ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"

Transcript

1 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΘΝΙΚΟI ΠΟΡΟI ΚΑΙ ΙΔΙΟI ΠΟΡΟI ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2012ΣΕ ΣΑΕ ,62 ευρώ (με ΦΠΑ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005)..ΒΟΛΟΣ,

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο Υφιστάμενη κατάσταση ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Δεδομένα σχεδιασμού Πληθυσμοί σχεδιασμού των έργων Παροχές σχεδιασμού Περιγραφή προβλεπόμενων έργων - διαστασιολόγηση Γενικά Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Έργα μεταφοράς Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πρόγραμμα & στάδια απαιτούμενων μελετών ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ Υδραυλικά έργα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα Λειτουργικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικές μελέτες Τοπογραφικές μελέτες Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες Συγκεντρωτικός Πίνακας Αμοιβών σταδίων μελέτης ανά κατηγορία ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ...43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ...46 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 2/47

3 1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο Το αντικείμενο της μελέτης αφορά τα έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των ακαθάρτων του οικισμού των Καλών Νερών. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ-1) που θα μελετηθεί για τον σκοπό αυτό, θα μπορεί μελλοντικά και με κατάλληλες επεκτάσεις να δεχθεί και τα λύματα των οικισμών Αφύσσου, Κορόπης και Κάτω Γαζέας. Τα ως άνω απαιτούμενα έργα επέκτασης της ΕΕΛ-1 για την κάλυψη των πρόσθετων αυτών αναγκών, δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη Υφιστάμενη κατάσταση Ο οικισμός των Καλών Νερών, δεν διαθέτει σήμερα δίκτυο ακαθάρτων και τα λύματά του συγκεντρώνονται σε βόθρους ή διατίθενται ανεξέλεγκτα. O ως άνω οικισμός παρουσιάζει σημαντική τουριστική κίνηση κατά το θέρος ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες, πλέον των προαναφερόμενων στοιχείων στον παρόντα Φάκελο έργου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Δεδομένα σχεδιασμού Πληθυσμοί σχεδιασμού των έργων Στην ανάλυση που ακολουθεί παρατίθενται - για λόγους πληρότητας η προβλεπόμενη εξέλιξη του πληθυσμού τόσο για τον υπό μελέτη οικισμό των Καλών Νερών, όσο και για τους οικισμούς Αφύσσου, Κορόπης και Κάτω Γαζέας, οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε θα συνδεθούν μελλοντικά στην κοινή ΕΕΛ-1. Ο μόνιμος πληθυσμός των ως άνω οικισμών, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ανέρχεται σε κατοίκους (βλ. Πίνακα που ακολουθεί). Οι μελλοντικοί πληθυσμοί (μόνιμοι κάτοικοι) υπολογίζονται από την σχέση ανατοκισμού: Πν = Πο ( 1 + i ) ν όπου Πο : Ο πληθυσμός στον χρόνο αφετηρίας, t = To Πν : Ο πληθυσμός στον χρόνο μετά ν έτη, t = To + v i : Μέση ετήσια αύξηση του πληθυσμού. Λαμβάνεται ίση με 0,80%. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού των οικισμών μελέτης παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί : ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 3/47

4 ΟΙΚΙΣΜΟΣ 2001 (απογραφή) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΗΜΕΡ Α 20ETI A 40ETI A Άφυσσος Κορόπη Καλά Νερά Κάτω Γαζέα ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 1 : Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού οικισμών Τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του εποχιακού πληθυσμού, λόγω της διαρκούς αυξανόμενης τουριστικής κίνησης. Η τουριστική ανάπτυξη που παρατηρείται στους οικισμούς οφείλεται σε : Παραθεριστές οι οποίοι έχουν αναπαλαιώσει και επισκευάσει παλαιά σπίτια τα οποία επισκέπτονται τους θερινούς κυρίως μήνες. Αμιγώς τουριστική κίνηση σε ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κ.λπ. Η εξυπηρέτηση των αυξημένων τουριστικών αναγκών έχει αναζωογονήσει επίσης την απασχόληση στην περιοχή, με αποτέλεσμα την προσέλκυση εποχιακού πληθυσμού στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του τουρισμού. Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων, η εξέλιξη του συνολικού πληθυσμού στους οικισμούς μετά από κατάλληλες στρογγυλεύσεις παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί : ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 20ETIA 40ETIA ΧΕΙΜ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜ ΘΕΡΟΣ Άφυσσος Κορόπη Καλά Νερά Κάτω Γαζέα ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Πίνακας 2 : Εκτίμηση πληθυσμών οικισμών στην 20ετία και 40ετία Παροχές σχεδιασμού Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία υπολογισμού των παροχών των λυμάτων για τις διάφορες περιόδους σχεδιασμού του έργου. Μέση υδατική κατανάλωση Οι διάφορες συνιστώσες της κατανάλωσης εκφράζονται με το δείκτη της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης ανά κάτοικο q E (l/κ/d). Στην παρούσα λαμβάνεται μέση υδατική κατανάλωση q E =225 l/κ/d. Η παραπάνω τιμή της ανηγμένης υδατικής κατανάλωσης (250l/κ/d), θεωρείται ότι θα παραμείνει σταθερή στις διάφορες περιόδους σχεδιασμού του έργου. Βάσει του q E και καλυπτόμενου πληθυσμού προκύπτει η συνολική μέση ημερήσια παροχή ύδρευσης Q E. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 4/47

5 Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων Q Ε (ή q Ε ανηγμένη ανά κάτοικο). Η μέση ειδική παροχή σχεδιασμού ακαθάρτων Q E (ή q E ), λαμβάνεται ίση με το 80% της υδατικής κατανάλωσης, ήτοι : Q E = 80% x Q E ή q E = 0,8 x q E. Μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων Q H (ή q H ανηγμένη ανά κάτοικο). Εκφράζεται συναρτήσει της μέσης ημερήσιας παροχής ακαθάρτων Q E επί τον συντελεστή ημερήσιας αιχμής λ 1. Για το σύνολο της περιοχής μελέτης, λαμβάνεται τιμή λ 1 = 1,50. Μέγιστη στιγμιαία παροχή ακαθάρτων (παροχή αιχμής) Q P. Αποτελεί το στιγμιαίο μέγιστο της παροχής κατά την ημέρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Δίνεται από τη σχέση Q Ρ = λ 2 * Q Η όπου λ 2 ο συντελεστής στιγμιαίας αιχμής. Ο συντελεστής λ 1 υπολογίζεται από τη σχέση : λ 2 = 1,5 + 2,5 / Q Η 3 (Ελληνικές προδιαγραφές: Π.Δ.696/74). Πρόσθετες εισροές Στο υπό μελέτη έργο, οι πρόσθετες εισροές προτείνεται να εκτιμηθούν ως ποσοστό της παροχής και συγκεκριμένα με προσαύξηση 15% της μέγιστης ημερήσιας παροχής ακαθάρτων Q H. Με βάση τα παραπάνω υπολογίζονται οι παροχές σχεδιασμού των ακαθάρτων: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΘΕΡΟΣ - 20ΕΤΙΑ Ι.Κ. Q E Q' H Εισροές Q' P m 3 /day m 3 /day m 3 /h m 3 /day λ 2 m 3 /h l/sec Άφυσσος ,02 442,53 18,44 66,38 2,60 50,79 14,11 Κορόπη ,42 302,13 12,59 45,32 2,84 37,60 10,44 Καλά Νερά ,22 993,33 41,39 149,00 2,24 98,81 27,45 Κάτω Γαζέα ,06 220,59 9,19 33,09 3,00 28,95 8,04 ΣΥΝΟΛΟ , ,1 5 60,0 4 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΘΕΡΟΣ - 40ΕΤΙΑ Ι.Κ. Q E Q' H Εισροές Q' P m 3 /day m 3 /day m 3 /h m 3 /day λ 2 m 3 /h l/sec Άφυσσος ,16 624,24 26,01 93,64 2,43 67,11 18,64 Κορόπη ,34 408,51 17,02 61,28 2,65 47,65 13,24 Καλά Νερά , ,8 58,70 211,33 2,12 133,20 37,00 Κάτω Γαζέα ,42 288,63 12,03 43,29 2,87 36,29 10,08 ΣΥΝΟΛΟ Q E : Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων Q Η : Μέγιστη παροχή λ 2 : Συντελεστής αιχμής Q Ρ : Παροχή αιχμής , Πίνακας 3 : Παροχές σχεδιασμού ακαθάρτων 284,2 6 78,9 6 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 5/47

6 Περιγραφή προβλεπόμενων έργων - διαστασιολόγηση Γενικά Το υπό μελέτη έργο αποτελείται από το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού των Καλών Νερών, τα έργα μεταφοράς τους στην ΕΕΛ-1, την ΕΕΛ-1 και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Η ΕΕΛ-1 θα μπορεί να δεχθεί μελλοντικά τα ακάθαρτα των οικισμών Αφύσσου, Κορόπης και Κάτω Γατζέας Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού των Καλών Νερών ο οποίος εντάσσεται στην παρούσα μελέτη, ανέρχεται σε 10km περίπου και θα αποτελείται από αγωγούς προβλεπόμενης ονομαστικής διαμέτρου από Φ200 έως Φ315, οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από σωληνώσεις PVC ή/και ΡΕ Έργα μεταφοράς Τεχνική περιγραφή έργων Τα έργα μεταφοράς στην τελική τους μορφή (ήτοι, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής κάλυψης των οικισμών της Αφύσσου, Κορόπης και Κάτω Γατζέας) προβλέπεται να είναι τα ακόλουθα : Στο νότιο άκρο του οικισμού της Αφύσσου (στο οποίο θα καταλήγει το δίκτυο του νότιου τμήματος του οικισμού) προβλέπεται η κατασκευή αντλιοστασίου Β1, από το οποίο τα λύματα θα μεταφέρονται μέσω καταθλιπτικού αγωγού μήκους 400m στο αντλιοστάσιο Β2, στο σημείο όπου θα συγκεντρώνονται τα λύματα του βόρειου τμήματος του οικισμού της Αφύσσου. Από εκεί με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 1.320m τα λύματα θα μεταφέρονται σε ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Β3 και με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 520m θα καταλήγουν σε αγωγό βαρύτητας μήκους 1.000m, μέσω του οποίου τα λύματα θα μεταφέρονται στην είσοδο του οικισμού της Κορόπης. Στη θέση αυτή προβλέπεται η κατασκευή αντλιοστασίου Β4, στο οποίο θα καταλήγει και το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Κορόπη. Από το αντλιοστάσιο Β4 τα λύματα θα μεταφέρονται με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 3.250m στο εσωτερικό δίκτυο του οικισμού των Καλών Νερών, ή θα οδηγούνται απ ευθείας στην ΕΕΛ-1, με καταθλιπτικό αγωγό μεγαλύτερου μήκους. Στα Καλά Νερά (τα έργα μεταφοράς των οποίων εντάσσονται στο συμβατικό αντικείμενο της παρούσας) προβλέπεται η κατασκευή τοπικών παραλιακών αντλιοστασίων Β6 (στο νότιο άκρο) και Β7 (στο κέντρο). Από το αντλιοστάσιο Β6 τα λύματα μεταφέρονται με καταθλιπτικό αγωγό HDPE 10atm / Φ140 / 400m στο αντλιοστάσιο Β7 και από το Β7 με καταθλιπτικό αγωγό HDPE 10atm / Φ180 / 350m στο αντλιοστάσιο Β5 (στο βόρειο άκρο του οικισμού). Από το αντλιοστάσιο Β5 τα λύματα θα μεταφέρονται τελικώς με καταθλιπτικό αγωγό HDPE 10atm / Φ250 / 800m στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ-1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 6/47

7 Συγκεντρωτικά τα αντλιοστάσια, η ονομαστική διάμετρος και το μήκος του κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού κάθε αντλιοστασίου μαζί με τους οικισμούς που εξυπηρετούν τα ως άνω αντλιοστάσια, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙ Ο ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΟΝ. ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟ (m) Σ (mm) Β5 ΑΦΥΣΣΟΣ*, ΚΟΡΟΠΗ*, ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Β6 ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Β7 ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ * Πιθανή πρόβλεψη για μελλοντική εξυπηρέτηση Πίνακας 4 : Αντλιοστάσια καταθλιπτικοί αγωγοί Διαστασιολόγηση αντλιοστασίων και αγωγών μεταφοράς ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ / ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ B5 20 ETIA - 40 ETIA ΘΕΡΟΣ % Ι.Κ. % Ι.Κ. Καλά Νερά ι.κ. 100% % Συνολικός πληθυσμός καλυπτόμενος από το αντλιοστάσιο ι.κ ΠΑΡΟΧΕΣ Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων, Q E m 3 /d Μέγιστη ημερήσια παροχή, Q H =Q E *1,5 m 3 /d Μέγιστη ωριαία παροχή λυμάτων,q H =Q H /24 m 3 /hr Παροχή εισροών m 3 /d m 3 /hr 6,2 8,8 Συντελεστής αιχμής, p - 2,2 2,1 Παροχή αιχμής, Qp=p*q H +εισροές m 3 /hr 98,8 133,2 l/s 27,4 37,0 ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ m 3 /hr 100,0 135,0 ΚΕNΤΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ / ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Γαιωδαιτικό ύψος, Hg m 20,0 20,0 Μήκος καταθλιπτικού m 800,0 800,0 Υλικό κατασκευής / κλάση αγωγού - HDPE 10atm Δίδυμος (2 : ΝΑΙ, 1 : OXI) Ονομαστική διάμετρος mm Ταχύτητα m/s 0,73 0,98 Υδραυλικές απώλειες, Htot m 2,16 3,82 Απαιτούμενο μανομετρικό ύψος, Ηg+Htot m 22,16 23,82 Επιλεγόμενο μανομετρικό ύψος, Η m 23,00 24,00 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B6 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. 20 ETIA - ΘΕΡΟΣ 40 ETIA ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 7/47

8 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ / ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ % Ι.Κ. % Ι.Κ. Καλά Νερά ι.κ. 30% % Συνολικός πληθυσμός καλυπτόμενος από το αντλιοστάσιο ι.κ ΠΑΡΟΧΕΣ Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων, Q E m 3 /d Μέγιστη ημερήσια παροχή, Q H =Q E *1,5 m 3 /d Μέγιστη ωριαία παροχή λυμάτων,q H =Q H /24 m 3 /hr Παροχή εισροών m 3 /d m 3 /hr 1,9 2,6 Συντελεστής αιχμής, p - 2,8 2,6 Παροχή αιχμής, Qp=p*q H +εισροές m 3 /hr 37,2 49,0 l/s 10,3 13,6 ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ m 3 /hr 38,0 49,0 ΚΕNΤΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ / ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Γαιωδαιτικό ύψος, Hg m 1,0 1,0 Μήκος καταθλιπτικού m 400,0 400,0 Υλικό κατασκευής / κλάση αγωγού - HDPE 10atm Δίδυμος (2 : ΝΑΙ, 1 : OXI) Ονομαστική διάμετρος mm Ταχύτητα m/s 0,88 1,14 Υδραυλικές απώλειες, Htot m 3,19 5,16 Απαιτούμενο μανομετρικό ύψος, Ηg+Htot m 4,19 6,16 Επιλεγόμενο μανομετρικό ύψος, Η m 5,00 7,00 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. B7 20 ETIA - 40 ETIA ΘΕΡΟΣ % Ι.Κ. % Ι.Κ. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ / ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ Καλά Νερά ι.κ. 60% % Συνολικός πληθυσμός καλυπτόμενος από το αντλιοστάσιο ι.κ ΠΑΡΟΧΕΣ Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων, Q E m 3 /d Μέγιστη ημερήσια παροχή, Q H =Q E *1,5 m 3 /d Μέγιστη ωριαία παροχή λυμάτων,q H =Q H /24 m 3 /hr Παροχή εισροών m 3 /d m 3 /hr 3,7 5,3 Συντελεστής αιχμής, p - 2,5 2,3 Παροχή αιχμής, Qp=p*q H +εισροές m 3 /hr 64,6 86,3 l/s 17,9 24,0 ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ m 3 /hr 65,0 87,0 ΚΕNΤΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ / ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Γαιωδαιτικό ύψος, Hg m 1,0 1,0 Μήκος καταθλιπτικού m 350,0 350,0 Υλικό κατασκευής / κλάση αγωγού - HDPE 10atm ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 8/47

9 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. B7 20 ETIA - 40 ETIA ΘΕΡΟΣ % Ι.Κ. % Ι.Κ. Δίδυμος (2 : ΝΑΙ, 1 : OXI) Ονομαστική διάμετρος mm Ταχύτητα m/s 0,91 1,22 Υδραυλικές απώλειες, Htot m 2,18 3,80 Απαιτούμενο μανομετρικό ύψος, Ηg+Htot m 3,18 4,80 Επιλεγόμενο μανομετρικό ύψος, Η m 4,00 5, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Γενικά Η ακριβής θέση της ΕΕΛ-1 θα προσδιοριστεί στο στάδιο εκπόνησης της μελέτης των έργων, αλλά προβλέπεται να κατασκευαστεί σε απόσταση 250m περίπου από τα όρια του οικισμού των Καλών Νερών και Β.Δ. αυτού. Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης, θα επιλεγεί δημόσια ή δημοτική έκταση για την κατασκευή της ΕΕΛ. Ήδη ο Δήμος Νοτίου Πηλίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει παραχωρήσει τρία οικόπεδα του στη συγκεκριμένη περιοχή για την κατασκευή της ΕΕΛ. Η τελική επιλογή της θέσης θα καθοριστεί με οικονομοτεχνικά κριτήρια από τον ανάδοχο. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα επιδιωχθεί να είναι υπεδάφια και θα προσδιοριστεί τελικώς από τις Περιβαλλοντικές Μελέτες. Παροχές και φορτία σχεδιασμού Οι παροχές και τα ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού της ΕΕΛ-1 για την κάλυψη των αναγκών των Καλών Νερών, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί : ΠΑΡΟΧΕΣ - ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΕΕΛ -1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. 20 ΕΤΙΑ 40 ΕΤΙΑ Εξυπηρετούμενος πληθυσμός ισοδ.κατ ΠΑΡΟΧΕΣ Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων, Q E m 3 /d 720, ,0 Μέση ωριαία παροχή ακαθάρτων, (Q E /24) m 3 /hr 34,00 85,00 Μέγιστη ημερήσια παροχή, m , /d 1.080,0 Q H =Q E *1,5 0 Μέγιστη ωριαία παροχή λυμάτων,q H =Q H /24 m 3 /hr 45,0 67,5 Παροχή εισροών (15% Q H ) m 3 /d 162,0 243,0 m 3 /hr 6,75 10,13 Συντελεστής αιχμής, p - 2,21 2,08 Παροχή αιχμής, m 3 /hr 106,1 150,3 qp=p*q H +(0,15*q H ) l/s 29,46 41,76 ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Bιοχημικώς απαιτούμενο kg/d 240,0 360,0 οξυγόνο, BOD mg/l 333,3 333,3 Αιωρούμενα στερεά, SS kg/d 280,0 420,0 mg/l 388,9 388,9 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 9/47

10 ΠΑΡΟΧΕΣ - ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΕΕΛ -1 Ολικό άζωτο, TN Ολικός φώσφορος, TP kg/d 48,0 72,0 mg/l 66,7 66,7 kg/d 14,0 21,0 mg/l 19,4 19,4 Πίνακας 5 : Παροχές και ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού ΕΕΛ-1 Για τον υπολογισμό των ως άνω παροχών σχεδιασμού, υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες παραδοχές : ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Μέση ημερήσια παραγωγή ακαθάρτων 180 lt/κατ-d Συντελεστής εποχιακής αιχμής 1,5 Εισροές 15% Πίνακας 6. Παραδοχές υπολογισμού παροχών ακαθάρτων Για τον υπολογισμό των ως άνω ρυπαντικών φορτίων υιοθετήθηκαν οι τυπικές τιμές που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ BOD (βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο) 60 g/κατ/d SS (αιωρούμενα στερεά) 75 g/κατ/d TN (ολικό άζωτο) 12 g/κατ/d ΤP (ολικός φώσφορος) 3,5 g/κατ/d Πίνακας 7 : Ανηγμένα ανά κάτοικο ρυπαντικά φορτία Τεχνική περιγραφή ΕΕΛ Το σύστημα επεξεργασίας που προβλέπεται να εφαρμοστεί, είναι ο παρατεταμένος αερισμός, με ταυτόχρονη βιολογική απομάκρυνση αζώτου και πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος εντός της βιολογικής επεξεργασίας. Συνοπτικά η ΕΕΛ προβλέπεται να περιλαμβάνει στην πλήρη ανάπτυξή της, τις ακόλουθες επιμέρους μονάδες: ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης (εάν απαιτηθεί) Εσχάρωση Μετρητής παροχής Ελαιο-αμμοδιαχωρισμός Σύστημα απόσμησης ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Φρεάτιο διανομής Ι βιολογικών γραμμών Δεξαμενές αερισμού - απονιτροποίησης (νιτροποίησης, απονιτροποίησης, οξείδωσης) Φρεάτιο διανομής ΙΙ δεξαμενών τελικής καθίζησης Δεξαμενές τελικής καθίζησης ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 10/47

11 Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ - ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗ Μετρητής παροχής Δεξαμενή χλωρίωσης Δεξαμενή αποχλωρίωσης Σύστημα αποθήκευση δοσομέτρησης διαλυμάτων χλωρίωσης και αποχλωρίωσης ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ UV (ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΑ ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΑ) Μονάδα φίλτρανσης Σύστημα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ Αντλιοστάσιο περίσσειας βιολογικής ιλύος Δεξαμενή συγκέντρωσης ιλύος Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας πάχυνσης-αφυδάτωσης ιλύος Μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση ιλύος ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Η/Ζ) KTIΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γραφεία χώροι εξυπηρέτησης προσωπικού Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Δίκτυα ύδρευσης, πυρόσβεσης, βιομηχανικού νερού άρδευσης, στραγγισμάτων ακαθάρτων, Οδοποιία δίκτυο ομβρίων, περίφραξη, δενδροφύτευση κ.λπ. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων από την ΕΕΛ-1 προβλέπεται να γίνεται υπεδάφια, σε περιοχές, η θέση και έκταση των οποίων θα προσδιοριστεί στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης Πρόγραμμα & στάδια απαιτούμενων μελετών Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες : - Η υδραυλική μελέτη του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων των Καλών Νερών, των έργων μεταφοράς και της ΕΕΛ-1. - Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ-1. - Η χημικοτεχνική μελέτη της ΕΕΛ-1. - Η γεωτεχνική μελέτη. Προβλέπεται η εκτέλεση συνολικού βάθους γεωτρήσεων ίσου με 40,0m η έκθεση αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών καθώς και η γνωμάτευση θεμελίωσης των αντλιοστασίων και των κύριων μονάδων της ΕΕΛ. Πριν την έναρξη των γεωτεχνικών ερευνών θα υποβληθεί από τον ανάδοχο σχετικό πρόγραμμα προς έγκριση. - Η τοπογραφική μελέτη στις περιοχές που θα αναπτυχθούν τα έργα. - Οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες. Σύμφωνα με το Νόμο 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 11/47

12 περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» καθώς και η Α.Π.1958/ /ΦΕΚ 21/Β/2012 «Κατάταξη Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων», το μελετώμενο έργο κατατάσσεται στην 4η Ομάδα «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών» και στην Υποκατηγορία Α2 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα, Π< ). Βάσει του Ν. 4014/2011 για το υπό μελέτη έργο απαιτείται η εκπόνηση ΜΠΕ. - Τα απαιτούμενα Τεύχη Δημοπράτησης. Στα τεύχη δεν συμπεριλαμβάνεται η Ανάλυση Τιμών. Τα έργα της ΕΕΛ-1, προβλέπεται να δημοπρατηθούν με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει «μελέτη κατασκευή». Τα λοιπά έργα προβλέπεται να δημοπρατηθούν με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης». Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα ΦΑΥ & ΣΑΥ των έργων θα συνταχθούν από την Υπηρεσία και δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο. Τέλος η απαιτούμενες στατικές μελέτες, περιλαμβάνονται στο αντικείμενο των υδραυλικών μελετών της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων. Σε ότι αφορά τα στάδια εκπόνησης των μελετών ισχύουν τα ακόλουθα : - Σε ότι αφορά τις υδραυλικές μελέτες : o Για την ΕΕΛ-1 θα εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης, με παράλειψη της Προκαταρκτικής Μελέτης. o Για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και τα έργα μεταφοράς (αντλιοστάσια, αγωγοί), θα εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης με παράλειψη της Προκαταρκτικής Μελέτης και στη συνέχεια σε στάδιο Οριστικής Μελέτης. - Σε ότι αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες : o Για την ΕΕΛ-1 θα εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης, με παράλειψη της Προκαταρκτικής Μελέτης. o Για τα αντλιοστάσια μεταφοράς, θα εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης με παράλειψη της Προκαταρκτικής Μελέτης και στη συνέχεια σε στάδιο Οριστικής Μελέτης. - Σε ότι αφορά τη χημικοτεχνική μελέτη της ΕΕΛ-1, θα εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης, με παράλειψη της Προκαταρκτικής Μελέτης. - Σε ότι αφορά τις περιβαλλοντικές μελέτες, προβλέπεται να εκπονηθεί απ ευθείας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ Τα ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου της μελέτης, παρουσιάζονται στους Πίνακες που ακολουθούν: ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 12/47

13 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (Ι.Κ.) 20ΕΤΙΑ 40ΕΤΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝ Η ΕΚΤΑΣΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ) Καλά Νερά ,0 ΣΥΝΟΛΑ Πίνακας 8 : Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (he) - ΕΕΛ-1 ΦΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤ Α (Ι.Κ.) 20 ΕΤΙΑ ΕΤΙΑ Πίνακας 9 : Δυναμικότητα Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟ Σ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Β ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Β ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Β Πίνακας 10 : Δίκτυα αγωγών μεταφοράς ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ποσότ. (Μον.Μετρ.) Α. ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. 2 Ίδρυση Τριγωνομετρικών Σημείων IV τάξης τεμ. 3 ΤΟΠ. 2 Βάθρο ύψους 0,40 μ. τεμ. 3 ΤΟΠ.2.2 Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση τεμ. 3 τριγωνομετρικού δικτύου ΤΟΠ.2.3 Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση τεμ. 6 πολυγωνομετρικού δικτύου Β. ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΕΣ ΤΟΠ. 3.1.α. Πολυγωνομετρικά σημεία εκτός κατοικημένων περιοχών τεμ. 10 ΤΟΠ. 3.1.β. Πολυγωνομετρικά σημεία εντός κατοικημένων περιοχών τεμ. 200 Γ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΕΙΣ ΤΟΠ Χωροστάθμηση συνήθους ακριβείας σε Km 20 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 13/47

14 ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ πεδινό έδαφος έως 10% ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μον.Μετρ.) Ποσότ. ΤΟΠ Χωροστάθμηση με ενδιάμεσα σημεία υπάρχουσας οριζοντιογραφίας σε Km 9 πεδινό έδαφος έως 10% ΤΟΠ.4.3 Ήλος επι κτίσματος τεμ. 6 ΤΟΠ.4.3 Υπολογισμός χωροσταθμικού δικτύου. τεμ. 5 Δ. ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΔΟΜΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠ. 5Α.1.1 Κλίση εδάφους 0-10% (κλίμακα 1:500) στρέμμα 6 Ε. ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις ΤΟΠ.6Α.2.2 δομημένων εκτάσεων σε κλίμακα 1:1.000 και κατηγορία κάλυψης: στρέμμα 150 Αραιοδομημένο ΣΤ.ΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ Για τη λήψη απαιτούμενων στοιχείων ΤΟΠ.19 στο ύπαιθρο για αποτύπωση υπαρχόντων οχετών και γεφυρών τεμ. 5 Πίνακας 11 : Αντικείμενο Τοπογραφικής Μελέτης Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. Ποσότ. 1 ΓΜΕ 1, παρ Εκτέλεση γεωτεχνικών εργασιών μέτρο (m) 40,0 2 ΓΜΕ 1, παρ Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών ερευνών Κ.Α. 1, ΓΜΕ 2, παρ ΓΜΕ 2, παρ ΓΜΕ 2, παρ ΓΜΕ 2, παρ Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β5 Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β6 Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β7 Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΕΛ-1. Πίνακας 12 : Αντικείμενο Γεωτεχνικών ερευνών και μελετών τ.μ. (m 2 ) 35,0 τ.μ. (m 2 ) 30,0 τ.μ. (m 2 ) 35,0 τ.μ. (m 2 ) 400,0 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B5 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B6 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B7 ΟΓΚΟΣ (M3) EΠΙΦΑΝΕΙ Α (M2) ΠΑΡΟΧΗ (M3/H) 20 ETIA 40 ETIA ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚ Ο (Μ) ΠΑΡΟΧΗ (M3/H) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚ Ο (Μ) 210,00 35,00 100,0 23,0 135,0 24,0 180,00 30,00 38,0 5,0 49,0 7,0 210,00 35,00 65,0 4,0 87,0 5,0 Πίνακας 13 : Χαρακτηριστικά αντλιοστασίων μεταφοράς ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 14/47

15 1.5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η εκπόνηση της μελέτης διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις κανονισμούς και προδιαγραφές: - Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42), ως ισχύει. - Τη ισχύουσα νομοθεσία δημοσίων έργων, ως αυτή κωδικοποιήθηκε με τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων». - Το Β Κεφάλαιο του Π.Δ. 696/74 "Περί αμοιβών μηχανικών για σύνταξη μελετών, επίβλεψη, παραλαβή, κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών" (ΦΕΚ Α' 301), όπως ισχύει σήμερα. - Τα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών που έχει εκδώσει το τ. ΥΠΕΧΩΔΕ και ισχύουν για την σύνταξη του προϋπολογισμού των δημοσίων έργων. - Τις αναλύσεις Α.Τ.Ε.Ο, ΑΤΟΕ, ΑΤΥΕ, ΑΤΛΕ, ΑΤΕΠ που ισχύουν για όσες εργασίες δεν περιλαμβάνονται στα νέα ενιαία τιμολόγια. - Την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», ως αυτή τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/ (ΦΕΚ/Β/58/ ) «Α Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/ «Έγκριση της Β Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και ισχύει. - Την Εγκύκλιο 38/ /ΥΠΕΧΩΔΕ «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων», σε ότι αφορά στα στάδια των μελετών της παρούσας σύμβασης. - Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», ως ισχύει ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Όπως προαναφέρθηκε, στον οικισμό των Καλών Νερών δεν υπάρχει σήμερα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αστικών του λυμάτων. Τα λύματα σήμερα συλλέγονται από βόθρους ή/και διατίθενται ανεξέλεγκτα με συνέπεια τη μόλυνση των υπογείων και επιφανειακών υδάτων. Η προαναφερθείσα κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος και κυρίως κινδύνους για την υγεία του πληθυσμού. Τα προβλήματα γίνονται πιο έντονα με την προσέλευση μεγάλου αριθμού παραθεριστών-τουριστών κατά την θερινή περίοδο. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 15/47

16 Σύμφωνα με τα παραπάνω τα νέα έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων, θα αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των λυμάτων στην περιοχή, εξασφαλίζοντας την προστασία της Δημόσιας Υγείας ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Τα παραδοτέα της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις ως άνω αντίστοιχες ισχύουσες προδιαγραφές. Η ηλεκτρονική μορφή της πληροφορίας (εκτός των σχεδίων και των διαγραμμάτων) πρέπει να είναι πλήρως συμβατή και ανταλλάξιμη, καθώς επίσης και άμεσα επεξεργάσιμη σε προγράμματα MS Office. Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση τα παρακάτω: - Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα μεταφέρονται κατά προτίμηση στο format του DWG (Autocad 2000 και νεώτερα). Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης στο παραπάνω format μπορεί να γίνει παράδοση και στη δομή του DXF ή του DGN (Microstation). Τα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.ά. Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι γραμματοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (cell libraries), και ο χρωματικός πίνακας (color table) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της δημιουργίας τους. - Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο των γραφικών από τις διάφορες σχεδιαστικές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν, είναι η εξασφάλιση της διαφοροποιημένης ανά σχεδιαστικό επίπεδο (level ή layer) σχεδιαστικής πληροφορίας. - Στην περίπτωση του format DXF, η υποστηριζόμενη έκδοση θα πρέπει να περιέχει αποκλειστικά και μόνο σχεδιαστική πληροφορία και όχι και περιγραφική πληροφορία. - Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωμένου προβολικού συστήματος συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς ακρίβειας συντεταγμένων. - Η παραδιδόμενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσματικής πληροφορίας) θα πρέπει να είναι ενταγμένη στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87. Τα σχεδιαστικά αρχεία θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο (layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων (Χ0, Υ0 ), της κάτω αριστεράς γωνίας του καννάβου. - Τα υπόλοιπα στοιχεία (αναφορές, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο από τα προγράμματα της Microsoft Office (Word, Excel) ή σε ASCII αρχεία με μορφή text (txt) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο καθαρός χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε 5 μήνες και ο προβλεπόμενος συνολικός χρόνος σε 8 μήνες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της μελέτης: ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 16/47

17 ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ / ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Π.Ο. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΕΛ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 17/47

18 1.9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός κατασκευής, βάσει παρομοίων έργων, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΕΡΓΑΣΙΑ Ποσότητα Τιμή Μονάδας Δαπάνη Έργων Π/Μ Δαπάνη Έργων Η/Μ Συνολική Δαπάνη Δίκτυο Καλών Νερών μμ 185,00 /μμ , ,00 Αγωγοί Μεταφοράς Β5-Β6-Β μμ 150,00 /μμ , ,00 Αντλιοστάσια Β5-Β6-Β7 3 τεμ ,00 /τεμ , , ,00 ΕΕΛ ικ 330,00 /ικ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕ & ΟΕ 18% ,00 Σ ,00 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ,50 Σ ,50 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,50 Σ ,00 ΦΠΑ 23 % ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός κατασκευής του Υποέργου 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΕΡΓΑΣΙΑ Ποσότητα Τιμή Μονάδας Δαπάνη Έργων Π/Μ Δαπάνη Έργων Η/Μ Συνολική Δαπάνη ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Δίκτυο Καλών Νερών μμ 185,00 /μμ , ,00 Αγωγός Μεταφοράς Β5 800 μμ 150,00 /μμ , ,00 Αντλιοστάσιο Β5 1,00 τεμ ,00 /τεμ , , ,00 ΕΕΛ ικ 330,00 /ικ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ,00 ΓΕ & ΟΕ 18% ,00 Σ ,00 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ,00 Σ ,00 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,00 Σ ,00 ΦΠΑ 23 % ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ,00 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 18/47

19 2. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη συνέχεια υπολογίζεται η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης, με σχετικές αναφορές στα άρθρα του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.3316/2005, ως ισχύει. Ο συντελεστής τκ του άρθρου ΓΕΝ.3. του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, λαμβάνεται ίσος με 1,249 σύμφωνα με την Εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αρ. Πρωτ. Δ17γ/01/27/ΦΝ439.6/ «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2012» ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 19/47

20 Υδραυλικά έργα Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ Μον.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ F= 60,00 Αποχετευόμενη έκταση σε εκτάρια Α.1 ΥΔΡ 3.1.Α. Καλά Νερά εκτάρια (he) 60,0 ΠΛ= Πληθυσμός (κ.) β= 0,802 Συντελεστής πληθυσμού Απαιτείται σύνδεση υπογείων 0 ρ= (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) 0,9 Συντελεστής δυσχέρειας τκ= 1,249 Α1 = 5000 * F 2/3 * β * ρ * τκ ,46 ΕΥΡΩ L= 0,00 Μήκος δικτύου κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα σε μέτρα Α2 = (3000+0,20*L) * τκ 0,00 ΕΥΡΩ Φ.Α.Ι.Σ. 0 Αριθμός φρεατίων αναμονής ιδιωτικών συνδέσεων ή αριθ. ιδιωιτκών συνδέσεων Α3 = Φ.Α.Ι.Σ. * 30 * τκ 0,00 ΕΥΡΩ A= A1+A2+Α ,46 ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% ,93 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α ,46 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 20/47

21 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ Μον.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ ,93 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Β. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Β.1 Β.2 ΥΔΡ 3.4.Α. ΥΔΡ 3.4.Α. Β.3 ΥΔΡ 3.4.Α. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B5 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B6 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B7 κυβ.μέτρο (m3) κυβ.μέτρο (m3) κυβ.μέτρο (m3) 210,0 180,0 210,0 V= 210,00 Όγκος με ανωδομή σε κυβ. μέτρα 1 Ανωδομή (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) 0 Ειδική θεμελίωση (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) τκ= 1,249 Α = 240 * V 2/3 * τκ ,58 ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 9.796,29 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ V= 180,00 Όγκος με ανωδομή σε κυβ. μέτρα 1 Ανωδομή (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) 0 Ειδική θεμελίωση (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) τκ= 1,249 Α = 240 * V 2/3 * τκ 9.556,28 ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 8.839,56 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ V= 210,00 Όγκος με ανωδομή σε κυβ. μέτρα 1 Ανωδομή (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 21/47

22 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ Μον.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 0 Ειδική θεμελίωση (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) τκ= 1,249 Α = 240 * V 2/3 * τκ ,58 ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 9.796,29 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α ,44 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ ,14 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Γ. ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Γ.1 ΥΔΡ 3.2.Α. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ Σ Β5 μέτρο (m) 800,0 D= 0,250 Διάμετρος σε μέτρα L= 800,00 Μήκος σε μέτρα β= 30,00 Συντελεστής τκ= 1,249 No= 0 Αριθμός πολλαπλών αγωγών ίδιας διαμέτρου (0:ΚΑΝΕΝΑΣ, 1: ΕΝΑΣ Κ.ΛΠ.) Α1 = (8*D 1/2 +β / L 1/3 ) * L * τκ 7.225,87 ΕΥΡΩ L= 0,00 Μήκος αγωγού κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα σε μέτρα Α2 = A= A1+A ,87 ΕΥΡΩ (3000+0,20*L) * τκ 0,00 ΕΥΡΩ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 22/47

23 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ Μον.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Γ.2 ΥΔΡ 3.2.Α. Γ.3 ΥΔΡ 3.2.Α. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ Σ Β6 ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ Σ Β7 μέτρο (m) 400,0 μέτρο (m) 350,0 Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 6.683,93 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ D= 0,140 Διάμετρος σε μέτρα L= 400,00 Μήκος σε μέτρα β= 30,00 Συντελεστής τκ= 1,249 No= 0 Αριθμός πολλαπλών αγωγών ίδιας διαμέτρου (0:ΚΑΝΕΝΑΣ, 1: ΕΝΑΣ Κ.ΛΠ.) Α1 = (8*D 1/2 +β / L 1/3 ) * L * τκ 3.529,65 ΕΥΡΩ L= 0,00 Μήκος αγωγού κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα σε μέτρα Α2 = (3000+0,20*L) * τκ 0,00 ΕΥΡΩ A= A1+A ,65 ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 3.264,93 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ D= 0,180 Διάμετρος σε μέτρα L= 350,00 Μήκος σε μέτρα β= 30,00 Συντελεστής τκ= 1,249 No= 0 Αριθμός πολλαπλών αγωγών ίδιας διαμέτρου (0:ΚΑΝΕΝΑΣ, 1: ΕΝΑΣ Κ.ΛΠ.) Α1 = (8*D 1/2 +β / L 1/3 ) * L * τκ 3.344,66 ΕΥΡΩ L= 0,00 Μήκος αγωγού κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα σε μέτρα Α2 = (3000+0,20*L) * τκ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 23/47

24 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ Μον.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 0,00 ΕΥΡΩ A= A1+A ,66 ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 3.093,81 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α ,18 ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ ,67 ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.1 ΥΔΡ 3.5.Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΕΕΛ- 1 ισοδ. κάτοικοι(ι.κ. ) ΣΙi= Ισοδύναμοι κάτοικοι β= 275,00 Συντελεστής μεγέθους εγκατάστασης 0,80 Φυσικά συστήματα επεξεργασίας ή ταύτιση αερισμού-καθίζησης. 'Ανευ επεξεργασίας ιλύος σ= 1,25 χ Όταν δεν απαιτείται χώνευση ιλύος 1,70 Όταν απαιτείται χώνευση ιλύος 1,25 Λαμβάνεται συντελεστής είδους επεξεργασίας 1,00 Όταν δεν απαιτείται κάλυψη δεξαμενών, εσχάρωσης, εσχάρωσης κ.λπ. ρ= Όταν απαιτείται κάλυψη δεξαμενών, εσχάρωσης, 1,15 χ εσχάρωσης κ.λπ. 1,15 Λαμβάνεται συντελεστής πρόσθετης δυσχέρειας 1,00 Όταν δεν απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία κ= 1,15 χ Όταν απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία 1,15 Λαμβάνεται συντελεστής απαίτησης τριτοβάθμιας 0 Απαιτείται ειδική θεμελίωση (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 24/47

25 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ Μον.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ τκ= 1,249 Α = β * ΣΙi 0,60 * σ * ρ * κ * τκ ,38 ΕΥΡΩ 0,00% Προσαύξηση λόγω διαρρυθμίσεων (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 1., παρ ) Ατ = ,38 Π%= 42,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη - παράλειψη προκαταρκτικής) Αστ = Aτ*Π% ,96 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α ,38 ΕΕΛ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ ,96 ΕΕΛ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α (ΣΥΝΟΛΙΚΗ) Αστ (ΣΤΑΔΙΩΝ) Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , ,93 Β. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , ,14 Γ. ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ , ,67 Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ , ,96 ΣΥΝΟΛΑ (Α+Β+Γ+Δ) , ,70 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 25/47

26 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ, Α 8% ,46 = ,16 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ, Αστ* ΑΝΕΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 75% ,16 = ,87 Οι αμοιβές των ως άνω άρθρων (Α και Αστ) κατανέμονται σε ποσοστό 100% στην κατ. 13 των Υδραυλικών Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικά έργα Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μον. Ποσότ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Α. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ A.1 ΥΔΡ 20Α A.2 ΥΔΡ 20Α Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β5 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β6 κυβ. μέτρα ανά ώρα * μέτρο (m3/h x m) κυβ. μέτρα ανά ώρα * μέτρο (m3/h x m) 3.240, 0 343,0 Q= 135 Παροχή αντλιοστασίου άνευ εφεδρείας, μ3/ώρα H= 24 Μανομετρικό σε μέτρα Q x H Παροχή x Μανομετρικό λ= 1,00 τκ= 1,249 α= 2.793,3 συντελεστής γινομένου QXH Α= [α + (Q * H) 0,84 ] * λ * τκ 4.599,12 Προεκτιμώμενη Aμοιβή, ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 4.254,19 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ Q= 49 Παροχή αντλιοστασίου άνευ εφεδρείας, μ3/ώρα H= 7 Μανομετρικό σε μέτρα Q x H 343 Παροχή x Μανομετρικό λ= 1,00 τκ= 1,249 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 26/47

27 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μον. Ποσότ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ A.3 ΥΔΡ 20Α Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β7 κυβ. μέτρα ανά ώρα * μέτρο (m3/h x m) 435,0 α= 3.000,0 συντελεστής γινομένου QXH Α= [α + (Q * H) 0,84 ] * λ * τκ 3.915,35 Προεκτιμώμενη Aμοιβή, ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 3.621,70 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ Q= 87 Παροχή αντλιοστασίου άνευ εφεδρείας, μ3/ώρα H= 5 Μανομετρικό σε μέτρα Q x H 435 Παροχή x Μανομετρικό λ= 1,00 τκ= 1,249 α= 3.000,0 συντελεστής γινομένου QXH Α= [α + (Q * H) 0,84 ] * λ * τκ 3.952,54 Προεκτιμώμενη Aμοιβή, ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 3.656,10 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α ,01 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ 7.875,89 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1 ΥΔΡ 19.A. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ Α ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ισοδ. κάτοικο ΣΙi= Ισοδύναμοι κάτοικοι β= 346,43 Συντελεστής μεγέθους εγκατάστασης ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 27/47

28 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ. ΕΕΛ-1 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μον. Ποσότ. ς (ι.κ.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Φυσικά συστήματα επεξεργασίας ή 0,35 ταύτιση αερισμού-καθίζησης. 'Ανευ επεξεργασίας ιλύος σ= 1,00 χ Όταν δεν απαιτείται χώνευση ιλύος 1,40 Όταν απαιτείται χώνευση ιλύος 1,00 Λαμβάνεται συντελεστής είδους επεξεργασίας 1,00 Όταν δεν απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία κ= 1,15 χ Όταν απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία 1,15 Λαμβάνεται συντελεστής απαίτησης τριτοβάθμιας τκ= 1,249 Α = β * ΣΙi 0,60 * σ * κ * τκ ,11 ΕΥΡΩ 0,00% Προσαύξηση λόγω διαρρυθμίσεων (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 1., παρ ) Ατ = ,11 Π%= 42,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη - παράλειψη προκαταρκτικής) Αστ = Aτ*Π% ,92 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α ,11 ΕΕΛ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ ,92 ΕΕΛ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α (ΣΥΝΟΛΙΚΗ) Αστ (ΣΤΑΔΙΩΝ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 28/47

29 Α. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , ,89 Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ , ,92 ΣΥΝΟΛΑ (Α+Β) , ,81 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ, Α 8% ,12 = 8.356,97 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ, Αστ* ΑΝΕΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 75% 8.356,97 = 6.267,73 Οι αμοιβές των ως άνω άρθρων (Α και Αστ) κατανέμονται σε ποσοστό 100% στην κατ. 9 των Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 29/47

30 Λειτουργικός Σχεδιασμός Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μονάδα Ποσότ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 1 ΥΔΡ 18. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΕΕΛ-1 Κ.Α. 1,0 Αυδ= ,38 Συνολική αμοιβή υδραυλικής μελέτης εγκατάστασης, ΕΥΡΩ Α1= ,96 Αμοιβή σταδίων υδραυλικής μελέτης εγκατάστασης, ΕΥΡΩ Αημ= ,11 Συνολική αμοιβή Η/Μ μελέτης εγκατάστασης, ΕΥΡΩ Α2= ,92 Αμοιβή σταδίων Η/Μ μελέτης εγκατάστασης, ΕΥΡΩ β= 0,05 Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού - ακαθάρτων Α = β * (Aυδ + Aημ) * τκ 9.848,57 ΕΥΡΩ Αστ = β * (A1 + A2) * τκ 4.185,64 ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α 9.848,57 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ 4.185,64 Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 18 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών «Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή του παρόντος άρθρου αποτελεί τη συνολική αμοιβή των καθύλη συμμετεχουσών κατηγοριών (9), (13) και (18) του άρθρου 2 του Ν. 3316/05». Στο πλαίσιο αυτό οι αμοιβές (Α και Αστ) του ως άνω άρθρου ΥΔΡ 18 κατανέμονται ως ακολούθως : - Ποσοστό 5% στην κατ. 13 των Υδραυλικών Μελετών. - Ποσοστό 5% στην κατ. 9 των Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών. - Ποσοστό 90% στην κατ. 18 των Χημικοτεχνικών Μελετών. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 30/47

31 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α 9.848,57 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ, Α 8,0% 787,89 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ, Αστ 75% 590,92 ΑΝΕΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΙΜΩΝ Η αμοιβή του ως άνω άρθρου κατανέμεται σε ποσοστό 100% στην κατ. 18 των Χημικοτεχνικών Μελετών. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 31/47

32 Περιβαλλοντικές μελέτες Οι Περιβαλλοντικές Μελέτες θα αφορούν την ΕΕΛ-1 μετά των έργων διάθεσης, καθώς και τα έργα μεταφοράς. Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μον. Ποσότ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. 1 ΠΕΡ.2 ΠΕΡ.3 ΠΕΡ. 7 Συστήματα υποδομής που απαιτούνται για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων. τεμάχι ο 1 Κ= 0,7 Τύπος μελετης: ΙΙ φ= 6.000,00 Ισοδύναμος πληθυσμός C1= 20,00 Συντελεστής C2= 5.000,0 Συντελεστής Σ(φ)= ,80 Συνάρτηση προσδιορισμού της ενιαίας τιμής της προεκτιμώμενης αμοιβής με βάση το φυσικό αντικείμενο τκ= 1,249 Α = τκ*σ(φ)=τκ*κ*(c1*φ C2) ,07 Προεκτιμώμενη Aμοιβή, ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α Α ,07 ΕΕΛ Β. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ : ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡ.2 ΠΕΡ.3 ΠΕΡ. 5 Λιμενικά και υδραυλικά έργα τεμάχι ο 1 Κ= 0,7 Τύπος μελετης: ΙΙ φ= ,63 Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για τη συνολική τεχνική μελέτη του έργου C(φ)= 0,310 Συντελεστής μεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του έργου μ= 1,4 Συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος ν= 1,0 Συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 32/47

33 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μον. Ποσότ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Σ(φ)= ,15 Συνάρτηση προσδιορισμού της ενιαίας τιμής της προεκτιμώμενης αμοιβής με βάση το φυσικό αντικείμενο τκ= 1,249 Α = τκ*(κ*c(φ)*μ*ν* φ) ,03 Προεκτιμώμενη Aμοιβή, ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α Β ,03 ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α Τ =Α Α +Α Β ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ Η αμοιβή των σταδίων των περιβαλλοντικών μελετών που θα εκπονηθούν (ΜΠΕ), παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί : ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΠΕΡ. 2.) ΜΠΕ 65,00% x A Τ = ,32 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ ,32 Οι αμοιβές των ως άνω άρθρων (Α και Αστ) κατανέμεται σε ποσοστό 100% στην κατ. 27 των Περιβαλλοντικών Μελετών. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 33/47

34 Τοπογραφικές μελέτες ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μον.Μετρ.) Αρχική τιμή μονάδος ( ) τκ Τιμή μονάδος ( ) Ποσότ. Αμοιβή Α Α. ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. 2 Ίδρυση Τριγωνομετρικών Σημείων IV τάξης τεμ. 800,00 1, , ,60 ΤΟΠ. 2 Βάθρο ύψους 0,40 μ. τεμ. 65,00 1,249 81, ,56 ΤΟΠ.2.2 ΤΟΠ.2.3 Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση τριγωνομετρικού δικτύου Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου τεμ. 800,00 1, , ,60 τεμ. 65,00 1,249 81, ,11 Β. ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΕΣ ΤΟΠ. 3.1.α. Πολυγωνομετρικά σημεία εκτός κατοικημένων περιοχών τεμ. 50,00 1,249 62, ,50 ΤΟΠ. 3.1.β. Πολυγωνομετρικά σημεία εντός κατοικημένων περιοχών τεμ. 65,00 1,249 81, ,00 Γ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΕΙΣ ΤΟΠ ΤΟΠ Χωροστάθμηση συνήθους ακριβείας σε πεδινό έδαφος έως 10% Χωροστάθμηση με ενδιάμεσα σημεία υπάρχουσας οριζοντιογραφίας σε πεδινό έδαφος έως 10% Km 65,00 1,249 81, ,70 Km 100,00 1, , ,10 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 34/47

35 ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μον.Μετρ.) Αρχική τιμή μονάδος ( ) τκ Τιμή μονάδος ( ) Ποσότ. Αμοιβή Α ΤΟΠ.4.3 Ήλος επι κτίσματος τεμ. 26,00 1,249 32, ,84 ΤΟΠ.4.3 Υπολογισμός χωροσταθμικού δικτύου. τεμ. 225,00 1, , ,13 Δ. ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΔΟΜΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠ. 5Α.1.1 Κλίση εδάφους 0-10% (κλίμακα 1:500) στρέμμα 30,00 1,249 37, ,82 Ε. ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠ.6Α.2.2 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων σε κλίμακα 1:1.000 και κατηγορία κάλυψης: Αραιοδομημένο στρέμμα 45,00 1,249 56, ,75 ΣΤ.ΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΠ.19 Για τη λήψη απαιτούμενων στοιχείων στο ύπαιθρο για αποτύπωση υπαρχόντων οχετών και γεφυρών τεμ. 80,00 1,249 99, ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ,30 Οι αμοιβές των ως άνω άρθρων κατανέμεται σε ποσοστό 100% στην κατ. 16 των Τοπογραφικών Μελετών. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 35/47

36 Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Μον. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ. Τιμή Μονάδος ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΜΕ 1, παρ ΓΜΕ 1, παρ ΓΜΕ 2, παρ Εκτέλεση γεωτεχνικών εργασιών Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών ερευνών Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β5 μέτρο (m) 40,0 474, ,80 Κ.Α. 1, , ,72 τ.μ. (m 2 ) 35,0 35, ,00 Σ= 40,0 Γ= 380xΣ ,00 τκ= 1,249 Γ= ,80 Σ= 40,0 Γ= 380xΣ ,00 τκ= 1,249 15%xΓxτκ Σ(φ)= 2.847,72 Ε= 35,0 Β = 1,00 Δ = 1,00 Συνολικό βάθος γεωτρήσεων σε m Προεκτιμώμενο κόστος συνόλου γεωτεχνικών εργασιών, ευρώ Συνολικό βάθος γεωτρήσεων σε m Προεκτιμώμενο κόστος συνόλου γεωτεχνικών εργασιών, ευρώ Αμοιβή σύνταξης, υποβολής προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών και έκθεσης αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών, ευρώ εμβαδόν κάτοψης θεμελίωσης κτιρίου (m2) Συντελεστής βελτίωσης ανάλογα με την απαίτηση βελτίωσης του εδάφους θεμελίωσης και του είδους αυτής συντελεστής εδάφους θεμελίωσης ανάλογα με την κατηγορία αυτού κατά ΕΑΚ 2000 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 36/47

37 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Μον. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ. Τιμή Μονάδος ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 4 5 ΓΜΕ 2, παρ ΓΜΕ 2, παρ Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β6 Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. τ.μ. (m 2 ) τ.μ. (m 2 ) 30,0 41, ,00 35,0 35, ,00 Θ = 1,00 τκ= 1,249 Σ(Φ)= τκx(120xβxδxθxε 0,55 ) Σ(Φ)= 1.249,00 Ε= 30,0 Β = 1,00 Δ = 1,00 Θ = 1,00 τκ= 1,249 Σ(Φ)= τκx(120xβxδxθxε 0,55 ) Σ(Φ)= 1.249,00 Ε= 35,0 συντελεστής θεμελίωσης ανάλογα με τον τύπο ης θεμελίωσης Αμοιβή γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης, ευρώ (³ 1.000xτκ) εμβαδόν κάτοψης θεμελίωσης κτιρίου (m2) Συντελεστής βελτίωσης ανάλογα με την απαίτηση βελτίωσης του εδάφους θεμελίωσης και του είδους αυτής συντελεστής εδάφους θεμελίωσης ανάλογα με την κατηγορία αυτού κατά ΕΑΚ 2000 συντελεστής θεμελίωσης ανάλογα με τον τύπο ης θεμελίωσης Αμοιβή γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης, ευρώ (³ 1.000xτκ) εμβαδόν κάτοψης θεμελίωσης κτιρίου (m2) Β = 1,00 Συντελεστής βελτίωσης ανάλογα με την απαίτηση βελτίωσης του εδάφους ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 37/47

38 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Μον. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ. Τιμή Μονάδος ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β7 θεμελίωσης και του είδους αυτής 6 ΓΜΕ 2, παρ Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΕΛ-1. τ.μ. (m 2 ) 400,0 10, ,61 Δ = 1,00 Θ = 1,00 τκ= 1,249 Σ(Φ)= τκx(120xβxδxθxε 0,55 ) Σ(Φ)= 1.249,00 Ε= 400,0 Β = 1,00 Δ = 1,00 Θ = 1,00 τκ= 1,249 Σ(Φ)= τκx(120xβxδxθxε 0,55 ) συντελεστής εδάφους θεμελίωσης ανάλογα με την κατηγορία αυτού κατά ΕΑΚ 2000 συντελεστής θεμελίωσης ανάλογα με τον τύπο ης θεμελίωσης Αμοιβή γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης, ευρώ (³ 1.000xτκ) εμβαδόν κάτοψης θεμελίωσης κτιρίου (m2) Συντελεστής βελτίωσης ανάλογα με την απαίτηση βελτίωσης του εδάφους θεμελίωσης και του είδους αυτής συντελεστής εδάφους θεμελίωσης ανάλογα με την κατηγορία αυτού κατά ΕΑΚ 2000 συντελεστής θεμελίωσης ανάλογα με τον τύπο ης θεμελίωσης Αμοιβή γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης, ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 38/47

39 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Μον. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ. Τιμή Μονάδος ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Σ(Φ)= 4.044,61 ευρώ (³ 1.000xτκ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ,13 ΜΕΛΕΤΩΝ Οι αμοιβές των ως άνω άρθρων κατανέμεται σε ποσοστό 100% στην κατ. 21 των Γεωτεχνικών Μελετών Συγκεντρωτικός Πίνακας Αμοιβών σταδίων μελέτης ανά κατηγορία ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ A.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ( ) Α. Κατ. μελέτης 13 : ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Β. Κατ. μελέτης 9 : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γ. Κατ. μελέτης 18 : ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δ. Κατ. μελέτης 21 : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε. Κατ. μελέτης 16 : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤ. Κατ. μελέτης 27 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1 ΥΔΡ 3.1.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , ,93 2 ΥΔΡ 3.2Α ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ , ,67 3 ΥΔΡ 3.4.Α. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , ,14 4 ΥΔΡ 3.5A 5 ΓΕΝ.7. 6 ΥΔΡ 19.Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , , , , , ,92 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 39/47

Β. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤEΣ (ΚΑΤ. 8)

Β. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤEΣ (ΚΑΤ. 8) Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (KAT. 3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΓΕΝ 4Β) Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον Μον. Ποσοτ. χρόνο απασχόλησης Τιµή µον. (ευρω) τκ= Αστ = Α.1 Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΡΟΔΟΥ. 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ. ΤΗΛ: FAX:

Δ Ε Υ Α Ρ ΡΟΔΟΥ. 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ. ΤΗΛ: FAX: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2012ΣΕ07580053

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: 23213 50136 Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα κτιριακού συγκροτήματος Αγ. Λουκά» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΏΝ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ

ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΏΝ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΚ-ΛΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΚ-ΛΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax : 2810335040 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΥΔΡ. & ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 394.757,25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-Π4Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-Π4Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34056 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέμα Εισήγησης «Αποχέτευση λυμάτων ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων». Σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Η λίμνη Πλαστήρα χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 14/2015 από 5/11/2015.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 259 / 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» ευρώ. Απρίλιος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» ευρώ. Απρίλιος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Αποχετευτικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και ανακατασκευής ΕΕΛ οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και ανακατασκευής ΕΕΛ οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στους υπό μελέτη οικισμούς Νιγρίτας και Τερπνής του διευρυμένου Δήμου, η υφιστάμενη κατάσταση αποχέτευσης περιγράφεται παρακάτω. Ο οικισμός της Νιγρίτας διαθέτει παντορροϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων του Δ.Δ Χαλάστρας. Επίσης κατασκευή 5 (πέντε) εν συνόλω αντλιοστασίων ακαθάρτων εντός του οικισμού με τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος : Σύνταξη αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής και ενεργειακής μελέτης, τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΚ-4Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΚ-4Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Συνοπτικές Προδιαγραφές Σύνταξης Τεχνικών Μελετών Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Σ Υ Ν Ο Π Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. Αρ. φακελου μελέτης 102/2016

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 Αρ. φακελου μελέτης 52/25-02-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 Για τη μελέτη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 1 ΤΕΎΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέµα Εισήγησης «Αποχέτευση λυµάτων ΟΤΑ Λίµνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων». Σκοπιµότητα υλοποίησης του έργου Η λίµνη Πλαστήρα χρησιµοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ε ΟΙΚΙΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΟ, ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΤΕΥΧΟ 4 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ...2 2. ΥΦΙΤΑΜΕΝΕ ΜΕΛΕΤΕ...2 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Υ.Ε., Λ.Ε. και Ε.Β. Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού- Ενεργειακού Συμβούλου για την υποστήριξη του φορέα κατά την υλοποίηση των ενταγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Σύµφωνα µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/ο/1257/ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα) Λάρισα Ιανουάριος 2013

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Σύµφωνα µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/ο/1257/ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα) Λάρισα Ιανουάριος 2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Φαλάνης και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) Γιάννουλης ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΥΕΛΕΕΒ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣ0-Υ32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣ0-Υ32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 45ΒΣ0-Υ32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Στοιχεία ενδιαφερόμενου: Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και οριστική µελέτη Η/Μ στο γ' υποτµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση µελετών για την λειτουργία και αδειοδότηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" με κωδικό MIS 446896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με κωδικό MIS 446896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 5 ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30334 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΔΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Η μελέτη είχε εκπονηθεί από την Τ.Υ. της

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429603-2013:text:el:html Ελλάδα-Κομοτηνή: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 246-429603 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Α0-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Α0-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΨΟΡ1Θ-Τ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4ΑΓΨΟΡ1Θ-Τ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη του έργου: Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Φαλάνης και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Γιάννουλης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕΓΜ. Γενικό πλαίσιο

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕΓΜ. Γενικό πλαίσιο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685, e-mail: segm@segm.gr, www.segm.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕΓΜ Για κατευθύνσεις σχετικά με την απαιτούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα με παράκαμψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΕΛ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 575.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση της Α Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία

Έγκριση της Α Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία ΦΕΚ B 58/24.1.2006 Αριθ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.2005 Έγκριση της Α Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικότερη ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί: (1) Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών Π 696/74 (2) Προδιαγραφές γεωτεχνικών εργασιών ΥΠΕΧΩ Ε/Ε101-83/ΦΕΚ 363/24-06-83 και Ε106-86/ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 06/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική άσκηση υπολογισμού παροχών εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου και διαστασιολόγησης δεξαμενής ρύθμισης

Συνολική άσκηση υπολογισμού παροχών εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου και διαστασιολόγησης δεξαμενής ρύθμισης 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 Συνολική άσκηση υπολογισμού παροχών εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου και διαστασιολόγησης δεξαμενής ρύθμισης Διδάσκων: Ανδρέας Λαγγούσης Επικούρηση φροντιστηριακών ασκήσεων: Απόστολος Ρουσιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300 Πληροφορίες: Ιωάννης Σαρρής Τηλέφωνο: 27570-22807 Fax: 27570-22246, 23230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

YΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

YΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 44088 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ COMPLETION OF SEWERAGE

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34062 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΔ ΚΥΜΙΝΩΝ- ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ Μαρία Λυμπινάκη

Διαβάστε περισσότερα

11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) 11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) Η ίδρυση της επιχείρησης έγινε με το Π.Δ 14/31-1-97(ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 13/14-2-97). Με την τροποποίηση συστατικής πράξης ΦΕΚ.2725/18-11-2011 επεκτάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα