Ο όρος «ιδιωματική έκφραση» στην ελληνική και την ισπανική γλώσσα. The term idiom in the Greek and Spanish languages. Ευλαμπία Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο όρος «ιδιωματική έκφραση» στην ελληνική και την ισπανική γλώσσα. The term idiom in the Greek and Spanish languages. Ευλαμπία Κ."

Transcript

1 Ο όρος «ιδιωματική έκφραση» στην ελληνική και την ισπανική γλώσσα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ευλαμπία Κ. Χέλμη Οι ιδιωματικές εκφράσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο τόσο στην ελληνική όσο και την ισπανική γλωσσολογία, και ειδικά στη λεξικογραφία. Θεωρούνται μέρος του γλωσσικού πλούτου κάθε γλώσσας, ενώ μεταφέρουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και ιδιοσυγκρασία του κάθε λαού. Η μελέτη τους επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, όπως η μετάφραση και η μεταφρασεολογία, η διερμηνεία, η φρασεολογία και η φρασεοδιδακτική, η διδασκαλία των ξένων γλωσσών κ.α. Χρησιμοποιούνται καθημερινά στον προφορικό λόγο, ενώ έχουν έντονη παρουσία και σε γραπτά κείμενα, κυρίως λογοτεχνικά και δημοσιογραφικά. Δεν αφορούν μόνο τους φυσικούς ομιλητές μιας γλώσσας, αλλά και εκείνους που ενδιαφέρονται για την ολοκληρωμένη εκμάθησή της. Ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται, προσδίδουν διαφορετικές αποχρώσεις στη γλώσσα. Παρά το γεγονός ότι οι ιδιωματικές εκφράσεις είναι ένα τόσο χαρακτηριστικό κομμάτι όλων των γλωσσών, δεν φαίνεται να τους δίνεται η δέουσα σημασία. Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να προσφέρει μία ανάλυση και αποτύπωση των ποικίλλων όρων που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τον όρο «ιδιωματική έκφραση» στα Ελληνικά και Ισπανικά. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται μία αναζήτηση και καταγραφή των όρων που αναφέρονται τόσο στα γενικά όσο και στα ειδικά λεξικά των δύο υπό εξέταση γλωσσών, με αναφορά και στους ορισμούς που τους συνοδεύουν, ενώ παράλληλα επιχειρείται και παρουσιάζεται μία πρόταση απόδοσης και αντιστοιχίας των όρων αυτών από τη μία γλώσσα στην άλλη. ABSTRACT The term idiom in the Greek and Spanish languages Evlampia C. Chelmi Idioms play a very important role both in Greek and in Spanish linguistics, especially in lexicography. They are considered part of the linguistic wealth of every language, while at the same time they convey the particular features and temperament of every nation. The study of idioms extends to other fields, such as translation and translation theory, interpreting, phraseology and the teaching of idioms, the teaching of foreign languages, etc. Idioms are used on a daily basis in oral speech, while their presence is strong in written texts, especially literary and journalistic. They are of interest not only to the native speakers of a language, but also to those who wish to learn a foreign language to its full extent. According to the way idioms are used, they lend different nuances to language. Despite the fact that idioms constitute such a characteristic part of every language, they are not given the necessary importance. The aim of the present paper is to offer an analysis and record of the various terms used to describe the term idiom in Greek and in Spanish. More precisely, through this paper a search and rendering of the terms mentioned both in general as in special dictionaries is carried out in the languages in question, with a reference to the accompanying definitions, while at the same time, an attempt is carried out to render and provide equivalents of the terms in question from one language to the other. 351

2 0 Εισαγωγή Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με τους όρους που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική και την Ισπανική για να περιγράψουν τον όρο «ιδιωματική έκφραση». Πιο συγκεκριμένα, θα προσεγγίσουμε το θέμα από λεξικογραφική σκοπιά και θα εξετάσουμε την παρουσία του συγκεκριμένου λήμματος και των συνωνύμων του στα πιο έγκυρα λεξικά της νεοελληνικής και της ισπανικής γλώσσας. Για τα Ελληνικά, θα χρησιμοποιήσουμε τα λεξικά Κριαρά [1], Μπαμπινιώτη [2] και Τριανταφυλλίδη [3]. Για τα Ισπανικά, θα χρησιμοποιήσουμε τα λεξικά της Real Academia [4], María Moliner [5] και του Manuel Seco [6]. Επίσης, θα εξετάσουμε και τα ακόλουθα Ελληνο-ισπανικά και Ισπανο-ελληνικά λεξικά: Muñoz-Feriz, Anna, Ισπανο-ελληνικό-Ελληνο-ισπανικό Λεξικό, Αθήνα: Ελληνοεκδοτική, Azcoitia, Ana Victoria και Αλέξανδρος Μαγκρίδης. Ελληνο-Ισπανικό Λεξικό. Diccionario Griego-Español. Αθήνα: Μέδουσα-Σέλας Εκδοτική, Ισπανο-Ελληνικό Λεξικό. Diccionario Español-Griego. Αθήνα: Μέδουσα- Σέλας Εκδοτική, Μαγκρίδης, Αλέξανδρος και Pedro Olalla. Το νέο Ελληνο-ισπανικό Λεξικό. El Nuevo Diccionario Griego-español. Αθήνα: Texto, Ισπανο-ελληνικό και Ελληνο-ισπανικό Λεξικό, Αθήνα: Πελεκάνος, χ.χ. Δημουλά, Λεύκη. Ισπανο-ελληνικό Λεξικό: Εκφράσεις και ιδιωματισμοί, Αθήνα: Kauffmann, Ορισμός του όρου «ιδιωματική έκφραση» Ως έναν ολοκληρωμένο ορισμό του όρου «ιδιωματική έκφραση» αναφέρουμε τον ακόλουθο: «Με τον όρο στερεότυπες (ή παγιωμένες ή τυποποιημένες) εκφράσεις (ή φράσεις), ιδιωματισμοί ή ιδιωτισμοί ή ιδιωτισμικές εκφράσεις ή φρασεολογισμοί αναφερόμαστε σε σταθερούς συνδυασμούς δύο ή περισσότερων λέξεων, συνδυασμούς δηλαδή στους οποίους δεν υπάρχει η ελευθερία που διαθέτουν οι γλώσσες να αντικαθιστούν λέξεις με τη συνώνυμή τους ή μία δομή με μιαν άλλη, και που η σημασία τους δεν είναι γενικά προβλέψιμη, δεν είναι συνθετική, δηλαδή δεν ισούται με το άθροισμα των σημασιών των συστατικών που τους απαρτίζουν.» [7] Σε αυτό το σημείο κρίνουμε απαραίτητη μία διευκρίνηση που αναφέρεται στους όρους ιδιωτισμός και. Πρόκειται για μία επισήμανση του Μανόλη Τριανταφυλλίδη [3], ο οποίος έκανε διαχωρισμό των δύο όρων, αποδίδοντας τη σημασία «έκφραση με ιδιαίτερη 352

3 σημασία ή σύνταξη που λέγεται σε μία γλώσσα» στον όρο ιδιωτισμός και τη σημασία «γλωσσικό φαινόμενο που εμφανίζεται σε τοπικές γλώσσες (ιδιώματα ή διαλέκτους), αλλά δε συνηθίζεται ή είναι άγνωστο στην κοινή μορφή μιας γλώσσας» στον όρο. Στη διαφορά αυτή της σημασίας των δύο όρων κάνει αναφορά και ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης [2], ο οποίος αναφέρει ότι είναι «κάθε γλωσσικό στοιχείο που αναφέρεται σε γλωσσικό ιδίωμα ή διάλεκτο της Ελληνικής» και ιδιωτισμός είναι «κάθε λεξιλογική φράση της κοινής Ελληνικής, που αποτελεί ιδιαίτερη έκφραση με μεταφορική συνήθως σημασία». Παρ ολο που στην εργασία αυτή, τόσο στον τίτλο όσο και στην ανάλυση, χρησιμοποιούμε τον όρο «ιδιωματική έκφραση», θεωρούμε ορθότερους και πιο δόκιμους τους όρους που προτείνουν οι Τριανταφυλλίδης και Μπαμπινιώτης. Προκειμένου για τη διεθνή βιβλιογραφία, και κατά τα διεθνή πρότυπα, πιο αποδεκτοί από τους ξένους μελετητές θεωρούνται οι όροι φρασεολογισμός ή φρασεολογική μονάδα, καθώς αποτελούν το αντικείμενο μελέτης της Φρασεολογίας, της επιστήμης δηλαδή που μελετά τις ιδιωτισμικές εκφράσεις. 2 Συνώνυμα του όρου και αντιστοιχία όρων Εντοπίσαμε τους παρακάτω όρους ως συνώνυμα του όρου «ιδιωματική έκφραση» στην ελληνική και την ισπανική γλώσσα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ιδιωματική έκφραση * ιδιωτισμική έκφραση ιδιωτισμός* παγιωμένη έκφραση στερεότυπη έκφραση/πρόταση τυποποιημένη έκφραση φρασεολογισμός* φρασεολογική μονάδα ΙΣΠΑΝΙΚΑ expresión fija expresión hecha frase fija frase hecha* * 353

4 giro* * locución* modismo* Σημειώνεται ότι μόνο οι όροι που έχουν την ένδειξη αστερίσκος (*) εμφανίζονται στα λεξικά της ελληνικής και της ισπανικής γλώσσας. Οι υπόλοιποι όροι εντοπίστηκαν μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο και διαπιστώθηκε, από τη συχνότητα εμφάνισης, ότι πρόκειται για όρους που είναι γνωστοί και χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στη Γλωσσολογία. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ιδιωματική έκφραση ιδιωτισμική έκφραση ιδιωτισμός παγιωμένη έκφραση στερεότυπη έκφραση/πρόταση τυποποιημένη έκφραση φρασεολογισμός φρασεολογική μονάδα ΙΣΠΑΝΙΚΑ frase metafórica locución/modismo/giro frase/expresión fija/hecha frase/expresión fija/hecha frase/expresión fija/hecha Πρόκειται για μία πρόταση αντιστοιχίας των παραπάνω όρων. Στο σύνολό τους θεωρούνται συνώνυμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αδιακρίτως, με εξαίρεση τη διευκρίνηση που προηγήθηκε για τους όρους ιδιωτισμός και, καθώς και τους όρους φρασεολογισμός και φρασεολογική μονάδα. Ο όρος δεν εντοπίστηκε στα ισπανικά λεξικά, επομένως θεωρούμε ότι μάλλον δεν πρόκειται για αποδεκτό και δόκιμο όρο, αλλά για λανθασμένη κατά λέξη απόδοση του ελληνικού όρου. 3 Οι όροι στα Ισπανο-ελληνικά και Ελληνο-ισπανικά Λεξικά «Είναι γνωστό ότι η εκπόνηση ενός λεξικού αποτελεί ένα έργο ιδιαίτερα απαιτητικό, πολύ περισσότερο όταν το αντικείμενο αυτού είναι οι ιδιωματισμοί, συνδυασμοί λέξεων που παράγει καθημερινά η φαντασία των ανθρώπων προκειμένου να εκφράσει την ποικιλία των αισθημάτων και των συναισθημάτων». [8] Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των λημμάτων που προαναφέρθηκαν, όπως αυτά αναφέρονται στα δίγλωσσα λεξικά της ελληνικής και της 354

5 ισπανικής γλώσσας: Ισπανο-ελληνικά Λεξικά Λήμμα Απόδοση Εκδόσεων Μέδουσα (1993) Εκδόσεων Πελεκάνος (χ.χ.) Εκδόσεων Ελληνοεκδοτική frase giro locución modismo frase giro locución modismo frase giro locución modismo unidad fraseologica (locución) φράση, έκφραση (γλ.) στροφή φράσης, έκφρασης φράση αυτή του η σημασία φράση, πρόταση αυτή η σημασία έκφραση Ελληνο-ισπανικά Λεξικά Λήμμα Απόδοση Εκδόσεις Texto ιδιωτισμός φρασεολογισμός idiolecto modismo, locución, frase hecha Σε ότι αφορά το λεξικό των εκδόσεων Μέδουσα, διαπιστώνεται ότι γίνεται αναφορά του όρου frase με παραπομπή στον όρο locución. Όμως, αν ο όρος φράση δεν συνοδεύεται από κάποιον επιθετικό προσδιορισμό, όπως ιδιωματική ή στερεότυπη, δεν εννοείται στα Ισπανικά, αλλά ούτε και στα Ελληνικά ότι πρόκειται για φράση με ιδιαίτερη σημασία. Επίσης, σημειώνεται ότι η απόδοση του όρου giro ως στροφή έκφρασης δεν υφίσταται, καθώς δεν βγάζει κανένα νόημα ούτε μπορεί να σταθεί στη γλώσσα μας. Δεν υπάρχει καμμία αναφορά στους επιστημονικούς καθιερωμένους όρους που αναφέρονται στη φρασεολογία. 355

6 Σχετικά με το λεξικό των Εκδόσεων Πελεκάνος, το λήμμα φράση αναφέρεται απλώς ως συνώνυμο του όρου φράση, χωρίς να παραπέμπει στην ιδιαίτερή του σημασία. Αναφέρει τους όρους locución και, χωρίς αναφορά στον όρο modismo, ενώ το λήμμα giro δεν το συσχετίζει με τη Γλωσσολογία. Αναφορικά με το λεξικό των Εκδόσεων Ελληνοεκδοτική, ο όρος φράση αναφέρεται απλώς ως frase χωρίς ειδική σημασία, οι όροι και δεν αναφέρονται καθόλου, ενώ το λήμμα modismo αποδίδεται ως. Τέλος, παρατηρείται ότι στο λεξικό των εκδόσεων Texto γίνεται ο ορθός διαχωρισμός των δύο όρων, με τον όρο να αποδίδεται ως idiolecto, και ο όρος ιδιωτισμός ως modismo, locución ή frase hecha. Οι τρεις τελευταίοι όροι είναι και εκείνοι που συνήθως χρησιμοποιούνται στα Ισπανικά για την απόδοση του όρου ιδιωτισμός. 4 Συμπεράσματα Συνοψίζοντας τα παραπάνω και μετά από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι παρόλο που οι ιδιωτισμοί αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι κάθε γλώσσας, δεν τους δίδεται η απαραίτητη σημασία στα δίγλωσσα λεξικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη «μέτρια» εικόνα και ποιότητα των δίγλωσσων λεξικών της Ισπανικής και της Ελληνικής. Στην πλειονότητα των παραδειγμάτων, οι ισπανικοί όροι αποδίδονται με τον ελληνικό όρο. Στο Λεξικό των Λ. Δημουλά και A. I. Ron [8], για την απόδοση του όρου, χρησιμοποιείται ο ισπανικός όρος, τον οποίο δεν εντοπίσαμε σε κανένα λεξικό της ισπανικής γλώσσας. Συνολικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα σχετικά λήμματα εμφανίζουν είτε αδυναμίες στην απόδοση από τη μία γλώσσα στην άλλη είτε παρατηρείται ολική απουσία τους. Το λεξικό αποτελεί ένα εργαλείο τόσο για τον φυσικό ομιλητή μίας γλώσσας, όσο και για τον ξένο που φιλοδοξεί να μάθει μία γλώσσα με ολοκληρωμένο τρόπο Δεν υπάρχει συνέπεια ούτε συμφωνία των συντακτών των διαφόρων λεξικών ως προς την απόδοση των όρων. Ο λεξικογράφος θα πρέπει να συνεργάζεται με ειδικούς του εκάστοτε χώρου, προκειμένου αφενός να αποφασίζεται η επιλογή των όρων που θα εμφανίζονται και αφετέρου να είναι εξασφαλισμένη η ορθότητα των ορισμών και η γραμματικότητα των παραδειγμάτων που συνοδεύουν τους προαναφερθέντες όρους. 5 Βιβλιογραφία [1] Κριαράς, Εμμανουήλ. Νέο Ελληνικό Λεξικό της Σύγχρονης Δημοτικής Γλώσσας. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, σ. [2] Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Β εκδ. Αθήνα: 356

7 Κέντρο Λεξικολογíας, σ σ. [3] Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών /Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σ. [4] Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Edición en cd-rom. 22ª ed. Madrid: Espasa, [5] Moliner, María. Diccionario de Uso del Español. 2 vols. Madrid: Gredos, [6] Seco, Manuel, Olimpia Andrés και Gabino Ramos. Diccionario del Español Actual. 2 vols. Madrid: Grupo Santillana de Ediciones S.A., σ. [7] Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Άννα και Αγγελική Ευθυμίου. Οι Στερεότυπες Εκφράσεις και η Διδακτική της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης, σ σ. [8] Δημουλά, Λεύκη. Ισπανοελληνικό Λεξικό: Εκφράσεις και ιδιωματισμοί, Αθήνα: Kauffmann, σ σ. Ευλαμπία Κ. Χέλμη Διδάκτωρ του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ Διοικητική υπάλληλος Πανεπιστημίου Αθηνών Καλισσίων 28, Παλαιά Πεντέλη Ηλ.ταχ.: 357

Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά. Problems and deficiencies in the Greek-Spanish and Spanish-Greek dictionaries

Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά. Problems and deficiencies in the Greek-Spanish and Spanish-Greek dictionaries Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά Μαριάνο Βιγιέγας Ερνάντεθ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί αισθητά κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών

Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών Αγγελική Ι. Σακελλαρίου και Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης asakellariou@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Approved abstracts of the papers for the 9 th Conference

Approved abstracts of the papers for the 9 th Conference ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY 9 th Conference «Hellenic Language and Terminology» Athens, 7-9 November 2013 Scientific Committee E E Λ L Ε Τ Ο Approved abstracts of the papers

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου. με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση

Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου. με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Των Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Approved abstracts of the papers for the 10 th Conference

Approved abstracts of the papers for the 10 th Conference ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY 10 th Conference «Hellenic Language and Terminology» 12 14 November 2015 Athens Scientific Committee E E Λ L Ε Τ Ο Approved abstracts of the

Διαβάστε περισσότερα

Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον

Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον 724 Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα Abstract Aim of this paper is to trace language competence related to compound words learning among

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΑΗΣ: Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό

ΚΟΡΑΗΣ: Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΡΑΗΣ: Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό Γεώργιος Κοκκινάκης, Ελένη Κουτσογεωργοπούλου, Δημήτριος Λύρας, Κυριάκος Σγάρμπας Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται το έντυπο και ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική ανάλυση της χρήσης του κανόνα του τελικού -ν σε γραπτά κείµενα της Νέας Ελληνικής

Ποσοτική ανάλυση της χρήσης του κανόνα του τελικού -ν σε γραπτά κείµενα της Νέας Ελληνικής Ποσοτική ανάλυση της χρήσης του κανόνα του τελικού -ν σε γραπτά κείµενα της Νέας Ελληνικής Γεώργιος Μικρός & Γεώργιος Καραγιάννης The aim of this research is to reveal the present status of the final n

Διαβάστε περισσότερα

ΕξουσΙα και ΓλΩσσα στη συγχρονη ελληνικη κοινωνια. Μια προσεγγιση

ΕξουσΙα και ΓλΩσσα στη συγχρονη ελληνικη κοινωνια. Μια προσεγγιση ΕξουσΙα και ΓλΩσσα στη συγχρονη ελληνικη κοινωνια. Μια προσεγγιση Εξουσία και γλώσσα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Μια προσέγγιση Mαρία Μενεγάκη και Λουκία Ευθυμίου Authority and language in Modern Greek

Διαβάστε περισσότερα

Από το παρελθόν στο παρόν: Ηλεκτρονικός θησαυρός τοπωνυμίων της Μικράς Ασίας

Από το παρελθόν στο παρόν: Ηλεκτρονικός θησαυρός τοπωνυμίων της Μικράς Ασίας Από το παρελθόν στο παρόν: Ηλεκτρονικός θησαυρός τοπωνυμίων της Μικράς Ασίας Δήμητρα Τσαγκογέωργα, Πένυ Λαμπροπούλου, Χάρης Παπαγεωργίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της ανακοίνωσης αποτελεί ο τρίγλωσσος θησαυρός

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές

Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΡΛΗ 1 & ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΡΡΗ" Περίληψη Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά χαρακτηριστικά του λεξικού: η δομή και οι σχεδιαστικές αρχές του

1. Γενικά χαρακτηριστικά του λεξικού: η δομή και οι σχεδιαστικές αρχές του Το Πρώτο μου λεξικό για το δημοτικό ως εργαλείο διδασκαλίας της ελληνικής σε αλλόγλωσσους Αγγελική Ευθυμίου Λέκτορας Ελληνικής Γλώσσας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Κώστας Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 1, Έλενα Μάντζαρη Γλωσσολόγος, Αν. Γ.Γραμματέας ΕΛΕΤΟ Abstract Terminology

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλία [± ΛΟΓΙΟ] σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails): Aνάλυση εμπειρικών δεδομένων από τη νεανική επικοινωνία

Η ποικιλία [± ΛΟΓΙΟ] σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails): Aνάλυση εμπειρικών δεδομένων από τη νεανική επικοινωνία Η ποικιλία [± ΛΟΓΙΟ] σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails): Aνάλυση εμπειρικών δεδομένων από τη νεανική επικοινωνία Mαρία Καμηλάκη Φιλόλογος Δ.Ε. - Διδάκτωρ Γλωσσολογίας Ε.Κ.Π.Α. mariakamilaki@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 740 Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ In this paper I discuss a series of issues concerning the translation / adaptation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Γλωσσική Τεχνολογία" Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Γλωσσολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διερμηνεία και Μετάφραση» Κατεύθυνση Μετάφρασης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διερμηνεία και Μετάφραση» Κατεύθυνση Μετάφρασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διερμηνεία και Μετάφραση» Κατεύθυνση Μετάφρασης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2014 2 Εισαγωγικό σημείωμα Το Διατμηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κομοτηνή 7-8 Μαΐου 2010 Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc) στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc) στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc) στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ «Κατάταξη Εκφωνημάτων Προφορικών Διαλόγων» Γεώργιος Μπατιστάτος Μ3110020

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

10 Η θέση της ορολογίας στο μάθημα της Μετάφρασης Γενικών Κειμένων. The place of Terminology in the Course of General Translation.

10 Η θέση της ορολογίας στο μάθημα της Μετάφρασης Γενικών Κειμένων. The place of Terminology in the Course of General Translation. 10 Η θέση της ορολογίας στο μάθημα της Μετάφρασης Γενικών Κειμένων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ελπίδα Λουπάκη Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη θέση της Ορολογίας στο μάθημα της Μετάφρασης Γενικών Κειμένων.

Διαβάστε περισσότερα