ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ / )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)"

Transcript

1 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ / ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 1.1 Πορεία του έργου 1.2 Τεκμηρίωση τήρησης περιβαλλοντικών όρων 1.3 Πορεία περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων 1.4 Μελέτες και συντήρηση πρασίνου 1.5 Ευαίσθητες περιοχές του έργου 1.6 Απόβλητα 1.7 Πανίδα 1.8 Εκχιονισμοί 1.9 Περιβαλλοντικά ατυχήματα 1.10 Μετρήσεις Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης μετεωρολογικών στοιχείων 1.11 Μελέτη Κυκλοφοριακού Θορύβου 1.12 Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων 2. ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2.1 Απόβλητα 2.2 Προϊόντα εκσκαφής 2.3 Περιβαλλοντικές δαπάνες 2.4 Αρχαιολογικά στοιχεία 2.5 Απαλλοτριώσεις έργου Παράρτημα θορύβου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα αποτελεί την «Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση 2012 της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ (ΕΠΕΜ)» την οποία υποβάλλει ο Παραχωρησιούχος στην Υπηρεσία ΕΥΠΕ / Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και ιδιαίτερα του όρου 40 της ΚΥΑ / Οι ετήσιες εκθέσεις όπως και κάθε εξαμηνιαία, δημοσιοποιούνται μέσω τις ειδικής ιστοσελίδας που διατηρεί η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, ενώ διαβιβάζονται και στις οικίες Νομαρχιακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος σύμφωνα, με την ΚΥΑ / άρθρο 41. Οι ανωτέρω εκθέσεις συντάσσονται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΥΠ) της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, η οποία έχει αναπτυχθεί με στόχο την περιβαλλοντική διαχείριση του έργου, καθ όλη την Περίοδο Παραχώρησής του. Η παρούσα έκθεση αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων εκθέσεων και συμπεριλαμβάνει κυρίως στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν διαφοροποίηση, ως προς τις προηγούμενες εκθέσεις, καταγράφοντας έτσι την πρόοδο και την εξέλιξη του έργου. Η παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιδόσεων γίνεται ξεχωριστά για την περίοδο «Λειτουργία Συντήρηση» και ξεχωριστά για την «Μελέτη Κατασκευή» του έργου, καθόσον τα αντικείμενα των δύο περιόδων είναι διαφορετικά. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 3

4 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 1.1 Πορεία του έργου Κατά την διάρκεια του 2012 συνεχίστηκε η κατασκευή των υπολειπομένων τμημάτων ολοκλήρωσης του Αυτοκινητοδρόμου, δηλαδή το τμήμα Τσακώνα Καλαμάτα, ο κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη και η συνδετήρια οδός Μεγαλόπολης. Ο υφιστάμενος Αυτοκινητόδρομος λειτουργεί για τα τμήματα Κόρινθος Τρίπολη Λεύκτρο - Παραδείσια και Τσακώνα Καλαμάτα συνολικού μήκους περίπου 137 χιλιομέτρων. Το νέο τμήμα Τσακώνα - Θουρία αποτελεί λειτουργικά αυτόνομο "υποτμήμα" του τμήματος Τσακώνα-Καλαμάτα, που βάσει της Σύμβασης και λοιπών Νόμων, παραδίδεται αυτοτελώς στην κυκλοφορία. Παράλληλα με την λειτουργία των τμημάτων, λειτουργούν τα αμφίπλευρα ΣΕΑ Αρφαρών και το Β ΚΕΣ Αρφαρών. Συγκεντρωτικά, η εικόνα προόδου ολοκλήρωσης του έργου καταγράφεται στον πίνακα 1 που ακολουθεί. Στον πίνακα αναφέρεται η Γεωγραφική Ενότητα (Γ.Ε.), η αντίστοιχη χιλιομετρική θέση (Χ.Θ.) της Γ.Ε., η ονομασία της περιοχής και το ποσοστό ολοκλήρωσης κάθε Γ.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 4

5 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Χ.Θ. * ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛ/ΣΗΣ ΓΕ Κόρινθος Α/Κ Τριπόλεως *** 100,00% ΓΕ Α/Κ Τριπόλεως 100,00% ΓΕ Α/Κ Τριπόλεως Α/Κ Σολωμού 100,00% ΓΕ Α/Κ Σολωμού Διόδια Σπαθοβουνίου 99,96% ΓΕ Διόδια Σπαθοβουνίου Άγ. Βασίλειος 100,00% ΓΕ Άγ. Βασίλειος -Α/Κ Αρχαίας Νεμέας 100,00% ΓΕ Α/Κ Αρχαίας Νεμέας- Α/Κ Νεμέας 100,00% ΓΕ Α/Κ Νεμέας Α/Κ Στέρνας 100,00% ΓΕ Α/Κ Στέρνας Σήραγγα Αρτεμισίου 99,99% ΓΕ Σήραγγα Αρτεμισίου 99,94% ΓΕ Νέος κλάδος Σήραγ. Αρτεμισίου, στοές διαφυγής, συναρμογή με Αυτοκ/δρομο 99,93% ΓΕ Σήραγ. Αρτεμισίου Διόδια Νεστάνης 100,00% ΓΕ Διόδια Νεστάνης Α/Κ Νεστάνης 100,00% ΓΕ Α/Κ Νεστάνης Α/Κ Βόρειας εισόδου Τριπόλεως 100,00% ΓΕ Α/Κ Βόρειας εισόδου Τριπόλεως Α/Κ Σπάρτης 100,00% ΓΕ Α/Κ Σπάρτης Νότια είσοδος Τριπόλεως 100,00% ΓΕ Νότια είσοδος Τριπόλεως Έξοδος Σήραγγας Καλογερικού 99,73% ΓΕ Έξοδος Σήραγγας Καλογερικού Αθήναιον 99,74% ΓΕ 19 (Ε.Δ.)** Αθήναιον είσοδος Σήραγγας Ραψομμάτη 100,00% ΓΕ 20(Ε.Δ.)** Αριστερός κλάδος Σήραγ. Ραψομμάτη 100,00% ΓΕ Δεξιός κλάδος Σήραγ. Ραψομμάτη 99,91% ΓΕ 22 (Ε.Δ.)** Έξοδος Σήραγ. Ραψομμάτη Λεύκτρο 100,00% ΓΕ Α.Κ. Μεγαλόπολης 40,28% ΓΕ Λεύκτρο Παραδείσια 99,85% ΓΕ Α.Κ. Παραδείσια 98,67% ΓΕ 26 (Ε.Δ.)** Παραδείσια Τσακώνα 49,15% ΓΕ Τσακώνα - Α.Κ. Αρφαρών 99,86% ΓΕ Α/Κ Αρφαρών - Α/Κ Δυτ. Καλαμάτας 89,54% ΓΕ Α/Κ Δυτ. Καλαμάτας Α/Κ Νέδοντα 14,98% ΓΕ Α/Κ Σπάρτης τέλος περιμετρικής οδού Καλαμάτας 20,17% ΓΕ Α/Κ Λεύκτρου Α/Κ Λογκανίκου 88,82% ΓΕ Α/Κ Λογκανίκου - Α/Κ Πελλάνας 65,11% ΓΕ Πελλάνα Α/Κ Σπάρτης 60,97% * Χ.Θ. αφορά στην εθνική χιλιομέτρηση από Αθήνα και όχι στην χιλιομέτρηση της μελέτης ** οι ΓΕ (Δ.Ε.) αποτελούν τμήμα του ελληνικού δημοσίου (Ε.Δ.) *** Α/Κ Τριπόλεως, αφορά στον Α/Κ Τριπόλεως της Ε.Ο. Αθηνών Πατρών, στο ύψος της Κορίνθου. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 5

6 Ι. Ολοκληρωμένα τμήματα Αναλυτικότερα η εξέλιξη ολοκλήρωσης των εργασιών έχει ως ακολούθως: Τμήμα Τσακώνα Καλαμάτα (Γ.Ε. 27Ν, 28Ν, 29Ν και 30Ν, περίπου 34,5 χλμ) Κατά την διάρκεια του έτους 2012 πραγματοποιήθηκαν εργασίες σε όλο το μήκος του τμήματος, για το οποίο έχουν παραδοθεί οι χώροι και συγκεκριμένα στις Γ.Ε. 27Ν και Γ.Ε. 28Ν (κυρίως στο τμήμα από Χ.Θ έως Χ.Θ μήκους ~23χλμ). Στην Γ.Ε. 28Ν εκκρεμεί η παράδοση κάποιων χώρων στην παραλλαγή χάραξης του Αυτοκινητοδρόμου (θέση Υποσταθμού της Δ.Ε.Η) από Χ.Θ. ~ έως Χ.Θ. ~ που δυσχεραίνουν την ομαλή εξέλιξη των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα την κατασκευή της γέφυρας άνω διάβασης της Π.Ε.Ο. Από τις αρχές Φεβρουαρίου ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες στο υπόλοιπο τμήμα, από Χ.Θ. ~ έως Χ.Θ. ~ (Γ.Ε. 29Ν κυρίως και τμηματικά στη Γ.Ε. 30Ν, περιμετρικός Καλαμάτας) μήκους ~ 7 χλμ., με την κατασκευή κυρίως κιβωτοειδών οχετών και χωματουργικών εργασιών. Στο ανωτέρω τμήμα ξεκίνησε, περί τα τέλη Ιανουαρίου, η κατασκευή της μεγάλης γέφυρας του Νέδοντα, μήκους 360 μέτρων και ύψους 40 μέτρων. Εντός του 2012 παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα κάτωθι τμήματα : Α/Κ Τσακώνας - Α/Κ Θουρίας (Εισόδου Καλαμάτας) μήκους ~ 21,5 χλμ. Παράδοση Ιούλιος ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 6

7 Συνδετήρια Α/Κ Κυπαρισσίας με την Παλαιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Τσακώνα Καλό Νερό μήκους ~ 2,2 χλμ. Παράδοση Νοέμβριος Συνδετήρια Σπερχογείας από τον Α/Κ Θουρίας (Εισόδου Καλαμάτας) με τις Π.Ε.Ο. Τρίπολης Καλαμάτας και Καλαμάτας Μεσσήνης μήκους ~ 3 χλμ. Παράδοση Νοέμβριος Αμφίπλευρος Σ.Ε.Α. Αρφαρών και το βοηθητικό Κ.Ε.Σ. Αρφαρών. Παράδοση στις Ιούλιος Στο υπόλοιπο τμήμα (Γ.Ε. 29Ν και Γ.Ε. 30Ν, περιμετρικός Καλαμάτας) μήκους ~ 7 χλμ., ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές δραστηριότητες από τον Ιανουάριο 2012, (χωματουργικές εργασίες, οχετοί κλπ.) σε όσα τμήματα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν, καθώς οι απαλλοτριώσεις συντελέστηκαν μεν στο τέλος του 2011 αλλά εκκρεμεί η παράδοση αρκετών χώρων λόγω άρνησης παράδοσής τους από τους ιδιοκτήτες. Τον Ιανουάριο του 2012 ξεκίνησε η κατασκευή της μεγάλης Γέφυρας του Νέδοντα μήκους 360 μέτρων και ύψους 40 μέτρων. Ανισόπεδος Κόμβος και συνδετήρια οδός Μεγαλόπολης (Γ.Ε. 23Ν, περίπου 2χλμ) Σχετικά με τον ΑΚ Μεγαλόπολης, από την Υπηρεσία προωθήθηκε η κατασκευή εναλλακτικής λύσης, για την προσωρινή σύνδεση της Μεγαλόπολης (Ημικόμβος Αλφειού) και η οποία ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην κυκλοφορία μαζί με το τμήμα Αθήναιο - Λεύκτρο στις 8 Δεκεμβρίου Ο λόγος της εναλλακτικής λύσης είναι οι εκτεταμένες αρχαιολογικές έρευνες (κλασικός οικισμός αρχαίων Αιμονιών), οι οποίες ολοκληρώθηκαν στο τέλος Ιουλίου Παράλληλα για την αποφυγή περαιτέρω εμπλοκής με τυχόν νέα αρχαιολογικά ευρήματα, τροποποιήθηκε η αρχική μελέτη με ανύψωση της ερυθράς, η οποία ωστόσο προϋποθέτει τροποποιήσεις όπως: α) Νέους περιβαλλοντικούς όρους (εγκρίθηκαν στις 3 Οκτωβρίου 2011) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 7

8 β) Συμπληρωματική απαλλοτρίωση (κηρύχθηκε με Υπουργική Απόφαση τον Σεπτέμβριο του έτους 2012 γ) Εντολή εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών (εκδόθηκε στις 3/4/2012) Με την έκδοση της Απόφασης εκτέλεσης των Συμπληρωματικών Εργασιών, εκτελέστηκαν εργασίες (χωματουργικά, οδοστρωσία, οχετοί κλπ.) καθ όλο το μήκος της συνδετήριας και του Α/Κ Μεγαλόπολης εκτός των τελευταίων ~ 300 μέτρων που εκκρεμεί η παράδοση των απαιτούμενων χώρων. Νέο Τμήμα Δημοσίου Παραδείσια Τσακώνα (Γ.Ε. 26Ν, ~10 χλμ) Το ανωτέρω τμήμα κατασκευάζεται από το ελληνικό Δημόσιο. Κατά την διάρκεια του έτους 2012 συνεχίστηκαν οι κατασκευαστικές δραστηριότητες στο τμήμα, το οποίο παραδόθηκε στην κυκλοφορία στις 22 Δεκεμβρίου 2012, εκτός ενός τμήματος μήκους ~ 700 μέτρων στην περιοχή της μεταλλικής Γέφυρας Τ4, η οποία ευρίσκεται σε φάση κατασκευής. Στο τμήμα αυτό η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω προσωρινής παράκαμψης. Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη (Γ.Ε. 31Ν, 32Ν και 33Ν, περίπου 46 χλμ) Κατά το έτος 2012 πραγματοποιήθηκαν εργασίες σε όλο το μήκος του τμήματος, εκτός κάποιων μικρών τμημάτων της παραλλαγής Ευρώτα στην Γ.Ε 33Ν (Χ.Θ. ~ Χ.Θ. ~ ), όπου εκκρεμεί η παράδοση των χώρων εργασίας. Τα πρώτα περίπου 12 χλμ. (Χ.Θ Χ.Θ ) είναι ουσιαστικά ολοκληρωμένα, συμπεριλαμβανομένης και της αντιολισθηράς ασφαλτικής επιστρώσεως. Έχουν ολοκληρωθεί ~ 6 χλμ. των Γ.Ε.32Ν και Γ.Ε. 33Ν (Χ.Θ.~ Χ.Θ. ~35+000) συμπεριλαμβανομένων των ασφαλτικών επιστρώσεων, εκτός της τελικής αντιολισθηράς επιστρώσεως. Στις Γ.Ε. 32Ν και Γ.Ε. 33Ν συνεχίστηκαν οι κατασκευαστικές δραστηριότητες, παρά την δέσμευση αρκετών χώρων, κυρίως λόγω των εκτεταμένων αρχαιολογικών ερευνών, οι οποίες δυσχεραίνουν και καθυστερούν τις κατασκευαστικές δραστηριότητες (32 θέσεις σε κάθε Γ.Ε.). ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 8

9 ΙΙ. Πρόβλεψη εργασιών για το έτος 2013 Τμήματα που προβλέπεται να ολοκληρωθούν το έτος 2013 είναι: Τμήμα Τσακώνα-Καλαμάτα Για το ανωτέρω τμήμα, ήτοι του υπόλοιπου τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Α/Κ Θουρίας (είσοδος Καλαμάτας) τέλος του Έργου (περιμετρική Καλαμάτας) μήκους περίπου 11,5 χλμ., προβλέπεται η συνέχιση των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων έως το τέλος του Η πορεία και η ολοκλήρωση εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των χώρων εκτέλεσης του Έργου και εφόσον οι χώροι παραδοθούν έγκαιρα, θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση του υπολειπόμενου τμήματος στο τέλος του Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη Σχετικά με το τμήμα Α/Κ Λογκανίκου Α/Κ Πελλάνας (Χ.Θ Χ.Θ. ~29+000) μήκους ~ 29 χλμ., αναμένεται η παράδοση του τμήματος στην κυκλοφορία το καλοκαίρι του 2013 Σχετικά με το τμήμα Χ.Θ. ~ Χ.Θ , συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος της παραλλαγής του Ευρώτα στη Γ.Ε., προβλέπεται η συνέχιση των εργασιών και στο υπόλοιπο 33Ν και η ολοκλήρωση εντός του 2013, με την προϋπόθεση να παραδοθούν οι χώροι και να αποδεσμευτούν σταδιακά όλοι οι δεσμευμένοι για αρχαιολογικές έρευνες χώροι. Η πορεία και η ολοκλήρωση του Κλάδου, εξαρτάται από την έγκαιρη αποδέσμευση αυτών. Εάν οι χώροι παραδοθούν έγκαιρα, είναι εφικτή η ολοκλήρωση του υπολειπόμενου τμήματος στο τέλος του 2013 και η παράδοση στην κυκλοφορία του συνόλου του Κλάδου. Νέο τμήμα Παραδείσια Τσακώνα Σχετικά με την μεταλλική Γέφυρα Τ4 η οποία υπολείπεται από το συνολικό τμήμα, προβλέπεται η ολοκλήρωση και η παράδοση στην κυκλοφορία του συνόλου του τμήματος, συμπεριλαμβανομένου του υποτμήματος που περιέχει την εν λόγω Γέφυρα, το φθινόπωρο του Α/Κ Μεγαλόπολης και συνδετήρια οδός Προβλέπεται η συνέχιση, η ολοκλήρωση των εργασιών και η παράδοση στην κυκλοφορία εντός του 2013, εφ όσον παραδοθούν έγκαιρα οι χώροι που υπολείπονται προς παράδοση. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 9

10 1.2 Τεκμηρίωση τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων Σε όλα τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου ΜΟΡΕΑΣ τηρείται η Εθνική - Ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι. Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης και ενιαίας αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων, η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) και έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 14001: 2004, σύμφωνα με το οποίο, εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, καταγράφονται και ελέγχονται τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Τα στοιχεία Περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι ποσότητες αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις και συμβάσεις, βρίσκονται στα αρχεία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. και διατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, όποτε αυτό ζητηθεί. 1.3 Πορεία Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων Αναφορικά με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, έχουν εκδοθεί νέες περιβαλλοντικές αποφάσεις - ΚΥΑ και άδειες οι οποίες έχουν ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Α/Α 1 2 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΣΕΑ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΊΟΥ ΣΕΑ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΊΟΥ 3 ΚΕΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ 4 ΣΕΑ ΝΕΣΤΑΝΗΣ 5 ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑ / ΚΥΑ 736/2011/ / /2011/ / ΚΥΑ / ΛΗΞΗ ΣΧΕΤΙΚΟ - ΘΕΜΑ Άδεια επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων ΣΕΑ Σπαθοβουνίου - Αριστερού Κλάδου Άδεια επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων ΣΕΑ Σπαθοβουνίου - Δεξιού Κλάδου Άδεια επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, για άρδευση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του ΚΕΣ Νεστάνης Άδεια επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΕΑ Νεστάνης Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων λατομείου αδρανών υλικών περιοχής «Κοκκινόβραχος» Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας 1.4 Μελέτες και συντήρηση πρασίνου Ο Αυτοκινητόδρομος στο μεγαλύτερο μέρος του διαθέτει κεντρική νησίδα πρασίνου, αλλά και πράσινο εκατέρωθεν των οδικών κλάδων. Η κεντρική νησίδα συντηρείται και καλλωπίζεται καθ όλη την διάρκεια του έτους, έτσι ώστε το πράσινο να βελτιώνεται αισθητικά, ενώ ταυτόχρονα να συμβάλλει στην ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η συντήρηση της κεντρικής νησίδας και των πρανών, καθώς και η φύτευση νέων τμημάτων, γίνεται σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία πρασίνου ΤΟΜΗ ΑΕ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 10

11 Οι εργασίες φύτευσής και συντήρησης του έργου με τις αντίστοιχες δαπάνες έχουν ως ακολούθως : ΠΙΝ. 3: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗ [ ] 1 Κλάδεμα θάμνων και κούρεμα χόρτων της κεντρικής νησίδας, καθαρισμός με απομάκρυνση των κομμένων υπολειμμάτων και των σκουπιδιών, καθαρισμός καναλιού απορροής 2 Κόψιμο χόρτων και της αυτοφυούς βλάστησης, καθαρισμός των ερεισμάτων με απομάκρυνση των κομμένων υπολειμμάτων και όλων των σκουπιδιών Εργασίες συντήρησης Φύτευσης και Άρδευσης ΓΕ Εργασίες συντήρησης Φύτευσης και Άρδευσης ΓΕ Εργασίες συντήρησης Φύτευσης και Άρδευσης ΓΕ Εργασίες Φύτευσης και Άρδευσης ΓΕ Εργασίες συντήρησης Φύτευσης και Άρδευσης ΓΕ Εργασίες συντήρησης Φύτευσης και Άρδευσης ΣΕΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ευαίσθητες περιοχές του έργου Τα τμήματα του έργου στα οποία εξελίσσονται κατασκευαστικές εργασίες ευρίσκονται εκτός περιοχών του δικτύου NATURA, όπως και συνολικά το έργο ευρίσκεται εκτός δικτύου, εκτός από την περιοχή των πηγών του Πάμισου - GR , στην οποία εκτελούνται εργασίες. Ωστόσο, κατά μήκος του έργου και με βάση τις ΚΥΑ του συνόλου του έργου, υπάρχουν γειτνιάζοντα του έργου ευαίσθητα περιβαλλοντικά στοιχεία, όπως πχ οικιστικό περιβάλλον περιοχών οργανωμένης δόμησης, παρόχθιες ζώνες ποταμών, όπου προβλέπονται γέφυρες, κλπ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 11

12 Για κάθε περίπτωση και ανάλογα με το στοιχείο ευαισθησίας, τηρούνται οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις και λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα, πχ θορυβομετρήσεις, παρακολούθηση και έλεγχος των υδάτινων πόρων, δειγματοληψίες, ρυθμίσεις κυκλοφορίας, σήμανση κλπ, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά την λειτουργία του έργου. 1.6 Απόβλητα Η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την αντίστοιχη νομοθεσία. Αδειοδοτημένοι εργολάβοι έχουν αναλάβει την συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων, είτε αυτά προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις των γραφείων της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. στο ΚΕΣ Νεστάνης, και στο βοηθητικό ΚΕΣ Αρφαρών Αγ. Φλώρου, είτε από τις εργασίες συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου (π.χ. αλλαγή στηθαίων, λαμπτήρων κλπ). Στην συνέχεια καταγράφονται οι ποσότητες των αποβλήτων που έχουν αποσταλεί για διαχείριση στο έτος 2012: κιλά χαρτί κιλά μέταλλα (scrap) 146,5 κιλά πλαστικά 171,5 κιλά καουτσούκ κιλά παλαιά καλώδια 198 κιλά συσσωρευτές 600 λίτρα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια 50 κιλά πλαστικές συσκευασίες ορυκτελαίων 320,5 κιλά Απόβλητα Ηλεκτρικών Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων 229,5 κιλά λαμπτήρες 123 τεμάχια ελαστικών οχημάτων 1.7 Πανίδα Κατά μήκος του Αυτοκινητόδρομου και όπου διανοίγονται νέοι οχετοί για τις υδραυλικές ανάγκες του Αυτοκινητόδρομου, το άνοιγμά τους έχει πλάτος τουλάχιστον 2,5m με κεκλιμένες επιφάνειες, ώστε να είναι εύκολη και ομαλή η διακίνηση της πανίδας. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 12

13 1.8 Εκχιονισμοί Για την περίοδο των χιονοπτώσεων έχουν προβλεφθεί αποθήκες αλατιού κατά μήκος του Αυτοκινητόδρομου, ώστε να είναι άμεση η επέμβαση και αποφυγή συνθηκών αποκλεισμού της κυκλοφορίας. Κατά την διάρκεια του έτους 2012, χρειάστηκε να γίνει αποχιονισμός του οδοστρώματος καθώς και ρίψη άλατος τις ακόλουθες ημερομηνίες: 25 και 26 Ιανουαρίου 29 Ιανουαρίου έως 02 Φεβρουαρίου 07 έως 11 Φεβρουαρίου 27 Φεβρουαρίου έως 01 Μαρτίου 11 έως 13 Μαρτίου Οι περιοχές υψηλού κινδύνου σε περίπτωση χιονόπτωσης φαίνεται να είναι οι περιοχές Στέρνας, Αρτεμισίου και διάβα Καλογερικού. 1.9 Περιβαλλοντικά ατυχήματα Κατά το έτος 2012 δεν υπήρξε κάποιο περιβαλλοντικό ατύχημα. Ωστόσο, με βάση το εγχειρίδιο διαχείρισης κυκλοφορίας και σχέδια δράσης, υπάρχει πρόβλεψη διαχείρισης και αντιμετώπισης συμβάντων πυρκαγιάς πρασίνου, καθώς και περιβαλλοντικού ατυχήματος πχ διαρροής ουσιών στο οδόστρωμα κ.λπ. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος συνεργάζεται άμεσα με τις υπόλοιπες υπηρεσίες της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ και συμβάλλει στην διαχείριση και αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 13

14 Στις εισόδους των σηράγγων έχουν κατασκευαστεί στεγανές δεξαμενές για την συλλογή και την περαιτέρω διαχείριση των υγρών αποβλήτων σε περίπτωση περιβαλλοντικού ατυχήματος εντός των σηράγγων Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών στοιχείων Τον Οκτώβριο του έτους 2010 τέθηκαν σε λειτουργία οι δύο μόνιμοι σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών δεδομένων στον Σολωμό και τον βόρειο κόμβο Τρίπολης. Τα δεδομένα καταγράφονται σε ημερήσια βάση και συγκεντρώνονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι οποίες με τη σειρά τους υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές. Για το έτος 2012 έχουν υποβληθεί ήδη οι τέσσερεις εκθέσεις. Τα μετεωρολογικά δεδομένα καταγράφονται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και συμβάλλουν στην ασφαλή λειτουργία του Αυτοκινητόδρομου Μετρήσεις κυκλοφοριακού θορύβου Κατά την περίοδο πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικά επαναληπτικές 24ωρες μετρήσεις θορύβου, κυρίως στα σημεία τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως κρίσιμα από την μελέτη του 2010 και σε οικισμούς που γειτνιάζουν με τον Αυτοκινητόδρομο. Την περίοδο Απρίλιος - Ιούνιος έτος 2011 έγιναν μετρήσεις κυκλοφοριακού θορύβου στους οικισμούς Ραψομμάτη και Μαλλωτά, και την περίοδο Μάιος - Ιούνιος του 2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 14

15 πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικά επαναληπτικές 24ωρες μετρήσεις στον οικισμό Μπεκιάνικα, στην Νεστάνη και στην Τρίπολη. Πριν από την διεξαγωγή των ηχομετρήσεων ενημερώνεται η υπηρεσία ΛΣΕΠ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, ώστε να παρευρίσκονται. Οι ανωτέρω μετρήσεις παρουσιάζονται στο Παράρτημα θορύβου, το οποίο επισυνάπτεται. Με την έναρξη λειτουργίας νέων τμημάτων του αυτοκινητόδρομου με κατεύθυνση την Καλαμάτα, κατά την διάρκεια του 2013 θα ακολουθήσει νέα σειρά μετρήσεων κυκλοφοριακού θορύβου στους οικισμούς κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου και εντός της ζώνης των 200 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα. Οι μετρήσεις αυτές θα καταγραφούν και θα υποβληθούν σε ξεχωριστή μελέτη Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων έχουν κατασκευαστεί στο Κέντρο Ελέγχου και Συντήρησης (ΚΕΣ) στην Νεστάνη και στους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στο Σπαθοβούνι και στην Νεστάνη. Κατά την διάρκεια του 2012 ξεκίνησε δοκιμαστικά και η λειτουργία της νέας μονάδας βιολογικού καθαρισμού στο αμφίπλευρο ΚΕΣ / ΣΕΑ στα Αρφαρά. Η λειτουργία των μονάδων γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες μελέτες, και η επεξεργασία των λυμάτων παρακολουθείται με μετρήσεις και δειγματοληψίες σε εβδομαδιαία βάση. Τον Μάρτιο του 2012 εκδόθηκαν, από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι άδειες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για περιορισμένη άρδευση. Τα λύματα υπόκεινται σε τριτοβάθμια επεξεργασία (χλωρίωση). Οι χώροι που αρδεύονται βρίσκονται πλησίον των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, είναι περιφραγμένοι και έχουν την κατάλληλη σήμανση. Με την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων για άρδευση εξοικονομείται σημαντική ποσότητα νερού και κατ επέκταση η προστασία των υδατικών πόρων. Η συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λειτουργιών των μονάδων γίνεται σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία, την ΑΚΤΩΡ FM. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 15

16 2. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η κατασκευή του συνόλου του έργου υλοποιείται από την Κοινοπραξία ΜΟΡΕΑΣ η οποία έχει την συμβατική ευθύνη της κατασκευής του έργου. 2.1 Απόβλητα Από την κοινοπραξία ΜΟΡΕΑΣ έχουν παραδοθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2012 για διαχείριση και ανακύκλωση οι παρακάτω ποσότητες αποβλήτων: κιλά μέταλλα (scrap) λίτρα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια 400 τεμάχια συσκευασίες ορυκτελαίων κιλά συσσωρευτές 342 τεμάχια ελαστικών οχημάτων κιλά φίλτρα λαδιών 230 λίτρα υγρά φρένων 2.2 Προϊόντα εκσκαφής Κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου, γίνεται προσπάθεια ορθολογικής διαχείρισης όλων των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό τα προϊόντα εκσκαφής ενσωματώνονται στο έργο, είτε με την μορφή επιχωμάτων, είτε με διάστρωση του υλικού, στο βαθμό και όπου αυτό είναι εφικτό. Στους κάτωθι πίνακες αναγράφονται οι ποσότητες των προϊόντων εκσκαφής και οι ποσότητες που ενσωματώθηκαν στο έργο ως επιχώματα. Τα υπόλοιπα έχουν διατεθεί σε εγκεκριμένους αποθεσιοθαλάμους. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 16

17 ΠΙΝ. 4: ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ [m 3 ] ]Τσακώνα Α/Κ Αρφαρών [ΓΕ27] - Α/Κ Αρφαρών - Α/Κ Δυτ. Καλαμάτας [ΓΕ28] Περιμετρική οδός Καλαμάτας [ΓΕ29] Περιμετρική οδός Καλαμάτας [ΓΕ30] Α/Κ Λεύκτρου - Α/Κ Λογκανίκου [ΓΕ31] Α/Κ Λογκανίκου - Α/Κ Πελλάνας [ΓΕ32] Πελλάνα - Α/Κ Σπάρτης [ΓΕ33] ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝ. 5: ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ [m 3 ] Τσακώνα Α/Κ Αρφαρών [ΓΕ27] Α/Κ Αρφαρών - Α/Κ Δυτ. Καλαμάτας [ΓΕ28] Περιμετρική οδός Καλαμάτας [ΓΕ29] Περιμετρική οδός Καλαμάτας [ΓΕ30] Α/Κ Λεύκτρου - Α/Κ Λογκανίκου [ΓΕ31] Α/Κ Λογκανίκου - Α/Κ Πελλάνας [ΓΕ32] Πελλάνα - Α/Κ Σπάρτης [ΓΕ33] ΣΥΝΟΛΟ Περιβαλλοντικές δαπάνες Η Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ στα πλαίσια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου πραγματοποιεί μία σειρά ενεργειών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται ενέργειες με τις αντίστοιχες δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία του έργου για το έτος ΠΙΝ. 6: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ [ ] Ενέργειες αποκατάστασης εργοταξίων: ΓΕ 27 / ΓΕ Κατασκευή μέρους εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού σε Σ.Ε.Α. και Κ.Ε.Σ ΣΥΝΟΛΟ Αρχαιολογικά στοιχεία Στα πλαίσια της προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς και των αρχαιοτήτων που υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρχουν κατά μήκος της χάραξης του Αυτοκινητόδρομου, η Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ βρίσκεται σε άμεση και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 17

18 Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 πραγματοποιήθηκαν έρευνες των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών στις περιοχές που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Για το διάστημα του πρώτου εξαμήνου του έτους 2012, οι αρχαιολογικές έρευνες που διενεργήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 7Α. ΠΙΝ. 7Α: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ 27 Α/Κ Κυπαρισσίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΔΟΥ ΙΙΙ 28 ΚΑΛΑΜΙ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Χ.Θ ΤΟΥΡΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Χ.Θ Δ.Δ. Πετρίνας Κόμβος Λογκανίκου ΛΥΚΟΒΟΥΤΣΙ ΛΥΚΟΒΟΥΤΣΙ(Κόμβος Λογκανίκου) Κόμβος Λογκανίκου Πέστροφα ΠΡΙΝ ΤΕ08 Βόρεια του τεχνικού ΤΕ8 32 Χλέβαινα Πριν το ΤΕ09 Δεξιά από ΤΕ09 Νεράκια Τμήμα αυτοκινητοδρόμου Πελλάνα ASR 8 Τμήμα DSR 6 Μπαριαμές Α/Κ Πελλάνας Μετά Α/Κ Πελλάνας Πριν οχετό 54 Κυρίμπεη Τμήμα αυτοκινητοδρόμου Τμήμα δεξιού παράπλευρου 7 Κοπανίτσα Πριν τον οχετό 66 Οχετός 66Β CUT & COVER Πριν το ΤΕ18 Βίγλα Τμήμα αυτοκινητοδρόμου 33 Α/Κ Πελλάνας- μεταξύ Κιβ.Οχ Α/Κ Σπάρτης (Κλαδά) Κιβ.Οχ.77 Μετά Κιβ.Οχ.80 Παλαιομονάστηρο Κόμβος προς Σελλασία παράδρομος ΝΑ του ΤΕ13 Κοκκινόραχη (Καλαμάκια) Α/Κ Σπάρτης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 18

19 Για το διάστημα του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2012, οι αρχαιολογικές έρευνες που διενεργήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 7Β. ΠΙΝ. 7Β: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ 28 ΚΑΛΑΜΙ - ΔΕΗ 29 ΤΟΥΡΛΕΣ Τμήμα αρτηρίας Αυτοκινητόδρομου Χ.Θ Τμήμα αρτηρίας Αυτοκινητόδρομου Χ.Θ Δ.Δ. Πετρίνας Πέστροφα Χλέβαινα Πελλάνα Λυκοβούτσι Φουντέικα ΚΟ11 ΤΕ ΠΡΙΝ ΤΕ Βόρεια του τεχνικού ΤΕ Πριν το ΤΕ Δεξιά από ΤΕ ΚΟ ASR Μπαριαμές Πριν οχετό Παλιομονάστηρο Κυρίμπεη Κοπανίτσα Βορδονίας Κοπανίτσα ΒΙΓΛΑ Καραβάς ΧΟΥΝΗ ΚΛΑΔΑΣ Κοκκινόραχη (Καλαμάκια) ASR DSR Αδριάνειο Πριν τον οχετό Οχετός 66Β CUT & COVER DSR ASR KO18 & ASR ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 19

20 2.4 Απαλλοτριώσεις έργου Οι απαλλοτριώσεις του έργου που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2012, παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί : Οι απαλλοτριώσεις που έχουν γίνει κατά το Ιαν. Ιούνιος 2012 ανά Γεωγραφική Ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 8Α. ΠΙΝ. 8Α: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΕ 28 ΤΜΗΜΑ ΤΣΑΚΩΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ Χ.Θ Χ.Θ ΓΕ 29 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Χ.Θ Χ.Θ ΓΕ 30 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Χ.Θ Χ.Θ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ Χ.Θ Χ.Θ ΓΕ 32 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ Χ.Θ Χ.Θ ΓΕ 32, 33 ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ Χ.Θ Χ.Θ ΓΕ 33 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΕΥΡΩΤΑ Χ.Θ Χ.Θ (έχει γίνει επίταξη) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ Χ.Θ Χ.Θ Οι απαλλοτριώσεις που έχουν γίνει κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012 ανά Γεωγραφική Ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 8Β. ΠΙΝ. 8Β: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ Χ.Θ Χ.Θ ΓΕ 32 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ Χ.Θ Χ.Θ ΓΕ 27 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ / ΤΣΑΚΩΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ Χ.Θ Χ.Θ ΓΕ 27 & ΓΕ 28 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ / ΤΣΑΚΩΝΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ Χ.Θ Χ.Θ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 20

21 Ακολουθεί το Παράρτημα θορύβου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύνταξη: Dr. Ing.- Νίκη Σιούτα 21

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr

41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6682200, fax: 210 6025060 web: www.aodos.gr, e-mail: aosa@attiki-odos.gr 41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 19002 - Παιανία, Τηλ.: 210 6632161, fax: 210 6632694

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.3.4. Μεταφορές - Δίκτυα

Α.3.3.4. Μεταφορές - Δίκτυα Α.3.3.4. Μεταφορές - Δίκτυα Α.3.3.4.1. Μεταφορές 1. Γενικά Σήμερα, το βασικό πλέγμα των διαπεριφερειακών αξόνων στην ενότητα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου περιλαμβάνει τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΗ : ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα