ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου"

Transcript

1 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ / ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

2

3 Η άποψη της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ για το Περιβaλλον Μέσα σε έναν κόσμο ραγδαία μεταβαλλόμενο, όπου η ποιότητα του περιβάλλοντος υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο, θεωρούμε ότι η προστασία και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος αναδεικνύονται ως προϋπόθεση για την μελλοντική επιβίωση της ανθρωπότητας. Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν μέρος της γενικότερης φιλοσοφίας της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, ενώ η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους κινείται η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας. Άμεσος και μακροπρόθεσμος στόχος είναι η συμβολή της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. στη βιώσιμη ανάπτυξη - Sustainable Development την οποία απαιτούν οι καιροί και οι σημερινές παγκόσμιες συνθήκες. Μια βιώσιμη ανάπτυξη στην οποία θα συνδυάζονται το οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό κεφάλαιο για μια καλύτερη ποιότητα ζωής του συνόλου της κοινωνίας, για ένα καθαρότερο περιβάλλον.

4 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008

5 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ / ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σελ. 6 ΕΡΓΟ σελ. 7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ σελ. 8 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σελ. 14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ σελ. 22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ σελ. 30

6 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα, αποτελεί την πρώτη «Ετήσια Έκθεση της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ (ΕΕΜ)» την οποία υποβάλλει ο Παραχωρησιούχος στην Υπηρεσία ΕΥΠΕ /ΥΠΕΧΩΔΕ, στα πλαίσια των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και ιδιαίτερα του όρου 40 της ΚΥΑ / Οι ετήσιες εκθέσεις όπως και οι εξαμηνιαίες δημοσιοποιούνται μέσω τις ειδικής ιστοσελίδας που διατηρεί ο Παραχωρησιούχος, ενώ θα διαβιβάζονται και στις οικίες Νομαρχιακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος σύμφωνα με την ΚΥΑ / άρθρο 41. Οι ανωτέρω εκθέσεις συντάσσονται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΥΠ) του Παραχωρησιούχου, η οποία Υπηρεσία έχει αναπτυχθεί με στόχο την περιβαλλοντική διαχείριση του έργου καθ όλη την Περίοδο Παραχώρησής του. Γενική άποψη υφιστάμενου αυτικινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη / ΓΕ9

7 ΤΟ ΕΡΓΟ Το έργο, για το οποίο ο Παραχωρησιούχος ανέλαβε την υποχρέωση να μελετήσει, χρηματοδοτήσει, κατασκευάσει, λειτουργήσει και συντηρήσει, έχει ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο TEN (απόφαση Νο 1962/96/EU) και χαρακτηρίζεται Αυτοκινητόδρομος. Ο Αυτοκινητόδρομος έχει μήκος περίπου 205 χιλιόμετρα, χωρίζεται σε 33 γεωγραφικές ενότητες (ΓΕ) όπως φαίνονται στο παράρτημα της παρούσης και αποτελείται από τα κάτωθι κυρίως τμήματα: Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα, μήκος 159 χιλιόμετρα Λεύκτρο Σπάρτη, μήκος 46 χιλιόμετρα Παράπλευρο οδικό δίκτυο για την ενιαία λειτουργική αποκατάσταση του Αυτοκινητόδρομου Το υφιστάμενο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη», μήκος 82 χιλιόμετρα περίπου, δέχεται μια γενικότερη αναβάθμιση με γνώμονα την ευρύτερη αισθητική ένταξή του στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον του έργου, αλλά και την ασφαλή κυκλοφορία, όπως πχ το οδόστρωμα, η ΛΕΑ, τα παράπλευρα δίκτυα κλπ. Με βάση την Σύμβαση του έργου, η περίοδος παραχώρησης διακρίνεται σε δύο περιόδους, ήτοι: περίοδο λειτουργίας περίοδο μελετών κατασκευών Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις γα κάθε μια από τις δύο περιόδους είναι διαφορετικές, ωστόσο η αντιμετώπισή τους και η διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων είναι ενιαία, με στόχο την μεγιστοποίηση της περιβαλλοντικής ωφέλειας του έργου. Έτσι, η παρουσίαση των περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων στις εκθέσεις θα είναι ξεχωριστή για την «Λειτουργία Συντήρηση» και ξεχωριστή για την «Μελέτη Κατασκευή» του έργου καθόσον τα αντικείμενα των δύο περιόδων είναι διαφορετικά.

8 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Πορεία λειτουργίας του έργου Ο Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος Τρίπολη, 82 km μήκους, αποτελεί το πρώτο τμήμα Λειτουργίας Συντήρησης του έργου, ενώ παράλληλα με την λειτουργία υλοποιείται η απαιτούμενη τεχνική, κυκλοφοριακή και αισθητική αναβάθμιση. Η αναβάθμιση συμπεριλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές των νέων αυτοκινητόδρομων της ΕΕ, όπως π.χ. οδόστρωμα, περιφράξεις, ηχοπετάσματα, δίκτυα κ.λπ., καθώς και τις απαιτούμενες αλλαγές στην υφιστάμενη χάραξη όπως π.χ. δεύτερος κλάδος σήραγγας στο Αρτεμίσιο, εγκάρσιες συνδέσεις των δύο κλάδων των σηράγγων, κατάργηση κλειστών καμπύλων, νέες σήραγγες, ΛΕΑ κλπ. Η παράλληλη συνύπαρξη των δύο περιόδων, της λειτουργίας συντήρησης και της μελέτης κατασκευής, στο τμήμα Κόρινθος Τρίπολη αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα και απαιτεί την κατανόηση και την συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων μερών σε θέματα κυκλοφοριακά, πιθανές καθυστερήσεις, περιβαλλοντικές, κοινωνικές οχλήσεις κλπ.

9 Mεταφύτευση δένδρων στον κόμοβο Αρχαίας Νεμέας Χ.Ο / ΓΕ6 Διαπλάτυνση δρόμου στη Χ.Θ Απομάκρυνση δένδρων - θάμνων / ΓΕ6

10 10 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 Τεκμηρίωση τήρησης περιβαλλοντικών όρων Κατά την περίοδο λειτουργίας του τμήματος Κόρινθος Τρίπολη και με την παράλληλη κατασκευή των πρόσθετων έργων, τηρείται η εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς και οι Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου. Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης και ενιαίας αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων, η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), αναπτυγμένο με βάση το πρότυπο ISO και καταγράφονται τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Το ΣΠΔ θα πιστοποιηθεί εντός του Κατά την διάρκεια των εργασιών λειτουργίας συντήρησης και μελέτης - κατασκευής του 2008 καταγράφηκαν οι επιδόσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, ενώ για τα στοιχεία ανακύκλωσης υπάρχουν τα αντίστοιχα τεκμήρια (βεβαιώσεις, συμβάσεις) στα αρχεία της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ Υπηρεσία Περιβάλλοντος και είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά και σε τρίτους. Διαπλάτυνση δρόμου στη Χ.Θ Μεταφύτευση δένδρων / ΓΕ6

11 Μελέτες - συντήρηση πρασίνου Ο Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος Τρίπολη διαθέτει κεντρική νησίδα πρασίνου, αλλά και πράσινο εκατέρωθεν των κλάδων. Η κεντρική νησίδα συντηρείται και καλλωπίζεται καθ όλη την διάρκεια του έτους, έτσι ώστε το πράσινο να βελτιώνεται αισθητικά, ενώ ταυτόχρονα να συμβάλλει στην ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η συντήρηση της κεντρικής νησίδας και των πρανών έχει ανατεθεί σε εξειδικευμένη εταιρεία πρασίνου, την ΑΚΤΩΡ FM - Facility Management. Οι φυτοτεχνικές δασοτεχνικές μελέτες εκπονούνται με στόχο την άμεση εφαρμογή τους στα εκάστοτε τμήματα που αποπερατώνονται. Κατά την διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του Αυτοκινητόδρομου, επιβάλλεται εκ των συνθηκών η απομάκρυνση υφιστάμενης βλάστησης κυρίως θάμνων, αλλά και δένδρων, τα οποία ευρίσκονται στην ζώνη διαπλάτυνσης του αυτοκινητόδρομου. Η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ λαμβάνοντας υπόψη και τις προδιαγραφές του Κανονισμού Μελετών Ερευνών (Κ.Μ.Ε.) του έργου, καταβάλλει προσπάθειες να αποφευχθεί κάθε άσκοπη απομάκρυνση δένδρων και με γνώμονα πάντα την δημιουργία συνθηκών οι οποίες να αποδίδουν την καλύτερη βιολογική και δομική λειτουργία του πρασίνου, με παράλληλη εξυπηρέτηση καθηκόντων σχετικά με την κυκλοφορία (πχ προστασία από θάμβωση, άνεμο, χιονοπτώσεις, κατολισθήσεις, εξασφάλιση οπτικής καθοδήγησης), με τις επιπτώσεις προς τρίτους και με την διευκόλυνση και απλοποίηση της συντήρησης πρασίνου. Mεταφύτευση δένδρων στην καμμένη περιοχή Σπαθοβουνίου Χ.Θ / ΓΕ4

12 12 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 Μεταφύτευση δένδρων Η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ προσεγγίζει το θέμα της απομάκρυνσης δένδρων και θάμνων με ευαισθησία και εφαρμόζει πρόγραμμα μεταφύτευσής τους σε άλλα σημεία του Αυτοκινητόδρομου. Σημαντική μεταφύτευση επιχειρείται τόσο στην παράπλευρη νησίδα του Αρχαίου Λατομείου Κλεωνών, καθόσον η νησίδα έχει καεί κατά την περίοδο τον πυρκαγιών της Πελοποννήσου το 2007, όσο και στην περιοχή του Σπαθοβουνίου όπου υπήρξε καταστροφή φυσικού πλούτου από τις ίδιες πυρκαγιές. Στο διάστημα Οκτώβριος Δεκέμβριος μεταφυτεύθηκαν 231 θάμνοι 190 δένδρα 15 μικρότερα δένδρα Απόβλητα Η διαχείριση των αποβλήτων του Αυτοκινητόδρομου, γίνεται με βάση τον πίνακα διαχείρισης που υποβλήθηκε με την πρώτη εξαμηνιαία έκθεση την Κατά το διάστημα έως έχουν αποσταλεί για ανακύκλωση: 1150 κιλά ορυκτελαίων 1011 κιλά συσσωρευτών 1760 κιλά χαρτιού 600 κυβικά τεμαχισμένα κλαδέματα πρασίνου Μεταφύτευση νησίδας κόμβου Αρχαίας Νεμέας Χ.Ο / ΓΕ6

13 Άλλα περιβαλλοντικά θέματα Πανίδα Κατά μήκος του Αυτοκινητόδρομου και όπου διανοίγονται νέοι οχετοί για τις υδραυλικές ανάγκες του Αυτοκινητόδρομου, το άνοιγμά τους έχει πλάτος τουλάχιστον 2,5 m με κεκλιμένες επιφάνειες, ώστε να είναι εύκολη και ομαλή η διακίνηση της πανίδας. Εκχιονισμοί Για την περίοδο των χιονοπτώσεων έχουν προβλεφθεί αποθήκες αλατιού κατά μήκος του Αυτοκινητόδρομου, ώστε να είναι άμεση η επέμβαση και αποφυγή συνθηκών αποκλεισμού της κυκλοφορίας. Περιβαλλοντικά ατυχήματα Με βάση το εγχειρίδιο διαχείρισης κυκλοφορίας και σχέδια δράσης, υπάρχει πρόβλεψη διαχείρισης και αντιμετώπισης συμβάντων πυρκαγιάς πρασίνου, καθώς και περιβαλλοντικού ατυχήματος πχ διαρροής ουσιών στο οδόστρωμα κ.λπ. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος συνεργάζεται άμεσα με τις υπόλοιπες υπηρεσίες της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ και συμβάλλει στην διαχείριση και αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων. Στις εισόδους των σηράγγων προβλέπεται κατασκευή κλειστών δεξαμενών για την συλλογή και διαχείριση των υγρών αποβλήτων σε περίπτωση περιβαλλοντικού ατυχήματος εντός των σηράγγων. Εξοικονόμηση ενέργειας Στα πλαίσια της ευρύτερης περιβαλλοντικής φιλοσοφίας της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., προβλέπονται δράσεις με στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του έργου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι δράσεις αυτές κινούνται στην κατεύθυνση της χρήσης της ηλιακής ενέργειας, των βιοκλιματικών αρχών-παρεμβάσεων κ.λπ. Στόχος της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ είναι η συμβολή στην μείωση των εκπομπών CO2 οι οποίες ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

14 14 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πορεία της κατασκευής του έργου Η κατασκευή του συνόλου του έργου υλοποιείται από την Κοινοπραξία ΜΟΡΕΑΣ η οποία εδρεύει στην Τρίπολη. Βασικότερα των μελημάτων της Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ, κατά την υλοποίηση εργασιών στο τμήμα Κόρινθο Τρίπολη, είναι η παροχή ασφαλών κυκλοφοριακών συνθηκών και ο σεβασμός στο περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά, καθ όλη την διάρκεια υλοποίησης εργασιών στο τμήμα αυτό, παρέχεται μία τουλάχιστον ανά κατεύθυνση λωρίδα κυκλοφορίας. Το μήκος των ζωνών υλοποίησης εργασιών δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιόμετρα, ενώ τα ενδιάμεσα ελεύθερα τμήματα έχουν μήκος πάνω από 3 χιλιόμετρα. Κατά την διάρκεια του 2008 έχουν προχωρήσει όλες οι μελέτες του έργου, καθώς και οι εργασίες σε πολλές Γεωγραφικές Ενότητες (ΓΕ) όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν πιο κάτω. Η ομάδα των μελετητών του έργου έχει ως ακολούθως: Ο.Τ.Μ. ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Τ.Ε. ΣΥΣΤΑΣ Ε.Μ.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΪΖΟΣ ΓΕΩΓΝΩΣΗ A.E ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΑΣ ΧΑΡΑΞΗ ΑΕ Μ. ΞΙΝΟΓΑΛΟΣ Φ.ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Ο.Ε.- ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ PLAS ΕΠΕ ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. (Η/Μ) IBI GROUP (H/M) Βολοβiνη Νεοκλεiα Οι μελετητές του έργου μελετούν το έργο λαμβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς όρους, εξασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων από την φάση σχεδιασμού και μελέτης του έργου, ενώ πολλές φορές υποδυκνείουν μέτρα πρόληψης για τις επόμενες φάσεις του έργου, ήτοι την κατασκευή, την λειτουργία και την συντήρηση. Η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ υποβάλλει στο ΥΠΕΧΩΔΕ αναλυτικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου του έργου συνολικά. Οι εκθέσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν όλα τα στοιχεία σχετικά με τις μελέτες, τις εγκρίσεις, τις εκτελεσθείσες εργασίες, τον κυκλοφοριακό φόρτο, την πρόοδο των εργασιών κλπ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται μία σύντομη περιγραφή των εργασιών που υλοποιήθηκαν το έτος 2008.

15 Γενική άποψη υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου, περιοχή Ακροκορίνθου / ΓΕ4

16 16 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:Συνοπτική περιγραφή προγραμματισμένων εργασιών 2008 Α/Α Γεωγραφική Ενότητα Εργασίες που εκτελέσθηκαν Παρατηρήσεις 1. ΓΕ 1-3 Έναρξη εργασιών στον Α/Κ ΣΟΛΩΜΟΥ 2. ΓΕ 4 Εργασίες διαπλατύνσεων 3. ΓΕ 5 4. ΓΕ 7 Εργασίες διαπλατύνσεων 5. ΓΕ 8 Εργασίες διαπλατύνσεων 6. ΓΕ 9 Εργασίες διαπλατύνσεων και έναρξη εργασιών κατασκευής του Α/Κ Αγ. Βασιλείου α.. Εργασίες διαπλατύνσεων β. Εργασίες παραλλαγής περιοχής σήραγγας Στέρνας γ. Διάνοιξη σήραγγας Νεοχωρίου δ. Έναρξη διάνοιξης σήραγγας Στέρνας ε. Κατασκευή Τεχνικών έργων Σε εξέλιξη Σε εξέλιξη 7. ΓΕ 11 Διάνοιξη νέας σήραγγας Αρτεμισίου Σε εξέλιξη 8. ΓΕ ΓΕ 13 α. Εργασίες διαπλατύνσεων β. Έναρξη παραλλαγής Αλέας α. Έναρξη εργασιών στον αριστερό κλάδο του Α/Κ Νεστάνης β. Κατασκευή προσωρινών εγκαταστάσεων ΕΛ.ΑΣ. και Π.Υ. Σε εξέλιξη Σε εξέλιξη Ολοκληρώθηκαν 10. ΓΕ 14 Εργασίες διαπλατύνσεων Σε εξέλιξη 11. ΓΕ Εργασίες Η/Μ Σε εξέλιξη 12. ΓΕ 17Υ Παραλλαγή Π.Ε.Ο. Τρίπολης Καλαμάτας Ολοκληρώθηκε 13. ΓΕ 17Ν 14. ΓΕ 18 α. Έναρξη εργασιών διάνοιξης σήραγγας Καλογερικού β. Κατασκευή Τεχνικών έργων γ. Χωματουργικές εργασίες δ. Έναρξη εργασιών διαμόρφωσης Νοτίου μετώπου σήραγγας Καλογερικού ε. Αρχαιολογικές έρευνες α. Χωματουργικές εργασίες β. Κατασκευή Τεχνικών έργων Σε εξέλιξη Σε εξέλιξη 15. ΓΕ 21 Έναρξη εργασιών διάνοιξης δεξιού κλάδου σήραγγας Ραψομμάτη Σε εξέλιξη 16. ΓΕ α. Χωματουργικές εργασίες β. Αρχαιολογικές έρευνες Σε εξέλιξη Με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου και τις συνθήκες εξέλιξής του, έχουν προγραμματιστεί για το 2009 να υλοποιηθούν οι εργασίες που περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι εργασίες από την ΓΕ 1 μέχρι την ΓΕ 16 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 3/3/2010, με αποτέλεσμα την ολοκλήρωση των εργασιών στις προαναφερθείσες Γ.Ε. κατά 95% εντός του Το υπόλοιπο 5% αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο δίμηνο του 2010, έτσι ώστε να επιτευχθεί η 2η Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία (Α.Τ.Π.). Επίσης, υπάρχουν αντικείμενα εργασιών εντός των προαναφερθέντων Γ.Ε. τα οποία σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, έχουν νέα προθεσμία ολοκλήρωσης τους 29 μήνες (3/8/2010) και είναι τα κάτωθι: ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Συνοπτική περιγραφή προγραμματισμένων εργασιών 2009 Α/Α Γεωγραφική Ενότητα Εργασίες που θα εκτελεσθούν Παρατηρήσεις 1. ΓΕ 9 Παραλλαγή Στέρνας συμπεριλαμβανομένης και της σήραγγας Στέρνας 2. ΓΕ 14 Α/Κ Βόρειας Εισόδου ΤΡΙΠΟΛΗΣ

17 Στις ΓΕ 17-18, ορισμένα τμήματα θα παραδοθούν εντός των 24 μηνών (3η Α.Τ.Π.) με αποτέλεσμα την ολοκλήρωσή τους σχεδόν εντός του 2009 και τα υπόλοιπα στους 29 μήνες ήτοι στις 3/8/2010. Εντός του 2009, και υπό την προϋπόθεση παράδοσης χώρων εργασίας, αναμένεται η έναρξη εργασιών (χωματουργικές εργασίες, κατασκευή τεχνικών έργων) στις γεωγραφικές ενότητες ΓΕ 27, ΓΕ 28, ΓΕ 29-30, ΓΕ 31, ΓΕ 32, ΓΕ 33. Διαπλάτυνση δρόμου, μεταφύτευση δένδρων. Χ.Θ / ΓΕ6

18 18 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 Τεκμηρίωση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, οι εργασίες υλοποιούνται με βάση τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους καθώς και την εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι κατασκευαστικές εργασίες, τα εργοτάξια και γενικότερα το έργο παρακολουθούνται, ελέγχονται και επιθεωρούνται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ με βάση τις περιβαλλοντικές διαδικασίες και οδηγίες που αναπτύχθηκαν για το έργο. Τα αποτελέσματα και οι επιδόσεις της περιόδου Μελέτες Κατασκευή του έργου καταγράφονται στην συνέχεια: Απόβλητα Με βάση την περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων της κατασκευής καταγράφηκαν τα κάτωθι αποτελέσματα Ανακύκλωση: κιλά ορυκτελαίων 700 κιλά συσσωρευτών 500 κιλά χαρτιού κιλά μέταλλα κιλά πλαστικό κιλά απορρίμματα Τεκμηρίωση, συμβάσεις, βεβαιώσεις κλπ, των ανωτέρω ποσών διατίθεται στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος και στα γραφεία της Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ. Προϊόντα εκσκαφής Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, έχει γίνει προσπάθεια ορθολογικής διαχείρισης και επανενσωμάτωσης των προϊόντων εκσκαφής στο έργο, με απόλυτη σχεδόν επιτυχία. Οι ποσότητες των προϊόντων εκσκαφής έχουν ως κάτωθι: Εκσκαφές ερεισμάτων έργου: m³ Εκσκαφές σηράγγων έργου: m³ Εκβραχισμοί έργου: m³ Τα ανωτέρω προϊόντα εκσκαφής διατέθηκαν ως ακολούθως: Θραυστά υλικά από τους εκβραχισμούς ενσωματωμένα στο έργο: m³ Ενσωματωμένες επιχώσεις στο έργο από εκσκαφές ερεισμάτων: m³ Προσωρινές αποθέσεις εκβραχισμών για άμεση απαναχρησιμοποίηση στο έργο: m³

19 Αρχαιότητες Η προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς και των αρχαιοτήτων στον άξονα του Αυτοκινητόδρομου αποτελεί προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Έτσι στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ και πριν από την έναρξη κάθε τμήματος ενημερώνονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες αρχαιοτήτων για την παρακολούθηση των εργασιών εκσκαφών. Έτσι, στην περιοχή του Λόφου του Αρχαίου Παλλαντίου (εκκλησία Αγ. Γιάννη) υπήρξε διακοπή εργασιών από την Λ.Θ. Εφορεία Π&Κ.Α. τον Ιούνιο του 2008, ενώ τον Δεκέμβριο του 2008 υπήρξε διακοπή και στον Αρχαίο δρόμο στο Καλογερικό. Κανένα πρόβλημα δεν παρουσιάστηκε κατά την διεξαγωγή γεωτρήσεων στην περιοχή Πελλάνας Λακωνίας. Κατά την διάρκεια των εργασιών του 2008 έχουν γίνει διερευνητικές τομές μήκους περίπου 300m. Μεταφύτευση νησίδας λατομείου Αρχαίων Κλεωνών Χ.Θ / ΓΕ6 Kαμμένη νησίδα λατομείου Αρχαίων Κλεωνών Χ.Θ / ΓΕ6

20 20 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ενέργειες προστασίας αρχαιοτήτων Α/Α ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 1. ΛΘ Εφορεία Π&Κ.Α. Διακοπή εργασιών στο λόφο του Αρχαίου Παλλαντίου (εκκλησία Αγ. Γιάννη) 17 Ιουλίου ΛΘ Εφορεία Π&Κ.Α. Αρχαίος δρόμος στο Καλογερικό 10 Δεκεμβρίου η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καλντερίμι οθωμανικών χρόνων στο Καλογερικό 10 Δεκεμβρίου Ε Εφορεία Π&Κ.Α. Γεωτρήσεις στην περιοχή Πελλάνας Λακωνίας 11 Δεκεμβρίου 2008 Μελέτες που ανατέθηκαν για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος Στα πλαίσια της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των απαιτούμενων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων έχουν υποβληθεί για έγκριση στην ΕΥΠΕ / ΥΠΕΧΩΔΕ οι κάτωθι: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ): Φάκελος συμπληρωματικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της ΚΥΑ / , του τμήματος Λεύκτρο - Σπάρτη (α.π. ΟΔΟ190/Ι/2088/ ) Φάκελος συμπληρωματικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της ΚΥΑ / , του τμήματος από ανισόπεδο κόμβο Σολωμού έως αρχή ανισόπεδου κόμβου Βόρειας Εισόδου Τρίπολης του άξονα Κορίνθου - Τρίπολης (α.π. ΟΔΟ490/Τ/2144/ ) Φάκελος συμπληρωματικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το τμήμα Έξοδος Καλογερικού Αθήναιον Μεταφύτευση νησίδας λατομείου Αρχαίων Κλεωνών Χ.Θ / ΓΕ6

21 Φάκελος συμπληρωματικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα επιπρόσθετα έργα από τέλος Α/Κ/ Σολωμού έως Βόρεια είσοδο Τρίπολης Φάκελος συμπληρωματικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το τμήμα Νότια είσοδος Τρίπολης είσοδος σήραγγας Καλογερικού Φάκελος ΜΠΕ των συνοδών έργων του έργου Με βάση τα αποτελέσματα των διαδικασιών εγκρίσεων των ανωτέρω συμπληρωματικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχουν εγκριθεί και αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά από την ΕΥΠΕ / ΥΠΕΧΩΔΕ τα κάτωθι συνοδά έργα: Μονάδα παραγωγής ασφαλτομείγματος στην θέση ΧΘ της Εθνικής Οδού Κορίνθου Τρίπολης Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος πλησίον του κόμβου Νεοχωρίου / 53ο χιλιόμετρο Κόρινθος Τρίπολη Αυτοκινούμενο σπαστηριοτριβείο και αυτοκινούμενη μονάδα διαλογής στην έξοδο προς Κόρινθο της σχεδιαζόμενης σήραγγας Νεοχωρίου / 50ο χιλιόμετρο Κόρινθος Τρίπολη εντός της ζώνης κατάληψης του έργου. Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος εντός της βιομηχανικής Περιοχής Τριπόλεως. Εργοταξιακά γραφεία στην έξοδο προς Τρίπολη της σήραγγας Αρτεμισίου στην ΧΘ Κόρινθος Τρίπολη εντός της ζώνης κατάληψης του οδικού έργου. Λατομείο παραγωγής αδρανών υλικών στην θέση Προφήτης Ηλίας, Δ. Τενέας, Ν. Κορινθίας Για τις έως τώρα υποβληθείσες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν εκδοθεί νομαρχιακές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα 4: ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Γνωμοδοτήσεις για ΜΠΕ Α/Α ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 1. Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2. Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3. Ν.Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Α. 70 Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Α Ν.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 7. Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γνωμοδότηση για την συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αυτοκινητόδρομου Τρίπολη Καλαμάτας, τμήμα νότια είσοδος Τρίπολης έξοδος σήραγγας Καλογερικού. Γνωμοδότηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον κλάδο Λεύκτρο- Σπάρτης του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα. Γνωμοδότηση για την συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αυτοκινητόδρομου ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, τμήμα, τέλος Α/Κ ΣΟΛΩΜΟΥ έως αρχή Α/Κ Βόρειας εισόδου ΤΡΙΠΟΛΗΣ Γνωμοδότηση για την συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αυτοκινητόδρομου ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, τμήμα, τέλος Α/Κ ΣΟΛΩΜΟΥ έως αρχή Α/Κ Βόρειας εισόδου ΤΡΙΠΟΛΗΣ Γνωμοδότηση για την συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αυτοκινητόδρομου ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, τμήμα, τέλος Α/Κ ΣΟΛΩΜΟΥ έως αρχή Α/Κ Βόρειας εισόδου ΤΡΙΠΟΛΗΣ Γνωμοδότηση για την συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αυτοκινητόδρομου ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, τμήμα, τέλος Α/Κ ΣΟΛΩΜΟΥ έως αρχή Α/Κ Βόρειας εισόδου ΤΡΙΠΟΛΗΣ Γνωμοδότηση για την συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το τμήμα έξοδος σήραγγας Καλογερικού Αθήναιο του Αυτοκινητόδρομου ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 26 Αυγούστου Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Οκτωβρίου Οκτωβρίου Οκτωβρίου 2008

22 22 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις η ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του έργου. Το πρόγραμμα αυτό και η μεθοδολογία παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραγόντων θα υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ εντός του χρονικού περιθωρίου που ορίζεται από το άρθρο 8 της ΚΥΑ Με το πρόγραμμα αυτό παρακολουθούνται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως θόρυβος, ατμοσφαιρική ρύπανση, υδατική ρύπανση, απόβλητα, κοινωνικές οχλήσεις, ο φυσικός πλούτος, οι ευαίσθητες περιοχές κλπ. Ένα μέρος του προγράμματος παρακολούθησης και ελέγχου αποτελεί το παράρτημα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο υποβλήθηκε με την πρώτη εξαμηνιαία έκθεση, οι οδηγίες περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργασιών κλπ, από όπου και προκύπτουν τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται στα προηγούμενα εδάφια τεκμηρίωσης τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Ωστόσο, όσον αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο τού κυκλοφοριακό θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά την λειτουργία του έργου, έχει γίνει η προεργασία, έχουν επιλεγεί τα σημεία περιοδικών σταθμών μέτρησης κατά μήκος του τμήματος Κόρινθος Τρίπολη, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση εκατέρωθεν του άξονα. Έτσι, στον πίνακα 5 που ακολουθεί προτείνονται οι περιοδικοί σταθμοί μέτρησης θορύβου και οι δύο μόνιμοι σταθμοί μέτρησης θορύβου, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών στοιχείων στο τμήμα Κόρινθος Τρίπολη. Για το υπόλοιπο τμήμα του έργου τα σημεία περιοδικών μετρήσεων θα προτείνονται με την εξέλιξη και την αποπεράτωση των εργασιών, ωστόσο οι υπόλοιποι μόνιμοι σταθμοί προτείνονται στην περιοχή της πόλεως της Καλαμάτας, της πόλεως της Σπάρτης και της Μεγαλόπολης, όπως απεικονίζονται στον χάρτη 1 σελ 25. Μεταφύτευση δένδρων στην καμμένη περιοχή Σπαθόβουνο Χ.Θ / ΓΕ4

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Ενδεικτικές θέσεις περιοδικών σημείων μετρήσεων κυκλοφοριακού θορύβου Χ.Θ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ Χ.Θ. / ΑΡΙΘ. ΜΣΜ ή ΠΣΜ ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ Χ.Θ. / ΑΡΙΘ. ΜΣΜ ή ΠΣΜ ΣΧΕΤΙΚΑ / ΠΣΜ (1) - Αρχή έργου / ΠΣΜ (2) κτίριο σε απόσταση 75m / ΠΣΜ (3) Δεξιά κτίσμα / κτίριο 45m / ΠΣΜ (4) Κτίσματα 50m και 45m / ΠΣΜ (6) Κτίσματα αποστ. 50m / ΠΣΜ (7) (16) Μετρήσεις εκατέρωθεν δρόμου στις όψεις κτισμάτων Χ.Θ ΜΣΜ - 1 Οικισμός Σολωμού / ΠΣΜ (17) Κτίσμα σε απόσταση 15m Κανέναν ΠΣΜ ή ΜΣΠ / ΠΣΜ (18) Κτίριο - Οινοποιείο ΔΙΟΔ. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ / ΠΣΜ (19) Κτίσματα διοδίων / ΠΣΜ (20) Αποθήκες > 80m Κανέναν ΠΣΜ ή ΜΣΠ / ΠΣΜ ΑΚ. ΝΕΜΕΑΣ Κτίσμα 200m από ΑΚ Κανέναν ΠΣΜ ή ΜΣΠ / ΠΣΜ (22) ΑΚ. Στέρνας / ΠΣΜ (23) Οικισμός / ΠΣΜ (24) Τίποτα Κανέναν ΠΣΜ ή ΜΣΠ ΠΣΜ (25) (26) (27) Οικισμός σε απόσταση > 200m / ΠΣΜ (28) Κτίσμα / ΠΣΜ (29) Οικισμός Νεοχωρίου ΝΕΣΤΑΝΗ (30) (31) (32) Οικισμός Νεοχωρίου Οικισμός Νεοχωρίου Κτίσμα Σήραγγας Αρτεμισίου / ΠΣΜ (33) Κτίσματα 20m / ΠΣΜ (34) Κτίσματα 200m / ΠΔΜ (35) Κτίσματα 100m / ΠΣΜ (36) Κτίσματα 130m / ΠΣΜ (37) Κτίσμα 200m / ΠΣΜ (38) Κτίσματα 15m / ΠΣΜ (39) Κτίσματα 35m / ΠΣΜ (40) Κτίσμα 15m / ΠΣΜ (41) Κτίσμα 75m / ΠΣΜ (42) Κτίσμα 65m / ΠΣΜ (43) Κτίσμα 15m / ΠΣΜ (44) Κτίσμα 10m / ΠΣΜ (46) / ΠΣΜ (47) / ΠΣΜ (48) / ΠΣΜ (50) / ΠΣΜ (53) / ΠΣΜ (54) / ΠΣΜ (45) Κτίσμα 90m Κτίσμα 50m / ΠΣΜ (49) / ΠΣΜ (51) / ΠΣΜ (52) Κτίσμα 100m Κτίσμα 50m Κτίσμα 60m Κτίσμα 120m Κτίσμα 10m ΔΙΟΔΙΑ Κτίσμα 15m ΔΙΟΔΙΑ Κτίσμα 80m Κτίσμα 80m

24 24 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 Χ.Θ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Χ.Θ Χ.Θ Χ.Θ / (26) ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ Χ.Θ. / ΑΡΙΘ. ΜΣΜ ή ΠΣΜ / ΠΣΜ (56) / ΠΣΜ (57) / ΠΣΜ (58) / ΠΣΜ (59) / ΠΣΜ (60) / ΠΣΜ (61) / ΠΣΜ (63) / ΠΣΜ (65) / ΠΣΜ (66) / ΠΣΜ (68) / / ΠΣΜ (69) / ΠΣΜ (70) / ΠΣΜ (71) / ΠΣΜ (72) / ΠΣΜ (73) / ΠΣΜ (74) / ΠΣΜ (75) ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ Χ.Θ. / ΑΡΙΘ. ΜΣΜ ή ΠΣΜ / ΠΣΜ (55) / ΠΣΜ (62) / ΠΣΜ (64) Χ.Θ / ΠΣΜ (67) / ΜΣΜ - 2 ΠΣΜ (76) (80) ΣΧΕΤΙΚΑ Κτίσμα 190m Κτίσμα 80m Κτίσμα 160m Κτίσμα 30m Κτίσμα 150m Κτίσμα 30m Κτίσμα 30m Κτίσμα 110m Κτίσμα 200m Κτίσμα 15m Κτίσμα 150m Κτίσμα 60m Κτίσμα αποστ. > 200m Κτίσματα 80m Βιομηχ. κτίσμα 50m Περιοχή Τριπόλεως ΜΣΜ: Μόνιμος Σταθμός Μετρήσεων, ΠΣΜ: Περιοδικό Σημείο Μετρήσεων

25 ΧΑΡΤΗΣ 1: ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ και ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΣΜ-1 ΜΣΜ-2 ΜΣΜ-5 ΜΣΜ-3 ΜΣΜ-4

26 26 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 Όπως αναφέρεται στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του έργου, στην περιοχή της Τριπόλεως πρέπει να τοποθετηθεί ένας μόνιμος σταθμός. Επιλέγεται ο Α/Κ Σπάρτης, όπου παρατηρείται η πιο άμεση στον Αυτοκινητόδρομο πολεοδομική ενότητα, ενώ υπάρχει αρκετός χώρος στην περιοχή του κόμβου για την εγκατάσταση των οικίσκων και του εξοπλισμού του σταθμού. Η δεύτερη μονάδα μόνιμου σταθμού προτείνεται στην περιοχή του οικισμού του Σολωμού όπου παρατηρείται επίσης άμεση πολεοδομική ενότητα στον Αυτοκινητόδρομο, υπάρχει ο πολιτισμικός πλούτος της Ακροκορίνθου στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και σχετικός χώρος για την τοποθέτηση των απαραίτητων οικίσκων. Στις θέσεις των δύο μόνιμων σταθμών μετρήσεων έχουν γίνει δοκιμαστικές ηχομετρήσεις καταγραφής κυκλοφοριακού θορύβου κατά την περίοδο που δεν είχαν αναπτυχθεί ακόμη εργοταξιακοί χώροι σε απόσταση πάνω από 2 χιλιόμετρα εκατέρωθεν των σημείων. Οι ηχομετρήσεις αυτές είναι προκαταρκτικές και θα ξαναγίνουν με την ολοκληρωμένη και πλήρη αποπεράτωση των εργασιών του τμήματος Κόρινθος Τρίπολη. Σε περιπτώσεις όπου προκύψουν υπερβάσεις των νομοθετικά επιτρεπόμενων ορίων, θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας, όπως πχ φυσικά ή τεχνητά ηχοπετάσματα, ανάλογα με τα αποτελέσματα, αλλά λαμβάνοντας υπ όψη και την αισθητική, το φυσικό τοπίο και τα άλλα στοιχεία της εκάστοτε περιοχής. Στόχος είναι το αποτέλεσμα που θα προκύπτει να εντάσσεται αρμονικά στο άμεσο και ευρύτερο τοπίο και στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, ενώ παράλληλα θα αποφεύγει την δημιουργία μονότονης οπτικής εικόνας. Οι μετρήσεις και η παρακολούθηση θορύβου θα γίνονται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε και τα στελέχη της, με ηχόμετρο τύπου Blue - 01dB. Μεταφύτευση δένδρων στην περιοχή Αρχαίο Λατομείο Κλεωνών Χ.Θ / ΓΕ6

27 Στον χάρτη (σελ. 25) παρουσιάζονται οι προτεινόμενες θέσεις μόνιμων σταθμών μετρήσεων. Οι κανονισμοί / οδηγίες σχετικά με τον προσδιορισμό, την μέτρηση και την αξιολόγηση των επιπέδων θορύβου, είναι οι κάτωθι: Βρετανικές Προδιαγραφές BS 5228 Υπ. Απ /92 - ΦΕΚ 395 /Β/ Οδηγία της ΕΕ 2000/14 Οδηγία της ΕΕ 2002/49 Υπ. Απ /2028 ΦΕΚ 1418/Β/ ΚΥΑ / Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια των δεικτών κυκλοφοριακού θορύβου έχουν ως ακολούθως: Για τον δείκτη Leq ( ) τα 67 db(a) Για τον δείκτη L10 ( ) τα 70 db(a) Οι δείκτες αυτοί μετρώνται σε απόσταση 2,0 µ. από την πρόσοψη των πλησιέστερων προς τον Αυτοκινητόδρομο κτιρίων πολεοδοµικής ενότητας. Οι δύο προτεινόμενοι μόνιμοι σταθμοί μέτρησης θα συμπεριλαμβάνουν και όλον τον εξοπλισμό παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως συγκεντρώσεις CO, NOX, SO2, BTX,TSP, PM10 και των μετεωρολογικών στοιχείων όπως θερμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα και κατεύθυνση του ανέμου. Tα αποτελέσματα θα καταγράφονται και θα αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ.

28 28 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 ΔΕΛΤΙΟ 1: Καταγραφή κυκλοφοριακού θορύβου στην X.Θ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 15/12/ Κόρινθος - Τρίπολη Ον/μο Υπευθύνου: Νίκη Σιούτα ΩΡΑ L 10 σε db(a) Leq σε db(a) ΥΨΟΣ / ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 06:00-07:00 75,4 73,5 4,0μ 07:00-08:00 75,7 73,8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 08:00-9:00 75,5 73,7 Αυτοκινητόδρομος 9:00-10:00 75,8 73,9 10:00-11:00 75,7 74,1 11:00-12:00 75, :00-13:00 75,5 73,6 ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 13:00-14:00 77,1 74,9 Αυτόνομος κινητός σταθμός θορύβου με στατιστικό αναλυτή και διάταξη παντός καιρού (σε ειδικό ιστό) τύπου SOLO 14:00-15:00 76, :00-16:00 76, :00-17:00 76,1 74,2 17:00-18:00 75,5 73,3 18:00-19:00 74,2 72,3 19:00-20:00 73,3 71,4 20:00-21:00 73,6 70,6 21:00-22: ,6 22:00-23:00 71,3 67,5 23:00-00:00 70,8 67,5 00:00-01: ,5 01:00-02: ,5 02:00-03:00 71, :00-04:00 72,8 70,4 04:00-05:00 73,1 70,5 05:00-06:00 73,9 70,6 L 10 (18h)= 74,9 L eq (24h)= 71,6 L day ( )= 74,1 L evening ( )= 71,9 L night ( ) = 68,5 L den ** = 76,5 db(a) ΜΣΜ-1 ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ L10 & Leq L10 σε db(a) Leq σε db(a) ** Lden= 10*log{(1/24)*(12*10 (Lday/10) +4*10 (Levening+5/ 10) +8*10 (Lnight+10/10) ))} 40 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-00:00 00:00-01:00 01:00-02:00 02:00-03:00 03:00-04:00 04:00-05:00 05:00-06:00 ΩΡΕΣ Μεταφύτευση δένδρων στην περιοχή Σπαθοβουνίου Χ.Θ / ΓΕ4

29 ΔΕΛΤΙΟ 2: Καταγραφή κυκλοφοριακού θορύβου στον A.K. Σπάρτης ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 17/12/2008 Χ.Θ. Α/Κ Σπάρτης Ον/μο Υπευθύνου: Νίκη Σιούτα ΩΡΑ L 10 σε db(a) Leq σε db(a) ΥΨΟΣ / ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 06:00-07:00 75,6 72 4,0μ 07:00-08:00 76,4 73,3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 08:00-09:00 76,2 73 Αυτοκινητόδρομος 09:00-10:00 75,5 71,9 10:00-11:00 77,6 73,1 11:00-12:00 75,8 72,1 12:00-13:00 76,8 73,7 ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ 13:00-14:00 75,2 72,3 Αυτόνομος κινητός σταθμός θορύβου με στατιστικό αναλυτή και διάταξη παντός καιρού (σε ειδικό ιστό) τύπου SOLO 14:00-15:00 75,8 72,7 15:00-16:00 73,8 71,1 16:00-17:00 72,5 69,7 17:00-18:00 72,7 69,3 18:00-19:00 72,6 69,5 19:00-20:00 73,4 68,7 20:00-21:00 75, :00-22:00 71,3 67,9 22:00-23:00 72,7 67,6 23:00-00:00 68,3 64,5 00:00-01:00 67,7 62,4 01:00-02:00 66,5 63,5 02:00-03:00 69, :00-04:00 67,6 63,2 04:00-05:00 69,4 63,1 05:00-06:00 71,8 67,9 L 10 (18h)= 74,5 L eq (24h)= 69,1 L day ( )= 72,0 L evening ( )= 69,6 L night ( ) = 64,9 L den ** = 73,6 db(a) ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ L10 & Leq ΜΣΜ-2 L10 σε db(a) Leq σε db(a) ** Lden= 10*log{(1/24)*(12*10 (Lday/10) +4*10 (Levening+5/10) +8*10 (Lnight+10/10) ))} 40 06:00-07:00 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-00:00 00:00-01:00 01:00-02:00 02:00-03:00 03:00-04:00 04:00-05:00 05:00-06:00 ΩΡΕΣ

30 30 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι κατασκευαστικές δαπάνες του έργου έως την ανέρχονται περίπου στο ποσό των ,0 Οι λειτουργικές δαπάνες του έργου έως την ανέρχονται περίπου στο ποσό των ,0 Συνολικές δαπάνες έργου: ,0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι περιβαλλοντικές δαπάνες που παρατίθενται με την παρούσα έκθεση αφορούν στις εκταμιεύσεις για μελέτες προστασίας του περιβάλλοντος και στις υπηρεσίες πρασίνου και εκχιονισμού του έργου, ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες οι οποίες αφορούν στην διαχείριση του έργου πχ προσωπικό της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, επιστημονικό περιβαλλοντικό προσωπικό στα εργοτάξια, εξοπλισμός ελέγχου, παρακολούθησης και διαχείρισης του έργου, των περιβαλλοντικών θεμάτων, των αποβλήτων κλπ. Οι δαπάνες αυτές θα συμπεριληφθούν στην επόμενη εξαμηνιαία έκθεση και με την ολοκλήρωση ενός έτους παραχώρησης του έργου. Επισημαίνεται ότι πολλές από τις δαπάνες δεν ποσοτικοποιούνται ή εξυπηρετούν παράλληλα και άλλα καθήκοντα πχ οι δαπάνες υδραυλικών μελετών και μελετών αντιπλημμυρικής προστασίες, δαπάνες επαναχρησιμοποίησης υλικών εκσκαφής κλπ. Για αυτές τις δαπάνες θα υπάρξει προσέγγιση, ώστε να καταδειχτεί ότι το περιβάλλον αποτελεί σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κομμάτι του έργου. Συνεπώς η παρούσα κατάσταση και ποσόστωση των περιβαλλοντικών δαπανών σε σχέση με τις δαπάνες του έργου δεν είναι η πραγματική, αλλά αποτελεί μια στιγμιαία απεικόνιση της οικονομικής περιβαλλοντικής κατάστασης, ενώ με την αποπεράτωση πχ του τμήματος Κόρινθος Τρίπολη ή την αποπεράτωση της περιόδου Μελέτες Κατασκευή θα υπάρξει μια πιο πραγματική προσέγγιση και κατ επέκταση πιο πραγματική εικόνα περιβαλλοντικών δαπανών. Οι περιβαλλοντικές δαπάνες έχουν ως ακολούθως: Για τις μέχρι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δαπανήθηκαν συνολικά ,0 Για την συντήρηση και καλλωπισμό του πρασίνου της κεντρικής νησίδας Κόρινθος Τρίπολη, δαπανήθηκαν: ,25 Για την έως μεταφύτευση δένδρων δαπανήθηκαν: ,0 Για τον εκχιονισμό του αυτοκινητόδρομου κατά τη διάρκεια του 2008 δαπανήθηκαν: ,0 Οι εταιρείες οι οποίες παρέχουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες είναι: Εταιρεία συντήρησης πρασίνου: ΑΚΤΩΡ FM - Facility Management Διαχείριση και Συντήρηση έργων Εταιρείες εκχιονισμού ΜΟΡΕΑΣ Κ/Ξ και ΔΙΟΝ Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Εταιρεία μεταφυτεύσεων δένδρων: ΤΟΜΗ ΑΕ Το ποσοστό των περιβαλλοντικών δαπανών ως προς το σύνολο των δαπανών αυτή την συγκεκριμένη στιγμή είναι περίπου στο 6,5 αλλά δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική εικόνα για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

31 ANΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Εργαζόμενοι ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε Διο ίκ η ση ΜΟ Ρ Ε ΑΣ Π ροσωπ ικ ό Γ ρα φε ίων Π ροσωπ ικ ό - Τε χ νίτε ς Π ροσωπ ικ ό Ο δικ ής Λ ειτουργίας Π ροσωπ ικ ό Δ ιοδίων Εργαζόμενοι Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ Ε πιστημονικό Προσωπικό Δ ιοικ ητικ ό π ροσωπ ικ ό 420 Ε ργ α τοτε χ νίτε ς

32 32 Ε Τ Η Σ Ι Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 2008 Παραρτημα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α/Α ΓΕ ΤΜΗΜΑ (η χιλιομέτρηση είναι ενδεικτική) Ανισόπεδοι Κόμβοι Διόδια ΜΗΚΟΣ (ενδεικτικό) (χλμ) Υφ. Νέα ΓΕ 1 (Υ) ΓΕ 2 (Y) ΓΕ 3 (Y) ΓΕ 4 (Υ) ΓΕ 5 (Υ) ΓΕ 6 (Υ) ΓΕ 7 (Υ) Κόρινθος (ΝΕΟ)- Α.Κ. Τρίπολης της Κορίνθου- Πατρών Α.Κ. Τρίπολης 4Α,4Β,4Γ,4Δ,4Ε,4Θ,4Ι,4Ν του Α/Κ Τρίπολης και κατά λοιπά σύμφωνα με την περιγραφή του Μητρώου του Έργου Α/Κ Τρίπολης Α/Κ Σολωμού Χ.Θ Α/Κ Σολωμού Διόδια Σπαθοβουνίου Διόδια Σπαθοβουνίου - Άγιος Βασίλειος Χ.Θ Άγιος Βασίλειος -Α/Κ Αρχαίας Νεμέας Χ.Θ Α/Κ Αρχαίας Νεμέας- Α/Κ Νεμέας Χ.Θ Α/Κ Σολωμού Σπαθοβούνι Χ.Θ. 11, Α.Κ. Αγίου Βασιλείου 4,0 Α/Κ Αρχαίας Νεμέας Α/Κ Νεμέας 1,0 3,0 5,0 6,0 ΓΕ 8 (Υ) ΓΕ 9 (Υ) ΓΕ 10 (Υ) ΓΕ 11 (Ν) ΓΕ 12 (Υ) ΓΕ 13 (Υ) ΓΕ 14 (Υ) Α/Κ Νεμέας Α/Κ Στέρνας Χ.Θ Α/Κ Στέρνας σήραγγα Αρτεμισίου Παραλλαγή χάραξης έως Σήραγγα Αρτεμισίου Αυτοκινητόδρομο Νέος κλάδος σήραγγας Αρτεμισίου και στοές διαφυγής μεταξύ των δύο κλάδων και συναρμογή μεαυτοκινητόδρομο Σήραγγα Αρτεμισίου διόδια Νεστάνης Χ.Θ Διόδια Νεστάνης Α/Κ Νεστάνης Χ.Θ Α/Κ Νεστάνης Α/Κ Βόρειας εισόδου Τρίπολης Χ.Θ Α.Κ. Στέρνας 10,0 Α/Κ Στέρνας Α/Κ Νεοχωρίου 13,5 2,5 Νεστάνη 7,0 Α/Κ Νεστάνης 2,0 Α/Κ βόρειας εισόδου Τρίπολης 10,0 ΓΕ 15 (Υ) Α/Κ Βόρειας εισ. Τρίπολης Α/Κ Σπάρτης Χ.Θ Α/Κ Σπάρτης 2,5 ΓΕ 16 (Υ) Α/Κ Σπάρτης Νότια εισ. Τρίπολης Χ.Θ ,1 ΓΕ 17 (Ν) Νότιας εισόδου Τρίπολης Έξοδος Σήραγγας Καλογερικού (Χ.θ. Μελέτης ) Α/Κ Νότιας Εισόδου Τρίπολης 3,8 ΓΕ 18 (Ν) Έξοδος Σήραγγας Καλογερικού Αθήναιον (Χ.θ. Μελέτης ) Α/Κ Ασέας 9,1 ΓΕ 19 (Ν) Ελ. Δημ. Αθήναιον είσοδος Σήραγγας Ραψομμάτη (Χ.θ. Μελέτης ) 2,9

33 Α/Α ΓΕ ΤΜΗΜΑ (η χιλιομέτρηση είναι ενδεικτική) Ανισόπεδοι Κόμβοι Διόδια ΜΗΚΟΣ (ενδεικτικό) (χλμ) Υφ. Νέα ΓΕ 20 (Υ) Ελ. Δημ. Αριστερός κλάδος Σήραγγας Ραψομμάτη 1,3 ΓΕ 21 (Ν) Δεξιός κλάδος Σήραγγας Ραψομμάτη ΓΕ 22 (Ν) Ελ. Δημ. ΓΕ 23 (Ν) ΓΕ 24 (Ν) ΓΕ 25 (Ν) Έξοδος Σήραγγας Ραψομμάτη Λεύκτρο Α.Κ. Μεγαλόπολης Λεύκτρο Παραδείσια (Χ.θ. Μελέτης ) Α.Κ. Παραδείσια Α/Κ Μεγαλόπολης Α/Κ Παραδείσια 8,3 6,3 ΓΕ 26 (Ν) Ελ.Δημόσιο ΓΕ 27 (Ν) Παραδείσια Τσακώνα Τσακώνα Α.Κ. Αρφαρων (Χ.Θ. Μελέτης ) Α/Κ Κυπαρισσίας Α.Κ. Αρφαρων 10,0 14,634 ΓΕ 28 (Ν) Α/Κ Αρφάρων - Α/Κ Δυτ. Καλαμάτας (Χ.Θ ) Α/Κ Εισόδου Καλαμάτας & Α/Κ Δυτ. Καλαμάτας 13,5 ΓΕ 29 (Ν) Α/Κ Δυτ. Καλαμάτας Α/Κ Νέδοντα (Χ.Θ ) Α/Κ Νέδοντα Α/Κ Σπάρτης 4,5 ΓΕ 30 (Ν) Α/Κ Σπάρτης τέλος περιμετρικής οδού Καλαμάτας (Χ.Θ ) Α/Κ Σπάρτης 2,0 ΓΕ 31 (Ν) ΓΕ 32(Ν) Α/Κ Λεύκτρου Α/Κ Λογκανίκου (Χ.Θ ) Α/Κ Λογκανίκου - Α/Κ Πελλάνας (Χ.Θ ) Α/Κ Λεύκτρο Α/Κ Λογκανίκου Α/Κ Παλλάνας 14,0 17,0 ΓΕ 33 (Ν) Πελλάνα Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ ) Α/Κ Πελλάνας Α/Κ Σπάρτης 105,10 15,0 99,83 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 205

34 Υπηρεσία Περιβάλλοντος ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση 2008 Σύνταξη: Νίκη Σιούτα Υπεύθυνη Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. Τηλ.: ,

35

36 ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. Υψούντος 8, Τρίπολη, Τηλ.: , Fax: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ερμού 25, Κηφισιά , Τηλ.: , Fax:

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Περιγραφή του Έργου Πρόοδος εργασιών Ασφάλεια και εξυπηρέτηση Αναπτυξιακά οφέλη Γιώργος Συριανός Γενικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Περιγραφή του Έργου Πρόοδος εργασιών Ασφάλεια και εξυπηρέτηση Αναπτυξιακά οφέλη Γιώργος Συριανός Γενικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2.7.215 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ (Ανατολική Οδός Πελοποννήσου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα & κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) Ιωάννης Δημητρόπουλος Διευθυντής Λειτουργίας-Συντήρησης, ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ΜΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 11.2.2 της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου)

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 11.2.2 της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου: «Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ... 4 1 ΓΕΝΙΚΑ... 4 2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 7 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) τμήμα Καλαμπάκα Εγνατία Οδός και ανισόπεδος κόμβος Αγ.Παρασκευής" Τμήμα 3: Χ.Θ.137+550 Χ.Θ. 175+000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 11 ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... 16

ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 11 ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.. 4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 8 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.9 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.9 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Ιωάννης Δημητρόπουλος Βίλυ Βεγήρη Στέλιος Καζάκος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

10 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

10 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ....4 Β Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 14 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ..14 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.14 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΥΑ ΕΠΟ: Α.Π. 147014/18.11.2005 ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 12/2008

Ο ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΥΑ ΕΠΟ: Α.Π. 147014/18.11.2005 ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 12/2008 (Ε65) τμήμα Καλαμπάκα - Εγνατία Οδός και ανισόπεδος κόμβος Αγ.Παρασκευής" Τμήμα 3: Χ.Θ.137+550 - Χ.Θ. 175+000 ΚΥΑ ΕΠΟ: Α.Π. 147014/18.11.2005 ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 12/2008 Α. Θέματα Αδειών/Εγκρίσεων Α.1 δ.4 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» Dr. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2012 Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012

ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2012 Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2012 Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο θόρυβος, που προέρχεται από την κίνηση των μέσων μεταφοράς, αποτελεί την πιο διαδεδομένη και άμεσα αισθητή επίπτωση των μεταφορών στο περιβάλλον. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων.

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Προϋπολογισμός: 46.635,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 18/12/2013 Α.Π. : 2256/Φ.94 Προς: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑΣ 67 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 18/12/2013 Α.Π. : 2256/Φ.94 Προς: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑΣ 67 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

7H EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 01.07-31.12.2011

7H EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 01.07-31.12.2011 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» 7H EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 01.07-31.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 2 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2004 & EMAS 761/2001) 2 3 Μετρήσεις 4 4 Στόχοι του Σ.Π.Δ. 5 5 Ανασκόπηση Σ.Π.Δ. 6 6 Επικύρωση Δήλωσης 8 7 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ»

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Η Εταιρεία Ίδρυση: 13 Ιουνίου 2007. Στις 28 Ιουνίου 2007 η εταιρεία υπέγραψε Σύμβαση η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 3605/2007. Έναρξη Περιόδου Παραχώρησης: 05.03.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» Ενημερωτικό Δελτίο. Ιανουάριος 2012

«Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» Ενημερωτικό Δελτίο. Ιανουάριος 2012 «Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή Έργου Παραχώρησης «Ολυμπία Οδός»...3 2. Χρηματοδότηση & Οικονομικά Στοιχεία Έργου...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 09/03/2015 Α.Π. : οικ. 1057 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 09/03/2015 Α.Π. : οικ. 1057 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2010 Περίοδος 01.01.2010-31.12.2010

ΤΡΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2010 Περίοδος 01.01.2010-31.12.2010 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΤΡΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2010 Περίοδος 01.01.2010-31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ3Γ-ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝ3Γ-ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 Προσοχή σε προγενέστερα κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Μετά την έκδοση της υπ' αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009 ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Μήκος χλμ. Σταθμοί Κόστος εκ. Γραμμή 1 Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Ελβετία ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 9,6 9,6 13 13 1.052 1.052 & Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Εξέλιξη εργασιών εποµένου 6µήνου. 29 Αυγούστου 2013

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Εξέλιξη εργασιών εποµένου 6µήνου. 29 Αυγούστου 2013 Εξέλιξη εργασιών εποµένου 6µήνου 29 Αυγούστου 2013 ιαθεσιµότητα χώρων Εκκρεµότητες στη κτίση χώρων: Βενιζέλου & Αγ. Σοφία (νότιο τµήµα): Αρχαιολογία Βούλγαρη & σήραγγα c&c (τµήµα ~300m) : Απαλλοτρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΗ Α.Ε., προωθεί την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 28 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 40333/15273 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2015)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2015) ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 52 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ (MONORAIL) εντός της λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. Συνοπτική Παρουσίαση του έργου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ (MONORAIL) εντός της λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. Συνοπτική Παρουσίαση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ (MONORAIL) εντός της λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ Α.Ε. Συνοπτική Παρουσίαση του έργου ΠΕΙΡΑΙΑΣ 28 Δεκεμβρίου 2011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» 1. Προδιαγραφές Μελέτης Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την οριστική μελέτη τετρασκελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-4ΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-4ΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ. Η Ελληνική εμπειρία : ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΑΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ. Η Ελληνική εμπειρία : ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΑΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Η Ελληνική εμπειρία : ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΑΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΑΣ Χαρακτηριστικά Έργου : Συνολικό μήκος = 65,20 χμ Οδικό Δίκτυο = 31,3 Km. Δευτερεύων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα