ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΘΝΙΚΟI ΠΟΡΟI ΚΑΙ ΙΔΙΟI ΠΟΡΟI ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2012ΣΕ της ΣΑΕ ,54 ευρώ (με ΦΠΑ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005)..ΒΟΛΟΣ,

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2

3 1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ) Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου ΒΟΛΟΣ,

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Δημογραφικά στοιχεία ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Στοιχεία τοπογραφικής αποτύπωσης Στοιχεία υδραυλικής μελέτης Στοιχεία περιβαλλοντικής μελέτης Στοιχεία στατικής μελέτης ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πίνακας υπάρχουσων μελετών Πίνακας υποστηρικτικών μελετών Πίνακας εγκρίσεων

5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το παρόν τεύχος αφορά στην προκηρυσσόμενη μελέτη με γενικό τίτλο : «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου». Αντικείμενο του έργου είναι: η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων το οποίο θα καλύπτει το σύνολο του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου. η κατασκευή αγωγού μεταφοράς από τον οικισμό μέχρι την προτεινόμενη θέση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, η κατασκευή των απαραίτητων αντλιοστασίων ακαθάρτων σε επιλεγμένες θέσης του οικισμού. η κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων σε επιλεγμένη θέση εκτός του οικισμού τα έργα για την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων. Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή δικτύου συλλογής και επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων το οποίο ο οικισμός της Ζαγοράς δεν διαθέτει μέχρι σήμερα. Ο οικισμός παρουσιάζει έντονα προβλήματα από την έλλειψη αποχετευτικού δικτύου και κατ επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, με τους βόθρους να υπερχειλίζουν συχνά και τα λύματα να καταλήγουν και μέσω διηθήσεων στο υπέδαφος και στη συνέχεια μέσω του υπεδάφους προς τη θάλασσα. Το έργο κρίνεται απαραίτητο καθώς αποτελεί έργο ανάπτυξης και υποδομής. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Αντικείμενο της μελέτης είναι: Η εκπόνηση της μελέτης των έργων συγκέντρωσης, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων του οικισμού Ζαγορά του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. Η εκτέλεση των απαραίτητων τοπογραφικών εργασιών και γεωτεχνικών ερευνών. Η σύνταξη της περιβαλλοντικής μελέτης. Η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης. 5

6 Οι κατηγορίες των μελετών οι οποίες θα εκπονηθούν είναι : Υδραυλική Ηλεκτρομηχανολογική Τοπογραφική Στατική Χημικοτεχνική Γεωτεχνική Περιβαλλοντική Απαιτείται επίσης η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και η εκπόνηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο οικισμός της Ζαγοράς βρίσκεται 47 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βόλου, σε μια καταπράσινη πλαγιά του Πηλίου. Η Ζαγορά αποτελείται από τέσσερις συνοικίες: της Αγίας Παρασκευής ή Περαχώρας, της Αγίας Κυριακής, του Αγίου Γεωργίου και της Σωτήρας. Η Ζαγορά χτίστηκε γύρω από το ιστορικό Μοναστήρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος που ιδρύθηκε το 1160, και έφτασε στο απόγειο της ακμής της τον αιώνα. Ο οικισμός εκτείνεται σε επιφάνεια 75ha περίπου σε υψόμετρο που κυμαίνεται από τα +400m έως τα +600m, με ανάγλυφο που παρουσιάζει ιδιαίτερες ανωμαλίες, σε απόσταση 3500m περίπου από τη θάλασσα. Με δεδομένη τη διαμόρφωση της περιοχής, το ανάγλυφο του εδάφους, τη γειτνίαση με τη θάλασσα και τη θέση των διαθέσιμων τελικών αποδεκτών, προτείνεται για τη χωροθέτηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων δημοτική έκταση πλησίον του δρόμου ο οποίος οδηγεί στη θάλασσα, σε υψόμετρο +340m και σε απόσταση 500m περίπου από τον οικισμό της Ζαγοράς. Το ανάγλυφο του οικισμού επιβάλλει, όπως προέκυψε από την προκαταρκτική διερεύνηση του τοπογραφικού της περιοχής, την πρόβλεψη πέντε αντλιοστασίων για την εξυπηρέτηση του οικισμού με δίκτυο συλλογής ακαθάρτων (βλ. Οριζοντιογραφία προτεινόμενων έργων). Ένα από τα τέσσερα αντλιοστάσια θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του συνόλου των ακαθάρτων από το σημείο συλλογής τους ως την θέση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. 6

7 Η επεξεργασία που θα προβλεφθεί θα εξασφαλίζει κατάλληλη ποιότητα των εξερχομένων λυμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές και ελληνικές προδιαγραφές και κανονισμούς, ώστε να είναι δυνατή η χωρίς προβλήματα διάθεσή τους στο παρακείμενο στην εγκατάσταση ρέμα το οποίο θα αποτελέσει και τον τελικό αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων. Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης, θα επιλεγεί δημόσια ή δημοτική έκταση για την κατασκευή της ΕΕΛ. Η τελική επιλογή της θέσης θα καθοριστεί με οικονομοτεχνικά κριτήρια από τον ανάδοχο. Για την κατασκευή της ΕΕΛ προβλέπεται αγορά γης στο υποέργο 5 της πράξης: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Ζαγοράς» με ΟΠΣ Δημογραφικά στοιχεία Ο οικισμός της Ζαγοράς είναι επιλέξιμος σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα του Παραρτήματος Β της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Ο πληθυσμός σχεδιασμού του οικισμού ανέρχεται σε κατοίκους. 4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οικισμός της Ζαγοράς στερείται ενός ολοκληρωμένου δικτύου συγκέντρωσης και επεξεργασίας ακαθάρτων υδάτων με αποτέλεσμα οι βόθροι να υπερχειλίζουν συχνά και τα λύματα να καταλήγουν και μέσω διηθήσεων στο υπέδαφος και στη συνέχεια μέσω του υπεδάφους προς τη θάλασσα 7

8 5. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 5.1 Στοιχεία τοπογραφικής αποτύπωσης Η συνολική έκταση για αποτύπωση υπολογίζεται σε 150 στρέμματα δομημένων εκτάσεων. Αποτύπωση επίσης απαιτείται για το οικόπεδο στο οποίο θα κατασκευαστεί η εγκατάσταση επεξεργασίας η έκταση του οποίου είναι 9 στρέμματα. Κατά τη διάρκεια της τοπογραφικής αποτύπωσης θα ληφθούν 250 πολυγωνομετρικά σημεία και θα χρησιμοποιηθούν 13 σημεία για εξάρτηση τριγωνομετρικού δικτύου. Οι εργασίες υψομετρικής ενημέρωσης θα γίνουν σε οδικό δίκτυο μήκους 20 χιλιομέτρων με λήψη στοιχείων στον άξονα αριστερά και δεξιά της οδού. Τα ποσοτικά στοιχεία της τοπογραφικής αποτύπωσης συνοψίζονται παρακάτω. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Χρήση τριγωνομετρικών σημείων για εξάρτηση τριγωνομετρικού δικτύου ΣΗΜΕΙΟ 13 Πολυγωνομετρίες Εντός κατοικημένης περιοχής ΣΗΜΕΙΟ 250 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων Οικόπεδο εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων ΣΤΡΕΜΜΑ 9 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων ΣΤΡΕΜΜΑ 150 Υψομετρική ενημέρωση οδών KM Στοιχεία υδραυλικής μελέτης Η αποχετευόμενη έκταση εκτιμάται σε 75 εκτάρια, ενώ ο ισοδύναμος πληθυσμός που προβλέπεται να εξυπηρετηθεί από την εγκατάσταση επεξεργασίας κατά τη χρονική περίοδο της μέγιστης αιχμής (20ετία) υπολογίζεται σε άτομα. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η κατασκευή αγωγού μεταφοράς των λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και πέντε αντλιοστασίων. 5.3 Στοιχεία περιβαλλοντικής μελέτης Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ισχύει ο Νόμος 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». Σε αυτό το νόμο τα έργα και οι δραστηριότητες κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Σχετικά με τη νέα κατάταξη έργων σε κατηγορίες έχει εκδοθεί η απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 8

9 υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)» με ΦΕΚ 21/Β/ Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία και τη νέα κατάταξη των έργων σε κατηγορίες (Α.Π /01/2012) τα έργα ανήκουν στην 4η Ομάδα - «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» και συγκεκριμένα στις «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα. Επίσης, λόγω του ότι ο Ισοδύναμος Πληθυσμός είναι Π < το έργο κατατάσσεται στην Κατηγορία Α 2η Υποκατηγορίας. Κατά συνέπεια θα απαιτηθεί η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Σύμφωνα επίσης με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ οικ / (ΥΠΕΧΩΔΕ), για τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ τα έργα προσαγωγής συμπαρασύρονται με την ΕΕΛ. 5.4 Στοιχεία στατικής μελέτης Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η μελέτη των παρακάτω δεξαμενών και κτιρίων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Εμβαδόν επιφανειών (m²) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟ 1 ΚΤΙΡΙΟ 2 ΚΤΙΡΙΟ 3 ΚΤΙΡΙΟ Στο αντικείμενο της στατικής μελέτης περιλαμβάνεται και πέντε αντλιοστάσια ακαθάρτων. Τα τρία αντλιοστάσια θα έχουν εμβαδόν 15 (m²), ενώ τα δύο εμβαδόν 10 (m²),. 6. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Πίνακας υπάρχουσων μελετών Δεν υπάρχουν υφιστάμενες μελέτες για το έργο. 6.2 Πίνακας υποστηρικτικών μελετών Δεν υπάρχουν άλλες εκπονημένες υποστηρικτικές μελέτες για το έργο. 6.3 Πίνακας εγκρίσεων Δεν υπάρχουν εγκρίσεις ή αδειοδοτήσεις για το συγκεκριμένο έργο. 9

10 2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου ΒΟΛΟΣ,

11 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Στόχος και σκοπιμότητα του έργου που πρόκειται να αναπτυχθεί, σημασία και αναγκαιότητα Ο στόχος της μελέτης, είναι η κάλυψη των αναγκών της περιοχής του Δήμου Ζαγοράς, σε αποχετευτικά δίκτυα και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Η επιλογή της περιοχής κάλυψης έγινε με κύριο γνώμονα την ένταση του προβλήματος των αστικών λυμάτων και της επιπτώσεις του στην ανάπτυξη της περιοχής σε σχέση πάντα με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Η σκοπιμότητα της πράξης είναι η ανάπτυξη αποχετευτικών δικτύων και εγκατάστασης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων των περιοχών του Δήμου Ζαγοράς. Η μελέτη εντάσσεται στα πλαίσια των Στρατηγικών Στόχων του Δήμου Ζαγοράς για την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής. Το έργο είναι συμβατό, τόσο με την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσο και με τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κοινοτική στρατηγική όπως διαμορφώνεται στην οδηγία 91/27/ΕΟΚ επιβάλει να διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005, οι οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμό μεταξύ 2000 και και τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα να υποβάλλονται πριν από την απόρριψή τους σε δευτεροβάθμια ή σε ισοδύναμη επεξεργασία. Η σκοπιμότητα της προτεινόμενης μελέτης εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο προστασίας των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος γενικότερα. Περιοχές, όπως αυτή στην οποία θα υλοποιηθεί το εξεταζόμενο έργο, έχουν όλα τα προβλήματα αποκλεισμού και περιθωριοποίησης, οπότε έργα σαν το εξεταζόμενο λειτουργούν ως μοχλοί άρσης των προβλημάτων αυτών και στηρίζουν σημαντικά την αναπτυξιακή προσπάθεια που καταβάλλεται, βελτιώνοντας ταυτόχρονα, την ζωή των κατοίκων. Με την υλοποίηση της μελέτης και μελλοντικά του έργου, η περιοχή αποβλέπει σε αύξηση της επισκεψιμότητάς της με ευεργετικά αποτελέσματα για τους κατοίκους της. Η σημασία της μελέτης για την περιοχή είναι μεγάλη και τεκμηριώνεται από την αναγκαιότητα κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Έργα βασικής υποδομής όπως είναι τα αποχετευτικά δίκτυα και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, αποτελούν θεμελιώδη αρχή για την βιώσιμη ανάπτυξης της περιοχής. Η περιοχή όπου πρόκειται να αναπτυχθεί το εξεταζόμενο έργο, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για την αειφόρο ανάπτυξή της, με βασική προϋπόθεση των άμεση αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων της. Ένα από αυτά είναι και η ορθολογική διαχείριση των αστικών λυμάτων. Η κατασκευή του προτεινόμενου έργου θεωρείται σκόπιμη, διότι εξασφαλίζει την ποιότητα και την αναβάθμιση του οικισμού σε όλα τα επίπεδα. 11

12 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου \ ΒΟΛΟΣ,

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

14 1. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών έτσι ώστε να είναι δυνατή η δημοπράτηση και υλοποίηση των προτεινομένων έργων. Συνοπτικά οι προτεινόμενες μελέτες είναι : Υδραυλική Ηλεκτρομηχανολογική Τοπογραφική Στατική Χημικοτεχνική Γεωτεχνική Περιβαλλοντική Απαιτείται επίσης η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και η εκπόνηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η εκπόνηση της μελέτης διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις κανονισμούς και προδιαγραφές: - Οι διατάξεις του Ν.3316/05 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών" - το Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - ο Ν 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων, κατά το μέρος τους που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 4 του άρθρου 45 ν. 3316/05. - η Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/1257/ (ΦΕΚ/Β/1162/ ) «Έγκριση κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005», ως αυτή τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/ «Α Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/ «Β Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005». - η εγκύκλιος 37/ /ΥΠΕΧΩΔΕ, «Εκπόνηση μελετών Δημοσίων Έργων», όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την Εγκύκλιο 38/ ΥΠΕΧΩΔΕ. - τα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών που έχει εκδώσει το ΥΠΕΧΩΔΕ και ισχύουν για την σύνταξη του προϋπολογισμού των δημοσίων έργων 14

15 - τις αναλύσεις ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, ΑΤΥΕ, ΑΤΛΕ, ΑΤΕΠ που ισχύουν για όσες εργασίες δεν περιλαμβάνονται στα ενιαία τιμολόγια. - Τα στάδια των απαιτούμενων μελετών των σταδίων της μελέτης σύμφωνα με την Εγκύκλιο 38_ΥΠΕΧΩΔΕ «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων» είναι: Υδραυλική Ηλεκτρομηχανολογική Τοπογραφική Στατική Χημικοτεχνική Εσωτερικό δίκτυο, αγωγός μεταφοράς, αντλιοστάσια Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αντλιοστάσια Εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων Κτιριακά έργα αντλιοστασίων Κτιριακά έργα της εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων Οριστική Προμελέτη Στάδιο οριστικής μελέτης υδραυλικών (ή μελέτης εφαρμογής Η/Μ) Στάδιο προμελέτης υδραυλικών (που αντιστοιχεί με οριστική των Η/Μ) Στάδιο μελέτης εφαρμογής Στάδιο οριστικής μελέτης Προμελέτη Γεωτεχνική Περιβαλλοντική - Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή τκ=1,249, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αρ. Πρωτ. Δ17γ/01/27/ΦΝ439.6/ «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Τα παραδοτέα της μελέτης και οι υποχρεώσεις για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων θα είναι σύμφωνα με τις ως άνω αντίστοιχες ισχύουσες προδιαγραφές. 15

16 4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ακολουθεί ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών. ΜΕΛΕΤΗ Τοπογραφική Υδραυλική Ηλεκτρομηχανολογική Στατική Χημικοτεχνική Γεωτεχνική ΜΠΕ Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ. Τεύχη Δημοπράτησης 16

17 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου ΒΟΛΟΣ,

18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Τ.1 : ΤΟΠ.2 Τριγωνισμοί Α.Τ.2 : ΤΟΠ.3 Πολυγωνομετρίες Α.Τ. 3 : Εντός κατοικημένης περιοχής Α.Τ.4 : ΤΟΠ.5Α Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων Α.Τ.5 : Οικόπεδο εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων Α.Τ.6 : ΤΟΠ.6Α Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων Α.Τ.7 : ΤΟΠ.9 Υψομετρική ενημέρωση σε δρόμους ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά (Άρθρο ΥΔΡ.1) Α.Τ.8 : Μελέτη αποχέτευσης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων (Άρθρο ΥΔΡ.3A 3.1) Α.Τ.9 : Μελέτη αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων Α.Τ. 10 : Μελέτη έργων αντλιοστασίου αποχέτευσης ακαθάρτων (Άρθρο ΥΔΡ.3A 3.4) Α.Τ.11 : Μελέτη έργων εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ.3A.5. ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ.12 : Ηλεκτρομηχανολογικά έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ.19Α) Α.Τ. 13: Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αντλιοστασίων αποχέτευσης αποστράγγισης (Άρθρο ΥΔΡ.20Α) ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Τ.14 : Λειτουργικός σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, ακαθάρτων ή βιομηχανικών αποβλήτων (ΥΔΡ.18) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Άρθρο ΠΕΡ.1 Γενικοί κανόνες για τον υπολογισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών Α.Τ.15 : Συστήματα υποδομής που απαιτούνται για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων (ΠΕΡ.7) Α.Τ.16 : Λιμενικά και υδραυλικά έργα (ΠΕΡ.5) (Αντλιοστάσιο & αγωγός μεταφοράς)

19 7. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων (ΟΙΚ.2.1) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών (ΓΜΕ.1) Αμοιβή γεωτεχνικής μελέτης ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ Αμοιβή σύνταξης μελέτης Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ. (ΓΕΝ.6Α) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

20 1. ΓΕΝΙΚΑ Η προεκτίμηση της αμοιβής διενεργείται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005, ως αυτή τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2361/ Έγκριση της Α Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών και την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/2229/ Έγκριση της Β Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή τκ=1, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2.1 Α.Τ.1 : ΤΟΠ.2 Τριγωνισμοί Για την αναγνώριση, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό, σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση, οι τιμές για κάθε τριγωνομετρικό σημείο, ως και οι αντίστοιχες για την κατασκευή κάθε βάθρου, ορίζονται σε Ευρώ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: α/α Ενδείξεις εργασιών ΙΙΙ τάξης IV τάξης Εμπροσθοτομίες Οπισθοτομίες Τριγ 1 Τριγωνομετρικό σημείο Βάθρ 2 Βάθρο ύψους 1,10 μ. ( πλην βραχωδών εδαφών) Βάθρ 3 Βάθρο ύψους 0,40 μ Βάθρ 4 Βάθρο ύψους 1,10 μ. (επί βραχωδών εδαφών) Για κάθε επιπλέον παραδεκτή μέτρηση και υπολογισμό του ίδιου σημείου, σε περίπτωση που απαιτούνται πολλαπλές τομές (οπισθοτομία ή εμπροσθοτομία), η αντίστοιχη βασική τιμή του ανωτέρω πίνακα προσαυξάνεται κατά 40% ανά τομή και μέχρι δύο το πολύ τομές (μέγιστη προσαύξηση 80%). 2. Η χρήση υπάρχοντος τριγωνομετρικού σημείου, για εξάρτηση δικτύου, αμείβεται με την τιμή της τάξης του δικτύου, για την οποία θα χρησιμοποιηθεί, εξαιρουμένων των τομών και μη συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης. 3. Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή εμπροσθοτομίας ορίζεται σε 65 Ευρώ. Χρήση τριγωνομετρικών σημείων (παρ. 3) Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή εμπροσθοτομίας ορίζεται σε 65 Ευρώ 20

21 Τα απαιτούμενα σημεία είναι 13. Άρα Α=13 x 65 x 1,249 = 1.055, Α.Τ.2 : ΤΟΠ.3 Πολυγωνομετρίες Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου με απλή (πρόχειρη) σήμανση, γωνιομέτρηση, πλευρομέτρηση, υπολογισμό οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και τη σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση η τιμή ανά πολυγωνικό σημείο ορίζεται ως παρακάτω: α) Εκτός κατοικημένων περιοχών: 50 Ευρώ. β) Εντός κατοικημένων περιοχών ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας: 65 Ευρώ. 2.3 Α.Τ. 3 : Εντός κατοικημένης περιοχής Τα απαιτούμενα σημεία είναι 250 εντός κατοικημένης περιοχής. Άρα Α=250 x 65 x 1,249 = , Α.Τ.4 : ΤΟΠ.5Α Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων Για την τοπογραφική αποτύπωση σε αδόμητες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα ανάλογα με την κλίμακα και τη μορφολογία εδάφους ορίζονται σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου): α/α Μορφολογία εδάφους (εγκάρσιες κλίσεις) Τιμή αμοιβής ( / στρέμμα) για κλίμακα: 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1: Κλ 1 Κλίση εδάφους 0-10% Κλ 2 Κλίση εδάφους 10-40% Κλί 3 Κλίση εδάφους > 40% Σε πολύ καλυμμένα από φύτευση, όπως και σε καλυμμένα από ύδατα εδάφη, η τιμή προσαυξάνεται κατά 60% της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους κλίσης 0-10%. Σε εξόχως δασωμένα εδάφη, η τιμή προσαυξάνεται κατά 80% της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους κλίσης 0-10%. Σε περίπτωση αποτύπωσης ζώνης, οι παραπάνω τιμές ισχύουν για ζώνη συμβατικού πλάτους που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 21

22 α/α Κατηγορία εδάφους από πλευράς φυτοκάλυψης Συμβατικό πλάτος σε μέτρα για κλίμακα: 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1: Έδαφος σύνηθες Έδαφος δασωμένο Για αποτύπωση ζώνης μικρότερου πλάτους οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 5% ανά 5% μείωσης του συμβατικού πλάτους. Ως ελάχιστη αμοιβή αποτύπωσης λωρίδας θα λαμβάνεται αυτή που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω για πλάτος ίσο προς το 25% του συμβατικού πλάτους. 2.5 Α.Τ.5 : Οικόπεδο εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων Τα απαιτούμενα στρέμματα είναι 9 Κλίμακα 1:500 Κλίση εδάφους έως 10% Άρα Α=9 x 30 x 1,249 = 337, Α.Τ.6 : ΤΟΠ.6Α Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων Για την τοπογραφική αποτύπωση σε δομημένες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα ανάλογα με την κλίμακα και την πυκνότητα των σημείων που περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους ορίζονται σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου) : α/α Κατηγορία κάλυψης Τιμή αμοιβής ( / στρέμμα) για (πυκνότητα σημείων που περιγράφουν κλίμακα: κατασκευές κάθε είδους) 1: Ι. (πυκνοδομημένη, πάνω από 200 σημεία) 75 Τα απαιτούμενα στρέμματα είναι 150. Άρα Α=150 x 75x 1,249 = , Α.Τ.7 : ΤΟΠ.9 Υψομετρική ενημέρωση σε δρόμους 1. Η τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οδού, κατά μήκος του άξονα αυτής, με λήψη χαρακτηριστικών υψομέτρων που να αποδίδουν τις υψομετρικές αλλαγές της οδού, των κρασπέδων και των κατωφλίων προς μελέτη ερυθράς και μελέτη αποχέτευσης ορίζεται σε 860 ( /χιλιόμετρο), εφόσον υπάρχει οριζοντιογραφία του άξονα της οδού. Η τιμή αυτή προσαυξάνεται: 22

23 α) Κατά 20% για υψομετρική ενημέρωση με λήψη στοιχείων στον άξονα αριστερά και δεξιά της οδού. β) Κατά 40% για τη λήψη των ίδιων στοιχείων της προηγουμένης περίπτώσης (α), αλλά σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας. Τα απαιτούμενα χιλιόμετρα είναι 20. Άρα Α=20 x 860 x 1,249 = ,80 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 3.1 Γενικά (Άρθρο ΥΔΡ.1) Οι διατάξεις του παρόντος αφορούν στον καθορισμό ενιαίων τιμών προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση μελετών υδραυλικών έργων και υδραυλικών μελετών λοιπών έργων Υπολογισμός αμοιβής μελέτης Η αμοιβή Α σε, για την εκπόνηση της μελέτης υπολογίζεται ως συνάρτηση του φυσικού αντικειμένου από τη σχέση Α = (Φ)x(τκ) όπου: (Φ): η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής πλήρους μελέτης όπως καθορίζεται στις επόμενες παραγράφους. τκ: ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης όπως αναλυτικότερα καθορίζεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 των γενικών διατάξεων του κανονισμού. Στην προεκτιμώμενη αμοιβή Α περιλαμβάνεται, αν δεν αναφέρεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα, ο πλήρης σχεδιασμός των έργων, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων ελέγχων σχεδιασμού και λειτουργίας, διαμόρφωσης και διαστασιολόγησης των έργων. Στην αμοιβή Α δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή για των προγραμματισμό, εποπτεία και αξιολόγηση των εδαφοτεχνικών ερευνών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Δευτέρου Βιβλίου (Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών) του Π.Δ. 696/74 καθώς και οι σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις. Αμοιβή μελέτης κατά στάδια α. Οι ενιαίες προεκτιμώμενες αμοιβές (A) εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, κατανέμονται κατά στάδια ως εξής: Η αμοιβή του σταδίου της Προκαταρκτικής μελέτης είναι ίση με το 15% A Η αμοιβή του σταδίου της Προμελέτης είναι ίση με το 35% A Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης είναι ίση με το 50% A 23

24 Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής είναι ίση με το 65% A Η αμοιβή του σταδίου της μελέτης εφαρμογής είναι ίση με το 40% A β. Σε κάθε περίπτωση εκπόνησης σταδίου μελέτης, όταν τα προηγούμενα στάδια δεν έχουν εκπονηθεί, το ποσοστό της αμοιβής Α του εν λόγω σταδίου προσαυξάνεται με το 50% των ποσοστών των σταδίων που δεν έχουν εκπονηθεί. 3.2 Α.Τ.8 : Μελέτη αποχέτευσης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων (Άρθρο ΥΔΡ.3A 3.1) Γενικά Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων υπολογίζεται συναρτήσει της μελετώμενης έκτασης βάσει του τύπου: Α = 5000 F 2/3 β ρ τκ, Όπου: F: η αποχετευόμενη έκταση σε εκτάρια Β: Συντελεστής εξαρτώμενος από τον πληθυσμό σχεδιασμού της αποχετευόμενης έκτασης ως εξής: για οικισμούς με πληθυσμό β = 0,75 για οικισμούς με πληθυσμό =5.000 β = 0,80 για οικισμούς με πληθυσμό = β = 0,85 για οικισμούς με πληθυσμό = β = 0,90 για οικισμούς με πληθυσμό = β = 0,95 για οικισμούς με πληθυσμό β = 1,00 Για ενδιάμεσες τιμές πληθυσμού σχεδιασμού, ο συντελεστής β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή Για περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει Ρυμοτομικό Σχέδιο, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων μπορεί να υπολογίζεται με συνδυασμό της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 3.2 του παρόντος Κεφαλαίου: Για βιομηχανικές περιοχές με πυκνότητα δόμησης μικρότερη του ενός κτίσματος ανά στρέμμα ο υπολογισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής γίνεται σε συνάρτηση με τη διάμετρο και το μήκος των διερχόμενων αγωγών και όχι βάσει της εκτιμώμενης έκτασης. Σε περίπτωση που η συνολικά αποχετευόμενη έκταση διαχωρίζεται σε επιμέρους εκτάσεις με διαφορετική μεταξύ τους δόμηση - χρήση, η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή προκύπτει ως 24

25 άθροισμα των επιμέρους προεκτιμώμενων αμοιβών των επιμέρους εκτάσεων, όπως αυτές προκύπτουν κατά τα ανωτέρω. ρ, συντελεστής δυσχέρειας, που ισούται με 0,90 όταν δεν απαιτείται η σύνδεση υπογείων κατασκευών στο δίκτυο και με 1,10 όταν απαιτείται η σύνδεση υπογείων κατασκευών στο δίκτυο. Σε περίπτωση που η συνολική επιφάνεια F διαχωρίζεται σε i επιμέρους επιφάνειες με διαφορετικούς συντελεστές ρ, τότε η συνολική αμοιβή προκύπτει από την σχέση : Α = Σ Α i ρ i όπου Αi, η αμοιβή που αντιστοιχεί στην μελέτη εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων για την F i επιφάνεια, στην οποία αντιστοιχεί ρ i συντελεστής δυσχέρειας, και ισούται με A i = F 2/3 i ρ i τκ Εφόσον στην μελέτη περιλαμβάνεται και το αντικείμενο ιδιωτικών συνδέσεων στο κύριο δίκτυο ακαθάρτων, ή το αντικείμενο σύνδεσης φρεατίων αναμονής ιδιωτικών συνδέσεων (Φ.Α.Ι.Σ.) στο κύριο δίκτυο ακαθάρτων, η μελέτη του αντικειμένου αυτού (αγωγός ή/και Φ.Α.Ι.Σ.) αμείβεται ιδιαιτέρως με 30 τκ ανά σύνδεση (ιδιωτική σύνδεση ή σύνδεση Φ.Α.Ι.Σ.). Εφόσον τμήμα του δικτύου διέρχεται υψομετρικά κάτω από τη στάθμη υπόγειου υδροφορέα τότε η αμοιβή Α προσαυξάνεται κατά (3000+0,20 L) τκ, όπου L το συνολικό μήκος του υπόψη δικτύου σε μέτρα, για την κάλυψη των απαραίτητων μελετών αντιστήριξης, ελέγχου υδάτων, κ.λπ. Προεκτίμηση αμοιβής Εφαρμόζονται τα ακόλουθα: Έκταση (εκτάρια) 75 ρ 0,9 β 0,76 (για πληθυσμό 3500) τκ 1,249 Α όλων των σταδίων ,77 Στάδιο εκπόνησης μελέτης Οριστική με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης Αμοιβή σταδίου (35% x 50 % x A + 50% x A)= 67,5% x A , Α.Τ.9 : Μελέτη αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους του αγωγού με βάση τον τύπο: 25

26 Α= (8 D 1/2 +β / L 1/3 ) L τκ όπου L το μήκος του αγωγού μεταφοράς σε μέτρα, D η διάμετρος του αγωγού σε μέτρα και β συντελεστής ως εξής: για αγωγούς διαμέτρου D250χλσ β=30 για αγωγούς διαμέτρου D400 χλσ β=40 για αγωγούς διαμέτρου D600 χλσ β=60 για αγωγούς διαμέτρου D900 χλσ β=100 για αγωγούς διαμέτρου D1200 χλσ β=180 για αγωγούς διαμέτρου D1600 χλσ β=330 Για ενδιάμεσες διαμέτρους ο συντελεστής β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή. Προκειμένου για αγωγό με επιμέρους τμήματα διαφορετικών διαμέτρων Α = ΣAi, όπου Ai = (8Di1/2+βi/Li 1/3)Li. Εφόσον τμήμα του αγωγού διέρχεται υψομετρικά κάτω από την στάθμη υπόγειου υδροφορέα, τότε η αμοιβή Α προσαυξάνεται κατά (3000+0,20 L) τκ, όπου L το συνολικό μήκος του υπόψη αγωγού σε μέτρα, για την κάλυψη των απαραίτητων μελετών αντιστήριξης, ελέγχου υδάτων, κ.λπ. Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαμέτρου η αμοιβή υπολογίζεται ως ανωτέρω για έναν αγωγό και προσαυξάνεται κατά 30% για κάθε επιπλέον αγωγό. Προεκτίμηση αμοιβής Εφαρμόζονται τα ακόλουθα: Α1-Α2 Α2-Α3 Α4-Α3 Α3-Α5 Α5 - ΕΕΛ L (μέτρα) D (μέτρα) 0,125 0,14 0,16 0,25 β τκ 1,249 1,249 1,249 1,249 Α όλων των σταδίων 5.742, , , ,99 Συνολικό Α ,56 Στάδιο εκπόνησης μελέτης Οριστική με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης Αμοιβή σταδίου (35% x 50 % x A + 50% x A)= 67,5% x A ,40 26

27 3.4 Α.Τ. 10 : Μελέτη έργων αντλιοστασίου αποχέτευσης ακαθάρτων (Άρθρο ΥΔΡ.3A 3.4) Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης αντλιοστασίου ακαθάρτων, η οποία περιλαμβάνει πλήρη υδραυλικό σχεδιασμό και διαστασιολόγηση υγρών και ξηρών θαλάμων, καθορισμό διαστάσεων και σταθμών λειτουργίας, καθώς και μελέτη ανωδομής, στην οποία θα υπάρχουν οι απαραίτητες προβλέψεις για την ορθή εγκατάσταση του πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του πάσης φύσεως Η/Μ εξοπλισμού που εγκαθίσταται, υπολογίζεται συναρτήσει του συνολικού όγκου του αντλιοστασίου, βάσει του τύπου: Α= 240 V 2/3 τκ Όπου: V ο συνολικός όγκος του αντλιοστασίου, συμπεριλαμβανομένης της ανωδομής που τυχόν απαιτείται, σε κυβικά μέτρα (μ 3 ). Σε περίπτωση που στο αντλιοστάσιο δεν περιλαμβάνεται ανωδομή, η αμοιβή αυξάνεται κατά 30%. Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεμελιώσεις, η συνολική αμοιβή προσαυξάνεται κατά 30%. Προεκτίμηση αμοιβής Εφαρμόζονται τα ακόλουθα: V (κυβικά μέτρα) τκ 1,249 1,249 Α όλων των σταδίων 3.868, ,12 Αριθμός αντλιοστασίων 3 2 Αμοιβή 8.682, ,74 Συνολική αμοιβή ,19 Στάδιο εκπόνησης μελέτης Οριστική με παράλειψη του σταδίου της προμελέτης Αμοιβή σταδίου (35% x 50 % x A + 50% x A)= 67,5% x A , Α.Τ.11 : Μελέτη έργων εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ.3A.5. ) Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης έργων πλήρους εγκαταστάσεως επεξεργασίας ακαθάρτων, η οποία περιλαμβάνει : - σχεδιασμό και διαστασιολόγηση του συνόλου των έργων που αφορούν την γραμμή λυμάτων, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα έργα εισόδου, προεπεξεργασίας, μέτρησης και μερισμού παροχής σε οποιοδήποτε στάδιο επεξεργασίας της γραμμής λυμάτων, πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας καθίζησης, δεξαμενών βιοεπιλογής που τυχόν θα απαιτηθούν, δεξαμενών αερισμού των λυμάτων, ανεξάρτητα από το είδος της 27

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90)

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Π.. 515/89 (ΦΕΚ Α' 219) : Τροποποίηση, συµπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών κλπ." (ΦΕΚ Α' 301) (βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

( Εφαρμογή του Άρθρού ΓΕΝ.8Β: Αμοιβή για συμπλήρωση ή επικαιροποίηση ή τροποποίηση υφιστάμενης μελέτης - 2 η βελτίωση

( Εφαρμογή του Άρθρού ΓΕΝ.8Β: Αμοιβή για συμπλήρωση ή επικαιροποίηση ή τροποποίηση υφιστάμενης μελέτης - 2 η βελτίωση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55)

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα