Έτος ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλαµπος ανίκας Γενικός ιευθυντής Φ.Ε.Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έτος 2008. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλαµπος ανίκας Γενικός ιευθυντής Φ.Ε.Ε"

Transcript

1 Έτος 2008 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλαµπος ανίκας Γενικός ιευθυντής Φ.Ε.Ε

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ευρετήριο Α Ρ Θ Ρ Ο Εισαγωγή 1 Ισοζυγισµός - Επιβαρύνσεις Ιππων 2 Κλάσεις ίππων 3 Βάρη ιπποδροµιών 4 Υπερβάλλον βάρος 5 Ενταξη νέων ίππων στους Γενικούς Πίνακες Βαρών Εγγραφές ίππων 6 7 Κύριες Ιπποδροµίες Εγγραφές ιαγραφές 8 9 ηλώσεις αναβατών Οδηγίες Αναβατών Βάρος και αλλαγές αναβατών 12 Υποχρεώσεις αναβατών 13 Μαθητευόµενοι αναβάτες 14 Κριτήρια ανανέωσης αδείας αναβατών και µαθητευοµένων 15 Ελεγχος "Ντόπινγκ" Αναβατών 16 Προπονητές 17 ιαδροµή ίππων 18 Μεταζύγιση 19 υστροπία ίππων 20 Καθορισµός Αριθµού Σταυλιτών 21 Έπαθλα 22 Κλίµακα επάθλων 23 Πολυνίκες του έτους 24 Αλλοδαποί ίπποι σε ανοικτές µικτές ελληνικές ιπποδροµίες 25 Ιπποι αλλοδαποί εισαγόµενοι και προπονούµενοι στην Ελλάδα 26 Προϋποθέσεις για αποκτηση της ιδιότητας του ιδιοκτήτη 27 Χρήση Κινητής Τηλεφωνίας 28 Μετακίνηση Προσώπων 29 ιαφήµιση Ιπποδρόµου 30 Τέλη και δικαιώµατα απο Κτηνιατρικά θέµατα Προϊπποδροµιακός Ελεγχος 32 ιαγραφές Ιππων Χρόνος Αποχής 33 Γνωµατεύσεις µετά την Ιπποδροµία 34 Θεραπείες 35 Μη αποδεκτές θεραπείες, χειρουργικές επεµβάσεις και τεχνικά βοηθήµατα 36 Ευθανασία Ιππων 37 Αιµοληψία Σπλαγχνοληψία 38 Εκτοµήσεις Ιππων 39 Απαγορευµένες Ουσίες Αρθρο 6 ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιπποδροµιακών Αρχών 40 ιαδικασία ειγµατοληψίας 41 Περίπτωση Θετικού Αποτελέσµατος 42 Κατάταξη απαγορευµένων ουσιών 43 Επιθεωρήσεις σταύλων 44 ιαδικασία εισόδου ίππων στον Ιππόδροµο προτεινόµενα Εµβολιακά Προγράµµατα 45 Ιπποι εξοµοιούµενοι µε τους ελληνικής παραγωγής (ASSIMILATED HORSES) 46 Συµπληρωµατικά Κτηνιατρικά θέµατα 47 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ 1

3 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Α Ρ Θ Ρ Ο 1 Κάθε άτοµο που εγγράφει ίππο ή συµµετέχει κατά οποιονδήποτε τρόπο σε ιπποδροµίες, αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις τον ΚΩ ΙΚΑ ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΩΝ και τα παραρτήµατά του (Ποινολόγιο, Γενικές ιατάξεις, Κανονισµούς και αποφάσεις.σ της Φ.Ε.Ε κ.λ.π) όπως ισχύουν σήµερα και όπως αναλυτικά προβλέπεται απο τα παρακάτω και παραιτείται κάθε άλλης διαδικασίας για θέµατα που αφορούν τις ιπποδροµίες. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Φ.Ε.Ε. µπορεί κατά την κρίση του και κατά την διάρκεια του έτους να τροποποιήσει και να συµπληρώσει τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Επίσης ο Ο..Ι.Ε. µπορεί να ζητήσει απο την Φ.Ε.Ε. την τροποποίηση των Γενικών ιατάξεων και ιδιαίτερα σε ότι αφορά το πρόγραµµα. ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 2 1. Οι επιβαρύνσεις των αµειβόµενων ίππων στις ιπποδροµίες γίνονται όπως παρακάτω και σε σχέση µε τη διαφορά άφιξης των ίππων. Οι επιβαρύνσεις αυτές δεν επηρεάζονται απο πιθανές αυξήσεις ή µειώσεις των επάθλων µέσα στο έτος. α) Επιβαρύνσεις κοινών ιπποδροµιών Ισοζυγισµού Ι.Ε 1 ος 4 κιλά 2 ος 1 κιλό 3 ος ½ κιλό β) Επιβαρύνσεις κοινών ιπποδροµιών Β.Η.Ε και Β.Η 1 ος 4 κιλά 2 ος 1 κιλό 3 ος ½ κιλό γ) Επιβαρύνσεις στον ισοζυγισµό για ιπποδροµίες Β.Η.Ε και Β.Η 1 ος 6 κιλά 2 ος 1 κιλό 3 ος ½ κιλό 2. Επιβαρύνσεις ιπποδροµιών ενθάρρυνσης Για τις ιπποδροµίες ενθάρρυνσης οι ίπποι επιβαρύνονται όπως και στις ιπποδροµίες Β.Η.Ε αλλά δεν επιβαρύνονται για την 2 η και 3 η θέση τόσο για τις νέες συµµετοχές τους στις ιπποδροµίες ενθάρρυνσης, όσο και για τις µετέπειτα Β.Η.Ε δεν σηµειώνεται και δεν χρεώνεται απο τον ισοζυγιστή. Το ίδιο ισχύει και για τις ιπποδροµίες Β.Η.Ε και Β.Η για ίππους 2 και 3 ετών. 3. Επιβαρύνσεις για τις κύριες ιπποδροµίες α) Επιβαρύνσεις για κύριες ιπποδροµίες µέχρι ποσού επάθλου ος 8 κιλά 2 ος 2 κιλά 3 ος 1 κιλό β) Επιβάρυνση στον ισοζυγισµό για τις παραπάνω κύριες ιπποδροµίες 1 ος 12 κιλά 2 ος 2 κιλά 3 ος 1 κιλό γ) Επιβαρύνσεις για κύριες ιπποδροµίες µέχρι ποσού επάθλου Επιβάρυνση Β.Η.Ε Επιβάρυνση ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΥ 1 ος 10 κιλά 1 ος 14 κιλά 2 ος 2 κιλά 2 ος 2 κιλά 3 ος 1 κιλό 3 ος 1 κιλό δ) Επιβαρύνσεις για κύριες ιπποδροµίες µέχρι ποσού επάθλου Επιβάρυνση Β.Η.Ε Επιβάρυνση ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΥ 1 ος 12 κιλά 1 ος 16 κιλά 2 ος 3 κιλά 2 ος 3 κιλά 3 ος 1 κιλό 3 ος 1 κιλό ε) Επιβαρύνσεις για κύριες ιπποδροµίες µέχρι ποσού επάθλου Επιβάρυνση Β.Η.Ε Επιβάρυνση ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΥ 1 ος 16 κιλά 1 ος 22 κιλά 2 ος 4 κιλά 2 ος 4 κιλά 3 ος 2 κιλά 3 ος 2 κιλά 2

4 4. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην 1η θέση, θα προστίθενται τα βάρη που προβλέπονται για τους πρώτο, δεύτερο ή και τρίτο και το πηλίκο της διαίρεσης δια 2 ή 3 θα δίνει, αφού στρογγυλοποιηθεί, το βάρος µε το οποίο θα πρέπει να επιβαρυνθεί κάθε αµειβόµενος ίππος κατά την νέα συµµετοχή του. Το ίδιο ισχύει και στις ιπποδροµίες Β.Η.Ε και Β.Η. 5. Αν υπάρξει ταυτόχρονη άφιξη 2ου, 3ου και 4ου ίππου, θα διανέµεται εξ ίσου το προβλεπόµενο ποσό απο το έπαθλο και θα επιβαρύνονται και οι τρεις µε τα κιλά που προβλέπονται για τον 2ο ίππο. Το ίδιο ισχύει και για την ταυτόχρονη άφιξη 3ου και 4ου ίππου, δηλ. επιβαρύνονται και οι δύο µε τα κιλά που προβλέπονται για τον 3ο ίππο. 6. Για διαφορά κατά την άφιξη απο (0) µέχρι και (4) µήκη και για την πρώτη θέση, θα δίνεται απο τους ισοζυγιστές το βασικό βάρος που προβλέπεται απο [τέσσερα (4) µέχρι είκοσι δύο (22) κιλά] ανάλογα µε το ύψος του επάθλου, για διαφορά απο 4 1/4 µέχρι και έξι (6) µήκη θα προστίθεται στο βασικό βάρος 1/2 κιλό, ενώ για διαφορά απο 6 1/4 και άνω µήκη, ένα (1) κιλό. 7. Στις ιπποδροµίες βαρών κατά ηλικία, µε επιβολές (Β.Η.Ε.) καµία επιβάρυνση δεν προστίθεται για νίκες που τυχόν έχει κάνει ο ίππος στις κοινές ιπποδροµίες εκτός απο τις προβλεπόµενες απο τον Κώδικα Ιπποδροµιών. Στις ιπποδροµίες αυτές τα βάρη ορίζονται µε βάση τις νίκες που έχουν επιτύχει στις ιπποδροµίες Β.Η.Ε. και Β.Η., την ηλικία των ίππων, την αποσταση και τον µήνα που γίνεται η ιπποδροµία και σύµφωνα µε το πίνακα Βαρών του Κώδικα Ιπποδροµιών (πίνακας-τέλος Κώδικα). Στην αποσταση των 2800 µ. για τον ορισµό των κιλών ισχύει η κλίµακα της αποστασης των 2400 µ. ΚΛΑΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 3 Η κατάταξη των ίππων σε κλάσεις στο γενικό Ισοζυγισµό, κάθε µία των οποίων περιλαµβάνει τους ίππους οι οποίοι στον Γενικό Πίνακα Βαρών φέρουν τα αντίστοιχα βάρη που προβλέπονται, διαµορφώνονται όπως παρακάτω: ΚΛΑΣΗ ΣΤ Όσοι φέρουν βάρη στον γενικό ισοζυγισµό µέχρι -30 κιλά Ε 30,5 40 κιλά 40,5 50 κιλά Γ 50,5 65 κιλά Β 65,5 80 κιλά Α 80,5 και άνω κιλά Η αλλαγή της κλάσης γίνεται µόνο µε νίκες και όχι µε «πλασέ» µε ταυτόχρονη εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 4 όπου και όταν απαιτείται. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΠΠΩΝ ΚΑΤ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΣΗ 2 ΜΕ ΕΝ 3 ΜΕ ΕΝ 4 ΜΕ ΕΝ 4 ΣΤ ΜΕ ΕΝ 5+ ΣΤ 6+Ε ΒΗΕ 2 ΜΕ ΕΝ Φ 3 ΜΕ ΕΝ Φ 4 ΜΕ ΕΝ Φ. 4 ΣΤ ΜΕ ΕΝ Φ 5+ ΣΤ Φ Γ 2 ΝΙΚ.1 3 ΝΙΚ.1 4 ΝΙΚ. 1 4 ΣΤ 5 + Ε ΒΗΕ 2 ΝΙΚ.1 Φ. 3 ΝΙΚ.1 Φ. 4 ΝΙΚ 1 Φ. 4 ΣΤ Φ. 5 + Ε Φ. 6 Γ 2 ΒΗΕ 3 ΝΙΚ.2 4 ΝΙΚ. 2 4 Ε 5 6+ ΒΗΕ 2 ΒΗΕ Φ. 3 ΝΙΚ.2 Φ. 4 ΝΙΚ. 2 Φ. 4 Ε Φ. 5 Φ. 6+ΒΗΕ Φ. 2 ΒΗ 3 ΝΙΚ.3+ 4 ΝΙΚ Γ 2 ΒΗ Φ. 3 ΝΙΚ.3+Φ. 4 ΝΙΚ. 3 Φ. 4 Φ. 5 ΒΗΕ 3 ΒΗΕ 4 ΝΙΚ. 3 +Φ. 4 Γ 5 + ΒΗΕ 3 ΒΗΕ Φ. 4 Γ Φ. 5 + ΒΗΕ Φ. 3 ΒΗ 4 ΒΗΕ 5 + ΒΗ 3 ΒΗ Φ. 4 ΒΗΕ Φ. 5 + ΒΗ Φ. 3 Β.ΗΕ 3+ ΒΗΕ 4+ ΒΗΕ 3+ ΒΗΕ Φ. 3+ ΒΗ 4+ ΒΗΕ Φ. 3+ ΒΗ Φ. 3+4 ΒΗΕ 3+4 ΒΗΕ Φ ΒΗ 3+4 ΒΗ Φ. 3

5 ΒΑΡΗ ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 4 1. Το ανώτερο βάρος στις ιπποδροµίες δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 60 κιλών σε καµία από τις κλάσεις, εκτός των ιπποδροµιών ενθάρρυνσης όπου το ανώτερο βάρος παραµένει στα 58 κιλά. Το κατώτατο βάρος µπορεί να φθάσει για όλες τις ηλικίες τα 48 κιλά. 2. Σε όλες τις ιπποδροµίες το βάρος θα φτάνει τα ανώτερα όρια µε την προϋπόθεση ότι εκείνος ο ίππος που θα φέρει το κατώτατο εντός ισοζυγισµού βάρος, θα φέρει 48 κιλά, διαφορετικά θα γίνεται υποβιβασµός βαρών ανάλογα, µέχρι τα 60 κιλά. 3. Σε όλες τις ιπποδροµίες ΒΗΕ αν µεταξύ 1 ου και 2 ου ή 1 ου και 3 ου στον ισοζυγισµό ίππων υπάρχει διαφορά οκτώ κιλών ή και περισσότερο, τότε κανένας περιορισµός για το ανώτατο βάρος δεν θα υπάρχει, εκτός αν η εφαρµογή αυτής της διάταξης, δεν αυξάνει τον αριθµό ίππων που εισέρχονται εντός ισοζυγισµού µετά την προς τα πάνω αύξηση του ορίου. Αυτό δεν ισχύει εφόσον στην ιπποδροµία υπάρχει εντός ισοζυγισµού ο προβλεπόµενος αριθµός ίππων. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις κύριες ιπποδροµίες ΒΗΕ. 4. Τροποποίηση των βαρών δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση µετά από τη δηµοσίευση του Ισοζυγισµού εκτός της περίπτωσης ανίχνευσης απαγορευµένης ουσίας σε ίππο οπότε διαγράφεται αµέσως αν είναι εγγεγραµµένος σε ιπποδροµία και ο δεύτερος στην άφιξη ίππος παίρνει τα αντίστοιχα κιλά. Αυτό συµβαίνει πριν τη δηµοσίευση του επίσηµου προγράµµατος. Μετά την έκδοση του Επισήµου Προγράµµατος, οι ίπποι διαγράφονται. Επίσης εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε λάθος πριν την έκδοση του επισήµου προγράµµατος διορθώνεται µε απόφαση της Επιτροπής Ιπποδροµιών. Μετά την έκδοση του επίσηµου προγράµµατος αν διαπιστωθεί λάθος σε βάρος ίππου τότε αν µεν η διαφορά του βάρους είναι 1,5 κιλά πάνω ή κάτω από το κανονικό µε απόφαση της Επιτροπής Ιπποδροµιών, ο ίππος συµµετέχει κανονικά στις ιπποδροµίες, εάν η διαφορά βάρους είναι µεγαλύτερη, ο ίππος διαγράφεται. 5. Όταν οι ίπποι φέρουν ίσα βάρη στο γενικό ισοζυγισµό ή στα βάρη ιπποδροµίας γενικά, τοποθετούνται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά και στον γενικό Ισοζυγισµό και στον Ισοζυγισµό της ηµέρας και στο Επίσηµο Πρόγραµµα. 6. Στις διαγραφές ίππων κατά τις δηλώσεις αναβατών αν µεν διαγραφεί ίππος που φέρει βάρος άνω των 60 κιλών και τα βάρη των επόµενων ίππων είναι επίσης άνω των 60 κιλών, τα βάρη των υπολοίπων ίππων παραµένουν ως έχουν. Στην περίπτωση που ο δεύτερος στον ισοζυγισµό ίππος φέρει βάρος κάτω των 60 κιλών τότε τα βάρη ανεβαίνουν στα 60 κιλά µε αντίστοιχη τροποποίηση των βαρών και των υπολοίπων ίππων. 7. Σε περίπτωση διαγραφής ίππου µε το κατώτερο βάρος κατά τις δηλώσεις των αναβατών δεν γίνεται υποβιβασµός των βαρών. 8. Το ανώτερο βάρος των ίππων στις ιπποδροµίες Ι.Ε και Β.Η.Ε, ορίζεται ως εξής : Α, Β, Γ κλάση 66 κιλά, Ε, Στ κλάση 63 κιλά Τα βάρη στις ιπποδροµίες βαρών κατά ηλικία Β.Η, ορίζεται στα 58 κιλά για όλες τις ηλικίες. Όπου συµπτωµατικά τα βάρη ιπποδροµιών για ίππους ετών είναι ίσα (π.χ. 60 κιλά), µπορεί να ορίζονται στα 58. Σε όλες τις ιπποδροµίες Ι.Ε και Β.Η.Ε οι ίπποι που είναι εκτός ισοζυγισµού και φέρουν βάρος 40 47,5 κιλά, µπορούν να συµµετέχουν στις ιπποδροµίες µε το κατώτερο βάρος των 48 κιλών. 9. Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις των βαρών δεν επιτρέπεται πλέον κατά τις δηλώσεις η διαγραφή ίππων «ελλείψει αναβάτη» θα θεωρείται δε αδικαιολόγητη διαγραφή. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις δύστροπου ίππου όπου υπάρχει απροθυµία των αναβατών να δηλωθούν. ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΒΑΡΟΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 5 Το υπερβάλλον βάρος καθώς και το βάρος που υπολείπεται (40-47,5) απο τη συµµετοχή ίππου στις ιπποδροµίες εκτός ισοζυγισµού, δεν προσµετράται και δεν επιβαρύνεται ο ίππος στους Γενικούς Πίνακες Βαρών σε όλες τις ιπποδροµίες αν τερµατίσει πρώτος ή είναι αµειβόµενος. Το επιπλέον βάρος αναγράφεται στο επίσηµο πρόγραµµα, µεταδίδεται δια του µεγαφώνου αν προκύπτει κατά τη προζύγιση, αναγράφεται στο δελτίο αποτελεσµάτων και είναι δεσµευτικό για όλους, δεν επιβαρύνεται όµως ο ίππος στο γενικό ισοζυγισµό. Αν κατά τη µεταζύγιση το υπερβάλλον βάρος είναι πέραν του 1,5 κιλού τότε οι υπεύθυνοι προπονητής ή αναβάτης, ελέγχονται αυστηρά. 4

6 ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΙΠΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΡΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 6 Η ένταξη των νέων ίππων στους γενικούς πίνακες βαρών, θα γίνεται σύµφωνα µε τα παρακάτω: 1. Ο Ισοζυγιστής τηρεί για κάθε 2ετή ίππο καρτέλα, όπως και για τους άλλους ίππους στην οποία σηµειώνει τις επιτυχηµένες ή αποτυχηµένες συµµετοχές του. Σε κάθε µία απο αυτές θα επιφέρει ταυτόχρονα τις προβλεπόµενες επιβαρύνσεις σύµφωνα µε τα προηγούµενα. 2. Το αρχικό βάρος εκκίνησης για την κατηγορία αυτών των ίππων, σύµφωνα µε τον Κώδικα Ιπποδροµιών είναι : για 2ετείς ίππους άρρενες και εκτοµίες - 21,5 κιλά " " θήλεις - 20 " 3. Για ίππους που συµµετέχουν σε ιπποδροµίες βαρών κατά ηλικία Β.Η, ο ισοζυγιστής σηµειώνει στις καρτέλες τις επιδόσεις των και επιφέρει τις επιβαρύνσεις που προκύπτουν όπως καθορίζονται απο το σύστηµα επιβαρύνσεων. 4. Ο Ισοζυγιστής στο τέλος κάθε µήνα συντάσσει και κοινοποιεί στην ΦΕΕ µέσα στις τρεις πρώτες εργάσιµες ηµέρες του εποµένου µήνα γενικό πίνακα βαρών των ίππων µε τα εξής στοιχεία : το όνοµα του ίππου, την ηλικία, την κλάση, τις νίκες, τα βάρη ΙΕ και τα βάρη ενθάρρυνσης για τους 3ετείς καθώς και τα βάρη κατά ηλικία µε επιβολές (ΒΗΕ). ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΠΠΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 7 1. Οι εγγραφές είναι γραπτές και ΚΛΕΙΣΤΕΣ. Πραγµατοποιούνται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα κάθε συγκέντρωσης. Οι φάκελοι των εγγραφών ρίπτονται στο «κουτί» των εγγραφών µέχρις ώρας 10:30 της ηµέρας των εγγραφών και πιθανή ακύρωση εγγραφής γίνεται µόνο εγγράφως και µέχρι την ίδια ώρα και στο ίδιο «κουτί». Μετά την παραλαβή των φακέλων δεν επιτρέπεται καµία αλλαγή, προσθήκη διευκρίνιση ή συζήτηση για τους ίππους που έχουν εγγραφεί. Οι εγγραφές διενεργούνται από την Υπηρεσία Εγγραφών του Ο ΙΕ µε την παρουσία εκπροσώπου της Φ.Ε.Ε. Κατά το άνοιγµα των φακέλων και την καταχώρηση στο ελτίο Εγγραφών θα παρίστανται υποχρεωτικά εκπρόσωποι της Ένωσης προπονητών και όσοι άλλοι προπονητές ή ιδιοκτήτες το επιθυµούν. Το δελτίο εγγραφών µετά την καταχώρηση των ίππων υπογράφουν µε την σειρά, ο Προϊστάµενος εγγραφών, ο Ισοζυγιστής, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Προπονητών και τέλος ο εκπρόσωπος της Φ.Ε.Ε. Προπονητής για να εγγράψει ίππο σε ιπποδροµία, θα πρέπει να τον έχει στην προπόνησή του τουλάχιστον 5 ηµερολογιακές ηµέρες. Για την εκτέλεση µίας ιπποδροµιακής συγκέντρωσης απαιτείται συµπλήρωση εννέα (9) ιπποδροµιών ή κατ ελάχιστο οκτώ (8). Επίσης για κάθε ιπποδροµιακή συγκέντρωση προκηρύσσονται και πραγµατοποιούνται τέσσερις (4) ιπποδροµίες ταχύτητος (1.000 µ. και µ.) και οι υπόλοιπες στην απόσταση των µ. και άνω. Σε περίπτωση που είναι εγγεγραµµένοι ίπποι στις αποστάσεις και µ. πέραν των τεσσάρων (4) ιπποδροµιών και το πρόγραµµα της ηµέρας δεν έχει συµπληρωθεί, µπορεί να δηµιουργείται ιπποδροµία από τους ίππους που πλεονάζουν στην απόσταση των µ. Ακόµη και αν δεν πλεονάζουν ίπποι στις αποστάσεις αυτές και δεν έχει συµπληρωθεί το πρόγραµµα των εννέα ιπποδροµιών, ο εκπρόσωπος της Φ.Ε.Ε µπορεί να προκηρύξει ιπποδροµία στην απόσταση των µ. ή και άνω µε βάση τις πέντε ιπποδροµίες ταχύτητος του προγράµµατος. Από όλες οι κατηγορίες ίππων από 5+ και 6+ θα προκηρύσσονται σιτς αποστάσεις µ. και άνω. 2. Αν κατά το άνοιγµα των φακέλων και την καταχώρηση των ίππων δεν έχουν συµπληρωθεί εννέα (9) ιπποδροµίες, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία : α. Εφόσον έχουν συµπληρωθεί τουλάχιστον πέντε (5) ιπποδροµίες του προγράµµατος και υπάρχουν 2, 3 ή και 4 ιπποδροµίες µε πέντε (5) ίππους και άνω, θα δίδεται η δυνατότητα στους προπονητές να συµπληρώσουν τις ιπποδροµίες αυτές, ώστε να συµπληρωθούν οκτώ (8) ή εννέα (9) ιπποδροµίες. Η συµπλήρωση θα γίνεται εντός µισής ώρας και οι συµπληρωµατικοί ίπποι θα εγγράφονται και θα ρίπτονται στο κουτί των εγγραφών. Όλα αυτά µετά την ανακοίνωση του αριθµού των ίππων ανά ιπποδροµία και βέβαια πριν την ανάγνωση των ίππων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πέντε (5) τουλάχιστον ιπποδροµίες συµπληρωµένες, η ιπποδροµιακή συγκέντρωση, καταργείται. Για τους παραπάνω λόγους, η παρουσία των προπονητών στις εγγραφές είναι πλέον υποχρεωτική για όσο θα ισχύει αυτή η διαδικασία κατά τις εγγραφές. Η Ε.Ι. θα ελέγχει στο εξής για τις παρουσίες των προπονητών. 5

7 Σε περίπτωση που κατά τις εγγραφές δεν πραγµατοποιείται ιπποδροµιακή συγκέντρωση σύµφωνα µε τα παραπάνω και στο πρόγραµµα της συγκεκριµένης ηµέρας υπάρχει κύρια ιπποδροµία, οι ίπποι που έχουν εγγραφεί ανακοινώνονται, δηµοσιεύεται ο ισοζυγισµός τους και η ιπποδροµία αυτή διεξάγεται στην επόµενη ιπποδροµιακή συγκέντρωση που θα διεξαχθεί ακόµη και σαν δέκατη. β. Ελάχιστος αριθµός ίππων για να πραγµατοποιηθεί µια ιπποδροµία είναι οκτώ (8) ίπποι εντός στοιχήµατος. Εξαίρεση αποτελούν οι κύριες ιπποδροµίες που διεξάγονται ανεξάρτητα αριθµού ίππων. Όπου υπάρχει στο πρόγραµµα κύρια ιπποδροµία και έχει πέντε (5) ή λιγότερες εγγραφές, τότε αυτή θα λογίζεται στην σύνθεση του προγράµµατος σαν 8 η, 9 η ή και 10η ιπποδροµία ανάλογα µε την δυναµική των εγγραφών. Στις κύριες ιπποδροµίες εφόσον υπάρχουν υπεράριθµοι ίπποι εκτός ισοζυγισµού και µπορούν να αποτελέσουν µια αυτοτελή ιπποδροµία, δύναται να πραγµατοποιηθεί µε το προβλεπόµενο στην κατηγορία κοινό έπαθλο. Σε όποια κατηγορία ίππων ο αριθµός δεν υπερβαίνει τους είκοσι (20), µπορεί να πραγµατοποιηθεί ιπποδροµία για συµπλήρωση της 8 ης ή 9 ης ιπποδροµίας µε επτά (7) ίππους, µετά από εισήγηση του εκπροσώπου της Φ.Ε.Ε. και έγκριση της Φ.Ε.Ε. Για ιπποδροµίες 5+ΣΤ και 6+Ε απαιτείται ελάχιστος αριθµός ίππων εννέα εντός στοιχήµατος. γ. Στις ιπποδροµίες Β.Η.Ε προκηρυγµένες από την Φ.Ε.Ε και στις Β.Η γενικώς, απαιτείται και σ αυτές ελάχιστος αριθµός ίππων οκτώ (8) εντός στοιχήµατος. Στις ιπποδροµίες αυτές προπονητές που συνδέονται µεταξύ τους µε πρώτο ή δεύτερο βαθµό συγγένειας έχουν δικαίωµα εγγραφής τριών (3) ίππων και οι δύο. Επίσης για τις ιπποδροµίες διετών ίππων από την έναρξή τους µέχρι τις διακοπές του Αυγούστου, απαιτείται ελάχιστος αριθµός ίππων Ίππος που είναι εγγραµµένος δεν µπορεί να επανεγγραφεί εάν δεν περάσει η ηµεροµηνία στην οποία είναι ήδη εγγεγραµµένος να τρέξει, εκτός εάν διαγραφεί: α. Από κλήρωση σαν υπεράριθµος. β. ιότι είναι εκτός ισοζυγισµού. γ. ιότι απεχώρησε από κύρια ή προκηρυγµένη από την Φ.Ε.Ε ιπποδροµία σαν υπεράριθµος ή από πλειστηριασµό. 4. Ίπποι που εγγράφονται σε λάθος ιπποδροµία µπορούν να µεταφερθούν, στην κανονική τους ιπποδροµία, µόνον εφόσον υπάρχει κενή θέση και οπωσδήποτε πριν την ανάγνωση των ίππων. 5. Από συµµετοχή σε συµµετοχή ίππου σε ιπποδροµία, θα πρέπει να µεσολαβούν οπωσδήποτε κατ ελάχιστον πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες. 6. Κάθε προπονητής δικαιούται να γράψει σε όλες τις ιπποδροµίες (πλην εκείνων που γίνονται µε προεγγραφές): α. ύο (2) ίππους της ίδιας ιδιοκτησίας ή τρεις (3) ίππους διαφόρων ιδιοκτητών. β. Ίππους για «ΕΑΝ ΥΟ» ισάριθµους ή λιγότερους εκείνων που γράφει στην βασική εγγραφή. Εάν σε οποιαδήποτε ιπποδροµία βρεθούν γραµµένοι τρεις ίπποι της ίδιας ιδιοκτησίας, ο ένας θα διαγράφεται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόµενους προπονητές και εφόσον απουσιάζουν, δια κληρώσεως ΜΟΝΟΝ. Για το λόγο αυτό οι προπονητές που έχουν ίππους ενός ιδιοκτήτη θα πρέπει να συντονίζονται κατά τις εγγραφές. Στις ιπποδροµίες ενθάρρυνσης, όπου και όταν υπάρξουν υποδιαιρέσεις, επιτρέπεται ο διαχωρισµός ίππων της ίδιας ιδιοκτησίας και προπόνησης. Στις λοιπές ιπποδροµίες εκτός των κύριων ο διαχωρισµός των ίππων σε υποδιαιρέσεις γίνεται αυστηρά σύµφωνα µε τα βάρη τους και µόνο. Για ίππους δε 3 ετών ΜΕ ΕΝ και ΝΙΚ. 1 ιπποδροµία, επιτρέπεται η δηµιουργία τριών υποδιαιρέσεων εφόσον υπάρχει ανάγκη συµπλήρωσης της 9 ης ιπποδροµίας. Στις άλλες κατηγορίες επιτρέπονται µόνο δύο υποδιαιρέσεις. Κατ απόλυτη εξαίρεση και για τη συµπλήρωση και µόνο των 8 ή 9 ιπποδροµιών, αν σε κάποια κατηγορία ίππων έχουν εγγραφεί περισσότεροι των 27 ίπποι και είναι αδύνατη η συµπλήρωση του προγράµµατος από άλλη κατηγορία, τότε µόνο επιτρέπονται οι τρεις (3) υποδιαιρέσεις. Προηγούνται πάντα απόλυτα η µονή ιπποδροµία, οι δύο υποδιαιρέσεις και στη συνέχεια οι τρεις, σύµφωνα µε τα παραπάνω. Οι υπεράριθµοι ίπποι (πέραν των 14 ενθάρρυνσης) και (πέραν των 12 Ι.Ε) διαγράφονται την ώρα της καταχώρησης και ανάγνωσης των εγγραφών. Εξαιρούνται σε επόµενη συµµετοχή από τυχόν κλήρωση (εντός µηνός). Στις κλάσεις όπου διαγωνίζονται οι ίπποι χωριστά (αρσενικά - φοράδες) και εφόσον καµία εκ των δύο δεν είναι συµπληρωµένη κατά την καταχώρησή τους στο δελτίο εγγραφών θα συγχωνεύεται σε µικτή για την συµπλήρωση του προγράµµατος σαν 8 η ή 9 η ιπποδροµία. 6

8 Το.Σ παρέχει το δικαίωµα στην Ε.Ι. να εγκρίνει τις εγγραφές και να καταργεί τις ιπποδροµίες οι οποίες δεν διασφαλίζουν την εγγύηση, την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία για τους φιλίππους. Σε όποια ιπποδροµία, η Ε.Ι. κρίνει ότι δεν διασφαλίζονται τα παραπάνω στοιχεία, θα την καταργεί ακόµη και µετά τη δηµοσίευση του ισοζυγισµού και πάντα πριν την έκδοση του επισήµου προγράµµατος. Ιπποδροµίες βαρών κατά ηλικία Β.Η Γενικός όρος Κάθε ίππος που συµµετέχει σε ιπποδροµία Β.Η και έχει επιτύχει νίκη σε ιπποδροµία Β.Η ένα χρόνο πριν την διεξαγωγή της νέας ιπποδροµίας Β.Η, ακόµη και αν είναι κύρια ιπποδροµία, επιβαρύνεται όπως παρακάτω στην προσεχή του συµµετοχή: Μία νίκη συν 3 κιλά ύο νίκες συν 4 κιλά Τρεις νίκες συν 5 κιλά εν επιβαρύνεται επιπλέον αν έχει επιτύχει περισσότερες των τριών νικών Β.Η. το τελευταίο έτος. Επίσης δεν επιβαρύνεται στις κύριες ιπποδροµίες αν το τελευταίο έτος πριν την ιπποδροµία έχει επιτύχει νίκη σε κοινή ιπποδροµία Β.Η. Οι ιπποδροµίες Β.Η προκηρύσσονται ως εξής : α. Για ίππους τριών ετών και άνω Β.Η β. Για ίππους πέντε ετών και άνω Β.Η. ικαίωµα συµµετοχής στις ιπποδροµίες αυτές έχουν : Ίπποι 3 ετών νικητές µίας τουλάχιστον ιπποδροµίας ή νικητές κύριας ιπποδροµίας Ίπποι 4 ετών νικητές τριών τουλάχιστον ιπποδροµιών ή νικητές κύριας ιπποδροµίας Ίπποι πέντε ετών Α, Β, Γ κλάσης ή νικητές κύριας ιπποδροµίας Ίπποι έξη ετών συν Α, Β κλάσης ή νικητές κύριας ιπποδροµίας Στις παραπάνω ιπποδροµίες Β.Η ορίζεται ανώτατο βάρος τα 60 κιλά. Εάν οι συµµετέχοντες ίπποι δεν έχουν διαφορά βάρους, το ανώτατο βάρος ορίζεται στα 58 κιλά. Όπου συµµετέχουν και ίπποι τριών ετών το ανώτατο βάρος µπορεί να ανέρχεται στα 66 κιλά Σε περίπτωση διαγραφής ίππων µετά τις εγγραφές, η Ε.Ι. θα εξετάζει όλες τις περιπτώσεις και όπου διαπιστώνεται εικονική εγγραφή, οι κυρώσεις στους υπεύθυνους θα είναι αυστηρές. Οι κτηνίατροι της Φ.Ε.Ε θα αναφέρουν στις γνωµατεύσεις διαγραφής ίππων στοιχεία ώστε να συµπεραίνεται η πραγµατική εικόνα του ίππου κατά την εγγραφή του. ΚΥΡΙΕΣ ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 8 Οι όροι των κύριων ιπποδροµιών αναφέρονται στην προκήρυξη κάθε µιας και τηρείται η παρακάτω διαδικασία κατά τις εγγραφές : 1. Οι εγγραφές για τις κύριες ιπποδροµίες κλείνουν την π.µ. ώρα των καθορισµένων ηµερών. Μετά την παραπάνω ηµέρα και ώρα δεν γίνεται δεκτή καµία εγγραφή. 2. Αν οι εγγραφέντες ίπποι σε κύρια ιπποδροµία είναι περισσότεροι των είκοσι (20), θα πραγµατοποιείται αύξηση των τελών συµµετοχής (πλειστηριασµός) κατά 1% του επάθλου κάθε φορά µέχρι να αποµείνει ο αριθµός είκοσι (20). Η αύξηση αυτή των τελών συµµετοχής µπορεί να φθάσει µέχρι 50% του ποσού του επάθλου. Το ποσόν που τελικά προκύπτει, προστίθεται στο έπαθλο. Η διαδικασία του πλειστηριασµού γίνεται την εποµένη των εγγραφών και αφού έχει δηµοσιευθεί ο ισοζυγισµός της συγκεκριµένης ιπποδροµίας. Στη διαδικασία του πλειστηριασµού είναι παρόντες όλοι οι προπονητές που έχουν ίππους στη συγκεκριµένη ιπποδροµία, άλλως δεν αρχίζει ο πλειστηριασµός µέχρι να προσέλθουν όλοι οι προπονητές ή οι ιδιοκτήτες αν απουσιάζουν κάποιοι προπονητές. Αποτελεί προϋπόθεση έναρξης του πλειστηριασµού η παρουσία ιδιοκτήτη ή προπονητή όλων των ίππων που συµµετέχουν στον πλειστηριασµό. 3. Οµόσταυλοι ίπποι µπορούν να συµµετάσχουν στον πλειστηριασµό το ανώτερο µέχρι δύο. Οι ίπποι που αποχωρούν από τον πλειστηριασµό, χρεώνονται µε το ποσόν της στιγµής της αποχώρησής τους το οποίο δεν επιστρέφεται και προστίθεται στο έπαθλο. Εφόσον µετά την αύξηση του τέλους συµµετοχής µέχρι 50% εξακολουθεί να υπάρχει πλεονάζων αριθµός ίππων, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία διαγραφών : 7

9 α. ιαγράφονται οι οµόσταυλοι ίπποι (επιλογή ιδιοκτήτη - προπονητή) και παραµένει µόνο ένας β. Στη συνέχεια διαγράφονται κατά σειρά οι ίπποι : Οσοι µέχρι την ηµέρα εκείνη δεν έχουν λάβει µέρος σε ιπποδροµίες. Οσοι µέχρι εκείνη τη στιγµή έχουν κερδίσει τα λιγότερα έπαθλα. Στην περίπτωση της υποχρεωτικής διαγραφής µετά την εξάντληση όλων των διαδικασιών του πλειστηριασµού, οι ίπποι που διαγράφονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 δεν χρεώνονται µε ολόκληρο το ποσόν του πλειστηριασµού κατά την στιγµή της αποχώρησής τους, αλλά µε το ½ αυτού. Αν παρόλα αυτά προκύψει εµπλοκή, θα αποφασίζει η Επιτροπή Ιπποδροµιών της ΦΕΕ για την εξεύρεση λύσης, σύµφωνα µε τις αρχές της άσκησης συναγωνισµού µέσα σε θεµιτά όρια και στα πλαίσια του Κώδικα Ιπποδροµιών, των Γενικών ιατάξεων και των αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου της Φ.Ε.Ε. 4. Οι κύριες ιπποδροµίες γίνονται ανεξάρτητα µε τον αριθµό εγγραφών και όπου δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί πλήρες στοίχηµα (όλα τα παιχνίδια) (σύµφωνα µε τον Κανονισµό αµοιβαίου στοιχήµατος) θα γίνεται σαν 10η ιπποδροµία. Σε όλες τις περιπτώσεις όµως, το έπαθλο µειώνεται όπως στις λοιπές ιπποδροµίες. 5. Για τις παρακάτω 3 κύριες ιπποδροµίες θα ισχύει η εξής διαδικασία προεγγραφών και εγγραφών : ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 ΕΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 ΕΤΩΝ - ΝΤΕΡΜΠΥ - 1η εγγραφή 60 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής της ιπ/µίας ποσό συµµετοχής 60-2η εγγραφή 45 ηµέρες πριν ποσό συµµετοχής 103-3η εγγραφή 30 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής της ιπ/µίας ποσό συµµετοχής 180-4η εγγραφή 15 ηµέρες πριν ποσό συµµετοχής 180 Αν κατά την 4η εγγραφή υπάρχει ακόµα πλεονάζων αριθµός ίππων για την απόσταση, θα γίνει πλειστηριασµός, όπως αναφέρεται παραπάνω, µεταξύ των ίππων που απέµειναν. Στη διαδικασία του πλειστηριασµού έχουν δικαίωµα συµµετοχής µόνο µέχρι δύο οµόσταυλοι. Οι πέραν αυτών, θα διαγράφονται πριν αρχίσει η διαδικασία αυτή. Ο πλειστηριασµός αυτός γίνεται την ηµέρα των κανονικών εγγραφών για τις υπόλοιπες ιπποδροµίες του προγράµµατος όπου είναι προγραµµατισµένη η κύρια ιπποδροµία (έξι ή πέντε ηµέρες πριν). Στον πλειστηριασµό των τριών παραπάνω ιπποδροµιών το ύψος του ποσού µπορεί να φθάσει µέχρι το ύψος του επάθλου της προκήρυξης. Το ποσό του πλειστηριασµού µέχρι 50% του επάθλου προστίθεται στο έπαθλο. Το ποσόν πέραν του 50% αν υπάρξει θα µεταφέρεται στον ιπποδροµιακό λογαριασµό. Αν και στις τρεις αυτές κύριες ιπποδροµίες µετά την παραπάνω διαδικασία δεν αποµείνει ο απαιτούµενος αριθµός, θα εφαρµόζεται τελικά η παράγραφος 3 (α+β). Στις τρεις παραπάνω ιπποδροµίες µετά την έναρξη της διαδικασίας των προεγγραφών οι οποιεσδήποτε µεταβιβάσεις ίππων δεν λαµβάνονται υπόψη για τις διαδικασίες που ακολουθούν (πλειστηριασµός - οµόσταυλοι διαγραφές κ.λ.π). Θα λαµβάνεται υπόψη το καθεστώς της ιδιοκτησίας που ισχύει κατά την αρχική προεγγραφή. Σε όλες τις κύριες ιπποδροµίες που διενεργείται πλειστηριασµός ή εξαντλείται και το τελικό στάδιο διαγραφών προκειµένου να αποµείνει ο απαιτούµενος αριθµός ίππων που προβλέπεται για την απόσταση, παράγραφος 3 (α+β), τότε : Αν κατά την ηµέρα των διαγραφών (δηλώσεων αναβατών) υπάρξει κενή θέση (διαγραφή κάποιου ίππου µε δικαιολογηµένη αιτία), µπορεί να συµµετάσχει ίππος ή ίπποι που αποχώρησαν κατά τον πλειστηριασµό ή κατά το επόµενο στάδιο και έχουν καταβάλει βέβαια όλα τα προβλεπόµενα τέλη. Προηγούνται οι ίπποι που αποχώρησαν τελευταίοι κατά αντίστροφη σειρά είτε κατά τον πλειστηριασµό είτε την υποχρεωτική διαγραφή. Σε περίπτωση ταυτόχρονης αποχώρησης, θα διενεργείται κλήρωση µεταξύ των ενδιαφεροµένων. Τα εντεταλµένα όργανα των εγγραφών θα καταγράφουν όλη τη διαδικασία, όπου υπάρχει πλειστηριασµός και υποχρεωτικές διαγραφές ώστε να είναι γνωστή η σειρά αποχώρησης ή διαγραφής. Σε όλες τις κύριες ιπποδροµίες όπου γίνεται αύξηση των τελών συµµετοχής (πλειστηριασµός), τα ποσά καταβάλλονται οπωσδήποτε µέχρι την ηµέρα δήλωσης των αναβατών 8

10 (διαγραφές). Σε περίπτωση µη καταβολής, ο ίππος θα διαγράφεται και θα χρεώνεται ο ιδιοκτήτης στον Ο ΙΕ δεδοµένου ότι τα ποσά προστίθενται στο έπαθλο. Επίσης κατά τη διαδικασία του πλειστηριασµού, όσοι αποχωρούν καταβάλουν το ποσόν κατά τη στιγµή της αποχώρησης και χρεώνονται µε το αντίστοιχο ποσόν στον Ο..Ι.Ε. Σε όλες τις κύριες ιπποδροµίες που υπάρχουν ίπποι εκτός ισοζυγισµού, και η ιπποδροµία έχει τον αριθµό ίππων εντός ισοζυγισµού που προβλέπεται για την απόσταση, οι εκτός ισοζυγισµού ίπποι (40-47,5) δεν επηρεάζουν την διαµόρφωση του ισοζυγισµού. Όταν διεξάγεται πλειστηριασµός, οι εκτός ισοζυγισµού ίπποι, διαγράφονται πριν την έναρξη του πλειστηριασµού και δεν δικαιούνται σε καµία περίπτωση να συµµετάσχουν στην ιπποδροµία. ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 9 Οι διαγραφές ίππων γίνονται την ηµέρα και ώρα που γίνονται οι δηλώσεις των αναβατών. Αν ο αριθµός των ίππων µιας ιπποδροµίας είναι µεγαλύτερος του αριθµού είκοσι (20), τότε ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία και κατά σειρά διαγράφονται οι ίπποι : 1. α. οι εκτός ισοζυγισµού 40-47,5 β. οι εκτός στοιχήµατος λόγω δυστροπίας γ. µε κλήρωση 2. Καµία µεταβολή βαρών δεν θα επέρχεται στην περίπτωση διαγραφής ίππων µετά από την ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του Επισήµου Προγράµµατος ακόµα και όταν το ανώτατο βάρος είναι κάτω από 60 ή 58 κιλά. 3. Ιδιοκτήτης ή προπονητής που διαγράφει τον ίππο του κατά τις δηλώσεις των αναβατών και πριν την κλήρωση της σειράς εκκίνησης χωρίς δικαιολογηµένη αιτία, θα τιµωρείται µε πρόστιµο αποχής το οποίο καθορίζεται σε ποσό 3% πάνω στο έπαθλο και αποχή 6 ιπποδροµιακών ηµερών από τις ιπποδροµίες. Στην περίπτωση αυτή ο πληρεξούσιος προπονητής ενεργεί όπως άλλωστε σε όλες του τις ενέργειες για λογαριασµό του ιδιοκτήτη σύµφωνα µε τον Κώδικα Ιπποδροµιών και ο ιδιοκτήτης του ίππου δεν µπορεί να δηλώσει ότι δεν συµφωνεί µε τη διαγραφή. Αν ο ίππος διαγραφεί αδικαιολόγητα από τον προπονητή, τότε ο προπονητής τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι Μετά την καθορισµένη ώρα των διαγραφών (9.30 π.µ.) κάθε αδικαιολόγητη διαγραφή θα τιµωρείται επιπλέον των παραπάνω και από τους Ελλανοδίκες µε πρόστιµο µέχρι 600 κατά ίππο και ο υπεύθυνος θα παραπέµπεται στην Επιτροπή Ιπποδροµιών για εξέταση των λόγων της διαγραφής και για πιθανή αύξηση της ποινής. 5. ικαιολογηµένες αιτίες διαγραφής ίππου, µετά την εγγραφή του είναι : α. Από διαπιστωµένη πραγµατική έλλειψη αναβάτη ή µαθητευόµενου σε οποιαδήποτε ιπποδροµία. β. Οταν ο ίππος βρίσκεται έξω από τα όρια ισοζυγισµού είτε προς τα πάνω ανάλογα µε την κλάση του είτε κάτω των 48 κιλών, εκτός από τις ιπποδροµίες µαθητευοµένων όπου το κατώτερο βάρος είναι 46 κιλά. Η ευθύνη του ελέγχου των διαγραφών, ανήκει στο Γραφείο Καταχωρήσεων της Φ.Ε.Ε. γ. Σε περίπτωση που ο ίππος ο οποίος νίκησε µετά την δηµοσίευση των βαρών σε ενδιάµεση ιπποδροµιακή συγκέντρωση, διαγράφεται µόνο αν αλλάζει κλάση µε το πρόσθετο βάρος που παίρνει λόγω της νίκης του. Αν παραµένει στην ιπποδροµία και δεν έχει εκδοθεί το επίσηµο πρόγραµµα, τότε τροποποιείται η ιπποδροµία και τοποθετείται στην θέση του ανάλογα µε το βάρος του. Αντίθετα δεν επιβαρύνεται για 2η και 3η θέση και παραµένει στη θέση του. δ. Ασθένεια ίππου που βεβαιώνεται από 2 Κτηνιάτρους της ΦΕΕ µε γνωµάτευση η οποία παραδίδεται στον αρµόδιο υπάλληλο (υπεύθυνο δηλώσεων αναβατών) την ώρα των διαγραφών. Αν η διαγραφή γίνει µετά την 9:30 πρωινή, οι κτηνίατροι ενηµερώνουν τον Ιπποδροµιάρχη ή τον βοηθό του οι οποίοι µε τη σειρά τους ενηµερώνουν την ΦΕΕ και τον Ο ΙΕ. Τις ηµέρες των αργιών η κτηνιατρική υπηρεσία ενηµερώνει τον Ο ΙΕ και τους Ελλανοδίκες πριν την έναρξη των ιπποδροµιών. Επίσης την ίδια υποχρέωση έχει και ο υπεύθυνος προπονητής. ε. Επίσης ίππος διαγράφεται µετά από το άνοιγµα δειγµάτων ούρων µε θετικό αποτέλεσµα τόσο αυτός στον οποίο ανιχνεύθηκε η απαγορευµένη ουσία, αν δεν έχει παρέλθει ο χρόνος αποχής του όσο και άλλος που καταλαµβάνει την θέση του από δεύτερος ανεξάρτητα αν αλλάζει κατηγορία ή κλάση και εφόσον έχει εκδοθεί το επίσηµο πρόγραµµα. Αν παραµείνει στην κλάση µε την προσθήκη των προβλεποµένων κιλών, µπορεί να τρέξει όπως προβλέπεται παραπάνω. 9

11 ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο Οι δηλώσεις αναβατών και οι διαγραφές ίππων θα γίνονται το αργότερο µέχρι την 9.30 π.µ. της Τρίτης για τις ιπποδροµίες της Τετάρτης, της Πέµπτης για τις ιπποδροµίες της Παρασκευής ή του Σαββάτου, της Παρασκευής για τις ιπποδροµίες της ευτέρας, οι δηλώσεις δε των αναβατών θα πρέπει να βεβαιώνονται µε υπογραφή του αναβάτη και του προπονητή ή του ιδιοκτήτη του ίππου. Μετά την παραπάνω ώρα και την κλήρωση της σειράς εκκίνησης, καµία αλλαγή αναβάτη δεν επιτρέπεται παρά µόνο για λόγους ασθένειας ή άλλης δικαιολογηµένης αιτίας και µόνο µε την έγκριση των Ελλανοδικών οι οποίοι και πραγµατοποιούν την αντικατάσταση κατά την διεξαγωγή των ιπποδροµιών. Αν ο προπονητής καθυστερεί αδικαιολόγητα να δηλώσει αναβάτη, τότε του επιβάλλεται από την Επιτροπή Ιπποδροµιών ποινή προστίµου από 600 και πάνω. Επίσης ο ίππος θα διαγράφεται κατά την ώρα των διαγραφών χωρίς να επιτρέπεται η εγγραφή του αν δεν περάσουν 6 ιπποδροµιακές ηµέρες και θα εφαρµοστούν όλες οι διατάξεις της αδικαιολόγητης διαγραφής (παράβολο αποχής 3% πάνω στο έπαθλο, έλεγχος ιδιοκτήτη ή προπονητή, κλπ) Η σειρά των ιπποδροµιών θα δίδεται την π.µ. ώρα µετά τις δηλώσεις των αναβατών. Σε περιπτώσεις αργιών, διακοπών, κ.λ.π. θα αποφασίζει η αρµόδια υπηρεσία του Ιπποδρόµου για τις ηµέρες εγγραφών δηλώσεων αναβατών, κ.λ.π. 2. Το ελτίο ήλωσης Αναβατών κάθε ιπποδροµίας θα υπογράφουν υποχρεωτικά τόσο οι προπονητές ή οι ιδιοκτήτες των ίππων όσο και οι αναβάτες που δηλώθηκαν για κάθε ίππο και έτσι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να πραγµατοποιήσουν το βάρος που καθορίζεται από τον ισοζυγισµό ή το βάρος που δηλώνεται στο αντίστοιχο δελτίο. Παράβαση του άρθρου αυτού θα έχει σαν συνέπεια την επιβολή ποινής σύµφωνα µε το ποινολόγιο του Κώδικα Ιπποδροµιών. Σε περίπτωση αποκλεισµού του προπονητή εκτάκτως, το ελτίο ήλωσης Αναβατών θα υπογράφουν οι ιδιοκτήτες ή ο βοηθός προπονητή ή ο αρχισταυλίτης. Όταν υπογράφει ο βοηθός προπονητή ή ο αρχισταυλίτης, σηµαίνει ότι συµφωνεί ο ιδιοκτήτης. Αν ο ιδιοκτήτης δεν συµφωνεί, ο ίππος διαγράφεται. Όλα αυτά µπορούν να γίνουν για µια φορά µόνο που κάποιος ίππος είναι εγγεγραµµένος σε ιπποδροµία και αποκλεισθεί ο προπονητής. 3. Στην περίπτωση που ο αναβάτης δικαιολογηµένα και σε απόλυτη ανάγκη αδυνατεί να υπογράψει, τότε ο προπονητής αναλαµβάνει όλη την ευθύνη και υπογράφει γι' αυτόν, σηµειώνοντας το βάρος του αναβάτη (αν είναι διαφορετικό απο το προβλεπόµενο) στην αντίστοιχη στήλη των δηλώσεων. Αν ο αναβάτης δεν προσέλθει να ιππεύσει, ο προπονητής τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι 600 και σε περίπτωση διαγραφής του ίππου, η ποινή µπορεί να είναι και µεγαλύτερη. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο αναβάτης να δηλώνει στην αντίστοιχη στήλη το επιπλέον βάρος, εφόσον δεν πραγµατοποιεί το βάρος του ισοζυγισµού. Το επιπλέον βάρος αναγράφεται στο επίσηµο πρόγραµµα, είναι δεσµευτικό για όλους και σε περίπτωση αντικατάστασης αναβάτη ο αντικαταστάτης αναβάτης θα ιππεύσει µε το βάρος που αναγράφεται στο επίσηµο πρόγραµµα. Το.Σ µετά από εισήγηση της Ε.Ι µε την από απόφασή του, καθιστά προσωρινά ανενεργό το παραπάνω άρθρο σε ότι αφορά την υπογραφή του προπονητή και του αναβάτη. Στο εξής στο ελτίο ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ υποχρεωτικά θα υπάρχει τουλάχιστον µία υπογραφή του προπονητή ή του αναβάτη. Τα εντεταλµένα όργανα της Φιλίππου Ενώσεως που πραγµατοποιούν τις δηλώσεις των αναβατών θα συντάσσουν αναφορά για όσους δεν συµµορφώνονται, προκειµένου να οµαλοποιηθεί αυτή η διαδικασία και να αποφευχθούν στο µέλλον οι αρνήσεις αναβατών και οι δικαιολογίες των προπονητών σε ότι αφορά τις δεσµεύσεις των αναβατών για τις αναβάσεις µε τα γνωστά αποτελέσµατα. Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 11 Οι αναβάτες οφείλουν να εκτελούν τις οδηγίες που δίνονται απο κοινού απο τον ιδιοκτήτη και τον προπονητή ή απο έναν απο τους δύο αν απουσιάζει ο άλλος µέσα στον στίβο επίδειξης και µόνο σε αυτόν τον χώρο (ΠΑΝΤΟΚ). Σε περίπτωση διαφοράς στις οδηγίες µεταξύ ιδιοκτήτη και προπονητή, τηρούνται οι οδηγίες που δίνονται απο τον ιδιοκτήτη και πρέπει η διαφωνία να γνωστοποιείται οπωσδήποτε στους Ελλανοδίκες πριν την ιπποδροµία απο τον διαφωνήσαντα 10

12 προπονητή ή αναβάτη, οπότε την ευθύνη για τον τρόπο διαδροµής του ίππου αναλαµβάνει αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης. Ο αναβάτης µπορεί να ενηµερώσει τους Ελλανοδίκες είτε µέσω των τεχνικών επιτετραµµένων είτε δια του Αφέτη. Οι αναβάτες µπορούν, εφόσον επιθυµούν να λαµβάνουν γνώση των γραπτών οδηγιών του προπονητή, να υπογραφουν το σχετικό δελτίο. ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο Καµµία αλλαγή αναβάτη που δηλώθηκε κατά τις "διαγραφές" ( ηλώσεις) δεν επιτρέπεται, εκτός της περίπτωσης ατυχήµατος, ασθένειας ή σοβαρής αδυναµίας αυτού να ιππεύσει. Σε περίπτωση όµως αντικατάστασης, θα πρέπει να αντικαθίσταται αναβάτης µε αναβάτη και µαθητευόµενος µε µαθητευόµενο. Η αντικατάσταση πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ισάξια κατά την κρίση των Ελλανοδικών µε πρόταση πάντοτε του προπονητή, ο οποίος έχει και την ευθύνη. Εφόσον όµως η αντικατάσταση γίνει πριν την έναρξη του στοιχήµατος της συγκεκριµένης συγκέντρωσης, ο προπονητής µπορεί να επιλέξει αναβάτη της αρεσκείας του αρκεί να ενηµερωθούν οι φίλιπποι. 2. Μετά την δηµοσίευση του ισοζυγισµού µιάς ιπποδροµίας, εφόσον δέχεται ο ιδιοκτήτης ή ο προπονητής, µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναβάτης που να φέρει µέχρι 1,5 κιλό υπερβάλλον βάρος. 3. Αν ο αναβάτης έχει πάνω απο ένα κιλό υπερβάλλον βάρος απο αυτό που δηλώθηκε και δεν το έχει δηλώσει, τότε ο ιδιοκτήτης ή ο προπονητής θα µπορεί, εάν το θέλει να ζητήσει απο τους Ελλανοδίκες την αντικατάσταση του αναβάτη. Στην περίπτωση αυτή ο αναβάτης ελέγχεται. 4. Ο προπονητής φέρει ευθύνη αν µετά την αποτυχία του ίππου του και ύστερα απο εξέταση απο τους Ελλανοδίκες ή απο την Επιτροπή Ιπποδροµιών, προκύψει δολιότητα για την χρησιµοποίηση αναβάτη µε υπερβάλλον βάρος. 5. Σε περίπτωση που ίππος συµµετέχει σε ιπποδροµία εκτός ισοζυγισµού προς τα κάτω µε υπερβάλλον βάρος, τότε αν ο ίππος νικήσει ή έλθει αµοιβόµενος, επιβαρύνεται για την νέα του συµµετοχή, µόνο µε τα προβλεπόµενα κιλά σύµφωνα µε το σύστηµα "Επιβαρύνσεων". Πάντως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί ίππος να συµµετάσχει σε ιπποδροµία µε περισσότερα των τριάµιση (7 1/2) κιλών εκτός ισοζυγισµού (40-47,5). Εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται σε άλλο άρθρο. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο Αναβάτες οι οποίοι δεσµεύονται µε συµφωνητικό που έχει κατατεθεί στην Φ.Ε.Ε, µε ιδιοκτήτη ή προπονητή για να ιππεύουν κατά προτεραιότητα ίππους της ιδιοκτησίας ή προπόνησής τους δεν µπορούν να ιππεύσουν κατ' εξαίρεση σε κάποια ιπποδροµία άλλον ίππο όταν στην ιπποδροµία αυτή συµµετέχει ίππος του ιδιοκτήτη ή του προπονητή µε τους οποίους έχουν συµφωνητικό. 2. Εάν αναβάτης ή ιδιοκτήτης αθετήσουν κατατεθειµένη στην Φίλιππο Ενωση µεταξύ τους συµφωνία, υπόκεινται σε κυρώσεις ανάλογα µε την περίπτωση. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται στην καταβολή στον αναβάτη του ποσού της ανάβασης στο διπλάσιο εφόσον αυτός δεν ιππεύσει στην συγκεκριµένη ιπποδροµία. Ο αναβάτης τιµωρείται µε αποκλεισµό µέχρι 10 ιπποδροµιακές ηµέρες ή µε πρόστιµο Αναβάτης που θα δηλώσει ασθένεια κατά την ηµέρα των ιπποδροµιών ή κατά τις ώρες διεξαγωγής των ιπποδροµιών και έχει διαπιστωθεί απο τον γιατρό, δεν θα µπορεί να ιππεύσει τις 2 επόµενες ιπποδροµιακές συγκεντρώσεις. Αν όµως η ασθένεια δεν διαπιστωθεί και βεβαιωθεί απο τον γιατρό, θα επιβάλεται αποκλεισµός 5 ιπποδροµιακών ηµερών στον αναβάτη και θα παραπέµπεται απο τους Ελλανοδίκες στην Επιτροπή Ιπποδροµιών για περαιτέρω έρευνα και επαύξηση της ποινής αν προκύπτουν στοιχεία σε βάρος του. Σε περίπτωση όµως τραυµατισµού στις προπονήσεις ή στις ιπποδροµίες θα µπορεί να ιππεύσει και την εποµένη ηµέρα στις ιπποδροµίες, αν ο γιατρός του ιπποδρόµου γνωµατεύσει για αυτόν θετικά κατά την ηµέρα και ώρα των δηλώσεων. Αναβάτης που δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα να ιππεύσει, ελέγχεται και τιµωρείται από τους Ελλανοδίκες και αποκλείεται µέχρι να προσέλθει και να δικαιολογήσει την απουσία του στην Ε.Ι. Εαν η Ε.Ι κρίνει δικαιολογηµένες τις εξηγήσεις του θα του επιτρέψει να δηλωθεί για τις επόµενες συγκεντρώσεις άλλως θα τιµωρείται απο την Επιτροπή Ιπποδροµιών µε αποκλεισµό σύµφωνα µε το Ποινολόγιο του Κ.Ι. 11

13 4. Αναβάτης που θα τιµωρηθεί µε αποκλεισµό απο τους Ελλανοδίκες, αρχίζει να εκτίει την ποινή του µετά από τρεις ιπποδροµιακές συγκεντρώσεις εκτός αν οι Ελλανοδίκες κρίνουν οτι η παράβαση είναι τόσο σοβαρή, οπότε µε αιτιολογηµένη αποφασή τους µπορούν να ορίσουν έναρξη της ποινής απο την εποµένη συγκέντρωση ή ακόµα και την εποµένη ιπποδροµία. 5. Τιµωρηµένος αναβάτης επιτρέπεται να ιππεύσει σε κύρια ιπποδροµία ή σε SWEEPSTAKES και µόνο µιά φορά κατά την διάρκεια της ποινής του (εφόσον εκτίει ποινή µέχρι 10 ιπποδροµιακές ηµέρες) µετά απο αίτησή του και αποφαση της Επιτροπής Ιπποδροµιών. Στην περίπτωση αυτή θα εκτίσει την ποινή µιάς (1) ηµέρας στο τέλος της ποινής του. Αν η ποινή υπερβαίνει τις 10 ιπποδροµιακές ηµέρες είτε απο µία αιτία είτε απο περισσότερες και είναι συνεχής, δεν επιτρέπεται να ιππεύσει σύµφωνα µε τα παραπάνω. Χρήση του πλεονεκτήµατος αυτού έχουν δικαίωµα να κάνουν οι αναβάτες µόνο µια φορά κατά την διάρκεια της ποινής τους. 6. Οι αναβάτες πρέπει να παρακολουθούν τις ιπποδροµίες απο τον καθορισµένο γι αυτούς απο τον Ο ΙΕ χώρο. Τούτο ισχύει και για αυτούς που δεν λαµβάνουν µέρος σε κάποια ιπποδροµία. Απαγορεύεται ρητά να περιφέρονται στους χώρους των φιλίππων και να δίνουν προγνωστικά και να παίζουν. Οι ποινές για τους παραβάτες θα είναι αυστηρές µέχρι και αφαίρεση της αδείας τους. Οι αναβάτες εισέρχονται στον ιππόδροµο µε επίδειξη της ταυτότητάς τους και κατευθύνονται στον καθορισµένο για αυτούς χώρο. 7. Ολοι οι αναβάτες και µαθητευόµενοι οφείλουν να προπονούνται καθηµερινά και να διατηρούν την φυσική τους κατάσταση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του επαγγέλµατός τους. ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ Α Ρ Θ Ρ Ο Οι ιπποδροµίες για µαθητευοµένους αναβάτες προκηρύσσονται για τρείς (3) κατηγορίες ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητευοµένων αναβατώνκαι εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός µαθητευοµένων αναβατών. α. Για νέους µαθητευόµενους που αποφοιτούν απο την ΣΜΕΑ β. Για όσους µαθητευόµενους δεν έχουν συµπληρώσει 15 νίκες γ. Για όλους τους µαθητευόµενους ανεξάρτητα αριθµού νικών. Για τις ιπποδροµίες αυτές οι προπονητές υποχρεούνται να χρησιµοποιούν τους µαθητευόµενους µε τους οποίους έχουν συµφωνητικό, εκτός αν δεν πραγµατοποιούν τα προβλεπόµενα κιλά. Οι παραπάνω κατηγορίες ιπποδροµιών προκηρύσσονται έτσι εφόσον υπάρχει αρκετός αριθµός µαθητευοµένων αναβατών άλλως η ΦΕΕ τις ορίζει διαφορετικά. 2. Κανένας µαθητευόµενος δεν µπορεί να ιππεύσει στις ιπποδροµίες αν προηγουµένως δεν έχει ιππεύσει τουλάχιστον σε πέντε (5) ιπποδροµίες αποκλειστικά για µαθητευοµένους. 3. Οι µαθητευόµενοι αναβάτες µπορούν να ιππεύσουν σε ιπποδροµίες 2ετών ίππων εφόσον οι διετείς έχουν διαγωνισθεί τουλάχιστον πέντε φορές. Αν πρόκειται για 3ετείς να έχουν διαγωνισθεί τουλάχιστον 3 φορές. 4. Σε περίπτωση που ιππεύσουν ίππο που είναι εκτός ισοζυγισµού, δηλαδή µεταξύ 40-47,5 κιλά και ο ίππος συµµετάσχει σε ιπποδροµία, η προβλεπόµενη απο τον Κώδικα Ιπποδροµιών χάρη θα αρχίσει υποχρεωτικά απο τα 48 κιλά (προβλεπόµενο κατώτατο βάρος). 5. Κάθε τρείς ιπποδροµιακές συγκεντρώσεις το αργότερο, πρέπει να γίνεται µία ιπποδροµία για µαθητευόµενους αναβάτες, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός µαθητευοµένων αναβατών. 6. Ισχύει και για τους µαθητευόµενους οτι και για τους αναβάτες για την είσοδό τους στον ιππόδροµο και για την επιτρεπόµενη θέση απο όπου θα παρακολουθούν τις ιπποδροµίες. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 15 Τα κριτήρια για την ανανέωση ή µη της αδείας αναβατών και µαθητευοµένων, θα είναι τα παρακάτω : 1. Αναβάτης Μέσα στον χρόνο θα πρέπει να έχει την παρακάτω δραστηριότητα : α. 30 αναβάσεις β. 240 παρουσίες στις προπονήσεις 12

14 Αν δεν έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα του ανανεώνεται η άδεια. Θα του χορηγείται όµως άδεια αναβάτη προπονήσεων εφόσον έχει 250 παρουσίες στις προπονήσεις. Λαµβάνονται πάντα υπόψιν οι δικαιολογηµένες απουσίες (ασθένειαστράτευση-τραυµατισµός-απασχόληση σε ιππόδροµο του εξωτερικού). Η άδεια αναβάτη προπονήσεων χορηγείται πάντα µε την προϋπόθεση ότι αυτός που την λαµβάνει έχει προοπτικές να συµπληρώσει τα ένσηµά του και να συνταξιοδοτηθεί απο το ΤΑΠΕΑΠΙ, άλλως διαγράφεται απο τον κλάδο των αναβατών και περιέρχεται στον κλάδο των σταυλιτών γυµναστών άν το επιθυµεί. 2. Μαθητευόµενος αναβάτης Μέσα στον χρόνο πρέπει να έχει την παρακάτω δραστηριότητα : α. 20 αναβάσεις β. 200 παρουσίες στις προπονήσεις γ. Μία πρώτη νίκη στον πρώτο χρόνο απο την ηµέρα που αρχίζει να ιππεύει στις ιπποδροµίες µαθητευοµένων αναβατών. ΕΛΕΓΧΟΣ "ΝΤΟΠΙΝΓΚ" ΑΝΑΒΑΤΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 16 Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ. 3 & 4 του Ν. 3057/2002 και το άρθρο 105 του Κώδικα Ιπποδροµιών οι αναβάτες και οι µαθητευοµένοι υπόκεινται σε έλεγχο για απαγορευµένες ουσίες. Η επιλογή για την λήψη των δειγµάτων, γίνεται κατ αρχήν µε κλήρωση ή µε επιλογή µε αποφαση του Γενικού ιευθυντού της Φ.Ε.Ε. Λήψη δειγµάτων µπορεί να γίνει και κατά τις προπονήσεις µε επιλογή και ιδιαίτερα για τους αναβάτες προπονήσεων. Επίσης οι αναβάτες, οι αναβάτες προπονήσεων, οι µαθητευόµενοι αναβάτες και οι γυµναστές σταυλίτες, υπόκεινται σε έλεγχο αλκοόλ ΑΛΚΟΤΕΣΤ τόσο κατά τις ιπποδροµίες όσο και στις προπονήσεις. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ Α Ρ Θ Ρ Ο Αν προπονητής τιµωρηθεί µε ποινή αποκλεισµού, οι προπονούµενοι απο αυτόν ίπποι εντός δέκα (10) ηµερών υποχρεωτικά θα ανατίθενται σε αλλους προπονητές. Προπονητής που είναι και ιδιοκτήτης ίππων, αν τιµωρηθεί µε αφαίρεση της αδείας του ως προπονητής, χάνει και την ιδιότητα του ιδιοκτήτη και το ιοικητικό Συµβούλιο της ΦΕΕ θα κρίνει κατά περίπτωση τον χρόνο που θα ισχύει η ποινή του σαν ιδιοκτήτης και πότε θα µπορεί να µεταβιβάσει τους ίππους του για να συµµετάσχουν στις ιπποδροµίες. Αν δεν είναι ήδη ιδιοκτήτης κατά τον χρόνο της τιµωρίας του, δεν µπορεί να αποκτήσει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη πριν λήξει η ποινή του σαν προπονητής. Η αλλαγή προπόνησης σε ίππους που είναι ήδη εγγεγραµµένοι σε ιπποδροµία, δεν επιτρέπεται. Η αλλαγή γίνεται µετά την ιπποδροµία. Σε περίπτωση όµως που ιδιοκτήτης αποσύρει ίππο που είναι εγγεγραµµένος απο προπονητή πέραν των συνεπειών που έχει ο ίππος (αποχή 6 ιπποδροµιακών ηµερών) και πρόστιµο 3% επι του επάθλου, ο ιδιοκτήτης θα τιµωρείται επιπλέον µε πρόστιµο µέχρι Επίσης προπονητής που αναλαµβάνει εγγεγραµµένο ίππο στην προπόνησή του, θα τιµωρείται και αυτός µε πρόστιµο µέχρι Η έξοδος των ίππων για περίπατο απαγορεύεται σε οποιονδήποτε χώρο παρά µόνο µπροστά στους σταύλους και στους στίβους προπόνησης. 3. Η Φίλιππος Ενωσις έχει δικαίωµα να επιθεωρεί αιφνιδιαστικά και να ελέγχει τους σταύλους και να λαµβάνει δείγµατα απο την τροφή, ούρα και αίµα απο οποιονδήποτε ίππο. Επίσης έχει δικαίωµα να επιβάλει κυρώσεις αν διαπιστωθεί οτι κάποιος ίππος έχει εγκαταληφθεί ή δεν τρέφεται καλά. 4. Ο προπονητής ο οποίος θα καταλαµβάνει ΜΠΟΞ χωρίς την άδεια των αρµοδίων οργάνων του Ο ΙΕ, θα τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι 300 για κάθε ΜΠΟΞ που θα καταλαµβάνει. Σε περίπτωση αποµάκρυνσης ίππου απο τον ιππόδροµο για να χρησιµοποιηθεί εκτός ιπποδρόµου, πρέπει ο προπονητής να το δηλώσει στον εξουσιοδοτηµένο για τους σταύλους υπάλληλο του Ο ΙΕ και µέσα σε 24 ώρες απο την αποµάκρυνση να το δηλώνει στην ΦΕΕ και να παραδίδει το διαβατήριο του ίππου ή υπεύθυνη δήλωση για τυχόν απώλειά του. Το ίδιο θα ισχύει σε περίπτωση θανάτου ή ευθανασίας ίππου. 5. Οι προπονητές έχουν υποχρέωση να τηρούν αυστηρά το ωράριο εργασίας των σταύλων που ισχύει κάθε φορά και ιδιαιτέρως το ωράριο των προπονήσεων. Η προπόνηση ίππων εκτός ωραρίου προπονήσεων θα συνεπάγεται αυστηρότατες ποινές, µέχρι και αφαίρεση αδείας τόσο στους ίδιους όσο και σε αναβάτες και σταυλίτες. 13

15 ΙΑ ΡΟΜΗ ΙΠΠΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο Αν ένας προπονητής δεν µπορεί να δικαιολογήσει στους Ελλανοδίκες την κακή επίδοση ενός ίππου και ισχυρίζεται οτι αυτό οφείλεται σε συγκεκριµένη πάθησή του, το οδηγεί υποχρεωτικά στους Κτηνιάτρους και αν αυτοί διαπιστώσουν κάτι συγκεκριµένο, θα χορηγούν κτηνιατρική γνωµάτευση στους Ελλανοδίκες όπου θα ορίζεται και ο χρόνος της αποχής απο τις ιπποδροµίες. Σε περίπτωση που οι κτηνίατροι δεν διαπιστώσουν τίποτε απολύτως, τότε ο προπονητής ελέγχεται απο τους Ελλανοδίκες για την κακή επίδοση ή εµφάνιση του ίππου του και ανάλογα τιµωρείται κατά την κρίση των Ελλανοδικών. Παραπέµπτεται και στην Επιτροπή Ιπποδροµιών όταν η επίδοση είναι υπερβολικά αντιφατική ή αντικανονική. Ως αντιφατική ή αντικανονική, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ιπποδροµιών, κρίνεται επίδοση του ίππου ο οποίος στην αµέσως προηγούµενή του συµµετοχή διαγωνίστηκε όλως ανεπιτυχώς και χωρίς να τηρηθεί το καθιερωµένο στην ιπποδροµιακή δεοντολογία «εύλογο χρονικό διάστηµα» επανεγγραφής του (το οποίο επαναπροσδιορίζεται σε είκοσι ηµέρες) ενδεικνυόµενο για τη συστηµατικότερη και επιµελέστερη προετοιµασία του, συµµετέχει συντόµως, πραγµατοποιεί διακριτώς τον καλύτερο «χρόνο» από τον προηγούµενο και καταλαµβάνει αµοιβόµενη στο στοίχηµα θέση. Μειωµένη επίδοση κρίνεται ότι έχει ίππος ο οποίος καίτοι διακρίθηκε σηµαντικά και ενδεχοµένως νικηφόρα στην τελευταία συµµετοχή του επανεγγράφεται εντός του προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος χωρίς να µπορέσει αδικαιολογήτως να πλησιάσει την προηγούµενη επίδοση και διάκρισή του. Για την επιµέτρηση της ποινής στις παραπάνω περιπτώσεις, είναι ευνόητο ότι θα λαµβάνονται υπόψη οι συνθήκες των δύο διαδροµών, οι τυχόν εκδηλωθείσες ιδιαιτερότητες του ίππου, οι ατυχίες του κατά τη διαδροµή οι οποίες θα πρέπει να αναφέρονται στο δελτίο των Ελλανοδικών, οι τυχόν αλλαγές στην απόσταση οι οποίες όµως θα κρίνονται και θα συγκρίνονται αναλογικά µε χρόνους και άλλα στοιχεία και σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν άλλοθι για την απαλλαγή του προπονητή αφού η αλλαγή της απόστασης σε σύντοµο χρόνο (πριν την παρέλευση του εικοσαηµέρου) πιθανώς να είναι και παραπλανητική. Σε ακραίες και εξόφθαλµες περιπτώσεις αντικανονικών επιδόσεων ακόµη και µετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου, οι επιτροπές ελέγχου µπορούν να επέµβουν εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία για δόλια συµπεριφορά επαγγελµατιών. 2. Σε οτι αφορά τις ενστάσεις, ισχύουν πάντα τα άρθρα του Κώδικα Ιπποδροµιών ανεξάρτητα αν συµµετέχουν ίπποι εκτός στοιχήµατος. 3. Οι προπονητές υποχρεούνται να δίδουν οδηγίες στους αναβάτες για την διαδροµή των ίππων τους οι οποίοι πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις ιδιότητες και τις ικανότητες του ίππου τους. Οι αναβάτες υποχρεούνται να τηρούν τις οδηγίες που τους δίδονται απο τους ιδιοκτήτες ή τους προπονητές τους. Η µη τήρηση των οδηγιών απο τους αναβάτες, ενώ απο τις συνθήκες διαδροµής προκύπτει ότι µπορούσαν να τις τηρήσουν, επισύρει την τιµωρία του αναβάτη µε αποκλεισµό µέχρι είκοσι (20) ιπποδροµιακές ηµέρες ή πρόστιµο µέχρι 900 ή και τις δύο ποινές αν έχουν σαν συνέπεια την µη πλήρη αποδοση του ίππου. Στην παραπάνω περίπτωση, οι υπεύθυνοι προπονητές, υποχρεούνται να αναφέρουν στους Ελλανοδίκες την µη τήρηση των οδηγιών. ιαφορετικά ελέγχονται αυστηρά και οι προπονητές µε την επιβολή προστίµου µέχρι 900 και παραποµπή στη Ε.Ι εφόσον κριθεί ότι η παράβαση επισύρει µεγαλύτερη ποινή. Σε περίπτωση που δίδονται οδηγίες σε αναβάτες για διαδροµή "επικεφαλής" υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες ή οι προπονητές να δίδουν και εναλλακτικές οδηγίες. Ακόµη και στην περίπτωση ίππων της αυτής ιδιοκτησίας όταν ο ένας εξ αυτών έχει ιδιότητες να κάνει "διαδροµή επικεφαλής", θα πρέπει οι οδηγίες του να είναι τέτοιες ώστε να µην έχουν στόχο την πρόκληση ζηµιάς σε αντίπαλο ίππο προς όφελος των ίππων της αυτής ιδιοκτησίας ή προπόνησης, αλλά να προσπαθούν µόνο για τη δική τους διάκριση. Οι Ελλανοδίκες που έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των διαδροµών των ίππων θα πρέπει για κάθε περίπτωση που εµφανίζεται σχετικά µε διαδροµές για την πρωτοπορεία να την αντιµετωπίζουν µε τις δικές της ιδιαιτερότητες και συνθήκες, δεδοµένου οτι δεν µπορεί να υπάρξει ενιαία αντιµετώπιση και γραµµή. 4. Οι προπονητές υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο επίδειξης (ΠΑΝΤΟΚ) όπου και µόνο θα δίνουν οδηγίες στους αναβάτες. 14

16 5. Απο τη στιγµή που θα ιππευθούν οι ίπποι στον χώρο του ΠΑΝΤΟΚ καµία νέα οδηγία δεν θα λαµβάνεται υπόψη ο δε αναβάτης οφείλει να γνωρίσει στους Ελλανοδίκες αν προπονητής ή ιδοκτήτης του δώσουν οδηγίες στην αφετηρία ή αλλού µετά το ΠΑΝΤΟΚ. 6. Πριν την έναρξη κάθε ιπποδροµίας, ο προπονητής ή ο ιδιοκτήτης παραδίδει στους Ελλανοδίκες φάκελο κλειστό που θα περιέχει τις οδηγίες τις οποίες έδωσε στον αναβάτη στον χώρο επίδειξης (ΠΑΝΤΟΚ). Εάν ο προπονητής δεν παραδώσει τον κλειστό φάκελλο, τιµωρείται για αµέλεια µε 150 πρόστιµο. Εάν όµως διαπιστωθεί και αντιφατικότητα στην επίδοση του ίππου, τιµωρείται µε πρόστιµο 300 για την παράλειψη των οδηγιών και µε άλλη ποινή για την αντιφατικότητα. ΜΕΤΑΖΥΓΙΣΗ Α Ρ Θ Ρ Ο Μετά την ιπποδροµία όλοι οι ίπποι προσέρχονται στο ζυγιστήριο για µεταζύγιση. Μετά την µεταζύγιση, ο ζυγιστής αναφέρει στους Ελλανοδίκες αµέσως το αποτέλεσµα της µεταζύγισης. Οι προπονητές των ίππων υποχρεωτικά θα περιµένουν στο ζυγιστήριο µέχρι να ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσµατα άφιξης των ίππων. Μετά απο αυτό αν κάποιος θέλει να υποβάλει ένσταση, τότε ο προπονητής που υποβάλει την ένσταση (και αν ακόµα υποβληθεί απο τον ιδιοκτήτη ή τον αναβάτη του ίππου του) και ο προπονητής του ίππου εναντίον του οποίου στρέφεται η ένσταση, πρέπει να εξακολουθούν να παραµένουν στο ζυγιστήριο µέχρι να αποφανθούν για την ένσταση οι Ελλανοδίκες, οπότε δίνεται εντολή απο τον Ιπποδροµιάρχη να αποχωρήσουν. Επίσης πρέπει να παραµείνουν και να είναι στην διάθεση των Ελλανοδικών και οι δύο αναβάτες. Οι Ελλανοδίκες απαραίτητα δέχονται και εξετάζουν το πρόσωπο που υποβάλει την ένσταση. 2. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός απο τον ιπποπαραγωγό, ιδιοκτήτη, προπονητή και σταυλίτη του να πλησιάσει µέσα στον στίβο τον ίππο που τερµατίζει, µέχρι να επιστρέψει στο ζυγιστήριο για την µεταζύγιση του αναβάτη. 3. Τέλος, πρέπει όλοι οι ίπποι µετά απο κάθε ιπποδροµία να παραµένουν στον χώρο του σελλωτηρίου 15' - 20' τουλάχιστον και να αποχωρούν µε την έγκριση του Ιπποδροµιάρχη σε συνεργασία µε τους Ελλανοδίκες. ΥΣΤΡΟΠΙΑ ΙΠΠΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο Ίππος που θα δυστροπήσει σε διάστηµα δύο µηνών δύο φορές σε ιπποδροµίες, δεν θα µετέχει στο αµοιβαίο στοίχηµα. Αν δυστροπήσει και στις τρεις επόµενες συµµετοχές του, θα αποκλείεται απο τις ιπποδροµίες για δυο (2) µήνες. Κατά την επιστροφή του δεν θα συµµετέχει στο αµοιβαίο στοίχηµα για τρεις συνεχόµενες συµµετοχές. Αν δεν δυστροπήσει, θα µπορεί µετά τις τρεις συµµετοχές να µετέχει στο αµοιβαίο στοίχηµα. Εφόσον όµως δυστροπήσει, θα ακολουθείται και πάλι η αρχική διαδικασία, θα αποκλείεται όµως για τρεις µήνες και όχι δύο. Επίσης µπορεί ένας ίππος να τεθεί εκτός στοιχήµατος µε αποφαση της Επιτροπής Ιπποδροµιών αν κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την προστασία των φιλίππων σε εξαιρετικές όµως περιπτώσεις και µε αιτιολογηµένη αποφαση. 2. Σε µια ιπποδροµία επιτρέπεται να συµµετέχουν το ανώτερο δύο ίπποι εκτός στοιχήµατος. Σε περίπτωση περισσοτέρων, θα διαγράφονται µε κλήρωση. 3. Oι δύστροποι ίπποι έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις ιπποδροµίες ανά εικοσαήµερο. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΑΥΛΙΤΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο Καθορίζεται ότι ένας σταυλίτης δεν επιτρέπεται να περιποιείται περισσότερους από 5 ίππους. Επίσης για κάθε 25 ίππους ο προπονητής πρέπει να απασχολεί έναν αρχισταυλίτη. 2. Οι σταυλίτες θα πρέπει να ελέγχονται υποχρεωτικά µε το βιβλιάριο του ΙΚΑ και τον αριθµό µητρώου τους. 3. Προπονητής που θα χρησιµοποιεί αποκλεισµένο σταυλίτη ή θα επιτρέπει την είσοδό του στους σταύλους του, θα τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι 600 από την Επιτροπή Ιπποδροµιών και σε περίπτωση υποτροπής µε αναστολή της αδείας του από το.σ. της Φ.Ε.Ε. Επίσης προπονητής που φιλοξενεί στο σταύλο του αποκλεισµένο προπονητή, θα τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι και εφόσον δεν συµµορφωθεί θα γίνεται εισήγηση στο.σ. για αναστολή της αδείας του. 15

17 4. Οι µαθητευόµενοι αναβάτες απαγορεύεται να περιποιούνται περισσότερους απο έναν (1) ίππους και αυτό για να συνηθίζουν κοντά στον ίππο. Απαγορεύεται σε αναβάτες να υποκαθιστούν τους προπονητές, τους αρχισταυλίτες και τους σταυλίτες στα καθήκοντά τους µε οποιοδήποτε τρόπο. Παραβάτες των παραπάνω τιµωρούνται από την Επιτροπή Ιπποδροµιών µε πρόστιµο όχι µικρότερο των 150. ΕΠΑΘΛΑ Α Ρ Θ Ρ Ο Σαν έπαθλο είναι το ποσόν που αναλογεί στον Α', Β', Γ' και ' αµειβόµενο ίππο. 2. Τα χρηµατικά έπαθλα κάθε ιπποδροµίας µοιράζονται όπως παρακάτω : 73% της ονοµαστικής αξίας στον πρώτο 14% " " στον δεύτερο 9% " " στον τρίτο 4% " " στον τέταρτο Σε όποια ιπποδροµία δεν υπάρχει 4ος αµειβόµενος ίππος, το ποσοστό του θα κατανέµεται 2% στον πρώτο και από 1% στον 2ο και 3ο. Αν δεν υπάρχει ούτε 3ος, θα λαµβάνει 80% ο πρώτος και 20% ο δεύτερος. Οτι ισχύει για τα έπαθλα ιδιοκτητών, ισχύει και για τα έπαθλα των ιπποπαραγωγών σε ότι αφορά τις µειώσεις και την κατανοµή. Επί των παραπάνω αναλογούντων ποσών των επάθλων των ιδιοκτητών, γίνεται παρακράτηση ποσοστού υπέρ των προπονητών - αναβατών και όποια άλλη προβλέπεται. 3. Οταν σε κάποια ιπποδροµία συµµετέχουν 7 ή λιγότεροι ίπποι εντός στοιχήµατος, το έπαθλο µειώνεται όπως παρακάτω: 7 ίπποι µείωση 10% 6 " µείωση 20% 5 " µείωση 25% 4 " µείωση 35% 3 " µείωση 40% 2 " µείωση 45% 1 ίππος µείωση 50% Για την µείωση λαµβάνονται υπόψη µόνο ίπποι που είναι στο στοίχηµα. 4. Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης δύο ή περισσοτέρων ίππων στη πρώτη θέση, µοιράζονται ανάλογα και ίσα τα ποσά που αναλογούν. Η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για αυτούς που θα τερµατίσουν ταυτόχρονα στις επόµενες αµειβόµενες θέσεις. 5. Το δικαίωµα συµµετοχής ίππου στις ιπποδροµίες καθορίζεται από σε 7 επί της ονοµαστικής αξίας του προβλεποµένου επάθλου. Το πρόστιµο αποχής καθορίζεται σε 3% επί της τελικής ονοµαστικής αξίας του προβλεπόµενου επάθλου. ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΠΑΘΛΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 23 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΕΤΩΝ 3 ΕΤΩΝ 4 ΕΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ 7 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΝ Ι.Ε ΝΙΚ Ι.Ε ΝΙΚ Ι.Ε Νικ Ι.Ε ΝΙΚ Ι.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΙΚ. 4 ΙΠΠ. Β.Η Β.Η.Ε ΚΛΑΣΗ ΣΤ ΚΛΑΣΗ Ε ΚΛΑΣΗ ΚΛΑΣΗ Γ ΚΛΑΣΗ Β ΚΛΑΣΗ Α

18 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ίδεται πριµ ελληνικού ίππου + 40% επί του ονοµαστικού επάθλου σε όλες τις µικτές ιπποδροµίες της παραπάνω κλίµακας κατηγορίας ΒΗΕ και ΒΗ ίδεται πριµ ελληνικού ίππου 30% επί του ονοµαστικού επάθλου σε όλες τις µικτές ιπποδροµίες της παραπάνω κλίµακας στις ιπποδροµίες Ι.Ε ισοζυγισµού (χάντικαπ) ίδεται πριµ εναρµόνισης + 40% επί του ονοµαστικού επάθλου σε αµιγείς ιπποδροµίες ελληνικών ίππων όλων των κατηγοριών Στην απόσταση µ. προστίθεται πριµ απόστασης και στην απόσταση µ. και άνω προστίθεται πριµ απόστασης στο ονοµαστικό έπαθλο εκτός από τις κύριες ιπποδροµίες Μικτές κύριες ιπποδροµίες + 20% για ελληνικούς ίππους Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 155 του Κώδικα Ιπποδροµιών στις ιπποδροµίες ισοζυγισµού (Ι.Ε) οι ιπποπαραγωγοί θα λαµβάνουν ποσοστό 6% επί της ονοµαστικής αξίας του επάθλου το οποίο θα κατανέµεται ως εξής : 3% ο πρώτος 2% ο δεύτερος 1% ο τρίτος ΠΟΛΥΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 24 Στο τέλος του χρόνου η ΦΕΕ απονέµει τιµητικά κύπελλα ή βραβεία σε εκείνους που είχαν τις περισσότερες νίκες και κύπελλο ήθους σε προπονητή, αναβάτη και σταυλίτη. Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα απονέµονται κύπελλα σε όλους τους ισοβαθµούντες : Ιδιοκτήτες Προπονητές Αναβάτες Μαθητευόµενους αναβάτες Συνεπέστερο σταυλίτη Ιππους Σε περίπτωση ταυτόχρονης άφιξης στην 1η θέση για όλους (ιδιοκτήτη, προπονητή, αναβάτη και ίππο) υπολογίζεται ολόκληρη νίκη σε ότι αφορά την ανάδειξη των πρώτων νικητών στο τέλος του έτους. ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΙΠΠΟΙ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟ ΡΟΜΙΕΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 25 Ιπποι εγγεγραµµένοι σε STUD BOOK των χωρών της Ε.Ε. δικαιούνται να συµµετέχουν σε "ανοιχτές" µικτές Ελληνικές Ιπποδροµίες χωρίς διάκριση βάρους. Ο κατάλογος αυτών των ιπποδροµιών θα δηµοσιεύεται στο Πρόγραµµα ιπποδροµιών. Στις ιπποδροµίες αυτές, ίπποι ελληνικοί που καταλαµβάνουν µία από τις 4 αµειβόµενες θέσεις (εφ' όσον θα συµµετέχει αλλοδαπός ίππος ανεξαρτήτως της θέσης που θα καταλαµβάνει στην άφιξη) θα λαµβάνουν πρίµ όπως προκηρύσσεται στο επίσηµο πρόγραµµα. Το αυτό ισχύει και για το έπαθλο Ιπποπαραγωγού. Σε περίπτωση εγγραφής ίππου χώρας Ευρωπαϊκής Ενωσης σε ανοικτή Ελληνική Ιπποδροµία ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται όπως παρακάτω: 1. ήλωση εγγραφής του ίππου µε FAX ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του ίππου (όνοµα, γένος, ηλικία, κ.λ.π), τα στοιχεία και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου του, του προπονητή και το όνοµα του αναβάτη (αλλιώς θα δηλώνεται κανονικά κατά τις δηλώσεις). Η υπεύθυνη αυτή δήλωση (FAX ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) πρέπει να κοινοποιείται ενυπόγραφη στην ΦΕΕ το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία των εγγραφών για την συγκεκριµένη ιπποδροµία. 2. Αποστολή στην ΦΕΕ πλήρους κατάστασης των επιδόσεων του ίππου κατά την ηµεροµηνία των εγγραφών. Σε περίπτωση κατά την οποία οι εγγραφές σε µία ιπποδροµία γίνονται πολύ πριν από αυτήν, τότε η κατάσταση επιδόσεων του αλόγου πρέπει να κοινοποιείται στην ΦΕΕ 7 ηµέρες πριν την ιπποδροµία. Η µή έγκαιρη κοινοποίηση των επιδόσεων του ίππου στη ΦΕΕ θα σηµαίνει την ακύρωση της εγγραφής. Αν για κάποια ιπποδροµία στην Ελλάδα γίνονται προεγγραφές και είναι ανοικτή για ξένους ίππους, αυτοί ακολουθούν την ίδια διαδικασία µε τους Ελληνικούς ίππους. Η 17

19 γνωστοποίηση στη χώρα µας όλων των ενεργειών των αλλοδαπών ίππων θα γίνεται µε τα έντυπα που προβλέπονται και είναι επίσηµα για κάθε περίπτωση. 3. Κατά την εγγραφή ίππου αλλοδαπής (της Ε.Ε.) σε Ελληνική ανοικτή ιπποδροµία, ο Ο ΙΕ θα ανοίγει λογαριασµό στο όνοµα του ιδιοκτήτου σύµφωνα µε τα στοιχεία που εµφανίζονται στο FAX. Ο λογαριασµός θα χρεώνεται αµέσως µε το δικαίωµα εγγραφής και µετά την ιπποδροµία θα πιστώνεται µε οποιοδήποτε έπαθλο προκύψει ή θα χρεώνεται µε τυχόν πρόστιµο. Εάν ο ίππος ιππεύθηκε από Ελληνα αναβάτη, το αναλογούν ποσοστό του επάθλου καθώς και η ανάβαση, θα παρακρατούνται απο τον Ο ΙΕ όπως και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις (Φόρος, χαρτόσηµο, τέλος εγγραφής, και ότι άλλο προβλέπεται από τον κανονισµό τη συγκεκριµένη περίοδο). Αλλως τα ποσοστά αναβάτου και προπονητού θα πληρώνονται στον ιδιοκτήτη του ίππου ο οποίος και αναλαµβάνει να τους τα αποδώσει. Εάν ο λογαριασµός τελικά είναι χρεωστικός, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξοφλήσει αυτόν στον Ο ΙΕ το αργότερο εντός 10 ηµερών. Στην περίπτωση αµειβοµένου ίππου, το έπαθλο θα καταβάλλεται σε λογαριασµό που θα δηλώνουν οι ενδιαφερόµενοι µετά την γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης των δειγµάτων ούρων ή άλλου βιολογικού υλικού και µε ισοτιµία της δραχµής την ηµέρα της καταβολής. 4. Τυχόν τιµωρίες που θα επιβληθούν σε ξένο ίππο, προπονητή, ή αναβάτη θα γνωστοποιούνται στο Jockey Club της χώρας προελεύσεως του ίππου και θα υλοποιούνται απ αυτό. Το ίδιο αναλαµβάνει να πράττει και η ΦΕΕ όσον αφορά ποινές που θα επιβληθούν σε Ελληνικούς ίππους, προπονητές ή αναβάτες που λαµβάνουν µέρος σε αντίστοιχες ιπποδροµίες χώρας Ε.Ε. ΙΠΠΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Α Ρ Θ Ρ Ο Ιπποι γεννηθέντες στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγγεγραµµένοι στα αντίστοιχα Stud Book, αναγνωρισµένα και εγκεκριµένα από την ιεθνή Επιτροπή Stud Book, των χωρών αυτών έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις ελληνικές Ιπποδροµίες άµεσα, εφόσον η πρώτη τους συµµετοχή πραγµατοποιείται στην Ελλάδα. 2. Οι ίπποι της παραγράφου 1 συµµετέχουν ελεύθερα σε όλες τις ιπποδροµίες εκτός του 20% των ιπποδροµιών που απευθύνονται αποκλειστικά σε ελληνικούς ίππους µέσω του προγράµµατος και περιορίζονται προς το παρόν όπως µέχρι σήµερα σε ίππους δύο (2) και τριών (3) ετών. Επίσης οι ίπποι της παρ. 1 συµµετέχουν ελεύθερα σε όλες τις κύριες ιπποδροµίες εκτός του 20% αυτών που είναι κλειστές και απευθύνονται µόνο σε ελληνικούς ίππους και είναι : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΙΕΤΩΝ, ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΡΙΕΤΩΝ, ΝΤΕΡMΠΥ, ΚΥΠΕΛΛΟ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΠΑΘΛΟ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ, ΕΠΑΘΛΟ ΠΗΓΑΣΟΥ και ΕΠΑΘΛΟ ΑΦΡΟ ΙΤΗΣ. 3. Από , δικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης στις ελληνικές ιπποδροµίες ίπποι προερχόµενοι από τις άλλες χώρες της Ε.Ε και έχουν συµµετοχές σ αυτές είτε µε νίκες είτε όχι, εφόσον : Ερχόµενοι στην Ελλάδα και στον ελληνικό ιππόδροµο προπονούνται προ της πρώτης συµµετοχής τους σε κοινή ιπποδροµία για τρεις (3) µήνες (90 ηµέρες) τουλάχιστον αν πρόκειται να συµµετάσχουν σε κοινές ιπποδροµίες και για τέσσερις (4) τουλάχιστον µήνες (120 ηµέρες) πριν την συµµετοχή τους σε κύρια ιπποδροµία (ως έναρξη του χρόνου τριµήνου ή τετραµήνου, θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία της δήλωσης από τον προπονητή της ανάληψης προπόνησης του ίππου ταυτόχρονα µε την ταξινόµησή του από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Φ.Ε.Ε) ή από άλλο επίσηµο στοιχείο που αποδυκνύει την ηµεροµηνία εισόδου του ίππου στον ιππόδροµο. Η κατάταξη των ίππων αυτών στις αντίστοιχες κατηγορίες και κλάσεις, θα γίνεται µε βάση τις ελληνικές διατάξεις, του Κώδικα Ιπποδροµιών και των Γενικών ιατάξεων περί ισοζυγισµού. Σε ότι αφορά τα έπαθλα των παραπάνω ίππων, θα ισχύει ότι και για τις µικτές ιπποδροµίες για ίππους που έχουν εισαχθεί χωρίς συµµετοχή σε άλλη χώρα της Ε.Ε 4. Η κλίµακα επάθλων που ισχύει σήµερα πριµοδοτείται για τους ελληνικούς ίππους όπως αναλυτικά εµφανίζεται στο άρθρο 23. Το πριµ αυτό δίδεται στους ελληνικούς ίππους σε όλες τις ιπποδροµίες ανεξάρτητα της συµµετοχής ή µη ίππων εισαγωγής σε αυτές σύµφωνα µε την 428 οδηγία της Ε.Ε. για την προστασία της ελληνικής ιπποπαραγωγής. 5. Η Φίλιππος Ενωσις επιφυλάσσει σε αυτή το δικαίωµα να προβαίνει σε διορθωτικές ρυθµίσεις σε ότι αφορά την συµµετοχή ίππων Ε.Ε και την κατανοµή των επάθλων όποτε 18

20 κρίνονται αναγκαίες προκειµένου αφενός µεν να προστατεύει την εγχώρια παραγωγή αφετέρου δε να εναρµονίζεται µε τις οδηγίες της Ε.Ε. 6. Ιπποι 2-3 και άνω ετών, οι οποίοι έχουν εισπράξει έπαθλο σε ιπποδροµίες χωρών της Ε.Ε σαν αµειβόµενοι (2 η 3 η θέση) από και άνω κατά τη συµµετοχή τους στις ελληνικές ιπποδροµίες, θα επιβαρύνονται τόσο στις κούρσες ΒΗΕ όσο και στις Ι.Ε σαν να είναι νικητές ιπποδροµίας µε το αναφερόµενο έπαθλο χωρίς όµως ποτέ να θεωρείται σαν νίκη και να προσµετράται ως τοιαύτη». Για πληρέστερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, παρατίθενται παρακάτω αναλυτικά οι επιβαρύνσεις για όλους τους ίππους που εισάγονται από άλλες χώρες της Ε.Ε και έχουν διαγωνισθεί και διακριθεί σ αυτές. 1. Οποιαδήποτε ιπποδροµία ονοµαστικού επάθλου µικρότερου ή ίσου µε στην οποία συµµετείχαν εισαχθέντες ίπποι όταν ήταν σε ηλικία µεγαλύτερη των 3 ετών, θεωρείται αντίστοιχη των ελληνικών ιπποδροµιών µε όρους Ι.Ε, οπότε οι επιβαρύνσεις είναι οι εξής : 1 ος 4 κιλά στις Ι.Ε 2 ος 1 κιλό στις Ι.Ε 3 ος 1/2 κιλό στις Ι.Ε καµία επιβάρυνση στις Β.Η.Ε 2. Οποιαδήποτε ιπποδροµία ονοµαστικού επάθλου από θεωρείται αντίστοιχη των ελληνικών απλών ιπποδροµιών µε όρους Β.Η.Ε και Β.Η οπότε οι επιβαρύνσεις είναι οι εξής : 1 ος 6 κιλά στις Ι.Ε 4 κιλά στις Β.Η.Ε 2 ος 1 κιλό στις Ι.Ε 1 κιλό στις Β.Η.Ε 3 ος 1/2 κιλό στις Ι.Ε 1/2 κιλό στις Β.Η.Ε 3. Οποιαδήποτε ιπποδροµία ονοµαστικού επάθλου µεγαλύτερου των θεωρείται σύµφωνα και µε τον Κώδικα των European Pattern Races αντίστοιχη των ελληνικών κύριων ιπποδροµιών οπότε ισχύουν για τις επιβαρύνσεις τα όσα αναφέρονται στις Γ.. (άρθρο 2). 4. Ίπποι εισαχθέντες από άλλες χώρες της Ε.Ε που έχουν διαγωνισθεί και διακριθεί στις χώρες αυτές σαν 2ετείς και 3ετείς, έχουν τις εξής επιβαρύνσεις : α. 3 κιλά στις Ι.Ε και 2 κιλά στις Β.Η.Ε, αν έχουν νικήσει σε ιπποδροµία µε ονοµαστικό έπαθλο µικρότερο των β. 5 κιλά στις Ι.Ε και 3 κιλά στις Β.Η.Ε, αν έχουν νικήσει σε ιπποδροµία µε ονοµαστικό έπαθλο από µέχρι γ. 6 κιλά στις Ι.Ε και 4 κιλά στις Β.Η.Ε αν έχουν νικήσει σε ιπποδροµία µε ονοµαστικό έπαθλο από έως Αν έχουν νικήσει σε ιπποδροµία µε έπαθο µεγαλύτερο των , θα ισχύει η κλίµακα του άρθρου 2 των Γενικών ιατάξεων. Οι επιβαρύνσεις των 2ετών και 3ετών στις ιπποδροµίες µε όρους Ι.Ε που καταλαµβάνουν την 2 η και 3 η θέση στην άφιξη, είναι : 2 ος 1 κιλό 3 ος 1/2 κιλό Για τις ιπποδροµίες Β.Η.Ε, δεν επιβαρύνονται για τις θέσεις 2 η και 3 η, όπως οι ελληνικοί ίπποι. Σε περίπτωση εισαγωγής ίππων που έχουν κερδίσει σε άλλη χώρα της Ε.Ε έπαθλο πάνω από , τότε οι επιβαρύνσεις του θα είναι αυτές που προβλέπονται από τις ελληνικές διατάξεις για έπαθλα µέχρι και πέραν του παραπάνω ποσού θα είναι 2 κιλά στις ιπποδροµίες ΙΕ και 1 κιλό στις ιπποδροµίες Β.Η.Ε για κάθε που έχει κερδίσει πέραν των Για τις επιβαρύνσεις των νικητών στις ιπποδροµίες µε όρους Β.Η θα ισχύει ότι προβλέπεται για τους ίππους που διαγωνίζονται στον ελληνικό ιππόδροµο, δηλαδή οι εισαχθέντες ίπποι που έχουν νικήσει τον τελευταίο χρόνο σε κύρια ιπποδροµία βλ. European Pattern Races µε έπαθλο µεγαλύτερο των θα επιβαρύνονται στις ιπποδροµίες Β.Η µε 3 4 ή 5 κιλά ανάλογα µε τις νίκες που έχουν επιτύχει το τελευταίο έτος πριν τη συµµετοχή τους. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ Α Ρ Θ Ρ Ο 27 Προκειµένου κάποιος να αποκτήσει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη και να του χορηγηθούν χρώµατα, θα πρέπει : 19

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του Εσωτερικού Κανονισµού είναι η αρµονική λειτουργία του Οµίλου και οι οµαλές σχέσεις µεταξύ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 429 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 16:15 EΠΑΘΛΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 1.800 Απόσταση 1.400 ΟΙ 4 + ΙΕΕ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ). ΑΞΙΩΣΗΣ 1 ος 1.314 2 ος 252 3 ος 162 4 ος 72. 1 1 ΒΕΛΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 46 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 14:35 ΕΠΑΘΛΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 2.430 (10%) Απόσταση 1.400 ΟΙ 4 + ΚΛΑΣΗ ΣΤ (ΦΟΡ) ΙΕΕ 1 ος 1.773,90 2 ος 340,20 3 ος 218,70 4 ος 97,20.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ WPT 21 CASH GAME CHALLENGE 2 ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ WPT 21 CASH GAME CHALLENGE 2 ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ WPT 21 CASH GAME CHALLENGE 2 ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Η ανώνυµος εταιρία REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. διενεργεί στις 8 Οκτωβρίου 2014 το CASH GAME CHALLENGE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Serve It Smash It Win It Love It

Serve It Smash It Win It Love It ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2 ο TENNIS4U Junir Tennis Open 2015 Το TENNIS4U.gr προκηρύσσει το 2 ο Tennis 4u Junir Tennis Open Απρίλιος 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµοί Στοιχηµάτων Ιρλανδικών Ιπποδροµιών ΓΚΑΝΙΑΝ ΠΛΑΣΕ

Κανονισµοί Στοιχηµάτων Ιρλανδικών Ιπποδροµιών ΓΚΑΝΙΑΝ ΠΛΑΣΕ 1 Κανονισµοί Στοιχηµάτων Ιρλανδικών Ιπποδροµιών ΓΚΑΝΙΑΝ Κερδίζει όποιος προβλέψει το άλογο που τερµατίζει πρώτο. ιενεργείται σε όλες τις ιπποδροµίες στις οποίες συµµετέχουν δύο ή περισσότερα άλογα Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

4ο Open TENNIS4U Junior 2015

4ο Open TENNIS4U Junior 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 4ο Open TENNIS4U Junir 2015 Η το...προκηρύσσουν το 4ο Open Tennis 4u Junir 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Πέμπτη 18 Ιουνίου έως Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015. Η τελετή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 2. ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 2. ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Ναυταθλητικός Όµιλος ελφινάριο διοργανώνει αγώνα για σκάφη ισοζυγισµένα κατά ORC International, IRC, ORC Club στις 20 & 21 Σεπτεµβρίου 2014, εις µνήµη Ηλία Μαντούβαλου. 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Ο αγώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Μονά. Κατηγορία γυναικών 1 14 έως και 29 (από 2000 έως και 1985) Κατηγορία γυναικών 2 30 και άνω (από 1984)

Κατηγορίες Μονά. Κατηγορία γυναικών 1 14 έως και 29 (από 2000 έως και 1985) Κατηγορία γυναικών 2 30 και άνω (από 1984) Ημερομηνίες αγώνων Μονά Έναρξη Σάββατο 26 Απριλίου Λήξη Κυριακή 11 Μαΐου (ημερ. παράτασης: Δευτέρα 12 Μαΐου) Διπλά Έναρξη Σάββατο 26 Απριλίου Λήξη Σάββατο 10 Μαΐου (ημερ. παράτασης: Κυριακή 11 Μαΐου) Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2010, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2010 που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Αριθµός 2540 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (στο εξής αναφερόµενοι ως "οι Κανονισµοί") (Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 WebSite : www.eskah.gr Email : eskah@otenet.gr Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ B Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Α Ν Δ Ρ Ω Ν 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΝΤΑ : -Ο ίππος ΜΠΙΟΥΤΙΦΟΥΛ ΣΤΟΡΥ ξεκίνησε µε µικρή καθυστέρηση.

ΣΥΜΒΑΝΤΑ : -Ο ίππος ΜΠΙΟΥΤΙΦΟΥΛ ΣΤΟΡΥ ξεκίνησε µε µικρή καθυστέρηση. ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 57 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 15:00 ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΡΑΣ 7.680 (20%) Απόσταση 1.600 ΟΙ 3 + ΒΗ (ΦΟΡ) 1 ος 5.606,40 2 ος 1.075,20 3 ος 691,20 4 ος 307,20. 1 2 ΓΚΙΒΙΝΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 232 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ KANONIKOΣ 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 15:30 ΕΠΑΘΛΟ KΡΗΝΗΣ 4.455 (10%) Απόσταση 1.400 ΟΙ 3 + ΒΗΕ (ΦΟΡ) 1 ος 3.252,15 2 ος 623,70 3 ος 400,95 4 ος 178,20.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -ΧΑΝΙΑ 20-26/4/2015 - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (TRIALS) TOYRNAMENT MANAGER: ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -ΧΑΝΙΑ 20-26/4/2015 - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (TRIALS) TOYRNAMENT MANAGER: ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ αρ.2014/διοργανωσεισ/3b 16/01/2015 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -ΧΑΝΙΑ 20-26/4/2015 - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (TRIALS) TOYRNAMENT MANAGER: ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (EIO/EAΘ) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2013 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2014 για

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MP Texas Wednesdays-Freezeout ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MP Texas Wednesdays-Freezeout ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MP Texas Wednesdays-Freezeout ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η ανώνυµος εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. διενεργεί στις ηµεροµηνίες που ορίζονται παρακάτω διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 208 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 16:35 EΠΑΘΛΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ 4.455 (10%) Απόσταση 1.200 ΟΙ 3 + ΒΗΕ (ΦΟΡ) 1 ος 3.252,15 2 ος 623,70 3 ος 400,95 4 ος 178,20. 1 5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-2 Fax: 22990 49617 Website: www.hef.gr Μαρκόπουλο, 20 Νοεµβρίου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 67 ΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τόπος διεξαγωγής Στο ΤΡΑΣΤ, έδρα του ομίλου Μπρίτζ Λευκωσίας. Πρόγραμμα Εγγραφή Μεχρι 8:00 μμ, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Πρώτο σκέλος 10:00 πμ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : Συνοπτικός τίτλος. 63(I) του 1998 173(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. 58300 Τηλ.: 2382350845 Φαξ: 2382029033 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.235 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Συμβουλευτείτε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 21 27/ 06 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Δ τουρνουά Διπλών Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES». Το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 671 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 15:15 ΕΠΑΘΛΟ ΣΚΟΡΠΙΟΥ 6.500 Απόσταση 1.200 ΟΙ 3 ΜΕ ΕΝ ΒΗΕ (ΦΟΡ) 1 ος 4.745 2 ος 910 3 ος 585 4 ος 260 1 4 ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΜΠΑΡΙΑΜΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ WILD TERRAIN

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ WILD TERRAIN ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ WILD TERRAIN 23-24 ΜΑΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠ.Α.) 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής ΠΕΜΠΤΗ 30/04/2015 Λήξη Εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 7-8/10/2006 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ROAD BOOK

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 7-8/10/2006 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ROAD BOOK Πρωτάθληµα Cross-Country ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 7-8/10/2006 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ROAD BOOK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών συµµετοχής 15/9/2006 Λήξη εγγραφών συµµετοχής 3/10/2006 Ενηµερώσεις αγωνιζοµένων ιανοµή ροµοβιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY"

ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY ΟΡΟΙ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY" 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαγωνισμός ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ NAUTICA BAY Πρόκειται για διαγωνισμό που θα προβληθεί στa περιοδικά "YES, TV ZAPPING, TV24, TIVI" 2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 21.09. 2015 Αρ. Πρωτ.: - 963 - Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής "η Διοργανώτρια").

από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής η Διοργανώτρια). Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο Το Στήθος των Ονείρων Σου Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο Το Στήθος των Ονείρων Σου από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής "η Διοργανώτρια"). 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011. Ημερομηνία: 5-6/11/2011. Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011. Ημερομηνία: 5-6/11/2011. Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011 Ημερομηνία: 5-6/11/2011 Εγκαταστάσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τον: - Εθνικό Κανονισμό Ιππασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Το σχολείο είναι χώρος όπου αναγνωρίζεται, διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 122 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠEMΠΤΗΣ 2-4-2015 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 14:35 ΕΠΑΘΛΟ ΠΙΝ ΟΥ 4.455 (10%) Απόσταση 1.400 ΟΙ 3 + ΒΗ (ΦΟΡ) 1 ος 3.252,15 2 ος 623,70 3 ος 400,95

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Regency Omaha Tournament Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Regency Omaha Tournament Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Regency Omaha Tournament Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 Η ανώνυµος εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε. διενεργεί στην ηµεροµηνία που ορίζεται παρακάτω διαγωνισµό Regency

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Β.Θ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2013 2014

Ο.Β.Θ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2013 2014 ΕΝΑΡΞΗ: 9 Σεπτεµβρίου 2013 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 12 ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ: ευτέρα ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18:30 Τη ευτέρα, 9 Σεπτεµβρίου 2013, οι αθλητές & οι αθλήτριες που επιθυµούν θα αγωνιστούν σε 6 παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 732 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ KANONIKOΣ 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 14:30 ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ 5.000 Απόσταση 1.800 ΟΙ 3 + ΒΗ 1 ος 5.000 2 ος ---- 3 ος ---- 4 ος 1 3 ΜΠΕΡΝΙΣΤ (GB) ΣΤΑΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 177 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 16:10 EΠΑΘΛΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 2.700 Απόσταση 1.400 ΟΙ 4 + ΚΛΑΣΗ ΣΤ ΜΕ ΕΝ (ΦΟΡ) ΙΕΕ 1 ος 1.971 2 ος 378 3 ος 243 4 ος 108. ΟΝΟΜΑ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 13/01/2014 Αριθµ. Πρωτ. 13 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα