Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων"

Transcript

1 Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση επενδυτών φ/β συστημάτων, σχετικά με τις υπηρεσίες που δύναται να παράσχει η εταιρεία Κρητική Ενεργειακή Α.Ε. στο κομμάτι της επιθεώρησης, της συντήρησης και της άμεσης τεχνικής υποστήριξης φ/β συστημάτων. Σημασία της επιθεώρησης σε ένα φ/β σύστημα Η επιθεώρηση ενός φωτοβολταϊκού (φ/β) συστήματος αφορά σε μία σειρά από μετρήσεις - ελέγχους που διεξάγονται στο σύστημα, με απώτερο σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτό λειτουργεί με βάση το αναμενόμενο και να γίνει εκτίμηση της συνολικής κατάστασης του συστήματος. Μη γνώση της κατάστασης του συστήματος, μπορεί να οδηγήσει μεταξύ άλλων σε αυξημένο κόστος αντικατάστασης εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης και σε απώλεια εσόδων. Η επιθεώρηση των φ/β συστημάτων θεωρείται πλέον για την Κρητική Ενεργειακή αναπόσπαστο κομμάτι μίας σωστής συντήρησης, για αυτό και έχει επενδύσει στην αγορά όλου του απαραίτητου εξοπλισμού. Η επιθεώρηση συνίσταται να γίνεται τουλάχιστον μία φορά σε ετήσια βάση, αλλά τις περισσότερες φορές επιβάλλεται να γίνεται συχνότερα ανάλογα με την περίπτωση. Επιπρόσθετα, είναι άκρως απαραίτητη μετά από οποιοδήποτε ακραίο γεγονός (π.χ κεραυνοπληξία, καταστροφές από ισχυρές ανεμοπιέσεις κ.α.). Κυριότερα όργανα μετρήσεων που χρησιμοποιούνται κατά την επιθεώρηση Η επιθεώρηση μίας φ/β εγκατάστασης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκτός φυσικά από τον οπτικό έλεγχο όλων των μερών της εγκατάστασης, τον έλεγχο των φωτοβολταϊκών πάνελ, των ηλεκτρολογικών πινάκων, των ηλεκτρικών συνδέσεων και όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο, με χρήση κάμερας υπερύθρων (εικόνα 1). Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατός ο εντοπισμός των ασυνήθιστα θερμών σημείων (hotspots). Έτσι εντοπίζονται π.χ. συνδέσεις ηλεκτρικών αγωγών με μεγάλη αντίσταση, προβληματικές ασφάλειες κλπ. Όσον αφορά στα φ/β πάνελ, ο έλεγχος με τη κάμερα υπερύθρων αποτελεί ίσως το μοναδικό μη καταστρεπτικό τρόπο για να ελεγχθεί

2 χωρίς διακοπή της παραγωγής, η ποιότητα ενός φ/β πάνελ και να εντοπιστούν τα hot-spots. Εικόνα 1 Τα hot-spots σε ένα φ/β πάνελ, καταδεικνύουν πολλές φορές (μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα) αισθητή μεταβολή στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του και έχουν ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων μερική ή ολική καταστροφή του υλικού και φυσικά μειωμένη παραγωγή. Επικρατεί δε ο ισχυρισμός ότι σε ακραίες περιπτώσεις, μπορούν να οδηγήσουν μέχρι και στην πρόκληση πυρκαγιάς. Η Κρητική Ενεργειακή, έχει στην κατοχή της κάμερα υπερύθρων υψηλής ανάλυσης της εταιρείας Fluke με τη βοήθεια της οποίας είναι δυνατός ο εντοπισμός μικρών θερμοκρασιακών διαφορών, ακόμα και από μεγάλες αποστάσεις μέτρησης. Η θερμογραφία είναι άκρως απαραίτητη για την επιθεώρηση των φ/β εγκαταστάσεων, αλλά από μόνη της δεν είναι αρκετή. Απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι της συνέχειας των ισοδυναμικών συνδέσεων, μετρήσεις της αντίστασης μόνωσης των καλωδιώσεων, μετρήσεις τιμής της αντίστασης γείωσης και γενικότερα όλες οι τυπικές μετρήσεις - έλεγχοι που πρέπει να διεξάγονται σε όλες της ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Η Κρητική Ενεργειακή, διαθέτει κατάλληλο όργανο μετρήσεων της εταιρείας HT που εισάγεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΕΛΕΜΚΟ (εικόνα 2). Εικόνα 2 Ο αναλυτής ισχύος που απεικονίζεται στην εικόνα 3, αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα όργανα που χρησιμοποιούνται κατά την επιθεώρηση οποιασδήποτε ηλεκτρικής εγκατάστασης και φυσικά οποιασδήποτε φ/β εγκατάστασης.

3 Εικόνα 3 Με τον αναλυτή ισχύος της εταιρείας Fluke που διαθέτει η Κρητική Ενεργειακή, έναν από τους καλύτερους που είναι διαθέσιμοι στην αγορά, μπορούν με μετρήσεις ποιότητας ισχύος να εντοπιστούν εκτός των άλλων προβλήματα που σχετίζονται με ενδεχόμενη δυσλειτουργία των αντιστροφέων. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα πιθανές αποσυνδέσεις του συστήματος από το δίκτυο και κατά συνέπεια μείωση της παραγόμενης ενέργειας. Επιπρόσθετα, με τη χρήση του συγκεκριμένου οργάνου υπάρχει η δυνατότητα ακριβούς μέτρησης της απόδοσης των αντιστροφέων η οποία σχετίζεται άμεσα με την απόδοση και την παραγωγή του φ/β συστήματος. Ένα ακόμα όργανο που είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται κατά την επιθεώρηση μίας φ/β εγκατάστασης, είναι το I/V tester. Το όργανο αυτό συνοδεύεται μεταξύ άλλων από αισθητήρες μέτρησης της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμοκρασίας του ή των φ/β πάνελ. Μετράει τη σχέση μεταξύ της έντασης ρεύματος και της τάσης σε όλα τα πιθανά σημεία λειτουργίας ενός φ/β πάνελ ή μίας ολόκληρης στοιχειοσειράς. Με τη χρήση του συγκεκριμένου οργάνου, είναι δυνατόν να εντοπιστούν τα ελαττωματικά φ/β πάνελ ή μέρη αυτών (π.χ junction boxes, δίοδοι bypass) αλλά και οι ελαττωματικές συνδέσεις στο κομμάτι του συνεχούς ρεύματος. Επιπρόσθετα μπορεί να ελεγχθεί κατά πόσο η απόδοση του φ/β πάνελ βρίσκεται πάνω από τα αναμενόμενα κατώτατα όρια που έχει θέσει ο κατασκευαστής, βάσει των εγγυήσεων απόδοσης. Η Κρητική Ενεργειακή διαθέτει I/V tester υψηλής ακρίβειας της εταιρείας Amprobe (εικόνα 4). Εικόνα 4 Η χρήση του συγκεκριμένου οργάνου, σε συνδυασμό με τη χρήση της κάμερας υπερύθρων και του αναλυτή ισχύος εξασφαλίζει τον εντοπισμό των προβληματικών τμημάτων της εγκατάστασης. Επιπρόσθετα η Κρητική Ενεργειακή διαθέτει ειδικό γειωσόμετρο της εταιρείας SEAWARD που εισάγεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΠΙΤΤΑΣ (εικόνα 5) και

4 χρησιμοποιείται κυρίως για μετρήσεις αντίστασης γείωσης και της ειδικής αντίστασης του εδάφους. Εικόνα 5 Διαθέτει ακόμα ψηφιακά πολύμετρα και φυσικά τα συνήθη εργαλεία που είναι απαραίτητα για την κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή στο κομμάτι της επιθεώρησης και της συντήρησης φ/β συστημάτων μεσαίας κλίμακας Στον παρακάτω πίνακα 1, παρουσιάζονται ενδεικτικά τα είδη υπηρεσίας και εργασίας που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή και που αφορούν στην επιθεώρηση, στη συντήρηση και στην επιδιόρθωση βλαβών σε ένα φ/β σύστημα, με τα αντίστοιχα κόστη. Α/Α 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔYΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ (ΕΝΤΟΣ 48 ΩΡΩΝ) ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ (ΕΝΤΟΣ 48 ΩΡΩΝ) ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) ΙΣΧΥΣ (kwp) ΚΟΣΤΟΣ ( ) Έως % ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ Παρέχεται στα πλαίσια των 1, 2 ή και ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ χωριστά, χωρίς συμβόλαιο συντήρησης. Παρατηρήσεις επί του πίνακα 1:

5 1. Οι τιμές που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, αφορούν στην περίπτωση φ/β εγκαταστάσεων με σταθερές βάσεις. Σε περίπτωση φ/β εγκαταστάσεων με ηλιοστάτες (trackers), οι τιμές διαφοροποιούνται κατόπιν συνεννόησης. 2. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επεμβατική εργασία - αποκατάσταση βλάβης έξω από τα πλαίσια των συμβολαίων (συντήρησης) που αναφέρονται στον Πίνακα 1, η χρέωση εξαρτάται μεταξύ άλλων από τη χιλιομετρική απόσταση και τις εργατοώρες που θα απαιτηθούν. Η διαφορά μεταξύ ενός πελάτη που έχει συνάψει συμβόλαιο και ενός που δεν έχει, έχει να κάνει με τη χρέωση ανά εργατοώρα (βλ. Παράρτημα 2) και την ανταπόκριση. Στη δεύτερη περίπτωση, η εταιρεία δεν υποχρεούται σε άμεση ανταπόκριση. 3. Η άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης σημαίνει άμεση (εντός 48 ωρών) μετάβαση στο χώρο εγκατάστασης και διάγνωση της βλάβης. Δε σημαίνει απαραίτητα άμεση αποκατάσταση της βλάβης, καθότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως να είναι αδύνατο τη στιγμή εκείνη (π.χ. ανεπανόρθωτη βλάβη αντιστροφέα, μεγάλες καταστροφές από ανεμοπιέσεις). Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για αποκατάσταση ή μη της βλάβης, λαμβάνεται σε συνεννόηση με τον πελάτη. 4. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα παροχής διαφορετικού «πακέτου» υπηρεσιών από αυτά του Πίνακα 1, όπως για παράδειγμα μόνο επιθεώρηση χωρίς καμία επιδιορθωτική ενέργεια ή μία επιθεώρηση με προληπτική συντήρηση ανά έτος. Οι αντίστοιχες τιμές διαμορφώνονται κατόπιν συνεννόησης. 5. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει πάντα και τη χρησιμοποίηση όλων των οργάνων μέτρησης που διαθέτει η εταιρεία και δε γίνεται ποτέ μόνο με βάση τις παραδοσιακές μεθόδους (οπτική επιθεώρηση, απλή μέτρηση τάσης ανοικτοκυκλώματος, έντασης βραχυκυκλώσεως κλπ.). 6. Τυχόν προληπτικές επιδιορθωτικές ενέργειες μπορούν να γίνουν απευθείας κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και δεν υπάρχει χρέωση όσον αφορά στην εργασία, σε περίπτωση που για το σύνολο των ενεργειών αυτών απαιτούνται λιγότερες από δύο εργατοώρες. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που απαιτηθούν υλικά μικρού κόστους (με βάση την κρίση των τεχνικών και της εταιρείας) και που είναι άμεσα διαθέσιμα στους τεχνικούς, τα υλικά αυτά δεν χρεώνονται. 7. Αντιθέτως, σε περίπτωση που απαιτηθούν πάνω από δύο εργατοώρες για τις επιδιορθώσεις ή τα υλικά που απαιτούνται είναι μεν άμεσα διαθέσιμα, αλλά το κόστος τους κρίνεται υψηλό (με βάση την κρίση των τεχνικών), υπάρχει η δυνατότητα άμεσης συνεννόησης του πελάτη με τους τεχνικούς προκειμένου να ληφθεί ή όχι η απόφαση για την επί τόπου επισκευή των βλαβών με την αντίστοιχη χρέωση. 8. Μετά το πέρας της επιθεώρησης, παραδίδεται δελτίο στο οποίο αναφέρονται τα αποτελέσματα της επιθεώρησης (Παράρτημα 1). Επίσης παραδίδεται δελτίο

6 όπου αναφέρονται οι διορθωτικές - επεμβατικές εργασίες που ενδεχομένως έγιναν, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν κ.α. (Παράρτημα 2). Παραδίδονται επίσης γραπτώς συστάσεις για ενέργειες που καλό θα ήταν να γίνουν με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος και την ελαχιστοποίηση και τον ταχύτερο εντοπισμό εμφάνισης βλαβών (π.χ. τυχόν αντικατάσταση φθαρμένου ή διαβρωμένου εξοπλισμού σχετικά υψηλού κόστους, σχολαστικός καθαρισμός φ/β πάνελ). 9. Στην περίπτωση επιλογής του πακέτου των τριών επιθεωρήσεων με προληπτική συντήρηση, οι δύο επιθεωρήσεις με προληπτική συντήρηση λαμβάνουν χώρα σε ημερομηνία που καθορίζεται από την εταιρεία μετά από συννενόηση με τον πελάτη, και η τρίτη μετά από σχετική έκτακτη πρόσκληση του πελάτη. Στην περίπτωση επιλογής του πακέτου των δύο επιθεωρήσεων με προληπτική συντήρηση, οι επιθεωρήσεις με προληπτική συντήρηση λαμβάνουν χώρα σε ημερομηνία που καθορίζεται από την εταιρεία μετά από συννενόηση με τον πελάτη. 10. Στην περίπτωση της επεμβατικής εργασίας με σκοπό την αποκατάσταση βλάβης, παραδίδεται δελτίο στο οποίο αναφέρονται οι επεμβατικές εργασίες που έγιναν, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν κλπ. (Παράρτημα 2). 11. Οι παραπάνω τιμές αφορούν στην περίπτωση όπου η απόσταση μεταξύ της έδρας της εταιρείας και της τοποθεσίας στην οποία είναι εγκατεστημένο το φ/β σύστημα, είναι μικρότερη των 100 χιλιομέτρων και το σύστημα είναι εγκατεστημένο από την Κρητική Ενεργειακή. Σε διαφορετική περίπτωση, οι τιμές αναπροσαρμόζονται κατόπιν συνεννόησης και πάντα με κατώτατο όριο τις τιμές που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. 12. Δύναται να υπάρξουν πρόσθετες εκπτώσεις επί των παραπάνω τιμών σε περίπτωση που συναφθούν πάνω από ένα συμβόλαια από την ίδια εταιρεία ή από ένα σύνολο εταιρειών, ιδιαίτερα δε αν συναφθούν συμβόλαια για συστήματα που βρίσκονται σε μικρή σχετικά απόσταση μεταξύ τους. 13. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι τα υλικά - ανταλλακτικά που απαιτούνται για την αποκατάσταση των βλαβών και τις διορθωτικές εργασίες χρεώνονται χωριστά και επιβαρύνουν τον επενδυτή - πελάτη. Πριν οι τεχνικοί προχωρήσουν στις αντίστοιχες ενέργειες, γίνεται πάντα συνεννόηση με τον πελάτη. Οι παραπάνω τιμές αφορούν μόνο την εργασία ή υπηρεσία που παρέχεται.

7 Παράρτημα 1 : Ενδεικτικό δελτίο επιθεώρησης με προληπτική συντήρηση ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 1 Οπτικός έλεγχος 2 Έλεγχος στήριξης 3 Καθαρισμός φίλτρων INVERTERS (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕIΣ) 4 Μέτρηση τάσεων/ρευμάτων εισόδου με χρήση αναλυτή ισχύος 5 Μέτρηση τάσεων/ρευμάτων εξόδου με χρήση αναλυτή ισχύος 1 Οπτικός έλεγχος ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 2 Έλεγχος ενώσεων αγωγών 3 Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με χρήση οργάνου ΕΛΕΜΚΟ 4 Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλματος με χρήση οργάνου ΕΛΕΜΚΟ Φ/Β ΠΑΝΕΛ 1 Έλεγχος με χρήση κάμερας υπερύθρων 2 Μετρήσεις με I/V tester 3 Οπτικός έλεγχος ΕΛΕΓΧΟΣ

8 4 Έλεγχος κυτίων σύνδεσης (junction boxes) 5 Έλεγχος στήριξης - σύσφιξη σφιγκτήρων 1 Οπτικός έλεγχος 2 Έλεγχος στήριξης ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 3 Έλεγχος με χρήση κάμερας υπερύθρων 4 Σύσφιξη συνδέσεων - εξαρτημάτων 5 Έλεγχος των απαγωγών υπερτάσεων (αντικεραυνικών) 6 Μέτρηση τάσης στις επαφές των απαγωγών υπερτάσεων 7 Μέτρηση τάσης στις επαφές ασφαλειών 8 Έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 9 Μέτρηση τάσεων/ρευμάτων εισόδου με χρήση αναλυτή ισχύος 10 Μέτρηση τάσεων/ρευμάτων εξόδου με χρήση αναλυτή ισχύος 11 Γενικές μετρήσεις ποιότητας ισχύος στην είσοδο και στην έξοδο με χρήση αναλυτή ισχύος 1 Οπτικός έλεγχος ΓΕΙΩΣΕΙΣ 2 Έλεγχος συνέχειας ισοδυναμικών συνδέσεων με χρήση οργάνου ΕΛΕΜΚΟ 3 Μέτρηση τιμής αντίστασης γείωσης με χρήση οργάνου ΕΛΕΜΚΟ ή ειδικό γειωσόμετρο 4 Έλεγχος συνδέσμων γείωσης ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 Έλεγχος στηριγμάτων με έμφαση στα ευπαθή σημεία (σημεία αγκυρώσεων - κοχλιώσεων - οπών

9 κλπ.) 2 Έλεγχος και σύσφιξη των σημείων σύνδεσης (κοχλίες, περικόχλια κλπ.) ΓΕΝΙΚΑ 1 Γενικός έλεγχος λειτουργίας 2 Γενικός έλεγχος συσφίξεων - συνδέσεων

10 Παράρτημα 2 : Ενδεικτικό δελτίο επίσκεψης τεχνικού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία Προληπτική Συντήρηση Εργασίες Επισκευής Υπάρχει συμβόλαιο συντήρησης; ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ώρες Απασχόλησης Τιμή ανά ώρα ΗΜΕΡ Εντός Ωραρίου Εκτός Ωραρίου Εντός Ωραρίου Εκτός Ωραρίου ΑΞΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 35 ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 50 ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 40 ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 55 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

11 ΧΡΕΩΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ Χιλιόμετρα 0,4 Εισιτήρια Διανυκτέρευση Έξοδα Ξενοδ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ Όνομα και Υπογραφή Τεχνικού Όνομα και Υπογραφή Εκπροσώπου Πελάτη

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Φ/Β 1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ιωνίας 1 (Καραολή & Δημητρίου 123)

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα