ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"

Transcript

1 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΘΝΙΚΟI ΠΟΡΟI ΚΑΙ ΙΔΙΟI ΠΟΡΟI ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2012ΣΕ ΣΑΕ ,62 ευρώ (με ΦΠΑ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005)..ΒΟΛΟΣ,

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο Υφιστάμενη κατάσταση ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Δεδομένα σχεδιασμού Πληθυσμοί σχεδιασμού των έργων Παροχές σχεδιασμού Περιγραφή προβλεπόμενων έργων - διαστασιολόγηση Γενικά Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Έργα μεταφοράς Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πρόγραμμα & στάδια απαιτούμενων μελετών ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ Υδραυλικά έργα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα Λειτουργικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικές μελέτες Τοπογραφικές μελέτες Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες Συγκεντρωτικός Πίνακας Αμοιβών σταδίων μελέτης ανά κατηγορία ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ...43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ...46 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 2/47

3 1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο Το αντικείμενο της μελέτης αφορά τα έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των ακαθάρτων του οικισμού των Καλών Νερών. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ-1) που θα μελετηθεί για τον σκοπό αυτό, θα μπορεί μελλοντικά και με κατάλληλες επεκτάσεις να δεχθεί και τα λύματα των οικισμών Αφύσσου, Κορόπης και Κάτω Γαζέας. Τα ως άνω απαιτούμενα έργα επέκτασης της ΕΕΛ-1 για την κάλυψη των πρόσθετων αυτών αναγκών, δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη Υφιστάμενη κατάσταση Ο οικισμός των Καλών Νερών, δεν διαθέτει σήμερα δίκτυο ακαθάρτων και τα λύματά του συγκεντρώνονται σε βόθρους ή διατίθενται ανεξέλεγκτα. O ως άνω οικισμός παρουσιάζει σημαντική τουριστική κίνηση κατά το θέρος ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες, πλέον των προαναφερόμενων στοιχείων στον παρόντα Φάκελο έργου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Δεδομένα σχεδιασμού Πληθυσμοί σχεδιασμού των έργων Στην ανάλυση που ακολουθεί παρατίθενται - για λόγους πληρότητας η προβλεπόμενη εξέλιξη του πληθυσμού τόσο για τον υπό μελέτη οικισμό των Καλών Νερών, όσο και για τους οικισμούς Αφύσσου, Κορόπης και Κάτω Γαζέας, οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε θα συνδεθούν μελλοντικά στην κοινή ΕΕΛ-1. Ο μόνιμος πληθυσμός των ως άνω οικισμών, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ανέρχεται σε κατοίκους (βλ. Πίνακα που ακολουθεί). Οι μελλοντικοί πληθυσμοί (μόνιμοι κάτοικοι) υπολογίζονται από την σχέση ανατοκισμού: Πν = Πο ( 1 + i ) ν όπου Πο : Ο πληθυσμός στον χρόνο αφετηρίας, t = To Πν : Ο πληθυσμός στον χρόνο μετά ν έτη, t = To + v i : Μέση ετήσια αύξηση του πληθυσμού. Λαμβάνεται ίση με 0,80%. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού των οικισμών μελέτης παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί : ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 3/47

4 ΟΙΚΙΣΜΟΣ 2001 (απογραφή) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΗΜΕΡ Α 20ETI A 40ETI A Άφυσσος Κορόπη Καλά Νερά Κάτω Γαζέα ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 1 : Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού οικισμών Τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του εποχιακού πληθυσμού, λόγω της διαρκούς αυξανόμενης τουριστικής κίνησης. Η τουριστική ανάπτυξη που παρατηρείται στους οικισμούς οφείλεται σε : Παραθεριστές οι οποίοι έχουν αναπαλαιώσει και επισκευάσει παλαιά σπίτια τα οποία επισκέπτονται τους θερινούς κυρίως μήνες. Αμιγώς τουριστική κίνηση σε ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κ.λπ. Η εξυπηρέτηση των αυξημένων τουριστικών αναγκών έχει αναζωογονήσει επίσης την απασχόληση στην περιοχή, με αποτέλεσμα την προσέλκυση εποχιακού πληθυσμού στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του τουρισμού. Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων, η εξέλιξη του συνολικού πληθυσμού στους οικισμούς μετά από κατάλληλες στρογγυλεύσεις παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί : ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 20ETIA 40ETIA ΧΕΙΜ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜ ΘΕΡΟΣ Άφυσσος Κορόπη Καλά Νερά Κάτω Γαζέα ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Πίνακας 2 : Εκτίμηση πληθυσμών οικισμών στην 20ετία και 40ετία Παροχές σχεδιασμού Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία υπολογισμού των παροχών των λυμάτων για τις διάφορες περιόδους σχεδιασμού του έργου. Μέση υδατική κατανάλωση Οι διάφορες συνιστώσες της κατανάλωσης εκφράζονται με το δείκτη της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης ανά κάτοικο q E (l/κ/d). Στην παρούσα λαμβάνεται μέση υδατική κατανάλωση q E =225 l/κ/d. Η παραπάνω τιμή της ανηγμένης υδατικής κατανάλωσης (250l/κ/d), θεωρείται ότι θα παραμείνει σταθερή στις διάφορες περιόδους σχεδιασμού του έργου. Βάσει του q E και καλυπτόμενου πληθυσμού προκύπτει η συνολική μέση ημερήσια παροχή ύδρευσης Q E. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 4/47

5 Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων Q Ε (ή q Ε ανηγμένη ανά κάτοικο). Η μέση ειδική παροχή σχεδιασμού ακαθάρτων Q E (ή q E ), λαμβάνεται ίση με το 80% της υδατικής κατανάλωσης, ήτοι : Q E = 80% x Q E ή q E = 0,8 x q E. Μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων Q H (ή q H ανηγμένη ανά κάτοικο). Εκφράζεται συναρτήσει της μέσης ημερήσιας παροχής ακαθάρτων Q E επί τον συντελεστή ημερήσιας αιχμής λ 1. Για το σύνολο της περιοχής μελέτης, λαμβάνεται τιμή λ 1 = 1,50. Μέγιστη στιγμιαία παροχή ακαθάρτων (παροχή αιχμής) Q P. Αποτελεί το στιγμιαίο μέγιστο της παροχής κατά την ημέρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Δίνεται από τη σχέση Q Ρ = λ 2 * Q Η όπου λ 2 ο συντελεστής στιγμιαίας αιχμής. Ο συντελεστής λ 1 υπολογίζεται από τη σχέση : λ 2 = 1,5 + 2,5 / Q Η 3 (Ελληνικές προδιαγραφές: Π.Δ.696/74). Πρόσθετες εισροές Στο υπό μελέτη έργο, οι πρόσθετες εισροές προτείνεται να εκτιμηθούν ως ποσοστό της παροχής και συγκεκριμένα με προσαύξηση 15% της μέγιστης ημερήσιας παροχής ακαθάρτων Q H. Με βάση τα παραπάνω υπολογίζονται οι παροχές σχεδιασμού των ακαθάρτων: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΘΕΡΟΣ - 20ΕΤΙΑ Ι.Κ. Q E Q' H Εισροές Q' P m 3 /day m 3 /day m 3 /h m 3 /day λ 2 m 3 /h l/sec Άφυσσος ,02 442,53 18,44 66,38 2,60 50,79 14,11 Κορόπη ,42 302,13 12,59 45,32 2,84 37,60 10,44 Καλά Νερά ,22 993,33 41,39 149,00 2,24 98,81 27,45 Κάτω Γαζέα ,06 220,59 9,19 33,09 3,00 28,95 8,04 ΣΥΝΟΛΟ , ,1 5 60,0 4 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΘΕΡΟΣ - 40ΕΤΙΑ Ι.Κ. Q E Q' H Εισροές Q' P m 3 /day m 3 /day m 3 /h m 3 /day λ 2 m 3 /h l/sec Άφυσσος ,16 624,24 26,01 93,64 2,43 67,11 18,64 Κορόπη ,34 408,51 17,02 61,28 2,65 47,65 13,24 Καλά Νερά , ,8 58,70 211,33 2,12 133,20 37,00 Κάτω Γαζέα ,42 288,63 12,03 43,29 2,87 36,29 10,08 ΣΥΝΟΛΟ Q E : Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων Q Η : Μέγιστη παροχή λ 2 : Συντελεστής αιχμής Q Ρ : Παροχή αιχμής , Πίνακας 3 : Παροχές σχεδιασμού ακαθάρτων 284,2 6 78,9 6 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 5/47

6 Περιγραφή προβλεπόμενων έργων - διαστασιολόγηση Γενικά Το υπό μελέτη έργο αποτελείται από το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού των Καλών Νερών, τα έργα μεταφοράς τους στην ΕΕΛ-1, την ΕΕΛ-1 και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Η ΕΕΛ-1 θα μπορεί να δεχθεί μελλοντικά τα ακάθαρτα των οικισμών Αφύσσου, Κορόπης και Κάτω Γατζέας Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού των Καλών Νερών ο οποίος εντάσσεται στην παρούσα μελέτη, ανέρχεται σε 10km περίπου και θα αποτελείται από αγωγούς προβλεπόμενης ονομαστικής διαμέτρου από Φ200 έως Φ315, οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από σωληνώσεις PVC ή/και ΡΕ Έργα μεταφοράς Τεχνική περιγραφή έργων Τα έργα μεταφοράς στην τελική τους μορφή (ήτοι, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής κάλυψης των οικισμών της Αφύσσου, Κορόπης και Κάτω Γατζέας) προβλέπεται να είναι τα ακόλουθα : Στο νότιο άκρο του οικισμού της Αφύσσου (στο οποίο θα καταλήγει το δίκτυο του νότιου τμήματος του οικισμού) προβλέπεται η κατασκευή αντλιοστασίου Β1, από το οποίο τα λύματα θα μεταφέρονται μέσω καταθλιπτικού αγωγού μήκους 400m στο αντλιοστάσιο Β2, στο σημείο όπου θα συγκεντρώνονται τα λύματα του βόρειου τμήματος του οικισμού της Αφύσσου. Από εκεί με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 1.320m τα λύματα θα μεταφέρονται σε ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Β3 και με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 520m θα καταλήγουν σε αγωγό βαρύτητας μήκους 1.000m, μέσω του οποίου τα λύματα θα μεταφέρονται στην είσοδο του οικισμού της Κορόπης. Στη θέση αυτή προβλέπεται η κατασκευή αντλιοστασίου Β4, στο οποίο θα καταλήγει και το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Κορόπη. Από το αντλιοστάσιο Β4 τα λύματα θα μεταφέρονται με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 3.250m στο εσωτερικό δίκτυο του οικισμού των Καλών Νερών, ή θα οδηγούνται απ ευθείας στην ΕΕΛ-1, με καταθλιπτικό αγωγό μεγαλύτερου μήκους. Στα Καλά Νερά (τα έργα μεταφοράς των οποίων εντάσσονται στο συμβατικό αντικείμενο της παρούσας) προβλέπεται η κατασκευή τοπικών παραλιακών αντλιοστασίων Β6 (στο νότιο άκρο) και Β7 (στο κέντρο). Από το αντλιοστάσιο Β6 τα λύματα μεταφέρονται με καταθλιπτικό αγωγό HDPE 10atm / Φ140 / 400m στο αντλιοστάσιο Β7 και από το Β7 με καταθλιπτικό αγωγό HDPE 10atm / Φ180 / 350m στο αντλιοστάσιο Β5 (στο βόρειο άκρο του οικισμού). Από το αντλιοστάσιο Β5 τα λύματα θα μεταφέρονται τελικώς με καταθλιπτικό αγωγό HDPE 10atm / Φ250 / 800m στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ-1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 6/47

7 Συγκεντρωτικά τα αντλιοστάσια, η ονομαστική διάμετρος και το μήκος του κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού κάθε αντλιοστασίου μαζί με τους οικισμούς που εξυπηρετούν τα ως άνω αντλιοστάσια, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙ Ο ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΟΝ. ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟ (m) Σ (mm) Β5 ΑΦΥΣΣΟΣ*, ΚΟΡΟΠΗ*, ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Β6 ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Β7 ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ * Πιθανή πρόβλεψη για μελλοντική εξυπηρέτηση Πίνακας 4 : Αντλιοστάσια καταθλιπτικοί αγωγοί Διαστασιολόγηση αντλιοστασίων και αγωγών μεταφοράς ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ / ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ B5 20 ETIA - 40 ETIA ΘΕΡΟΣ % Ι.Κ. % Ι.Κ. Καλά Νερά ι.κ. 100% % Συνολικός πληθυσμός καλυπτόμενος από το αντλιοστάσιο ι.κ ΠΑΡΟΧΕΣ Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων, Q E m 3 /d Μέγιστη ημερήσια παροχή, Q H =Q E *1,5 m 3 /d Μέγιστη ωριαία παροχή λυμάτων,q H =Q H /24 m 3 /hr Παροχή εισροών m 3 /d m 3 /hr 6,2 8,8 Συντελεστής αιχμής, p - 2,2 2,1 Παροχή αιχμής, Qp=p*q H +εισροές m 3 /hr 98,8 133,2 l/s 27,4 37,0 ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ m 3 /hr 100,0 135,0 ΚΕNΤΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ / ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Γαιωδαιτικό ύψος, Hg m 20,0 20,0 Μήκος καταθλιπτικού m 800,0 800,0 Υλικό κατασκευής / κλάση αγωγού - HDPE 10atm Δίδυμος (2 : ΝΑΙ, 1 : OXI) Ονομαστική διάμετρος mm Ταχύτητα m/s 0,73 0,98 Υδραυλικές απώλειες, Htot m 2,16 3,82 Απαιτούμενο μανομετρικό ύψος, Ηg+Htot m 22,16 23,82 Επιλεγόμενο μανομετρικό ύψος, Η m 23,00 24,00 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B6 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. 20 ETIA - ΘΕΡΟΣ 40 ETIA ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 7/47

8 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ / ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ % Ι.Κ. % Ι.Κ. Καλά Νερά ι.κ. 30% % Συνολικός πληθυσμός καλυπτόμενος από το αντλιοστάσιο ι.κ ΠΑΡΟΧΕΣ Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων, Q E m 3 /d Μέγιστη ημερήσια παροχή, Q H =Q E *1,5 m 3 /d Μέγιστη ωριαία παροχή λυμάτων,q H =Q H /24 m 3 /hr Παροχή εισροών m 3 /d m 3 /hr 1,9 2,6 Συντελεστής αιχμής, p - 2,8 2,6 Παροχή αιχμής, Qp=p*q H +εισροές m 3 /hr 37,2 49,0 l/s 10,3 13,6 ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ m 3 /hr 38,0 49,0 ΚΕNΤΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ / ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Γαιωδαιτικό ύψος, Hg m 1,0 1,0 Μήκος καταθλιπτικού m 400,0 400,0 Υλικό κατασκευής / κλάση αγωγού - HDPE 10atm Δίδυμος (2 : ΝΑΙ, 1 : OXI) Ονομαστική διάμετρος mm Ταχύτητα m/s 0,88 1,14 Υδραυλικές απώλειες, Htot m 3,19 5,16 Απαιτούμενο μανομετρικό ύψος, Ηg+Htot m 4,19 6,16 Επιλεγόμενο μανομετρικό ύψος, Η m 5,00 7,00 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. B7 20 ETIA - 40 ETIA ΘΕΡΟΣ % Ι.Κ. % Ι.Κ. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ / ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ Καλά Νερά ι.κ. 60% % Συνολικός πληθυσμός καλυπτόμενος από το αντλιοστάσιο ι.κ ΠΑΡΟΧΕΣ Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων, Q E m 3 /d Μέγιστη ημερήσια παροχή, Q H =Q E *1,5 m 3 /d Μέγιστη ωριαία παροχή λυμάτων,q H =Q H /24 m 3 /hr Παροχή εισροών m 3 /d m 3 /hr 3,7 5,3 Συντελεστής αιχμής, p - 2,5 2,3 Παροχή αιχμής, Qp=p*q H +εισροές m 3 /hr 64,6 86,3 l/s 17,9 24,0 ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ m 3 /hr 65,0 87,0 ΚΕNΤΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ / ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Γαιωδαιτικό ύψος, Hg m 1,0 1,0 Μήκος καταθλιπτικού m 350,0 350,0 Υλικό κατασκευής / κλάση αγωγού - HDPE 10atm ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 8/47

9 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. B7 20 ETIA - 40 ETIA ΘΕΡΟΣ % Ι.Κ. % Ι.Κ. Δίδυμος (2 : ΝΑΙ, 1 : OXI) Ονομαστική διάμετρος mm Ταχύτητα m/s 0,91 1,22 Υδραυλικές απώλειες, Htot m 2,18 3,80 Απαιτούμενο μανομετρικό ύψος, Ηg+Htot m 3,18 4,80 Επιλεγόμενο μανομετρικό ύψος, Η m 4,00 5, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Γενικά Η ακριβής θέση της ΕΕΛ-1 θα προσδιοριστεί στο στάδιο εκπόνησης της μελέτης των έργων, αλλά προβλέπεται να κατασκευαστεί σε απόσταση 250m περίπου από τα όρια του οικισμού των Καλών Νερών και Β.Δ. αυτού. Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης, θα επιλεγεί δημόσια ή δημοτική έκταση για την κατασκευή της ΕΕΛ. Ήδη ο Δήμος Νοτίου Πηλίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει παραχωρήσει τρία οικόπεδα του στη συγκεκριμένη περιοχή για την κατασκευή της ΕΕΛ. Η τελική επιλογή της θέσης θα καθοριστεί με οικονομοτεχνικά κριτήρια από τον ανάδοχο. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα επιδιωχθεί να είναι υπεδάφια και θα προσδιοριστεί τελικώς από τις Περιβαλλοντικές Μελέτες. Παροχές και φορτία σχεδιασμού Οι παροχές και τα ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού της ΕΕΛ-1 για την κάλυψη των αναγκών των Καλών Νερών, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί : ΠΑΡΟΧΕΣ - ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΕΕΛ -1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. 20 ΕΤΙΑ 40 ΕΤΙΑ Εξυπηρετούμενος πληθυσμός ισοδ.κατ ΠΑΡΟΧΕΣ Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων, Q E m 3 /d 720, ,0 Μέση ωριαία παροχή ακαθάρτων, (Q E /24) m 3 /hr 34,00 85,00 Μέγιστη ημερήσια παροχή, m , /d 1.080,0 Q H =Q E *1,5 0 Μέγιστη ωριαία παροχή λυμάτων,q H =Q H /24 m 3 /hr 45,0 67,5 Παροχή εισροών (15% Q H ) m 3 /d 162,0 243,0 m 3 /hr 6,75 10,13 Συντελεστής αιχμής, p - 2,21 2,08 Παροχή αιχμής, m 3 /hr 106,1 150,3 qp=p*q H +(0,15*q H ) l/s 29,46 41,76 ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Bιοχημικώς απαιτούμενο kg/d 240,0 360,0 οξυγόνο, BOD mg/l 333,3 333,3 Αιωρούμενα στερεά, SS kg/d 280,0 420,0 mg/l 388,9 388,9 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 9/47

10 ΠΑΡΟΧΕΣ - ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΕΕΛ -1 Ολικό άζωτο, TN Ολικός φώσφορος, TP kg/d 48,0 72,0 mg/l 66,7 66,7 kg/d 14,0 21,0 mg/l 19,4 19,4 Πίνακας 5 : Παροχές και ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού ΕΕΛ-1 Για τον υπολογισμό των ως άνω παροχών σχεδιασμού, υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες παραδοχές : ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Μέση ημερήσια παραγωγή ακαθάρτων 180 lt/κατ-d Συντελεστής εποχιακής αιχμής 1,5 Εισροές 15% Πίνακας 6. Παραδοχές υπολογισμού παροχών ακαθάρτων Για τον υπολογισμό των ως άνω ρυπαντικών φορτίων υιοθετήθηκαν οι τυπικές τιμές που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ BOD (βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο) 60 g/κατ/d SS (αιωρούμενα στερεά) 75 g/κατ/d TN (ολικό άζωτο) 12 g/κατ/d ΤP (ολικός φώσφορος) 3,5 g/κατ/d Πίνακας 7 : Ανηγμένα ανά κάτοικο ρυπαντικά φορτία Τεχνική περιγραφή ΕΕΛ Το σύστημα επεξεργασίας που προβλέπεται να εφαρμοστεί, είναι ο παρατεταμένος αερισμός, με ταυτόχρονη βιολογική απομάκρυνση αζώτου και πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος εντός της βιολογικής επεξεργασίας. Συνοπτικά η ΕΕΛ προβλέπεται να περιλαμβάνει στην πλήρη ανάπτυξή της, τις ακόλουθες επιμέρους μονάδες: ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης (εάν απαιτηθεί) Εσχάρωση Μετρητής παροχής Ελαιο-αμμοδιαχωρισμός Σύστημα απόσμησης ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Φρεάτιο διανομής Ι βιολογικών γραμμών Δεξαμενές αερισμού - απονιτροποίησης (νιτροποίησης, απονιτροποίησης, οξείδωσης) Φρεάτιο διανομής ΙΙ δεξαμενών τελικής καθίζησης Δεξαμενές τελικής καθίζησης ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 10/47

11 Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ - ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗ Μετρητής παροχής Δεξαμενή χλωρίωσης Δεξαμενή αποχλωρίωσης Σύστημα αποθήκευση δοσομέτρησης διαλυμάτων χλωρίωσης και αποχλωρίωσης ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ UV (ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΑ ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΑ) Μονάδα φίλτρανσης Σύστημα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ Αντλιοστάσιο περίσσειας βιολογικής ιλύος Δεξαμενή συγκέντρωσης ιλύος Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας πάχυνσης-αφυδάτωσης ιλύος Μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση ιλύος ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Η/Ζ) KTIΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γραφεία χώροι εξυπηρέτησης προσωπικού Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Δίκτυα ύδρευσης, πυρόσβεσης, βιομηχανικού νερού άρδευσης, στραγγισμάτων ακαθάρτων, Οδοποιία δίκτυο ομβρίων, περίφραξη, δενδροφύτευση κ.λπ. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων από την ΕΕΛ-1 προβλέπεται να γίνεται υπεδάφια, σε περιοχές, η θέση και έκταση των οποίων θα προσδιοριστεί στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης Πρόγραμμα & στάδια απαιτούμενων μελετών Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες : - Η υδραυλική μελέτη του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων των Καλών Νερών, των έργων μεταφοράς και της ΕΕΛ-1. - Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ-1. - Η χημικοτεχνική μελέτη της ΕΕΛ-1. - Η γεωτεχνική μελέτη. Προβλέπεται η εκτέλεση συνολικού βάθους γεωτρήσεων ίσου με 40,0m η έκθεση αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών καθώς και η γνωμάτευση θεμελίωσης των αντλιοστασίων και των κύριων μονάδων της ΕΕΛ. Πριν την έναρξη των γεωτεχνικών ερευνών θα υποβληθεί από τον ανάδοχο σχετικό πρόγραμμα προς έγκριση. - Η τοπογραφική μελέτη στις περιοχές που θα αναπτυχθούν τα έργα. - Οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες. Σύμφωνα με το Νόμο 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 11/47

12 περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» καθώς και η Α.Π.1958/ /ΦΕΚ 21/Β/2012 «Κατάταξη Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων», το μελετώμενο έργο κατατάσσεται στην 4η Ομάδα «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών» και στην Υποκατηγορία Α2 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα, Π< ). Βάσει του Ν. 4014/2011 για το υπό μελέτη έργο απαιτείται η εκπόνηση ΜΠΕ. - Τα απαιτούμενα Τεύχη Δημοπράτησης. Στα τεύχη δεν συμπεριλαμβάνεται η Ανάλυση Τιμών. Τα έργα της ΕΕΛ-1, προβλέπεται να δημοπρατηθούν με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει «μελέτη κατασκευή». Τα λοιπά έργα προβλέπεται να δημοπρατηθούν με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης». Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα ΦΑΥ & ΣΑΥ των έργων θα συνταχθούν από την Υπηρεσία και δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο. Τέλος η απαιτούμενες στατικές μελέτες, περιλαμβάνονται στο αντικείμενο των υδραυλικών μελετών της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων. Σε ότι αφορά τα στάδια εκπόνησης των μελετών ισχύουν τα ακόλουθα : - Σε ότι αφορά τις υδραυλικές μελέτες : o Για την ΕΕΛ-1 θα εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης, με παράλειψη της Προκαταρκτικής Μελέτης. o Για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και τα έργα μεταφοράς (αντλιοστάσια, αγωγοί), θα εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης με παράλειψη της Προκαταρκτικής Μελέτης και στη συνέχεια σε στάδιο Οριστικής Μελέτης. - Σε ότι αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες : o Για την ΕΕΛ-1 θα εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης, με παράλειψη της Προκαταρκτικής Μελέτης. o Για τα αντλιοστάσια μεταφοράς, θα εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης με παράλειψη της Προκαταρκτικής Μελέτης και στη συνέχεια σε στάδιο Οριστικής Μελέτης. - Σε ότι αφορά τη χημικοτεχνική μελέτη της ΕΕΛ-1, θα εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης, με παράλειψη της Προκαταρκτικής Μελέτης. - Σε ότι αφορά τις περιβαλλοντικές μελέτες, προβλέπεται να εκπονηθεί απ ευθείας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ Τα ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου της μελέτης, παρουσιάζονται στους Πίνακες που ακολουθούν: ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 12/47

13 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (Ι.Κ.) 20ΕΤΙΑ 40ΕΤΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝ Η ΕΚΤΑΣΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ) Καλά Νερά ,0 ΣΥΝΟΛΑ Πίνακας 8 : Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (he) - ΕΕΛ-1 ΦΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤ Α (Ι.Κ.) 20 ΕΤΙΑ ΕΤΙΑ Πίνακας 9 : Δυναμικότητα Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟ Σ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Β ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Β ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Β Πίνακας 10 : Δίκτυα αγωγών μεταφοράς ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ποσότ. (Μον.Μετρ.) Α. ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. 2 Ίδρυση Τριγωνομετρικών Σημείων IV τάξης τεμ. 3 ΤΟΠ. 2 Βάθρο ύψους 0,40 μ. τεμ. 3 ΤΟΠ.2.2 Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση τεμ. 3 τριγωνομετρικού δικτύου ΤΟΠ.2.3 Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση τεμ. 6 πολυγωνομετρικού δικτύου Β. ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΕΣ ΤΟΠ. 3.1.α. Πολυγωνομετρικά σημεία εκτός κατοικημένων περιοχών τεμ. 10 ΤΟΠ. 3.1.β. Πολυγωνομετρικά σημεία εντός κατοικημένων περιοχών τεμ. 200 Γ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΕΙΣ ΤΟΠ Χωροστάθμηση συνήθους ακριβείας σε Km 20 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 13/47

14 ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ πεδινό έδαφος έως 10% ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μον.Μετρ.) Ποσότ. ΤΟΠ Χωροστάθμηση με ενδιάμεσα σημεία υπάρχουσας οριζοντιογραφίας σε Km 9 πεδινό έδαφος έως 10% ΤΟΠ.4.3 Ήλος επι κτίσματος τεμ. 6 ΤΟΠ.4.3 Υπολογισμός χωροσταθμικού δικτύου. τεμ. 5 Δ. ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΔΟΜΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠ. 5Α.1.1 Κλίση εδάφους 0-10% (κλίμακα 1:500) στρέμμα 6 Ε. ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις ΤΟΠ.6Α.2.2 δομημένων εκτάσεων σε κλίμακα 1:1.000 και κατηγορία κάλυψης: στρέμμα 150 Αραιοδομημένο ΣΤ.ΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ Για τη λήψη απαιτούμενων στοιχείων ΤΟΠ.19 στο ύπαιθρο για αποτύπωση υπαρχόντων οχετών και γεφυρών τεμ. 5 Πίνακας 11 : Αντικείμενο Τοπογραφικής Μελέτης Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. Ποσότ. 1 ΓΜΕ 1, παρ Εκτέλεση γεωτεχνικών εργασιών μέτρο (m) 40,0 2 ΓΜΕ 1, παρ Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών ερευνών Κ.Α. 1, ΓΜΕ 2, παρ ΓΜΕ 2, παρ ΓΜΕ 2, παρ ΓΜΕ 2, παρ Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β5 Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β6 Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β7 Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΕΛ-1. Πίνακας 12 : Αντικείμενο Γεωτεχνικών ερευνών και μελετών τ.μ. (m 2 ) 35,0 τ.μ. (m 2 ) 30,0 τ.μ. (m 2 ) 35,0 τ.μ. (m 2 ) 400,0 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B5 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B6 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B7 ΟΓΚΟΣ (M3) EΠΙΦΑΝΕΙ Α (M2) ΠΑΡΟΧΗ (M3/H) 20 ETIA 40 ETIA ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚ Ο (Μ) ΠΑΡΟΧΗ (M3/H) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚ Ο (Μ) 210,00 35,00 100,0 23,0 135,0 24,0 180,00 30,00 38,0 5,0 49,0 7,0 210,00 35,00 65,0 4,0 87,0 5,0 Πίνακας 13 : Χαρακτηριστικά αντλιοστασίων μεταφοράς ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 14/47

15 1.5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η εκπόνηση της μελέτης διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις κανονισμούς και προδιαγραφές: - Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42), ως ισχύει. - Τη ισχύουσα νομοθεσία δημοσίων έργων, ως αυτή κωδικοποιήθηκε με τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων». - Το Β Κεφάλαιο του Π.Δ. 696/74 "Περί αμοιβών μηχανικών για σύνταξη μελετών, επίβλεψη, παραλαβή, κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών" (ΦΕΚ Α' 301), όπως ισχύει σήμερα. - Τα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών που έχει εκδώσει το τ. ΥΠΕΧΩΔΕ και ισχύουν για την σύνταξη του προϋπολογισμού των δημοσίων έργων. - Τις αναλύσεις Α.Τ.Ε.Ο, ΑΤΟΕ, ΑΤΥΕ, ΑΤΛΕ, ΑΤΕΠ που ισχύουν για όσες εργασίες δεν περιλαμβάνονται στα νέα ενιαία τιμολόγια. - Την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», ως αυτή τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/ (ΦΕΚ/Β/58/ ) «Α Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/ «Έγκριση της Β Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και ισχύει. - Την Εγκύκλιο 38/ /ΥΠΕΧΩΔΕ «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων», σε ότι αφορά στα στάδια των μελετών της παρούσας σύμβασης. - Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», ως ισχύει ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Όπως προαναφέρθηκε, στον οικισμό των Καλών Νερών δεν υπάρχει σήμερα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αστικών του λυμάτων. Τα λύματα σήμερα συλλέγονται από βόθρους ή/και διατίθενται ανεξέλεγκτα με συνέπεια τη μόλυνση των υπογείων και επιφανειακών υδάτων. Η προαναφερθείσα κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος και κυρίως κινδύνους για την υγεία του πληθυσμού. Τα προβλήματα γίνονται πιο έντονα με την προσέλευση μεγάλου αριθμού παραθεριστών-τουριστών κατά την θερινή περίοδο. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 15/47

16 Σύμφωνα με τα παραπάνω τα νέα έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων, θα αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των λυμάτων στην περιοχή, εξασφαλίζοντας την προστασία της Δημόσιας Υγείας ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Τα παραδοτέα της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις ως άνω αντίστοιχες ισχύουσες προδιαγραφές. Η ηλεκτρονική μορφή της πληροφορίας (εκτός των σχεδίων και των διαγραμμάτων) πρέπει να είναι πλήρως συμβατή και ανταλλάξιμη, καθώς επίσης και άμεσα επεξεργάσιμη σε προγράμματα MS Office. Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση τα παρακάτω: - Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα μεταφέρονται κατά προτίμηση στο format του DWG (Autocad 2000 και νεώτερα). Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης στο παραπάνω format μπορεί να γίνει παράδοση και στη δομή του DXF ή του DGN (Microstation). Τα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.ά. Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι γραμματοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (cell libraries), και ο χρωματικός πίνακας (color table) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της δημιουργίας τους. - Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο των γραφικών από τις διάφορες σχεδιαστικές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν, είναι η εξασφάλιση της διαφοροποιημένης ανά σχεδιαστικό επίπεδο (level ή layer) σχεδιαστικής πληροφορίας. - Στην περίπτωση του format DXF, η υποστηριζόμενη έκδοση θα πρέπει να περιέχει αποκλειστικά και μόνο σχεδιαστική πληροφορία και όχι και περιγραφική πληροφορία. - Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωμένου προβολικού συστήματος συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς ακρίβειας συντεταγμένων. - Η παραδιδόμενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσματικής πληροφορίας) θα πρέπει να είναι ενταγμένη στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87. Τα σχεδιαστικά αρχεία θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο (layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων (Χ0, Υ0 ), της κάτω αριστεράς γωνίας του καννάβου. - Τα υπόλοιπα στοιχεία (αναφορές, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο από τα προγράμματα της Microsoft Office (Word, Excel) ή σε ASCII αρχεία με μορφή text (txt) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο καθαρός χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε 5 μήνες και ο προβλεπόμενος συνολικός χρόνος σε 8 μήνες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της μελέτης: ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 16/47

17 ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ / ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Π.Ο. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΕΛ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 17/47

18 1.9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός κατασκευής, βάσει παρομοίων έργων, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΕΡΓΑΣΙΑ Ποσότητα Τιμή Μονάδας Δαπάνη Έργων Π/Μ Δαπάνη Έργων Η/Μ Συνολική Δαπάνη Δίκτυο Καλών Νερών μμ 185,00 /μμ , ,00 Αγωγοί Μεταφοράς Β5-Β6-Β μμ 150,00 /μμ , ,00 Αντλιοστάσια Β5-Β6-Β7 3 τεμ ,00 /τεμ , , ,00 ΕΕΛ ικ 330,00 /ικ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕ & ΟΕ 18% ,00 Σ ,00 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ,50 Σ ,50 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,50 Σ ,00 ΦΠΑ 23 % ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός κατασκευής του Υποέργου 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΕΡΓΑΣΙΑ Ποσότητα Τιμή Μονάδας Δαπάνη Έργων Π/Μ Δαπάνη Έργων Η/Μ Συνολική Δαπάνη ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Δίκτυο Καλών Νερών μμ 185,00 /μμ , ,00 Αγωγός Μεταφοράς Β5 800 μμ 150,00 /μμ , ,00 Αντλιοστάσιο Β5 1,00 τεμ ,00 /τεμ , , ,00 ΕΕΛ ικ 330,00 /ικ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ,00 ΓΕ & ΟΕ 18% ,00 Σ ,00 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ,00 Σ ,00 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,00 Σ ,00 ΦΠΑ 23 % ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ,00 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 18/47

19 2. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη συνέχεια υπολογίζεται η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης, με σχετικές αναφορές στα άρθρα του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.3316/2005, ως ισχύει. Ο συντελεστής τκ του άρθρου ΓΕΝ.3. του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, λαμβάνεται ίσος με 1,249 σύμφωνα με την Εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αρ. Πρωτ. Δ17γ/01/27/ΦΝ439.6/ «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2012» ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 19/47

20 Υδραυλικά έργα Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ Μον.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ F= 60,00 Αποχετευόμενη έκταση σε εκτάρια Α.1 ΥΔΡ 3.1.Α. Καλά Νερά εκτάρια (he) 60,0 ΠΛ= Πληθυσμός (κ.) β= 0,802 Συντελεστής πληθυσμού Απαιτείται σύνδεση υπογείων 0 ρ= (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) 0,9 Συντελεστής δυσχέρειας τκ= 1,249 Α1 = 5000 * F 2/3 * β * ρ * τκ ,46 ΕΥΡΩ L= 0,00 Μήκος δικτύου κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα σε μέτρα Α2 = (3000+0,20*L) * τκ 0,00 ΕΥΡΩ Φ.Α.Ι.Σ. 0 Αριθμός φρεατίων αναμονής ιδιωτικών συνδέσεων ή αριθ. ιδιωιτκών συνδέσεων Α3 = Φ.Α.Ι.Σ. * 30 * τκ 0,00 ΕΥΡΩ A= A1+A2+Α ,46 ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% ,93 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α ,46 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 20/47

21 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ Μον.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ ,93 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Β. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Β.1 Β.2 ΥΔΡ 3.4.Α. ΥΔΡ 3.4.Α. Β.3 ΥΔΡ 3.4.Α. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B5 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B6 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B7 κυβ.μέτρο (m3) κυβ.μέτρο (m3) κυβ.μέτρο (m3) 210,0 180,0 210,0 V= 210,00 Όγκος με ανωδομή σε κυβ. μέτρα 1 Ανωδομή (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) 0 Ειδική θεμελίωση (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) τκ= 1,249 Α = 240 * V 2/3 * τκ ,58 ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 9.796,29 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ V= 180,00 Όγκος με ανωδομή σε κυβ. μέτρα 1 Ανωδομή (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) 0 Ειδική θεμελίωση (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) τκ= 1,249 Α = 240 * V 2/3 * τκ 9.556,28 ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 8.839,56 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ V= 210,00 Όγκος με ανωδομή σε κυβ. μέτρα 1 Ανωδομή (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 21/47

22 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ Μον.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 0 Ειδική θεμελίωση (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) τκ= 1,249 Α = 240 * V 2/3 * τκ ,58 ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 9.796,29 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α ,44 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ ,14 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Γ. ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Γ.1 ΥΔΡ 3.2.Α. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ Σ Β5 μέτρο (m) 800,0 D= 0,250 Διάμετρος σε μέτρα L= 800,00 Μήκος σε μέτρα β= 30,00 Συντελεστής τκ= 1,249 No= 0 Αριθμός πολλαπλών αγωγών ίδιας διαμέτρου (0:ΚΑΝΕΝΑΣ, 1: ΕΝΑΣ Κ.ΛΠ.) Α1 = (8*D 1/2 +β / L 1/3 ) * L * τκ 7.225,87 ΕΥΡΩ L= 0,00 Μήκος αγωγού κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα σε μέτρα Α2 = A= A1+A ,87 ΕΥΡΩ (3000+0,20*L) * τκ 0,00 ΕΥΡΩ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 22/47

23 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ Μον.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Γ.2 ΥΔΡ 3.2.Α. Γ.3 ΥΔΡ 3.2.Α. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ Σ Β6 ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ Σ Β7 μέτρο (m) 400,0 μέτρο (m) 350,0 Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 6.683,93 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ D= 0,140 Διάμετρος σε μέτρα L= 400,00 Μήκος σε μέτρα β= 30,00 Συντελεστής τκ= 1,249 No= 0 Αριθμός πολλαπλών αγωγών ίδιας διαμέτρου (0:ΚΑΝΕΝΑΣ, 1: ΕΝΑΣ Κ.ΛΠ.) Α1 = (8*D 1/2 +β / L 1/3 ) * L * τκ 3.529,65 ΕΥΡΩ L= 0,00 Μήκος αγωγού κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα σε μέτρα Α2 = (3000+0,20*L) * τκ 0,00 ΕΥΡΩ A= A1+A ,65 ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 3.264,93 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ D= 0,180 Διάμετρος σε μέτρα L= 350,00 Μήκος σε μέτρα β= 30,00 Συντελεστής τκ= 1,249 No= 0 Αριθμός πολλαπλών αγωγών ίδιας διαμέτρου (0:ΚΑΝΕΝΑΣ, 1: ΕΝΑΣ Κ.ΛΠ.) Α1 = (8*D 1/2 +β / L 1/3 ) * L * τκ 3.344,66 ΕΥΡΩ L= 0,00 Μήκος αγωγού κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα σε μέτρα Α2 = (3000+0,20*L) * τκ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 23/47

24 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ Μον.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 0,00 ΕΥΡΩ A= A1+A ,66 ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 3.093,81 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α ,18 ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ ,67 ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.1 ΥΔΡ 3.5.Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΕΕΛ- 1 ισοδ. κάτοικοι(ι.κ. ) ΣΙi= Ισοδύναμοι κάτοικοι β= 275,00 Συντελεστής μεγέθους εγκατάστασης 0,80 Φυσικά συστήματα επεξεργασίας ή ταύτιση αερισμού-καθίζησης. 'Ανευ επεξεργασίας ιλύος σ= 1,25 χ Όταν δεν απαιτείται χώνευση ιλύος 1,70 Όταν απαιτείται χώνευση ιλύος 1,25 Λαμβάνεται συντελεστής είδους επεξεργασίας 1,00 Όταν δεν απαιτείται κάλυψη δεξαμενών, εσχάρωσης, εσχάρωσης κ.λπ. ρ= Όταν απαιτείται κάλυψη δεξαμενών, εσχάρωσης, 1,15 χ εσχάρωσης κ.λπ. 1,15 Λαμβάνεται συντελεστής πρόσθετης δυσχέρειας 1,00 Όταν δεν απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία κ= 1,15 χ Όταν απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία 1,15 Λαμβάνεται συντελεστής απαίτησης τριτοβάθμιας 0 Απαιτείται ειδική θεμελίωση (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 24/47

25 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ Μον.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ τκ= 1,249 Α = β * ΣΙi 0,60 * σ * ρ * κ * τκ ,38 ΕΥΡΩ 0,00% Προσαύξηση λόγω διαρρυθμίσεων (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 1., παρ ) Ατ = ,38 Π%= 42,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη - παράλειψη προκαταρκτικής) Αστ = Aτ*Π% ,96 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α ,38 ΕΕΛ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ ,96 ΕΕΛ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α (ΣΥΝΟΛΙΚΗ) Αστ (ΣΤΑΔΙΩΝ) Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , ,93 Β. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , ,14 Γ. ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ , ,67 Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ , ,96 ΣΥΝΟΛΑ (Α+Β+Γ+Δ) , ,70 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 25/47

26 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ, Α 8% ,46 = ,16 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ, Αστ* ΑΝΕΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 75% ,16 = ,87 Οι αμοιβές των ως άνω άρθρων (Α και Αστ) κατανέμονται σε ποσοστό 100% στην κατ. 13 των Υδραυλικών Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικά έργα Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μον. Ποσότ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Α. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ A.1 ΥΔΡ 20Α A.2 ΥΔΡ 20Α Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β5 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β6 κυβ. μέτρα ανά ώρα * μέτρο (m3/h x m) κυβ. μέτρα ανά ώρα * μέτρο (m3/h x m) 3.240, 0 343,0 Q= 135 Παροχή αντλιοστασίου άνευ εφεδρείας, μ3/ώρα H= 24 Μανομετρικό σε μέτρα Q x H Παροχή x Μανομετρικό λ= 1,00 τκ= 1,249 α= 2.793,3 συντελεστής γινομένου QXH Α= [α + (Q * H) 0,84 ] * λ * τκ 4.599,12 Προεκτιμώμενη Aμοιβή, ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 4.254,19 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ Q= 49 Παροχή αντλιοστασίου άνευ εφεδρείας, μ3/ώρα H= 7 Μανομετρικό σε μέτρα Q x H 343 Παροχή x Μανομετρικό λ= 1,00 τκ= 1,249 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 26/47

27 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μον. Ποσότ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ A.3 ΥΔΡ 20Α Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β7 κυβ. μέτρα ανά ώρα * μέτρο (m3/h x m) 435,0 α= 3.000,0 συντελεστής γινομένου QXH Α= [α + (Q * H) 0,84 ] * λ * τκ 3.915,35 Προεκτιμώμενη Aμοιβή, ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 3.621,70 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ Q= 87 Παροχή αντλιοστασίου άνευ εφεδρείας, μ3/ώρα H= 5 Μανομετρικό σε μέτρα Q x H 435 Παροχή x Μανομετρικό λ= 1,00 τκ= 1,249 α= 3.000,0 συντελεστής γινομένου QXH Α= [α + (Q * H) 0,84 ] * λ * τκ 3.952,54 Προεκτιμώμενη Aμοιβή, ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 3.656,10 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α ,01 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ 7.875,89 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1 ΥΔΡ 19.A. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ Α ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ισοδ. κάτοικο ΣΙi= Ισοδύναμοι κάτοικοι β= 346,43 Συντελεστής μεγέθους εγκατάστασης ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 27/47

28 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ. ΕΕΛ-1 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μον. Ποσότ. ς (ι.κ.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Φυσικά συστήματα επεξεργασίας ή 0,35 ταύτιση αερισμού-καθίζησης. 'Ανευ επεξεργασίας ιλύος σ= 1,00 χ Όταν δεν απαιτείται χώνευση ιλύος 1,40 Όταν απαιτείται χώνευση ιλύος 1,00 Λαμβάνεται συντελεστής είδους επεξεργασίας 1,00 Όταν δεν απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία κ= 1,15 χ Όταν απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία 1,15 Λαμβάνεται συντελεστής απαίτησης τριτοβάθμιας τκ= 1,249 Α = β * ΣΙi 0,60 * σ * κ * τκ ,11 ΕΥΡΩ 0,00% Προσαύξηση λόγω διαρρυθμίσεων (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 1., παρ ) Ατ = ,11 Π%= 42,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη - παράλειψη προκαταρκτικής) Αστ = Aτ*Π% ,92 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α ,11 ΕΕΛ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ ,92 ΕΕΛ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α (ΣΥΝΟΛΙΚΗ) Αστ (ΣΤΑΔΙΩΝ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 28/47

29 Α. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , ,89 Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ , ,92 ΣΥΝΟΛΑ (Α+Β) , ,81 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ, Α 8% ,12 = 8.356,97 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ, Αστ* ΑΝΕΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 75% 8.356,97 = 6.267,73 Οι αμοιβές των ως άνω άρθρων (Α και Αστ) κατανέμονται σε ποσοστό 100% στην κατ. 9 των Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 29/47

30 Λειτουργικός Σχεδιασμός Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μονάδα Ποσότ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 1 ΥΔΡ 18. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΕΕΛ-1 Κ.Α. 1,0 Αυδ= ,38 Συνολική αμοιβή υδραυλικής μελέτης εγκατάστασης, ΕΥΡΩ Α1= ,96 Αμοιβή σταδίων υδραυλικής μελέτης εγκατάστασης, ΕΥΡΩ Αημ= ,11 Συνολική αμοιβή Η/Μ μελέτης εγκατάστασης, ΕΥΡΩ Α2= ,92 Αμοιβή σταδίων Η/Μ μελέτης εγκατάστασης, ΕΥΡΩ β= 0,05 Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού - ακαθάρτων Α = β * (Aυδ + Aημ) * τκ 9.848,57 ΕΥΡΩ Αστ = β * (A1 + A2) * τκ 4.185,64 ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α 9.848,57 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ 4.185,64 Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 18 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών «Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή του παρόντος άρθρου αποτελεί τη συνολική αμοιβή των καθύλη συμμετεχουσών κατηγοριών (9), (13) και (18) του άρθρου 2 του Ν. 3316/05». Στο πλαίσιο αυτό οι αμοιβές (Α και Αστ) του ως άνω άρθρου ΥΔΡ 18 κατανέμονται ως ακολούθως : - Ποσοστό 5% στην κατ. 13 των Υδραυλικών Μελετών. - Ποσοστό 5% στην κατ. 9 των Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών. - Ποσοστό 90% στην κατ. 18 των Χημικοτεχνικών Μελετών. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 30/47

31 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α 9.848,57 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ, Α 8,0% 787,89 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ, Αστ 75% 590,92 ΑΝΕΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΙΜΩΝ Η αμοιβή του ως άνω άρθρου κατανέμεται σε ποσοστό 100% στην κατ. 18 των Χημικοτεχνικών Μελετών. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 31/47

32 Περιβαλλοντικές μελέτες Οι Περιβαλλοντικές Μελέτες θα αφορούν την ΕΕΛ-1 μετά των έργων διάθεσης, καθώς και τα έργα μεταφοράς. Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μον. Ποσότ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. 1 ΠΕΡ.2 ΠΕΡ.3 ΠΕΡ. 7 Συστήματα υποδομής που απαιτούνται για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων. τεμάχι ο 1 Κ= 0,7 Τύπος μελετης: ΙΙ φ= 6.000,00 Ισοδύναμος πληθυσμός C1= 20,00 Συντελεστής C2= 5.000,0 Συντελεστής Σ(φ)= ,80 Συνάρτηση προσδιορισμού της ενιαίας τιμής της προεκτιμώμενης αμοιβής με βάση το φυσικό αντικείμενο τκ= 1,249 Α = τκ*σ(φ)=τκ*κ*(c1*φ C2) ,07 Προεκτιμώμενη Aμοιβή, ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α Α ,07 ΕΕΛ Β. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ : ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡ.2 ΠΕΡ.3 ΠΕΡ. 5 Λιμενικά και υδραυλικά έργα τεμάχι ο 1 Κ= 0,7 Τύπος μελετης: ΙΙ φ= ,63 Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για τη συνολική τεχνική μελέτη του έργου C(φ)= 0,310 Συντελεστής μεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του έργου μ= 1,4 Συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος ν= 1,0 Συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 32/47

33 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μον. Ποσότ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Σ(φ)= ,15 Συνάρτηση προσδιορισμού της ενιαίας τιμής της προεκτιμώμενης αμοιβής με βάση το φυσικό αντικείμενο τκ= 1,249 Α = τκ*(κ*c(φ)*μ*ν* φ) ,03 Προεκτιμώμενη Aμοιβή, ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α Β ,03 ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α Τ =Α Α +Α Β ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ Η αμοιβή των σταδίων των περιβαλλοντικών μελετών που θα εκπονηθούν (ΜΠΕ), παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί : ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΠΕΡ. 2.) ΜΠΕ 65,00% x A Τ = ,32 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ ,32 Οι αμοιβές των ως άνω άρθρων (Α και Αστ) κατανέμεται σε ποσοστό 100% στην κατ. 27 των Περιβαλλοντικών Μελετών. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 33/47

34 Τοπογραφικές μελέτες ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μον.Μετρ.) Αρχική τιμή μονάδος ( ) τκ Τιμή μονάδος ( ) Ποσότ. Αμοιβή Α Α. ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. 2 Ίδρυση Τριγωνομετρικών Σημείων IV τάξης τεμ. 800,00 1, , ,60 ΤΟΠ. 2 Βάθρο ύψους 0,40 μ. τεμ. 65,00 1,249 81, ,56 ΤΟΠ.2.2 ΤΟΠ.2.3 Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση τριγωνομετρικού δικτύου Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου τεμ. 800,00 1, , ,60 τεμ. 65,00 1,249 81, ,11 Β. ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΕΣ ΤΟΠ. 3.1.α. Πολυγωνομετρικά σημεία εκτός κατοικημένων περιοχών τεμ. 50,00 1,249 62, ,50 ΤΟΠ. 3.1.β. Πολυγωνομετρικά σημεία εντός κατοικημένων περιοχών τεμ. 65,00 1,249 81, ,00 Γ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΕΙΣ ΤΟΠ ΤΟΠ Χωροστάθμηση συνήθους ακριβείας σε πεδινό έδαφος έως 10% Χωροστάθμηση με ενδιάμεσα σημεία υπάρχουσας οριζοντιογραφίας σε πεδινό έδαφος έως 10% Km 65,00 1,249 81, ,70 Km 100,00 1, , ,10 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 34/47

35 ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μον.Μετρ.) Αρχική τιμή μονάδος ( ) τκ Τιμή μονάδος ( ) Ποσότ. Αμοιβή Α ΤΟΠ.4.3 Ήλος επι κτίσματος τεμ. 26,00 1,249 32, ,84 ΤΟΠ.4.3 Υπολογισμός χωροσταθμικού δικτύου. τεμ. 225,00 1, , ,13 Δ. ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΔΟΜΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠ. 5Α.1.1 Κλίση εδάφους 0-10% (κλίμακα 1:500) στρέμμα 30,00 1,249 37, ,82 Ε. ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠ.6Α.2.2 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων σε κλίμακα 1:1.000 και κατηγορία κάλυψης: Αραιοδομημένο στρέμμα 45,00 1,249 56, ,75 ΣΤ.ΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΠ.19 Για τη λήψη απαιτούμενων στοιχείων στο ύπαιθρο για αποτύπωση υπαρχόντων οχετών και γεφυρών τεμ. 80,00 1,249 99, ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ,30 Οι αμοιβές των ως άνω άρθρων κατανέμεται σε ποσοστό 100% στην κατ. 16 των Τοπογραφικών Μελετών. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 35/47

36 Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Μον. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ. Τιμή Μονάδος ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΜΕ 1, παρ ΓΜΕ 1, παρ ΓΜΕ 2, παρ Εκτέλεση γεωτεχνικών εργασιών Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών ερευνών Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β5 μέτρο (m) 40,0 474, ,80 Κ.Α. 1, , ,72 τ.μ. (m 2 ) 35,0 35, ,00 Σ= 40,0 Γ= 380xΣ ,00 τκ= 1,249 Γ= ,80 Σ= 40,0 Γ= 380xΣ ,00 τκ= 1,249 15%xΓxτκ Σ(φ)= 2.847,72 Ε= 35,0 Β = 1,00 Δ = 1,00 Συνολικό βάθος γεωτρήσεων σε m Προεκτιμώμενο κόστος συνόλου γεωτεχνικών εργασιών, ευρώ Συνολικό βάθος γεωτρήσεων σε m Προεκτιμώμενο κόστος συνόλου γεωτεχνικών εργασιών, ευρώ Αμοιβή σύνταξης, υποβολής προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών και έκθεσης αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών, ευρώ εμβαδόν κάτοψης θεμελίωσης κτιρίου (m2) Συντελεστής βελτίωσης ανάλογα με την απαίτηση βελτίωσης του εδάφους θεμελίωσης και του είδους αυτής συντελεστής εδάφους θεμελίωσης ανάλογα με την κατηγορία αυτού κατά ΕΑΚ 2000 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 36/47

37 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Μον. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ. Τιμή Μονάδος ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 4 5 ΓΜΕ 2, παρ ΓΜΕ 2, παρ Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β6 Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. τ.μ. (m 2 ) τ.μ. (m 2 ) 30,0 41, ,00 35,0 35, ,00 Θ = 1,00 τκ= 1,249 Σ(Φ)= τκx(120xβxδxθxε 0,55 ) Σ(Φ)= 1.249,00 Ε= 30,0 Β = 1,00 Δ = 1,00 Θ = 1,00 τκ= 1,249 Σ(Φ)= τκx(120xβxδxθxε 0,55 ) Σ(Φ)= 1.249,00 Ε= 35,0 συντελεστής θεμελίωσης ανάλογα με τον τύπο ης θεμελίωσης Αμοιβή γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης, ευρώ (³ 1.000xτκ) εμβαδόν κάτοψης θεμελίωσης κτιρίου (m2) Συντελεστής βελτίωσης ανάλογα με την απαίτηση βελτίωσης του εδάφους θεμελίωσης και του είδους αυτής συντελεστής εδάφους θεμελίωσης ανάλογα με την κατηγορία αυτού κατά ΕΑΚ 2000 συντελεστής θεμελίωσης ανάλογα με τον τύπο ης θεμελίωσης Αμοιβή γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης, ευρώ (³ 1.000xτκ) εμβαδόν κάτοψης θεμελίωσης κτιρίου (m2) Β = 1,00 Συντελεστής βελτίωσης ανάλογα με την απαίτηση βελτίωσης του εδάφους ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 37/47

38 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Μον. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ. Τιμή Μονάδος ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β7 θεμελίωσης και του είδους αυτής 6 ΓΜΕ 2, παρ Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΕΛ-1. τ.μ. (m 2 ) 400,0 10, ,61 Δ = 1,00 Θ = 1,00 τκ= 1,249 Σ(Φ)= τκx(120xβxδxθxε 0,55 ) Σ(Φ)= 1.249,00 Ε= 400,0 Β = 1,00 Δ = 1,00 Θ = 1,00 τκ= 1,249 Σ(Φ)= τκx(120xβxδxθxε 0,55 ) συντελεστής εδάφους θεμελίωσης ανάλογα με την κατηγορία αυτού κατά ΕΑΚ 2000 συντελεστής θεμελίωσης ανάλογα με τον τύπο ης θεμελίωσης Αμοιβή γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης, ευρώ (³ 1.000xτκ) εμβαδόν κάτοψης θεμελίωσης κτιρίου (m2) Συντελεστής βελτίωσης ανάλογα με την απαίτηση βελτίωσης του εδάφους θεμελίωσης και του είδους αυτής συντελεστής εδάφους θεμελίωσης ανάλογα με την κατηγορία αυτού κατά ΕΑΚ 2000 συντελεστής θεμελίωσης ανάλογα με τον τύπο ης θεμελίωσης Αμοιβή γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης, ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 38/47

39 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Μον. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ. Τιμή Μονάδος ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Σ(Φ)= 4.044,61 ευρώ (³ 1.000xτκ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ,13 ΜΕΛΕΤΩΝ Οι αμοιβές των ως άνω άρθρων κατανέμεται σε ποσοστό 100% στην κατ. 21 των Γεωτεχνικών Μελετών Συγκεντρωτικός Πίνακας Αμοιβών σταδίων μελέτης ανά κατηγορία ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ A.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ( ) Α. Κατ. μελέτης 13 : ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Β. Κατ. μελέτης 9 : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γ. Κατ. μελέτης 18 : ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δ. Κατ. μελέτης 21 : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε. Κατ. μελέτης 16 : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤ. Κατ. μελέτης 27 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1 ΥΔΡ 3.1.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , ,93 2 ΥΔΡ 3.2Α ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ , ,67 3 ΥΔΡ 3.4.Α. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , ,14 4 ΥΔΡ 3.5A 5 ΓΕΝ.7. 6 ΥΔΡ 19.Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , , , , , ,92 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 39/47

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΥΔΡ. & ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 394.757,25

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους 207 Αριθµ. Πρωτ: ΜΕΟ/α/ο/1257 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 78 Fax : 210-64 63

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΥΕΛΕΕΒ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Μ.Ε.Ο Ταχ. Διεύθυνση : Ιπποκράτους 207 Αριθμ. Πρωτ: ΔΜΕΟ/α/ο/1257 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 78 Fax : 210-64

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος"

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση των γεωτεχνικών μελετών στα πλαίσια των οριστικών μελετών των τεχνικών από αρχή έως και Α/Κ Ασβεστοχωρίου (Α8) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας, προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης του τμήματος Μεσορράχη - Καβάλα του Κάθετου Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 Γενικά»...3 Δημογραφικά...4 Ύδρευση...5 Κλιματολογικά...5 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ...7 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ...8 ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ...9 ΕΠΙΛΟΓΗ... Απαιτήσεις... Εναλλακτικές... 6... Ενεργός Ιλύς...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση Μελέτης του έργου: "Επισκευή - επέκταση ηµοτικού Σχολείου Βάρης νήσου Σύρου και ανέγερση νηπιαγωγείου"» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο : Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ήµου Ευεργέτουλα (Ν5800α) 5.084.000 Ευρώ. εκέµβριος 2010.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο : Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ήµου Ευεργέτουλα (Ν5800α) 5.084.000 Ευρώ. εκέµβριος 2010. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο : Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ήµου Ευεργέτουλα (Ν5800α) 5.084.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800α/4931 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ.

ΑΔΑ: 4Α8Υ0-ΧΨΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B. E-mail : ΚΟΙΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 203636 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα