική Σελίδα ο επισκέπτης ελκύεται από τον όμορφα σχεδιασμένο κύριο χώρο (πλαίσιο) του ιστοτόπου του ΓΤΕΕ, ο οποίος καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του χώρου της ιστοσελίδας, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο θα βρίσκονται οι βασικές λειτουργικές επιλογές της Διαδικτυακής Πύλης. Παράλληλα εκτός από τις δυνατότητες που παρέχονται στο χρήστη μέσα από τις επιλογές της κεντρικής σελίδας, ο επισκέπτης της Διαδικτυακής Πύλης έχει μια σειρά λειτουργικών επιλογών, όπως αποτυπώνονται διαγραμματικά στον περιβάλλοντα χώρο του κυρίως πλαισίου της ιστοσελίδας. Το σύνολο των λειτουργικών επιλογών βρίσκεται στα αριστερά, ενώ κάποιες κύριες επιλογές όπως η «Επικοινωνία», ο «Χάρτης Ιστοτόπου», κ.λπ., αποτυπώνονται σε θέση πάνω από τον κυρίως χώρο (πλαίσιο) της ιστοσελίδας. Αυτές οι βασικές λειτουργικές επιλογές της κεντρικής σελίδας αναλύονται στις επόμενες παραγράφους. Η πρόσβαση στην κεντρική σελίδα πραγματοποιείται μέσω οποιουδήποτε διαδικτυακού πλοηγού διαδικτύου (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera κ.α.) εισάγοντας τη δικτυακή διεύθυνση του αντίστοιχου ΓΤΕΕ. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα από οποιονδήποτε χρήστη, με τη χρήση οποιουδήποτε υπολογιστή, (επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές ταμπλέτας, έξυπνες συσκευές κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.), χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού. Σημειώνεται ότι για την πλοήγηση, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τη γλώσσα που επιθυµεί. Θα προσφέρονται οι παρακάτω δυνατότητες ανάκτησης υλικού: µέσω αναζήτησης (ο χρήστης θέτει ερωτήσεις και το σύστημα αποκρίνεται) µέσω πλοήγησης µε έτοιμες επιλογές (υπο-σελίδες) που θα προσφέρονται. Παρουσίαση του ΔΤ ΓΤΕΕ - Πρεσβείας Στη σελίδα αυτή προβάλλονται γενικές πληροφορίες σχετικά με το προφίλ του συγκεκριμένου ΓΤΕΕ καθώς και της πρεσβευτικής αρχής στην οποία ανήκει το ΓΤΕΕ, τους σκοπούς που εξυπηρετεί η δημιουργία της Διαδικτυακής Πύλης, κ.λπ. Η πληροφόρηση επιτελείται μέσω κείμενου ή άλλου ενημερωτικού υλικού όπως φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ. Παράλληλα ο επισκέπτης λαμβάνει γνώση για τους ρόλους που καλείται να αναλάβει μελλοντικά το όλο εγχείρημα, καθώς και την ύψιστη σημασία των ΓΤΕΕ για τη λειτουργία της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. FAQ Η σελίδα αυτή περιέχει πληροφορίες που αφορούν στη γενικότερη παρουσίαση της Ελλάδας (π.χ. χάρτης Ελλάδας με τη διοικητική και γεωγραφική δομή της χώρας κ.λπ, background information, Σελίδα 49 από 159

50 fact sheets για την ιστορία, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό πληροφορίες που θα βρίσκονται σε θεματικές κατηγορίες όπως Trade with Greece, Visit Greece, Meet Greece, Study Greece κ.λπ.). Ειδικά για την υπηρεσία FAQs, η Πύλη θα επιτρέπει στους διαχειριστές τη δυναμική ανανέωση των ερωτήσεων και απαντήσεων, μέσω ειδικών φορμών. Διαδραστικός χάρτης Ελλάδας - κόσμου Στη σελίδα του Διαδραστικού χάρτη της Ελλάδας θα γίνεται η γεωγραφική αντιστοίχιση και η χαρτογραφική απεικόνιση επιλεγμένων σηµείων πολιτιστικού ή τουριστικού ενδιαφέροντος της χώρας μας. Γίνεται επίσης γνωριμία του κοινού με όλα τα ΓΤΕΕ της Ελλάδας στο εξωτερικό. Στη σελίδα του Διαδραστικού χάρτη κόσμου θα γίνεται η γεωγραφική αντιστοίχιση σε παγκόσμια κλίμακα με τις χώρες όπου βρίσκονται εγκατεστημένα τα ΓΤΕΕ. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters) (Προβολή Κατάστασης) Στη σελίδα αυτή ο επισκέπτης της Διαδικτυακής Πύλης έχει τη δυνατότητα να δει μια σύντομη λίστα των τίτλων των ενημερωτικών δελτίων, τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας, όσο και των επιμέρους ΓΤΕΕ. Η προβολή γίνεται βάσει της ημερομηνίας του ενημερωτικού δελτίου, του διακριτικού τίτλου του και της σύντομης περίληψης του περιεχομένου. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά τα ακόλουθα: Σύντομος Διακριτικός Τίτλος σχετιζόμενος με το ενημερωτικό δελτίο Ημερομηνία δημοσίευσης Περίληψη Δυνατότητα εγγραφής στη λίστα αποδεκτών για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου. Προβολή Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters) Αφού επιλέξει το ενημερωτικό δελτίο που τον ενδιαφέρει ο επισκέπτης μπορεί να προβάλει το συνολικό περιεχόμενο ή να επιλέξει να κατεβάσει το συνημμένο αρχείο σε μορφή.pdf ή.doc αν το επιθυμεί. Κυρίως κείμενο με εικόνες Σχετική σύνδεση (εφόσον υπάρχει) Σχετική σύνδεση σε βίντεο (εφόσον υπάρχει) Συνημμένο αρχείο (εφόσον υπάρχει) προβολή και κατέβασμα download Δυνατότητα χρήσης Φόρμας Σχολιασμού Δυνατότητα εκτύπωσης (print-friendly). Εκτύπωση σελίδας ή ενημερωτικού δελτίου Η λειτουργία αυτή παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να εκτυπώσει τη σελίδα ή το ενημερωτικό δελτίο στα οποία βρίσκεται κάθε φορά, σε μορφή κατάλληλη προς εκτύπωση (print friendly). Κάθε έγγραφο που εμφανίζεται σε σελίδα πλήρους παρουσίασης περιεχομένου εμφανίζεται και σε σελίδα εύκολης εκτύπωσης. Η σελίδα αυτή είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να εγγυάται τη βέλτιστη εκτύπωση σε μέγεθος Α4 (έγχρωμο και ασπρόμαυρο εκτυπωτή). Είναι απλούστερη εικαστικά και περιέχει ολόκληρο το κείμενο του εγγράφου (χωρίς τη συμπληρωματική Σελίδα 50 από 159

51 πληροφορία των συνημμένων και των σχετικών αρχείων). Περιέχει επιπλέον τη διεύθυνση του εγγράφου (URI ή URL) και εντολή για εκτύπωση. Αποστολή-Προώθηση (Share posts) Ενημερωτικών Δελτίων Επιπλέον ο χρήστης έχει τη δυνατότητα για Αποστολή/Share posts των Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters), είτε σε λογαριασμό χρήστη στο facebook, είτε σε λογαριασμό χρήστη στο twitter (ή σε άλλο κοινωνικό δίκτυο π.χ. LinkedIn) ή σε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρήστη ( ). Κάθε σελίδα του Portal θα προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να την αποστείλει σε διεύθυνση (send this page to a friend) και να την προβάλλει σε κατάλληλη για εκτύπωση μορφή (print this page). Αναζήτηση Αρχείου Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters) Η αναζήτηση (Search Engine Field) στο αρχείο των Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters), αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, παρέχοντας ταξινόμηση αποτελεσμάτων και εύκολη εύρεση στο αρχείο των Ενημερωτικών Δελτίων. Στους νέους ΔΤ θα προστεθεί αναζήτηση με τη χρήση του εργαλείου Google Search στο περιεχόμενο του site (με προσθήκη text box σε κατάλληλο σημείο που θα συμφωνηθεί, για να εισάγονται οι όροι αναζήτησης) καθώς και ξεχωριστή αναζήτηση δελτίων. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την αναζήτησή του, στο αρχείο των Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters), με τους παρακάτω τρόπους: Αναζήτηση με ημερομηνία. Αναζήτηση με κριτήρια-λέξεις κλειδιά (keywords, βάσει τελεστών Boolean) χωρίς περίπλοκη σύνταξη. Δυνατότητα αναζητήσεων βάση ημερολογιακού διαστήματος. Δυνατότητα αναζητήσεων στο εσωτερικό του καταχωρημένου περιεχομένου. Νέα-Ανακοινώσεις (Προβολή Κατάστασης) Στη λίστα των βασικών λειτουργικών επιλογών ο επισκέπτης της Διαδικτυακής Πύλης έχει τη δυνατότητα μέσα από την επιλογή «Νέα Ανακοινώσεις» να δει σε εμφανή περιοχή του ιστοτόπου, να παρουσιάζονται τα δημοσιευμένα Νέα/Ανακοινώσεις με χρονική σειρά, από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα. Στο σημείο αυτό θα παρουσιάζονται συνοπτικά τα ακόλουθα: Σύντομος τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης Περίληψη Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα με το «ποντίκι» να επιλέξει το Νέο/Ανακοίνωση που επιθυμεί και σε δεύτερο επίπεδο να λάβει γνώσει του πλήρους περιεχομένου της ανακοίνωσης. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα προβολής των νέων και από την πρεσβευτική αρχή στην οποία ανήκει το ΓΤΕΕ. Νέα-Ανακοινώσεις (Προβολή Άρθρου) Σελίδα 51 από 159

52 Σε δεύτερο επίπεδο, αφού ο επισκέπτης έχει επιλέξει με τον τρόπο που περιγράφηκε στην παραπάνω παράγραφο το Νέο/Ανακοίνωση που επιθυμεί να διαβάσει, προωθείται σε μια νέα σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης, όπου πλέον έχει τη δυνατότητα να δει αναλυτικά το σχετικό περιεχόμενο, εμπλουτισμένο με εικόνες, αρχεία ήχου, αρχεία video κ.α. Συγκεκριμένα προβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία: Σύντομος τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης Περίληψη Κυρίως κείμενο με εικόνες Σχετική σύνδεση (εφόσον υπάρχει) Σχετική σύνδεση σε βίντεο (εφόσον υπάρχει) Συνημμένο αρχείο (εφόσον υπάρχει). Εκδηλώσεις-Ενέργειες Δημοσιότητας ΓΤΕΕ Ενιαία προβολή του προγραμματισμού των εκδηλώσεων των ΓΤΕΕ. Τα Γραφεία Τύπου συχνά πραγματοποιούν εκδηλώσεις για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Ο επισκέπτης των Δικτυακών Τόπων θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει είτε τις εκδηλώσεις του ΓΤΕΕ του οποίου τον ΔΤ επισκέπτεται, είτε το σύνολο των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται από τη ΚΥ και τα ΓΤΕΕ. Συγκεκριμένα προβάλλονται τα ακόλουθα: Ύπαρξη ηλεκτρονικού ημερολογίου εκδηλώσεων Ημερομηνία εκδήλωσης Περίληψη Αρχείο εκδηλώσεων που περιλαμβάνει: Κυρίως κείμενο με εικόνες Σχετική σύνδεση (εφόσον υπάρχει) Σχετική σύνδεση σε βίντεο (εφόσον υπάρχει) Προβολή Δελτίων Τύπου Προβολή Συνεντεύξεων Πληροφορίες για εκπαιδεύσεις και σεμινάρια Προβολή Ρεπορτάζ Συνημμένο αρχείο (εφόσον υπάρχει) Δυνατότητα ειδοποίησης/ενημέρωσης του κοινού μέσω η οποία θα συνίσταται στην παροχή πληροφοριών για ειδήσεις που είναι χρήσιμο να θέτουμε υπ όψιν δημοσιογράφων, αποστολή κάποιας πρόσκλησης σε εκδήλωση κ.λπ. Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Συμμετοχής Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον επικοινωνιακό χαρακτήρα, και στην κατεύθυνση αυτή, η πύλη πρέπει να παρέχει αμφίδρομους δίαυλους επικοινωνίας. Οι υπηρεσίες Ενημέρωσης και Συμμετοχής, επιτρέπουν στους χρήστες του συστήματος να ενημερώνονται πάνω σε ζητήματα σχετικά με τα επιμέρους ΓΤΕΕ και την Ελλάδα, καθώς και να εκφράζουν τις απόψεις τους πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Οι τρόποι αυτοί δύναται να είναι: Σελίδα 52 από 159

53 είτε ορισμένοι από τη ΓΓΕΕ, και υλοποιούνται με τη μορφή Ερωτηματολογίων και Δημοσκοπήσεων παρέχοντας, λήψη των απαντήσεων των χρηστών, αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων αυτών και έκδοση αναφορών-αποτελεσμάτων, είτε ελεύθεροι, και υλοποιούνται με απλές Φόρμες Σχολιασμού, για γενικά θέματα και ανά αντικείμενο, είτε ψηφιακές εκστρατείες επικοινωνίας (π.χ. προωθητικό υλικό, κείμενο, οπτικοακουστικό υλικό της εικόνας της χώρας, π.χ. βίντεο προώθησης τουρισμού), προβολή επιλεγμένου προωθητικού υλικού μέσω διαφημιστικών πλαισίων (banners) ή παρουσίαση δράσεων άλλων φορέων. Για να μπορεί κάθε χρήστης να συμμετάσχει ενεργά σε Δημοσκόπηση Ερωτηματολόγιο - Φόρμα Σχολιασμού, πρέπει σε πρώτο επίπεδο να επιλέξει το πλήκτρο «Εγγραφή». Αυτόματα οδηγείται σε μια τυποποιημένη φόρμα, όπου καλείται να συμπληρώσει τα παρακάτω πεδία: Όνομα * Επώνυμο * Διεύθυνση Τηλέφωνο Ψευδώνυμο * * Ο επισκέπτης πρέπει τουλάχιστον να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία με τον αστερίσκο. Μόνο μέσα από τη διαδικασία εγγραφής, ο ανώνυμος επισκέπτης αποκτά τα δικαιώματα της ομάδας των Εγγεγραμμένων Επισκεπτών Guest Users και μπορεί πλέον να συμμετέχει ενεργά, στις Δημοσκοπήσεις - Φόρμες Σχολιασμού που διεξάγονται στη διαδικτυακή πύλη. Στοιχεία Επικοινωνίας Δικτυακού Τόπου ΓΤΕΕ Στη σελίδα αυτή προβάλλονται τα στοιχεία επικοινωνίας του επιμέρους ΓΤΕΕ. Συγκεκριμένα δίνονται τα ακόλουθα δεδομένα: Ταυτότητα της υπηρεσίας. Στοιχεία διεύθυνσης (θέση στο χάρτη Google Maps). Τηλέφωνα επικοινωνίας με το κοινό ή fax. Ηλεκτρονική διεύθυνση ( ). Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ειδοποίησης / ενημέρωσης του κοινού μέσω , η οποία θα συνίσταται στην παροχή πληροφοριών για ειδήσεις που είναι χρήσιμο να θέτουμε υπ όψιν. Χάρτης Ιστοτόπου (Sitemap) Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει τη διαγραμματική απεικόνιση της δομής της Διαδικτυακής Πύλης. Σκοπός της είναι η διευκόλυνση των επισκεπτών στον εντοπισμό της σελίδας που τους ενδιαφέρει. Ο Χάρτης Ιστοτόπου παρουσιάζει τη δομή του portal, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να δει τι περιέχει η κάθε ενότητα, και να πλοηγείται γρήγορα και εύκολα. O χάρτης θα ενημερώνεται δυναμικά κάθε φορά που εισάγεται νέο περιεχόμενο. Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί η χρωματική κωδικοποίηση η οποία διαχωρίζει τις περιοχές μη διαβαθμισμένης πρόσβασης από τις περιοχές διαβαθμισμένης πρόσβασης. Σελίδα 53 από 159

54 Η επιλογή μιας σελίδας από την περιοχή της μη-διαβαθμισμένης πρόσβασης οδηγεί κατευθείαν στη σελίδα αυτή. Αντίθετα, η επιλογή μιας σελίδας από την περιοχή της διαβαθμισμένης πρόσβασης οδηγεί αυτομάτως στη διαδικασία σύνδεσης ή εγγραφής χρήστη (εφόσον δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί). Χρήσιμες Συνδέσεις σε άλλους Ιστοτόπους Η σελίδα αυτή έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και παρέχει στους επισκέπτες, χρήσιμες συνδέσεις σε άλλους διαδικτυακούς τόπους (Συλλόγους της Ομογένειας, ΥΠ.ΕΞ, ΕΟΤ, ΥΠ.ΠΟ, κ.λπ.) σχετικούς με κάθε πτυχή του ελληνικού γίγνεσθαι ανά θεματική κατηγορία και πολλαπλές εξειδικεύσεις (π.χ. πολιτισμός, τέχνες, μουσική / τουρισμός, μεσογειακή κουζίνα, ελληνικά ΜΜΕ, εφημερίδες). Η επιλογή κάποιας σύνδεσης αυτομάτως οδηγεί το χρήστη στην επιλεγμένη διεύθυνση ανοίγοντας νέο παράθυρο διαφυλλιστή (web browser). Επιπλέον θα υπάρχουν συνδέσεις σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, blogger). Δίνεται επίσης η δυνατότητα παρουσίασης και γνωριμίας με τοπικές ομογενειακές οργανώσεις, πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα που εδράζουν στο χώρο αρμοδιότητας της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα προβολής συμπυκνωμένης λίστας πληροφοριών του με χρήση και ενσωμάτωση του ανάλογου εργαλείου και δυνατότητα διασύνδεσης με την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ». Περιοχή Συζήτησης (Discussion Forum) Για να μπορέσει να συμμετάσχει ενεργά σε μια περιοχή συζήτησης, ο χρήστης πρέπει σε πρώτο επίπεδο, μέσα από τη σελίδα όπου εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων περιοχών συζητήσεων να επιλέξει το πλήκτρο «Εγγραφή». Αυτόματα οδηγείται σε μια τυποποιημένη φόρμα όπου καλείται να συμπληρώσει τα παρακάτω πεδία: Όνομα * Επώνυμο * Διεύθυνση Τηλέφωνο Ψευδώνυμο * * Ο επισκέπτης για να μπορεί να συμμετάσχει στην περιοχή Συζήτησης, πρέπει τουλάχιστον να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία με τον αστερίσκο. Μόνο μέσα από τη διαδικασία εγγραφής, ο ανώνυμος επισκέπτης αποκτά τα δικαιώματα της ομάδας των Εγγεγραμμένων Επισκεπτών Guest Users και μπορεί πλέον να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις που διεξάγονται στη διαδικτυακή πύλη. Στη συνέχεια ο επισκέπτης Guest User της Διαδικτυακής Πύλης μπορεί να επιλέξει από μια διαθέσιμη λίστα την περιοχή συζήτησης (Forum) που τον ενδιαφέρει. Προβολή Περιοχής Συζήτησης Έχοντας επιλέξει από το προηγούμενο επίπεδο κάποια Περιοχή Συζήτησης από τη λίστα με τις διαθέσιμες, ο επισκέπτης οδηγείται σε αυτό το επίπεδο όπου μπορεί πλέον να παρακολουθήσει το Forum-Συζήτηση που έχει επιλέξει. Σελίδα 54 από 159

55 Βοήθεια Ο διαδικτυακός κόμβος διαθέτει σελίδες βοήθειας και συχνών ερωτήσεων, κατηγοριοποιημένων σε θεματικές ενότητες. RSS Feeds Το RSS (Really Simple Syndication) είναι μια πρωτοποριακή τεχνολογία που επιτρέπει την αυτόματη λήψη πληροφοριών ειδήσεων από ιστοσελίδες και απαλλάσσει το χρήστη από τη χρονοβόρα διαδικασία αναζήτησης των ειδήσεων που τον ενδιαφέρουν. Το RSS είναι ένα Format ανταλλαγής περιεχομένου που βασίζεται στη γλώσσα XML. Ένα «κανάλι» RSS αποτελείται από μια λίστα στοιχείων, που περιέχουν έναν τίτλο και το αντίστοιχο link προς την αντίστοιχη ιστοσελίδα που έχει την είδηση. Οι ΔΤ θα προσφέρουν αυτή την υπηρεσία και έτσι κάθε είδηση με το πλήρες περιεχόμενό της είναι προσβάσιμη μέσω του εργαλείου «RSS Feeds». Εγγραφή (Subscribe) σε λίστα αποδεκτών για τη Λήψη Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters) Αν ο επισκέπτης επιθυμεί να ενταχθεί στη λίστα αποδεκτών του ημερήσιου ενημερωτικού δελτίου, τότε μέσω του ειδικού πλήκτρου εγγραφής της σελίδας οδηγείται σε ένα επόμενο επίπεδο όπου καλείται να συμπληρώσει μια τυποποιημένη φόρμα με τα παρακάτω στοιχεία: Επώνυμο * Όνομα * Διεύθυνση Τηλέφωνο * Κράτος * Για να μπορέσει να ενταχθεί στη λίστα των αποδεκτών ο υποψήφιος συνδρομητής πρέπει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία με τον αστερίσκο (*), να αποδεχτεί τους όρους χρήσης και να πατήσει το πλήκτρο «Καταχώρηση» το οποίο βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη φόρμα εισαγωγής των στοιχείων. Με την παραλαβή των δεδομένων από τον κεντρικό server, αποστέλλεται αυτόματα στο που έχει δηλώσει ο υποψήφιος συνδρομητής ένα url για να επιβεβαιώσει την εγγραφή του. Με την κλήση αυτού του url, η εγγραφή επιβεβαιώνεται και αποστέλλεται αυτόματα στο που έχει δηλώσει ο υποψήφιος συνδρομητής, σχετικό μήνυμα. Αντίστοιχα ο χρήστης με την κλήση των κατάλληλων συνδέσμων είναι δυνατό να μεταβάλλει τα δεδομένα του ή και να διαγραφεί από την υπηρεσία. Με την εγγραφή του ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να λαμβάνει το ημερήσιο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) του ΓΤΕΕ για το οποίο έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Διακοπή Αποστολής Ενημερωτικών Δελτίων Τέλος ο εγγεγραμμένος χρήστης της Υπηρεσίας Αποστολής Ενημερωτικών Δελτίων, μπορεί όποτε το επιθυμεί να διακόψει την αποστολή των Ενημερωτικών Δελτίων συμπληρώνοντας στην ίδια σελίδα με τη φόρμα των στοιχείων το πεδίο «Διακοπή Αποστολής Ενημερωτικών Δελτίων». Στο συγκεκριμένο πεδίο συμπληρώνει απλά τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ( ) Σελίδα 55 από 159

56 την οποία είχε αρχικά δηλώσει στη φόρμα εγγραφής αποδεκτών και πατά το πλήκτρο «Καταχώρηση». Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά, ο χρήστης της υπηρεσίας σταματά να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο στην ηλεκτρονική του Διεύθυνση. Προβολή Πληροφοριακού υλικού Θα υπάρχει η δυνατότητα προβολής, εικόνων, Photogallery με επιλογή εμφάνισης φωτογραφιών με λεζάντα και slideshow σε πολλαπλές σελίδες, από τις πλούσιες πηγές ειδήσεων που διαθέτει τόσο η ΚΥ της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ, όσο και τα ΓΤΕΕ και θα στηρίζεται στην καθημερινή επικαιρότητα. Επιπλέον θα παρέχεται η δυνατότητα για διάθεση Εφαρμογών, Προγραμμάτων, Ειδικού Υλικού (π.χ. λογισμικό εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, διαδικτυακό ελληνικό λεξικό κ.λπ.). Θα δημιουργηθούν συνθήκες ολοκληρωμένης προσέγγισης των χρηστών, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των «έξυπνων» κινητών και των tablet-pc, για την παροχή προσωποποιημένηςστοχευμένης πληροφόρησης, παρέχοντας ευκαιρίες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Προβολή Τηλεοπτικού Προγράμματος (WebTV) Θα υπάρχει η δυνατότητα προβολής βίντεο μέσω παραθυρικής εφαρμογής (λογισμικό διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου). Αρχικό περιεχόμενο Ο Ανάδοχος στα πλαίσια του έργου θα ενημερώσει την Πύλη του κάθε ΓΤΕΕ με το αρχικό της περιεχόμενο. Αρχικά θα γίνει η συγκέντρωση και η επεξεργασία του αναγκαίου ψηφιακού περιεχομένου για την υλοποίηση των επιμέρους ιστοτόπων. Το υλικό μπορεί να είναι σε μορφή κειμένου, πίνακα, εικόνας, βίντεο, κ.λπ. Η σύνταξη, αλλά και η μετάφραση του αρχικού αυτού περιεχομένου της κάθε διαδικτυακής πύλης δεν αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου, αλλά θα προσφερθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Α Περιοχή διαβαθμισμένης πρόσβασης Με τον όρο Περιοχή Διαβαθμισμένης Πρόσβασης εννοούμε τις ιστοσελίδες εκείνες όπου κάθε χρήστης της Διαδικτυακής Πύλης προκειμένου να προσπελάσει, απαιτείται να ταυτοποιηθεί μέσω κάποιου λογαριασμού χρήστη. Η ταυτοποίηση αυτή πραγματοποιείται από την κεντρική σελίδα μέσω της λειτουργίας «Σύνδεση» (Log in). Μόνο οι ειδικές κατηγορίες χρηστών στους οποίους έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία ένα μοναδικό όνομα χρήστη και ένας κωδικός ασφαλείας μπορούν να επισκεφτούν την περιοχή διαβαθμισμένης πρόσβασης. Τα ακριβή δικαιώματα του κάθε χρήστη ορίζονται από το σύστημα ασφαλείας του διαδικτυακού τόπου, βάσει των δικαιωμάτων του ρόλου/ομάδας στον οποίο ανήκουν. Αναφέρουμε επιγραμματικά τις ομάδες χρηστών οι οποίες έχουν τη δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης και ανάγκη ταυτοποίησης των στοιχείων τους. Εκδότες (Editors) Διαχειριστές Διαδικτυακής Πύλης (Portal Administrators) Σελίδα 56 από 159

57 Εγγεγραμμένων Επισκεπτών της Διαδικτυακής Πύλης (Guest Users) μόνο για τη χρήση των υπηρεσιών που έχουν περιγραφεί παραπάνω (λήψη ενημερωτικού δελτίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φόρμες σχολιασμού, συμμετοχή σε δημοσκοπήσειςερωτηματολόγια, λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τις σελίδες όπου έχουν πρόσβαση οι Εκδότες (Editors) και οι Διαχειριστές της Διαδικτυακής Πύλης (Portal Administrators). Σύνδεση (Log in) διαβαθμισμένων χρηστών Η παραπάνω λειτουργία της Κεντρικής Σελίδας αναλαμβάνει την ταυτοποίηση και εξουσιοδότηση των διαβαθμισμένων χρηστών. Κατόπιν της επιτυχούς σύνδεσης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί την περιοχή του διαδικτυακού τόπου που δεν είναι προσβάσιμη στο ευρύ κοινό και παρέχει διευρυμένη πρόσβαση των χρηστών των τοπικών ΓΤΕΕ από και προς τους πόρους της κεντρικής υπηρεσίας και αντίστροφα (π.χ. file sharing), διασύνδεση και επικοινωνία των χρηστών μεταξύ τους για την ανταλλαγή εφαρμογών-πληροφορίας. Το κάθε ΓΤΕΕ θα πρέπει να έχει ένα διαχειριστή (administrator) και έναν ή περισσότερους προκαθορισμένους εκδότες (editors), οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την επιλογή του εικαστικού τμήματος της ιστοσελίδας του αντίστοιχου ΓΤΕΕ καθώς και του περιεχομένου αυτής. Ο κάθε χρήστης θα απαιτείται να συνδέεται στο σύστημα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του (login credentials), ώστε να έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό του αντίστοιχου ΓΤΕΕ, στο οποίο έχει οριστεί ως διαχειριστής (administrator) ή εκδότης (editor). Κεντρική Σελίδα Διαχείρισης Συστήματος Στην Κεντρική Σελίδα Διαχείρισης Συστήματος έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν οι Διαχειριστές της Διαδικτυακής Πύλης (Portal Administrators). Αυτοί θα έχουν την ευθύνη για τον εντοπισμό προβλημάτων, δυσλειτουργιών, καθυστερήσεων στους χρόνους ανταπόκρισης και την κοινοποίησή τους στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου και στον ανάδοχο. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης από τη λειτουργία «Σύνδεση» στην Κεντρική Σελίδα, ο Διαχειριστής Διαδικτυακής Πύλης οδηγείται στην Κεντρική Σελίδα Διαχείρισης Συστήματος η οποία του παρέχει πλήρη διαχειριστικά προνόμια μέσα από ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον της καθημερινής λειτουργίας της πύλης. Το κάθε ΓΤΕΕ θα πρέπει να έχει ένα διαχειριστή (administrator) και αφού ταυτοποιηθεί έχει τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης και παραμετροποίησης της εφαρμογής σε πεδία όπως η διαχείριση των χρηστών και των ομάδων στις οποίες ανήκουν, η διαχείριση του περιεχομένου και της δομής του ιστοτόπου, ο έλεγχος των αρχείων συμβάντων κ.λπ. Το σύστημα διαχείρισης θα παρέχει εύκολη διαχείριση και ανανέωση πολυγλωσσικού περιεχομένου, ευχρηστία και φιλικότητα μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του web browser, υποστήριξη διαφόρων μορφών περιεχομένου (HTML, XHTML, κείμενο, ήχο, video κ.ά.), πολλαπλά δυναμικά επίπεδα διαχείρισης και πρόσβασης στο περιεχόμενο καθώς και ειδικό αρχείο καταγραφής (log record) για την παρακολούθηση των αλλαγών. Προφανώς το σύστημα θα συνοδεύεται από όλη την υποδομή ώστε τα κατάλληλα άτομα των οποίων ο έλεγχος αυθεντικότητας γίνεται με τη χρήση Username/Password, να μπορούν να εκτελούν εύκολα όλες τις συνήθεις εργασίες παρακολούθησης και διαχείρισης του συστήματος και Σελίδα 57 από 159

58 την άμεση ενημέρωση σε περίπτωση προβλήματος που θα προσφέρονται σε εύχρηστες οθόνες διαχείρισης, εύκολα προσβάσιμες από τους Διαχειριστές του Portal. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης και παραμετροποίησης του συστήματος αναφορικά με τον εμπλουτισμό και τη συντήρηση των παραμετρικών στοιχείων της εφαρμογής (Βασικοί Πίνακες). Ημερολόγιο Συμβάντων: Δημιουργία ημερολόγιου (event log) με μηνιαία και ημερήσια παρουσίαση συμβάντων σε περίπτωση προβλήματος. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην παρακολούθηση της χρήσης του συστήματος, από τους διαχειριστές, ώστε να μπορεί να γίνει εύκολα η αποτίμηση της αξίας του έργου. Μέσα από την καταγραφή (log book) θα παρέχεται η δυνατότητα τήρησης ιστορικού ροής εργασιών, καταγραφής σταδίων και αναφοράς προβλημάτων. Επιπλέον, το προτεινόμενο σύστημα θα παρέχει μηχανισμό ελέγχου και καταγραφής των ενεργειών των χρηστών σε όλα τα επίπεδα (εκτελούμενης εργασίας, διακινούμενου ηλεκτρονικού εγγράφου) έτσι ώστε όλες οι ενέργειες που πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο περιβάλλον να καταγράφονται µε λεπτομέρεια. Υποστηρίζεται δηλαδή η δυνατότητα παραγωγής αναφορών σχετικών με την κατάσταση των διαχειριζόμενων γνωστικών αντικειμένων ή των αλληλεπιδράσεων των χρηστών. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατός ο εντοπισμός λαθεμένων ή κακόβουλων ενεργειών από εξουσιοδοτημένους ή μη χρήστες (αντίστοιχα) σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη (revision / audit / accountability). Με τον τρόπο αυτό, ο χρήστης δεν μπορεί να αρνηθεί την ευθύνη για μια ενέργειά του (non-repudiation). Δικαιώματα Πρόσβασης Διαχείρισης Χρηστών Για την κεντρικοποιημένη διαχείριση των χρηστών παρέχονται υπηρεσίες αυθεντικοποίησης (authentication) και εξουσιοδότησης (authorization) σε χρήστες ή ομάδες χρηστών. Σε λογικό επίπεδο και με τη δημιουργία των αντίστοιχων πινάκων στη Βάση Δεδομένων καθορίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης στην πληροφορία σε επίπεδο ρόλου. Στις δυνατότητες ασφάλειας θα περιλαμβάνονται: Ο ορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης σύμφωνα με το προφίλ του χρήστη, Μηχανισμοί για τη διαχείριση των passwords, ανάλογα με τις απαιτήσεις, όπως: Απενεργοποίηση του user account μετά από συγκεκριμένο αριθμό ανεπιτυχών συνδέσεων που οφείλεται σε λανθασμένο password, ή εφόσον το user account παραμείνει αδρανές για κάποιο χρονικό διάστημα, με παράλληλη ειδοποίηση του διαχειριστή του συστήματος (alerting). Επιβεβλημένη αλλαγή του password μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε υποκλοπή (ανθρώπινος παράγοντας) παύει να αποτελεί απειλή μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια: προστασία από κινδύνους, ιούς, παραβίαση πρόσβασης, δημοσίευση μη ελεγμένων πληροφοριών. Κεντρική Σελίδα Διαχείρισης Περιοχής ΔΤ Σελίδα 58 από 159

59 Για το εν λόγω υποσύστημα θα πρέπει να προσφερθεί το κατάλληλο εργαλείο για τη διαχείριση περιεχομένου (content management system) που απαιτείται να προτυποποιηθεί και να αυτοματοποιηθεί, στα πλαίσια της διαδικασίας Διαχείρισης Περιεχομένου, το οποίο να υποστηρίζει βάση δεδομένων και πλήρως όλες τις λειτουργίες που αφορούν στη συλλογή, αξιολόγηση, επεξεργασία, κατηγοριοποίηση και έλεγχο του περιεχομένου πριν αυτό δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, βάσει συγκεκριμένων ρόλων και κανόνων κριτηρίων. Tο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου θα διαθέτει ολοκληρωμένο γραφικό περιβάλλον το οποίο θα συνίσταται από προεγκατεστημένα πρότυπα (templates), τα οποία μπορούν να παραμετροποιηθούν για τη γραφιστική απεικόνιση των σελίδων και του περιεχομένου της πύλης (portal). Επιπλέον, θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και εγκατάστασης νέων προτύπων καθώς και του καθορισµού της δοµής πλοήγησης. Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου θα υλοποιείται με κατάλληλο λογισμικό ώστε να παρέχει λειτουργικότητα διαχείρισης βασικών τύπων περιεχομένου (κείμενα, εικόνες, αρχεία, σύνδεσμοι) με ταυτόχρονη δυνατότητα χρήσης μεταδεδομένων για την αποθήκευση των δεδομένων. Θα υπάρχει Σουίτα Εργαλείων (development tools) για την ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση των Πυλών. Με τη χρήση οπτικών σχεδιαστικών εργαλείων λογικής WYSIWYG ο χρήστης θα έχει στη διάθεσή του εργαλειοθήκες για τη μορφοποίηση των κειμένων, ώστε να μπορεί να αλλάζει το αισθητικό τμήμα των περιεχομένων. Πέρα από τα ελληνικά, το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης συντήρησης επιπλέον γλωσσικών εκδόσεων της πύλης (αγγλικής, γαλλικής κ.λπ). Οι διαφορετικές εκδόσεις καλύπτουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τα στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος (κείμενα κουμπιών, στοιχεία του μενού, μηνύματα προς το χρήστη, κ.λπ.). Μέσα από ένα εύχρηστο εργαλείο ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης περιεχομένου (tagginglabelling) θα υποστηρίζονται οι σχέσεις των πληροφοριακών μονάδων (video, εικόνες, κείμενο, κ.λπ), μεταξύ τους, παρέχοντας τη δυνατότητα αναζήτησης βάσει χαρακτηριστικών και σχέσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται η βασική λειτουργικότητα του υποσυστήματος λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου: Δυνατότητα διαμόρφωσης και μετέπειτα επισκόπησης του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης από τους διαχειριστές περιεχομένου του φορέα χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής. Σύστημα διαχείρισης website - ασφαλές σύστημα εισόδου για τους υπεύθυνους ανανέωσης του περιεχομένου. Δημιουργία σχεδιαστικού μοντέλου αρχικής δυναμικής σελίδας. Αντικειμενοστραφής και πολυ-επίπεδη αρχιτεκτονική σχεδιασμού και οργάνωσης των δομών, των οντοτήτων και των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν τα περιεχόμενα της Πύλης (δεδομένα χρήστες εφαρμογές). Χρήση των προτύπων ανοιχτών αρχιτεκτονικών. Κατασκευή της δομής της ιστοσελίδας (σχεδιασμός, εμφάνιση, περιεχόμενο, λειτουργικότητα, χρηστικότητα) σύμφωνα με το πρότυπο W3C-HTML5. Δημιουργία ειδικών γραφικών και επιμέρους γραφίστικων για την εικαστική σύνθεση της σελίδας. Επιμέρους κατασκευή δυναμικών σελίδων. Σελίδα 59 από 159

60 Πολλαπλές γλωσσικές εκδόσεις του περιεχομένου. Το σύστημα θα παρέχει δυνατότητες για την ευέλικτη συντήρηση του περιεχομένου σε πολλές γλώσσες. Κατανοητό σύστημα πλοήγησης και θεματολογίας. Ο χρήστης θα μπορεί να κινείται άνετα ανάμεσα σε περιλήψεις του περιεχομένου και σε λεπτομερή και δομημένη ανάπτυξη αυτού. Δυνατότητα πρόσβασης σε ιεραρχικούς καταλόγους εγγράφων και αρχείων περιεχομένου σύμφωνα με πολλαπλή θεματική κατηγοριοποίηση, καθώς και δυνατότητα τεκµηρίωσης του υλικού. Λογισµικό για τον έλεγχο του υλικού πριν τη δηµοσιοποίησή του µέσω του υποσυστήµατος παρουσίασης. Δυνατότητα υποστήριξης καταγραφής διαφορετικών εκδόσεων (versions) των εγγράφων, check-in/check-out και publication approval με πολλά βήματα. Εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα (video, εικόνες, κείμενο, κ.λπ). Επεξεργασία / διαγραφή δεδομένων (video, εικόνες, κείμενο κ.λπ). Δημιουργία, επεξεργασία και δυνατότητα διαγραφής κατηγοριών (tags,labels). Μηχανισμός για βασική παρουσίαση και κατηγοριοποίηση. Μηχανισμός προβολής ανανέωσης νέων/ανακοινώσεων. Online επικοινωνία με τη χρήση ηλεκτρονικών φορμών που συμπληρώνονται από τους χρήστες ώστε να υποβάλουν ερωτήσεις ή σχόλια. Μηχανισμός δημιουργίας δημοσκοπήσεων (surveys) μέσα από το περιβάλλον του Portal. Διενέργεια online δημοσκοπήσεων - ερωτηματολογίων (polls, surveys). Φόρμες σχολιασμού. Ασφαλής πρόσβαση των εγγεγραμμένων χρηστών και ομάδες συζητήσεων σε πραγματικό χρόνο για γενικά θέματα και ανά αντικείμενο (forums). Μηχανισμός ενημέρωσης και αποστολής μέσω του website σε εγγεγραμμένους χρήστες. Χρήση εργαλείων «νέφους ετικετών» (tag cloud). Δημιουργία ανακατευθύνσεων των domains στην κεντρική σελίδα. Δημιουργία meta tags για την προσαρμογή του site σε μηχανές αναζήτησης. Εμφάνιση ημερομηνίας, λειτουργία «πρόσθεση στα αγαπημένα» κ.λπ. Site Map. Newsletters. Πολυγλωσσικό περιβάλλον διαχείρισης. Manual και στοιχεία βοήθειας. Photo gallery με επιλογή εμφάνισης φωτογραφιών με λεζάντα και slideshow σε πολλαπλές φωτογραφίες. Εύχρηστη διαχείριση banners. Διαμόρφωση Σελίδας ΓΤΕΕ (Personalization) Μέσα από αυτήν την καρτέλα ο εκδότης έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει την εμφάνιση της κάθε σελίδας του αντίστοιχου ΓΤΕΕ, επιλέγοντας ένα από τα διαθέσιμα πρότυπα. Το εικαστικό τμήμα (layout) των ιστοσελίδων θα δημιουργείται μέσω προκαθορισμένων προτύπων (templates). Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το πώς θα είναι το εικαστικό μέρος των ιστοσελίδων Σελίδα 60 από 159

61 (layout) από αριθμό προτύπων (templates) και μέσα στο οποίο θα καλείται να προσθέσει το ειδησεογραφικό υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, υπερσυνδέσεις σε άλλες σελίδες). Το κάθε πρότυπο (template) θα είναι διαιρεμένο σε τμήματα όπου, μέσω του διαχειριστικού εργαλείου, θα υπάρχουν οι επιλογές για την προσθήκη στοιχείων τα οποία στο σύνολό τους θα αποτελούν το πληροφοριακό υλικό του αντίστοιχου ΓΤΕΕ. Διαχείριση Στοιχείων ΓΤΕΕ Μέσα από τη συγκεκριμένη καρτέλα ο εκδότης του κάθε ΓΤΕΕ μπορεί να διαχειριστεί τα στοιχεία του αντίστοιχου ΓΤΕΕ. Η διαχείριση πραγματοποιείται με την εισαγωγή των στοιχείων σε μία προκαθορισμένη φόρμα. Τα πεδία τα οποία είναι διαθέσιμα προς εισαγωγή είναι τα παρακάτω: Όνομα ΓΤΕΕ. Διεύθυνση ΓΤΕΕ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας. Ηλεκτρονική Διεύθυνση ( ). Σύντομο Ιστορικό Συνοπτική Παρουσίαση Προφίλ ΓΤΕΕ. Τα παραπάνω πληροφοριακά στοιχεία είναι εκείνα τα οποία ο επισκέπτης της Διαδικτυακής Πύλης βλέπει κατά την περιήγησή του στις σελίδες του συγκεκριμένου ΓΤΕΕ. Διαχείριση-Προσθήκη Ενημερωτικών Δελτίων Η διαχείριση του περιεχομένου θα εξυπηρετείται με τη χρήση της διαδικτυακά προσπελάσιμης εφαρμογής Διαχείρισης Περιεχομένου για την εισαγωγή υλικού (web content) οποιασδήποτε μορφής στην πλατφόρμα του αντίστοιχου ΓΤΕΕ, με εύκολο και φιλικό τρόπο, χωρίς να απαιτείται η εκμάθηση εξειδικευμένων τεχνολογιών. Σε αυτήν την καρτέλα ο εκδότης έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τα ενημερωτικά δελτία χρησιμοποιώντας τις παρακάτω διαθέσιμες επιλογές: Καταχώρηση νέου Δελτίου. Σύντομος Διακριτικός Τίτλος σχετιζόμενος με το ενημερωτικό δελτίο. Ημερομηνία δημοσίευσης. Περίληψη. Κυρίως κείμενο (με πολλαπλές δυνατότητες μορφοποίησης (format)) με εικόνες (εφόσον υπάρχουν). Σχετική σύνδεση (εφόσον υπάρχει). Σχετική σύνδεση σε βίντεο (εφόσον υπάρχει). Συνημμένο αρχείο (εφόσον υπάρχει). Προσθήκη ετικετών - λέξεων κλειδιών (Labels) στις αναρτήσεις. Δημιουργία και δημοσίευση περιεχομένου σε Adobe PDF, HTML, XML, και σε άλλες μορφές Σχετική σύνδεση σε αρχείο.pdf ή.doc (εφόσον υπάρχει). Διαγραφή αρχείων.pdf ή.doc. Δυνατότητα ορισμού χρόνου δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου. Ειδικά για το σκέλος της ειδησεογραφίας, είναι σημαντικό να επιτυγχάνεται η καθημερινή ενημέρωση με θέματα σε πολλές ξένες γλώσσες. Σελίδα 61 από 159

62 Στατιστικά Στοιχεία Επισκεψιμότητας Για τη λήψη των στοιχείων επισκεψιμότητας προτείνεται η χρήση των εργαλείων τύπου Google Analytics (ή άλλων παρεμφερών ισοδύναμων εργαλείων) για τη δημιουργία αναφορών και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, με τρόπο όμως που θα σέβεται τους κανόνες προστασίας των προσωπικών και ιδιωτικών δεδομένων. Μέσα από αυτή την καρτέλα παρέχεται από το σύστημα η δυνατότητα στον εκδότη ή στο διαχειριστή, να αντλεί στατιστικά δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Συγκεκριμένα, η προβολή γίνεται με βάση τις παρακάτω επιλογές: Αναζήτηση στατιστικών δεδομένων με επιλογή χρονικού ορίζοντα. Παρέχεται η δυνατότητα άντλησης στοιχείων μέχρι και ένα χρόνο πίσω. Δυνατότητα άντλησης στατιστικών δεδομένων ανά έντυπο. Υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης των στατιστικών δεδομένων με τη μορφή αριθμητικής προβολής, ιστογραμμάτων, ραβδογραμμάτων και αρχείων Excel. Δυνατότητα άντλησης στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας ανά ομάδα εγγεγραμμένων χρηστών (Guest Users). Δυνατότητα κατηγοριοποίησης των στατιστικών στοιχείων ανάλογα με την προέλευση του χρήστη που προσπελαύνει τις σελίδες της Διαδικτυακής Πύλης. Η κατηγοριοποίηση διακρίνεται σε επισκέπτες από το εξωτερικό (βάσει χώρας) και σε επισκέπτες από το εσωτερικό. Διαχειριστική Σελίδα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (Mailing Lists) Η Πύλη θα παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές να δημιουργούν, να καταργούν και γενικά να διαχειρίζονται λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Η εγγραφή των πολιτών στις λίστες αυτές θα γίνεται ηλεκτρονικά. Στη σελίδα αυτή ο διαχειριστής του συστήματος (Portal Administrator) ή ο εκδότης έχει πλήρη διαχειριστικά προνόμια πάνω στην εφαρμογή που παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαχειριστική Σελίδα Περιοχών Συζητήσεων Στη συγκεκριμένη σελίδα ο διαχειριστής του συστήματος (Portal Administrator) έχει πλήρη διαχειριστικά προνόμια πάνω στην εφαρμογή που παρέχει τις υπηρεσίες Συζητήσεων μέσα στη Διαδικτυακή Πύλη. Διαχειριστική Σελίδα Αποστολής Ενημερωτικών Δελτίων Στη σελίδα αυτή ο Διαχειριστής του συστήματος έχει πλήρη διαχειριστικά προνόμια στην εφαρμογή που παρέχει τις υπηρεσίες αποστολής Ενημερωτικών Δελτίων, παρέχοντας τη δυνατότητα ορισμού του χρόνου αποστολής του ενημερωτικού δελτίου. Με την υπηρεσία αυτή θα γίνεται η καθημερινή αποστολή του ημερήσιου ενημερωτικού δελτίου μέσω αποστολής μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε ομάδες εγγεγραμμένων χρηστών με κοινά χαρακτηριστικά, με θέματα της ελληνικής επικαιρότητας στη γλώσσα της αλλοδαπής χώρας (newsletters, GreekNewsAgenda κ.λπ). Διαχειριστική Σελίδα Πληροφοριακού Υλικού Θα υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής και επεξεργασίας (διαγραφής), εικόνων, δημιουργία Photo gallery με επιλογή εμφάνισης φωτογραφιών με λεζάντα και slideshow σε πολλαπλές σελίδες. Εύχρηστη διαχείριση προβολής επιλεγμένου προωθητικού υλικού μέσω διαφημιστικών πλαισίων (banners). Σελίδα 62 από 159

63 Διαχειριστική Σελίδα Τηλεοπτικού Προγράμματος (WebTV) Θα υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής και επεξεργασίας βίντεο μέσω παραθυρικής εφαρμογής (λογισμικό διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου). Με το λογισμικό αυτό θα υποστηρίζεται: η οργάνωση σε κατηγορίες, πλήρες σετ πεδίων (Τίτλος, διάταξη περιεχομένου, Μέγεθος, Διάρκεια, fps, περιγραφή, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης), καθώς και η αυτόματη δημιουργία πολλαπλών δυνατοτήτων μορφοποίησης (format) για το κάθε βίντεο. Πρόκειται για μια ενιαία εφαρμογή διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου και ειδησεογραφικού υλικού η οποία θα έχει διασύνδεση με την Ηλεκτρονική πλατφόρμα των ΔΤ για την παροχή της πληροφορίας στο διαδίκτυο. Α Λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής εφημερίδας Οι εφημερίδες και γενικότερα το έντυπο ενημερωτικό υλικό αλλάζουν και μετατρέπονται πλέον σε πολυμεσικό υλικό που μπορεί να διανεμηθεί και να αναγνωστεί μέσω του διαδικτύου από πλήθος συσκευών (επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές ταμπλέτας, έξυπνες συσκευές κινητής τηλεφωνίας κ.λπ). Ήδη πολλές μεγάλες - παγκόσμιας κυκλοφορίας - εφημερίδες προκειμένου να εναρμονιστούν με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, στρέφονται στο διαδίκτυο και επιλέγουν είτε το συνδυασμό της έντυπης και ηλεκτρονικής διάθεσης της εφημερίδας, είτε την εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική διάθεσή της. Υπάρχουν και πολύ γνωστές εφημερίδες που επιλέγουν να εναρμονίσουν την ηλεκτρονική τους έκδοση με συγκεκριμένα τεχνολογικά προϊόντα ηλεκτρονικής ανάγνωσης (e-readers, tabletpcs κ.λπ). Βάσει των παραπάνω θεωρείται σκόπιμο ένα από τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του ΔΤ της ΚΥ της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και δυνητικά των ΔΤ των ΓΤΕΕ, να είναι η δυνατότητα ανάρτησης και ηλεκτρονικής ανάγνωσης μέσω διαδικτύου, επιλεγμένου ενημερωτικού υλικού που θα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την περίσταση. Θα πρέπει ουσιαστικά να παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής οποιουδήποτε ηλεκτρονικού εγγράφου (π.χ. pdf, doc) σε μορφή κατάλληλη για ανάρτηση, δημοσίευση, ανάγνωση και περιήγηση μέσω διαδικτύου με χρήση διαφόρων τύπων τερματικών. Πιο συγκεκριμένα οι λειτουργίες και οι απαιτήσεις της ηλεκτρονικής εφημερίδας περιγράφονται στη συνέχεια: Λειτουργίες και υπηρεσίες της ηλεκτρονικής εφημερίδας - Προβολή ενημερωτικού υλικού σε μικρή και πλήρη οθόνη. - Προβολή ενημερωτικού υλικού ανά σελίδα ή ανά δύο σελίδες. - Πλοήγηση στο ενημερωτικό υλικό (επόμενη/προηγούμενη σελίδα, πρώτη/τελευταία σελίδα, συγκεκριμένη σελίδα). - Ένδειξη αριθμού τρέχουσας σελίδας και πλήθους σελίδων του ενημερωτικού υλικού. - Ύπαρξη αριθμοδείκτη (index) για την προεπισκόπηση του συνόλου των σελίδων του ενημερωτικού υλικού. - Δυνατότητα μεγέθυνσης/σμίκρυνσης του μεγέθους της σελίδας του ενημερωτικού υλικού. - Δυνατότητα αναζήτησης κειμένου στο ενημερωτικό υλικό και άμεσης μετάβασης στα αποτελέσματα της αναζήτησης. - Ύπαρξη περιοχής προεπισκόπησης και επιλογής σελίδων του ενημερωτικού υλικού. Σελίδα 63 από 159

64 - Ύπαρξη περιοχής προεπισκόπησης και επιλογής (μέσω εξωφύλλου) πρότερου ενημερωτικού υλικού από ιστορικό αρχείο. - Δυνατότητα εκτύπωσης των προβαλλόμενων σελίδων. - Δυνατότητα αποστολής του ενημερωτικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). - Δυνατότητα μεταφόρτωσης και αποθήκευσης του ενημερωτικού υλικού υπό τη μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου (π.χ. pdf). Τεχνικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής εφημερίδας - Πλήρης ενσωμάτωση του εργαλείου ηλεκτρονικής ανάγνωσης στους προς υλοποίηση ΔΤ. - Διατήρηση ποιότητας προβολής ενημερωτικού υλικού κατά τη μεγέθυνση/σμίκρυνση αυτού. - Υποστήριξη δημοφιλών μορφών εγγράφων (π.χ. doc, pdf, ppt) για την ηλεκτρονική ανάγνωσή τους. - Δυνατότητα δημοσίευσης και ηλεκτρονικής ανάγνωσης σε δημοφιλείς τύπους ηλεκτρονικών συσκευών (desktop & laptop PCs, tabletpcs, smartphones). - Συμβατότητα με τους πλέον διαδεδομένους φυλλομετρητές του διαδικτύου (browsers). - Δυνατότητα μεταφόρτωσης/ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών εγγράφων από αποθηκευμένο υλικό ή από διαδικτυακούς συνδέσμους. - Ασφάλεια του προβαλλόμενου υλικού. - Δημοσίευση της ηλεκτρονικής εφημερίδας σε πραγματικό χρόνο και χωρίς διακοπή λειτουργίας των ΔΤ. - Συμβατότητα με τις σχετικές οδηγίες και πρότυπα (Web Accessibility Initiative guidelines and standards) του W3C (World Wide Web Consortium). Αρχιτεκτονική υπηρεσίας ηλεκτρονικής εφημερίδας Στο σχεδιάγραμμα (σχήμα 15) που ακολουθεί παρουσιάζεται σχηματικά η λειτουργική αρχιτεκτονική της υπηρεσίας της ηλεκτρονικής εφημερίδας: Σελίδα 64 από 159

65 Κεντρική Ιστοσελίδα Εφαρμογή ηλεκτρονικής εφημερίδας Σχήμα 15: Λειτουργική αρχιτεκτονική της υπηρεσίας ηλεκτρονικής εφημερίδας Σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα, ο κατάλληλα εξουσιοδοτημένος χρήστης συντάσσει και μεταφορτώνει το ηλεκτρονικό αρχείο με το ενημερωτικό υλικό στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής εφημερίδας. Στη συνέχεια και μέσω της εφαρμογής, αυτό μετατρέπεται σε μορφή κατάλληλη για ηλεκτρονική ανάγνωση και διανομή και τέλος θα δημοσιεύεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και των ΓΤΕΕ από όπου και μπορεί να αναγνωστεί από οποιονδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας μέσω διαφόρων τύπων τερματικών (π.χ. PC, tabletpc, smartphones). Α Προδιαγραφές υποσυστήματος διαχείρισης περιεχομένου Το προτεινόμενο υποσύστημα θα επιτρέψει στη διαχειριστική-συντακτική ομάδα να συντηρεί και να ανανεώνει το περιεχόμενο του Portal. Η ανάπτυξη των ΔΤ θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας» (Αναθέτουσα Αρχή: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.). Τα χαρακτηριστικά θα αφορούν στην εμφάνιση, λειτουργική δόμηση, πρόσβαση, κατανόηση του περιβάλλοντος εργασίας, καθώς και στη συμβατότητα με τους περισσότερους δημοφιλέστερους φυλλομετρητές (π.χ. MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome κ.λπ), καθώς και αυτών που χρησιμοποιούνται στα smartphones (Safari, Opera κ.λπ). Όλοι οι ΔΤ θα μοιράζονται την ίδια τεχνική υποδομή (βλέπε σχεδιάγραμμα 3) η οποία θα είναι εγκατεστημένη στην ΚΥ στην Αθήνα και θα αξιοποιούν από κοινού μια κοινή τηλεπικοινωνιακή σύνδεση με τους χρήστες του διαδικτύου. Κεντρική διαχείριση των επιμέρους διαδικτυακών τόπων των ΓΤΕΕ (βλέπε σχεδιάγραμμα 3). Σελίδα 65 από 159

66 Όλοι οι ΔΤ θα υποστηρίζονται από τον ίδιο μηχανισμό διαχείρισης περιεχομένου (ενοποιημένη αρχιτεκτονική), έχοντας κοινή βασική δομή και κοινό εικαστικό σχεδιασμό που θα επιτρέπει την εισαγωγή και δημοσίευση περιεχομένου (web content) οποιασδήποτε μορφής: α) από χειριστές (διαβαθμισμένους χρήστες) που υπηρετούν στα ΓΤΕΕ και β) από χειριστές της ΚΥ της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ, με εύκολο και φιλικό τρόπο, χωρίς να απαιτείται η εκμάθηση εξειδικευμένων τεχνολογιών (βλέπε σχεδιάγραμμα 3). Σχεδιασμός και ανάπτυξη των ΔΤ με σύγχρονα εργαλεία και πλατφόρμα υλοποίησης που θα είναι πλήρως συμβατή με τα καθιερωμένα πρότυπα διαδικτύου (internet standards), έτσι ώστε να υπάρχει η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και η δυνατότητα της εύκολης μελλοντικής αναβάθμισης. Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εκδόσεων του περιεχομένου της πύλης και επισκόπηση της ιστορικότητάς τους (content version control) και δυνατότητες ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και επαναφοράς ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Δυνατότητα διαχείρισης του κύκλου ζωής του περιεχομένου, ξεκινώντας από την καταγραφή της ημερομηνίας και ώρας εισαγωγής του και συνεχίζοντας έως την ακριβή ώρα τροποποίησής του, τον αριθμό των τροποποιήσεων και την ακριβή ημερομηνία και ώρα λήξης της «δημοσίευσής» του, αν υπάρχει τέτοια. Όλες αυτές οι πληροφορίες για την πλήρη και συνεχή ενημέρωση του περιεχομένου, αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων και καταγράφονται στα μεταδεδομένα των αντικειμένων. Σύγχρονο και εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης και παραγωγής πολυμεσικού περιεχομένου. Η διαχείριση-παραγωγή και πλοήγηση στο πολυμεσικό και διαδραστικό υλικό θα γίνεται μέσα από ένα σύγχρονο, λειτουργικό και εύχρηστο διαδικτυακό περιβάλλον. Η ενσωμάτωση του μη δομημένου περιεχόμενου (έγγραφα τύπου Microsoft Office, pdf, γραφικά, εικόνες ή αρχεία πολυμέσων), γίνεται με την επισύναψή τους στα υπό δημοσίευση άρθρα, στην ενσωμάτωσή τους στην Εφαρμογή Πολυμέσων ή και στην ομαδοποίησή τους ανά είδος σε υποσύνολα περιεχομένου. Επεκτασιμότητα (Scalability): ικανότητα δυναμικής ικανοποίησης πρόσθετων απαιτήσεων χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήματος, με τη δυνατότητα αρθρωτής (modular) προσθήκης εφαρμογών ή περιεχομένου. Μηχανισμός caching στατικού και δυναμικού περιεχομένου για την επιτάχυνση χρήσης του Portal. Όταν το στατικό αρχείο αναζητηθεί, η εφαρμογή εμφανίζει το περιεχόμενο από το δίσκο, παρά από τη βάση δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται η αναζήτηση της πληροφορίας. Η διαχείριση περιεχομένου επιτρέπει τη συσχέτιση μίας σελίδας/εγγράφου με έγγραφα και με όλο το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό (ή video, audio κ.α), ώστε ο συντάκτης να μπορεί μέσω ενός απλού interface να συντάσσει όλο το άρθρο του (κείμενο, multimedia, links σε άλλο περιεχόμενο) χωρίς να απαιτούνται τεχνικές γνώσεις HTML. Δυνατότητα ανάπτυξης επιπλέον εφαρμογών και εύκολης ενσωμάτωσης αυτών στο ευρύτερο πλαίσιο της πύλης. Ευέλικτη αναζήτηση στο περιεχόμενο (από πολλαπλές, δομημένες και αδόμητες πηγές) της πύλης βάσει πολλαπλών κριτηρίων πληροφοριών (λέξεις κλειδιά, κείμενο, ημερομηνία κ.λπ.). Συμβατότητα των ΔΤ με το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας. Σελίδα 66 από 159

67 Συμβατότητα των ΔΤ με την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» και των προτύπων προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα των Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). Υλοποίηση του ΔΤ με τη χρήση ενιαίας πλατφόρμας για Internet/Intranet. Ύπαρξη προεγκατεστημένων προτύπων (templates) τα οποία να μπορούν να παραμετροποιηθούν για τη γραφιστική απεικόνιση των σελίδων και του περιεχομένου των ΔΤ. Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου να υποστηρίζει υλοποίηση σε περιβάλλον εικονικών μηχανών. Δυνατότητα ολοκληρωμένης αναζήτησης και εντοπισμού πληροφορίας (δυναμική διασύνδεση δεδομένων, χρηστών και επιχειρησιακών λειτουργιών) με σκοπό τη μέγιστη διάχυση της πληροφορίας και τη βέλτιστη υποστήριξη στην πληροφόρηση και εξυπηρέτηση του πολίτη. Υποστήριξη αρθρωτής αρχιτεκτονικής (modular), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ομαλής επέκτασης των λειτουργιών και υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες, χωρίς τη διαταραχή της λειτουργίας τους. Υψηλή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών (redundancy) και ορθολογική κατανομή φορτίου (load balancing) των εξυπηρετητών των ΔΤ. Η διαχείριση δεδομένων θα στηρίζεται σε αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα ώστε να είναι δυνατή η διασύνδεση (interface) με τρίτα συστήματα και η αξιοποίηση του περιεχομένου από υπηρεσίες ευρετηρίων που θα ενδιαφέρουν το χρήστη στο μέλλον (υποστήριξη Unicode character sets, διαχείριση περιεχομένου σε XML κ.ο.κ). Εύκολη διαχείριση και ανανέωση πολυγλωσσικού περιεχομένου. Εισαγωγή της μετάφρασης του πλήρους portal (περιεχόμενο και μεταδεδομένα) στις γλώσσες που θα απαιτηθούν. Θα εξασφαλίζεται η ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων από και προς τις Πύλες μέσω SSL πρωτοκόλλου. Υποστήριξη διαφόρων μορφών περιεχομένου (HTML, XHTML, κείμενο, ήχο, video κ.ά.), Πολλαπλά δυναμικά επίπεδα διαχείρισης και πρόσβασης στο περιεχόμενο (βλέπε σχεδιάγραμμα 3). Ενιαία ονοματοδοσία των επιμέρους ΔΤ βάσει διεθνών προτύπων. Ύπαρξη ανακατευθύνσεων των επιμέρους ΔΤ των ΓΤΕΕ στον κεντρικό ΔΤ της ΚΥ. Έλεγχος της αυθεντικότητας και της ταυτότητας των μερών μιας ανταλλαγής δεδομένων μέσω πιστοποίησης (authentication). Η πρόσβαση του χρήστη σε ορισμένες λειτουργίες πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη. Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας (confidentiality) με σκοπό την τήρηση του απορρήτου των δεδομένων. Η πληροφορία διατίθεται μόνο στους χρήστες εκείνους που είναι εξουσιοδοτημένοι. Η πιστοποίηση της δικαιοδοσίας των χρηστών θα πρέπει να βασιστεί πάνω στο σύστημα των ρόλων, λόγω της ευελιξίας που προσφέρει. Λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποτροπή επιθέσεων κλοπής δεδομένων. Διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων που θα παρέχουν τους κατάλληλους μηχανισμούς εξασφάλισης της ακεραιότητας και συνέπειάς τους (consistency) και θα αποτρέπουν επιθέσεις δολιοφθοράς δεδομένων (μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή δεδομένων, κ.λπ). Σελίδα 67 από 159

68 Κάθε τροποποίηση ή επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή από ποιόν έγινε και πότε. Επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο μηχανισμό καταγραφής των κινήσεων των χρηστών (auditing, logging). Ύπαρξη ρόλων ώστε να προκύπτει ποιος είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή, πρόσβαση ή τροποποίηση κάθε δεδομένου (accountability). Τεκμηρίωση των διαδικασιών της επεξεργασίας ώστε να μπορούν να ελεγχθούν (διαφάνεια - transparency). Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν χρειάζεται (availability). Επιτυγχάνεται με τη χρήση μηχανισμών που θα αποτρέπουν επιθέσεις τύπου denial of service. Οι ενοποιημένοι ΔΤ των ΓΤΕΕ θα είναι διασυνδεδεμένοι με το υπάρχον ΟΠΣ από το οποίο θα δέχονται πληροφορίες (π.χ. περιεχόμενο από τα δελτία που εισάγονται στο σύστημα). Α Ενέργειες προβολής και προώθησης έργου Με την ολοκλήρωση του έργου θα διενεργηθούν οι κατάλληλες ενέργειες προβολής και προώθησης, ώστε να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για το Έργο και να ευαισθητοποιηθούν οι ωφελούμενοι (αναλυτικότερα βλέπε Α2.2 σελ. 37, πεδίο Ωφελούμενος πληθυσμός). Συγκεκριμένα: Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την ενημέρωση συλλογικών φορέων / ωφελουμένων και τελικών αποδεκτών, σχετικά με τους στόχους και το αντικείμενο του έργου. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι ενέργειες που επελέγησαν για τη διάχυση των τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διεξαγωγή του έργου. Επίσης, μεταξύ άλλων, θα κληθούν και εμπειρογνώμονες από τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ η εν λόγω δράση θα έχει γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα και θα είναι προσβάσιμη από όλους. Η εκδήλωση θα αφορά την παρουσίαση και προώθηση της νέας υπηρεσίας. Η υλοποίηση της ενέργειας θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. (φωτογραφίες, φόρμες ενημέρωσης/συμμετοχής κοινού κ.λπ.) Παραγωγή υλικού δημοσιότητας και διάχυσης του έργου για την ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων. (δελτία τύπου, αφίσες και φυλλάδια σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή κτλ.) Α Λειτουργική αρχιτεκτονική των υποσυστημάτων Για την υλοποίηση των διαδικτυακών κόμβων των ΓΤΕΕ, όσον αφορά την υπολογιστική υποδομή, προτείνεται η υπηρεσία να φιλοξενηθεί (hosting) σε κατάλληλο αριθμό εξυπηρετητών διαδικτύου (τουλάχιστον 2). Οι υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοτόπων των ΓΤΕΕ αφορούν την προμήθεια webapplication servers, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στο computer-room της υπηρεσίας μας και θα έχουν μόνιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, η υπηρεσία περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση, τον έλεγχο λειτουργίας, τη διαχείριση του εξοπλισμού και του λειτουργικού συστήματος και τη διαχείριση του περιεχομένου. Παράλληλα, παρέχεται πλήρης διαχειριστική πρόσβαση στον εξοπλισμό, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα εγκατάστασης οποιουδήποτε προγράμματος ή εφαρμογής απαιτείται. Σελίδα 68 από 159

69 Επιπλέον θα υπάρχει σύστημα αποθήκευσης των δεδομένων (storage), ικανής χωρητικότητας, το οποίο θα υποστηρίζει το σύνολο των εξυπηρετητών που απαιτούνται για τη φιλοξενία όλων των δικτυακών τόπων με ενσωματωμένη διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας και εφεδρείας. Το storage περιλαμβάνει τα αποθηκευόμενα δεδομένα, είτε αυτά είναι δομημένα δεδομένα (database), είτε αδόμητα δεδομένα (αρχεία) και συνδέεται με τους εξυπηρετητές διαδικτύου. Για τη διασύνδεση του συστήματος αποθήκευσης με τους προσφερόμενους εξυπηρετητές, απαιτείται κατάλληλος κεντρικός μεταγωγέας (switch) με ικανό αριθμό οπτικών διασυνδέσεων (fiber channel) για την υποστήριξη λύσεων υψηλής διαθεσιμότητας. Η υλοποίηση των ΔΤ θα γίνει με τη χρήση ενός δυναμικού συστήματος διαχείρισης διαδικτυακού κόμβου (content management system - CMS) με χρήση κατάλληλου λογισμικού, το οποίο θα πρέπει να είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα των εξυπηρετητών διαδικτύου, κατάλληλο για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων (HTTP requests) των χρηστών μέσω διαδικτύου (Internet), συμβατό με παραθυρικό περιβάλλον λειτουργίας (τύπου Microsoft Windows ή ισοδύναμου), ικανό να διαλειτουργεί με τη σχεσιακή βάση δεδομένων και με εργαλεία και προϊόντα λογισμικού (π.χ. HTML, PHP, mysql, Javascript ή άλλα ισοδύναμα). Τα δεδομένα της σχεσιακής βάσης δεδομένων καθώς και τα αρχεία θα βρίσκονται επίσης στο νέο σύστημα αποθήκευσης (storage). Στους εξυπηρετητές διαδικτύου προτείνεται η εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων με όλες τις απαραίτητες άδειες χρήσης (εφόσον απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία και κάλυψη των αναγκών του έργου), το οποίο θα λειτουργεί υποστηρικτικά, καλύπτοντας τις απαιτήσεις διαχείρισης, αποθήκευσης και αναζήτησης των δεδομένων μέσα από σχεσιακές δομές οργάνωσης. Οι εγγραφές στη σχεσιακή βάση δεδομένων, οι σύνδεσμοι, τα προφίλ των χρηστών και οι οντολογίες θα είναι διαχειρίσιμα. Αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου η μετάπτωση των δεδομένων στη βάση δεδομένων καθώς και η αρχική παραμετροποίηση και λειτουργία της δομής των ΔΤ, με τα κατάλληλα πρωτογενή στοιχεία. Οι εφαρμογές θα βασίζονται στην ίδια αρχιτεκτονική (framework) και θα είναι σχεδιασμένες με σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού και πρότυπα (π.χ. PHP, Java, HTML5 ή άλλα ισοδύναμα). Ο διαδικτυακός κόμβος θα είναι εντελώς δυναμικός και μέσω ενός μηχανισμού διαχείρισης περιεχομένου η ενημέρωσή του θα γίνεται από τον εκάστοτε χρήστη δυναμικά. Το περιβάλλον διαχείρισης (admin panel) θα είναι και αυτό σε περιβάλλον διαδικτύου (web), επιτρέποντας τη δημιουργία διαδικτυακών περιβαλλόντων εργασίας και δεν θα απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις για τη χρήση του. Με τον όρο δυναμικές σελίδες εννοούμε ότι όλο το περιεχόμενο των σελίδων θα μπορεί να αλλάζει. Ακολουθεί συνοπτικό σχήμα 16 της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής: Σελίδα 69 από 159

70 Χρήστες Ιστοτόπων της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και των ΓΤΕΕ Εφαρμογή διακομιστή διαδικτύου Εφαρμογή διακομιστή διαδικτύου Λογισμικό Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοτόπων Διάταξη active-active Λογισμικό Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοτόπων Λογισμικό Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων Λογισμικό Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή διαδικτύου Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή διαδικτύου Κεντρικός Μεταγωγέας (switch) Βάση Δεδομένων & Δικτυακό Σύστημα Αποθήκευσης Δεδομένων Σχήμα 16: Αρχιτεκτονική υποσυστημάτων Διαδικτυακών Τόπων ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και ΓΤΕΕ Σελίδα 70 από 159

71 Το σύστημα διαχείρισης θα μπορεί να παραμετροποιηθεί πλήρως και να συνεργασθεί με άλλες εφαρμογές (π.χ. λειτουργία WebTV). Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω εξοπλισμού περιγράφονται αναλυτικά στους αντίστοιχους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος C3 (παράγραφοι C3.1, C3.5, C3.6, C3.9, C3.10, C3.11, C3.17, C3.22). Η αρχιτεκτονική του συγκεκριμένης υπηρεσίας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με εκείνη της λειτουργικής ενότητας 2, «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» καθώς και οι δύο θα χρησιμοποιούν το ίδιο υποσύστημα διαχείρισης διαδικτυακού περιεχομένου. Α3.1.2 Λειτουργική Ενότητα 2 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Α Σκοπός και στόχοι Σκοπός της συγκεκριμένης λειτουργικής ενότητας είναι η ανάπτυξη υποδομής για τη λειτουργία μιας πολυμεσικής και διαδραστικής πλατφόρμας διαδικτυακής τηλεόρασης (WebTV). Το υποσύστημα διαδικτυακής τηλεόρασης θα είναι μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου των νέων ιστοτόπων της ΚΥ της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και των ΓΤΕΕ και θα καλύπτει την ανάγκη των πολιτών και των δημοσίων φορέων για ενημέρωση μέσω αναζήτησης, συλλογής και αξιοποίησης ειδήσεων/πληροφοριών αλλά και επικοινωνία. Η υλοποίηση της προτεινόμενης υπηρεσίας θα συμβάλλει στη λήψη, διαχείριση, δημιουργία, διανομή και διαχείριση πολυμεσικού υλικού (π.χ. ζωντανό δελτίο ειδήσεων, briefing κυβερνητικού εκπροσώπου, τηλεοπτικό σποτ σε ροή, ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ, επιμορφωτικές εκπομπές, συνεντεύξεις, προβολή και διάθεση υλικού πολιτικού, τουριστικού, οικονομικού και γενικότερου ενδιαφέροντος περιεχομένου), απαίτηση η οποία δεν καλύπτεται έως σήμερα. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μετάδοσης εικόνας, ήχου και βίντεο, θα πρέπει να παρέχουν σε κάθε χρήστη τη δυνατότητα προβολής ενός ζωντανού (βίντεο ζωντανής ροής - live streaming video) ή αποθηκευμένου βίντεο (βίντεο κατ απαίτηση - video on demand) μέσω του διαδικτύου. Ουσιαστικά απαιτείται η υλοποίηση υποδομής διαδικτυακής τηλεόρασης και παρεμφερών υπηρεσιών. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση της υπηρεσίας WebTV, είναι η εγκατάσταση των κατάλληλων διαδικτυακών πρωτοκόλλων για την παράλληλη μετάδοση βίντεο μέσω Internet σε πολλούς χρήστες, η λειτουργία κατάλληλων διαδικτυακών κόμβων (mirror sites) και η διασύνδεσή τους με ικανής χωρητικότητας (bandwidth) προηγμένο δίκτυο μεταφοράς δεδομένων τόσο στον ελληνικό όσο και στον παγκόσμιο χώρο, για την απρόσκοπτη διάθεση του πολυμεσικού υλικού (π.χ. το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ Α.Ε., «Σύζευξις ΙΙ»). Η υπηρεσία WebTV θα αποτελείται από πληθώρα ειδήσεων και πληροφοριών, φωτογραφιών, video και audio από τις πλούσιες πηγές ειδήσεων που διαθέτει τόσο η ΚΥ της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ, όσο και τα ΓΤΕΕ και θα στηρίζεται στην καθημερινή επικαιρότητα. Σελίδα 71 από 159

72 Α Αντικείμενο και περιγραφή Η ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ αξιοποιώντας τις ΤΠΕ θα παράσχει περιεχόμενο στη νέα πλατφόρμα διαδραστικών υπηρεσιών επικοινωνίας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε πολυμεσική μορφή και θα τη διαθέτει προς χρήση μέσω: εξειδικευμένου portal διαδικτυακής τηλεόρασης (WebTV), φορητών υπολογιστών και υπολογιστών παλάμης (π.χ. laptops ή PDAs), έξυπνων συσκευών κινητής τηλεφωνίας (smartphones), φορητών υπολογιστών τύπου ταμπλέτας (tabletpcs). Στα πλαίσια της συγκεκριμένης υπηρεσίας, προτείνεται η υλοποίηση ενός νέου λειτουργικού ιστότοπου (website) το οποίο θα προσφέρει δυναμική διαχείριση περιεχομένου με στόχο την ολοκληρωμένη και τη συνεχή ροή του περιεχομένου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και τον εμπλουτισμό ενός διαδικτυακού κόμβου WebTV αποτελεί η ύπαρξη του ανάλογου ψηφιακού υλικού καθώς και των κατάλληλων διαδικασιών και του εξοπλισμού για τη συλλογή του. Το υλικό της πλατφόρμας WebTV θα περιλαμβάνει ειδήσεις από τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες της ΚΥ της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και των ΓΤΕΕ (επιλεγμένα θέματα κατάλληλα για τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα), καθώς και ειδήσεις που θα εισάγονται στη βάση από ανταποκριτές, υπαλλήλους, δημοσιογράφους, ακολούθους κ.λπ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και θα στηρίζεται στην καθημερινή επικαιρότητα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια πλατφόρμα που στοχεύει: στην καθημερινή και διαδραστική ενημέρωση / πληροφόρηση των πολιτών και των δημοσίων φορέων για θέματα επικαιρότητας αλλά και για ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, στην εξοικείωση των υπαλλήλων της ΚΥ της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και των ΓΤΕΕ με τις νέες τεχνολογίες πολυμεσικής δημοσιογραφίας και των νέων σύγχρονων τεχνολογιών ΜΜΕ, στην έκφραση των πολιτών και δημοσίων φορέων μέσα από τις νέες τεχνολογίες, στην εκπαίδευση των πολιτών και δημοσίων φορέων σε νέα εργαλεία και τεχνολογίες ενημέρωσης, επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, στη δυνατότητα των χρηστών να προσφέρουν φωτογραφικό ή βιντεοσκοπημένο υλικό για ένα γεγονός στο οποίο ήταν παρόντες, γενικότερα στην αξιοποίηση του ζωντανού, διαδραστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα των σύγχρονων ψηφιακών μέσων για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών και φορέων ως προς την έγκαιρη και άμεση ειδησεογραφική κάλυψη και συζήτηση των όσων συμβαίνουν στη σημερινή πραγματικότητα. Η πλατφόρμα WebTV θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα, μέσα από το οποίο ο χρήστης θα μπορεί να αντλήσει πληροφορίες οι οποίες θα προωθούνται προς δημοσίευση μέσα από το κεντρικό σύστημα. Θα υπάρχουν γενικά οι κάτωθι δυνατότητες: Πολυμεσική και πολυδιάστατη ενημέρωση των χρηστών αναφορικά με όλα τα θέματα τρέχοντος ενδιαφέροντος. Δυνατότητα εισαγωγής πολυμεσικού υλικού μέσω φορητών συσκευών διαφόρων τύπων. Πρόσβαση στην υπηρεσία WebTV μέσω περιηγητή ιστού (browser), από τoν οποίo οι χρήστες θα μπορούν να εισάγουν ειδήσεις (web input) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σελίδα 72 από 159

73 Δημιουργία ειδικά διαμορφωμένης έκδοσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε να είναι συμβατή και προσβάσιμη με τη χρήση φορητών συσκευών διαφόρων τύπων (laptops, smartphones, PDAs, tabletpcs). Υποστήριξη παρεχόμενων υπηρεσιών σε περιβάλλον εικονικών μηχανών. Προσωποποιημένη-στοχευμένη ενημέρωση και λειτουργικότητα χρηστών/εγγεγραμμένων μελών. Α Λειτουργίες της πλατφόρμας WebTV Η πλατφόρμα παροχής διαδραστικών πολυμεσικών υπηρεσιών WebTV θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά που αναλύονται παρακάτω: Λειτουργία διαδικτυακής τηλεόρασης. Προβολή εκδηλώσεων των δημοσίων φορέων, με δυνατότητα εκπομπής όλο το 24-ωρo, τόσο για αποθηκευμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα (video-on-demand), όσο και για ζωντανό πρόγραμμα (live streaming). Παροχή video με ταυτόχρονη προβολή διαφημίσεων, σποτ, ενημερώσεων κ.λπ. Προβολή εκδηλώσεων κ.λπ σε πραγματικό χρόνο (live streaming). Προβολή αποθηκευμένων τηλεοπτικών σποτ και εκπομπών των φορέων κατ απαίτηση (video-on-demand). Θεματική κατηγοριοποίηση υλικού. Το υλικό των δημόσιων φορέων θα κατηγοριοποιείται κατ' ελάχιστον, με βάση το θέμα/αντικείμενο προβολής (π.χ. ενημέρωση, ψυχαγωγία, εκδηλώσεις) και με βάση την περιοχή ενδιαφέροντος (π.χ. μέσω ενός διαδραστικού χάρτη), ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση και η αναζήτηση στο υλικό από τον εκάστοτε χρήστη. Εμφάνιση και κατηγοριοποίηση του πολυμεσικού περιεχομένου ανάλογα με το πόσο δημοφιλές είναι, τον αριθμό εμφανίσεων του, τον αριθμό μεταφόρτωσής του κ.λπ. Ύπαρξη γκαλερί αρχείων πολυμέσων (media gallery) με video-on-demand, εικόνες, podcasts, με θέματα γενικού ενδιαφέροντος (π.χ. ρεπορτάζ, τουρισμός, οικονομία, ενημέρωση, πολιτισμός, αθλητισμός). Παροχή στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο της επιλογής για προβολή του υλικού της αρεσκείας του. Δυνατότητες αναζήτησης και ταξινόμησης περιεχομένου, μέσω του οποίου ο τελικός χρήστης θα πραγματοποιεί ευέλικτες αναζητήσεις. Προβολή αποκλειστικών (exclusive) αποσπασμάτων ή και ολόκληρων βίντεο τα οποία δεν έχουν προβληθεί από άλλη πηγή (π.χ. τηλεόραση) και είναι μόνο διαθέσιμα στην πλατφόρμα της WebTV. Δυνατότητα «κατεβάσματος» (downloading) πολυμεσικών αρχείων (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, βίντεο, γραφημάτων, ειδήσεων και ενδεχομένως ειδικού λογισμικού). Δυνατότητα «ανεβάσματος/μεταφόρτωσης» (uploading) πολυμεσικών αρχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων εικόνων και βίντεο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Δυνατότητα προβολής επιλεγμένων αποσπασμάτων βίντεο. Δυνατότητα προβολής ολόκληρου βίντεο εκδήλωσης κ.λπ. Σελίδα 73 από 159

74 Δυνατότητα διαφοροποίησης προβολής βίντεο όσον αφορά το μέγεθος παραθύρου (πλήρης οθόνη ή σε παράθυρο). Δυνατότητα διαφοροποίησης προβολής βίντεο όσον αφορά την ανάλυση και την ποιότητα. Δυνατότητα διαφοροποίησης των σποτ/μηνυμάτων κ.λ.π που θα προβάλλονται ή όχι μαζί με τα επιλεγόμενα βίντεο (ρύθμιση συχνότητας προβολής, είδος του σποτ κ.λ.π). Προβολή καθημερινής ενημέρωσης (briefing) του κυβερνητικού εκπροσώπου. Προβολή συνεντεύξεων. Προβολή συνεδρίων και σεμιναρίων. Προβολή ρεπορτάζ. Προβολή δελτίων τύπου. Προβολή εκπαιδευτικού πολυμεσικού υλικού σε ζητήματα που αφορούν τη ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ, τα ΓΤΕΕ, τον απόδημο ελληνισμό, την ομογένεια, την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας κ.λπ. Ύπαρξη ημερολογίου συμβάντων σε θέματα που αφορούν τη ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και τα ΓΤΕΕ (π.χ. εκδηλώσεις, ημερίδες, επέτειοι κ.λπ). Δυνατότητα προσωποποιημένης ενημέρωσης χρηστών, ανάλογα με το ημερολόγιο συμβάντων και τις επιλογές και το προφίλ του χρήστη. Πληροφορίες για εκπαιδεύσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ερευνητικά συνέδρια (τηλεκπαίδευση, τηλεδιάσκεψη, διεξαγωγή ζωντανών συναντήσεων, εκπαιδεύσεων ή παρουσιάσεων μέσω του διαδικτύου). Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προβαλλόμενα βίντεο καθώς και παροχή υποστηρικτικού υλικού όπως εικόνες, wallpapers, blogs, αναδημοσιεύσεις από τον Τύπο, backstage videos εκδηλώσεων. Διάθεση πολυγλωσσικού πολυμεσικού περιεχομένου. Ασφαλής, διαπιστευμένη και πολυεπίπεδη πρόσβαση χρηστών στο πολυμεσικό περιεχόμενο. Online εγγραφή στο σύστημα και αποτύπωση ιδιαίτερων ενδιαφερόντων. Δυνατότητα στο χρήστη να συμμετέχει στην παραγωγή του υλικού μέσω αποστολής δικού του υλικού. Προβολή και παροχή πλήρων στατιστικών στοιχείων χρήσης σε πραγματικό χρόνο. Α Τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρμας WebTV Πρέπει να καλύπτονται κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Ενιαίο σύστημα διαχείρισης του περιεχομένου της ιστοσελίδας της WebTV και των ιστοσελίδων των ΔΤ της ΚΥ της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και των ΓΤΕΕ. Έμφαση στο βίντεο κατ απαίτηση (video-on-demand). Παροχή ζωντανής ροής βίντεο (live streaming video) κυρίως για σημαντικές εκδηλώσεις κ.λπ και έκτακτες περιστάσεις. Ταυτόχρονη διάθεση περιεχομένου σε πολλούς χρήστες (πολυεκπομπή - multicast). Υποστήριξη υπηρεσιών διανομής κινούμενης εικόνας σε ροή (streaming video). Σελίδα 74 από 159

75 Σύγχρονο και εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης και παραγωγής πολυμεσικού υλικού. Η διαχείριση και πλοήγηση στο πολυμεσικό και διαδραστικό υλικό θα γίνεται μέσα από ένα σύγχρονο, λειτουργικό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας. Ύπαρξη εύχρηστου εργαλείου εισαγωγής, μορφοποίησης, διαχείρισης και διανομής του πολυμεσικού περιεχομένου της WebTV (βίντεο) το οποίο θα μπορεί να συνεργάζεται με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου των ΔΤ. Πολυκαναλική διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών. Θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής/λήψης (download/upload) σε επιτραπέζιο υπολογιστή (desktop PC), σε φορητό υπολογιστή (laptop, tablet PC), σε έξυπνες κινητές συσκευές τηλεφωνίας (smartphones, PDAs), υλοποίηση σε περιβάλλον εικονικών μηχανών κ.λπ. Χρήση τεχνολογιών «νέφους ετικετών» (tag cloud) με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού για την εμφάνιση και την κατηγοριοποίηση του πολυμεσικού υλικού. Υποστήριξη βίντεο εξόδου (για τη διαδικασία video streaming, live & on-demand) σε κατάλληλο τύπο αρχείου για προβολή και συμβατότητα με δημοφιλείς τύπους τερματικών συσκευών (π.χ. υποστήριξη αρχείου εξόδου σε Η.264/MPEG4 part 10, FLV, 3GPP). Υποστήριξη ήχου εξόδου (για τη διαδικασία audio streaming, live & on-demand) σε κατάλληλο τύπο αρχείου για προβολή και συμβατότητα με δημοφιλείς τύπους τερματικών συσκευών (π.χ. υποστήριξη αρχείου εξόδου σε MP3, AAC). Χρήση ενσωματωμένου προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων (embedded media player). Δυνατότητα διαλειτουργικότητας και συνδεσιμότητας με προηγμένα Δίκτυα Διανομής Περιεχομένου (Content Delivery Network - CDN). Ελάχιστες προαπαιτούμενες γνώσεις για την περιήγηση και την αναζήτηση του υλικού. Ο τρόπος ανάπτυξης και το περιβάλλον προβολής του πολυμεσικού υλικού, θα προαπαιτεί ελάχιστες γνώσεις για τη διαχείριση και τη λειτουργία αυτού, καθιστώντας το ένα εύχρηστο εργαλείο που θα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα τελικών χρηστών. Ο τρόπος ανάπτυξης της προτεινόμενης διαδικτυακής τηλεόρασης, θα προσφέρει τη δυνατότητα επέκτασης της λειτουργικότητας, με την ενεργοποίηση πρόσθετων υποσυστημάτων όταν και όπου αυτό απαιτείται. Διαλειτουργικότητα με παρομοίων συμφερόντων webtvs (π.χ. ert-online, ψηφιακό αρχείο) με στόχο την εύκολη, συμβατή και άμεση ανταλλαγή και μεταφόρτωση του πολυμεσικού υλικού. Αξιοπιστία και ασφάλεια βασισμένη σε σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες δύναται να εγγυηθούν την εκτεταμένη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων της διαδικτυακής τηλεόρασης, δίχως την ανάκυψη προβλημάτων ασφάλειας που θα οδηγούσε στη διακύβευση της αξιοπιστίας του εγχειρήματος. Επαρκής αποθηκευτικός χώρος για την αποθήκευση του υλικού προς προβολή (content storage - database server). Εφαρμογή όρων χρήσης περιεχομένου (terms of use). Εφαρμογή πολιτικής απορρήτου και πολιτικής πνευματικών δικαιωμάτων και δημιουργών περιεχομένου (συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα π.χ. Creative Commons, διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management). Σελίδα 75 από 159

76 Δυνατότητες αναζήτησης και ταξινόμησης περιεχομένου με υποστήριξη πολλαπλών συστημάτων διεπαφής (APIs) για χρήση από διάφορες συσκευές (desktop PCs, laptops, tablet PCs, smartphones, PDAs). Αξιοποίηση της εφαρμογής σε smartphones, που διευκολύνουν την κινητικότητα (mobility) των εργαζόμενων και επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες-δεδομένα και την αξιοποίησή τους από οπουδήποτε. Υιοθέτηση της αρθρωτής (modular) αρχιτεκτονικής συστήματος για εύκολη επεκτασιμότητα. Μέρος του πολυμεσικού υλικού θα υπόκειται στους κανόνες των ανοιχτών δεδομένων. Διάθεση πιστοποιημένου πολυμεσικού υλικού από έγκυρη πηγή δημιουργίας και διανομής. Συμβατότητα της πλατφόρμας WebTV με τους δημοφιλέστερους φυλλομετρητές περιεχομένου (web browsers) τόσο για desktop PCs και laptops, όσο και για smartphones, PDAs και tabletpcs. Πλήρη συμβατότητα με τις προδιαγραφές του προτύπου W3C HTML5 και με τεχνολογίες τύπου Flash. Δυνατότητα διανομής βίντεο ποιότητας HD με επιλογή του χρήστη και ανάλογα με τη διαθέσιμη διασύνδεση με το διαδίκτυο. Τα αρχεία βίντεο θα εξυπηρετούνται (streamed) με τη χρήση εσωτερικού διακομιστή αναπαραγωγής πολυμεσικού υλικού (streaming server) και θα διανέμονται με τη βοήθεια προηγμένου Δικτύου Διανομής Περιεχομένου (Content Delivery Network - CDN). Συμβατότητα με δημόσια δίκτυα δεδομένων (π.χ. «Σύζευξις», Σύζευξις ΙΙ», ΕΔΕΤ). Συμβατότητα της πλατφόρμας WebTV με τους κανόνες, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας». Συμβατότητα με τους κανόνες προσβασιμότητας που ορίζονται στο Πλαίσιο Πιστοποίησης ΔΔΤ που υπακούουν στην αρχή «Σχεδιάζοντας για όλους» και αφορούν στις προϋποθέσεις και τους όρους προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε ΤΠΕ, βάσει του WAI/WCAG του W3C. Α Υποσυστήματα & αρχιτεκτονική της πλατφόρμας WebTV Η λειτουργία της πλατφόρμας WebTV θα πρέπει να υποστηρίζεται από ικανό εξοπλισμό ΤΠΕ, ο οποίος θα συμβαδίζει με τις απαιτήσεις που τίθενται διεθνώς για την παραγωγή και διανομή πολυμεσικού υλικού. Αυτό σημαίνει ότι θα απαιτηθεί η προμήθεια συστημάτων υψηλής διαθεσιμότητας, συστημάτων αποστολής/λήψης πολυμεσικού υλικού και συστημάτων ασφαλείας πληροφοριών και ασφάλειας περιεχομένου, συνδυάζοντας τις τελευταίες διαδικτυακές δυνατότητες και τεχνολογίες. Η προμήθεια του εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) θα γίνει παράλληλα με την ανάπτυξη της πλατφόρμας και θα εγκατασταθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο computer room της ΚΥ της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Για την υλοποίηση του διαδικτυακού κόμβου WebTV απαιτείται μια κλιμακωτή και αναβαθμίσιμη λύση, η οποία θα επιτρέπει την επέκτασή της στο μέλλον με βάση τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία του κόμβου. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται η απρόσκοπτη παροχή πολυμεσικού υλικού (εικόνα, βίντεο) από και προς τα ΓΤΕΕ, αλλά και στους εν δυνάμει Σελίδα 76 από 159

77 χρήστες/πολίτες των υπηρεσιών αυτών μέσα από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Αυτό προϋποθέτει τη χρήση δικτύου δεδομένων με ικανό εύρος (bandwidth) στην Ελλάδα, για τη σωστή διακίνηση του μεγάλου όγκου πληροφοριών (π.χ. μετάδοση ροής ζωντανού βίντεο ή βίντεο κατ απαίτηση) αλλά και τη δυνατότητα διασύνδεσής του με ανάλογης χωρητικότητας δίκτυο στο εξωτερικό. Οι απαιτήσεις αυτές δεν καλύπτονται από την έως τώρα διαδικτυακή σύνδεση της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και την υπάρχουσα υποδομή του δημόσιου δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Γι αυτό το λόγο θα απαιτηθεί είτε η συνεργασία με κάποιον ιδιωτικό πάροχο διάχυσης πολυμεσικού περιεχομένου (Content Delivery Network provider π.χ. Akamai, Amazon), είτε η συνδρομή ενός κρατικού παρόχου δικτύου διάχυσης δεδομένων (π.χ. ΕΔΕΤ Α.Ε., «Σύζευξις ΙΙ») στα πλαίσια μιας συνεργασίας μεταξύ των κρατικών φορέων και μιας προσπάθειας εξοικονόμησης πόρων. Η υπηρεσία είναι επιθυμητό να υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο, δημιουργώντας ένα δίκτυο εξυπηρετητών διανομής περιεχομένου, που θα έχει ως κύρια σημεία παρουσίας, δημόσια δίκτυα διανομής περιεχομένου. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω (στα πλαίσια σχετικού μνημονίου συνεργασίας με τη ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ): Τα δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης («ΣΥΖΕΥΞΙΣ», «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»). Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας («ΕΔΕΤ»). Τα παραπάνω σημεία θα καθοριστούν επακριβώς μετά από εκτεταμένες δοκιμές λειτουργίας στη φάση της υλοποίησης, με σκοπό τη διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας παροχής υπηρεσίας σε όλους τους ενδεχόμενους χρήστες αυτής. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να προμηθευτεί ο ίδιος και να διαθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή τον απαραίτητο υπολογιστικό εξοπλισμό και λογισμικό για την ομαλή παροχή της υπηρεσίας σε μεγάλο αριθμό χρηστών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γενικά η πλατφόρμα της WebTV θα αποτελείται από δύο υποσυστήματα: το υποσύστημα του απαραίτητου εξοπλισμού και το υποσύστημα του λογισμικού διαχείρισης του προς διάθεση πολυμεσικού υλικού. Α Υποσύστημα εξοπλισμού Βάσει των ανωτέρω απαιτήσεων, η πλατφόρμα WebTV προτείνεται να περιλαμβάνει τον παρακάτω ελάχιστο εξοπλισμό: Εξυπηρετητής ροής δεδομένων (streaming serνer) που θα χρησιμεύει για την απευθείας μετάδοση πολυμεσικών ροών ή και για την αποστολή των liνe streams προς κάποιο δίκτυο διανομής περιεχομένου (Content Distribution Network - CDN). Εξυπηρετητής για τη φιλοξενία της υπηρεσίας κινούμενης εικόνας κατ απαίτηση (video-ondemand). Κωδικοποιητής εικόνας/ήχου για την ψηφιοποίηση/επεξεργασία του πολυμεσικού υλικού. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να παράγει αρχεία βίντεο οποιασδήποτε επιθυμητής μορφής (π.χ. MPEG-1, MPEG-2, MP4, FLV, κλπ.), είτε για διανομή μέσω οπτικών μέσων, είτε για διανομή μέσω του Διαδικτύου (ζωντανή και αποθηκευμένη). Επαρκής αποθηκευτικός χώρος (storage) με ενσωματωμένη διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας. Διασύνδεση με δίκτυο δεδομένων (CDN) με ικανό εύρος ζώνης (bandwidth) στην Ελλάδα, για τη σωστή διακίνηση του μεγάλου όγκου πληροφοριών (π.χ. μετάδοση ροής ζωντανού Σελίδα 77 από 159

78 βίντεο ή βίντεο κατ απαίτηση σε ικανό αριθμό ταυτόχρονα συνδεδεμένων χρηστών), με δυνατότητα διασύνδεσής του με ανάλογης χωρητικότητας δίκτυο στο εξωτερικό και υποστήριξη λειτουργίας κατάλληλων διαδικτυακών κόμβων (mirror sites) για την απρόσκοπτη διάθεση του πολυμεσικού υλικού. Η δημιουργία της ροής εικόνας/ήχου για ζωντανές παρουσιάσεις θα υλοποιηθεί με υπολογιστικά συστήματα στα οποία θα λειτουργεί ειδικό λογισμικό κωδικοποίησης και αποστολής streaming video. Το παραγόμενο βίντεο θα αποθηκεύεται ταυτόχρονα στους εξυπηρετητές ώστε να διατεθεί μεταγενέστερα σε άλλους χρήστες (βίντεο κατ απαίτηση). Το σύστημα αποθήκευσης των πολυμεσικών δεδομένων θα είναι βασισμένο σε τεχνολογία οπτικών οδεύσεων (fiber channel), αποδίδοντας πολύ μεγαλύτερες επιδόσεις στην ταχύτητα αναζήτησης και αποθήκευσης των πληροφοριών και θα υποστηρίζει το σύνολο των εξυπηρετητών που απαιτούνται. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω εξοπλισμού περιγράφονται αναλυτικά στους αντίστοιχους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος C3 (παράγραφοι C3.1, C3.2, C3.4, C3.5, C3.6, C3.9, C3.10, C3.11, C3.12, C3.13, C3.17, C3.23). Α Υποσύστημα λογισμικού διαχείρισης, προβολής και παρουσίασης διαδραστικού περιεχομένου Το υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου διαδικτυακής τηλεόρασης θα είναι μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου των νέων ιστοτόπων της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και των ΓΤΕΕ. Η υλοποίηση θα γίνει με τη χρήση ενός δυναμικού συστήματος διαχείρισης διαδικτυακού κόμβου (content management system - CMS) με κατάλληλο λογισμικό, το οποίο θα πρέπει να είναι συμβατό με παραθυρικό περιβάλλον λειτουργίας (τύπου Microsoft Windows ή ισοδύναμο) και με εργαλεία και προϊόντα λογισμικού (π.χ. HTML, PHP, mysql, Javascript ή άλλα ισοδύναμα). Ο διαδικτυακός κόμβος θα είναι εντελώς δυναμικός και μέσω ενός μηχανισμού διαχείρισης περιεχομένου η ενημέρωσή του θα γίνεται από τον εκάστοτε χρήστη δυναμικά. Το περιβάλλον διαχείρισης (admin panel) θα είναι και αυτό σε περιβάλλον διαδικτύου (web) και δεν θα απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις για τη χρήση του. Με τον όρο δυναμικές σελίδες εννοούμε ότι όλο το περιεχόμενο των σελίδων θα μπορεί να αλλάζει. Το σύστημα διαχείρισης θα παρέχει εύκολη διαχείριση και ανανέωση πολυγλωσσικού περιεχομένου, ευχρηστία και φιλικότητα μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του web browser, υποστήριξη διαφόρων μορφών περιεχομένου (HTML, XHTML, κείμενο, ήχο, video κ.ά.), πολλαπλά δυναμικά επίπεδα διαχείρισης και πρόσβασης στο περιεχόμενο καθώς και ειδικό αρχείο καταγραφής (log record) για την παρακολούθηση των αλλαγών. Το σύστημα διαχείρισης θα διαθέτει γραφικό περιβάλλον, το οποίο θα συνίσταται από προεγκατεστημένα πρότυπα (templates) τα οποία μπορούν να παραμετροποιηθούν για τη γραφιστική απεικόνιση των σελίδων και του περιεχομένου της πύλης (portal). Επιπλέον, θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και εγκατάστασης νέων προτύπων. Στις δυνατότητες ασφάλειας που θα παρέχει θα περιλαμβάνονται: ο ορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης σύμφωνα με το προφίλ του χρήστη, η δυναμική δημιουργία του προφίλ του χρήστη, βασισμένο στις προσωπικές του πληροφορίες και προτιμήσεις. Σελίδα 78 από 159

79 Το σύστημα διαχείρισης θα μπορεί να παραμετροποιηθεί πλήρως και να συνεργασθεί με άλλες εφαρμογές. Μέσα από την καταγραφή (log book) θα παρέχεται η δυνατότητα τήρησης ιστορικού ροής εργασιών, καταγραφής σταδίων και αναφοράς προβλημάτων. Μέσα από ένα εύχρηστο εργαλείο ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης περιεχομένου θα υποστηρίζονται οι σχέσεις των πληροφοριακών μονάδων μεταξύ τους, παρέχοντας τη δυνατότητα αναζήτησης βάσει χαρακτηριστικών και σχέσεων. Πέρα από τα ελληνικά, το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης συντήρησης (ή μελλοντικής προσθήκης) επιπλέον γλωσσικών εκδόσεων της πύλης (τουλάχιστον μίας ακόμη, δηλαδή της αγγλικής). Οι διαφορετικές εκδόσεις καλύπτουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τα στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος (κείμενα κουμπιών, στοιχεία του μενού, μηνύματα προς το χρήστη, κ.λπ.). Ενδεικτικά αναφέρεται η βασική λειτουργικότητα του υποσυστήματος λογισμικού διαχείρισης: Δημιουργία σχεδιαστικού μοντέλου αρχικής δυναμικής σελίδας. Γενική κατασκευή δομής της σελίδας σε μορφή HTML. Πλήρη συμβατότητα και υποστήριξη του προτύπου W3C HTML5. Δημιουργία ειδικών γραφικών και επιμέρους γραφίστικων για την εικαστική σύνθεση της σελίδας. Επιμέρους κατασκευή δυναμικών σελίδων. Εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα (video, εικόνες, κείμενο, κ.λπ). Επεξεργασία / διαγραφή δεδομένων (video, εικόνες, κείμενο κ.λπ). Δημιουργία, επεξεργασία και δυνατότητα διαγραφής κατηγοριών. Μηχανισμός για βασική παρουσίαση και κατηγοριοποίηση. Μηχανισμός προβολής ανανέωσης νέων/ανακοινώσεων. Χρήση τεχνολογιών «νέφους ετικετών» (tag cloud). Μηχανισμός φόρμας επικοινωνίας για τους χρήστες. Σύστημα διαχείρισης website - ασφαλές σύστημα εισόδου για τους υπεύθυνους ανανέωσης του περιεχομένου. Δημιουργία ανακατευθύνσεων των domains στην κεντρική σελίδα. Δημιουργία meta tags για την προσαρμογή του site σε μηχανές αναζήτησης. Εμφάνιση ημερομηνίας, λειτουργία «πρόσθεση στα αγαπημένα» κ.λπ. Site Map. Newsletters. Πολυγλωσσικό περιβάλλον διαχείρισης. Manual και στοιχεία βοήθειας. Photo gallery με επιλογή εμφάνισης φωτογραφιών με λεζάντα και slideshow σε πολλαπλές σελίδες. You Tube - like video με επιλογή εμφάνισης σε πολλαπλές σελίδες. Εύχρηστη διαχείριση banners. Προβολή δελτίων τύπου. Προβολή συνεντεύξεων. Προβολή briefing Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Πληροφορίες για εκπαιδεύσεις και σεμινάρια. Προβολή ρεπορτάζ. Σελίδα 79 από 159

80 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Διαχείριση περιοχής προβολής διαφημίσεων. Διαχείριση περιεχομένου διαφημίσεων. Διαχείριση εικαστικού διαφημίσεων. Για τη διάχυση (streaming) του πολυμεσικού υλικού, θα απαιτηθεί κατάλληλο λογισμικό. Η δυνατότητα διάχυσης του υλικού video (streaming video) είναι απολύτως εξαρτώμενη από το διαθέσιμο εύρος ζώνης (bandwidth) της σύνδεσης με το διαδίκτυο («Σύζευξις», «Σύζευξις ΙΙ», ΕΔΕΤ), σε συνδυασμό με τον αριθμό των ταυτόχρονων επισκεπτών. Για το λόγο αυτό θα απαιτηθεί προαιρετικά ο συνδυασμός του παραπάνω δυναμικού συστήματος διαχείρισης διαδικτυακού κόμβου με υπηρεσίες διάθεσης και διανομής πολυμεσικού υλικού από ιδιωτικό ή κρατικό εξωτερικό φορέα (CDN). Α Λογική αρχιτεκτονική της πλατφόρμας WebTV Στο σχήμα 17 που ακολουθεί αποτυπώνεται ενδεικτικά η λογική αρχιτεκτονική της πλατφόρμας της WebTV, βάσει της οποίας ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τη δική του τεχνική πρόταση: Σελίδα 80 από 159

81 CDN INTERNET Εφαρμογή διακομιστή διαδικτύου Εφαρμογή διακομιστή διαδικτύου Εφαρμογή παροχής βίντεο κατ απαίτηση (video-ondemand) Εφαρμογή παροχής βίντεο σε ροή (video streaming) Διάταξη active-active Εφαρμογή παροχής βίντεο κατ απαίτηση (video-ondemand) Εφαρμογή παροχής βίντεο σε ροή (video streaming) Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή Κωδικοποιητής εικόνας / ήχου Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητή Κεντρικός Μεταγωγέας (switch) Βάση Δεδομένων & Δικτυακό Σύστημα Αποθήκευσης Δεδομένων Σχήμα 17: Αρχιτεκτονική πλατφόρμας WebTV Σελίδα 81 από 159

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: {Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη} Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΓEΕ-ΓΓMΕ Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 3.2.1 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007. Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007

Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007. Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007 Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007 Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007 ΥΠΕΣΔΔΑ Πάτροκλος Γεωργιάδης, Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣΔΔΑ Γιάννης Ζαννετόπουλος, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήσεις Απαντήσεις σε ερωτήσεις Ερώτηση 1 Στη σελίδα 53 της διακήρυξης αναγράφεται «Μέχρι τώρα οι εφαρμογές των υπηρεσιών ΓΕΜΗ (Μητρώο/ www.businessregistry.gr και Υπηρεσίες Εξωστρέφειας για την εξυπηρέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/128877 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks Dynamic Datacenter Services Παρεχόμενες υπηρεσίες από το Interworks Data Center Τμήμα Operations Εκδώθηκε: Oct 2009 Version: 1.0 interworks Dynamic Datacenter Services Εισαγωγή Υποδομή Interworks Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 18/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 4947/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Στόχος Στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένων διαδικτυακών υπηρεσιών στον ΕΟΦ. Οι εξειδικευμένες αυτές υπηρεσίες αφορούν υπηρεσίες: Διαχείριση συνδέσεων Διαδικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 23/03/2010 Α.Π. : 12785/ΕΥΣΣΑΑΠ 588

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 23/03/2010 Α.Π. : 12785/ΕΥΣΣΑΑΠ 588 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 15/02/2013 Αρ. πρωτ. 1436 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ»: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού Παπάγου, 10-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου

Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Ενημερωτική τεχνική ημερίδα για το έργο: «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με Εθνικά Δίκτυα» Στόχοι του Έργου Θέμης Παππάς 18/02/2014 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Δυτικής Μακεδονίας ΜΑΝ: 5 Κτίρια:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στρατηγική για τις Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές του Δημοσίου Τι είναι οι Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές; Υφιστάμενη κατάσταση Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Έργου Νίκος Βασιλάκης

Παρουσίαση Έργου Νίκος Βασιλάκης Παρουσίαση Έργου Νίκος Βασιλάκης Project Manager nvasi@space.gr Classification ISO 27001: Public ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ (σκοπός) Η διαρκής μέτρηση και καταγραφή ανά τακτά χρονικά διαστήματα του επιπέδου των ηλεκτρομαγνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385)

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385) ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις-Απαντήσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου e-οίκος Ναύτου» με Αρ Πρωτ. 23906 13/9/2006 Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΑΔΑ: 4Α5ΙΜΞ-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ANAΡTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 24-3 - 20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 Aπό: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Διεύθυνση: Αγίας Φιλοθέης 21 Τ.Κ: 10556 Aθήνα Γραφείο: Διαχείρισης Έργων Email: e.papagiannis@iaath.gr Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3-12-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. 2 Σ.Ε.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. Τα Σχολικά Εργαστηριακά

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-Θ8Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-Θ8Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-Θ8Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Οδηγός Κόστους Αδειών Χρήσης Interworks WebCRM Τύπος Χρήστη Κόστος Περιγραφή 1. OnDemand WebCRM Standard User 2. OnDemand WebCRM Professional User

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380180 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού Υποέργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα