Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών"

Transcript

1 Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών Αγγελική Ι. Σακελλαρίου και Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Abstract: In this article presentation and evaluation criteria of bilingual dictionaries are proposed. These criteria focus on the dictionaries which have Modern Greek (MG) as their source or target language; they were worked out for the program entitled Bilingual Dictionaries of the Centre for the Greek Language. The criteria are divided into the following two categories: a) criteria of the dictionary macrostructure concerning the presence of an introduction, a table of phonetic transcription, an abbreviation table, an autonomous grammar section, words representing the contemporary development of the languages concerned (for ex. computer terms), words culturally connected to an older era, words belonging to special fields (for ex. medicine, music etc.), words with cultural meanings, complex and compound words etc. b) criteria of the dictionary microstructure concerning the presence of phonetic transcription, etymology, grammatical information, sufficient interpretation of the word meaning, adequate interpretation of the polysemous word meanings, interpretation of the metaphorical meanings, information about the different registers in which the words belong, examples of different types. The entries of the letter T are examined as a point of reference and comparison between the dictionaries. In dictionaries with a large macrostructure it was judged pointless to examine all the entries of T concerning some criteria (for example the presence of compound words); therefore only the entries beginning with Ta- were examined. The Dictionary of the Modern Greek Language by the Triantaphyllidis Institute was used as a reference dictionary for the MG language, while other authoritative monolingual dictionaries were used for the same purpose for the rest of the dictionary languages. Based on these criteria one can conclude to which public each dictionary is addressed (translators, native speakers of the source or the target dictionary language, a larger public etc.), which linguistic competencies it can promote, which special fields it covers etc. Furthermore, these criteria can serve as guide lines for the students familiarization with the dictionary s use; they can also be used as reference points for vocabulary teaching. Key words: bilingual dictionary, evaluation criteria, macrostructure, microstructure, word meaning interpretation 1. Εισαγωγή Η έρευνα αυτή ξεκίνησε για τις ανάγκες του προγράμματος Δίγλωσσα λεξικά, τα αποτελέσματα του οποίου εντάχθηκαν στην Ηλεκτρονική Πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) στη διεύθυνση Selected Papers from the 19th ISTAL

2 528 Αγγελική Σακελλαρίου και Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 1 του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του ΚΕΓ απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Αντικείμενο της έρευνας ήταν ο εντοπισμός των δίγλωσσων λεξικών με μία γλώσσα τη νέα ελληνική (ΝΕ) και η παρουσίαση του περιεχομένου τους βάσει λεξικογραφικών κριτηρίων 2. Στόχος του προγράμματος ήταν να βοηθηθεί ο χρήστης να επιλέξει το λεξικό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Στο πρόγραμμα αυτό εργαστήκαμε με την ιδιότητα της συντονίστριας (Αγγελική Σακελλαρίου) και της επιστημονικής συμβούλου (Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη). Σε συνεργασία καταρτίσαμε τον πίνακα κριτηρίων παρουσίασης των λεξικών. Ακολουθούν τα κριτήρια που θέσαμε και μπορούν να εφαρμοστούν στην παρουσίαση και αξιολόγηση οποιουδήποτε δίγλωσσου λεξικού γενικής χρήσης Κριτήρια 2.1 Φυσική περιγραφή Αφού παρατεθούν τα βιβλιογραφικά στοιχεία του λεξικού (έτος και τόπος έκδοσης, εκδοτικός οίκος, συγγραφείς), δίνονται κριτήρια ποιότητας της εξωτερικής μορφής του. Εξετάζεται κατά πόσον έχει σκληρό ή μαλακό εξώφυλλο, αν είναι δεμένο ή θερμοκολλημένο (προτιμάται το δεμένο, γιατί προσφέρεται για συχνή χρήση), αν έχει εγκοπές με το αλφάβητο προς διευκόλυνση των χρηστών, αν παραμένει ανοιχτό πάνω στο γραφείο, αν έχει εικόνες/ φωτογραφίες/ σχήματα, αν τα τυπογραφικά του στοιχεία είναι ευανάγνωστα. Επίσης καταγράφεται ο αριθμός των σελίδων του, καθώς και το ύψος, το πλάτος και το πάχος του βιβλίου. 2.2 Kριτήρια μακροδομής Κατόπιν ερευνάται η ύπαρξη προλόγου και το περιεχόμενό του 4. Ειδικότερα εξετάζεται αν ο πρόλογος περιέχει στοιχεία για τους λεξικογράφους και την ιδιότητά τους, τους χρήστες στους οποίους στοχεύει το λεξικό (αν πρόκειται για χρήστες με μητρική τη γλώσσα-πηγή ή τη γλώσσα-στόχο), το επίπεδο γλωσσομάθειας των χρηστών (αν απευθύνεται σε αρχάριους, μέσους ή προχωρημένους γνώστες της γλώσσας-πηγής ή της γλώσσας-στόχου), την ηλικία τους (ιδίως αν το λεξικό απευθύνεται σε παιδιά ή εφήβους), τη λειτουργία του λεξικού (π.χ. αν προορίζεται για κατανόηση, παραγωγή ή μετάφραση), τον αριθμό των λημμάτων, που είναι ενδεικτικός και για την πληρότητα, αλλά και για τη χρηστικότητα του λεξικού, τις πηγές και τα κριτήρια επιλογής των λημμάτων (αν γίνεται χρήση σωμάτων κειμένων και ποιων και αν καταγράφονται οι 1 Οκτώ συνολικά συνεργάτες εργάστηκαν σε συνεχή συνεργασία με τη συντονίστρια ώστε να παρουσιαστούν τελικά τριάντα δύο (32) αξιόλογα λεξικά με μία γλώσσα τη Νέα Ελληνική και άλλη την αγγλική (8 λεξικά), τη γαλλική (4 λεξικά), τη γερμανική (4 λεξικά), την ιταλική (4 λεξικά), την ισπανική (4 λεξικά), τη ρωσική (2 λεξικά), τη βουλγαρική (2 λεξικά), τη ρουμανική (2 λεξικά) και την αραβική γλώσσα (2 λεξικά). Οι γλώσσες αυτές είναι οι μητρικές γλώσσες της συντριπτικής πλειονότητας των υποψηφίων των εξετάσεων Πιστοποίησης Ελληνομάθειας. Τα λεξικά που παρουσιάζονται εκδόθηκαν κατά κύριο λόγο μετά το 1976, μετά δηλ. τη γλωσσική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Βλ. παράρτημα για τα βιβλιογραφικά στοιχεία των λεξικών που παρουσιάστηκαν. 2 Για μια επισκόπηση της λεξικογραφικής έρευνας γενικά, βλ. Wiegand Για μια υποδειγματική παρουσίαση δίγλωσσου λεξικού, βλ. Dubois Charlier Τα κριτήριά μας αφορούν δίγλωσσα λεξικά γενικής χρήσης και όχι ειδικά λεξικά, όπως τεχνολογικά λεξικά, λεξικά επαγγελμάτων, ιδιωμάτων, εκφράσεων, παροιμιών, συνωνύμων κ.ά. (Για μια τυπολογία των δίγλωσσων λεξικών, βλ. Marello 1996). Εξάλλου, περιοριστήκαμε σε έντυπα δίγλωσσα λεξικά, επειδή δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά λεξικά για όλα τα ζεύγη γλωσσών που μας ενδιέφερε να μελετήσουμε. 4 Η ύπαρξη πολύ μικρού προλόγου που μπορεί να μην περιέχει παρά ελάχιστα ή καθόλου στοιχεία από όσα απαριθμούνται εδώ δεν μπορεί να προσμετρηθεί στα θετικά στοιχεία ενός λεξικού.

3 Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών 529 πηγές των παραδειγμάτων, όπως γίνεται π.χ. στο Ελληνοαγγλικό Λεξικό Γεωργακά), τους τομείς που καλύπτονται (π.χ. μουσική, ιατρική κτλ.) και το βαθμό κάλυψής τους. Άλλα στοιχεία που εξετάζονται είναι η ύπαρξη αυτόνομου τμήματος με στοιχεία γραμματικής, καθώς και η ύπαρξη διαφόρων ειδών πινάκων, όπως πίνακα συντομογραφιών που χρησιμοποιούνται στο λεξικό, πίνακα συντομογραφιών με τους επιμέρους τομείς που καλύπτονται από το λεξικό (π.χ. μουσική, ιατρική κτλ.), πίνακα με τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στη φωνητική μεταγραφή, άλλων πινάκων και τι είδους. 2.3 Μέθοδος ανάλυσης Τα κριτήρια που αφορούν το περιεχόμενο του λεξικού διακρίνονται σε κριτήρια μακροδομής και μικροδομής. Για την εξέταση τόσο της μακροδομής όσο και της μικροδομής υπάρχουν δύο επιλογές: είτε να οριστεί ένα τυχαίο δείγμα από διάφορα μέρη του λεξικού είτε να επιλεγεί ένα γράμμα και να εξεταστούν όλα τα λήμματα που εμπίπτουν σε αυτό. Στο πρόγραμμα που επιμεληθήκαμε επιλέξαμε τη δεύτερη λύση, γιατί θεωρήσαμε πως η πρώτη εμπεριείχε σε μεγαλύτερο βαθμό τον κίνδυνο να μείνουν ανεξέταστα διάφορα ενδιαφέροντα φαινόμενα. Έτσι ως σημείο αναφοράς και σύγκρισης μεταξύ των λεξικών έχουν ληφθεί τα λήμματα του γράμματος Τ, ενός τυχαίου γράμματος δηλαδή από το οποίο όμως αρχίζουν πολλές λέξεις. Σε λεξικά με μεγάλο αριθμό λημμάτων κρίθηκε άσκοπο και αντιοικονομικό να παρουσιαστούν όλα τα λήμματα του Τ, οπότε όσον αφορά ορισμένα κριτήρια (όπως π.χ. η καταγραφή των πολύσημων λέξεων που είναι πάρα πολλές) ελέχθηκαν μόνο όσα λήμματα αρχίζουν από Τα-. Παράλληλα, συγκεκριμένες λέξεις ανεξαρτήτως αρχικού γράμματος που θεωρήθηκε ότι παρουσιάζουν λεξικογραφικό ενδιαφέρον ελέγθηκε αν εμφανίζονται και πώς περιγράφονται. Για τον έλεγχο της εγκυρότητας των δίγλωσσων λεξικών απαραίτητη κρίθηκε η αντιπαραβολική εξέταση των λημμάτων τους με τα αντίστοιχα λήμματα έγκριτων μονόγλωσσων λεξικών αναφοράς, ενός τουλάχιστον για κάθε γλώσσα του λεξικού. Στο πρόγραμμα του ΚΕΓ ως λεξικό αναφοράς για τη ΝΕ χρησιμοποιήθηκε το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη, ενώ για τις άλλες γλώσσες αντίστοιχα μονόγλωσσα λεξικά. 2.4 Κριτήρια λημματολογίου μακροδομής Όσον αφορά την εξέταση του λημματολογίου της μακροδομής του λεξικού τέθηκαν τα εξής κριτήρια: - Αν εμπεριέχονται νεολογισμοί, καθώς και αν δίνονται πληροφορίες σχετικά με αυτούς. Οι νεολογισμοί ανήκουν στη σύγχρονη μορφή της γλώσσας και ένα ενήμερο λεξικό πρέπει να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερους. - Αν εμπεριέχονται λέξεις ιστορικού λεξιλογίου και αν ναι, αν παρέχεται γι αυτές μεγάλη ή μέτρια ενημέρωση στους χρήστες. Χρήσιμο είναι επίσης να σημειώνεται αν το λεξικό τις χαρακτηρίζει ως τέτοιες. Ενδεικτικά για τη ΝΕ 5 ελέγχονται λέξεις όπως δραχμή και οκά. Οι λέξεις αυτές, που ανήκουν στις παλιότερες φάσεις της γλώσσας και της κοινωνίας, είναι απαραίτητες σε ένα πλήρες λεξικό. - Αν εμπεριέχονται ξένες λέξεις τόσο όσον αφορά τη γλώσσα-πηγή όσο και τη γλώσσαστόχο. Η ύπαρξη ξένων λέξεων στο λημματολόγιο το καθιστά πληρέστερο. - Αν εμπεριέχονται κύρια ονόματα. Εξετάζεται επίσης αν παρατίθεται η μορφή με την οποία χρησιμοποιούνται στον προφορικό λόγο. Ενδεικτικά για τη ΝΕ ελέγχονται τα 5 Η έκφραση «Ενδεικτικά για τη ΝΕ ελέγχονται λέξεις όπως...» αφορά λεξικά με γλώσσα-πηγή τη ΝΕ. Για λεξικά με άλλη γλώσσα-πηγή καλό θα ήταν να βρεθούν αντίστοιχες λέξεις με αυτές της ΝΕ που προτείνουμε.

4 530 Αγγελική Σακελλαρίου και Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κώτσος. Κάποιες φορές τα κύρια ονόματα δεν εντάσσονται στα λήμματα του λεξικού, αλλά παρατίθενται σε χωριστό πίνακα. Στους πίνακες αυτούς όμως συχνά δεν καταγράφεται η φωνητική μεταγραφή τους, κάτι που πρέπει να σημειώνεται κατά την παρουσίαση του λεξικού. - Αν εμπεριέχονται τοπωνύμια. Ενδεικτικά για τη ΝΕ ελέγχονται τα Όλυμπος και Κρήτη. - Αν εμπεριέχονται ακρωνύμια/ αρκτικόλεξα. Ενδεικτικά για τη ΝΕ ελέγχονται τα ΔΕΗ, ΟΤΕ και τα αντίστοιχά τους. Επίσης αν εμπεριέχονται γενικές συντομογραφίες. Ενδεικτικά για τη ΝΕ ελέγχονται τα Αφοί, π.χ., π.χ. Η ύπαρξη κύριων ονομάτων, γεωγραφικών όρων και ακρωνυμίων καθιστούν το λεξικό χρησιμότερο για τις δεξιότητες κατανόησης λόγου. - Αν εμπεριέχεται λεξιλόγιο ειδικών πεδίων (π.χ. υφολογίας, τεχνολογίας, βιολογίας). Ελέγχεται επίσης αν καταγράφεται το ειδικό πεδίο στο οποίο εντάσσονται οι λέξεις. Ενδεικτικά για τη ΝΕ ελέγχονται επίσης οι εξής σχετικές με την τεχνολογία λέξεις: αποκωδικοποιητής, πληροφορική, υπολογιστής, κομπιούτερ, πληκτρολόγιο, ποντίκι, σκληρός δίσκος, προγραμματιστής, δισκέτα. Όσο περισσότερα είναι τα ειδικά πεδία και όσο πληρέστερα παρουσιάζονται, το λεξικό, αν και γενικής χρήσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ανθρώπους που ασχολούνται με τα ειδικά αυτά πεδία. - Αν εμπεριέχονται λέξεις με πολιτισμική φόρτιση. Ενδεικτικά για τη ΝΕ ελέγχονται λέξεις και εκφράσεις που αναφέρονται σε συγγένεια (κουνιάδα, μπατζανάκης), προσφώνηση (σεβασμιότατε, μακαριότατε), ευχές (καλά στέφανα, χρόνια πολλά), αντίληψη του χρόνου (κυριακάτικα, χειμωνιάτικα), θρησκευτικές τελετές και λατρείες (κόλλυβα, αγιασμός), γιορτές και τρόπους γιορτής (Τσικνοπέμπτη, Καθαρά (-ή) Δευτέρα), θεσμούς της πολιτικής ζωής (π.χ. γιατί προεδρευόμενη δημοκρατία και όχι προεδρική δημοκρατία;). Οι λέξεις με πολιτισμική φόρτιση αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τον πολιτισμό όσων μιλούν μια γλώσσα. Για τον λόγο αυτό είναι δύσκολα κατανοητές από μη φυσικούς ομιλητές. Η κατάλληλη απόδοση των όρων αυτών μειώνει αυτή τη δυσκολία. - Αν τα προθήματα και τα επιθήματα καταγράφονται σε ξεχωριστά λήμματα. Επίσης το αν καταγράφονται οι παράγωγες λέξεις και σε ποιο λήμμα: στο λήμμα της λέξης-βάσης, δηλ. υποταγμένα, ή σε ξεχωριστό λήμμα, πράγμα που πάντα θεωρείται καλύτερο. Ως υποκατηγορία των παράγωγων εξετάζονται επίσης τα υποκοριστικά και τα μεγεθυντικά. Για αυτά, σε αντίθεση με τα άλλα παράγωγα, είναι αποδεκτό να υποτάσσονται στο λήμμα της λέξης-βάσης, εκτός και αν αλλάζει η σημασία τους, όπως συμβαίνει λ.χ. στο καζανάκι και στο καλαμάκι. - Αν καταγράφονται οι σύνθετες λέξεις (μονολεκτικά σύνθετα, π.χ. για τη ΝΕ αερογέφυρα, και πολυλεκτικά, π.χ. γυαλιά ηλίου, παιδική χαρά) και σε ποιο λήμμα: στο λήμμα της λέξης-βάσης, δηλ. υποταγμένα, ή σε ξεχωριστό λήμμα. Για τα μονολεκτικά θεωρείται καλύτερη λύση η καταγραφή τους σε ξεχωριστό λήμμα, ενώ για τα πολυλεκτικά είναι αποδεκτό το να μπαίνουν υποταγμένα στο λήμμα της λέξης-βάσης. Η καταγραφή των παράγωγων και των σύνθετων λέξεων, κυρίως όταν η σημασία τους απέχει πολύ από το να είναι συνθετική, θεωρείται απαραίτητη για την πληρότητα της μακροδομής του λεξικού. - Αν περιλαμβάνονται αθησαύριστες λέξεις. Για να χαρακτηριστεί μια λέξη ως αθησαύριστη και να συμπληρωθεί το σχετικό κριτήριο δόθηκε η οδηγία να ληφθούν υπόψη περισσότερα του ενός λεξικά αναφοράς. (Στο πρόγραμμα του ΚΕΓ γι αυτό τον σκοπό χρησιμοποιήθηκε παράλληλα και το λεξικό Μπαμπινιώτη) 6. 6 Λέξεις διαλεκτικές ή λέξεις που ανήκουν σε πολύ οικείο, σε μάγκικο ύφος δεν περιλαμβάνονται συνήθως στα δύο μεγάλα μονόγλωσσα λεξικά της ΝΕ ούτε στα δίγλωσσα με γλώσσα-πηγή τη ΝΕ, με αποτέλεσμα, αν και υπαρκτές, να παραμένουν αθησαύριστες. Αυτή η αντίληψη έχει αρχίσει να

5 Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών Αν υπάρχουν λάθη (τυπογραφικά, ορθογραφικά, μορφολογικά κ.ά.). Η ύπαρξη λαθών οπωσδήποτε δεν συμβαδίζει με την ποιότητα ενός λεξικού. 2.5 Κριτήρια μικροδομής Όσον αφορά την εξέταση της μικροδομής του λεξικού τίθενται τα εξής κριτήρια 7 : Ως προς το τυπικό μέρος της μικροδομής: - Αν τα είδη των πληροφοριών επαναλαμβάνονται με την ίδια σειρά σε κάθε λήμμα. - Αν αποδίδονται τυπογραφικά οι διαφορετικές κατηγορίες πληροφοριών του λήμματος: αν δηλ. σε συγκεκριμένο τύπο τυπογραφικών στοιχείων αντιστοιχεί συγκεκριμένη κατηγορία πληροφορίας. Τα κριτήρια αυτά διασφαλίζουν την ομοιομορφία και επομένως την καλύτερη κατανόηση των λημμάτων. - Αν υπάρχει φωνητική μεταγραφή ολόκληρων των λέξεων ή μέρους τους και ποιου. Η ύπαρξη φωνητικής μεταγραφής θεωρείται στοιχείο ιδιαίτερα επιβοηθητικό για την παραγωγή προφορικού λόγου. Επίσης εξετάζεται αν η μεταγραφή γίνεται με χρήση του διεθνούς φωνητικού αλφαβήτου, πράγμα που γενικά θεωρείται πληρέστερο και αντικειμενικότερο. - Αν καταγράφονται γραμματικές πληροφορίες και ποιες. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι, αν ένα λεξικό απαρτίζεται από δύο μέρη στα οποία η γλώσσα-πηγή του πρώτου (λ.χ. ελληνο-αλβανικό) γίνεται γλώσσα-στόχος του δεύτερου (λ.χ. αλβανο-ελληνικό) και περιέχονται γραμματικές πληροφορίες μόνο της ΝΕ, γίνεται φανερό ότι το λεξικό απευθύνεται μόνο σε φυσικούς ομιλητές της αλβανικής γλώσσας, ακόμη κι αν οι συντάκτες του διατείνονται το αντίθετο (βλ. Galopin 2001: 117). Πάντως τα λεξικά που βοηθούν τους χρήστες να παράγουν κείμενα στη γλώσσα-πηγή, θα πρέπει να παρέχουν πολλές χρήσιμες γραμματικές πληροφορίες (για κλιτικά παραδείγματα, ανώμαλα ρήματα, σύνταξη ρημάτων, αριθμήσιμα ή μη αριθμήσιμα ουσιαστικά κτλ.). - Αν υπάρχουν παραπομπές από ένα λήμμα σε άλλο. Οι παραπομπές αυτές μπορεί να αφορούν: α) τύπους της ίδιας λέξης με διαφορετική ορθογράφηση (πρβλ. παραπομπή από το λήμμα πάρτυ στο λήμμα πάρτι), β) τύπους που η μορφολογία τους δημιουργεί προβλήματα στους χρήστες (πρβλ. παραπομπή από το λήμμα είδα στο λήμμα βλέπω), γ) τύπους με επικάλυψη σημασιών (πρβλ. τα ζεύγη επιρρημάτων με διπλή κατάληξη απλά απλώς και άμεσα αμέσως). Οι παραπομπές αυτές καθιστούν το λεξικό φιλικότερο προς το χρήστη. - Αν υπάρχουν παραδείγματα. Η παράθεση ισοδυνάμων χωρίς παραδείγματα συσχετίζεται με τη χαμηλή ποιότητα των λεξικών, καθώς με τον τρόπο αυτό οι χρήστες δεν είναι σε θέση να διαφοροποιήσουν τα παρατιθέμενα ισοδύναμα 8. Συγκεκριμένα διακρίνονται οι εξής κατηγορίες παραδειγμάτων, που αποτελούν ένα συνεχές από τις ελεύθερες ακολουθίες στις συμφράσεις, στις στερεότυπες εκφράσεις και τέλος στις παροιμίες, και γι αυτό καλό είναι να παρουσιάζονται με αυτή τη σειρά: α) ελεύθερες ακολουθίες λέξεων (π.χ. μεγάλος δρόμος, άσχημο πρόσωπο) β) συμφράσεις 9 ή ημιστερεότυπες εκφράσεις αναθεωρείται διεθνώς και σήμερα όλο και περισσότερα μονόγλωσσα και δίγλωσσα λεξικά περιλαμβάνουν τέτοιου είδους λέξεις. (Βλ. σχετικά Béjoint 1994: 88). 7 Για μια ενδελεχή παρουσίαση της μικροδομής των λεξικών, βλ. Bernard Η διαφοροποίηση των ισοδυνάμων στα δίγλωσσα λεξικά που δεν περιέχουν παραδείγματα δυσχεραίνει τη χρήση τους εξαιτίας του ότι αυτού του είδους τα λεξικά δεν περιλαμβάνουν ορισμούς.

6 532 Αγγελική Σακελλαρίου και Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη π.χ. φαρδιά φούστα (και όχι πλατιά), πλατύ χαμόγελο (και όχι φαρδύ). Είναι γνωστό ότι η σωστή χρήση των συμφράσεων θεωρείται «κλειδί» για την αποδοχή των ομιλητών μιας δεύτερης/ ξένης γλώσσας από τους φυσικούς ομιλητές της, ενώ οι λάθος συμφράσεις δημιουργούν ενδεχομένως κωμικό αποτέλεσμα (Korosadowicz-Strużyńska 1980: 115). Μεταλεξικογραφικό πρόβλημα αποτελεί το πού πρέπει να καταγράφονται οι συμφράσεις: στο λήμμα της λέξης-βάσης, στο λήμμα του προσδιορισμού ή και στα δύο. γ) στερεότυπες ή ιδιωματικές/ ιδιωτισμικές 10 εκφράσεις (π.χ. τίναξε τα πέταλα, εκ των υστέρων). Οι στερεότυπες εκφράσεις θεωρείται καλό να αποδίδονται με τις αντίστοιχές τους στη γλώσσα-στόχο. Μόνο όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες, είναι αποδεκτό οι λεξικογράφοι να τις αποδίδουν με ισοδύναμο που να αποσαφηνίζει τη σημασία τους. Θεωρείται καλύτερο να ερμηνεύονται οι στερεότυπες εκφράσεις στο λήμμα της πρώτης λέξης με λεξική σημασία που περιλαμβάνουν, αλλά και να παρουσιάζονται με παραπεμπτικό στα λήμματα των άλλων κύριων λέξεων, για το λόγο ότι θα πρέπει να μπορεί να τις δει και κάποιος που δεν τις έχει ακούσει ποτέ. δ) παροιμίες Ενδεικτικά για τη ΝΕ ελέγχονται οι εξής παροιμίες: Κόρακας κοράκου μάτι δε βγάζει και Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα. Με βάση έρευνες που έχουν γίνει (βλ. ενδεικτικά Lemmens 1996: 101), οι χρήστες δίγλωσσων λεξικών ενδιαφέρονται κυρίως για τις συμφράσεις και τις στερεότυπες εκφράσεις. Εξάλλου οι διάφορες κατηγορίες παραδειγμάτων 11 θα πρέπει να διακρίνονται μεταξύ τους ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ποιοι είναι τυχαίοι συνδυασμοί, ποιες συμφράσεις και ποιες στερεότυπες εκφράσεις (βλ. Roberts 1996: 184). Η διάκριση αυτή θα μπορούσε να γίνει έστω και με τυπογραφικά μέσα, π.χ. δηλώνοντας με ειδική σήμανση τις συμφράσεις και τις στερεότυπες εκφράσεις μέσα στα παραδείγματα. Είναι γνωστό ότι η παράθεση παραδειγμάτων για την παραγωγή γλώσσας διευκολύνεται πάρα πολύ από την ύπαρξη σωμάτων κειμένων, κυρίως για τη γλώσσαπηγή, αλλά και για τη γλώσσα-στόχο, ώστε να βρεθούν, αν είναι δυνατόν, ισοδύναμες εκφράσεις. Τέτοια σώματα κειμένων, όπως προαναφέρθηκε, δεν χρησιμοποιούνται δυστυχώς ακόμη στην ελληνική λεξικογραφία Αν αναφέρεται το συμφραστικό περιβάλλον των λέξεων 13 (π.χ. στο λήμμα τσίτα στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό Collins αναφέρεται fitting very tight of clothes), στοιχείο που διευκολύνει πάρα πολύ την παραγωγή λόγου Ως προς το σημασιολογικό μέρος της μικροδομής - αν αποδίδονται οι πολλές σημασίες των πολύσημων λέξεων. Το κριτήριο αυτό είναι σημαντικότατο, δεδομένου ότι οι πολύσημες λέξεις καταλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο 9 Κατά τον Mounin (1974: 71) σύμφραση (collocation) είναι «ο συνήθης συνδυασμός μιας λεξικής μονάδας με άλλες και δεν είναι σταθερός από μορφοσυντακτική πλευρά», δηλ. μπορεί να κλίνεται, αλλά και να αλλάζει η ακολουθία των όρων που την απαρτίζουν. 10 Με τον όρο στερεότυπη ή ιδιωματική/ ιδιωτισμική έκφραση εννοούμε την ακολουθία των λέξεων που λειτουργεί ως μία μονάδα που τα μέλη της υπόκεινται σε ποικίλους περιορισμούς και δεν χαρακτηρίζεται γενικά από συνθετικότητα. (Βλ. σχετικά Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Ευθυμίου 2006: 10). 11 Πρέπει ωστόσο να παρατηρήσουμε πως τέτοια διάκριση δεν έχει υιοθετηθεί γενικώς στα δίγλωσσα λεξικά. 12 Πρωτοπόρο στον τομέα αυτό είναι το αγγλοελληνικό λεξικό Collins στο οποίο χρησιμοποιήθηκε για την αγγλική το σώμα κειμένων Bank of English που έχει δημιουργήσει η ομάδα σύνταξης των λεξικών Collins σε συνεργασία με το Παν/μιο του Birmingham και τον καθηγητή J. Sinclair. Αναφέρουμε επίσης το Ελληνο-αγγλικό λεξικό του Γεωργακά (Georgacas 2005), όπου παρατίθενται παραδείγματα από το σώμα κειμένων που συνέταξε ο ίδιος ο συγγραφέας. 13 Αναφορές στο συμφραστικό περιβάλλον είναι πολύ συχνές στα παιδαγωγικά λεξικά, ιδίως όσον αφορά τις λέξεις υψηλής συχνότητας (Zöfgen 1989: 2889).

7 Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών 533 ποσοστό του λεξιλογίου. Μάλιστα κατά κανόνα πολύσημες είναι οι πιο συχνόχρηστες λέξεις της γλώσσας. Προκειμένου να δειχτεί ακριβώς πόσες από αυτές τις σημασίες αποδίδονται, επιλέχτηκε οι πολύσημες λέξεις να παρουσιάζονται με ένα κλάσμα δίπλα τους: ο παρονομαστής του κλάσματος δηλώνει τον αριθμό των σημασιών που αποδίδονται στο λήμμα στο μονόγλωσσο λεξικό αναφοράς της γλώσσας-πηγής, ενώ ο αριθμητής τον αριθμό των σημασιών που του αποδίδονται στο υπό εξέταση λεξικό. Π.χ. κατά την εξέταση του αγγλοελληνικού λεξικού Collins στη συμπλήρωση του αντίστοιχου κριτηρίου εμφανίζονται τα εξής: tablemat: 2/1, tablespoon: 2/2, tablet: 3/5, tactical: 2/4, tailoring: 2/8 κ.ά. Στον παρονομαστή δηλώνεται ο αριθμός των σημασιών που αποδίδονται στο λήμμα στο μονόγλωσσο λεξικό αναφοράς Longman Dictionary of the English Language, ενώ στον αριθμητή ο αριθμός των σημασιών που αποδίδεται στο λήμμα, καθώς μεταφράζεται στην ελληνική στο εξεταζόμενο δίγλωσσο Collins. (Bέβαια κατ ανάγκη δεν θεωρήθηκε λάθος να γίνει άλλη επιλογή και να δοθούν σε μια λέξη περισσότερες ή λιγότερες σημασίες από αυτές που δίνονται στο λεξικό της γλώσσας-πηγής, αλλά, όταν υπάρχει ένα καλό λεξικό αναφοράς, γενικά θεωρούμε ότι οι κατηγοριοποιήσεις του είναι έγκυρες) 14. Άλλωστε η αρίθμηση των πολλών σημασιών των λέξεων βοηθάει τους χρήστες να μη σταματήσουν στην πρώτη σημασία, πράγμα που πιθανώς θα τους οδηγήσει σε λαθεμένη μετάφραση, αλλά τους ωθεί να μελετήσουν και το υπόλοιπο λήμμα, ώστε να βρουν τη σημασία που πραγματικά χρειάζονται. Όσον αφορά τις πολύσημες λέξεις, ενδιαφέρει επίσης το αν καταγράφεται η μεταφορική χρήση των λέξεων και αν αυτή η χρήση δηλώνεται ρητά με ειδική σήμανση. Π.χ. στο Collins δίνεται η ένδειξη: figuratively (fig) (μεταφορικός) για επιμέρους σημασίες των λημμάτων change (to change tack), tailor-made, taint, tainted, tame, tangent (to go off at a tangent), tapestry κ.ά. - Αν υπάρχουν ομώνυμες λέξεις που αποδίδονται ως πολύσημες, π.χ. γλώσσα και, αντιστρόφως, αν υπάρχουν πολύσημες που αποδίδονται ως ομώνυμες. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι αυτό το κριτήριο διέπεται από μια σχετικότητα, καθώς οι χρήστες, όταν η γλώσσα-πηγή είναι η μητρική τους, προτιμούν τη διάκριση των ομωνύμων και το σεβασμό των ετυμολογικών και άλλων κριτηρίων της γλώσσας τους, ενώ, όταν η γλώσσα-πηγή είναι δεύτερη/ ξένη γλώσσα για τους χρήστες, τότε η διάκριση των ομωνύμων πολλές φορές τους δυσκολεύει (Schnorr 1989: 2814) Ως προς το πραγματολογικό μέρος της μικροδομής - Αν καταγράφεται το επίπεδο ύφους των λέξεων (οικείο και τυπικό 15 ), αν δηλώνεται ρητά ότι κάποιες λέξεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως στον προφορικό λόγο και αν προτείνεται ισοδύναμο αντίστοιχου ύφους. Ενδεικτικά για τη ΝΕ ελέγχονται ζεύγη λέξεων λόγιας και λαϊκής προέλευσης, όπως ιχθυοπωλείο-ψαράδικο ως προς το αν επισημαίνεται το διαφορετικό επίπεδο ύφους που εκφράζει η καθεμία από αυτές. Οι διακρίσεις αυτές είναι σπουδαιότατες για την παραγωγή λόγου, γιατί ανταποκρίνονται στις περιστάσεις επικοινωνίας. - Αν δηλώνεται η θετική ή αρνητική φόρτιση των λέξεων και αν προτείνεται ισοδύναμο αντίστοιχου ύφους. Ενδεικτικά για τη ΝΕ ελέγχονται τα ζεστασιά (θετική φόρτιση) και πολιτικάντης (αρνητική φόρτιση). 14 Είναι σαφές ότι ενστερνιζόμαστε την άποψη ότι καλό είναι να αξιοποιούνται οι σημασιολογικές πληροφορίες του μονόγλωσσου λεξικού ως αφετηρία για το δίγλωσσο. Οι πληροφορίες αυτές βεβαίως προσαρμόζονται στις ανάγκες της σύγκρισης των δύο γλωσσών, η οποία πάντα λανθάνει στο δίγλωσσο λεξικό. (Βλ. ενδεικτικά Duval 1986). 15 Οι λέξεις των οποίων το επίπεδο ύφους δεν δηλώνεται εννοείται ότι ανήκουν στη νόρμα.

8 534 Αγγελική Σακελλαρίου και Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη - Αν καταγράφονται οι λογοτεχνικές λέξεις και αν η λογοτεχνικότητά τους δηλώνεται ρητά. Ενδεικτικά για τη ΝΕ ελέγχονται τα αγνάντεμα και πλεούμενο. - Αν υπάρχουν επιπλέον σχόλια 16 για τη σωστή χρήση των λέξεων, που καθιστούν το λεξικό φιλικό προς τους χρήστες Ως προς το μεταφραστικό μέρος της μικροδομής Αφού εξεταστούν όλα αυτά τα κριτήρια απομένει φυσικά να σταθμιστεί η ποιότητα της μετάφρασης της γλώσσας-πηγής στη γλώσσα-στόχο. Ελέγχεται αν η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι σωστή και αν δεν φαίνεται παρωχημένη (πράγμα που, όταν συμβαίνει, συνήθως οφείλεται στην υιοθέτηση μεταφράσεων που προτείνονται από παλιότερα λεξικά) Σχέση μικροδομής - μακροδομής Σχετικά με τα λεξικά διπλής κατεύθυνσης, σημαντικό κριτήριο εγκυρότητας αποτελεί το αν οι πληροφορίες της μικροδομής του πρώτου μέρους του λεξικού εμφανίζονται στο δεύτερο μέρος του ως στοιχεία μακροδομής, δηλ. ως ξεχωριστά λήμματα. Παρατηρούμε π.χ. ότι στο Nouveau Dictionnaire avec Phonétique του Rosgovas που είναι διπλής κατεύθυνσης (γαλλο-ελληνικό και ελληνο-γαλλικό) στο γράμμα Τ της γαλλικής στο λήμμα tâte-vin δίνεται το ερμήνευμα οινογεύστης, στο λήμμα tayloriser το ερμήνευμα ταιλορίζω και στο λήμμα teiller το ερμήνευμα ξεφλαμουριάζω. Κανένα από τα ερμηνεύματα αυτά δεν υπάρχει ως λήμμα στο αντίστοιχο ελληνο-γαλλικό λεξικό, προφανώς γιατί πρόκειται για αθησαύριστες λέξεις, επινοημένες μάλλον από τον συγγραφέα του λεξικού. Σήμερα που η διασταύρωση των πληροφοριών των δύο μερών ενός τέτοιου λεξικού γίνεται εύκολα με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, τέτοιες ελλείψεις αφορούν κυρίως αθησαύριστες λέξεις. 3. Επίλογος Τα κριτήρια παρουσίασης και σύγκρισης δίγλωσσων λεξικών που τέθηκαν σε αυτό το άρθρο αποσκοπούν στο να βοηθηθούν οι χρήστες (διδάσκουσες/-οντες και μαθήτριες/- ές) να επιλέξουν το καλύτερο από τα προσφερόμενα λεξικά. Εκτός από τη φυσική περιγραφή του λεξικού που φανερώνει το πόσο εύχρηστο είναι από πρακτική άποψη, ερευνώνται κριτήρια μακροδομής και μικροδομής. Στα πρώτα συγκαταλέγεται η ύπαρξη προλόγου που, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να διευκρινίζει σε ποιους χρήστες απευθύνεται το λεξικό καθώς και τις δεξιότητες (κατανόησης ή/ και παραγωγής) που υποβοηθεί. Επίσης, εξετάζοντας την πληρότητα της μακροδομής, διερευνάται αν το λεξικό περιέχει ιστορικές λέξεις, αλλά και νεολογισμούς, που αποδίδουν τη σύγχρονη γλώσσα, κύρια ονόματα, τοπωνύμια και ακρωνύμια, που καθιστούν το λεξικό χρησιμότερο για τις δεξιότητες κατανόησης λόγου, λεξιλόγιο ειδικών πεδίων που το καθιστά χρήσιμο και για όσους ασχολούνται με αυτά τα πεδία, λέξεις με πολιτισμική φόρτιση που είναι δύσκολα κατανοητές από τους μη φυσικούς ομιλητές. Επίσης, στο πλαίσιο της μακροδομής, εξετάζεται η καταγραφή παράγωγων και σύνθετων λέξεων που είναι απαραίτητη για την πληρότητα του λεξικού. Αρνητικά αξιολογείται η παρουσία αθησαύριστων λέξεων και, πόσο μάλλον, λαθών. Όσον αφορά τη μικροδομή του λεξικού, πρώτα πρώτα επισημαίνεται ότι η ομοιομορφία της παρουσίασης των λημμάτων διασφαλίζει την καλύτερη κατανόησή τους. Η ύπαρξη φωνητικής μεταγραφής, γραμματικών πληροφοριών και παραπομπών από το ένα λήμμα στο άλλο θεωρούνται ιδιαίτερα θετικά στοιχεία. Εξάλλου η παράθεση ισοδυνάμων χωρίς παραδείγματα συσχετίζεται με τη χαμηλή ποιότητα των λεξικών. Καλύτερη λύση θεωρείται η παράθεση αυθεντικών παραδειγμάτων από σώματα κειμένων. Τα παραδείγματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν ελεύθερες συνάψεις, 16 Για τη χρήση τέτοιου είδους επιβοηθητικών σχολίων, βλ. Whitcut 1985.

9 Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών 535 συμφράσεις, στερεότυπες εκφράσεις και παροιμίες. Αυτές οι κατηγορίες των παραδειγμάτων θα ήταν καλό να καταβάλλεται προσπάθεια να διακρίνονται μεταξύ τους. Ως προς το σημασιολογικό μέρος της μικροδομής, εξετάζεται αν αποδίδονται οι πολλές σημασίες των πολύσημων λέξεων και αν δηλώνεται ρητά ότι κάποιες είναι μεταφορικές. Η αρίθμηση των σημασιών εξάλλου βοηθάει τους χρήστες να μη σταματήσουν στην πρώτη σημασία. Ως προς το πραγματολογικό μέρος της μικροδομής, εξετάζεται αν καταγράφεται το επίπεδο ύφους των λέξεων και αν προτείνεται ισοδύναμο αντίστοιχου ύφους. Αφού εξεταστούν τα παραπάνω κριτήρια, έμφαση δίνεται βεβαίως στην ποιότητα της μετάφρασης του λεξικού και στη γλώσσα που χρησιμοποιείται γι αυτό το σκοπό. Εξάλλου, με βάση τα κριτήρια αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε σε ποιο κοινό απευθύνεται κάθε λεξικό, γιατί συχνά το κοινό δεν ταυτίζεται με το κοινό που περιγράφεται στον πρόλογο: αν πρόκειται για φυσικές ομιλήτριες/ φυσικούς ομιλητές της γλώσσας πηγής ή της γλώσσας στόχου και ποιες γλωσσικές δεξιότητες προάγει (κατανόηση ή/ και παραγωγή, μετάφραση). Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα κριτήρια που προτείνονται εδώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές για τη συγγραφή πληρέστερων και φιλικότερων προς τους χρήστες δίγλωσσων λεξικών 17, για την εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση λεξικού (βλ. Béjoint 1989), αλλά και ως σημεία αναφοράς για τη διδασκαλία του λεξιλογίου γενικότερα (βλ. σχετικά Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1995, 1997 Aναστασιάδη-Συμεωνίδη & Ευθυμίου 2006 Βinon et al Hartmann 1989). Βιβλιογραφικές αναφορές Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ά. (1995). Η λεξικογραφία και η διδασκαλία της νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας. Γλωσσικές Eφαρμογές Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ά. (1997). Η λεξικογραφία στην εκπαίδευση. Η Διδασκαλία της Eλληνικής Γλώσσας. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Θεσσαλονίκη: Κώδικας, Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ά. & Α. Ευθυμίου. (2006). Οι Στερεότυπες Εκφράσεις και η Διδακτική της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης. Béjoint, H. (1989). The teaching of dictionary use: present state and future tasks. Dictionaries. Berlin, New York: Walter de Gruyter. 1st vol Bernard, P.F.Al. (1991). L organization microstructurelle dans le dictionnaire bilingue. Dictionaries. Berlin, New York: Walter de Gruyter. 3rd vol Binon, J., S. Verlinde & T. Selva. (2001). Lexicographie pédagogique et enseignement/ apprentissage du vocabulaire en français langue étrangère ou seconde (FLES): un mariage parfait. Cahiers de Lexicologie 78: Dubois Charlier, F. (1992). Review of the Oxford-Hachette French Dictionary: French-English, English-French. International Journal of Lexicography 5.5: Duval, A. (1986). La métalangue dans les dictionnaires bilingues. Lexicographica 2: Galopin, L. (2001). Critères d analyse des dictionnaires techniques bilingues et multilingues comprenant le grec et le français. Ανακοινώσεις 3 ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. Αθήνα, 113: 120. Galopin, L. & M. Kατσογιάννου. (2004). Δίγλωσσα τεχνικά λεξικά: κριτήρια αξιολόγησης. Ελληνική Ορολογία: Έρευνα και Εφαρμογές. Μ. Κατσογιάννου, Ε. Ευθυμίου (επιστημ. επιμ.). Αθήνα: Καστανιώτης, Georgacas, D. (2005). A Modern Greek-English Dictionary. vol.1. J.N. Kazazis (publication director). New York & Athens: Aristide D. Caratzas, Publisher. Hartmann, K. (1989). The dictionary as an Aid to Foreign-Language Teaching. Dictionaries. Berlin, New York: Walter de Gruyter. 1st vol Korosadowicz-Strużyńska, M. (1980). Word collocations in FL vocabulary instruction. Studia Anglica Posnaniensia 12: Για το πώς τα λάθη των ομιλητών μιας ξένης γλώσσας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη συγγραφή λεξικών που απευθύνονται σε αυτούς, βλ. Tomaszczyk 1987, Sakellariou 2010.

10 536 Αγγελική Σακελλαρίου και Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Lemmens, M. (1996). La grammaire dans les dictionnaires bilingues. Les Dictionnaires Bilingues. Béjoint, H. & P. Thoiron (éd.). Aupelf-Uref - Editions Duculot, Maingay, S. & Rundell, N. (1987). Anticipating Learners Errors Implications for Dictionary Writers. In A. Cowie (ed.) The Dictionary and the Language Learner. Tübingen: Niemeyer, Marello, C. (1996). Les différents types de dictionnaires bilingues. Les Dictionnaires Bilingues. Béjoint, H. & P. Thoiron (éd.). Aupelf-Uref - Editions Duculot, Mounin, G. (1974). Dictionnaire de la Linguistique. Paris: Presses Universitaires de France. Roberts, R.P. (1996). Le traitement des collocations et des expressions idiomatiques dans les dictionnaires bilingues. Les Dictionnaires Bilingues. Béjoint, H. & P. Thoiron (éd.). Aupelf-Uref - Editions Duculot, Rundell, M. (1999). Dictionary use in production. International Journal of Lexicography 12.1: Sakellariou, A. (2010). Dictionnaires bilingues et production de texte: les erreurs des étudiants français apprennant le grec moderne et comment les éviter à l aide d un dictionnaire bilingue. Revue des Etudes Néohelléniques (υπό έκδοση). Schnorr, V. (1991). Problems of Lemmatization in the Bilingual Dictionary. Dictionaries. Berlin, New York: Walter de Gruyter. 3rd vol Tomaszczyk, J. (1987). FL Learners communication failure: implications for pedagogical lexicography. In A. Cowie (ed.) The Dictionary and the Language Learner. Tübingen: Niemeyer, Wiegand, H.E Wörterbuchforschung. Untersuchungen zur Wörterbuchbenutzung, zur Theorie, Geschichte, Kritik und Automatisierung der Lexikographie. 1. Teilband. Berlin/New York: Walter de Gruyter. Whitcut, J. (1985). Usage notes in dictionaries: the needs of the learner and the native speaker. Dictionaries, Lexicography and Language Learning. R. Ilson (ed.). Oxford: Pergamon Institute of English, Zöfgen, Ε. (1991). Bilingual Learners Dictionaries. Dictionaries. Berlin, New York: Walter de Gruyter. 3rd vol ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατάλογος των λεξικών που παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμα Δίγλωσσα λεξικά του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (http://www.greek-language.gr/greeklang/modern_greek /bibliographies/bilingual/index.html). Αγγλοελληνικά λεξικά Buttefield, J., M. Clari & V. Marr (διεύθυνση σύνταξης) Collins English Greek Dictionary. Harper Collins Publishers. Stavropoulos, D.N. & A.S. Hornby. (1977). Oxford English Greek Learner s Dictionary. Oxford University Press. Λίγγρης, Ν. & D. Simm. (1998). Αγγλοελληνικό Λεξικό Junior. Φυτράκης. Talbot Pring, J. (1982). Pocket Oxford English Greek Dictionary. Oxford University Press. Ελληνοαγγλικά λεξικά Bitterfield, J., H. Kopleck & M. Airlie (διεύθυνση σύνταξης). (2003). Collins Greek English Dictionary. HarperCollins Publishers. Stavropoulos, D.N. (1998). Oxford Greek English Dictionary. Oxford University Press. Λίγγρης, Ν. & D. Simm. (1998). Ελληνοαγγλικό Λεξικό Junior. Φυτράκης. Talbot Pring, J. (1982). Pocket Oxford Greek English Dictionary. Oxford University Press. Γαλλοελληνικά λεξικά Rosgovas, Th. (1994). Nouveau Dictionnaire Franco-Hellénique avec Phonétique. Publications Helléniques. Lust, C. & D. Pantelodimos. (1995). Γαλλοελληνικό Λεξικό Κάουφμαν. Βιβλιοπωλείο Κάουφμαν. Ελληνογαλλικά λεξικά Tonnet, H. (1998). Σύγχρονο Ελληνογαλλικό Λεξικό. Πατάκης. Rosgovas, Th. (1994). Νέο Ελληνογαλλικό Λεξικό με Φωνητική. Publications Helléniques. Γερμανοελληνικά λεξικά Τσουκανάς, Α. (1961). Νέον Γερμανοελληνικόν Λεξικόν. Κακουλίδης.

11 Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών 537 Giannoula, Α., D. Karagiannakis, I. Sagnou & S. Stavropoulou (επιμ.). (2000). Pons Deutsch Neugriechisch Wörterbuch. Klett / Grivas Publications. Ελληνογερμανικά λεξικά Τσουκανάς, Α. (1961). Ελληνογερμανικό Λεξικό. Κακουλίδης. Giannoula, Α., D. Karagiannakis, I. Sagnou & S. Stavropoulou (επιμ.). (2000). Pons Neugriechisch Deutsch Wörterbuch. Klett / Grivas Publications. Ιταλοελληνικά λεξικά Katerinov, K., F. Ghicopoulos & T. Zogopoulou. Dizionario Italiano Ellenico Essenziele. Perugia Editioni. Μαυρίδης, Φ. (2002). Dizionario Italiano Greco Mega. Μ. Σιδέρης. Ελληνοϊταλικά λεξικά Τσοπάνογλου, Α. (επιμ.) (1995). Dizionario Ellenico Italiano Essenziele. Perugia Editioni. Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici. (1993). Dizionario Greco Moderno Italiano. Gruppo Editoriale Internazionale. Ισπανοελληνικά λεξικά Azcoitia, Α.V. & Α. Μαγκρίδης (επιστ. υπεύθ.). (1993). Ισπανοελληνικό Λεξικό. Diccionario Español - Griego. Μέδουσα Σέλας εκδοτική. Καραπατσόπουλος, K. (επιμ.). Ισπανοελληνικό λεξικό. Πελεκάνος. Ελληνοϊσπανικά λεξικά Azcoitia, Α.V. & Α. Μαγκρίδης (επιστ. υπεύθ.). (1995). Eλληνoϊσπανικό Λεξικό. Diccionario Griego Español. Μέδουσα Σέλας εκδοτική. Καραπατσόπουλος, K. (επιμ.). Ελληνοϊσπανικό Λεξικό. Εκδ. Πελεκάνος. Ρωσοελληνικό λεξικό Παπαδοπούλου, Τ. & Δ. Σπάτη (επιμ.). (1966). Σύγχρονο Ρωσοελληνικό Λεξικό. Εκδ. Mandeson. Ελληνορωσικό λεξικό Πεδρίκη, Π. & Τ. Παπαδοπούλου (επιμ.). (1993). Ελληνορωσικό Λεξικό. εκδ. Kultura i tradisii. Ρουμανοελληνικό λεξικό Μandare, V. (2003). Dicţionar Român Neogrec. Polirom. Ελληνορουμανικό λεξικό Brad, Ι. (επιστ. υπεύθ.). (1996). Dicţionar Neogrec - Român. Demiurg. Βουλγαροελληνικό λεξικό Ιλκώφ, Κ., Δ.Κ. Μαρίτσα, Α.Π. Μιχαήλωφ & Δ.Ι. Πετκίδη. (1960). Βουλγαροελληνικό Λεξικό. Aκαδημία Επιστημών Βουλγαρίας - Αιγαίο. Ελληνοβουλγαρικό λεξικό Poromanska, S. (επιστ. υπεύθ.). (1994). Ελληνοβουλγαρικό Λεξικό. Εκδ. Μαλλιάρης Παιδεία. Αραβοελληνικό λεξικό قاموس عربي يونان Θαλασσινός, Α. & Σ. Καμέλ. (1950). Λεξικόν Αραβο-ελληνικόν Ελληνοαραβικό λεξικό Γλύτσης, Φ. & Μ.Α. Ραχμάν. (1997). Λεξικό Ελληνο-Αραβικό قاموس يوناني عربي Αφοί Κυριακίδη. Μονόγλωσσα λεξικά που χρησιμοποιήθηκαν ως σημεία αναφοράς Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη. (1998). Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. Μπαμπινιώτης, Γ., Κέντρο Λεξικολογίας. (2002). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Longman Dictionary of the English Language. (1991). Harlow: Longman.

Εξωτερικά χαρακτηριστικά του λεξικού Χοντρό ή μαλακό εξώφυλλο; Χοντρό Βιβλίο δεμένο ή Δεμένο θερμοκολλημένο; Εγκοπές με το αλφάβητο για τη ΝΑΙ

Εξωτερικά χαρακτηριστικά του λεξικού Χοντρό ή μαλακό εξώφυλλο; Χοντρό Βιβλίο δεμένο ή Δεμένο θερμοκολλημένο; Εγκοπές με το αλφάβητο για τη ΝΑΙ ΛΕΞΙΚΑ Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης Βιβλιογραφικά στοιχεία του λεξικού Πλήρης τίτλος του αντιτύπου που Αγγλο-Ελληνικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό JUNIOR χρησιμοποιούμε Εκδότης Φυτράκη Τόπος έκδοσης Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT Επιστημονική θεώρηση της λεξικογραφικής και λεξικολογικής ορολογίας σε μονόγλωσσα ελληνικά και ξένα λεξικά και εγχειρίδια γλωσσολογικών όρων: Η συμβολή της αρχαίας ελληνικής και λατινικής στη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο. Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Επιμορφωτικό σεμινάριο. Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό σεμινάριο Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος «ιδιωματική έκφραση» στην ελληνική και την ισπανική γλώσσα. The term idiom in the Greek and Spanish languages. Ευλαμπία Κ.

Ο όρος «ιδιωματική έκφραση» στην ελληνική και την ισπανική γλώσσα. The term idiom in the Greek and Spanish languages. Ευλαμπία Κ. Ο όρος «ιδιωματική έκφραση» στην ελληνική και την ισπανική γλώσσα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ευλαμπία Κ. Χέλμη Οι ιδιωματικές εκφράσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο τόσο στην ελληνική όσο και την ισπανική γλωσσολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία: Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα

Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία: Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα 818 Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία: Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα Abstract Corpus linguistics

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Αγγελική Ευθυμίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφικά στοιχεία του λεξικού. Πλήρης τίτλος του αντιτύπου Pocket Oxford Greek Dictionary. Εκδότης. Τόπος έκδοσης.

Βιβλιογραφικά στοιχεία του λεξικού. Πλήρης τίτλος του αντιτύπου Pocket Oxford Greek Dictionary. Εκδότης. Τόπος έκδοσης. Βιβλιογραφικά στοιχεία του λεξικού Πλήρης τίτλος του αντιτύπου Pocket Oxford Greek Dictionary που χρησιμοποιούμε Εκδότης Oxford University Press Inc. Τόπος έκδοσης New York Αριθμός τόμων Χρονολογία και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Πληροφορίες: Αλ.Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος

Α Π Ο Φ Α Σ Η Πληροφορίες: Αλ.Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV)

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑς ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗς, ΦΥΣΙΚΗς ΑΓΩΓΗς & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ mpolymer@pe.uth.gr Curriculum Vitae A curriculum vitae

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία είναι ομαδική (έως τρία άτομα)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή: Γλωσσική ανάπτυξη και διδασκαλία Τι είναι γλωσσική ανάπτυξη: τι μαθαίνει το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

13. Δίγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά ναυτικής ορολογίας

13. Δίγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά ναυτικής ορολογίας 1 13. Δίγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά ναυτικής ορολογίας Α. Δελάκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έχει ως στόχο να παρουσιάσει μία πλήρη συγκέντρωση δίγλωσσων και πολύγλωσσων λεξικών ναυτικής ορολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1 Παρουσίαση του θέματος 1.2 Η προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Μονόγλωσσα ελληνικά παιδαγωγικά λεξικά: ζητήματα σχεδιασμού και διδακτικής αξιοποίησης

Μονόγλωσσα ελληνικά παιδαγωγικά λεξικά: ζητήματα σχεδιασμού και διδακτικής αξιοποίησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μονόγλωσσα ελληνικά παιδαγωγικά λεξικά: ζητήματα σχεδιασμού και διδακτικής αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ Ελένη Ευθυμίου, Μαριάννα Κατσογιάννου ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ): ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ Abstract The general purpose electronic dictionary of the Greek

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα Γκιούρογλου, Χ. & Οικονομίδης, Α.A.: Είδη ερωτήσεων σε προσαρμοστική δοκιμασία κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα, 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε- Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ Μ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΚΑΙ Α. ΣΥΡΚΟΥ

ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ Μ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΚΑΙ Α. ΣΥΡΚΟΥ ΜΕΤΑΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ Μ. ΜΠΕΝΑΡΔΗ ΚΑΙ Α. ΣΥΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ Περίληψη In this paper I discuss issues pertaining to single locality dialectal dictionaries and I

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2014-2015

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο

Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο Δ. Πλατή 1, Ι. Μπέλλου 2, Τ. Α. Μικρόπουλος 1 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À

þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ½±»ÅĹº ÀÁ ³Á ¼¼±Ä± - ǵ ¹ þÿº±¹ ½ ÀÄž ÃÄ Í³ÇÁ ½ À þÿ Á ÃÄ Å,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου Ρουσουλιώτη Θωμαή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας απευθύνεται σε ένα ευρύ ηλικιακά κοινό. Ειδικότερα, κάθε χρόνο διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΣΙΓΚΟΥ Α. 1, και ΝΟΥΤΣΟΥ Α. 1 1 9 ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων e-mail: atsig@tee.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Μουσεία: εργαλείο, τροχοπέδη ή συρµός;

Νέες Τεχνολογίες και Μουσεία: εργαλείο, τροχοπέδη ή συρµός; Νέες Τεχνολογίες και Μουσεία: εργαλείο, τροχοπέδη ή συρµός; Μαρία Οικονόµου* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο χώρος του πολιτισµού έχει κάποιες σηµαντικές ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά σε σχέση µε το χώρο των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΑΗΣ: Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό

ΚΟΡΑΗΣ: Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΡΑΗΣ: Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό Γεώργιος Κοκκινάκης, Ελένη Κουτσογεωργοπούλου, Δημήτριος Λύρας, Κυριάκος Σγάρμπας Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται το έντυπο και ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Α. Διαμαντής 1, Δ. Λιόβας 2 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας adiamantis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/)

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/) Παραγωγικά επιθήματα: ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα Περιεχόμενα 1 η Φάση: Συγκέντρωση σχετικών λημμάτων Εναλλακτική διαδικασία για την υλοποίηση της 1 η φάσης 2 η Φάση: Κυρίως διερευνητική εργασία. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Quadrilingual dictionary of scientific and technical terms

Lexicon Quadrilingual dictionary of scientific and technical terms 1 14. LEXICON 4ΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ A. Bασιλειάδου-Ζάχου Φ. Δημέλη-Κωνσταντίνου Μπέρτς Στεπανιάν Ε. Φίνογλου-Χαρσούλη Σκοπός: Συγγραφή 4γλωσσου λεξικού βασικού λεξιλογίου

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Α. Σιδηροπούλου 1, M. Βραχνάκης 2, Γ. Φωτιάδης 3 και Δ. Μπούσμπουρας 4 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286, Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124,

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο Το σύστημα Harvard Το σύστημα Harvard, γνωστό και ως η μέθοδος του «Πανεπιστημίου Harvard» ή η μέθοδος του Αλφαβητικού βιβλιογραφικού καταλόγου, είναι ένας τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γλωσσικό Λάθος Ορισμός και προβλήματα Ως γλωσσικό λάθος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Εισαγωγή στην Σηµασιολογία Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Ορισµοί Εξετάζει την σηµασιολογική δοµή µιας γλώσσας Τοµέας της γραµµατικής 1. Αναλύει την σηµασία των λέξεων 2. α) Ερµηνεύει την σηµασιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Οικοδομούμε μια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους μετανάστες Μαθαίνουμε να: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Μόλις έχετε μεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013 296 Αύγουστος 2013 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς βρισκόμαστε στην αφετηρία σε μια δύσκολη κούρσα με τεχνητά εμπόδια, που ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά χαρακτηριστικά του λεξικού: η δομή και οι σχεδιαστικές αρχές του

1. Γενικά χαρακτηριστικά του λεξικού: η δομή και οι σχεδιαστικές αρχές του Το Πρώτο μου λεξικό για το δημοτικό ως εργαλείο διδασκαλίας της ελληνικής σε αλλόγλωσσους Αγγελική Ευθυμίου Λέκτορας Ελληνικής Γλώσσας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα