Διδαγμένο Κείμενο Πρωταγόρας, Ενότητα 2 η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδαγμένο Κείμενο Πρωταγόρας, Ενότητα 2 η"

Transcript

1 Διδαγμένο Κείμενο Πρωταγόρας, Ενότητα 2 η Ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν. ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται. ἐπειδὴ δ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς ἔμελλον, προσέταξαν Προμηθεῖ καὶ Ἐπιμηθεῖ κοσμῆσαί τε καὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα δὲ παραιτεῖται Ἐπιμηθεὺς αὐτὸς νεῖμαι, «Νείμαντος δέ μου», ἔφη, «ἐπίσκεψαι» καὶ οὕτω πείσας νέμει. νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν ἄνευ τάχους προσῆπτεν, τοὺς δ ἀσθενεστέρους τάχει ἐκόσμει τοὺς δὲ ὥπλιζε, τοῖς δ ἄοπλον διδοὺς φύσιν ἄλλην τιν αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς σωτηρίαν. ἃ μὲν γὰρ αὐτῶν σμικρότητι ἤμπισχεν, πτηνὸν φυγὴν ἢ κατάγειον οἴκησιν ἔνεμεν ἃ δὲ ηὖξε μεγέθει, τῷδε αὐτῷ αὐτὰ ἔσῳζεν καὶ τἆλλα οὕτως ἐπανισῶν ἔνεμεν. ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχων μή τι γένος ἀϊστωθείη ἐπειδὴ δὲ αὐτοῖς ἀλληλοφθοριῶν διαφυγὰς ἐπήρκεσε, πρὸς τὰς ἐκ Διὸς ὥρας εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο ἀμφιεννὺς αὐτὰ πυκναῖς τε θριξὶν καὶ στερεοῖς δέρμασιν, ἱκανοῖς μὲν ἀμῦναι χειμῶνα, δυνατοῖς δὲ καὶ καύματα, καὶ εἰς εὐνὰς ἰοῦσιν ὅπως ὑπάρχοι τὰ αὐτὰ ταῦτα στρωμνὴ οἰκεία τε καὶ αὐτοφυὴς ἑκάστῳ καὶ ὑποδῶν τὰ μὲν ὁπλαῖς, τὰ δὲ θριξὶν καὶ δέρμασιν στερεοῖς καὶ ἀναίμοις. τοὐντεῦθεν τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζεν, τοῖς μὲν ἐκ γῆς βοτάνην, ἄλλοις δὲ δένδρων καρπούς, τοῖς δὲ ῥίζας ἔστι δ οἷς ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζῴων ἄλλων βοράν καὶ τοῖς μὲν ὀλιγογονίαν προσῆψε, τοῖς δ ἀναλισκομένοις ὑπὸ τούτων πολυγονίαν, σωτηρίαν τῷ γένει πορίζων. Ασκήσεις Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «νέμων δὲ αὐτοφυὴς ἑκάστῳ». Β1. Με ποιες ιδιότητες εξόπλισε ο Επιμηθέας τα θνητά γένη και ποιο νόμο έλαβε υπόψη του; Β2. Λαμβάνοντας υπόψη τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του Πρωταγόρα, τι συμβολίζει η αναφορά στον Προμηθέα, τον Επιμηθέα και τους θεούς και πώς αυτό δικαιολογείται;

2 Β3. Ποια υφολογικά και γλωσσικά στοιχεία του κειμένου επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μύθο; (Μονάδες10) Β4. Ποια είναι η εισαγωγή στο διάλογο «Πρωταγόρας» και τι πετυχαίνει ο Πλάτωνας με αυτή; Β5. Για καθεμιά από τις ακόλουθες λέξεις να γράψετε μια ομόρριζη λέξη στη νέα ελληνική (απλή ή σύνθετη) με την κατάληξη που σας δίνεται: εἱμαρμένος : -α ἄγειν : -ή ηὖξε : -ση θριξὶν : -μα ὑποδῶν : -ός

3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Ενώ λοιπόν έκανε τη μοιρασιά σε άλλα έδινε δύναμη χωρίς όμως ταχύτητα ενώ τα πιο αδύναμα τα εφοδίαζε με ταχύτητα και σε άλλα έδινε όπλα, ενώ για άλλα, επειδή τα έδινε οργανισμό χωρίς όπλα επινοούσε κάποια άλλη ικανότητα για τη σωτηρία τους. Όσα δηλαδή από αυτά τα κάλυπτε με μικροκαμωμένο σώμα, (σ αυτά) μοίραζε φτερά για να φεύγουν ή υπόγεια κατοικία. και όσα μεγάλωνε κατά το μέγεθος, με αυτό το ίδιο εξασφάλιζε τη σωτηρία τους. και τις άλλες ικανότητες τις μοίραζε κάνοντάς τα ισοδύναμα μ αυτόν τον τρόπο. Και επινοούσε αυτά προσέχοντας μήπως κάποιο γένος εξαφανιστεί. και αφού εφοδίασε αυτά σε ικανοποιητικό βαθμό για να αποφύγουν την αλληλοεξόντωση, επινοούσε (διάφορα μέσα) για την προσαρμοστικότητά τους στις μεταβολές του καιρού που προκαλούνται απ τον Δία ντύνοντας αυτά και με πυκνά τριχώματα και με γερά δέρματα ικανά να αντιμετωπίσουν την κακοκαιρία, αλλά κατάλληλα και για τις ζέστες, και ακόμη όταν πηγαίνουν στις φωλιές τους να χρησιμεύουν αυτά τα ίδια σαν στρώμα και σκέπασμα δικό τους και δοσμένο από τη φύση στο καθένα. Β1. Ο Επιμηθέας αναλαμβάνοντας την ευθύνη να εφοδιάσει τα θνητά γένη με όλες ε- κείνες τις ιδιότητες που θα εξασφάλιζαν την επιβίωσή τους επέδειξε μεγάλη επιμέλεια στο έργο αυτό. Αρχικά εξόπλισε τα ζώα με φυσικά όπλα για να προλάβει την αλληλοεξόντωση, με μέσα προφύλαξης από τις μεταβολές του καιρού, με ποικιλία διατροφής και με ολιγογονία ή πολυγονία, ώστε να εξασφαλίζεται η διαιώνιση. Ειδικότερα, στην κατανομή των επιμέρους ιδιοτήτων έλαβε υπόψη του την αρχή της αναπλήρωσης, δηλαδή την αρχή σύμφωνα με την οποία κάθε αδυναμία πρέπει να αναπληρώνεται/διορθώνεται με μία ικανότητα. Γι αυτό το λόγο τα ζώα που δεν μπορούσαν να αναπτύξουν μεγάλη ταχύτητα, τα έκανε είτε να είναι πολύ δυνατά είτε να έχουν φυσικά όπλα για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους και να εξασφαλίζουν τη σωτηρία τους. Τα μικρόσωμα ζώα φρόντισε να τα εφοδιάσει με υπόγεια κατοικία ή με φτερά, ώστε να μπορούν εύκολα να διαφεύγουν από τους κινδύνους, ενώ τα μεγαλόσωμα ζώα εξασφάλιζαν τη σωτηρία τους με το μέγεθός τους. Κατ αυτό τον τρόπο απέτρεψε την αλληλοεξόντωση των ζωντανών οργανισμών. Επιπλέον, εφοδίασε άλλα ζώα με πυκνό τρίχωμα, άλλα με σκληρό δέρμα και άλλα με οπλές, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις καιρικές μεταβολές και ταυτόχρονα να χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα ως στρώμα και σκέπασμα, ένδυση και υπόδηση. Ακόμα, προνόησε ώστε κάθε είδος να έχει διαφορετική τροφή, ενώ κάποια ζώα θα γίνονταν τροφή για άλλα μεγαλύτερα ζώα. Για να αποφύγει το ενδεχόμενο της εξαφάνισης των ζώων που γίνονταν βορά για τα άλλα ζώα εφοδίασε τα πρώτα με πολυγονία, ώστε διαρκώς να ανανεώνεται ο πληθυσμός τους και τα σαρκοβόρα ζώα με ολιγογονία, ώστε να μην απειλούν την επιβίωση των άλλων ειδών.

4 Αξιοσημείωτες είναι οι λεκτικές επιλογές του Πρωταγόρα που παρουσιάζουν τη μεγάλη φροντίδα και πρόνοια του Επιμηθέα για να φέρει εις πέρας το έργο που είχε αναλάβει. Έτσι, οι ρηματικοί τύποι ἐμηχανᾶτο, ἐπανισῶν, εὐλάβειαν ἔχων, ἐπήρκεσε, (σωτηρίαν) πορίζων επιβεβαιώνουν την αγωνία του Επιμηθέα να ολοκληρώσει επιτυχώς την αποστολή του και να εξασφαλίσει την επιβίωση των θνητών όντων άνω στη γη, όπως είχαν προστάξει οι θεοί. Β2. Ο Πρωταγόρας μέσα από τα έργα του έχει αποδείξει ότι είναι αγνωστικιστής, δηλαδή, αν και αποδεχόταν την ύπαρξη μιας ανώτερης δύναμης που ρυθμίζει τον κόσμο καθώς και την ανάγκη των ανθρώπων για θρησκευτική πίστη, απέφευγε να δώσει κάποια μορφή στους θεούς. Αυτή του η πεποίθηση μοιάζει να αναιρείται με την αναφορά του στους θεούς που ανέλαβαν τη δημιουργία των θνητών όντων(τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον) και στη συνέχεια όρισαν τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα υπεύθυνους για τον εφοδιασμό και την επιβίωσή τους στη γη (ἐπειδὴ δ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς ἔμελλον, προσέταξαν Προμηθεῖ καὶ Ἐπιμηθεῖ κοσμῆσαί τε καὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει.). Φαίνεται δηλαδή σε αυτό το σημείο του μύθου να αποδέχεται ο σοφιστής τόσο την ύπαρξη των θεών όσο και την καθοριστική ανάμειξή τους στη δημιουργία του κόσμου και των θνητών όντων. Ωστόσο, η πιθανότερη εκδοχή που δικαιολογεί την αναφορά αυτή είναι ότι οι θεοί και η δύναμη που φέρουν λειτουργούν αλληγορικά. Συμβολίζει, λοιπόν, ο Δίας τη φυσική νομοτέλεια που διέπει τον κόσμο, και οι άλλοι θεοί (και οι Τιτάνες, Προμηθέας και Επιμηθέας) συμβολίζουν τα όργανα που εξασφαλίζουν την τήρηση αυτής της νομοτέλειας με την εξισορρόπηση των αναγκών και των ικανοτήτων των θνητών όντων. Εξάλλου, η αλληγορία και οι συμβολισμοί αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μύθου, στοιχεία που διανθίζουν το περιεχόμενό του και συμβάλλουν στην παραστατικότητά του. Ο Πρωταγόρας, δηλαδή, μένοντας πιστός στην παράδοση χρησιμοποιεί τα συστατικά στοιχεία του μύθου (θεϊκή παρέμβαση) στην αφήγηση της δικής του Κοσμογονίας. Είναι η εξέλιξη του θνητού γένους και των κοινωνιών το γεγονός στο ποίο θέλει να δώσει έμφαση ο Πρωταγόρας και όχι η ύπαρξη ή μη των θεών. Επομένως, η μνεία του Πρωταγόρα στους θεούς δεν απορρίπτει τον αγνωστικισμό του σοφιστή, αλλά συνδράμει στη πειστικότητα του μύθου του. Άλλωστε, είναι χαρακτηριστική η υπόνοια του Πρωταγόρα ότι και οι θεοί είχαν δημιουργηθεί σε προγενέστερο στάδιο (ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν/ ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως) και δεν ήταν αιώνιοι. Β3. Ο Πρωταγόρας ήδη από την πρώτη ενότητα δήλωσε στο Σωκράτη ότι θα αποδείξει το διδακτό της πολιτικής αρετής χρησιμοποιώντας ένα μύθο, μία μέθοδο δηλαδή προσφιλή στους σοφιστές αλλά και αποδεκτή από το Σωκράτη. Ο μύθος, λοιπόν, τον

5 οποίο επιλέγει ο Πρωταγόρας να διηγηθεί αφορά την Κοσμογονία και μάλιστα έχει αρκετές πρωτοτυπίες ως προς το περιεχόμενο σε σχέση με άλλους γνωστούς από την παράδοση αντίστοιχους μύθους, κυρίως Θεογονίας (Πιστεύεται μάλιστα ότι ο μύθος αυτός αποτελεί προσωπικό δημιούργημα του σοφιστή και περιλαμβανόταν στο χαμένο έργο του «Περί τῆς ἐν ἀρχῇ καταστάσεως»). Αρχικά, η διήγηση ξεκινά με τη φράση «Ἦν γάρ ποτε χρόνος», που είναι χαρακτηριστική εναρκτήρια φράση όλων των μυθικών και παραμυθικών διηγήσεων (πρβλ. το σύγχρονο «Μια φορά κι έναν καιρό»). Το ύφος του μύθου είναι κυρίως λαϊκότροπο και δημοτικό, ωστόσο σε μερικά σημεία του γίνεται περίτεχνο με τη χρήση ποιητικών φράσεων (ἄοπλον φύσιν, σμικρότητι ἤμπισχεν, πτηνόν φυγήν, ἀϊστωθείη, ἀλληλοφθοριῶν διαφυγὰς ἐπήρκεσεν). Οι φράσεις αυτές έχουν σκοπό να εντυπωσιάσουν τον ακροατή και παράλληλα να επιτείνουν τη σημασία του έργου του Επιμηθέα. Ο μικροπερίοδος λόγος, η απλή σύνταξη και οι συχνές επαναλήψεις ρημάτων και ρηματικών τύπων (κυρίως τύπων του νείμω) διατηρούν την απλότητα του ύφους, ενώ η συχνή χρήση των οὖν και ἐπειδή καθώς και του ζεύγους μὲν δὲ, είτε ως α- ντιθετικό είτε ως επιμεριστικό, συντελούν στην εύκολη κατανόηση και την ομαλή ροή της εξέλιξης του μύθου. Β4. Σχολικό βιβλίο σελ. 49 «Βγαίνοντας μας γοητεύει» Β5. εἱμαρμένος : μερίδα / μοίρα ἄγειν : αγωγή ηὖξε : αύξηση θριξὶν : τρίχωμα ὑποδῶν : υποδηματοποιός/ δεσμός

νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα δὲ παραιτεῖται «ἐπίσκεψαι» καὶ οὕτω πείσας νέμει.νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν

νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα δὲ παραιτεῖται «ἐπίσκεψαι» καὶ οὕτω πείσας νέμει.νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν Ην γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητά δὲ γένη οὐκ ἦν. Επειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὶ καὶ γῇ κεράννυται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τρίτη 24 Ιουλίου 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τρίτη 24 Ιουλίου 2012 1) Ακόμη, εξασφάλιζε τροφές διαφορετικές για το κάθε γένος, δηλαδή σε άλλα χορτάρι από τη γη, σε άλλα καρπούς δέντρων και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.» Μη ξέροντας λοιπόν ο Προμηθέας τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας, Ενότητα 4(322Α-323Α)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας, Ενότητα 4(322Α-323Α) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας, Ενότητα 4(322Α-323Α) 1) «Οὕτω δή παρεσκευασμένοι...δεσμοί φιλίας συναγωγοί»:να μεταφραστεί το απόσπασμα αυτό. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μας παρουσιάσαμε τις βασικές α- ντιλήψεις των Στωικών για τη λειτουργία της Φύσης, αλλά και τον τρόπο

Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μας παρουσιάσαμε τις βασικές α- ντιλήψεις των Στωικών για τη λειτουργία της Φύσης, αλλά και τον τρόπο Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ 4.1 Η αιτιότητα και η Εἱμαρμένη πριν τους Στωικούς. Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μας παρουσιάσαμε τις βασικές α- ντιλήψεις των Στωικών για τη λειτουργία της Φύσης, αλλά και τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδασκαλία της Έννοιας της Εξέλιξης στο Λύκειο: από το Μύθο στην Επιστήµη

Η ιδασκαλία της Έννοιας της Εξέλιξης στο Λύκειο: από το Μύθο στην Επιστήµη Η ιδασκαλία της Έννοιας της Εξέλιξης στο Λύκειο: από το Μύθο στην Επιστήµη Καλαθάκη Μαρία, Μ.ed., Ph.D., Σχολική Σύµβουλος Παντελάκη Ελευθερία, Καθηγήτρια Ε Περίληψη: Από τους πρώτους που παραµέρισαν τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 42) Δ2. Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη (σς 34-1. Ποια ήταν η φιλοσοφική στάση του Σωκράτη απέναντι στην ανθρώπινη σοφία και τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) Δ2.Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΗΒΟΛΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / Γραµµατεία

ΕΚΗΒΟΛΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / Γραµµατεία Γραµµατεία Κατά τη γεωµετρική περίοδο (11ος-8ος αι. π.χ.) οι Έλληνες δηµιούργησαν ένα νέο σύστηµα γραφής και προχώρησαν µε δειλά βήµατα στην αξιοποίηση τον. Κατά την αρχαϊκή εποχή (7ος, 6ος αι. π.χ.) ασχολήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας ούτε εκ φύσεως ούτε ενάντια στη φύση, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε και τελειοποιούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ/ΓΝΩΣΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ IB LANGUAGE AND LITERATURE H/SL

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ/ΓΝΩΣΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ IB LANGUAGE AND LITERATURE H/SL ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ/ΓΝΩΣΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ IB LANGUAGE AND LITERATURE H/SL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (πρώτη παράγραφος) 1. Το απόσπασμα από το μυθιστόρημα/ από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com,

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ πόλις: πόλη, κωμόπολη, πολιτεία, κοινοπολιτεία, πολίτης, συμπολίτης, πολιτικός, πολιτειακός, πολιτικάντης, πολιούχος, πολιτευτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γενικού Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γενικού Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Θανάσης Κοκοβίνος ΘΕΜΑΤΑ Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πλάτ. Πολ. 347d «ἐπεὶ κινδυνεύει, πόλις ἀνδρῶν ἀγαθῶν εἰ γένοιτο, περιμάχητον ἂν εἶναι τὸ μὴ ἄρχειν, ὥσπερ νυνὶ τὸ ἄρχειν, καὶ ἐνταῦθ ἂν καταφανὲς γενέσθαι ὅτι τῷ ὄντι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23)

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) 1 «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ποια ήταν η Μπέρτα Ντούντε; Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο σημαντικό να ξέρει κανείς ποια ήταν

Διαβάστε περισσότερα

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9 1η-6η ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 10 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 11 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η παράγραφος 1.1. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand της Βουδαπέστης. Παράλληλα σπούδασε για δυο χρόνια αρχαία ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Στενές επαφές δυσδιάκριτου τύπου: μετάφραση, αναδημιουργία και δημιουργική γραφή στο The First Person and Other Stories της Άλι Σμιθ

Στενές επαφές δυσδιάκριτου τύπου: μετάφραση, αναδημιουργία και δημιουργική γραφή στο The First Person and Other Stories της Άλι Σμιθ 1 Στενές επαφές δυσδιάκριτου τύπου: μετάφραση, αναδημιουργία και δημιουργική γραφή στο The First Person and Other Stories της Άλι Σμιθ Μιχαηλίδου Άρτεμις Επίκουρος Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφώντος Αγησίλαος Κεφάλαιο 7 Συγγραφή: Πόπη Χριστοφόρου - Πούγιουρου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα