Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Νοέμβριος 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Νοέμβριος 2013"

Transcript

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 53 εταιρείες μέλη. O ΣΕΣΜΑ είναι από το 1992 μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Συμβούλων Μάνατζμεντ (FEACO) που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Αγορά των στελεχών στον κλάδο μας, με ετήσιο κύκλο εργασιών 97 δις, συμμετέχοντας μάλιστα στην πενταμελή Εκτελεστική της Επιτροπή. Κύριος στόχος του ΣΕΣΜΑ είναι η ανάπτυξη και διεύρυνση της Συμβουλευτικής Αγοράς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και η αύξηση της απασχόλησης στο κλάδο, γιατί μπορεί να αποτελέσει σημαντικό τομέα εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας σε υπηρεσίες εξειδικευμένης γνώσης. Ο ΣΕΣΜΑ και τα μέλη του υποστηρίζουν σειρά δράσεων, με στόχο την απασχόληση νέων επιστημόνων στην Ελλάδα, σε έργα στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο, όπως υποστήριξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο ΟΠΑ, σε θέματα Management Consulting, σειρές εξειδικευμένων σεμιναρίων, συμμετοχή σε ημέρες καριέρας, ειδικές εμπειρογνωμοσύνες.

2 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Νοέμβριος 2013

3 Περιορισμός ευθύνης PwC Στα πλαίσια του σεμιναρίου, οι εισηγητές ενεργούν αποκλειστικά με την ιδιότητά τους ως εισηγητές που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες και με καμία άλλη επαγγελματική ιδιότητα ή τίτλο, όπως για παράδειγμα, σύμβουλοι, λογιστές, ορκωτοί λογιστές, φοροτεχνικοί, εκτιμητές κ.α. Τα συμπεράσματα, οι γνώμες και οι απόψεις που εκφράζονται τόσο από τους εισηγητές κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου όσο και στο υλικό που θα διανεμηθεί δεν αποτελούν με κανέναν τρόπο συμπεράσματα, γνωμοδοτήσεις ή απόψεις καμίας εταιρείας από το δίκτυο των εταιρειών μελών της PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) και δεν δεσμεύουν με κανέναν τρόπο, καμία από αυτές. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος αποτελούν αποκλειστικά υπηρεσίες εκπαίδευσης και δεν αποτελούν κανένα άλλο είδος υπηρεσιών που προσφέρουν ή θα μπορούσαν να προσφέρουν οι εταιρείες μέλη του δικτύου της PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) όπως ενδεικτικά έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, ειδικούς έλεγχους (due dilligence), αποτιμήσεις, παροχή λογιστικών, χρηματοοικονομικών φορολογικών ή νομικών υπηρεσιών. Η PwC δεν ευθύνεται για αποφάσεις που θα λάβουν οι συμμετέχοντες βασιζόμενοι μόνο στις εισηγήσεις ή στο υλικό που διανέμεται στα πλαίσια των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Το κείμενο, οι ασκήσεις και τα παραδείγματα που διανέμονται ως εκπαιδευτικό υλικό αποσκοπούν μόνο σε γενική ενημέρωση των συμμετεχόντων

4 Τι εννοούμε όταν λέμε ΔΠΧΠ / ΔΠΧΑ / ΔΛΠ? Πλαίσιο κατάρτισης: περιλαμβάνει τις Βασικές αρχές Πρότυπα: International Accounting Standards (IAS) / Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) Ονομασία μέχρι το International Financial Reporting Standards (IFRS) / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης / Αναφοράς (ΔΠΧΠ / ΔΠΧΑ) 1 13 Τα IASs είναι το ίδιο πράγμα με τα IFRSs. Μόνο η ονομασία αλλάζει Διερμηνείες: International Financial Reporting Committee (IFRIC) / Επιτροπή Ερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΕΕΔΧΠ) 1 17 και αυτές τις Μόνιμης Επιτροπής Διερμηνιών (ΜΕΔ - προηγούμενη ονομασία της ΕΕΔΧΠ) Ερμηνεύουν τα Πρότυπα σε περιπτώσεις που χρειάζεται περισσότερες οδηγίες ή που δεν καλύπτουν ορισμένες περιπτώσεις.

5 Γιατί εφαρμόζονται τα IFRS στην Ελλάδα; Τα IFRS εκδίδονται από το IASB (International Accounting Standards Board) το οποίο δεν έχει νομοθετική ισχύ. 8 η οδηγία της ΕΕ εισήγαγε την υποχρέωση για όλες τις εισγημένες εταιρείες σε χρηματιστήρια της ΕΕ να δημοσιεύουν IFRS οικονομικές κατστάσεις από το 2005 Στην Ελλάδα: και οι θυγατρικές τους Προαιρετικά και για άλλες εταιρείες / οργανισμούς

6 Απόσπασμα από οικονομικές καταστάσεις ομίλου Τιτάνα, 31/12/2012

7 Υιοθέτηση των IFRS εκτός ΕΕ (ενδεικτικά) Χώρα Κίνα Ινδία Καθεστώς Σύγκλιση εθνικών προτύπων με ΔΠΧΑ Αναμένεται σύγκλιση με τα ΔΠΧΑ Αργεντινή Υποχρεωτικά από 1/1/2012 Αυστραλία Υποχρεωτικά για τον ιδιωτικό τομέα από το 2005 Μεξικό Υποχρεωτικά από 1/1/2012 Ρωσία Υποχρεωτικά από 1/1/2012 Ιαπωνία Καναδάς Επιτρεπτά από το 2010 σε ειδικές περιπτώσεις. Αναμένεται πλήρης υιοθέτηση το 2016 Υποχρεωτικά από 1/1/2011 για εισηγμένες Νότιος Αφρική Υποχρεωτικά για εισηγμένες από το 2005 Τουρκία Υποχρεωτικά από το 2005

8 Προς παγκόσμια Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Global Reporting Standards) - Οφέλη + Συγκρισημότητα + Καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση + Μείωση του κόστους κεφαλαίου + Προάγεται η διεθνής Διαφοροποίηση (diversification) + Μείωση εξόδων (ενοποίησης) για τους πολυεθνικούς ομίλους The objective of general purpose financial reporting (Framework) is to provide financial information about the reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions about providing resources to the entity.

9 Προς παγκόσμια Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς - Δυσκολίες - Διαφορετικά νομικά & φορολογικά συστήματα. - Για να είναι εφαρμόσιμα παγκοσμίως πρέπει να είναι «γενικά» και βασισμένα σε αρχές (principle based) - Πολιτισμικές διαφορές (π.χ. ως προς τη γνωστοποίηση πληροφοριών της εταιρείας, χρήση των οικονομικών καταστάσεων) - Συχνές αλλαγές, αναθεωρήσεις και έκδοση νέων Προτύπων

10 IFRS - US GAAP Από το 2002, συμφωνία για σύγκλιση Απο κοινού ανάπτυξη νέων Προτύπων και την αναθεώρηση υπαρχόντων για εξάλειψη των διαφορών 2007: Επιτρέπεται από την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς των ΗΠΑ η εισαγωγή σε Αμερικάνικο Χρηματιστήριο με IFRS σε αλλοδαπές εταιρείες (foreign private issuers). Το 2012 αναμενόταν απόφαση για τις US εταιρείες. Εκκρεμμεί η ημερομηνία (και ο τρόπος)

11 Λογιστικές αρχές Λογιστικοί κανόνες Κανόνες (rules) US GAAP, Ελληνικά πρότυπα + συγκεκριμένη και λεπτομερής καθοδήγηση - οι κανόνες μπορεί να μην καλύπτουν όλες τις συναλλαγές - Δυνατότητα «δόμησης συναλλαγών» με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένης απεικόνισης. Αρχές (principles based) IFRS + Ευρύτερη κάλυψη συναλλαγών + Στοχεύουν στην απεικόνιση της οικονομικής ουσίας των συναλλαγών (substance over form) + Μικρότερη δυνατότητα δόμησης συναλλαγών με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένης απεικόνισης ( aka δημιουργική λογιστική) - Γενικές με λιγότερη συγκεκριμένη καθοδήγηση - Απαιτείται κρίση (judgment) και ερμηνεία για την εφαρμογή

12 Ουσία υπεράνω του νομικού τύπου (substance over form) Βασική αρχή των IFRS Παραδείγματα Πωλήσεις αγαθών με συμφωνία επαναγοράς τους μετά από Χ μήνες σε δεδομένη τιμή Χρηματοοικονομική μίσθωση Εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές (η εταιρεία οφείλει να της αγοράσει μετά από κάποια χρόνια στην ονομαστική τους αξία) Τι κοινό έχουν όλα τα παραπάνω; Επίδραση σε δείκτες απόδοσης και οικονομικής θέσης;

13 Κρίσεις και εκτιμήσεις Απόσπασμα από οικονομικές καταστάσεις ομίλου Τιτάνα, 31/12/2012

14 Βασικές παραδοχές Αρχή του δεδουλευμένου (Accruals basis) Οι συναλλαγές αναγνωρίζονται όταν συμβαίνουν και όχι απαραίτητα όταν εκδίδεται παραστατικό ή πληρώνονται Συνέχιση δραστηριοτήτων (Going concern) Η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί για το προσεχές μέλλον (τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού)

15 Για να ρίξουμε μια ματιά

16 Κάποιες σημαντικές διαφορές από τα Ελληνικά πρότυπα (1/2) Αποσβέσεις Πάγια περιουσιακά στοιχεία & ακίνητα ΔΠΧΑ Με βάση την ωφέλιμη ζωή. Πλήρως αποσβεσμένα πάγια δε θεωρείται «λογικό» να χρησιμοποιούνται Επιλογή μεθόδου κόστους ή εύλογης αξίας Ελληνικά Πρότυπα Με βάση τους «φορολογικούς» συντελεστές του Προεδρικού Διατάγματος Ιστορικό Κόστος + «Φορολογικές» αναπροσαρμογές (που δεν είναι εύλογη αξία) Άυλα περιουσιακά στοιχεία Απαξίωση περιουσιακών στοιχείων Αυστηρά κριτήρια κεφαλαιοποίησης. Αποσβένονται βάσει της ωφέλιμης ζωής τους Πρέπει να γίνεται έλεγχος για απομείωση (υπό κριτήρια) Επιχορηγήσεις παγίων Είτε αφαιρετικά από το πάγιο ή σαν υποχρέωση Μισθώσεις Χρηματοδοτικές μισθώσεις: αναγνωρίζεται το περιουσιακό στοιχεία και η υποχρέωση Προβλέπεται η κεφαλαιοποίηση μακροχρόνιων εξόδων (έξοδα πολυετούς απόσβεσης). Απόσβεση συνήθως σε μια 5ετία Δεν επιβάλλεται Αποθεματικό Αναγνωρίζεται μόνο το μίσθωμα ως έξοδο Ενοποίηση Υποχρεωτική η μέθοδος «εξαγοράς» Επιτρεπόταν η «συνένωση δικαιωμάτων» Υπεραξία Δεν αποσβένεται. Αρνητική είναι κέρδη Αποσβένεται. Υπάρχει και αρνητική

17 Κάποιες σημαντικές διαφορές από τα Ελληνικά πρότυπα (2/2) ΔΠΧΑ Ελληνικά Πρότυπα Παράγωγα ΔΛΠ 39: εύλογη αξία Σε λ/μούς τάξεως. Λογιστικοποίηση με τις πληρωμές. Χρημ/κά στοιχεία (όχι παράγωγα) Πρόβλεψη Επισφ. Απαιτήσεων Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων ΔΛΠ 39: εύλογη αξία ή αποσβεσμένο κόστος Μόνο για συγκεκριμένες επισφάλειες Χαμηλότερη τρέχουσας χρηματιστηριακής «φορολογικές» προβλέψεις. Επιτρέπεται η γενική πρόβλεψη Με αναλογιστική μελέτη (ΔΛΠ 19) 40% της αποζημίωσης Απαιτείται. Δεν καλύπτεται με απλή γνωστοποίηση Απαιτείται. Αν η εταιρεία δεν κάνει, γινεται παρατήρηση στο πιστοποιητικό Αναβαλλόμενη φορολογία Προτεινόμενα μερίσματα Ίδιες μετοχές Έκτακτα και ανόργανα Αναγνωρίζεται Αναγνωρίζονται όταν εγκρίνονται από τη ΓΣ (δηλ συνήθως την επόμενη χρονιά) Αφαιρετικά από τα Ίδια Κεφάλαια. (Επίσης τα κέρδη / ζημιές από την πώληση ή ακύρωση) Δεν υπάρχουν Δεν αναγνωρίζεται Αναγνωρίζονται όταν προτείνονται από το ΔΣ (την χρονιά των οικ. Καταστάσεων) Ενεργητικό και αποθεματικό (αφαιρετικά) Υπάρχουν

18 ΔΠΧΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (IFRS for SMEs) (1/2) Εκδόθηκε το 2009 (1 πρότυπο) Μια πιο απλή μορφή των IFRS Δεν έχουν πολλές γνωστοποιήσεις Λιγότερες λογιστικές πολιτικές (π.χ. δεν υπάρχει η μέθοδος αναπροσαρμογής για τα πάγια) Αναθεωρούνται με μικρότερη συχνότητα (π.χ. κάθε 3 χρόνια) Απλοποιήσεις κάποιων θεμάτων Όχι όμως και τόσο απλή

19 ΔΠΧΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (IFRS for SMEs) (2/2) Δεν είναι υποχρεωτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εφαρμόζονται σε περίπου 30 χώρες (π.χ. Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βραζιλία, Αργεντινή, Σιγκαπούρη) Δεν επιτρέπονται για εισηγμένες εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Προσφέρουν τη δυνατότητα προετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων υψηλής ποιότητας και διεθνούς με μικρότερο κόστος από τα «πλήρη IFRS»

20 Τελικά τι είναι τα ΔΠΧΑ; Χρηματοοικονομικές αναφορές (Reporting) Πληροφόρηση για τους χρήστες από τη διοίκηση (όχι από το λογιστήριο) Αρχές US GAAP και Ελληνικά Πρότυπα είναι κανόνες Ουσία Υπερισχύει του τύπου (substance over form) Απαιτούν, κρίση ερμηνεία και εκτιμήσεις

21 Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ. Νοέμβριος 13. PwC

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ. Νοέμβριος 13. PwC ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε.

NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6816701000 (πρώην ΑP. Μ.Α.Ε. 60186/06/Β/06/23) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελληνική πραγματικότητα Ομοιότητες και Διαφορές με το Ε.Γ.Λ.Σ EΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 0 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 0 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ... 8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τα πλεονεκτήματα καθώς και τα μειονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Η εργασία επικεντρώνεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014.... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014. 3 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ VAL ADVISORS ΑΕΠΕΥ.33 VAL ADVISORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 094045029, ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20508930000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10723/53/Β/86/010) Εταιρικές και Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα