ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα

3 Άψον σημαίνει άναψε στην ποντιακή διάλεκτο. Γι αυτό και το λογότυπό μας είναι η φλόγα Και είναι αυτή η φλόγα του Πόντου που οδήγησε την Αναστασία Ψωμιάδη να ιδρύσει την εταιρεία APSON το Δεκέμβριο του 2007, μεταλαμπαδεύοντας στον επιχειρηματικό κόσμο, τους οργανισμούς και την κοινότητα την εμπειρία και τις ιδιαίτερες γνώσεις και πεποιθήσεις της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Η APSON είναι η μόνη εταιρία επικοινωνίας που ειδικεύεται στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη! Όραμα της APSON είναι να λάβει η ΕΚΕ τη θέση που της αρμόζει στην καρδιά του στρατηγικού σχεδιασμού επιχειρήσεων, φορέων, ατόμων. Με μια ικανότατη ομάδα έμπειρων και εμπνευσμένων στελεχών, η APSON προτείνει την ΕΚΕ ως αναγκαιότητα για κάθε οργανισμό.

4 Η καινοτομία της APSON στηρίζεται στη νέα διάσταση που δίνει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, απαλλαγμένη από υφιστάμενες πρακτικές που την περιορίζουν σε απλό διαφημιστικό εργαλείο. Η σύγχρονη και ουσιαστική ΕΚΕ εφαρμόζεται ως κάλυψη αναγκών κοινωνικών ομάδων, με έμφαση στις τοπικές κοινωνίες και προσαρμοσμένη στις επιταγές της εποχής. Νοηματοδοτούμε την ΕΚΕ ως εξής: Ε Κ όπως όπως ΕΤΑΙΡΟΣ, διότι όλοι, άτομα, φορείς, επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, διαδραματίζουμε το ρόλο του εταίρου στο κοινωνικό οικοδόμημα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, διότι όλοι αποτελούμε μέρη του κοινωνικού μηχανισμού, με σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης. Η ανορθόδοξη ή κακή λειτουργία κάποιου μέρους έχει τις ανάλογες επιπτώσεις στη λειτουργία όλου του κοινωνικο-οικονομικού μηχανισμού Ε όπως ΕΥΘΥΝΗ, από το ειδικό βάρος και την αναγκαιότητα της εφαρμογής της

5 ερευνούμε σχεδιάζουμε προτείνουμε υλοποιούμε επικοινωνούμε αποτιμούμε στρατηγική και στοχευμένες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναδεικνύοντας το κοινωνικό πρόσωπο επιχειρήσεων, φορέων, ατόμων

6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οργάνωση & Υποστήριξη Γραφείου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η APSON αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία γραφείου ΕΚΕ σε φορείς και επιχειρήσεις. Η οργάνωση & υποστήριξη του γραφείου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι μια καινοτόμα και πρωτοποριακή πρόταση της APSON, βασισμένη στην ανάγκη της εποχής μας για σύμπραξη επιχειρήσεων και φορέων, την ανάδειξη του κοινωνικού τους προσώπου, την αλληλοϋποστήριξη & αλληλεγγύη. Η υπεύθυνη και ηθική λειτουργία των φορέων και των οργανισμών αποτελούν πλέον το μοναδικό τρόπο βελτίωσης, ενδυνάμωσης και μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης. Το γραφείο ΕΚΕ (Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης) αποτελεί ένα καθημερινό στρατηγικό εργαλείο, το οποίο βελτιώνει και αναπτύσσει καινοτόμους θεσμούς, υποστηρίζει δράσεις και καλύπτει ανάγκες κοινωνικών ομάδων σε συνεργασία με φορείς, επιχειρήσεις και κοινωνικές ομάδες. Yλικά Εξοικονόμηση πόρων για το φορέα και την εταιρία υλοποίησης Κάλυψη αναγκών κοινωνικών ομάδων Επικοινωνιακά (τοπική κοινωνία, μμε, επιχειρηματικό κοινό, ευρύτερο κοινό) Ανάδειξη κοινωνικού προσώπου φορέα ή εταιρίας υλοποίησης Προβολή κοινωνικού έργου εμπλεκομένων μερών ΟΦΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΕ Στρατηγικά Γνωριμία μεταξύ εμπλεκομένων μερών (επιχειρήσεις, φορείς, άτομα) Δίαυλος επικοινωνίας με εμπλεκόμενα μέρη (επιχειρήσεις, φορείς, άτομα)

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Συμβουλευτική & Υλοποίηση Στην APSON τοποθετούμε την ΕΚΕ στο στρατηγικό σχεδιασμό κάθε επιχείρησης, φορέα, ατόμου. Η προσέγγιση της APSON αναφορικά με την ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής ΕΚΕ είναι ανθρωποκεντρική και βασίζεται σε προδιαγραφές διεθνών προτύπων, όπως το ΑΑ1000, το United Nations Global Compact, το ISO 26000, το GRI (Global Reporting Initiative) και το SA8000, που όλα μαζί συνθέτουν το χάρτη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους διάφορους τομείς όπου αυτή βρίσκει εφαρμογή. Με βάση το μηχανισμό των κοινωνικών αναπαραστάσεων, κύριο εργαλείο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, η προσέγγιση της APSON εδράζεται στη σημασία της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), την ανάπτυξη γόνιμου αμφίδρομου διαλόγου με αυτά και την έμφαση στις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου νε επιτευχθεί κάλυψη αναγκών των κοινωνικών ομάδων και δέσμευση μεταξύ εταιρείας και ενδιαφερομένων μερών (stakeholder engagement). Παράλληλα, με σκοπό την αναγνώριση/εντοπισμό των ουσιαστικότερων θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εφαρμόζονται εξειδικευμένες διαδικασίες αναγνώρισης των ουσιαστικών θεμάτων (materiality analysis / process) σύμφωνα με τις προδιαγραφές διεθνών προτύπων (GRI-G4 & AA1000) και εργαλείων και μεθόδων ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών.

8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στρατηγική Επικοινωνίας Συμβουλευτική & Υλοποίηση Η APSON διαχειρίζεται και εποπτεύει υπεύθυνα τα κανάλια επικοινωνίας ενός οργανισμού, εσωτερικά & εξωτερικά, έχοντας αναπτύξει ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης φήμης, που στηρίζεται στη βαθιά μας γνώση των αναγκών των κοινωνικών ομάδων στόχων. Υπό το πρίσμα της ΕΚΕ χτίζουμε σχέσεις μεταξύ κάθε οργανισμού και των ομάδων στόχων του. Ενδεικτικά εργαλεία εξωτερικής επικοινωνίας: Δημόσιες σχέσεις Stakeholder engagement Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων Γραφεία Τύπου (στοχευμένες ενέργειες δημοσιότητας και αποδελτίωση με οικονομική αποτίμηση των επικοινωνιακών δράσεων) Μέσα κοινωνικής επικοινωνίας (social media) κ.ά. Ενδεικτικά εργαλεία εσωτερικής επικοινωνίας: Συστηματοποίηση ενδοεταιρικού διαλόγου, ερωτηματολόγια, αποτύπωση τυπικών και άτυπων καναλιών επικοινωνίας Οργάνωση καναλιών εσωτερικής επικοινωνίας Ανάπτυξη εσωτερικών μηχανισμών επικοινωνίας

9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διαμόρφωση Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Στην APSON θεωρούμε ότι η δέσμευση της Διοίκησης ενός οργανισμού αναφορικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή ενός προγράμματος, μιας στρατηγικής ή απλών δράσεων ΕΚΕ, καθώς απαιτούνται οικονομικοί και διοικητικοί πόροι για την εκτέλεσή τους. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρονική συνέχεια στην εφαρμογή μιας στρατηγικής ΕΚΕ, ενδείκνυται η θέσπιση και υιοθέτηση Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μέσω της Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αξιοποιούμε και συνδυάζουμε τις προϋπάρχουσες /υφιστάμενες επιμέρους Πολιτικές που εφαρμόζονται, όπως Περιβαλλοντική Πολιτική (στο πλαίσιο Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων, Πολιτική Προμηθειών. Προκειμένου να διαμορφώσουμε την κατάλληλη Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: αξιοποιούμε τα ουσιαστικά θέματα και τους βασικούς πυλώνες και άξονες ΕΚΕ που επιλέχθηκαν ερευνούμε σε διεθνές επίπεδο και benchmarking μεταξύ των εταιρειών του κλάδου συντάσσουμε κείμενο Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προς ανασκόπηση οριστικοποιούμε το κείμενο μέσω διαδραστικής διαδικασίας

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού Η APSON παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σύνταξης και έκδοσης κοινωνικού απολογισμού και απολογισμού ΕΚΕ. Οι κοινωνικοί απολογισμοί και οι απολογισμοί ΕΚΕ συντάσσονται: κατά το διεθνές πρότυπο (GRI- G4) βάσει ενός καινοτόμου εργαλείου αποτίμησης δράσεων ΕΚΕ που έχει σχεδιάσει η APSON προσαρμοσμένο στα ελληνικά κοινωνικά δεδομένα Οι κοινωνικοί απολογισμοί, μια διαδικασία αρκετά διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε οργανισμό: αυτοελέγχου και αυτοβελτίωσής τους ενδυνάμωσης θετικής εσωτερικής επικοινωνίας ανάδειξης του κοινωνικού τους προσώπου

11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εκπαίδευση Ε.Κ.Ε. Η ανάγκη για μία ολοκληρωμένη και σύγχρονη αντίληψη για την ΕΚΕ, εστιάζοντας στις συνέργειες εμπλεκομένων μερών με αμοιβαία οφέλη, oδήγησε την APSON στο σχεδιασμό ενός πιστοποιημένου (TUV-Hessen) εκπαιδευτικού προγράμματος. Σε συνεργασία με τη «ΕΚΕ: Γυρίζουμε Σελίδα» Η πρώτη γνωριμία με την ουσιαστική και αποτελεσματική ΕΚΕ Διαδραστική εκπαιδευτική προσέγγιση Βιωματικό σεμινάριο με χρήση ασκήσεων, προσομοιώσεων διαχείρισης περιστατικών & ανάληψη ρόλων και καταστάσεων Διάρκεια 8 ωρών Δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες κάθε οργανισμού

12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Συμβουλευτική, Εκπαίδευση & Υποστήριξη H ΑPSON έχοντας αφουγκραστεί τις ανάγκες της εποχής έχει αναπτύξει υπηρεσίες που ενισχύουν και υποστηρίζουν τον τρίτο τομέα της οικονομίας, την Κοινωνική Οικονομία και κατ επέκταση την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ως μία καινοτόμο παράμετρο στις σχέσεις κράτους-κοινωνίαςιδιωτικού τομέα. Με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας και της υποστήριξης της κοινωνικής καινοτομίας, η APSON με μία ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών: προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση και τη λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σχεδιάζει στρατηγική και δράσεις για την υποστήριξη και την ενίσχυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων προτείνει και υλοποιεί ενέργειες ανάδειξης του έργου των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων εκπαιδεύει τα στελέχη και τα μέλη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων μέσω επιμορφωτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων

13 ENΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΕ Έρευνες Στοχευμένες δράσεις για τοπικές κοινωνίες Διαδραστικό σεμινάριο ΕΚΕ «Γυρίζουμε Σελίδα» Εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης ( ΑΜΕΑ, Τρίτη ηλικία, παιδιά, εργαζόμενους κ.α) Στοχευμένες δράσεις για εργαζόμενους Ίδρυση και υποστήριξη Κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων Εκθέσεις Τέχνης Βιωματικά και διαδραστικά σεμινάρια Περιβαλλοντική εναλλακτική εκπαίδευση και δράσεις Αnti stress & Productivity Διαδραστικά εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ Θεματικά φεστιβάλ Θεματικά πάρκα Εργαλεία εσωτερικής επικοινωνίας Γραφείο Τύπου

14 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Στρατηγική ΕΚΕ (Συνέργειες Ιδιωτικού & Δημοσίου τομέα) Στοχευμένες Δράσεις ΕΚΕ σε τοπικές κοινωνίες Στρατηγική επικοινωνίας (Συμβουλευτική & Υλοποίηση) Εργαστήρια Δημιουργικής Έκφρασης, Εικαστικά Δρώμενα, Φεστιβάλ, Ημερίδες, Εκθέσεις, Γραφεία Τύπου Πιστοποιημένη Εκπαίδευση ΕΚΕ Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείων ΕΚΕ Στρατηγική ΕΚΕ (Συνέργειες Ιδιωτικού & Δημοσίου τομέα) Στοχευμένες Δράσεις ΕΚΕ σε τοπικές κοινωνίες Στρατηγική επικοινωνίας (Συμβουλευτική & Γραφεία Τύπου) Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Εργαστήρια Δημιουργικής Έκφρασης, Εικαστικά Δρώμενα, Φεστιβάλ, Ημερίδες, Εκθέσεις 2013 Εργαλεία Αποτίμησης ΕΚΕ 2014 Τοπικά δίκτυα ΕΚΕ (Toπικές αυτοδιοικήσεις & Εκκλησία) Δεκέμβριος 2007 Ίδρυση APSON με όραμα την ΕΚΕ Στρατηγική ΕΚΕ (Συνέργειες Ιδιωτικού & Δημοσίου τομέα) Στοχευμένες Δράσεις ΕΚΕ σε τοπικές κοινωνίες Δρώμενα, Φεστιβάλ, Ημερίδες, Εκθέσεις, Γραφεία Τύπου 2008 Καινοτομία: Μοναδική εταιρία στην Ελλάδα που ειδικεύεται στην ΕΚΕ 2009 Ενδελεχής μελέτη τοπικών κοινωνιών 2010 Πάντρεμα αναγκών επιχειρήσεων και τοπικών κοινωνιών 2011 Επαναπροσδιορισμός ΕΚΕ στην Ελληνική αγορά 2012 Πιστοποιημένη εκπαίδευση ΕΚΕ

15 Ιδρύτρια Δρ. Αναστασία Ψωμιάδη Η Δρ. Αναστασία Ψωμιάδη ίδρυσε το 2007 την εταιρία APSON, τη μοναδική εταιρία επικοινωνίας που ειδικεύεται στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), με σκοπό να συνδυάσει τη γνώση και την εμπειρία της. Αξιοποιώντας τoυς μηχανισμούς της Κοινωνικής Ψυχολογίας, εφαρμόζει τη θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων στο σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικής ΕΚΕ. Με την πολυετή της εμπειρία σε τοπικές κοινωνίες και φορείς, καινοτομεί δίνοντας νέα διάσταση και αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία και την ΕΚΕ. Το 2013 ίδρυσε, επίσης, την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση CRICOS, με την οποία παρέχονται καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα απασχόλησης κοινωνικών ομάδων, μέσα από τον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και είναι πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής. Η Αναστασία Ψωμιάδη γεννήθηκε στον Πειραιά. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή το 2006, με άριστα, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο αντικείμενο της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Είναι πτυχιούχος του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Συνεχίζει μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Θεολογίας. Έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε διεθνή συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια και ημερίδες. Διετέλεσε σύμβουλος επικοινωνίας και υπεύθυνη διαχείρισης & οργάνωσης project για φορείς και εταιρίες. Ως διοργανώτρια μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων και επιστημονικών συνεδρίων είχε παρουσία στην Αμερική, Καναδά, Ν. Αφρική, Αίγυπτο, Γερμανία, Βρυξέλλες, Αυστραλία. Έδωσε σειρά διαλέξεων στην Ελλάδα και στον Απόδημο Ελληνισμό με θέμα τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας μέσω των συμβόλων ως οχήματα διατήρησης της συλλογικής μνήμης. Υπήρξε ιδρυτικό και διοικητικό μέλος σε Φορείς ( Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού, AHEPA κ.α). Δραστηριοποιείται σε ζητήματα προώθησης ηθικής και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας ως μέλος Δ.Ε. του TOΓΜΕ της ΕΕΔΕ, του ΕΒΕΝ, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, του GLOBAL COMPACT HELLAS και ως mentor του I for U. Ως μέλος της λέσχης LIONS Κηφισιάς συνεισφέρει σε ανθρωπιστικό έργο. Λόγω της καταγωγής της από οικογένεια ευεργετών των Κοτυώρων του Πόντου (κοινωνικών, εκπαιδευτικών και θρησκευτικών παραγόντων) είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα Πίστης, Παράδοσης, σεβασμού στις ρίζες και αποδήμου ελληνισμού. Σταθμοί στη ζωή της αποτελούν η αναγόρευσή της ως διδάκτωρ το 2006 και η συμμετοχή της στην ελληνική αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 2010 στην πρώτη Θεία Λειτουργία, μετά από 88 χρόνια σιωπής, στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά του Πόντου.

16 Δομή Νομικός Σύμβουλος Πρόεδρος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Λογιστής Γραμματεία Σύμβουλος Διοίκησης Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας H APSON διατηρεί μία αποδοτική λιτή δομή. Πλαισιώνεται από καταξιωμένους και απόλυτα εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι ενεργοποιούνται και συντάσσονται ανάλογα με το έργο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση.

17 ΜΕΛΟΣ

18 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Δήμος Βόλβης ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Εκπαίδευση Στελεχών στην ΕΚΕ

19 ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Σχέσεις Αλληλεπίδρασης Επιχείρησης- Κοινωνίας» Statbank: Εσπερίδα με θέμα «DIAMONDS 2011, Οι Υγιέστερα αναπτυσσόμενες Επιχειρήσεις στην περίοδο Κρίσης», Αθήνα Ιούνιος 2011 «Μείωση κινδύνων & βελτιστοποίηση απόδοσης μέσω εφαρμογής πρακτικών ΕΚΕ στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα» O.mind Creatives & το περιοδικό Supply Chain & Logistic: πολυσυνέδριο LOGI.C 2012 θέμα «Στρατηγική Διαχείρισης της Κρίσης στο σύνολο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας», Αθήνα Μάρτιος 2012 «ΕΚΕ: Παραδείγματα προς Αποφυγή» ΟΠΑΠ Κύπρου & ΙΜΗ: 5ο Διεθνές Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα «ΕΚΕ: Αντίδοτο στην Κρίση», Λευκωσία Ιούνιος 2012 «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Προτάσεις και Προοπτικές για τις Επιχειρήσεις της Δράμας» Eπιμελητήριο Δράμας: Ημερίδα για την επιχειρηματικότητα, Δράμα Οκτώβριος 2012

20 ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Το ισχυρό θηλυκό χθες και σήμερα» Επιμελητήριο Δωδακανήσου: Ημερίδα με θέμα «Επιχειρηματικότητα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», Ρόδος Νοέμβριος 2012 «Ο ρόλος της γυναίκας στη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης» Υπουργείο Εξωτερικών - Ελληνική Ένωση για Ατλαντική & Ευρωπαϊκή Συνεργασία - 21ο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Διατλαντική Ασφάλεια και οι μελλοντικές προκλήσεις», Αθήνα Δεκέμβριος 2012 «Εμείς και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Πειραιά Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών, 2ο Φοιτητικό Συνέδριο με θέμα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», Αιγάλεω Δεκέμβριος 2012 «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Θηλυκή Συμφωνία» Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Αιγαίου: Ημερίδα με θέμα «Γυναικεία επιχειρηματικότητα», Χίος Μάρτιος 2013

21 ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ «Πολιτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Τοπική Συναίνεση» Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ): Συνέδριο με θέμα «Αθλητισμός & Πολιτισμός, παράγοντες κοινωνικής συνοχής», Καβάλα 1& 2 Νοεμβρίου 2013 «Διάλογος μεταξύ εμπλεκομένων μερών: Συναντώντας τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών με τις στρατηγικές προτεραιότητες των τοπικών αυτοδιοικήσεων» United Nations Global Compact Bulgaria: III SEEGCLN Forum με θέμα «Προκλήσεις και Επιχειρηματικές Λύσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», Σόφια Απρίλιος 2014 Συμμετοχή στο γνωμοδοτικό συμβούλιο του παγκόσμιου οργανισμού «World CSR Day» για την παγκόσμια ημέρας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, μετά από τιμητική πρόσκληση του ιδρυτή Dr. R. L. Bhatia. Taj Lands End, Mumbai, Iνδία, Φεβρουάριος 2014 «CSR: The Day After», Οργανισμός Γυναικών Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών Κερύνειας, Ημερίδα για την ΕΚΕ, Εγκωμή Κύπρου 20 Οκτωβρίου 2014

22 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ «ΕΚΕ: Φιλί Ζωής για τις Κοινωνίες & Επένδυση για Έξοδο από την Κρίση», ΕΞΠΡΕΣ, Aπρίλιος 2011 «EKE: Ανθρωποκεντρική η νέα επιχειρηματική τάση» FREE MONEY & SOFOKLEOUS.GR, Μάιος 2011 «Η ΕΚΕ ενταγμένη στο σύγχρονο Κοινωνικό Οικοδόμημα», ΛΕΥΚΩΜΑ για την ΕΚΕ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Ιούνιος 2011 «Ενθαρρυντικός ο Ρόλος των ΟΤΑ στις νέες περιβαλλοντικές επιταγές», ΑΤΤΙΚΗ PRESS, Iούνιος 2011 «Η ΕΚΕ οικονομικό εργαλείο των επιχειρήσεων» Capital.gr, Iούνιος 2011 «ΕΚΕ: Σχέσεις Αλληλεπίδρασης Επιχείρησης-Κοινωνίας», Οδηγός «DIAMONDS ΟΙ ΥΓΙΕΣΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ιούνιος 2011 «Οι Εταιρίες αλλάζουν στρατηγική» KEΡΔΟΣ, Ιούλιος 2011 «ΕΚΕ: Αναγκαιότητα για την Ανάπτυξη» ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ, Ιούλιος 2011 «Φιλί Ζωής για τις Κοινωνικές Ομάδες με κατάλληλο σχεδιασμό», NAYTEMΠOΡIKH, Νοέμβριος 2011 «ΕΚΕ και Κρίση: Με σύμμαχο την Υπευθυνότητα», euro2day.gr, 29 Νοεμβρίου 2011 «ΕΚΕ: Απάντηση στην Εντεινόμενη Κοινωνική Πίεση», ΚΕΡΔΟΣ, Δεκέμβριος 2011 «Η ΕΚΕ Κρίκος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας», ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Φεβρουάριος 2012 «Κοινωνικός Απολογισμός: Ο Καθρέπτης της Επιχείρησης», insurance daily, Μάιος 2012 Τοπική Υπηρεσία με Παγκόσμια Παρουσία: Πολιτικές ΕΚΕ: Νέα Φιλοσοφία στην CARGOTEC, LOGIC, Μάιος 2012 «H σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης», ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Νοέμβριος 2012 «ΕΚΕ επί Σκηνής», ΚΕΡΔΟΣ, Δεκέμβριος 2012 «Κοινωνική Αναγκαιότητα: Επαναπροσδιορισμός ΕΚΕ & Εκπαίδευση», ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Φεβρουάριος 2013 «EKE: Γένους Θηλυκού», MANAGER, Φεβρουάριος 2013 «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο DNA των ΜΜΕ», ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, Ιούλιος 2013 «Ασφαλιστικές εταιρείες: Παρέχοντας πρακτικές Ε.K.E», Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ, ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΕ, Ιούνιος 2014

23 EνδεικτικA ΑρθρA

24 ÚÈ Î 3 appleúèï Ô AÚıÚÔ «ΕΚΕ: Φιλί Ζωής για τις Κοινωνίες & Επένδυση για Έξοδο από την Κρίση» ΕΞΠΡΕΣ, Aπρίλιος 2011 Οι δράσεις και τα προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ουσιαστικά σχεδιάζονται µε στόχο τον άνθρωπο ΕΚΕ: «Φιλί ζωής» για τις κοινωνίες αλλά και επένδυση για έξοδο από την οικονοµική κρίση Ë Ó ÛÙ Û æˆìè Ë* A Ó Î È Ûˆ appleúˆùfiáóˆú ÁÈ Ù ÙÂÏ ٠35 ÚfiÓÈ ÎÔÈÓˆ- ÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Â ÔÌ Ó appleô - Ô Ó Î ÚÈÔ Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙËÓ ÔÈ- ÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÂÓfiÙËÙ Î ıò Î È ÙËÓ ÏÏÂÈ Ë Ú ÛÙfiÙËÙ, ÁÁ Ô Ó Î È ÂappleËÚÂ Ô Ó ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ Î È - Ó appleù ÍË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ ˆÓ. Ô ÈÛ ÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔappleÔÏÈÙÈÎfi ÔÈÎÔ fiìëì Û ÛÙËΠÛÂ Ó Û - ÛÙËÌ ÍÈÒÓ, ÙÔ ÔappleÔ Ô, appleúôê ÓÒ Î È ÂÎ ÙÔ appleôùâï ÛÌ ÙÔ, ÂÓ - appleô  ÙËÎÂ Ë appleèô Û ÓÂÙ Î È appleô- ÔÙÈÎ ÂappleÈÏÔÁ, Î ıò ÂÓ apple Ú- Í ÓıÚˆappleÔÎÂÓÙÚÈÎfi. È ÛÔ Ú ÙÔ Û Ó appleâèâ Â Ó È ÂÌÊ ÓÂ Î È ÙÈ ÈÒÓÔ Ì ÌÂ È ÊÔÚÂÙÈÎ ÂÎ- Ê ÓÛÂÈ Î È ÛÂ È ÊÔÚ appleâ. EÙ ÈÚÈÎ KÔÈÓˆÓÈÎ E ı ÓË (EKE) Ú ÂÙ È ˆ ÂÚÁ ÏÂ Ô ÙˆÓ Â- appleè ÂÈÚ ÛÂˆÓ Ó ÒÛÂÈ «ÊÈÏ ˆ» ÛÙÈ ÎÔÈÓˆÓ Â Î È Î Ùã Âapple ÎÙ ÛË ÛÙÔÓ ÓıÚˆappleÔ. È Ú ÛÂÈ Î È ÔÈ ÂÓ ÚÁÂÈÂ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ Û Ì ÏÏÔ Ó ÛÙËÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î È appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ËÙËÌ ÙˆÓ. È ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Â Ó È Ó ÎÔÌÌ ÙÈ ÙË ÎÔÈÓˆÓ Î È Ë appleôúâ ÙÔ ÂÍ ÚÙ Ù È applefi ÙÔ ÈÔ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û ÓÔÏÔ. Ù Ë Ì- Ê ÚÔÌË Û ÛË ÂappleÈ Â ÚËÛË Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ Û ÓfiÏÔ appleúôû ÈÔÚ - ÂÙ È Î È Î ıôú ÂÙ È Ì Û applefi ÙÈ Û ÓÙÂÙ ÁÌ Ó Πıâ ÂappleÔ Î È ÛÂ Û Ó ÛÌfi Ì ÙÔÓ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎfi ÙÔÌ fiappleô Ú ÛÙËÚÈÔappleÔÈÂ Ù È Ë ÂappleÈ Â ÚËÛË. Ó È Ó ÁÎË ÔÈ ÂappleÈ- ÂÈÚ ÛÂÈ Ó Ô Ó ÙËÓ Â ı ÓË ÙÔ apple Ó ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ Ì ÛË ÙÈ Í Â appleô Ë ÓıÚÒappleÈÓË Ê ÛË ÔÚ ÂÈ. ÂappleÈ ˆÍË ıâùèîòó appleúôû ÌˆÓ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ appleôïôáè- ÛÌÔ ÌappleÔÚÂ Ó Û Ì ÛÂÈ Ì ÓıÚˆappleÔÎÂÓÙÚÈÎ appleúôáú ÌÌ Ù, appleúôˆıòóù ÙËÓ ÍÈÔappleÚ appleâè ÙÔ ÙfiÌÔ, ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ ÙË ı ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ, ÂÓÈÛ Ô- ÓÙ ÙËÓ appleúôûù Û ÙÔ appleâúè Ï- ÏÔÓÙÔ, appleúôˆıòóù ÙÔÓ appleôïèùè- ÛÌfi Î È Ó ÂÈÎÓ ÔÓÙ ÙÔ appleôïèùè- ÛÙÈÎfi appleâú ÁÚ ÌÌ ÛÙÔ ÔappleÔ Ô ÎÈ- ÓÔ ÓÙ È Î È ÚÔ Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÔÌ Â, Û Ì ÏÏÔÓÙ ÂÓÙ ÏÂÈ ÛÙË ÂÏÙ ˆÛË ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ appleôùâ- Ï ÛÌ ÙÔ. appleúôáú ÌÌ Ù Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ Ó Ô Ó appleôï - È ÛÙ ÙË ÂÊ ÚÌÔÁ Î È Ó Ó - appleù ÛÛÔÓÙ È ÛÙÔ ÂÚÁ ÛÈ Îfi appleâúè- ÏÏÔÓ, ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙË ÂappleÈ ÂÈÚË- Ì ÙÈÎ ËıÈÎ Î È ÙË ÂÙ ÈÚÈÎ È Î ÚÓËÛË, ÛÙËÓ Ó appleù ÍË ÙˆÓ Û ÛÂˆÓ Ì ÙÔ appleâï ÙÂ, Ì ÙÔ ÌÂÙfi Ô Î È ÙÔ appleúôìëıâ - Ù, ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙË appleúôûù Û ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ Î È Û ÓÔÏÈÎ ÛÙÔÓ ÙÔÌ ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ appleúô- ÛÊÔÚ. Ó È ÂÌÊ Ó fiùè Ë Û Á- ÚÔÓË È ÌÔÚÊÒÓÂÙ È Î È Â- appleè Ú Â ÂÙ È Ì ÛÙfi Ô ÙËÓ appleúô- ÛÙÈı ÌÂÓË Í ÙfiÛÔ ÛÙËÓ È ÈˆÙÈ- Î. Ó ÛÙ Û æˆìè Ë Ó Ï Ì ÓÂÈ ÙÔÓ Û Â È ÛÌfi Î È ÙËÓ ÏÔappleÔ Ë- ÛË ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÁÈ ÙËÓ Ó ÂÈÍË ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ appleúôûòappleô ÂappleÈ ÂÈÚ - ÛˆÓ, ÊÔÚ ˆÓ Î È ÙfiÌˆÓ Î ËÌfiÛÈ ÂappleÈ Â ÚËÛË fiûô Î È ÛÙÔ appleô ÎÙÂ, ÛÙÔ ÔappleÔ Ô appleâ ı ÓÔÓÙ È Ù appleúôáú ÌÌ Ù. ÓÙ ÔÙÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË appleôùâïâ ÙÔ ÓÙ ÔÙÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË Î È ÙËÓ Â- Ù ÈÚÈÎ Ê ÌË, ÏÏ Î È Âapple Ó ÛË ÁÈ ÙËÓ ÂÈÊfiÚÔ Ó appleù ÍË. ÂappleÈ-  ÚËÛË appleô ÂappleÂÓ ÂÈ ÛÂ Ú ÛÂÈ ÓÙÈÏ Ì - ÓÂÙ È Û ÓÂÈ ËÙ ÙÔÓ ÚfiÏÔ appleô ÙË Ó ÏÔÁ ˆ - appleâ ı ÓË ÂÙ ÈÚ ÙfiÛÔ apple Ó ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂappleÈ ÂÈÚË- Ì ÙÈÎ ÙË ÂÈÎfiÓ Î È Ê - ÌË fiûô Î Ú ˆ apple Ó ÓÙÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û ÓÔÏÔ Ì ÙÔ ÔappleÔ Ô Û Ó apple Ú ÂÈ Î È Û ÏÏÂÈÙÔ ÚÁÂ.  ÔÌ ÓÔ fiùè Ë ÔÈÎÔ- ÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË ÂÈ apple Óˆ apple fiï Û ÚÂÛÙ ÛÔ- Ú ÔÏÔÁÈÎ Û Ó appleâèâ, ÛÙfi Ô ÙˆÓ appleúô- ÁÚ ÌÌ ÙˆÓ Â Ó È Ë Î Ï Ë Û Ó ÈÛıËÌ ÙÈÎÒÓ Ó ÁÎÒÓ, Î ıò fiï applefi ÂΠÍÂÎÈÓÔ Ó. È ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÔÌ - Â Ô Ó Ó ÁÎË applefi ÊÚÔÓÙ Î È appleôûù ÚÈÍË, ÙÒÚ appleâúèûûfiùâ- ÚÔ applefi appleôù Î È Â Ò Â Ó È apple Ú - ÙËÙÔ Ë ÂappleÈ Â ÚËÛË Ó ÙËÓ appleúôûê - ÚÂÈ Ì ÙÔ appleúfiáú ÌÌ EKE appleô - ÂÈ Î Ù ÚÙ ÛÂÈ. Ô ÎÂÓfi appleô ÈÛı ÓÂÙ È Î ıâ - ÙÔÌÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÔÌ ÏfiÁˆ ÙË apple Ú Ô Û appleôïèùèî, ÎÔÈÓˆÓÈ- Î Î È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË È ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÔÌ Â Ô Ó Ó ÁÎË applefi ÊÚÔÓÙ Î È appleôûù ÚÈÍË, appleô ÌappleÔÚÂ Ó appleúôûê ÚÂÈ Ó appleúfiáú ÌÌ ÎÔÈÓˆÓÈÎ Â ı ÓË Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ Ó Î Ï ÊıÂ, ÛÂ Ó ÛËÌ ÓÙÈÎfi ıìfi, ÌÂ Ú ÛÂÈ, Ì ٠ÙÔÈÔ ÙÚfiappleÔ ÒÛÙÂ Ë ÂÈÎfi- Ó ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ apple Ó ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ Ó Â Ó È ÙÔ Û Ìapple - Ú ÛÙ ÙË, ÙÔ Û ÓÔ ÔÈapplefiÚÔ Î È ÙÔ Û Ó ÓıÚÒappleÔ. È Ú ÛÂÈ Î È Ù appleúôáú ÌÌ Ù ÁÈ Ó Â Ó È appleôùâïâûì ÙÈÎ Î È Ô ÛÈ ÛÙÈÎ Û Â È ÔÓÙ È Ì ÛÙfi Ô ÙÔÓ ÓıÚˆappleÔ, ˆ Ê ÚÔÓÙ appleôïï Î È appleôèî Ï ÎÔÈ- ÓˆÓÈÔ ÔÏÔÁÈÎ Ù Ùfi- ÙËÙÂ, appleô ÂÓÙ ÛÛÂÙ È Û Πıâ appleâú appleùˆûë Û appleôï- Ï Î È appleôèî Ï ÎÔÈÓˆÓÈ- Î ÔÌ Â. ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÂÓfi appleúôáú ÌÌ ÙÔ Â - Ó È Ó ÁÎË appleï ÔÓ Ó Ô- ÌÂ Ù È Ì ÛË ÙÔÓ Û Ó- ÛÌfi ÙˆÓ Ú ÎÙËÚÈ- ÛÙÈÎÒÓ Î È ÂÈ ÈÎfiÙÂÚ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ó apple - Ú ÛÙ ÛÂˆÓ appleô ÂÈ Î - ıâ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÔÌ.  Πıâ appleâú appleùˆûë Ë ÂappleÈÏ ÁÂÈ ˆ ÛÙfi Ô Û - ÁÎÂÎÚÈÌ Ó ÔÌ Â (Ì appleâúèûûfiùâúâ ). È Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÛÂÈ appleô ÔÙÈÎ Ó appleúfi- ÁÚ ÌÌ Î È ÁÈ Ó ÈÎ ÓÔappleÔÈ- ËıÂ Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÔÌ ÔÊ - ÏÂÈ Ó Û ÛÙ ÙÈ È È ÈÙÂÚfiÙËÙ ÙË Î È Ó appleúôû ÚÌfiÛÂÈ ÙÈ Ú - ÛÂÈ ÙË Ì ÛË Ù Ú ÎÙËÚÈÛÙÈ- Î ÙË. appleâ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Ú ÛÂ- ˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ ˆÓ È ÊÔÚÔappleÔÈÔ ÓÙ È Ó ÏÔÁ ÌÂ Ù È ÈÔÛ ÁÎÚ ÛÈ Î ÙÔ Ú ÎÙËÚÈ- ÛÙÈÎ, ÙÈ ÙÔappleÈÎ ÎÔÈÓˆÓ Â ÛÙÈ Ô- appleô  apple ÁÔÓÙ È Î È Ú ÛÙËÚÈÔappleÔÈÔ ÓÙ È, Ù ÛÙÂÚÂfiÙ apple, ÙÈ - Í Â, Ù ıë Î È Ù ıèì, ÙË ÓÔÔ- ÙÚÔapple, ÙÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎ ÙÔ Î Ù ÔÏ, ÏÏ ÎfiÌË Î È ÙËÓ ÂappleÔ appleô È Ó Ô Ó (apple.. ÃÚÈÛÙÔ ÁÂÓÓ, ÓÔÈÍË, Û, Î - ÏÔÎ ÚÈ Î.Ïapple.). ÌappleÚ ÍË È ÈˆÙÈÎÔ Î È ËÌfiÛÈÔ ÊÔÚ : «ÈÛ ÂÓ ÙË ÂÓÒÛÂÈ» µ ÛÈÎ Í ÛÙËÓ appleôùâïâ Ë Û Ó ÚÁÂÈ ËÌfiÛÈÔ Î È È ÈˆÙÈ- ÎÔ ÙÔÌ ÁÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÎÔÈÓˆ- Ó. ÎÚ ÙÈÎfi ÌË ÓÈÛÌfi ı ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó Â Ó È appleèô  ÏÈÎÙÔ ÁÈ Ó ÂÍ appleëúâùëıâ Ô ÈÔ appleúô- ÎÂÈÌ ÓÔ Ó ÛÙÚ ÂÈ ÙÔ ÂÓ È Ê - ÚÔÓ ÙˆÓ È ÈˆÙÈÎÒÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ Û ı Ì Ù appleô ÊÔÚÔ Ó ÏÏ Î È ˆÊÂÏÔ Ó Î È ÙÔ Ô. Û ÛË Ù Â Ó È ÌÊ ÚÔÌË. appleúô- ÁÚ ÌÌ Ù ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛˆÓ, Î Ú ˆ fiù Ó Û ÔÓÙ È ÛÙË Û - ÌappleÚ ÍË, Î Ù ÏÏÔ Á ÛÙ Û - ÓÂÚÁ Û È ÈˆÙÈÎÔ Î È ËÌfiÛÈÔ ÙÔÌ, appleôùâïô Ó Ì Ú appleô Ù ÈÚÈ ÂÈ ÛÙÔ Û Á ÚÔÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û ÛÙËÌ. µ ÔÓÙ Ì ÙÔ «Ë ÈÛ ÂÓ ÙË Â- ÓÒÛÂÈ», Û Πıâ Ú ÛË ı appleú appleâè Ó ÂÌappleÏ ÎÔÓÙ È È ÊÔÚ Ì ÚË, apple.. Ë ÂappleÈ Â ÚËÛË, Ô ÌÔ ÊÔÚ ÛÙÔÓ ÔappleÔ Ô Ú ÛÙËÚÈÔappleÔÈ ٠È, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÔÌ Â appleô ÂÓÂÚÁÔ Ó Ì Û Û ÙfiÓ. - ıâ ÂÌappleÏÂÎfiÌÂÓÔ Ì ÚÔ ÂappleÈ ËÙ Î - Ï Ë Ó ÁÎÒÓ, Ë ÔappleÔ Âapple Ú ÂÙ È ÌÂ È ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiappleÔ... Ë ÂappleÈ-  ÚËÛË È ÊËÌ ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ - ÛÙfi Ô appleúô fióù appleëúâû  (Ì ÌÂÛÔ Î È ÌÌÂÛÔ ÙÚfiappleÔ), Ô - ÌÔ ÊÔÚ appleúô ÏÏÂÙ È ÎÈ ÂappleÈ- ÂÈÎÓ ÂÈ ÚÁÔ, ÔÈ ÔÌ Â ÂÎÊÚ Ô- ÓÙ È, ËÌÈÔ ÚÁÔ Ó Î È ÁˆÁÔ - ÓÙ È. Ó È appleúô fiêâïô fiïˆó Ó appleúôî ÏÔ ÌÂ Î È Ó appleâú Ûapple Ô - Ì appleâúèûûfiùâúâ Û ÓÂÚÁ Û Â ÙÔ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎÔ ÎfiÛÌÔ Ì ÊÔ- Ú ÙÔappleÈÎÔ Î È appleâúùôappleèîô. Ê ÛÙ Ù Ô È ÈˆÙÈÎfi ÙÔÌ ÂÓ appleôî ıèûù ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈ- ÎÔ ÎÚ ÙÔ ÏÏ appleô ÂÈÎÓ ÂÙ È, Ì ÙËÓ Î Ù ÏÏËÏË ÛÙÚ ÙËÁÈÎ, ÛappleÔ Ô. appleôùâïâ appleï ÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ Ó ÁÎ ÈfiÙËÙ appleôùâïâ Ó ÁÎ ÈfiÙËÙ ÁÈ Ù Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Â ÔÌ Ó ÒÛÙÂ Ó ÏÂÈÙÔ ÚÁ ˆ ÛÈÎfi Ì ÛÔ ÂÙ ÈÚÈÎ ÛÙÚ ÙËÁÈ- Î ÛÙ ÂappleÈ ÂÈÚËÛÈ Î Û È ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛˆÓ. Ú fiïô appleô Ë appleâúèîôapple ÙˆÓ apple ÓÒÓ Â Ó È Ë appleôïèùèî appleô - ÎÔÏÔ ıô Ó appleôïï ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË È ÁÚ ÊfiÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Û ÁÎ Ú, Ë ÂÙ ÈÚÈ- Î ÎÔÈÓˆÓÈÎ Â ı ÓË, Û fiïâ ÙÈ appleúô Ó ÊÂÚfiÌÂÓ ÂÎÊ ÓÛÂÈ ÙË, Â Ó È apple Ú ÙËÙÔ Ó ÂÓÙ ıâ ÛÙÔ ÂÙ ÈÚÈÎfi DNA, ÎfiÌË Î È fiù Ó - apple ÈÙÂ Ù È Ô Âapple Ó appleúôû ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ È ÊËÌÈÛÙÈÎÔ budget. appleúôû È fiìâóë Í Â Ó È fi È ÌfiÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÏÏ Î È ÂÌappleÔÚÈ- Î. ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ appleâ ı Ófi- ÙËÙ ÓÙ Ì ÂÙ È fiù Ó appleôîù ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ appleô Ô. appleâú Ô Ô ÙË Ó ÛÊ ÏÂÈ ÁÈ ÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË Ì Ú Û ÓÈÛÙ ÙËÓ Â- Ù ÈÚÈÎ appleâ ı ÓfiÙËÙ appleèô ÓÙÔÓË applefi appleôù, ˆ apple Ú ÙËÙË ÁÈ ÙËÓ appleúôôappleùèî ȈÛÈÌfiÙËÙ ÙË ÎÔÈ- ÓˆÓ Î È ÙË È ÙË ÂappleÈ Â ÚË- ÛË. Ù Ë ÓÂ Ú ÏÁÈÎ Î Ìapple ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ ÂappleÈÙ ÛÛÂÈ ÙË Û Ì- ÔÏ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ÛÙË ÈÒÛÈ- ÌË Ó appleù ÍË Î È Ì ÏÈÛÙ ÔÓÙ appleúôáú ÌÌ Ù appleô Ô Ó ÔÚ - ÔÓÙ ÛÙÔ Ì ÏÏÔÓ Î È fi È Î ÙÈ Â - Î ÈÚÈ Îfi Î È ÂappleÔ ÈÎfi. Ùfi ÛËÌ - ÓÂÈ fiùè Ë Î ıâ Ú ÛË Â Ó È - Ó appleôùâïâûì ÙÈÎfi Ó ÓÙÈÌÂÙˆapple Â- Ù È ˆ Ë «ÛappleÈÚ ÓË» ÁÈ appleâúèûù - ÛÈ Î ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙˆÓ appleúô ÏË- Ì ÙˆÓ. È appleôûapple ÛÌ ÙÈÎ Î È ÏÏ ÊÔÚ Ûapple Û̈ ÈÎ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÙ ÈÚÈÒÓ ÂÓ ÓÔ Ó Ï ÛÂÈ Î È Û - ÊÒ ÂÓ appleôùâïô Ó appleúôûêôú appleúô ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û ÓÔÏÔ. ÃÚÂÈ - ÂÙ È ÛÔ Ú ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË. appleúôáú ÌÌ Ù Ó ÂÌappleÂÚÈ Ô Ó ÙËÓ appleúôôappleùèî ÙË Û Ó ÂÈ Î È Ó appleôùâïô Ó ÙË ıâú appleâ ÙÈÎ Áˆ- Á ÁÈ Î ıâ Û Ó appleâè appleô ÂappleÈÊ - ÚÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË. ÂÓ appleúôûê ÚÂÙ È ÁÈ appleúfiûî ÈÚË Ú ÛË Î È ÂÓ appleôê - Û ÂÙ È ÁÚ ÁÔÚ Î È ÌÂÛ. ÙË Ó ÂÎ ÂÙ Ú - ÎÙËÚ ÂÙ È applefi ÔÚÁ ÓˆÌ ÓÂ Î È Î Ú ˆ È ÚÔÓÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ appleúô ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ, ÙÔÓ appleôïèùèûìfi, ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ, ÙÔ Î Ù Ó ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, ÙÔ ÌÂÙfi Ô, ÙÔ ÂÚÁ - ÔÌ ÓÔ, ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙË ÂappleÈ-  ÚËÛË, ÙËÓ appleôïèùâ, Ì ÛÙfi Ô ÙËÓ appleúôûùèı ÌÂÓË Í ÙfiÛÔ ÛÙËÓ È ÙËÓ ÂÙ ÈÚ fiûô Î È ÛÙÔ - appleô ÎÙÂ, ÛÙÔ ÔappleÔ Ô appleâ ı - ÓÔÓÙ È Ù ÔÈ Ú ÛÂÈ. Û Á- ÚÔÓË Â Ó È Âapple Ó ÛË Ì - appleù appleôùâï ÛÌ Ù Î È fi È appleï - Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÍÔ Ô. ÌÂÚ, appleâúèûûfiùâúô applefi appleôù, Â Ó È Ó ÁÎË ÔÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Ó appleúôû Ó ÙÔÏ ÔÓÙ È ÛÙËÓ ÊÔÌÔ ˆ- ÛË ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ ÙÔ ÚfiÏÔ appleúôûê ÚÔÓÙ Ô ÛÈ ÛÙÈÎ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ Î È Î Ù Âapple ÎÙ ÛË ÛÙÔÓ ÓıÚˆappleÔ. È ÌËÓ ÍÂ Ó ÌÂ, ÔÈ Ú ÛÂÈ Û Â È ÔÓÙ È applefi ÙÔÓ ÓıÚˆappleÔ ÁÈ ÙÔÓ ÓıÚˆappleÔ. * Î. Ó ÛÙ Û æˆìè Ë Â Ó È PhD, appleúfiâ ÚÔ APSON Ù ÈÚ ÔÈÓˆÓÈÎ ı ÓË

25 EÙ ÈÚÈÎ ÔÈÓˆÓÈÎ ı ÓË «ΕΚΕ: Απάντηση στην Εντεινόμενη Κοινωνική Πίεση» ΚΕΡΔΟΣ, Δεκέμβριος 2011 ƒø Δƒπ ª Ã π π π ªμ π Ãøƒ À π π, Δƒ Δ π π ƒ ÂÙ ÈÚÈÎ Â ı ÓË, apple ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓË ÎÔÈÓˆÓÈÎ apple ÂÛË apple Í ˆÛË ÙÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ ÍÈÒÓ, ÎÏÔ- ÓÈÛÌfi ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ ÔÈÎÔ ÔÌ Ì ÙÔ, ÔÈ- ÎÔÓÔÌÈÎ ÎÚ ÛË Δ ÛÈÎfiÙÂÚ Ú - ÎÙËÚÈÛÙÈÎ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ apple ÚfiÓÙÔ, appleô Ô ËÁÔ Ó Û Âapple Ó appleúôû ÈÔÚÈÛÌfi ÂÎ ıâìâï ˆÓ Î È ÁÂÓÓÔ Ó ÙËÓ Ó ÁÎ ÈfiÙËÙ ÙÔ ÓıÚˆappleÔÎÂÓÙÚÈÛÌÔ. ÓıÚˆappleÔÎÂÓÙÚÈÛÌfi ÂÈ ÍÂÎÈÓ ÛÂÈ Ó Ï Ì ÓÂÈ ÒÚ ÛÂ Û ÓÂÈ ÛÂÈ, ÛÙÚ ÙËÁÈÎ Î È ÚÁ Î È appleúôù ÛÛÂÈ ˆ - ÌÔÓ ÈÎ Ûˆ - È ÍÔ Ô ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÏÏËÏÂÁÁ Ë. ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÏÏËÏÂÁÁ Ë apple ÚÓÂÈ È - ÊÔÚ ÌÔÚÊ, ÂÎ ÙˆÓ ÔappleÔ ˆÓ Ë appleèô Û Á ÚÔÓË Î È appleôùâïâûì ÙÈÎ Â Ó È Ë Ù ÈÚÈÎ ÔÈÓˆÓÈÎ ı ÓË. appleè ÂÈÚ - ÛÂÈ, ÊÔÚÂ Î È ÙÔÌ, ÏÔappleÔÈÒÓÙ ÛÙÔ Â Ì ÓÂ Ú ÛÂÈ Î È appleú ÎÙÈÎ, Ó ÂÈÎÓ Ô Ó ÙÔ ÏÏËÏ ÁÁ fi ÙÔ appleúfiûˆappleô ˆ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ Û Ìapple Ú ÛÙ - ÙÂ. È ÈÎfiÙÂÚ ÁÈ ÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Â - Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ Ë ÏÏ Á ÙË ÂappleÈ ÂÈÚËÌ - ÙÈÎ ÊÈÏÔÛÔÊ,  ÔÌ ÓÔ fiùè Ë ÏÂÈ- ÙÔ ÚÁ Ì Û applefi Ó Ó Ô appleï ÛÈÔ ÂappleÈ- ÂÈÚ Ó, appleô ÂappleÈÙ ÛÛÂÈ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË Âapple - ÂÈÍË appleâ ı ÓfiÙËÙ Î È È Ê ÓÂÈ, ı Ê ÚÂÈ Î È appleèô ÎÔÓÙ ÙÔ ÙÔ ÎÔÈÓfi Î È ı È ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ó Ó ıâùèîfi Ú ÎÙ - Ú. Δ ÙÂÏ ٠ÚfiÓÈ, appleâúèûûfiùâúô apple fi,ùè apple Ï ÈfiÙÂÚ, Ë ÍËÛË ÙˆÓ ÎÂÚ ÒÓ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ ÏÏ Î È Ë Û ÓÂÈ Ë- ÙÔappleÔ ËÛË ÙË ÂappleÈ Ú ÓÛË ÙÔ Ê ÛÈÎÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ Ô ËÁÔ Ó fiïô Î È appleâúèû- ÛfiÙÂÚ applefi Ù ÛÙË È ÓÔÌ ÙÔ ÏÂ- ÁfiÌÂÓÔ «ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ ÌÂÚ ÛÌ ÙÔ», Ì ÏÏ ÏfiÁÈ, ÛÙË Ï Ë ÙË ( Ù appleë ) «ÎÔÈ- ÓˆÓÈÎ ÂÈ ÏÂÈÙÔ ÚÁ».  - Ó È, Î Ù appleôïïô, Ë apple ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓË ÎÔÈÓˆÓÈÎ apple ÂÛË. π ºπ ƒø I, apple ÓÙÚ ÔÓÙ ÙÈ Ó ÁÎÂ ÙˆÓ ÂÌappleÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÏÂÈÙÔ ÚÁÂ Ï ÛÈ- ˆÙ ÔÓÙ fiïôè fiêâïô,  Ù Ùfi  - Ó È ËıÈÎfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi,  ÙÂ Â Ó È ÌÂÛÔ, ÌÌÂÛÔ, Ì ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌÔ Ú appleúfiıâûìô.  ÔÌ ÓÔ fiùè ÙÔ ÎÔÈ- ÓˆÓÈÎfi ÎÚ ÙÔ Ú ÛÎÂÙ È applefi Î Ù ÚÚ - ÛË Î È appleâúèûûfiùâúô applefi appleôù ÔÈ ÎÔÈÓˆ- ÓÈÎ ÔÌ Â Ô Ó Ó ÁÎË Ó ÈÛı ÓÔ- ÓÙ È fiùè Î appleôèô ÙÔ ÊÚÔÓÙ ÂÈ, ÙÈ appleâ- ÚÈÛÛfiÙÂÚ ÊÔÚ Î È ÔÈ appleúôûê ÚÔÓÙ ÏÏ Î È ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ appleô ÎÙ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙËÓ appleúôûï Ì ÓÔ Ó ˆ ÊÈÏ ÓıÚˆapple., fiìˆ, ÂÓ Â Ó È ÊÈÏ ÓıÚˆapple, Ô ÙÂ Û ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙË ÓÔÌÔıÂ- Û, ÂÌappleÔÚÈÎ ÔÚËÁ ËÌfiÛÈÂ Û - ÛÂÈ. Ó È Âapple Ó ÛË ÛÙËÓ ÍÈÔappleÈÛÙ Î È ÙËÓ ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË, È Ê ÓÂÈ Î È Û - Δ Δ π æøªπ Δ Δ ÀΔ π à π, ƒπ Δ ƒ,δπ π Δ ƒ, À Δø ƒ ø Δø πã πƒ ø π À π Δ π Δ πμ ƒà Δ À ºÀ π À ƒπμ Δ À π ƒπ Δ ƒ ÀΔ Δ π ª Δ À ª À «π ø π À ª ƒπ ª Δ», ª π, Δ æ Δ ( ΔÀ ) «π ø π π πδ Àƒ π» ÓÂ È ÏÂÎÙÈÎfiÙËÙ, Û Ó ÚÙËÛË ÍÈÒÓ Î È ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÛÙÚ ÙËÁÈÎ Î È - ÓÂÈ ÌÊ ÛË Û fi,ùè ËÌÈÔ ÚÁ appleúôûùèı ÌÂÓË Í Î È Ì ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌË appleúôôappleùèî. appleôùâïâ Â Ò Î È Î appleôè ÚfiÓÈ ÛÙÚ ÙËÁÈÎfi ÛÙfi Ô ÁÈ Ó Ó ÔÏÔ Ó Î È ÌÂÁ Ï ÙÂÚÔ ÚÈıÌfi ÂappleÈ ÂÈÚ ÛˆÓ, ÂÓÒ Ù ÎÂÊ Ï È appleô È Ù ıâóù È fi È ÌfiÓÔ ı appleú appleâè Ó Â Ó È ÚÎÂÙ, ÏÏ Î È Ó appleô Ô Ó fiûô ÙÔ Ó ÙfiÓ appleâúèûûfiùâ- ÚÔ. ª Û applefi ÙËÓ ÔÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ, ÏÏ Î È Ë ÎÔÈÓˆÓ ÛÙÔ Û ÓÔÏÔ, ÌappleÔ- ÚÔ Ó Ó ÂÍÂÏ ÛÛÂÙ È Î È Ó appleúôô  ÂÈ, ÂÓÒ ÔÏÔ Ó Î È appleâúèûûfiùâúâ ÂappleÈ ÂÈÚ - ÛÂÈ ÓÙÈÏ Ì ÓÔÓÙ È fiùè Ô ÚfiÏÔ ÙÔ ÂÓ Â Ó È appleï Î È ÌfiÓÔ Ë Ú appleúfiıâ- ÛÌË ÌÂÁÈÛÙÔappleÔ ËÛË ÙÔ Î Ú Ô, ÏÏ Ë Ú ÛË ÙÔ Ì Û ÛÂ Ó ÁÈ appleâúè Ï- ÏÔÓ, appleúôîâèì ÓÔ Ó ÎÂÚ ÛÔ Ó ÙËÓ ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË Î È ÙË ÛÙ ÚÈÍË ÙÔ ÎÔÈÓˆ- ÓÈÎÔ Û ÓfiÏÔ, ÙˆÓ ÌÂÙfi ˆÓ, ÙˆÓ ÂÚÁ - ÔÌ ÓˆÓ Î È ÙˆÓ Û ÓÂÚÁ ÙÒÓ ÙÔ. È Ó Â Ó È appleâèûùèî Ë ÂÙ ÈÚÈÎ ÎÔÈÓˆ- ÓÈÎ Â ı ÓË, appleú appleâè Ë ÂÙ ÈÚÂ Ó ÂappleÈ- ÂÈÎÓ ÂÈ Ì ÈÛÔÚÚÔappleËÌ ÓË Û ÌappleÂÚÈÊÔ- Ú Û fiïô ÙÔ ÙÔÌ ÙË Ú ÛÙËÚÈfi- ÙËÙ ÙË, Ì ÙËÓ ÓÓÔÈ fiùè ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó ÂappleÈÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙËÓ Â ÈÛıËÛ ÙË ÛÂ Ó Ó ÙÔÌ, apple.. ÛÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ Î È Ù Ùfi ÚÔÓ Ó Î Ù apple Ù ÂÚÁ ÙÈÎ ÈÎ È- ÒÌ Ù, Ó ÂÍ apple Ù appleâï ÙÂ, Û ÓÂÚÁ ÙÂ, ÙÔ ËÌfiÛÈÔ Ó apple Ú ÓÂÈ ÙÔ Ófi- ÌÔ. Δ ÙÔÈ Ê ÈÓfiÌÂÓ Â Ó È, ÛÙ - Ò, Û ÓfiÙ Ù Î È appleôûîôappleô Ó ÛÙËÓ appleúô ÔÏ ÙÔ Î ÏÔ appleúôûòappleô ÙË ÂÙ È- Ú ÛÂ Ó Ó ÙÔÌ Î È ÙËÓ applefiîú Ë ÙˆÓ appleú ÎÙÈÎÒÓ ÙË ÛÂ Ó Ó ÏÏÔ appleô, Ô ÛÈ ÛÙÈÎ, ÚËÌ ÙÔ ÔÙ ÙÔÓ appleúòùô. π à ƒ π ÂÓ ÏÔappleÔÈÂ Ù È appleôîïâèûùèî Ì ÔÚËÁ. ÔÚËÁ appleôùâïâ Ó ÂÚÁ - ÏÂ Ô Ì Û ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÛÙÚ ÙËÁÈÎ Î È ÏÔappleÔ ËÛË Ó ÂÈÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ appleúô- ÛÒappleÔ ÊÔÚ ˆÓ, ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ Î È Ùfi- ̈Ó, ÏÏ Î È ÔÌ ÏÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ Û - ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ Ì ÙÈ ÙÔappleÈÎ ÎÔÈÓˆÓ Â. ÔÚËÁ appleôùâïâ Ì Î- ÊÚ ÛË ÙÔ appleô Ù ÙÂÏ ٠ÚfiÓÈ ÔÓÔÌ Ô Ì ٠ÈÚÈÎ ÔÈÓˆÓÈÎ ı - ÓË. ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ ÂÓ ÚÁÂÈÂ, applefi ÙËÓ appleïâ Ú ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛˆÓ, appleô appleô- ÛÎÔappleÔ Ó ÛÙËÓ ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÎÔÈÓˆÓÈ- ÎÒÓ, appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ, appleôïèùèûùèîòó Î È ÏÏˆÓ ıâì ÙˆÓ, ÏÏ Ù Ùfi ÚÔÓ Î È ÛÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î appleúô ÔÏ ÙË È ÙË ÂappleÈ Â ÚËÛË. Ó È ÏÔÈapplefiÓ Ì È ÈÎ Û ÌÂ Ô «ÓÈÎËÙ»: ΔÔÓ ÂÓÈ- Û Ì ÓÔ ÊÔÚ, Ô ÔappleÔ Ô ÓÙÏ applefi- ÚÔ ÁÈ ÙËÓ Âapple Ù ÍË ÙˆÓ ÛÙfi ˆÓ ÙÔ Î È ÙË ÔÚËÁfi ÂappleÈ Â ÚËÛË Ë ÔappleÔ ÂÓÈ- Û ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi appleúôê Ï ÙË. ÔÚËÁ ˆ ÂÚÁ ÏÂ Ô Â Ó È Ó ÙÚfiappleÔ apple ÚÂÍËÁËÌ ÓÔ, apple ÚÂÚÌËÓÂ Ì - ÓÔ ÎÈ ÂÓÙ ÏÂÈ apple Úˆ ËÌ ÓÔ. ÛÊ ÏÒ, Ì ÎÔÈÓÔappleÔ ËÛË ÂÓfi ÔÚËÁÈÎÔ appleúô- ÁÚ ÌÌ ÙÔ ÂÓ Î ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ appleúôûêôú appleô Ùfi Û ÓÂapple ÁÂÙ È. È appleô ÎÙ ÙÔ ÈÙ Ì ÙÔ ÁÈ ÔÚËÁ, appleôï Û Ó, ÙË ıâˆúô Ó Âapple ÈÙÂ. È ÈÙÔ ÓÙ ÔÚËÁ appleôï Û Ó ÙËÓ ÂÎÏ Ì ÓÔ Ó ˆ Î Ï Ë Ì appleúôûˆúè- Ó Ó ÁÎË ÂΠψÛË Ì appleâúèôúè- ÛÌ ÓË ÚÔÓÈÎ È ÚÎÂÈ. ÈfiÙÈ Ù fiappleôè ÔÊ ÏË ÙË Â Ó È appleúôûˆúèó Î È apple ÚÔ È- Î, Û ÓÙ ıâûë Ì ÙÈ Ú ÛÂÈ appleô Ù ÔÊ ÏË ÙÔ È ÚÎÔ Ó Î È Î ÚappleÔ- ÊÔÚÔ Ó Ì ÌÊ ÚÔÌ Û ıô Úfi- ÓÔ appleôùâï ÛÌ Ù. Î È ÔÚËÁ appleôùâïô Ó Ô È ÎÚÈÙ, È ÊÔÚÂÙÈÎ ÓÓÔÈÂ, ÊÔ Ë È ˆÚ ÂÙ È applefi ÙËÓ ÓÙ appleô ÔÙÈÎ ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË ÔÚË- Á, Ë ÔappleÔ, fiappleˆ Ù ÓÔÂ Ù È ÛÙÔ Û Á ÚÔÓÔ ÂappleÈ ÂÈÚ Ó, ËÏ ˆ Ì Ù - ÎÙÈÎ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈ Î ÛÙÚ ÙËÁÈÎ, appleô- Ï appleâè ÛÙËÓ apple Ú ÁˆÁ ÂÓfi ÌÔÈ Ô ÔÊ ÏÔ ÙfiÛÔ ÁÈ ÙËÓ ÂÙ ÈÚ fiûô Î È ÁÈ ÙÔÓ ÔÚËÁÔ ÌÂÓÔ. ÔÚËÁ appleôùâ- ÏÂ Ó ÂÍ ÈÚÂÙÈÎfi Ì ÛÔ Ó appleù ÍË Ë- ÌÔÛ ˆÓ Û ÛˆÓ.  fi,ùè ÊÔÚ fiìˆ ÛÙ Ì ÎÚÔappleÚfiıÂÛÌ ÔÊ ÏË, ÛÙÔ Ù ÛÈÌÔ Û ÛÂˆÓ ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÂÌappleÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÌÂ- ÚÒÓ ( ÈÔ ÎËÛË, ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ, ÂappleÈ Â - ÚËÛË, appleúôìëıâ ÙÒÓ, ÙÔappleÈÎ ÎÔÈÓˆ- Ó, ÊÔÚ ˆÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ ˆÓ Î.Ïapple.) Â Ó È Ó appleôùâïâûì ÙÈÎ. ÀappleËÚÂÙÔ ÌÂ Î È ÛÙËÚÈ fiì ÛÙ Û ÛÈ- Î È Â Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁ  ÙË ÓıÚÒappleÈ- ÓË Ê ÛË ÛÙÔ ÙÔÓfiËÙÔ. Ù appleô apple Ú ÁÎˆÓ ÛÙËÎ Ó Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÔÈ- ÎÔ fiìëûë ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ. ÎÏÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ıâìâï ˆÓ ÙÔ Û Á ÚÔÓÔ ÙÔ ÔÈÎÔ ÔÌ Ì ÙÔ, Ì ÙË ÌÔÚÊ ÙË «ÎÚ ÛË», ÂappleÈÛËÌ ÓÂÈ ÙËÓ appleôì ÎÚ ÓÛË Î È ÛËÌ ÙÔ ÔÙ ÙËÓ Ó ÁÎ ÈfiÙËÙ ÂappleÈÛÙÚÔÊ Ì ÛÙÔÓ ÓıÚˆappleÔÎÂÓÙÚÈÛÌfi. Ù Ë ıâòúëûë appleúôùâ ÓÂÈ ˆ Ï ÛË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ ÏÏË- ÏÂÁÁ Ë, Í Î È Û Ó ÛıËÌ appleô ÂÓ apple Ú ÂÈ ÛÙËÓ ÓıÚÒappleÈÓË Ê ÛË, Ë ÔappleÔ ÛÙË Û Á ÚÔÓË ÂappleÔ ÌÂÙ ÌÔÚÊÒÓÂÙ È ÛÂ, ÛÙÔ Â ÔÓÙ ÛÙË ËÌÈÔ ÚÁ Î È ÏÔappleÔ ËÛË project Ì Û applefi ÙÈ ÛÙÔÈ ÂÈÒ ÂÈ appleï ÔÓ Ó ÁÎÂ ÙˆÓ ÙÔappleÈ- ÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ ˆÓ. Î Ú Ó ÛÙ Û æˆìè Ë Â Ó È appleúfiâ ÚÔ ÙË Apson EKE KEP O μμ Δ 3 ªμƒπ À

26 «H Σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Νοέμβριος 2012

27 «EKE: Γένους Θηλυκού» MANAGER, Φεβρουάριος 2013

28 Αριστοτέλους 22, Πολιτεία Τηλ. (+30)

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη MEGASTORE 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Έξοδος Νο 15 (Παλλήνη), αριστερά για 2.5 km. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π ªπ ƒ SMALL πã πƒ π BUSINESSES Essential apple Ú ÙËÙÂ Professional Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ Telecommunications ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Alcatel OmniPCX Office Compact Edition Alcatel OmniPCX Office Compact Edition *

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερικό Τμήμα Κρήτης 11ο Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΟΡΓΑΝΩTIKH KAI EΠIΣTHMONIKH EΠITPOΠH Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME GR Pictor Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME C 146-01 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Pictor Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π È Ï ËÙ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã È ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο)

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 213-02 made in Italy Tahiti Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης GR apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Tahiti Dual π ªπ π º π À π Ã π À ƒ π Àæ π È Ï ËÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ Ï ÛÛÈÓfi Û ÔÏÂ Ô ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ ı Ï ÛÛÈÓfi ıfi ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÌÔ! Ù appleô Î Ù Ï applefiùâ apple Ú Û ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. Ú - Û Ì ÎÈfiÏ ÛÙÔ Û ÔÏ Ô. ΔÔ Ì Ïfi ÌÔ fiìˆ Â Ó È ÛÙË ı Ï ÛÛ

Διαβάστε περισσότερα

e-magazine FRANCHISEE FOCUS

e-magazine FRANCHISEE FOCUS e-magazine FRANCHISEE FOCUS Ïé ðñùôáãùíéóôýò ðáñïõóßáæïõí / Óõíåíôåýîåéò óõíåñãáôþí äéêôýùí franchise Ôåý ïò 39, Ôåý ïò 40, Ôåý ïò 41 FRANCHISEE FOCUS ΔÀ π Àºπ Δ ª π FRANCHISEES π π Δπ Àƒ Δ ƒ π Δπ Δ ƒ

Διαβάστε περισσότερα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα Η METAL SYSTEM στη συνεχή προσπάθεια της να πρωτοστατεί

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Υπηρεσίες αποδελτίωσης Τι είναι το Internet Clipping Internet Monitoring ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες 10 Κανόνες για ένα αποτελεσµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈÂ

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ÔÏÈÙÈÎ Î È Ú ÎÙÈÎ Ù appleôï ÌËÛË ÙÔ ÔÈÓˆÓÈÎÔ appleôîïâèûìô Û ÈÎÔÁ ÓÂÈ Ì ªÈÎÚ È È ÛÙËÓ ÚÒappleË ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ - Csalãadoktãol Tanulunk - Learning from Families

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) 10ο Περιφερικό Τμήμα Κρήτης Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 23 24 Οκτωβρίου 2010 12 Aquila Rithymna Beach ***** Ρέθυμνο Θα δοθούν Μόρια Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μάρτιος 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μάρτιος 2009 Ελληνική Κεραμική Εταιρία ΕΔ. Τεύχος 3 - Μάρτιος 09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Κ.Ε Επιστημονικός Σύλλογος www.eke.gr Διοικητικό Συμβούλιο Κώστας Στουρνάρας (πρόεδρος) Βασίλης Δημητρόπουλος (αντιπρόεδρος)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί ΜΕΡΟΣ Α º π Ô Πραγματικοί αριθμοί ΕΙΣΑΩΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ª ÚÈ ÙÒÚ Ô ÌÂ Û Ó ÓÙ ÛÂÈ Ê ÛÈÎÔ, Î Ú ÈÔ Î È ÚËÙÔ ÚÈıÌÔ. ÙÔ ÙÂÏÂ Ù Ô Â ÌÂ ÂÍÂÙ ÛÂÈ ÙË ÂÎ ÈÎ ÙÔ apple Ú ÛÙ ÛË, Ë ÔappleÔ Ù Ó ÁÓˆÛÙ ÛÂ appleï appleâúèô

Διαβάστε περισσότερα

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Οδηγός Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Tim Hindle The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙOIKHΣHΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tim Hindle ÙÏÔ ÙÔ appleúˆùôù appleô Guide to Management Ideas

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7011287 ƒ π π π È Ó appleôê ÁÂÙÂ ËÏÂÎÙÚÔappleÏËÍ,

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι συμφώνησαν να κυβερνήσουν Οι υποχωρήσεις Αναστασιάδη, οι τρεις θέσεις-κλειδιά και τα 10 σημεία-πλαίσιο της νέας διακυβέρνησης

Έτσι συμφώνησαν να κυβερνήσουν Οι υποχωρήσεις Αναστασιάδη, οι τρεις θέσεις-κλειδιά και τα 10 σημεία-πλαίσιο της νέας διακυβέρνησης À ø π Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 202 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª TI ƒ º ƒ ) - 4,90 (ª TO CD) ΣHMEPA O Γ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άνοδος Αναστασιάδη, δεύτερος ο Μαλάς ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Ο Λιλλήκας συγκρατεί 43,7% του ΔΗΚΟ, ανοικτό το ενδεχόμενο εκλογών ενός γύρου

Άνοδος Αναστασιάδη, δεύτερος ο Μαλάς ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Ο Λιλλήκας συγκρατεί 43,7% του ΔΗΚΟ, ανοικτό το ενδεχόμενο εκλογών ενός γύρου À ø π Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 218 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Απαιτείται ο εποπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Good Practices in e-marketing

Good Practices in e-marketing Good Practices in e-marketing Περιεχόμενα Πρόλογος 3-4 Ενότητα Αλλαγές στην αγορά 5-24 Αγορά αυτοκινήτων 5-14 Canadapost 15-24 Ενότητα Επιχειρηματικά μοντέλα 25-106 e-shop - Marinall 25-36 e-shop - e-gardenshop

Διαβάστε περισσότερα

Η απειλή των ξένων οίκων για τις Τράπεζες αν δεν εκλεγεί ισχυρή κυβέρνηση στις 6 Μαΐου

Η απειλή των ξένων οίκων για τις Τράπεζες αν δεν εκλεγεί ισχυρή κυβέρνηση στις 6 Μαΐου Κοίτα ποιος μιλάει... Οταν η Γιάννα προσδοκά νέα γενιά ηγετών, όπως προφανώς η ίδια, που κατέστρεψε με τη χλιδή της Ολυμπιάδας την ελληνική οικονομία ΣΕΛ. 70 Το παρασκήνιο για την Κασσιόπη Ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο για τριπλή συγχώνευση με Eurobank και Ταχ. Ταμιευτήριο

Το σενάριο για τριπλή συγχώνευση με Eurobank και Ταχ. Ταμιευτήριο Η πρόταση - ματ στην Τρόικα Η κίνηση Σαμαρά- Στουρνάρα που απεγκλωβίζει τη λήψη πρόσθετων μέτρων Η κόντρα ΔΝΤ και Ε.Ε. για το συνολικό ζήτημα επίλυσης του ελληνικού χρέους ΣΕΛ. 2, 3 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Fund

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο ΑΦΙΕΡΩΜΑ πρόγραµµα 25-27 Μαΐου 6-10 µ.µ. πλαζ Αρετσούς εργαστήρια εκπαιδευτικά προγράµµατα παραστάσεις παιχνίδια µουσική κουκλοθέατρο Παραθινούπολη 2012 Ú ıèóô appleôïë Ë Ì ÁÈÎ applefiïë ÙÔ apple Ú Ì ıèô,

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P R N G V I R V E R R O D U I N G P R O D U C T S R E V E R F O E V O R E R T C T S O U R F U T U R E U R R F U U T U R E I S F O R E V E R V E R E O R E S F R 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου Η πορεία προς το μέτωπο... 85 Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο!... 89 Η πείνα... 96 Κατοχή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου Η πορεία προς το μέτωπο... 85 Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο!... 89 Η πείνα... 96 Κατοχή... Αγαπητοί γονείς Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τους μαθητές της Ε Δημοτικού στο μάθημα της Γλώσσας. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει: Ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου του σχολικού βιβλίου.

Διαβάστε περισσότερα

applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ

applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ ÃÙ appleòóù ÙÔÓ Î ÚÎ ÓÔ ÌÂ «ÔÚÊ Ó» Ê ÚÌ Î ÙˆÓ N ÛÔ ÏÂ È fiappleô ÏÔ, ÓÈ ªappleÔ Ï Î * ÓÂ Â Ó È Ô

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P N G V I V E O D U I N G P O D U C T S E V E F O E V O E T C T S O U F U T U E U F U U T U E I S F O E V E V E E O E S F 1 9 9 7 8 8-0 2 0 3 1 3 H Forever ÓÂÈ Î

Διαβάστε περισσότερα

OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ-

OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ- ª πøª Δ À Δ OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ- ÏËÓÈÎÔ apple È ÈÎÔ È Ï Ô ÌÂ ÂÎ ÔÙÈÎ ÛÂÈÚ appleô ÌÂÈÓ Ó ÛÙË Ï ÛÙ ÌÂ Ù appleï ÔÓ appleôèôùèî Ï- Ï Î È Â

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοταχώς προς εντατικές συνομιλίες Σε Λονδίνο και Ουάσινγκτον στρέφεται τώρα η προσοχή της Λευκωσίας

Ολοταχώς προς εντατικές συνομιλίες Σε Λονδίνο και Ουάσινγκτον στρέφεται τώρα η προσοχή της Λευκωσίας À ø π Κυριακή 29 Αυγούστου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 96 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA

Διαβάστε περισσότερα

TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ º π 3 TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ μ ÛÈÎ ÂÚˆÙ ÛÂÈ ıâˆú 3.1 ΔÈ Â Ó È ÔÈ appleôèî Â ÙˆÓ ÌÔÓÔÎ ÙÙ ÚˆÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ; Μια appleôèî αποτελείται από πολλούς μονοκύτταρους οργανισμούς, οι οποίοι προέρχονται από

Διαβάστε περισσότερα

www.imaginary.org Open and Collaborative Mathematics Communication

www.imaginary.org Open and Collaborative Mathematics Communication Open and Collaborative Mathematics Communication Web-based Platform Material for Exhibitions Interactive Programs Galleries of Pictures Scientific Texts Material for Schools Free Up and Download International

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζες: Εκαναν... φτερά 10 δισ. καταθέσεις. 9+2καυτά μέτωπα. τα δημόσια έσοδα, η ανεργία. Πωλήσεις με το ζόρι

Τράπεζες: Εκαναν... φτερά 10 δισ. καταθέσεις. 9+2καυτά μέτωπα. τα δημόσια έσοδα, η ανεργία. Πωλήσεις με το ζόρι Πόσα... ΠΑΣΟΚ θα υπάρχουν μετά τις εκλογές; Εντονες διαβουλεύσεις από Διαμαντοπούλου, Ραγκούση, Μόσιαλο και επαφές με Φλωρίδη, Στουρνάρα, Γιαννίτση, Αλ. Παπαδόπουλο Ερωτηματικό η στάση Λοβέρδου ΣΕΛ. 70

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Κατακραυγή κατά πολιτικών

Κατακραυγή κατά πολιτικών À ø π Κυριακή 15 Ιουλίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 195 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª ƒ º ƒ ) - 7,90 (ª À øª ) ΣHMEPA ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Θεραπείες-σοκ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιεπίσκοπος υπέρ Λιλλήκα Λάβρος κατά του Δημήτρη Χριστόφια: «Έφεραν τον τόπο σε άθλια κατάσταση»

Αρχιεπίσκοπος υπέρ Λιλλήκα Λάβρος κατά του Δημήτρη Χριστόφια: «Έφεραν τον τόπο σε άθλια κατάσταση» À ø π Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 193 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª TI ƒ º ƒ ) - 7,90 (ª TO DVD) ΣHMEPA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Η Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Έχουμε στρατηγική για έξοδο από την κρίση Νίκος Αναστασιάδης: Ενόσω η κυβέρνηση καθυστερεί, οδηγούμαστε κάθε μέρα και πιο κοντά στη χρεοκοπία

Έχουμε στρατηγική για έξοδο από την κρίση Νίκος Αναστασιάδης: Ενόσω η κυβέρνηση καθυστερεί, οδηγούμαστε κάθε μέρα και πιο κοντά στη χρεοκοπία À ø π Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 213 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 μ π - 3,90 ª TI ƒ º ƒ - 5,90 ª TO CD ΣHMEPA ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

«Ξέπλεναν» στην Κύπρο τα κέρδη από το στοίχημα

«Ξέπλεναν» στην Κύπρο τα κέρδη από το στοίχημα À ø π Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 140 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΑΠΟΚΑΛYΨΕΙΣ WIKILEAKS Ο Αναστασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμος να αποσυρθεί χάριν λύσης Συνέντευξη Σταύρου Μαλά: Η πολιτική μου θα είναι απολύτως συμβατή με αυτήν του ΑΚΕΛ

Έτοιμος να αποσυρθεί χάριν λύσης Συνέντευξη Σταύρου Μαλά: Η πολιτική μου θα είναι απολύτως συμβατή με αυτήν του ΑΚΕΛ À ø π Κυριακή 24 Ιουνίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 192 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª TI ƒ º ƒ ) - 7,90 (ª TO DVD) ΣHMEPA ΓIANNAKHΣ ΟΜΗΡΟΥ Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ ( ÈÌ ÏÂÈ )

È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ ( ÈÌ ÏÂÈ ) ÂÏ 1 μ ÛÈÎ fiıÂÛË ÂÚÁ Û ÙÔ Û ÓÔÏÈÎÔ ÂÁ ÂÈÚ Ì ÙÔ ÔÙÂÏÂ Ë ÓÙ ÏË Ë fiÙÈ Ë Ó Û ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ Ú ÎÙÈÎÒÓ Ô Â Ó È ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ Ó ÛÙ È ÁˆÁÈÎ Ì Û, ÙÈ ÂÎ È Â ÙÈÎ È ÈÎ Û Â Î È Ù Î ÓÔÓÈÛÙÈΠΠÌÂÓ ÚÔ Ôı ÙÂÈ ÙËÓ ÚÍË ÌÈ ıâˆúëùèî

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

«Πραγματικές οι προοπτικές για αέριο» Ο πρέσβης του Ισραήλ ξεκαθαρίζει το σκηνικό για τα κοιτάσματα και τις δυνατότητες εκμετάλλευσής τους

«Πραγματικές οι προοπτικές για αέριο» Ο πρέσβης του Ισραήλ ξεκαθαρίζει το σκηνικό για τα κοιτάσματα και τις δυνατότητες εκμετάλλευσής τους À ø π Κυριακή 16 Iανουαρίου 2011 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 116 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΣHMEPA Μετωπική επίθεση Νίκου Αναστασιάδη κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δραματικές διαβουλεύσεις για διάσωση Γαλλογερμανικό σχέδιο δανεισμού της Ελλάδας

Δραματικές διαβουλεύσεις για διάσωση Γαλλογερμανικό σχέδιο δανεισμού της Ελλάδας 01-110210 10-02-10 23:51 ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Eτος 91o B Aρ. φύλλου 27.399 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘHΝΑ, ΠEMΠTH 11 ΦEBPOYAPIOY 2010 www.kathimerini.gr 1,00 ΣHMEPA ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στο Υπουργικό η αρχή των ευθυνών Εντός των ημερών η κλήτευση του Προέδρου Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή για την τραγωδία

Στο Υπουργικό η αρχή των ευθυνών Εντός των ημερών η κλήτευση του Προέδρου Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή για την τραγωδία À ø π Κυριακή 21 Αυγούστου 2011 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 148 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) OIKONOMIA ΣHMEPA Αμυδρό φως στο τούνελ για το

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό της ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ. για το βιβλίο της Δεν είμαι τέρας, σου λέω!

Εκπαιδευτικό υλικό της ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ. για το βιβλίο της Δεν είμαι τέρας, σου λέω! Εκπαιδευτικό υλικό της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΛΗΣΗ για το βιβλίο της Δεν είμαι τέρας, σου λέω! ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔÈ ÔÓÔÌ Ô ÌÂ Û Ó ÚÔÌÔ; ÂÈ ÛÔ! ªÂ Ï Ó Á appleèô Î È Â Ì È Ô Úˆ ÙË ÈÛÙÔÚ appleô ÌfiÏÈ

Διαβάστε περισσότερα

Το τελευταίο χαρτί Παπανδρέου σε δύσβατο διεθνές περιβάλλον Αγγίζει και την Κύπρο η πολιτική και οικονομική χιονοστιβάδα στην Ελλάδα

Το τελευταίο χαρτί Παπανδρέου σε δύσβατο διεθνές περιβάλλον Αγγίζει και την Κύπρο η πολιτική και οικονομική χιονοστιβάδα στην Ελλάδα À ø π Κυριακή 19 Ιουνίου 2011 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 139 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣHMEPA Αθλητισμός,

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ο αγώνας στο σχολείο. Κύρια σημεία του μαθήματος. Σύντομη απόδοση

1.1. Ο αγώνας στο σχολείο. Κύρια σημεία του μαθήματος. Σύντομη απόδοση Ο αγώνας στο σχολείο 1.1 Κύρια σημεία του μαθήματος ñ Κάθε αγώνας προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων. ñ Οι κανόνες δίνουν νόημα στη ζωή τόσο του κοινωνικού συνόλου όσο και κάθε μέλους του χωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχεδιασμοί του Προέδρου ενόψει Γενεύης και τριμερούς

Οι σχεδιασμοί του Προέδρου ενόψει Γενεύης και τριμερούς À ø π Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 112 Αγώνας δρόμου σε συνθήκες σοκ στην Ελλάδα Μέσα Û Ó ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ ÛÌÂÓ appleâúè ÏÏÔÓ, Ë ÂÏÏËÓÈÎ Î ÚÓËÛË Î ÏÂ Ù È Ó ËÊ ÛÂÈ Î È Ó ÂÊ ÚÌfiÛÂÈ ÌÈ ÛÂÈÚ applefi

Διαβάστε περισσότερα

Tο πάρε-δώσε ως το αντίδοτο στο τέλμα Παρότρυνση των Ηνωμένων Εθνών για διασταυρούμενη διαπραγμάτευση

Tο πάρε-δώσε ως το αντίδοτο στο τέλμα Παρότρυνση των Ηνωμένων Εθνών για διασταυρούμενη διαπραγμάτευση À ø π Κυριακή 27 Ιουνίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 87 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μας δεσμεύει όλους η απόφαση και η ανυπακοή θα έχει συνέπειες «Η ασυνέπεια στο όνομα μιας ακόρεστης προσωπικής φιλοδοξίας ελέγχεται»

Μας δεσμεύει όλους η απόφαση και η ανυπακοή θα έχει συνέπειες «Η ασυνέπεια στο όνομα μιας ακόρεστης προσωπικής φιλοδοξίας ελέγχεται» À ø π Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 206 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ «Δεν αποκλείεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λιλλήκας οριακά μπροστά από τον Μαλά ΔΗΜΟΣΚOΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Παραμένει φαβορί ο Ν. Αναστασιάδης αλλά 95% του κόσμου φοβάται την κρίση

Ο Λιλλήκας οριακά μπροστά από τον Μαλά ΔΗΜΟΣΚOΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Παραμένει φαβορί ο Ν. Αναστασιάδης αλλά 95% του κόσμου φοβάται την κρίση ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΣ 2012 À ø π Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 214 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ] 2 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

[ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ] 2 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY DOORS [ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ] [ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ] 2 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ COMPANY PROFILE ÂÙ ÈÚ ƒƒ O È Ú ıëîâ ÙÔ 1994. OÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÙË Ú ÛÎÔÓÙ È ÛÙË ÈÔÌË ÓÈÎ appleâúèô ÙË Ó Ô ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË (µπ..), ÛÂ

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ ÌÂÁ ÏÔ ÎfiÏappleÔ ÌÂ Ù π.ã.

ΔÔ ÌÂÁ ÏÔ ÎfiÏappleÔ ÌÂ Ù π.ã. K ÛˆÓ Â Ó È... Î È appleâúó 26 IOY IOY 2009 ñ ºY O 1.642 ñ appleâú Ô Ô B EK O H TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú Â ÚÒ 4) E. 46 8 MAPTIOY 2009 ñ ºY O 1.622 ñ appleâú Ô Ô Δƒπ ª À º ƒ À. 5,5 Δ. B π π Δ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπουν ήδη blame game οι διπλωμάτες Ανησυχία για τη στάση των δύο ηγετών

Βλέπουν ήδη blame game οι διπλωμάτες Ανησυχία για τη στάση των δύο ηγετών À ø π Σάββατο 14 -Κυριακή 15 Αυγούστου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 94 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήματα και τριγμοί για ΑΤΕ και Τ.Τ. Μετά την πρόταση εξαγοράς τους από την Τράπεζα Πειραιώς η κυβέρνηση αναμένει ντόμινο εξελίξεων

Ερωτήματα και τριγμοί για ΑΤΕ και Τ.Τ. Μετά την πρόταση εξαγοράς τους από την Τράπεζα Πειραιώς η κυβέρνηση αναμένει ντόμινο εξελίξεων A-01-180710_ 17-07-10 20:04 ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Γ' ΕΚΔOΣΗ Eτος 91ο B Aρ. φύλλου 27.523 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 www.kathimerini.gr 2,00 Με τις

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα με φόντο τα επιτόκια

Μέτρα με φόντο τα επιτόκια À ø π Κυριακή 3 Ιουλίου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 141 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ WIKILEAKS Υποσχέσεις Χριστόφια

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό μπαίνει ξανά στο περιθώριο Στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2011 εστιάζουν πλέον τα κόμματα

Το Κυπριακό μπαίνει ξανά στο περιθώριο Στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2011 εστιάζουν πλέον τα κόμματα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 43 MOΔΑ Σελ. 31 Kόντρα στα e-book Δια χειρός Ντιόρ Παρά τα καθημερινά τεχνολογικά άλματα και την εξάπλωση των e-readers, τα συμβατικά έντυπα δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Επίδειξη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Τάφοι με 800 και πλέον αγνοουμένους Στην τοποθεσία «Αγνή» της Λαπήθου ετάφησαν όλοι οι νεκροί του μετώπου της τουρκικής απόβασης

Τάφοι με 800 και πλέον αγνοουμένους Στην τοποθεσία «Αγνή» της Λαπήθου ετάφησαν όλοι οι νεκροί του μετώπου της τουρκικής απόβασης πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 45 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 1 (μ π ) - 2,50

Διαβάστε περισσότερα

Τριμερής και οδικός χάρτης από τα Η.Ε. Αιφνιδιάστηκε το Προεδρικό από τη βολιδοσκόπηση του γ.γ. για κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στη Νέα Υόρκη

Τριμερής και οδικός χάρτης από τα Η.Ε. Αιφνιδιάστηκε το Προεδρικό από τη βολιδοσκόπηση του γ.γ. για κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στη Νέα Υόρκη À ø π Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 104 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi Τριμερής

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συνεργασία της. www.eurocharity.org

Με τη συνεργασία της. www.eurocharity.org ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΗΕ (UNEP Plant for the Planet) Με τη συνεργασία της ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικός βαθμός για την κυβέρνηση Γενική επίδοση κάτω από τη βάση Ο Πρόεδρος εξασφαλίζει ψήφο εμπιστοσύνης από το 55%

Αρνητικός βαθμός για την κυβέρνηση Γενική επίδοση κάτω από τη βάση Ο Πρόεδρος εξασφαλίζει ψήφο εμπιστοσύνης από το 55% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 43 MOΔΑ Σελ. 31 Ελληνικό www Ρούχα...επαναστατικά Μια τεράστια ασύρματη κοινότητα αναπτύσσεται με ραγδαία ταχύτητα στην Αθήνα. Το AWMN είναι μια ε- ναλλακτική μορφή internet. Οι πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαιτήσεις της Ε.Ε.,

Οι απαιτήσεις της Ε.Ε., A-01-210210-A 20-02-10 17:08 ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Eτος 91ο B Aρ. φύλλου 27.407 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 www.kathimerini.gr 2,00 Με τις προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Στο «ψυγείο» η διεθνής διάσκεψη

Στο «ψυγείο» η διεθνής διάσκεψη À ø π Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012 EÙÔ 4Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 175 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ www.kathimerini.com.cy 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) Στο «ψυγείο»

Διαβάστε περισσότερα

Φόβοι για παγκόσμιο ντόμινο

Φόβοι για παγκόσμιο ντόμινο À ø π Κυριακή 9 Μαΐου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 80 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA Η άπιαστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002 (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο απ λυτος οδηγ ς διαχείρισης έργου

Ο απ λυτος οδηγ ς διαχείρισης έργου NOKES και GREENWOOD Ο απ λυτος οδηγ ς διαχείρισης έργου Ο γρήγορος τρ πος για να υλοποιηθεί το έργο έγκαιρα και στο πλαίσιο του προϋπολογισµο applefiï ÙÔ Ô ËÁfi È Â ÚÈÛË ÚÁÔ NOKES και GREENWOOD applefiï

Διαβάστε περισσότερα

Kρίσιμη μέρα στην Τουρκία και για Κύπρο Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα καθορίσει τους βηματισμούς του Ερντογάν και στο Κυπριακό

Kρίσιμη μέρα στην Τουρκία και για Κύπρο Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα καθορίσει τους βηματισμούς του Ερντογάν και στο Κυπριακό À ø π Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 98 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA

Διαβάστε περισσότερα

KYBEPNH H ME TO MHNA

KYBEPNH H ME TO MHNA Δ 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.766 Àƒø 1,30 APA KEYH 17 IOYNIOY 2011 www.enet.gr TÔ appleúˆ Ó Û ËÌ ÙÈÛÌfi, ÛÙË 1 ÌÂÙ ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ë ÔÚΈÌÔÛ 19 IOYNIOY æ ÊÔ ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË Î È apple Ú ÏÏËÏ Û ÓÂ Ú ÛË ÙˆÓ appleô ÚÁÒÓ

Διαβάστε περισσότερα

H Σταχτοπούτα που έγινε Πριγκίπισσα Ελάχιστες οι πληροφορίες για τη ζωή της γυναίκας που παντρεύτηκε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ

H Σταχτοπούτα που έγινε Πριγκίπισσα Ελάχιστες οι πληροφορίες για τη ζωή της γυναίκας που παντρεύτηκε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ À ø π Κυριακή 1 Μαΐου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 131 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90

Διαβάστε περισσότερα

45 μέρες φωτιά για τη Λευκωσία Πρέπει να οριστικοποιήσει τις προτάσεις της, να διαβουλευτεί στο εσωτερικό και να ολοκληρώσει με την Τρόικα

45 μέρες φωτιά για τη Λευκωσία Πρέπει να οριστικοποιήσει τις προτάσεις της, να διαβουλευτεί στο εσωτερικό και να ολοκληρώσει με την Τρόικα À ø π Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 204 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Οι θέσεις Λιλλήκα είναι

Διαβάστε περισσότερα

πã πƒ ø Your Business Partner ICAP Group

πã πƒ ø Your Business Partner ICAP Group Àªµ À π πã πƒ ø ICAP Group ΚΕΝΤΡΙΚA ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 64, 115 28 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 7200 000, FAX: 210 7220 815 E-mail: icap@icap.gr, URL: www.icap.gr ΣΤΑ ΙΟΥ 24, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 3362 700,

Διαβάστε περισσότερα

Ανασχηματισμός στο τέλος της χρονιάς ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi

Ανασχηματισμός στο τέλος της χρονιάς ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi À ø π Κυριακή 30 Μαΐου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 83 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË Ανασχηματισμός στο τέλος της χρονιάς

Διαβάστε περισσότερα

EKTE EITAI TO TE E I PAºO

EKTE EITAI TO TE E I PAºO Δ 37Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.835 Àƒø 1,30 TETAPTH 7 E TEMBPIOY 2011 Oλο το σχέδιο νόμου για τα ταξί THN appleï ÚË appleâïâ ı ÚˆÛË ÙÔ Âapple ÁÁ ÏÌ ÙÔ ÙˆÓ Ù Í appleúô- ˆÚ Ô. P ÁÎÔ ÛË, apple Ú ÙÈ ÛÊÔ Ú ÓÙÈ Ú ÛÂÈ ÙˆÓ

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι ισχυροί πλάι μας για την ΑΟΖ Αθήνα και Τελ Αβίβ εξασφάλισαν ήδη υποστήριξη από Ε.Ε., ΗΠΑ, Ρωσία, Γερμανία και Γαλλία

Όλοι οι ισχυροί πλάι μας για την ΑΟΖ Αθήνα και Τελ Αβίβ εξασφάλισαν ήδη υποστήριξη από Ε.Ε., ΗΠΑ, Ρωσία, Γερμανία και Γαλλία À ø π Κυριακή Σεπτεμβρίου 0 EÙÔ Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 5 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA NIKOΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ «Ας αφήσουν τα ψεύδη και

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτοί λογαριασμοί ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ μάχη για την πρωτιά και την επόμενη μέρα

Ανοικτοί λογαριασμοί ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ μάχη για την πρωτιά και την επόμενη μέρα À ø π Σάββατo 14 - Κυριακή 15 Μαΐου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 134 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) Ανοικτοί λογαριασμοί ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ μάχη για την

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής

Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής Θεσσαλίας ϗ Στερεάς Ελλάδας ΔΕΛΦΟΙ 18 20 Μαρτίου 2011 Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών Συνεδριακό Συγκρότημα του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

H αβεβαιότητα στην Ελλάδα αγγίζει τώρα και την Κύπρο

H αβεβαιότητα στην Ελλάδα αγγίζει τώρα και την Κύπρο À ø π Κυριακή 29 Μαΐου 2011 B ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 136 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ www.kathimerini.com.cy Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Τρεις επιστήμονες

Διαβάστε περισσότερα

Πάγωμα των μισθών στο Δημόσιο

Πάγωμα των μισθών στο Δημόσιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 47 Με τη διαδραστική τεχνική οι συνομιλητές δεν επικοινωνούν μέσα από οθόνες αλλά με τρισδιάστατα εικονικά ομοιώματα. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Σελ. 44 «Τηλεμεταφορά» ανθρώπων Alfa Romeo 159 Με την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

π ªŒ πª Δπ Δπ Ÿ ª ÃÕ ª ΔÀ ø øδ ƒπ À À ΔÀ RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q øδ ƒπ À À RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q

π ªŒ πª Δπ Δπ Ÿ ª ÃÕ ª ΔÀ ø øδ ƒπ À À ΔÀ RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q øδ ƒπ À À RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q ENGLISH π ªŒ πª Δπ Δπ Ÿ ª ÃÕ ª ΔÀ ø øδ ƒπ À À ΔÀ RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q øδ ƒπ À À DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q Instruction manual Page ~2 ~ Manual de instrucciones Página ~ 49~60

Διαβάστε περισσότερα

Θυμήθηκε και δωρεά μετά την εξόφληση! Επέκταση των κατηγοριών θα ζητήσουν ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Θυμήθηκε και δωρεά μετά την εξόφληση! Επέκταση των κατηγοριών θα ζητήσουν ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ EKTAKTΩΣ ΑΥΡΙΟ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ Ο Μίκης της παρανομίας ΤΡΙΑ ΑΓΝΩΣΤΑ αντιδικτατορικά τραγούδια-πολιτικά μανιφέστα από το 1967 Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΡΥΒΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ. ΕΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οκτάμηνο οικονομικής στενότητας Το «κούρεμα» μειώνει τη ρευστότητα στην κυπριακή αγορά - Υπό σκληρή δοκιμασία η Marfin Laiki

Οκτάμηνο οικονομικής στενότητας Το «κούρεμα» μειώνει τη ρευστότητα στην κυπριακή αγορά - Υπό σκληρή δοκιμασία η Marfin Laiki À ø π Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011 B ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 158 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δεν μπορεί ένα άτομο να μονοπωλεί

Διαβάστε περισσότερα

Bάζουν φωτιά. τώρα στον ευρω-nότο. Eπιστροφή Συντηρητικών στην εξουσία N. Kλεγκ Πρέπει να κάνουν κυβέρνηση

Bάζουν φωτιά. τώρα στον ευρω-nότο. Eπιστροφή Συντηρητικών στην εξουσία N. Kλεγκ Πρέπει να κάνουν κυβέρνηση ΣABBATO 8 MAΪOY 2010 www.enet.gr ΕΤΟΣ 35ο Αρ. φύλλου 10.444 2,00 (ΜΕ CD 3,50 ) ANH YXIA E O H THN EYPø H A O TON ºOBO IA NTOMINO Bάζουν φωτιά τώρα στον ευρω-nότο EYΘPAYΣTH IΣOPPOΠIA ΣTHN K.O. TOY ΠAΣOK

Διαβάστε περισσότερα

Προς ρήξη με τον Σταυράκη Υποβόσκουσα σύγκρουση μεταξύ θεσμικών αξιωματούχων της οικονομίας

Προς ρήξη με τον Σταυράκη Υποβόσκουσα σύγκρουση μεταξύ θεσμικών αξιωματούχων της οικονομίας À ø π Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 109 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) Ο Πρωθυπουργός στην «Κ» Μονόδρομος οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Λίγες οι συγκλίσεις και η αισιοδοξία Τα δεδομένα στις συνομιλίες δεν αρκούν για επίτευξη λύσης μέχρι το φυσικό ορόσημο του Απριλίου

Λίγες οι συγκλίσεις και η αισιοδοξία Τα δεδομένα στις συνομιλίες δεν αρκούν για επίτευξη λύσης μέχρι το φυσικό ορόσημο του Απριλίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 47 Φωτογραφίες με DNA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Σελ. 45 Η νέα BMW Χ1 ΜΟΔΑ Σελ. 35 Επιστροφή στο παλιό Ανοίγει ο δρόμος για τη δημοσίευση φωτογραφιών από το internet. Οι φωτογραφίες ερασιτεχνών αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα