ΕΥΤΕΡΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύµφωνα µε το άρθρο της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΤΕΡΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύµφωνα µε το άρθρο της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου)"

Transcript

1 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου: «Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΕΥΤΕΡΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύµφωνα µε το άρθρο της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου) περίοδος έως Υπηρεσία Περιβάλλοντος ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 B ΠΡΟΟ ΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Α ΕΙΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ, ΟΝΗΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 7 7 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ... 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /24

3 A ΓΕΝΙΚΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με βάση την Σύµβαση Παραχώρησης (άρθρο ) ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης να συντάσσει εξαµηνιαία έκθεση περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου που υποβάλλεται στην Υπηρεσία εντός ενός µηνός από τη σύνταξή της. Η παρούσα αποτελεί την δεύτερη «Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης». Τα στοιχεία της κάθε εξαµηνιαίας έκθεσης περιβαλλοντικής διαχείρισης θα αποτελούν µέρος της Ετήσιας Έκθεσης η οποία θα υποβάλλεται στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε έως την 31 η Ιανουαρίου κάθε έτους και καθ όλη την διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης. Η παρούσα αποτελεί την δεύτερη «Εξαµηνιαία Έκθεση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης» και καλύπτει την περίοδο έως Τα στοιχεία της κάθε εξαµηνιαίας έκθεσης περιβαλλοντικής διαχείρισης θα αποτελούν µέρος της Ετήσιας Έκθεσης η οποία θα υποβάλλεται στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε έως την 31 η Ιανουαρίου κάθε έτους και καθ όλη την διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης. Στον διαδικτυακό τόπο (internet site) που δηµιούργησε και διατηρεί ο Παραχωρησιούχος, µε βάση την Σύµβαση Παραχώρησης, θα δηµοσιοποιούνται οι ανωτέρω εξαµηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις. 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι εργασίες στα 365 χιλιόµετρα που καλύπτει η Σύµβαση Παραχώρησης συνοψίζονται στα ακόλουθα: Εκτέλεση βελτιωτικών έργων στο τµήµα Ελευσίνα Κόρινθος (63,2 χλµ.) σε έναν αυτοκινητόδροµο υψηλών προδιαγραφών οδικής ασφάλειας µε ιδιαίτερα αυξηµένη κίνηση κυκλοφορίας. Κατασκευή νέου αυτοκινητόδροµου στο τµήµα Κόρινθος - Πάτρα (120 χλµ.) σε ένα µοντέρνο αυτοκινητόδροµο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών που γενικά θα ακολουθεί τη χάραξη της υπάρχουσας Νέας Εθνικής Οδού. Εκτέλεση βελτιωτικών έργων στην Περιµετρικής Οδό Πάτρας (18,3 χλµ.) Κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόµου από την Περιµετρική Οδό Πάτρας έως τον Α/Κ Αλφειού (87,5 χλµ.), χρησιµοποιώντας σε λίγα σηµεία την υφιστάµενη Εθνική Οδό. Από Α/Κ Αλφειού µέχρι Τσακώνα (76,2 χλµ.) κατασκευή νέου αυτοκινητόδροµου που γενικά θα ακολουθεί τη χάραξη της υπάρχουσας Εθνικής Οδού. Επιπλέον, το Έργο κατά την Α Φάση Λειτουργίας περιλαµβάνει: o o o o o o 28 ανισόπεδους κόµβους (7 εκ των οποίων είναι ηµικόµβοι), 2 οµάδες σηράγγων (Κακιά Σκάλα και Ευρεία Παράκαµψη Πατρών), 4 µετωπικούς σταθµούς διοδίων («Ελευσίνα», «Ισθµός», «Ζευγολατιό» και «Ρίο»), 2 πλευρικούς σταθµούς διοδίων (ένα στον Α/Κ Νέας Περάµου και ένα στον Α/Κ Αγ. Θεοδώρων), Κτίρια εξυπηρέτησης / διοίκησης των διοδίων, Κτίρια εξυπηρέτησης, ελέγχου και ηλεκτροδότησης σηράγγων, 3/24

4 o o 6 Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ): ΣΕΑ Μεγάρων (και στις δύο κατευθύνσεις) ΣΕΑ Κορίνθου (κατεύθυνση προς Αθήνα), ΣΕΑ Κιάτου (και στις δύο κατευθύνσεις), ΣΕΑ Ακράτας (και στις δύο κατευθύνσεις), ΣΕΑ Αιγίου (και στις δύο κατευθύνσεις), ΣΕΑ Ρίου (κατεύθυνση προς Αθήνα), και 45 Χώρους στάθµευσης και ανάπαυσης. Στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων ο Κατασκευαστής έχει αναπτύξει Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) του Έργου, σύµφωνα µε το Πρότυπο ISO 14001:2004. Το ΣΠ περιλαµβάνει τόσο την οργανωτική δοµή, δράσεις σχεδιασµού, κατανοµή αρµοδιοτήτων, τεχνικές µεθόδους, διαδικασίες, καθώς και διεργασίες για την ανάπτυξη, εφαρµογή, επίτευξη, αναθεώρηση και υποστήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής του Κατασκευαστή, όσο και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του Έργου. Το ΣΠ αποτελεί το βασικό και γενικό πλαίσιο διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεµάτων, ενώ οι διαδικασίες και οδηγίες αφορούν στον ορθολογικό τρόπο και αντιµετώπιση/διαχείριση κάθε περιβαλλοντικού θέµατος, λαµβάνοντας υπόψη την κείµενη νοµοθεσία και τις εκάστοτε αποφάσεις. Το ΣΠ καθώς και οι διαδικασίες/οδηγίες περιβαλλοντικής διαχείρισης ευρίσκονται στην διάθεση των, σχετιζόµενων µε το Έργο, αρµόδιων αρχών. B ΠΡΟΟ ΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΑ Στο Παράρτηµα Α, του Προσαρτήµατος 2 της Σύµβασης Παραχώρησης αναφέρονται οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) και ο Νόµος που συνθέτουν την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Έργου, τα οποία αποτελούν τον κορµό για την παρακολούθηση της προόδου των περιβαλλοντικών θεµάτων του Έργου. Πιο αναλυτικά: 1. Νόµος 2338/1995, Α/Κ Θήβας ιόδια Ελευσίνας 2. ΚΥΑ / , Ελευσίνα Κόρινθος (πλην τµήµατος Κακιάς Σκάλας) 3. ΚΥΑ / , Κακιά Σκάλα 4. ΚΥΑ 92073/ , Ισθµός Α.Κ. Αρχαία Κόρινθος 5. ΚΥΑ / , Α/Κ Αρχαίας Κορίνθου Α/Κ Κ1 Παράκαµψη Πάτρας 6. ΚΥΑ / , Α/Κ Κ1 Παράκαµψη Πάτρας Ηµικόµβο Μυντιλογλίου 7. ΚΥΑ / , Α/Κ Μυντιλογλίου - Αµαλιάδα 8. ΚΥΑ / , Αµαλιάδα Τσακώνα Τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και κατά την φάση λειτουργίας εφαρµόζονται διαδικασίες και οδηγίες περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργασιών, µε στόχο την τήρηση των όρων και περιορισµών των ανωτέρω αποφάσεων. 2 Α ΕΙΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ Στα πλαίσια της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των απαιτούµενων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων εκπονούνται και υποβάλλονται Ειδικές Τεχνικές Μελέτες Εφαρµογής (ΕΤΜΕ) συνοδών έργων προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε, προς έγκριση και αδειοδότηση. Στα Παραρτήµατα 1,2,3 & 4, που ακολουθούν, γίνεται αναλυτική παρουσίαση. 4/24

5 3 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κατά την διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του αυτοκινητοδρόµου, τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις, όπως αναφέρονται στην Ελληνική Νοµοθεσία, τόσο από πλευράς κατασκευαστή και λειτουργού όσο και από πλευράς των συνεργαζόµενων εργολάβων και υπεργολάβων. Στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων ο Κατασκευαστής έχει αναπτύξει Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) του Έργου, σύµφωνα µε το Πρότυπο ISO 14001:2004. Το ΣΠ περιλαµβάνει τόσο την οργανωτική δοµή, δράσεις σχεδιασµού, κατανοµή αρµοδιοτήτων, τεχνικές µεθόδους, διαδικασίες, καθώς και διεργασίες για την ανάπτυξη, εφαρµογή, επίτευξη, αναθεώρηση και υποστήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής του Κατασκευαστή, όσο και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του Έργου. Το ΣΠ περιλαµβάνει τόσο την οργανωτική δοµή, δράσεις σχεδιασµού, κατανοµή αρµοδιοτήτων, τεχνικές µεθόδους, διαδικασίες, καθώς και διεργασίες για την ανάπτυξη, εφαρµογή, επίτευξη, αναθεώρηση και υποστήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής του Κατασκευαστή, όσο και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του Έργου. Αντιστοίχως, ο Λειτουργός προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το επίπεδο των παρεχόµενων Υπηρεσιών στους Χρήστες µε τρόπο τέτοιο ώστε να συµβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και να µεγιστοποιεί την κοινωνική του προσφορά. Στο πλαίσιο αυτό δεσµεύεται να ελαττώνει συνεχώς τις αρνητικές περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, να συµµορφώνεται πλήρως αλλά και να υπερβαίνει την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία, τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους σε κάθε τµήµα που «λειτουργεί» και όλες τις σχετικές ευρέως αποδεκτές ορθές πρακτικές. Ο Λειτουργός επιδιώκει και στοχεύει στην εξοικονόµηση των φυσικών πόρων και στην πρόληψη της ρύπανσης. 4 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα πάσης φύσεως απόβλητα διαχειρίζονται µε βάση την κείµενη νοµοθεσία και των περιορισµών/απαιτήσεων των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων, τόσο για τα υφιστάµενα όσο και για τα νέα τµήµατα του Έργου. Ο Κατασκευαστής στο πλαίσιο του ΣΠ περιλαµβάνει διαδικασίες : Για την διαχείριση των αποβλήτων όπου καταγράφεται το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο και ο τρόπος/οδηγίες διαχείρισης τους. Για την διαχείριση των υδάτων στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι ενέργειες από πλευράς κατασκευαστή που συντελούν στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων λόγω της κατασκευής στους πλησίον υδάτινους πόρους. Για την διαχείριση επικίνδυνων υλικών όπου περιγράφονται όλες οι ενέργειες από πλευράς κατασκευαστή που συντελούν στην αποφυγή της ανεξέλεγκτης χρήσης επικίνδυνων υλικών κατά την περίοδο κατασκευής του Έργου. 5/24

6 Αντιστοίχως, ο Λειτουργός στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του πολιτικής: Προωθεί αποτελεσµατικές οικολογικές πρακτικές στη Λειτουργία όλων των τµηµάτων του Έργου. Μειώνει τις ειδικές καταναλώσεις ενέργειας, νερού και χαρτιού, υιοθετώντας κατάλληλες πρακτικές εσωτερικής λειτουργίας και επικοινωνίας. Υιοθετεί οικολογικά κριτήρια στις προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών στο µέτρο που είναι πρακτικά εφικτό. Αποφεύγει τη χρήση βλαβερών ουσιών, προϊόντων και διαδικασιών όπου είναι δυνατόν ενώ παράλληλα έχει συνάψει µία σειρά συµβάσεων για τη διαχείριση των κάθε είδους προς τελική διάθεση αποβλήτων µε αδειοδοτηµένα προς τούτο Συστήµατα Εναλλακτικής ιαχείρισης Αποβλήτων και µε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρείες. Τα αποτελέσµατα και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις, όπως ανακύκλωση υλικών, διαχείριση ορυκτελαίων, συσσωρευτών, ελαστικών οχηµάτων, επικίνδυνων ουσιών, συµβάντων ρυπάνσεων, αποκαταστάσεις χώρων, διαχείριση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων κλπ, από την διαχείριση του Έργου θα δηµοσιοποιούνται κάθε 31 Ιανουαρίου µέσω της ετήσιας έκθεσης. 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ, ΟΝΗΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ο Κατασκευαστής σχεδιάζει, εκπονεί και εφαρµόζει πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του Έργου, βάσει σχετικής µελέτης, για την συµµόρφωση µε τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του Έργου. Η µελέτη αυτή θα περιλαµβάνει και την εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου µε µόνιµους και περιοδικούς σταθµούς µέτρησης θορύβου και αέριων ρύπων, σε θέσεις που θα εγκριθούν από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε, κατ απαίτηση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων του Έργου. Το πρόγραµµα και η µεθοδολογία παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραµέτρων (Ε.Σ.Υ., άρθρο 2.4.2) θα υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε. Η διαχείριση της ποιότητας της ατµόσφαιρας καθώς και η ελαχιστοποίηση της όχλησης από το θόρυβο και τις δονήσεις, λόγω της κατασκευής του αυτοκινητόδροµου αποτελεί κύριο στόχο τόσο του Κατασκευαστή, όσο και του Λειτουργού του Έργου. Για τον σκοπό αυτό εκπονείται, από τον Κατασκευαστή, πρόγραµµα παρακολούθησης και ελέγχου του Έργου κατά την φάση της κατασκευής. Το πρόγραµµα αυτό ήδη έχει ξεκινήσει από τα υφιστάµενα τµήµατα «Ελευσίνα-Κόρινθος» και «Α/Κ Κ1 Παράκαµψη Πάτρας Ηµικόµβο Μυντιλογλίου». Στα τµήµατα αυτά πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις και για το τµήµα «Ελευσίνα- Κόρινθος» συντάχθηκε και υποβλήθηκε οριστική µελέτη αντιθορυβικής προστασίας στα πλαίσια εκπόνησης «2 ου Σταδίου Ειδικής Ακουστικής Μελέτης εφαρµογής ηχοπετασµάτων». Αντίστοιχη µελέτη πρόκειται να συνταχθεί και να υποβληθεί στην ΕΥΠΕ για το τµήµα «Α/Κ Κ1 Παράκαµψη Πάτρας Ηµικόµβο Μυντιλογλίου». Επίσης κατά την λειτουργία του αυτοκινητόδροµου θα πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές ηχοµετρήσεις µε παράλληλη παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου, ανά εξάµηνο ή και λιγότερο. Ο Λειτουργός προβαίνει σε κυκλοφοριακές µετρήσεις στους Σταθµούς ιοδίων του Έργου. Ειδικότερα, η εταιρεία κάθε µήνα συντάσσει έκθεση λειτουργίας η οποία περιέχει ακριβή κυκλοφοριακά στοιχεία, ήτοι αριθµό οχηµάτων σε όλους τους σταθµούς διοδίων και σύνθεση 6/24

7 κυκλοφορίας και διαβιβάζεται αρµοδίως στις επιβλέπουσες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ Ε. Η εταιρεία έχει στη διάθεσή της τόσο τα πρωτογενή όσο και τα επεξεργασµένα κυκλοφοριακά στοιχεία. 6 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας, η «Ολυµπία Οδός Λειτουργία Α.Ε.» διαθέτει Υπαλλήλους Περιπολίας και Οµάδες Επέµβασης που διεξάγουν περιπολίες κατά µήκος του Έργου µε ειδικά διαµορφωµένα οχήµατα και αντιµετωπίζουν τα συµβάντα που παρουσιάζονται (ακινητοποιηµένα οχήµατα, ατυχήµατα, κυκλοφοριακά προβλήµατα, κλπ.) µε την υλοποίηση προσωρινής σήµανσης για την ασφαλή ρύθµιση της κυκλοφορίας και συνεπικουρώντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστικό Σώµα και ΕΚΑΒ). Σε αυτό το πλαίσιο κατά το 1 ο εξάµηνο του 2009: ιανύθηκαν (περίπου ηµερησίως) χιλιόµετρα Περιπολιών και Επεµβάσεων και εποπτείας του δικτύου. Αντιµετωπίστηκαν συµβάντα µε τη συνδροµή της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά: ακινητοποιηµένα οχήµατα (µηχανική βλάβη, σκασµένο ελαστικό, έλλειψη καυσίµου, εγκαταλελειµµένο), εµπόδια στο οδόστρωµα, 766 τροχαία ατυχήµατα (70 µε παθόντες και 696 µε υλικές ζηµιές), 220 προβλήµατα µε χρήστες (πεζοί, ανάποδη κίνηση οχηµάτων, µη εξουσιοδοτηµένοι χρήστες, επικίνδυνες τροχαίες παραβάσεις), 157 κυκλοφοριακές συµφορήσεις και 72 άλλα συµβάντα έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιές, δυσµενείς καιρικές συνθήκες, κλπ), κλπ., εκ των οποίων: o Τα αντιµετωπίστηκαν άµεσα (σε χρόνο µηδέν) από την Εταιρεία, αφού εντοπίστηκαν (ανιχνεύθηκαν) από οχήµατά της εταιρίας ή των υπεργολάβων. o Τα συµβάντα αντιµετωπίστηκαν σε 11 µέσο χρόνο από την Εταιρεία, αφού εντοπίστηκαν µε άλλο τρόπο (τηλέφωνο, κάµερες, κλπ.), ενώ όσον αφορά τις ενέργειες των υπεργολάβων αντίστοιχα: η οδική βοήθεια ελαφρών σε 14 και η οδική βοήθεια βαρέων σε 35. Το αρµόδιο προσωπικό της Εταιρείας (Οµάδες Επέµβασης) τοποθετεί σε καθηµερινή βάση προσωρινή σήµανση τόσο για την αντιµετώπιση των συµβάντων όσο και για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών στην οδό, τόσο της Εταιρείας Λειτουργίας, όσο και της Κ/ξίας Κατασκευής. Ειδικότερα, όσον αφορά τη ΝΕΟ «Κορίνθου - Πατρών», δίδεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω των χαρακτηριστικών της (ενιαίο οδόστρωµα) και των τµηµάτων µε µεγάλη ελικτότητα και περιορισµένη ορατότητα. Εξ άλλου, µε βάση τη «ιαδικασία Έκτακτων Αναγκών» που έχει αναπτύξει ο Κατασκευαστής, υπάρχει πρόβλεψη διαχείρισης και αντιµετώπισης συµβάντων «πυρκαγιάς πρασίνου», καθώς και περιβαλλοντικού ατυχήµατος π.χ. διαρροής ουσιών κλπ. Ο Κατασκευαστής συνεργάζεται άµεσα µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Έργου και συµβάλλει στην διαχείριση και αντιµετώπιση τέτοιων συµβάντων. Στις διαδικασίες οδηγίες διαχείρισης τέτοιων θεµάτων, θα γίνεται άµεση σύνδεση και συνεργασία του Κατασκευαστή µε την Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και των άλλων τµηµάτων της ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο ΟΥ Α.Ε. Τέλος από πλευράς Κατασκευαστή συντάσσεται Οδηγός Καλών Πρακτικών για την σωστή ενηµέρωση πληροφόρηση όλων των εµπλεκόµενων φορέων στην κατασκευή του Έργου. Βασική επιδίωξη είναι η έγκαιρη και ορθή αντιµετώπιση µιας ευρείας γκάµας καταστάσεων που πιθανώς θα προκύψουν κατά την διάρκεια της κατασκευής του Έργου. 7/24

8 7 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Ο Κατασκευαστής βρίσκεται σε άµεση επαφή και συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες. Βάσει της Σύµβασης Παραχώρησης και της Σύµβασης Μελετών Κατασκευών, η Κ/Ξ είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση δοκιµαστικών αρχαιολογικών τοµών κατόπιν υποδείξεως της σχετικής αρχαιολογικής υπηρεσίας. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στις θέσεις που περιγράφονται στην Σύµβαση Παραχώρησης (άρθρο 13.1) και που παρουσιάζουν σηµαντικές πιθανότητες να αποκαλυφθούν Αρχαιολογικά Ευρήµατα. Οι µέχρι 30/6/2009 ενέργειες συνοψίζονται στο Παράρτηµα 5. 8/24

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Τµήµα: Ελευσίνα - Κόρινθος (πλην τµήµατος Κακιάς Σκάλας), [AKF G 02036] 2η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ref : FOR GGX ENV XXXX AKF G Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ α β1 β2 β3 β4 γ Revision : A- Τµήµα: Ελευσίνα - Κόρινθος (πλήν τµήµατος Κακιάς Σκάλας) Date : 16/07/09 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟ ΟΥ Παράρτηµα 1 Ο όρος τηρείται και λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των πάσης φύσεως µελετών. Λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, όλα τα όρια τιµών εκποµπών ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων. Λαµβάνονται υπόψη οι εκάστοτε Νοµαρχιακές αποφάσεις. Λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, όλα τα µέτρα και οι περιορισµοί για την διαχείριση µεταχειρισµένων ορυκτελαίων. Λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, όλα τα µέτρα και οι περιορισµοί για την διάθεση τοξικών αποβλήτων. Λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, όλα τα όρια τιµών στάθµης θορύβου και δονήσεων. δ1, δ2, δ9 Για την ορθή παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων, έχει εκπονηθεί Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης του έργου, όπου λαµβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόµενα. δ3 δ4 Εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι πόροι για την κάλυψη των απαιτούµενων δαπανών που αφορούν στα έργα προστασίας του περιβάλλοντος. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ δ5 δ6 ΘΕΣΗ: ( ήµος Μάνδρας) ΚΕΣ ΘΕΣΗ: (Ν. Πέραµος) Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την µε α.π. QES/MFR/MFR/STB/L/2009/ Αναµένεται η αδειοδότηση. Σύµφωνα µε τον Περιβαλλοντικό Όρο 'δ2', οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις δίνονται µετά από υποβολή σχετικής ΕΤΜΕ. Για όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες ΕΤΜΕ, για τις οποίες έγινε λεπτοµερής αναφορά παραπάνω. Ο όρος τηρείται. δ7, δ8 Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος αποτελεί τον σύνδεσµο του παραχωρησιούχου µε τις καθ' ύλη αρµόδιες υπηρεσίες της ηµόσιας ιοίκησης, είναι υπεύθυνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων, την υποβολή των απαιτούµενων περιοδικών εκθέσεων και αναφορών, καθώς και για το σχεδιασµό, ανάπτυξη και εφαρµογή προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου. δ10 Ο όρος τηρείται. 9/24

10 δ11 δ12 δ13 δ14 δ15 δ16 δ17 δ18 δ19 δ20 δ21 δ22 δ23 δ24 Για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Αρχαιολογικό Νόµο τηρείται ο όρος περί έγκαιρης ειδοποίησης / ενηµέρωσης των αρµόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών τόσο στις περιπτώσεις εκσκαφικών εργασιών σε θέσεις αρχαιολογικών χώρων όσο και για τις θέσεις των εργοταξίων, απόληψης και απόθεσης υλικών για την κατασκευή του έργου. Για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ασική Νοµοθεσία, σχετικά µε επεµβάσεις εντός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, λαµβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι/περιορισµοί. Σηµειώνεται, ότι υπάρχει συνεργασία και συνεχής ενηµέρωση των οικείων ασικών Υπηρεσιών. Έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε, όπου απαιτείται, οι αντίστοιχες ΕΤΜΕ. Έχει συνταχθεί "διαδικασία εκτάκτων αναγκών" η οποία καλύπτει θέµατα διαχείρησης και αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών. Ο όρος τηρείται και λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των πάσης φύσεως µελετών. Έχουν ανατεθεί, εκπονηθεί και υποβληθεί στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε οι σχετικές ΕΤΜΕ που αφορούν χώρους εγκατάστασης εργοταξίων, παρασκευαστηρίων κ.α. όπου λαµβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι/περιορισµοί. Ο όρος αυτός τηρείται και έχει ληφθεί υπόψη στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης του έργου. Ο όρος αυτός τηρείται και έχει ληφθεί υπόψη στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης του έργου. Ο όρος τηρείται. Ο όρος τηρείται. Ο όρος τηρείται. Στις επιφάνειες του µεγάλου ορύγµατος µεταξύ 45ου και 46ου χιλιοµέτρου δεν πραγµατοποιείται καµία επέµβαση που περιλαµβάνει εκσκαφές πρανών. Οι σχετικοί µε τις φυτεύσεις όροι έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνηση της φυτοτεχνικής µελέτης "Τεχνική Έκθεση Φύτευσης" (RPT GGX PLN NXXX VOU G A-). Έχει εκπονηθεί η αντίστοιχη φυτοτεχνική µελέτη "Τεχνική Έκθεση Φύτευσης" (RPT GGX PLN NXXX VOU G A-). Ο όρος τηρείται και τηρείται αρχείο όλων των ηχοµετρήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί. Η εξειδίκευση των µέτρων (π.χ. ηχοπετάσµατα) που πρέπει να ληφθούν σε θέσεις που εµφανίζονται υπερβάσεις αποτελεί αντικείµενο ειδικής µελέτης που έχει εκπονηθεί και θα υποβληθεί στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε. δ25, δ26 Για τα ΣΕΑ θα εκπονηθούν ΕΤΜΕ και θα υποβληθούν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε, στις οποίες θα εξειδικεύονται τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους και περιορισµούς. Για το ΚΕΣ Νέας Περάµου έχει υποβληθεί στην ΕΤΜΕ ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε (βλ.. όρος "δ4"). δ27 δ28 δ29 δ30 ε1 ε2 στ, ζ, η, ι θ Ο όρος τηρείται. Ο όρος θα τηρηθεί. Ο όρος τηρείται. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ λαµβάνονται υπόψη. Τα ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος λαµβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση των Μελετών. Ο όρος τηρείται. Οι απαιτήσεις / περιορισµοί των όρων θα τηρηθούν στο µέλλον, όπου καταστεί αναγκαίο. Οι εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι (ΚΥΑ / ), καθώς και η ΜΠΕ του Έργου βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας καθώς και στο συντονιστικό εργοτάξιο του Έργου. 10/24

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Τµήµα: Α/Κ Αρχαίας Κορίνθου - Α/Κ Κ1 Παράκαµψη Πάτρας, [AKF G 02037] 2η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ref : FOR GGX ENV XXXX AKF G Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ α β γ δ1 Τµήµα: Α/Κ Αρχαίας Κορίνθου - Α/Κ Κ1 Παράκαµψη Πάτρας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟ ΟΥ Revision : A- Date : 16/07/09 Παράρτηµα 2 Ο όρος τηρείται και λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των πάσης φύσεως µελετών. Λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, όλα τα όρια τιµών εκποµπών ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων. Λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, όλα τα όρια τιµών στάθµης θορύβου και δονήσεων. Για την ορθή παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων και την αντιµετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων, έχει εκπονηθεί Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης του έργου, όπου λαµβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόµενα. δ1.1 Για την ορθή παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων, έχει εκπονηθεί Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης του έργου, όπου λαµβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόµενα. δ1.2 Εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι πόροι για την κάλυψη των απαιτούµενων δαπανών που αφορούν στα έργα προστασίας του περιβάλλοντος, αποκατάστασης δικτύων κοινής ωφέλειας και ανασκαφικών ερευνών. δ2 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την µε α.π. DIR/GSI/TKA/STB/L/2008/ Λάβαµε αρνητική απάντηση λόγω ένστασης από την Αρχαιολογία (α.π ) την Κατάθεση τεχνικής µελέτης στο Υπουργείο Ανάπτυξης την µε α.π. DIR/AST/TKA/STC/A/2008/ Αρνητική απάντηση από την ΕΥΠΕ την µε α.π ΘΕΣΗ: ΚΑΙΣΑΡΙ Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την µε α.π. DIR-AST-ACE-STB-L-2008_ Αναµένεται η έγκριση. Κατάθεση τεχνικής µελέτης στο Υπουργείο Ανάπτυξης την µε α.π. DIR/AST/ACE/STC/L/2008/ ΘΕΣΗ: ΠΙΤΣΑ Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την µε α.π. DIR-AST-ACE-STB-L-2008_ Αναµένεται η έγκριση. Κατάθεση τεχνικής µελέτης στο Υπουργείο Ανάπτυξης την µε α.π. DIR/AST/ACE/STC/L/2008/ ΘΕΣΗ: ΠΑΛΙΟΒΟΥΝΑ Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την µε α.π. DIR/GSI/TKA/STB/L/2007/ Έγκριση από ΕΥΠΕ, την µε α.π Κατάθεση τεχνικής µελέτης στο Υπουργείο Ανάπτυξης, την µε α.π. DIR/GSI/TKA/STC/L/2008/ Έγκριση τεχνικής µελέτης από Υπουργείο Ανάπτυξης, την µε α.π..10- Β/Φ.5.21/15679/2883 ΘΕΣΗ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 11/24

12 δ2 Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την µε α.π. DIR/AST/ACE/STB/L/2009/ Αναµένεται η έγκριση. Κατάθεση τεχνικής µελέτης στο Υπουργείο Ανάπτυξης, την µε DIR/AST/ACE/STC/L/2009/ Αναµένεται η έγκριση. ΘΕΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την µε α.π. DIR/AST/ETH/STB/L/2009/ Αναµένεται η έγκριση. Κατάθεση τεχνικής µελέτης στο Υπουργείο Ανάπτυξης, την µε DIR/AST/ETH/STC/L/2009/ Αναµένεται η έγκριση. ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ ΘΕΣΗ: ΚΑΜΑΡΙ Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την µε α.π. DIR/AST/ACE/STB/L/2008/ Αναµένεται η έγκριση. ΘΕΣΗ: ΚΕΡΥΝΙΤΗΣ Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την µε α.π. DIR/AST/TKA/STB/A/2008/ Αναµένεται η έγκριση. ΘΕΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΤΣΙ Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την µε α.π. DIR/AST/ETH/STC/L/2009/ Αναµένεται η έγκριση. Κατάθεση τεχνικής µελέτης στο Υπουργείο Ανάπτυξης, την µε α.π. DIR/AST/ETH/STC/L/2009/ Αναµένεται η έγκριση. ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ ΘΕΣΗ: Π. ΚΡΑΘΙΣ (ποτάµια) Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την µε α.π. DIR/AST/ACE/STB/L/2008/ Υποβολή αναθεωρηµένης ΕΤΜΕ και υδραυλικής µελέτης ποταµού Κράθη, την µε α.π. DIR/AST/ETH/STB/L/2009/ ΘΕΣΗ: Π. ΚΡΑΘΙΣ (ορυκτά) Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την µε α.π. DIR/AST/ACE/STB/L/2008/ Αναµένεται η έγκριση. ΘΕΣΗ: Π. ΜΕΓΑΝΙΤΑΣ Υποβολή στην ΕΥΠE, την µε α.π. DIR/AST/ACE/STB/L/2008/ Αναµένεται η έγκριση. Επιστροφή ΕΤΜΕ ποταµού Μεγανίτα, την µε α.π ΘΕΣΗ: Π. ΦΟΙΝΙΚΑΣ Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την µε α.π. DIR/AST/ACE/STB/L/2008/ Αναµένεται η έγκριση. ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ ΘΕΣΗ: ΚΑΜΑΡΙ Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την µε α.π. DIR/AST/ACE/STB/L/2008/ Αναµένεται η έγκριση. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΗ: ( ήµος Βόχα) ΘΕΣΗ: ( ήµος Ξυλοκάστρου) ΘΕΣΗ: ( ήµος Αιγείρας) ΘΕΣΗ: ( ήµος Ακράτας) ΘΕΣΗ: ( ήµος Αιγίου) ΘΕΣΗ: ( ήµος Αιγίου) 12/24

13 δ2 ΘΕΣΗ: ( ήµος Συµπολιτείας) ΘΕΣΗ: ( ήµος Συµπολιτείας) ΘΕΣΗ: ( ήµος Αιγίου) ΘΕΣΗ: ( ήµος Ερινέου) ΘΕΣΗ: ( ήµος Ερινέου) ΘΕΣΗ: ( ήµος Ερινέου) ΘΕΣΗ: ( ήµος Ερινέου) ΘΕΣΗ: ( ήµος Ερινέου) ΘΕΣΗ: ( ήµος Ερινέου) ΘΕΣΗ: ( ήµος Ερινέου) ΘΕΣΗ: ( ήµος Ερινέου) ΘΕΣΗ: ( ήµος Ερινέου) ΘΕΣΗ: έως ( ήµος Ερινέου) ΘΕΣΗ: ( ήµος Ερινέου) ΘΕΣΗ: ( ήµος Ερινέου) ΘΕΣΗ: ( ήµος Ρίου) 13/24

14 δ2 ΘΕΣΗ: ( ήµος Ρίου) ΘΕΣΗ: ( ήµος Ρίου) ΘΕΣΗ: ( ήµος Ρίου) ΘΕΣΗ: ( ήµος Ρίου) Έχει ανατεθεί και εκπονείται συµπληρωµατική ΕΤΜΕ που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση λοιπών θέσεων εργοταξιακών εγκαταστάσεων. δ2.1 Σύµφωνα µε τον Περιβαλλοντικό Όρο 'δ2', οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις δίνονται µετά από υποβολή σχετικής ΕΤΜΕ. Για όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες ΕΤΜΕ, για τις οποίες έγινε λεπτοµερής αναφορά παραπάνω. δ2.2 Έχει συσταθεί, από τον Παραχωρησιούχο, Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η Υπηρεσία αυτή αποτελεί τον σύνδεσµο του παραχωρησιούχου µε τις καθ' ύλη αρµόδιες υπηρεσίες της ηµόσιας ιοίκησης, είναι υπεύθυνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων, την υποβολή των απαιτούµενων περιοδικών εκθέσεων και αναφορών, καθώς και για το σχεδιασµό, ανάπτυξη και εφαρµογή προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου. δ3 Ο όρος τηρείται και λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των πάσης φύσεως µελετών. δ3.1 Έχει ανατεθεί και ολοκληρωθεί εναέρια αποτύπωση (αεροφωτογράφηση) των υπέργειων δικτύων κοινής ωφέλειας που προβλέπεται να επηρεαστούν από την κατασκευή του έργου. Έχει γίνει επαφή µε όλους τους εµπλεκόµενους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας για την γνωστοποίηση των δικτύων τους (υπέργειων και υπόγειων), ώστε να εντοπισθούν οι περιοχές ανάγκης µετατόπισης δικτύων. Τα στοιχεία γνωστοποιούνται στους µελετητές προκειµένου να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση των πάσης φύσεως µελετών. δ3.2 Έχει ξεκινήσει η καταγραφή των αρδευτικών δικτύων που πρόκειται να διαταραχθούν και σε κάθε περίπτωση τα θιγόµενα δίκτυα θα αποκατασταθούν. δ3.3 Έχει ανατεθεί και ολοκληρωθεί η ακριβής αποτύπωση όλων των κτισµάτων και ιδιοκτησιών που θα θιγούν κατά µήκος της χάραξης ενώ έχουν γίνει και όλες οι σχετικές εκδικάσεις. δ4.1, δ4.5 Τα ΚΕΣ θα κατασκευασθούν εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του έργου. Έχει ανατεθεί και εκπονείται η αρχιτεκτονική µελέτη. Θα ακολουθήσει η ανάθεση, σύνταξη και υποβολή προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε των αντίστοιχων ΕΤΜΕ, στις οποίες θα εξειδικεύονται τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες εντός των ΚΕΣ. δ4.2 Ο όρος τηρείται. δ4.3 Υπάρχει συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε., έτσι ώστε να αντιµετωπισθούν εγκαίρως τα όποια θέµατα προκύψουν σε θέσεις που εµπλέκονται ή κινούνται παράλληλα οι άξονες του αυτοκινητόδροµου και της νέας ΣΓΥΤ. δ4.4 Έχουν συνταχθεί, όπου κρίθηκε απαραίτητο, και συνεχίζουν να συντάσσονται αρχεία καταγραφής των δένδρων που θα θιγούν από τις εργασίες κατασκευής του αυτοκινητόδροµου, έτσι ώστε µετά το πέρας των εργασιών να γίνει αποκατάσταση του τοπίου µε φύτευση γηγενών ειδών. δ5 Ο όρος τηρείται και λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των πάσης φύσεως µελετών. δ6 δ7 Έχουν υποβληθεί και αδειοδοτηθεί από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε οι σχετικές ΕΤΜΕ που αφορούν χώρους εγκατάστασης εργοταξίων, όπου ελήφθησαν υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι/περιορισµοί. Στα πλαίσια του Σχεδίου Περιβαλλοντικής ιαχείρισης του έργου, έχει συνταχθεί " ιαδικασία ιαχείρισης Υδάτων (Σχέδιο Αντιµετώπισης ιάβρωσης Ιζηµάτων και ενδεχόµενης Ρύπανσης των εδαφών και των νερών κατά την κατασκευή)", που περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας. Η διαδικασία θα παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρµογή στους επιβλέποντες µηχανικούς κατασκευής, αλλά και στους τυχόν υπεργολάβους που θα προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία. 14/24

15 δ8 δ9 δ10 δ11 δ12 δ13 δ14 δ15 δ16 δ17 δ18 δ19 δ20 δ21 δ22 δ23 δ24 δ25 δ26 δ27 Για την κάλυψη των αναγκών του Έργου σε υλικά, πρωτίστως θα εξασφαλισθούν από τις εκσκαφές του έργου ενώ οι επιπλέον ανάγκες έχουν υπολογισθεί να εξασφαλισθούν από τους χώρους που αναφέρονται στον περιβαλλοντικό όρο 'δ2' της παρούσας. Έχουν ήδη συνταχθεί και υποβληθεί προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε αντίστοιχες ΕΤΜΕ, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισµούς και προβλέπονται περεταίρω υποβολές στην συνέχεια. Όλα τα πλεονάζοντα ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής ορυγµάτων και περίσσειων χωµατισµών θα διατεθούν µε ασφάλεια σε ενδεικνυόµενους χώρους διάθεσης, αφού προηγηθεί η υποβολή των αντίστοιχων ΕΤΜΕ προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε. Στον περιβαλλοντικό όρο 'δ2' της παρούσας αναφέρονται οι χώροι για τους οποίους έχει γίνει σύνταξη και υποβολή ΕΤΜΕ, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισµούς. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Έχουν εκπονηθεί και συνεχίζουν να εκπονούνται σχετικές υδραυλικές µελέτες όπου λαµβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι και συµβατικές υποχρεώσεις. Έχουν υποβληθεί στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε σχετικές ΕΤΜΕ που αφορούν χώρους εγκατάστασης εργοταξίων, παρασκευαστηρίων κ.α. όπου έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι/περιορισµοί. Το ίδιο θα γίνει και σε µελλοντικές ΕΤΜΕ που πρόκειται να υποβληθούν. Ο όρος θα τηρηθεί και λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των σχετικών µελετών (ΕΤΜΕ)/οδηγιών περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου. Έχει εκπονηθεί Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων Εργοταξίου και λοιπών εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Το Σχέδιο έχει παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρµογή στους επιβλέποντες µηχανικούς κατασκευής της Κ/Ξ, αλλά και στους τυχόν υπεργολάβους που θα προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην Κ/Ξ. Στα πλαίσια εκπόνησης ΕΤΜΕ που αφορούν εργοταξιακές εγκαταστάσεις, παρασκευαστήρια κ.α., έχει εκπονηθεί Σχέδιο διαχείρισης/αντιµετώπισης εργοταξιακού θορύβου που θα περιλαµβάνει µέτρα προστασίας για την αντιµετώπιση του θορύβου σύµφωνα µε όλα τα αναφερόµενα στους περιβαλλοντικούς όρους. Η µελέτη θα παρουσιασθεί προς γνώση και εφαρµογή στους επιβλέποντες µηχανικούς κατασκευής της Κ/Ξ, αλλά και στους τυχόν υπεργολάβους που θα προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην Κ/Ξ. Όσον αφορά την πρόβλεψη τοποθέτησης ηχοπετασµάτων, θα ανατεθεί και εκπονηθεί Ειδική Ακουστική Μελέτη Ηχοπροστασίας, η οποία θα υποβληθεί για έγκριση στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε. Θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί, στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε, σχετική τεχνική έκθεση για την χωροθέτηση των σταθµών λαµβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισµούς. Ο όρος περί εξαµηνιαίων δειγµατοληπτικών ηχοµετρήσεων αφορά στη φάση λειτουργίας. Κατά την κατασκευή του έργου και µε στόχο την ελαχιστοποίηση των δονήσεων από τις διάφορες δραστηριότητες σε κτίρια και ευαίσθητους δέκτες, εντός της ζώνης επιρροής του έργου, εκπονούνται, όπου απαιτείται, µελέτες ελέγχου δονήσεων λαµβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισµούς. Προβλέπεται να ανατεθούν, οι φυτοτεχνικές µελέτες που θα αφορούν την αισθητική προσαρµογή του αυτοκινητόδροµου στο περιβάλλον και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων στο τοπίο, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους. Ο όρος θα τηρηθεί και λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των σχετικών µελετών. Έχει ληφθεί υπόψη στις µελέτες των σηράγγων. Έχουν ολοκληρωθεί και υποβληθεί οι αντίστοιχες µελέτες, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 54/2004, όπως αυτή έχει εναρµονισθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία (Π.. 230/2007). Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών θα εκπονηθεί µελέτη µεθοδολογίας ανατινάξεων, µέσα στην οποία θα δίνονται και τα αντίστοιχα µέτρα πρόληψης και ελέγχου πιθανών επιπτώσεων. Για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ασική Νοµοθεσία, σχετικά µε επεµβάσεις εντός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, λαµβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι/περιορισµοί. Σηµειώνεται, ότι υπάρχει συνεργασία και συνεχής ενηµέρωση των οικείων ασικών Υπηρεσιών. Για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Αρχαιολογικό Νόµο τηρείται ο όρος περί έγκαιρης ειδοποίησης / ενηµέρωσης των αρµόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών τόσο στις περιπτώσεις εκσκαφικών εργασιών σε θέσεις αρχαιολογικών χώρων όσο και για τις θέσεις των εργοταξίων, απόληψης και απόθεσης υλικών για την κατασκευή του έργου. Η εξειδίκευση των µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος από τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες εντός των ΣΕΑ, θα εξειδικευθούν ύστερα από εκπόνηση ΕΤΜΕ, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε λαµβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισµούς. Ο όρος τηρείται. Ο όρος προβλέπεται να τηρηθεί. 15/24

16 δ28 δ29 ε1 ε2 στ, ζ, η, ι θ Τα µέτρα αντιµετώπισης των επιπτώσεων που προτείνονται στην ΜΠΕ (κεφ. 9), καθώς και τα αναφερόµενα στην Έκθεση της Οµάδας των Μελετητών (έγγραφο της ΕΥ Ε/ΟΑΠ της ΓΓ Ε/ΥΠΕΧΩ Ε µε α.π. ΟΑΠ/Β2/Φ7.1/13559/ ) λαµβάνονται υπόψη. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ λαµβάνονται υπόψη. Τα ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος (οικισµοί, προστατευόµενες περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι και καλλιεργούµενες γεωργικές εκτάσεις) λαµβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση των Μελετών. Ο όρος τηρείται. Οι απαιτήσεις / περιορισµοί των όρων θα τηρηθούν στο µέλλον, όπου καταστεί αναγκαίο. Οι περιβαλλοντικοί όροι (ΚΥΑ / ), καθώς και η ΜΠΕ του Έργου βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας καθώς και στο συντονιστικό εργοτάξιο του Έργου. 16/24

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Τµήµα: Α/Κ Μυντιλογλίου Αµαλιάδα, [AKF G 02038] 2η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ref : FOR GGX ENV XXXX AKF G Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ α β γ δ1 Revision : A- Τµήµα: Α/Κ Μυντιλογλίου - Αµαλιάδα Date : 16/07/09 Παράρτηµα 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟ ΟΥ Ο όρος τηρείται και λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των πάσης φύσεως µελετών. Λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, όλα τα όρια τιµών εκποµπών ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων. Λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, όλα τα όρια τιµών στάθµης θορύβου και δονήσεων. Για την ορθή παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων και την αντιµετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων, έχει εκπονηθεί Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης του έργου, όπου λαµβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόµενα. δ1.1 Για την ορθή παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων, έχει εκπονηθεί Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης του έργου, όπου λαµβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόµενα. δ1.2 Εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι πόροι για την κάλυψη των απαιτούµενων δαπανών που αφορούν στα έργα προστασίας του περιβάλλοντος, αποκατάστασης δικτύων κοινής ωφέλειας και ανασκαφικών ερευνών. δ2 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΗ: ΜΙΡΑΛΙ Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την µε α.π. DIR/AST/TKA/STB/L/2008/ Κατάθεση τροποποιητικού προσαρτήµατος, την µε α.π. DIR/AST/ACE/STB/L/2009/ Αναµένεται η έγκριση. Κατάθεση τεχνικής µελέτης στο Υπουργείο Ανάπτυξης, την µε α.π. DIR/AST/ACE/STC/L/2008/ Κατάθεση τροποποιητικού προσαρτήµατος, την µε α.π. DIR/AST/ACE/STC/L/2009/ ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ ΘΕΣΗ: ΠΗΝΕΙΟΣ π. Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την µε α.π. DIR/AST/ETH/STB/L/2009/ Αναµένεται η έγκριση. ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΘΕΣΗ: ( ήµος Μόβρης) Έχει ανατεθεί και εκπονείται συµπληρωµατική ΕΤΜΕ που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση λοιπών θέσεων εργοταξιακών εγκαταστάσεων. 17/24

18 δ2.1 Σύµφωνα µε τον Περιβαλλοντικό Όρο 'δ2', οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις δίνονται µετά από υποβολή σχετικής ΕΤΜΕ. Για όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες ΕΤΜΕ, για τις οποίες έγινε λεπτοµερής αναφορά παραπάνω. δ2.2 Έχει συσταθεί, από τον Παραχωρησιούχο, Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η Υπηρεσία αυτή αποτελεί τον σύνδεσµο του παραχωρησιούχου µε τις καθ' ύλη αρµόδιες υπηρεσίες της ηµόσιας ιοίκησης, είναι υπεύθυνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων, την υποβολή των απαιτούµενων περιοδικών εκθέσεων και αναφορών, καθώς και για το σχεδιασµό, ανάπτυξη και εφαρµογή προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου. δ3.1 Ο όρος τηρείται και λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των πάσης φύσεως µελετών. δ3.2 Έχει υλοποιηθεί η εναέρια αποτύπωση (αεροφωτογράφηση) των 13 πρώτων χιλιοµέτρων µε αφετηρία τον Α/Κ Μυντιλογλίου και η επίγεια αποτύπωση (µε χρήση λέιζερ) για το υπόλοιπο τµήµα των υπέργειων δικτύων κοινής ωφέλειας που προβλέπεται να επηρρεαστούν από την κατασκευή του έργου. Τα στοιχεία έχουν γνωστοποιηθεί στους µελετητές προκειµένου να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση των πάσης φύσεως µελετών. δ3.3 Έχει ξεκινήσει η καταγραφή των αρδευτικών δικτύων που πρόκειται να διαταραχθούν και σε κάθε περίπτωση τα θιγόµενα δίκτυα θα αποκατασταθούν. δ3.4 Έχει ολοκληρωθεί η ακριβής αποτύπωση όλων των κτισµάτων και ιδιοκτησιών που θα θιγούν κατά µήκος της χάραξης & ακολουθούνται όλες οι νόµιµες ενέργειες. δ4.1 Ο όρος τηρείται. δ4.2 Υπάρχει συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε., έτσι ώστε να αντιµετωπισθούν εγκαίρως τα όποια θέµατα προκύψουν σε θέσεις που εµπλέκονται ή κινούνται παράλληλα οι άξονες του αυτοκινητόδροµου και της νέας ΣΓΥΤ. δ4.3 Συντάσσονται αρχεία καταγραφής των δένδρων που θίγονται ή πρόκειται να θιγούν από τις εργασίες κατασκευής του αυτοκινητόδροµου, έτσι ώστε µετά το πέρας των εργασιών να γίνει αποκατάσταση του τοπίου µε φύτευση γηγενών ειδών. δ4.4 Τα ΚΕΣ θα κατασκευασθούν εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του έργου. Έχει ανατεθεί και εκπονείται η αρχιτεκτονική µελέτη. Θα ακολουθήσει η ανάθεση, σύνταξη και υποβολή προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε των αντίστοιχων ΕΤΜΕ, στις οποίες θα εξειδικεύονται τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες εντός των ΚΕΣ. δ5 δ6 Ο όρος τηρείται και λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των πάσης φύσεως µελετών. Έχουν ανατεθεί, εκπονούνται και θα υποβληθούν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε οι σχετικές ΕΤΜΕ που αφορούν χώρους εγκατάστασης εργοταξίων, όπου λαµβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι/περιορισµοί. δ7 δ8 δ9 Στα πλαίσια του Σχεδίου Περιβαλλοντικής ιαχείρισης του έργου, έχει συνταχθεί " ιαδικασία ιαχείρισης Υδάτων (Σχέδιο Αντιµετώπισης ιάβρωσης Ιζηµάτων και ενδεχόµενης Ρύπανσης των εδαφών και των νερών κατά την κατασκευή)", που περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας. Η διαδικασία θα παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρµογή στους επιβλέποντες µηχανικούς κατασκευής, αλλά και στους τυχόν υπεργολάβους που θα προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία. Για την κάλυψη των αναγκών του Έργου σε υλικά, πρωτίστως θα εξασφαλισθούν από τις εκσκαφές του έργου ενώ οι επιπλέον ανάγκες έχουν υπολογισθεί να εξασφαλισθούν από τους χώρους που αναφέρονται στον περιβαλλοντικό όρο δ2 της παρούσας. Έχουν ήδη συνταχθεί και υποβληθεί προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε αντίστοιχες ΕΤΜΕ, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισµούς και προβλέπονται περεταίρω υποβολές στην συνέχεια. Όλα τα πλεονάζοντα ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής ορυγµάτων και περίσσειων χωµατισµών θα διατεθούν µε ασφάλεια σε ενδεικνυόµενους χώρους διάθεσης, αφού προηγηθεί η υποβολή των αντίστοιχων ΕΤΜΕ προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε. Στον περιβαλλοντικό όρο δ2 της παρούσας αναφέρονται οι χώροι για τους οποίους έχει γίνει σύνταξη και υποβολή ΕΤΜΕ, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισµούς. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. 18/24

19 δ10 δ11 δ12 δ13 δ14 δ15 δ16 δ17 δ18 δ19 δ20 δ21 δ22 ε1 ε2 στ, ζ, η, ι θ Έχουν εκπονηθεί και συνεχίζουν να εκπονούνται σχετικές υδραυλικές µελέτες όπου λαµβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι και συµβατικές υποχρεώσεις. Έχει υποβληθεί στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε σχετική ΕΤΜΕ (βλ. όρο δ2) που αφορά χώρους εγκατάστασης εργοταξίων, παρασκευαστηρίων κ.α. όπου έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι/περιορισµοί. Το ίδιο θα γίνει και σε µελλοντικές ΕΤΜΕ που πρόκειται να υποβληθούν. Ο όρος τηρείται και λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των σχετικών µελετών (ΕΤΜΕ)/οδηγιών περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου. Έχει εκπονηθεί Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων Εργοταξίου και λοιπών εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Το Σχέδιο έχει παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρµογή στους επιβλέποντες µηχανικούς κατασκευής της Κ/Ξ, αλλά και στους τυχόν υπεργολάβους που θα προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην Κ/Ξ. Στα πλαίσια εκπόνησης ΕΤΜΕ που αφορούν εργοταξιακές εγκαταστάσεις, παρασκευαστήρια κ.α., θα εκπονηθεί συνολικό Σχέδιο διαχείρισης/αντιµετώπισης εργοταξιακού θορύβου που θα περιλαµβάνει µέτρα προστασίας για την αντιµετώπιση του θορύβου σύµφωνα µε όλα τα αναφερόµενα στους περιβαλλοντικούς όρους. Η µελέτη θα παρουσιασθεί προς γνώση και εφαρµογή στους επιβλέποντες µηχανικούς κατασκευής της Κ/Ξ, αλλά και στους τυχόν υπεργολάβους που θα προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην Κ/Ξ. Όσον αφορά την πρόβλεψη τοποθέτησης ηχοπετασµάτων, θα ανατεθεί και εκπονηθεί Ειδική Ακουστική Μελέτη Ηχοπροστασίας, η οποία θα υποβληθεί για έγκριση στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε. Θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί, στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε, σχετική τεχνική έκθεση για την χωροθέτηση των σταθµών λαµβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισµούς. Ο όρος περί εξαµηνιαίων δειγµατοληπτικών ηχοµετρήσεων αφορά στη φάση λειτουργίας. Προβλέπεται να ανατεθούν, οι φυτοτεχνικές µελέτες που θα αφορούν την αισθητική προσαρµογή του αυτοκινητόδροµου στο περιβάλλον και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων στο τοπίο, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους. Ο όρος θα τηρηθεί και λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των σχετικών µελετών. Για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Αρχαιολογικό Νόµο τηρείται ο όρος περί έγκαιρης ειδοποίησης / ενηµέρωσης των αρµόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών τόσο στις περιπτώσεις εκσκαφικών εργασιών σε θέσεις αρχαιολογικών χώρων όσο και για τις θέσεις των εργοταξίων, απόληψης και απόθεσης υλικών για την κατασκευή του έργου. Με την παρούσα υποβάλλεται η σχετική ετήσια έκθεση. Ο όρος προβλέπεται να τηρηθεί. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ λαµβάνονται υπόψη. Τα ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος (οικισµοί, προστατευόµενες περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι και καλλιεργούµενες γεωργικές εκτάσεις) λαµβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση των Μελετών. Ο όρος τηρείται. Οι απαιτήσεις / περιορισµοί των όρων θα τηρηθούν στο µέλλον, όπου καταστεί αναγκαίο. Οι εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι (ΚΥΑ / ), καθώς και η ΜΠΕ του Έργου βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας καθώς και στο συντονιστικό εργοτάξιο του Έργου. 19/24

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Τµήµα: Αµαλιάδα - Πύργος Τσακώνα, [AKF G 02033] 2η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ref : FOR GGX ENV XXXX AKF G Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ α Revision : A- Τµήµα: Αµαλιάδα - Πύργος - Τσακώνα Date : 16/07/09 Παράρτηµα 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΟ ΟΥ Ο όρος τηρείται και λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των πάσης φύσεως µελετών. β γ δ1 Λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, όλα τα όρια τιµών εκποµπών ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων. Λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, όλα τα όρια τιµών στάθµης θορύβου και δονήσεων. Για την ορθή παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων και την αντιµετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων, έχει εκπονηθεί Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης του έργου, όπου λαµβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόµενα. δ1.1 Για την ορθή παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων, έχει εκπονηθεί Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης του έργου, όπου λαµβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόµενα. δ1.2 Εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι πόροι για την κάλυψη των απαιτούµενων δαπανών που αφορούν στα έργα προστασίας του περιβάλλοντος, αποκατάστασης δικτύων κοινής ωφέλειας και ανασκαφικών ερευνών. δ2 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΗ: ΘΟΥΡΙΑ Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την 16/12/2008 µε α.π. DIR/TFO/ACE/STB/L/2008/ Αναµένεται η έγκριση. ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ ΘΕΣΗ: Π. ΝΕ Α Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την 23/05/2009 µε α.π. DIR/AST/TKA/STB/C/2008/ Εγκρίθηκε την 22/05/2009 µε α.π ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ ΘΕΣΗ: ΚΑΙΑΦΑΣ Υποβολή στην ΕΥΠΕ, την 05/11/2008 µε α.π. DIR/AST/ACE/STB/L/2008/ Αρνητική απάντηση λόγω αρχαιολογίας, την 31/03/2009 µε α.π Επανυποβολή στην ΕΥΠΕ, την 07/04/2009 µε α.π. DIR/AST/ACE/STB/L/2009/ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΚΕΛΣ / ΣΕΑ δ2.1 Σύµφωνα µε τον Περιβαλλοντικό Όρο 'δ2', οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις δίνονται µετά από υποβολή σχετικής ΕΤΜΕ. Για όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες ΕΤΜΕ, για τις οποίες έγινε λεπτοµερής αναφορά παραπάνω. 20/24

21 δ2.2 Έχει συσταθεί, από τον Παραχωρησιούχο, Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η Υπηρεσία αυτή αποτελεί τον σύνδεσµο του παραχωρησιούχου µε τις καθ' ύλη αρµόδιες υπηρεσίες της ηµόσιας ιοίκησης, είναι υπεύθυνη για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων, την υποβολή των απαιτούµενων περιοδικών εκθέσεων και αναφορών, καθώς και για το σχεδιασµό, ανάπτυξη και εφαρµογή προγράµµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου. δ3 Ο όρος τηρείται και λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των πάσης φύσεως µελετών. δ3.1 Έχει ανατεθεί και υλοποιείται η επίγεια αποτύπωση (µε χρήση λέιζερ) των υπέργειων δικτύων κοινής ωφέλειας που προβλέπεται να επηρρεαστούν από την κατασκευή του έργου. Τα στοιχεία θα γνωστοποιηθούν στους µελετητές προκειµένου να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση των πάσης φύσεως µελετών. δ3.2 Έχει ξεκινήσει η καταγραφή των αρδευτικών δικτύων που πρόκειται να διαταραχθούν και σε κάθε περίπτωση τα θιγόµενα δίκτυα θα αποκατασταθούν. δ3.3 Έχει ολοκληρωθεί η ακριβής αποτύπωση όλων των κτισµάτων και ιδιοκτησιών που θα θιγούν κατά µήκος της χάραξης & ακολουθούνται όλες οι νόµιµες ενέργειες. δ3.4 Ο όρος τηρείται. δ3.5 Υπάρχει συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε., έτσι ώστε να αντιµετωπισθούν εγκαίρως τα όποια θέµατα προκύψουν σε θέσεις που εµπλέκονται ή κινούνται παράλληλα οι άξονες του αυτοκινητόδροµου και της νέας ΣΓΥΤ. δ3.6 Συντάσσονται αρχεία καταγραφής των δένδρων που θίγονται ή πρόκειται να θιγούν από τις εργασίες κατασκευής του αυτοκινητόδροµου, έτσι ώστε µετά το πέρας των εργασιών να γίνει αποκατάσταση του τοπίου µε φύτευση γηγενών ειδών. δ3.7 Τα ΚΕΣ θα κατασκευασθούν εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του έργου. Έχει ανατεθεί και εκπονείται η αρχιτεκτονική µελέτη. Θα ακολουθήσει η ανάθεση, σύνταξη και υποβολή προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε των αντίστοιχων ΕΤΜΕ, στις οποίες θα εξειδικεύονται τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες εντός των ΚΕΣ. δ4 δ5 Η κατά το δυνατόν αξιοποίηση του υφιστάµενου τοπικού δικτύου ως παράπλευρου οδικού δικτύου αποτελεί µέληµµα των µελετητών. Ο όρος τηρείται και λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των πάσης φύσεως µελετών. δ6 δ7 δ8 δ9 δ10 δ11 Προβλέπεται η ανάθεση, εκπόνηση και υποβολή στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε των σχετικών ΕΤΜΕ που αφορούν χώρους εγκατάστασης εργοταξίων, όπου θα ληφθούν υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι, προτάσεις και περιορισµοί. Στα πλαίσια του Σχεδίου Περιβαλλοντικής ιαχείρισης του έργου, έχει συνταχθεί διαδικασία διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών (Σχέδιο Αντιµετώπισης ιάβρωσης Ιζηµάτων και ενδεχόµενης Ρύπανσης των εδαφών και των νερών κατά την κατασκευή), που περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας. Η διαδικασία θα παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρµογή στους επιβλέποντες µηχανικούς κατασκευής, αλλά και στους τυχόν υπεργολάβους που θα προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία. Για την κάλυψη των αναγκών του Έργου σε υλικά, πρωτίστως θα εξασφαλισθούν από τις εκσκαφές του έργου ενώ οι επιπλέον ανάγκες έχουν υπολογισθεί να εξασφαλισθούν από τους χώρους που αναφέρονται στον περιβαλλοντικό όρο δ2 της παρούσας. Έχουν ήδη συνταχθεί και υποβληθεί προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε αντίστοιχες ΕΤΜΕ, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισµούς και προβλέπονται περεταίρω υποβολές στην συνέχεια. Όλα τα πλεονάζοντα ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής ορυγµάτων και περίσσειων χωµατισµών θα διατεθούν µε ασφάλεια σε ενδεικνυόµενους χώρους διάθεσης, αφού προηγηθεί η υποβολή των αντίστοιχων ΕΤΜΕ προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε. Στον περιβαλλοντικό όρο δ2 της παρούσας αναφέρονται οι χώροι για τους οποίους έχει γίνει σύνταξη και υποβολή ΕΤΜΕ, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισµούς. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Έχουν υποβληθεί και συνεχίζουν να εκπονούνται σχετικές υδραυλικές µελέτες όπου λαµβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι και συµβατικές υποχρεώσεις. Έχουν υποβληθεί στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε σχετικές ΕΤΜΕ που αφορούν χώρους εγκατάστασης εργοταξίων, παρασκευαστηρίων κ.α. όπου έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι/περιορισµοί. Το ίδιο θα γίνει και σε µελλοντικές ΕΤΜΕ που πρόκειται να υποβληθούν. 21/24

22 δ12 Ο όρος τηρείται και λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των σχετικών µελετών (ΕΤΜΕ)/οδηγιών περιβαλλοντικής διαχείρισης του έργου. δ13 δ14 δ15 δ16 δ17 Έχει εκπονηθεί Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων Εργοταξίου και λοιπών εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Το Σχέδιο έχει παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρµογή στους επιβλέποντες µηχανικούς κατασκευής της Κ/Ξ, αλλά και στους τυχόν υπεργολάβους που θα προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην Κ/Ξ. Στα πλαίσια εκπόνησης ΕΤΜΕ που αφορούν εργοταξιακές εγκαταστάσεις, παρασκευαστήρια κ.α., θα εκπονηθεί συνολικό Σχέδιο ιαχείρισης εργοταξιακού θορύβου που θα περιλαµβάνει µέτρα προστασίας για την αντιµετώπιση του θορύβου σύµφωνα µε όλα τα αναφερόµενα στους περιβαλλοντικούς όρους. Η µελέτη θα παρουσιασθεί προς γνώση και εφαρµογή στους επιβλέποντες µηχανικούς κατασκευής της Κ/Ξ, αλλά και στους τυχόν υπεργολάβους που θα προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην Κ/Ξ. Όσον αφορά την πρόβλεψη τοποθέτησης ηχοπετασµάτων, θα ανατεθεί και εκπονηθεί Ειδική Ακουστική Μελέτη Ηχοπροστασίας, η οποία θα υποβληθεί για έγκριση στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε. Ο όρος περί εξαµηνιαίων δειγµατοληπτικών ηχοµετρήσεων αφορά στη φάση λειτουργίας. Προβλέπεται να ανατεθούν οι φυτοτεχνικές µελέτες που θα αφορούν την αισθητική προσαρµογή του αυτοκινητόδροµου στο περιβάλλον και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων στο τοπίο, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους. Ο όρος θα τηρηθεί και λαµβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των σχετικών µελετών. δ18 Για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ασική Νοµοθεσία, σχετικά µε επεµβάσεις εντός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, λαµβάνονται υπόψη όλοι οι απαραίτητοι όροι/περιορισµοί. Σηµειώνεται, ότι υπάρχει συνεργασία και συνεχής ενηµέρωση των οικείων ασικών Υπηρεσιών. δ19 δ20 δ21 δ22 δ23 ε1 ε2 στ, ζ, η, ι θ Για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Αρχαιολογικό Νόµο τηρείται ο όρος περί έγκαιρης ειδοποίησης / ενηµέρωσης των αρµόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών τόσο στις περιπτώσεις εκσκαφικών εργασιών σε θέσεις αρχαιολογικών χώρων όσο και για τις θέσεις των εργοταξίων, απόληψης και απόθεσης υλικών για την κατασκευή του έργου. Με την παρούσα υποβάλλεται η σχετική ετήσια έκθεση. Θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί, στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε, σχετική τεχνική έκθεση για την χωροθέτηση των σταθµών λαµβάνοντας υπόψη όλους τους απαραίτητους όρους/περιορισµούς. Τα µέτρα αντιµετώπισης των επιπτώσεων που προτείνονται στην ΜΠΕ (κεφ. 7) λαµβάνονται υπόψη. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ (κεφ 7.8) λαµβάνονται υπόψη. Τα ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος (οικισµοί, προστατευόµενες περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι και καλλιεργούµενες γεωργικές εκτάσεις) λαµβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση των Μελετών. Ο όρος τηρείται. Οι απαιτήσεις / περιορισµοί των όρων θα τηρηθούν στο µέλλον, όπου καταστεί αναγκαίο. Οι εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι (ΚΥΑ / ), καθώς και η ΜΠΕ του Έργου βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας καθώς και στο συντονιστικό εργοτάξιο του Έργου. 22/24

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 11.2.2 της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου)

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 11.2.2 της Σ.Π. και τους περιβαλλοντικούς όρους των ΚΥΑ του έργου) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου: «Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ... 4 1 ΓΕΝΙΚΑ... 4 2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 7 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)»

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)» ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 11 ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... 16

ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 11 ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.. 4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 8 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.9 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.9 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2009

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2009 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2009 Περίοδος 01.01.2009

Διαβάστε περισσότερα

10 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

10 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ....4 Β Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 14 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ..14 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.14 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιούλιος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

8H EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

8H EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» 8H EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 01.01-30.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2017 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΕΠΟ: Α.Π. 142128/25.07.05 β γ δ1 Λαμβάνονται υπόψη όλα τα όρια τιμών εκπομπών ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Λαμβάνονται υπόψη όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιούλιος 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 30 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2012 Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012

ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2012 Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2012 Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

7H EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 01.07-31.12.2011

7H EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 01.07-31.12.2011 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» 7H EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 01.07-31.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 34 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (µε ΦΠΑ) Απρίλιος K:\A5740b1\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b1/5390

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (µε ΦΠΑ) Απρίλιος K:\A5740b1\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b1/5390 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιούλιος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΠΕΜΠΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 01.07-31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιούλιος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) τμήμα Καλαμπάκα Εγνατία Οδός και ανισόπεδος κόμβος Αγ.Παρασκευής" Τμήμα 3: Χ.Θ.137+550 Χ.Θ. 175+000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2010 Περίοδος 01.01.2010-31.12.2010

ΤΡΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2010 Περίοδος 01.01.2010-31.12.2010 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΤΡΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2010 Περίοδος 01.01.2010-31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική διαχείριση

Περιβαλλοντική διαχείριση ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΜSc Υγιεινολόγος Μηχανικός EPFL-Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιούλιος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 / 70 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2015 31.12.2015 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιούλιος 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΓΑΛΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Γιώργος Δέδες Γενικός Γραμματέας Υποδομών ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 01/2015 Ποσοστό εκτέλεσης Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 1 / 40 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 37 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ,00 (µε ΦΠΑ) Απρίλιος 2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ,00 (µε ΦΠΑ) Απρίλιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή των κόµβων Ευκαρπίας, Λαγκαδά και Μακρυγιάννη (57.4.a1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENVISTA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ENVISTA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2015)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2015) ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 / 56 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 14.01.2010 202/3989 12964/17.12.2009 8910/25.8.2009 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΗ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

EΚΤΗ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» EΚΤΗ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 01.01-30.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Περιεχόμενα ΜΠΕ Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Γενικά στοιχεία σχετικά με τα περιεχόμενα κάθε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία και Συντήρηση Αυτοκινητόδρομου με Σύμβαση Παραχώρησης: Η περίπτωση της Αττικής Οδού

Λειτουργία και Συντήρηση Αυτοκινητόδρομου με Σύμβαση Παραχώρησης: Η περίπτωση της Αττικής Οδού ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 3-4 Ιουνίου 2013 Λειτουργία και Συντήρηση Αυτοκινητόδρομου με Σύμβαση Παραχώρησης: Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην εξέλιξη των Έργων Παραχώρησης

Ο Ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην εξέλιξη των Έργων Παραχώρησης Εσπερίδα ΣΕΣ "Προοπτικές απασχόλησης νέων Συγκοινωνιολόγων" 31 Μαρτίου 2015 Ο Ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην εξέλιξη των Έργων Παραχώρησης Βασίλης Χαλκιάς Διευθύνων Σύμβουλος Αττικές Διαδρομές A.E. Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΥΑ ΕΠΟ: Α.Π. 147014/18.11.2005 ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 12/2008

Ο ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΥΑ ΕΠΟ: Α.Π. 147014/18.11.2005 ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 12/2008 (Ε65) τμήμα Καλαμπάκα - Εγνατία Οδός και ανισόπεδος κόμβος Αγ.Παρασκευής" Τμήμα 3: Χ.Θ.137+550 - Χ.Θ. 175+000 ΚΥΑ ΕΠΟ: Α.Π. 147014/18.11.2005 ΜΗΝΑΣ / ΕΤΟΣ: 12/2008 Α. Θέματα Αδειών/Εγκρίσεων Α.1 δ.4 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ (Ανατολική Οδός Πελοποννήσου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα & κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) Ιωάννης Δημητρόπουλος Διευθυντής Λειτουργίας-Συντήρησης, ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ΜΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου: Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη ΟΓ ΟΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ (Σύµφωνα µε το άρθρο 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

Ολυµπία Οδός: Προτεραιότητά µας, η ασφάλεια «υπό αντίξοες συνθήκες»

Ολυµπία Οδός: Προτεραιότητά µας, η ασφάλεια «υπό αντίξοες συνθήκες» Έργο Παραχώρησης: Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα Ολυµπία Οδός: Προτεραιότητά µας, η ασφάλεια «υπό αντίξοες συνθήκες» 3η Πανελλαδική Εβδοµάδα Οδικής Ασφάλειας ιοργάνωση: Ι.Ο.ΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αταλάντη 8-11-2016 Αρ. πρωτ: 13945 Αριθµός Μελέτης: 1/2016 Κ.Α.: 30-6112.0012 30-6112.0009 ΜΕΛΕΤΗ: «Πολεοδοµική µελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 1 σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ΓΠΣ Απ. 5047/222905

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

διαχείριση ατυχημάτων

διαχείριση ατυχημάτων Ο ρόλος της Τροχαίας Αττικής Οδού στη διαχείριση ατυχημάτων Ελευθεράκης Γεώργιος Αστυνόμος Α Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού Μάιος 2007 1η Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας- Διαχείριση Ατυχημάτων σε Οδικά

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΕΤΗΣΙΑ (2013) ΚΑΙ 11Η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2013 Περίοδος 01.07.2013-31.12.2013

6Η ΕΤΗΣΙΑ (2013) ΚΑΙ 11Η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2013 Περίοδος 01.07.2013-31.12.2013 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» 6Η ΕΤΗΣΙΑ (2013) ΚΑΙ 11Η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

12 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

12 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ....4 Β Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 13 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ..14 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.14 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» Ενημερωτικό Δελτίο. Ιανουάριος 2012

«Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» Ενημερωτικό Δελτίο. Ιανουάριος 2012 «Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή Έργου Παραχώρησης «Ολυμπία Οδός»...3 2. Χρηματοδότηση & Οικονομικά Στοιχεία Έργου...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χρήστος Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Στέλιος Παπαδόπουλος Χηµικός (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Μίρκα Ράδου Χηµικός Μηχανικός Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής Κ. Α. Συρµακέζης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2016. 5 Β ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.13 1 ΓΕΝΙΚΑ..13 2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 16 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΑΟΥ) Μαίρη Ανθούλη Μάρτιος 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΑΟΥ) Μαίρη Ανθούλη Μάρτιος 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΑΟΥ) Μαίρη Ανθούλη Μάρτιος 2017 Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας στο Διευρωπαϊκό και Εθνικό Οδικό δίκτυο της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Περιγραφή του Έργου Πρόοδος εργασιών Ασφάλεια και εξυπηρέτηση Αναπτυξιακά οφέλη Γιώργος Συριανός Γενικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

Ένας χρόνος Ολυμπία Οδός

Ένας χρόνος Ολυμπία Οδός ΟΛΥΜΠΙΑ PASS: η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικών διοδίων Υπηρεσίες λειτουργίας: 24 ώρες πλάι στον οδηγό Ένας χρόνος Ολυμπία Οδός Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες εργασίες βαριάς συντήρησης Ένας χρόνος Ολυμπία Οδός! Πέρασαν

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ηµοσίων Έργων Παναγιώτης Αφάµης, ώρα Λέυτον, Ηρακλής Πασσάδης,

Τµήµα ηµοσίων Έργων Παναγιώτης Αφάµης, ώρα Λέυτον, Ηρακλής Πασσάδης, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Τµήµα ηµοσίων Έργων Αναβάθµιση Κόµβου Αγίου Αθανασίου 1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Οµάδα Παρακολούθησης Μελέτης Μελετητές Έλεγχος Μελέτης Τµήµα ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος της Δ/νσης ΛΣΕΠ Πολτικός Μηχανικός

Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος της Δ/νσης ΛΣΕΠ Πολτικός Μηχανικός «Το Έργο της Διεύθυνσης Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (ΛΣΕΠ) του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ μετά την παράδοση σε κυκλοφορία των νέων αυτοκινητοδρόμων» Σωτήριος Μπασιούκας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ A ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.13 1 ΓΕΝΙΚΑ..

Περιεχόμενα Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ A ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.13 1 ΓΕΝΙΚΑ.. Περιεχόμενα Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2015. 5 Β ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.13 1 ΓΕΝΙΚΑ..13 2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 16

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη χωροθέτηση κατά µήκος των οδικών αξόνων των υπηρεσιών επέµβασης στον τόπο του ατυχήµατος

Ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη χωροθέτηση κατά µήκος των οδικών αξόνων των υπηρεσιών επέµβασης στον τόπο του ατυχήµατος Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 Ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη χωροθέτηση κατά µήκος των

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Περιγραφή του Έργου Πρόοδος εργασιών Ασφάλεια και εξυπηρέτηση Αναπτυξιακά οφέλη Γιώργος Συριανός Γενικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2016)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2016) ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2016) 1 / 89 29.07.2016 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ930-Θ4Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ ΕΥΠΕ (σχ /08) ΤΜΗΜΑ A

ΑΔΑ: ΒΛ930-Θ4Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ ΕΥΠΕ (σχ /08) ΤΜΗΜΑ A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 170077 ΕΥΠΕ (σχ. 101993/08) (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σύµφωνα µε τον περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (Π.. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (Π.. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα