ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΚΟΜΟΥΖΑΣ Γ. ΓΡΙΒΑΣ Α. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Χ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Α ΚΕΧΑΓΙΑ Ο. Μυτιλήνη 2004 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ - 0 -

2 ιαχείριση υγρών αποβλήτων στο τµήµα περιβάλλοντος στα πλαίσια ενός ολοκληρωµένου συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας Εννοιολογική προσέγγιση Υγρά Αστικά Απόβλητα Μέθοδοι διαχείρισης υγρών αποβλήτων Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Νοµοθετικό Πλαίσιο 6 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EMAS και ISO Χρησιµότητα και κόστος ΣΠ EMAS Άλλα Σ.Π.. που χρησιµοποιούνται από πανεπιστήµια ΣΠ ιαχείριση Νερού Μέθοδοι ιαχείρισης νερού Μέθοδοι ιαχείρισης Νερού σε Πανεπιστήµια Ανάκτηση και Επαναχρησιµοποίηση Υγρών Αποβλήτων Ιστορική Επισκόπηση, Παραδείγµατα Και υνατότητες 23 Επαναχρησιµοποίησης Ιστορική Εξέλιξη Παραδείγµατα Επαναχρησιµοποίησης σε ιάφορες Χώρες υνατότητες ανάκτησης επαναχρησιµοποίησης στην Ελλάδα Κατηγορίες Επαναχρησιµοποίησης και η Σηµασία τους Θεωρήσεις Σχεδιασµού Έργων Ανάκτησης- 27 Επαναχρησιµοποίησης 2.9 Υφιστάµενη κατάσταση έργων επεξεργασίας αστικών υγρών 28 αποβλήτων στην Ελλάδα 2.10 Κόστος Ανάκτησης Κοινωνική αποδοχή εκροών επεξεργασµένων αστικών υγρών 29 αποβλήτων. 3. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Περιοχή µελέτης Κινήσεις που πραγµατοποιήθηκαν (συλλογή δεδοµένων) Προβλήµατα ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 32 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 4.1. Γιατί EMAS στο πανεπιστήµιο του Αιγαίου Περιβαλλοντική ανασκόπηση Μονάδα βιολογικού καθαρισµού πανεπιστηµίου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της εργασίας Η συνεχιζόµενη µε γοργούς ρυθµούς υποβάθµιση του περιβάλλοντος συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια την προσοχή όλων των εµπλεκοµένων (νοµοθετών, καταναλωτών, επιχειρήσεων ). Είναι φανερό ότι η διατήρηση και η άνοδος του επιπέδου ζωής καθώς και η αντιµετώπιση των προβληµάτων τα οποία µαστίζουν τον πλανήτη δεν µπορούν να αντιµετωπίζονται µε παράλληλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος και εξάντληση των φυσικών πόρων. Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τους υδατικούς πόρους και τα υγρά απόβλητα τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο είναι ολοένα αυξανόµενα. Στη χώρα µας τα τελευταία έτη η βιοµηχανική ανάπτυξη, η παραγωγή και η αποχέτευση µεγάλων ποσοτήτων αστικών και άλλων υγρών αποβλήτων,σε παράκτιες και άλλες περιοχές δηµιούργησαν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η λήψη κατάλληλων µέτρων και η υιοθέτηση τεχνικών που θα αντιστρέψουν την κατάσταση και θα εξασφαλίσουν ένα βιώσιµο περιβάλλον για τις ερχόµενες γενιές κρίνεται απαραίτητη. Η παρούσα εργασία ασχολείται µε τη διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στο Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στα πλαίσια ενός ολοκληρωµένου συστήµατος Περιβαλλοντικής διαχείρισης. Έτσι, πραγµατοποιείται µια εκτεταµένη ανάλυση των συστηµάτων Περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και βιβλιογραφική έρευνα των µεθόδων διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων µέσα σε πλαίσια συστηµάτων Περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στη συνέχεια, για το Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου επιχειρείται καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στον τοµέα των Υγρών Αποβλήτων ως αναφορά στις εισροές, στην επεξεργασία και διαχείριση τους, µε σκοπό τη διατύπωση πιο φιλοπεριβαλλοντικών προτάσεων διατήρησης ικανών να ενταχθούν σε ένα Σ.Π

4 1.2. Εννοιολογική προσέγγιση Θα πρέπει πρώτα να δοθούν κάποιοι ορισµοί που να οριοθετούν το βασικό πλαίσιο του αντικειµένου της παρούσας µελέτης. Για να µπορεί να µιλήσει κανείς για διαχείριση υγρών αποβλήτων του τµήµατος Περιβάλλοντος στα πλαίσια ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης θα πρέπει να γίνει µια προσέγγιση των παρακάτω εννοιών: Υγρά Απόβλητα Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Υγρά Αστικά Απόβλητα. Υγρά αστικά απόβλητα (ΥΑΑ) ονοµάζουµε τα υγρά οικιακά απόβλητα που περιέχουν και υγρά απόβλητα από ιδρύµατα όπως σχολεία,νοσοκοµεία υπηρεσίες, ξενοδοχεία και ορισµένες φορές µικρό ποσοστό υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων (ΥΒΑ). Τα οικιακά ΥΑ προέρχονται κυρίως από τη χρήση του νερού ύδρευσης και έτσι η ηµερησία παροχή τους είναι δυνατόν να βασισθεί στις µετρήσεις της κατανάλωσης του νερού. Ένα ποσοστό της τάξεως 80-90% της οικιακής κατανάλωσης καταλήγει στην αποχέτευση. Το υπόλοιπο καταναλώνεται στην πόση, τη µαγειρική, το πότισµα των κήπων και σε άλλες χρήσεις, ενώ µια ποσότητα χάνεται λόγω της εξάτµισης. Η ποσότητα των παραγόµενων οικιακών αποβλήτων ανά άτοµο διαφέρει τόσο µεταξύ των χωρών όσο και µεταξύ περιοχών της ίδιας χώρας. Τα υγρά απόβλητα περιέχουν οργανική και ανόργανη ύλη σε µορφή αιωρούµενων στερεών και σε διάλυση. Το ρυπαντικό τους φορτίο χαρακτηρίζεται από µια σειρά παραµέτρων που αναφέρονται στις οργανικές ουσίες, βιοαποδοµήσιµες και µη, στα αιωρούµενα στερεά, στα ολικά στερεά,στις τοξικές για ζώντες οργανισµούς χηµικές ενώσεις, οργανικές και ανόργανες (κυρίως βαρέα µέταλλα ),στο άζωτο και στο φώσφορο. Η διάθεση των ΥΑΑ σε έναν υδάτινο αποδέκτη χωρίς επεξεργασία µπορεί να προκαλέσει τις παρακάτω επιπτώσεις : - 3 -

5 Τα ογκώδη στερεά, η άµµος και τα αιωρούµενα στερεά (S.S.) προκαλούν οπτική και µηχανική ρύπανση του υδάτινου φορέα Οι περιεχόµενοι παθογόνοι µικροοργανισµοί είναι υπεύθυνοι για τη µετάδοση ασθενειών στον άνθρωπο και σε άλλους οργανισµούς Τα οργανικά συστατικά (BOD), το άζωτο και ο φώσφορος αποτελούν τροφή για τους υπάρχοντες µικροοργανισµούς οι οποίοι πολλαπλασιάζονται και παράλληλα καταναλώνουν το οξυγόνο που βρίσκεται διαλυµένο στο νερό. Έτσι διαταράσσεται η οικολογική ισορροπία του αποδέκτη και λόγω του εµπλουτισµού των νερών µε θρεπτικά συστατικά παρατηρείται η ανάπτυξη υδροχαρών φυτών και εµφανίζεται το φαινόµενο του ευτροφισµού. Οι παραπάνω επιπτώσεις έχουν ως αποτέλεσµα τον περιορισµό των διαφόρων χρήσεων των νερών. Για την αποφυγή των παραπάνω επιπτώσεων πρέπει τα υγρά απόβλητα να υπόκεινται σε κάποια επεξεργασία έτσι ώστε µετά από αυτήν να έχουν µια τέτοια ποιότητα που θα τα καθιστά ακίνδυνα για διάθεση στους αποδέκτες Μέθοδοι διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Για την επεξεργασία των ΥΑ κατασκευάζονται ειδικές µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΥΑ). Κάθε ΜΕΥΑ χαρακτηρίζεται από τον αντίστοιχο βαθµό επεξεργασίας, που υποδηλώνει ποια από τα βλαβερά συστατικά µπορεί να αποµακρύνει. Έτσι οι ΜΕΥΑ κατατάσσονται σε πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας επεξεργασίας. Στην πρωτοβάθµια επεξεργασία αποµακρύνονται σχεδόν όλα τα ογκώδη στερεά, η άµµος και τα αιωρούµενα σωµατίδια µε τη µέθοδο της καθίζησης. ευτεροβάθµια επεξεργασία θεωρείται κάθε βιολογική επεξεργασία που αποσκοπεί στην αποµάκρυνση των οργανικών συστατικών και συχνά και των παθογόνων µικροοργανισµών. Σε αυτό το στάδιο εφαρµόζεται χλωρίωση καθώς και ανοξικές συνθήκες. H τριτοβάθµια επεξεργασία αφορά στην αποµάκρυνση των θρεπτικών στοιχείων (άζωτο και φώσφορος) αλλά και στην περεταίρω µείωση της θολότητας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πλήρης αποµάκρυνση των - 4 -

6 παθογόνων στοιχείων, όταν αυτό επιβάλλεται. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση µπορεί τα επεξεργασµένα νερά να επαναχρησιµοποιηθούν Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης. Τα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης είναι µέρος ενός ολικού συστήµατος διαχείρισης που περιλαµβάνει : Την οργανωτική δοµή και τoν σχεδιασµό των δραστηριοτήτων. Την κατανοµή αρµοδιοτήτων και διαδικασιών. Τη διαχείριση των φυσικών πόρων για να αναπτυχθεί, να τεθεί σε εφαρµογή, να εκτελεστεί, να ανασκοπηθεί και να βελτιωθεί η περιβαλλοντική πολιτική. Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) χτίζεται επάνω σε ένα σύνολο περιβαλλοντικών δράσεων και εργαλείων διαχείρισης. Οι δράσεις αυτές αλληλεπιδρούν µεταξύ τους για να πετύχουν ένα ξεκάθαρο και αποσαφηνισµένο στόχο: την Προστασία του Περιβάλλοντος. Ένα ΣΠ είναι ένας συνεχόµενος κύκλος σχεδιασµού, εφαρµογής, ανασκόπησης και βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης ενός οργανισµού. Αυτό βοηθά την εκκίνηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλους τους τοµείς. (εικόνα 1) - 5 -

7 Εικόνα Νοµοθετικό Πλαίσιο Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για νοµική κάλυψη της προστασίας του περιβάλλοντος οδήγησε στη δηµιουργία ενός αυτόνοµου κλάδου του δικαίου, του δικαίου περιβάλλοντος, το οποίο συνοπτικά µπορεί να οριστεί ως το δίκαιο για την αντιµετώπιση της οικολογικής βλάβης και για την προστασία του περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα τα πρώτα σύνολα ειδικών κανόνων και όχι πλέον διάσπαρτων και ευκαιριακών διατάξεων τα οποία έχουν ως αντικείµενο τις σχέσεις του ανθρώπου µε το φυσικό περιβάλλον εµφανίζονται το Από εκείνη την χρονική περίοδο και ύστερα έχει εκδοθεί πληθώρα διατάξεων, κυρίως κοινοτικών οδηγιών, άµεσα εφαρµόσιµων στο ελληνικό δίκαιο, για όλα τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν τα υγρά απόβλητα. Οι κανονιστικές διατάξεις που - 6 -

8 εκδόθηκαν είναι άκρως συγκεντρωτικές και περιέχουν λεπτοµερείς απαιτήσεις συνοδευόµενες από ελέγχους, προειδοποιήσεις και πρόστιµα µαζί µε αστικές και ποινικές ευθύνες σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. Γενικό χαρακτηριστικό τους επίσης είναι πως γίνονται προτάσεις για την ορθότερη και πιο οικολογική διαχείριση των αποβλήτων. Τίθενται περιβαλλοντικοί όροι µέσω συστήµατος αδειοδότησης µαζί µε τεχνολογικούς όρους που κυρίως έχουν να κάνουν την εφαρµογή της βέλτιστης δυνατής τεχνολογίας. Το δίκαιο περιβάλλοντος διαµορφώνεται αποσπασµατικά και περιπτωσιολογικά. Ο ασυγκράτητος πολλαπλασιασµός των νοµοθετικών ρυθµίσεων αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς λόγους της µη αποτελεσµατικότητας των διατάξεων. Πολλές από τις ρυθµίσεις είναι αντιφατικές ή και αλληλοαναιρούµενες σε σηµείο να γίνεται λόγος για καινούρια νοµοθετική ζούγκλα και για κανονιστική ρύπανση. Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται έλλειψη ευελιξίας στις περιβαλλοντικές διατάξεις, πράγµα που τις καθιστά οικονοµικά και περιβαλλοντικά αναποτελεσµατικές χωρίς να παραλείπουµε και το ότι αποτυγχάνουν να παρέχουν κίνητρα και καθοδήγηση για καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Για τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης, είτε κατά το διεθνές πρότυπο ISO14001 ή τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 761\2001 (EMAS), µπορούν να υιοθετούνται τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε λοιπούς φορείς ενώ η εγκατάσταση και η πιστοποίηση τους είναι εθελοντική. Ωστόσο ο νόµος 2965\2001 (ΦΕΚ 270 Α \ ) µε τίτλο Βιώσιµη Ανάπτυξη της Αττικής σε αντικατάσταση του π.δ. 84\84 ορίζει ότι οι βιοµηχανίες βιοτεχνίες και επαγγελµατικά εργαστήρια µέσης και υψηλής όχλησης που λειτουργούν εντός του νοµού Αττικής, οφείλουν εντός 4ετίας να εγκαταστήσουν και να πιστοποιήσουν Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης. Προβλέπεται και κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων ανάλογα µε την όχληση που προκαλούν. Επιπρόσθετα στα λιµάνια εφαρµόζεται η Οδηγία 2000\59\ΕΚ. Στο Παράρτηµα 1 της οδηγίας αναφέρεται ότι «οι διαδικασίες παραλαβής, συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης θα πρέπει να συµµορφώνονται από κάθε άποψη προς ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατάλληλο για τη σταδιακή µείωση των επιπτώσεων των εν λόγω δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Η συµµόρφωση αυτή τεκµαίρεται εάν οι - 7 -

9 διαδικασίες είναι σύµφωνες µε τον κανονισµό του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1836\93 της 29\6\1993 για την εκούσια συµµετοχή των επιχειρήσεων του βιοµηχανικού τοµέα σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα τηρείται η ισχύουσα νοµοθεσία.». Βασική αρχή του ανωτέρω κανονισµού που αντικαταστάθηκε πρόσφατα µε τον κανονισµό 761/2001 για το EMAS είναι η καθιέρωση Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης. 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2.1 EMAS και ISO Υπάρχουν δύο βασικά συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το EMAS και το ISO Το EMAS το υιοθετούν κυρίως ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και φορείς, ενώ το ISO εφαρµόζεται σε παγκόσµιο επίπεδο. Παρόλο που υπάρχουν αρκετές οµοιότητες µεταξύ των δύο συστηµάτων υπάρχουν και σηµαντικές διαφορές. Σύµφωνα µε τους Nash και Ehrenfeld(1997) αυτές οι διαφορές συνοψίζονται στα εξής σηµεία: Το EMAS αναφέρεται σε περιοχές όπου η βελτίωση είναι υποχρεωτική όπως ενέργεια, νερό, χρησιµοποίηση πόρων, αποφυγή αποβλήτων, επιλογή νέων παραγωγικών διαδικασιών, σχεδιασµός προϊόντων και την επίδοση των προµηθευτών. Αντίθετα, το ISO απαιτεί από τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τα περιβαλλοντικά διαχειριστικά συστήµατα τους. Οι επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώνουν τα συστήµατα τους για εσωτερική επικοινωνία, έλεγχο, εκπαίδευση. Αυτές οι βελτιώσεις δεν είναι απαραίτητο να µειώσουν την περιβαλλοντική επίπτωση µιας επιχείρησης. Το EMAS προσδιορίζει ένα αναµενόµενο επίπεδο περιβαλλοντικής επίδοσης δηλώνοντας ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν αυτές που ανταποκρίνονται στην οικονοµικά βιώσιµη - 8 -

10 καλύτερη διαθέσιµη τεχνολογία. Το ISO αντίθετα, απαιτεί το περιβαλλοντικό διαχειριστικό σύστηµα της επιχείρησης να ενθαρρύνει το ζήτηµα της καλύτερης διαθέσιµης τεχνολογίας όπου είναι δυνατό και οικονοµικά βιώσιµο. Το EMAS απαιτεί από τις επιχειρήσεις να εκδίδουν µια ετήσια περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφορά που γίνεται γνωστή στο κοινό. Αυτή η αναφορά περιλαµβάνει µία δήλωση όλων των σηµαντικών περιβαλλοντικών θεµάτων, µια περίληψη των ρυπαίνουσων εκποµπών, παραγωγή αποβλήτων, πρώτες ύλες που καταναλώθηκαν, ενέργεια και νερό που χρησιµοποιήθηκαν και τέλος την περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης. Στο ISO η µόνη πληροφορία που η επιχείρηση πρέπει να αποκαλύψει είναι η περιβαλλοντική της πολιτική. Ο µόνος όρος στο ISO αναφορικά µε τις εξωτερικές οµάδες συµφερόντων είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν µία έγγραφη διαδικασία και να ανταποκρίνονται στις δηµόσιες έρευνες. 2.2 Χρησιµότητα και κόστος ΣΠ Υπάρχει σηµαντική διαφορά απόψεων ως προς το αν η υιοθέτηση περιβαλλοντικών διαχειριστικών συστηµάτων καταλήγει σε συνδυασµό οικονοµικών και περιβαλλοντικών οφελών (win-win strategies).ορισµένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η επίτευξη τέτοιων στρατηγικών είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας και ακόµα και αν µια επιχείρηση κατορθώσει να επιτύχει τέτοιες στρατηγικές είναι εξαιρετικά δύσκολο να τις διατηρήσει µακροχρόνια (Walley και Whitehead 1994).Ανεξάρτητα από τις διαφωνίες σχετικά µε το µέγεθος των οφελών και την χρονική διάρκεια τους κάθε επιχείρηση που υιοθετεί ένα περιβαλλοντικό διαχειριστικό σύστηµα αντιµετωπίζει συγκεκριµένα οφέλη και κόστη. Σύµφωνα µε τον A. Petroni (2001) τα οφέλη και τα κόστη συνοψίζονται στα εξής: υνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς αγορές. Η υιοθέτηση διεθνών περιβαλλοντικών διαχειριστικών συστηµάτων συνεχώς αναπτύσσεται

11 Αύξηση του εγχώριου µεριδίου αγοράς. Το ISO µπορεί να γίνει προαπαιτούµενο για τις επιχειρήσεις. Παρακίνηση των εργαζοµένων. Τα περιβαλλοντικά διαχειριστικά συστήµατα έχουν την δυνατότητα να αυξάνουν την συνειδητοποίηση των εργαζοµένων για τα περιβαλλοντικά θέµατα. Αυξηµένη συνειδητοποίηση µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση του ηθικού των εργαζοµένων καθώς και σε βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης. Συνεργασία µεταξύ ηγεσίας και εργατικού δυναµικού. Αυξηµένη ποιότητα του προϊόντος. Εγγύηση συµµόρφωσης: η εγγραφή στο ISO µπορεί να ωφελήσει την επιχείρηση εξωτερικά παρέχοντας αναγνώριση και εγγύηση συµµόρφωσης µέσω της επιβεβαίωσης τρίτων. ιαχειριστική ικανότητα είναι το αποτέλεσµα πρώτα απο την εξάλειψη συγκρουόµενων απαιτήσεων: η εισαγωγή ενός περιβαλλοντικού διαχειριστικού συστήµατος µπορεί να εξαλείψει τις πολλαπλές πιστοποιήσεις, άδειες, ελέγχους, σηµατοδοτήσεις και αντικρουόµενες απαιτήσεις και να προσφέρει ένα µοναδικό σύστηµα για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν διεθνώς. εύτερον, ένα περιβαλλοντικό διαχειριστικό σύστηµα µπορεί να οδηγήσει σε τυποποίηση διαδικασιών µέσω εγγράφων και γραπτών διαδικασιών. Παραγωγική αποτελεσµατικότητα που µπορεί να µετρηθεί ως προς την αποδοτικότητα των διαδικασιών, λιγότερες χαµένες εργατοώρες µέσω προσεκτικότερου ελέγχου και συντήρησης, µείωση των απορριµµάτων, και αυξηµένη χρησιµοποίηση υποπροϊόντων. Μείωση των περιβαλλοντικών διαχειριστικών κοστών δηλαδή µείωση των κοστών για διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων, µείωση των προστίµων και των κυρώσεων, µείωση της περιβαλλοντικής ευθύνης. Το ρίσκο της ποινικής ευθύνης µπορεί να ελαχιστοποιηθεί από την εισαγωγή του ISO αφού η επιχείρηση θα είναι καλύτερα προετοιµασµένη να επιδείξει ότι πήρε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Εξοικονόµηση υλικών που µπορεί να εντοπιστεί σε πιο ολοκληρωµένη τεχνική, υποκατάσταση υλικών, επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση υλικών

12 Μείωση άλλων λειτουργικών κοστών που σηµαίνει βασικά εξοικονόµηση ενέργειας, µειωµένη αποθήκευση υλικών, µειωµένα κόστη συσκευασίας και µειωµένα ασφάλιστρα αφού η κάλυψη ασφάλειας µπορεί να αποκτηθεί πιο εύκολα και µε καλύτερους όρους από επιχειρήσεις που διαθέτουν ένα επιβεβαιωµένο διαχειριστικό σύστηµα. Βελτιωµένη φήµη και εικόνα. Η επιχείρηση µε αναγνωρισµένο περιβαλλοντικό διαχειριστικό σύστηµα µπορεί να έχει ευκαιρίες να συµµετάσχει σε κυβερνητικά προγράµµατα και ευκαιρίες καθώς και να συµµετάσχει σε διεθνείς επιστηµονικές επιτροπές βελτιωµένη φήµη επίσης µπορεί να έχει σηµαντικά οφέλη αναφορικά µε τους πελάτες της επιχείρησης καθώς και µε τους µετόχους της και άλλους επενδυτές. Βελτιωµένη ικανότητα ανάλυσης κινδύνου. Βελτιωµένη ετοιµότητα και αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών. Εισαγωγή συγκεκριµένων αντιρρυπαντικών προγραµµάτων. Βελτίωση της συµπεριφοράς απέναντι σε περιβαλλοντική ευθύνη. Βελτιωµένη νοµοθετική συµµόρφωση. Αντίθετα, τα κόστη, τα οποία ποικίλλουν από επιχείρηση σε επιχείρηση ανάλογα µε την φύση του περιβαλλοντικού διαχειριστικού συστήµατος που ασκείται, µπορούν να συνοψισθούν στα εξής: Εκπαίδευση του προσωπικού. Σύνταξη εγγράφων. Τροποποίηση της διαδικασίας. Οργανωτική προσαρµογή: το συγκεκριµένο κόστος αφορά τον καθορισµό ρόλων και ευθυνών. Νοµικές συνέπειες: η επισκόπηση των εγγράφων από τρίτους που απαιτείται για την πιστοποίηση του ISO 14001, µπορεί να κάνει την επιχείρηση τρωτή σε εσωτερικές νοµικές πράξεις κατά της επιχείρησης

13 Αντίτιµο πιστοποίησης αµοιβή των πιστοποιητών καθώς και άλλα έξοδα που σχετίζονται µε τον αριθµό των εξωτερικών ελεγκτών και τον αριθµό των ηµερών που αφορούν τον έλεγχο των τρίτων. Η διατήρηση της πιστοποίησης µπορεί να προκύψει µια δαπανηρή διαδικασία, κυρίως όσον αφορά χρόνο προσωπικού. Επίσης ένα επιπλέον κόστος κάθε χρόνο ανά εγκατάσταση για συνεχή πιστοποίηση πρέπει να ληφθεί υπόψη. 2.3 EMAS Tο EMAS υιοθετήθηκε από το συµβούλιο της ΕΕ στις 29 Ιουνίου 1993, τέθηκε στη διάθεση της βιοµηχανίας τον Απρίλιο του 1995 και αναθεωρήθηκε το 2001 (EMAS II). Το EMAS είναι ένα σύγχρονο σύστηµα διαχείρισης περιβάλλοντος, διαφάνειας και συµµετοχής. Το EMAS ουσιαστικά είναι το καταλληλότερο εργαλείο για βιώσιµη ανάπτυξη. Ιδιωτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις που θα ήθελαν να πάρουν την πιστοποίηση EMAS πρέπει να εγκαταστήσουν ένα σύστηµα οικολογικής διαχείρισης, να αναπτύξουν ένα πρόγραµµα περιβαλλοντικής δράσης και να ελέγχουν και να κοινοποιούν την περιβαλλοντική τους επίδοση. Η δουλειά και οι πληροφορίες που παρέχονται θα επικυρωθούν από ένα δηµόσιο και ανεξάρτητο διαπιστευµένο ειδικό. Οι επιχειρήσεις και οι φορείς που θα επιτύχουν, θα αναγνωριστούν δηµόσια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι επιχειρήσεις έχουν ισχυρά κίνητρα για την υιοθέτηση του EMAS. Περιορίζοντας τον όγκο και την τοξικότητα των αποβλήτων, του χρησιµοποιούµενου νερού και των εκποµπών αερίων, όχι µόνο βελτιώνεται το περιβάλλον, αλλά µειώνονται σχετικοί φόροι και δαπάνες. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα επιβραβεύσει την εθελοντική περιβαλλοντική υπεροχή και θα προσφέρει διοικητικές ελαφρύνσεις. Η εφαρµογή του EMAS θα επιταχύνει τις αιτήσεις για δηµόσιες εισφορές και επιχορηγήσεις. Στο µέλλον, οι επιχειρήσεις µε EMAS θα εξυπηρετούνται γρηγορότερα από τις Ευρωπαϊκές περιφερειακές διοικήσεις. Υπεύθυνοι καταναλωτές θα επιλέγουν όλο και περισσότερο τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχουν επικυρωµένη και αξιόπιστη

14 περιβαλλοντική επίδοση κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Οι τράπεζες αρχίζουν να αναγνωρίζουν τα οφέλη του EMAS.Οι επιχειρήσεις µε EMAS απολαµβάνουν οικονοµικές και ασφαλιστικές παροχές υπηρεσίας γρηγορότερα και ίσως σε χαµηλότερη τιµή. Εντούτοις, παρά τα σηµαντικά οφέλη που προσφέρει το EMAS η πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε πολλές χώρες διστάζουν να προχωρήσουν στην πιστοποίηση του EMAS κυρίως λόγω του µεγάλου αρχικού κόστους εφαρµογής του EMAS.O Ulrich Steger (2000), η εκτίµηση του κόστους από τις επιχειρήσεις µε EMAS κυµαίνεται από τα 5000 µέχρι τα ευρώ µε µία συγκέντρωση γύρω στα µε ευρώ. Το κόστος της περιβαλλοντικής δήλωσης µοναχά το υπολογίζει µεταξύ ευρώ. 2.4 Άλλα Σ.Π.. που χρησιµοποιούνται από πανεπιστήµια. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ένα άλλο σηµαντικό ΣΠ είναι το Οικοπανεπιστήµιο (EcoCampus).Η Περιβαλλοντική Ένωση για Πανεπιστήµια και Κολλέγια (EAUC) πήρε την πρωτοβουλία να αναπτύξει ένα ΣΠ σχεδιασµένο για τον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Σε συνεργασία µε το Nottingham Trent University, το EAUC ανέπτυξε ένα πλήρως οργανωµένο σύστηµα, το EcoCampus συνεπές µε τις αρχές και τα πρότυπα του ISO και του EMAS.Το σύστηµα επιτρέπει σε κολέγια και πανεπιστήµια να αναγνωριστούν για την αφοσίωση τους σε βασικά θέµατα περιβαλλοντικής βιωσιµότητας, Το EcoCampus είναι διαθέσιµο σε όλα τα ιδρύµατα που είναι αφοσιωµένα σε ένα πρόγραµµα συνεχούς βελτίωσης αναφορικά µε την επίδοση της περιβαλλοντικής τους βιωσιµότητας. Το EcoCampus αποτελεί µία εύκαµπτη µεθοδολογία για την σταδιακή ανάπτυξη των ΣΠ ISO και EMAS.Αποτελεί ένα πιλοτικό πρόγραµµα που είναι παραδεδεγµένο αλλά προς το παρόν «έχει ξεχαστεί» και δεν χρησιµοποιείται. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ΕΕ παρέχει σηµαντικά οικονοµικά κίνητρα σε επιχειρήσεις ή οργανισµούς για να ακολουθήσουν µια φιλική προς το περιβάλλον συµπεριφορά. Το πρόγραµµα LIFE Περιβάλλον είναι ένα χρηµατοδοτικό πρόγραµµα υπό την αιγίδα της ΕΕ του οποίου στόχος είναι η υποστήριξη για την εφαρµογή των περιβαλλοντικών πολιτικών και της

15 νοµοθεσίας της ΕΕ. Το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτεί 109 καινοτόµα περιβαλλοντικά προγράµµατα σε 18 κράτη µέλη. Τα άλλα 2 προγράµµατα LIFE, το LIFE Φύση και το LIFE τρίτες χώρες στοχεύουν στην διατήρηση της φύσης και στη περιβαλλοντική προστασία γειτονικών χωρών αντίστοιχα. Το συνολικό κόστος χρηµατοδότησης του LIFE ανέρχεται στα 160 εκατοµµύρια ευρώ. Στα πλαίσια του προγράµµατος LIFE Περιβάλλον, η ΕΕ χρηµατοδοτεί στην Ελλάδα 7 προγράµµατα ανάµεσα εκ των οποίων την ανάπτυξη και εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης από το Πανεπιστήµιο Μακεδονία. Την τελευταία δεκαετία, ο τοµέας της ανώτατης εκπαίδευσης έχει πάρει µια πιο υπεύθυνη προσέγγιση για την βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Υπάρχει ένας αριθµός πανεπιστηµίων πιστοποιηµένων µε ISO όπως το University of Wales College of Medicine και το Leeds Metropolitan University. υστυχώς, τα περισσότερα πανεπιστήµια, όπως και οι επιχειρήσεις, διστάζουν να επικυρωθούν ως προς EMAS. Όπως αναφέρουν οι G.Simkins και Andy Nolan (2003) η ύπαρξη ενός περιβαλλοντικού διαχειριστικού συστήµατος σε ένα πανεπιστήµιο µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικά οφέλη όπως βελτίωση της δηµόσιας αντίληψης παρέχοντας αποδείξεις για την κοινωνική ευθύνη του, να βοηθήσει στην εκπαίδευση των µαθητών του, να παρέχει πρόσβαση σε ερευνητικές επιχορηγήσεις και να ενθαρρύνει την εσωτερική συνεργασία. Σύµφωνα µε τους ίδιους συγγραφείς, η εφαρµογή ενός περιβαλλοντικού διαχειριστικού συστήµατος σε ένα πανεπιστήµιο µπορεί να προσκρούσει σε µία σειρά εµποδίων. Στα σηµαντικότερα εµπόδια κατατάσσονται ο θεσµικός συντηρητισµός και η αδράνεια, σχήµατα κατανεµηµένης διαδικασίας αποφάσεων, δυσκολία ελέγχου και εφαρµογής, µη συµβαλλόµενο χρηµατοδοτικό σύστηµα, χαµηλή προτεραιότητα λόγω ανάπτυξης των πανεπιστηµίων, έλλειψη ανώτερης διαχειριστικής υποστήριξης, µακρόχρονες περίοδοι επιστροφής χρηµάτων συνδεόµενα µε σηµαντικό αρχικό κόστος, δυσκολία αλλαγής στις νοοτροπίες, φόρτωµα περιβαλλοντικών ευθυνών σε αντιστεκόµενο προσωπικό και έλλειψη ενδιαφέροντος, γνώσης, πληροφόρησης, κινήτρων και εµπειρίας. Επιπλέον, αναφέρουν ότι η εισαγωγή ενός επιτυχηµένου ΣΠ σε ένα πανεπιστήµιο συνίσταται στην σταδιακή εφαρµογή του συστήµατος αυτού σε µεµονωµένα τµήµατα του πανεπιστηµίου

16 ή στην διαχείριση µεµονωµένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως ενέργεια και κατανάλωση νερού. Εποµένως, µέσω αυτής της µεθόδου θα εµφανιστεί σταδιακά λιγότερο κόστος, θα εφαρµόζεται ένα ΣΠ όχι πολύ γραφειοκρατικό, θα αυξηθεί η πεποίθηση για το σύστηµα και θα αναγνωριστούν και θα διορθωθούν τα προβλήµατα πριν την εισαγωγή τους στο σύνολο του πανεπιστηµίου. Στη διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών στο Ρίο το 1992 είχε αρχικά τονιστεί ο ιδιαίτερα σηµαντικός ρόλος των πανεπιστηµίων για την περιβαλλοντική προστασία και την προώθηση της έννοιας της αειφορίας. Σε διάσκεψη κορυφής των πανεπιστηµίων που έγινε στο πανεπιστήµιο του Yale τον Φεβρουάριο του 1994, 450 σύνεδροι από 22 χώρες θέσπισαν το Προσχέδιο για ένα πράσινο πανεπιστήµιο θέτοντας 10 αρχές. Συµφωνά µε το Προσχέδιο, ένα πράσινο πανεπιστήµιο θα πρέπει: Να ενσωµατώνει την περιβαλλοντική γνώση σε όλους τους επιστηµονικούς τοµείς. Να βελτιώνει την προσφορά προπτυχιακών περιβαλλοντικών µαθηµάτων Να προσφέρει ευκαιρίες στους φοιτητές να µελετήσουν πανεπιστηµιακά και τοπικά περιβαλλοντικά θέµατα. Να πραγµατοποιεί περιβαλλοντικό έλεγχο του πανεπιστηµίου. Να καθιερώνει περιβαλλοντικά υπεύθυνες αγοραστικές πρακτικές Να µειώνει τα απόβλητα του πανεπιστηµίου. Να µεγιστοποιεί την ενεργειακή αποτελεσµατικότητα του πανεπιστηµίου. Να θέτει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα ως κορυφαία προτεραιότητα στην χρήση γης, στις µεταφορές και στον σχεδιασµό κτιρίων του πανεπιστηµίου. Να ιδρύσει ένα µαθητικό περιβαλλοντικό κέντρο. Να υποστηρίζει τους φοιτητές που αναζητούν περιβαλλοντικά υπεύθυνα καριέρες. Είναι επίσης σηµαντικό να σηµειωθεί οτι στα πλαίσια της προσπάθειας.βρετανικών πανεπιστηµίων για την ύπαρξη µίας υπεύθυνης στάσης απέναντι στο περιβάλλον δηµιουργήθηκε το 2000 η Συνεργασία Ανώτατης

17 Εκπαίδευσης για την Αειφορία (HEPS).Ο σκοπός του HEPS είναι να καθιερώσει µία συνεργασία µεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που σκοπεύουν να επιτύχουν τους στρατηγικούς στόχους τους µέσω θετικής δέσµευσης στην βιώσιµη ανάπτυξη και να παράγουν τα εργαλεία, την καθοδήγηση και την έµπνευση που θα ενθαρρύνουν τον υπόλοιπο τοµέα να κάνει το ίδιο. Οι επιµέρους στόχοι της συγκεκριµένης οργάνωσης συνοψίζονται στα εξής: Να µεταδώσει µία στρατηγική προσέγγιση για βιώσιµη ανάπτυξη στα συνεργαζόµενα ιδρύµατα. Να δηµιουργήσει ένα συναίσθηµα κοινού σκοπού και ηγεσίας στα συνεργαζόµενα ιδρύµατα έτσι ώστε να προάγει την ευρύ αλλαγή του τοµέα. Να σχεδιάσει ένα σύστηµα που να έχει ευρεία υποστήριξη στον τοµέα, είναι συνεπές µε την καλύτερη πρακτική του τοµέα και είναι σύµφωνο µε την κυβερνητική πολιτική. Να µεταδώσει στην ανώτερη διοίκηση των συνεργαζόµενων ιδρυµάτων την γνώση, το κίνητρο και τις ικανότητες να ενσωµατώσουν την βιωσιµότητα στις στρατηγικές και λειτουργικές διαδικασίες τους, στις ερευνητικές πολιτικές τους και τον σχεδιασµό των µαθηµάτων τους. Να επηρεάσει τις οµάδες συµφερόντων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (χρηµατοδοτικά και ερευνητικά συµβούλια, οργανώσεις φοιτητών, προµηθευτές), να εφεύρουν έναν αριθµό καινοτόµων πρωτοβουλιών που οδηγούν σε καθαρά οφέλη. Να αναπτύξουν εργαλεία και διαδικασίες που µοιράζονται από όλους τους συνεργάτες συµπεριλαµβανοµένου και την ανάπτυξη σωστής πρακτικής. Στο HEPS συµµετέχουν 18 πανεπιστήµια και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα:4 στη Σκοτία,1 στη Ουαλία,1 στη Β. Ιρλανδία και 12 στην Αγγλία. Άλλες σηµαντικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες είναι η Περιβαλλοντική Ένωση για Πανεπιστήµια και Κολλέγια (EAUC), η Βελτίωση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης Ανώτατης Εκπαίδευσης (HEEPI) και οι Πανεπιστηµιακοί Ηγέτες για ένα βιώσιµο µέλλον (ULSF)

18 2.5. ΣΠ ιαχείριση Νερού. Το νερό είναι ένα πολύτιµο αγαθό και σαν τέτοιο θα πρέπει να αντιµετωπίζεται. Η σωστή διαχείριση του νερού θα πρέπει να στοχεύει στη βέλτιστη χρήση του νερού και στην µείωση της σπατάλης του. ιατήρηση του νερού ονοµάζεται οποιαδήποτε ευεργετική µείωση της χρήσης του νερού ή της απώλειας του (Baumann & Boland 1998) στον παρακάτω πίνακα 1 αναφέρονται οι επιλογές που µπορούν να γίνουν σε τρεις βασικούς διαχειριστικούς άξονες για τη διατήρηση του νερού. Πίνακας 1 Επιλογές διατήρησης νερού (Suzenet et Al 2001) Πλευρά ζήτησης. Μείωση απωλειών. ιαχείριση των πόρων. Βασισµένη στην κοστολόγηση Συσκευές βέλτιστης χρήσης νερού. Αποτελεσµατικότερες υδραυλικές εγκαταστάσεις και συσκευές. Εκπαίδευση Ενηµέρωση. Εσωτερικοί λεπτοµερείς έλεγχοι ύδατος και επισκευές διαρροών. Συντήρηση και βελτίωση των υδραυλικών υποδοµών (δεξαµενές υδραγωγεία κλπ). Ανίχνευση και επιδιόρθωση διαρροών δικτύου. ιαχείριση πίεσης στο δίκτυο διανοµής. Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών. Συντήρηση δικτύου διανοµής. Προστασία της ποιότητας των πηγών. Βελτιστοποίηση της χρήσης των υπαρχόντων πηγών. Αποκατάσταση τοπικών πόρων. Επανατροφοδότηση υπόγειων υδροφόρων οριζόντων. Χρήση δευτερευόντων εναλλακτικών πόρων. Ανακύκλωση επαναχρησιµοποίηση γκρίζου νερού όµβριων υδάτων

19 Σύµφωνα λοιπόν µε τον παραπάνω πίνακα είναι δυνατόν να βελτιωθεί η διαχείριση του νερού. Για να επιτευχθεί αυτή η σωστή διαχείριση του νερού θα πρέπει να γίνουν απλά αλλά σηµαντικά πράγµατα που να επιδρούν στους τρεις τοµείς του πίνακα 1. Σε διάφορα πανεπιστήµια ανά την υφήλιο γίνονται προσπάθειες για να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις τους όσων αφορά τη διαχείριση του νερού. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αναφέρονται παρακάτω. Τα πανεπιστήµια της Νότιας Carolina.Πρόκειται ουσιαστικά για τρία ερευνητικά πανεπιστήµια, το πανεπιστήµιο Clemson, το Ιατρικό πανεπιστήµιο της Νότιας Carolina και το πανεπιστήµιο της Νότιας Carolina.Τα τρία αυτά πανεπιστήµια µαζί εκπαιδεύουν περίπου µαθητές. Τα πανεπιστήµια αυτά αναπτύσσουν ένα περιβαλλοντικό διαχειριστικό σύστηµα σύµφωνα µε το οποίο καθορίζεται ένας υπεύθυνος για την ανάπτυξη του ΣΠ σε κάθε πανεπιστήµιο. Κάθε πανεπιστήµιο θα καθορίσει αρκετούς πτυχιούχους να δουλεύουν µαζί µε τους υπεύθυνους των ΣΠ. Τα άτοµα αυτά θα αναπτύξουν την αρχική πρόταση του κάθε πανεπιστηµίου για την ανάπτυξη ΣΠ. Οι πτυχιούχοι µαθητές κάθε πανεπιστηµίου θα εξετάζουν το ΣΠ, ταξιδεύοντας σε άλλα πανεπιστήµια µε απώτερο σκοπό να πραγµατοποιήσουν έναν εξωτερικό έλεγχο. Μετά την αρχική εξέταση του ΣΠ θα τροποποιηθεί και θα επανεξεταστεί µέχρι η υπεύθυνη οµάδα να µείνει ικανοποιηµένη. Σύµφωνα µε τους Barnes και Jerman (2002), η αξία της ανάπτυξης ενός ΣΠ θα χαθεί εάν τα πανεπιστήµια δεν ανάγουν σε θεσµό την διαδικασία της συνεχούς αξιολόγησης και επισκόπησης ανάπτυξη ενός ελεγκτικού συστήµατος από ένα πανεπιστήµιο που διδάσκει στους φοιτητές τις τεχνικές του ελέγχου του ΣΠ θα εξασφαλίσει την συνεχή βελτίωση του ΣΠ και θα µειώσει την επίπτωση του πανεπιστηµίου στο περιβάλλον. Οι Barnes και Jerman (2002) περιγράφουν επίσης την διαδικασία που θα ακολουθήσουν τα συγκεκριµένα πανεπιστήµια για την επιλογή των φοιτητών ως ελεγκτές. Οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές θα καταθέτουν µία αίτηση που θα ελέγχεται από µία επιτροπή. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια ελεγκτικής ικανότητας που ορίζει το ISO Στα κριτήρια αυτά περιλαµβάνονται ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες, δυνατότητα καλής επικοινωνίας κλπ. Επίσης, η διαδικασία θα περιλαµβάνει εξετάσεις και οµαδικούς ελέγχους µε έναν

20 έµπειρο ελεγκτή. Τέλος, το ΣΠ που σκοπεύουν να εφαρµόσουν τα συγκεκριµένα πανεπιστήµια περιλαµβάνει την ίδρυση ενός κέντρου ελέγχου για την συλλογή στοιχείων από τα αποτελέσµατα του περιβαλλοντικού ελέγχου κάθε πανεπιστηµίου. 2.6 Μέθοδοι ιαχείρισης νερού. Η πολύ σοβαρή επίδραση των υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον, που πολύ συνοπτικά συνίσταται στην ποιοτική υποβάθµιση υδατικών πόρων, στη ρύπανση ακτών και θαλασσών, σε διάφορες µολύνσεις µε µεταφορά διαφόρων παθογόνων, στην υποβάθµιση αστικών, κυρίως, περιοχών και στη δηµιουργία αισθητικών και άλλων προβληµάτων, έχει επιβάλλει τη λήψη δραστικών διαχειριστικών µέτρων µε σκοπό τον περιορισµό του κινδύνου των δυσµενών επιπτώσεών τους. Με τον όρο διαχείριση υγρών αποβλήτων, που πολύ απλά σηµαίνει κάθε σκόπιµη ανθρώπινη επέµβαση σε αυτά, επιδιώκεται (Αγγελάκης, 1989): 1. Περιορισµός µέχρι και πλήρης εξάλειψη της ρυπαντικής επίδρασης των απόβλήτων έτσι, που οι ανεπιθύµητες επιδράσεις τους στο περιβάλλον να περιορίζεται ή να εξαλείφονται εντελώς. 2. Εξοικονόµηση πηγών νερού που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε άλλες χρήσεις. 3. Κάποιο οικονοµικό όφελος µε τον εφοδιασµό µε νερό και θρεπτικά στοιχεία φυτών ή δένδρων κατάλληλων για αγροτική εκµετάλλευση ή ανάπτυξη χώρων πρασίνου. Επίσης, η συνεχής πληθυσµιακή αύξηση, η ρύπανση και η συνεχής υποβάθµιση τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων νερών, η άνιση κατανοµή των υδατικών πόρων και οι περιοδικές ξηρασίες καθιστούν αναγκαία τη διερεύνηση και ανάπτυξη νέων πηγών νερού (Metcalf and Eddy, 1991). Στις βιοµηχανικές χώρες υπάρχουν αυξανόµενα προβλήµατα, που σχετίζονται µε τη διασφάλιση της αναγκαίας τροφοδοσίας µε νερό και τη διάθεση των αστικών και βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων. Αντίθετα, στις αναπτυσσόµενες χώρες και ιδιαίτερα σε αυτές µε ξηρικές και ηµιξερικές περιοχές υπάρχει η ανάγκη τεχνολογίας προσιτού κόστους, για αύξηση των

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το γενικότερο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ) που αποσκοπεί στην εδραίωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Θέλω να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ Μέχρι πριν από 100 χρόνια ή και µέχρι πριν από λίγα χρόνια, σε ορισµένες περιοχές το πόσιµο νερό προερχόταν από πηγάδια και πηγές. Σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία??

Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία?? Είναι Σημαντική η Ποιότητα του Νερού στα Ξενοδοχεία?? Αφορμή για τον παρόν κείμενο αποτέλεσε η προ ημερών επικοινωνία μας με κορυφαίο παράγοντα της Ελληνικής Τουριστικής αγοράς στην χώρα μας και πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια Νοµοθετικό πλαίσιο Κανονισµός για την Εκούσια Συµµετοχή Οργανισµών σε Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακυκλώνοντας το νερό για ένα µέλλον πιο πράσινο

Ανακυκλώνοντας το νερό για ένα µέλλον πιο πράσινο Ανακυκλώνοντας το νερό για ένα µέλλον πιο πράσινο Το νερό από τις καταιγίδες, τους νεροχύτες, τις βροχές και τα υγρά απόβλητα αποτελεί διαφορετικές πηγές ύδρευσης που, όταν επεξεργαστεί όπως χρειάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ ΟΙΚΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΗΜΑ ΟΙΚΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΑ ΟΙΚΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Ζ. Καβακλή, Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. Περιβάλλον και Επιχείρηση Οι επιχειρήσεις θεωρούν το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού

Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού Αγάθη Χατζηπαντελή Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ρβ Το νερό είναι ζωή Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εµβαλωµατής Αντώνης Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας-ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ Μήτρακας Μανασσής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Συστήµατα διαχείρισης, εξοικονόµησης και αειφορίας Περιβαλλοντική διαχείριση και ξενοδοχειακές µονάδες Από στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το κόστος ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" 6 η διάλεξη: «Αλλάζοντας μια υφιστάμενη επιχείρηση σε πράσινη επιχείρηση (συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων. κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως

Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων. κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως παρατέθηκαν πιο πάνω απαιτούν µια πιο συστηµατική παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων

Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων Ε.ΥΔ.Α.Π. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι από τους βασικούς παράγοντες για τη ζωή και την ανάπτυξη.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι από τους βασικούς παράγοντες για τη ζωή και την ανάπτυξη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι από τους βασικούς παράγοντες για τη ζωή και την ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια όμως, το αγαθό αυτό βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Τι είναι ρύπανση: Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Αλέξης Χατζημπίρος Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Έργων Εθνικός εταίρος Τι είναι οι πράσινες ή οικολογικές συμβάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 9: Υγρά αστικά απόβλητα Διάθεση λυμάτων στο έδαφος (φυσικά συστήματα επεξεργασίας) (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Άµεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσµού σε καθαρό πόσιµο νερό

Άµεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσµού σε καθαρό πόσιµο νερό ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραµµά για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης συµπεριλαµβάνει σειρά µέτρων, που έχουν άµεσα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Α.Μιµίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ

Μ.Α.Μιµίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ ΠΜΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α µέρος Μ.Α.Μιµίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ I ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Έννοια και συνιστώσες της ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Μηχανική υγρών αποβλήτων: ανασκόπηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Μηχανική υγρών αποβλήτων: ανασκόπηση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Μηχανική υγρών αποβλήτων: ανασκόπηση 1.1 Εισαγωγή Σε όλο το σύμπαν υπάρχει ένα μόριο για το οποίο ο άνθρωπος θα μπορούσε να ψάχνει αιώνια ακόμη και στους πιο απομακρυσμένους

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΚΟΙΑΦ/0609(ΒΙΕ)/11)

(ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΚΟΙΑΦ/0609(ΒΙΕ)/11) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύντομη Εισαγωγή Το παρακάτω ερωτηματολόγιο σχετίζεται με την επεξεργασία και την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων στην Κύπρο. Πραγματοποιείται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου με

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Κανονιστική Νοµοθεσία Προληπτικά εργαλεία: όρια εκποµπών στα στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα υποχρέωση εκπόνησης ΜΠΕ Κατασταλτικά εργαλεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα