Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φωτοβολταϊκά Πλαίσια PV Panels Μονοκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου, απόδοσης 13-18%. Πολυκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου, απόδοσης 11-15%. Thin Film άμορφου πυριτίου, απόδοσης 7-9%. Μετατροπείς Ενέργειας - Inverters DC (συνεχούς ρεύματος) και AC (εναλλασόμενου ρεύματος) Ηλιοστάτες Φ/Β Πλαισίων (Βάσεις στήριξης) Σταθερές βάσεις στήριξης Περιστρεφόμενοι ηλιοστάτες (trackers) μονοαξονικοί ή διαξονικοί που ανιχνεύουν την πορεία της ηλιακής ακτινοβολίας. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Καλωδιώσεις DC - AC Θεμελιακό Σύστημα Γειώσεων Σύστημα Προστασίας από Υπέρταση Λογισμικά/Προγράμματα Παρακολούθησης και Ελέγχου

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 20 KW KW ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΗΜΑ 1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΗΜΑ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΗΜΑ 3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΚΑΙ ΑΗΚ ΒΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΟΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΟΣΤΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΗΜΑ 5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΗΚ ΒΗΜΑ 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ 7

3 Διαδικασία εξασφάλισης άδειας για Φωτοβολταικό Σύστημα από 20 KW έως 150 KW 1. Προκαταρκτικοί Όροι Σύμβασης από την ΑΗΚ Για την εξασφάλιση των Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου απαιτούνται τα πιο κάτω έγγραφα: Α/Α Περιγραφή 1 Έγκριση από το Τμήμα Ενέργειας για κατασκευή Φ/Β μονάδας. Για την εξασφάλιση έγκρισης απαιτούνται τα πιο κάτω έγγραφα: 1. Τίτλος Ιδιοκτησίας (φωτοτυπία, Α4) 2. Τοπογραφικό Σχέδιο (φωτοτυπία, Α4) 3. Άδεια οικοδομής (φωτοτυπία, Α4 Αν δεν είναι διαθέσιμη τότε απευθυνόμαστε στο Δημαρχείο της περιοχής στην οποία υπάγεται το τεμάχιο γης. Για το πιστό αντίγραφο απαιτείται ο Τίτλος Ιδιοκτησίας ο οποίος πρέπει να αποσταλεί με φαξ αναγράφωντας «Αίτημα για Πιστό αντίγραφο» και θα ειδοποιηθεί όταν είναι έτοιμο). 4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΑΗΚ 5. Φωτογραφία όψεων που θα χρησιμοποιηθούν για εγκατάσταση 6. Προσφορά 7. Τεχνοοικονομική μελέτη 8. Μονογραμμικό ευκρινές διάγραμμα 9. Ηλεκτρολογικός σχεδιασμός εγκατάστασης 10. Δήλωση συμμόρφωσης εξοπλισμού 11. Έντυπο βιβλιαρίου τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή 2 Τίτλος ιδιοκτησίας 3 Άδεια οικοδομής 4 Τοπογραφικό Σχέδιο 5 Αν ο αιτητής είναι διαφορετικός από τον ιδιοκτήτη τότε βεβαίωση του ιδιοκτήτη του τεμαχίου προς την εταιρεία για παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης του τεμαχίου για τα επόμενα 15 χρόνια (Επισυναπτόμενο υπόδειγμα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ»). 6 Αριθμός λογαριασμού ή αριθμό μετρητή κανονικής παροχής 7 Ισχύς και τεχνικά στοιχεία συστήματος 8 Ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης 9 Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο όπως υποβάλλεται από τον κάτοχο άδειας παραγωγής κατά την αίτηση Χορήγησης Όρων Σύνδεσης. 2. Αποδοχή Προκαταρκτικών Όρων Σύμβασης ( ΦΠΑ).

4 3. Έγκριση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕΚ) Για την εξασφάλιση έγκρισης από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας απαιτούνται τα πιο κάτω έγγραφα: Α/Α Περιγραφή 1 Καθορισμός τοποθεσίας ανέγερσης δηλώνοντας τον αριθμό τεμαχίου το τμήμα και φύλλο σχέδιο τεμαχίου 2 Τίτλος ιδιοκτησίας της οικοδομής ή του τεμαχίου (αντίγραφο, Α4). 3 Τοπογραφικό Σχέδιο (επίσημο αντίγραφο από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωροταξίας). 4 Στο επίσημο αντίγραφο τοπογραφικού σχεδίου να αναγράφεται η υφιστάμενη εγγεγραμένη οδός. Αν δεν υπάρχει εγγεγραμένη οδός τότε να προσκομιστεί πρόσφατος τίτλος ιδιοκτησίας στον οποίο να αναγράφεται ότι έχει εξασφαλιστεί το αναγκαίο δικαίωμα ικανοποιητικής διάβασης για πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασης (από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωροταξίας ). 5 Αν ο αιτητής δεν είναι ιδιοκτήτης του τεμαχίου τότε προσκομίζεται: Σύμβαση Μίσθωσης του τεμαχίου για διάστημα τουλάχιστον 20 ετών κατάλληλα χαρτοσημασμένη από τον Έφορο Τελών και Χαρτοσήμων (Επισυναπτόμενο υπόδειγμα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ»). 6 Αν ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο τότε προσκομίζεται τα ακόλουθα: Αρ.ταυτότητας Πιστοποιημένο Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Αν ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο τότε προσκομίζεται τα ακόλουθα: Καταστατικό Εταιρείας (πιστοποιημένο με την σφραγίδα του Έφορου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Πιστοπιητικά Εγγραφής Μετόχων και Διευθυντών

5 Α/Α Περιγραφή 7 Πιστοποιητικό Έρευνας από το Τμήμα Κττηματολογίου και Χωρομετρίας ότι το τεμάχιο δεν επιβαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος (Σε επρίπτωση υποθήκης το πιστοποιητικό να συνοδεύεται από πρωτότυπο έγγραφο στο οποίο να δηλώνεται η συγκατάθεση από τον ενυπόθηκο δανειστή για την ανάπτυξη Φ/Β συστήματος στο τεμάχιο). 8 Επιστολή από οποιαδήποτε τράπεζα ή συνεργατικό οργανισμό που να δηλώνει ότι ο αιτητής διαθέτει εγγυημένες ή πιθανές πηγές χρηματοδότησης και/ή ποσοστό χρήσης ιδίων κεφαλαίων (Επισυναπτόμενο Υπόδειγμα «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»). 9 Άδεια Οικοδομής 10 Πολεοδομική Άδεια (100 KW και άνω) 11 Προκαταρτικοί Οροι Σύνδεσης από την ΑΗΚ 12 Ευκρινείς Φωτογραφίες του προτεινόμενου χώρου (σε όλους τους προσανατολισμούς). 13 Χωροταξικό Σχέδιο. 14 Τεχνοοικονομική Μελέτη. 15 Κατάλογος με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης του κατασκευαστή με τα αντίστοιχα πρότυπα όπως ορίζει η ΡΑΕΚ). 16 Ηλεκτρολογικά Σχέδια Εγκατάστασης 17 Χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή και ενεργοποίηση σταθμού. 18 Περιβαλλοντική Μελέτη (100 KW και άνω)

6 Έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την εξασφάλιση άδειας για Φωτοβολταϊκά Συστήματα ισχύος από 20 KW έως 150 KW Α/Α Περιγραφή Synchrotech Επενδυτής 1 Καθορισμός τοποθεσίας ανέγερσης δηλώνοντας τον αριθμό τεμαχίου το τμήμα και φύλλο σχέδιο τεμαχίου 2 Τίτλος ιδιοκτησίας της οικοδομής ή του τεμαχίου (αντίγραφο, Α4). 3 Τοπογραφικό Σχέδιο (επίσημο αντίγραφο από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωροταξίας). 4 Στο επίσημο αντίγραφο τοπογραφικού σχεδίου να αναγράφεται η υφιστάμενη εγγεγραμένη οδός. Αν δεν υπάρχει εγγεγραμένη οδός τότε να προσκομιστεί πρόσφατος τίτλος ιδιοκτησίας στον οποίο να αναγράφεται ότι έχει εξασφαλιστεί το αναγκαίο δικαίωμα ικανοποιητικής διάβασης για πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασης (από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωροταξίας ). 5 Αν ο αιτητής δεν είναι ιδιοκτήτης του τεμαχίου τότε προσκομίζεται: Σύμβαση Μίσθωσης του τεμαχίου για διάστημα τουλάχιστον 20 ετών κατάλληλα χαρτοσημασμένη από τον Έφορο Τελών και Χαρτοσήμων (Επισυναπτόμενο υπόδειγμα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ»). 6 Αν ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο τότε προσκομίζεται τα ακόλουθα: Αρ.ταυτότητας Πιστοποιημένο Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Αν ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο τότε προσκομίζεται τα ακόλουθα: Καταστατικό Εταιρείας (πιστοποιημένο με την σφραγίδα του Έφορου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Πιστοπιητικά Εγγραφής Μετόχων και Διευθυντών 7 Πιστοποιητικό Έρευνας από το Τμήμα Κττηματολογίου και Χωρομετρίας ότι το τεμάχιο δεν επιβαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος (Σε επρίπτωση υποθήκης το πιστοποιητικό να συνοδεύεται από πρωτότυπο έγγραφο στο οποίο να δηλώνεται η συγκατάθεση από τον ενυπόθηκο δανειστή για την ανάπτυξη Φ/Β συστήματος στο τεμάχιο). 8 Επιστολή από οποιαδήποτε τράπεζα ή συνεργατικό οργανισμό που να δηλώνει ότι ο αιτητής διαθέτει εγγυημένες ή πιθανές πηγές χρηματοδότησης και/ή ποσοστό χρήσης ιδίων κεφαλαίων (Επισυναπτόμενο Υπόδειγμα «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»). 9 Άδεια Οικοδομής 10 Πολεοδομική Άδεια (100 KW και άνω) 11 Προκαταρτικοί Οροι Σύνδεσης από την ΑΗΚ

7 Α/Α Περιγραφή Synchrotech Επενδυτής 12 Ευκρινείς Φωτογραφίες του προτεινόμενου χώρου (σε όλους τους προσανατολισμούς). 13 Χωροταξικό Σχέδιο. 14 Τεχνοοικονομική Μελέτη. 15 Κατάλογος με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης του κατασκευαστή με τα αντίστοιχα πρότυπα όπως ορίζει η ΡΑΕΚ). 16 Ηλεκτρολογικά Σχέδια Εγκατάστασης 17 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή και ενεργοποίηση σταθμού. 18 Περιβαλλοντική Μελέτη (100 KW και άνω)

8 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 1. Καθορισμός Αποδόσεων του έργου: Η Synchrotech Solutions αναλαμβάνει: - μελέτη για καθορισμό των προδιαγραφών του έργου - χωροταξικός σχεδιασμός - εκπόνιση Τεχνικοοικονομικής Μελέτης 2. Διαδικασία Αδειοδοτήσης: Το χρονοβόρο στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης απαλλάσσεται από τον πελάτη αφού η Synchrotech Solutions διεκπεραιώνει όλες τις διαδικασίες που συσχετίζονται με την αδειοδότηση του έργου. Αναλαμβάνει όλα τα στάδια αδειοδότησης από την αίτηση της άδειας που υποβάλλεται στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΗΚ) και στην ΑΗΚ μέχρι τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που χρειάζονται από διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς για την αδειοδότηση. 3. Προμήθεια Εξοπλισμών: Η Synchrotech Solutions προμηθεύεται υψηλής ποιότητας εξοπλισμό από εταιρείες με αξιοπιστία και εμπειρία στον χώρο των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. 6. Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος: Η κατασκευή, η τοποθέτηση και η κατάλληλη σύνδεση των φωτοβολταϊκών συστημάτων πραγματοποιείται από το τεχνικό τμήμα της Synchrotech Solutions ακολουθώντας με συνέπεια το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. 7. Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων: Η Synchrotech Solutions, δίνει την δυνατότητα στους πελάτης της να ασφαλίσουν το φωτοβολταϊκό τους σύστημα σε περίπτωση ζημιάς και βλάβης και για απώλεια εισοδήματος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. 8. Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων: Μετά την ολοκλήρωση και σύνδεση του οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος, η Synchrotech Solutions Ltd παρέχει υπηρεσίες συντήρησης η οποία περιλαμβάνει τον καθαρισμό και την καλή κατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος για να επιτευχθεί παραγωγή ενέργειας σε υψηλά επίπεδα. 9. Παρακολούθηση Παραγωγής με Σύστημα Τηλεμετρίας: Η Synchrotech Solutions Ltd στην προσπάθεια της να διασφαλίσει την άψογη λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων των πελατών της προσφέρει σύστημα παρακολούθησης και καταμέτρησης της παραγωγής το οποίο δίνει την δυνατότητα ενημέρωσης για λανθάνουσα λειτουργία του εξοπλισμού. 10. Υπηρεσίες Απομακρυσμένου Ελέγχου: Οι Υπηρεσίες Απομακρυσμένου Ελέγχου περιλαμβάνουν την 24ωρη επίβλεψη και τη φύλαξη του φωτοβολταϊκού συστήματος του πελάτη δίνοντας του την δυνατότητα να γνωρίζει οποιαδήποτε χρονική στιγμή εάν το σύστημα διατρέχει κίνδυνο.

LINK 4.1.2.1 A. Ενα Οικιακό Φωτοβολταϊκό Σύστημα αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

LINK 4.1.2.1 A. Ενα Οικιακό Φωτοβολταϊκό Σύστημα αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ LINK 4.1.2.1 A Ενα Οικιακό Φωτοβολταϊκό Σύστημα αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φωτοβολταϊκά Πλαίσια PV Panels Μονοκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου, απόδοσης 13-18%. Πολυκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου,

Διαβάστε περισσότερα

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.5.2.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΙΣΧΥΟΣ 10 kwp

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΙΣΧΥΟΣ 10 kwp ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΙΣΧΥΟΣ 10 kwp www.apostolosbobolas.gr 1 Εταιρικό Προφίλ Η Εταιρεία «apostolos bobolas Α.Ε.» Ο επιχειρηματικός οργανισμός apostolos bobolas δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ Αρ. Αίτησης ΑΗΚ:.. Η Σύμβαση αυτή γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Για την εξασφάλιση Άδειας για την Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδων Παραγωγής με σκοπό την Προμήθεια Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών».

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών». ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΙ 18/05/2012 Προκηρύχτηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα