ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗ

2 ΠΩΛΗΣΗ Η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης καλύπτει διευθυντές και στελέχη έναντι απαιτήσεων τρίτων (όπως, επίσημες αρχές, πελάτες, μετόχους, προμηθευτές, εργαζομένους) ή ακόμα και έναντι της εταιρείας τους. Καλύπτει την αμοιβή εξωτερικών συμβούλων για την υπεράσπιση ενός διευθυντή ή στελέχους έναντι τέτοιων απαιτήσεων, καθώς και αποζημιώσεων και διακανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται θέμα δόλου από την πλευρά του. Οι ευκαιρίες που έχουν οι διαμεσολαβούντες για να προωθήσουν Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης είναι περισσότερες από ποτέ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Οι διευθυντές ενδεχομένως υποθέτουν ότι οι εργοδότες τους θα αναλάβουν τα Έξοδα Υπεράσπισης σε περίπτωση αγωγής ή διεξαγωγής έρευνας εναντίον τους, αλλά κάτι τέτοιο μπορεί να μην ισχύει. Οι εργοδότες ενδέχεται να μην προτίθενται να υπερασπιστούν έναν διευθυντή, να μην έχουν τη νομική δυνατότητα να το πράξουν ή την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τις δαπάνες. Σε αυτή την περίπτωση, ο διευθυντής καλείται να επωμιστεί ο ίδιος τις δαπάνες, οι οποίες μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλές. ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, οδήγησε σε ένα πολύ πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο, περισσότερους ελέγχους και εν συνεχεία σε περισσότερες απαιτήσεις εναντίον των Ευρωπαίων διευθυντών, οι οποίες έφτασαν σε αριθμούς ρεκόρ και αφορούν όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους. (Περισσότερες απαιτήσεις εγείρονται εναντίον ιδιωτικών παρά εισηγμένων εταιρειών). ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Η υπεράσπιση εναντίον αγωγών και κατηγοριών, ακόμα και αβάσιμων, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρονοβόρα και ψυχοφθόρα. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα και μια αποπομπή μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ενώ οι εφέσεις απλώς θα παρατείνουν την αναμονή και την αβεβαιότητα. Εντωμεταξύ, οι άμεσες οικονομικές συνέπειες της απώλειας εσόδων ή περιουσιακών στοιχείων και οι επιπτώσεις αυτών στην καθημερινή ζωή μπορεί να είναι καταστροφικές. ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΟΡΑ Οι διευθυντές εταιρειών όλων των μεγεθών και των τομέων είναι εκτεθειμένοι σε αγωγές και διενέργειες ελέγχων. Ο αυξανόμενος αριθμός των απαιτήσεων αναδεικνύει την ευρύτητα των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται όλοι οι διευθυντές εταιρειών και, οι οποίοι κίνδυνοι, σε συνδυασμό με το ότι οι underwriters Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης της AIG εξετάζουν κάθε επιχειρηματικό τομέα, συνθέτουν μια ευρεία αγορά για αυτήν την κατηγορία ασφάλισης. ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Αξίζει να τονιστεί η σημαντικότητα της Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης για τους διευθυντές και τα στελέχη καθώς και η ανάγκη για χειρισμούς με απόλυτη εμπιστευτικότητα/εχεμύθεια. Η ανάγκη αυτή παρέχει τη δυνατότητα στους διαμεσολαβούντες να έχουν άμεση πρόσβαση στα ανώτερα στελέχη των εταιρειών προκειμένου να τους εξηγήσουν, να τους διασαφηνίσουν και να τους επιβεβαιώσουν την κάλυψη Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης. Κατ επέκταση,δημιουργούνται ευκαιρίες για την οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες και ιδιαίτερα στην περίπτωση απαίτησης έναντι των στελεχών, όπου η ανάγκη για λεπτούς και αποτελεσματικούς χειρισμούς είναι επιβεβλημένη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, ο αυξανόμενος αριθμός των απαιτήσεων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, η συνειδητοποίηση της αυξημένης προσωπικής έκθεσης των στελεχών, η μεγάλη αγορά και οι δυνατότητες πρόσβασης των διαμεσολαβούντων στο υψηλότερο διοικητικό επίπεδο των εταιρειών, αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για την πώληση Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν λεπτομερώς τα εξής: η αγορά-στόχος για Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, τα επιχειρήματα πώλησης σε πελάτες που αγοράζουν για πρώτη φορά μια Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, η προώθηση της AIG ως ασφαλιστή για Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης στον πελάτη, οι εκφάνσεις των υπηρεσιών του διαμεσολαβούντα, προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην πώληση Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης και τέλος, ορισμένα σενάρια απαιτήσεων. 2

3 ΠΩΛΗΣΗ Ένα θετικό στοιχείο της Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης είναι ότι δεν υπάρχει τομέας στον οποίο να μην μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε. Οι βλέψεις μας σχετικά με την Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης αφορούν κάθε φερέγγυα και αξιόπιστη επιχείρηση, γεγονός που παρέχει στους διαμεσολαβούντες μια διευρυμένη αγορά-στόχο. ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Εταιρείες Ιδιωτικές, Δημόσιες, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί κάθε κλάδου. Π.χ. Εταιρείες του κλάδου υγείας, τροφίμων και ποτών, εταιρείες θυγατρικές μεγάλων πολυεθνικών. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» π.χ. Εταιρείες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορα (συμπεριλαμβανομένων των εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ), ενέργεια, τεχνολογία, αεροναυπηγική και νεοϊδρυθείσες εταιρείες. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ π.χ. διαχειριστές κεφαλαίων, κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα, εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων, κεφάλαια επιχειρηματικών συμφερόντων, τράπεζες. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Η «Α» είναι μια οικογενειακή επιχείρηση λιανικής που εξειδικεύεται στα γυναικεία ενδύματα και υποδήματα. Η «Α» απασχολεί 45 άτομα σε 4 καταστήματα λιανικής με έσοδα πάνω από 85 εκ. ετησίως. Παρότι λειτουργεί για περισσότερα από 50 χρόνια, αγόρασε Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης μόλις το 2009, καθώς οι διευθυντές άρχισαν να ανησυχούν έντονα για τις πιθανές δυσκολίες χρηματοδότησης και την ολοένα και πιο έντονη εποπτεία των ρυθμιστιών αρχών. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η «Β» είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών τεχνολογίας και ανάθεσης σε τρίτους, με περισσότερους από υπαλλήλους και πελάτες σε περισσότερες από 120 χώρες. Η δυναμική παρουσία της AIG σε περισσότερες από 160 χώρες αξιολογείται από την εταιρεία «Β» ως ιδιαίτερα σημαντική καθώς έτσι διασφαλίζεται η προστασία των διευθυντών της σε ολόκληρο τον κόσμο, ανεξαρτήτως χώρας και δικαιοδοσίας. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ: ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η «Γ» είναι μια εταιρεία παραγωγής τροφίμων η οποία δραστηριοποιείται στις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Διαθέτει 15 εργοστάσια παραγωγής και 14 κέντρα διανομής σε ΗΠΑ και Ευρώπη και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το ΔΣ της «Γ» έχει πλήρη συνείδηση της δυνατότητας μας να διαχειριστούμε απαιτήσεις στην περιοχή δικαιοδοσίας όπου εγείρονται και την αξία της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας σε αυτόν τον τομέα. 3

4 ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Οι πελάτες που αγοράζουν για πρώτη φορά ή δεν έχουν αποφασίσει ακόμα να αγοράσουν Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης πρέπει να κατανοήσουν, τουλάχιστον στα βασικά σημεία, την έκταση των πιθανών κινδύνων και της προστασίας που παρέχεται από την ασφάλιση. Ακολουθούν ορισμένα επιχειρήματα. Θέμα ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ Είναι η επιχείρηση προετοιμασμένη έναντι αγωγών και ερευνών από κυβερνητικούς φορείς, επαγγελματικές ή εμπορικές ρυθμιστικές αρχές, υπαλλήλους, ανταγωνιστές και τρίτους ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Έχει αναλογιστεί η εταιρεία την ταχεία αύξηση του αριθμού των απαιτήσεων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης που εγείρονται εναντίον των εταιρειών και των διευθυντών; ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΩΝ Έχουν κατανοήσει, η επιχείρηση και οι διευθυντές της, την ενδεχόμενη σοβαρότητα των αγωγών, καθώςτο κόστος αυτών μπορεί εύκολα να ανέλθει σε εκατομμύρια; ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΓΩΓΩΝ Έχουν κατανοήσει, η επιχείρηση και οι διευθυντές της, τις πιθανές συνέπειες μιας αγωγής; 2 Καλύψεις Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης Η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης της AIG καλύπτει τους ασφαλισμένους για λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση των διευθυντικών τους καθηκόντων ανεξάρτητα από το ποιος εγείρει την απαίτηση. Μια καλή στιγμή για την αγορά Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης είναι όταν το «περιβάλλον» ευνοεί την έγερση των απαιτήσεων - αλλά, προτού εγερθούν τυχόν απαιτήσεις εναντίον της εταιρείας και των στελεχών της. Τα ποσά που διακυβεύονται στις αγωγές Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης μπορεί να προκαλέσουν πραγματικό σοκ την πρώτη φορά που μια εταιρεία και οι διευθυντές της θα έρθουν αντιμέτωποι με κάτι τέτοιο. Η AIG προσφέρει Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης με όριο κάλυψης έως 25 εκατομμύρια. Οι αγωγές Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης μπορεί να είναι εξαιρετικά ψυχοφθόρες και να αποσπούν τα ηγετικά στελέχη της εταιρείας από την εργασία τους. Οι απαιτήσεις εστιάζουν απευθείας στις ενέργειες και τις συμπεριφορές των ατόμων και μπορεί να διαρκέσουν χρόνια ΑΘΩΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Ενδέχεται η εταιρεία και οι διευθυντές της να μην διέπραξαν κανένα σφάλμα και όμως, να χρειάζονται υπεράσπιση. Η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης καλύπτει τους ασφαλισμένους έναντι πραγματικών ή υποτιθέμενων ενεργειών. 5 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Έχουν κατανοήσει οι διευθυντές ότι η εταιρεία ίσως δεν είναι διατεθειμένη να καλύψει τις δαπάνες τους; Η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης της AIG έρχεται να καλύψει τους διευθυντές ανεξάρτητα από το αν οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα 6 να πληρώσουν τα έξοδα υπεράσπισης των διευθυντών, τις αποζημιώσεις και τα ποσά των συμβιβασμών. 7 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Έχουν κατανοήσει οι διευθυντές ότι η εταιρεία ίσως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τις δαπάνες τους; 8 Η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης της AIG έρχεται να καλύψει τους ασφαλισμένους ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Έχουν κατανοήσει οι διευθυντές ότι η εταιρεία ίσως δεν έχει νομικά τη δυνατότητα να καλύψει τις δαπάνες τους; 9 Η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης της AIG έρχεται να καλύψει τις δαπάνες υπεράσπισης ώσπου να αποδειχθεί αν πράγματι υπήρχε δόλος. 4

5 ΠΩΛΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 2 Οι αγωγές Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης μπορεί να έχουν πολλές διαφορετικές αιτίες. Με βάση τις χιλιάδες απαιτήσεις Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης που έχουμε χειριστεί από το 2005 στην Ευρώπη, οι κυριότερες αιτίες απαιτήσεων είναι: i) Αστικές ή ποινικές αγωγές, όπως διαφθορά, αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων. ii) Αγωγές σχετικά με πτώχευση που εγέρθηκαν από τους εκκαθαριστές. iii) Αγωγές κατά διευθυντών από την εταιρεία ή από τους μετόχους για παράβαση καθήκοντος, κακοδιαχείρηση. iv) Αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας και των στελεχών π.χ. για συμπεριφορές αθέμιτου ανταγωνισμού, για μη τήρηση συμφωνιών ή για χρήση απατηλών μεθόδων προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών. v) Αγωγές σχετικά με εξαγορές και συγχωνεύσεις λόγω υποτιθέμενης κακής εκτίμησης. vi) απαιτήσεις Κινητών Αξιών που εγέρθηκαν από μετόχους ή ρυθμιστικές αρχές κατά εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά. Σύμφωνα με την ανάλυσή μας σχετικά με τις απαιτήσεις που εγείρονται εναντίον διευθυντών και στελεχών, καταγράφεται αύξηση των απαιτήσεων της τάξης του 63% κατά την περίοδο Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει: τις επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης με περισσότερες πτωχεύσεις και απαιτήσεις εταιρειών εναντίον των στελεχών τους για παράβαση καθήκοντος, καθώς και τους αυστηρότερους ελέγχους των συμπεριφορών των διευθυντών από τις ρυθμιστικές αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς. Υπήρξε ένα γενικότερο αίτημα για ηθικότερη επιχειρηματική 3 4 συμπεριφορά και μεγαλύτερη εταιρική διαφάνεια σε συνδυασμό με μία εντεινόμενη ευρωπαϊκή τάση για λογοδοσία των διευθυντών καθώς και χρηματική ή μη αποκατάσταση (π.χ. αποπομπή, φυλάκιση, αλλαγές στο ΔΣ). Το σύνολο του ποσού που καταβλήθηκε από την AIG για τις 20 «ακριβότερες» περιπτώσεις απαιτήσεων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης ανήλθε σε 470 εκατομμύρια, δηλ. 29 εκατομμύρια ανά απαίτηση κατά μέσο όρο. Παράλληλα, τα Έξοδα Υπεράσπισης των διευθυντών σε αστικές ή ποινικές υποθέσεις αυξάνονται σημαντικά. Ο μέσος όρος των Εξόδων Υπεράσπισης διευθυντικών στελεχών για απαιτήσεις άνω των σχετικά με ποινικά και αστικά ζητήματα ή ζητήματα ερευνών ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια. Για να δείτε μια ανάλυση των απαιτήσεων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, πατήστε εδώ. Οι απαιτήσεις Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης μπορεί να είναι χρονοβόρες - ορισμένες φορές μάλιστα, διαρκούν χρόνια - ιδιαίτερα οι απαιτήσεις για ζητήματα των ρυθμιστικών αρχών και οι έρευνες για εξαπάτηση. Η εμπειρία αυτή μπορεί να είναι εξαιρετικά ψυχοφθόρα και δαπανηρή. Μάλιστα, ενδέχεται να μην είναι μόνο οι διευθυντές αυτοί που θα αντιμετωπίσουν αγωγές και έρευνες. Ορισμένες φορές, οι ενάγοντες ακολουθούν μια «καταιγιστική» προσέγγιση κατονομάζοντας πολλά άτομα. Η αντιμετώπιση αγωγών μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επώδυνη για κατώτερους διευθυντές και προϊσταμένους, ιδιαίτερα γιατί τα διεκδικούμενα χρηματικά ποσά μπορεί να είναι πολύ υψηλά Στην AIG, ως κορυφαία εταιρεία Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, έχουμε διαχειριστεί πολλές περιπτώσεις εντελώς αβάσιμων και ακόμα και επιζήμιων αγωγών κατά των ασφαλισμένων μας. Ορισμένες φορές, οι εργοδότες θέλουν να αποστασιοποιηθούν από τους διευθυντές που πιστεύουν ότι διέπραξαν αδικοπραξίες. Χάρη στην Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, οι διευθυντές δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τα Έξοδα Υπεράσπισης, καθώς καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια - ακόμα κι αν η εταιρεία αρνείται να τους αποζημιώσει. Μεταξύ των 5 κυριότερων αιτιών απαιτήσεων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης είναι οι αγωγές Εταιρείας κατά Ασφαλισμένου, όπως π.χ. απαιτήσεις που εγείρονται από ή για λογαριασμό της εταιρείας κατά των διευθυντών για παράβαση των καθηκόντων τους που οδήγησε σε κατάχρηση κεφαλαίων. Σε περίπτωση πτώχευσης οι αγωγές που εγείρονται από εκκαθαριστές για συνέχιση των δραστηριοτήτων ενώ η εταιρεία είναι αφερέγγυα ή για εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων συγκαταλέγονται μεταξύ των πέντε κυριότερων αιτιών απαιτήσεων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης. Σε πολλές χώρες, απαγορεύεται στις εταιρείες να αποζημιώνουν τους διευθυντές τους για Έξοδα Υπεράσπισης, αποζημιώσεις και διακανονισμούς.

6 ΠΩΛΗΣΗ Μπορείτε να συστήσετε ανεπιφύλακτα την AIG στους πελάτες σας για Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης καθώς διαθέτει εξαιρετικά χαρακτηριστικά ως προς τις δυνατότητες κάλυψης απαιτήσεων, την παγκοσμιότητα της κάλυψης, την τεχνογνωσία, την καινοτομία και την εμπειρία σε; όλους τους τομείς των επιχειρήσεων. μάθετε περισσότερα ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Όποια κι αν είναι η φύση της αγωγής που αντιμετωπίζετε, η AIG θα έχει αναμφισβήτητα χειριστεί κάποια παρόμοια περίπτωση στο παρελθόν: πρόκειται για μια εταιρεία που κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης παγκοσμίως, διαθέτει τη μεγαλύτερη ομάδα διαχείρισης απαιτήσεων στην Ευρώπη με τεράστια τεχνογνωσία και η οποία έχει διαχειριστεί περισσότερες από απαιτήσεις D&O το 2011 και κατέβαλε περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια ημερησίως. ΕΥΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η κάλυψη Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης της AIG παρέχει ευρεία κάλυψη, υψηλά όρια ευθύνης, ελάχιστους περιορισμούς, απλοποιημένη διατύπωση και συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Ενημερώνουμε διαρκώς την κάλυψή μας έτσι ώστε να διασφαλίζουμε ότι η προστασία των πελατών μας συμβαδίζει με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. 1 ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η AIG φροντίζει διαρκώς να καινοτομεί και να βελτιώνει την κάλυψή της προκειμένου να συμβαδίζει με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές, όπως έκδοση σε άλλη χώρα, «πάγωμα» περιουσίας και στέρηση ελευθερίας. ΓΙΑ ΜΜΕ Οι επιπτώσεις μιας απαίτησης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης μπορεί να είναι σοβαρότερες για τους διευθυντές μικρότερων εταιρειών, καθώς οι εταιρίες αυτές ίσως δεν έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν μια στοχευμένη αγωγή. Ίσως να μην διαθέτουν την εσωτερική υποδομή (νομικό τμήμα, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ.) για να στηρίξουν τους διευθυντές. Ετσι η πολυετής εμπειρία καθίσταται ακόμα πιο σημαντική στην διαχείριση απαιτήσεων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης. 2 3 ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Αν είστε μια μεγάλη εταιρεία, τότε, είστε ασφαλής στα έμπειρα χέρια της AIG, της ηγέτιδας δύναμης στον κλάδο της Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, η οποία έχει τις περισσότερες εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης για πελάτες, σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αν η επιχείρηση (και οι διευθυντές) σας δραστηριοποιούνται εκτός των συνόρων της Ελλάδας, τότε, είστε ασφαλής στα έμπειρα χέρια της AIG, καθώς διαθέτει δυναμική παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες και πολιτείες που διασφαλίζει την παγκοσμιότητα της κάλυψης. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Είμαστε η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία Ασφάλισης Ευθύνης 4 Στελεχών Διοίκησης παγκοσμίως με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας. Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη μακροχρόνια δέσμευσή μας να προστατεύουμε τους διευθυντές των πελατών σας και τη μακροχρόνια ικανότητά μας να παρέχουμε τεχνογνωσία στη διαχείριση απαιτήσεων και την πληρωμή αυτών, όποτε χρειάζεται. 5

7 ΠΩΛΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Για παράδειγμα, η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης της AIG καλύπτει τα έξοδα συμβούλου δημοσίων σχέσεων για να βοηθήσει τους ασφαλισμένους να διαχειριστούν την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία μετά από μια απαίτηση. 2 Το 2011, η AIG παρουσίασε στην Ευρώπη περισσότερα από 30 προϊόντα που βασίζονται στην Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης. 3 Για παράδειγμα, κάλυψη των Εξόδων Υπεράσπισης για την αντιμετώπιση μιας εντολής έκδοσης των εμπλεκόμενων προσώπων σε άλλη χώρα. Καλύπτουμε επίσης τα Έξοδα Υπεράσπισης για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τα έξοδα συμβούλου δημοσίων σχέσεων, προκειμένου να προστατευθεί και να αποκατασταθεί η φήμη των στελεχών της εταιρείας.

8 ΠΩΛΗΣΗ Χάρη στο εύρος και το βάθος της τεχνογνωσίας μας στην Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίζουμε αποτελεσματικά την ανάπτυξη του D&O χαρτοφυλακίου των διαμεσολαβούντων μας, πριν και μετά το κλείσιμο της συμφωνίας με τον πελάτη, συνδράμοντας σε τεχνικά ζητήματα, με γρήγορους χρόνους ανταπόκρισης και φυσικά, παρέχοντας εξαιρετικές υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων. Όλα σχεδιασμένα για να σας βοηθήσουν να κερδίσετε και να διατηρήσετε μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο D&O. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σας υποστηρίζουμε στο κλείσιμο συμφωνιών προσαρμόζοντας την Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης ως προς το περιεχόμενο, την κάλυψη, την τιμολόγηση και το όριο κάλυψης στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων πελατών (και συγκεκριμένων τομέων επιχειρήσεων). ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Οι διαμεσολαβούντες μας επωφελούνται από την εμπειρία και την υποστήριξη της ομάδας πωλήσεων και ανάπτυξης της εταιρείας μας. σε ότι αφορά την Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης και έχουν επίσης, πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας όπου περιλαμβάνεται υλικό μάρκετινγκ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Με περισσότερους από 300 underwriters Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης της AIG σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε εξαιρετική τεχνογνωσία στους διαμεσολαβούντες μας, π.χ. αποσαφήνιση σημείων, επεξήγηση των κριτηρίων τιμολόγησης και ασφάλισης, συνδρομή στην επίλυση αποριών του πελάτη και παροχή απαντήσεων στα σενάρια «τι θα συμβεί αν. ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Αναβαθμίζουμε διαρκώς την κάλυψη Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι η κάλυψη των πελατών σας συμβαδίζει με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι όταν εγερθεί κάποια απαίτηση εναντίον των πελατών σας, η έμπειρη ομάδα διαχείρισης απαιτήσεων θα είναι δίπλα τους για να τους συμβουλεύει και να τους καθοδηγεί καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Η AIG διαθέτει την μεγαλύτερη και πιο έμπειρη ομάδα διαχείρισης απαιτήσεων Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης παγκοσμίως. Οι απαιτήσεις Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά ψυχοφθόρες για τους εμπλεκόμενους και χρονοβόρες. Οι ικανότητες και η τεχνογνωσία μας στη διαχείρισή τους μπορούν να βοηθήσουν τον διαμεσολαβούντα να κερδίσει την εκτίμηση και την αφοσίωση του πελάτη. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ Η εμπειρία μάς έχει διδάξει ότι άπαξ και συναφθούν τα ασφαλιστήρια Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών ανανεώνεται ετησίως με ελάχιστη προσπάθεια από τον διαμεσολαβητή, αποτελώντας έτσι μια ανανεώσιμη πηγή εσόδων. 6

9 ΠΩΛΗΣΗ Η εμπειρία μάς έχει διδάξει ότι η πλειονότητα των εμποδίων στις πωλήσεις που προβάλλονται από τους πελάτες αφορούν την αβεβαιότητά τους για τους κινδύνους Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης και επιφυλάξεις ως προς την τιμολόγηση. Η ανησυχία αυτή μπορεί να οφείλεται σε σύγχυση ως προς την υποστήριξη των εργοδοτών τους, στην οποία βασίζονται για μια αγωγή, έρευνα ή κατηγορία. Όλα αυτά τα εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΕΡΘΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΡΑ; Επειδή το περιβάλλον εξαιτίας των εντονότερων οικονομικών πιέσεων, των επιπτώσεων της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης και των μεγαλύτερων δυσκολιών στην τήρηση των υποχρεώσεων από τους διευθυντές άλλαξε σημαντικά. Οι διευθυντές κινδυνεύουν περισσότερο πλέον εξαιτίας του αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου, του μεγαλύτερου αριθμού ελέγχων και κατ επέκταση απαιτήσεων που εγείρονται εναντίον τους σε σχέση με το παρελθόν. Αξίζει να έχουμε υπόψη ότι πολλές εταιρείες επιλέγουν να αγοράσουν Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης για να προστατέψουν τους διευθυντές, έτσι ώστε να δώσουν στα ηγετικά στελέχη τους τη δυνατότητα να λειτουργούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία και τους λιγότερους περιορισμούς. ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΑ Τα ασφάλιστρα για την Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης είναι χαμηλά σε σύγκριση με το πιθανό ύψος των απαιτήσεων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, καθώς οι απαιτήσεις μπορεί να ανέλθουν σε επταψήφια νούμερα και να διαρκέσουν χρόνια Τα ασφάλιστρα Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης αντικατοπτρίζουν μια οικονομική και προβλέψιμη επένδυση στην κάλυψη των διευθυντών. Οι απαιτήσεις μπορεί να είναι πολύ δαπανηρές σχετικά με τα έξοδα υπεράσπισης και τις αποζημιώσεις και εξαιρετικά ψυχοφθόρες και ζημιογόνες ως προς τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας μετά από μια πιθανή αποπομπή. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΥΧΟΝ ΑΓΩΓΕΣ Σε πολλές δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται στις εταιρείες να αποζημιώνουν τους διευθυντές τους. Συνεπώς, κατά την υπεράσπιση και τον διακανονισμό αγωγών τα στελέχη φέρουν ευθύνη με την προσωπική τους περιουσία. Αναλογιστείτε τις συνέπειες οι εργοδότες να μην είναι διατεθειμένοι ή να μην έχουν την οικονομική ή τη νομική δυνατότητα να καλύψουν τις αποζημιώσεις και να κληθούν τα ίδια τα στελέχη να αποζημιώσουν. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ Λάβετε υπόψη την εμπειρία της AIG στη διαχείριση απαιτήσεων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (πιθανότατα, δεν είναι ο τομέας που πρέπει ο πελάτης να επιδιώκει μια οικονομική λύση) Λάβετε υπόψη αν η άλλη κάλυψη είναι ενημερωμένη καθώς η AIG αναβαθμίζει διαρκώς το προϊόν της προκειμένου να διασφαλίσει ότι συμβαδίζει με τους κινδύνους. Λάβετε υπόψη τη δέσμευση της AIG στην αγορά Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στην προστασία διευθυντών και αποδεδειγμένη δυνατότητα πληρωμής των απαιτήσεων εναντίον τους. Η AIG θα είναι εκεί όταν οι πελάτες της την χρειαστούν 7

10 ΠΩΛΗΣΗ Ακολουθούν ορισμένα σενάρια που περιγράφουν με ποιον τρόπο ενεργοποιήθηκαν τα ασφαλιστήρια Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης πελατών για την κάλυψη των Εξόδων Υπεράσπισης και αποζημίωσης σε πληθώρα αγωγών, ερευνών και κατηγοριών. Επειδή όλα τα σενάρια βασίζονται σε πραγματικές υποθέσεις, έγιναν αλλαγές στα στοιχεία προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα Ποινική δίωξη από εισαγγελέα Έρευνα από ρυθμιστική αρχή Έρευνα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού Εργατική απαιτήση Παράβαση καθήκοντος Κακοδιαχείριση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων Οι διευθυντές κλήθηκαν από τον τακτικό ανακριτή να απολογηθούν στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας για κατάχρηση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων. Οι διευθυντές ελέγχθηκαν από κρατική ρυθμιστική αρχή σχετικά με την καταβολή πλεονάζοντος ποσού δημοσίου χρήματος για επιχειρηματικές εκδηλώσεις. Ένας διευθυντής θυγατρικής εταιρείας ελέγχεται σχετικά με κατηγορίες δωροδοκίας για την εξασφάλιση ευνοϊκών όρων αγοράς σε πελάτη. Ενας υπάλληλος κατέθεσε αγωγή κατά του διευθυντή προσωπικού και της εταιρείας διεκδικώντας αποζημίωση για εργατική πρακτική και ηθική βλάβη λόγω στέρησης προαγωγής Η υπόθεση συμβιβάστηκε εξωδικαστικά. Σε πρώην στελέχη μεσιτικής εταιρείας επιδόθηκε αγωγή για αμέλεια και κακοδιαχείριση λόγω καταβολής πλεονάζοντος ποσού για ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό Πρώην διευθυντές κλήθηκαν από τον εκκαθαριστή για κακοδιαχείριση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων μετά την εκκαθάριση θυγατρικής που αποκάλυψε σημαντική έλλειψη περιουσιακών στοιχείων. Συνέχεια > 8

11 ΠΩΛΗΣΗ Παραδειγματα ζημιών Συνέχεια Εκκαθαριστές Αγωγή από θυγατρική εταιρεία Αγωγή μετόχων Αγωγή από αγοραστή μετά την εξαγορά εταιρείας Κατατέθηκε μήνυση κατά εταιρείας, των πρώην διευθυντών και του λογιστή της σχετικά με εκποίηση περιουσιακών στοιχείων κατά την αφαίρεση περιουσιακών στοιχείων μιας θυγατρικής. Η θυγατρική μιας εταιρείας κατηγορεί τον πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας για παραβαση καθήκοντος αναφορικά με αποτυχία επίβλεψης συναλλαγής σε παράγωγα. Οι μέτοχοι ενέκριναν την ανάληψη νομικής δράσης κατά του προέδρου και των πρώην διευθυντών της εταιρείας για υποτιθέμενες απώλειες της εταιρείας από τη μεταφορά κεφαλαίων σε επενδυτική εταιρεία. Μετά την εξαγορά της ασφαλισμένης εταιρείας, ο αγοραστής κινήθηκε νομικά εναντίον του προηγούμενου Διευθύνοντος Συμβούλου κατηγορώντας τον ότι παρείχε ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της ασφαλισμένης εταιρείας. Αγωγή σχετικά με χρεόγραφα από μετόχους Οι μέτοχοι κινήθηκαν νομικά εναντίον της εταιρείας ισχυριζόμενοι ότι τα ψευδή και παραπλανητικά οικονομικά στοιχεία στις εκθέσεις, τα δελτία τύπου και τις τηλεδιασκέψεις των αναλυτών οδήγησαν στις συναλλαγές με μετοχές του ασφαλισμένου σε τεχνητά διογκωμένες τιμές.

12 AIG EUROPE LIMITED Υποκατάστημα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας Μαρούσι Τηλέφωνο: Fax: Η AIG κατέχει ηγετική θέση στη διεθνή αγορά ασφάλισης Περιουσίας/Ατυχημάτων και Γενικών Ασφαλειών εξυπηρετώντας περισσότερα από 70 εκατομμύρια πελάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Διαθέτοντας ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά, μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση απαιτήσεων και οικονομική ευρωστία, η AIG επιτρέπει στους πελάτες εμπορικών και προσωπικών κινδύνων να διαχειρίζονται τους κινδύνους με αυτοπεποίθηση. Η ονομασία AIG είναι εμπορική ονομασία για τις διεθνείς δραστηριότητες Γενικών Ασφαλειών και συμπεριλαμβάνει τις AIG Europe Limited και AIG Europe SA. Η ασφάλιση παρέχεται από την AIG Europe Limited / AIG Europe SA. Το έντυπο αυτό ετοιμάστηκε και προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως συμβουλή για σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης.. Το προϊόν ενδέχεται να διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα και να μην είναι πάντα διαθέσιμο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το εύρος και οι όροι υπάγονται στους όρους και τις προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου, τα οποία είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος. 12/12

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») AIG Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Πρωτόκολλο διαχείρισης αποζημιώσεων Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») Το όραμά μας είναι να είμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

AIG Manager s Shield. Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα: Γιατί δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα;

AIG Manager s Shield. Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα: Γιατί δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα; AIG Manager s Shield Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Κάλυψης Νομικών Εξόδων Προσωπικής Ευθύνης και Ταξιδιωτικής Προστασίας για τα μέλη της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) AIG Manager s Shield Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

21/4/2015. 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com

21/4/2015. 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com Ασφαλιστικές λύσεις για νοµικούς σε απαιτητικούς καιρούς Επαγγελµατική Ευθύνη ικηγόρων 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com Μάιος 2015 Κώστας Βούλγαρης Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης Η Παρουσίαση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014 Ασφάλιση Πιστώσεων : Η λύση για τις επιχειρήσεις Έχετε ποτέ αντιμετωπίσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου μέρος Α Εισαγωγή στη ιοικητική Κινδύνων κεφάλαιο 1 Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου 1.1 Κίνδυνος... 23 1.1.1 ιάφορες Έννοιες του Κινδύνου... 23 1.1.2 Ο Κίνδυνος Κοστίζει... 25 1.2 1.1.3 Άμεσες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΣΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΣΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΣΤΙΚΗΕΥΘΥΝΗ 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3. ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΣ : 2251/1994 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αρθρο 8 Ευθύνη του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ Χριστίνα Σαραντίδου, LLM (NU, Chicago IL), Δικηγορικό Γραφείο «Μεταξάς & Συνεργάτες» Ημερίδα: «Η ελληνική ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV Εκτιμητής μέλος ΕΛ.Ι.Ε. - Σ.ΕΚ.Ε. Μ.Π.Ε. Υπ. Οικονομικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Περιεχόμενα Η INTERAMERICAN σήμερα Ιστορική διαδρομή Η EUREKO Ηαποστολήμας Οι αξίες μας Οι δραστηριότητές μας Τα μεγέθη μας Οι αποζημιώσεις μας Η θέση μας στην αγορά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επωνυµία Ασφαλιζόµενου: Ο Ασφαλιζόµενος είναι: Συνεταιρισµός Εταιρεία Άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός Ο Πολύπλευρος ρόλος του Εκτιμητή Μηχανικού στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το σύνολο των ακινήτων που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό;

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό; 19 Οκτωβρίου 2012 Οδηγός επενδύσεων Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; ΕΑΚΑΑ σημαίνει Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Πρόκειται για ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έδρα της οποίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Company Profile 2015 Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Η Vester ΑΕ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΑΤΗΣ. Απάτη: Δόλια ενέργεια που αποσκοπεί σε παραπλάνηση ή ιδιοποίηση. ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΑΤΗΣ. Απάτη: Δόλια ενέργεια που αποσκοπεί σε παραπλάνηση ή ιδιοποίηση. ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΑΤΗΣ Απάτη: Δόλια ενέργεια που αποσκοπεί σε παραπλάνηση ή ιδιοποίηση. Από τον ορισμό προκύπτει πως μπορεί να έχουμε περιπτώσεις απάτης, ακόμη και σε νομότυπες ενέργειες. Η απάτη πρωτοεμφανίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγές και Επιχειρηµατικότητα µε Ολοκληρωµένη Ασφαλιστική Προστασία

Εξαγωγές και Επιχειρηµατικότητα µε Ολοκληρωµένη Ασφαλιστική Προστασία Εξαγωγές και Επιχειρηµατικότητα µε Ολοκληρωµένη Ασφαλιστική Προστασία Έχετε.καταγράψει φυσικούς ή οικονοµικούς κινδύνους από τους οποίους απειλείται η επιχειρηµατική σας δραστηριότητα; σκεφτεί ποιες θα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση Στην Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα