ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου"

Transcript

1 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ / ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

2

3 Η άποψη της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ για το Περιβaλλον Μέσα σε έναν κόσμο ραγδαία μεταβαλλόμενο, όπου η ποιότητα του περιβάλλοντος υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο, θεωρούμε ότι η προστασία και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος αναδεικνύονται ως προϋπόθεση για την μελλοντική επιβίωση της ανθρωπότητας. Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν μέρος της γενικότερης φιλοσοφίας της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, ενώ η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους κινείται η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας. Άμεσος και μακροπρόθεσμος στόχος είναι η συμβολή της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. στη βιώσιμη ανάπτυξη - Sustainable Development την οποία απαιτούν οι καιροί και οι σημερινές παγκόσμιες συνθήκες. Μια βιώσιμη ανάπτυξη στην οποία θα συνδυάζονται το οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό κεφάλαιο για μια καλύτερη ποιότητα ζωής του συνόλου της κοινωνίας, για ένα καθαρότερο περιβάλλον.

4 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008

5 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ / ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σελ. 6 ΕΡΓΟ σελ. 7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ σελ. 8 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σελ. 14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ σελ. 22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ σελ. 30

6 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα, αποτελεί την πρώτη «Ετήσια Έκθεση της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ (ΕΕΜ)» την οποία υποβάλλει ο Παραχωρησιούχος στην Υπηρεσία ΕΥΠΕ /ΥΠΕΧΩΔΕ, στα πλαίσια των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και ιδιαίτερα του όρου 40 της ΚΥΑ / Οι ετήσιες εκθέσεις όπως και οι εξαμηνιαίες δημοσιοποιούνται μέσω τις ειδικής ιστοσελίδας που διατηρεί ο Παραχωρησιούχος, ενώ θα διαβιβάζονται και στις οικίες Νομαρχιακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος σύμφωνα με την ΚΥΑ / άρθρο 41. Οι ανωτέρω εκθέσεις συντάσσονται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΥΠ) του Παραχωρησιούχου, η οποία Υπηρεσία έχει αναπτυχθεί με στόχο την περιβαλλοντική διαχείριση του έργου καθ όλη την Περίοδο Παραχώρησής του. Γενική άποψη υφιστάμενου αυτικινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη / ΓΕ9

7 ΤΟ ΕΡΓΟ Το έργο, για το οποίο ο Παραχωρησιούχος ανέλαβε την υποχρέωση να μελετήσει, χρηματοδοτήσει, κατασκευάσει, λειτουργήσει και συντηρήσει, έχει ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο TEN (απόφαση Νο 1962/96/EU) και χαρακτηρίζεται Αυτοκινητόδρομος. Ο Αυτοκινητόδρομος έχει μήκος περίπου 205 χιλιόμετρα, χωρίζεται σε 33 γεωγραφικές ενότητες (ΓΕ) όπως φαίνονται στο παράρτημα της παρούσης και αποτελείται από τα κάτωθι κυρίως τμήματα: Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα, μήκος 159 χιλιόμετρα Λεύκτρο Σπάρτη, μήκος 46 χιλιόμετρα Παράπλευρο οδικό δίκτυο για την ενιαία λειτουργική αποκατάσταση του Αυτοκινητόδρομου Το υφιστάμενο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη», μήκος 82 χιλιόμετρα περίπου, δέχεται μια γενικότερη αναβάθμιση με γνώμονα την ευρύτερη αισθητική ένταξή του στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον του έργου, αλλά και την ασφαλή κυκλοφορία, όπως πχ το οδόστρωμα, η ΛΕΑ, τα παράπλευρα δίκτυα κλπ. Με βάση την Σύμβαση του έργου, η περίοδος παραχώρησης διακρίνεται σε δύο περιόδους, ήτοι: περίοδο λειτουργίας περίοδο μελετών κατασκευών Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις γα κάθε μια από τις δύο περιόδους είναι διαφορετικές, ωστόσο η αντιμετώπισή τους και η διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων είναι ενιαία, με στόχο την μεγιστοποίηση της περιβαλλοντικής ωφέλειας του έργου. Έτσι, η παρουσίαση των περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων στις εκθέσεις θα είναι ξεχωριστή για την «Λειτουργία Συντήρηση» και ξεχωριστή για την «Μελέτη Κατασκευή» του έργου καθόσον τα αντικείμενα των δύο περιόδων είναι διαφορετικά.

8 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Πορεία λειτουργίας του έργου Ο Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος Τρίπολη, 82 km μήκους, αποτελεί το πρώτο τμήμα Λειτουργίας Συντήρησης του έργου, ενώ παράλληλα με την λειτουργία υλοποιείται η απαιτούμενη τεχνική, κυκλοφοριακή και αισθητική αναβάθμιση. Η αναβάθμιση συμπεριλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές των νέων αυτοκινητόδρομων της ΕΕ, όπως π.χ. οδόστρωμα, περιφράξεις, ηχοπετάσματα, δίκτυα κ.λπ., καθώς και τις απαιτούμενες αλλαγές στην υφιστάμενη χάραξη όπως π.χ. δεύτερος κλάδος σήραγγας στο Αρτεμίσιο, εγκάρσιες συνδέσεις των δύο κλάδων των σηράγγων, κατάργηση κλειστών καμπύλων, νέες σήραγγες, ΛΕΑ κλπ. Η παράλληλη συνύπαρξη των δύο περιόδων, της λειτουργίας συντήρησης και της μελέτης κατασκευής, στο τμήμα Κόρινθος Τρίπολη αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα και απαιτεί την κατανόηση και την συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων μερών σε θέματα κυκλοφοριακά, πιθανές καθυστερήσεις, περιβαλλοντικές, κοινωνικές οχλήσεις κλπ.

9 Mεταφύτευση δένδρων στον κόμοβο Αρχαίας Νεμέας Χ.Ο / ΓΕ6 Διαπλάτυνση δρόμου στη Χ.Θ Απομάκρυνση δένδρων - θάμνων / ΓΕ6

10 10 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 Τεκμηρίωση τήρησης περιβαλλοντικών όρων Κατά την περίοδο λειτουργίας του τμήματος Κόρινθος Τρίπολη και με την παράλληλη κατασκευή των πρόσθετων έργων, τηρείται η εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς και οι Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου. Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης και ενιαίας αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων, η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), αναπτυγμένο με βάση το πρότυπο ISO και καταγράφονται τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Το ΣΠΔ θα πιστοποιηθεί εντός του Κατά την διάρκεια των εργασιών λειτουργίας συντήρησης και μελέτης - κατασκευής του 2008 καταγράφηκαν οι επιδόσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, ενώ για τα στοιχεία ανακύκλωσης υπάρχουν τα αντίστοιχα τεκμήρια (βεβαιώσεις, συμβάσεις) στα αρχεία της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ Υπηρεσία Περιβάλλοντος και είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά και σε τρίτους. Διαπλάτυνση δρόμου στη Χ.Θ Μεταφύτευση δένδρων / ΓΕ6

11 Μελέτες - συντήρηση πρασίνου Ο Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος Τρίπολη διαθέτει κεντρική νησίδα πρασίνου, αλλά και πράσινο εκατέρωθεν των κλάδων. Η κεντρική νησίδα συντηρείται και καλλωπίζεται καθ όλη την διάρκεια του έτους, έτσι ώστε το πράσινο να βελτιώνεται αισθητικά, ενώ ταυτόχρονα να συμβάλλει στην ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η συντήρηση της κεντρικής νησίδας και των πρανών έχει ανατεθεί σε εξειδικευμένη εταιρεία πρασίνου, την ΑΚΤΩΡ FM - Facility Management. Οι φυτοτεχνικές δασοτεχνικές μελέτες εκπονούνται με στόχο την άμεση εφαρμογή τους στα εκάστοτε τμήματα που αποπερατώνονται. Κατά την διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του Αυτοκινητόδρομου, επιβάλλεται εκ των συνθηκών η απομάκρυνση υφιστάμενης βλάστησης κυρίως θάμνων, αλλά και δένδρων, τα οποία ευρίσκονται στην ζώνη διαπλάτυνσης του αυτοκινητόδρομου. Η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ λαμβάνοντας υπόψη και τις προδιαγραφές του Κανονισμού Μελετών Ερευνών (Κ.Μ.Ε.) του έργου, καταβάλλει προσπάθειες να αποφευχθεί κάθε άσκοπη απομάκρυνση δένδρων και με γνώμονα πάντα την δημιουργία συνθηκών οι οποίες να αποδίδουν την καλύτερη βιολογική και δομική λειτουργία του πρασίνου, με παράλληλη εξυπηρέτηση καθηκόντων σχετικά με την κυκλοφορία (πχ προστασία από θάμβωση, άνεμο, χιονοπτώσεις, κατολισθήσεις, εξασφάλιση οπτικής καθοδήγησης), με τις επιπτώσεις προς τρίτους και με την διευκόλυνση και απλοποίηση της συντήρησης πρασίνου. Mεταφύτευση δένδρων στην καμμένη περιοχή Σπαθοβουνίου Χ.Θ / ΓΕ4

12 12 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 Μεταφύτευση δένδρων Η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ προσεγγίζει το θέμα της απομάκρυνσης δένδρων και θάμνων με ευαισθησία και εφαρμόζει πρόγραμμα μεταφύτευσής τους σε άλλα σημεία του Αυτοκινητόδρομου. Σημαντική μεταφύτευση επιχειρείται τόσο στην παράπλευρη νησίδα του Αρχαίου Λατομείου Κλεωνών, καθόσον η νησίδα έχει καεί κατά την περίοδο τον πυρκαγιών της Πελοποννήσου το 2007, όσο και στην περιοχή του Σπαθοβουνίου όπου υπήρξε καταστροφή φυσικού πλούτου από τις ίδιες πυρκαγιές. Στο διάστημα Οκτώβριος Δεκέμβριος μεταφυτεύθηκαν 231 θάμνοι 190 δένδρα 15 μικρότερα δένδρα Απόβλητα Η διαχείριση των αποβλήτων του Αυτοκινητόδρομου, γίνεται με βάση τον πίνακα διαχείρισης που υποβλήθηκε με την πρώτη εξαμηνιαία έκθεση την Κατά το διάστημα έως έχουν αποσταλεί για ανακύκλωση: 1150 κιλά ορυκτελαίων 1011 κιλά συσσωρευτών 1760 κιλά χαρτιού 600 κυβικά τεμαχισμένα κλαδέματα πρασίνου Μεταφύτευση νησίδας κόμβου Αρχαίας Νεμέας Χ.Ο / ΓΕ6

13 Άλλα περιβαλλοντικά θέματα Πανίδα Κατά μήκος του Αυτοκινητόδρομου και όπου διανοίγονται νέοι οχετοί για τις υδραυλικές ανάγκες του Αυτοκινητόδρομου, το άνοιγμά τους έχει πλάτος τουλάχιστον 2,5 m με κεκλιμένες επιφάνειες, ώστε να είναι εύκολη και ομαλή η διακίνηση της πανίδας. Εκχιονισμοί Για την περίοδο των χιονοπτώσεων έχουν προβλεφθεί αποθήκες αλατιού κατά μήκος του Αυτοκινητόδρομου, ώστε να είναι άμεση η επέμβαση και αποφυγή συνθηκών αποκλεισμού της κυκλοφορίας. Περιβαλλοντικά ατυχήματα Με βάση το εγχειρίδιο διαχείρισης κυκλοφορίας και σχέδια δράσης, υπάρχει πρόβλεψη διαχείρισης και αντιμετώπισης συμβάντων πυρκαγιάς πρασίνου, καθώς και περιβαλλοντικού ατυχήματος πχ διαρροής ουσιών στο οδόστρωμα κ.λπ. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος συνεργάζεται άμεσα με τις υπόλοιπες υπηρεσίες της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ και συμβάλλει στην διαχείριση και αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων. Στις εισόδους των σηράγγων προβλέπεται κατασκευή κλειστών δεξαμενών για την συλλογή και διαχείριση των υγρών αποβλήτων σε περίπτωση περιβαλλοντικού ατυχήματος εντός των σηράγγων. Εξοικονόμηση ενέργειας Στα πλαίσια της ευρύτερης περιβαλλοντικής φιλοσοφίας της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., προβλέπονται δράσεις με στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του έργου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι δράσεις αυτές κινούνται στην κατεύθυνση της χρήσης της ηλιακής ενέργειας, των βιοκλιματικών αρχών-παρεμβάσεων κ.λπ. Στόχος της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ είναι η συμβολή στην μείωση των εκπομπών CO2 οι οποίες ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

14 14 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πορεία της κατασκευής του έργου Η κατασκευή του συνόλου του έργου υλοποιείται από την Κοινοπραξία ΜΟΡΕΑΣ η οποία εδρεύει στην Τρίπολη. Βασικότερα των μελημάτων της Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ, κατά την υλοποίηση εργασιών στο τμήμα Κόρινθο Τρίπολη, είναι η παροχή ασφαλών κυκλοφοριακών συνθηκών και ο σεβασμός στο περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά, καθ όλη την διάρκεια υλοποίησης εργασιών στο τμήμα αυτό, παρέχεται μία τουλάχιστον ανά κατεύθυνση λωρίδα κυκλοφορίας. Το μήκος των ζωνών υλοποίησης εργασιών δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιόμετρα, ενώ τα ενδιάμεσα ελεύθερα τμήματα έχουν μήκος πάνω από 3 χιλιόμετρα. Κατά την διάρκεια του 2008 έχουν προχωρήσει όλες οι μελέτες του έργου, καθώς και οι εργασίες σε πολλές Γεωγραφικές Ενότητες (ΓΕ) όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν πιο κάτω. Η ομάδα των μελετητών του έργου έχει ως ακολούθως: Ο.Τ.Μ. ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Τ.Ε. ΣΥΣΤΑΣ Ε.Μ.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΪΖΟΣ ΓΕΩΓΝΩΣΗ A.E ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΑΣ ΧΑΡΑΞΗ ΑΕ Μ. ΞΙΝΟΓΑΛΟΣ Φ.ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Ο.Ε.- ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ PLAS ΕΠΕ ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. (Η/Μ) IBI GROUP (H/M) Βολοβiνη Νεοκλεiα Οι μελετητές του έργου μελετούν το έργο λαμβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς όρους, εξασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων από την φάση σχεδιασμού και μελέτης του έργου, ενώ πολλές φορές υποδυκνείουν μέτρα πρόληψης για τις επόμενες φάσεις του έργου, ήτοι την κατασκευή, την λειτουργία και την συντήρηση. Η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ υποβάλλει στο ΥΠΕΧΩΔΕ αναλυτικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου του έργου συνολικά. Οι εκθέσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν όλα τα στοιχεία σχετικά με τις μελέτες, τις εγκρίσεις, τις εκτελεσθείσες εργασίες, τον κυκλοφοριακό φόρτο, την πρόοδο των εργασιών κλπ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται μία σύντομη περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν το έτος 2008.

15 Γενική άποψη υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου, περιοχή Ακροκορίνθου / ΓΕ4

16 16 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:Συνοπτική περιγραφή προγραμματισμένων εργασιών 2008 Α/Α Γεωγραφική Ενότητα Εργασίες που εκτελέσθηκαν Παρατηρήσεις 1. ΓΕ 1-3 Έναρξη εργασιών στον Α/Κ ΣΟΛΩΜΟΥ 2. ΓΕ 4 Εργασίες διαπλατύνσεων 3. ΓΕ 5 4. ΓΕ 7 Εργασίες διαπλατύνσεων 5. ΓΕ 8 Εργασίες διαπλατύνσεων 6. ΓΕ 9 Εργασίες διαπλατύνσεων και έναρξη εργασιών κατασκευής του Α/Κ Αγ. Βασιλείου α.. Εργασίες διαπλατύνσεων β. Εργασίες παραλλαγής περιοχής σήραγγας Στέρνας γ. Διάνοιξη σήραγγας Νεοχωρίου δ. Έναρξη διάνοιξης σήραγγας Στέρνας ε. Κατασκευή Τεχνικών έργων Σε εξέλιξη Σε εξέλιξη 7. ΓΕ 11 Διάνοιξη νέας σήραγγας Αρτεμισίου Σε εξέλιξη 8. ΓΕ ΓΕ 13 α. Εργασίες διαπλατύνσεων β. Έναρξη παραλλαγής Αλέας α. Έναρξη εργασιών στον αριστερό κλάδο του Α/Κ Νεστάνης β. Κατασκευή προσωρινών εγκαταστάσεων ΕΛ.ΑΣ. και Π.Υ. Σε εξέλιξη Σε εξέλιξη Ολοκληρώθηκαν 10. ΓΕ 14 Εργασίες διαπλατύνσεων Σε εξέλιξη 11. ΓΕ Εργασίες Η/Μ Σε εξέλιξη 12. ΓΕ 17Υ Παραλλαγή Π.Ε.Ο. Τρίπολης Καλαμάτας Ολοκληρώθηκε 13. ΓΕ 17Ν 14. ΓΕ 18 α. Έναρξη εργασιών διάνοιξης σήραγγας Καλογερικού β. Κατασκευή Τεχνικών έργων γ. Χωματουργικές εργασίες δ. Έναρξη εργασιών διαμόρφωσης Νοτίου μετώπου σήραγγας Καλογερικού ε. Αρχαιολογικές έρευνες α. Χωματουργικές εργασίες β. Κατασκευή Τεχνικών έργων Σε εξέλιξη Σε εξέλιξη 15. ΓΕ 21 Έναρξη εργασιών διάνοιξης δεξιού κλάδου σήραγγας Ραψομμάτη Σε εξέλιξη 16. ΓΕ α. Χωματουργικές εργασίες β. Αρχαιολογικές έρευνες Σε εξέλιξη Με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου και τις συνθήκες εξέλιξής του, έχουν προγραμματιστεί για το 2009 να υλοποιηθούν οι εργασίες που περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι εργασίες από την ΓΕ 1 μέχρι την ΓΕ 16 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 3/3/2010, με αποτέλεσμα την ολοκλήρωση των εργασιών στις προαναφερθείσες Γ.Ε. κατά 95% εντός του Το υπόλοιπο 5% αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο δίμηνο του 2010, έτσι ώστε να επιτευχθεί η 2η Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (Α.Τ.Π.). Επίσης, υπάρχουν αντικείμενα εργασιών εντός των προαναφερθέντων Γ.Ε. τα οποία σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, έχουν νέα προθεσμία ολοκλήρωσης τους 29 μήνες (3/8/2010) και είναι τα κάτωθι: ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Συνοπτική περιγραφή προγραμματισμένων εργασιών 2009 Α/Α Γεωγραφική Ενότητα Εργασίες που θα εκτελεσθούν Παρατηρήσεις 1. ΓΕ 9 Παραλλαγή Στέρνας συμπεριλαμβανομένης και της σήραγγας Στέρνας 2. ΓΕ 14 Α/Κ Βόρειας Εισόδου ΤΡΙΠΟΛΗΣ

17 Στις ΓΕ 17-18, ορισμένα τμήματα θα παραδοθούν εντός των 24 μηνών (3η Α.Τ.Π.) με αποτέλεσμα την ολοκλήρωσή τους σχεδόν εντός του 2009 και τα υπόλοιπα στους 29 μήνες ήτοι στις 3/8/2010. Εντός του 2009, και υπό την προϋπόθεση παράδοσης χώρων εργασίας, αναμένεται η έναρξη εργασιών (χωματουργικές εργασίες, κατασκευή τεχνικών έργων) στις γεωγραφικές ενότητες ΓΕ 27, ΓΕ 28, ΓΕ 29-30, ΓΕ 31, ΓΕ 32, ΓΕ 33. Διαπλάτυνση δρόμου, μεταφύτευση δένδρων. Χ.Θ / ΓΕ6

18 18 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 Τεκμηρίωση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, οι εργασίες υλοποιούνται με βάση τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους καθώς και την εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι κατασκευαστικές εργασίες, τα εργοτάξια και γενικότερα το έργο παρακολουθούνται, ελέγχονται και επιθεωρούνται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ με βάση τις περιβαλλοντικές διαδικασίες και οδηγίες που αναπτύχθηκαν για το έργο. Τα αποτελέσματα και οι επιδόσεις της περιόδου Μελέτες Κατασκευή του έργου καταγράφονται στην συνέχεια: Απόβλητα Με βάση την περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων της κατασκευής καταγράφηκαν τα κάτωθι αποτελέσματα Ανακύκλωση: κιλά ορυκτελαίων 700 κιλά συσσωρευτών 500 κιλά χαρτιού κιλά μέταλλα κιλά πλαστικό κιλά απορρίμματα Τεκμηρίωση, συμβάσεις, βεβαιώσεις κλπ, των ανωτέρω ποσών διατίθεται στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος και στα γραφεία της Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ. Προϊόντα εκσκαφής Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, έχει γίνει προσπάθεια ορθολογικής διαχείρισης και επανενσωμάτωσης των προϊόντων εκσκαφής στο έργο, με απόλυτη σχεδόν επιτυχία. Οι ποσότητες των προϊόντων εκσκαφής έχουν ως κάτωθι: Εκσκαφές ερεισμάτων έργου: m³ Εκσκαφές σηράγγων έργου: m³ Εκβραχισμοί έργου: m³ Τα ανωτέρω προϊόντα εκσκαφής διατέθηκαν ως ακολούθως: Θραυστά υλικά από τους εκβραχισμούς ενσωματωμένα στο έργο: m³ Ενσωματωμένες επιχώσεις στο έργο από εκσκαφές ερεισμάτων: m³ Προσωρινές αποθέσεις εκβραχισμών για άμεση απαναχρησιμοποίηση στο έργο: m³

19 Αρχαιότητες Η προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς και των αρχαιοτήτων στον άξονα του Αυτοκινητόδρομου αποτελεί προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Έτσι στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ και πριν από την έναρξη κάθε τμήματος ενημερώνονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες αρχαιοτήτων για την παρακολούθηση των εργασιών εκσκαφών. Έτσι, στην περιοχή του Λόφου του Αρχαίου Παλλαντίου (εκκλησία Αγ. Γιάννη) υπήρξε διακοπή εργασιών από την Λ.Θ. Εφορεία Π&Κ.Α. τον Ιούνιο του 2008, ενώ τον Δεκέμβριο του 2008 υπήρξε διακοπή και στον Αρχαίο δρόμο στο Καλογερικό. Κανένα πρόβλημα δεν παρουσιάστηκε κατά την διεξαγωγή γεωτρήσεων στην περιοχή Πελλάνας Λακωνίας. Κατά την διάρκεια των εργασιών του 2008 έχουν γίνει διερευνητικές τομές μήκους περίπου 300m. Μεταφύτευση νησίδας λατομείου Αρχαίων Κλεωνών Χ.Θ / ΓΕ6 Kαμμένη νησίδα λατομείου Αρχαίων Κλεωνών Χ.Θ / ΓΕ6

20 20 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ενέργειες προστασίας αρχαιοτήτων Α/Α ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 1. ΛΘ Εφορεία Π&Κ.Α. Διακοπή εργασιών στο λόφο του Αρχαίου Παλλαντίου (εκκλησία Αγ. Γιάννη) 17 Ιουλίου ΛΘ Εφορεία Π&Κ.Α. Αρχαίος δρόμος στο Καλογερικό 10 Δεκεμβρίου η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καλντερίμι οθωμανικών χρόνων στο Καλογερικό 10 Δεκεμβρίου Ε Εφορεία Π&Κ.Α. Γεωτρήσεις στην περιοχή Πελλάνας Λακωνίας 11 Δεκεμβρίου 2008 Μελέτες που ανατέθηκαν για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος Στα πλαίσια της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των απαιτούμενων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων έχουν υποβληθεί για έγκριση στην ΕΥΠΕ / ΥΠΕΧΩΔΕ οι κάτωθι: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ): Φάκελος συμπληρωματικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της ΚΥΑ / , του τμήματος Λεύκτρο - Σπάρτη (α.π. ΟΔΟ190/Ι/2088/ ) Φάκελος συμπληρωματικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της ΚΥΑ / , του τμήματος από ανισόπεδο κόμβο Σολωμού έως αρχή ανισόπεδου κόμβου Βόρειας Εισόδου Τρίπολης του άξονα Κορίνθου - Τρίπολης (α.π. ΟΔΟ490/Τ/2144/ ) Φάκελος συμπληρωματικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το τμήμα Έξοδος Καλογερικού Αθήναιον Μεταφύτευση νησίδας λατομείου Αρχαίων Κλεωνών Χ.Θ / ΓΕ6

21 Φάκελος συμπληρωματικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα επιπρόσθετα έργα από τέλος Α/Κ/ Σολωμού έως Βόρεια είσοδο Τρίπολης Φάκελος συμπληρωματικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το τμήμα Νότια είσοδος Τρίπολης είσοδος σήραγγας Καλογερικού Φάκελος ΜΠΕ των συνοδών έργων του έργου Με βάση τα αποτελέσματα των διαδικασιών εγκρίσεων των ανωτέρω συμπληρωματικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχουν εγκριθεί και αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά από την ΕΥΠΕ / ΥΠΕΧΩΔΕ τα κάτωθι συνοδά έργα: Μονάδα παραγωγής ασφαλτομείγματος στην θέση ΧΘ της Εθνικής Οδού Κορίνθου Τρίπολης Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος πλησίον του κόμβου Νεοχωρίου / 53ο χιλιόμετρο Κόρινθος Τρίπολη Αυτοκινούμενο σπαστηριοτριβείο και αυτοκινούμενη μονάδα διαλογής στην έξοδο προς Κόρινθο της σχεδιαζόμενης σήραγγας Νεοχωρίου / 50ο χιλιόμετρο Κόρινθος Τρίπολη εντός της ζώνης κατάληψης του έργου. Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος εντός της βιομηχανικής Περιοχής Τριπόλεως. Εργοταξιακά γραφεία στην έξοδο προς Τρίπολη της σήραγγας Αρτεμισίου στην ΧΘ Κόρινθος Τρίπολη εντός της ζώνης κατάληψης του οδικού έργου. Λατομείο παραγωγής αδρανών υλικών στην θέση Προφήτης Ηλίας, Δ. Τενέας, Ν. Κορινθίας Για τις έως τώρα υποβληθείσες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν εκδοθεί νομαρχιακές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα 4: ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Γνωμοδοτήσεις για ΜΠΕ Α/Α ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 1. Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2. Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3. Ν.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Α. 70 Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Α Ν.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 7. Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γνωμοδότηση για την συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αυτοκινητόδρομου Τρίπολη Καλαμάτας, τμήμα νότια είσοδος Τρίπολης έξοδος σήραγγας Καλογερικού. Γνωμοδότηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον κλάδο Λεύκτρο- Σπάρτης του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα. Γνωμοδότηση για την συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αυτοκινητόδρομου ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, τμήμα, τέλος Α/Κ ΣΟΛΩΜΟΥ έως αρχή Α/Κ Βόρειας εισόδου ΤΡΙΠΟΛΗΣ Γνωμοδότηση για την συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αυτοκινητόδρομου ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, τμήμα, τέλος Α/Κ ΣΟΛΩΜΟΥ έως αρχή Α/Κ Βόρειας εισόδου ΤΡΙΠΟΛΗΣ Γνωμοδότηση για την συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αυτοκινητόδρομου ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, τμήμα, τέλος Α/Κ ΣΟΛΩΜΟΥ έως αρχή Α/Κ Βόρειας εισόδου ΤΡΙΠΟΛΗΣ Γνωμοδότηση για την συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αυτοκινητόδρομου ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, τμήμα, τέλος Α/Κ ΣΟΛΩΜΟΥ έως αρχή Α/Κ Βόρειας εισόδου ΤΡΙΠΟΛΗΣ Γνωμοδότηση για την συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το τμήμα έξοδος σήραγγας Καλογερικού Αθήναιο του Αυτοκινητόδρομου ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 26 Αυγούστου Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Οκτωβρίου Οκτωβρίου Οκτωβρίου 2008

22 22 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του έργου. Το πρόγραμμα αυτό και η μεθοδολογία παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραγόντων θα υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ εντός του χρονικού περιθωρίου που ορίζεται από το άρθρο 8 της ΚΥΑ Με το πρόγραμμα αυτό παρακολουθούνται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως θόρυβος, ατμοσφαιρική ρύπανση, υδατική ρύπανση, απόβλητα, κοινωνικές οχλήσεις, ο φυσικός πλούτος, οι ευαίσθητες περιοχές κλπ. Ένα μέρος του προγράμματος παρακολούθησης και ελέγχου αποτελεί το παράρτημα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο υποβλήθηκε με την πρώτη εξαμηνιαία έκθεση, οι οδηγίες περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργασιών κλπ, από όπου και προκύπτουν τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται στα προηγούμενα εδάφια τεκμηρίωσης τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Ωστόσο, όσον αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο τού κυκλοφοριακό θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά την λειτουργία του έργου, έχει γίνει η προεργασία, έχουν επιλεγεί τα σημεία περιοδικών σταθμών μέτρησης κατά μήκος του τμήματος Κόρινθος Τρίπολη, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση εκατέρωθεν του άξονα. Έτσι, στον πίνακα 5 που ακολουθεί προτείνονται οι περιοδικοί σταθμοί μέτρησης θορύβου και οι δύο μόνιμοι σταθμοί μέτρησης θορύβου, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών στοιχείων στο τμήμα Κόρινθος Τρίπολη. Για το υπόλοιπο τμήμα του έργου τα σημεία περιοδικών μετρήσεων θα προτείνονται με την εξέλιξη και την αποπεράτωση των εργασιών, ωστόσο οι υπόλοιποι μόνιμοι σταθμοί προτείνονται στην περιοχή της πόλεως της Καλαμάτας, της πόλεως της Σπάρτης και της Μεγαλόπολης, όπως απεικονίζονται στον χάρτη 1 σελ 25. Μεταφύτευση δένδρων στην καμμένη περιοχή Σπαθόβουνο Χ.Θ / ΓΕ4

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Ενδεικτικές θέσεις περιοδικών σημείων μετρήσεων κυκλοφοριακού θορύβου Χ.Θ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ Χ.Θ. / ΑΡΙΘ. ΜΣΜ ή ΠΣΜ ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ Χ.Θ. / ΑΡΙΘ. ΜΣΜ ή ΠΣΜ ΣΧΕΤΙΚΑ / ΠΣΜ (1) - Αρχή έργου / ΠΣΜ (2) κτίριο σε απόσταση 75m / ΠΣΜ (3) Δεξιά κτίσμα / κτίριο 45m / ΠΣΜ (4) Κτίσματα 50m και 45m / ΠΣΜ (6) Κτίσματα αποστ. 50m / ΠΣΜ (7) (16) Μετρήσεις εκατέρωθεν δρόμου στις όψεις κτισμάτων Χ.Θ ΜΣΜ - 1 Οικισμός Σολωμού / ΠΣΜ (17) Κτίσμα σε απόσταση 15m Κανέναν ΠΣΜ ή ΜΣΠ / ΠΣΜ (18) Κτίριο - Οινοποιείο ΔΙΟΔ. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ / ΠΣΜ (19) Κτίσματα διοδίων / ΠΣΜ (20) Αποθήκες > 80m Κανέναν ΠΣΜ ή ΜΣΠ / ΠΣΜ ΑΚ. ΝΕΜΕΑΣ Κτίσμα 200m από ΑΚ Κανέναν ΠΣΜ ή ΜΣΠ / ΠΣΜ (22) ΑΚ. Στέρνας / ΠΣΜ (23) Οικισμός / ΠΣΜ (24) Τίποτα Κανέναν ΠΣΜ ή ΜΣΠ ΠΣΜ (25) (26) (27) Οικισμός σε απόσταση > 200m / ΠΣΜ (28) Κτίσμα / ΠΣΜ (29) Οικισμός Νεοχωρίου ΝΕΣΤΑΝΗ (30) (31) (32) Οικισμός Νεοχωρίου Οικισμός Νεοχωρίου Κτίσμα Σήραγγας Αρτεμισίου / ΠΣΜ (33) Κτίσματα 20m / ΠΣΜ (34) Κτίσματα 200m / ΠΔΜ (35) Κτίσματα 100m / ΠΣΜ (36) Κτίσματα 130m / ΠΣΜ (37) Κτίσμα 200m / ΠΣΜ (38) Κτίσματα 15m / ΠΣΜ (39) Κτίσματα 35m / ΠΣΜ (40) Κτίσμα 15m / ΠΣΜ (41) Κτίσμα 75m / ΠΣΜ (42) Κτίσμα 65m / ΠΣΜ (43) Κτίσμα 15m / ΠΣΜ (44) Κτίσμα 10m / ΠΣΜ (46) / ΠΣΜ (47) / ΠΣΜ (48) / ΠΣΜ (50) / ΠΣΜ (53) / ΠΣΜ (54) / ΠΣΜ (45) Κτίσμα 90m Κτίσμα 50m / ΠΣΜ (49) / ΠΣΜ (51) / ΠΣΜ (52) Κτίσμα 100m Κτίσμα 50m Κτίσμα 60m Κτίσμα 120m Κτίσμα 10m ΔΙΟΔΙΑ Κτίσμα 15m ΔΙΟΔΙΑ Κτίσμα 80m Κτίσμα 80m

24 24 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 Χ.Θ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Χ.Θ Χ.Θ Χ.Θ / (26) ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ Χ.Θ. / ΑΡΙΘ. ΜΣΜ ή ΠΣΜ / ΠΣΜ (56) / ΠΣΜ (57) / ΠΣΜ (58) / ΠΣΜ (59) / ΠΣΜ (60) / ΠΣΜ (61) / ΠΣΜ (63) / ΠΣΜ (65) / ΠΣΜ (66) / ΠΣΜ (68) / / ΠΣΜ (69) / ΠΣΜ (70) / ΠΣΜ (71) / ΠΣΜ (72) / ΠΣΜ (73) / ΠΣΜ (74) / ΠΣΜ (75) ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ Χ.Θ. / ΑΡΙΘ. ΜΣΜ ή ΠΣΜ / ΠΣΜ (55) / ΠΣΜ (62) / ΠΣΜ (64) Χ.Θ / ΠΣΜ (67) / ΜΣΜ - 2 ΠΣΜ (76) (80) ΣΧΕΤΙΚΑ Κτίσμα 190m Κτίσμα 80m Κτίσμα 160m Κτίσμα 30m Κτίσμα 150m Κτίσμα 30m Κτίσμα 30m Κτίσμα 110m Κτίσμα 200m Κτίσμα 15m Κτίσμα 150m Κτίσμα 60m Κτίσμα αποστ. > 200m Κτίσματα 80m Βιομηχ. κτίσμα 50m Περιοχή Τριπόλεως ΜΣΜ: Μόνιμος Σταθμός Μετρήσεων, ΠΣΜ: Περιοδικό Σημείο Μετρήσεων

25 ΧΑΡΤΗΣ 1: ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ και ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΣΜ-1 ΜΣΜ-2 ΜΣΜ-5 ΜΣΜ-3 ΜΣΜ-4

26 26 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 Όπως αναφέρεται στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του έργου, στην περιοχή της Τριπόλεως πρέπει να τοποθετηθεί ένας μόνιμος σταθμός. Επιλέγεται ο Α/Κ Σπάρτης, όπου παρατηρείται η πιο άμεση στον Αυτοκινητόδρομο πολεοδομική ενότητα, ενώ υπάρχει αρκετός χώρος στην περιοχή του κόμβου για την εγκατάσταση των οικίσκων και του εξοπλισμού του σταθμού. Η δεύτερη μονάδα μόνιμου σταθμού προτείνεται στην περιοχή του οικισμού του Σολωμού όπου παρατηρείται επίσης άμεση πολεοδομική ενότητα στον Αυτοκινητόδρομο, υπάρχει ο πολιτισμικός πλούτος της Ακροκορίνθου στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και σχετικός χώρος για την τοποθέτηση των απαραίτητων οικίσκων. Στις θέσεις των δύο μόνιμων σταθμών μετρήσεων έχουν γίνει δοκιμαστικές ηχομετρήσεις καταγραφής κυκλοφοριακού θορύβου κατά την περίοδο που δεν είχαν αναπτυχθεί ακόμη εργοταξιακοί χώροι σε απόσταση πάνω από 2 χιλιόμετρα εκατέρωθεν των σημείων. Οι ηχομετρήσεις αυτές είναι προκαταρκτικές και θα ξαναγίνουν με την ολοκληρωμένη και πλήρη αποπεράτωση των εργασιών του τμήματος Κόρινθος Τρίπολη. Σε περιπτώσεις όπου προκύψουν υπερβάσεις των νομοθετικά επιτρεπόμενων ορίων, θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας, όπως πχ φυσικά ή τεχνητά ηχοπετάσματα, ανάλογα με τα αποτελέσματα, αλλά λαμβάνοντας υπ όψη και την αισθητική, το φυσικό τοπίο και τα άλλα στοιχεία της εκάστοτε περιοχής. Στόχος είναι το αποτέλεσμα που θα προκύπτει να εντάσσεται αρμονικά στο άμεσο και ευρύτερο τοπίο και στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, ενώ παράλληλα θα αποφεύγει την δημιουργία μονότονης οπτικής εικόνας. Οι μετρήσεις και η παρακολούθηση θορύβου θα γίνονται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε και τα στελέχη της, με ηχόμετρο τύπου Blue - 01dB. Μεταφύτευση δένδρων στην περιοχή Αρχαίο Λατομείο Κλεωνών Χ.Θ / ΓΕ6

27 Στον χάρτη (σελ. 25) παρουσιάζονται οι προτεινόμενες θέσεις μόνιμων σταθμών μετρήσεων. Οι κανονισμοί / οδηγίες σχετικά με τον προσδιορισμό, την μέτρηση και την αξιολόγηση των επιπέδων θορύβου, είναι οι κάτωθι: Βρετανικές Προδιαγραφές BS 5228 Υπ. Απ /92 - ΦΕΚ 395 /Β/ Οδηγία της ΕΕ 2000/14 Οδηγία της ΕΕ 2002/49 Υπ. Απ /2028 ΦΕΚ 1418/Β/ ΚΥΑ / Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια των δεικτών κυκλοφοριακού θορύβου έχουν ως ακολούθως: Για τον δείκτη Leq ( ) τα 67 db(a) Για τον δείκτη L10 ( ) τα 70 db(a) Οι δείκτες αυτοί μετρώνται σε απόσταση 2,0 µ. από την πρόσοψη των πλησιέστερων προς τον Αυτοκινητόδρομο κτιρίων πολεοδοµικής ενότητας. Οι δύο προτεινόμενοι μόνιμοι σταθμοί μέτρησης θα συμπεριλαμβάνουν και όλον τον εξοπλισμό παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως συγκεντρώσεις CO, NOX, SO2, BTX,TSP, PM10 και των μετεωρολογικών στοιχείων όπως θερμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα και κατεύθυνση του ανέμου. Tα αποτελέσματα θα καταγράφονται και θα αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ.

28 28 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 ΔΕΛΤΙΟ 1: Καταγραφή κυκλοφοριακού θορύβου στην X.Θ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 15/12/ Κόρινθος - Τρίπολη Ον/μο Υπευθύνου: Νίκη Σιούτα ΩΡΑ L 10 σε db(a) Leq σε db(a) ΥΨΟΣ / ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 06:00-07:00 75,4 73,5 4,0μ 07:00-08:00 75,7 73,8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 08:00-9:00 75,5 73,7 Αυτοκινητόδρομος 9:00-10:00 75,8 73,9 10:00-11:00 75,7 74,1 11:00-12:00 75, :00-13:00 75,5 73,6 ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 13:00-14:00 77,1 74,9 Αυτόνομος κινητός σταθμός θορύβου με στατιστικό αναλυτή και διάταξη παντός καιρού (σε ειδικό ιστό) τύπου SOLO 14:00-15:00 76, :00-16:00 76, :00-17:00 76,1 74,2 17:00-18:00 75,5 73,3 18:00-19:00 74,2 72,3 19:00-20:00 73,3 71,4 20:00-21:00 73,6 70,6 21:00-22: ,6 22:00-23:00 71,3 67,5 23:00-00:00 70,8 67,5 00:00-01: ,5 01:00-02: ,5 02:00-03:00 71, :00-04:00 72,8 70,4 04:00-05:00 73,1 70,5 05:00-06:00 73,9 70,6 L 10 (18h)= 74,9 L eq (24h)= 71,6 L day ( )= 74,1 L evening ( )= 71,9 L night ( ) = 68,5 L den ** = 76,5 db(a) ΜΣΜ-1 ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ L10 & Leq L10 σε db(a) Leq σε db(a) ** Lden= 10*log{(1/24)*(12*10 (Lday/10) +4*10 (Levening+5/ 10) +8*10 (Lnight+10/10) ))} 40 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-00:00 00:00-01:00 01:00-02:00 02:00-03:00 03:00-04:00 04:00-05:00 05:00-06:00 ΩΡΕΣ Μεταφύτευση δένδρων στην περιοχή Σπαθοβουνίου Χ.Θ / ΓΕ4

29 ΔΕΛΤΙΟ 2: Καταγραφή κυκλοφοριακού θορύβου στον A.K. Σπάρτης ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 17/12/2008 Χ.Θ. Α/Κ Σπάρτης Ον/μο Υπευθύνου: Νίκη Σιούτα ΩΡΑ L 10 σε db(a) Leq σε db(a) ΥΨΟΣ / ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 06:00-07:00 75,6 72 4,0μ 07:00-08:00 76,4 73,3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 08:00-09:00 76,2 73 Αυτοκινητόδρομος 09:00-10:00 75,5 71,9 10:00-11:00 77,6 73,1 11:00-12:00 75,8 72,1 12:00-13:00 76,8 73,7 ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 13:00-14:00 75,2 72,3 Αυτόνομος κινητός σταθμός θορύβου με στατιστικό αναλυτή και διάταξη παντός καιρού (σε ειδικό ιστό) τύπου SOLO 14:00-15:00 75,8 72,7 15:00-16:00 73,8 71,1 16:00-17:00 72,5 69,7 17:00-18:00 72,7 69,3 18:00-19:00 72,6 69,5 19:00-20:00 73,4 68,7 20:00-21:00 75, :00-22:00 71,3 67,9 22:00-23:00 72,7 67,6 23:00-00:00 68,3 64,5 00:00-01:00 67,7 62,4 01:00-02:00 66,5 63,5 02:00-03:00 69, :00-04:00 67,6 63,2 04:00-05:00 69,4 63,1 05:00-06:00 71,8 67,9 L 10 (18h)= 74,5 L eq (24h)= 69,1 L day ( )= 72,0 L evening ( )= 69,6 L night ( ) = 64,9 L den ** = 73,6 db(a) ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ L10 & Leq ΜΣΜ-2 L10 σε db(a) Leq σε db(a) ** Lden= 10*log{(1/24)*(12*10 (Lday/10) +4*10 (Levening+5/10) +8*10 (Lnight+10/10) ))} 40 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-00:00 00:00-01:00 01:00-02:00 02:00-03:00 03:00-04:00 04:00-05:00 05:00-06:00 ΩΡΕΣ

30 30 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι κατασκευαστικές δαπάνες του έργου έως την ανέρχονται περίπου στο ποσό των ,0 Οι λειτουργικές δαπάνες του έργου έως την ανέρχονται περίπου στο ποσό των ,0 Συνολικές δαπάνες έργου: ,0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι περιβαλλοντικές δαπάνες που παρατίθενται με την παρούσα έκθεση αφορούν στις εκταμιεύσεις για μελέτες προστασίας του περιβάλλοντος και στις υπηρεσίες πρασίνου και εκχιονισμού του έργου, ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες οι οποίες αφορούν στην διαχείριση του έργου πχ προσωπικό της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, επιστημονικό περιβαλλοντικό προσωπικό στα εργοτάξια, εξοπλισμός ελέγχου, παρακολούθησης και διαχείρισης του έργου, των περιβαλλοντικών θεμάτων, των αποβλήτων κλπ. Οι δαπάνες αυτές θα συμπεριληφθούν στην επόμενη εξαμηνιαία έκθεση και με την ολοκλήρωση ενός έτους παραχώρησης του έργου. Επισημαίνεται ότι πολλές από τις δαπάνες δεν ποσοτικοποιούνται ή εξυπηρετούν παράλληλα και άλλα καθήκοντα πχ οι δαπάνες υδραυλικών μελετών και μελετών αντιπλημμυρικής προστασίες, δαπάνες επαναχρησιμοποίησης υλικών εκσκαφής κλπ. Για αυτές τις δαπάνες θα υπάρξει προσέγγιση, ώστε να καταδειχτεί ότι το περιβάλλον αποτελεί σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κομμάτι του έργου. Συνεπώς η παρούσα κατάσταση και ποσόστωση των περιβαλλοντικών δαπανών σε σχέση με τις δαπάνες του έργου δεν είναι η πραγματική, αλλά αποτελεί μια στιγμιαία απεικόνιση της οικονομικής περιβαλλοντικής κατάστασης, ενώ με την αποπεράτωση πχ του τμήματος Κόρινθος Τρίπολη ή την αποπεράτωση της περιόδου Μελέτες Κατασκευή θα υπάρξει μια πιο πραγματική προσέγγιση και κατ επέκταση πιο πραγματική εικόνα περιβαλλοντικών δαπανών. Οι περιβαλλοντικές δαπάνες έχουν ως ακολούθως: Για τις μέχρι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δαπανήθηκαν συνολικά ,0 Για την συντήρηση και καλλωπισμό του πρασίνου της κεντρικής νησίδας Κόρινθος Τρίπολη, δαπανήθηκαν: ,25 Για την έως μεταφύτευση δένδρων δαπανήθηκαν: ,0 Για τον εκχιονισμό του αυτοκινητόδρομου κατά τη διάρκεια του 2008 δαπανήθηκαν: ,0 Οι εταιρείες οι οποίες παρέχουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες είναι: Εταιρεία συντήρησης πρασίνου: ΑΚΤΩΡ FM - Facility Management Διαχείριση και Συντήρηση έργων Εταιρείες εκχιονισμού ΜΟΡΕΑΣ Κ/Ξ και ΔΙΟΝ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Εταιρεία μεταφυτεύσεων δένδρων: ΤΟΜΗ ΑΕ Το ποσοστό των περιβαλλοντικών δαπανών ως προς το σύνολο των δαπανών αυτή την συγκεκριμένη στιγμή είναι περίπου στο 6,5 αλλά δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική εικόνα για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

31 ANΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Εργαζόμενοι ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε Διο ίκ η ση ΜΟ Ρ Ε ΑΣ Π ροσωπ ικ ό Γ ρα φε ίων Π ροσωπ ικ ό - Τε χ νίτε ς Π ροσωπ ικ ό Ο δικ ής Λ ειτουργίας Π ροσωπ ικ ό Δ ιοδίων Εργαζόμενοι Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ Ε πιστημονικό Προσωπικό Δ ιοικ ητικ ό π ροσωπ ικ ό 420 Ε ργ α τοτε χ νίτε ς

32 32 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 Παραρτημα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α/Α ΓΕ ΤΜΗΜΑ (η χιλιομέτρηση είναι ενδεικτική) Ανισόπεδοι Κόμβοι Διόδια ΜΗΚΟΣ (ενδεικτικό) (χλμ) Υφ. Νέα ΓΕ 1 (Υ) ΓΕ 2 (Y) ΓΕ 3 (Y) ΓΕ 4 (Υ) ΓΕ 5 (Υ) ΓΕ 6 (Υ) ΓΕ 7 (Υ) Κόρινθος (ΝΕΟ)- Α.Κ. Τρίπολης της Κορίνθου- Πατρών Α.Κ. Τρίπολης 4Α,4Β,4Γ,4Δ,4Ε,4Θ,4Ι,4Ν του Α/Κ Τρίπολης και κατά λοιπά σύμφωνα με την περιγραφή του Μητρώου του Έργου Α/Κ Τρίπολης Α/Κ Σολωμού Χ.Θ Α/Κ Σολωμού Διόδια Σπαθοβουνίου Διόδια Σπαθοβουνίου - Άγιος Βασίλειος Χ.Θ Άγιος Βασίλειος -Α/Κ Αρχαίας Νεμέας Χ.Θ Α/Κ Αρχαίας Νεμέας- Α/Κ Νεμέας Χ.Θ Α/Κ Σολωμού Σπαθοβούνι Χ.Θ. 11, Α.Κ. Αγίου Βασιλείου 4,0 Α/Κ Αρχαίας Νεμέας Α/Κ Νεμέας 1,0 3,0 5,0 6,0 ΓΕ 8 (Υ) ΓΕ 9 (Υ) ΓΕ 10 (Υ) ΓΕ 11 (Ν) ΓΕ 12 (Υ) ΓΕ 13 (Υ) ΓΕ 14 (Υ) Α/Κ Νεμέας Α/Κ Στέρνας Χ.Θ Α/Κ Στέρνας σήραγγα Αρτεμισίου Παραλλαγή χάραξης έως Σήραγγα Αρτεμισίου Αυτοκινητόδρομο Νέος κλάδος σήραγγας Αρτεμισίου και στοές διαφυγής μεταξύ των δύο κλάδων και συναρμογή μεαυτοκινητόδρομο Σήραγγα Αρτεμισίου διόδια Νεστάνης Χ.Θ Διόδια Νεστάνης Α/Κ Νεστάνης Χ.Θ Α/Κ Νεστάνης Α/Κ Βόρειας εισόδου Τρίπολης Χ.Θ Α.Κ. Στέρνας 10,0 Α/Κ Στέρνας Α/Κ Νεοχωρίου 13,5 2,5 Νεστάνη 7,0 Α/Κ Νεστάνης 2,0 Α/Κ βόρειας εισόδου Τρίπολης 10,0 ΓΕ 15 (Υ) Α/Κ Βόρειας εισ. Τρίπολης Α/Κ Σπάρτης Χ.Θ Α/Κ Σπάρτης 2,5 ΓΕ 16 (Υ) Α/Κ Σπάρτης Νότια εισ. Τρίπολης Χ.Θ ,1 ΓΕ 17 (Ν) Νότιας εισόδου Τρίπολης Έξοδος Σήραγγας Καλογερικού (Χ.θ. Μελέτης ) Α/Κ Νότιας Εισόδου Τρίπολης 3,8 ΓΕ 18 (Ν) Έξοδος Σήραγγας Καλογερικού Αθήναιον (Χ.θ. Μελέτης ) Α/Κ Ασέας 9,1 ΓΕ 19 (Ν) Ελ. Δημ. Αθήναιον είσοδος Σήραγγας Ραψομμάτη (Χ.θ. Μελέτης ) 2,9

33 Α/Α ΓΕ ΤΜΗΜΑ (η χιλιομέτρηση είναι ενδεικτική) Ανισόπεδοι Κόμβοι Διόδια ΜΗΚΟΣ (ενδεικτικό) (χλμ) Υφ. Νέα ΓΕ 20 (Υ) Ελ. Δημ. Αριστερός κλάδος Σήραγγας Ραψομμάτη 1,3 ΓΕ 21 (Ν) Δεξιός κλάδος Σήραγγας Ραψομμάτη ΓΕ 22 (Ν) Ελ. Δημ. ΓΕ 23 (Ν) ΓΕ 24 (Ν) ΓΕ 25 (Ν) Έξοδος Σήραγγας Ραψομμάτη Λεύκτρο Α.Κ. Μεγαλόπολης Λεύκτρο Παραδείσια (Χ.θ. Μελέτης ) Α.Κ. Παραδείσια Α/Κ Μεγαλόπολης Α/Κ Παραδείσια 8,3 6,3 ΓΕ 26 (Ν) Ελ.Δημόσιο ΓΕ 27 (Ν) Παραδείσια Τσακώνα Τσακώνα Α.Κ. Αρφαρων (Χ.Θ. Μελέτης ) Α/Κ Κυπαρισσίας Α.Κ. Αρφαρων 10,0 14,634 ΓΕ 28 (Ν) Α/Κ Αρφάρων - Α/Κ Δυτ. Καλαμάτας (Χ.Θ ) Α/Κ Εισόδου Καλαμάτας & Α/Κ Δυτ. Καλαμάτας 13,5 ΓΕ 29 (Ν) Α/Κ Δυτ. Καλαμάτας Α/Κ Νέδοντα (Χ.Θ ) Α/Κ Νέδοντα Α/Κ Σπάρτης 4,5 ΓΕ 30 (Ν) Α/Κ Σπάρτης τέλος περιμετρικής οδού Καλαμάτας (Χ.Θ ) Α/Κ Σπάρτης 2,0 ΓΕ 31 (Ν) ΓΕ 32(Ν) Α/Κ Λεύκτρου Α/Κ Λογκανίκου (Χ.Θ ) Α/Κ Λογκανίκου - Α/Κ Πελλάνας (Χ.Θ ) Α/Κ Λεύκτρο Α/Κ Λογκανίκου Α/Κ Παλλάνας 14,0 17,0 ΓΕ 33 (Ν) Πελλάνα Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ ) Α/Κ Πελλάνας Α/Κ Σπάρτης 105,10 15,0 99,83 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 205

34 Υπηρεσία Περιβάλλοντος ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση 2008 Σύνταξη: Νίκη Σιούτα Υπεύθυνη Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. Τηλ.: ,

35

36 ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. Υψούντος 8, Τρίπολη, Τηλ.: , Fax: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ερμού 25, Κηφισιά , Τηλ.: , Fax:

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Περιγραφή του Έργου Πρόοδος εργασιών Ασφάλεια και εξυπηρέτηση Αναπτυξιακά οφέλη Γιώργος Συριανός Γενικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Περιγραφή του Έργου Πρόοδος εργασιών Ασφάλεια και εξυπηρέτηση Αναπτυξιακά οφέλη Γιώργος Συριανός Γενικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σύµφωνα µε τον περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2.7.215 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)»

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)» ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ (Ανατολική Οδός Πελοποννήσου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα & κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) Ιωάννης Δημητρόπουλος Διευθυντής Λειτουργίας-Συντήρησης, ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ΜΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ / )

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ / ) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2015 31.12.2015 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 11.2.2 της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου)

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 11.2.2 της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου: «Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ / )

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ / ) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2016 31.12.2016 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2015 31.12.2015 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου: Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη Ω ΕΚΑΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ (Σύµφωνα µε το άρθρο 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιούλιος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2017 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ... 4 1 ΓΕΝΙΚΑ... 4 2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 7 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕ-Β-1: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕ-Β-1: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο θόρυβος, που προέρχεται από την κίνηση των μέσων μεταφοράς, αποτελεί την πιο διαδεδομένη και άμεσα αισθητή επίπτωση των μεταφορών στο περιβάλλον. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιούλιος 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΓΑΛΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Γιώργος Δέδες Γενικός Γραμματέας Υποδομών ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 01/2015 Ποσοστό εκτέλεσης Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το με αρ. πρωτ /ΕΥΘΥ647/ Διευκρινιστικό Οδηγό για τη διαδικασία «Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το με αρ. πρωτ /ΕΥΘΥ647/ Διευκρινιστικό Οδηγό για τη διαδικασία «Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιούλιος 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιούλιος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος της Δ/νσης ΛΣΕΠ Πολτικός Μηχανικός

Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος της Δ/νσης ΛΣΕΠ Πολτικός Μηχανικός «Το Έργο της Διεύθυνσης Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (ΛΣΕΠ) του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ μετά την παράδοση σε κυκλοφορία των νέων αυτοκινητοδρόμων» Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Περιβαλλοντικού Θορύβου στο χερσαίο µέτωπο της ΟΛΘ Α.Ε για το έτος 2015

Μετρήσεις Περιβαλλοντικού Θορύβου στο χερσαίο µέτωπο της ΟΛΘ Α.Ε για το έτος 2015 Μετρήσεις Περιβαλλοντικού Θορύβου στο χερσαίο µέτωπο της ΟΛΘ Α.Ε για το έτος 2015 Αθήνα, εκέµβριος 2015 24, Grigoriou E Environmental Measurements GR-14231 N. Ionia e-mail: info@alfameasurements.com Phone:

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια εξαιτίας της λειτουργίας του άξονα. Η έκθεση στο θόρυβο έχει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) τμήμα Καλαμπάκα Εγνατία Οδός και ανισόπεδος κόμβος Αγ.Παρασκευής" Τμήμα 3: Χ.Θ.137+550 Χ.Θ. 175+000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 37 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 1 / 40 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Ιωάννης Δημητρόπουλος Βίλυ Βεγήρη Στέλιος Καζάκος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 11 ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... 16

ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 11 ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.. 4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 8 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.9 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.9 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕ-Β-1: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕ-Β-1: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ Ιούνιος 007 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια εξαιτίας της λειτουργίας του άξονα. Η έκθεση στο θόρυβο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΕΠΟ: Α.Π. 142128/25.07.05 β γ δ1 Λαμβάνονται υπόψη όλα τα όρια τιμών εκπομπών ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Λαμβάνονται υπόψη όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 34 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 / 70 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ1-ΖΦΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ1-ΖΦΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΦ1-3Θ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΜΦ1-3Θ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ1-5Ω5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ1-5Ω5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΥΑ ΕΠΟ: Α.Π. 147014/18.11.2005 ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 12/2008

Ο ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΥΑ ΕΠΟ: Α.Π. 147014/18.11.2005 ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 12/2008 (Ε65) τμήμα Καλαμπάκα - Εγνατία Οδός και ανισόπεδος κόμβος Αγ.Παρασκευής" Τμήμα 3: Χ.Θ.137+550 - Χ.Θ. 175+000 ΚΥΑ ΕΠΟ: Α.Π. 147014/18.11.2005 ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 12/2008 Α. Θέματα Αδειών/Εγκρίσεων Α.1 δ.4 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 30 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2009

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2009 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2009 Περίοδος 01.01.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ Τηλέφωνο : 2713601300 2713601349

Διαβάστε περισσότερα

10 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

10 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ....4 Β Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 14 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ..14 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.14 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ο.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Οδική σύνδεση του νέου αεροδρομίου (Α/δ) Κα. Άξονα (Β.Ο.Α.Κ.) και την πόλη του Ηρακλείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ο.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Οδική σύνδεση του νέου αεροδρομίου (Α/δ) Κα. Άξονα (Β.Ο.Α.Κ.) και την πόλη του Ηρακλείου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15.7.2009 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ο.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Οδική σύνδεση του νέου αεροδρομίου (Α/δ) Κα ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15.7.2009 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ο.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ Οδική σύνδεση του νέου αεροδρομίου (Α/δ) Καστελλίου Κρήτης με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» Dr. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας: 261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ADRIATIC MoS UPGRATED. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ADRIATIC MoS UPGRATED. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIATIC MoS UPGRATED Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRI-UP Εταιρικό Σχήμα Εταίροι: Ελλάδα (3) - Ιταλία (4) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (Επικεφαλής) Λιμενική Αρχή Ανκόνα Λιμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην εξέλιξη των Έργων Παραχώρησης

Ο Ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην εξέλιξη των Έργων Παραχώρησης Εσπερίδα ΣΕΣ "Προοπτικές απασχόλησης νέων Συγκοινωνιολόγων" 31 Μαρτίου 2015 Ο Ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην εξέλιξη των Έργων Παραχώρησης Βασίλης Χαλκιάς Διευθύνων Σύμβουλος Αττικές Διαδρομές A.E. Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1ο ερώτημα Γιατί και με ποιους όρους η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2012 Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012

ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2012 Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2012 Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 18/12/2013 Α.Π. : 2256/Φ.94 Προς: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑΣ 67 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 18/12/2013 Α.Π. : 2256/Φ.94 Προς: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑΣ 67 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Ω7Λ1-ΩΞΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ5Ω7Λ1-ΩΞΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ Τηλέφωνο : 2713601300 2713601349

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2016)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2016) ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2016) 1 / 89 29.07.2016 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ(45 ΚΛΜ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ417Λ1-Ρ7Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ417Λ1-Ρ7Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ Τηλέφωνο : 2713601300 2713601349

Διαβάστε περισσότερα

7H EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 01.07-31.12.2011

7H EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 01.07-31.12.2011 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» 7H EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 01.07-31.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΠΡΟΛΗΨΗ των ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ είναι ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 2 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ)

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. (ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Έτος 1999: Απόφαση για δημοπράτηση των Έργων κατασκευής των Μεγάλων Οδικών Αξόνων με Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία και δείκτες απόδοσης στη λειτουργία και συντήρηση των Ελληνικών αυτοκινητοδρόμων

Στατιστικά στοιχεία και δείκτες απόδοσης στη λειτουργία και συντήρηση των Ελληνικών αυτοκινητοδρόμων Στατιστικά στοιχεία και δείκτες απόδοσης στη λειτουργία και συντήρηση των Ελληνικών αυτοκινητοδρόμων Αριστοφάνης Παπαδημητρίου HELLASTRON - Επικεφαλής COPER ΙV Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης Αττικές

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 4 Παρακολούθηση Άδειας Παραγωγής

Παράρτημα 4 Παρακολούθηση Άδειας Παραγωγής Το Παράρτημα περιλαμβάνει: Παράρτημα 4 Παρακολούθηση Άδειας Παραγωγής 1. Tύπο εξαμηνιαίου δελτίου προόδου που υποβάλλεται από τον Αδειούχο έως την έκδοση της άδειας εγκατάστασης. 2. Τύπο δελτίου προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία υλοποίησης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά

Πορεία υλοποίησης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά Πορεία υλοποίησης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί εργαλείο για την εξυπηρέτηση του βασικού στόχου της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόσφατη εμπειρία των Έργων Παραχώρησης Η σημασία της επανεκκίνησής τους για την ανάπτυξη της χώρας Γεώργιος Συριανός

Η πρόσφατη εμπειρία των Έργων Παραχώρησης Η σημασία της επανεκκίνησής τους για την ανάπτυξη της χώρας Γεώργιος Συριανός Η πρόσφατη εμπειρία των Έργων Παραχώρησης Η σημασία της επανεκκίνησής τους για την ανάπτυξη της χώρας Γεώργιος Συριανός Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ - Γενικός Διευθυντής ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. Διημερίδα ΤΕΕ Ιούνιος 2013 Έργα Παραχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Α. Πουρνάρας Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΟΡΩΠΙ - ΛΑΥΡΙΟ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΟΡΩΠΙ - ΛΑΥΡΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΟΡΩΠΙ - ΛΑΥΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / WORKING GROUP:

Διαβάστε περισσότερα

7 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου

7 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 4 ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Ερµούπολη, 21 Φεβρουαρίου 2008 Α. Εισαγωγή Την προγραµµατική περίοδο 2000-2006 για την Περιφέρειά µας και µε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία και Συντήρηση Αυτοκινητόδρομου με Σύμβαση Παραχώρησης: Η περίπτωση της Αττικής Οδού

Λειτουργία και Συντήρηση Αυτοκινητόδρομου με Σύμβαση Παραχώρησης: Η περίπτωση της Αττικής Οδού ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 3-4 Ιουνίου 2013 Λειτουργία και Συντήρηση Αυτοκινητόδρομου με Σύμβαση Παραχώρησης: Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο θόρυβος, που προέρχεται από την κίνηση των μέσων μεταφοράς, αποτελεί την πιο διαδεδομένη και άμεσα αισθητή επίπτωση των μεταφορών στο περιβάλλον. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΓΔΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2015)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2015) ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 75 31.2016 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Ιούνιος 2015

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Ιούνιος 2015 Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Ιούνιος 2015 Η Εταιρεία Ίδρυση: 13 Ιουνίου 2007. Στις 28 Ιουνίου 2007 η εταιρεία υπέγραψε Σύμβαση η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 3605/2007. Έναρξη Περιόδου Παραχώρησης:

Διαβάστε περισσότερα