Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ Ο xερουβισµός: Προσβάλλει ενήλικες ασθενείς κάτω των 20 ετών Κατά την κλινική εξέταση ασθενούς εντοπίζεται µια βλάβη στην µεσότητα της σκληρής υπερώας. Ο ακτινογραφικός σας έλεγχος θα γίνει πρώτα µε: Ακτινογραφίας δήξεως άνω γνάθου Σε τι χρησιµεύει το διάφραγµα του ακτινογραφικού µηχανήµατος; Στο να περιορίζει τις διαστάσεις της δέσµης των ακτίνων-χ Η τελική διάγνωση µεταξύ ακρορριζικού κοκκιώµατος και ακρορριζικής κύστης γίνεται από: Την ιστολογική εξέταση Από τι προκαλείται η εµφάνιση υπερβολικής πυκνότητας στο ακτινογραφικό πλακίδιο; Από την αύξηση του χρόνου εκποµπής Η υπεροστείνωση: Είναι εντελώς ασυµπτωµατική και είναι τυχαίο ακτινογραφικό εύρηµα Τι είδους ακτινογραφίες θα προτείνετε στον ασθενή σας για τον έλεγχο οµόρων τερηδόνων; Μυλικές ακτινογραφίες συγκλείσεως Ποιό από τα παρακάτω συνεπάγεται µείωση της πυκνότητας ενός ακτινογραφικού φιλµ; Μείωση της θερµοκρασίας του εµφανιστικού διαλύµατος Με τον όρο κεφαλοµετρική ακτινογραφία εννοούµε την τεχνική ακτινογράφησης: Tου κρανιοπροσωπικού συµπλέγµατος από τα πλάγια µε σταθερές συνθήκες λήψης Γιατί στην τεχνική της παραλλήλου µε την χρήση συγκρατητήρων θα πρέπει να αυξηθεί η απόσταση εστιακής κηλίδας δέρµατος; Για τη µείωση της µεγέθυνσης του ειδώλου Η πανοραµική ακτινογραφία για την απεικόνιση της ΚΓ : Είναι χρήσιµη για τη διάγνωση καταγµάτων του αυχένα του κονδύλου Τι ονοµάζουµε κεντρική ακτίνα της ωφέλιµης δέσµης; Την ακτινοβολία η οποία ταξιδεύει στο κέντρο της δέσµης Γιατί η τεχνική της παραλλήλου µε την χρήση συγκρατητήρων απαιτεί την χρήση κατευθυντήρα ο οποίος καθορίζει την απόσταση εστιακής κηλίδας δέρµατος στα 30 µε 40 εκατοστόµετρα; Για να µειωθεί το φαινόµενο της παρασκιάς Η τοµογναθική κύστη αναπτύσσεται: Μεταξύ του πλάγιου τοµέα και κυνόδοντα της άνω γνάθου Στην κεφαλοµετρική ανάλυση το σηµείο (S) τι συµβολίζει; Το κέντρο του τουρκικού εφιππίου Γιατί η δέσµη των ακτίνων-χ αποτελείται από φωτόνια διαφορετικών επιπέδων ενέργειας; Γιατί οι ταχύτητες των ηλεκτρονίων που βοµβαρδίζουν τον στόχο είναι διαφορετικές

2 Η ακτινογραφική εικόνα του αδαµαντικοβλαστικού ινώµατος συνηθέστερα είναι: Περιµυλική διαύγαση στην περιοχή προγοµφίων και γοµφίων της κάτω γνάθου προκαλώντας έκπτυξη του συµπαγούς πετάλου και απορρόφηση ριζών Ποιες είναι περίπου οι διαστάσεις των περιακρορριζικών ακτινογραφιών για ενήλικες; 3Χ4 εκατοστ. Ποιο ακτινογραφικό µηχάνηµα παράγει µεγαλύτερο αριθµό φωτονίων κατά την στιγµή της λειτουργίας του; Αυτό που λειτουργεί µε ένταση ρεύµατος 7 m και χρόνο εκποµπής 0.7 sec. Η µαγνητική τοµογραφία είναι µια εξέταση κατά την οποία: εν χρησιµοποιείται ακτινοβολία Χ Υπάρχει εξαιρετική ευκρίνεια Απεικονίζονται τα µαλακά µόρια Συντονίζονται οι πυρήνες του υδρογόνου Σε τι χρησιµεύει η κάψα εστίασης της λυχνίας; Στη σύγκλειση των ηλεκτρονίων προς την άνοδο Στις µονήρεις σκιάσεις δεν περιλαµβάνονται: Η νόσος του Paget Το οστεοποιό ίνωµα εντοπίζεται: Συχνότερα στην κάτω γνάθο Σε ποια από τις παρακάτω οστικές αλλοιώσεις έχουµε απώλεια της lamina dura; ευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισµός Η ινώδης δυσπλασία: Ακτινολογικά εµφανίζει εικόνα ανάλογη µε το στάδιο εξέλιξής της Οι κάτω και µέσες ρινικές κόγχες στην πανοραµική ακτινογραφία εµφανίζονται ως: Τέσσερις ακανόνιστες σκιάσεις Το τοιχωµατικό αδαµαντινοβλάστωµα συνήθως απεικονίζεται σαν: Περιµυλική διαύγαση Τι είναι η οµίχλωση του ακτινογραφικού πλακιδίου; Η αυξηµένη πυκνότης του πλακιδίου Τα κυριότερα µειονεκτήµατα της ψηφιακής ακτινογραφίας µε CCD είναι: Ο δέκτης ακτινοβολίας είναι άκαµπτος Έχει συγκεκριµένη ενεργό περιοχή Η έξοδος καλωδίου από το στόµα Η δυσκολία κλινικής χρήσης και εφαρµογής σε συγκεκριµένες ανατοµικές περιοχές. Από τι εξαρτάται το πάχος της τοµογραφικής τοµής στην συµβατική τοµογραφία; Από την γωνία κίνησης λυχνίας πλάκας Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες των ακτινογραφικών πλακιδίων δεν εξαρτάται από την χαρακτηριστική καµπύλη των πλακιδίων (Καµπύλη των Hurter and Driffield); Η ευκρίνεια

3 Η δόση έκθεσης του ασθενή στην πανοραµική ακτινογραφία σε σχέση µε την δόση έκθεση του ιδίου ασθενή µε µία πλήρη σειρά περιακρορριζικών ακτινογραφιών (14 ακτινογραφίες) είναι; Μικρότερη Σε ένα ακτινογραφικό µηχάνηµα το οποίο λειτουργεί µε τάση 50 KV, µε ποιο από τα παρακάτω φαινόµενα αντιδρά η ακτινοβολία µε την ύλη; Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο Τι ονοµάζουµε θερµιονική εκποµπή; Την εκποµπή ηλεκτρονίων από ένα θερµαινόµενο µέταλλο Η διαδικασία της τεχνικής της σιαλογραφίας είναι η ακόλουθη: Ανεύρεση του στοµίου του πόρου, είσοδος λεπτής µύλης, διεύρυνση του στοµίου, καθετηριασµός του πόρου, έγχυση σκιαγραφικού υλικού Η νόσος Letterer-Siwe κλινικά απαντάται: Σε παιδιά ηλικίας µικρότερης των τριών ετών KV Ποιον από τους παρακάτω παράγοντες θα πρέπει να αυξήσουµε για να βελτιωθεί η αντίθεση της ακτινογραφίας; Η διαφορική διάγνωση της περιφερικής διάβρωσης του οστού της κάτω γνάθου µε ασαφή όρια που προκαλείται από το διηθητικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα περιλαµβάνει: Οστεοµυελίτιδα Ποια απεικονιστική µέθοδος αντενδείκνυται σε περίπτωση που ο ασθενής σας έχει βηµατοδότη; Μαγνητική τοµογραφία Το αδαµαντινοβλαστικό ίνωµα: Ανήκει στις βλάβες που ακτινογραφικά δίνουν µονόχωρη ή πολύχωρη διαύγαση Σε ένα οπισθοφατνιακό ακτινογράφηµα δεν απεικονίζεται: Το υοειδές οστό Όταν αυξάνεται η θερµοκρασία των ακτινογραφικών διαλυµάτων: Μειώνεται ο χρόνος παραµονής του πλακιδίου στο εµφανιστικό διάλυµα Η κύστη του STFNE σε ποια περιοχή παρουσιάζεται συχνότερα: Στην περιοχή της γωνίας της κάτω γνάθου Πόσο χρόνο πρέπει να παραµείνει το ακτινογραφικό πλακίδιο στο διάλυµα της στερέωσης; Τόσο χρόνο όσος απαιτείται για να καθαρίσει το πλακίδιο Στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισµό: Οι γυναίκες προσβάλλονται συχνότερα κατά δύο ή τρεις φορές από τους άνδρες Η ακτινογραφική εξέταση σε σχέση µε τα έγκλειστα δόντια δίνει πληροφορίες για: Τη διάγνωση και την πρόγνωση τους Τη µορφολογία τους Τη θέση τους και την σχέση τους µε τα ακρορρίζια των άλλων δοντιών Το οδοντοθυλάκιο των εγκλείστων

4 Η µαστοειδής απόφυση στην πανοραµική ακτινογραφία εµφανίζεται ως: Σκίαση Το φαινόµενο της παρασκιάς το οποίο εµφανίζεται στις ακτινογραφικές απεικονίσεις έχει σχέση; Με το µέγεθος της εστιακής κηλίδας Η ευαισθησία του ακτινογραφικού πλακιδίου σαν ιδιότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη; Tης ευκρίνειας Η προσφορά της χρήσης της µολύβδινης προστατευτικής ποδιάς έχει αξία όταν χρησιµοποιείται: Σε άτοµα που βρίσκονται σε ηλικία αναπαραγωγής Ποια είναι η πιθανή αιτία ενός υποεµφανισµένου ακτινογραφικού πλακιδίου; Μικρός χρόνος παραµονής στο εµφανιστικό διάλυµα Στις κύστεις που δίνουν εικόνα πολύχωρης διαύγασης στο ακτινογράφηµα ανήκουν: Η οδοντογενής κερατινοκύστη Γιατί µια ακτινογραφία την επόµενη ηµέρα από την εµφάνιση της, δηµιουργεί στην επιφάνεια της καφέ χρωστικές κηλίδες; Μη ικανοποιητικός χρόνος στερέωσης Στο χώρο που γίνεται µια ακτινογραφία: εν παραµένει ακτινοβολία Από πού εξαρτάται το ποσό της δευτερογενούς ακτινοβολίας το οποίο εµφανίζεται κατά την διάρκεια της έκθεσης του ασθενή στην ακτινοβολία; Από το µέγεθος της ωφέλιµης δέσµης στο άπω άκρο του κατευθυντήρα Η ιδιοπαθής οστεοσκλήρυνση: Είναι οστική σκλήρυνση του σπογγώδους τµήµατος του οστού χωρίς να υπάρχει συγκεκριµένη αιτιολογία Η διαφορική διάγνωση του ακρορριζικού κοκκιώµατος γίνεται από: Τις µη πολφικής αιτιολογίας περιακρορριζικές βλάβες Τις κακοήθεις βλάβες που πιθανόν να έχουν σχέση µε τα ακρορρίζια των δοντιών Το χειρουργικό έλλειµα και τον ουλώδη ιστό Την ακρορριζική κύστη, το οδοντοφατνιακό απόστηµα Με ποιο ηλεκτρικό κύκλωµα του ακτινογραφικού µηχανήµατος είναι συνδεδεµένος ο διακόπτης ενεργοποίησης της λυχνίας των ακτίνων-χ; Με το ηλεκτρικό κύκλωµα της χαµηλής τάσεως του µηχανήµατος Ποια από τις παρακάτω τεχνικές ενδείκνυται για την απεικόνιση των παραρρινικών κόλπων; Προβολή Waters Ποιο από τα παρακάτω σφάλµατα δεν ανήκει στη λήψη οπισθοφατιακής ακτινογραφίας; Λευκές ή µαύρες κηλίδες επί του φιλµ Για να ελέγξουµε την πιθανή παρουσία οµίχλωσης στα ακτινογραφικά πλακίδια τα οποία έχουµε αποθηκευµένα στο ιατρείο µας: Εµφανίζουµε ένα πλακίδιο χωρίς να το ακτινοβολήσουµε

5 Μετά την εµφάνιση µιας οπισθοφατνιακής ακτινογραφίας,στη άνω γνάθο, παρατηρείτε επιµήκυνση των δοντιών επειδή: Η κάθετη γωνία ήταν µικρότερη Η σιαλογραφία είναι: Απεικόνιση των σιαλογόνων αδένων µε τη βοήθεια σκιαγραφικού υλικού Ποιος από τους παρακάτω τρόπους είναι ο καλύτερος για την προστασία του χειριστή από την ιονίζουσα ακτινοβολία; Απόσταση του χειριστή από την πηγή των ακτίνων-χ µεγαλύτερη των 2 µέτρων Σε περιπτώσεις εγκλείστου κυνόδοντα της άνω γνάθου, ποια από τις παρακάτω τεχνικές χρησιµεύει για τον ακριβή εντοπισµό της θέσης του εγκλείστου; ύο περιακρορριζικές ακτινογραφίες οι οποίες έχουν ληφθεί µε διαφορετική οριζόντια ή κατακόρυφο γωνίαση Σε πανοραµική ακτινογραφία ασθενούς 57 ετών ανευρίσκεται µονήρης οστεολυτικός χώρος στην γωνία της κάτω γνάθου αριστερά µε σχήµα στρογγυλό. Το ακτινογραφικό αυτό εύρηµα περιγράφεται σαν: Μονόχωρη ακτινοδιαύγαση µε σαφή όρια Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει στο οστεΐνωµα; Eµφανίζεται πιο συχνά στους προγοµφίους άνω γνάθου Ποιο από τα παρακάτω είναι το πιο σωστό; Στην πανοραµική ακτινογραφία απεικονίζονται ικανοποιητικά: Η οστείνη, η οδοντίνη, η αδαµαντίνη, τα οδοντικά σπέρµατα και η πολφική κοιλότητα Με τι ισούται ένα Gray; Με 100 rads Σ ένα ακτινογραφικό πλακίδιο µετά την εµφάνισή του διαπιστώνετε ότι είναι ακτινοβοληµένο κατά το ήµισυ. Τι σφάλµα έχει γίνει κατά την διαδικασία της τεχνικής λήψεως; Κακή σκόπευση του πλακιδίου Η ακτινολογική εικόνα του πολλαπλού µυελώµατος είναι: Πολλαπλές µικρές σαφώς περιγεγραµµένες ακτινοδιαυγάσεις Η ακτινική δέσµη στην πανοραµική τοµογραφία είναι: Κατακόρυφος λεπτή Ποιο είδος κατευθυντήρα εµφανίζει το µεγαλύτερο ποσό δευτερογενούς ακτινοβολίας; Ο σηµειακός κατευθυντήρας Από ποια παράµετρο εξαρτάται ο χρόνος έκθεσης του ακτινογραφικού µηχανήµατος; Από τη ευαισθησία των ακτινογραφικών πλακιδίων Που κυµαίνονται στην κλινική πράξη τα ανεκτά όρια της πυκνότητας του ακτινογραφικού πλακιδίου; 0,4 έως 2 Στις ενδοστοµατικές τεχνικές η τεχνική της παραλλήλου συνιστάται αντί της τεχνικής της διχοτόµου: Γιατί δίνει είδωλο σχεδόν στις ίδιες διαστάσεις µε το ακτινογραφούµενο αντικείµενο

6 Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του διαλύµατος της στερέωσης στα αυτοεµφανιζόµενα πλακίδια; Ότι είναι αλκαλική Ακτινογραφική εικόνα γενικευµένης οστικής αραίωσης εµφανίζουν: Ο υπερπαραθυρεοειδισµός Σύµφωνα µε τον Νόµο των αντιθέτων (αντίστροφων) τετραγώνων η ένταση της ακτινοβολίας- Χ: Υποτετραπλασιάζεται όταν διπλασιαστεί η απόσταση από την πηγή των ακτίνων Με ποια από τις παρακάτω απεικονιστικές µεθόδους επιτυγχάνεται τοµογραφία του κονδύλου της κάτω γνάθου κάθετη προς τον επιµήκη άξονα του κονδύλου; Επιδιορθωµενη ή εξατοµικευµένη τοµογραφία του κονδύλου της κάτω γνάθου Ποια από τα παρακάτω ακτινογραφικά ευρήµατα δεν είναι συµβατά µε νόσους που προκαλούν οστική αποδόµηση και διαταραχή των επιπέδων ασβεστίου και φωσφόρου; Πάχυνση του φλοιώδους πετάλου Το φαινόµενο της παρασκιάς επιδρά αρνητικά: Στη σαφήνεια της απεικόνισης Η κεντρική ακτίνα της ωφέλιµης δέσµης: Ταξιδεύει στο κέντρο της ωφέλιµης δέσµης Το χονδροσάρκωµα: Συνήθως απεικονίζεται σαν διάχυτη µικτή βλάβη Κατά τη λήψη ακτινογραφήµατος ενός κυνόδοντα της άνω γνάθου µε την τεχνική της διχοτόµου έχουµε: Επιµήκυνση της ρίζας Τι είναι τα ατοµικά πλακίδια δοσιµετρίας; Πλακίδια µε τα οποία µετρούµε την ακτινοβολία-χ µε σχετική ακρίβεια Η ινώδης δυσπλασία περιγράφεται σαν µικτή διάχυτη βλάβη µε ασαφή όρια στο: 2ο στάδιο Η ψηφιακή εικόνα: Μπορεί να αποθηκευτεί στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή Μπορεί να καταχωρηθεί σε οποιοδήποτε αποθηκευτικό µέσο ( ισκέτα, CD-ROM, DVD) Mπορεί να εκτυπωθεί απεριόριστες φορές Μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε αποµακρυσµένο µέρος Στις βλάβες των οστών των γνάθων που δίνουν ακτινογραφική εικόνα πολύχωρης διαύγασης ανήκουν: Το αδαµαντινοβλάστωµα Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες που θέσπισε η ιεθνής Επιτροπή Ακτινοπροστασίας ανήκει ο οδοντίατρος; Στα άτοµα που εκτίθενται για επαγγελµατικούς λόγους στην ακτινοβολία Το καλοήθες οστεϊνοβλάστωµα είναι: Αληθές νεόπλασµα

7 Ποια είναι η µέση ηλικία εµφάνισης του τοιχωµατικού αδαµαντινοβλαστώµατος; Τα 20 χρόνια Η προσωπική γωνία σχηµατίζεται: Από το επίπεδο Φραγκφούρτης και το προσωπικό επίπεδο Στην τεχνική της διχοτόµου η κεντρική ακτίνα της δέσµης κατευθύνεται: Καθέτως µε την διχοτόµο της γωνίας η οποία σχηµατίζεται από τον επιµήκη άξονα του δοντιού και το επίπεδο του ακτινογραφικού πλακιδίου Ο χρόνος που συνήθως απαιτείται για να εµφανιστεί ένα πλακίδιο σε ένα αυτόµατο εµφανιστήριο είναι: 4-6 λεπτά Στο ακτινογράφηµα σαν διαύγαση απεικονίζονται: Περιρρίζιο Η ετήσια ισοδύναµη δόση για τους φακούς των µατιών είναι: 150 msv Το οστέωµα: Εµφανίζεται στα οστά περιφερικά ή κεντρικά Το λεπτό µεταλλικό φύλλο µολύβδου το οποίο βρίσκεται στην πίσω πλευρά των ενδοστοµατικών πλακιδίων χρησιµεύει: Για τη µείωση της έκθεσης των ιστών οι οποίοι βρίσκονται πίσω από το πλακίδιο Σε τι εκφράζεται ο φόρτος εργασίας του ακτινογραφικού µηχανήµατος; Σε m Second ανά εβδοµάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ Εισηγήσεις στην ηµερίδα που οργάνωσε το ΕΛΙΝΥΑΕ στο Makedonia Palace στις 09.10.2004

Διαβάστε περισσότερα

Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, ση- µειώνεται µε αστερίσκο.

Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, ση- µειώνεται µε αστερίσκο. Ο αριθµός στον τίτλο κάθε εργασίας, αντιστοιχεί στη σειρά µε την οποία αυτή εµφανίζεται στο πρόγραµµα του Συνεδρίου. Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, ση- µειώνεται µε αστερίσκο.

Διαβάστε περισσότερα

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου?

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου? ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1. Γιατί τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζεται αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού? Πιθανοί λόγοι: Δυνατότητα και εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 8 Μπεσλίκας Θεόδωρος Α. ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Α.1. Όγκοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Η Π.Μ. είναι 46 χρονών, οικοκυρά, από την Λευκωσία, παντρεμένη με φθαρτέμπορα και μια κόρη 19 χρονών. Παρ όλο που ο άντρας της διαφωνεί με αχρείαστες και ακριβές ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΖΗΜΗΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη ΜΘΗΜ: ΟΟΝΤΙΚΗ ΧΙΡΟΥΡΙΚΗ 1. Η διαπίστωση ύπαρξης ή όχι τερηδόνας, σε περιπτώσεις υποψίας αρχόµενων τερηδόνων οπών και σχισµών, γίνεται µε: Τη λήψη του οδοντιατρικού ιστορικού Την κλινική αξιολόγηση Την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η πρόσβαση στη γνώση αποτελεί δύναμη δημιουργίας για τα άτομα και τις κοινωνίες. Σε μια εποχή, που η παγκοσμιοποίηση προσφέρει ανεξάντλητες μορφωτικές ευκαιρίες στη νέα γενιά και παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-10

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-10 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-10 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Ακτινοβολία-Χ Ηακτινοβολία- Χ είναι τμήμα του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών που περιλαμβάνει τα ραδιοκύματα, τα μικροκύματα, το υπέρυθρο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ Με τη συνεργασία των εργαστηρίων:

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS)

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS) ΜΑΘΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΟΤΥΛΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 2ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ, ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακτινοτεχνολογίας. Αγαπητέ συνάδελφε,

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακτινοτεχνολογίας. Αγαπητέ συνάδελφε, Αγαπητέ συνάδελφε, Η Επιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τεχνολόγων Ακτινολόγων ανακοινώνουν, με ιδιαίτερη χαρά, την διοργάνωση του: 3ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

15 o Π ανελλήνιο Σ υνέδριο

15 o Π ανελλήνιο Σ υνέδριο Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος και η Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνουν φέτος το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση και ο ορθοπαιδικός. Βασικές γνώσεις για την καθημερινή πράξη

Η οστεοπόρωση και ο ορθοπαιδικός. Βασικές γνώσεις για την καθημερινή πράξη Η οστεοπόρωση και ο ορθοπαιδικός Βασικές γνώσεις για την καθημερινή πράξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡOYΡΓΙΚΗΣ OΡΘOΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤOΛOΓΙΑΣ Γεώργιος Καπετάνος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Α.Π.Θ. Η οστεοπόρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

Diagnosis and treatment of peri-implantitis

Diagnosis and treatment of peri-implantitis Diagnosis and treatment of peri-implantitis I. Karoussis 1, S. Kotsovilis 2, A. Felutzis 3, J. Fourmousis 4 Peri-implantitis may be defined as inflammatory process affecting both soft and hard peri-implant

Διαβάστε περισσότερα

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ]

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] 2011 Μίαρης Κωσταντίνος Μίχος Ιωάννης [ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] Προσδιορισµός του τρόπου ανάπτυξης υµενίων MgCl 2 πάνω σε Si(111) 7x7 και Au µέ φασµατοσκοπίες XPS και ISS ΤΜΗΜΑ :ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει την αδαµαντίνη: Έχει µεγάλη αντοχή στη θλίψη Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν συνυπολογίζεται για την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Αυτός ο οδηγός προετοιμάστηκε από το Anticancer Fund σαν μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΥΛΙΟΥ ΒURCH-SCHNEIDER ΣΤΙΣ ΟΛΙΚΕΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

H ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΥΛΙΟΥ ΒURCH-SCHNEIDER ΣΤΙΣ ΟΛΙΚΕΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2005-2006 AΡΙΘΜΟΣ: 2154 H ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (Παραμορφωτική οστεΐτις) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Εκδόσεις «ΡΟΤΟΝΤΑ» Χαβαλές Α. - Χατζησυμεών Κ. Ο.Ε. Καμβουνίων 5, 546 21 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 285.785, Fax: 2310 280.287

Διαβάστε περισσότερα

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Γεώργιος Κουρούνης (επιβλέπων) Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Μπονίκος Διονύσιος Ομ. Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Νεοκλής Γεωργόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα