ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 11.2.2 της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου)"

Transcript

1 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου: «Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου)

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ A. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 1 ΜΕΡΟΣ Γ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΔΕΙΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ, ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ... 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Τμήμα: Ελευσίνα - Κόρινθος (πλην τμήματος Κακιάς Σκάλας)... 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Τμήμα: Α/Κ Αρχαίας Κορίνθου - Α/Κ Κ1 Παράκαμψη Πάτρας... 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Τμήμα: Α/Κ Μυντιλογλίου Αμαλιάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Τμήμα: Αμαλιάδα - Πύργος Τσακώνα ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ i

3 A. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με βάση την Σύμβαση Παραχώρησης (άρθρο ) ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης να συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου που υποβάλλεται στην Υπηρεσία εντός ενός μηνός από τη σύνταξή της. Η παρούσα αποτελεί την πρώτη «Εξαμηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης». Τα στοιχεία της κάθε εξαμηνιαίας έκθεσης περιβαλλοντικής διαχείρισης θα αποτελούν μέρος της Ετήσιας Έκθεσης η οποία θα υποβάλλεται στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ έως την 31 η Ιανουαρίου κάθε έτους και καθ όλη την διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης. Λόγω του ότι η υποβολή της 1 ης εξαμηνιαίας έκθεσης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Έργου συμπίπτει, χρονικά, με την υποβολή της 1 ης Ετήσια Έκθεσης, η έκθεση που υποβάλλεται είναι κοινή και τα επιμέρους θέματα προς ανάλυση καλύπτονται από την παρούσα. Στον διαδικτυακό τόπο (internet site) που δημιούργησε και διατηρεί ο Παραχωρησιούχος, με βάση την Σύμβαση Παραχώρησης, θα δημοσιοποιούνται οι ανωτέρω εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις. Η παρούσα έκθεση περιβαλλοντικής διαχείρισης καλύπτει την περίοδο έως Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο της Σύμβασης Παραχώρησης, και το άρθρο 2.4 παράγραφοι 11 και 12 του Προσαρτήματος 2 Ε.Σ.Υ., ο Παραχωρησιούχος συνέστησε Υπηρεσία Περιβάλλοντος με εξειδικευμένο επιστήμονα ως Υπεύθυνο Περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί το σύνδεσμο με τις καθ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. Η Υπηρεσία αυτή αναπτύχθηκε με στόχο την περιβαλλοντική διαχείριση του Έργου καθ όλη την Περίοδο Παραχώρησης και είναι υπεύθυνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, την υποβολή των απαιτούμενων περιοδικών εκθέσεων και αναφορών, καθώς και για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου. Για το λόγο αυτό έχουν εξασφαλισθεί, από τον Παραχωρησιούχο, οι αναγκαίοι πόροι τόσο για την υλικοτεχνική υποδομή όσο και για την απαραίτητη στελέχωση της Υπηρεσίας. Παράλληλα, στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων ο Κατασκευαστής έχει αναπτύξει Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) του Έργου, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2004. Το ΣΠΔ περιλαμβάνει τόσο την οργανωτική δομή, δράσεις σχεδιασμού, κατανομή αρμοδιοτήτων, τεχνικές μεθόδους, διαδικασίες, καθώς και διεργασίες για την ανάπτυξη, εφαρμογή, επίτευξη, αναθεώρηση και υποστήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής του Κατασκευαστή, όσο και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του Έργου. Το ΣΠΔ αποτελεί το βασικό και γενικό πλαίσιο διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων, ενώ οι διαδικασίες και οδηγίες αφορούν στον ορθολογικό τρόπο και αντιμετώπιση/διαχείριση κάθε περιβαλλοντικού θέματος, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις εκάστοτε αποφάσεις. Το ΣΠΔ καθώς και οι διαδικασίες/οδηγίες περιβαλλοντικής διαχείρισης ευρίσκονται στην διάθεση των, σχετιζόμενων με το Έργο, αρμόδιων αρχών. ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1

4 Γ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η πορεία πρόοδος των εργασιών κατασκευής του Έργου, υποβάλλεται από την κατασκευαστική Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ προς τον Παραχωρησιούχο μέσω των μηνιαίων εκθέσεων προόδου μελετών κατασκευών. Η πορεία πρόοδος της Λειτουργίας του Έργου, υποβάλλεται από την εταιρεία Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε. προς τον Παραχωρησιούχο μέσω των μηνιαίων εκθέσεων λειτουργίας. Στο Παράρτημα Α, του Προσαρτήματος 2 της Σύμβασης Παραχώρησης αναφέρονται οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) και ο Νόμος που συνθέτουν την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Έργου, τα οποία αποτελούν τον κορμό για την παρακολούθηση της προόδου των περιβαλλοντικών θεμάτων του Έργου. Πιο αναλυτικά: 1. Νόμος 2338/1995, Α/Κ Θήβας Διόδια Ελευσίνας 2. ΚΥΑ / , Ελευσίνα Κόρινθος (πλην τμήματος Κακιάς Σκάλας) 3. ΚΥΑ / ,Κακιά Σκάλα 4. ΚΥΑ 92073/ , Ισθμός Α.Κ. Αρχαία Κόρινθος 5. ΚΥΑ / , Α/Κ Αρχαίας Κορίνθου Α/Κ Κ1 Παράκαμψη Πάτρας 6. ΚΥΑ / , Α/Κ Κ1 Παράκαμψη Πάτρας Ημικόμβο Μυντιλογλίου 7. ΚΥΑ / , Α/Κ Μυντιλογλίου - Αμαλιάδα 8. ΚΥΑ / , Αμαλιάδα Τσακώνα Τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και κατά την φάση λειτουργίας εφαρμόζονται διαδικασίες και οδηγίες περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργασιών, με στόχο την τήρηση των όρων και περιορισμών των ανωτέρω αποφάσεων. 2. ΑΔΕΙΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ Στα πλαίσια της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των απαιτούμενων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων εκπονούνται και υποβάλλονται Ειδικές Τεχνικές Μελέτες Εφαρμογής (ΕΤΜΕ) συνοδών έργων προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, προς έγκριση και αδειοδότηση. Τα Παραρτήματα 1,2,3 &4 της παρούσας που συντάχθηκαν από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της κατασκευαστικής Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ παρουσιάζουν τη συμμόρφωση του έργου με βάση τις σχετικές Κ.Υ.Α. περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα πάσης φύσεως απόβλητα διαχειρίζονται με βάση την κείμενη νομοθεσία και των περιορισμών/απαιτήσεων των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα νέα τμήματα του Έργου. Για τη διαχείριση των αποβλήτων έχει συνταχθεί από την κατασκευαστική Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ η αντίστοιχη «Διαδικασία Διαχείρισης Αποβλήτων», όπου καταγράφεται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και ο τρόπος/οδηγίες διαχείρισης τους ενώ αντιστοίχως και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία λαμβάνει χώρα η διαχείριση των αποβλήτων από το Λειτουργό. Έως σήμερα έχουν παραχθεί πολύ μικρές ποσότητες αποβλήτων οι οποίες έχουν τύχει της προβλεπόμενης διαχείρισης. ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2

5 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ, ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Η κατασκευαστική Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ σχεδιάζει, εκπονεί και εφαρμόζει πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του Έργου, βάσει σχετικής μελέτης, για την συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του Έργου. Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει και την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου με μόνιμους και περιοδικούς σταθμούς μέτρησης θορύβου και αέριων ρύπων, σε θέσεις που θα εγκριθούν από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, κατ απαίτηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του Έργου. Το πρόγραμμα και η μεθοδολογία παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων (Ε.Σ.Υ., άρθρο 2.4.2) θα υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Η διαχείριση της ποιότητας της ατμόσφαιρας καθώς και η ελαχιστοποίηση της όχλησης από το θόρυβο, λόγω της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου αποτελεί κύριο στόχο τόσο του Κατασκευαστή, όσο και του Λειτουργού του Έργου. Για τον σκοπό αυτό εκπονείται, από τον Κατασκευαστή, πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου του Έργου κατά την φάση της κατασκευής. Το πρόγραμμα αυτό ήδη έχει ξεκινήσει από τα υφιστάμενα τμήματα «Ελευσίνα-Κόρινθος» και «Α/Κ Κ1 Παράκαμψη Πάτρας Ημικόμβο Μυντιλογλίου». Στα τμήματα αυτά πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στα πλαίσια εκπόνησης «Ειδικής Ακουστικής Μελέτης εφαρμογής ηχοπετασμάτων». Επίσης κατά την λειτουργία του αυτοκινητόδρομου θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικές ηχομετρήσεις με παράλληλη παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου, ανά εξάμηνο ή και λιγότερο. Η διαχείριση των υδατικών πόρων θα γίνει με βάση την κείμενη νομοθεσία και των περιορισμών/απαιτήσεων των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα νέα τμήματα του Έργου. 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Με βάση τη «διαδικασία έκτακτων αναγκών» της κατασκευαστικής Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ, υπάρχει πρόβλεψη διαχείρισης και αντιμετώπισης συμβάντων «πυρκαγιάς πρασίνου», καθώς και περιβαλλοντικού ατυχήματος π.χ. διαρροής ουσιών κλπ. ενώ ο Λειτουργός έχει αντιστοίχως αναπτύξει τις σχετικές διαδικασίες. Στις διαδικασίες οδηγίες διαχείρισης τέτοιων θεμάτων, θα γίνεται άμεση σύνδεση και συνεργασία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Παραχωρησιούχου με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της κατασκευαστικής Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ, του Λειτουργού και των λοιπών εμπλεκομένων τμημάτων της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. 6. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Η κατασκευαστική Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ βρίσκεται σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. Βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης και της Σύμβασης Μελετών Κατασκευών, η Κ/Ξ είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση δοκιμαστικών αρχαιολογικών τομών κατόπιν υποδείξεως της σχετικής αρχαιολογικής υπηρεσίας. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στις θέσεις που περιγράφονται στην Σύμβαση Παραχώρησης (άρθρο 13.1) και που παρουσιάζουν σημαντικές πιθανότητες να αποκαλυφθούν Αρχαιολογικά Ευρήματα. ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Τμήμα: Ελευσίνα - Κόρινθος (πλην τμήματος Κακιάς Σκάλας), [AKF G 02030] Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 α β1 β2 β3 β4 γ δ1, δ2, δ9 δ3 δ4 δ5 δ6 δ7, δ8 δ10 δ11 δ12 δ13 1η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ & ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα: Ελευσίνα - Κόρινθος (πλην τμήματος Κακιάς Σκάλας) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Ref : FOR GGX ENV XXXX AKF G Revision : A- Date : 29/01/09 Παράρτημα 1 Λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όλα τα όρια τιμών εκπομπών ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων. Λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε Νομαρχιακές αποφάσεις. Λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όλα τα μέτρα και οι περιορισμοί για την διαχείριση μεταχειρισμένων ορυκτελαίων. Λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όλα τα μέτρα και οι περιορισμοί για την διάθεση τοξικών αποβλήτων. Λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όλα τα όρια τιμών στάθμης θορύβου και δονήσεων. Για την ορθή παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων, εκπονείται Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου, όπου λαμβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόμενα. Εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι πόροι για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών που αφορούν στα έργα προστασίας του περιβάλλοντος. Εκπονούνται και θα υποβληθούν ΕΤΜΕ συνοδών έργων στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ προς έγκριση και αδειοδότηση. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος αποτελεί τον σύνδεσμο του Παραχωρησιούχου με τις καθ' ύλη αρμόδιες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, είναι υπεύθυνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων, την υποβολή των απαιτούμενων περιοδικών εκθέσεων και αναφορών, καθώς και για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου. Για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Αρχαιολογικό Νόμο θα τηρηθεί ο όρος περί έγκαιρης ειδοποίησης / ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών τόσο στις περιπτώσεις εκσκαφικών εργασιών σε θέσεις αρχαιολογικών χώρων όσο και για τις θέσεις των εργοταξίων, απόληψης και απόθεσης υλικών για την κατασκευή του έργου. Για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Δασική Νομοθεσία, σχετικά με επεμβάσεις εντός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι/περιορισμοί. Σημειώνεται, ότι υπάρχει συνεργασία και συνεχής ενημέρωση των οικείων Δασικών Υπηρεσιών. Έχουν ανατεθεί, εκπονούνται και θα υποβληθούν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου απαιτείται, οι αντίστοιχες ΕΤΜΕ. 1 Η αλφαριθμητική αρίθμηση της πρώτης στήλης είναι ίδια με αυτή της ΚΥΑ του τμήματος που αφορά ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 4

7 δ14 δ15 δ16 δ17 δ18 δ19 δ20 δ21 δ22 δ23 δ24 δ25, δ26 δ27 δ28 δ29 δ30 ε1 ε2 στ, ζ, η, ι θ Έχει συνταχθεί "διαδικασία εκτάκτων αναγκών" η οποία καλύπτει θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Έχουν ανατεθεί, εκπονούνται και θα υποβληθούν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ οι σχετικές ΕΤΜΕ που αφορούν χώρους εγκατάστασης εργοταξίων, παρασκευαστηρίων κ.α. όπου λαμβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι/περιορισμοί. Ο όρος αυτός τηρείται και έχει ληφθεί υπόψη στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου. Ο όρος αυτός τηρείται και έχει ληφθεί υπόψη στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου. Οι όροι/περιορισμοί θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση της φυτοτεχνικής μελέτης. Έχει ανατεθεί και εκπονείται η αντίστοιχη φυτοτεχνική και δασοτεχνική μελέτη. Ο όρος τηρείται και τηρείται αρχείο όλων των ηχομετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Η εξειδίκευση των μέτρων (π.χ. ηχοπετάσματα) που πρέπει να ληφθούν σε θέσεις που εμφανίζονται υπερβάσεις αποτελεί αντικείμενο ειδικής μελέτης που εκπονείται και θα υποβληθεί στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Για τα ΣΕΑ και τα ΚΕΣ θα εκπονηθούν ΕΤΜΕ και θα υποβληθούν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, στις οποίες θα εξειδικεύονται τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους και περιορισμούς. Με την παρούσα υποβάλλεται η σχετική ετήσια έκθεση. Ο όρος θα τηρηθεί. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ λαμβάνονται υπόψη. Τα ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση των Μελετών. Οι απαιτήσεις / περιορισμοί των όρων θα τηρηθούν στο μέλλον, όπου καταστεί αναγκαίο. Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι (ΚΥΑ / ), καθώς και η ΜΠΕ του Έργου βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας καθώς και στο συντονιστικό εργοτάξιο του Έργου. ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Τμήμα: Α/Κ Αρχαίας Κορίνθου - Α/Κ Κ1 Παράκαμψη Πάτρας, [AKF G 02031] 1η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ & ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα: Α/Κ Αρχαίας Κορίνθου - Α/Κ Κ1 Παράκαμψη Πάτρας Ref : FOR GGX ENV XXXX AKF G Revision : A- Date : 29/01/09 Παράρτημα 2 Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 α β γ δ1 δ1.1 δ1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όλα τα όρια τιμών εκπομπών ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων. Λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όλα τα όρια τιμών στάθμης θορύβου και δονήσεων. Για την ορθή παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων και την αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων, εκπονείται Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου, όπου λαμβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόμενα. Για την ορθή παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων, εκπονείται Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου, όπου λαμβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόμενα. Εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι πόροι για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών που αφορούν στα έργα προστασίας του περιβάλλοντος, αποκατάστασης δικτύων κοινής ωφέλειας και ανασκαφικών ερευνών. ΛΑΤΟΜΕΙΑ Θέση: ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υποβολή στην ΕΥΠΕ την 27/11/2007 με α.π. DIR/GSI/TKA/STB/L/2008/ Λάβαμε αρνητική απάντηση λόγω ένστασης από την Αρχαιολογία (α.π ) την 17/11/2008 Κατάθεση τεχνικής μελέτης στο Υπουργείο Ανάπτυξης την 24/07/2008 με α.π. DIR/AST/TKA/STC/A/2008/ Θέση: ΚΑΙΣΑΡΙ δ2 Υποβολή στην ΕΥΠΕ την 10/09/2008 με α.π. DIR-AST-ACE-STB-L-2008_ Κατάθεση τεχνικής μελέτης στο Υπουργείο Ανάπτυξης την 08/10/2008 με α.π. DIR/AST/ACE/STC/L/2008/ Θέση: ΠΙΤΣΑ Υποβολή στην ΕΥΠΕ την 10/09/2008 με α.π. DIR-AST-ACE-STB-L-2008_ Κατάθεση τεχνικής μελέτης στο Υπουργείο Ανάπτυξης την 19/11/2008 με α.π. DIR/AST/ACE/STC/L/2008/ Θέση: ΠΑΛΙΟΒΟΥΝΑ 1 Η αλφαριθμητική αρίθμηση της πρώτης στήλης είναι ίδια με αυτή της ΚΥΑ του τμήματος που αφορά ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 6

9 Υποβολή στην ΕΥΠΕ την 29/10/2007 με α.π. DIR/GSI/TKA/STB/L/2007/ Κατάθεση τεχνικής μελέτης στο Υπουργείο Ανάπτυξης την 08/01/2008 με α.π. DIR/GSI/TKA/STC/L/2008/ δ2 δ2.1 δ2.2 δ3 δ3.1 δ3.2 δ3.3 ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ Θέση: ΚΑΜΑΡΙ Υποβολή στην ΕΥΠΕ την 07/05/2008 με α.π. DIR/AST/ACE/STB/L/2008/ Θέση: ΚΕΡΥΝΙΤΗΣ Υποβολή στην ΕΥΠΕ την 01/08/2008 με α.π. DIR/AST/TKA/STB/A/2008/ ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ Π. ΚΡΑΘΙΣ (ποτάμια) Υποβολή στην ΕΥΠΕ την 05/12/2008 με α.π. DIR/AST/ACE/STB/L/2008/ Π. ΚΡΑΘΙΣ (ορυκτά) Υποβολή στην ΕΥΠΕ την 11/07/2008 με α.π. DIR/AST/ACE/STB/L/2008/ Π. ΜΕΓΑΝΙΤΑΣ Υποβολή στην ΕΥΠΕ την 30/10/2008 με α.π. DIR/AST/ACE/STB/L/2008/ Π. ΦΟΙΝΙΚΑΣ Υποβολή στην ΕΥΠΕ την 08/10/2008 με α.π. DIR/AST/ACE/STB/L/2008/ ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ Θέση: ΚΑΜΑΡΙ Υποβολή στην ΕΥΠΕ την 01/07/2008 με α.π. DIR/AST/ACE/STB/L/2008/ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Έχουν ανατεθεί και εκπονούνται οι αντίστοιχες ΕΤΜΕ. Σύμφωνα με τον Περιβαλλοντικό Όρο 'δ2', οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις δίνονται μετά από υποβολή σχετικής ΕΤΜΕ. Για όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες ΕΤΜΕ, για τις οποίες έγινε λεπτομερής αναφορά παραπάνω. Έχει συσταθεί, από τον Παραχωρησιούχο, Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η Υπηρεσία αυτή αποτελεί τον σύνδεσμο του Παραχωρησιούχου με τις καθ' ύλη αρμόδιες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, είναι υπεύθυνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων, την υποβολή των απαιτούμενων περιοδικών εκθέσεων και αναφορών, καθώς και για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου. Έχει ανατεθεί και ολοκληρωθεί εναέρια αποτύπωση (αεροφωτογράφιση) των υπέργειων δικτύων κοινής ωφέλειας που προβλέπεται να επηρεαστούν από την κατασκευή του έργου. Έχει γίνει επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για την γνωστοποίηση των δικτύων τους (υπέργειων και υπόγειων), ώστε να εντοπισθούν οι περιοχές ανάγκης μετατόπισης δικτύων. Τα στοιχεία γνωστοποιούνται στους μελετητές προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση των πάσης φύσεως Έχει ξεκινήσει η καταγραφή των αρδευτικών δικτύων που πρόκειται να διαταραχθούν και σε κάθε περίπτωση τα θιγόμενα δίκτυα θα αποκατασταθούν. Έχει ανατεθεί και ολοκληρωθεί η ακριβής αποτύπωση όλων των κτισμάτων και ιδιοκτησιών που θα θιγούν κατά μήκος της χάραξης & ακολουθούνται όλες οι νόμιμες ενέργειες. ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 7

10 δ4.1, δ4.5 Τα ΚΕΣ θα κατασκευασθούν εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του έργου. Έχει ανατεθεί και εκπονείται η αρχιτεκτονική μελέτη. Θα ακολουθήσει η ανάθεση, σύνταξη και υποβολή προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ των αντίστοιχων ΕΤΜΕ, στις οποίες θα εξειδικεύονται τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες εντός των ΚΕΣ. δ4.2 δ4.3 δ4.4 δ5 δ6 δ7 δ8 δ9 δ10 δ11 δ12 δ13 δ14 δ15 δ16 Υπάρχει συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε., έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν εγκαίρως τα όποια θέματα προκύψουν σε θέσεις που εμπλέκονται ή κινούνται παράλληλα οι άξονες του αυτοκινητόδρομου και της νέας ΣΓΥΤ. Συντάσσονται αρχεία καταγραφής των δένδρων που θα θιγούν από τις εργασίες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου, έτσι ώστε μετά το πέρας των εργασιών να γίνει αποκατάσταση του τοπίου με φύτευση γηγενών ειδών. Έχουν ανατεθεί, εκπονούνται και θα υποβληθούν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ οι σχετικές ΕΤΜΕ που αφορούν χώρους εγκατάστασης εργοταξίων, όπου λαμβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι/περιορισμοί. Στα πλαίσια εκπόνησης Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου, θα συνταχθεί διαδικασία (σχέδιο) διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Η διαδικασία θα παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής, αλλά και στους τυχόν υπεργολάβους που θα προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία. Για την κάλυψη των αναγκών του Έργου σε υλικά, πρωτίστως θα εξασφαλισθούν από τις εκσκαφές του έργου ενώ οι επιπλέον ανάγκες έχουν υπολογισθεί να εξασφαλισθούν από τους χώρους που αναφέρονται στον περιβαλλοντικό όρο δ2 της παρούσας. Έχει ήδη ανατεθεί η σύνταξη και υποβολή προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ των αντίστοιχων ΕΤΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισμούς. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Όλα τα πλεονάζοντα ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής ορυγμάτων και περίσσειων χωματισμών θα διατεθούν με ασφάλεια σε ενδεικνυόμενους χώρους διάθεσης, αφού προηγηθεί η υποβολή των αντίστοιχων ΕΤΜΕ προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Στον περιβαλλοντικό όρο δ2 της παρούσας αναφέρονται οι χώροι για τους οποίους έχει γίνει σύνταξη και υποβολή ΕΤΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισμούς. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Έχουν ανατεθεί και εκπονούνται οι σχετικές υδραυλικές μελέτες, όπου λαμβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι. Έχουν ανατεθεί, εκπονούνται και θα υποβληθούν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ οι σχετικές ΕΤΜΕ που αφορούν χώρους εγκατάστασης εργοταξίων, παρασκευαστηρίων κ.α. όπου λαμβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι/περιορισμοί. Ο όρος θα τηρηθεί και λαμβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των σχετικών μελετών (ΕΤΜΕ)/οδηγιών περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου. Έχει εκπονηθεί Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Εργοταξίου και λοιπών εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Το Σχέδιο έχει παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της Κ/Ξ, αλλά και στους τυχόν υπεργολάβους που θα προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην Κ/Ξ. Στα πλαίσια εκπόνησης ΕΤΜΕ που αφορούν εργοταξιακές εγκαταστάσεις, παρασκευαστήρια κ.α., θα εκπονηθεί συνολικό Σχέδιο διαχείρισης/αντιμετώπισης εργοταξιακού θορύβου που θα περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του θορύβου σύμφωνα με όλα τα αναφερόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους. Η μελέτη θα παρουσιασθεί προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της Κ/Ξ, αλλά και στους τυχόν υπεργολάβους που θα προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην Κ/Ξ. Όσον αφορά την πρόβλεψη τοποθέτησης ηχοπετασμάτων, θα ανατεθεί και εκπονηθεί Ειδική Ακουστική Μελέτη Ηχοπροστασίας, η οποία θα υποβληθεί για έγκριση στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί, στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετική τεχνική έκθεση για την χωροθέτηση των σταθμών λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισμούς. Ο όρος περί εξαμηνιαίων δειγματοληπτικών ηχομετρήσεων αφορά στη φάση ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 8

11 δ17 δ18 δ19 δ20 δ21 δ22 δ23 δ24 δ25 δ26 δ27 δ28 δ29 ε1 ε2 στ, ζ, η, ι θ λειτουργίας. Κατά την κατασκευή του έργου και με στόχο την ελαχιστοποίηση των δονήσεων από τις διάφορες δραστηριότητες σε κτίρια και ευαίσθητους δέκτες, εντός της ζώνης επιρροής του έργου, θα εκπονηθούν, όπου απαιτείται, μελέτες ελέγχου δονήσεων λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισμούς. Προβλέπεται να ανατεθούν, οι φυτοτεχνικές μελέτες που θα αφορούν την αισθητική προσαρμογή του αυτοκινητόδρομου στο περιβάλλον και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο τοπίο, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους. Ο όρος θα τηρηθεί και λαμβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των σχετικών Έχει ληφθεί υπόψη στις μελέτες των σηράγγων που ήδη εκπονούνται. Έχουν ανατεθεί και εκπονηθεί οι αντίστοιχες μελέτες, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 54/2004, όπως αυτή έχει εναρμονισθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (Π.Δ. 230/2007). Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών θα εκπονηθεί μελέτη μεθοδολογίας ανατινάξεων, μέσα στην οποία θα δίνονται και τα αντίστοιχα μέτρα πρόληψης και ελέγχου πιθανών επιπτώσεων. Για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Δασική Νομοθεσία, σχετικά με επεμβάσεις εντός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι/περιορισμοί. Σημειώνεται, ότι υπάρχει συνεργασία και συνεχής ενημέρωση των οικείων Δασικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Αρχαιολογικό Νόμο θα τηρηθεί ο όρος περί έγκαιρης ειδοποίησης / ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών τόσο στις περιπτώσεις εκσκαφικών εργασιών σε θέσεις αρχαιολογικών χώρων όσο και για τις θέσεις των εργοταξίων, απόληψης και απόθεσης υλικών για την κατασκευή του έργου. Η εξειδίκευση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος από τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες εντός των ΣΕΑ, θα εξειδικευθούν ύστερα από εκπόνηση ΕΤΜΕ, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισμούς. Με την παρούσα υποβάλλεται η σχετική ετήσια έκθεση. Ο όρος προβλέπεται να τηρηθεί. Τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προτείνονται στην ΜΠΕ (κεφ. 9), καθώς και τα αναφερόμενα στην Έκθεση της Ομάδας των Μελετητών (έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΟΑΠ της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με α.π. ΟΑΠ/Β2/Φ7.1/13559/ ) λαμβάνονται υπόψη. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ λαμβάνονται υπόψη. Τα ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος (οικισμοί, προστατευόμενες περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι και καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις) λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση των Μελετών. Οι απαιτήσεις / περιορισμοί των όρων θα τηρηθούν στο μέλλον, όπου καταστεί αναγκαίο. Οι περιβαλλοντικοί όροι (ΚΥΑ / ), καθώς και η ΜΠΕ του Έργου βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας καθώς και στο συντονιστικό εργοτάξιο του Έργου. ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 9

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Τμήμα: Α/Κ Μυντιλογλίου Αμαλιάδα, [AKF G 02032] 1η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ & ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα: Α/Κ Μυντιλογλίου - Αμαλιάδα Ref : FOR GGX ENV XXXX AKF G Revision : A- Date : 29/01/09 Παράρτημα 3 Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 α β γ δ1 δ1.1 δ1.2 δ2 δ2.1 δ2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όλα τα όρια τιμών εκπομπών ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων. Λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όλα τα όρια τιμών στάθμης θορύβου και δονήσεων. Για την ορθή παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων και την αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων, εκπονείται Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου, όπου λαμβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόμενα. Για την ορθή παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων, εκπονείται Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου, όπου λαμβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόμενα. Εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι πόροι για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών που αφορούν στα έργα προστασίας του περιβάλλοντος, αποκατάστασης δικτύων κοινής ωφέλειας και ανασκαφικών ερευνών. ΛΑΤΟΜΕΙΑ Θέση: ΜΙΡΑΛΙ Υποβολή στην ΕΥΠΕ την 28/03/2008 με α.π. DIR/AST/TKA/STB/L/2008/ Κατάθεση τεχνικής μελέτης στο Υπουργείο Ανάπτυξης την 08/07/2008 με α.π. DIR/AST/ACE/STC/L/2008/ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Έχουν ανατεθεί και εκπονούνται οι αντίστοιχες ΕΤΜΕ. Σύμφωνα με τον Περιβαλλοντικό Όρο 'δ2', οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις δίνονται μετά από υποβολή σχετικής ΕΤΜΕ. Για όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες ΕΤΜΕ, για τις οποίες έγινε λεπτομερής αναφορά παραπάνω. Έχει συσταθεί, από τον Παραχωρησιούχο, Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η Υπηρεσία αυτή αποτελεί τον σύνδεσμο του Παραχωρησιούχου με τις καθ' ύλη αρμόδιες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, είναι υπεύθυνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων, την υποβολή των απαιτούμενων περιοδικών εκθέσεων και αναφορών, καθώς και για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου. 1 Η αλφαριθμητική αρίθμηση της πρώτης στήλης είναι ίδια με αυτή της ΚΥΑ του τμήματος που αφορά ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 10

13 δ3.1 δ3.2 Προβλέπεται να ανατεθεί η εναέρια αποτύπωση (αεροφωτογράφιση) των υπέργειων δικτύων κοινής ωφέλειας που προβλέπεται να επηρεαστούν από την κατασκευή του έργου. Τα στοιχεία θα γνωστοποιηθούν στους μελετητές προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση των πάσης φύσεως Έχει ξεκινήσει η καταγραφή των αρδευτικών δικτύων που πρόκειται να διαταραχθούν δ3.3 και σε κάθε περίπτωση τα θιγόμενα δίκτυα θα αποκατασταθούν. Έχει ανατεθεί και ολοκληρωθεί η ακριβής αποτύπωση όλων των κτισμάτων και δ3.4 ιδιοκτησιών που θα θιγούν κατά μήκος της χάραξης & ακολουθούνται όλες οι νόμιμες ενέργειες. δ4.1 δ4.2 Υπάρχει συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε., έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν εγκαίρως τα όποια θέματα προκύψουν σε θέσεις που εμπλέκονται ή κινούνται παράλληλα οι άξονες του αυτοκινητόδρομου και της νέας ΣΓΥΤ. δ4.3 δ4.4 δ5 δ6 δ7 δ8 δ9 δ10 δ11 δ12 Συντάσσονται αρχεία καταγραφής των δένδρων που θα θιγούν από τις εργασίες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου, έτσι ώστε μετά το πέρας των εργασιών να γίνει αποκατάσταση του τοπίου με φύτευση γηγενών ειδών. Τα ΚΕΣ θα κατασκευασθούν εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του έργου. Έχει ανατεθεί και εκπονείται η αρχιτεκτονική μελέτη. Θα ακολουθήσει η ανάθεση, σύνταξη και υποβολή προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ των αντίστοιχων ΕΤΜΕ, στις οποίες θα εξειδικεύονται τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες εντός των ΚΕΣ. Έχουν ανατεθεί, εκπονούνται και θα υποβληθούν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ οι σχετικές ΕΤΜΕ που αφορούν χώρους εγκατάστασης εργοταξίων, όπου λαμβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι/περιορισμοί. Στα πλαίσια εκπόνησης Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου, θα συνταχθεί διαδικασία (σχέδιο) διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Η διαδικασία θα παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής, αλλά και στους τυχόν υπεργολάβους που θα προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία. Για την κάλυψη των αναγκών του Έργου σε υλικά, πρωτίστως θα εξασφαλισθούν από τις εκσκαφές του έργου ενώ οι επιπλέον ανάγκες έχουν υπολογισθεί να εξασφαλισθούν από τους χώρους που αναφέρονται στον περιβαλλοντικό όρο δ2 της παρούσας. Έχει ήδη ανατεθεί η σύνταξη και υποβολή προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ των αντίστοιχων ΕΤΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισμούς. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Όλα τα πλεονάζοντα ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής ορυγμάτων και περίσσειων χωματισμών θα διατεθούν με ασφάλεια σε ενδεικνυόμενους χώρους διάθεσης, αφού προηγηθεί η υποβολή των αντίστοιχων ΕΤΜΕ προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Στον περιβαλλοντικό όρο δ2 της παρούσας αναφέρονται οι χώροι για τους οποίους έχει γίνει σύνταξη και υποβολή ΕΤΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισμούς. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Έχουν ανατεθεί και εκπονούνται οι σχετικές υδραυλικές μελέτες, όπου λαμβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι. Έχουν ανατεθεί, εκπονούνται και θα υποβληθούν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ οι σχετικές ΕΤΜΕ που αφορούν χώρους εγκατάστασης εργοταξίων, παρασκευαστηρίων κ.α. όπου λαμβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι/περιορισμοί. Ο όρος θα τηρηθεί και λαμβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των σχετικών μελετών (ΕΤΜΕ)/οδηγιών περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου. ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 11

14 δ13 δ14 δ15 δ16 δ17 δ18 δ19 δ20 δ21 δ22 ε1 ε2 στ, ζ, η, ι θ Έχει εκπονηθεί Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Εργοταξίου και λοιπών εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Το Σχέδιο έχει παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της Κ/Ξ, αλλά και στους τυχόν υπεργολάβους που θα προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην Κ/Ξ. Στα πλαίσια εκπόνησης ΕΤΜΕ που αφορούν εργοταξιακές εγκαταστάσεις, παρασκευαστήρια κ.α., θα εκπονηθεί συνολικό Σχέδιο διαχείρισης/αντιμετώπισης εργοταξιακού θορύβου που θα περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του θορύβου σύμφωνα με όλα τα αναφερόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους. Η μελέτη θα παρουσιασθεί προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της Κ/Ξ, αλλά και στους τυχόν υπεργολάβους που θα προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην Κ/Ξ. Όσον αφορά την πρόβλεψη τοποθέτησης ηχοπετασμάτων, θα ανατεθεί και εκπονηθεί Ειδική Ακουστική Μελέτη Ηχοπροστασίας, η οποία θα υποβληθεί για έγκριση στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί, στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετική τεχνική έκθεση για την χωροθέτηση των σταθμών λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισμούς. Ο όρος περί εξαμηνιαίων δειγματοληπτικών ηχομετρήσεων αφορά στη φάση λειτουργίας. Προβλέπεται να ανατεθούν, οι φυτοτεχνικές μελέτες που θα αφορούν την αισθητική προσαρμογή του αυτοκινητόδρομου στο περιβάλλον και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο τοπίο, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους. Ο όρος θα τηρηθεί και λαμβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των σχετικών Για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Αρχαιολογικό Νόμο θα τηρηθεί ο όρος περί έγκαιρης ειδοποίησης / ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών τόσο στις περιπτώσεις εκσκαφικών εργασιών σε θέσεις αρχαιολογικών χώρων όσο και για τις θέσεις των εργοταξίων, απόληψης και απόθεσης υλικών για την κατασκευή του έργου. Με την παρούσα υποβάλλεται η σχετική ετήσια έκθεση. Ο όρος προβλέπεται να τηρηθεί. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ λαμβάνονται υπόψη. Τα ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος (οικισμοί, προστατευόμενες περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι και καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις) λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση των Μελετών. Οι απαιτήσεις / περιορισμοί των όρων θα τηρηθούν στο μέλλον, όπου καταστεί αναγκαίο. Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι (ΚΥΑ / ), καθώς και η ΜΠΕ του Έργου βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας καθώς και στο συντονιστικό εργοτάξιο του Έργου. ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 12

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Τμήμα: Αμαλιάδα - Πύργος Τσακώνα, [AKF G 02033] 1η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ & ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα: Αμαλιάδα - Πύργος - Τσακώνα Ref : FOR GGX ENV XXXX AKF G Revision : A- Date : 29/01/09 Παράρτημα 4 Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 α β γ δ1 δ1.1 δ1.2 δ2 δ2.1 δ2.2 δ3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όλα τα όρια τιμών εκπομπών ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων. Λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όλα τα όρια τιμών στάθμης θορύβου και δονήσεων. Για την ορθή παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων και την αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων, εκπονείται Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου, όπου λαμβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόμενα. Για την ορθή παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων, εκπονείται Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου, όπου λαμβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόμενα. Εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι πόροι για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών που αφορούν στα έργα προστασίας του περιβάλλοντος, αποκατάστασης δικτύων κοινής ωφέλειας και ανασκαφικών ερευνών. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ Θέση: ΚΑΙΑΦΑΣ Υποβολή στην ΕΥΠΕ την 05/11/2008 με α.π. DIR/AST/ACE/STB/L/2008/ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Έχουν ανατεθεί και εκπονούνται οι αντίστοιχες ΕΤΜΕ. Σύμφωνα με τον Περιβαλλοντικό Όρο 'δ2', οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις δίνονται μετά από υποβολή σχετικής ΕΤΜΕ. Για όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες ΕΤΜΕ, για τις οποίες έγινε λεπτομερής αναφορά παραπάνω. Έχει συσταθεί, από τον Παραχωρησιούχο, Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η Υπηρεσία αυτή αποτελεί τον σύνδεσμο του Παραχωρησιούχου με τις καθ' ύλη αρμόδιες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, είναι υπεύθυνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων, την υποβολή των απαιτούμενων περιοδικών εκθέσεων και αναφορών, καθώς και για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου. 1 Η αλφαριθμητική αρίθμηση της πρώτης στήλης είναι ίδια με αυτή της ΚΥΑ του τμήματος που αφορά ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 13

16 δ3.1 δ3.2 δ3.3 Προβλέπεται να ανατεθεί η εναέρια αποτύπωση (αεροφωτογράφιση) των υπέργειων δικτύων κοινής ωφέλειας που προβλέπεται να επηρεαστούν από την κατασκευή του έργου. Τα στοιχεία θα γνωστοποιηθούν στους μελετητές προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση των πάσης φύσεως Έχει ξεκινήσει η καταγραφή των αρδευτικών δικτύων που πρόκειται να διαταραχθούν και σε κάθε περίπτωση τα θιγόμενα δίκτυα θα αποκατασταθούν. Προβλέπεται η ανάθεση ακριβής αποτύπωσης όλων των κτισμάτων και ιδιοκτησιών που θα θιγούν κατά μήκος της χάραξης & ακολουθούνται όλες οι νόμιμες ενέργειες. δ3.4 δ3.5 Υπάρχει συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε., έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν εγκαίρως τα όποια θέματα προκύψουν σε θέσεις που εμπλέκονται ή κινούνται παράλληλα οι άξονες του αυτοκινητόδρομου και της νέας ΣΓΥΤ. δ3.6 δ3.7 δ4 δ5 δ6 δ7 δ8 δ9 δ10 δ11 Προβλέπεται να συνταχθούν αρχεία καταγραφής των δένδρων που θα θιγούν από τις εργασίες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου, έτσι ώστε μετά το πέρας των εργασιών να γίνει αποκατάσταση του τοπίου με φύτευση γηγενών ειδών. Τα ΚΕΣ θα κατασκευασθούν εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του έργου. Έχει ανατεθεί και εκπονείται η αρχιτεκτονική μελέτη. Θα ακολουθήσει η ανάθεση, σύνταξη και υποβολή προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ των αντίστοιχων ΕΤΜΕ, στις οποίες θα εξειδικεύονται τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες εντός των ΚΕΣ. Η κατά το δυνατόν αξιοποίηση του υφιστάμενου τοπικού δικτύου ως παράπλευρου οδικού δικτύου αποτελεί μέλημα των μελετητών. Προβλέπεται η ανάθεση, εκπόνηση και υποβολή στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ των σχετικών ΕΤΜΕ που αφορούν χώρους εγκατάστασης εργοταξίων, όπου θα ληφθούν υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι, προτάσεις και περιορισμοί. Στα πλαίσια εκπόνησης Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου, θα συνταχθεί διαδικασία (σχέδιο) διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Η διαδικασία θα παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής, αλλά και στους τυχόν υπεργολάβους που θα προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία. Για την κάλυψη των αναγκών του Έργου σε υλικά, πρωτίστως θα εξασφαλισθούν από τις εκσκαφές του έργου ενώ οι επιπλέον ανάγκες έχουν υπολογισθεί να εξασφαλισθούν από τους χώρους που αναφέρονται στον περιβαλλοντικό όρο δ2 της παρούσας. Έχει ήδη ανατεθεί η σύνταξη και υποβολή προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ των αντίστοιχων ΕΤΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισμούς. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Για την κάλυψη των αναγκών του Έργου σε υλικά, πρωτίστως θα εξασφαλισθούν από τις εκσκαφές του έργου ενώ οι επιπλέον ανάγκες έχουν υπολογισθεί να εξασφαλισθούν από τους χώρους που αναφέρονται στον περιβαλλοντικό όρο δ2 της παρούσας. Έχει ήδη ανατεθεί η σύνταξη και υποβολή προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ των αντίστοιχων ΕΤΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισμούς. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Προβλέπεται η ανάθεση και εκπόνηση των σχετικών υδραυλικών μελετών όπου θα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι. Προβλέπεται η ανάθεση, εκπόνηση και υποβολή στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ των σχετικών ΕΤΜΕ που αφορούν χώρους εγκατάστασης εργοταξίων, παρασκευαστηρίων κ.α. όπου θα ληφθούν υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι/περιορισμοί. ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 14

17 δ12 δ13 δ14 δ15 δ16 δ17 δ18 δ19 δ20 δ21 δ22 δ23 ε1 ε2 στ, ζ, η, ι θ Ο όρος θα τηρηθεί και λαμβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των σχετικών μελετών (ΕΤΜΕ)/οδηγιών περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου. Έχει εκπονηθεί Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Εργοταξίου και λοιπών εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Το Σχέδιο έχει παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της Κ/Ξ, αλλά και στους τυχόν υπεργολάβους που θα προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην Κ/Ξ. Στα πλαίσια εκπόνησης ΕΤΜΕ που αφορούν εργοταξιακές εγκαταστάσεις, παρασκευαστήρια κ.α., θα εκπονηθεί συνολικό Σχέδιο Διαχείρισης εργοταξιακού θορύβου που θα περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του θορύβου σύμφωνα με όλα τα αναφερόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους. Η μελέτη θα παρουσιασθεί προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της Κ/Ξ, αλλά και στους τυχόν υπεργολάβους που θα προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην Κ/Ξ. Όσον αφορά την πρόβλεψη τοποθέτησης ηχοπετασμάτων, θα ανατεθεί και εκπονηθεί Ειδική Ακουστική Μελέτη Ηχοπροστασίας, η οποία θα υποβληθεί για έγκριση στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο όρος περί εξαμηνιαίων δειγματοληπτικών ηχομετρήσεων αφορά στη φάση λειτουργίας. Προβλέπεται να ανατεθούν οι φυτοτεχνικές μελέτες που θα αφορούν την αισθητική προσαρμογή του αυτοκινητόδρομου στο περιβάλλον και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο τοπίο, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους. Ο όρος θα τηρηθεί και λαμβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των σχετικών Για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Δασική Νομοθεσία, σχετικά με επεμβάσεις εντός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι/περιορισμοί. Σημειώνεται, ότι υπάρχει συνεργασία και συνεχής ενημέρωση των οικείων Δασικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Αρχαιολογικό Νόμο θα τηρηθεί ο όρος περί έγκαιρης ειδοποίησης / ενημέρωσης των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών τόσο στις περιπτώσεις εκσκαφικών εργασιών σε θέσεις αρχαιολογικών χώρων όσο και για τις θέσεις των εργοταξίων, απόληψης και απόθεσης υλικών για την κατασκευή του έργου. Με την παρούσα υποβάλλεται η σχετική ετήσια έκθεση. Θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί, στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετική τεχνική έκθεση για την χωροθέτηση των σταθμών λαμβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισμούς. Τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προτείνονται στην ΜΠΕ (κεφ. 7) λαμβάνονται υπόψη. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ (κεφ 7.8) λαμβάνονται υπόψη. Τα ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος (οικισμοί, προστατευόμενες περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι και καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις) λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση των Μελετών. Οι απαιτήσεις / περιορισμοί των όρων θα τηρηθούν στο μέλλον, όπου καταστεί αναγκαίο. Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι (ΚΥΑ / ), καθώς και η ΜΠΕ του Έργου βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας καθώς και στο συντονιστικό εργοτάξιο του Έργου. ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 15

ΕΥΤΕΡΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύµφωνα µε το άρθρο της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου)

ΕΥΤΕΡΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύµφωνα µε το άρθρο της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου: «Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΕΥΤΕΡΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ... 4 1 ΓΕΝΙΚΑ... 4 2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 7 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)»

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)» ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΕΠΟ: Α.Π. 142128/25.07.05 β γ δ1 Λαμβάνονται υπόψη όλα τα όρια τιμών εκπομπών ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Λαμβάνονται υπόψη όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 30 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 11 ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... 16

ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 11 ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.. 4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 8 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.9 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.9 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

10 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ....4 Β Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 14 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ..14 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.14 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) τμήμα Καλαμπάκα Εγνατία Οδός και ανισόπεδος κόμβος Αγ.Παρασκευής" Τμήμα 3: Χ.Θ.137+550 Χ.Θ. 175+000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2009

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2009 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2009 Περίοδος 01.01.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 34 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιούλιος 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 14.01.2010 202/3989 12964/17.12.2009 8910/25.8.2009 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2012 Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012

ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2012 Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2012 Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΥΑ ΕΠΟ: Α.Π. 147014/18.11.2005 ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 12/2008

Ο ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΥΑ ΕΠΟ: Α.Π. 147014/18.11.2005 ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 12/2008 (Ε65) τμήμα Καλαμπάκα - Εγνατία Οδός και ανισόπεδος κόμβος Αγ.Παρασκευής" Τμήμα 3: Χ.Θ.137+550 - Χ.Θ. 175+000 ΚΥΑ ΕΠΟ: Α.Π. 147014/18.11.2005 ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 12/2008 Α. Θέματα Αδειών/Εγκρίσεων Α.1 δ.4 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΠΕΜΠΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 01.07-31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 1 / 40 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

7H EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 01.07-31.12.2011

7H EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 01.07-31.12.2011 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» 7H EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 01.07-31.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

8H EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

8H EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» 8H EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 01.01-30.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2010 Περίοδος 01.01.2010-31.12.2010

ΤΡΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2010 Περίοδος 01.01.2010-31.12.2010 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΤΡΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2010 Περίοδος 01.01.2010-31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2015)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2015) ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 52 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 33 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2014) 1 / 44 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2016)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2016) ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2016) 1 / 89 29.07.2016 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

12 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

12 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ....4 Β Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 13 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ..14 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.14 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2013)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 63 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2015)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2015) ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 75 31.2016 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΕΤΗΣΙΑ (2013) ΚΑΙ 11Η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2013 Περίοδος 01.07.2013-31.12.2013

6Η ΕΤΗΣΙΑ (2013) ΚΑΙ 11Η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2013 Περίοδος 01.07.2013-31.12.2013 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» 6Η ΕΤΗΣΙΑ (2013) ΚΑΙ 11Η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2014) 1 / 50 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ A ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.13 1 ΓΕΝΙΚΑ..

Περιεχόμενα Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ A ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.13 1 ΓΕΝΙΚΑ.. Περιεχόμενα Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2015. 5 Β ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.13 1 ΓΕΝΙΚΑ..13 2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 1. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 1. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 1 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΜΠΕ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αφορά έργο κατασκευής οδού παράκαμψης οικισμού Κατηγορία Α 1. Ονομασία και είδος του έργου Συνοπτική περιγραφή έργου (π.χ. μήκος, πλάτος οδού,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος της Δ/νσης ΛΣΕΠ Πολτικός Μηχανικός

Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος της Δ/νσης ΛΣΕΠ Πολτικός Μηχανικός «Το Έργο της Διεύθυνσης Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (ΛΣΕΠ) του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ μετά την παράδοση σε κυκλοφορία των νέων αυτοκινητοδρόμων» Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου

ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008 (σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 11-1-2010 101/1856 11158/17.12.2008 954/8.2.2008 1241/4.2.2009

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης ΕΡΓΟ Τίτλος υ: Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Πέταλο» του Δ.Δ. Νέων Στύρων, του καλλικρατικού Δήμου Καρύστου. Σκοπός: Σκοπός του υ είναι η μείωση έως και η εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 49 31.2013 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» Ενημερωτικό Δελτίο. Ιανουάριος 2012

«Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» Ενημερωτικό Δελτίο. Ιανουάριος 2012 «Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή Έργου Παραχώρησης «Ολυμπία Οδός»...3 2. Χρηματοδότηση & Οικονομικά Στοιχεία Έργου...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Μάρτιος 2009 Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγία Αντικείμενο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Α. Πουρνάρας Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4-ΠΡΙΑΛΑΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΟΙΔΑ- ΜΑΥΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (B ΕΞΑΜΗΝΟ 2015)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (B ΕΞΑΜΗΝΟ 2015) ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 96 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 171379 Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ Εισήγηση για την ειδική εκδήλωση της Μόνιµης Επιτροπής Οικολογίας - Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ε. και των αντίστοιχων Μόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CPV ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (15) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Περιγραφή CPV ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ. (α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. (9) ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

4. Παράκαμψη Άρτας ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011)

4. Παράκαμψη Άρτας ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011) 1 / 53 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 60 οικισµούς µε πληθυσµόαιχµήςµεγαλύτεροαπό 2.000 ι.κ. (οικισµοί Α, Β και Γ προτεραιότητας), οι οποίοι θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

7η ΕTHΣΙΑ (2014) ΚΑΙ 13η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2014 Περίοδος 01.01.2014-31.12.2014

7η ΕTHΣΙΑ (2014) ΚΑΙ 13η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2014 Περίοδος 01.01.2014-31.12.2014 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» 7η ΕTHΣΙΑ (2014) ΚΑΙ 13η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Η0-ΥΑΨ Τ.Κ. : F.A.X. : (σχετ. α.π / )

ΑΔΑ: ΒΛ4Η0-ΥΑΨ Τ.Κ. : F.A.X. : (σχετ. α.π / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 169270 ΕΥΠΕ (σχετ. α.π.195261/13.1.2012) (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΚΕ) ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15: Σελίδα xi Πρωτοπόρος στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες παροχής συμβουλών

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/2016 297 Προσάρτημα Γ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤHN ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ)

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Έτος 1999: Απόφαση για δημοπράτηση των Έργων κατασκευής των Μεγάλων Οδικών Αξόνων με Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 3 Τα Μέσα Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην εξέλιξη των Έργων Παραχώρησης

Ο Ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην εξέλιξη των Έργων Παραχώρησης Εσπερίδα ΣΕΣ "Προοπτικές απασχόλησης νέων Συγκοινωνιολόγων" 31 Μαρτίου 2015 Ο Ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην εξέλιξη των Έργων Παραχώρησης Βασίλης Χαλκιάς Διευθύνων Σύμβουλος Αττικές Διαδρομές A.E. Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

8η ΕTHΣΙΑ (2015) ΚΑΙ 15η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2015 Περίοδος

8η ΕTHΣΙΑ (2015) ΚΑΙ 15η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2015 Περίοδος Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» 8η ΕTHΣΙΑ (2015) ΚΑΙ 15η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 Κοιν:

: 2741-363127.. : 2741363125 Κοιν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 88893 /910 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 10.500.000 ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\MAPS.doc Α4513-0410-0420/5180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 10.500.000 ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\MAPS.doc Α4513-0410-0420/5180 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγνατία Οδός: Τοποθέτηση ενισχυµένης υπερυψηλής περίφραξης στο τµήµα «Σιάτιστα Κοροµηλιά (45.1-3)» του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή» και σε τµήµατα του κυρίου άξονα της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2.7.215 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα