»Schön ist es, für das Vaterland zu sterben«von der Kriegselegie über die Epigramme zum Epitaphios Logos Tyrtaios, eleg. 10, 1 2 W.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "»Schön ist es, für das Vaterland zu sterben«von der Kriegselegie über die Epigramme zum Epitaphios Logos Tyrtaios, eleg. 10, 1 2 W."

Transcript

1 Uni FR 1 Vorlesung»Schön ist es, für das Vaterland zu sterben«von der Kriegselegie über die Epigramme zum Epitaphios Logos Tyrtaios, eleg. 10, 1 2 W. τεθνάμεναι γὰρ καλὸν ἐνὶ προμάχοισι πεσόντα ἄνδρ ἀγαθὸν περὶ ἧι πατρίδι μαρνάμενον Schön ist der Tod, wenn der edle Krieger im vordersten Treffen Für das Vaterland ficht und für das Vaterland stirbt! Chr. zu Stolberg Simonides, F 22, Poltera ὁ δ αὖ θάνατος κίχε καὶ φυγαίχμαν. Der Tod ereilt auch denjenigen, der der Lanze entrann. ἔστι καὶ σιγῆς ἀκίνδυνον γέρας. Es gibt das ungefährliche Geschenk des Schweigens. Paus. 10, 7, 6 ἡ γὰρ αὐλῳδία μέλη τε ἦν αὐλῶν τὰ σκυθρωπότατα καὶ ἐλεγεῖα προσᾳδόμενα τοῖς αὐλοῖς. μαρτυρεῖ δέ μοι καὶ τοῦ Ἐχεμβρότου τὸ ἀνάθημα, τρίπους χαλκοῦς ἀνατεθεὶς τῷ Ἡρακλεῖ τῷ ἐν Θήβαις ἐπίγραμμα δὲ ὁ τρίπους εἶχεν Ἐχέμβροτος Ἀρκὰς θῆκε τῷ Ἡρακλεῖ νικήσας τόδ ἄγαλμ ἀμφικτυόνων ἐν ἀέθλοις, Ἕλλησι δ ἀείδων μέλεα καὶ ἐλέγους. Der Gesang zur Flöte bestand aus den düstersten Flötenmelodien und aus Trauergesängen, die zur Flöte gesungen wurden. Dies bezeugt mir auch das Weihegeschenk des Echembrotos, ein bronzener Dreifuss, dem thebanischen Herakles geweiht. Der Dreifuss trug folgende Inschrift: Der Arkader Echembrotos weihte dem Herakles dieses Prunkstück nach dem Sieg am Wettkampf der Umwohner, wo er den Griechen Lieder und Elegien sang. Theognis, v σοὶ μὲν ἐγὼ πτέρ ἔδωκα, σὺν οἷσ ἐπ ἀπείρονα πόντον πωτήσηι, κατὰ γῆν πᾶσαν ἀειρόμενος ῥηϊδίως θοίνηις δὲ καὶ εἰλαπίνηισι παρέσσηι ἐν πάσαις πολλῶν κείμενος ἐν στόμασιν, καί σε σὺν αὐλίσκοισι λιγυφθόγγοις νέοι ἄνδρες εὐκόσμως ἐρατοὶ καλά τε καὶ λιγέα ἄισονται. Dir gab ich Flügel, die dich über das unendliche Meer tragen,hoch über der weiten Erde, ganz leicht. Du nimmst an Festschmäusen und Gelagen teil und dein Name ist in aller Munde. Unter Begleitung von helltönenden Flöten singen anmutige Jünglinge harmonisch dein Lob mit schön klingenden Worten. Theognis, v ) : αἰεί μοι φίλον ἦτορ ἰαίνεται, ὁππότ ἀκούσω αὐλῶν φθεγγομένων ἱμερόεσσαν ὄπα. χαίρω δ εὖ πίνων καὶ ὑπ αὐλητῆρος ἀκούων, χαίρω δ εὔφθογγον χερσὶ λύρην ὀχέων. Mein Herz hüpft jedesmal auf, wenn ich die lieblichen Klänge der laut tönenden Flöten höre. Ich trinke wohl und lausche vergnügt dem Flötenspieler, es ergötzt mich, die wohlklingende Lyra in den Händen zu halten. Philochoros, FHG I 393 Φιλόχορος δέ φησιν κρατήσαντας Λακεδαιμονίους Μεσσηνίων διὰ τὴν Τυρταίου στρατηγίαν ἐν ταῖς στρατείαις ἔθος ποιήσασθαι, ἂν δειπνοποιήσωνται καὶ παιωνίσωσιν, ᾄδειν καθ ἕνα τὰ Τυρταίου κρίνειν δὲ τὸν πολέμαρχον καὶ ἆθλον διδόναι τῷ νικῶντι κρέας. Philochoros erzählt, dass die Spartaner, nachdem sie die Messenier unter Führung von Tyrtaios überwunden hatten, während ihrer Feldzüge die Sitte einführten, dass sie, einmal das Mahl beendet und den Paian gesungen, einer nach dem anderen Elegien von Tyrtaios vortrugen. Der Polemarch amtete als Schiedsrichter und gab dem Sieger als Preis Fleisch.

2 Uni FR 2 Vorlesung

3 Uni FR 3 Vorlesung Tyrtaios, eleg. 10 W. 2 (Übersetzung M. Steinrück) τεθνάμεναι γὰρ καλὸν ἐνὶ προμάχοισι πεσόντα ἄνδρ ἀγαθὸν περὶ ἧι πατρίδι μαρνάμενον τὴν δ αὐτοῦ προλιπόντα πόλιν καὶ πίονας ἀγροὺς πτωχεύειν πάντων ἔστ ἀνιηρότατον, πλαζόμενον σὺν μητρὶ φίληι καὶ πατρὶ γέροντι παισί τε σὺν μικροῖς κουριδίηι τ ἀλόχωι. ἐχθρὸς μὲν γὰρ τοῖσι μετέσσεται οὕς κεν ἵκηται, χρησμοσύνηι τ εἴκων καὶ στυγερῆι πενίηι, αἰσχύνει τε γένος, κατὰ δ ἀγλαὸν εἶδος ἐλέγχει, πᾶσα δ ἀτιμίη καὶ κακότης ἕπεται. εἰ δ οὕτως ἀνδρός τοι ἀλωμένου οὐδεμί ὤρη γίνεται οὔτ αἰδὼς οὔτ ὀπίσω γένεος, θυμῶι γῆς πέρι τῆσδε μαχώμεθα καὶ περὶ παίδων θνήσκωμεν ψυχέων μηκέτι φειδόμενοι. ὦ νέοι, ἀλλὰ μάχεσθε παρ ἀλλήλοισι μένοντες, μηδὲ φυγῆς αἰσχρῆς ἄρχετε μηδὲ φόβου, ἀλλὰ μέγαν ποιεῖτε καὶ ἄλκιμον ἐν φρεσὶ θυμόν, μηδὲ φιλοψυχεῖτ ἀνδράσι μαρνάμενοι τοὺς δὲ παλαιοτέρους, ὧν οὐκέτι γούνατ ἐλαφρά, μὴ καταλείποντες φεύγετε, τοὺς γεραιούς. αἰσχρὸν γὰρ δὴ τοῦτο, μετὰ προμάχοισι πεσόντα κεῖσθαι πρόσθε νέων ἄνδρα παλαιότερον, ἤδη λευκὸν ἔχοντα κάρη πολιόν τε γένειον, θυμὸν ἀποπνείοντ ἄλκιμον ἐν κονίηι, αἱματόεντ αἰδοῖα φίλαις ἐν χερσὶν ἔχοντα αἰσχρὰ τά γ ὀφθαλμοῖς καὶ νεμεσητὸν ἰδεῖν, καὶ χρόα γυμνωθέντα νέοισι δὲ πάντ ἐπέοικεν, ὄφρ ἐρατῆς ἥβης ἀγλαὸν ἄνθος ἔχηι, ἀνδράσι μὲν θηητὸς ἰδεῖν, ἐρατὸς δὲ γυναιξὶ ζωὸς ἐών, καλὸς δ ἐν προμάχοισι πεσών. ἀλλά τις εὖ διαβὰς μενέτω ποσὶν ἀμφοτέροισι στηριχθεὶς ἐπὶ γῆς, χεῖλος ὀδοῦσι δακών. Totsein ist schön, wenn einer im Kampf an vordester Front fällt und als guter Mann um seine Vaterstadt kämpft. Seine Stadt zu verlassen und ihre fruchtbaren Äcker, um dann in Armut zu sein, ist doch das Schlimmste an Schmerz, rumzuziehn mit der Mutter, der lieben, und seinem Vater, kleinen Kindern dazu und mit der Ehefrau auch, wo er nur hinkommt, als Feind, so werden die Leut ihn behandeln. Langsam erdrückt ihn die Not, Armut, die niemand gefällt, [sehn, bringt in Verruf seine Herkunft, zeugt gegen sein blendendes Aushat auch kein Amt, er gehört schliesslich der Unterschicht an. Wenn ein Mann ohne Wohnsitz so keine Achtung mehr findet, keine Rücksicht für ihn, und es den Nachkommen bleibt, gehn wir doch willig zur Schlacht, und lasst uns fürs Land, für die Kinder sterben, das Leben jedoch haben genug wir geschont. Junge, so kämpft und bleibt beharrlich im Kampfe zusammen, löst nicht den Rückzug aus oder die schmähliche Flucht! Sondern macht ihn gross, euren Mut, und wehrhaft im Herzen, Und euer Leben, vergesst s, wenn ihr mit Männern dann kämpft! Aber die Älteren dort, deren Kniee nicht mehr so flink sind, lasst ihr Jüngeren nicht, Alte, beim Rückzug allein. Hässlich sieht s nämlich aus, wenn einer in vordester Front fällt und dort bleibt, noch vor Jüngern, ein älterer Mann, dessen Haare schon weiss sind und grau schon etwas der Kinnbart, wie er ihn auskeucht, den Mut, wehrhaften Mut, da im Staub und mit den Händen hält sein blutüberströmtes Geschlechtsteil hässlich ist das fürs Aug und revoltierend zu sehn und seinen nackten Körper. Das alles ziert einen Jungen, wenn er der Jugend Reiz strahlende Blüte noch hat: Männer können den Blick nicht wenden, Frauen die Sehnsucht, lebt er noch, schön aber ist erst er gefallen ganz vorn. Also: die Beine breit gespreizt, so soll man verharren, in die Erde gepflanzt beiss auf die Lippen man fest. Platon, leg. 1, 630 b Ἡμεῖς δέ γε ἀγαθῶν ὄντων τούτων ἔτι φαμὲν ἀμείνους εἶναι καὶ πολὺ τοὺς ἐν τῷ μεγίστῳ πολέμῳ γιγνομένους ἀρίστους διαφανῶς ποιητὴν δὲ καὶ ἡμεῖς μάρτυρ ἔχομεν, Θέογνιν, πολίτην τῶν ἐν Σικελίᾳ Μεγαρέων, ὅς φησιν πιστὸς ἀνὴρ χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου ἀντερύσασθαι ἄξιος ἐν χαλεπῇ, Κύρνε, διχοστασίῃ. τοῦτον δή φαμεν ἐν πολέμῳ χαλεπωτέρῳ ἀμείνονα ἐκείνου πάμπολυ γίγνεσθαι, σχεδὸν ὅσον ἀμείνων δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ φρόνησις εἰς ταὐτὸν ἐλθοῦσαι μετ ἀνδρείας, αὐτῆς μόνης ἀνδρείας. πιστὸς μὲν γὰρ καὶ ὑγιὴς ἐν στάσεσιν οὐκ ἄν ποτε γένοιτο ἄνευ συμπάσης ἀρετῆς διαβάντες δ εὖ Wir aber behaupten, obowhl dies tapfere Männer sind, dass doch diejenigen noch tapferer sind, und zwar um vieles, die sich in dem grössten Krieg als die Tapfersten hervortun. Einen Dichter haben aber auch wir zum Zeugen, den Theognis, einen Mitbürger der Megarer in Sizilien, welcher sagt : Aufgewogen zu werden verdienet mit Gold und mit Silber, wer als treu sich erweist, Kyrnos, im schrecklichen Zwist. Von diesem nun behaupten wir, dass er sich in einem schrecklicheren Krieg um sehr viles besser erweist als jener, und zwar ungefähr um so viel, wie Gerechtigkeit, Besonnenheit und Einsicht vereint mit Tapferkeit besser sind als die blosse Tapferkeit allein. Denn treu und lauter wird er sich in Zeiten des Bürgerzwists wohl niemals erweisen können ohne

4 Uni FR 4 Vorlesung καὶ μαχόμενοι ἐθέλοντες ἀποθνῄσκειν ἐν ᾧ πολέμῳ φράζει Τύρταιος τῶν μισθοφόρων εἰσὶν πάμπολλοι, ὧν οἱ πλεῖστοι γίγνονται θρασεῖς καὶ ἄδικοι καὶ ὑβρισταὶ καὶ ἀφρονέστατοι σχεδὸν ἁπάντων, ἐκτὸς δή τινων εὖ μάλα ὀλίγων. die gesamte Tugend; Leute aber, die fest auf die Füsse gestemmt und kämpfend zu sterben bereit sind in dem Krieg, von dem Tyrtaios spricht, gibt es unter den Söldnern sehr viele, von denen die meisten verwegen, ungerecht, übermütig und fast die unvernünftigsten von allen Menschen sind, ausgenommen nur ganz wenige Callinos, eleg. 1 W. 2 μέχρις τέο κατάκεισθε; κότ ἄλκιμον ἕξετε θυμόν, ὦ νέοι; οὐδ αἰδεῖσθ ἀμφιπερικτίονας ὧδε λίην μεθιέντες; ἐν εἰρήνηι δὲ δοκεῖτε ἧσθαι, ἀτὰρ πόλεμος γαῖαν ἅπασαν ἔχει.... καί τις ἀποθνήσκων ὕστατ ἀκοντισάτω. τιμῆέν τε γάρ ἐστι καὶ ἀγλαὸν ἀνδρὶ μάχεσθαι γῆς πέρι καὶ παίδων κουριδίης τ ἀλόχου δυσμενέσιν θάνατος δὲ τότ ἔσσεται, ὁππότε κεν δὴ Μοῖραι ἐπικλώσωσ. ἀλλά τις ἰθὺς ἴτω ἔγχος ἀνασχόμενος καὶ ὑπ ἀσπίδος ἄλκιμον ἦτορ ἔλσας, τὸ πρῶτον μειγνυμένου πολέμου. οὐ γάρ κως θάνατόν γε φυγεῖν εἱμαρμένον ἐστὶν ἄνδρ, οὐδ εἰ προγόνων ἦι γένος ἀθανάτων. πολλάκι δηϊοτῆτα φυγὼν καὶ δοῦπον ἀκόντων ἔρχεται, ἐν δ οἴκωι μοῖρα κίχεν θανάτου ἀλλ ὁ μὲν οὐκ ἔμπης δήμωι φίλος οὐδὲ ποθεινός, τὸν δ ὀλίγος στενάχει καὶ μέγας, ἤν τι πάθηι λαῶι γὰρ σύμπαντι πόθος κρατερόφρονος ἀνδρὸς θνήσκοντος, ζώων δ ἄξιος ἡμιθέων ὥσπερ γάρ μιν πύργον ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶσιν ἔρδει γὰρ πολλῶν ἄξια μοῦνος ἐών. Bis wann zecht ihr weiter? Wann werdet ihr Mut fassen, junge Männer? Schämt ihr euch nicht, eure nächsten Nachbarn so schmählich im Stich zu lassen? Euch scheint, dass ihr in Friedenszeit dasitzt, doch Krieg hat das ganze Land im Griff. und im Sterben werfe er zum letzten Mal den Speer. Denn ruhmvoll ist es und glänzend für einen Mann, zu kämpfen um sein Land, seine Kinder und die rechtmässige Gattin, gegen die Feinde. Der Tod kommt jeweils dann, wenn ihn die Moiren verhängen. Auf, es rücke einer auf geradem Weg vor, das Schwert erhoben und das mutige Herz unter dem Schild zusammengezogen, sobald der Krieg ausbricht. Denn das Schicksal gewährt es dem Krieger nicht, dem Tod zu entrinnen, selbst wenn er aus einem Geschlecht mit unsterblichen Vorfahren stammt. Oft, dem Schlachtfeld und dem Kampfgetöse entronnen, kehrt er nach Hause zurück; dann ereilt ihn das Todesgeschick dort. Doch wird dieser vom Volk jedenfalls weder geliebt noch vermisst, während der andere, dem etwas zustösst (= der stirbt), beweint der Geringe und der Grosse. Denn das ganze Volk lechzt nach dem mutigen Mann, selbst tot; hat er überlebt, ist er den Helden ebenbürtig. In den Augen des Volkes ist er ein Turm. Vollbracht hat er nämlich allein, was vielen zur Ehre gebührte. Hom. Il. 8, 348 Ἕκτωρ δ ἀμφιπεριστρώφα καλλίτριχας ἵππους Theognis 10 ἀλλὰ λόγον μὲν τοῦτον ἐάσομεν, αὐτὰρ ἐμοὶ σύ αὔλει, καὶ Μουσῶν μνησόμεθ ἀμφότεροι. αὗται γὰρ τάδ ἔδωκαν ἔχειν κεχαρισμένα δῶρα σοὶ καὶ ἐμοί, μελέ μεν δ ἀμφιπερικτίοσιν. Lassen wir es bei dieser Rede bewenden; doch du, spiele mir auf der Flöte, und wir beide werden der Musen gedenken. Denn sie verliehen uns diese willkommene Gabe dir und mir, den ringsherum Wohnenden im Sinne zu liegen. Hom. Od. 18, τὸν ξεῖνον δὲ ἐῶμεν ἐνὶ μεγά-ροισ Ὀδυσῆος / Τηλεμάχῳ μελέμεν τοῦ γὰρ φίλον ἵκετο δῶμα Hom. Il. 16, 20 1 οὐδὲ μάχεσθαι / ἐλθὼν δυσμενέεσσιν. ἀνὴρ δ ὤριστος ὄλωλε) Hom. Il. 18, 11 6 κῆρα δ ἐγὼ τότε δέξομαι, ὁππότε κεν δὴ / Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι

5 Uni FR Vorlesung Tyrtaios, 11 W ἀλλ, Ἡρακλῆος γὰρ ἀνικήτου γένος ἐστέ, θαρσεῖτ οὔπω Ζεὺς αὐχένα λοξὸν ἔχει μηδ ἀνδρῶν πληθὺν δειμαίνετε, μηδὲ φοβεῖσθε, ἰθὺς δ ἐς προμάχους ἀσπίδ ἀνὴρ ἐχέτω, ἐχθρὴν μὲν ψυχὴν θέμενος, θανάτου δὲ μελαίνας κῆρας ὁμῶς αὐγαῖς ἠελίοιο φίλας. ἴστε γὰρ ὡς Ἄρεος πολυδακρύου ἔργ ἀΐδηλα, εὖ δ ὀργὴν ἐδάητ ἀργαλέου πολέμου, καὶ μετὰ φευγόντων τε διωκόντων τ ἐγέ νε σθε ὦ νέοι, ἀμφοτέρων δ ἐς κόρον ἠλάσατε. οἳ μὲν γὰρ τολμῶσι παρ ἀλλήλοισι μένοντες ἔς τ αὐτοσχεδίην καὶ προμάχους ἰέναι, παυρότεροι θνήσκουσι, σαοῦσι δὲ λαὸν ὀπίσσω τρεσσάντων δ ἀνδρῶν πᾶσ ἀπόλωλ ἀρετή. οὐδεὶς ἄν ποτε ταῦτα λέγων ἀνύσειεν ἕκαστα, ὅσσ, ἢν αἰσχρὰ πάθηι, γίνεται ἀνδρὶ κακά ἁρπαλέον γὰρ ὄπισθε μετάφρενόν ἐστι δαΐζειν ἀνδρὸς φεύγοντος δηΐωι ἐν πολέμωι αἰσχρὸς δ ἐστὶ νέκυς κατακείμενος ἐν κονίηισι νῶτον ὄπισθ αἰχμῆι δουρὸς ἐληλάμενος. ἀλλά τις εὖ διαβὰς μενέτω ποσὶν ἀμφοτέροισι στηριχθεὶς ἐπὶ γῆς, χεῖλος ὀδοῦσι δακών, μηρούς τε κνήμας τε κάτω καὶ στέρνα καὶ ὤμους ἀσπίδος εὐρείης γαστρὶ καλυψάμενος δεξιτερῆι δ ἐν χειρὶ τινασσέτω ὄβριμον ἔγχος, κινείτω δὲ λόφον δεινὸν ὑπὲρ κεφαλῆς ἔρδων δ ὄβριμα ἔργα διδασκέσθω πολεμίζειν, μηδ ἐκτὸς βελέων ἑστάτω ἀσπίδ ἔχων. ἀλλά τις ἐγγὺς ἰὼν αὐτοσχεδὸν ἔγχεϊ μακρῶι ἢ ξίφει οὐτάζων δήϊον ἄνδρ ἑλέτω. [ἐρείσας, καὶ πόδα πὰρ ποδὶ θεὶς καὶ ἐπ ἀσπίδος ἀσπίδ ἐν δὲ λόφον τε λόφωι καὶ κυνέην κυνέηι καὶ στέρνον στέρνωι πεπλημένος ἀνδρὶ μαχέσθω, ἢ ξίφεος κώπην ἢ δόρυ μακρὸν ἑλών. ὑμεῖς δ, ὦ γυμνῆτες, ὑπ ἀσπίδος ἄλλοθεν ἄλλος πτώσσοντες μεγάλοις βάλλετε χερμαδίοις δούρασί τε ξεστοῖσιν ἀκοντίζοντες ἐς αὐτούς, τοῖσι πανόπλοισιν πλησίον ἱστάμενοι. Auf, die ihr dem unbesiegten Geschlecht des Herakles angehört, fasst Mut! Noch trägt Zeus seinen Kopf nicht gebeugt (= Sklave). Fürchtet die Masse der Feinde nicht, sucht nicht die Flucht, sondern lasst den Krieger seinen Schild gerade der Front halten, das Leben verabscheuend, die schwarzen Todesgöttinnen hingegen freundlich aufnehmend wie die Strahlen der Sonne. Denn ihr wisst, wie entsetzlich die Werke des vielbeweinten Ares sind, kennt bestens die Wut des schrecklichen Kriegs, ihr wart mit den Verfolgten, mit den Verfolgern auch, junge Krieger, und von beidem habt ihr zur Genüge erfahren. Diejenigen, die zusammenbleiben und es wagen, in den Nahkampf mit der vordersten Schlachtreihe zu treten, fallen in kleiner Zahl und retten die Truppen hinter ihnen. Zittern den Kriegern die Knie, ist die ganze Tapferkeit dahin. Niemand ist wohl in der Lage, all dies in Worten aufzuzählen, was an Übeln dem Krieger widerfährt, wenn er schändlich sterben sollte. Verlocckend ist es nämlich, den Rücken eines fliehenden Gegners von hinten zu durchbohren im elenden Krieg. Schändlich ist der Leichnam, der im Staub liegt, den Rücken von hinten getroffen mit der Spitze der Lanze. Also: die Beine breit gespreizt, so soll man verharren, in die Erde gepflanzt beiss auf die Lippen man fest, Schenkel und Beine unten und Brust und Schultern bedeckt mit dem Bauch des breiten Schildes. In der rechten Hand schwinge man den harten Speer, über dem Kopf wehe der gewaltige Helmbusch. Gewaltige Taten vollbringend soll man Kampferfahrung sammeln, nicht ausser Reichweite der Geschosse stelle man sich, man hat ja einen Schild. Also man suche den Nahkampf mit der grossen Lanze oder dem Schwert, verletze den Feind und töte ihn. Fuss gesetzt gegen Fuss, Schild gestützt gegen Schild, Helmbusch im Helmbusch, Helm gegen Helm und Brust gegen Brust gepresst kämpfe man mit dem Feind, den Handgriff des Schwerts oder die lange Lanze fassend. Ihr Leichtbewaffneten, duckt euch von beiden Seiten unter den Schild und schleudert riesige Wurfsteine, lasst eure glatten Speere fliegen (?) gegen sie, aufgestellt nahe den Vollbewaffneten. Hom. Il. 13, οἳ γὰρ ἄριστοι κρινθέντες Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα δῖον ἔμιμνον, φράξαντες δόρυ δουρί, σάκος σάκεϊ προθελύμνῳ ἀσπὶς ἄρ ἀσπίδ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ ἀνήρ ψαῦον δ ἱππόκομοι κόρυθες λαμπροῖσι φάλοισι νευόντων, ὡς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν ἔγχεα δ ἐπτύσσοντο θρασειάων ἀπὸ χειρῶν σειόμεν οἳ δ ἰθὺς φρόνεον, μέμασαν δὲ μάχεσθαι. Denn der Achaier Edelste harrten der Troer gefaßt, und des göttlichen Hektors: Lanz' an Lanz' eindrängend, Schild mit Schild aufeinander, Schild an Schild gelehnt, an Helm Helm, Krieger an Krieger; die umflatterten Helme der Nickenden rührten geengt sich mit hellschimmernden Zacken: so dichtvereint war die Heer- Aber die Speer', unruhig in mutigen Händen bewegt, [schar; zitterten; entschlossen waren sie, entbrannten von Kampfgier.

6 Uni FR 6 Vorlesung Tyrtaios, 12 W οὔτ ἂν μνησαίμην οὔτ ἐν λόγωι ἄνδρα τιθείην οὔτε ποδῶν ἀρετῆς οὔτε παλαιμοσύνης, οὐδ εἰ Κυκλώπων μὲν ἔχοι μέγεθός τε βίην τε, νικώιη δὲ θέων Θρηΐκιον Βορέην, οὐδ εἰ Τιθωνοῖο φυὴν χαριέστερος εἴη, πλουτοίη δὲ Μίδεω καὶ Κινύρεω μάλιον, οὐδ εἰ Τανταλίδεω Πέλοπος βασιλεύτερος εἴη, γλῶσσαν δ Ἀδρήστου μειλιχόγηρυν ἔχοι, οὐδ εἰ πᾶσαν ἔχοι δόξαν πλὴν θούριδος ἀλκῆς οὐ γὰρ ἀνὴρ ἀγαθὸς γίνεται ἐν πολέμωι εἰ μὴ τετλαίη μὲν ὁρῶν φόνον αἱματόεντα, καὶ δηίων ὀρέγοιτ ἐγγύθεν ἱστάμενος. ἥδ ἀρετή, τόδ ἄεθλον ἐν ἀνθρώποισιν ἄριστον κάλλιστόν τε φέρειν γίνεται ἀνδρὶ νέωι. ξυνὸν δ ἐσθλὸν τοῦτο πόληΐ τε παντί τε δήμωι, ὅστις ἀνὴρ διαβὰς ἐν προμάχοισι μένηι νωλεμέως, αἰσχρῆς δὲ φυγῆς ἐπὶ πάγχυ λάθηται, ψυχὴν καὶ θυμὸν τλήμονα παρθέμενος, θαρσύνηι δ ἔπεσιν τὸν πλησίον ἄνδρα παρεστώς οὗτος ἀνὴρ ἀγαθὸς γίνεται ἐν πολέμωι. αἶψα δὲ δυσμενέων ἀνδρῶν ἔτρεψε φάλαγγας τρηχείας σπουδῆι δ ἔσχεθε κῦμα μάχης, αὐτὸς δ ἐν προμάχοισι πεσὼν φίλον ὤλεσε θυμόν, ἄστυ τε καὶ λαοὺς καὶ πατέρ εὐκλεΐσας, πολλὰ διὰ στέρνοιο καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης καὶ διὰ θώρηκος πρόσθεν ἐληλάμενος. τὸν δ ὀλοφύρονται μὲν ὁμῶς νέοι ἠδὲ γέροντες, ἀργαλέωι δὲ πόθωι πᾶσα κέκηδε πόλις, καὶ τύμβος καὶ παῖδες ἐν ἀνθρώποις ἀρίσημοι καὶ παίδων παῖδες καὶ γένος ἐξοπίσω οὐδέ ποτε κλέος ἐσθλὸν ἀπόλλυται οὐδ ὄνομ αὐτοῦ, ἀλλ ὑπὸ γῆς περ ἐὼν γίνεται ἀθάνατος, ὅντιν ἀριστεύοντα μένοντά τε μαρνάμενόν τε γῆς πέρι καὶ παίδων θοῦρος Ἄρης ὀλέσηι. εἰ δὲ φύγηι μὲν κῆρα τανηλεγέος θανάτοιο, νικήσας δ αἰχμῆς ἀγλαὸν εὖχος ἕληι, πάντες μιν τιμῶσιν, ὁμῶς νέοι ἠδὲ παλαιοί, πολλὰ δὲ τερπνὰ παθὼν ἔρχεται εἰς Ἀΐδην, γηράσκων δ ἀστοῖσι μεταπρέπει, οὐδέ τις αὐτὸν βλάπτειν οὔτ αἰδοῦς οὔτε δίκης ἐθέλει, πάντες δ ἐν θώκοισιν ὁμῶς νέοι οἵ τε κατ αὐτὸν εἴκουσ ἐκ χώρης οἵ τε παλαιότεροι. ταύτης νῦν τις ἀνὴρ ἀρετῆς εἰς ἄκρον ἱκέσθαι πειράσθω θυμῶι μὴ μεθιεὶς πολέμου. Ich möchte weder einen Mann nennen noch berücksichtigen wegen der Schnelligkeit seiner Füsse oder der Gewandtheit im Ringkampf, auch nicht, wenn er die gewaltige Körperkraft eines Zyklopen hätte und den thrakischen Boreas im Lauf besiegte, auch nicht, wenn er von anmutigerem Wuchs als Tithonos wäre und reicher noch als Midas und Kinyras auch nicht, wenn er königlicher wäre als der Tantalide Pelops und die honigzüngrige Stimme des Adrastos hätte, auch nicht, wenn er in allem ruhmreich wäre ausser in stürmischer Kraft. Denn ein Mann ist nicht vorzüglich im Krieg, wenn er nicht erträgt, blutiges Niedermetzeln anzusehen und nicht nach dem Feinde langt, indem er sich nahe aufstellt. Das ist Auszeichnung, das ist der höchste Preis unter den Menschen und für den jungen Mann am schönsten zu erlangen. Dies ist gemeinschaftlicher Vorteil für die Stadt und das ganze Volk, wenn ein Mann in vorderster Linie mit gespreizten Beinen verharrt, unablässig, keinen Gedanken an schmachvolle Flucht verschwendet, sein Leben riskiert und ein standfestes Herz zeigt, und mit Worten den Kameraden anspornt, dem er am nächsten steht. Ein solcher Mann ist vorzüglich im Krieg. Schnell schlägt er der Feinde Schlachtlinien zurück, die wilden. Mit seinem Eifer hemmt er die Woge der Schlacht. Wenn er fällt in der ersten Schlachtreihe, verliert er zwar sein Leben, bringt aber Ruhm über die Stadt, das Volk und seinen Vater, vielfach durch die Brust und den bauchigen Schild, auch durch den Brustharnisch von vorn getroffen. Ihn beweinen sowohl Jung als auch Alt, tief betrübt ist die ganze Stadt von heftigem Verlangen nach ihm. Sein Grab und seine Kinder sind berühmt unter den Menschen, auch seine Kindeskinder, und das ganze Geschlecht hernach. Niemals vergeht sein edler Ruhm oder sein Ansehen, sondern unsterblich ist, obwohl in der Erde begragen, derjenige, welchen Ares vernichtet, während er sich auszeichnet und standfest für sein Land und seine Kinder kämpft. Wenn er dem Los des niederstreckenden Todes entflieht und sich mit seinem Sieg glänzenden Ruhm durch den Speer erwirbt, ehren ihn alle, Jung und Alt gleichermassen. Sein Leben lang geniesst er viel Wonne, bevor er in den Hades geht, und im Alter zeichnet er sich vor seinen Mitbürgern aus. Niemand will ihm nicht den Respekt zollen oder das Recht einräumen, sondern alle weichen vor ihm und bieten ihm Platz an, die Jungen, die Gleichaltrigen und die Älteren gleichermassen. Jederman soll nun solcher Tugend Gipfel zu erreichen suchen im Herz, ohne dabei den Krieg zu vernachlässigen.

7 Uni FR 7 Vorlesung Archilochos 13 W κήδεα μὲν στονόεντα, Περίκλεες, οὔτέ τις ἀστῶν μεμφόμενος θαλίηις τέρψεται οὐδὲ πόλις τοίους γὰρ κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης ἔκλυσεν, οἰδαλέους δ ἀμφ ὀδύνηις ἔχομεν πνεύμονας. ἀλλὰ θεοὶ γὰρ ἀνηκέστοισι κακοῖσιν ὦ φίλ ἐπὶ κρατερὴν τλημοσύνην ἔθεσαν φάρμακον. ἄλλοτε ἄλλος ἔχει τόδε νῦν μὲν ἐς ἡμέας ἐτράπεθ, αἱματόεν δ ἕλκος ἀναστένομεν, ἐξαῦτις δ ἑτέρους ἐπαμείψεται. ἀλλὰ τάχιστα τλῆτε, γυναικεῖον πένθος ἀπωσάμενοι. Perikles, kein Bürger wird dir das Seufzen und die Trauer vorwerfen und freudige Feste begehen, auch die Stadt nicht. Denn solche Männer spülte die Woge des laut rauschenden Meeres weg, und unsere Lungen sind aufgeschwollen vom Schmerz. Doch die Götter schufen allen unheilbaren Leiden, mein Freund, ein Heilmittel : Geduld und Kraft, es zu ertragen. Einmal wird dieser betroffen, dann jener. Jetzt hat es uns heimgesucht, und wir beklagen laut eine blutige Wunde ; doch dann trifft es bald wieder andere. Auf denn, tragt es mit Fassung und reisst euch los vom weibischen Schmerz. 10 W. 2 ἀσπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ θάμνωι, ἔντος ἀμώμητον, κάλλιπον οὐκ ἐθέλων αὐτὸν δ ἐξεσάωσα. τί μοι μέλει ἀσπὶς ἐκείνη; ἐρρέτω ἐξαῦτις κτήσομαι οὐ κακίω. 14 W. 2 καὶ νέους θάρσυνε νίκης δ ἐν θεοῖσι πείρατα. 111 W. 2 ]ας καὶ λ.[ ( ) ]ορ.[ ( ) ]αλλη[ ]ν μιμν[ ]εναιδοιων[ ]ω κεινου[ ]ν ἐν ζοοῖσιδ[ ]εν κακην.[ ]η ς ἀλκῆς λ [ ]κ εινον π[ ]μ ενοιδ.[ Eines Schildes rühmt sich irgend ein Saier; bei einem Busch liess ich ihn, ein vortreffliches Stück, unfreiwillig zurück. Dafür rettete ich mich. Was kümmert mich jener Schild? Zum Teufel mit ihm : ich werde mir sogleich einen gleichwertigen erstehen. Und ermutige die Jungen. Der siegreiche Ausgang liegt bei den Göttern. beieinander? verharren? Schamgegend Jene(-) Unter den Lebenden schlecht(-) Mut 101 W. 2 ἑπτὰ γὰρ νεκρῶν πεσόντων, οὓς ἐμάρψαμεν ποσίν, χείλιοι φονῆές εἰμεν Denn sieben gefallene Leichname, die verfolgend wir ergriffen : Eintausend Totschläger sind wir. Semonides 2 W. 2 τοῦ μὲν θανόντος οὐκ ἂν ἐνθυμοίμεθα, εἴ τι φρονοῖμεν, πλεῖον ἡμέρης μιῆς. Wenn jemand stirbt, denken wir wohl nicht länger an ihn, wenn wir bei Verstand sind, als einen einzigen Tag. 3 W. 2 πολλὸς γὰρ ἥμιν ἐστὶ τεθνάναι χρόνος, ζῶμεν δ ἀριθμῶι παῦρα κακῶς ἔτεα. Denn zum Totsein haben wir viel Zeit, wir leben jedoch nur wenige Jahre, und auch diese schlecht.

8 Uni FR 8 Vorlesung Mimnermos 6 W. 2 αἲ γὰρ ἄτερ νούσων τε καὶ ἀργαλέων μελεδωνέων ἑξηκονταέτη μοῖρα κίχοι θανάτου. Hoffentlich bleibe ich ohne Krankheit und schlimme Sorgen und werde mit 60 Jahren vom Tod dahingerafft. 20 W. 2 ἀλλ εἴ μοι καὶ νῦν ἔτι πείσεαι, ἔξελε τοῦτο μηδὲ μέγαιρ, ὅτι σέο λῶιον ἐπεφρασάμην καὶ μεταποίησον, Λιγιαστάδη, ὧδε δ ἄειδε ὀγδωκονταέτη μοῖρα κίχοι θανάτου Wenn du auch jetzt noch auf mich hörst, so wähle dies sei nicht neidisch, weil ich dir bessere Ratschläge erteile und schreibe den Vers um, Sohn des Ligyastes, und singe so : Möge mich der Tod mit 80 Jahren dahinraffen W. 2 οὐ μὲν δὴ κείνου γε μένος καὶ ἀγήνορα θυμὸν τοῖον ἐμέο προτέρων πεύθομαι, οἵ μιν ἴδον Λυδῶν ἱππομάχων πυκινὰς κλονέοντα φάλαγγας Ἕρμιον ἂμ πεδίον, φῶτα φερεμμελίην [Ἀθήνη τοῦ μὲν ἄρ οὔ ποτε πάμπαν ἐμέμψατο Παλλὰς δριμὺ μένος κραδίης, εὖθ ὅ γ ἀνὰ προμάχους σεύαιθ αἱματόεν τος ἐν ὑσμίνηι πολέμοιο, πικρὰ βιαζόμενος δυσμενέων βέλεα οὐ γάρ τις κείνου δηίων ἔτ ἀμεινότερος φὼς ἔσκεν ἐποίχεσθαι φυλόπιδος κρατερῆς ἔργον, ὅτ αὐγῆισιν φέρετ ὠκέος ἠελίοιο. Die Kühnheit jenes und sein grosser Mut sind nicht vergleichbar, wie ich von den Alten erfahren habe, die sahen, wie er die dichtgedrängten Reihen der lydischen Reiterei vor sich her trieb über die Ebene des Hermos, der speertragende Mann. Pallas Athene schalt durchaus nicht seinen ungestümen Kampfeseifer, wenn er an vorderster Front vorwärtsstürmte im Schlachtgeschrei des blutigen Krieges, die scharfen Geschosse der Feinde unschädlich machend. Denn keiner der Feinde war ein noch besserer Mensch als er, um des harten Schlachtgetümmels Werk zu besorgen, solange er stürmte im gleissenden Licht der schnellen Sonne. Theognis v ἄγγελος ἄφθογγος πόλεμον πολύδακρυν ἐγείρει, Κύρν, ἀπὸ τηλαυγέος φαινόμενος σκοπιῆς. ἀλλ ἵπποισ ἔμβαλλε ταχυπτέρνοισι χαλινούς δήιων γάρ σφ ἀνδρῶν ἀντιάσειν δοκέω. οὐ πολλὸν τὸ μεσηγύ διαπρήξουσι κέλευθον, εἰ μὴ ἐμὴν γνώμην ἐξαπατῶσι θεοί. Ohne Worte entzündet der Bote den tränenreichen Kampf, Kyrnos, indem er auf der fernher strahlenden Warte erscheint. Auf, wirf den schnellfüssigen Pferden das Zaumzeug über! Den Feinden zum Kampf entgegentreten, das will ich sie sehen. Nicht gross ist der Zwischenraum: Bald schon sind sie da, falls nicht die Götter meinen Sinn täuschen. Simonides epigr. XXIIb Page ὦ ξεῖν, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι. Cic. Tusc. 1, 101 dic hospes Spartae nos te hic vidisse iacentes, dum sanctis patriae legibus obsequimur. Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl. Friedrich Schiller, Der Spaziergang, 179 Fremder, verkünde in Sparta, du habest uns hier liegen gesehen, wofern wir nur die heiligen Gesetze des Vaterlandes befolgen. Solon 4, W. 2 ἀστοὶ βούλονται χρήμασι πειθόμενοι / πλουτέουσιν δ ἀδίκοις ἔργμασι πειθόμενοι epigr. VI Page μνῆμα τόδε κλεινοῖο Μεγιστία, ὅν ποτε Μῆδοι Σπερχειὸν ποταμὸν κτεῖναν ἀμειψάμενοι, μάντιος, ὃς τότε Κῆρας ἐπερχομένας σάφα εἰδὼς οὐκ ἔτλη Σπάρτης ἡγεμόνας προλιπεῖν. Dies ist das Denkmal für den berühmten Megistias, den damals die Meder töteten, als sie über den Fluss Spercheios eindrangen. Als Seher wusste er damals genau, dass ihm der Tod bevorstand; trotzdem wollte er die Heerführer Spartas nicht im Stich lassen.

9 Uni FR 9 Vorlesung F 261 Poltera 1 δικαίως δ ἄν τις τούτους καὶ τῆς κοινῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας αἰτίους ἡγήσαιτο ἢ τοὺς ὕστερον ἐν ταῖς πρὸς Ξέρξην μάχαις νικήσαντας τούτων γὰρ τῶν πράξεων μνημονεύοντες οἱ μὲν βάρβαροι κατεπλάγησαν, οἱ δὲ Ἕλληνες παρωξύνθησαν πρὸς τὴν ὁμοίαν ἀνδραγαθίαν. καθόλου δὲ μόνοι τῶν πρὸ ἑαυτῶν διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀρετῆς εἰς ἀθανασίαν μετήλλαξαν. διόπερ οὐχ οἱ τῶν ἱστοριῶν συγγραφεῖς μόνον, ἀλλὰ πολλοὶ καὶ τῶν ποιητῶν καθύμνησαν αὐτῶν τὰς ἀνδραγαθίας ὧν γέγονε καὶ Σιμωνίδης, ὁ μελοποιός, ἄξιον τῆς ἀρετῆς αὐτῶν ποιήσας ἐγκώμιον, ἐν ᾧ λέγει τῶν ἐν Θερμοπύλαις θανόντων εὐκλεὴς μὲν ἁ τύχα, καλὸς δ ὁ πότμος, βωμὸς δ ὁ τάφος, προγόνων δὲ μνᾶστις, ὁ δ οἶτος ἔπαινος ἐντάφιον δὲ τοιοῦτον εὐρὼς οὔθ ὁ πανδαμάτωρ ἀμαυρώσει χρόνος. ἀνδρῶν ἀγαθῶν ὅδε σηκὸς οἰκέταν εὐδοξίαν Ἑλλάδος εἵλετο μαρτυρεῖ δὲ Λεωνίδας, ἀρετᾶς μέγαν λελοιπὼς κόσμον ἀέναόν τε κλέος. Version Page : τῶν ἐν Θερμοπύλαις θανόντων εὐκλεὴς μὲν ἁ τύχα, καλὸς δ ὁ πότμος, βωμὸς δ ὁ τάφος, πρὸ γόων δὲ μνᾶστις, ὁ δ οἶκτος ἔπαινος ἐντάφιον δὲ τοιοῦτον οὔτ εὐρὼς οὔθ ὁ πανδαμάτωρ ἀμαυρώσει χρόνος. ἀνδρῶν ἀγαθῶν ὅδε σηκὸς οἰκέταν εὐδοξίαν Ἑλλάδος εἵλετο μαρτυρεῖ δὲ καὶ Λεωνίδας, Σπάρτας βασιλεύς, ἀρετᾶς μέγαν λελοιπὼς κόσμον ἀέναόν τε κλέος. Mit Recht hält man diese wohl für die Begründer der gemeinsamen Freiheit aller Griechen, wie auch jene, die später in den Kämpfen gegen Xerxes obenaus schwangen. Denn wenn sie sich dieser Ereignisse erinnerten, waren die Barbaren höchst bestürzt, die Griechen hingegen wurden angetrieben zu gleichwertiger Tapferkeit. Im allgemeinen sind sie allein von denjenigen an ihrer statt der unglaublichen Tapferkeit wegen zur Unsterblichkeit gelangt. Deshalb sind es nicht nur die Geschichtsschreiber, sondern auch viele der Dichter, die ein Lob auf ihre Tapferkeit sangen. Darunter war auch Simonides, der Lyriker, der einen ihrer Tugend würdigen Lobgesang dichtete, worin er sagt / über die in den Thermopylen Gefallenen sagt : ruhmvoll ist ihr Geschick, schön ihr (Todes)los, ein Altar ihr Grab, Gedenken, ihr Schicksal ein Lobgesang. Ein solches Leichentuch wird weder Schimmel befallen noch die alles bezwingende Zeit auslöschen können. Nein, dieser Schrein tüchtiger Männer erwählte sich als Diener guten Ruf in ganz Griechenland. Als Zeuge dafür steht Leonidas, denn er hat grosse Zierde der Tugend und immerwährenden Ruhm hinterlassen. πρὸ γόων / οἶκτος οὔτ εὐρὼς δὲ καὶ {ὁ} Σπάρτας βασιλεύς Thuc. 2, 43, 3 ἀνδρῶν γὰρ ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, καὶ οὐ στηλῶν μόνον ἐν τῇ οἰκείᾳ σημαίνει ἐπιγραφή, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ μὴ προσηκούσῃ ἄγραφος μνήμη παρ ἑκάστῳ τῆς γνώμης μᾶλλον ἢ τοῦ ἔργου ἐνδιαιτᾶται. Diod. Sic. 11, 10, 4 11, 11, 1 οἱ μὲν οὖν μετὰ Λεωνίδου τὰς ἐν Θερμοπύλαις παρόδους τηροῦντες τοιοῦτον ἔσχον τοῦ βίου τὸ τέλος. Ὧν τὰς ἀρετὰς τίς οὐκ ἂν θαυμάσειεν; οἵτινες μιᾷ γνώμῃ χρησάμενοι τὴν μὲν ἀφωρισμένην τάξιν ὑπὸ Denn hervorragender Männer Grab ist jedes Land: nicht nur die Aufschrift auf einer Tafel zeugt in der Heimat von ihnen, auch in der Fremde wohnt, geistig, nicht stofflich, in jedermann ungeschriebenes Gedächtnis. [Landmann Diejenigen also, die mit Leonidas die Zugänge zu den Thermopylen bewachten, beendeten ihr Leben auf solche Weise. Wer bewunderte nicht ihren Mut? Sie, die nach gemeinsamem Beschluss die ihnen vom ganzen Griechentum

10 Uni FR 10 Vorlesung τῆς Ἑλλάδος οὐκ ἔλιπον, τὸν ἑαυτῶν δὲ βίον προθύμως ἐπέδωκαν εἰς τὴν κοινὴν τῶν Ἑλλήνων σωτηρίαν, καὶ μᾶλλον εἵλοντο τελευτᾶν καλῶς ἢ ζῆν αἰσχρῶς. zugewiesene Stellung nicht verliessen, ihr eigenes Leben mutig für die gemeinsame Sache der Griechen hingaben und es vorzogen, schön zu sterben als schändlich zu leben. epigr. VII Page εὐκλέας αἶα κέκευθε, Λεωνίδα, οἳ μετὰ σεῖο τῇδ ἔθανον, Σπάρτης εὐρυχόρου βασιλεῦ, πλείστων δὴ τόξων τε καὶ ὠκυπόδων σθένος ἵππων Μηδείων ἀνδρῶν δεξάμενοι πολέμῳ. Ruhmreiche birgt die Erde in sich, Leonidas, welche mit dir hier fielen, König des weiträumigen Spartas, weil sie sich dem Heer der unzähligen Pfeile sowie der schnellfüssigen Pferde der medischen Streiter im Krieg entgegenstellten. eleg. 11, W. 2 πατ]ρῴης ἡγεμόνες π[ό]λεος / τοὺς δ υἱὸς θείοιο Κλεο]μβ[ρ]ότου ἔξ[α]γ ἄριστ[ος / ] αγ. Παυσανίης epigr. XVII Page Ἑλλήνων ἀρχηγὸς ἐπεὶ στρατὸν ὤλεσε Μήδων, Παυσανίας Φοίβῳ μνῆμ ἀνέθηκε τόδε Der Anführer der Griechen, nachdem er das Heer der Meder vernichtet hatte, Pausanias, hat dem Apollon dieses Denkmal geweiht. Lysias, Epitaphios ἀλλ ὅμως οὐ τὸ πλῆθος τῶν ἐναντίων φοβηθέντες, ἀλλ ἐν τοῖς σώμασι τοῖς ἑαυτῶν κινδυνεύσαντες, τρόπαιον μὲν τῶν πολεμίων ἔστησαν, μάρτυρας δὲ τῆς αὑτῶν ἀρετῆς ἐγγὺς ὄντας τοῦδε τοῦ μνήματος τοὺς Λακεδαιμονίων τάφους παρέχονται. Gleichwohl fürchteten sie die Menge der Feinde nicht, sondern sie riskierten ihr eigenes Leben und errichteten ein Siegesdenkmal aus der Beute der Feinde; als Zeugnis ihres eigenen Mutes zeigen sie die Gräber der Lakedaimonier ab, die sich nahe dieses Denkmals (unserer Gefallenen) befindet. epigr. VIII Page εἰ τὸ καλῶς θνῄσκειν ἀρετῆς μέρος ἐστὶ μέγιστον, ἡμῖν ἐκ πάντων τοῦτ ἀπένειμε τύχη Ἑλλάδι γὰρ σπεύδοντες ἐλευθερίην περιθεῖναι κείμεθ ἀγηράτῳ χρώμενοι εὐλογίῃ. Wenn der schöne Tod der Gipfel der Tugend ist, so hat uns dies vor allen anderen das glückliche Los zugeteilt. Denn im Bestreben, Griechenland die Freiheit zu verschaffen liegen wir tot da, nicht ohne unsterblichen Ruhm zu geniessen. 290 Hes. Op τῆς δ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν ἀθάνατοι μακρὸς δὲ καὶ ὄρθιος οἶμος ἐς αὐτὴν καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον ἐπὴν δ εἰς ἄκρον ἵκηται, ῥηιδίη δὴ ἔπειτα πέλει, χαλεπή περ ἐοῦσα. Der Tugend haben die unsterblichen Götter Schweiss voran- Gesetzt. Lang und steil ist der Weg zu ihr, und zu Beginn steinig. Hat man den Gipfel erreicht, dann ist er bequem, wenngleich er mit Mühe verbunden bleibt. Thuc. 2, 34, 6-7 ἀνὴρ ᾑρημένος ὑπὸ τῆς πόλεως, ὃς ἂν γνώμῃ τε δοκῇ μὴ ἀξύνετος εἶναι καὶ ἀξιώσει προήκῃ, λέγει ἐπ αὐτοῖς ἔπαινον τὸν πρέποντα Ein von der Stadt gewählter Mann, dem es nicht an Vernunft zu mangeln schien und der sich durch sein Ansehen auszeichnete. Dem. In Lept. 141 μόνοι τῶν πάντων ἀνθρώπων ἐπὶ τοῖς τελευτήσασι δημοσίᾳ ποιεῖτε λόγους ἐπιταφίους, ἐν οἷς κοσμεῖτε τὰ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἔργα. Als einzige auf der Welt hält ihr in aller Öffentlichkeit eine Grabesrede auf die Gefallenen, worin ihr die Taten der grossen Männer rühmt. Lyc. In Leocr. 1 ἐπίστασθε ὦ Ἀθηναῖοι μόνοι τῶν Ἑλλήνων τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας τιμᾶν Als einzige der Griechen, liebe Athener, versteht ihr euch darauf, die grossen Männer zu ehren.

Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien

Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien I. Mensch und Tier II. Kulturentstehung III. Ursprung von Recht und Gerechtigkeit IV. Ursprung der Religion V. Sprache als Kulturmerkmal I. Mensch und

Διαβάστε περισσότερα

1. Lektion: Alphabet

1. Lektion: Alphabet Vorwort und Inhalt 3 Ergänzend zum Buch benötigen Sie eine Kurzgrammatik, z. B. Grammateion (oebv). Benützen Sie Kantharidion Interaktiv zur Festigung der Grammatik. Für die Durchnahme einer Lektion stehen

Διαβάστε περισσότερα

5. Fastensonntag (A): Joh 11,1-45

5. Fastensonntag (A): Joh 11,1-45 5. Fastensonntag (A): Joh 11,1-45 Analyse Stellenwert der Perikope im Kontext des Johannesevangeliums Die Perikope von der Auferweckung des Lazarus ist, abgesehen von der Passionsgeschichte, die längste

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ Γονυκλισίας Ἀκολουθίαν Montag nach Pfingsten, des Heiligen Geistes Kniebeugungs-Vesper Himmlischer König, Tröster, Du

Διαβάστε περισσότερα

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4 INHALT Einleitung... Iambographie Archilochos von Paros... Semonides von Amorgos... Elegie Kallinos von Ephesos... Mimnermos von Kolophon... Tyrtaios von Sparta... Solon von Athen... Theognis von Megara...

Διαβάστε περισσότερα

Korrekturheft Griechisch

Korrekturheft Griechisch Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung Korrekturheft Griechisch Haupttermin 2012/13 1 Hinweise zur Korrektur Allgemeine Hinweise Die Kandidat/innen wurden gebeten, ihre Übersetzungen

Διαβάστε περισσότερα

Gedächtnis der Enthauptung des heiligen, verehrten Propheten, Vorläufers und Täufers Johannes am 29. August

Gedächtnis der Enthauptung des heiligen, verehrten Propheten, Vorläufers und Täufers Johannes am 29. August Ἀκολουθία Τοῦ Εσπερινοῦ Vespergottesdienst Μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου τῃ κθ τοῦ Ἀυγούστου Gedächtnis der Enthauptung des heiligen,

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/107104

Διαβάστε περισσότερα

EINE PATHOLOGISCH-MYTHOLOGISCHE ÜBEH DIE ALPTRÄUME UND ALPDÄMONEN VON WILHELM HEINRICH ROSCHER

EINE PATHOLOGISCH-MYTHOLOGISCHE ÜBEH DIE ALPTRÄUME UND ALPDÄMONEN VON WILHELM HEINRICH ROSCHER Ε Ρ FI I ALT Ε S, EINE PATHOLOGISCH-MYTHOLOGISCHE ABHANDLUNG ÜBEH DIE ALPTRÄUME UND ALPDÄMONEN DES KLASSISCHEN ALTERTUMS VON WILHELM HEINRICH ROSCHER Des XX. Bandes der Abhandlungen der philologisch-historischen

Διαβάστε περισσότερα

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die W.W. WAAGE, die: 1) [Gerät zum Wiegen]: a) η ζυγαριά: ich stieg (ich stellte) mich [im Badezimmer] auf die Waage ανέβηκα στη ζυγαριά b) ο ζυγός: Die Energiebilanz des Organismus ist wie eine Waage, die

Διαβάστε περισσότερα

Pan als Allgott. Willi. H. Roscher.

Pan als Allgott. Willi. H. Roscher. Pan als Allgott. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung von Willi. H. Roscher. Mit 3 Abbildungen im Text. Es ist, so viel ich weiss, eine noch ungelöste Frage, wie, wann und wo Pan (== Πάων, d. i.»der

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 BERICHT ÜBER DEN JAHRESKONGRESS DER DEUTSCH-HELLENISCHEN WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG Düsseldorf, 1. und 2. November

Διαβάστε περισσότερα

GRIECHEN AUS PONTOS & GRIECHISCHE REVOLUTION 1821 ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

GRIECHEN AUS PONTOS & GRIECHISCHE REVOLUTION 1821 ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 GRIECHEN AUS PONTOS & GRIECHISCHE REVOLUTION 1821 ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 35 JAHRE VEREINIGUNG DER GRIECHEN AUS PONTOS IN DER SCHWEIZ- DIE TANZGRUPPEN 35 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ- TA XΟΡΕΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Die Schulbücher von. Nikos und Galateia Kazantzaki. Verfasserin. Anika Hamacher. angestrebter akademischer Grad

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Die Schulbücher von. Nikos und Galateia Kazantzaki. Verfasserin. Anika Hamacher. angestrebter akademischer Grad DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Die Schulbücher von Nikos und Galateia Kazantzaki Verfasserin Anika Hamacher angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. Phil.) Wien, 2010 Studienkennzahl

Διαβάστε περισσότερα

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne 1 Z ELEGII THEOGNISA Ὦ ἄνα, Λητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος, οὔποτε σεῖο λήσομαι ἀρχόμενος οὐδ' ἀποπαυόμενος, ἀλλ' αἰεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἔν τε μέσοισιν ἀείσω σὺ δέ μοι κλῦθι καὶ ἐσθλὰ δίδου. 5 Φοῖβε ἄναξ,

Διαβάστε περισσότερα

W illy Brandt Anmerkungen zu einem Freund ΒΙΛΙ ΜΠΡΑΝΤ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΙΠΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ. Basil P. Mathiopoulos

W illy Brandt Anmerkungen zu einem Freund ΒΙΛΙ ΜΠΡΑΝΤ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΙΠΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ. Basil P. Mathiopoulos Basil P. Mathiopoulos H E R A U S G E B E R Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung Der Vorstand Karsten Brenner, Ministerialdirektor a. D. (Vorsitzender) Prof. Dr. Dieter Dowe Prof. Dr. Klaus Schönhoven R

Διαβάστε περισσότερα

INHALT. Aischylos. Sophokles. Euripides. Der gefesselte Prometheus...S. 2. Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23

INHALT. Aischylos. Sophokles. Euripides. Der gefesselte Prometheus...S. 2. Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23 1 INHALT Aischylos Der gefesselte Prometheus...S. 2 Sophokles Elektra...S. 10 Ödipus in Kolonos...S. 23 Euripides Hippolytos...S. 26 Medea...S. 38 Der wahnsinnige Herakles...S. 51 Neu herausgegeben und

Διαβάστε περισσότερα

ERGEBNISSE DER ARBEIT AM KOMMENTAR ZU EPIKURS BRIEF AN MENOIKEUS: EP. MEN. 124*

ERGEBNISSE DER ARBEIT AM KOMMENTAR ZU EPIKURS BRIEF AN MENOIKEUS: EP. MEN. 124* JAN ERIK HESSLER ERGEBNISSE DER ARBEIT AM KOMMENTAR ZU EPIKURS BRIEF AN MENOIKEUS: EP. MEN. 124* A) Vorbemerkung Epikurs Brief an Menoikeus, eine Epitome der Ethik des Kepos, enthält einen theologischen

Διαβάστε περισσότερα

Hauptseminar: Die Urgemeinde

Hauptseminar: Die Urgemeinde Theologische Fakultät Kochstr. 6, D 91054 Erlangen Institut für Neues Testament I Professor Dr. Peter Pilhofer www.die-apostelgeschichte.de Wintersemester 2004/2005 Hauptseminar: Die Urgemeinde Texte zum

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ 1 1. Ἰσοκράτης, Αἰγινητικός, 1-2 Ἐνόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, οὕτω καλῶς βεβουλεῦσθαι περὶ τῶν αὑτοῦ Θρασύλοχον ὥστε μηδέν ἄν ποτ ἐλθεῖν ἐναντία πράξοντα ταῖς διαθήκαις αἷς

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα

Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα Σε ία επιτυχηένη εκδήλωση που πραγατοποιήθηκε στις 21.02.11 οι Έλληνες του Βούπερταλ έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα για το

Διαβάστε περισσότερα

Π λούσια σε εντυπώσεις, ιδέες και εμπειρίες η φετινή 66η

Π λούσια σε εντυπώσεις, ιδέες και εμπειρίες η φετινή 66η ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA Gnomi Elliniki Η εφημερίδα που διαβάζεται! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 15ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 173 www.elliniki-gnomi.eu

Διαβάστε περισσότερα

S.S. SAAL, der: der Gerichtssaal η αίθουσα (του) δικαστηρίου. SAARLAND [deutsches Bundesland] το Κρατίδιο του Σάαρ

S.S. SAAL, der: der Gerichtssaal η αίθουσα (του) δικαστηρίου. SAARLAND [deutsches Bundesland] το Κρατίδιο του Σάαρ S.S. SAAL, der: der Gerichtssaal η αίθουσα (του) δικαστηρίου SAARLAND [deutsches Bundesland] το Κρατίδιο του Σάαρ SAATGUT, das ο σπόρος [bzw. auch:] οι σπόροι SACHE, die: 1) [is von Objekt, Gegenstand]:

Διαβάστε περισσότερα

ZENI SÙ EN ISE ETTÙ STI KALIMERA

ZENI SÙ EN ISE ETTÙ STI KALIMERA ZENI SÙ EN ISE ETTÙ STI KALIMERA Gassner Gehrer Rachbauer Du bist keine Fremde hier in Kalimera Auf den Spuren griechischer Kulur außerhalb Griechenlands Ξένη δεν είσαι εσύ εδώ στην Καλημέρα Επί τα ίχνη

Διαβάστε περισσότερα

DISSERTATION. Titel der Dissertation

DISSERTATION. Titel der Dissertation 1 DISSERTATION Titel der Dissertation Platons Biologie und Krankheitslehre Beurteilung anatomischer, physiologischer und pathophysiologischer Konzeptionen in Timaeus 69ff. Verfasser Mag.phil. Dr.med.univ.

Διαβάστε περισσότερα

DER GENOZID - DURCH DIE AUGEN VON THEA HALO H ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ THEA HALO PANAJIA SOUMELA - UNSERE MUTTER GOTTES

DER GENOZID - DURCH DIE AUGEN VON THEA HALO H ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ THEA HALO PANAJIA SOUMELA - UNSERE MUTTER GOTTES DER GENOZID - DURCH DIE AUGEN VON THEA HALO H ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ THEA HALO PANAJIA SOUMELA - UNSERE MUTTER GOTTES ΠAΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - T ΕΜΕΤΕΡΟΝ Η ΠΑΝΑΪΑ Περιοδική Έκδοση της Ένωσης Ποντίων

Διαβάστε περισσότερα

Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν. Τῶν αὐτῶν ἑπτὰ σοφών Γνώμαι. Βίαντος. Πιττακοῦ. Περιάνδρου τοῦ Σοφοῦ. Κλεοβούλου

Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν. Τῶν αὐτῶν ἑπτὰ σοφών Γνώμαι. Βίαντος. Πιττακοῦ. Περιάνδρου τοῦ Σοφοῦ. Κλεοβούλου Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν Επιμέλεια Έκδοσης: Διηνέκης Ποντικός http://dienekes.angeltowns.net/ Βίαντος Ε ἰς κάτοπτρον ἐμβλέψας θεώρει, καὶ εἰ μὲν καλὸς φαίνῃ, ἄξια τούτου πρᾶττε, εἰ δὲ αἰσχρός, τὸ τῆς ὄψεως

Διαβάστε περισσότερα

Die Bibel. Das Buch der Bücher

Die Bibel. Das Buch der Bücher Die Bibel Das Buch der Bücher Die Bibel eine ganze Bücherei Das AT die jüdische Heilige Schrift Gesetz (Thora) Propheten (Nebiim) Schriften (Ketubim) Das AT wie es Jesus kannte Lk.24,44: [...] Es muß alles

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ SCHWARZBUCHES DER BESATZUNG

ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ SCHWARZBUCHES DER BESATZUNG ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ SCHWARZBUCHES DER BESATZUNG Β έκδοση συµπληρωµένη και διορθωµένη Zweite ergänzte und korrigierte Ausgabe ΑΘΗΝΑ ATHEN 2006 Επιτροπή α έκδοσης της «ΜΑΥΡΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ» Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνα 18 Μαΐου 2012 Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, Ήρθα σήμερα να σας συναντήσω στην Αθήνα, διότι έχω την αίσθηση

Διαβάστε περισσότερα