ΕΤΟΥΣ ΕΚ ΟΣΗ:1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:01/07/2011 Σελίδα 1 από 50 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΚ ΟΣΗ:1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:01/07/2011 Σελίδα 1 από 50 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 50 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

2 Σελίδα 2 από 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Γενικά στοιχεία Εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ Ταξινόμηση ΑΗΗΕ Επεξεργασία ΑΗΗΕ Ισοζύγιο μάζας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ ΣΤON ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενεργειακή απόδοση Αποδοτική χρήση υλικών Ύδατα Μη επικίνδυνα απόβλητα Βιοποικιλότητα Εκπομπές Άμεσες εκπομπές Έμμεσες εκπομπές Υγρά απόβλητα Αέριοι ρύποι και σκόνη Θόρυβος ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 Σελίδα 3 από 50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ αποδεικνύοντας το σεβασμό της στις αρχές της κοινωνικής ευθύνης στοχεύει στη διαρκή προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνοντας μέτρα τα οποία αποσκοπούν στη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, την βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων και την εξάλειψη αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον. Η προσήλωση της Διοίκησης της εταιρείας στις παραπάνω αρχές αποδεικνύεται από την απόφασή της να συμμετάσχει εθελοντικά στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 1221/2009 (EMAS). Μέσω της συμμετοχής της η εταιρεία επιδιώκει τη συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς, κοινοτικούς και ιδιωτικούς φορείς με στόχο τη συνεχή συμμόρφωση της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ προς τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Πράγματι, η τήρηση της νομοθεσίας και η εφαρμογή των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος που έχει θεσπίσει η ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ αποτελούν υποχρέωση των εργαζομένων και συνεργατών της και προϋπόθεση για την απασχόλησή τους στην εταιρεία ή τη συνεργασία τους με αυτή. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας όπως τεκμηριώνεται στην παρούσα δήλωση αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της Διεύθυνσης να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό της εταιρείας ακολουθώντας πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αλεξανδρόπουλος Λ.

4 Σελίδα 4 από ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1.1 Γενικά στοιχεία Η Βιομηχανία Ανακύκλωσης Αττικής Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία (διακριτικός τίτλος ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ) ιδρύθηκε στις 11/04/2007 με την υπ αριθμ. 1625/ απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης-ΦΕΚ 2548/ ). Σύμφωνα με τους ορισμούς του Άρθρου 3 της κοινοτικής οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, η ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της δραστηριότητάς της είναι η επεξεργασία Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται σε μισθωμένο χώρο έκτασης επτά (7) περίπου στρεμμάτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ο χώρος αυτός αποτελεί τμήμα οικοπέδου συνολικής έκτασης 13 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ. Για την ακρίβεια, η ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ προέκυψε από το διαχωρισμό της δραστηριότητας της επεξεργασίας για ανακύκλωση ΑΗΗΕ από τη συνολική δραστηριότητα της ανακύκλωσης παλαιών μετάλλων, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και ΑΗΗΕ της Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ. Η τελευταία διαδέχτηκε τη ΣΙΔΗΡΟΠΑΚ ΕΠΕ που δραστηριοποιούνταν αρχικά στο χώρο. Τον Αύγουστο του 2010, ολοκληρώθηκε η αγορά του πακέτου των μετοχών της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ από την ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ, μέλος του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η οποία ασκεί πλέον τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας και είναι ήδη καταχωρημένη στο μητρώο EMAS με αριθμό μητρώου Το οργανόγραμμα της εταιρείας υπό τη νέα της διοίκηση παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα.

5 Σελίδα 5 από 50 Διάγραμμα 1.1: Οργανόγραμμα ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ

6 Σελίδα 6 από 50 Από τα παραπάνω διαγράμματα γίνεται φανερό ότι σε θέματα λογιστηρίου (αλλά και θέματα που άπτονται της εμπορικής της δραστηριότητας) η ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ υποστηρίζεται από τα αντίστοιχα τμήματα της μητρικής της ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ. 1.2 Εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ Η ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ είναι συμβεβλημένη με την «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ», το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ, για την επεξεργασία ΑΗΗΕ. Το Σύστημα δημιουργήθηκε από τους παραγωγούς και εισαγωγείς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια που θέτει το ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82/ ) και έχει αναθέσει στη ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ τις εργασίες της ταξινόμησης και της επεξεργασίας υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων των ΑΗΗΕ, βάσει των συμβάσεων συνεργασίας. Σύµβαση Έναρξη Λήξη Ταξινόµησης 13/6/ /12/2012 Επεξεργασίας 4/6/ /12/2012 Πίνακας 1.1 Συμβάσεις ΒΙΑΝΑΤΤ με ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε Ταξινόμηση ΑΗΗΕ Η συλλογή και μεταφορά των ΑΗΗΕ στις εγκαταστάσεις της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ γίνεται με μέσα και ευθύνη του Συστήματος. Κατά την παραλαβή των ΑΗΗΕ στις εγκαταστάσεις της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ η εταιρεία διαχωρίζει (ταξινομεί) τα παραλαμβανόμενα υλικά στις κατηγορίες του Παραρτήματος IA του ΠΔ 117/2004, δηλαδή: 1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 2. Μικρές οικιακές συσκευές 3. Εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 4. Καταναλωτικά είδη 5. Φωτιστικά είδη 6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εκτός των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων) 7. Παιχνίδια, εξοπλισμό ψυχαγωγίας και αθλητισμού 8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές (εξαιρουμένων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων προϊόντων)

7 Σελίδα 7 από Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 10. Συσκευές αυτόματης διανομής Κατά τη διαδικασία της ταξινόμησης πραγματοποιείται και ζύγιση των υλικών ώστε να προσδιορίζεται το βάρος των εισερχομένων υλικών ανά κατηγορία Επεξεργασία ΑΗΗΕ Η επεξεργασία των ΑΗΗΕ που γίνεται στις εγκαταστάσεις της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ συνίσταται στην αποσυναρμολόγησή τους και την αφαίρεση και χωριστή συλλογή των κάτωθι κατασκευαστικών στοιχείων, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα IV του ΠΔ 117/2004: 1. Πυκνωτές που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια 2. Κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο, όπως διακόπτες και φωτιστικές λυχνίες 3. Μπαταρίες 4. Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων η επιφάνεια των οποίων υπερβαίνει τα 10 cm 2 5. Δοχεία υγρών ή κολλωδών μελανιών καθώς και έγχρωμων 6. Αμιαντούχα απόβλητα και κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν αμίαντο 7. Καθοδικές λυχνίες 8. Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων 9. Οθόνες υγρών κρυστάλλων των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 100 cm 2 καθώς και οθόνες που φωτίζονται στο πίσω μέρος τους με λαμπτήρες εκκένωσης αερίων 10. Εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια (π.χ. καλώδια τροφοδοσίας) 11. Κατασκευαστικά στοιχεία με πυρίμαχες κεραμικές ίνες 12. Κατασκευαστικά στοιχεία με ραδιενεργές ουσίες 13. Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (ύψος > 25 mm, διάμετρος > 25 mm ή ανάλογος όγκος) Τα παραπάνω υλικά, που χαρακτηρίζονται ως Υλικά Ειδικής Διαχείρισης (ΥΕΔ), διατίθενται ή αξιοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διαχείριση των μη επικινδύνων ή επικινδύνων αποβλήτων κατά περίπτωση. Από την επεξεργασία των ΑΗΗΕ, εκτός των ΥΕΔ, προκύπτουν και άλλα υλικά, όπως μέταλλα, πλαστικά κλπ, όπως φαίνεται στα παραδείγματα του ακολουθούν.

8 Σελίδα 8 από 50

9 Σελίδα 9 από 50

10 Σελίδα 10 από 50

11 Σελίδα 11 από 50

12 Σελίδα 12 από 50 Από τα παραπάνω παραδείγματα γίνεται φανερό ότι το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών επεξεργασίας των ΑΗΗΕ στις εγκαταστάσεις της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ γίνεται χειρονακτικά. Για το σκοπό αυτό η ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ είναι εξοπλισμένη με πάγκους εργασίας, πλήρη σετ εργαλείων

13 Σελίδα 13 από 50 (πνευματικά που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και άλλα) και βοηθητικό εξοπλισμό όπως ταινιόδρομους και γερανογέφυρες για τη διαχείριση ογκωδών συσκευών ή κάδους με ειδική σήμανση για την αποθήκευση των προϊόντων επεξεργασίας στην εμπορική εκμετάλλευση των οποίων, κυρίως ως δευτερογενή πρώτη ύλη, αποσκοπεί η εταιρεία. Οι εργαζόμενοι της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ είναι εξειδικευμένοι στη διαχείριση των διαφόρων κατηγοριών ΑΗΗΕ φτάνοντας τους 40 σε αριθμό. Έτσι η μονάδα μπορεί να διαχειριστεί έως τόνους ΑΗΗΕ ετησίως. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι στη μονάδα δεν γίνεται επεξεργασία ψυγείων και κλιματιστικών, τα οποία, μετά την ταξινόμησή τους, επαναφορτώνονται και προωθούνται στις εγκαταστάσεις της ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας για επεξεργασία με ευθύνη του Συστήματος. Η ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ συνεργάζεται με τη μητρική της ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ προς την οποία οδηγούνται συσκευές με σημαντική περιεκτικότητα σε μέταλλα, όπως πλυντήρια ή κουζίνες, μετά την απομάκρυνση των ΥΕΔ, για τον περαιτέρω διαχωρισμό των συστατικών τους στοιχείων στο σπαστήρα (shredder) που διαθέτει. Επιπλέον έχει εγκατασταθεί νέα γραμμή αποσυναρμολόγησης οθονών και monitors. Η γραμμή επεξεργασίας οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεοράσεων περιλαμβάνει έξι (6) σταθμούς χειρονακτικής αποσυναρμολόγησης, οι οποίοι αποτελούνται από πάγκο εργασίας εξοπλισμένο με πλήρες σετ πνευματικών και άλλων εργαλείων για την αποσυναρμολόγηση και απορρύπανσή τους, η οποία συνίσταται στην αφαίρεση των συστατικών τους στοιχείων που περιγράφονται στο Παράρτημα IV του ΠΔ 117/2004. Για την περαιτέρω απορρύπανσή τους με την αφαίρεση του φθορίζοντος επιχρίσματος από το εσωτερικό του καθοδικού σωλήνα CRT, η γραμμή συμπληρώνεται από δυο (2) όμοιους σταθμούς προετοιμασίας, δυο (2) όμοιους σταθμούς κοπής (ανοίγματος του CRT) και δυο (2) όμοιους σταθμούς απορρόφησης του φθορίζοντος επιχρίσματος Ισοζύγιο μάζας Το σύνολο των υλικών που προκύπτουν από την επεξεργασία των ΑΗΗΕ ζυγίζεται καθώς μια από τις σημαντικότερες συμβατικές υποχρεώσεις της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ προς την

14 Σελίδα 14 από 50 «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» αποτελεί ο προσδιορισμός και η αναφορά των ισοζυγίων μάζας ανά κατηγορία ΑΗΗΕ. Το ισοζύγιο μάζας ορίζεται από την εξίσωση Σύνολο μάζας ΑΗΗΕ (πριν την επεξεργασία) = Σύνολο μάζας ΑΗΗΕ (μετά την επεξεργασία) Η εξίσωση αυτή αναλύεται περαιτέρω στην ακόλουθη εξίσωση Σύνολο μάζας ΑΗΗΕ (πριν την επεξεργασία) = Σύνολο μάζας ΥΕΔ + Σύνολο μάζας υλικών προς αξιοποίηση + Σύνολο μάζας υλικών προς διάθεση Συνεπώς η μονάδα μπορεί να παράσχει ανά πάσα στιγμή και ανά κατηγορία ΑΗΗΕ τα εξής στοιχεία Συνολική μάζα ΑΗΗΕ, πριν από την επεξεργασία: Αυτή υπολογίζεται από το σύνολο των ζυγολογίων των ΑΗΗΕ που παρελήφθησαν από τη μονάδα σε μια δεδομένη περίοδο αναφοράς (π.χ. μήνας ή έτος) Σύνολο μάζας ΥΕΔ: Υπολογίζεται αθροίζοντας όλες τις ποσότητες των ουσιών, παρασκευασμάτων και κατασκευαστικών στοιχείων που πρέπει να αφαιρούνται από τα ΑΗΗΕ και να συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με το Παράρτημα IV του ΠΔ 117/2004. Σύνολο μάζας υλικών προς αξιοποίηση: Υπολογίζεται αθροίζοντας όλες τις ποσότητες των υλικών που διατίθενται για περαιτέρω επεξεργασία ή ανακύκλωση Σύνολο μάζας ΑΗΗΕ από απόρριψη: Υπολογίζεται αθροίζοντας όλες τις ποσότητες υλικών που τελικά διατέθηκαν σε ΧΥΤΑ. Στην περίπτωση που το ισοζύγιο μάζας είναι θετικό [δηλ. Μάζα ΑΗΗΕ (πριν την επεξεργασία) > Μάζα ΑΗΗΕ (μετά την επεξεργασία)] ή αρνητικό η εταιρία οφείλει να δικαιολογήσει τα αίτια της απόκλισης. Η παραπάνω ανάλυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων για τη συλλογή και αξιοποίηση ΑΗΗΕ που θέτει το ΠΔ 117/2004 (Άρθρο 11).

15 Σελίδα 15 από ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ Η εταιρεία ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη και υιοθέτηση παραγωγικών διαδικασιών περιβαλλοντικά φιλικών, στοχεύει σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση. Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, επιδιώκει τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον. Η ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ υιοθετεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές του Προτύπου ISO 14001:2004 και του Κανονισμού EMAS της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Πολιτική της εταιρείας για τη διασφάλιση της Προστασίας του Περιβάλλοντος στηρίζεται στις εξής αρχές: Δεσμεύεται να λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης, συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους. Εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της παραγωγικής της διαδικασίας. Καθορίζει Αντικείμενα και Σκοπούς Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων. Δεσμεύεται να αξιολογεί και να βελτιώνει την συνολική Περιβαλλοντική της Επίδοση, με κατάρτιση και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων, και πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης. Υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική παραγωγική λειτουργία της. Εφαρμόζει συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της σε θέματα Περιβάλλοντος. Προωθεί τον ανοικτό διάλογο και την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου μέρους σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού. Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρεία. Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, γνωστοποιούνται και είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Ο Γενικός Διευθυντής, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, δεσμεύεται ότι αφ ενός θα μεριμνά συνεχώς για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αφ ετέρου ότι θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και τη συνεχή βελτίωσή του. Τέλος, αυτή η πολιτική είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση του προσωπικού, των πελατών, των προμηθευτών και προς κάθε ενδιαφερόμενο. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Πρόεδρος ΔΣ

16 Σελίδα 16 από Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης Η συμμόρφωση προς τις γενικές αρχές που ορίζει η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας επιτυγχάνεται με την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνου με τα πρότυπα ISO 14001:2004 και του κανονισμού ΕΚ/1221/2009. Για την ακρίβεια, το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία αποτελεί κομμάτι του ενιαίου συστήματος διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ, το οποίο ενσωματώνει και τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 για την ποιότητα των παρεχόμενων υλικών και υπηρεσιών. Έτσι, η ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ ακολουθώντας τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004, του κανονισμού 1221/2009/ΕΚ αλλά και του προτύπου για την ποιότητα ISO 9001:2008: έχει ορίσει το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος έχει καθορίσει τις διεργασίες και τις διαδικασίες, που χρειάζονται για την τεκμηρίωση του Συστήματος και την εφαρμογή του σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας έχει καθορίσει την διαδοχή και τις αλληλεπιδράσεις των διεργασιών έχει καθορίσει κριτήρια και μεθόδους για να διασφαλίσει ότι τόσο η λειτουργία, όσο και οι έλεγχοι αυτών των διεργασιών είναι αποτελεσματικοί έχει εξασφαλίσει την διαθεσιμότητα Πόρων και πληροφοριών για την υποστήριξη και την παρακολούθηση αυτών των διεργασιών εκτελεί παρακολούθηση, μέτρηση και ανάλυση των διεργασιών και εφαρμόζει ενέργειες απαραίτητες για να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και την συνεχή βελτίωση των διεργασιών έχει καθορίσει μια πολιτική για την ποιότητα και το περιβάλλον (όπως διατυπώθηκε στην προηγούμενη παράγραφο) κατάλληλη για τις δραστηριότητες της, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση, τόσο με τα όρια που τίθενται από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει όσο και με όλες τις νομοθετημένες απαιτήσεις, με στόχο να πληρεί τους προβλεπόμενους στόχους και αντικειμενικούς σκοπούς, σε ένα πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης. Η δομή της τεκμηρίωσης του ενιαίου συστήματος διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος έχει, συνοπτικά, ως εξής:

17 Σελίδα 17 από 50 Γραπτή Δήλωση για την Πολιτική και τους Στόχους Ποιότητας και Περιβάλλοντος Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος, στο οποίο υπάρχουν, όπου χρειάζονται, περιλήψεις των διεργασιών και διαδικασιών, με παραπομπή στις αναλυτικές διεργασίες και διαδικασίες που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Διεργασιών και Διαδικασιών Ποιότητας και Περιβάλλοντος Εγχειρίδιο Διεργασιών και Διαδικασιών Ποιότητας και Περιβάλλοντος Υποστηρικτικά έντυπα για την λειτουργία του Συστήματος, τα οποία συμπληρώνουν το εγχειρίδιο των διαδικασιών και διεργασιών Οδηγίες Εργασίας, οι οποίες εκδίδονται στις περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη μία λεπτομερής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο εκτελείται μία συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία μακροσκοπικά καλύπτεται από διαδικασία ή διεργασία του Συστήματος Περιγραφές και Προδιαγραφές θέσεων εργασίας Η λειτουργία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης παρουσιάζεται σχηματικά στο επόμενο διάγραμμα.

18 Σελίδα 18 από 50 ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 2.1: Σχέδιο λειτουργίας του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

19 Σελίδα 19 από ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ Ένας από τους βασικότερους στόχους του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία είναι ο εντοπισμός στοιχείων στις διεργασίες και τις υπηρεσίες της εταιρείας, τα οποία μπορούν να έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα στοιχεία αυτά ορίζονται ως οι περιβαλλοντικές πλευρές που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρείας. Για τον εντοπισμό τους λαμβάνονται υπόψη όχι μόνον οι κανονικές συνθήκες λειτουργίας της εταιρείας αλλά και οι μη κανονικές συνθήκες (π.χ. βλάβες του εξοπλισμού, ή αστοχίες υλικών) και τα έκτακτα περιστατικά (π.χ. πυρκαγιά) που μπορεί να προκύψουν. Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών πραγματοποιείται με κριτήρια: - Τη συχνότητα / πιθανότητα εμφάνισης (παράμετρος ΣΥΝ1) - Τη σοβαρότητα της επίπτωσης (παράμετρος ΣΥΝ2) - Τη διάρκεια της επίπτωσης όταν αυτή συμβεί (παράμετρος ΣΥΝ3) - Τη κλίμακα επίδρασης (χωρικά, παράμετρος ΣΥΝ4) - Το βαθμό κοινωνικής ευαισθησίας που παρουσιάζεται (παράμετρος ΣΥΝ5) - Την ύπαρξη ή όχι σχετικής νομοθεσίας (παράμετρος ΣΥΝ6) Για την πιθανότητα εμφάνισης (ΣΥΝ1) της περιβαλλοντικής πλευράς υπάρχει βαθμολόγηση από 1-5: ΒΑΘΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 1 Αμελητέα (Είναι απίθανο να συμβεί) 2 Μικρή (Μπορεί να συμβεί σε σπάνιες περιπτώσεις) 3 Μέτρια (Μπορεί να συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις) 4 Μεγάλη (Είναι πιθανό να συμβεί σε πολλές περιπτώσεις) 5 Κρίσιμη (Είναι αναμενόμενο να συμβεί στις περισσότερες περιπτώσεις)

20 Σελίδα 20 από 50 Για την σοβαρότητα (ΣΥΝ2) της επίπτωσης στο περιβάλλον υπάρχει βαθμολόγηση από 1-5: ΒΑΘΜΟΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 1 Αμελητέα (Δεν μπορεί να απειλήσει το περιβάλλον) 2 Μικρή (Μπορεί να απειλήσει το περιβάλλον) 3 Μέτρια (Απαιτείται ορθολογική διαχείριση με πιθανές τροποποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας ή στον υφιστάμενο τρόπο διαχείρισης) 4 Σημαντική (Μπορεί να απειλήσει την επίτευξη στόχων της εταιρίας αναστρέψιμη εάν γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις) 5 Κρίσιμη (Μπορεί να εμποδίσει την επίτευξη των στόχων της εταιρίας Μη αναστρέψιμη) Για τη χρονική διάρκεια (ΣΥΝ3) της επίπτωσης, όταν αυτή συμβεί, υπάρχει βαθμολόγηση από 1-5: ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 1 Αμελητέα (Στιγμιαία) 2 Μικρή (Λιγότερο από 1h) 3 Μέτρια (Λιγότερο από 8h) 4 Μεγάλη (Λιγότερο από 24hrs) 5 Κρίσιμη (Συνεχώς) Για την κλίμακα (ΣΥΝ4), στην οποία έχει επίδραση, υπάρχει η βαθμολόγηση από το 1-5: ΒΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 Αμελητέα (Σημειακή) 2 Μικρή (Εντός του κτιρίου- χώρου δραστηριότητας) 3 Μέτρια (Εντός των ορίων της εταιρείας ) 4 Μεγάλη (Μπορεί να απειληθούν οι γειτονικοί χώροι περιμετρικά των ορίων της εταιρείας) 5 Κρίσιμη(Μπορεί να απειληθεί η ευρύτερη περιοχή) Για το βαθμό κοινωνικής ευαισθησίας (ΣΥ5) υπάρχει η βαθμολόγηση από 1-5:

21 Σελίδα 21 από 50 ΒΑΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 1 Αμελητέα (Δεν έχει υπάρξει κανενός είδους ενδιαφέρον από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος) 2 Μικρή (Παρουσιάζεται μικρό ενδιαφέρον) 3 Μέτρια (Έχουν γίνει κάποιες ερωτήσεις ή υποδείξεις προς την εταιρία, παρουσιάζεται ενδιαφέρον από τους εργαζόμενους, έχουν δημιουργηθεί συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σχέδια αντιμετώπισης) 4 Μεγάλη (Γίνονται συνεχώς ερωτήσεις ή υποδείξεις στην εταιρία, υπάρχουν άρθρα ή έχουν γίνει αναφορές από την τοπική κοινωνία) 5 Κρίσιμη (Υπάρχουν καταγεγραμμένα παράπονα από τους γείτονες ή από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ή υπάρχουν πρόστιμα από αρμόδιες υπηρεσίες) Για την ύπαρξη ή όχι σχετικής νομοθεσίας (ΣΥΝ6), υπάρχει βαθμολόγηση από 1 έως 5: ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΑΡΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1 Δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία 3 Υπάρχει οδηγία που θα χρειαστεί να ενσωματωθεί μελλοντικά 5 Υπάρχει σχετική νομοθεσία Ο βαθμός αξιολόγησης για κάθε περιβαλλοντική πλευρά υπολογίζεται ως το γινόμενο της βαθμολογίας των ανωτέρω κριτηρίων. ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΣΥΝι) = ΣΥΝ1 x ΣΥΝ2 x ΣΥΝ3 x ΣΥΝ4 x ΣΥΝ5 x ΣΥΝ6 Η κατάταξη των περιβαλλοντικών πλευρών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης βασίζεται στην αντιστοιχία του παρακάτω πίνακα.

22 Σελίδα 22 από 50 Βαθμολογία περιβαλλοντικής πλευράς Χ Χ 300 Κατηγορία περιβαλλοντικής πλευράς Α = Απαιτείται η άμεση λήψη μέσω περιβαλλοντικού προγράμματος 300 > Χ 100 Β = Απαιτείται η συστηματική διαχείριση της επίπτωσης Χ < 100 Γ = Η περιβαλλοντική επίπτωση χαρακτηρίζεται αμελητέα και δεν είναι απαραίτητη η λήψη επιπλέον μέτρων Πίνακας 3.1: Κατηγοριοποίηση περιβαλλοντικών πλευρών Συνεπώς, από την παραπάνω αξιολόγησή προκύπτουν οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές πλευρές (με την υψηλότερη βαθμολογία) που έχουν επίπτωση στο περιβάλλον και πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα ή μέσω περιβαλλοντικού προγράμματος. Μη συμμόρφωση προς τη σχετική νομοθεσία δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο που θα αντιμετωπιστεί στα πλαίσια θέσπισης περιβαλλοντικών στόχων και εκπόνησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Η μη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία, όρους αδειών και εγκρίσεων αντιμετωπίζεται άμεσα και κατά προτεραιότητα ανεξάρτητα από την πιθανότητα εμφάνισης της περιβαλλοντικής πλευράς, την κοινωνική ευαισθησία και γενικά τη βαθμολογία των παραπάνω κριτηρίων. Στον πίνακα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές πλευρές που αναγνωρίστηκαν κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στις εγκαταστάσεις της ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ (Πίνακας 3.2).

23 Σελίδα 23 από 50 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Α: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΜΕΣΗ/ΕΜ ΜΕΣΗ Π.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΣΥΝ 1 ΣΥΝ 2 ΣΥΝ 3 ΣΥΝ 4 ΣΥΝ 5 ΣΥΝ 6 ΣΥΝΟΛΟ ΠΣΥΝι K 1. Έλεγχος με μετρητικές διατάξεις 2. Χρήση οχημάτων μονάδας (κλαρκ, φορτηγά) 3. Διαλογή ΑΗΗΕ Έλεγχος με ειδικό εξοπλισμό για μέτρηση του επιπέδου ραδιενέργειας των υλικών. (Κ) Α Α1 Ρύπανση περιβάλλοντος - έκλυση ραδιενέργειας A Έκκληση καυσαερίων οχήματος. (Κ) Α Α2 Αέρια ρύπανση ΠΥΣ 34/ Β Εκπομπή Θορύβου. (Κ) Α Α3 Ηχορύπανση Π.Δ. 1180/ Β Ν 2939/2001, ΚΥΑ 50910/2727/200 3,ΠΔ 177/2004, Δημιουργία στερεών, υγρών ή αέριων απόβλητων ΚΥΑ Ε1β. (Κ,ΜΚ,ΕΠ) Α Α4 221/ Α 4. Πυρκαγιά Πυρκαγιά (ΕΠ) Α Α5 Ρύπανση εδάφους, ατμόσφαιρας Ρύπανση της ατμόσφαιρας - φαινόμενο θερμοκηπίου - Ρύπανση εδάφους και υδροφόρου ορίζοντα από την έκλυση αφρού και άλλων υγρών πυρόσβεσης Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/ Β ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Β: Επεξεργασία - Απορρύπανση ΑΗΗΕ 1. Αποθήκευση ΑΗΗΕ πριν την απορρύπανση Υλικά ειδικής διαχείρισης επί των ΑΗΗΕ (Κ) Α Β1 Ρύπανση εδάφους, ατμόσφαιρας (από την επαφή με τα καιρικά φαινόμενα) Ν 2939/2001, ΚΥΑ 50910/2727/200 3,ΠΔ 177/2004, ΚΥΑ Ε1β. 221/ A 2. Χρήση οχημάτων, εργαλείων & λοιπού εξοπλισμού Έκκληση καυσαερίων οχήματος (Κ) Α Β2 Αέρια ρύπανση ΠΥΣ 34/ Β Εκπομπή Θορύβου (Κ) Α Β3 Ηχορύπανση Π.Δ. 1180/ Β Κατανάλωση Ηλεκτρισμού Ε Β4 Ανάλωση φυσικών πόρων Γ

24 Σελίδα 24 από 50 Σκόνη Α B5 Ρύπανση της ατμόσφαιρας και του εδάφους Π.Δ. 1180/ Α Κατανάλωση Νερού (Κ) Α B6 Ανάλωση φυσικών πόρων Γ ΚΥΑ 13588/725/2006 ΚΥΑ 3. Απορρύπανση ΑΗΗΕ Δημιουργία Υλικών Ειδικής Διαχείρισης (Κ) B7 Ρύπανση εδάφους, ατμόσφαιρας 24944/1159/200 6, ΠΔ 117/ Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 1. Αποθήκευση Υλικών Ειδικής Διαχείρισης Γ: Αποθήκευση - αποστολές υλικών μετά την επεξεργασία / απορρύπανση των ΑΗΗΕ Ύπαρξη επικίνδυνων κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών (Κ) Α Γ1 Ρύπανση εδάφους 2. Αποθήκευση άλλων υλικών Στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (Κ) Α Γ2 Ρύπανση εδάφους Ρύπανση της ατμόσφαιρας - φαινόμενο θερμοκηπίου - Ρύπανση εδάφους και υδροφόρου ορίζοντα από την έκλυση αφρού και άλλων 3. Πυρκαγιά Πυρκαγιά (ΕΠ) Α Γ3 υγρών πυρόσβεσης ΚΥΑ 13588/725/2006 ΚΥΑ 24944/1159/200 6, ΠΔ 117/ Α Ν 2939/2001, ΚΥΑ 50910/2727/200 3, ΠΔ 117/ Α Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/ Α 4. Χρήση οχημάτων μονάδας (κλαρκ, φορτηγά) Έκκληση καυσαερίων οχήματος (Κ) Α Γ4 Αέρια ρύπανση ΠΥΣ 34/ Γ Εκπομπή Θορύβου (Κ) Α Γ5 Ηχορύπανση Π.Δ. 1180/ Β 5. Έλεγχος με μετρητικές διατάξεις Έλεγχος με ειδικό εξοπλισμό για μέτρηση του επιπέδου ραδιενέργειας των υλικών. (Κ) Α Γ6 Ρύπανση περιβάλλοντος - έκλυση ραδιενέργειας A ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δ: Διοικητική και τεχνική υποστήριξη

25 Σελίδα 25 από Διοικητική Υποστήριξη Στερεά Απορρίμματα γραφείου (χαρτιά, μελάνια, μπαταρίες) (Κ) Α Δ1 Ρύπανση εδάφους Ν 2939/2001 ΚΥΑ 50910/2727/200 3 ΚΥΑ 13588/725/2006 ΚΥΑ 24944/1159/200 6, ΦΕΚ1625Β/ Α Κατανάλωση ηλεκτρισμού (Κ) Ε Δ2 Ανάλωση φυσικών πόρων Β Κατανάλωση νερού (Κ) Α Δ3 Ανάλωση φυσικών πόρων Γ Εξοπλισμός γραφείων (ΗΥ, εκτυπωτές, κτλ) (Κ) Α Δ4 Ρύπανση εδάφους Πιθανή επιβάρυνση του εδάφους και των υπόγειων Αστικά λύμματα (Κ) Α Δ5 νερών Ρύπανση της ατμόσφαιρας - φαινόμενο θερμοκηπίου - Ρύπανση εδάφους και υδροφόρου ορίζοντα από την έκλυση αφρού και άλλων Πυρκαγιά (ΕΠ) Α Δ6 υγρών πυρόσβεσης 2. Τεχνική υποστήριξη Στερεά απορρίμματα Α Δ7 Ρύπανση εδάφους Ρύπανση εδάφους και Υγρά απόβλητα καθαρισμού (Κ) Α Δ8 υδροφόρου ορίζοντα Ενδεχόμενη διαρροή πετρελαίου (ΜΚ,ΕΠ) Α Δ9 ΚΥΑ 50910/2727/200 3, ΠΔ117/2004, ΠΔ 15/ Β ΚΥΑ Ε1β. 221/ Β Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/ Β Ν 2939/2001 ΚΥΑ 50910/2727/200 3 ΚΥΑ 13588/725/2006 ΚΥΑ 24944/1159/ Α ΚΥΑ Ε1β. 221/ Β Ρύπανση εδάφους και υδροφόρου ορίζοντα Β

26 Σελίδα 26 από 50 Χρησιμοποιημένο απορροφητικό υλικό (ροκανίδι και άμμο) (ΕΠ) Α Δ10 Ρύπανση εδάφους Ρύπανση της ατμόσφαιρας - φαινόμενο θερμοκηπίου - Ρύπανση εδάφους και υδροφόρου ορίζοντα από την έκλυση αφρού και άλλων Πυρκαγιά (ΕΠ) Α Δ11 υγρών πυρόσβεσης ΚΥΑ 13588/725/2006 ΚΥΑ 24944/1159/ Γ Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/ Β Πίνακας 3.2 : Σημαντικότερες περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις (Κ: Κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ΜΚ: Μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ΕΠ: Έκτακτα περιστατικά)

27 Σελίδα 27 από ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η αναγνώριση των περιβαλλοντικών πλευρών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρείας οδηγεί, τουλάχιστον για τις σημαντικότερες από αυτές, στην εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ή πρόληψη των επιπτώσεών τους. Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών προγραμμάτων αποσκοπεί στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που απορρέουν από τις συνολικές επιδιώξεις της εταιρείας σε σχέση με το περιβάλλον (σκοποί) όπως εκφράζονται στην περιβαλλοντική της πολιτική. Στον επόμενο πίνακα συνοψίζονται οι περιβαλλοντικοί σκοποί, στόχοι και τα προγράμματα που έχει εκπονήσει η ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ στην προσπάθειά της να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν (ή μπορεί να προκύψουν) από τη δραστηριότητά της. Ο τρόπος με τον οποίον προγράμματα του υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης επηρεάζουν τις επιδόσεις της εταιρείας σε σχέση με τις περιβαλλοντικές πλευρές που έχουν εντοπιστεί θα παρουσιαστεί στην επόμενη ενότητα.

28 Σελίδα 28 από 50 Πίνακας 4.1 : Περιβαλλοντικοί σκοποί, στόχοι και προγράμματα Α/Α ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 2 ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΚΟΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ 90 mg/nm 3 ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ CRT ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2 1 ΠΕΡ. ΠΛΕΥΡΕΣ (Π.Π.) ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΚΟΝΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 3 ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 65 db(α) ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 4 Α3, Β3, Γ5 Β5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ CRT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ (ολοκληρώθηκε) 5 Β1, Β7, Γ1, Γ2 3 ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 20% ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 6 Β1, Β7, Γ1, Γ2 ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 7 Β1, Γ1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 8 Β1, Γ1

29 Σελίδα 29 από 50 Α/Α ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡ. ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡ. ΠΛΕΥΡΕΣ (Π.Π.) ΕΥΡΕΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ 9 Γ1 ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΟΜΒΡΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ (ολοκληρώθηκε) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (ολοκληρώθηκε) ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΗΗΕ (ολοκληρώθηκε) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ (ολοκληρώθηκε) 10 Β1, Γ1 11 Γ Α4, Β7, Γ1, Γ2, Δ7, Δ8 Α4, Γ2, Δ1, Δ7, Δ8 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ολοκληρώθηκε) 14 Δ1, Δ7

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011 Σελίδα 1 από 23 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για το έτος 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για το έτος 2011 για το έτος 2011 (Κατηγορία μικρών οργανισμών επικυρωμένη από εξωτερικό φορέα) Αριθμός καταχώρησης στο μητρώο καταχωρημένων οργανισμών EMAS EL-000014 ΦΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Υιοί Σερ. Φροσυνού Α.Β.Ε.Ε Αδρανή - Σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

ION A.E., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε.

ION A.E., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε. ION A.E., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 761/2001 για την εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου ( EMAS) ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Περιβαλλοντική Δήλωση 2008 σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Hellenic Quality Foods Ανώνυµος Εταιρία Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Eπιχειρήσεις» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου ιπλωµατική εργασία: Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Η πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 EL L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΛ. 1 ΑΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣ. & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. EL-000072 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ Εδρα: Ρωμεϊκα Ασπροχώματος Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας Τηλ. 27210

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 (Περιουσία του ξενοδοχείου Louis Nausicaa Beach) Ετοιμάστηκε από: Εγκρίθηκε από:. Υπογραφή:.. Έκδοση 3 η : 24/05/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα