4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα"

Transcript

1 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. apple ÁÎfiÛÌÈ appleúô Ï Ì Ù. Ô ÈÂıÓÂ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Î È ÔÚÁ ÓÒÛÂÈ Á. ÓıÚÒappleÈÓ ÈÎ ÈÒÌ Ù

2 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Εν τητα Α ιεθνείς Οργανισµοί και Οργανώσεις ÈÂıÓ ÔÈÓfiÙËÙ ÓÙÈÌÂÙˆapple ÂÈ appleâú Ûapple ÂÙ È ËÌÈÔ ÚÁÂ apple ÁÎfiÛÌÈ appleúô Ï Ì Ù ÓıÚÒappleÈÓ ÈÎ ÈÒÌ Ù ÈÂıÓÂ ÔÚÁ ÓÈÛÌÔ Î È ÔÚÁ ÓÒÛÂÈ 80

3 Κεφάλαιο 1ο: Παγκόσµια προβλήµατα Παγκ σµια προβλήµατα 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1ο Κεφάλαιο Yapple Ú Ô Ó appleúô Ï Ì Ù appleô ÊÔÚÔ Ó fiïô ÙÔ ÓıÚÒappleÔ ÙË ÁË! ÛÙ Ò ÈÚ ÓË! ÏÂÈ Ó Û ËÙ ÛÔ Ì ÁÈ Ù ; Παρατηρο µε τις παρακάτω φωτογραφίες και συζητάµε για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν συνάνθρωποί µας σε λον τον πλανήτη: ʈÙ. 1.1 ŒÏÏÂÈ Ë applefiûèìô ÓÂÚÔ ÊˆÙ. 1.2 ÚfiÛÊ Á - ÚÔÛÊ ÁÈ ÊˆÙ. 1.3 ŒÏÏÂÈ Ë ÊˆÙ. 1.4 Â Ó ÊˆÙ. 1.5 fiïâìô È ÙÚÈÎ appleâú ı Ï Ë 81

4 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Ενότητα Α : ιεθνείς Οργανισµοί και Οργανώσεις ʈÙ. 1.6, 7, 8 Ù ÛÙÚÔÊ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ Τα τελευταία χρ νια ανησυχο µε λο και περισσ τερο για προβλήµατα που αντι- µετωπίζει η ανθρωπ τητα. Ορισµένα απ αυτά είναι: α. Οι π λεµοι και οι συγκρο σεις µεταξ των κρατών. β. Η ρ πανση του περιβάλλοντος που εξαπλώνεται σε λο τον πλανήτη. γ. Οι κλιµατικές αλλαγές και η επιτάχυνση του ρυθµο µε τον οποίο λιώνουν οι πάγοι στους π λους. δ. Η φτώχεια, η έλλειψη τροφής, νερο, στέγης, εργασίας. ε. Οι επιδηµικές ασθένειες που αφανίζουν πολλο ς ανθρώπους. στ. Ο ρατσισµ ς που οδηγεί σε συγκρο σεις. ζ. Τα ναρκωτικά που σκοτώνουν καθηµερινά πολλο ς, κυρίως νέους ανθρώπους. Ποιες ενέργειες του ανθρώπου νοµίζεις τι δηµιουργο ν τα παγκ σµια προβλήµατα; «Εσύ ο ίδιος τι κάνεις για ν αλλάξει ο κόσµος µας προς το καλύτερο;» Αντ. Σαµαράκης ƒ ƒπ 82 Τα τελευταία χρ νια οι άνθρωποι ανησυχο ν λο και περισσ τερο για τα προβλήµατα που δηµιουργο νται απ την έλλειψη νερο στον πλανήτη. Χωριζ µαστε σε οµάδες. Τα µέλη κάθε οµάδας παριστάνουν άτοµα που προέρχονται απ µια ήπειρο: την Αφρική, την Aσία, την Αµερική και την Ευρώπη. Κάθε οµάδα επιλέγει µια χώρα που αντιµετωπίζει πρ βληµα έλλειψης νερο. Αναζητώντας πληροφορίες και απ τη Γεωγραφία κάθε οµάδα περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στον τ πο που εκπροσωπεί και απαντά στα παρακάτω ερωτήµατα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων ή στο φυσικ περιβάλλον απ το πρ βληµα αυτ και πώς µπορεί η χώρα να το επιλ σει; ª π π... Η ανθρωπ τητα αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα που µας αφορο ν λους, πως πολέµους, ρ πανση, φτώχεια, αρρώστιες. Είµαστε υποχρεωµένοι να συµβάλουµε στη λ ση τους για να σώσουµε τον πλανήτη µας.

5 Κεφάλαιο 2ο: Ο ρόλος των ιεθνών Οργανισµών Ο ρ λος των ιεθνών Οργανισµών 4η 2ο Κεφάλαιο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ÿappleˆ Ê ÓÂÙ È, Ù ÈÂıÓ appleúô Ï Ì Ù apple ÈÙÔ Ó ÈÂıÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË. È Ùfi ÈÚ ÓË apple Ú Ô Ó ÔÈ ÈÂıÓÂ ÚÁ ÓÈÛÌÔ!! Κάθε κράτος οφείλει να παρέχει στους πολίτες του ασφάλεια και προστασία. Σε διεθνές επίπεδο, προκειµένου τα κράτη να διασφαλίσουν τη διαρκή αλληλοβοήθεια και συνεργασία µεταξ τους, έχουν θεσπίσει ιεθνείς Οργανισµο ς. Κ ριο έργο των οργανισµών αυτών είναι να διαφυλάξουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, να βοηθήσουν την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των φτωχών κρατών και να προστατε σουν τα δικαιώµατα των ανθρώπων. È È, ÁÓˆÚ ˆ Ó ÛappleÔ Ô ÈÂıÓ ÚÁ ÓÈÛÌfi! ιαβάζουµε και συζητάµε για τους παρακάτω Οργανισµο ς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) είναι ένας διεθνής οργανισµός που ιδρύθηκε το 1945, µετά το Β παγκόσµιο πόλεµο, µε σκοπό την επικράτηση της ειρήνης και της ασφάλειας σε όλα τα κράτη. Αρχικά είχε 51 µέλη. Από το 2005 µέλη του είναι 191 κράτη. Πηγή: 83

6 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Ενότητα Α : ιεθνείς Οργανισµοί και Οργανώσεις ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Άρθρο 1 Οι σκοποί των Ηνωµένων Εθνών είναι: 1. Να διατηρούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια [ ] 2. Να αναπτύσσουν ανάµεσα στα έθνη φιλικές σχέσεις που θα βασίζονται στο σεβασµό της αρχής των ίσων δικαιω- µάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών και να παίρνουν άλλα µέτρα κατάλληλα για την ενίσχυση της παγκόσµιας ειρήνης. 3. Να επιτυγχάνουν διεθνή συνεργασία για την επίλυση διεθνών προβληµάτων οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και ανθρωπιστικής φύσης, και για την ανάπτυξη και ενθάρρυνση του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών για όλους, χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας. [ ] Πηγή:http://www.ysun-greece.org/files/2007_pics/UN_charter_greek.pdf ÙÔÓ ÚÁ ÓÈÛÌfi ÓˆÌ ÓˆÓ ıóòó Ó ÎÂÈ Î È Ë UNESCO Î È Ë UNICEF ʈÙ. 2.1 ʈÙ. 2.2 Η UNESCO είναι η ιεθνής Οργάνωση Επιστηµών και Πολιτισµού του ΟΗΕ. Φροντίζει µέσω της συνεργασίας των κρατών σε θέµατα παιδείας, επιστήµης και πολιτισµού, να συµβάλει στη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στον κόσµο και να προασπίσει το σεβασµό στο δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώµατα χωρίς διακρίσεις ως προς τη φυλή, τη γλώσσα, το θρήσκευµα ή το φύλο. Στην UNESCO, που έχει την έδρα της στο Παρίσι, συµµετέχουν 192 κράτη. Πρόεδρος της 34ης Γενικής ιάσκεψης της UNESCO, κατόπιν οµόφωνης πρότασης του 58µελούς Εκτελεστικού Συµβουλίου, για τη διετία , εξελέγη ο Μόνιµος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην UNESCO Πρέσβης Γ. Ν. Αναστασόπουλος. Πηγή: H UNICEF είναι µια διεθνής οργάνωση που ιδρύθηκε στις 11 εκεµβρίου 1946 για να βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Κίνας µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου. Σήµερα αγωνίζεται να βοηθήσει όλα τα παιδιά του κόσµου που στερούνται τα βασικά δικαιώµατα για τροφή, ασφάλεια, κατοικία, υγεία και εκπαίδευση! Ο Αντώνης Σαµαράκης ήταν ο πρώτος Έλληνας Πρεσβευτής Καλής Θέλησης της UNICEF! Πηγή: 84

7 Κεφάλαιο 2ο: Ο ρόλος των ιεθνών Οργανισµών Η ιστορία της UNICEF µε εικόνες ʈÙ

8 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Ενότητα Α : ιεθνείς Οργανισµοί και Οργανώσεις Εκτ ς απ τους ιεθνείς Οργανισµο ς, στους οποίους συµµετέχουν κράτη-µέλη υπάρχουν και ιεθνείς Οργανώσεις, στις οποίες δεν συµ- µετέχουν οι κυβερνήσεις, αλλά οµάδες πολιτών. Ευαισθητοποιηµένοι πολίτες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, για να βοηθήσουν συνανθρώπους τους που έχουν ανάγκη ανεξάρτητα απ τις κυβερνήσεις των κρατών! Œ ˆ Ê ÚÂÈ Î appleôè ÛÙÔÈ Â ÁÈ Ù ÙÔÈ ÔÚÁ ÓÒÛÂÈ. ιαβάζουµε και συζητάµε λοι µαζί τα στοιχεία που έφερε η Ειρήνη: H Action Aid είναι µια διεθνής οργάνωση που αγωνίζεται για έναν καλύτερο κόσµο, έναν κόσµο χωρίς φτώχεια! Χάρη στη δράση της Action Aid, εκατοµµύρια παιδιά και ενήλικες έχουν αρχίσει να αλλάζουν τη ζωή τους αποκτώντας νερό, τροφή, ασφάλεια, εκπαίδευση και υγεία! Πηγή: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι µια ανεξάρτητη οργάνωση που αποτελείται κυρίως από γιατρούς και παρέχει ιατρική βοήθεια οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη χωρίς καµία φυλετική, θρησκευτική, πολιτική ή άλλη διάκριση. Πηγή: 86 Η WWF είναι µια διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση που αγωνίζεται για την προστασία της φύσης σε περισσότερες από 100 χώρες! Πηγή: Ο Ερυθρός Σταυρός ( ιεθνές Κίνηµα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ηµισελήνου) µε έδρα τη Γενεύη, ιδρύθηκε το 1864 µε πρωτοβουλία του Ερρίκου Ντυνάν. Σκοπός της οργάνωσης αυτής είναι η υγειονοµική και κοινωνική περίθαλψη των λαών. Μεγάλη είναι η συµβολή της και στην προστασία των φυλακισµένων και εξορισµένων για πολιτικούς λόγους. Επίσης προσφέρει βοήθεια σε λαούς µετά από θεοµηνίες που τους έπληξαν. Εκτός από τη διεθνή οργάνωση της Γενεύης, ιδρύθηκαν και λειτουργούν σε πολλά κράτη και τοπικές οργανώσεις, όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (1887). Πηγή:

9 Κεφάλαιο 2ο: Ο ρόλος των ιεθνών Οργανισµών ƒ ƒπ Η Greenpeace είναι µια διεθνής, µη κυβερνητική οργάνωση, µε έδρα το Άµστερνταµ της Ολλανδίας. Ιδρ θηκε το 1971, έχει γραφεία σε 27 χώρες και υποστηρικτές σε 158 χώρες. Σκοπ ς της είναι η προστασία του φυσικο περιβάλλοντος. Μαθαίνω περισσ τερα για την Greenpeace στην ιστοσελίδα È È, ı Û ÂÓ È ÊÂÚ fiù Ó ÌÂÁ ÏÒÛÂÙÂ Ó ÛÙËÚ ÍÂÙ ÙÔ ÚÁÔ ÌÈ Ù ÙÔÈ ÔÚÁ ÓˆÛË ; ÔÈ ÔÚÁ ÓˆÛË ı ÂappleÈÏ Á ÙÂ Î È ÁÈ appleôèô ÏfiÁÔ ; Γράφω για την οργάνωση που επέλεξα: ª π π... λο και περισσ τερα κράτη γίνονται µέλη ιεθνών Οργανισµών και λο και περισσ τεροι άνθρωποι συµµετέχουν σε ιεθνείς Οργανώσεις µε στ χο να διαφυλάξουν την παγκ σµια ειρήνη και ασφάλεια, την υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Εργάζονται λοι µαζί ειρηνικά για να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής στον πλανήτη µας και να προστατε σουν τους λαο ς της γης. Ó ÎÂÊ Ï ˆÛË ˆ ÈÛÂÎ ÙÔÌÌ Ú ˆÓ ÓıÚÒappleˆÓ ÙÔ appleï Ó ÙË Ì Î ıò Î È ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔappleÔ Ô Ô Ì appleâèïô - ÓÙ È applefi ÛÔ Ú apple ÁÎfiÛÌÈ appleúô Ï Ì Ù, fiappleˆ appleôï ÌÔ, ÚÚÒÛÙÈÂ, ÊÙÒ ÂÈ, Ú apple ÓÛË Î.. È ÙËÓ ÓÙÈ- ÌÂÙÒappleÈÛË ÙˆÓ apple ÁÎfiÛÌÈˆÓ appleúô ÏËÌ ÙˆÓ, apple ÈÙÂ Ù È Ë È ÚÎ Û ÓÂÚÁ Û ÙˆÓ ÎÚ ÙÒÓ. ÎÚ ÙË Ì ÏË ÙˆÓ ÈÂıÓÒÓ ÚÁ ÓÈÛÌÒÓ Ô Ó ÎÔÈÓÔ ÛÎÔappleÔ Î È ÌfiÓÈÌË Û ÓÂÚÁ Û Û ı Ì Ù ÎÔÈÓˆ- ÓÈÎ, appleôïèùèî, ÓıÚˆappleÈÛÙÈÎ Î È ÌÔÚʈÙÈÎ. ŒÙÛÈ, appleúôûapple ıô Ó Ó È ÛÊ Ï ÛÔ Ó ÙËÓ ÂÈÚ ÓË, Ó ÔËı - ÛÔ Ó ÙÔ ÊÙˆ Ô Î È Ó ÌÔ Ï Ô Î È Ó Ï Ô Ó Ì ÙÚ ÁÈ ÙËÓ appleúôûù Û ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ. Ú ÏÏËÏ,  ÈÛıËÙÔappleÔÈËÌ ÓÔÈ appleôï ÙÂ Û ÌÌÂÙ Ô Ó Û ÈÂıÓ ÚÁ ÓÒÛÂÈ appleô ÁˆÓ ÔÓÙ È appleúôûê - ÚÔÓÙ Ô ıâè Û fiûô Ô Ó Ó ÁÎË (Û apple È È, Û ÊÙˆ Ô, Û ÛÙÂÁÔ, Û ı Ì Ù appleôï ÌÔ Î..). 87

10 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Εν τητα Β Τα ανθρώπινα δικαιώµατα ŸÏÔÈ ÔÈ ÓıÚˆappleÔÈ Ô Ó ÈÎ ÈÒÌ Ù! ÂÓ appleú appleâè Ó ÍÂ Ó Ì fiùè fiïôè Â Ì ÛÙ ÛÔÈ. ÓıÚÒappleÈÓ ÈÎ ÈÒÌ Ù Â Ó È Ô Ó appleúôûù Ù ÔÓ È ÙÔ ÈÎ ˆÌ ÙË ˆ, ÙË ÛÊ ÏÂÈ, ÙË ÂÈÚ ÓË, fiïôè ÔÈ ÓıÚˆappleÔÈ applefi ÈÂıÓ ÔÚÁ ÓÒÛÂÈ applefi... applefi... applefi... applefi... applefi... 88

11 Κεφάλαιο 1ο: Η Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου Η Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1ο Κεφάλαιο ʈÙ. 1.1 Κάθε πυρηνική έκρηξη συνοδεύεται από ψύχος, σκοτάδι, ραδιενέργεια, πυροτοξίνες και υπέρυθρες ακτίνες που θέτουν σε κίνδυνο την ύπαρξη ολόκληρης της ανθρωπότητας. «Στις 6 Αυγο στου 1945 η πρώτη ατοµική β µβα σκορπίζει το θάνατο στη Χιροσίµα. Με την έκρηξη αφανίζονται άνθρωποι, που γίνονται ως το τέλος του 1945 και µέχρι σήµερα. Το πείραµα επαναλαµβάνεται στις 9 Αυγο στου 1945 στο Ναγκασάκι. Το αποτέλεσµα είναι άλλοι νεκροί και µέχρι σήµερα Ο συνολικ ς αριθµ ς των θυµάτων των δ ο ατοµικών βοµβών είναι άνθρωποι». ËÁ : Συζητάµε για την αξία της ζωής. Μετά απ δ ο παγκ σµιους πολέµους τα κράτη αποφάσισαν να προστατέψουν τα δικαιώµατα του ανθρώπου, πως το δικαίωµα της ζωής, της αξιοπρέπειας, της ασφάλειας, της ελευθερίας, της µ ρφωσης, της ίσης προστασίας απ το ν µο. Στις 10 εκεµβρίου του 1948 η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών υιοθέτησε την Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, µε την οποία τα κράτη αναγνώρισαν τα ατοµικά, πολιτιστικά, οικονοµικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα του ανθρώπου. Παράλληλα, διακήρυξαν τι τα ανθρώπινα δικαιώµατα αποτελο ν διεθνή ευθ νη και χι µ νο εσωτερική υπ θεση των κρατών. Απ το 1948 και εξής η Οικουµενική ιακήρυξη δεσµε ει λα τα κράτη. Με αυτ ν τον τρ πο διασφαλίζεται τι τα δικαιώµατα του ανθρώπου γίνονται σεβαστά απ λα τα κράτη και ισχ ουν για λους τους πολίτες, ανεξάρτητα απ το φ λο, τη γλώσσα, την καταγωγή ή τη θρησκεία τους. 89

12 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Ενότητα Β : Τα ανθρώπινα δικαιώµατα È ÙÈ Û Ì ÓÂÈ fiù Ó Î appleôèôè ÂÓ ÙËÚÔ Ó Ù ÙË Û ÌÊˆÓ ; fiùâ Ë ÈÂıÓ ÌÓËÛÙ Ó Ï Ì ÓÂÈ Ó appleúôûù Ù ÛÂÈ ÓıÚÒappleÔ Î È ÎÔÈÓfiÙËÙ Û fiïô ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î È ÂÊ Ú- Ìfi ÂÙ È ÙÔ ÈÂıÓ ÓıÚˆappleÈÛÙÈÎfi Î ÈÔ! Η ιεθνής Αµνηστία είναι µια µη κυβερνητική οργάνωση που υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Τα µέλη της παρά τη διαφορετική τους προέλευση και τις πεποιθήσεις, υπηρετο ν έναν κοιν στ χο: λοι οι άνθρωποι να ζουν µε αξιοπρέπεια, ελε θεροι και πραγµατικά ασφαλείς. Η ιεθνής Αµνηστία συµβάλλει στην προστασία των ανθρώπων ολ κληρου του κ σµου αποκαλ πτοντας τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και προσπαθώντας να τις εξαλείψει. Ανοίγω την ιστοσελίδα διαβάζω περισσ τερα για το έργο της ιεθνο ς Αµνηστίας και µαθαίνω για τις δράσεις των σχολείων. φωτ. 1.2 To ÎÂÚ Û Ì ÔÏ ÂÈ ÙÔ Ì Ó Ì appleô ÛÙ ÏÓÔ Ó Ù Ì ÏË ÙË ÈÂıÓÔ ÌÓËÛÙ Û fiûô Ô Ó Ó ÁÎË Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Η 10η εκεµβρίου έχει οριστεί ως η Παγκ σµια Ηµέρα Ανθρωπίνων ικαιωµάτων. TO ΜΗΝΥΜΑ «Είµαστε αρκετοί και είµαστε εδώ για να σας βοηθήσουµε. Ζητούµε να είστε ασφαλείς και να είµαστε όλοι ασφαλείς από την καταπίεση. Ζητούµε σεβασµό της αξιοπρέπειάς σας και σεβασµό της αξιοπρέπειας όλων µας. Και δεν θα σταµατήσουµε έως ότου όλοι να µπορούµε να ζούµε σε έναν κόσµο µε δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια». Πηγή:http://www.amnesty.org.gr 90

13 Κεφάλαιο 1ο: Η Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου Σχολιάζουµε τα παρακάτω µην µατα: Εκστρατεία - Ιράν: κράτηση γυναικών σε αποµόνωση Περισσότερες από 30 γυναίκες κρατούνται σε συνθήκες αποµόνωσης χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στη φυλακή Έβιν στην Τεχεράνη. Η ιεθνής Αµνηστία θεωρεί ότι είναι κρατούµενες συνείδησης που κρατούνται µόνο και µόνο επειδή πήραν µέρος σε µια ειρηνική διαµαρτυρία. Κάντε κάτι τώρα! Στείλε µε επιστολή στον Πρόεδρο του Ιράν ζητώντας την άµεση και άνευ όρων απελευθέρωση των γυναικών. Εκστρατεία Παιδιά στρατιώτες στη Λαϊκή ηµοκρατία του Κονγκό Σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο η στρατολόγηση και χρησιµοποίηση παιδιών κάτω των 15 ετών θεωρείται έγκληµα πολέµου. Τον Ιανουάριο του 2000, οι κυβερνήσεις του κόσµου συµφώνησαν να απαγορεύσουν τη συµµετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις. Κι όµως, σύµφωνα µε στοιχεία του Ο.Η.Ε., το 2006 υπολογίζεται ότι περισσότερα από παιδιά συµµετείχαν ενεργά σε ένοπλες συγκρούσεις, σε κυβερνητικές ένοπλες δυνάµεις, τάγµατα πολιτοφυλακής ή άλλες ένοπλες αντιπολιτευόµενες οµάδες. Κάντε κάτι τώρα! Στείλε µε επιστολή - έκκληση προς τον Πρόεδρο της Λαϊκής ηµοκρατίας του Κονγκό! Σηµειώνω µερικές απ τις ηµέρες παγκ σµιων αφιερωµάτων και αναζητώ και άλλες στην ιστοσελίδα της ιεθνο ς Αµνηστίας.: 8 Μαρτίου 2 Απριλίου 25 Μα ου 4 Ιουνίου ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Παγκ σµια Ηµέρα της Γυναίκας Παγκ σµια Ηµέρα Παιδικο Βιβλίου Παγκ σµια Ηµέρα αλληλεγγ ης στους λαο ς, που αγωνίζονται για Ελευθερία, Ανεξαρτησία και Ανθρώπινα ικαιώµατα ιεθνής Ηµέρα των ικαιωµάτων του Παιδιο Συζητάµε και γράφουµε µην µατα σε κάρτες για να τα στείλουµε στη ιεθνή Αµνηστία, δηλώνοντας τη συµµετοχή και την υποστήριξή µας στην προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου. 91

14 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Ενότητα Β : Τα ανθρώπινα δικαιώµατα ƒ ƒπ ʈÙ. 1.3 ªÂÚÈÎ appleúôûù Û applefi ÙË Ú ÈÂÓ ÚÁÂÈ ÊˆÙ. 1.4 ªÂÙ applefi ÎÚËÍË apple ÚËÓÈÎÔ ÓÙÈ Ú ÛÙ Ú Û ÂÚÁÔÛÙ ÛÈÔ Παρατηρο µε τις εικ νες, διαβάζουµε και σχολιάζουµε: Στις 26 Απριλίου 1986 στο Τσερνοµπίλ ένα πυρηνικ δυστ χηµα απελευθέρωσε ραδιενέργεια 40 φορές µεγαλ τερη απ αυτή των Χιροσίµα και Ναγκασάκι. Ραδιενεργ νέφος δηµιουργήθηκε πάνω απ την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, τη Ρωσία και άλλες περιοχές της Ευρώπης εκθέτοντας στη ραδιενέργεια περίπου 8,5 εκατοµµ ρια ανθρώπους. Μετά την έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολο θησε πολλοί άνθρωποι πέθαναν και αρκετοί αρρωσταίνουν µέχρι σήµερα απ λευχαιµία και καρκίνο. Συζητάµε για το συγκεκριµένο γεγον ς. Ποια δικαιώµατα των ανθρώπων παραβιάστηκαν; Ποια προβλήµατα αντιµετώπισαν και αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι εκεί; Ποιες οργανώσεις θα µπορο σαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτής της περιοχής; ª π π... Η Οικουµενική ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων έχει ως στ χο να κατοχυρώσει ανθρώπινα δικαιώµατα πως το δικαίωµα της ζωής, της αξιοπρέπειας, της ασφάλειας, της ελευθερίας, της µ ρφωσης σε παγκ σµιο επίπεδο. Η ιεθνής Αµνηστία είναι µια µη κυβερνητική οργάνωση που συµβάλλει στην προστασία ανθρώπων ολ κληρου του κ σµου. Τα µέλη και οι υποστηρικτές της αγωνίζονται χι µ νο για την πρ ληψη αλλά και την αποκάλυψη της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και διαµαρτ ρονται δηµ σια για να σταµατήσουν οι παραβιάσεις. Το ιεθνές Ανθρωπιστικ ίκαιο προστατε ει τους αµάχους, τους ασθενείς, τους αιχµαλώτους πολέµου και γενικά λους, σοι δεν λαµβάνουν µέρος σε πολεµικές συγκρο σεις και απαγορε ει τη χρήση χηµικών ή βιολογικών πλων. 92

15 Κεφάλαιο 2ο: Τα δικαιώµατα του παιδιού Τα δικαιώµατα του παιδιο 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2ο Κεφάλαιο φωτ. 2.1 Τα δικαιώµατα των παιδιών Με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας µας συζητάµε για τα δικαιώµατα του παιδιο. È ÂÌÂ Ù apple È È Ô ÌÂ ÈÎ ÈÒÌ Ù! È, Î È appleú appleâè Ó Ù Û ÔÓÙ È Î È Ó Ù appleúôûù ÙÂ Ô Ó fiïôè. πως οι µεγάλοι, έτσι και τα παιδιά έχουν δικαιώµατα που προστατε ονται απ τη Σ µβαση για τα ικαιώµατα του παιδιο (Unicef). Η Σ µβαση περιλαµβάνει 54 άρθρα, τέθηκε σε ισχ απ το έτος 1990 και την έχουν υπογράψει σχεδ ν λες οι χώρες του κ σµου. Τα κυρι τερα δικαιώµατα των παιδιών είναι: α. Το δικαίωµα για ζωή, δηλαδή για στέγη, φαγητ και γιατρ αν αρρωστήσουν. β. Το δικαίωµα να είναι ασφαλή, δηλαδή να µην τα κακοποιο ν, να µην τα αµελο ν, να µην τα εκµεταλλε ονται. γ. Το δικαίωµα για εκπαίδευση και παιχνίδι. δ. Το δικαίωµα να σκέφτονται και να εκφράζουν ελε θερα τη γνώµη τους. Παρατηρο µε τις εικ νες, συζητάµε και συµπληρώνουµε στη λεζάντα τα δικαιώµατα των παιδιών που παραβιάζονται: 93

16 4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η ιεθνής Κοινότητα Ενότητα Β : Τα ανθρώπινα δικαιώµατα Στα σκίτσα παρουσιάζονται κάποια απ τα δικαιώµατα των παιδιών που παραβιάζονται στη σηµερινή εποχή. Γνωρίζετε κάποια άλλα δικαιώµατα που παραβιάζονται; Μαθαίνουµε για τους υπερασπιστές των παιδιών: Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι µια Ανεξάρτητη Αρχή, λειτουργεί δηλαδή µε βάση καν νες που ορίζει η ίδια η Αρχή και ελέγχεται µ νο απ τη Βουλή των Ελλήνων. ηµιουργήθηκε το 1997 για να προστατε ει τα δικαιώµατα λων των πολιτών. Κάθε πολίτης, ανεξάρτητα απ την εθνικ τητά του, µπορεί να απευθυνθεί στο Συνήγορο αν αντιµετωπίζει κάποιο πρ βληµα µε δηµ σια υπηρεσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικ. Οι υπηρεσίες του είναι δωρεάν. Ένα απ τα τµήµατα του Συνηγ ρου του Πολίτη είναι ο Κ κλος ικαιωµάτων του Παιδιο. Αποστολή του είναι να υπερασπίζεται τα δικαιώµατα των ανηλίκων, δηλαδή λων των αγοριών και των κοριτσιών έως 18 ετών. Συµβουλευ µαστε την ιστοσελίδα: και µαθαίνουµε περισσ τερα για τη δράση του Συνηγ ρου του παιδιο στα σχολεία. ƒ ƒπ Παραθέτουµε ένα απ τα τελευταία σηµειώµατα του Αντώνη Σαµαράκη που δηµοσιε θηκε στο περιοδικ της UNICEF και παραµένει επίκαιρο: Ποτέ πια π λεµος! "Τις τελευταίες ν χτες δεν βλέπω νειρα, φοβάµαι πια να ονειρε οµαι" είπε το οχτάχρονο παιδί απ το Κ σσοβο. Το παιδί ξαναζο σε στα νειρά του τον εφιάλτη του πολέµου.

17 Κεφάλαιο 2ο: Τα δικαιώµατα του παιδιού Συζητάµε ποια δικαιώµατα του παιδιο παραβιάζονται, ταν γίνεται π λεµος. 1. Το δικαίωµα να ζήσει. 2. Το δικαίωµα να έχει φαγητ. 3. Το δικαίωµα να πηγαίνει στο σχολείο Σ µφωνα µε στοιχεία της ιεθνο ς Αµνηστίας αγ ρια και κορίτσια στρατολογο νται είτε δια της βίας είτε µε τη θέλησή τους σε ένοπλες οµάδες στο ανατολικ Κονγκ, που ο εµφ λιος π λεµος µαίνεται ακ µα. Σε φτωχές περιοχές που ρηµάζονται απ τον π λεµο τα παιδιά, που έτσι και αλλιώς δεν πηγαίνουν στο σχολείο, κατατάσσονται προκειµένου να εξασφαλίσουν ένα πιάτο φαγητ. Σε άλλες περιπτώσεις τα αρπάζουν και τα υποχρεώνουν να καταταγο ν. Αρκετά απ αυτά καταλήγουν να πολεµο ν, ενώ άλλα χρησιµοποιο νται ως κατάσκοποι, αγγελιοφ ροι, µεταφορείς ή φρουροί. Ποιες σκέψεις κάνετε σχετικά µε αυτ το θέµα; Εµείς τι µπορο µε να κάνουµε για να αλλάξει ο κ σµος µας; ª π π... λα σχεδ ν τα κράτη έχουν χρέος να φροντίζουν να εξασφαλίζουν στα παιδιά την αναγκαία προστασία και ασφάλεια και να παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξή τους. Για το λ γο αυτ λαµβάνουν µέτρα που προστατε ουν τα δικαιώµατα των παιδιών. Ó ÎÂÊ Ï ˆÛË ªÂ ÙËÓ ÈÎÔ ÌÂÓÈÎ È Î Ú ÍË ÙˆÓ ÈÎ ÈˆÌ ÙˆÓ ÙÔ ÓıÚÒappleÔ Ù ÈÎ ÈÒÌ Ù ÙÔ ÙfiÌÔ ÁÈ ˆ, ÛÊ ÏÂÈ Î È ÂÈÚ ÓË Á ÓÔÓÙ È ÔÈÎÔ ÌÂÓÈÎ. ÛÙ Ò fiìˆ, Ó Î È Ù appleâúèûûfiùâú ÎÚ ÙË Ó ÁÓˆÚ Ô Ó Ù ÈÎ ÈÒÌ Ù ÙÔ ÙfiÌÔ, ÛËÌÂÈÒÓÔ- ÓÙ È Î ıëìâúèó ÈÏÈ Â apple Ú È ÛÂÈ. ÈÂıÓ ÚÁ ÓÒÛÂÈ, fiappleˆ Ë ÈÂıÓ ÌÓËÛÙ, Ë Unicef, ÁˆÓ ÔÓÙ È Î ıëìâúèó ÁÈ Ó Ô Ó fiïôè ÔÈ ÓıÚˆappleÔÈ Ì ÍÈÔappleÚ appleâè, ÂÏ ıâúôè Î È appleú ÁÌ ÙÈÎ ÛÊ ÏÂ Î È ÁÈ Ó appleúôûù Ù ÛÔ Ó Ù ÈÎ ÈÒÌ Ù ÙˆÓ apple È ÈÒÓ appleô apple Ú È ÔÓÙ È Û ÌÂÚÈÎ ÒÚ ÎfiÌË Î È Û ÌÂÚ. 95

18 ªÂ applefiê ÛË ÙË ÏÏËÓÈÎ ÚÓËÛË Ù È ÎÙÈÎ È Ï ÙÔ ËÌÔÙÈÎÔ, ÙÔ ÌÓ Û Ô Î È ÙÔ ÎÂ Ô Ù appleòóôóù È applefi ÙÔÓ ÚÁ ÓÈÛÌfi Î fiûâˆ È ÎÙÈ- ÎÒÓ µè Ï ˆÓ Î È È Ó ÌÔÓÙ È ˆÚÂ Ó ÛÙ ËÌfiÛÈ ÔÏÂ. È Ï ÌappleÔÚÂ Ó È Ù ıâóù È appleúô appleòïëûë, fiù Ó Ê ÚÔ Ó È ÏÈfiÛËÌÔ appleúô applefi ÂÈÍË ÙË ÁÓËÛÈfi- ÙËÙ ÙÔ. ıâ ÓÙ Ù appleô appleô È Ù ıâù È appleúô appleòïëûë Î È Â Ê ÚÂÈ È ÏÈfiÛË- ÌÔ ıâˆúâ Ù È ÎÏ ٠appleô Î È Ô apple Ú ÙË ÈÒÎÂÙ È Û ÌÊˆÓ Ì ÙÈ È Ù ÍÂÈ ÙÔ ÚıÚÔ 7 ÙÔ fiìô 1129 ÙË 15/21 ª ÚÙ Ô 1946 (º 1946, 108, ). apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Ó apple Ú ÁˆÁ ÔappleÔÈÔ appleôùâ ÙÌ Ì ÙÔ ÙÔ ÙÔ È Ï Ô, appleô Î Ï appleùâù È applefi ÈÎ ÈÒÌ Ù (copyright), Ë Ú ÛË ÙÔ Û ÔappleÔÈ appleôùâ ÌÔÚÊ, ˆÚ ÙË ÁÚ appleù ÂÈ ÙÔ È ÁˆÁÈÎÔ πóûùèùô ÙÔ.

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ À Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η κοινωνία ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. ËÓ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. Ô Û ÔÏÂ Ô Î È ÙÔ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi Ì Û ÛÙËÌ Á. ËÓ ÎÎÏËÛ. ËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ -appleôïèùèî ˆ 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 PER-PROTOS.TELIKO 23-07-12 12:25 ÂÏ 8 ÂÚÈ fiìâó ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25 MEPO PøTO OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 ÂÓÈÎ ÂappleÈÛÎfiappleËÛË

Διαβάστε περισσότερα

E. EÍ ÛÎÔ Ì È appleâúèûûfiùâúô - EÌapple ˆÙÈÎ ÛÎ ÛÂÈ (ÛÂÏ. 101-101)

E. EÍ ÛÎÔ Ì È appleâúèûûfiùâúô - EÌapple ˆÙÈÎ ÛÎ ÛÂÈ (ÛÂÏ. 101-101) GLOSSA E dimotikou_02 11-05-06 14:17 Page 59 EÓfiÙËÙ 2 Aã appleôâófiùëù : H ÁÂÈÙÔÓÈ ÙË applefiïë A. K Ù ÓÔÒ ÙÔ Î ÌÂÓÔ (ÛÂÏ. 60-61) B. MÂÏÂÙÒ ÙÔ ÁÚ ÌÌ ÙÈÎfi Ê ÈÓfiÌÂÓÔ (ÛÂÏ. 62-65). Ú Áˆ ÁÚ appleùfi ÏfiÁÔ

Διαβάστε περισσότερα

º ÏË Ì ı ÙÚÈ, Ê ÏÂ Ì ıëù,

º ÏË Ì ı ÙÚÈ, Ê ÏÂ Ì ıëù, º ÏË Ì ı ÙÚÈ, Ê ÏÂ Ì ıëù, Το συγκεκριµένο βιβλίο έχει στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του µαθήµατος της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας της Β Τάξης Γυµνασίου, προσφέροντας µια συστηµατική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών

Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Διακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων Λαών Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση µε το Ψήφισµα 61/295 της 13ης Σεπτεµβρίου 2007 Η Γενική Συνέλευση Καθοδηγούµενη από τους σκοπούς και

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000

Αριθµός 5(ΙΙΙ) του 2000 Ο περί της Σύµβασης περί των ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2000, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

OÈ ÛÎÔappleÔ ÙË È µ ıô ÚÔÛ ÁÁÈÛË

OÈ ÛÎÔappleÔ ÙË È µ ıô ÚÔÛ ÁÁÈÛË 158 πώς γίνονται παρ µοιες καλλιτεχνικές δραστηρι τητες και στον πραγ- µατικ κ σµο. Οι οικογένειες ενθαρρ νονται να φέρνουν στο σχολείο έργα Τέχνης απ το σπίτι, κυρίως εάν αυτά τα έργα σχετίζονται µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

9038 Turning Point for all Nations - Greek.txt. Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών

9038 Turning Point for all Nations - Greek.txt. Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών Μια έκθεση της ιεθνούς Μπαχάι Κοινότητας µε την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου των Ηνωµένων Εθνών Οκτώβριος 1995 ιεθνής Μπαχάι Κοινότητα Γραφείο Ηνωµένων Εθνών - Νέα Υόρκη ISBN 960-7521-07-2 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας Η δημιουργία του project «Σχολικός εκφοβισμός» είναι μια σύνθεση εκπαιδευτικών υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί και δοκιμαστεί χρόνια στα σχολεία, όπως το «Στηρίζομαι στα πόδια μου», «Συζητήσεις εφήβων»,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΚΥΠΡΟΣ Περιεχόμενα Λευκωσία Φεβρουάριος 2014 Αντιπροσωπεία στην Κύπρο της Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Τ.Θ. 21642 1590 Λευκωσία www.unhcr.org.cy Η αποστολή μας 4 Ποιος είναι πρόσφυγας; 5 Γιατί οι πρόσφυγες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς χαρτιά, χωρίς υγεία; Πρώτο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη

Χωρίς χαρτιά, χωρίς υγεία; Πρώτο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη , pas de pas d papiers,sažd em sažde? Se Keine Papiere t? Keine Papi, no G.P?Νο I. Χωρίς χαρτιά, χωρίς υγεία;, no G. sanida in sanidad? si Πρώτο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Πρόσβαση στην Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις Χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

1ο Φύλλο Εργασίας. Παράρτηµα µε τα φύλλα εργασίας

1ο Φύλλο Εργασίας. Παράρτηµα µε τα φύλλα εργασίας Παράρτηµα µε τα φύλλα εργασίας 1ο Φύλλο Εργασίας 1η Πηγή Πρώτη και επείγουσα φροντίδα του νέου αυτοκράτορα, του Λέοντα Γ, ήταν να αποκρούσει τον αραβικό κίνδυνο, που πλησίαζε όλο και περισσότερο απειλώντας

Διαβάστε περισσότερα