ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

2 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8 ii) αποδοτική χρήση υλικών...8 iii) ύδατα...8 iv) απόβλητα...9 Μη επικίνδυνα απόβλητα...9 Επικίνδυνα απόβλητα...9 v) βιοποικιλότητα...10 vi) εκποµπές...10 Άµεσες εκποµπές...10 Έµµεσες εκποµπές...11

3 Σελίδα 3 από ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ Όνοµα ΑΝΑΜΕΤ Ανακύκλωση Μετάλλων ΑΕ ιεύθυνση (Έδρα) Μεσογείων 2-4 Πόλη Αθήνα Ταχυδροµικός κωδικός Χώρα/Περιφέρεια Ελλάδα/Αττική Αρµόδιος επικοινωνίας Θωµάς Παπαγεωργίου Τηλ Φαξ Ηλεκτρονική διευθυνση ικτυακός τόπος 2. ΧΩΡΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Όνοµα ΑΝΑΜΕΤ Ανακύκλωση Μετάλλων ΑΕ ιεύθυνση Λεωφόρος ΝΑΤΟ Ταχυδροµικός κωδικός Πόλη Ασπρόπυργος Χώρα/Περιφέρεια Ελλάδα/Αττική Αρµόδιος επικοινωνίας Θωµάς Παπαγεωργίου Τηλ Φαξ Ηλεκτρονική διευθυνση ικτυακός τόπος Πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική δήλωση ή την επικαιροποιηµένη περιβαλλοντική δήλωση α) έντυπη µορφή β) ηλεκτρονική µορφή ΝΑΙ ΝΑΙ Αριθµός καταχώρισης EL Ηµεροµηνία καταχώρισης 04/05/2009 Ηµεροµηνία της επόµενης περιβαλλοντικής δήλωσης Ιανουάριος 2014 Ηµεροµηνία της επόµενης επικαιροποιηµένης περιβαλλοντικής δήλωσης Ιανουάριος Αίτηση για παρέκκλιση σύµφωνα µε το άρθρο 7 ΟΧΙ Κωδικός δραστηριοτήτων NACE 38.11, 38.21, 38.32, Αριθµός εργαζοµένων 49 Κύκλος εργασιών ή ετήσιος ισολογισµός ,35

4 Σελίδα 4 από ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΣ Όνοµα περιβαλλοντικού επαληθευτή ΕΛΟΤ ΑΕ ιεύθυνση Κηφισσού 50 Πόλη Αθήνα Ταχυδροµικός κωδικός Χώρα/Περιφέρεια Ελλάδα/Αττική Τηλ Φαξ Ηλεκτρονική διεύθυνση Αριθ. καταχώρισης της διαπίστευσης ή της αδειοδότησης EMAS EL-V-0001 Έκταση της διαπίστευσης ή της αδειοδότησης (κωδικοί NACE) 38.11, 38.21, 38.32, Φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης ΕΣΥ ΑΕ Αθήνα, 29/04/2011 Υπογραφή του αντιπροσώπου του οργανισµού

5 Σελίδα 5 από 12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τα περιβαλλοντικά προγράµµατα που υλοποιήθηκαν στο χρονικό διάστηµα από την προηγούµενη περιβαλλοντική δήλωση της εταιρείας έως το τέλος του 2010 περιγράφονται στον Πίνακα 4.1 της δήλωσης που έχει υποβληθεί (προγράµµατα υπ αρίθµ ). Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται τα προγράµµατα που έχουν εκπονηθεί για το τρέχον έτος 2011 και αφορούν: 1) Την εκπόνηση γραπτών οδηγιών ανά θέση εργασίας µε στόχο την πρόληψη ατυχηµάτων και την ορθή περιβαλλοντική συµπεριφορά (περιγραφή τρόπου διαχείρισης αποβλήτων που προκύπτουν σε κάθε θέση εργασίας, τρόπος αντιµετώπισης πιθανών διαρροών κ.λ.π.). Το πρόγραµµα αναµένεται να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια και για το 2011 οι οδηγίες σχεδιάζεται να καλύψουν τις θέσεις εργασίας στο σπαστήρα (shredder) της εταιρείας και χειροδιαλογής του σκραπ χαλκού. 2) Την ανακατασκευή τµήµατος του συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας οβρίων που έρχονται σε επαφή µε τα παλαιά µέταλλα καθώς σε δύο περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινοµένων το 2010 παρατηρήθηκε ότι σε ορισµένα σηµεία του δεν διαθέτει το απαιτούµενο βάθος και την κατάλληλη κλίση για την υποδοχή των οµβρίων. 3) Την οριοθέτηση των χώρων αποθήκευσης του σκραπ µε τη χρήση τσιµεντένιων τοιχίων για την αποφυγή ανάµιξης των υλικών και τον καλύτερο καθαρισµό του χώρου. 4) Την αναβάθµιση των περιεκτών της δεξαµενής ντίζελ ώστε αυτοί να καλύπτουν το συνολικό της µέγεθος (πρόληψη για συλλογή διαρροών σε όλο το ύψος της δεξαµενής ακόµα και από τα πλαϊνά της τοιχώµατα). 5) Τη σύναψη σύµβασης συνεργασίας µε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης των απορροφητικών υλικών που χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση διαρροών καθώς και των µέσων ατοµικής προστασίας (γάντια κ.λ.π.) που έρχονται σε επαφή µε αυτές. Παρά το γεγονός ότι οι ποσότητες είναι µικρές χαρακτηρίζονται από τη νοµοθεσία ως επικίνδυνα απόβλητα.

6 Σελίδα 6 από 12 Α/Α ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 Πρόληψη κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Συµµετοχή (αξιοποίηση) ανθρώπινου δυναµικού Πρόληψη ατυχηµάτων ορθή περιβαλλοντική συµπεριφορά Γραπτές οδηγίες εργασίας για εργαζόµενους στο σπαστήρα (shredder) και τη χειροδιαλογή του χαλκού ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡ. ΠΡΟΓΡΑΜ. 23 ΠΕΡ. ΠΛΕΥΡΕΣ (Π.Π.) Α1, Α2, Α3, Α6, Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4 2 Προστασία εδάφους και υδροφόρου ορίζοντα Ορθολογική διαχείριση νερών έκπλυσης (όµβρια που έρχονται σε επαφή µε παλαιά µέταλλα), διαρροών Ανακατασκευή τµήµατος του συστήµατος διευθέτησης οµβρίων 24 Α1 3 Παραγωγή προϊόντων υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών Εντοπισµός ξένων προσµίξεων και διαχωρισµός τους από τα ανακυκλούµενα µέταλλα Κατασκευή τοιχίων για την οριοθέτηση των χώρων αποθήκευσης διαφορετικών τύπων σκραπ 25 Α1 4 Προστασία εδάφους και υδροφόρου ορίζοντα Πρόληψη και αντιµετώπιση διαρροών επικινδύνων υλικών Ανακατασκευή περιέκτη δεξαµενής ντίζελ 26 Ε7 5 Προστασία εδάφους και υδροφόρου ορίζοντα / Συµµόρφωση προς την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία Ορθολογική διαχείριση αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της εταιρείας ιαχείριση µολυσµένων µε υλικά διαρροών απορροφητικών υλικών και µέσων ατοµικής προστασίας 27 Γ5, Γ6, Ε7

7 Σελίδα 7 από 12 Πέραν των παραπάνω βραχυπρόθεσµων προγραµµάτων, επισηµαίνεται, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην υποβληθείσα δήλωση, ότι βασικό στόχο της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. την επόµενη τριετία αποτελεί η παροχή ολοκληρωµένων λύσεων διαχείρισης απορριµµάτων µε την ανάπτυξη της δραστηριότητας της και πέρα από την επεξεργασία για ανακύκλωση παλαιών µετάλλων, φιλοδοξώντας µε αυτό τον τρόπο να συνεισφέρει αποφασιστικά στην υλοποίηση του εθνικού σχεδιασµού διαχείρισης αποβλήτων. εδοµένου όµως ότι οι αντίστοιχες επενδύσεις, για τις οποίες η εταιρεία πρόσφατα εξασφάλισε έγκριση επένδυσης ύψους στο πλαίσιο του Ν. 3299/2004, βρίσκονται ακόµη σε φάση σχεδιασµού τα αντίστοιχα προγράµµατα θα περιληφθούν σε επόµενες δηλώσεις.

8 Σελίδα 8 από 12 ΕΙΚΤΕΣ Σε ότι αφορά τους βασικούς δείκτες ανά περιβαλλοντικό τοµέα του Παραρτήµατος IV (Ενότητα Γ) του κανονισµού αυτοί διαµορφώνονται ως εξής: i) ενεργειακή απόδοση Όπως περιγράφεται στην υποβληθείσα περιβαλλοντική δήλωση (Κεφάλαιο 5 Πίνακας 5.2 Σχήµα 5.2). ii) αποδοτική χρήση υλικών εδοµένης της ιδιαιτερότητας που χαρακτηρίζει την παραγωγική διαδικασία της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε., η οποία συνίσταται στην παραλαβή και επεξεργασία αποβλήτων για την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών (που όµως σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, ΚΥΑ 50910/2727/ , αποτελούν επίσης απόβλητα) και υπολειµµάτων, που οδηγούνται κυρίως προς ενεργειακή αξιοποίηση, η αποδοτικότητα των διαδικασιών που εφαρµόζει θα φανεί στην παρακάτω ενότητα απόβλητα όπου θα παρουσιαστούν οι δείκτες «υπολείµµατα/παραγωγή», όπου παραγωγή νοείται η ποσότητα των δευτερογενών πρώτων υλών. Γενικά ισχύει η εξίσωση: Εισερχόµενη ποσότητα αποβλήτων προς επεξεργασία = Ποσότητα παραγόµενων δευτερογενών πρώτων υλών + ποσότητα υπολειµµάτων iii) ύδατα Όπως περιγράφεται στην υποβληθείσα περιβαλλοντική δήλωση (Κεφάλαιο 5 Πίνακας 5.1 Σχήµα 5.1).

9 Σελίδα 9 από 12 iv) απόβλητα Σύµφωνα µε τις ετήσιες εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων της εταιρείας η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. παράγει κατ έτος τις κάτωθι ποσότητες αποβλήτων Μη επικίνδυνα απόβλητα ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ - B ΕΙΚΤΗΣ R = A/B x x ,9x ,5x ,8x10-3 Επικίνδυνα απόβλητα ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ - B ΕΙΚΤΗΣ R = A/B ,6x ,6x ,3x ,9x ,8x10-4

10 Σελίδα 10 από 12 v) βιοποικιλότητα Η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. δραστηριοποιείται σε µισθωµένο οικόπεδο συνολικής έκτασης m 2. Το σύνολο της επιφάνειας του οικοπέδου είναι τσιµεντοστρωµένο για την αποφυγή της επαφής του εδάφους µε τα παλαιά µέταλλα ενώ τα υφιστάµενα κτίρια καλύπτουν συνολική έκταση A = 3.216,05 m 2. Έτσι ο αντίστοιχος δείκτης R = A/B, όπου Β η ποσότητα των δευτερογενών πρώτων υλών που παράγει κατ έτος η εταιρεία διαµορφώνεται ως εξής: ΕΤΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - Α (m 2 ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ - B ΕΙΚΤΗΣ R = A/B (m 2 /Kg) , ,6x , ,5x , ,4x , ,1x , ,2x , ,6x10-5 Γίνεται φανερό ότι κατά την τελευταία πενταετία η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει στη δηµιουργία νέων κτιριακών υποδοµών. vi) εκποµπές Άµεσες εκποµπές Οι άµεσες εκποµπές αερίων από τη δραστηριότητα της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. προέρχονται από τη χρήση diesel στα µηχανήµατα έργου της εταιρείας (κλαρκ, εκσκαφείς µε αρπάγες κλπ) που υποστηρίζουν τη δραστηριότητά της. Οι αντίστοιχες καταναλώσεις ξεκίνησαν να καταγράφονται το 2009 όταν µετά τον εκσυγχρονισµό της εταιρείας (υλοποίηση επένδυσης shredder) o αριθµός των µηχανηµάτων έργου που χρησιµοποιεί αυξήθηκαν σηµαντικά.

11 Σελίδα 11 από 12 Στoυς επόµενους πίνακες παρουσιάζονται οι καταναλώσεις diesel τα έτη 2009 και 2010 και οι αντίστοιχες ποσότητες CO 2, CH 4, SO 2 και NO x. Για τον υπολογισµό χρησιµοποιήθηκαν οι συντελεστές µετατροπής του EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ DIESEL (lt) CO 2 (Kg) - A CH 4 (Kg CO 2 ) A ΠΑΡΑΓΩΓΗ - B ΕΙΚΤΗΣ R = (A + A )/B (Kg CO 2 /Kg) ,8 117, , ,61 202, ,006 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ DIESEL (lt) SO 2 (Kg) - A NO x (Kg) A ΠΑΡΑΓΩΓΗ - B ΕΙΚΤΗΣ R = (A + A )/B ,1 146, x ,2 252, ,2x10-6 Έµµεσες εκποµπές Οι έµµεσες εκποµπές αερίων από τη δραστηριότητα της ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. προέρχονται από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και είναι οι εκποµπές που δηµιουργούνται κατά την παραγωγή της καταναλισκόµενης ενέργειας στους σταθµούς παραγωγής της. Στους υπολογισµούς γίνεται η υπόθεση ότι το σύνολο της ενέργειας που καταναλίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας προέρχεται από σταθµούς παραγωγής µε βάση τον άνθρακα (π.χ. λιγνίτης). ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kwh) CO 2 (Kg) - A ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Kg)- Β ΕΙΚΤΗΣ R = A/B (Kg CO 2 /Kg) , , , , , ,011

12 Σελίδα 12 από 12 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kwh) SO 2 (Kg) - A NO x (Kg) A ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Kg)- Β ΕΙΚΤΗΣ R = (A+A )/B ,9x ,6 235, ,43x ,8 310, ,84x ,4 337, ,8x ,4 710, ,53x , ,33x10-5 Στους τελευταίους πίνακες χρησιµοποιήθηκαν οι κάτωθι εξισώσεις µετατροπής (http://www.esru.strath.ac.uk/eande/web_sites/01-02/re_info/c02.htm) : Κατανάλωση ρεύµατος (σε kwh) x 0,95 = CO 2 (σε Kg) Κατανάλωση ρεύµατος (σε kwh) x 0,005 = SO 2 (σε Kg) Κατανάλωση ρεύµατος (σε kwh) x 0,002 + NO x (σε Kg)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011 Σελίδα 1 από 23 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2012 Σελίδα 1 από 28 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) 2 η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ( 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΚ ΟΣΗ:1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:01/07/2011 Σελίδα 1 από 50 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΚ ΟΣΗ:1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:01/07/2011 Σελίδα 1 από 50 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 1 από 50 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Σελίδα 2 από 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2010 ------------------------------------------------------ 3 ------------------------- 4

2010 ------------------------------------------------------ 3 ------------------------- 4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 56 Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 56 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.---------------------------------------------------------------------------------------------- 32

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 761/2001 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Σελίδα 2 από 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2010

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2010 Τηλ:22510 37737 47370 Fax:22510 27589 2010 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000094 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για το έτος 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για το έτος 2011 για το έτος 2011 (Κατηγορία μικρών οργανισμών επικυρωμένη από εξωτερικό φορέα) Αριθμός καταχώρησης στο μητρώο καταχωρημένων οργανισμών EMAS EL-000014 ΦΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Υιοί Σερ. Φροσυνού Α.Β.Ε.Ε Αδρανή - Σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΛ. 1 ΑΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣ. & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. EL-000072 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ Εδρα: Ρωμεϊκα Ασπροχώματος Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας Τηλ. 27210

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Περιβαλλοντική Δήλωση 2008 σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Hellenic Quality Foods Ανώνυµος Εταιρία Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

PIPELIFE HELLAS EMAS Κωδικός: Π Σ_01 Έκδοση: 4.0 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 1 από 40

PIPELIFE HELLAS EMAS Κωδικός: Π Σ_01 Έκδοση: 4.0 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 1 από 40 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 1 από 40 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1 Περιβαλλοντική ήλωση Συστήµατος Σελίδα 2 από 40 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 761/2001 για την εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

BASF ΗELLAS S.A. Sindos Plant Εγκατάσταση Σίνδου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1221/2009 (EMAS)

BASF ΗELLAS S.A. Sindos Plant Εγκατάσταση Σίνδου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1221/2009 (EMAS) BASF ΗELLAS S.A. Sindos Plant Εγκατάσταση Σίνδου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1221/2009 (EMAS) Επιθεωρημένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Reg.No: EL-000088 Έκδοση 4 η : Φεβρουάριος 2012 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000012. ιευθύντρια Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Μέλος του.σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000012. ιευθύντρια Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Μέλος του.σ. ΑΡΙΘΜΟΣ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000012 ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Νίκη Σιούτα Λουκάς Γιαννακούλης ηµήτριος Κούτρας ΘΕΣΗ ιευθύντρια Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε. Σελ: 1 Από: 30 ION A.E., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε. Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 761/2001 και 196/2006 για την εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2η ΕΚΔΟΣΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2η ΕΚΔΟΣΗ 08/02/2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

AEOLIKI Ltd ΓΙΑ ΤA ETH 2011-2012

AEOLIKI Ltd ΓΙΑ ΤA ETH 2011-2012 AEOLIKI Ltd ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤA ETH 2011-2012 Ημερομηνία σύνταξης: Νοέμβριος 2013 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1221/2009 EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Περίοδος Αναφοράς: 1/1/2013 31/12/2013 Ημερομηνία Έκδοσης: 30 Ιανουαρίου 2009 Παραδιδόμενη στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ στα πλαίσια των ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ. Νίκη Σιούτα. ηµήτριος Κούτρας ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ. ιευθύντρια Περιβάλλοντος Υγιεινής και Ασφάλειας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ. Νίκη Σιούτα. ηµήτριος Κούτρας ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ. ιευθύντρια Περιβάλλοντος Υγιεινής και Ασφάλειας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Νίκη Σιούτα ιευθύντρια Περιβάλλοντος Υγιεινής και Ασφάλειας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ηµήτριος Κούτρας Πρόεδρος και Γενικός ιευθυντής ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ION A.E., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε.

ION A.E., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε. ION A.E., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε. Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 761/2001 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου ( EMAS) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση χωρ/κής & Περιβ/κής πολιτικής /νση: Περ/ντος & Χωρικού σχεδιασµού Ηπείρου Τµήµα: Περ/κού &

Διαβάστε περισσότερα

BERLING ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

BERLING ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BERLING ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BERLING Α.Β.Ε.Ε. (Διαθέσιμη από τα γραφεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ION A.E., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε.

ION A.E., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε. ION A.E., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 761/2001 για την εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου ( EMAS) Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.E.Β.Ε

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.E.Β.Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.E.Β.Ε Θέση Εγκατάστασης: AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ Πεδίο Εφαρµογής : EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ / ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΡΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ΣΕ ΚΟΙΛΟ ΟΚΟΥΣ, ΣΩΛΗΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα