ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Project coordinator: Schulungszentrum Fohnsdorf Partners: University of Gothenburg Municipality of Tjörns MMC Management Centre Ltd Instytut Technologii Eksploatacji PIB Dimitra Institute Vocational Rehabilitation Consultants Ltd Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (επικοινωνία) απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

3 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 1.1. Γενικές Πληροφορίες Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για εκπαιδευτές / συμβούλους αποτελείται από 6 ενότητες που περιέχουν υποενότητες διάρκειας 104 διδακτικών ωρών η κάθε υποενότητα (1 διδακτική ώρα = 50 λεπτά) Οι περισσότερες των υποενοτήτων έχουν σχεδιαστεί για Μέντορες και Εκπαιδευτές / Συμβούλους για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών. Αριθμός συμμετεχόντων : 8 12 εκπαιδευτές / σύμβουλοι και μέντορες ανά σεμινάριο Ομάδα στόχος: Άτομα με τουλάχιστον 1 χρόνο επαγγελματική εμπειρία ως σύμβουλοι ή εκπαιδευτές εκπαίδευσης ενηλίκων/επαγγελματικής εκπαίδευσης/ ανώτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης, ή ως σύμβουλοι εργασίας, οι οποίοι εμπλέκονται στην υποστήριξη του εκπαιδευόμενου στην μετάβασή του στην εργασία. Απαιτούμενα Προσόντα: Βασική κατανόηση του ορισμού της επικοινωνίας, βασικές θεωρίες της επικοινωνίας και βασική κατανόηση της έννοιας της ανατροφοδότησης 1.2. Εκπαιδευτικό Υλικό Παρουσιάσεις των εμπειρογνωμόνων Σημειώσεις Συγγράμματα 1

4 1.3. Περιεχόμενα Ενοτήτων Ενότητα 1 Βασικές Δεξιότητες για Μέντορες και Εκπαιδευτές / Συμβούλους (24 διδακτικές ώρες) Επικοινωνία (8 διδακτικές ώρες) Θεωρίες επικοινωνίας Μοντέλα επικοινωνίας Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία Μέθοδοι επικοινωνίας Επίλυση Προβλημάτων (4 διδακτικές ώρες) Τι είναι η επίλυση προβλημάτων Συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην διαδικασία εκπαίδευσης/συμβουλευτικής και καθοδήγησης Τα στάδια της διαδικασίας Επίλυση Συγκρούσεων (3 διδακτικές ώρες) Ορισμός των όρων σύγκρουση, αποφυγή συγκρούσεων, επίλυση συγκρούσεων Έξι βήματα για την επίλυση συγκρούσεων Επίλυση συγκρούσεων και αποτελεσματική επικοινωνία Μοντέλα επίλυσης συγκρούσεων Διαφορετικά στυλ συγκρούσεων Επαγγελματική συμπεριφορά (3 διδακτικές ώρες) Εμπιστευτικότητα Βασικές επαγγελματικές αξίες Επιχειρηματική δεοντολογία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Πολυπολιτισμικότητα Περιβαλλοντική δεοντολογία Δίκαιο εμπόριο Ανθρώπινα δικαιώματα Εύλογη επιχειρηματική δραστηριότητα Δικτύωση (2 διδακτικές ώρες) Τί είναι η δικτύωση - πλεονεκτήματα Βήματα προς τη δικτύωση 2

5 Ο ρόλος του Μέντορα και του Συμβούλου και συνεργασία μεταξύ τους (4 διδακτικές ώρες) Ορισμοί (Μέντορας, Σύμβουλος / Εκπαιδευτής) Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας Πίνακας Δεξιοτήτων για μέντορες και εκπαιδευτές / συμβούλους Βασικές αρμοδιότητες Επιτυχημένο πλαίσιο συνεργασίας Σχέση μεταξύ μέντορα και συμβούλου εκπαιδευτή 3

6 Ενότητα 2 Διαμόρφωση του βασισμένου στην εργασία προγράμματος (8 διδακτικές ώρες) Εργοδότης / εντοπισμός του χώρου εργασίας (4 διδακτικές ώρες) Μαθησιακά αποτελέσματα στα προγράμματα εκπαίδευσης στην εργασία Πιθανοί χώροι εργασίας Θέματα υγείας και ασφάλειας (4 διδακτικές ώρες) Νομικές διατάξεις Εργονομία Ενότητα 3 Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και εφαρμογή του προγράμματος του εκπαιδευόμενου στο χώρο εργασίας Module (18 διδακτικές ώρες) Η μάθηση στο χώρο εργασίας, μαθησιακά στυλ και θεωρίες μάθησης (2 διδακτικές ώρες) Παρουσίαση των βασικών εννοιών σε απλοποιημένη και πρακτική μορφή Σύνδεση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και μάθησης στο χώρο εργασίας συζήτηση Εφαρμογή μεθόδων εκπαίδευσης και μαθησιακών στυλ σε πρακτικές περιπτώσεις Κατανόηση των αναγκών του εκπαιδευόμενου και του προγράμματος, Ανάλυση των Εκπαιδευτικών Αναγκών (4 διδακτικές ώρες) Παραδείγματα Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών Ασκήσεις με βάση τον πραγματικό χώρο εργασίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος στο χώρο εργασίας (6 διδακτικές ώρες) Πρακτική στη διαπραγμάτευση μαθησιακών δραστηριοτήτων με άλλα μέλη του προσωπικού Πρακτική στην ενημέρωση του εκπαιδευόμενου και ενθάρρυνση μιας αμοιβαία υποστηρικτικής σχέσης. Σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων αντίστοιχων με τον χώρο εργασίας και την Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών Ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών παρακολούθησης και αξιολόγησης Θέματα δεοντολογίας Ο σημασία της αποτελεσματικότητας αναφορικά με την απόδοση στην εργασία Εφαρμογή της εστιασμένης στον στόχο καθοδήγησης και προσεγγίσεις παρακινητικής συνέντευξης 4

7 Προσαρμογή, βοηθήματα και προσαρμογές του προγράμματος εργασίας και μάθησης για εκπαιδευόμενους με ειδικές ανάγκες, αναπηρίες και μαθησιακές ανάγκες (2 διδακτικές ώρες) Καθοδήγηση σχετικά με τη νομοθεσία Κριτήρια καθοδήγησης για παραπομπή σε εξειδικευμένους οργανισμούς / αξιολογήσεις Μορφή και η διαδικασία για τον προσδιορισμό της αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευόμενου, χώρου εργασίας και καθηκόντων Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση (1 διδακτική ώρα) Προσδιορισμός τυπικών ζητημάτων κοινωνικής ένταξης Οργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος (3 διδακτικές ώρες) Πρακτική εργασία στο χώρο εργασίας με τον εργοδότη Ενότητα 4 Υποστήριξη και ενθάρρυνση του εκπαιδευόμενου (24 διδακτικές ώρες) Θεωρίες για την παρακίνηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη (3 διδακτικές ώρες) Περιγραφή της παρακίνησης και στρατηγικών παρακίνησης Η διατήρηση της υποκίνησης Αρχές και μέθοδοι για την υποστήριξη του εκπαιδευόμενου Ζητήματα πολυπολιτισμικότητας και διαφορετικότητας (3 διδακτικές ώρες) Διαχείριση της διαφορετικότητας Πολυπολιτισμικότητα και πολιτιστική γνώση και έκφραση Καλές πρακτικές από την ΕΕ Εταιρική Κουλτούρα (2 διδακτικές ώρες) Ορισμός του «κώδικα δεοντολογίας», της «εταιρικής κουλτούρας» και της «κουλτούρας εργασίας» Η δομή ενός οργανισμού Γενική θεώρηση, δήλωση αποστολής και το περιεχόμενο πληροφοριών τους Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη / Πιστοποιήσεις για οργανισμούς Χειρισμός δύσκολων ή ευαίσθητων συζητήσεων (4 διδακτικές ώρες) Βασικές Αρχές Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής Προσέγγισης Εμπόδια στην Επικοινωνία - Συνηθισμένα Λάθη 5

8 Δεξιότητες Αποτελεσματικής Επικοινωνίας Πρόκληση και καθοδήγηση του προβληματισμού (4 διδακτικές ώρες) Ορισμός του προβληματισμού Ο προβληματισμός στο πλαίσιο της μάθησης στο χώρο εργασίας Στόχοι και αξία του προβληματισμού Πότε και πως χρησιμοποιείται ο προβληματισμός Επικοινωνιακές δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαδικασία προβληματισμού Καθοδήγηση και υποστήριξη του μέντορα (4 διδακτικές ώρες) Κανόνες συνεργασίας, αποσαφήνιση των καθηκόντων του μέντορα και του εκπαιδευτή Ορισμός των «εμπλεκόμενων φορέων» Ορισμός της «καθοδήγησης» σε σχέση με τον ειδικό ρόλο του συμβούλου /εκπαιδευτή Τι είναι η διαμεσολάβηση; Το τρίγωνο «Εκπαιδευτής-Μέντορας-Εκπαιδευόμενος Είδη τεκμηρίωσης Προϋποθέσεις για να ενεργεί κάποιος ως μέντορας Παρακολούθηση της διαδικασίας υποστήριξης του μέντορα προς τον εκπαιδευόμενο (4 διδακτικές ώρες) Επίλυση προβλημάτων Εκπρόσωποι εργοδοτών Εργαλεία και τεχνικές αναφορικά με την διαδικασία αναθεώρησης και παρακολούθησης Δυνατότητες παρέμβασης Ενότητα 5 Παρακολούθηση της προόδου και παροχή Ανατροφοδότησης (18 διδακτικές ώρες) Αρχές και πρακτικές για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την ανατροφοδότηση (6 διδακτικές ώρες) Ειδικές αρχές για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση Ειδικές μέθοδοι για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση Αυτοαξιολόγηση Παρέμβαση Συμβολή στις απαιτήσεις αξιολόγησης του προγράμματος του εκπαιδευόμενου (4 διδακτικές ώρες) 6

9 Απαιτήσεις Αναφοράς Το συγκεκριμένο τεχνικό πεδίο Εργαλεία για την επισκόπηση της προόδου Διαχείριση κρίσης (4 διδακτικές ώρες) Διαχείριση κρίσης Βήματα συνεργασίας για την επίλυση της κρίσης Παρακολούθηση της προόδου και πλάνο δράσης κάνοντας χρήση των κοινοτικών δικτύων (4 διδακτικές ώρες) Εξωτερική υποστήριξη Τρόπος εργασίας με εξωτερική υποστήριξη Ενότητα 6 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος (12 διδακτικές ώρες) Προγραμματισμός και υλοποίηση της αξιολόγησης (4 διδακτικές ώρες) Σύντομη επισκόπηση διαφορετικών τύπων αξιολόγησης Η εξειδίκευση της διαδικασίας αξιολόγησης στη μάθηση με βάση την εργασία Οι μέθοδοι αξιολόγησης των προγραμμάτων με βάση την εργασία Αρχές επιλογής μεθόδων Εργαλεία αξιολόγησης των προγραμμάτων με βάση την εργασία Αρχές ανάπτυξης και χρήσης των εργαλείων Ανάλυση, ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (6 διδακτικές ώρες) Ποσοτική και ποιοτική διάσταση των ευρημάτων της ανάλυσης και αξιολόγησης Μέθοδοι και εργαλεία με βάση τον υπολογιστή Τεκμηρίωση Ερμηνεία των ευρημάτων και η χρήση τους Οι συμμετέχοντες στην αξιολόγηση Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και παροχή ανατροφοδότησης στις σχετικές ομάδες-στόχους Αλλαγές προγραμματισμού (2 διδακτικές ώρες) Αναθεώρηση και βελτίωση της προσέγγισης και συμβολή στην αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας Βελτιώσεις με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 7

10 2. SEMINAR PROGRAMME FOR MENTORS 2.1. Γενικές Πληροφορίες Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για εκπαιδευτές / συμβούλους αποτελείται από 5 ενότητες που περιέχουν υποενότητες διάρκειας 88 διδακτικών ωρών η κάθε υποενότητα (1 διδακτική ώρα = 50 λεπτά) Και οι 5 ενότητες θα υλοποιηθούν πιλοτικά από τους εταίρους του προγράμματος Certi.MenTu.. Η MMC θα υλοποιήσει την Ενότητα 1 Βασικές Δεξιότητες για Μέντορες και Εκπαιδευτές / Συμβούλους από τις Απριλίου Οι περισσότερες από τις υποενότητες έχουν σχεδιαστεί για Μέντορες και Εκπαιδευτές / Συμβούλους για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών. Αριθμός συμμετεχόντων : 8 12 εκπαιδευτές / σύμβουλοι και μέντορες ανά σεμινάριο Ομάδα στόχος: Άτομα με τουλάχιστον 1 χρόνο επαγγελματική εμπειρία ως σύμβουλοι ή εκπαιδευτές εκπαίδευσης ενηλίκων/επαγγελματικής εκπαίδευσης/ ανώτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης, ή ως σύμβουλοι εργασίας, οι οποίοι εμπλέκονται στην υποστήριξη του εκπαιδευόμενου στην μετάβασή του στην εργασία. Απαιτούμενα Προσόντα: Βασική κατανόηση του ορισμού της επικοινωνίας, βασικές θεωρίες της επικοινωνίας και βασική κατανόηση της έννοιας της ανατροφοδότησης Εκπαιδευτές: Ειδικοί από τους εταίρους του προγράμματος Certi.MenTu αλλά και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες 2.2. Εκπαιδευτικό Υλικό Παρουσιάσεις των εμπειρογνωμόνων Σημειώσεις Συγγράμματα 8

11 2.3. Περιεχόμενα Ενοτήτων Ενότητα 1 Βασικές Δεξιότητες για Μέντορες και Εκπαιδευτές / Συμβούλους (24 διδακτικές ώρες) Επικοινωνία (8 διδακτικές ώρες) Θεωρίες επικοινωνίας Μοντέλα επικοινωνίας Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία Μέθοδοι επικοινωνίας Επίλυση Προβλημάτων (4 διδακτικές ώρες) Τι είναι η επίλυση προβλημάτων Συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην διαδικασία εκπαίδευσης/συμβουλευτικής και καθοδήγησης Τα στάδια της διαδικασίας Επίλυση Συγκρούσεων (3 διδακτικές ώρες) Ορισμός των όρων σύγκρουση, αποφυγή συγκρούσεων, επίλυση συγκρούσεων Έξι βήματα για την επίλυση συγκρούσεων Επίλυση συγκρούσεων και αποτελεσματική επικοινωνία Μοντέλα επίλυσης συγκρούσεων Διαφορετικά στυλ συγκρούσεων Επαγγελματική συμπεριφορά (3 διδακτικές ώρες) Εμπιστευτικότητα Βασικές επαγγελματικές αξίες Επιχειρηματική δεοντολογία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Πολυπολιτισμικότητα Περιβαλλοντική δεοντολογία Δίκαιο εμπόριο Ανθρώπινα δικαιώματα Εύλογη επιχειρηματική δραστηριότητα Δικτύωση (2 διδακτικές ώρες) Τί είναι η δικτύωση - πλεονεκτήματα 9

12 Βήματα προς τη δικτύωση Ο ρόλος του Μέντορα και του Συμβούλου και συνεργασία μεταξύ τους (4 διδακτικές ώρες) Ορισμοί (Μέντορας, Σύμβουλος / Εκπαιδευτής) Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας Πίνακας Δεξιοτήτων για μέντορες και εκπαιδευτές / συμβούλους Βασικές αρμοδιότητες Επιτυχημένο πλαίσιο συνεργασίας Σχέση μεταξύ μέντορα και συμβούλου εκπαιδευτή 10

13 Ενότητα 2 Διαμόρφωση του βασισμένου στην εργασία προγράμματος (8 διδακτικές ώρες) Ενότητα 3 Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και εφαρμογή του προγράμματος του εκπαιδευόμενου στο χώρο εργασίας Module (18 διδακτικές ώρες) Η μάθηση στο χώρο εργασίας, μαθησιακά στυλ και θεωρίες μάθησης (2 διδακτικές ώρες) Παρουσίαση των βασικών εννοιών σε απλοποιημένη και πρακτική μορφή Σύνδεση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και μάθησης στο χώρο εργασίας συζήτηση Εφαρμογή μεθόδων εκπαίδευσης και μαθησιακών στυλ σε πρακτικές περιπτώσεις Κατανόηση των αναγκών του εκπαιδευόμενου και του προγράμματος, Ανάλυση των Εκπαιδευτικών Αναγκών (4 διδακτικές ώρες) Παραδείγματα Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών Ασκήσεις με βάση τον πραγματικό χώρο εργασίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος στο χώρο εργασίας (6 διδακτικές ώρες) Πρακτική στη διαπραγμάτευση μαθησιακών δραστηριοτήτων με άλλα μέλη του προσωπικού Πρακτική στην ενημέρωση του εκπαιδευόμενου και ενθάρρυνση μιας αμοιβαία υποστηρικτικής σχέσης. Σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων αντίστοιχων με τον χώρο εργασίας και την Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών Ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών παρακολούθησης και αξιολόγησης Θέματα δεοντολογίας Ο σημασία της αποτελεσματικότητας αναφορικά με την απόδοση στην εργασία Εφαρμογή της εστιασμένης στον στόχο καθοδήγησης και προσεγγίσεις παρακινητικής συνέντευξης Προσαρμογή, βοηθήματα και προσαρμογές του προγράμματος εργασίας και μάθησης για εκπαιδευόμενους με ειδικές ανάγκες, αναπηρίες και μαθησιακές ανάγκες (2 διδακτικές ώρες) Καθοδήγηση σχετικά με τη νομοθεσία Κριτήρια καθοδήγησης για παραπομπή σε εξειδικευμένους οργανισμούς / αξιολογήσεις 11

14 Μορφή και η διαδικασία για τον προσδιορισμό της αντιστοιχίας μεταξύ εκπαιδευόμενου, χώρου εργασίας και καθηκόντων Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση (1 διδακτική ώρα) Προσδιορισμός τυπικών ζητημάτων κοινωνικής ένταξης Οργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος (3 διδακτικές ώρες) Πρακτική εργασία στο χώρο εργασίας με τον εργοδότη Ενότητα 4 Υποστήριξη και ενθάρρυνση του εκπαιδευόμενου (16 διδακτικές ώρες) Θεωρίες για την παρακίνηση, την υποστήριξη και την ανάπτυξη (3 διδακτικές ώρες) Περιγραφή της παρακίνησης και στρατηγικών παρακίνησης Η διατήρηση της υποκίνησης Αρχές και μέθοδοι για την υποστήριξη του εκπαιδευόμενου Ζητήματα πολυπολιτισμικότητας και διαφορετικότητας (3 διδακτικές ώρες) Διαχείριση της διαφορετικότητας Πολυπολιτισμικότητα και πολιτιστική γνώση και έκφραση Καλές πρακτικές από την ΕΕ Εταιρική Κουλτούρα (2 διδακτικές ώρες) Ορισμός του «κώδικα δεοντολογίας», της «εταιρικής κουλτούρας» και της «κουλτούρας εργασίας» Η δομή ενός οργανισμού Γενική θεώρηση, δήλωση αποστολής και το περιεχόμενο πληροφοριών τους Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη / Πιστοποιήσεις για οργανισμούς Χειρισμός δύσκολων ή ευαίσθητων συζητήσεων (4 διδακτικές ώρες) Βασικές Αρχές Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής Προσέγγισης Εμπόδια στην Επικοινωνία - Συνηθισμένα Λάθη Δεξιότητες Αποτελεσματικής Επικοινωνίας Πρόκληση και καθοδήγηση του προβληματισμού (4 διδακτικές ώρες) Ορισμός του προβληματισμού Ο προβληματισμός στο πλαίσιο της μάθησης στο χώρο εργασίας Στόχοι και αξία του προβληματισμού Πότε και πως χρησιμοποιείται ο προβληματισμός 12

15 Επικοινωνιακές δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαδικασία προβληματισμού Ενότητα 5 Παρακολούθηση της προόδου και παροχή Ανατροφοδότησης (18 διδακτικές ώρες) Αρχές και πρακτικές για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την ανατροφοδότηση (6 διδακτικές ώρες) Ειδικές αρχές για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση Ειδικές μέθοδοι για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση Αυτοαξιολόγηση Παρέμβαση Συμβολή στις απαιτήσεις αξιολόγησης του προγράμματος του εκπαιδευόμενου (4 διδακτικές ώρες) Απαιτήσεις Αναφοράς Το συγκεκριμένο τεχνικό πεδίο Εργαλεία για την επισκόπηση της προόδου Διαχείριση κρίσης (4 διδακτικές ώρες) Διαχείριση κρίσης Βήματα συνεργασίας για την επίλυση της κρίσης Παρακολούθηση της προόδου και πλάνο δράσης κάνοντας χρήση των κοινοτικών δικτύων (4 διδακτικές ώρες) Εξωτερική υποστήριξη Τρόπος εργασίας με εξωτερική υποστήριξη Ενότητα 6 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος (12 διδακτικές ώρες) Προγραμματισμός και υλοποίηση της αξιολόγησης (4 διδακτικές ώρες) Σύντομη επισκόπηση διαφορετικών τύπων αξιολόγησης Η εξειδίκευση της διαδικασίας αξιολόγησης στη μάθηση με βάση την εργασία Οι μέθοδοι αξιολόγησης των προγραμμάτων με βάση την εργασία Αρχές επιλογής μεθόδων Εργαλεία αξιολόγησης των προγραμμάτων με βάση την εργασία Αρχές ανάπτυξης και χρήσης των εργαλείων Ανάλυση, ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (6 διδακτικές ώρες) 13

16 Ποσοτική και ποιοτική διάσταση των ευρημάτων της ανάλυσης και αξιολόγησης Μέθοδοι και εργαλεία με βάση τον υπολογιστή Τεκμηρίωση Ερμηνεία των ευρημάτων και η χρήση τους Οι συμμετέχοντες στην αξιολόγηση Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και παροχή ανατροφοδότησης στις σχετικές ομάδες-στόχους Αλλαγές προγραμματισμού (2 διδακτικές ώρες) Αναθεώρηση και βελτίωση της προσέγγισης και συμβολή στην αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας Βελτιώσεις με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 14

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έργο LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Συντονιστής Έργου: Schulungszentrum Fohnsdorf Εταίροι: University of Gothenburg Municipality of Tjörn MMC Management Centre Ltd Instytut

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 6 ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΜΕΝΤΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 6 ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 6 ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 6 ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ/ΜΕΝΤΟΡΑ Έργο LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

REPORT OF PILOT TEST BEDS / ISO 17024

REPORT OF PILOT TEST BEDS / ISO 17024 REPORT OF PILOT TEST BEDS / ISO 17024 REPORT OF PILOT TEST BEDS Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Συντονιστής έργου: Schulungszentrum Fohnsdorf Εταίροι: University of Gothenburg Municipality of Tjörns MMC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (επικοινωνία) απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (επικοινωνία) απεικονίζει τις απόψεις μόνο του

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (επικοινωνία) απεικονίζει τις απόψεις μόνο του Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (επικοινωνία) απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

EcoMentor Project No: PL01-KA

EcoMentor Project No: PL01-KA EcoMentor Project No: 2016-1-PL01-KA202-026809 Πρότυπο επαγγελματικών ικανοτήτων για τους μέντορες στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας (αρχική έκδοση) 1 Τίτλος Εγγράφου: Αριθμός Πνευματικού Προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

EOF European Outplacement Framework (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προώθησης στην Αγορά Εργασίας)

EOF European Outplacement Framework (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προώθησης στην Αγορά Εργασίας) 2011 EOF European Outplacement Framework (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προώθησης στην Αγορά Εργασίας) Επαγγελματική Υποστήριξη για Άτομα που Αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Ένταξη στην Αγορά Εργασίας EOF European

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα έχουν σχηματιστεί με βάση τα συμπεράσματα στη Διεθνική Αναφορά Έρευνας Ο1 που περιέχει τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο Πρόγραμμα Κατάρτισης Επιχειρηματικότητας (GET-UP) O3- Ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος

Πράσινο Πρόγραμμα Κατάρτισης Επιχειρηματικότητας (GET-UP) O3- Ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος Πράσινο Πρόγραμμα Κατάρτισης Επιχειρηματικότητας (GET-UP) O3- Ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος Μονάδα / Ενότητα: Τύπος εγγράφου: Προσδιορισμός και δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής ευκαιρίας Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΠΕΚ Λαμίας Υπεύθυνος: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. «Η αξιοποίηση του mentoring στην εκπαιδευτική διαδικασία» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης

Θέμα Διαλόγου. «Η αξιοποίηση του mentoring στην εκπαιδευτική διαδικασία» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης Θέμα Διαλόγου «Η αξιοποίηση του mentring στην εκπαιδευτική διαδικασία» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INMA ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1.Στρατηγικό Μάνατζμεντ 2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 5. Νέες Τεχνολογίες 3. Διαχείριση Γνώσης 4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

«Μάθημα INNOVENTER» Γιώργος Ησαΐας

«Μάθημα INNOVENTER» Γιώργος Ησαΐας INNOVENTER «Μάθημα INNOVENTER» Γιώργος Ησαΐας Σκοπός Ομάδες στόχου Σκοπός: «H δημιουργία επιχειρηματικότητα» επαγγελματικής κατάρτισης στην κοινωνική Απευθύνεται σε Σπουδαστές στις δευτεροβάθμιες ή επαγγελματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ: Θέμα Διαλόγου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MENTORING ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις, καλές πρακτικές που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015] Επικοινωνία, Διαπολιτισμικότητα και Διαχείριση διαφορετικότητας στον Επαγγελματικό Χώρο

[ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015] Επικοινωνία, Διαπολιτισμικότητα και Διαχείριση διαφορετικότητας στον Επαγγελματικό Χώρο Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για Εργοδότες. Δράση C1[Αρ.5] [ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015] PROJECT NEWSLETTER n.1 Αν είστε Εργοδότης ή εν δυνάμει Εργοδότης Υπήκοου Τρίτης Χώρας, τότε αυτό το έργο σας ενδιαφέρει! Επικοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ 2010 «Σχεδίαση και Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος εκμάθησης προγραμματιστικών εννοιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ» Εισηγήτριες: Φλώρου Χρυσούλα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δικτύου ΦΥΣΗ Παράγοντες επιτυχίας. Λευκωσία, 18 Μαΐου 2006 Παναγιώτα Μαραγκού, WWF Ελλάς

Χρηματοδότηση Δικτύου ΦΥΣΗ Παράγοντες επιτυχίας. Λευκωσία, 18 Μαΐου 2006 Παναγιώτα Μαραγκού, WWF Ελλάς Χρηματοδότηση Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 Παράγοντες επιτυχίας Λευκωσία, 18 Μαΐου 2006 Παναγιώτα Μαραγκού, WWF Ελλάς 1 WWF Ελλάς, 18 Μαΐου 2006 Δομή της παρουσίασης Γιατί να χρησιμοποιήσουμε παράγοντες επιτυχίας;

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Μάνατζμεντ και Ηγεσία στην Εκπαίδευση και Διασφάλιση Ποιότητας. (Εαρινό Εξάμηνο , μάθημα επιλογής Β εξαμήνου)

Μάθημα: Μάνατζμεντ και Ηγεσία στην Εκπαίδευση και Διασφάλιση Ποιότητας. (Εαρινό Εξάμηνο , μάθημα επιλογής Β εξαμήνου) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μάθημα: Μάνατζμεντ και Ηγεσία στην Εκπαίδευση και Διασφάλιση Ποιότητας Διδάσκοντες: (Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT n SE01-KA PROJECT NAME: EQAVET in PRACTICE. EQAVET in Practice. Project No: SE01-KA

PROJECT n SE01-KA PROJECT NAME: EQAVET in PRACTICE. EQAVET in Practice. Project No: SE01-KA EQAVET in Practice Project No: 2015-1-SE01-KA202-012245 Κατευθυντήριες Οδηγίες Δράσεις Διασφάλισης Ποιότητας για επίτευξη καλών μαθησιακών αποτελεσμάτων 1 Θέμα: Όραμα και Πολιτική Περιοχή ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2017 Υπεύθυνος Πράξης Σπυρίδων Δουκάκης Συντονίστρια Δράσης Μαρία Νίκα 1η Έκδοση Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα Mentoring στα εκπαιδευτήρια ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Το πρόγραμμα Mentoring στα εκπαιδευτήρια ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Το πρόγραμμα Mentoring στα εκπαιδευτήρια ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» Εισηγητές: Πίνδη Βασιλική Σπανόπουλος Διονύσης Γενική αποτίμηση του προγράμματος. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Πιστοποίησης Προσόντων και ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ

Ζητήματα Πιστοποίησης Προσόντων και ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ Δέσποινα Μαυρή Επιμορφωτική ημερίδα «Εφαρμογή Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» του Ν. 4386/2016 Ζητήματα Πιστοποίησης Προσόντων και ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 Περίγραμμα τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

WS3 / O2 Οδηγός για την εκπαίδευση SERCo

WS3 / O2 Οδηγός για την εκπαίδευση SERCo This publication has been produced with the financial support of the Equality & Citizenship Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the author and

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων»

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ - 2017 Ελίζα Πατσαλίδου KA1 VET & ADULT Τηλ: 22448892 email: epatsalidou@llp.org.cy 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή ερευνητικής πρότασης

Συγγραφή ερευνητικής πρότασης Συγγραφή ερευνητικής πρότασης 1 o o o o Η ερευνητική πρόταση είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της έρευνας. Η διατύπωσή της θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένη, περιεκτική και βασισμένη στην ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση 1. Βαθμός προσέλκυσης εκπαιδευτών στη ΔΒΜ 2. Βαθμός εμπλουτισμού του μητρώου εκπαιδευτών ΔΒΜ 3. Βαθμός εμπλουτισμού του καταλόγου επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Σχολείων Μαθηματικοί. Δρ. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης Σύμβουλος Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης

Δίκτυα Σχολείων Μαθηματικοί. Δρ. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης Σύμβουλος Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης Δίκτυα Σχολείων Μαθηματικοί Δρ. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης Σύμβουλος Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης Σκοπός Α. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και στήριξη στη σχολική μονάδα Β. Ανατροφοδότηση και Αξιολόγηση εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Παρακολούθησης της Ε.Ε. «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2018» το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου

Έκθεση Παρακολούθησης της Ε.Ε. «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2018» το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου Έκθεση Παρακολούθησης της Ε.Ε. «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2018» το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 6 Νοεμβρίου 2018 Η Έκθεση: εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΕΟ - ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΥΛΗ Επενδύοντας στη Γνώση... Εξασφαλίζετε το Μέλλον Η αποτελεσματική Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) The project Move on - Migration

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκησης Γραφείου

Πρόγραμμα Διοίκησης Γραφείου Πρόγραμμα Διοίκησης Γραφείου Αναγνωρισμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας & Διοίκησης, Αγγλίας PAGE 1 OF 6 Εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης (Institute of Leadership and Management) Ηνωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ EILEEN Η ενίσχυση της διαπολιτισμικής μάθησης στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Greek Language Version Οι Συμβουλές Δράσης EILEEN ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Αναγνωρισμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης της Αγγλίας PAGE 1 OF 5 Human Resource Management Programme Εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης (Institute

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Βελτίωση Προσωπικών Δεξιοτήτων. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανάπτυξη και Βελτίωση Προσωπικών Δεξιοτήτων. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανάπτυξη και Βελτίωση Προσωπικών Δεξιοτήτων Σκοποί του προγράμματος 1. Γνωριμία με τα 5 έγγραφα του Europass Βιογραφικό Σημείωμα Europass Γλωσσικό Διαβατήριο Europass Κινητικότητα Europass Συμπλήρωμα Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή 4 0 Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» Άξονες προτεραιότητας -02 Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ενότητα 5: Χρήστος Παρθένης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Το παράδειγμα του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ MENTEE Mentoring, Networking and Training for European Entrepreneurs Proj.no: 2014-1-PL01-KA202-003383 Πλαίσιο Δεξιοτήτων Μέντορινγκ Μάιος 2015 0 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 2. Πλαίσιο Δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT n SE01-KA PROJECT NAME: EQAVET in PRACTICE

PROJECT n SE01-KA PROJECT NAME: EQAVET in PRACTICE Έρευνα πεδίου για την Ποιότητα και τη χρήση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET) στις χώρες εταίρους του προγράμματος Q-Spirit

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κ. Ζαρίφης Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Ενότητα 6: Τύποι και Δομή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Γιώργος Κ. Ζαρίφης Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Ενότητα 6: Τύποι και Δομή Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Ζητήματα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με Στόχο την Ανάπτυξη και Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ PROJECT MANAGEMENT

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ PROJECT MANAGEMENT 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ - Τρόποι πρόληψης της αποτυχίας Η ΣΑΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1206005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Συναισθηματική - Διαπροσωπική Νοημοσύνη. E-learning. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Συναισθηματική - Διαπροσωπική Νοημοσύνη. E-learning. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική - Διαπροσωπική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Επίγνωση & ως βασικά εφόδια στον Τουρισμό.

Πολιτισμική Επίγνωση & ως βασικά εφόδια στον Τουρισμό. Πολιτισμική Επίγνωση & Κοινωνικές Δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον Τουρισμό Με μια ματιά ΤΙΤΛΟΣ Πολιτισμική Επίγνωση & Κοινωνικές Δεξιότητες Διάρκεια 32 μήνες Η Πρόκληση > > Ο τομέας του Τουρισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χρόνου Το πιο σημαντικό σε θέματα αποτελεσματικότητας είναι όχι μόνο να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά και τι επίδραση είχε στους

Διαχείριση Χρόνου Το πιο σημαντικό σε θέματα αποτελεσματικότητας είναι όχι μόνο να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά και τι επίδραση είχε στους Η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι πολύ σημαντική γιατί μας βοηθά στο να γίνουμε αποτελεσματικοί. Πράγματι από τις βασικές δραστηριότητες του management είναι ο χρόνος. Συγκεκριμένα οι βασικές συνιστώσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Βοηθά στις αποτελεσματικές τοποθετήσεις. Βοηθά στην οριοθέτηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων

Αξιολόγηση. Βοηθά στις αποτελεσματικές τοποθετήσεις. Βοηθά στην οριοθέτηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων 4 η Ενότητα HR Βοηθά στην οριοθέτηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων Βοηθά στις αποτελεσματικές τοποθετήσεις Αξιολόγηση Βοηθά να ξεπεραστούν οι αδυναμίες της προσέλκυσης και επιλογής Βοηθά στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS*

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 17 19 Ιουνίου 2014 Η ίδρυση και λειτουργία μιας επιτυχημένης Μονάδας Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική αποτίμηση του θεσμού της μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ: ευρήματα έρευνας σε εκπαιδευτικούς, μαθητευόμενους/ες και φορείς απασχόλησης

Αρχική αποτίμηση του θεσμού της μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ: ευρήματα έρευνας σε εκπαιδευτικούς, μαθητευόμενους/ες και φορείς απασχόλησης Παρουσίαση Θεματικής Επισκόπησης της Ελλάδας για τη Μαθητεία και Παρουσίαση υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας ΥΠΠΕΘ, 15/5/2018 Αρχική αποτίμηση του θεσμού της μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ: ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ N 3-07/2018

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ N 3-07/2018 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ N 3-07/2018 Σε αυτό το τεύχος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο του έργου, τα αποτελέσματα και τις μελλοντικές δράσεις Πίνακας περιεχομένων: Πρόοδος του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Διδακτική αξιοποίηση- Αποτελέσματα για το μαθητή

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Διδακτική αξιοποίηση- Αποτελέσματα για το μαθητή Το λογισμικό της εννοιολογικής χαρτογράυησης Inspiration Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Joseph D. Novak, στο πανεπιστήμιο του Cornell. Βασίστηκε στις θεωρίες του

Διαβάστε περισσότερα

CS.Tour. Πολιτισμική Επίγνωση και Κοινωνικές δεξιότητες. Σε αυτό το τεύχος: Βιωσιμότητα του προγράμματος CS Tour. Πρόγραμμα CS.

CS.Tour. Πολιτισμική Επίγνωση και Κοινωνικές δεξιότητες. Σε αυτό το τεύχος: Βιωσιμότητα του προγράμματος CS Tour. Πρόγραμμα CS. CS.Tour Nο: 5 Απρίλιος 2018 Πολιτισμική Επίγνωση και Κοινωνικές δεξιότητες Βιωσιμότητα του προγράμματος CS Tour Σε αυτό το τεύχος: Πρόγραμμα CS.Tour: Βιωσιμότητα Παραδοτέο 4 : Εκπαιδευτικό Υλικό Πολλαπλασιαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ενότητα 1η: Παρουσίαση Μαθήματος Δημήτριος Δρόσος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο Πρόγραμμα Κατάρτισης Επιχειρηματικότητας (GET-UP) O3- Ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος

Πράσινο Πρόγραμμα Κατάρτισης Επιχειρηματικότητας (GET-UP) O3- Ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος Πράσινο Πρόγραμμα Κατάρτισης Επιχειρηματικότητας (GET-UP) O3- Ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος Μονάδα / Ενότητα: Τύπος εγγράφου: Αύξηση της αναγνωρισιμότητας μιας πράσινης επιχείρησης Σχέδιο προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

A Strategic Initiative to Strengthen the Supply of Apprenticeships in European Textile and Clothing Sector

A Strategic Initiative to Strengthen the Supply of Apprenticeships in European Textile and Clothing Sector Τι είναι το έργο TEXAPP Το έργο TEXAPP ασχολείται με το ζήτημα του θεσμού της μαθητείας και της εφαρμογής του στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, όπου κυριαρχούν οι μικρές, μεσαίες και

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ...

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ... Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ... 14 1. ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ 17 1.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Αναγνωρισμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης της Αγγλίας PAGE 1 OF 6 Human Resource Management Programme Εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης (Institute

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα στην Διοίκηση Γραφείου

Πρόγραμμα στην Διοίκηση Γραφείου Πρόγραμμα στην Διοίκηση Γραφείου Αναγνωρισμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας & Διοίκησης, Αγγλίας PAGE 1 OF 6 Εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης (Institute of Leadership and Management) Ηνωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκησης Γραφείου

Πρόγραμμα Διοίκησης Γραφείου Πρόγραμμα Διοίκησης Γραφείου Αναγνωρισμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας & Διοίκησης, Αγγλίας PAGE 1 OF 6 Εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης (Institute of Leadership and Management) Ηνωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των Ικανοτή των

Περιγραφή των Ικανοτή των Περιγραφή των Ικανοτή των * Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Αναγνωρισμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης της Αγγλίας PAGE 1 OF 5 Human Resource Management Programme Εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης (Institute

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝ 2: Εσωτερική Εκπαίδευση

ΠΡΟΙΟΝ 2: Εσωτερική Εκπαίδευση Career Management Skills - A New 'Literacy' for Sustainable Employment Project Ref. No. 2016-1-UK01- KA204-024334 ΠΡΟΙΟΝ 2: Εσωτερική Εκπαίδευση Το πρόγραµµα έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Πώς να διδάξεις ηλικιωμένους για να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία

Ενότητα 1: Πώς να διδάξεις ηλικιωμένους για να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία Ενότητα 1: Πώς να διδάξεις ηλικιωμένους για να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία Μαθησιακά Αποτελέσματα Ο εκπαιδευτής θα πρέπει: Να είναι ικανός να αναγνωρίζει τί βοηθά στη διατήρηση της μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Εργασίας 1. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Σπουδών του Job Broker

Βιβλίο Εργασίας 1. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Σπουδών του Job Broker Πρόγραμμα Σπουδών Βιβλίο Εργασίας 1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Σπουδών του Job Broker Πρόγραμμα Σπουδών Περιεχόμενα 1. Καλώς ήρθατε στο Πρόγραμμα Σπουδών του Job Broker!... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα