Έτος ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλαµπος ανίκας Γενικός ιευθυντής Φ.Ε.Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έτος 2008. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλαµπος ανίκας Γενικός ιευθυντής Φ.Ε.Ε"

Transcript

1 Έτος 2008 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλαµπος ανίκας Γενικός ιευθυντής Φ.Ε.Ε

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ευρετήριο Α Ρ Θ Ρ Ο Εισαγωγή 1 Ισοζυγισµός - Επιβαρύνσεις Ιππων 2 Κλάσεις ίππων 3 Βάρη ιπποδροµιών 4 Υπερβάλλον βάρος 5 Ενταξη νέων ίππων στους Γενικούς Πίνακες Βαρών Εγγραφές ίππων 6 7 Κύριες Ιπποδροµίες Εγγραφές ιαγραφές 8 9 ηλώσεις αναβατών Οδηγίες Αναβατών Βάρος και αλλαγές αναβατών 12 Υποχρεώσεις αναβατών 13 Μαθητευόµενοι αναβάτες 14 Κριτήρια ανανέωσης αδείας αναβατών και µαθητευοµένων 15 Ελεγχος "Ντόπινγκ" Αναβατών 16 Προπονητές 17 ιαδροµή ίππων 18 Μεταζύγιση 19 υστροπία ίππων 20 Καθορισµός Αριθµού Σταυλιτών 21 Έπαθλα 22 Κλίµακα επάθλων 23 Πολυνίκες του έτους 24 Αλλοδαποί ίπποι σε ανοικτές µικτές ελληνικές ιπποδροµίες 25 Ιπποι αλλοδαποί εισαγόµενοι και προπονούµενοι στην Ελλάδα 26 Προϋποθέσεις για αποκτηση της ιδιότητας του ιδιοκτήτη 27 Χρήση Κινητής Τηλεφωνίας 28 Μετακίνηση Προσώπων 29 ιαφήµιση Ιπποδρόµου 30 Τέλη και δικαιώµατα απο Κτηνιατρικά θέµατα Προϊπποδροµιακός Ελεγχος 32 ιαγραφές Ιππων Χρόνος Αποχής 33 Γνωµατεύσεις µετά την Ιπποδροµία 34 Θεραπείες 35 Μη αποδεκτές θεραπείες, χειρουργικές επεµβάσεις και τεχνικά βοηθήµατα 36 Ευθανασία Ιππων 37 Αιµοληψία Σπλαγχνοληψία 38 Εκτοµήσεις Ιππων 39 Απαγορευµένες Ουσίες Αρθρο 6 ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιπποδροµιακών Αρχών 40 ιαδικασία ειγµατοληψίας 41 Περίπτωση Θετικού Αποτελέσµατος 42 Κατάταξη απαγορευµένων ουσιών 43 Επιθεωρήσεις σταύλων 44 ιαδικασία εισόδου ίππων στον Ιππόδροµο προτεινόµενα Εµβολιακά Προγράµµατα 45 Ιπποι εξοµοιούµενοι µε τους ελληνικής παραγωγής (ASSIMILATED HORSES) 46 Συµπληρωµατικά Κτηνιατρικά θέµατα 47 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ 1

3 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Α Ρ Θ Ρ Ο 1 Κάθε άτοµο που εγγράφει ίππο ή συµµετέχει κατά οποιονδήποτε τρόπο σε ιπποδροµίες, αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις τον ΚΩ ΙΚΑ ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΩΝ και τα παραρτήµατά του (Ποινολόγιο, Γενικές ιατάξεις, Κανονισµούς και αποφάσεις.σ της Φ.Ε.Ε κ.λ.π) όπως ισχύουν σήµερα και όπως αναλυτικά προβλέπεται απο τα παρακάτω και παραιτείται κάθε άλλης διαδικασίας για θέµατα που αφορούν τις ιπποδροµίες. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Φ.Ε.Ε. µπορεί κατά την κρίση του και κατά την διάρκεια του έτους να τροποποιήσει και να συµπληρώσει τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Επίσης ο Ο..Ι.Ε. µπορεί να ζητήσει απο την Φ.Ε.Ε. την τροποποίηση των Γενικών ιατάξεων και ιδιαίτερα σε ότι αφορά το πρόγραµµα. ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 2 1. Οι επιβαρύνσεις των αµειβόµενων ίππων στις ιπποδροµίες γίνονται όπως παρακάτω και σε σχέση µε τη διαφορά άφιξης των ίππων. Οι επιβαρύνσεις αυτές δεν επηρεάζονται απο πιθανές αυξήσεις ή µειώσεις των επάθλων µέσα στο έτος. α) Επιβαρύνσεις κοινών ιπποδροµιών Ισοζυγισµού Ι.Ε 1 ος 4 κιλά 2 ος 1 κιλό 3 ος ½ κιλό β) Επιβαρύνσεις κοινών ιπποδροµιών Β.Η.Ε και Β.Η 1 ος 4 κιλά 2 ος 1 κιλό 3 ος ½ κιλό γ) Επιβαρύνσεις στον ισοζυγισµό για ιπποδροµίες Β.Η.Ε και Β.Η 1 ος 6 κιλά 2 ος 1 κιλό 3 ος ½ κιλό 2. Επιβαρύνσεις ιπποδροµιών ενθάρρυνσης Για τις ιπποδροµίες ενθάρρυνσης οι ίπποι επιβαρύνονται όπως και στις ιπποδροµίες Β.Η.Ε αλλά δεν επιβαρύνονται για την 2 η και 3 η θέση τόσο για τις νέες συµµετοχές τους στις ιπποδροµίες ενθάρρυνσης, όσο και για τις µετέπειτα Β.Η.Ε δεν σηµειώνεται και δεν χρεώνεται απο τον ισοζυγιστή. Το ίδιο ισχύει και για τις ιπποδροµίες Β.Η.Ε και Β.Η για ίππους 2 και 3 ετών. 3. Επιβαρύνσεις για τις κύριες ιπποδροµίες α) Επιβαρύνσεις για κύριες ιπποδροµίες µέχρι ποσού επάθλου ος 8 κιλά 2 ος 2 κιλά 3 ος 1 κιλό β) Επιβάρυνση στον ισοζυγισµό για τις παραπάνω κύριες ιπποδροµίες 1 ος 12 κιλά 2 ος 2 κιλά 3 ος 1 κιλό γ) Επιβαρύνσεις για κύριες ιπποδροµίες µέχρι ποσού επάθλου Επιβάρυνση Β.Η.Ε Επιβάρυνση ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΥ 1 ος 10 κιλά 1 ος 14 κιλά 2 ος 2 κιλά 2 ος 2 κιλά 3 ος 1 κιλό 3 ος 1 κιλό δ) Επιβαρύνσεις για κύριες ιπποδροµίες µέχρι ποσού επάθλου Επιβάρυνση Β.Η.Ε Επιβάρυνση ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΥ 1 ος 12 κιλά 1 ος 16 κιλά 2 ος 3 κιλά 2 ος 3 κιλά 3 ος 1 κιλό 3 ος 1 κιλό ε) Επιβαρύνσεις για κύριες ιπποδροµίες µέχρι ποσού επάθλου Επιβάρυνση Β.Η.Ε Επιβάρυνση ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΥ 1 ος 16 κιλά 1 ος 22 κιλά 2 ος 4 κιλά 2 ος 4 κιλά 3 ος 2 κιλά 3 ος 2 κιλά 2

4 4. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην 1η θέση, θα προστίθενται τα βάρη που προβλέπονται για τους πρώτο, δεύτερο ή και τρίτο και το πηλίκο της διαίρεσης δια 2 ή 3 θα δίνει, αφού στρογγυλοποιηθεί, το βάρος µε το οποίο θα πρέπει να επιβαρυνθεί κάθε αµειβόµενος ίππος κατά την νέα συµµετοχή του. Το ίδιο ισχύει και στις ιπποδροµίες Β.Η.Ε και Β.Η. 5. Αν υπάρξει ταυτόχρονη άφιξη 2ου, 3ου και 4ου ίππου, θα διανέµεται εξ ίσου το προβλεπόµενο ποσό απο το έπαθλο και θα επιβαρύνονται και οι τρεις µε τα κιλά που προβλέπονται για τον 2ο ίππο. Το ίδιο ισχύει και για την ταυτόχρονη άφιξη 3ου και 4ου ίππου, δηλ. επιβαρύνονται και οι δύο µε τα κιλά που προβλέπονται για τον 3ο ίππο. 6. Για διαφορά κατά την άφιξη απο (0) µέχρι και (4) µήκη και για την πρώτη θέση, θα δίνεται απο τους ισοζυγιστές το βασικό βάρος που προβλέπεται απο [τέσσερα (4) µέχρι είκοσι δύο (22) κιλά] ανάλογα µε το ύψος του επάθλου, για διαφορά απο 4 1/4 µέχρι και έξι (6) µήκη θα προστίθεται στο βασικό βάρος 1/2 κιλό, ενώ για διαφορά απο 6 1/4 και άνω µήκη, ένα (1) κιλό. 7. Στις ιπποδροµίες βαρών κατά ηλικία, µε επιβολές (Β.Η.Ε.) καµία επιβάρυνση δεν προστίθεται για νίκες που τυχόν έχει κάνει ο ίππος στις κοινές ιπποδροµίες εκτός απο τις προβλεπόµενες απο τον Κώδικα Ιπποδροµιών. Στις ιπποδροµίες αυτές τα βάρη ορίζονται µε βάση τις νίκες που έχουν επιτύχει στις ιπποδροµίες Β.Η.Ε. και Β.Η., την ηλικία των ίππων, την αποσταση και τον µήνα που γίνεται η ιπποδροµία και σύµφωνα µε το πίνακα Βαρών του Κώδικα Ιπποδροµιών (πίνακας-τέλος Κώδικα). Στην αποσταση των 2800 µ. για τον ορισµό των κιλών ισχύει η κλίµακα της αποστασης των 2400 µ. ΚΛΑΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 3 Η κατάταξη των ίππων σε κλάσεις στο γενικό Ισοζυγισµό, κάθε µία των οποίων περιλαµβάνει τους ίππους οι οποίοι στον Γενικό Πίνακα Βαρών φέρουν τα αντίστοιχα βάρη που προβλέπονται, διαµορφώνονται όπως παρακάτω: ΚΛΑΣΗ ΣΤ Όσοι φέρουν βάρη στον γενικό ισοζυγισµό µέχρι -30 κιλά Ε 30,5 40 κιλά 40,5 50 κιλά Γ 50,5 65 κιλά Β 65,5 80 κιλά Α 80,5 και άνω κιλά Η αλλαγή της κλάσης γίνεται µόνο µε νίκες και όχι µε «πλασέ» µε ταυτόχρονη εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 4 όπου και όταν απαιτείται. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΠΠΩΝ ΚΑΤ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΣΗ 2 ΜΕ ΕΝ 3 ΜΕ ΕΝ 4 ΜΕ ΕΝ 4 ΣΤ ΜΕ ΕΝ 5+ ΣΤ 6+Ε ΒΗΕ 2 ΜΕ ΕΝ Φ 3 ΜΕ ΕΝ Φ 4 ΜΕ ΕΝ Φ. 4 ΣΤ ΜΕ ΕΝ Φ 5+ ΣΤ Φ Γ 2 ΝΙΚ.1 3 ΝΙΚ.1 4 ΝΙΚ. 1 4 ΣΤ 5 + Ε ΒΗΕ 2 ΝΙΚ.1 Φ. 3 ΝΙΚ.1 Φ. 4 ΝΙΚ 1 Φ. 4 ΣΤ Φ. 5 + Ε Φ. 6 Γ 2 ΒΗΕ 3 ΝΙΚ.2 4 ΝΙΚ. 2 4 Ε 5 6+ ΒΗΕ 2 ΒΗΕ Φ. 3 ΝΙΚ.2 Φ. 4 ΝΙΚ. 2 Φ. 4 Ε Φ. 5 Φ. 6+ΒΗΕ Φ. 2 ΒΗ 3 ΝΙΚ.3+ 4 ΝΙΚ Γ 2 ΒΗ Φ. 3 ΝΙΚ.3+Φ. 4 ΝΙΚ. 3 Φ. 4 Φ. 5 ΒΗΕ 3 ΒΗΕ 4 ΝΙΚ. 3 +Φ. 4 Γ 5 + ΒΗΕ 3 ΒΗΕ Φ. 4 Γ Φ. 5 + ΒΗΕ Φ. 3 ΒΗ 4 ΒΗΕ 5 + ΒΗ 3 ΒΗ Φ. 4 ΒΗΕ Φ. 5 + ΒΗ Φ. 3 Β.ΗΕ 3+ ΒΗΕ 4+ ΒΗΕ 3+ ΒΗΕ Φ. 3+ ΒΗ 4+ ΒΗΕ Φ. 3+ ΒΗ Φ. 3+4 ΒΗΕ 3+4 ΒΗΕ Φ ΒΗ 3+4 ΒΗ Φ. 3

5 ΒΑΡΗ ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 4 1. Το ανώτερο βάρος στις ιπποδροµίες δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 60 κιλών σε καµία από τις κλάσεις, εκτός των ιπποδροµιών ενθάρρυνσης όπου το ανώτερο βάρος παραµένει στα 58 κιλά. Το κατώτατο βάρος µπορεί να φθάσει για όλες τις ηλικίες τα 48 κιλά. 2. Σε όλες τις ιπποδροµίες το βάρος θα φτάνει τα ανώτερα όρια µε την προϋπόθεση ότι εκείνος ο ίππος που θα φέρει το κατώτατο εντός ισοζυγισµού βάρος, θα φέρει 48 κιλά, διαφορετικά θα γίνεται υποβιβασµός βαρών ανάλογα, µέχρι τα 60 κιλά. 3. Σε όλες τις ιπποδροµίες ΒΗΕ αν µεταξύ 1 ου και 2 ου ή 1 ου και 3 ου στον ισοζυγισµό ίππων υπάρχει διαφορά οκτώ κιλών ή και περισσότερο, τότε κανένας περιορισµός για το ανώτατο βάρος δεν θα υπάρχει, εκτός αν η εφαρµογή αυτής της διάταξης, δεν αυξάνει τον αριθµό ίππων που εισέρχονται εντός ισοζυγισµού µετά την προς τα πάνω αύξηση του ορίου. Αυτό δεν ισχύει εφόσον στην ιπποδροµία υπάρχει εντός ισοζυγισµού ο προβλεπόµενος αριθµός ίππων. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις κύριες ιπποδροµίες ΒΗΕ. 4. Τροποποίηση των βαρών δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση µετά από τη δηµοσίευση του Ισοζυγισµού εκτός της περίπτωσης ανίχνευσης απαγορευµένης ουσίας σε ίππο οπότε διαγράφεται αµέσως αν είναι εγγεγραµµένος σε ιπποδροµία και ο δεύτερος στην άφιξη ίππος παίρνει τα αντίστοιχα κιλά. Αυτό συµβαίνει πριν τη δηµοσίευση του επίσηµου προγράµµατος. Μετά την έκδοση του Επισήµου Προγράµµατος, οι ίπποι διαγράφονται. Επίσης εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε λάθος πριν την έκδοση του επισήµου προγράµµατος διορθώνεται µε απόφαση της Επιτροπής Ιπποδροµιών. Μετά την έκδοση του επίσηµου προγράµµατος αν διαπιστωθεί λάθος σε βάρος ίππου τότε αν µεν η διαφορά του βάρους είναι 1,5 κιλά πάνω ή κάτω από το κανονικό µε απόφαση της Επιτροπής Ιπποδροµιών, ο ίππος συµµετέχει κανονικά στις ιπποδροµίες, εάν η διαφορά βάρους είναι µεγαλύτερη, ο ίππος διαγράφεται. 5. Όταν οι ίπποι φέρουν ίσα βάρη στο γενικό ισοζυγισµό ή στα βάρη ιπποδροµίας γενικά, τοποθετούνται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά και στον γενικό Ισοζυγισµό και στον Ισοζυγισµό της ηµέρας και στο Επίσηµο Πρόγραµµα. 6. Στις διαγραφές ίππων κατά τις δηλώσεις αναβατών αν µεν διαγραφεί ίππος που φέρει βάρος άνω των 60 κιλών και τα βάρη των επόµενων ίππων είναι επίσης άνω των 60 κιλών, τα βάρη των υπολοίπων ίππων παραµένουν ως έχουν. Στην περίπτωση που ο δεύτερος στον ισοζυγισµό ίππος φέρει βάρος κάτω των 60 κιλών τότε τα βάρη ανεβαίνουν στα 60 κιλά µε αντίστοιχη τροποποίηση των βαρών και των υπολοίπων ίππων. 7. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου µε το κατώτερο βάρος κατά τις δηλώσεις των αναβατών δεν γίνεται υποβιβασµός των βαρών. 8. Το ανώτερο βάρος των ίππων στις ιπποδροµίες Ι.Ε και Β.Η.Ε, ορίζεται ως εξής : Α, Β, Γ κλάση 66 κιλά, Ε, Στ κλάση 63 κιλά Τα βάρη στις ιπποδροµίες βαρών κατά ηλικία Β.Η, ορίζεται στα 58 κιλά για όλες τις ηλικίες. Όπου συµπτωµατικά τα βάρη ιπποδροµιών για ίππους ετών είναι ίσα (π.χ. 60 κιλά), µπορεί να ορίζονται στα 58. Σε όλες τις ιπποδροµίες Ι.Ε και Β.Η.Ε οι ίπποι που είναι εκτός ισοζυγισµού και φέρουν βάρος 40 47,5 κιλά, µπορούν να συµµετέχουν στις ιπποδροµίες µε το κατώτερο βάρος των 48 κιλών. 9. Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις των βαρών δεν επιτρέπεται πλέον κατά τις δηλώσεις η διαγραφή ίππων «ελλείψει αναβάτη» θα θεωρείται δε αδικαιολόγητη διαγραφή. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις δύστροπου ίππου όπου υπάρχει απροθυµία των αναβατών να δηλωθούν. ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΒΑΡΟΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 5 Το υπερβάλλον βάρος καθώς και το βάρος που υπολείπεται (40-47,5) απο τη συµµετοχή ίππου στις ιπποδροµίες εκτός ισοζυγισµού, δεν προσµετράται και δεν επιβαρύνεται ο ίππος στους Γενικούς Πίνακες Βαρών σε όλες τις ιπποδροµίες αν τερµατίσει πρώτος ή είναι αµειβόµενος. Το επιπλέον βάρος αναγράφεται στο επίσηµο πρόγραµµα, µεταδίδεται δια του µεγαφώνου αν προκύπτει κατά τη προζύγιση, αναγράφεται στο δελτίο αποτελεσµάτων και είναι δεσµευτικό για όλους, δεν επιβαρύνεται όµως ο ίππος στο γενικό ισοζυγισµό. Αν κατά τη µεταζύγιση το υπερβάλλον βάρος είναι πέραν του 1,5 κιλού τότε οι υπεύθυνοι προπονητής ή αναβάτης, ελέγχονται αυστηρά. 4

6 ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΙΠΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΡΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 6 Η ένταξη των νέων ίππων στους γενικούς πίνακες βαρών, θα γίνεται σύµφωνα µε τα παρακάτω: 1. Ο Ισοζυγιστής τηρεί για κάθε 2ετή ίππο καρτέλα, όπως και για τους άλλους ίππους στην οποία σηµειώνει τις επιτυχηµένες ή αποτυχηµένες συµµετοχές του. Σε κάθε µία απο αυτές θα επιφέρει ταυτόχρονα τις προβλεπόµενες επιβαρύνσεις σύµφωνα µε τα προηγούµενα. 2. Το αρχικό βάρος εκκίνησης για την κατηγορία αυτών των ίππων, σύµφωνα µε τον Κώδικα Ιπποδροµιών είναι : για 2ετείς ίππους άρρενες και εκτοµίες - 21,5 κιλά " " θήλεις - 20 " 3. Για ίππους που συµµετέχουν σε ιπποδροµίες βαρών κατά ηλικία Β.Η, ο ισοζυγιστής σηµειώνει στις καρτέλες τις επιδόσεις των και επιφέρει τις επιβαρύνσεις που προκύπτουν όπως καθορίζονται απο το σύστηµα επιβαρύνσεων. 4. Ο Ισοζυγιστής στο τέλος κάθε µήνα συντάσσει και κοινοποιεί στην ΦΕΕ µέσα στις τρεις πρώτες εργάσιµες ηµέρες του εποµένου µήνα γενικό πίνακα βαρών των ίππων µε τα εξής στοιχεία : το όνοµα του ίππου, την ηλικία, την κλάση, τις νίκες, τα βάρη ΙΕ και τα βάρη ενθάρρυνσης για τους 3ετείς καθώς και τα βάρη κατά ηλικία µε επιβολές (ΒΗΕ). ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΠΠΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 7 1. Οι εγγραφές είναι γραπτές και ΚΛΕΙΣΤΕΣ. Πραγµατοποιούνται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα κάθε συγκέντρωσης. Οι φάκελοι των εγγραφών ρίπτονται στο «κουτί» των εγγραφών µέχρις ώρας 10:30 της ηµέρας των εγγραφών και πιθανή ακύρωση εγγραφής γίνεται µόνο εγγράφως και µέχρι την ίδια ώρα και στο ίδιο «κουτί». Μετά την παραλαβή των φακέλων δεν επιτρέπεται καµία αλλαγή, προσθήκη διευκρίνιση ή συζήτηση για τους ίππους που έχουν εγγραφεί. Οι εγγραφές διενεργούνται από την Υπηρεσία Εγγραφών του Ο ΙΕ µε την παρουσία εκπροσώπου της Φ.Ε.Ε. Κατά το άνοιγµα των φακέλων και την καταχώρηση στο ελτίο Εγγραφών θα παρίστανται υποχρεωτικά εκπρόσωποι της Ένωσης προπονητών και όσοι άλλοι προπονητές ή ιδιοκτήτες το επιθυµούν. Το δελτίο εγγραφών µετά την καταχώρηση των ίππων υπογράφουν µε την σειρά, ο Προϊστάµενος εγγραφών, ο Ισοζυγιστής, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Προπονητών και τέλος ο εκπρόσωπος της Φ.Ε.Ε. Προπονητής για να εγγράψει ίππο σε ιπποδροµία, θα πρέπει να τον έχει στην προπόνησή του τουλάχιστον 5 ηµερολογιακές ηµέρες. Για την εκτέλεση µίας ιπποδροµιακής συγκέντρωσης απαιτείται συµπλήρωση εννέα (9) ιπποδροµιών ή κατ ελάχιστο οκτώ (8). Επίσης για κάθε ιπποδροµιακή συγκέντρωση προκηρύσσονται και πραγµατοποιούνται τέσσερις (4) ιπποδροµίες ταχύτητος (1.000 µ. και µ.) και οι υπόλοιπες στην απόσταση των µ. και άνω. Σε περίπτωση που είναι εγγεγραµµένοι ίπποι στις αποστάσεις και µ. πέραν των τεσσάρων (4) ιπποδροµιών και το πρόγραµµα της ηµέρας δεν έχει συµπληρωθεί, µπορεί να δηµιουργείται ιπποδροµία από τους ίππους που πλεονάζουν στην απόσταση των µ. Ακόµη και αν δεν πλεονάζουν ίπποι στις αποστάσεις αυτές και δεν έχει συµπληρωθεί το πρόγραµµα των εννέα ιπποδροµιών, ο εκπρόσωπος της Φ.Ε.Ε µπορεί να προκηρύξει ιπποδροµία στην απόσταση των µ. ή και άνω µε βάση τις πέντε ιπποδροµίες ταχύτητος του προγράµµατος. Από όλες οι κατηγορίες ίππων από 5+ και 6+ θα προκηρύσσονται σιτς αποστάσεις µ. και άνω. 2. Αν κατά το άνοιγµα των φακέλων και την καταχώρηση των ίππων δεν έχουν συµπληρωθεί εννέα (9) ιπποδροµίες, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία : α. Εφόσον έχουν συµπληρωθεί τουλάχιστον πέντε (5) ιπποδροµίες του προγράµµατος και υπάρχουν 2, 3 ή και 4 ιπποδροµίες µε πέντε (5) ίππους και άνω, θα δίδεται η δυνατότητα στους προπονητές να συµπληρώσουν τις ιπποδροµίες αυτές, ώστε να συµπληρωθούν οκτώ (8) ή εννέα (9) ιπποδροµίες. Η συµπλήρωση θα γίνεται εντός µισής ώρας και οι συµπληρωµατικοί ίπποι θα εγγράφονται και θα ρίπτονται στο κουτί των εγγραφών. Όλα αυτά µετά την ανακοίνωση του αριθµού των ίππων ανά ιπποδροµία και βέβαια πριν την ανάγνωση των ίππων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πέντε (5) τουλάχιστον ιπποδροµίες συµπληρωµένες, η ιπποδροµιακή συγκέντρωση, καταργείται. Για τους παραπάνω λόγους, η παρουσία των προπονητών στις εγγραφές είναι πλέον υποχρεωτική για όσο θα ισχύει αυτή η διαδικασία κατά τις εγγραφές. Η Ε.Ι. θα ελέγχει στο εξής για τις παρουσίες των προπονητών. 5

7 Σε περίπτωση που κατά τις εγγραφές δεν πραγµατοποιείται ιπποδροµιακή συγκέντρωση σύµφωνα µε τα παραπάνω και στο πρόγραµµα της συγκεκριµένης ηµέρας υπάρχει κύρια ιπποδροµία, οι ίπποι που έχουν εγγραφεί ανακοινώνονται, δηµοσιεύεται ο ισοζυγισµός τους και η ιπποδροµία αυτή διεξάγεται στην επόµενη ιπποδροµιακή συγκέντρωση που θα διεξαχθεί ακόµη και σαν δέκατη. β. Ελάχιστος αριθµός ίππων για να πραγµατοποιηθεί µια ιπποδροµία είναι οκτώ (8) ίπποι εντός στοιχήµατος. Εξαίρεση αποτελούν οι κύριες ιπποδροµίες που διεξάγονται ανεξάρτητα αριθµού ίππων. Όπου υπάρχει στο πρόγραµµα κύρια ιπποδροµία και έχει πέντε (5) ή λιγότερες εγγραφές, τότε αυτή θα λογίζεται στην σύνθεση του προγράµµατος σαν 8 η, 9 η ή και 10η ιπποδροµία ανάλογα µε την δυναµική των εγγραφών. Στις κύριες ιπποδροµίες εφόσον υπάρχουν υπεράριθµοι ίπποι εκτός ισοζυγισµού και µπορούν να αποτελέσουν µια αυτοτελή ιπποδροµία, δύναται να πραγµατοποιηθεί µε το προβλεπόµενο στην κατηγορία κοινό έπαθλο. Σε όποια κατηγορία ίππων ο αριθµός δεν υπερβαίνει τους είκοσι (20), µπορεί να πραγµατοποιηθεί ιπποδροµία για συµπλήρωση της 8 ης ή 9 ης ιπποδροµίας µε επτά (7) ίππους, µετά από εισήγηση του εκπροσώπου της Φ.Ε.Ε. και έγκριση της Φ.Ε.Ε. Για ιπποδροµίες 5+ΣΤ και 6+Ε απαιτείται ελάχιστος αριθµός ίππων εννέα εντός στοιχήµατος. γ. Στις ιπποδροµίες Β.Η.Ε προκηρυγµένες από την Φ.Ε.Ε και στις Β.Η γενικώς, απαιτείται και σ αυτές ελάχιστος αριθµός ίππων οκτώ (8) εντός στοιχήµατος. Στις ιπποδροµίες αυτές προπονητές που συνδέονται µεταξύ τους µε πρώτο ή δεύτερο βαθµό συγγένειας έχουν δικαίωµα εγγραφής τριών (3) ίππων και οι δύο. Επίσης για τις ιπποδροµίες διετών ίππων από την έναρξή τους µέχρι τις διακοπές του Αυγούστου, απαιτείται ελάχιστος αριθµός ίππων Ίππος που είναι εγγραµµένος δεν µπορεί να επανεγγραφεί εάν δεν περάσει η ηµεροµηνία στην οποία είναι ήδη εγγεγραµµένος να τρέξει, εκτός εάν διαγραφεί: α. Από κλήρωση σαν υπεράριθµος. β. ιότι είναι εκτός ισοζυγισµού. γ. ιότι απεχώρησε από κύρια ή προκηρυγµένη από την Φ.Ε.Ε ιπποδροµία σαν υπεράριθµος ή από πλειστηριασµό. 4. Ίπποι που εγγράφονται σε λάθος ιπποδροµία µπορούν να µεταφερθούν, στην κανονική τους ιπποδροµία, µόνον εφόσον υπάρχει κενή θέση και οπωσδήποτε πριν την ανάγνωση των ίππων. 5. Από συµµετοχή σε συµµετοχή ίππου σε ιπποδροµία, θα πρέπει να µεσολαβούν οπωσδήποτε κατ ελάχιστον πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες. 6. Κάθε προπονητής δικαιούται να γράψει σε όλες τις ιπποδροµίες (πλην εκείνων που γίνονται µε προεγγραφές): α. ύο (2) ίππους της ίδιας ιδιοκτησίας ή τρεις (3) ίππους διαφόρων ιδιοκτητών. β. Ίππους για «ΕΑΝ ΥΟ» ισάριθµους ή λιγότερους εκείνων που γράφει στην βασική εγγραφή. Εάν σε οποιαδήποτε ιπποδροµία βρεθούν γραµµένοι τρεις ίπποι της ίδιας ιδιοκτησίας, ο ένας θα διαγράφεται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόµενους προπονητές και εφόσον απουσιάζουν, δια κληρώσεως ΜΟΝΟΝ. Για το λόγο αυτό οι προπονητές που έχουν ίππους ενός ιδιοκτήτη θα πρέπει να συντονίζονται κατά τις εγγραφές. Στις ιπποδροµίες ενθάρρυνσης, όπου και όταν υπάρξουν υποδιαιρέσεις, επιτρέπεται ο διαχωρισµός ίππων της ίδιας ιδιοκτησίας και προπόνησης. Στις λοιπές ιπποδροµίες εκτός των κύριων ο διαχωρισµός των ίππων σε υποδιαιρέσεις γίνεται αυστηρά σύµφωνα µε τα βάρη τους και µόνο. Για ίππους δε 3 ετών ΜΕ ΕΝ και ΝΙΚ. 1 ιπποδροµία, επιτρέπεται η δηµιουργία τριών υποδιαιρέσεων εφόσον υπάρχει ανάγκη συµπλήρωσης της 9 ης ιπποδροµίας. Στις άλλες κατηγορίες επιτρέπονται µόνο δύο υποδιαιρέσεις. Κατ απόλυτη εξαίρεση και για τη συµπλήρωση και µόνο των 8 ή 9 ιπποδροµιών, αν σε κάποια κατηγορία ίππων έχουν εγγραφεί περισσότεροι των 27 ίπποι και είναι αδύνατη η συµπλήρωση του προγράµµατος από άλλη κατηγορία, τότε µόνο επιτρέπονται οι τρεις (3) υποδιαιρέσεις. Προηγούνται πάντα απόλυτα η µονή ιπποδροµία, οι δύο υποδιαιρέσεις και στη συνέχεια οι τρεις, σύµφωνα µε τα παραπάνω. Οι υπεράριθµοι ίπποι (πέραν των 14 ενθάρρυνσης) και (πέραν των 12 Ι.Ε) διαγράφονται την ώρα της καταχώρησης και ανάγνωσης των εγγραφών. Εξαιρούνται σε επόµενη συµµετοχή από τυχόν κλήρωση (εντός µηνός). Στις κλάσεις όπου διαγωνίζονται οι ίπποι χωριστά (αρσενικά - φοράδες) και εφόσον καµία εκ των δύο δεν είναι συµπληρωµένη κατά την καταχώρησή τους στο δελτίο εγγραφών θα συγχωνεύεται σε µικτή για την συµπλήρωση του προγράµµατος σαν 8 η ή 9 η ιπποδροµία. 6

8 Το.Σ παρέχει το δικαίωµα στην Ε.Ι. να εγκρίνει τις εγγραφές και να καταργεί τις ιπποδροµίες οι οποίες δεν διασφαλίζουν την εγγύηση, την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία για τους φιλίππους. Σε όποια ιπποδροµία, η Ε.Ι. κρίνει ότι δεν διασφαλίζονται τα παραπάνω στοιχεία, θα την καταργεί ακόµη και µετά τη δηµοσίευση του ισοζυγισµού και πάντα πριν την έκδοση του επισήµου προγράµµατος. Ιπποδροµίες βαρών κατά ηλικία Β.Η Γενικός όρος Κάθε ίππος που συµµετέχει σε ιπποδροµία Β.Η και έχει επιτύχει νίκη σε ιπποδροµία Β.Η ένα χρόνο πριν την διεξαγωγή της νέας ιπποδροµίας Β.Η, ακόµη και αν είναι κύρια ιπποδροµία, επιβαρύνεται όπως παρακάτω στην προσεχή του συµµετοχή: Μία νίκη συν 3 κιλά ύο νίκες συν 4 κιλά Τρεις νίκες συν 5 κιλά εν επιβαρύνεται επιπλέον αν έχει επιτύχει περισσότερες των τριών νικών Β.Η. το τελευταίο έτος. Επίσης δεν επιβαρύνεται στις κύριες ιπποδροµίες αν το τελευταίο έτος πριν την ιπποδροµία έχει επιτύχει νίκη σε κοινή ιπποδροµία Β.Η. Οι ιπποδροµίες Β.Η προκηρύσσονται ως εξής : α. Για ίππους τριών ετών και άνω Β.Η β. Για ίππους πέντε ετών και άνω Β.Η. ικαίωµα συµµετοχής στις ιπποδροµίες αυτές έχουν : Ίπποι 3 ετών νικητές µίας τουλάχιστον ιπποδροµίας ή νικητές κύριας ιπποδροµίας Ίπποι 4 ετών νικητές τριών τουλάχιστον ιπποδροµιών ή νικητές κύριας ιπποδροµίας Ίπποι πέντε ετών Α, Β, Γ κλάσης ή νικητές κύριας ιπποδροµίας Ίπποι έξη ετών συν Α, Β κλάσης ή νικητές κύριας ιπποδροµίας Στις παραπάνω ιπποδροµίες Β.Η ορίζεται ανώτατο βάρος τα 60 κιλά. Εάν οι συµµετέχοντες ίπποι δεν έχουν διαφορά βάρους, το ανώτατο βάρος ορίζεται στα 58 κιλά. Όπου συµµετέχουν και ίπποι τριών ετών το ανώτατο βάρος µπορεί να ανέρχεται στα 66 κιλά Σε περίπτωση διαγραφής ίππων µετά τις εγγραφές, η Ε.Ι. θα εξετάζει όλες τις περιπτώσεις και όπου διαπιστώνεται εικονική εγγραφή, οι κυρώσεις στους υπεύθυνους θα είναι αυστηρές. Οι κτηνίατροι της Φ.Ε.Ε θα αναφέρουν στις γνωµατεύσεις διαγραφής ίππων στοιχεία ώστε να συµπεραίνεται η πραγµατική εικόνα του ίππου κατά την εγγραφή του. ΚΥΡΙΕΣ ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 8 Οι όροι των κύριων ιπποδροµιών αναφέρονται στην προκήρυξη κάθε µιας και τηρείται η παρακάτω διαδικασία κατά τις εγγραφές : 1. Οι εγγραφές για τις κύριες ιπποδροµίες κλείνουν την π.µ. ώρα των καθορισµένων ηµερών. Μετά την παραπάνω ηµέρα και ώρα δεν γίνεται δεκτή καµία εγγραφή. 2. Αν οι εγγραφέντες ίπποι σε κύρια ιπποδροµία είναι περισσότεροι των είκοσι (20), θα πραγµατοποιείται αύξηση των τελών συµµετοχής (πλειστηριασµός) κατά 1% του επάθλου κάθε φορά µέχρι να αποµείνει ο αριθµός είκοσι (20). Η αύξηση αυτή των τελών συµµετοχής µπορεί να φθάσει µέχρι 50% του ποσού του επάθλου. Το ποσόν που τελικά προκύπτει, προστίθεται στο έπαθλο. Η διαδικασία του πλειστηριασµού γίνεται την εποµένη των εγγραφών και αφού έχει δηµοσιευθεί ο ισοζυγισµός της συγκεκριµένης ιπποδροµίας. Στη διαδικασία του πλειστηριασµού είναι παρόντες όλοι οι προπονητές που έχουν ίππους στη συγκεκριµένη ιπποδροµία, άλλως δεν αρχίζει ο πλειστηριασµός µέχρι να προσέλθουν όλοι οι προπονητές ή οι ιδιοκτήτες αν απουσιάζουν κάποιοι προπονητές. Αποτελεί προϋπόθεση έναρξης του πλειστηριασµού η παρουσία ιδιοκτήτη ή προπονητή όλων των ίππων που συµµετέχουν στον πλειστηριασµό. 3. Οµόσταυλοι ίπποι µπορούν να συµµετάσχουν στον πλειστηριασµό το ανώτερο µέχρι δύο. Οι ίπποι που αποχωρούν από τον πλειστηριασµό, χρεώνονται µε το ποσόν της στιγµής της αποχώρησής τους το οποίο δεν επιστρέφεται και προστίθεται στο έπαθλο. Εφόσον µετά την αύξηση του τέλους συµµετοχής µέχρι 50% εξακολουθεί να υπάρχει πλεονάζων αριθµός ίππων, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία διαγραφών : 7

9 α. ιαγράφονται οι οµόσταυλοι ίπποι (επιλογή ιδιοκτήτη - προπονητή) και παραµένει µόνο ένας β. Στη συνέχεια διαγράφονται κατά σειρά οι ίπποι : Οσοι µέχρι την ηµέρα εκείνη δεν έχουν λάβει µέρος σε ιπποδροµίες. Οσοι µέχρι εκείνη τη στιγµή έχουν κερδίσει τα λιγότερα έπαθλα. Στην περίπτωση της υποχρεωτικής διαγραφής µετά την εξάντληση όλων των διαδικασιών του πλειστηριασµού, οι ίπποι που διαγράφονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 δεν χρεώνονται µε ολόκληρο το ποσόν του πλειστηριασµού κατά την στιγµή της αποχώρησής τους, αλλά µε το ½ αυτού. Αν παρόλα αυτά προκύψει εµπλοκή, θα αποφασίζει η Επιτροπή Ιπποδροµιών της ΦΕΕ για την εξεύρεση λύσης, σύµφωνα µε τις αρχές της άσκησης συναγωνισµού µέσα σε θεµιτά όρια και στα πλαίσια του Κώδικα Ιπποδροµιών, των Γενικών ιατάξεων και των αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου της Φ.Ε.Ε. 4. Οι κύριες ιπποδροµίες γίνονται ανεξάρτητα µε τον αριθµό εγγραφών και όπου δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί πλήρες στοίχηµα (όλα τα παιχνίδια) (σύµφωνα µε τον Κανονισµό αµοιβαίου στοιχήµατος) θα γίνεται σαν 10η ιπποδροµία. Σε όλες τις περιπτώσεις όµως, το έπαθλο µειώνεται όπως στις λοιπές ιπποδροµίες. 5. Για τις παρακάτω 3 κύριες ιπποδροµίες θα ισχύει η εξής διαδικασία προεγγραφών και εγγραφών : ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 ΕΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 ΕΤΩΝ - ΝΤΕΡΜΠΥ - 1η εγγραφή 60 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής της ιπ/µίας ποσό συµµετοχής 60-2η εγγραφή 45 ηµέρες πριν ποσό συµµετοχής 103-3η εγγραφή 30 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής της ιπ/µίας ποσό συµµετοχής 180-4η εγγραφή 15 ηµέρες πριν ποσό συµµετοχής 180 Αν κατά την 4η εγγραφή υπάρχει ακόµα πλεονάζων αριθµός ίππων για την απόσταση, θα γίνει πλειστηριασµός, όπως αναφέρεται παραπάνω, µεταξύ των ίππων που απέµειναν. Στη διαδικασία του πλειστηριασµού έχουν δικαίωµα συµµετοχής µόνο µέχρι δύο οµόσταυλοι. Οι πέραν αυτών, θα διαγράφονται πριν αρχίσει η διαδικασία αυτή. Ο πλειστηριασµός αυτός γίνεται την ηµέρα των κανονικών εγγραφών για τις υπόλοιπες ιπποδροµίες του προγράµµατος όπου είναι προγραµµατισµένη η κύρια ιπποδροµία (έξι ή πέντε ηµέρες πριν). Στον πλειστηριασµό των τριών παραπάνω ιπποδροµιών το ύψος του ποσού µπορεί να φθάσει µέχρι το ύψος του επάθλου της προκήρυξης. Το ποσό του πλειστηριασµού µέχρι 50% του επάθλου προστίθεται στο έπαθλο. Το ποσόν πέραν του 50% αν υπάρξει θα µεταφέρεται στον ιπποδροµιακό λογαριασµό. Αν και στις τρεις αυτές κύριες ιπποδροµίες µετά την παραπάνω διαδικασία δεν αποµείνει ο απαιτούµενος αριθµός, θα εφαρµόζεται τελικά η παράγραφος 3 (α+β). Στις τρεις παραπάνω ιπποδροµίες µετά την έναρξη της διαδικασίας των προεγγραφών οι οποιεσδήποτε µεταβιβάσεις ίππων δεν λαµβάνονται υπόψη για τις διαδικασίες που ακολουθούν (πλειστηριασµός - οµόσταυλοι διαγραφές κ.λ.π). Θα λαµβάνεται υπόψη το καθεστώς της ιδιοκτησίας που ισχύει κατά την αρχική προεγγραφή. Σε όλες τις κύριες ιπποδροµίες που διενεργείται πλειστηριασµός ή εξαντλείται και το τελικό στάδιο διαγραφών προκειµένου να αποµείνει ο απαιτούµενος αριθµός ίππων που προβλέπεται για την απόσταση, παράγραφος 3 (α+β), τότε : Αν κατά την ηµέρα των διαγραφών (δηλώσεων αναβατών) υπάρξει κενή θέση (διαγραφή κάποιου ίππου µε δικαιολογηµένη αιτία), µπορεί να συµµετάσχει ίππος ή ίπποι που αποχώρησαν κατά τον πλειστηριασµό ή κατά το επόµενο στάδιο και έχουν καταβάλει βέβαια όλα τα προβλεπόµενα τέλη. Προηγούνται οι ίπποι που αποχώρησαν τελευταίοι κατά αντίστροφη σειρά είτε κατά τον πλειστηριασµό είτε την υποχρεωτική διαγραφή. Σε περίπτωση ταυτόχρονης αποχώρησης, θα διενεργείται κλήρωση µεταξύ των ενδιαφεροµένων. Τα εντεταλµένα όργανα των εγγραφών θα καταγράφουν όλη τη διαδικασία, όπου υπάρχει πλειστηριασµός και υποχρεωτικές διαγραφές ώστε να είναι γνωστή η σειρά αποχώρησης ή διαγραφής. Σε όλες τις κύριες ιπποδροµίες όπου γίνεται αύξηση των τελών συµµετοχής (πλειστηριασµός), τα ποσά καταβάλλονται οπωσδήποτε µέχρι την ηµέρα δήλωσης των αναβατών 8

10 (διαγραφές). Σε περίπτωση µη καταβολής, ο ίππος θα διαγράφεται και θα χρεώνεται ο ιδιοκτήτης στον Ο ΙΕ δεδοµένου ότι τα ποσά προστίθενται στο έπαθλο. Επίσης κατά τη διαδικασία του πλειστηριασµού, όσοι αποχωρούν καταβάλουν το ποσόν κατά τη στιγµή της αποχώρησης και χρεώνονται µε το αντίστοιχο ποσόν στον Ο..Ι.Ε. Σε όλες τις κύριες ιπποδροµίες που υπάρχουν ίπποι εκτός ισοζυγισµού, και η ιπποδροµία έχει τον αριθµό ίππων εντός ισοζυγισµού που προβλέπεται για την απόσταση, οι εκτός ισοζυγισµού ίπποι (40-47,5) δεν επηρεάζουν την διαµόρφωση του ισοζυγισµού. Όταν διεξάγεται πλειστηριασµός, οι εκτός ισοζυγισµού ίπποι, διαγράφονται πριν την έναρξη του πλειστηριασµού και δεν δικαιούνται σε καµία περίπτωση να συµµετάσχουν στην ιπποδροµία. ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 9 Οι διαγραφές ίππων γίνονται την ηµέρα και ώρα που γίνονται οι δηλώσεις των αναβατών. Αν ο αριθµός των ίππων µιας ιπποδροµίας είναι µεγαλύτερος του αριθµού είκοσι (20), τότε ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία και κατά σειρά διαγράφονται οι ίπποι : 1. α. οι εκτός ισοζυγισµού 40-47,5 β. οι εκτός στοιχήµατος λόγω δυστροπίας γ. µε κλήρωση 2. Καµία µεταβολή βαρών δεν θα επέρχεται στην περίπτωση διαγραφής ίππων µετά από την ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του Επισήµου Προγράµµατος ακόµα και όταν το ανώτατο βάρος είναι κάτω από 60 ή 58 κιλά. 3. Ιδιοκτήτης ή προπονητής που διαγράφει τον ίππο του κατά τις δηλώσεις των αναβατών και πριν την κλήρωση της σειράς εκκίνησης χωρίς δικαιολογηµένη αιτία, θα τιµωρείται µε πρόστιµο αποχής το οποίο καθορίζεται σε ποσό 3% πάνω στο έπαθλο και αποχή 6 ιπποδροµιακών ηµερών από τις ιπποδροµίες. Στην περίπτωση αυτή ο πληρεξούσιος προπονητής ενεργεί όπως άλλωστε σε όλες του τις ενέργειες για λογαριασµό του ιδιοκτήτη σύµφωνα µε τον Κώδικα Ιπποδροµιών και ο ιδιοκτήτης του ίππου δεν µπορεί να δηλώσει ότι δεν συµφωνεί µε τη διαγραφή. Αν ο ίππος διαγραφεί αδικαιολόγητα από τον προπονητή, τότε ο προπονητής τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι Μετά την καθορισµένη ώρα των διαγραφών (9.30 π.µ.) κάθε αδικαιολόγητη διαγραφή θα τιµωρείται επιπλέον των παραπάνω και από τους Ελλανοδίκες µε πρόστιµο µέχρι 600 κατά ίππο και ο υπεύθυνος θα παραπέµπεται στην Επιτροπή Ιπποδροµιών για εξέταση των λόγων της διαγραφής και για πιθανή αύξηση της ποινής. 5. ικαιολογηµένες αιτίες διαγραφής ίππου, µετά την εγγραφή του είναι : α. Από διαπιστωµένη πραγµατική έλλειψη αναβάτη ή µαθητευόµενου σε οποιαδήποτε ιπποδροµία. β. Οταν ο ίππος βρίσκεται έξω από τα όρια ισοζυγισµού είτε προς τα πάνω ανάλογα µε την κλάση του είτε κάτω των 48 κιλών, εκτός από τις ιπποδροµίες µαθητευοµένων όπου το κατώτερο βάρος είναι 46 κιλά. Η ευθύνη του ελέγχου των διαγραφών, ανήκει στο Γραφείο Καταχωρήσεων της Φ.Ε.Ε. γ. Σε περίπτωση που ο ίππος ο οποίος νίκησε µετά την δηµοσίευση των βαρών σε ενδιάµεση ιπποδροµιακή συγκέντρωση, διαγράφεται µόνο αν αλλάζει κλάση µε το πρόσθετο βάρος που παίρνει λόγω της νίκης του. Αν παραµένει στην ιπποδροµία και δεν έχει εκδοθεί το επίσηµο πρόγραµµα, τότε τροποποιείται η ιπποδροµία και τοποθετείται στην θέση του ανάλογα µε το βάρος του. Αντίθετα δεν επιβαρύνεται για 2η και 3η θέση και παραµένει στη θέση του. δ. Ασθένεια ίππου που βεβαιώνεται από 2 Κτηνιάτρους της ΦΕΕ µε γνωµάτευση η οποία παραδίδεται στον αρµόδιο υπάλληλο (υπεύθυνο δηλώσεων αναβατών) την ώρα των διαγραφών. Αν η διαγραφή γίνει µετά την 9:30 πρωινή, οι κτηνίατροι ενηµερώνουν τον Ιπποδροµιάρχη ή τον βοηθό του οι οποίοι µε τη σειρά τους ενηµερώνουν την ΦΕΕ και τον Ο ΙΕ. Τις ηµέρες των αργιών η κτηνιατρική υπηρεσία ενηµερώνει τον Ο ΙΕ και τους Ελλανοδίκες πριν την έναρξη των ιπποδροµιών. Επίσης την ίδια υποχρέωση έχει και ο υπεύθυνος προπονητής. ε. Επίσης ίππος διαγράφεται µετά από το άνοιγµα δειγµάτων ούρων µε θετικό αποτέλεσµα τόσο αυτός στον οποίο ανιχνεύθηκε η απαγορευµένη ουσία, αν δεν έχει παρέλθει ο χρόνος αποχής του όσο και άλλος που καταλαµβάνει την θέση του από δεύτερος ανεξάρτητα αν αλλάζει κατηγορία ή κλάση και εφόσον έχει εκδοθεί το επίσηµο πρόγραµµα. Αν παραµείνει στην κλάση µε την προσθήκη των προβλεποµένων κιλών, µπορεί να τρέξει όπως προβλέπεται παραπάνω. 9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχοντας υπ όψιν της τη διάταξη του άρθρου 27 ν.2725/99, τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 Περιεχόµενα Προκήρυξης Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ «Super League Ελλάδα» Ενότητα Α: ιοργάνωση Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ Άρθρο 1. Εφαρµοζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα Συνιστάται νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα