ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα

3 Άψον σημαίνει άναψε στην ποντιακή διάλεκτο. Γι αυτό και το λογότυπό μας είναι η φλόγα Και είναι αυτή η φλόγα του Πόντου που οδήγησε την Αναστασία Ψωμιάδη να ιδρύσει την εταιρεία APSON το Δεκέμβριο του 2007, μεταλαμπαδεύοντας στον επιχειρηματικό κόσμο, τους οργανισμούς και την κοινότητα την εμπειρία και τις ιδιαίτερες γνώσεις και πεποιθήσεις της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Η APSON είναι η μόνη εταιρία επικοινωνίας που ειδικεύεται στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη! Όραμα της APSON είναι να λάβει η ΕΚΕ τη θέση που της αρμόζει στην καρδιά του στρατηγικού σχεδιασμού επιχειρήσεων, φορέων, ατόμων. Με μια ικανότατη ομάδα έμπειρων και εμπνευσμένων στελεχών, η APSON προτείνει την ΕΚΕ ως αναγκαιότητα για κάθε οργανισμό.

4 Η καινοτομία της APSON στηρίζεται στη νέα διάσταση που δίνει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, απαλλαγμένη από υφιστάμενες πρακτικές που την περιορίζουν σε απλό διαφημιστικό εργαλείο. Η σύγχρονη και ουσιαστική ΕΚΕ εφαρμόζεται ως κάλυψη αναγκών κοινωνικών ομάδων, με έμφαση στις τοπικές κοινωνίες και προσαρμοσμένη στις επιταγές της εποχής. Νοηματοδοτούμε την ΕΚΕ ως εξής: Ε Κ όπως όπως ΕΤΑΙΡΟΣ, διότι όλοι, άτομα, φορείς, επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, διαδραματίζουμε το ρόλο του εταίρου στο κοινωνικό οικοδόμημα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, διότι όλοι αποτελούμε μέρη του κοινωνικού μηχανισμού, με σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης. Η ανορθόδοξη ή κακή λειτουργία κάποιου μέρους έχει τις ανάλογες επιπτώσεις στη λειτουργία όλου του κοινωνικο-οικονομικού μηχανισμού Ε όπως ΕΥΘΥΝΗ, από το ειδικό βάρος και την αναγκαιότητα της εφαρμογής της

5 ερευνούμε σχεδιάζουμε προτείνουμε υλοποιούμε επικοινωνούμε αποτιμούμε στρατηγική και στοχευμένες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναδεικνύοντας το κοινωνικό πρόσωπο επιχειρήσεων, φορέων, ατόμων

6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οργάνωση & Υποστήριξη Γραφείου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η APSON αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία γραφείου ΕΚΕ σε φορείς και επιχειρήσεις. Η οργάνωση & υποστήριξη του γραφείου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι μια καινοτόμα και πρωτοποριακή πρόταση της APSON, βασισμένη στην ανάγκη της εποχής μας για σύμπραξη επιχειρήσεων και φορέων, την ανάδειξη του κοινωνικού τους προσώπου, την αλληλοϋποστήριξη & αλληλεγγύη. Η υπεύθυνη και ηθική λειτουργία των φορέων και των οργανισμών αποτελούν πλέον το μοναδικό τρόπο βελτίωσης, ενδυνάμωσης και μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης. Το γραφείο ΕΚΕ (Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης) αποτελεί ένα καθημερινό στρατηγικό εργαλείο, το οποίο βελτιώνει και αναπτύσσει καινοτόμους θεσμούς, υποστηρίζει δράσεις και καλύπτει ανάγκες κοινωνικών ομάδων σε συνεργασία με φορείς, επιχειρήσεις και κοινωνικές ομάδες. Yλικά Εξοικονόμηση πόρων για το φορέα και την εταιρία υλοποίησης Κάλυψη αναγκών κοινωνικών ομάδων Επικοινωνιακά (τοπική κοινωνία, μμε, επιχειρηματικό κοινό, ευρύτερο κοινό) Ανάδειξη κοινωνικού προσώπου φορέα ή εταιρίας υλοποίησης Προβολή κοινωνικού έργου εμπλεκομένων μερών ΟΦΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΕ Στρατηγικά Γνωριμία μεταξύ εμπλεκομένων μερών (επιχειρήσεις, φορείς, άτομα) Δίαυλος επικοινωνίας με εμπλεκόμενα μέρη (επιχειρήσεις, φορείς, άτομα)

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Συμβουλευτική & Υλοποίηση Στην APSON τοποθετούμε την ΕΚΕ στο στρατηγικό σχεδιασμό κάθε επιχείρησης, φορέα, ατόμου. Η προσέγγιση της APSON αναφορικά με την ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής ΕΚΕ είναι ανθρωποκεντρική και βασίζεται σε προδιαγραφές διεθνών προτύπων, όπως το ΑΑ1000, το United Nations Global Compact, το ISO 26000, το GRI (Global Reporting Initiative) και το SA8000, που όλα μαζί συνθέτουν το χάρτη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους διάφορους τομείς όπου αυτή βρίσκει εφαρμογή. Με βάση το μηχανισμό των κοινωνικών αναπαραστάσεων, κύριο εργαλείο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, η προσέγγιση της APSON εδράζεται στη σημασία της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), την ανάπτυξη γόνιμου αμφίδρομου διαλόγου με αυτά και την έμφαση στις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου νε επιτευχθεί κάλυψη αναγκών των κοινωνικών ομάδων και δέσμευση μεταξύ εταιρείας και ενδιαφερομένων μερών (stakeholder engagement). Παράλληλα, με σκοπό την αναγνώριση/εντοπισμό των ουσιαστικότερων θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εφαρμόζονται εξειδικευμένες διαδικασίες αναγνώρισης των ουσιαστικών θεμάτων (materiality analysis / process) σύμφωνα με τις προδιαγραφές διεθνών προτύπων (GRI-G4 & AA1000) και εργαλείων και μεθόδων ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών.

8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στρατηγική Επικοινωνίας Συμβουλευτική & Υλοποίηση Η APSON διαχειρίζεται και εποπτεύει υπεύθυνα τα κανάλια επικοινωνίας ενός οργανισμού, εσωτερικά & εξωτερικά, έχοντας αναπτύξει ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης φήμης, που στηρίζεται στη βαθιά μας γνώση των αναγκών των κοινωνικών ομάδων στόχων. Υπό το πρίσμα της ΕΚΕ χτίζουμε σχέσεις μεταξύ κάθε οργανισμού και των ομάδων στόχων του. Ενδεικτικά εργαλεία εξωτερικής επικοινωνίας: Δημόσιες σχέσεις Stakeholder engagement Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων Γραφεία Τύπου (στοχευμένες ενέργειες δημοσιότητας και αποδελτίωση με οικονομική αποτίμηση των επικοινωνιακών δράσεων) Μέσα κοινωνικής επικοινωνίας (social media) κ.ά. Ενδεικτικά εργαλεία εσωτερικής επικοινωνίας: Συστηματοποίηση ενδοεταιρικού διαλόγου, ερωτηματολόγια, αποτύπωση τυπικών και άτυπων καναλιών επικοινωνίας Οργάνωση καναλιών εσωτερικής επικοινωνίας Ανάπτυξη εσωτερικών μηχανισμών επικοινωνίας

9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διαμόρφωση Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Στην APSON θεωρούμε ότι η δέσμευση της Διοίκησης ενός οργανισμού αναφορικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή ενός προγράμματος, μιας στρατηγικής ή απλών δράσεων ΕΚΕ, καθώς απαιτούνται οικονομικοί και διοικητικοί πόροι για την εκτέλεσή τους. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρονική συνέχεια στην εφαρμογή μιας στρατηγικής ΕΚΕ, ενδείκνυται η θέσπιση και υιοθέτηση Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μέσω της Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αξιοποιούμε και συνδυάζουμε τις προϋπάρχουσες /υφιστάμενες επιμέρους Πολιτικές που εφαρμόζονται, όπως Περιβαλλοντική Πολιτική (στο πλαίσιο Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων, Πολιτική Προμηθειών. Προκειμένου να διαμορφώσουμε την κατάλληλη Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: αξιοποιούμε τα ουσιαστικά θέματα και τους βασικούς πυλώνες και άξονες ΕΚΕ που επιλέχθηκαν ερευνούμε σε διεθνές επίπεδο και benchmarking μεταξύ των εταιρειών του κλάδου συντάσσουμε κείμενο Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προς ανασκόπηση οριστικοποιούμε το κείμενο μέσω διαδραστικής διαδικασίας

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού Η APSON παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σύνταξης και έκδοσης κοινωνικού απολογισμού και απολογισμού ΕΚΕ. Οι κοινωνικοί απολογισμοί και οι απολογισμοί ΕΚΕ συντάσσονται: κατά το διεθνές πρότυπο (GRI- G4) βάσει ενός καινοτόμου εργαλείου αποτίμησης δράσεων ΕΚΕ που έχει σχεδιάσει η APSON προσαρμοσμένο στα ελληνικά κοινωνικά δεδομένα Οι κοινωνικοί απολογισμοί, μια διαδικασία αρκετά διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε οργανισμό: αυτοελέγχου και αυτοβελτίωσής τους ενδυνάμωσης θετικής εσωτερικής επικοινωνίας ανάδειξης του κοινωνικού τους προσώπου

11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εκπαίδευση Ε.Κ.Ε. Η ανάγκη για μία ολοκληρωμένη και σύγχρονη αντίληψη για την ΕΚΕ, εστιάζοντας στις συνέργειες εμπλεκομένων μερών με αμοιβαία οφέλη, oδήγησε την APSON στο σχεδιασμό ενός πιστοποιημένου (TUV-Hessen) εκπαιδευτικού προγράμματος. Σε συνεργασία με τη «ΕΚΕ: Γυρίζουμε Σελίδα» Η πρώτη γνωριμία με την ουσιαστική και αποτελεσματική ΕΚΕ Διαδραστική εκπαιδευτική προσέγγιση Βιωματικό σεμινάριο με χρήση ασκήσεων, προσομοιώσεων διαχείρισης περιστατικών & ανάληψη ρόλων και καταστάσεων Διάρκεια 8 ωρών Δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες κάθε οργανισμού

12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Συμβουλευτική, Εκπαίδευση & Υποστήριξη H ΑPSON έχοντας αφουγκραστεί τις ανάγκες της εποχής έχει αναπτύξει υπηρεσίες που ενισχύουν και υποστηρίζουν τον τρίτο τομέα της οικονομίας, την Κοινωνική Οικονομία και κατ επέκταση την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ως μία καινοτόμο παράμετρο στις σχέσεις κράτους-κοινωνίαςιδιωτικού τομέα. Με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας και της υποστήριξης της κοινωνικής καινοτομίας, η APSON με μία ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών: προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση και τη λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σχεδιάζει στρατηγική και δράσεις για την υποστήριξη και την ενίσχυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων προτείνει και υλοποιεί ενέργειες ανάδειξης του έργου των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων εκπαιδεύει τα στελέχη και τα μέλη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων μέσω επιμορφωτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων

13 ENΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΕ Έρευνες Στοχευμένες δράσεις για τοπικές κοινωνίες Διαδραστικό σεμινάριο ΕΚΕ «Γυρίζουμε Σελίδα» Εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης ( ΑΜΕΑ, Τρίτη ηλικία, παιδιά, εργαζόμενους κ.α) Στοχευμένες δράσεις για εργαζόμενους Ίδρυση και υποστήριξη Κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων Εκθέσεις Τέχνης Βιωματικά και διαδραστικά σεμινάρια Περιβαλλοντική εναλλακτική εκπαίδευση και δράσεις Αnti stress & Productivity Διαδραστικά εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ Θεματικά φεστιβάλ Θεματικά πάρκα Εργαλεία εσωτερικής επικοινωνίας Γραφείο Τύπου

14 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Στρατηγική ΕΚΕ (Συνέργειες Ιδιωτικού & Δημοσίου τομέα) Στοχευμένες Δράσεις ΕΚΕ σε τοπικές κοινωνίες Στρατηγική επικοινωνίας (Συμβουλευτική & Υλοποίηση) Εργαστήρια Δημιουργικής Έκφρασης, Εικαστικά Δρώμενα, Φεστιβάλ, Ημερίδες, Εκθέσεις, Γραφεία Τύπου Πιστοποιημένη Εκπαίδευση ΕΚΕ Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείων ΕΚΕ Στρατηγική ΕΚΕ (Συνέργειες Ιδιωτικού & Δημοσίου τομέα) Στοχευμένες Δράσεις ΕΚΕ σε τοπικές κοινωνίες Στρατηγική επικοινωνίας (Συμβουλευτική & Γραφεία Τύπου) Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Εργαστήρια Δημιουργικής Έκφρασης, Εικαστικά Δρώμενα, Φεστιβάλ, Ημερίδες, Εκθέσεις 2013 Εργαλεία Αποτίμησης ΕΚΕ 2014 Τοπικά δίκτυα ΕΚΕ (Toπικές αυτοδιοικήσεις & Εκκλησία) Δεκέμβριος 2007 Ίδρυση APSON με όραμα την ΕΚΕ Στρατηγική ΕΚΕ (Συνέργειες Ιδιωτικού & Δημοσίου τομέα) Στοχευμένες Δράσεις ΕΚΕ σε τοπικές κοινωνίες Δρώμενα, Φεστιβάλ, Ημερίδες, Εκθέσεις, Γραφεία Τύπου 2008 Καινοτομία: Μοναδική εταιρία στην Ελλάδα που ειδικεύεται στην ΕΚΕ 2009 Ενδελεχής μελέτη τοπικών κοινωνιών 2010 Πάντρεμα αναγκών επιχειρήσεων και τοπικών κοινωνιών 2011 Επαναπροσδιορισμός ΕΚΕ στην Ελληνική αγορά 2012 Πιστοποιημένη εκπαίδευση ΕΚΕ

15 Ιδρύτρια Δρ. Αναστασία Ψωμιάδη Η Δρ. Αναστασία Ψωμιάδη ίδρυσε το 2007 την εταιρία APSON, τη μοναδική εταιρία επικοινωνίας που ειδικεύεται στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), με σκοπό να συνδυάσει τη γνώση και την εμπειρία της. Αξιοποιώντας τoυς μηχανισμούς της Κοινωνικής Ψυχολογίας, εφαρμόζει τη θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων στο σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικής ΕΚΕ. Με την πολυετή της εμπειρία σε τοπικές κοινωνίες και φορείς, καινοτομεί δίνοντας νέα διάσταση και αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία και την ΕΚΕ. Το 2013 ίδρυσε, επίσης, την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση CRICOS, με την οποία παρέχονται καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα απασχόλησης κοινωνικών ομάδων, μέσα από τον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και είναι πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής. Η Αναστασία Ψωμιάδη γεννήθηκε στον Πειραιά. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή το 2006, με άριστα, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο αντικείμενο της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Είναι πτυχιούχος του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Συνεχίζει μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Θεολογίας. Έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε διεθνή συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια και ημερίδες. Διετέλεσε σύμβουλος επικοινωνίας και υπεύθυνη διαχείρισης & οργάνωσης project για φορείς και εταιρίες. Ως διοργανώτρια μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων και επιστημονικών συνεδρίων είχε παρουσία στην Αμερική, Καναδά, Ν. Αφρική, Αίγυπτο, Γερμανία, Βρυξέλλες, Αυστραλία. Έδωσε σειρά διαλέξεων στην Ελλάδα και στον Απόδημο Ελληνισμό με θέμα τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας μέσω των συμβόλων ως οχήματα διατήρησης της συλλογικής μνήμης. Υπήρξε ιδρυτικό και διοικητικό μέλος σε Φορείς ( Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού, AHEPA κ.α). Δραστηριοποιείται σε ζητήματα προώθησης ηθικής και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας ως μέλος Δ.Ε. του TOΓΜΕ της ΕΕΔΕ, του ΕΒΕΝ, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, του GLOBAL COMPACT HELLAS και ως mentor του I for U. Ως μέλος της λέσχης LIONS Κηφισιάς συνεισφέρει σε ανθρωπιστικό έργο. Λόγω της καταγωγής της από οικογένεια ευεργετών των Κοτυώρων του Πόντου (κοινωνικών, εκπαιδευτικών και θρησκευτικών παραγόντων) είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα Πίστης, Παράδοσης, σεβασμού στις ρίζες και αποδήμου ελληνισμού. Σταθμοί στη ζωή της αποτελούν η αναγόρευσή της ως διδάκτωρ το 2006 και η συμμετοχή της στην ελληνική αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 2010 στην πρώτη Θεία Λειτουργία, μετά από 88 χρόνια σιωπής, στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά του Πόντου.

16 Δομή Νομικός Σύμβουλος Πρόεδρος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Λογιστής Γραμματεία Σύμβουλος Διοίκησης Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας H APSON διατηρεί μία αποδοτική λιτή δομή. Πλαισιώνεται από καταξιωμένους και απόλυτα εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι ενεργοποιούνται και συντάσσονται ανάλογα με το έργο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση.

17 ΜΕΛΟΣ

18 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Δήμος Βόλβης ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Εκπαίδευση Στελεχών στην ΕΚΕ

19 ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Σχέσεις Αλληλεπίδρασης Επιχείρησης- Κοινωνίας» Statbank: Εσπερίδα με θέμα «DIAMONDS 2011, Οι Υγιέστερα αναπτυσσόμενες Επιχειρήσεις στην περίοδο Κρίσης», Αθήνα Ιούνιος 2011 «Μείωση κινδύνων & βελτιστοποίηση απόδοσης μέσω εφαρμογής πρακτικών ΕΚΕ στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα» O.mind Creatives & το περιοδικό Supply Chain & Logistic: πολυσυνέδριο LOGI.C 2012 θέμα «Στρατηγική Διαχείρισης της Κρίσης στο σύνολο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας», Αθήνα Μάρτιος 2012 «ΕΚΕ: Παραδείγματα προς Αποφυγή» ΟΠΑΠ Κύπρου & ΙΜΗ: 5ο Διεθνές Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα «ΕΚΕ: Αντίδοτο στην Κρίση», Λευκωσία Ιούνιος 2012 «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Προτάσεις και Προοπτικές για τις Επιχειρήσεις της Δράμας» Eπιμελητήριο Δράμας: Ημερίδα για την επιχειρηματικότητα, Δράμα Οκτώβριος 2012

20 ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Το ισχυρό θηλυκό χθες και σήμερα» Επιμελητήριο Δωδακανήσου: Ημερίδα με θέμα «Επιχειρηματικότητα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», Ρόδος Νοέμβριος 2012 «Ο ρόλος της γυναίκας στη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης» Υπουργείο Εξωτερικών - Ελληνική Ένωση για Ατλαντική & Ευρωπαϊκή Συνεργασία - 21ο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Διατλαντική Ασφάλεια και οι μελλοντικές προκλήσεις», Αθήνα Δεκέμβριος 2012 «Εμείς και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών, 2ο Φοιτητικό Συνέδριο με θέμα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», Αιγάλεω Δεκέμβριος 2012 «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Θηλυκή Συμφωνία» Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Ημερίδα με θέμα «Γυναικεία επιχειρηματικότητα», Χίος Μάρτιος 2013

21 ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ «Πολιτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Τοπική Συναίνεση» Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ): Συνέδριο με θέμα «Αθλητισμός & Πολιτισμός, παράγοντες κοινωνικής συνοχής», Καβάλα 1& 2 Νοεμβρίου 2013 «Διάλογος μεταξύ εμπλεκομένων μερών: Συναντώντας τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών με τις στρατηγικές προτεραιότητες των τοπικών αυτοδιοικήσεων» United Nations Global Compact Bulgaria: III SEEGCLN Forum με θέμα «Προκλήσεις και Επιχειρηματικές Λύσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», Σόφια Απρίλιος 2014 Συμμετοχή στο γνωμοδοτικό συμβούλιο του παγκόσμιου οργανισμού «World CSR Day» για την παγκόσμια ημέρας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, μετά από τιμητική πρόσκληση του ιδρυτή Dr. R. L. Bhatia. Taj Lands End, Mumbai, Iνδία, Φεβρουάριος 2014 «CSR: The Day After», Οργανισμός Γυναικών Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών Κερύνειας, Ημερίδα για την ΕΚΕ, Εγκωμή Κύπρου 20 Οκτωβρίου 2014

22 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ «ΕΚΕ: Φιλί Ζωής για τις Κοινωνίες & Επένδυση για Έξοδο από την Κρίση», ΕΞΠΡΕΣ, Aπρίλιος 2011 «EKE: Ανθρωποκεντρική η νέα επιχειρηματική τάση» FREE MONEY & SOFOKLEOUS.GR, Μάιος 2011 «Η ΕΚΕ ενταγμένη στο σύγχρονο Κοινωνικό Οικοδόμημα», ΛΕΥΚΩΜΑ για την ΕΚΕ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Ιούνιος 2011 «Ενθαρρυντικός ο Ρόλος των ΟΤΑ στις νέες περιβαλλοντικές επιταγές», ΑΤΤΙΚΗ PRESS, Iούνιος 2011 «Η ΕΚΕ οικονομικό εργαλείο των επιχειρήσεων» Capital.gr, Iούνιος 2011 «ΕΚΕ: Σχέσεις Αλληλεπίδρασης Επιχείρησης-Κοινωνίας», Οδηγός «DIAMONDS ΟΙ ΥΓΙΕΣΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ιούνιος 2011 «Οι Εταιρίες αλλάζουν στρατηγική» KEΡΔΟΣ, Ιούλιος 2011 «ΕΚΕ: Αναγκαιότητα για την Ανάπτυξη» ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ, Ιούλιος 2011 «Φιλί Ζωής για τις Κοινωνικές Ομάδες με κατάλληλο σχεδιασμό», NAYTEMΠOΡIKH, Νοέμβριος 2011 «ΕΚΕ και Κρίση: Με σύμμαχο την Υπευθυνότητα», euro2day.gr, 29 Νοεμβρίου 2011 «ΕΚΕ: Απάντηση στην Εντεινόμενη Κοινωνική Πίεση», ΚΕΡΔΟΣ, Δεκέμβριος 2011 «Η ΕΚΕ Κρίκος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας», ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Φεβρουάριος 2012 «Κοινωνικός Απολογισμός: Ο Καθρέπτης της Επιχείρησης», insurance daily, Μάιος 2012 Τοπική Υπηρεσία με Παγκόσμια Παρουσία: Πολιτικές ΕΚΕ: Νέα Φιλοσοφία στην CARGOTEC, LOGIC, Μάιος 2012 «H σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης», ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Νοέμβριος 2012 «ΕΚΕ επί Σκηνής», ΚΕΡΔΟΣ, Δεκέμβριος 2012 «Κοινωνική Αναγκαιότητα: Επαναπροσδιορισμός ΕΚΕ & Εκπαίδευση», ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Φεβρουάριος 2013 «EKE: Γένους Θηλυκού», MANAGER, Φεβρουάριος 2013 «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο DNA των ΜΜΕ», ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, Ιούλιος 2013 «Ασφαλιστικές εταιρείες: Παρέχοντας πρακτικές Ε.K.E», Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ, ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΕ, Ιούνιος 2014

23 EνδεικτικA ΑρθρA

24 ÚÈ Î 3 appleúèï Ô AÚıÚÔ «ΕΚΕ: Φιλί Ζωής για τις Κοινωνίες & Επένδυση για Έξοδο από την Κρίση» ΕΞΠΡΕΣ, Aπρίλιος 2011 Οι δράσεις και τα προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ουσιαστικά σχεδιάζονται µε στόχο τον άνθρωπο ΕΚΕ: «Φιλί ζωής» για τις κοινωνίες αλλά και επένδυση για έξοδο από την οικονοµική κρίση Ë Ó ÛÙ Û æˆìè Ë* A Ó Î È Ûˆ appleúˆùfiáóˆú ÁÈ Ù ÙÂÏ ٠35 ÚfiÓÈ ÎÔÈÓˆ- ÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Â ÔÌ Ó appleô - Ô Ó Î ÚÈÔ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙËÓ ÔÈ- ÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÂÓfiÙËÙ Î ıò Î È ÙËÓ ÏÏÂÈ Ë Ú ÛÙfiÙËÙ, ÁÁ Ô Ó Î È ÂappleËÚÂ Ô Ó ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È - Ó appleù ÍË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ ˆÓ. Ô ÈÛ ÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔappleÔÏÈÙÈÎfi ÔÈÎÔ fiìëì Û ÛÙËΠÛÂ Ó Û - ÛÙËÌ ÍÈÒÓ, ÙÔ ÔappleÔ Ô, appleúôê ÓÒ Î È ÂÎ ÙÔ appleôùâï ÛÌ ÙÔ, ÂÓ - appleô  ÙËÎÂ Ë appleèô Û ÓÂÙ Î È appleô- ÔÙÈÎ ÂappleÈÏÔÁ, Î ıò ÂÓ apple Ú- Í ÓıÚˆappleÔÎÂÓÙÚÈÎfi. È ÛÔ Ú ÙÔ Û Ó appleâèâ Â Ó È ÂÌÊ ÓÂ Î È ÙÈ ÈÒÓÔ Ì ÌÂ È ÊÔÚÂÙÈÎ ÂÎ- Ê ÓÛÂÈ Î È ÛÂ È ÊÔÚ appleâ. EÙ ÈÚÈÎ KÔÈÓˆÓÈÎ E ı ÓË (EKE) Ú ÂÙ È ˆ ÂÚÁ ÏÂ Ô ÙˆÓ Â- appleè ÂÈÚ ÛÂˆÓ Ó ÒÛÂÈ «ÊÈÏ ˆ» ÛÙÈ ÎÔÈÓˆÓ Â Î È Î Ùã Âapple ÎÙ ÛË ÛÙÔÓ ÓıÚˆappleÔ. È Ú ÛÂÈ Î È ÔÈ ÂÓ ÚÁÂÈÂ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ Û Ì ÏÏÔ Ó ÛÙËÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î È appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ËÙËÌ ÙˆÓ. È ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Â Ó È Ó ÎÔÌÌ ÙÈ ÙË ÎÔÈÓˆÓ Î È Ë appleôúâ ÙÔ ÂÍ ÚÙ Ù È applefi ÙÔ ÈÔ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û ÓÔÏÔ. Ù Ë Ì- Ê ÚÔÌË Û ÛË ÂappleÈ Â ÚËÛË Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ Û ÓfiÏÔ appleúôû ÈÔÚ - ÂÙ È Î È Î ıôú ÂÙ È Ì Û applefi ÙÈ Û ÓÙÂÙ ÁÌ Ó Πıâ ÂappleÔ Î È ÛÂ Û Ó ÛÌfi Ì ÙÔÓ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎfi ÙÔÌ fiappleô Ú ÛÙËÚÈÔappleÔÈÂ Ù È Ë ÂappleÈ Â ÚËÛË. Ó È Ó ÁÎË ÔÈ ÂappleÈ- ÂÈÚ ÛÂÈ Ó Ô Ó ÙËÓ Â ı ÓË ÙÔ apple Ó ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ Ì ÛË ÙÈ Í Â appleô Ë ÓıÚÒappleÈÓË Ê ÛË ÔÚ ÂÈ. ÂappleÈ ˆÍË ıâùèîòó appleúôû ÌˆÓ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ appleôïôáè- ÛÌÔ ÌappleÔÚÂ Ó Û Ì ÛÂÈ Ì ÓıÚˆappleÔÎÂÓÙÚÈÎ appleúôáú ÌÌ Ù, appleúôˆıòóù ÙËÓ ÍÈÔappleÚ appleâè ÙÔ ÙfiÌÔ, ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ ÙË ı ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ, ÂÓÈÛ Ô- ÓÙ ÙËÓ appleúôûù Û ÙÔ appleâúè Ï- ÏÔÓÙÔ, appleúôˆıòóù ÙÔÓ appleôïèùè- ÛÌfi Î È Ó ÂÈÎÓ ÔÓÙ ÙÔ appleôïèùè- ÛÙÈÎfi appleâú ÁÚ ÌÌ ÛÙÔ ÔappleÔ Ô ÎÈ- ÓÔ ÓÙ È Î È ÚÔ Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÔÌ Â, Û Ì ÏÏÔÓÙ ÂÓÙ ÏÂÈ ÛÙË ÂÏÙ ˆÛË ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ appleôùâ- Ï ÛÌ ÙÔ. appleúôáú ÌÌ Ù Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ Ó Ô Ó appleôï - È ÛÙ ÙË ÂÊ ÚÌÔÁ Î È Ó Ó - appleù ÛÛÔÓÙ È ÛÙÔ ÂÚÁ ÛÈ Îfi appleâúè- ÏÏÔÓ, ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙË ÂappleÈ ÂÈÚË- Ì ÙÈÎ ËıÈÎ Î È ÙË ÂÙ ÈÚÈÎ È Î ÚÓËÛË, ÛÙËÓ Ó appleù ÍË ÙˆÓ Û ÛÂˆÓ Ì ÙÔ appleâï ÙÂ, Ì ÙÔ ÌÂÙfi Ô Î È ÙÔ appleúôìëıâ - Ù, ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙË appleúôûù Û ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ Î È Û ÓÔÏÈÎ ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ appleúô- ÛÊÔÚ. Ó È ÂÌÊ Ó fiùè Ë Û Á- ÚÔÓË È ÌÔÚÊÒÓÂÙ È Î È Â- appleè Ú Â ÂÙ È Ì ÛÙfi Ô ÙËÓ appleúô- ÛÙÈı ÌÂÓË Í ÙfiÛÔ ÛÙËÓ È ÈˆÙÈ- Î. Ó ÛÙ Û æˆìè Ë Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙÔÓ Û Â È ÛÌfi Î È ÙËÓ ÏÔappleÔ Ë- ÛË ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÁÈ ÙËÓ Ó ÂÈÍË ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ appleúôûòappleô ÂappleÈ ÂÈÚ - ÛˆÓ, ÊÔÚ ˆÓ Î È ÙfiÌˆÓ Î ËÌfiÛÈ ÂappleÈ Â ÚËÛË fiûô Î È ÛÙÔ appleô ÎÙÂ, ÛÙÔ ÔappleÔ Ô appleâ ı ÓÔÓÙ È Ù appleúôáú ÌÌ Ù. ÓÙ ÔÙÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË appleôùâïâ ÙÔ ÓÙ ÔÙÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË Î È ÙËÓ Â- Ù ÈÚÈÎ Ê ÌË, ÏÏ Î È Âapple Ó ÛË ÁÈ ÙËÓ ÂÈÊfiÚÔ Ó appleù ÍË. ÂappleÈ-  ÚËÛË appleô ÂappleÂÓ ÂÈ ÛÂ Ú ÛÂÈ ÓÙÈÏ Ì - ÓÂÙ È Û ÓÂÈ ËÙ ÙÔÓ ÚfiÏÔ appleô ÙË Ó ÏÔÁ ˆ - appleâ ı ÓË ÂÙ ÈÚ ÙfiÛÔ apple Ó ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂappleÈ ÂÈÚË- Ì ÙÈÎ ÙË ÂÈÎfiÓ Î È Ê - ÌË fiûô Î Ú ˆ apple Ó ÓÙÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û ÓÔÏÔ Ì ÙÔ ÔappleÔ Ô Û Ó apple Ú ÂÈ Î È Û ÏÏÂÈÙÔ ÚÁÂ.  ÔÌ ÓÔ fiùè Ë ÔÈÎÔ- ÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË ÂÈ apple Óˆ apple fiï Û ÚÂÛÙ ÛÔ- Ú ÔÏÔÁÈÎ Û Ó appleâèâ, ÛÙfi Ô ÙˆÓ appleúô- ÁÚ ÌÌ ÙˆÓ Â Ó È Ë Î Ï Ë Û Ó ÈÛıËÌ ÙÈÎÒÓ Ó ÁÎÒÓ, Î ıò fiï applefi ÂΠÍÂÎÈÓÔ Ó. È ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÔÌ - Â Ô Ó Ó ÁÎË applefi ÊÚÔÓÙ Î È appleôûù ÚÈÍË, ÙÒÚ appleâúèûûfiùâ- ÚÔ applefi appleôù Î È Â Ò Â Ó È apple Ú - ÙËÙÔ Ë ÂappleÈ Â ÚËÛË Ó ÙËÓ appleúôûê - ÚÂÈ Ì ÙÔ appleúfiáú ÌÌ EKE appleô - ÂÈ Î Ù ÚÙ ÛÂÈ. Ô ÎÂÓfi appleô ÈÛı ÓÂÙ È Î ıâ - ÙÔÌÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÔÌ ÏfiÁˆ ÙË apple Ú Ô Û appleôïèùèî, ÎÔÈÓˆÓÈ- Î Î È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË È ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÔÌ Â Ô Ó Ó ÁÎË applefi ÊÚÔÓÙ Î È appleôûù ÚÈÍË, appleô ÌappleÔÚÂ Ó appleúôûê ÚÂÈ Ó appleúfiáú ÌÌ ÎÔÈÓˆÓÈÎ Â ı ÓË Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ Ó Î Ï ÊıÂ, ÛÂ Ó ÛËÌ ÓÙÈÎfi ıìfi, ÌÂ Ú ÛÂÈ, Ì ٠ÙÔÈÔ ÙÚfiappleÔ ÒÛÙÂ Ë ÂÈÎfi- Ó ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ apple Ó ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ Ó Â Ó È ÙÔ Û Ìapple - Ú ÛÙ ÙË, ÙÔ Û ÓÔ ÔÈapplefiÚÔ Î È ÙÔ Û Ó ÓıÚÒappleÔ. È Ú ÛÂÈ Î È Ù appleúôáú ÌÌ Ù ÁÈ Ó Â Ó È appleôùâïâûì ÙÈÎ Î È Ô ÛÈ ÛÙÈÎ Û Â È ÔÓÙ È Ì ÛÙfi Ô ÙÔÓ ÓıÚˆappleÔ, ˆ Ê ÚÔÓÙ appleôïï Î È appleôèî Ï ÎÔÈ- ÓˆÓÈÔ ÔÏÔÁÈÎ Ù Ùfi- ÙËÙÂ, appleô ÂÓÙ ÛÛÂÙ È Û Πıâ appleâú appleùˆûë Û appleôï- Ï Î È appleôèî Ï ÎÔÈÓˆÓÈ- Î ÔÌ Â. ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÂÓfi appleúôáú ÌÌ ÙÔ Â - Ó È Ó ÁÎË appleï ÔÓ Ó Ô- ÌÂ Ù È Ì ÛË ÙÔÓ Û Ó- ÛÌfi ÙˆÓ Ú ÎÙËÚÈ- ÛÙÈÎÒÓ Î È ÂÈ ÈÎfiÙÂÚ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ó apple - Ú ÛÙ ÛÂˆÓ appleô ÂÈ Î - ıâ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÔÌ.  Πıâ appleâú appleùˆûë Ë ÂappleÈÏ ÁÂÈ ˆ ÛÙfi Ô Û - ÁÎÂÎÚÈÌ Ó ÔÌ Â (Ì appleâúèûûfiùâúâ ). È Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÂÈ appleô ÔÙÈÎ Ó appleúfi- ÁÚ ÌÌ Î È ÁÈ Ó ÈÎ ÓÔappleÔÈ- ËıÂ Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÔÌ ÔÊ - ÏÂÈ Ó Û ÛÙ ÙÈ È È ÈÙÂÚfiÙËÙ ÙË Î È Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÈ ÙÈ Ú - ÛÂÈ ÙË Ì ÛË Ù Ú ÎÙËÚÈÛÙÈ- Î ÙË. appleâ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ú ÛÂ- ˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ ˆÓ È ÊÔÚÔappleÔÈÔ ÓÙ È Ó ÏÔÁ ÌÂ Ù È ÈÔÛ ÁÎÚ ÛÈ Î ÙÔ Ú ÎÙËÚÈ- ÛÙÈÎ, ÙÈ ÙÔappleÈÎ ÎÔÈÓˆÓ Â ÛÙÈ Ô- appleô  apple ÁÔÓÙ È Î È Ú ÛÙËÚÈÔappleÔÈÔ ÓÙ È, Ù ÛÙÂÚÂfiÙ apple, ÙÈ - Í Â, Ù ıë Î È Ù ıèì, ÙË ÓÔÔ- ÙÚÔapple, ÙÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎ ÙÔ Î Ù ÔÏ, ÏÏ ÎfiÌË Î È ÙËÓ ÂappleÔ appleô È Ó Ô Ó (apple.. ÃÚÈÛÙÔ ÁÂÓÓ, ÓÔÈÍË, Û, Î - ÏÔÎ ÚÈ Î.Ïapple.). ÌappleÚ ÍË È ÈˆÙÈÎÔ Î È ËÌfiÛÈÔ ÊÔÚ : «ÈÛ ÂÓ ÙË ÂÓÒÛÂÈ» µ ÛÈÎ Í ÛÙËÓ appleôùâïâ Ë Û Ó ÚÁÂÈ ËÌfiÛÈÔ Î È È ÈˆÙÈ- ÎÔ ÙÔÌ ÁÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÎÔÈÓˆ- Ó. ÎÚ ÙÈÎfi ÌË ÓÈÛÌfi ı ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó Â Ó È appleèô  ÏÈÎÙÔ ÁÈ Ó ÂÍ appleëúâùëıâ Ô ÈÔ appleúô- ÎÂÈÌ ÓÔ Ó ÛÙÚ ÂÈ ÙÔ ÂÓ È Ê - ÚÔÓ ÙˆÓ È ÈˆÙÈÎÒÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ Û ı Ì Ù appleô ÊÔÚÔ Ó ÏÏ Î È ˆÊÂÏÔ Ó Î È ÙÔ Ô. Û ÛË Ù Â Ó È ÌÊ ÚÔÌË. appleúô- ÁÚ ÌÌ Ù ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛˆÓ, Î Ú ˆ fiù Ó Û ÔÓÙ È ÛÙË Û - ÌappleÚ ÍË, Î Ù ÏÏÔ Á ÛÙ Û - ÓÂÚÁ Û È ÈˆÙÈÎÔ Î È ËÌfiÛÈÔ ÙÔÌ, appleôùâïô Ó Ì Ú appleô Ù ÈÚÈ ÂÈ ÛÙÔ Û Á ÚÔÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û ÛÙËÌ. µ ÔÓÙ Ì ÙÔ «Ë ÈÛ ÂÓ ÙË Â- ÓÒÛÂÈ», Û Πıâ Ú ÛË ı appleú appleâè Ó ÂÌappleÏ ÎÔÓÙ È È ÊÔÚ Ì ÚË, apple.. Ë ÂappleÈ Â ÚËÛË, Ô ÌÔ ÊÔÚ ÛÙÔÓ ÔappleÔ Ô Ú ÛÙËÚÈÔappleÔÈ ٠È, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÔÌ Â appleô ÂÓÂÚÁÔ Ó Ì Û Û ÙfiÓ. - ıâ ÂÌappleÏÂÎfiÌÂÓÔ Ì ÚÔ ÂappleÈ ËÙ Î - Ï Ë Ó ÁÎÒÓ, Ë ÔappleÔ Âapple Ú ÂÙ È ÌÂ È ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiappleÔ... Ë ÂappleÈ-  ÚËÛË È ÊËÌ ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ - ÛÙfi Ô appleúô fióù appleëúâû  (Ì ÌÂÛÔ Î È ÌÌÂÛÔ ÙÚfiappleÔ), Ô - ÌÔ ÊÔÚ appleúô ÏÏÂÙ È ÎÈ ÂappleÈ- ÂÈÎÓ ÂÈ ÚÁÔ, ÔÈ ÔÌ Â ÂÎÊÚ Ô- ÓÙ È, ËÌÈÔ ÚÁÔ Ó Î È ÁˆÁÔ - ÓÙ È. Ó È appleúô fiêâïô fiïˆó Ó appleúôî ÏÔ ÌÂ Î È Ó appleâú Ûapple Ô - Ì appleâúèûûfiùâúâ Û ÓÂÚÁ Û Â ÙÔ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎÔ ÎfiÛÌÔ Ì ÊÔ- Ú ÙÔappleÈÎÔ Î È appleâúùôappleèîô. Ê ÛÙ Ù Ô È ÈˆÙÈÎfi ÙÔÌ ÂÓ appleôî ıèûù ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈ- ÎÔ ÎÚ ÙÔ ÏÏ appleô ÂÈÎÓ ÂÙ È, Ì ÙËÓ Î Ù ÏÏËÏË ÛÙÚ ÙËÁÈÎ, ÛappleÔ Ô. appleôùâïâ appleï ÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ Ó ÁÎ ÈfiÙËÙ appleôùâïâ Ó ÁÎ ÈfiÙËÙ ÁÈ Ù Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Â ÔÌ Ó ÒÛÙÂ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ˆ ÛÈÎfi Ì ÛÔ ÂÙ ÈÚÈÎ ÛÙÚ ÙËÁÈ- Î ÛÙ ÂappleÈ ÂÈÚËÛÈ Î Û È ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛˆÓ. Ú fiïô appleô Ë appleâúèîôapple ÙˆÓ apple ÓÒÓ Â Ó È Ë appleôïèùèî appleô - ÎÔÏÔ ıô Ó appleôïï ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË È ÁÚ ÊfiÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Û ÁÎ Ú, Ë ÂÙ ÈÚÈ- Î ÎÔÈÓˆÓÈÎ Â ı ÓË, Û fiïâ ÙÈ appleúô Ó ÊÂÚfiÌÂÓ ÂÎÊ ÓÛÂÈ ÙË, Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ Ó ÂÓÙ ıâ ÛÙÔ ÂÙ ÈÚÈÎfi DNA, ÎfiÌË Î È fiù Ó - apple ÈÙÂ Ù È Ô Âapple Ó appleúôû ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ È ÊËÌÈÛÙÈÎÔ budget. appleúôû È fiìâóë Í Â Ó È fi È ÌfiÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÏÏ Î È ÂÌappleÔÚÈ- Î. ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ appleâ ı Ófi- ÙËÙ ÓÙ Ì ÂÙ È fiù Ó appleôîù ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ appleô Ô. appleâú Ô Ô ÙË Ó ÛÊ ÏÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË Ì Ú Û ÓÈÛÙ ÙËÓ Â- Ù ÈÚÈÎ appleâ ı ÓfiÙËÙ appleèô ÓÙÔÓË applefi appleôù, ˆ apple Ú ÙËÙË ÁÈ ÙËÓ appleúôôappleùèî ȈÛÈÌfiÙËÙ ÙË ÎÔÈ- ÓˆÓ Î È ÙË È ÙË ÂappleÈ Â ÚË- ÛË. Ù Ë ÓÂ Ú ÏÁÈÎ Î Ìapple ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ ÂappleÈÙ ÛÛÂÈ ÙË Û Ì- ÔÏ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ÛÙË ÈÒÛÈ- ÌË Ó appleù ÍË Î È Ì ÏÈÛÙ ÔÓÙ appleúôáú ÌÌ Ù appleô Ô Ó ÔÚ - ÔÓÙ ÛÙÔ Ì ÏÏÔÓ Î È fi È Î ÙÈ Â - Î ÈÚÈ Îfi Î È ÂappleÔ ÈÎfi. Ùfi ÛËÌ - ÓÂÈ fiùè Ë Î ıâ Ú ÛË Â Ó È - Ó appleôùâïâûì ÙÈÎfi Ó ÓÙÈÌÂÙˆapple Â- Ù È ˆ Ë «ÛappleÈÚ ÓË» ÁÈ appleâúèûù - ÛÈ Î ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙˆÓ appleúô ÏË- Ì ÙˆÓ. È appleôûapple ÛÌ ÙÈÎ Î È ÏÏ ÊÔÚ Ûapple Û̈ ÈÎ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÙ ÈÚÈÒÓ ÂÓ ÓÔ Ó Ï ÛÂÈ Î È Û - ÊÒ ÂÓ appleôùâïô Ó appleúôûêôú appleúô ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û ÓÔÏÔ. ÃÚÂÈ - ÂÙ È ÛÔ Ú ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË. appleúôáú ÌÌ Ù Ó ÂÌappleÂÚÈ Ô Ó ÙËÓ appleúôôappleùèî ÙË Û Ó ÂÈ Î È Ó appleôùâïô Ó ÙË ıâú appleâ ÙÈÎ Áˆ- Á ÁÈ Î ıâ Û Ó appleâè appleô ÂappleÈÊ - ÚÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË. ÂÓ appleúôûê ÚÂÙ È ÁÈ appleúfiûî ÈÚË Ú ÛË Î È ÂÓ appleôê - Û ÂÙ È ÁÚ ÁÔÚ Î È ÌÂÛ. ÙË Ó ÂÎ ÂÙ Ú - ÎÙËÚ ÂÙ È applefi ÔÚÁ ÓˆÌ ÓÂ Î È Î Ú ˆ È ÚÔÓÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ appleúô ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ, ÙÔÓ appleôïèùèûìfi, ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ, ÙÔ Î Ù Ó ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, ÙÔ ÌÂÙfi Ô, ÙÔ ÂÚÁ - ÔÌ ÓÔ, ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÂappleÈ-  ÚËÛË, ÙËÓ appleôïèùâ, Ì ÛÙfi Ô ÙËÓ appleúôûùèı ÌÂÓË Í ÙfiÛÔ ÛÙËÓ È ÙËÓ ÂÙ ÈÚ fiûô Î È ÛÙÔ - appleô ÎÙÂ, ÛÙÔ ÔappleÔ Ô appleâ ı - ÓÔÓÙ È Ù ÔÈ Ú ÛÂÈ. Û Á- ÚÔÓË Â Ó È Âapple Ó ÛË Ì - appleù appleôùâï ÛÌ Ù Î È fi È appleï - Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÍÔ Ô. ÌÂÚ, appleâúèûûfiùâúô applefi appleôù, Â Ó È Ó ÁÎË ÔÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Ó appleúôû Ó ÙÔÏ ÔÓÙ È ÛÙËÓ ÊÔÌÔ ˆ- ÛË ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ ÙÔ ÚfiÏÔ appleúôûê ÚÔÓÙ Ô ÛÈ ÛÙÈÎ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ Î È Î Ù Âapple ÎÙ ÛË ÛÙÔÓ ÓıÚˆappleÔ. È ÌËÓ ÍÂ Ó ÌÂ, ÔÈ Ú ÛÂÈ Û Â È ÔÓÙ È applefi ÙÔÓ ÓıÚˆappleÔ ÁÈ ÙÔÓ ÓıÚˆappleÔ. * Î. Ó ÛÙ Û æˆìè Ë Â Ó È PhD, appleúfiâ ÚÔ APSON Ù ÈÚ ÔÈÓˆÓÈÎ ı ÓË

25 EÙ ÈÚÈÎ ÔÈÓˆÓÈÎ ı ÓË «ΕΚΕ: Απάντηση στην Εντεινόμενη Κοινωνική Πίεση» ΚΕΡΔΟΣ, Δεκέμβριος 2011 ƒø Δƒπ ª Ã π π π ªμ π Ãøƒ À π π, Δƒ Δ π π ƒ ÂÙ ÈÚÈÎ Â ı ÓË, apple ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓË ÎÔÈÓˆÓÈÎ apple ÂÛË apple Í ˆÛË ÙÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ ÍÈÒÓ, ÎÏÔ- ÓÈÛÌfi ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ ÔÈÎÔ ÔÌ Ì ÙÔ, ÔÈ- ÎÔÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË Δ ÛÈÎfiÙÂÚ Ú - ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ apple ÚfiÓÙÔ, appleô Ô ËÁÔ Ó Û Âapple Ó appleúôû ÈÔÚÈÛÌfi ÂÎ ıâìâï ˆÓ Î È ÁÂÓÓÔ Ó ÙËÓ Ó ÁÎ ÈfiÙËÙ ÙÔ ÓıÚˆappleÔÎÂÓÙÚÈÛÌÔ. ÓıÚˆappleÔÎÂÓÙÚÈÛÌfi ÂÈ ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ Ó Ï Ì ÓÂÈ ÒÚ ÛÂ Û ÓÂÈ ÛÂÈ, ÛÙÚ ÙËÁÈÎ Î È ÚÁ Î È appleúôù ÛÛÂÈ ˆ - ÌÔÓ ÈÎ Ûˆ - È ÍÔ Ô ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÏÏËÏÂÁÁ Ë. ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÏÏËÏÂÁÁ Ë apple ÚÓÂÈ È - ÊÔÚ ÌÔÚÊ, ÂÎ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ë appleèô Û Á ÚÔÓË Î È appleôùâïâûì ÙÈÎ Â Ó È Ë Ù ÈÚÈÎ ÔÈÓˆÓÈÎ ı ÓË. appleè ÂÈÚ - ÛÂÈ, ÊÔÚÂ Î È ÙÔÌ, ÏÔappleÔÈÒÓÙ ÛÙÔ Â Ì ÓÂ Ú ÛÂÈ Î È appleú ÎÙÈÎ, Ó ÂÈÎÓ Ô Ó ÙÔ ÏÏËÏ ÁÁ fi ÙÔ appleúfiûˆappleô ˆ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ Û Ìapple Ú ÛÙ - ÙÂ. È ÈÎfiÙÂÚ ÁÈ ÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Â - Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ Ë ÏÏ Á ÙË ÂappleÈ ÂÈÚËÌ - ÙÈÎ ÊÈÏÔÛÔÊ,  ÔÌ ÓÔ fiùè Ë ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁ Ì Û applefi Ó Ó Ô appleï ÛÈÔ ÂappleÈ- ÂÈÚ Ó, appleô ÂappleÈÙ ÛÛÂÈ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË Âapple - ÂÈÍË appleâ ı ÓfiÙËÙ Î È È Ê ÓÂÈ, ı Ê ÚÂÈ Î È appleèô ÎÔÓÙ ÙÔ ÙÔ ÎÔÈÓfi Î È ı È ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ó Ó ıâùèîfi Ú ÎÙ - Ú. Δ ÙÂÏ ٠ÚfiÓÈ, appleâúèûûfiùâúô apple fi,ùè apple Ï ÈfiÙÂÚ, Ë ÍËÛË ÙˆÓ ÎÂÚ ÒÓ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ÏÏ Î È Ë Û ÓÂÈ Ë- ÙÔappleÔ ËÛË ÙË ÂappleÈ Ú ÓÛË ÙÔ Ê ÛÈÎÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ Ô ËÁÔ Ó fiïô Î È appleâúèû- ÛfiÙÂÚ applefi Ù ÛÙË È ÓÔÌ ÙÔ ÏÂ- ÁfiÌÂÓÔ «ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ», Ì ÏÏ ÏfiÁÈ, ÛÙË Ï Ë ÙË ( Ù appleë ) «ÎÔÈ- ÓˆÓÈÎ ÂÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ».  - Ó È, Î Ù appleôïïô, Ë apple ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓË ÎÔÈÓˆÓÈÎ apple ÂÛË. π ºπ ƒø I, apple ÓÙÚ ÔÓÙ ÙÈ Ó ÁÎÂ ÙˆÓ ÂÌappleÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ Ï ÛÈ- ˆÙ ÔÓÙ fiïôè fiêâïô,  Ù Ùfi  - Ó È ËıÈÎfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi,  ÙÂ Â Ó È ÌÂÛÔ, ÌÌÂÛÔ, Ì ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌÔ Ú appleúfiıâûìô.  ÔÌ ÓÔ fiùè ÙÔ ÎÔÈ- ÓˆÓÈÎfi ÎÚ ÙÔ Ú ÛÎÂÙ È applefi Î Ù ÚÚ - ÛË Î È appleâúèûûfiùâúô applefi appleôù ÔÈ ÎÔÈÓˆ- ÓÈÎ ÔÌ Â Ô Ó Ó ÁÎË Ó ÈÛı ÓÔ- ÓÙ È fiùè Î appleôèô ÙÔ ÊÚÔÓÙ ÂÈ, ÙÈ appleâ- ÚÈÛÛfiÙÂÚ ÊÔÚ Î È ÔÈ appleúôûê ÚÔÓÙ ÏÏ Î È ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ appleô ÎÙ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙËÓ appleúôûï Ì ÓÔ Ó ˆ ÊÈÏ ÓıÚˆapple., fiìˆ, ÂÓ Â Ó È ÊÈÏ ÓıÚˆapple, Ô ÙÂ Û ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙË ÓÔÌÔıÂ- Û, ÂÌappleÔÚÈÎ ÔÚËÁ ËÌfiÛÈÂ Û - ÛÂÈ. Ó È Âapple Ó ÛË ÛÙËÓ ÍÈÔappleÈÛÙ Î È ÙËÓ ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË, È Ê ÓÂÈ Î È Û - Δ Δ π æøªπ Δ Δ ÀΔ π à π, ƒπ Δ ƒ,δπ π Δ ƒ, À Δø ƒ ø Δø πã πƒ ø π À π Δ π Δ πμ ƒà Δ À ºÀ π À ƒπμ Δ À π ƒπ Δ ƒ ÀΔ Δ π ª Δ À ª À «π ø π À ª ƒπ ª Δ», ª π, Δ æ Δ ( ΔÀ ) «π ø π π πδ Àƒ π» ÓÂ È ÏÂÎÙÈÎfiÙËÙ, Û Ó ÚÙËÛË ÍÈÒÓ Î È ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÛÙÚ ÙËÁÈÎ Î È - ÓÂÈ ÌÊ ÛË Û fi,ùè ËÌÈÔ ÚÁ appleúôûùèı ÌÂÓË Í Î È Ì ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌË appleúôôappleùèî. appleôùâïâ Â Ò Î È Î appleôè ÚfiÓÈ ÛÙÚ ÙËÁÈÎfi ÛÙfi Ô ÁÈ Ó Ó ÔÏÔ Ó Î È ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ ÚÈıÌfi ÂappleÈ ÂÈÚ ÛˆÓ, ÂÓÒ Ù ÎÂÊ Ï È appleô È Ù ıâóù È fi È ÌfiÓÔ ı appleú appleâè Ó Â Ó È ÚÎÂÙ, ÏÏ Î È Ó appleô Ô Ó fiûô ÙÔ Ó ÙfiÓ appleâúèûûfiùâ- ÚÔ. ª Û applefi ÙËÓ ÔÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ, ÏÏ Î È Ë ÎÔÈÓˆÓ ÛÙÔ Û ÓÔÏÔ, ÌappleÔ- ÚÔ Ó Ó ÂÍÂÏ ÛÛÂÙ È Î È Ó appleúôô  ÂÈ, ÂÓÒ ÔÏÔ Ó Î È appleâúèûûfiùâúâ ÂappleÈ ÂÈÚ - ÛÂÈ ÓÙÈÏ Ì ÓÔÓÙ È fiùè Ô ÚfiÏÔ ÙÔ ÂÓ Â Ó È appleï Î È ÌfiÓÔ Ë Ú appleúfiıâ- ÛÌË ÌÂÁÈÛÙÔappleÔ ËÛË ÙÔ Î Ú Ô, ÏÏ Ë Ú ÛË ÙÔ Ì Û ÛÂ Ó ÁÈ appleâúè Ï- ÏÔÓ, appleúôîâèì ÓÔ Ó ÎÂÚ ÛÔ Ó ÙËÓ ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË Î È ÙË ÛÙ ÚÈÍË ÙÔ ÎÔÈÓˆ- ÓÈÎÔ Û ÓfiÏÔ, ÙˆÓ ÌÂÙfi ˆÓ, ÙˆÓ ÂÚÁ - ÔÌ ÓˆÓ Î È ÙˆÓ Û ÓÂÚÁ ÙÒÓ ÙÔ. È Ó Â Ó È appleâèûùèî Ë ÂÙ ÈÚÈÎ ÎÔÈÓˆ- ÓÈÎ Â ı ÓË, appleú appleâè Ë ÂÙ ÈÚÂ Ó ÂappleÈ- ÂÈÎÓ ÂÈ Ì ÈÛÔÚÚÔappleËÌ ÓË Û ÌappleÂÚÈÊÔ- Ú Û fiïô ÙÔ ÙÔÌ ÙË Ú ÛÙËÚÈfi- ÙËÙ ÙË, Ì ÙËÓ ÓÓÔÈ fiùè ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó ÂappleÈÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙËÓ Â ÈÛıËÛ ÙË ÛÂ Ó Ó ÙÔÌ, apple.. ÛÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ Î È Ù Ùfi ÚÔÓ Ó Î Ù apple Ù ÂÚÁ ÙÈÎ ÈÎ È- ÒÌ Ù, Ó ÂÍ apple Ù appleâï ÙÂ, Û ÓÂÚÁ ÙÂ, ÙÔ ËÌfiÛÈÔ Ó apple Ú ÓÂÈ ÙÔ Ófi- ÌÔ. Δ ÙÔÈ Ê ÈÓfiÌÂÓ Â Ó È, ÛÙ - Ò, Û ÓfiÙ Ù Î È appleôûîôappleô Ó ÛÙËÓ appleúô ÔÏ ÙÔ Î ÏÔ appleúôûòappleô ÙË ÂÙ È- Ú ÛÂ Ó Ó ÙÔÌ Î È ÙËÓ applefiîú Ë ÙˆÓ appleú ÎÙÈÎÒÓ ÙË ÛÂ Ó Ó ÏÏÔ appleô, Ô ÛÈ ÛÙÈÎ, ÚËÌ ÙÔ ÔÙ ÙÔÓ appleúòùô. π à ƒ π ÂÓ ÏÔappleÔÈÂ Ù È appleôîïâèûùèî Ì ÔÚËÁ. ÔÚËÁ appleôùâïâ Ó ÂÚÁ - ÏÂ Ô Ì Û ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÛÙÚ ÙËÁÈÎ Î È ÏÔappleÔ ËÛË Ó ÂÈÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ appleúô- ÛÒappleÔ ÊÔÚ ˆÓ, ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ Î È Ùfi- ̈Ó, ÏÏ Î È ÔÌ ÏÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ Û - ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ Ì ÙÈ ÙÔappleÈÎ ÎÔÈÓˆÓ Â. ÔÚËÁ appleôùâïâ Ì Î- ÊÚ ÛË ÙÔ appleô Ù ÙÂÏ ٠ÚfiÓÈ ÔÓÔÌ Ô Ì ٠ÈÚÈÎ ÔÈÓˆÓÈÎ ı - ÓË. ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ ÂÓ ÚÁÂÈÂ, applefi ÙËÓ appleïâ Ú ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛˆÓ, appleô appleô- ÛÎÔappleÔ Ó ÛÙËÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÎÔÈÓˆÓÈ- ÎÒÓ, appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ, appleôïèùèûùèîòó Î È ÏÏˆÓ ıâì ÙˆÓ, ÏÏ Ù Ùfi ÚÔÓ Î È ÛÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î appleúô ÔÏ ÙË È ÙË ÂappleÈ Â ÚËÛË. Ó È ÏÔÈapplefiÓ Ì È ÈÎ Û ÌÂ Ô «ÓÈÎËÙ»: ΔÔÓ ÂÓÈ- Û Ì ÓÔ ÊÔÚ, Ô ÔappleÔ Ô ÓÙÏ applefi- ÚÔ ÁÈ ÙËÓ Âapple Ù ÍË ÙˆÓ ÛÙfi ˆÓ ÙÔ Î È ÙË ÔÚËÁfi ÂappleÈ Â ÚËÛË Ë ÔappleÔ ÂÓÈ- Û ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi appleúôê Ï ÙË. ÔÚËÁ ˆ ÂÚÁ ÏÂ Ô Â Ó È Ó ÙÚfiappleÔ apple ÚÂÍËÁËÌ ÓÔ, apple ÚÂÚÌËÓÂ Ì - ÓÔ ÎÈ ÂÓÙ ÏÂÈ apple Úˆ ËÌ ÓÔ. ÛÊ ÏÒ, Ì ÎÔÈÓÔappleÔ ËÛË ÂÓfi ÔÚËÁÈÎÔ appleúô- ÁÚ ÌÌ ÙÔ ÂÓ Î ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ appleúôûêôú appleô Ùfi Û ÓÂapple ÁÂÙ È. È appleô ÎÙ ÙÔ ÈÙ Ì ÙÔ ÁÈ ÔÚËÁ, appleôï Û Ó, ÙË ıâˆúô Ó Âapple ÈÙÂ. È ÈÙÔ ÓÙ ÔÚËÁ appleôï Û Ó ÙËÓ ÂÎÏ Ì ÓÔ Ó ˆ Î Ï Ë Ì appleúôûˆúè- Ó Ó ÁÎË ÂΠψÛË Ì appleâúèôúè- ÛÌ ÓË ÚÔÓÈÎ È ÚÎÂÈ. ÈfiÙÈ Ù fiappleôè ÔÊ ÏË ÙË Â Ó È appleúôûˆúèó Î È apple ÚÔ È- Î, Û ÓÙ ıâûë Ì ÙÈ Ú ÛÂÈ appleô Ù ÔÊ ÏË ÙÔ È ÚÎÔ Ó Î È Î ÚappleÔ- ÊÔÚÔ Ó Ì ÌÊ ÚÔÌ Û ıô Úfi- ÓÔ appleôùâï ÛÌ Ù. Î È ÔÚËÁ appleôùâïô Ó Ô È ÎÚÈÙ, È ÊÔÚÂÙÈÎ ÓÓÔÈÂ, ÊÔ Ë È ˆÚ ÂÙ È applefi ÙËÓ ÓÙ appleô ÔÙÈÎ ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË ÔÚË- Á, Ë ÔappleÔ, fiappleˆ Ù ÓÔÂ Ù È ÛÙÔ Û Á ÚÔÓÔ ÂappleÈ ÂÈÚ Ó, ËÏ ˆ Ì Ù - ÎÙÈÎ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÛÙÚ ÙËÁÈÎ, appleô- Ï appleâè ÛÙËÓ apple Ú ÁˆÁ ÂÓfi ÌÔÈ Ô ÔÊ ÏÔ ÙfiÛÔ ÁÈ ÙËÓ ÂÙ ÈÚ fiûô Î È ÁÈ ÙÔÓ ÔÚËÁÔ ÌÂÓÔ. ÔÚËÁ appleôùâ- ÏÂ Ó ÂÍ ÈÚÂÙÈÎfi Ì ÛÔ Ó appleù ÍË Ë- ÌÔÛ ˆÓ Û ÛˆÓ.  fi,ùè ÊÔÚ fiìˆ ÛÙ Ì ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌ ÔÊ ÏË, ÛÙÔ Ù ÛÈÌÔ Û ÛÂˆÓ ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÂÌappleÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÌÂ- ÚÒÓ ( ÈÔ ÎËÛË, ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ, ÂappleÈ Â - ÚËÛË, appleúôìëıâ ÙÒÓ, ÙÔappleÈÎ ÎÔÈÓˆ- Ó, ÊÔÚ ˆÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ ˆÓ Î.Ïapple.) Â Ó È Ó appleôùâïâûì ÙÈÎ. ÀappleËÚÂÙÔ ÌÂ Î È ÛÙËÚÈ fiì ÛÙ Û ÛÈ- Î È Â Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁ  ÙË ÓıÚÒappleÈ- ÓË Ê ÛË ÛÙÔ ÙÔÓfiËÙÔ. Ù appleô apple Ú ÁÎˆÓ ÛÙËÎ Ó Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÔÈ- ÎÔ fiìëûë ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ. ÎÏÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ıâìâï ˆÓ ÙÔ Û Á ÚÔÓÔ ÙÔ ÔÈÎÔ ÔÌ Ì ÙÔ, Ì ÙË ÌÔÚÊ ÙË «ÎÚ ÛË», ÂappleÈÛËÌ ÓÂÈ ÙËÓ appleôì ÎÚ ÓÛË Î È ÛËÌ ÙÔ ÔÙ ÙËÓ Ó ÁÎ ÈfiÙËÙ ÂappleÈÛÙÚÔÊ Ì ÛÙÔÓ ÓıÚˆappleÔÎÂÓÙÚÈÛÌfi. Ù Ë ıâòúëûë appleúôùâ ÓÂÈ ˆ Ï ÛË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÏÏË- ÏÂÁÁ Ë, Í Î È Û Ó ÛıËÌ appleô ÂÓ apple Ú ÂÈ ÛÙËÓ ÓıÚÒappleÈÓË Ê ÛË, Ë ÔappleÔ ÛÙË Û Á ÚÔÓË ÂappleÔ ÌÂÙ ÌÔÚÊÒÓÂÙ È ÛÂ, ÛÙÔ Â ÔÓÙ ÛÙË ËÌÈÔ ÚÁ Î È ÏÔappleÔ ËÛË project Ì Û applefi ÙÈ ÛÙÔÈ ÂÈÒ ÂÈ appleï ÔÓ Ó ÁÎÂ ÙˆÓ ÙÔappleÈ- ÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ ˆÓ. Î Ú Ó ÛÙ Û æˆìè Ë Â Ó È appleúfiâ ÚÔ ÙË Apson EKE KEP O μμ Δ 3 ªμƒπ À

26 «H Σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Νοέμβριος 2012

27 «EKE: Γένους Θηλυκού» MANAGER, Φεβρουάριος 2013

28 Αριστοτέλους 22, Πολιτεία Τηλ. (+30)

e-magazine FRANCHISEE FOCUS

e-magazine FRANCHISEE FOCUS e-magazine FRANCHISEE FOCUS Ïé ðñùôáãùíéóôýò ðáñïõóßáæïõí / Óõíåíôåýîåéò óõíåñãáôþí äéêôýùí franchise Ôåý ïò 39, Ôåý ïò 40, Ôåý ïò 41 FRANCHISEE FOCUS ΔÀ π Àºπ Δ ª π FRANCHISEES π π Δπ Àƒ Δ ƒ π Δπ Δ ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Good Practices in e-marketing

Good Practices in e-marketing Good Practices in e-marketing Περιεχόμενα Πρόλογος 3-4 Ενότητα Αλλαγές στην αγορά 5-24 Αγορά αυτοκινήτων 5-14 Canadapost 15-24 Ενότητα Επιχειρηματικά μοντέλα 25-106 e-shop - Marinall 25-36 e-shop - e-gardenshop

Διαβάστε περισσότερα

À τεύχος 74 Προέδρου. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21

À τεύχος 74 Προέδρου. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21 À τεύχος 74 Σηµείωµα Προέδρου ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 25 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμερής και οδικός χάρτης από τα Η.Ε. Αιφνιδιάστηκε το Προεδρικό από τη βολιδοσκόπηση του γ.γ. για κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στη Νέα Υόρκη

Τριμερής και οδικός χάρτης από τα Η.Ε. Αιφνιδιάστηκε το Προεδρικό από τη βολιδοσκόπηση του γ.γ. για κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στη Νέα Υόρκη À ø π Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 104 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi Τριμερής

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι συμφώνησαν να κυβερνήσουν Οι υποχωρήσεις Αναστασιάδη, οι τρεις θέσεις-κλειδιά και τα 10 σημεία-πλαίσιο της νέας διακυβέρνησης

Έτσι συμφώνησαν να κυβερνήσουν Οι υποχωρήσεις Αναστασιάδη, οι τρεις θέσεις-κλειδιά και τα 10 σημεία-πλαίσιο της νέας διακυβέρνησης À ø π Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 202 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª TI ƒ º ƒ ) - 4,90 (ª TO CD) ΣHMEPA O Γ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το τελευταίο χαρτί Παπανδρέου σε δύσβατο διεθνές περιβάλλον Αγγίζει και την Κύπρο η πολιτική και οικονομική χιονοστιβάδα στην Ελλάδα

Το τελευταίο χαρτί Παπανδρέου σε δύσβατο διεθνές περιβάλλον Αγγίζει και την Κύπρο η πολιτική και οικονομική χιονοστιβάδα στην Ελλάδα À ø π Κυριακή 19 Ιουνίου 2011 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 139 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣHMEPA Αθλητισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζες: Εκαναν... φτερά 10 δισ. καταθέσεις. 9+2καυτά μέτωπα. τα δημόσια έσοδα, η ανεργία. Πωλήσεις με το ζόρι

Τράπεζες: Εκαναν... φτερά 10 δισ. καταθέσεις. 9+2καυτά μέτωπα. τα δημόσια έσοδα, η ανεργία. Πωλήσεις με το ζόρι Πόσα... ΠΑΣΟΚ θα υπάρχουν μετά τις εκλογές; Εντονες διαβουλεύσεις από Διαμαντοπούλου, Ραγκούση, Μόσιαλο και επαφές με Φλωρίδη, Στουρνάρα, Γιαννίτση, Αλ. Παπαδόπουλο Ερωτηματικό η στάση Λοβέρδου ΣΕΛ. 70

Διαβάστε περισσότερα

Τάφοι με 800 και πλέον αγνοουμένους Στην τοποθεσία «Αγνή» της Λαπήθου ετάφησαν όλοι οι νεκροί του μετώπου της τουρκικής απόβασης

Τάφοι με 800 και πλέον αγνοουμένους Στην τοποθεσία «Αγνή» της Λαπήθου ετάφησαν όλοι οι νεκροί του μετώπου της τουρκικής απόβασης πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 45 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 1 (μ π ) - 2,50

Διαβάστε περισσότερα

Kρίσιμη μέρα στην Τουρκία και για Κύπρο Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα καθορίσει τους βηματισμούς του Ερντογάν και στο Κυπριακό

Kρίσιμη μέρα στην Τουρκία και για Κύπρο Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα καθορίσει τους βηματισμούς του Ερντογάν και στο Κυπριακό À ø π Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 98 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA

Διαβάστε περισσότερα

Ολοταχώς προς εντατικές συνομιλίες Σε Λονδίνο και Ουάσινγκτον στρέφεται τώρα η προσοχή της Λευκωσίας

Ολοταχώς προς εντατικές συνομιλίες Σε Λονδίνο και Ουάσινγκτον στρέφεται τώρα η προσοχή της Λευκωσίας À ø π Κυριακή 29 Αυγούστου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 96 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA

Διαβάστε περισσότερα

ËÙÔ Ó ÌÈÛ ÙÈ Û ÓÙ ÍÂÈ! ÙÚfiÈÎ. ı Ó ÓÙÈ Ú. È fiúèô ÛÙ 65 ÌÂ. 40 ÚfiÓÈ Ô ÏÂÈ. ÙÔ ú1 ÂÎ Ù. Siemens ÔÈÔ Â Ó È. ÏÏË Ù Ó Ë Û ÌÊˆÓ ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ 8.

ËÙÔ Ó ÌÈÛ ÙÈ Û ÓÙ ÍÂÈ! ÙÚfiÈÎ. ı Ó ÓÙÈ Ú. È fiúèô ÛÙ 65 ÌÂ. 40 ÚfiÓÈ Ô ÏÂÈ. ÙÔ ú1 ÂÎ Ù. Siemens ÔÈÔ Â Ó È. ÏÏË Ù Ó Ë Û ÌÊˆÓ ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ 8. Ï ÌappleÈ Îfi apple ÓÙËÛ Ì ÂappleÙ applefióùô 8.155 ÛappleÔ ÛÙ ÛÙÔÓ www.tanea.gr ÀΔ ƒ 31 ª À 2010 Àƒø 1,30 ÙÚfiÈÎ apple ÈÙ ı Ó ÓÙÈ Ú Siemens ÔÈÔ Â Ó È Ô appleô ÚÁfi ÙË.. appleô apple Ú ÙË Ì ÙÔ ú1 ÂÎ

Διαβάστε περισσότερα

Πάγωμα των μισθών στο Δημόσιο

Πάγωμα των μισθών στο Δημόσιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 47 Με τη διαδραστική τεχνική οι συνομιλητές δεν επικοινωνούν μέσα από οθόνες αλλά με τρισδιάστατα εικονικά ομοιώματα. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Σελ. 44 «Τηλεμεταφορά» ανθρώπων Alfa Romeo 159 Με την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Βροχή αποκαλύψεων για μίζες Μετά τον Ντίνο Μιχαηλίδη ακολουθούν και άλλοι στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου

Βροχή αποκαλύψεων για μίζες Μετά τον Ντίνο Μιχαηλίδη ακολουθούν και άλλοι στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου À ø π Κυριακή 22 Ιουλίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 196 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª ƒ º ƒ ) ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣHMEPA Η ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗΝ «Κ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαιτήσεις της Ε.Ε.,

Οι απαιτήσεις της Ε.Ε., A-01-210210-A 20-02-10 17:08 ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Eτος 91ο B Aρ. φύλλου 27.407 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 www.kathimerini.gr 2,00 Με τις προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήματα και τριγμοί για ΑΤΕ και Τ.Τ. Μετά την πρόταση εξαγοράς τους από την Τράπεζα Πειραιώς η κυβέρνηση αναμένει ντόμινο εξελίξεων

Ερωτήματα και τριγμοί για ΑΤΕ και Τ.Τ. Μετά την πρόταση εξαγοράς τους από την Τράπεζα Πειραιώς η κυβέρνηση αναμένει ντόμινο εξελίξεων A-01-180710_ 17-07-10 20:04 ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Γ' ΕΚΔOΣΗ Eτος 91ο B Aρ. φύλλου 27.523 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 www.kathimerini.gr 2,00 Με τις

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμος να αποσυρθεί χάριν λύσης Συνέντευξη Σταύρου Μαλά: Η πολιτική μου θα είναι απολύτως συμβατή με αυτήν του ΑΚΕΛ

Έτοιμος να αποσυρθεί χάριν λύσης Συνέντευξη Σταύρου Μαλά: Η πολιτική μου θα είναι απολύτως συμβατή με αυτήν του ΑΚΕΛ À ø π Κυριακή 24 Ιουνίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 192 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª TI ƒ º ƒ ) - 7,90 (ª TO DVD) ΣHMEPA ΓIANNAKHΣ ΟΜΗΡΟΥ Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Στον σκληρό πυρήνα της τρομοκρατίας Εκτιμάται ότι ανήκουν τα δύο άτομα που αντήλλαξαν πυρά με αστυνομικούς στη Δάφνη

Στον σκληρό πυρήνα της τρομοκρατίας Εκτιμάται ότι ανήκουν τα δύο άτομα που αντήλλαξαν πυρά με αστυνομικούς στη Δάφνη 01-110310 10-03-10 22:29 ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Eτος 91o B Aρ. φύλλου 27.421 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘHΝΑ, ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 www.kathimerini.gr 1,00 ΣHMEPA ΑΠO ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛEΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δανεισμός το μεγάλο στοίχημα

Ο δανεισμός το μεγάλο στοίχημα ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1 Σελ. 41 MOΔΑ Σελ. 31 Οι ρομαντικές εποχές Γραμμή 3D Ο Δημήτρης Γιόκκας, με αφορμή την 25η επέτειο του Αυστραλιανού Grand Prix, γυρίζει πίσω τους δείκτες του ρολογιού και επιστρέφει στις ρομαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικός βαθμός για την κυβέρνηση Γενική επίδοση κάτω από τη βάση Ο Πρόεδρος εξασφαλίζει ψήφο εμπιστοσύνης από το 55%

Αρνητικός βαθμός για την κυβέρνηση Γενική επίδοση κάτω από τη βάση Ο Πρόεδρος εξασφαλίζει ψήφο εμπιστοσύνης από το 55% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 43 MOΔΑ Σελ. 31 Ελληνικό www Ρούχα...επαναστατικά Μια τεράστια ασύρματη κοινότητα αναπτύσσεται με ραγδαία ταχύτητα στην Αθήνα. Το AWMN είναι μια ε- ναλλακτική μορφή internet. Οι πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μας δεσμεύει όλους η απόφαση και η ανυπακοή θα έχει συνέπειες «Η ασυνέπεια στο όνομα μιας ακόρεστης προσωπικής φιλοδοξίας ελέγχεται»

Μας δεσμεύει όλους η απόφαση και η ανυπακοή θα έχει συνέπειες «Η ασυνέπεια στο όνομα μιας ακόρεστης προσωπικής φιλοδοξίας ελέγχεται» À ø π Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 206 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ «Δεν αποκλείεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ ÌÂÁ ÏÔ ÎfiÏappleÔ ÌÂ Ù π.ã.

ΔÔ ÌÂÁ ÏÔ ÎfiÏappleÔ ÌÂ Ù π.ã. K ÛˆÓ Â Ó È... Î È appleâúó 26 IOY IOY 2009 ñ ºY O 1.642 ñ appleâú Ô Ô B EK O H TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú Â ÚÒ 4) E. 46 8 MAPTIOY 2009 ñ ºY O 1.622 ñ appleâú Ô Ô Δƒπ ª À º ƒ À. 5,5 Δ. B π π Δ

Διαβάστε περισσότερα

«Ξέπλεναν» στην Κύπρο τα κέρδη από το στοίχημα

«Ξέπλεναν» στην Κύπρο τα κέρδη από το στοίχημα À ø π Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 140 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΑΠΟΚΑΛYΨΕΙΣ WIKILEAKS Ο Αναστασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΙ ΗΣΗ. H είδηση και το σχόλιο H οργάνωση και η παρουσίαση της είδησης Oργάνωση του λόγου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΙ ΗΣΗ. H είδηση και το σχόλιο H οργάνωση και η παρουσίαση της είδησης Oργάνωση του λόγου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΙ ΗΣΗ ñ Θεωρία και ασκήσεις εµπέδωσης H είδηση και το σχόλιο H οργάνωση και η παρουσίαση της είδησης Oργάνωση του λόγου ñ Θεµατικές ενότητες Πληροφοριακό υλικό Πληροφόρηση Παραπληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπουν ήδη blame game οι διπλωμάτες Ανησυχία για τη στάση των δύο ηγετών

Βλέπουν ήδη blame game οι διπλωμάτες Ανησυχία για τη στάση των δύο ηγετών À ø π Σάββατο 14 -Κυριακή 15 Αυγούστου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 94 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi

Διαβάστε περισσότερα

Προς ρήξη με τον Σταυράκη Υποβόσκουσα σύγκρουση μεταξύ θεσμικών αξιωματούχων της οικονομίας

Προς ρήξη με τον Σταυράκη Υποβόσκουσα σύγκρουση μεταξύ θεσμικών αξιωματούχων της οικονομίας À ø π Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 109 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) Ο Πρωθυπουργός στην «Κ» Μονόδρομος οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχεδιασμοί του Προέδρου ενόψει Γενεύης και τριμερούς

Οι σχεδιασμοί του Προέδρου ενόψει Γενεύης και τριμερούς À ø π Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 112 Αγώνας δρόμου σε συνθήκες σοκ στην Ελλάδα Μέσα Û Ó ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ ÛÌÂÓ appleâúè ÏÏÔÓ, Ë ÂÏÏËÓÈÎ Î ÚÓËÛË Î ÏÂ Ù È Ó ËÊ ÛÂÈ Î È Ó ÂÊ ÚÌfiÛÂÈ ÌÈ ÛÂÈÚ applefi

Διαβάστε περισσότερα

Στο «ψυγείο» η διεθνής διάσκεψη

Στο «ψυγείο» η διεθνής διάσκεψη À ø π Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012 EÙÔ 4Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 175 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ www.kathimerini.com.cy 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) Στο «ψυγείο»

Διαβάστε περισσότερα

Οι καυτές ατζέντες του Δεκέμβρη

Οι καυτές ατζέντες του Δεκέμβρη πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 51 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 1 (μ π ) - 2,50

Διαβάστε περισσότερα

www.tanea.gr Óı ÚÚ ÓÙÈÎ ÏfiÁÈ ÁÈ ÙËÓ appleôúâ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ ÎÔ ÛÂ

www.tanea.gr Óı ÚÚ ÓÙÈÎ ÏfiÁÈ ÁÈ ÙËÓ appleôúâ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ ÎÔ Û π π Δ www.tanea.gr ΔƒπΔ 15 π À π À 2010 Àƒø 1,30 º ª ƒπ À Δ π ΔÔ ªÔ ÓÙÈ Ï ÙˆÓ ÓÙÈı ÛÂˆÓ applefi ÙË ÌÈ Û Á ÚÔÓ Ï ÌappleÂÚ ÛÙ È, ÎÚÈ ÍÂÓÔ Ô Â, apple - Ó ÎÚÈ ÙÔÎ ÓËÙ, appleïô ÙÔ Î È applefi ÙËÓ ÏÏË ÊÙÒ ÂÈ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεύουμε σε χρέος «επιπέδων Ελλάδας» ΔΝΤ: Είναι αστρονομικά για την Κύπρο τα ποσά και απαιτείται συμβολή από τους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς

Οδεύουμε σε χρέος «επιπέδων Ελλάδας» ΔΝΤ: Είναι αστρονομικά για την Κύπρο τα ποσά και απαιτείται συμβολή από τους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς À ø π Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 219 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª TI ƒ º ƒ ) - 5,90 (ª TO CD) ΣHMEPA ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ Εθνικά

Διαβάστε περισσότερα