ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ. Ένα Διαγνωστικό Εργαλείο για τις Κεντρικού Τύπου Βλάβες. Δρ Σπυρίδων Δευτεραίος Νευρολόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ. Ένα Διαγνωστικό Εργαλείο για τις Κεντρικού Τύπου Βλάβες. Δρ Σπυρίδων Δευτεραίος Νευρολόγος"

Transcript

1 ΔΙΑΚΡΑΝΙΑΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ Ένα Διαγνωστικό Εργαλείο για τις Κεντρικού Τύπου Βλάβες Δρ Σπυρίδων Δευτεραίος Νευρολόγος

2 Βασικές Αρχές Έλεγχος της πυραµιδικής οδού µε το Διακρανιακό Μαγνητικό Ερεθισµό: ερεθίζουµε τον κινητικό φλοιό και µελετάµε τις ιδιότητες των Μυϊκών Προκλητών Δυναµικών που καταγράφουµε από ετερόπλευρους Μυς

3 Βασικές Αρχές Νόµος του Faraday Όταν από ένα πηνίο διέρχεται µαγνητική ροή Φ που µεταβάλλεται µε το χρόνο, στους ακροδέκτες του αναπτύσσεται ηλεκτρεγερτική δύναµη (ΗΕΔ) από επαγωγή που είναι ανάλογη του ρυθµού µεταβολής της ροής: Ε = -ΔΦολ/Δt

4 Βασικές Αρχές Σειρά γεγονότων µετά από έναν Μαγνητικό Παλµό: ( 8000A Ένα ταχέως µεταβαλλόµενο ηλεκτρικό ρεύµα περνάει µέτα από το πηνίο (περίπου Δηµιουργεί ένα ταχέως µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο της τάξεως των 2.5T Επάγει ηλεκτρικό ρεύµα στον εγκεφαλικό ιστό

5 Μυικά Προκλητά Δυναµικά ( MEPs (Muscle Evoked Potentials - Δικέφαλος Βραχιόνιος Απαγωγός του µικρού δακτύλου

6 Χρόνος Κεντρικής Αγωγής Χρόνος Κεντρικής Αγωγής (CCT) = (Λανθάνων χρόνος Μυϊκού προκλητού δυναµικού κατά τον ερεθισµό του φλοιού) (Λανθάνων χρόνος Μυϊκού προκλητού δυναµικού κατά τον ερεθισµό ( ριζών των αυχενικών Η Χρόνος Κεντρικής Αγωγής (CCT) = (Λανθάνων χρόνος Μυϊκού προκλητού δυναµικού κατά τον ερεθισµό του φλοιού) (Λανθάνων χρόνος F κύµατος + Λανθάνων χρόνος CMAP - 1) / 2

7 Χρόνος Κεντρικής Αγωγής Χρόνος Περιφερικής Αγωγής = (Λανθάνων χρόνος F κύµατος + Λανθάνων χρόνος CMAP - 1) / 2 π.χ. για το ωλένιο νεύρο = (28ms + 3 ms - 1)/2=15ms Χρόνος Κεντρικής Αγωγής (CCT) = (Λανθάνων χρόνος Μυϊκού προκλητού δυναµικού κατά τον ερεθισµό του φλοιού) ( Αγωγής (Χρόνος Περιφερικής π.χ. για το ωλένιο νεύρο = 24ms 15ms = 9ms

8 Χρόνος Κεντρικής Αγωγής Χρόνος Κεντρικής Αγωγής (CCT) = (Λανθάνων χρόνος Μυϊκού προκλητού δυναµικού κατά τον ερεθισµό του φλοιού) (Λανθάνων χρόνος Μυϊκού προκλητού δυναµικού κατά τον ερεθισµό των αυχενικών ( ριζών π.χ. για το ωλένιο νεύρο CCT = 24ms 14ms = 10ms Χρόνος αγωγής ριζών = (Χρόνος Κεντρικής Αγωγής από τον ερεθισµό των αυχενικών ριζών) ( F-Κύµα (Χρόνος Κεντρικής Αγωγής από το π.χ. χρόνος αγωγής A8/Θ1 = 10ms 9ms = 1ms

9 Φυσιολογικές τιµές Χρόνου Κεντρικής Αγωγής

10 Τεκµηριωµένες Ενδείξεις του Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισµού Μυελοπάθεια Πλαγία Μυατροφική Σκλήρυνση Πολλαπλή Σκλήρυνση

11 Υπό Διερεύνηση Ενδείξεις του Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισµού Παρεγκεφαλιδικές Νόσοι Άνοια Βλάβες του Προσωπικού Νεύρου Εξωπυραµιδικές Διαταραχές Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια Επιληψία Ηµικρανία Χρόνιος Πόνος

12 Αυχενική Μυελοπάθεια Δελτοειδής: Α 5 Τραπεζοειδής: Παραπληρωµατικό Δικέφαλος βραχιόνιος: Α 5 Α 6 Κοινός εκτείνων τους δακτύλους: Α 7 Μυς κάτω άκρων ( EDB (πρόσθιος, Απαγωγός του µικρού δακτύλου: Α 8 -Θ 1

13 Εισαγωγικά Στοιχεία Προσδιορισµός του επιπέδου βλάβης του αυχενικού νωτιαίου µυελού Το επίπεδο βλάβης προσδιορίζεται κατά ένα µυελοτόµιο υψηλότερα αυτού όπου εντόπίζεται παράταση του χρόνου κεντρικής αγωγής Παράταση του χρόνου κεντρικής αγωγής µόνο στα κάτω άκρα δεν επιτρέπει απαραιτήτως τον προσδιορισµό του επιπέδου βλάβης

14 Χρόνος Κεντρικής Αγωγής στην Αυχενική Μυελοπάθεια Μυϊκά προκλητά δυναµικά από τον δικέφαλο βραχιόνιο σε ασθενή µε βλάβη Α 5. Ο Χρόνος Κεντρικής Αγωγής είναι φυσιολογικός - 5msec Μυϊκά προκλητά δυναµικά από τον απαγωγό του µικρού δακτύλου στον ίδιο ασθενή. Ο Χρόνος Κεντρικής Αγωγής είναι παρατεταµένος -16msec

15 Σύγκριση TMS MRI στην Αυχενική Μυελοπάθεια Μελετήσαµε 44 ασθενείς µε αυχενική µυελοπάθεια και 50 υγιείς Η σύγκριση των αποτελεσµάτων του TMS και της MRI κατέστη δυνατή σε 36 περιπτώσεις ( 69,5% ) Συµφωνία σηµειώθηκε στις 25 από αυτές Σε 11 από τους 36 ασθενείς υπήρξε διαφωνία µεταξύ των αποτελεσµάτων του TMS και της MRI. Σε 6 επιπλέον περιπτώσεις η MRI κατέδειξε τον ίδιο βαθµό στένωσης σε πολλαπλά επίπεδα, οπότε η απευθείας σύγκριση των δύο µεθόδων δεν ήταν δυνατή Στις περιπτώσεις αυτές (συνολικά 17) αξιοποιήθηκε η µετεγχειρητική κλινική εικόνα προκειµένου να διαπιστωθεί το πραγµατικό επίπεδο της βλάβης Στο 80% των περιπτώσεων αυτών το σωστό επίπεδο κατέδειξε ο TMS, ενώ στο 20% η MRI

16 MRI επίπεδα βλάβη και αποτελέσµατα TMS

17 Ασθενείς µε ασυµφωνία MRI-TMS

18 Χρησιµότητα του TMS στην Αυχενική Μυελοπάθεια Ο προσδιορισµός του επιπέδου βλάβης του αυχενικού νωτιαίου µυελού µε TMS στηρίζεται σε λειτουργικά δεδοµένα, παρέχοντας έτσι πληροφορίες συµπηρωµατικές προς την MRI ΑΜΣΣ Μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιµος σε ασθενείς µε πολλαπλά επίπεδα συµπίεσης ένα σενάριο που απαντάται συχνά Ο TMS αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για τον προεγχειρητικό έλεγχο και τη µετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών µε αυχενική σπονδύλωση

19 Τι δεν είναι µυελοπάθεια: Σωµατοποίηση Γυναίκα 44 ετών µε αιφνίδια παραπληγία από διµήνου Χωρίς κλινικά σηµεία πυραµιδικής βλάβης MRI, ΗΜΓ, ΟΝΠ αρνητικά Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισµός: Φυσιολογικοί χρόνοι κεντρικής αγωγής στα άνω και κάτω άκρα, που αποµακρύνουν την πιθανότητα πυραµιδικής βλάβης Κατά τον µαγνητικό ερεθισµό τα κάτω άκρα κινήθηκαν και βασιστήκαµε σε αυτό για να διαβεβαιώσουµε την ασθενή ότι η κατάστασή της δεν είναι σοβαρή Από την επόµενη µέρα σηµαντική βελτίωση της βάδισης

20 Τι δεν είναι µυελοπάθεια: Σωµατοποίηση Μετά από δύο εβδοµάδες σηµαντική βελτίωση

21 Τι δεν είναι µυελοπάθεια: Σωµατοποίηση Γυναίκα 50 ετών µε άτυπη υπερτονία στα κάτω άκρα από 3ετίας και αναφερόµενους έντονους πόνους που την έχουν περιορίσει στο σπίτι, αλλά χωρίς ειδικά χαρακτηριστικά Χωρίς κλινικά σηµεία πυραµιδικής ή περιφερικής, βλάβης MRI εγκεφάλου, ΑΜΣΣ, ΘΜΣΣ, ΟΜΣΣ φυσιολογικές ΗΜΓ, αισθητικές/κινητικές ταχύτητες αγωγής φυσιολογικές Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισµός: φυσιολογικοί χρόνοι κεντρικής αγωγής Επιµονή στο ιστορικό: παράδοξες ανεπιθύµητες ενέργειες σε > 15 φάρµακα µε διαφορετικούς µηχανισµούς δράσης (ΜΣΑΦ, τρικυκλικά, SSRIs, ( Αντιεπιληπτικά Με τη βεβαιώτητα της µη οργανικής νόσους -> ψυχοθεραπευτική προσέγγιση -> θεραπεία

22 Τι δεν είναι µυελοπάθεια: Υπόκριση Γυναίκα 35 ετών Επί 4 έτη επεισόδια πληγίας δεξιού άνω άκρου και πτώσης γωνίας στόµατος δεξιά Πολλαπλές MRI, ΟΝΠ, ΗΜΓ αρνητικές Ποσήλθε στα επέιγοντα του νοσοκοµείου µας πολλές φορές εντός ενός έτους Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισµός: Φυσιολογικοί Χρόνοι Κεντρικής Αγωγής Το παράλυτο χέρι κινήθηκε κατά τον ερεθισµό του φλοιού Η ασθενής εξεπλάγη και προσπάθησε να δικαιολογήσει το εύρηµα Τη διαβεβαιώσαµε ότι η νόσος δεν είναι σοβαρή Η ίδια είπε ακριβώς το αντίθετο σε συγγενείς της Δεν εµφανίσθηκε ξανά στο νοσοκοµείο µας

23 Τι δεν είναι µυελοπάθεια: ν. Parkinson Ασθενής µε αναφερόµενη αδυναµία αριστερού άνω-κάτω άκρου, από έτους MRI ΑΜΣΣ: κήλες µεσοσπονδυλίων δίσκων Α4-5/Α5-6, πίεση του µηνιγγικού σάκκου, πιθανή πίεση του νωτιαίου µυελού Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισµός: φυσιολογικοί χρόνοι κεντρικής αγωγής στα άνω και κάτω άκρα ΗΜΓ: χωρίς στοιχεία απονεύρωσης Επιµονή στο ΗΜΓ

24 Τι δεν είναι µυελοπάθεια: ν. Parkinson

25 Τι δεν είναι µυελοπάθεια: ν. Parkinson Επιµονή στο ιστορικό: επρόκειτο περί δυσχρησίας και όχι αδυναµίας του αριστερού άνω άκρου Επιµονή στην κλινική εξέταση: σηµείο οδοντωτού τροχού αριστερά Ανταπόκριση στην L-Dopa

26 Χρησιµότητα του TMS στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Συχνότητα διαταραχής του χρόνου κεντρικής αγωγής σε ασθενείς µε βεβαία MS = 56-93% Εντοπισµός υποκλινικών εστίων που προσβάλουν τις πυραµιδικές οδούς. Επαναταξινόµηση όλων των ασθενών µε βάση: TMS: 20% VEPs: 29% MRI: 60% Επαναταξινόµηση ασθενών που δεν άλλαξαν κατηγορία λόγω της MRI: TMS+VEPs: 32%

27 Χρησιµότητα του TMS στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Άνδρας 25 ετών µε βεβαία MS, επί τη βάσει της κλινικής εικόνας, της MRI εγκεφάλου, MRI ΑΜΣΣ και VEPs MRI ΑΜΣΣ: Εστίες µυελοπάθειας Α3-4 και Α5-6 Το διάστηµα Α3-4 είναι ελεύθερο, ενώ στο Α5-6 απεικονίζεται κήλη µεσοσπονδυλίου δίσκου που ασκεί πιεστικά φαινόµενα επί του νωτιαίου µυελού Η εστία Α5-6 οφείλεται στην MS ή σε πίεση από την κήλη; Δεν µπορεί να απαντηθεί µε βεβαιότητα από καµµία απεικονιστική ή νευροφυσιολοφική µέθοδο Πρέπει να χειρουργηθεί η κήλη; Όχι, γιατί οι χρόνοι κεντρικής αγωγής ήταν φυσιολογικοί Το εύρηµα υποστηρίζει την άποψη ότι η εστία µυελοπάθειας οφείλεται στην MS, διότι εάν οφείλετο στην κήλη θα περιµέναµε να έχει επηρεάσει την αγωγιµότητα των πυραµιδικών οδών

28 Χρησιµότητα του TMS στην Πλαγία Μυατροφική Σκλήρυνση Αποκλεισµός Αυχενικής Μυελοπάθειας

29 Χρησιµότητα του TMS στην Πλαγία Μυατροφική Σκλήρυνση Απαγωγός του µικρού δακτύλου

30 Χρησιµότητα του TMS στην Πλαγία Μυατροφική Σκλήρυνση Δικέφαλος Βραχιόνιος

31 Χρησιµότητα του TMS στην Πλαγία Μυατροφική Σκλήρυνση Τραπεζοειδής

32 Χρησιµότητα του TMS στην Πλαγία Μυατροφική Σκλήρυνση Ανερέθιστη Περίοδος

33 Χρησιµότητα του TMS στην Πλαγία Μυατροφική Σκλήρυνση Αυξηµένος ουδός ερεθισµού σε προχωρηµένη νόσο: Οφείλεται στη βλάβη των πυραµιδικών κυττάρων Μειωµένος ουδός ερεθισµού σε αρχικά στάδια: Αρχική υπερδιεγερσιµότητα του φλοιού, ενδεχοµένως λόγω αυξηµένου γλουταµικού -> excitotoxicity

34 Ερευνητικές Εφαρµογές του TMS: Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια Η καταγραφή µυϊκών προκλητών δυναµικών από το παρετικό άκρο στην πρώτη εβδοµάδα, αποτελεί δείκτη καλής πρόγνωσης Απουσία δυναµικών από το παρετικό άκρο και αυξηµένα δυναµικά από το αντίθετο, αποτελούν δείκτη κακής πρόγνωσης Λειτουργική χαρτογράφηση του φλοιού, καταδεικνύει την αναδιοργάνωσή του µετά από ΑΕΕ. Η επέκταση του κινητικού χάρτη αποτελεί δείκτη καλής πρόγνωσης

35 Ερευνητικές Εφαρµογές του TMS: Επιληψία Μειωµένος ουδός ερεθισµού σε Ιδιοπαθή Γενικευµένη Επιληψία χωρίς θεραπεία Αυξηµένος ουδός µετά τη θεραπεία Διαφορετικός ουδός αριστερά-δεξιά, σε εστιακές κρίσεις

36 Ερευνητικές Εφαρµογές του TMS: Ηµικρανία Μειωµένος ουδός φωσφενίων σε ηµικρανία µε αύρα

37 Θεραπευτικές Εφαρµογές repetitive Transcranial Magnetic Stimulation ( rtms )

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Εκτίμηση Λήψη Ιστορικού Εξέταση των Ψυχοδιανοητικών Λειτουργιών Εξέταση του Λόγου Εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών Οι λειτουργίες των Εγκεφαλικών Συζυγιών Ι-ΧΙΙ Λειτουργική εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σπουδάστρια: Πρόκλου Αθανασία Υπεύθυνος καθηγητής: Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( A.M. : 3816 ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (A.M.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (Παραμορφωτική οστεΐτις) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Εκδόσεις «ΡΟΤΟΝΤΑ» Χαβαλές Α. - Χατζησυμεών Κ. Ο.Ε. Καμβουνίων 5, 546 21 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 285.785, Fax: 2310 280.287

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠIΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΣΧΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Π.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Α.Μ. 11243 Β.ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 5 Τελειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο µυοπεριτονιακού πόνου

Σύνδροµο µυοπεριτονιακού πόνου Αρθρο ανασκόπησης Αθήνα 25/10/2000 Σύνδροµο µυοπεριτονιακού πόνου Καράβης Μιλτιάδης, Τζάνος Γεώργιος, Μπάκας Ελευθέριος Abstract Pain related to the skin has been studied extensively, but pain related

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟ-ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ...

ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟ-ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ... 35 ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟ-ΙΣΧΙΑΛΓΙΑΣ... Δημ. Ι. Γουλές Ρευματολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης Παν. Αθηνών Για την καλύτερη κατανόηση της εισηγήσεως μας κρίθηκε σκόπιμο το κείμενο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού 2 Εισαγωγή Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Η Π.Μ. είναι 46 χρονών, οικοκυρά, από την Λευκωσία, παντρεμένη με φθαρτέμπορα και μια κόρη 19 χρονών. Παρ όλο που ο άντρας της διαφωνεί με αχρείαστες και ακριβές ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Εισηγήτρια :ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ Φοιτήτριες: ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΕΡΠΕΛΗ ΑθΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (follow up) των ασθενών με καρκίνο

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (follow up) των ασθενών με καρκίνο ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (follow up) των ασθενών με καρκίνο Μετά την διάγνωση ενός νεοπλάσματος και την εφαρμογή της ενδεικνυόμενης θεραπευτικής αγωγής, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην τακτική παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ O01 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV Ζουρλαδάνη Α., Παππάς Ε., Τσαλογλίδου Α., Τριανταφύλλου Χ., Ματζιάρη Χ. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ θεωρητικη προσεγγιση των αναλγητικων µηχανισµων δρασεως του βελονισµου & του ηλεκτροβελονισµου

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ θεωρητικη προσεγγιση των αναλγητικων µηχανισµων δρασεως του βελονισµου & του ηλεκτροβελονισµου ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ θεωρητικη προσεγγιση των αναλγητικων µηχανισµων δρασεως του βελονισµου & του ηλεκτροβελονισµου Αθήνα, Οκτώβριος 1999 ιευθυντής Ιατρός: Μιλτιάδης Γ. Καράβης, M.D. Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

«Ντελίριο»: Ένα µείζον ιατρικό θέµα στο Γενικό Νοσοκοµείο - Ζητήµατα διάγνωσης και διαχείρισής του

«Ντελίριο»: Ένα µείζον ιατρικό θέµα στο Γενικό Νοσοκοµείο - Ζητήµατα διάγνωσης και διαχείρισής του «Ντελίριο»: Ένα µείζον ιατρικό θέµα στο Γενικό Νοσοκοµείο - Ζητήµατα διάγνωσης και διαχείρισής του ΜΕΡΟΣ Β ρ Σπυρίδων Αντωνάτος, Γεράσιµος Μαρούλης, Βασίλειος Κάκαβος ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Νοσοκοµείο «ΕΡΥΘΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ / ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (2002)

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ / ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (2002) Δρ. Νίκος Παπαλουκάς Ορθοπαιδικός χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ / ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (2002) Ορισμός Οσφυαλγία είναι ο πόνος στην οσφυϊκή χώρα, ή καλύτερα στην οσφυοιερή χώρα ανεξαρτήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπολογιστικός προεγχειρητικός σχεδιασμός του μυοσκελετικού

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα, 28 30 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο Porto Rio 16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ thkapla. [Pick the date] [Type text] Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 Αίθουσα Ακρόπολη Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Σεµινάριο Εξειδίκευσης: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Υπογυίου ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ. Έκδοση Α.ROMERO. Εισαγωγή ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Εξ Υπογυίου ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ. Έκδοση Α.ROMERO. Εισαγωγή ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ Εξ Υπογυίου ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ Η ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ ΚΕΛΙΑ ΟΙ Α ΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Έκδοση Α.ROMERO Εισαγωγή Κατά την εξάχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ. 2770

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές αναπνευστικού συστήµατος

Επιπλοκές αναπνευστικού συστήµατος ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 43 Πίνακας: Young J.S. (1979). Συσχέτιση τραύµατος και επιπλοκών ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ (%) Ουρολοίµωξη 54 Αναπνευστικές επιπλοκές (Πνευµονία, Ατελεκτασία, Αναπνευστική ανεπάρκεια, Υπεζωκοτική διαπίδυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Εγχειρίδιο οδηγιών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Εγχειρίδιο οδηγιών ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εγχειρίδιο οδηγιών Για τα εξής προβλήματα: ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΠΛΗΞΙΑ, ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ, ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ, ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΥΟΥ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΝΟΣΟΙ, ΑΫΠΝΙΑ, ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ,

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΠΟΝΟΥ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΠΟΝΟΥ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΠΟΝΟΥ 1) Συνώνυµα Συνδρόµου Ινοµυαλγίας Η ινοµυαλγία ανήκει στην οµάδα του «συνδρόµου του γενικευµένου ιδιοπαθούς µυοσκελετικού πόνου». Η ινοµυαλγία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα