start here iniciar por aqui commencer ici αρχίστε εδώ istruzioni começar aqui comenzar aquí

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "start here iniciar por aqui commencer ici αρχίστε εδώ istruzioni começar aqui comenzar aquí"

Transcript

1 start here iniciar por aqui commencer ici αρχίστε εδώ istruzioni começar aqui comenzar aquí

2 ENGLISH PORTUGUÊS (BRASIL) FRANÇAIS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

3 1 Insert two AAA alkaline batteries. For safety information, see the Product Guide. Insira duas pilhas alcalinas do tipo AAA. Para obter informações sobre segurança, consulte o Guia do Produto. Insérez deux piles alcalines AAA. Pour obtenir des informations sur la sécurité, consultez le guide du produit. Τοποθετήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες AAA. Για πληροφορίες ασφάλειας, ανατρέξτε στον Οδηγό προϊόντος. + +

4 2 Bend the mouse to turn on power. Flatten to turn off. Dobre o mouse para ligá-lo. Estique para desligá-lo. Pliez la souris pour la mettre sous tension. Aplatissez-la pour l éteindre. Λυγίστε το ποντίκι για να το ενεργοποιήσετε. Ισιώστε το για να το απενεργοποιήσετε.

5 3 Insert the transceiver into a USB port on your computer. Insira o transceptor em uma porta USB do computador. Insérez le transmetteur dans le port USB de votre ordinateur. Εισαγάγετε τον πομποδέκτη σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας.

6 4 Download and install the Mouse software to configure optional touch scrolling settings. Baixe e instale o software do Mouse para definir as configurações opcionais de rolagem sensível ao toque. Téléchargez et installez le logiciel de la souris pour configurer les paramètres de défilement tactile facultatifs. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκαταστήστε το λογισμικό του ποντικιού για να ρυθμίσετε επιπλέον παραμέτρους για την κύλιση αφής.

7 i For transport, stow the transceiver in the magnetic holder underneath the mouse. Para o transporte, armazene o transceptor no suporte magnético sob o mouse. Pour le transport, rangez le transmetteur dans l emplacement magnétique situé sous la souris. Για τη μεταφορά, τοποθετήστε τον πομποδέκτη στη μαγνητική υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ποντικιού.

8 ΕΚΜΑΘΗΣΗ DIDACTICIEL TUTORIAL TUTORIAL Experience the full capabilities of your mouse by exploring the online tutorial at Experimente todos os recursos do seu mouse explorando o tutorial online em Profitez de l intégralité des fonctionnalités de votre souris en découvrant le didacticiel en ligne à l adresse suivante : Ανακαλύψτε όλες τις δυνατότητες του ποντικιού που διαθέτετε μέσω του ηλεκτρονικού αρχείου εκμάθησης που θα βρείτε στη διεύθυνση

9 Slide your finger up or down the touch strip to scroll. Deslize o dedo para cima ou para baixo na faixa de toque para rolar. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur la réglette tactile pour faire défiler. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λωρίδα αφής για να πραγματοποιήσετε κύλιση.

10 Flick your finger up or down to scroll quickly. Movimente seu dedo para cima ou para baixo para rolar rapidamente. Donnez un petit coup avec votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler rapidement. Τινάξτε ελαφρά το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να πραγματοποιήσετε γρήγορη κύλιση.

11 Tap at the top or bottom to page up or page down. Toque na parte superior ou inferior para paginar para cima ou para baixo. Tapez sur le haut ou le bas pour avancer ou reculer d une page. Χτυπήστε στο επάνω ή στο κάτω τμήμα για να πραγματοποιήσετε μετακίνηση της σελίδας προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

12 Double-tap in the middle to middle-click. (In Windows Internet Explorer, middle-click a link to open the link in a new tab.) Toque na parte central para clicar com o botão do meio do mouse. (No Windows Internet Explorer, clicar com o botão do meio do mouse em um link o abre em uma nova guia.) Tapez au milieu pour un clic central. (Dans Windows Internet Explorer, vous pouvez utiliser le clic central sur un lien pour l ouvrir dans un nouvel onglet.) Χτυπήστε στο κέντρο για μεσαίο κλικ. (Στον Internet Explorer των Windows, κάντε μεσαίο κλικ σε μια σύνδεση για να την ανοίξετε σε νέα καρτέλα.)

13 Double-tap and hold equals middle drag. (In Microsoft Word and Excel, middle drag to AutoScroll.) Tocar duas vezes e manter pressionado equivale a arrastar com o botão do meio. (No Microsoft Word e no Excel, arraste com o botão do meio do mouse para fazer a rolagem automática.) Tapez deux fois et gardez pour faire glisser au milieu. (Dans Microsoft Word et Excel, vous pouvez faire glisser au milieu pour activer le défilement automatique.) Το διπλό χτύπημα και, στη συνέχεια, το παρατεταμένο κράτημα ισοδυναμεί με τη μεταφορά που πραγματοποιείται μέσω του κουμπιου του τροχού κύλισης. (Χρησιμοποιήστε το στο Microsoft Word και στο Excel για να πραγματοποιήσετε αυτόματη κύλιση.)

14 For the latest information and updates, go to For important safety and environmental information, see the Product Guide. Para obter as informações e atualizações mais recentes, vá para Para obter informações importantes sobre segurança e meio ambiente, consulte o Guia do Produto. Pour obtenir les toutes dernières informations et mises à jour, visitez le site Pour obtenir des informations importantes sur la sécurité et l environnement, consultez le guide du produit. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και ενημερώσεις, μεταβείτε στη διεύθυνση Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του προϊόντος.

15 istruzioni começar aqui empezar aquí start here iniciar por aqui commencer ici αρχίστε εδώ

16 ITALIANO PORTUGUÊS INGLÉS

17 1 Inserire due batterie alcaline di tipo AAA. Per informazioni sulla sicurezza, vedere la Guida al prodotto. Insira duas pilhas alcalinas AAA. Para obter informações de segurança, consulte o Manual do Produto. Inserte dos pilas alcalinas AAA. Para obtener información sobre seguridad, consulte la Guía del producto. + +

18 2 Aprire il mouse per accenderlo. Richiuderlo per spegnerlo. Dobre o rato para ligar a alimentação. Endireite para desligar. Pliegue el mouse para encenderlo. Para apagarlo, extiéndalo.

19 3 Inserire il ricetrasmettitore in una porta USB del computer. Insira o transceptor numa porta USB do computador. Inserte el transceptor en un puerto USB del equipo.

20 4 Scaricare e installare il software del mouse per configurare le impostazioni facoltative di scorrimento tramite tocco. Transfira e instale o software do Rato para configurar definições opcionais de deslocamento táctil. Descargue e instale el software del mouse para ajustar la configuración opcional de desplazamiento táctil.

21 i Per il trasporto, collocare il ricetrasmettitore nell alloggiamento magnetico sotto il mouse. Para o transporte, acondicione o transceptor no suporte magnético sob o rato. Para transportar el mouse, guarde el transceptor en el compartimiento magnético en la parte inferior del mouse.

22 TUTORIAL ESERCITAZIONE TUTORIAL Per scoprire tutte le funzionalità del mouse, visualizzare l esercitazione online all indirizzo Fique a par de todas as capacidades do rato explorando o tutorial online em Conozca todas las funciones de su mouse a través del tutorial en línea en

23 Far scorrere il dito verso l alto o verso il basso sull area touch strip per scorrere. Deslize o dedo para cima ou para baixo na faixa táctil para se deslocar. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre la franja táctil para desplazarse.

24 Eseguire un gesto rapido con il dito verso l alto o verso il basso per scorrere rapidamente. Movimente o dedo com rapidez para cima ou para baixo para se deslocar rapidamente. Mueva con rapidez el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse rápidamente.

25 Toccare la parte superiore o inferiore per spostarsi verso l alto o verso il basso nella pagina. Toque na parte superior ou inferior para se deslocar uma página para cima ou para baixo. Puntee en la parte superior o inferior para avanzar o retroceder una página.

26 Toccare la parte centrale per fare clic con il pulsante centrale. (In Windows Internet Explorer facendo clic con il pulsante centrale su un collegamento è possibile aprirlo in una nuova scheda.) Toque no meio para clicar com o botão do meio. (No Windows Internet Explorer, clique com o botão do meio numa hiperligação para abri-la num novo separador.) Puntee en el centro para usar el clic con el botón central. (En Windows Internet Explorer, puede hacer clic con el botón central en un vínculo para abrirlo en una ficha nueva).

27 Effettuare un doppio tocco e tenere premuto equivale a trascinare tenendo premuto il pulsante centrale. (In Microsoft Word ed Excel, questa operazione consente di attivare lo scorrimento automatico.) Fazer duplo toque sem soltar equivale a arrastar com o botão do meio. (No Microsoft Word e Excel, arraste com o botão do meio para Deslocamento Automático.) Hacer doble punteo y mantener presionado equivale a arrastrar a la parte central. (En Microsoft Word y Excel, arrastre a la parte central para activar el desplazamiento automático).

28 Per ottenere aggiornamenti e informazioni recenti, visitare il sito Per informazioni importanti sulla sicurezza e sull ambiente, vedere la Guida al prodotto. Para obter as informações e actualizações mais recentes, vá para Para obter informações de segurança e ambientais importantes, consulte o Manual do Produto. Para obtener la información más reciente y las actualizaciones, vaya a Para obtener información importante sobre seguridad y medio ambiente, consulte la Guía del producto.

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL www.lexibook.com TW15BB GUIDE DE DEMARRAGE Français Cette section t explique comment utiliser tes nouveaux

Διαβάστε περισσότερα

IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM IGNUM

<ES> <EN> IGNUM <ES> IGNUM <PT> IGNUM <IT> IGNUM <GR> IGNUM IGNUM Instruction manual and guarantee for the IGNUM safe. Manual de instrucciones y garantías de la caja fuerte IGNUM. Manual de instruções e garantia da caixa forte IGNUM. Manuale

Διαβάστε περισσότερα

Quick Use Guide. WorkCentre 7232/7242 701P46458

Quick Use Guide. WorkCentre 7232/7242 701P46458 Quick Use Guide 701P46458 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network, and Windows Server are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Plana 14449 IP40. Reloj despertador electrónico, alimentación: 120-230 V~ 50-60 Hz - 2 módulos. Vista frontal y vista de los mandos.

Eikon. Plana 14449 IP40. Reloj despertador electrónico, alimentación: 120-230 V~ 50-60 Hz - 2 módulos. Vista frontal y vista de los mandos. Reloj despertador electrónico, alimentación: 120-230 V~ 50-60 Hz - 2 módulos. DESCRIPCIÓ. rtefacto integrado, con calendario y termómetro. Es idóneo para instalarlo cerca de la cabecera de la cama, en

Διαβάστε περισσότερα

Antenne satellite plate Antena satélite Bijkomende antenne Antenna satellitare δορυφορική κεραία. Satellite antenna. Polarité H+V.

Antenne satellite plate Antena satélite Bijkomende antenne Antenna satellitare δορυφορική κεραία. Satellite antenna. Polarité H+V. Antenne satellite plate Antena satélite Bijkomende antenne Antenna satellitare δορυφορική κεραία Satellite antenna Référence 498140 Polarité H+V MET818 2 fig 1. fig 2. 3 FR Votre antenne satellite est

Διαβάστε περισσότερα

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Ref./Cod./ ΚΩΔ. 475368 Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz audio / video zender 5,8 GHz Trasmettitore audio / video 5,8 GHz Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Transmisor audio/video 5,8GHz Transmissor áudio/video

Διαβάστε περισσότερα

Rain Bird Corporation Commercial Division 6991 East Southpoint Road, Tucson, AZ 85706 Phone: (520) 741-6100 Fax: (520) 741-6522. www.rainbird.

Rain Bird Corporation Commercial Division 6991 East Southpoint Road, Tucson, AZ 85706 Phone: (520) 741-6100 Fax: (520) 741-6522. www.rainbird. 5500 Series Rotor Operation Guide Instrucciones de Funcionamiento Guia de Operação Manuel d Instruction Bedienungsanleitung Istruzioni Bedieningshandleiding Ο HΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Rain Bird Corporation Contractor

Διαβάστε περισσότερα

Libretto Istruzioni e Codici

Libretto Istruzioni e Codici Libretto Istruzioni e Codici Instructions and codes Gebrauchsanleitung und Codes Notice d Utilisation et Codes Manual de Instrucciones y Códigos Εγχειρίδιο Οδηγιών και Κωδικών IT Libretto Istruzioni...

Διαβάστε περισσότερα

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı

Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı ipod integration kit Manual del propietario Εγχειρίδιο κατόχου Manual do proprietário Kullanıcı El Kitabı LEXUScovES_GR_P_TU.indd 3 07-03-2007 15:29:11 Lea completamente este manual antes de usar ipod

Διαβάστε περισσότερα

KD-G111 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS MANUAL DE INSTRUCCIONES Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUÇÕES

KD-G111 INSTRUCTIONS CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS MANUAL DE INSTRUCCIONES Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUÇÕES CD RECEIVER RECEPTOR CON CD ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD RÁDIO LEITOR DE CD KD-G111 ESPAÑOL ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTUGUÊS Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 7. Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης LSB 5B019 IT Italiano Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Scheda prodotto, 8 Assistenza, 10 Installazione, 11-12 Descrizione dell apparecchio,13

Διαβάστε περισσότερα

Compact Disc Player CDX-GT44IP. Instrucciones de uso Manual de instruções Οδηγίες χρήσης 3-217-561-61 (1)

Compact Disc Player CDX-GT44IP. Instrucciones de uso Manual de instruções Οδηγίες χρήσης 3-217-561-61 (1) 3-217-561-61 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player Instrucciones de uso Manual de instruções Οδηγίες χρήσης ES PT GR Para cancelar las imágenes de la demostración (DEMO), consulte la página 12. Para cancelar

Διαβάστε περισσότερα

41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual. Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά

41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual. Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά 41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά 3 37 71 105 139 173 207 2 Indice generale 1. Guida 1.1 Controlli e indicatori 1.2 Accensione

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL. Air Conditioners FHQ125CAVEB FXHQ100AVEB FHQ60CAVEB FHQ140CAVEB. MODELS (Ceiling Suspended type) English. Deutsch. Français.

OPERATION MANUAL. Air Conditioners FHQ125CAVEB FXHQ100AVEB FHQ60CAVEB FHQ140CAVEB. MODELS (Ceiling Suspended type) English. Deutsch. Français. OPERATION MANUAL SPLIT SYSTEM SYSTEM Air Conditioners Air Conditioners English Deutsch MODELS (Ceiling Suspended type) Français SPLIT SYSTEM FHQ35CAVEB FHQ50CAVEB FHQ60CAVEB FHQ71CAVEB FHQ100CAVEB FHQ125CAVEB

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-081-415-32(1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-074-616-21 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Manuale d'istruzioni LASER A FASCI INCROCIATI. el, es, it, nl, pl, tr. Art. / Article No.: Lingua / Languages: BERNER_77004.

Manuale d'istruzioni LASER A FASCI INCROCIATI. el, es, it, nl, pl, tr. Art. / Article No.: Lingua / Languages: BERNER_77004. Manuale d'istruzioni LASER A FASCI INCROCIATI Art. / Article No.: 183846 Lingua / Languages: el, es, it, nl, pl, tr BERNER_77004.pdf 2013-06-13 LÁSER RETICULAR LASER A FASCI INCROCIATI DRADENKRUISLASER

Διαβάστε περισσότερα

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord 99639601_A_FR.qxp 27/06/2006 16:57 Page 1 FR EN PT EL NL GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION GUIDE TO INSTALLATION AND USE MANUAL DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ INSTALLATIE-

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMIZEMED HANDBOOK OPTIMIZING AND PROFITING BEST PRACTICES IN THE MED AREA ON FOREIGN TRADE, INTERMODAL TRASPORT AND MARITIME SAFETY

OPTIMIZEMED HANDBOOK OPTIMIZING AND PROFITING BEST PRACTICES IN THE MED AREA ON FOREIGN TRADE, INTERMODAL TRASPORT AND MARITIME SAFETY OPTIMIZEMED HANDBOOK OPTIMIZING AND PROFITING BEST PRACTICES IN THE MED AREA ON FOREIGN TRADE, INTERMODAL TRASPORT AND MARITIME SAFETY HANDBOOK CONTENT INDEX Summary 2 OPTIMIZEMED is a capitalization project

Διαβάστε περισσότερα

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE EXD15DN3W EXD25DN3W...... EN DEHUMIDIFIER USER MANUAL 2 FR DÉSHUMIDIFICATEUR NOTICE D'UTILISATION 11 EL ΑΦΥΓΡΑΝΤΉΡΑΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 IT DEUMIDIFICATORE ISTRUZIONI PER L USO 31 PT DESUMIDIFICADOR MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

UHB 51-1500. Nilfisk Model: 01610A (UHB 51-5100) PT IT GR. 6/08 Form Number 71456A-G3. Português (2-9), Lista de Peças (35-51)

UHB 51-1500. Nilfisk Model: 01610A (UHB 51-5100) PT IT GR. 6/08 Form Number 71456A-G3. Português (2-9), Lista de Peças (35-51) UHB 51-1500 Instruções para Utilização e Lista de Peças Istruzioni per l'uso ed elenco delle parti di ricambio Οδηγίες χρήσης και λίστα εξαρτημάτων Инструкции за употреба и списък на частите Nilfisk Model:

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit INVERTER DELUXE XE CS-XE7MKEW CS-XE9MKEW CS-XE12MKEW CS-XE15MKEW CS-XE18MKEW CS-XE21MKEW INVERTER DELUXE E CS-E7MKEW CS-E9MKEW CS-E12MKEW CS-E15MKEW CS-E18MKEW

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner G UIA 2 ~ 7 Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference. ESPAÑOL 8 ~ 13 Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Ghibli. Stroller. Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению

Ghibli. Stroller. Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению Ghibli Stroller Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению I F E RU AVVERTENZE Importante! Conservare per future consultazioni.

Διαβάστε περισσότερα

PUSHCHAIR - Assembly instructions. ΚΑΡΟΤΣ ΚΙ - Οδηγιεσ χρησησ. PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio. POUSETTE - Notice d utilisation

PUSHCHAIR - Assembly instructions. ΚΑΡΟΤΣ ΚΙ - Οδηγιεσ χρησησ. PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio. POUSETTE - Notice d utilisation I GB F D E NL GR P RU ZH PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio Questo passeggino adatto a bambini con peso massimo 15 kg - Conforme alla Norma EN 1888:2012 PUSHCHAIR - Assembly instructions This stroller

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PRESS RELEASE PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PROINSO y MECASOLAR expondrán en GENERA 2013 sus experiencias y soluciones fotovoltaicas de autoconsumo PROINSO participa junto a MECASOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Personal Laser Hair Remover

Advanced Personal Laser Hair Remover English Advanced Personal Laser Hair Remover USER MANUAL DLX-1088 This product MUST be used responsibly. Please read ALL instructions including the User Manual CAREFULLY before use. CLASS 1 LASER PRODUCT

Διαβάστε περισσότερα

KX-TG9140EX KX-TG9150EX

KX-TG9140EX KX-TG9150EX TG9120_40_50EX(jt-jt).book Page 1 Monday, August 7, 2006 5:38 PM Manuale d uso KX-TG9120 Telefono Cordless Digitale con Segreteria Telefonica Modello n. KX-TG9120EX KX-TG9140EX KX-TG9150EX Indice/Contenido/Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL IR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED Περισσότερες πληροφορίες (φόρουμ, εκπαιδευτικοί οδηγοί, βίντεο...) υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.herculesdjmixroom.com 1 2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner POWER TIMER F566241 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit Outdoor Unit CS-PW9GKE CU-PW9GKE CS-PW12GKE CU-PW12GKE PORTUGUÊS 2 ~ 7 Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de

Διαβάστε περισσότερα