ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"

Transcript

1 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΘΝΙΚΟI ΠΟΡΟI ΚΑΙ ΙΔΙΟI ΠΟΡΟI ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2012ΣΕ ΣΑΕ ,62 ευρώ (με ΦΠΑ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005)..ΒΟΛΟΣ,

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο Υφιστάμενη κατάσταση ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Δεδομένα σχεδιασμού Πληθυσμοί σχεδιασμού των έργων Παροχές σχεδιασμού Περιγραφή προβλεπόμενων έργων - διαστασιολόγηση Γενικά Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Έργα μεταφοράς Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πρόγραμμα & στάδια απαιτούμενων μελετών ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ Υδραυλικά έργα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα Λειτουργικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικές μελέτες Τοπογραφικές μελέτες Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες Συγκεντρωτικός Πίνακας Αμοιβών σταδίων μελέτης ανά κατηγορία ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ...43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ...46 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 2/47

3 1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο Το αντικείμενο της μελέτης αφορά τα έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των ακαθάρτων του οικισμού των Καλών Νερών. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ-1) που θα μελετηθεί για τον σκοπό αυτό, θα μπορεί μελλοντικά και με κατάλληλες επεκτάσεις να δεχθεί και τα λύματα των οικισμών Αφύσσου, Κορόπης και Κάτω Γαζέας. Τα ως άνω απαιτούμενα έργα επέκτασης της ΕΕΛ-1 για την κάλυψη των πρόσθετων αυτών αναγκών, δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη Υφιστάμενη κατάσταση Ο οικισμός των Καλών Νερών, δεν διαθέτει σήμερα δίκτυο ακαθάρτων και τα λύματά του συγκεντρώνονται σε βόθρους ή διατίθενται ανεξέλεγκτα. O ως άνω οικισμός παρουσιάζει σημαντική τουριστική κίνηση κατά το θέρος ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες, πλέον των προαναφερόμενων στοιχείων στον παρόντα Φάκελο έργου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Δεδομένα σχεδιασμού Πληθυσμοί σχεδιασμού των έργων Στην ανάλυση που ακολουθεί παρατίθενται - για λόγους πληρότητας η προβλεπόμενη εξέλιξη του πληθυσμού τόσο για τον υπό μελέτη οικισμό των Καλών Νερών, όσο και για τους οικισμούς Αφύσσου, Κορόπης και Κάτω Γαζέας, οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε θα συνδεθούν μελλοντικά στην κοινή ΕΕΛ-1. Ο μόνιμος πληθυσμός των ως άνω οικισμών, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ανέρχεται σε κατοίκους (βλ. Πίνακα που ακολουθεί). Οι μελλοντικοί πληθυσμοί (μόνιμοι κάτοικοι) υπολογίζονται από την σχέση ανατοκισμού: Πν = Πο ( 1 + i ) ν όπου Πο : Ο πληθυσμός στον χρόνο αφετηρίας, t = To Πν : Ο πληθυσμός στον χρόνο μετά ν έτη, t = To + v i : Μέση ετήσια αύξηση του πληθυσμού. Λαμβάνεται ίση με 0,80%. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού των οικισμών μελέτης παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί : ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 3/47

4 ΟΙΚΙΣΜΟΣ 2001 (απογραφή) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΗΜΕΡ Α 20ETI A 40ETI A Άφυσσος Κορόπη Καλά Νερά Κάτω Γαζέα ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 1 : Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού οικισμών Τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του εποχιακού πληθυσμού, λόγω της διαρκούς αυξανόμενης τουριστικής κίνησης. Η τουριστική ανάπτυξη που παρατηρείται στους οικισμούς οφείλεται σε : Παραθεριστές οι οποίοι έχουν αναπαλαιώσει και επισκευάσει παλαιά σπίτια τα οποία επισκέπτονται τους θερινούς κυρίως μήνες. Αμιγώς τουριστική κίνηση σε ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κ.λπ. Η εξυπηρέτηση των αυξημένων τουριστικών αναγκών έχει αναζωογονήσει επίσης την απασχόληση στην περιοχή, με αποτέλεσμα την προσέλκυση εποχιακού πληθυσμού στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του τουρισμού. Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων, η εξέλιξη του συνολικού πληθυσμού στους οικισμούς μετά από κατάλληλες στρογγυλεύσεις παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί : ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 20ETIA 40ETIA ΧΕΙΜ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜ ΘΕΡΟΣ Άφυσσος Κορόπη Καλά Νερά Κάτω Γαζέα ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Πίνακας 2 : Εκτίμηση πληθυσμών οικισμών στην 20ετία και 40ετία Παροχές σχεδιασμού Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία υπολογισμού των παροχών των λυμάτων για τις διάφορες περιόδους σχεδιασμού του έργου. Μέση υδατική κατανάλωση Οι διάφορες συνιστώσες της κατανάλωσης εκφράζονται με το δείκτη της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης ανά κάτοικο q E (l/κ/d). Στην παρούσα λαμβάνεται μέση υδατική κατανάλωση q E =225 l/κ/d. Η παραπάνω τιμή της ανηγμένης υδατικής κατανάλωσης (250l/κ/d), θεωρείται ότι θα παραμείνει σταθερή στις διάφορες περιόδους σχεδιασμού του έργου. Βάσει του q E και καλυπτόμενου πληθυσμού προκύπτει η συνολική μέση ημερήσια παροχή ύδρευσης Q E. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 4/47

5 Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων Q Ε (ή q Ε ανηγμένη ανά κάτοικο). Η μέση ειδική παροχή σχεδιασμού ακαθάρτων Q E (ή q E ), λαμβάνεται ίση με το 80% της υδατικής κατανάλωσης, ήτοι : Q E = 80% x Q E ή q E = 0,8 x q E. Μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων Q H (ή q H ανηγμένη ανά κάτοικο). Εκφράζεται συναρτήσει της μέσης ημερήσιας παροχής ακαθάρτων Q E επί τον συντελεστή ημερήσιας αιχμής λ 1. Για το σύνολο της περιοχής μελέτης, λαμβάνεται τιμή λ 1 = 1,50. Μέγιστη στιγμιαία παροχή ακαθάρτων (παροχή αιχμής) Q P. Αποτελεί το στιγμιαίο μέγιστο της παροχής κατά την ημέρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Δίνεται από τη σχέση Q Ρ = λ 2 * Q Η όπου λ 2 ο συντελεστής στιγμιαίας αιχμής. Ο συντελεστής λ 1 υπολογίζεται από τη σχέση : λ 2 = 1,5 + 2,5 / Q Η 3 (Ελληνικές προδιαγραφές: Π.Δ.696/74). Πρόσθετες εισροές Στο υπό μελέτη έργο, οι πρόσθετες εισροές προτείνεται να εκτιμηθούν ως ποσοστό της παροχής και συγκεκριμένα με προσαύξηση 15% της μέγιστης ημερήσιας παροχής ακαθάρτων Q H. Με βάση τα παραπάνω υπολογίζονται οι παροχές σχεδιασμού των ακαθάρτων: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΘΕΡΟΣ - 20ΕΤΙΑ Ι.Κ. Q E Q' H Εισροές Q' P m 3 /day m 3 /day m 3 /h m 3 /day λ 2 m 3 /h l/sec Άφυσσος ,02 442,53 18,44 66,38 2,60 50,79 14,11 Κορόπη ,42 302,13 12,59 45,32 2,84 37,60 10,44 Καλά Νερά ,22 993,33 41,39 149,00 2,24 98,81 27,45 Κάτω Γαζέα ,06 220,59 9,19 33,09 3,00 28,95 8,04 ΣΥΝΟΛΟ , ,1 5 60,0 4 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΘΕΡΟΣ - 40ΕΤΙΑ Ι.Κ. Q E Q' H Εισροές Q' P m 3 /day m 3 /day m 3 /h m 3 /day λ 2 m 3 /h l/sec Άφυσσος ,16 624,24 26,01 93,64 2,43 67,11 18,64 Κορόπη ,34 408,51 17,02 61,28 2,65 47,65 13,24 Καλά Νερά , ,8 58,70 211,33 2,12 133,20 37,00 Κάτω Γαζέα ,42 288,63 12,03 43,29 2,87 36,29 10,08 ΣΥΝΟΛΟ Q E : Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων Q Η : Μέγιστη παροχή λ 2 : Συντελεστής αιχμής Q Ρ : Παροχή αιχμής , Πίνακας 3 : Παροχές σχεδιασμού ακαθάρτων 284,2 6 78,9 6 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 5/47

6 Περιγραφή προβλεπόμενων έργων - διαστασιολόγηση Γενικά Το υπό μελέτη έργο αποτελείται από το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού των Καλών Νερών, τα έργα μεταφοράς τους στην ΕΕΛ-1, την ΕΕΛ-1 και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Η ΕΕΛ-1 θα μπορεί να δεχθεί μελλοντικά τα ακάθαρτα των οικισμών Αφύσσου, Κορόπης και Κάτω Γατζέας Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού των Καλών Νερών ο οποίος εντάσσεται στην παρούσα μελέτη, ανέρχεται σε 10km περίπου και θα αποτελείται από αγωγούς προβλεπόμενης ονομαστικής διαμέτρου από Φ200 έως Φ315, οι οποίοι θα είναι κατασκευασμένοι από σωληνώσεις PVC ή/και ΡΕ Έργα μεταφοράς Τεχνική περιγραφή έργων Τα έργα μεταφοράς στην τελική τους μορφή (ήτοι, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής κάλυψης των οικισμών της Αφύσσου, Κορόπης και Κάτω Γατζέας) προβλέπεται να είναι τα ακόλουθα : Στο νότιο άκρο του οικισμού της Αφύσσου (στο οποίο θα καταλήγει το δίκτυο του νότιου τμήματος του οικισμού) προβλέπεται η κατασκευή αντλιοστασίου Β1, από το οποίο τα λύματα θα μεταφέρονται μέσω καταθλιπτικού αγωγού μήκους 400m στο αντλιοστάσιο Β2, στο σημείο όπου θα συγκεντρώνονται τα λύματα του βόρειου τμήματος του οικισμού της Αφύσσου. Από εκεί με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 1.320m τα λύματα θα μεταφέρονται σε ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Β3 και με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 520m θα καταλήγουν σε αγωγό βαρύτητας μήκους 1.000m, μέσω του οποίου τα λύματα θα μεταφέρονται στην είσοδο του οικισμού της Κορόπης. Στη θέση αυτή προβλέπεται η κατασκευή αντλιοστασίου Β4, στο οποίο θα καταλήγει και το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Κορόπη. Από το αντλιοστάσιο Β4 τα λύματα θα μεταφέρονται με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 3.250m στο εσωτερικό δίκτυο του οικισμού των Καλών Νερών, ή θα οδηγούνται απ ευθείας στην ΕΕΛ-1, με καταθλιπτικό αγωγό μεγαλύτερου μήκους. Στα Καλά Νερά (τα έργα μεταφοράς των οποίων εντάσσονται στο συμβατικό αντικείμενο της παρούσας) προβλέπεται η κατασκευή τοπικών παραλιακών αντλιοστασίων Β6 (στο νότιο άκρο) και Β7 (στο κέντρο). Από το αντλιοστάσιο Β6 τα λύματα μεταφέρονται με καταθλιπτικό αγωγό HDPE 10atm / Φ140 / 400m στο αντλιοστάσιο Β7 και από το Β7 με καταθλιπτικό αγωγό HDPE 10atm / Φ180 / 350m στο αντλιοστάσιο Β5 (στο βόρειο άκρο του οικισμού). Από το αντλιοστάσιο Β5 τα λύματα θα μεταφέρονται τελικώς με καταθλιπτικό αγωγό HDPE 10atm / Φ250 / 800m στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ-1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 6/47

7 Συγκεντρωτικά τα αντλιοστάσια, η ονομαστική διάμετρος και το μήκος του κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού κάθε αντλιοστασίου μαζί με τους οικισμούς που εξυπηρετούν τα ως άνω αντλιοστάσια, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙ Ο ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΟΝ. ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟ (m) Σ (mm) Β5 ΑΦΥΣΣΟΣ*, ΚΟΡΟΠΗ*, ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Β6 ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Β7 ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ * Πιθανή πρόβλεψη για μελλοντική εξυπηρέτηση Πίνακας 4 : Αντλιοστάσια καταθλιπτικοί αγωγοί Διαστασιολόγηση αντλιοστασίων και αγωγών μεταφοράς ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ / ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ B5 20 ETIA - 40 ETIA ΘΕΡΟΣ % Ι.Κ. % Ι.Κ. Καλά Νερά ι.κ. 100% % Συνολικός πληθυσμός καλυπτόμενος από το αντλιοστάσιο ι.κ ΠΑΡΟΧΕΣ Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων, Q E m 3 /d Μέγιστη ημερήσια παροχή, Q H =Q E *1,5 m 3 /d Μέγιστη ωριαία παροχή λυμάτων,q H =Q H /24 m 3 /hr Παροχή εισροών m 3 /d m 3 /hr 6,2 8,8 Συντελεστής αιχμής, p - 2,2 2,1 Παροχή αιχμής, Qp=p*q H +εισροές m 3 /hr 98,8 133,2 l/s 27,4 37,0 ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ m 3 /hr 100,0 135,0 ΚΕNΤΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ / ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Γαιωδαιτικό ύψος, Hg m 20,0 20,0 Μήκος καταθλιπτικού m 800,0 800,0 Υλικό κατασκευής / κλάση αγωγού - HDPE 10atm Δίδυμος (2 : ΝΑΙ, 1 : OXI) Ονομαστική διάμετρος mm Ταχύτητα m/s 0,73 0,98 Υδραυλικές απώλειες, Htot m 2,16 3,82 Απαιτούμενο μανομετρικό ύψος, Ηg+Htot m 22,16 23,82 Επιλεγόμενο μανομετρικό ύψος, Η m 23,00 24,00 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B6 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. 20 ETIA - ΘΕΡΟΣ 40 ETIA ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 7/47

8 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ / ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ % Ι.Κ. % Ι.Κ. Καλά Νερά ι.κ. 30% % Συνολικός πληθυσμός καλυπτόμενος από το αντλιοστάσιο ι.κ ΠΑΡΟΧΕΣ Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων, Q E m 3 /d Μέγιστη ημερήσια παροχή, Q H =Q E *1,5 m 3 /d Μέγιστη ωριαία παροχή λυμάτων,q H =Q H /24 m 3 /hr Παροχή εισροών m 3 /d m 3 /hr 1,9 2,6 Συντελεστής αιχμής, p - 2,8 2,6 Παροχή αιχμής, Qp=p*q H +εισροές m 3 /hr 37,2 49,0 l/s 10,3 13,6 ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ m 3 /hr 38,0 49,0 ΚΕNΤΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ / ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Γαιωδαιτικό ύψος, Hg m 1,0 1,0 Μήκος καταθλιπτικού m 400,0 400,0 Υλικό κατασκευής / κλάση αγωγού - HDPE 10atm Δίδυμος (2 : ΝΑΙ, 1 : OXI) Ονομαστική διάμετρος mm Ταχύτητα m/s 0,88 1,14 Υδραυλικές απώλειες, Htot m 3,19 5,16 Απαιτούμενο μανομετρικό ύψος, Ηg+Htot m 4,19 6,16 Επιλεγόμενο μανομετρικό ύψος, Η m 5,00 7,00 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. B7 20 ETIA - 40 ETIA ΘΕΡΟΣ % Ι.Κ. % Ι.Κ. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ / ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ Καλά Νερά ι.κ. 60% % Συνολικός πληθυσμός καλυπτόμενος από το αντλιοστάσιο ι.κ ΠΑΡΟΧΕΣ Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων, Q E m 3 /d Μέγιστη ημερήσια παροχή, Q H =Q E *1,5 m 3 /d Μέγιστη ωριαία παροχή λυμάτων,q H =Q H /24 m 3 /hr Παροχή εισροών m 3 /d m 3 /hr 3,7 5,3 Συντελεστής αιχμής, p - 2,5 2,3 Παροχή αιχμής, Qp=p*q H +εισροές m 3 /hr 64,6 86,3 l/s 17,9 24,0 ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ m 3 /hr 65,0 87,0 ΚΕNΤΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ / ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ Γαιωδαιτικό ύψος, Hg m 1,0 1,0 Μήκος καταθλιπτικού m 350,0 350,0 Υλικό κατασκευής / κλάση αγωγού - HDPE 10atm ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 8/47

9 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. B7 20 ETIA - 40 ETIA ΘΕΡΟΣ % Ι.Κ. % Ι.Κ. Δίδυμος (2 : ΝΑΙ, 1 : OXI) Ονομαστική διάμετρος mm Ταχύτητα m/s 0,91 1,22 Υδραυλικές απώλειες, Htot m 2,18 3,80 Απαιτούμενο μανομετρικό ύψος, Ηg+Htot m 3,18 4,80 Επιλεγόμενο μανομετρικό ύψος, Η m 4,00 5, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Γενικά Η ακριβής θέση της ΕΕΛ-1 θα προσδιοριστεί στο στάδιο εκπόνησης της μελέτης των έργων, αλλά προβλέπεται να κατασκευαστεί σε απόσταση 250m περίπου από τα όρια του οικισμού των Καλών Νερών και Β.Δ. αυτού. Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης, θα επιλεγεί δημόσια ή δημοτική έκταση για την κατασκευή της ΕΕΛ. Ήδη ο Δήμος Νοτίου Πηλίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει παραχωρήσει τρία οικόπεδα του στη συγκεκριμένη περιοχή για την κατασκευή της ΕΕΛ. Η τελική επιλογή της θέσης θα καθοριστεί με οικονομοτεχνικά κριτήρια από τον ανάδοχο. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα επιδιωχθεί να είναι υπεδάφια και θα προσδιοριστεί τελικώς από τις Περιβαλλοντικές Μελέτες. Παροχές και φορτία σχεδιασμού Οι παροχές και τα ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού της ΕΕΛ-1 για την κάλυψη των αναγκών των Καλών Νερών, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί : ΠΑΡΟΧΕΣ - ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΕΕΛ -1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Μ.Μ. 20 ΕΤΙΑ 40 ΕΤΙΑ Εξυπηρετούμενος πληθυσμός ισοδ.κατ ΠΑΡΟΧΕΣ Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων, Q E m 3 /d 720, ,0 Μέση ωριαία παροχή ακαθάρτων, (Q E /24) m 3 /hr 34,00 85,00 Μέγιστη ημερήσια παροχή, m , /d 1.080,0 Q H =Q E *1,5 0 Μέγιστη ωριαία παροχή λυμάτων,q H =Q H /24 m 3 /hr 45,0 67,5 Παροχή εισροών (15% Q H ) m 3 /d 162,0 243,0 m 3 /hr 6,75 10,13 Συντελεστής αιχμής, p - 2,21 2,08 Παροχή αιχμής, m 3 /hr 106,1 150,3 qp=p*q H +(0,15*q H ) l/s 29,46 41,76 ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Bιοχημικώς απαιτούμενο kg/d 240,0 360,0 οξυγόνο, BOD mg/l 333,3 333,3 Αιωρούμενα στερεά, SS kg/d 280,0 420,0 mg/l 388,9 388,9 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 9/47

10 ΠΑΡΟΧΕΣ - ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΕΕΛ -1 Ολικό άζωτο, TN Ολικός φώσφορος, TP kg/d 48,0 72,0 mg/l 66,7 66,7 kg/d 14,0 21,0 mg/l 19,4 19,4 Πίνακας 5 : Παροχές και ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού ΕΕΛ-1 Για τον υπολογισμό των ως άνω παροχών σχεδιασμού, υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες παραδοχές : ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Μέση ημερήσια παραγωγή ακαθάρτων 180 lt/κατ-d Συντελεστής εποχιακής αιχμής 1,5 Εισροές 15% Πίνακας 6. Παραδοχές υπολογισμού παροχών ακαθάρτων Για τον υπολογισμό των ως άνω ρυπαντικών φορτίων υιοθετήθηκαν οι τυπικές τιμές που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΕΘΟΣ BOD (βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο) 60 g/κατ/d SS (αιωρούμενα στερεά) 75 g/κατ/d TN (ολικό άζωτο) 12 g/κατ/d ΤP (ολικός φώσφορος) 3,5 g/κατ/d Πίνακας 7 : Ανηγμένα ανά κάτοικο ρυπαντικά φορτία Τεχνική περιγραφή ΕΕΛ Το σύστημα επεξεργασίας που προβλέπεται να εφαρμοστεί, είναι ο παρατεταμένος αερισμός, με ταυτόχρονη βιολογική απομάκρυνση αζώτου και πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος εντός της βιολογικής επεξεργασίας. Συνοπτικά η ΕΕΛ προβλέπεται να περιλαμβάνει στην πλήρη ανάπτυξή της, τις ακόλουθες επιμέρους μονάδες: ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης (εάν απαιτηθεί) Εσχάρωση Μετρητής παροχής Ελαιο-αμμοδιαχωρισμός Σύστημα απόσμησης ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Φρεάτιο διανομής Ι βιολογικών γραμμών Δεξαμενές αερισμού - απονιτροποίησης (νιτροποίησης, απονιτροποίησης, οξείδωσης) Φρεάτιο διανομής ΙΙ δεξαμενών τελικής καθίζησης Δεξαμενές τελικής καθίζησης ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 10/47

11 Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ - ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗ Μετρητής παροχής Δεξαμενή χλωρίωσης Δεξαμενή αποχλωρίωσης Σύστημα αποθήκευση δοσομέτρησης διαλυμάτων χλωρίωσης και αποχλωρίωσης ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ UV (ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΑ ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΑ) Μονάδα φίλτρανσης Σύστημα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ Αντλιοστάσιο περίσσειας βιολογικής ιλύος Δεξαμενή συγκέντρωσης ιλύος Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας πάχυνσης-αφυδάτωσης ιλύος Μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση ιλύος ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Η/Ζ) KTIΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γραφεία χώροι εξυπηρέτησης προσωπικού Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Δίκτυα ύδρευσης, πυρόσβεσης, βιομηχανικού νερού άρδευσης, στραγγισμάτων ακαθάρτων, Οδοποιία δίκτυο ομβρίων, περίφραξη, δενδροφύτευση κ.λπ. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων από την ΕΕΛ-1 προβλέπεται να γίνεται υπεδάφια, σε περιοχές, η θέση και έκταση των οποίων θα προσδιοριστεί στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης Πρόγραμμα & στάδια απαιτούμενων μελετών Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες : - Η υδραυλική μελέτη του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων των Καλών Νερών, των έργων μεταφοράς και της ΕΕΛ-1. - Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ-1. - Η χημικοτεχνική μελέτη της ΕΕΛ-1. - Η γεωτεχνική μελέτη. Προβλέπεται η εκτέλεση συνολικού βάθους γεωτρήσεων ίσου με 40,0m η έκθεση αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών καθώς και η γνωμάτευση θεμελίωσης των αντλιοστασίων και των κύριων μονάδων της ΕΕΛ. Πριν την έναρξη των γεωτεχνικών ερευνών θα υποβληθεί από τον ανάδοχο σχετικό πρόγραμμα προς έγκριση. - Η τοπογραφική μελέτη στις περιοχές που θα αναπτυχθούν τα έργα. - Οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες. Σύμφωνα με το Νόμο 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 11/47

12 περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» καθώς και η Α.Π.1958/ /ΦΕΚ 21/Β/2012 «Κατάταξη Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων», το μελετώμενο έργο κατατάσσεται στην 4η Ομάδα «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών» και στην Υποκατηγορία Α2 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα, Π< ). Βάσει του Ν. 4014/2011 για το υπό μελέτη έργο απαιτείται η εκπόνηση ΜΠΕ. - Τα απαιτούμενα Τεύχη Δημοπράτησης. Στα τεύχη δεν συμπεριλαμβάνεται η Ανάλυση Τιμών. Τα έργα της ΕΕΛ-1, προβλέπεται να δημοπρατηθούν με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει «μελέτη κατασκευή». Τα λοιπά έργα προβλέπεται να δημοπρατηθούν με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης». Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα ΦΑΥ & ΣΑΥ των έργων θα συνταχθούν από την Υπηρεσία και δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο. Τέλος η απαιτούμενες στατικές μελέτες, περιλαμβάνονται στο αντικείμενο των υδραυλικών μελετών της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων. Σε ότι αφορά τα στάδια εκπόνησης των μελετών ισχύουν τα ακόλουθα : - Σε ότι αφορά τις υδραυλικές μελέτες : o Για την ΕΕΛ-1 θα εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης, με παράλειψη της Προκαταρκτικής Μελέτης. o Για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και τα έργα μεταφοράς (αντλιοστάσια, αγωγοί), θα εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης με παράλειψη της Προκαταρκτικής Μελέτης και στη συνέχεια σε στάδιο Οριστικής Μελέτης. - Σε ότι αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες : o Για την ΕΕΛ-1 θα εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης, με παράλειψη της Προκαταρκτικής Μελέτης. o Για τα αντλιοστάσια μεταφοράς, θα εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης με παράλειψη της Προκαταρκτικής Μελέτης και στη συνέχεια σε στάδιο Οριστικής Μελέτης. - Σε ότι αφορά τη χημικοτεχνική μελέτη της ΕΕΛ-1, θα εκπονηθεί σε στάδιο Προμελέτης, με παράλειψη της Προκαταρκτικής Μελέτης. - Σε ότι αφορά τις περιβαλλοντικές μελέτες, προβλέπεται να εκπονηθεί απ ευθείας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ Τα ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου της μελέτης, παρουσιάζονται στους Πίνακες που ακολουθούν: ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 12/47

13 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (Ι.Κ.) 20ΕΤΙΑ 40ΕΤΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝ Η ΕΚΤΑΣΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ) Καλά Νερά ,0 ΣΥΝΟΛΑ Πίνακας 8 : Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (he) - ΕΕΛ-1 ΦΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤ Α (Ι.Κ.) 20 ΕΤΙΑ ΕΤΙΑ Πίνακας 9 : Δυναμικότητα Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΝ. ΔΙΑΜΕΤΡΟ Σ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Β ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Β ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Β Πίνακας 10 : Δίκτυα αγωγών μεταφοράς ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ποσότ. (Μον.Μετρ.) Α. ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. 2 Ίδρυση Τριγωνομετρικών Σημείων IV τάξης τεμ. 3 ΤΟΠ. 2 Βάθρο ύψους 0,40 μ. τεμ. 3 ΤΟΠ.2.2 Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση τεμ. 3 τριγωνομετρικού δικτύου ΤΟΠ.2.3 Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση τεμ. 6 πολυγωνομετρικού δικτύου Β. ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΕΣ ΤΟΠ. 3.1.α. Πολυγωνομετρικά σημεία εκτός κατοικημένων περιοχών τεμ. 10 ΤΟΠ. 3.1.β. Πολυγωνομετρικά σημεία εντός κατοικημένων περιοχών τεμ. 200 Γ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΕΙΣ ΤΟΠ Χωροστάθμηση συνήθους ακριβείας σε Km 20 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 13/47

14 ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ πεδινό έδαφος έως 10% ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μον.Μετρ.) Ποσότ. ΤΟΠ Χωροστάθμηση με ενδιάμεσα σημεία υπάρχουσας οριζοντιογραφίας σε Km 9 πεδινό έδαφος έως 10% ΤΟΠ.4.3 Ήλος επι κτίσματος τεμ. 6 ΤΟΠ.4.3 Υπολογισμός χωροσταθμικού δικτύου. τεμ. 5 Δ. ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΔΟΜΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠ. 5Α.1.1 Κλίση εδάφους 0-10% (κλίμακα 1:500) στρέμμα 6 Ε. ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις ΤΟΠ.6Α.2.2 δομημένων εκτάσεων σε κλίμακα 1:1.000 και κατηγορία κάλυψης: στρέμμα 150 Αραιοδομημένο ΣΤ.ΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ Για τη λήψη απαιτούμενων στοιχείων ΤΟΠ.19 στο ύπαιθρο για αποτύπωση υπαρχόντων οχετών και γεφυρών τεμ. 5 Πίνακας 11 : Αντικείμενο Τοπογραφικής Μελέτης Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Μ. Ποσότ. 1 ΓΜΕ 1, παρ Εκτέλεση γεωτεχνικών εργασιών μέτρο (m) 40,0 2 ΓΜΕ 1, παρ Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών ερευνών Κ.Α. 1, ΓΜΕ 2, παρ ΓΜΕ 2, παρ ΓΜΕ 2, παρ ΓΜΕ 2, παρ Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β5 Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β6 Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β7 Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΕΛ-1. Πίνακας 12 : Αντικείμενο Γεωτεχνικών ερευνών και μελετών τ.μ. (m 2 ) 35,0 τ.μ. (m 2 ) 30,0 τ.μ. (m 2 ) 35,0 τ.μ. (m 2 ) 400,0 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B5 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B6 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B7 ΟΓΚΟΣ (M3) EΠΙΦΑΝΕΙ Α (M2) ΠΑΡΟΧΗ (M3/H) 20 ETIA 40 ETIA ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚ Ο (Μ) ΠΑΡΟΧΗ (M3/H) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚ Ο (Μ) 210,00 35,00 100,0 23,0 135,0 24,0 180,00 30,00 38,0 5,0 49,0 7,0 210,00 35,00 65,0 4,0 87,0 5,0 Πίνακας 13 : Χαρακτηριστικά αντλιοστασίων μεταφοράς ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 14/47

15 1.5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η εκπόνηση της μελέτης διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις κανονισμούς και προδιαγραφές: - Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42), ως ισχύει. - Τη ισχύουσα νομοθεσία δημοσίων έργων, ως αυτή κωδικοποιήθηκε με τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων». - Το Β Κεφάλαιο του Π.Δ. 696/74 "Περί αμοιβών μηχανικών για σύνταξη μελετών, επίβλεψη, παραλαβή, κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών" (ΦΕΚ Α' 301), όπως ισχύει σήμερα. - Τα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών που έχει εκδώσει το τ. ΥΠΕΧΩΔΕ και ισχύουν για την σύνταξη του προϋπολογισμού των δημοσίων έργων. - Τις αναλύσεις Α.Τ.Ε.Ο, ΑΤΟΕ, ΑΤΥΕ, ΑΤΛΕ, ΑΤΕΠ που ισχύουν για όσες εργασίες δεν περιλαμβάνονται στα νέα ενιαία τιμολόγια. - Την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005», ως αυτή τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/ (ΦΕΚ/Β/58/ ) «Α Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/ «Έγκριση της Β Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» και ισχύει. - Την Εγκύκλιο 38/ /ΥΠΕΧΩΔΕ «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων», σε ότι αφορά στα στάδια των μελετών της παρούσας σύμβασης. - Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», ως ισχύει ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Όπως προαναφέρθηκε, στον οικισμό των Καλών Νερών δεν υπάρχει σήμερα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αστικών του λυμάτων. Τα λύματα σήμερα συλλέγονται από βόθρους ή/και διατίθενται ανεξέλεγκτα με συνέπεια τη μόλυνση των υπογείων και επιφανειακών υδάτων. Η προαναφερθείσα κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος και κυρίως κινδύνους για την υγεία του πληθυσμού. Τα προβλήματα γίνονται πιο έντονα με την προσέλευση μεγάλου αριθμού παραθεριστών-τουριστών κατά την θερινή περίοδο. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 15/47

16 Σύμφωνα με τα παραπάνω τα νέα έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων, θα αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των λυμάτων στην περιοχή, εξασφαλίζοντας την προστασία της Δημόσιας Υγείας ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Τα παραδοτέα της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις ως άνω αντίστοιχες ισχύουσες προδιαγραφές. Η ηλεκτρονική μορφή της πληροφορίας (εκτός των σχεδίων και των διαγραμμάτων) πρέπει να είναι πλήρως συμβατή και ανταλλάξιμη, καθώς επίσης και άμεσα επεξεργάσιμη σε προγράμματα MS Office. Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση τα παρακάτω: - Τα γραφικά δεδομένα των σχεδιαστικών αρχείων θα μεταφέρονται κατά προτίμηση στο format του DWG (Autocad 2000 και νεώτερα). Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης στο παραπάνω format μπορεί να γίνει παράδοση και στη δομή του DXF ή του DGN (Microstation). Τα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα κ.ά. Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι γραμματοσειρές (font libraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (cell libraries), και ο χρωματικός πίνακας (color table) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φάση της δημιουργίας τους. - Βασική προϋπόθεση κατά την έξοδο των γραφικών από τις διάφορες σχεδιαστικές πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν, είναι η εξασφάλιση της διαφοροποιημένης ανά σχεδιαστικό επίπεδο (level ή layer) σχεδιαστικής πληροφορίας. - Στην περίπτωση του format DXF, η υποστηριζόμενη έκδοση θα πρέπει να περιέχει αποκλειστικά και μόνο σχεδιαστική πληροφορία και όχι και περιγραφική πληροφορία. - Το σχεδιαστικό αρχείο θα διατηρεί την πληροφορία του δηλωμένου προβολικού συστήματος συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87), καθώς και τη σχεδιαστική ανάλυση από πλευράς ακρίβειας συντεταγμένων. - Η παραδιδόμενη σχεδιαστική πληροφορία (σχεδιαστικά αρχεία διανυσματικής πληροφορίας) θα πρέπει να είναι ενταγμένη στο προβολικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87. Τα σχεδιαστικά αρχεία θα φέρουν κάνναβο σε ξεχωριστό σχεδιαστικό επίπεδο (layer), ενώ θα αναφέρεται η θέση της αρχής των αξόνων (Χ0, Υ0 ), της κάτω αριστεράς γωνίας του καννάβου. - Τα υπόλοιπα στοιχεία (αναφορές, πίνακες, κτλ.) θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας κάποιο από τα προγράμματα της Microsoft Office (Word, Excel) ή σε ASCII αρχεία με μορφή text (txt) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο καθαρός χρόνος για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε 5 μήνες και ο προβλεπόμενος συνολικός χρόνος σε 8 μήνες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της μελέτης: ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 16/47

17 ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ / ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Π.Ο. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΕΛ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 17/47

18 1.9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός κατασκευής, βάσει παρομοίων έργων, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΕΡΓΑΣΙΑ Ποσότητα Τιμή Μονάδας Δαπάνη Έργων Π/Μ Δαπάνη Έργων Η/Μ Συνολική Δαπάνη Δίκτυο Καλών Νερών μμ 185,00 /μμ , ,00 Αγωγοί Μεταφοράς Β5-Β6-Β μμ 150,00 /μμ , ,00 Αντλιοστάσια Β5-Β6-Β7 3 τεμ ,00 /τεμ , , ,00 ΕΕΛ ικ 330,00 /ικ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕ & ΟΕ 18% ,00 Σ ,00 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ,50 Σ ,50 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,50 Σ ,00 ΦΠΑ 23 % ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός κατασκευής του Υποέργου 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΕΡΓΑΣΙΑ Ποσότητα Τιμή Μονάδας Δαπάνη Έργων Π/Μ Δαπάνη Έργων Η/Μ Συνολική Δαπάνη ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Δίκτυο Καλών Νερών μμ 185,00 /μμ , ,00 Αγωγός Μεταφοράς Β5 800 μμ 150,00 /μμ , ,00 Αντλιοστάσιο Β5 1,00 τεμ ,00 /τεμ , , ,00 ΕΕΛ ικ 330,00 /ικ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ,00 ΓΕ & ΟΕ 18% ,00 Σ ,00 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ,00 Σ ,00 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,00 Σ ,00 ΦΠΑ 23 % ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ,00 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 18/47

19 2. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη συνέχεια υπολογίζεται η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης, με σχετικές αναφορές στα άρθρα του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.3316/2005, ως ισχύει. Ο συντελεστής τκ του άρθρου ΓΕΝ.3. του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, λαμβάνεται ίσος με 1,249 σύμφωνα με την Εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αρ. Πρωτ. Δ17γ/01/27/ΦΝ439.6/ «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2012» ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 19/47

20 Υδραυλικά έργα Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ Μον.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ F= 60,00 Αποχετευόμενη έκταση σε εκτάρια Α.1 ΥΔΡ 3.1.Α. Καλά Νερά εκτάρια (he) 60,0 ΠΛ= Πληθυσμός (κ.) β= 0,802 Συντελεστής πληθυσμού Απαιτείται σύνδεση υπογείων 0 ρ= (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) 0,9 Συντελεστής δυσχέρειας τκ= 1,249 Α1 = 5000 * F 2/3 * β * ρ * τκ ,46 ΕΥΡΩ L= 0,00 Μήκος δικτύου κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα σε μέτρα Α2 = (3000+0,20*L) * τκ 0,00 ΕΥΡΩ Φ.Α.Ι.Σ. 0 Αριθμός φρεατίων αναμονής ιδιωτικών συνδέσεων ή αριθ. ιδιωιτκών συνδέσεων Α3 = Φ.Α.Ι.Σ. * 30 * τκ 0,00 ΕΥΡΩ A= A1+A2+Α ,46 ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% ,93 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α ,46 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 20/47

21 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ Μον.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ ,93 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Β. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Β.1 Β.2 ΥΔΡ 3.4.Α. ΥΔΡ 3.4.Α. Β.3 ΥΔΡ 3.4.Α. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B5 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B6 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ B7 κυβ.μέτρο (m3) κυβ.μέτρο (m3) κυβ.μέτρο (m3) 210,0 180,0 210,0 V= 210,00 Όγκος με ανωδομή σε κυβ. μέτρα 1 Ανωδομή (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) 0 Ειδική θεμελίωση (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) τκ= 1,249 Α = 240 * V 2/3 * τκ ,58 ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 9.796,29 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ V= 180,00 Όγκος με ανωδομή σε κυβ. μέτρα 1 Ανωδομή (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) 0 Ειδική θεμελίωση (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) τκ= 1,249 Α = 240 * V 2/3 * τκ 9.556,28 ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 8.839,56 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ V= 210,00 Όγκος με ανωδομή σε κυβ. μέτρα 1 Ανωδομή (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 21/47

22 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ Μον.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 0 Ειδική θεμελίωση (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) τκ= 1,249 Α = 240 * V 2/3 * τκ ,58 ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 9.796,29 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α ,44 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ ,14 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Γ. ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Γ.1 ΥΔΡ 3.2.Α. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ Σ Β5 μέτρο (m) 800,0 D= 0,250 Διάμετρος σε μέτρα L= 800,00 Μήκος σε μέτρα β= 30,00 Συντελεστής τκ= 1,249 No= 0 Αριθμός πολλαπλών αγωγών ίδιας διαμέτρου (0:ΚΑΝΕΝΑΣ, 1: ΕΝΑΣ Κ.ΛΠ.) Α1 = (8*D 1/2 +β / L 1/3 ) * L * τκ 7.225,87 ΕΥΡΩ L= 0,00 Μήκος αγωγού κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα σε μέτρα Α2 = A= A1+A ,87 ΕΥΡΩ (3000+0,20*L) * τκ 0,00 ΕΥΡΩ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 22/47

23 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ Μον.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Γ.2 ΥΔΡ 3.2.Α. Γ.3 ΥΔΡ 3.2.Α. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ Σ Β6 ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ Σ Β7 μέτρο (m) 400,0 μέτρο (m) 350,0 Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 6.683,93 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ D= 0,140 Διάμετρος σε μέτρα L= 400,00 Μήκος σε μέτρα β= 30,00 Συντελεστής τκ= 1,249 No= 0 Αριθμός πολλαπλών αγωγών ίδιας διαμέτρου (0:ΚΑΝΕΝΑΣ, 1: ΕΝΑΣ Κ.ΛΠ.) Α1 = (8*D 1/2 +β / L 1/3 ) * L * τκ 3.529,65 ΕΥΡΩ L= 0,00 Μήκος αγωγού κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα σε μέτρα Α2 = (3000+0,20*L) * τκ 0,00 ΕΥΡΩ A= A1+A ,65 ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 3.264,93 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ D= 0,180 Διάμετρος σε μέτρα L= 350,00 Μήκος σε μέτρα β= 30,00 Συντελεστής τκ= 1,249 No= 0 Αριθμός πολλαπλών αγωγών ίδιας διαμέτρου (0:ΚΑΝΕΝΑΣ, 1: ΕΝΑΣ Κ.ΛΠ.) Α1 = (8*D 1/2 +β / L 1/3 ) * L * τκ 3.344,66 ΕΥΡΩ L= 0,00 Μήκος αγωγού κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα σε μέτρα Α2 = (3000+0,20*L) * τκ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 23/47

24 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ Μον.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 0,00 ΕΥΡΩ A= A1+A ,66 ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 3.093,81 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α ,18 ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ ,67 ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.1 ΥΔΡ 3.5.Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΕΕΛ- 1 ισοδ. κάτοικοι(ι.κ. ) ΣΙi= Ισοδύναμοι κάτοικοι β= 275,00 Συντελεστής μεγέθους εγκατάστασης 0,80 Φυσικά συστήματα επεξεργασίας ή ταύτιση αερισμού-καθίζησης. 'Ανευ επεξεργασίας ιλύος σ= 1,25 χ Όταν δεν απαιτείται χώνευση ιλύος 1,70 Όταν απαιτείται χώνευση ιλύος 1,25 Λαμβάνεται συντελεστής είδους επεξεργασίας 1,00 Όταν δεν απαιτείται κάλυψη δεξαμενών, εσχάρωσης, εσχάρωσης κ.λπ. ρ= Όταν απαιτείται κάλυψη δεξαμενών, εσχάρωσης, 1,15 χ εσχάρωσης κ.λπ. 1,15 Λαμβάνεται συντελεστής πρόσθετης δυσχέρειας 1,00 Όταν δεν απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία κ= 1,15 χ Όταν απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία 1,15 Λαμβάνεται συντελεστής απαίτησης τριτοβάθμιας 0 Απαιτείται ειδική θεμελίωση (1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 24/47

25 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ Μον.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ τκ= 1,249 Α = β * ΣΙi 0,60 * σ * ρ * κ * τκ ,38 ΕΥΡΩ 0,00% Προσαύξηση λόγω διαρρυθμίσεων (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 1., παρ ) Ατ = ,38 Π%= 42,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη - παράλειψη προκαταρκτικής) Αστ = Aτ*Π% ,96 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α ,38 ΕΕΛ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ ,96 ΕΕΛ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α (ΣΥΝΟΛΙΚΗ) Αστ (ΣΤΑΔΙΩΝ) Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , ,93 Β. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , ,14 Γ. ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ , ,67 Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ , ,96 ΣΥΝΟΛΑ (Α+Β+Γ+Δ) , ,70 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 25/47

26 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ, Α 8% ,46 = ,16 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ, Αστ* ΑΝΕΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 75% ,16 = ,87 Οι αμοιβές των ως άνω άρθρων (Α και Αστ) κατανέμονται σε ποσοστό 100% στην κατ. 13 των Υδραυλικών Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικά έργα Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μον. Ποσότ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Α. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ A.1 ΥΔΡ 20Α A.2 ΥΔΡ 20Α Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β5 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β6 κυβ. μέτρα ανά ώρα * μέτρο (m3/h x m) κυβ. μέτρα ανά ώρα * μέτρο (m3/h x m) 3.240, 0 343,0 Q= 135 Παροχή αντλιοστασίου άνευ εφεδρείας, μ3/ώρα H= 24 Μανομετρικό σε μέτρα Q x H Παροχή x Μανομετρικό λ= 1,00 τκ= 1,249 α= 2.793,3 συντελεστής γινομένου QXH Α= [α + (Q * H) 0,84 ] * λ * τκ 4.599,12 Προεκτιμώμενη Aμοιβή, ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 4.254,19 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ Q= 49 Παροχή αντλιοστασίου άνευ εφεδρείας, μ3/ώρα H= 7 Μανομετρικό σε μέτρα Q x H 343 Παροχή x Μανομετρικό λ= 1,00 τκ= 1,249 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 26/47

27 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μον. Ποσότ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ A.3 ΥΔΡ 20Α Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β7 κυβ. μέτρα ανά ώρα * μέτρο (m3/h x m) 435,0 α= 3.000,0 συντελεστής γινομένου QXH Α= [α + (Q * H) 0,84 ] * λ * τκ 3.915,35 Προεκτιμώμενη Aμοιβή, ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 3.621,70 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ Q= 87 Παροχή αντλιοστασίου άνευ εφεδρείας, μ3/ώρα H= 5 Μανομετρικό σε μέτρα Q x H 435 Παροχή x Μανομετρικό λ= 1,00 τκ= 1,249 α= 3.000,0 συντελεστής γινομένου QXH Α= [α + (Q * H) 0,84 ] * λ * τκ 3.952,54 Προεκτιμώμενη Aμοιβή, ΕΥΡΩ Π%= 92,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη με παράλειψη προκαταρκτικής - οριστική) Αστ = A*Π% 3.656,10 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α ,01 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ 7.875,89 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1 ΥΔΡ 19.A. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ Α ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ισοδ. κάτοικο ΣΙi= Ισοδύναμοι κάτοικοι β= 346,43 Συντελεστής μεγέθους εγκατάστασης ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 27/47

28 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ. ΕΕΛ-1 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μον. Ποσότ. ς (ι.κ.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Φυσικά συστήματα επεξεργασίας ή 0,35 ταύτιση αερισμού-καθίζησης. 'Ανευ επεξεργασίας ιλύος σ= 1,00 χ Όταν δεν απαιτείται χώνευση ιλύος 1,40 Όταν απαιτείται χώνευση ιλύος 1,00 Λαμβάνεται συντελεστής είδους επεξεργασίας 1,00 Όταν δεν απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία κ= 1,15 χ Όταν απαιτείται τριτοβάθμια επεξεργασία 1,15 Λαμβάνεται συντελεστής απαίτησης τριτοβάθμιας τκ= 1,249 Α = β * ΣΙi 0,60 * σ * κ * τκ ,11 ΕΥΡΩ 0,00% Προσαύξηση λόγω διαρρυθμίσεων (ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 1., παρ ) Ατ = ,11 Π%= 42,50% Ποσοστό αμοιβής σταδίου (προμελέτη - παράλειψη προκαταρκτικής) Αστ = Aτ*Π% ,92 Αμοιβή σταδίου/μελέτης, ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α ,11 ΕΕΛ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ ,92 ΕΕΛ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α (ΣΥΝΟΛΙΚΗ) Αστ (ΣΤΑΔΙΩΝ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 28/47

29 Α. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , ,89 Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ , ,92 ΣΥΝΟΛΑ (Α+Β) , ,81 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ, Α 8% ,12 = 8.356,97 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ, Αστ* ΑΝΕΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 75% 8.356,97 = 6.267,73 Οι αμοιβές των ως άνω άρθρων (Α και Αστ) κατανέμονται σε ποσοστό 100% στην κατ. 9 των Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 29/47

30 Λειτουργικός Σχεδιασμός Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μονάδα Ποσότ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 1 ΥΔΡ 18. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΕΕΛ-1 Κ.Α. 1,0 Αυδ= ,38 Συνολική αμοιβή υδραυλικής μελέτης εγκατάστασης, ΕΥΡΩ Α1= ,96 Αμοιβή σταδίων υδραυλικής μελέτης εγκατάστασης, ΕΥΡΩ Αημ= ,11 Συνολική αμοιβή Η/Μ μελέτης εγκατάστασης, ΕΥΡΩ Α2= ,92 Αμοιβή σταδίων Η/Μ μελέτης εγκατάστασης, ΕΥΡΩ β= 0,05 Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού - ακαθάρτων Α = β * (Aυδ + Aημ) * τκ 9.848,57 ΕΥΡΩ Αστ = β * (A1 + A2) * τκ 4.185,64 ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α 9.848,57 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ 4.185,64 Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 18 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών «Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή του παρόντος άρθρου αποτελεί τη συνολική αμοιβή των καθύλη συμμετεχουσών κατηγοριών (9), (13) και (18) του άρθρου 2 του Ν. 3316/05». Στο πλαίσιο αυτό οι αμοιβές (Α και Αστ) του ως άνω άρθρου ΥΔΡ 18 κατανέμονται ως ακολούθως : - Ποσοστό 5% στην κατ. 13 των Υδραυλικών Μελετών. - Ποσοστό 5% στην κατ. 9 των Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών. - Ποσοστό 90% στην κατ. 18 των Χημικοτεχνικών Μελετών. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 30/47

31 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α 9.848,57 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ, Α 8,0% 787,89 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ, Αστ 75% 590,92 ΑΝΕΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΙΜΩΝ Η αμοιβή του ως άνω άρθρου κατανέμεται σε ποσοστό 100% στην κατ. 18 των Χημικοτεχνικών Μελετών. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 31/47

32 Περιβαλλοντικές μελέτες Οι Περιβαλλοντικές Μελέτες θα αφορούν την ΕΕΛ-1 μετά των έργων διάθεσης, καθώς και τα έργα μεταφοράς. Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μον. Ποσότ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. 1 ΠΕΡ.2 ΠΕΡ.3 ΠΕΡ. 7 Συστήματα υποδομής που απαιτούνται για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων. τεμάχι ο 1 Κ= 0,7 Τύπος μελετης: ΙΙ φ= 6.000,00 Ισοδύναμος πληθυσμός C1= 20,00 Συντελεστής C2= 5.000,0 Συντελεστής Σ(φ)= ,80 Συνάρτηση προσδιορισμού της ενιαίας τιμής της προεκτιμώμενης αμοιβής με βάση το φυσικό αντικείμενο τκ= 1,249 Α = τκ*σ(φ)=τκ*κ*(c1*φ C2) ,07 Προεκτιμώμενη Aμοιβή, ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α Α ,07 ΕΕΛ Β. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ : ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡ.2 ΠΕΡ.3 ΠΕΡ. 5 Λιμενικά και υδραυλικά έργα τεμάχι ο 1 Κ= 0,7 Τύπος μελετης: ΙΙ φ= ,63 Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για τη συνολική τεχνική μελέτη του έργου C(φ)= 0,310 Συντελεστής μεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του έργου μ= 1,4 Συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος ν= 1,0 Συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 32/47

33 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μον. Ποσότ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Σ(φ)= ,15 Συνάρτηση προσδιορισμού της ενιαίας τιμής της προεκτιμώμενης αμοιβής με βάση το φυσικό αντικείμενο τκ= 1,249 Α = τκ*(κ*c(φ)*μ*ν* φ) ,03 Προεκτιμώμενη Aμοιβή, ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α Β ,03 ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ, Α Τ =Α Α +Α Β ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ Η αμοιβή των σταδίων των περιβαλλοντικών μελετών που θα εκπονηθούν (ΜΠΕ), παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί : ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΠΕΡ. 2.) ΜΠΕ 65,00% x A Τ = ,32 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΩΝ, Αστ ,32 Οι αμοιβές των ως άνω άρθρων (Α και Αστ) κατανέμεται σε ποσοστό 100% στην κατ. 27 των Περιβαλλοντικών Μελετών. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 33/47

34 Τοπογραφικές μελέτες ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μον.Μετρ.) Αρχική τιμή μονάδος ( ) τκ Τιμή μονάδος ( ) Ποσότ. Αμοιβή Α Α. ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. 2 Ίδρυση Τριγωνομετρικών Σημείων IV τάξης τεμ. 800,00 1, , ,60 ΤΟΠ. 2 Βάθρο ύψους 0,40 μ. τεμ. 65,00 1,249 81, ,56 ΤΟΠ.2.2 ΤΟΠ.2.3 Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση τριγωνομετρικού δικτύου Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου τεμ. 800,00 1, , ,60 τεμ. 65,00 1,249 81, ,11 Β. ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΕΣ ΤΟΠ. 3.1.α. Πολυγωνομετρικά σημεία εκτός κατοικημένων περιοχών τεμ. 50,00 1,249 62, ,50 ΤΟΠ. 3.1.β. Πολυγωνομετρικά σημεία εντός κατοικημένων περιοχών τεμ. 65,00 1,249 81, ,00 Γ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΕΙΣ ΤΟΠ ΤΟΠ Χωροστάθμηση συνήθους ακριβείας σε πεδινό έδαφος έως 10% Χωροστάθμηση με ενδιάμεσα σημεία υπάρχουσας οριζοντιογραφίας σε πεδινό έδαφος έως 10% Km 65,00 1,249 81, ,70 Km 100,00 1, , ,10 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 34/47

35 ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μον.Μετρ.) Αρχική τιμή μονάδος ( ) τκ Τιμή μονάδος ( ) Ποσότ. Αμοιβή Α ΤΟΠ.4.3 Ήλος επι κτίσματος τεμ. 26,00 1,249 32, ,84 ΤΟΠ.4.3 Υπολογισμός χωροσταθμικού δικτύου. τεμ. 225,00 1, , ,13 Δ. ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΔΟΜΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠ. 5Α.1.1 Κλίση εδάφους 0-10% (κλίμακα 1:500) στρέμμα 30,00 1,249 37, ,82 Ε. ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠ.6Α.2.2 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων σε κλίμακα 1:1.000 και κατηγορία κάλυψης: Αραιοδομημένο στρέμμα 45,00 1,249 56, ,75 ΣΤ.ΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΟΧΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΠ.19 Για τη λήψη απαιτούμενων στοιχείων στο ύπαιθρο για αποτύπωση υπαρχόντων οχετών και γεφυρών τεμ. 80,00 1,249 99, ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ,30 Οι αμοιβές των ως άνω άρθρων κατανέμεται σε ποσοστό 100% στην κατ. 16 των Τοπογραφικών Μελετών. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 35/47

36 Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Μον. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ. Τιμή Μονάδος ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΜΕ 1, παρ ΓΜΕ 1, παρ ΓΜΕ 2, παρ Εκτέλεση γεωτεχνικών εργασιών Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών ερευνών Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β5 μέτρο (m) 40,0 474, ,80 Κ.Α. 1, , ,72 τ.μ. (m 2 ) 35,0 35, ,00 Σ= 40,0 Γ= 380xΣ ,00 τκ= 1,249 Γ= ,80 Σ= 40,0 Γ= 380xΣ ,00 τκ= 1,249 15%xΓxτκ Σ(φ)= 2.847,72 Ε= 35,0 Β = 1,00 Δ = 1,00 Συνολικό βάθος γεωτρήσεων σε m Προεκτιμώμενο κόστος συνόλου γεωτεχνικών εργασιών, ευρώ Συνολικό βάθος γεωτρήσεων σε m Προεκτιμώμενο κόστος συνόλου γεωτεχνικών εργασιών, ευρώ Αμοιβή σύνταξης, υποβολής προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών και έκθεσης αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών, ευρώ εμβαδόν κάτοψης θεμελίωσης κτιρίου (m2) Συντελεστής βελτίωσης ανάλογα με την απαίτηση βελτίωσης του εδάφους θεμελίωσης και του είδους αυτής συντελεστής εδάφους θεμελίωσης ανάλογα με την κατηγορία αυτού κατά ΕΑΚ 2000 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 36/47

37 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Μον. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ. Τιμή Μονάδος ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 4 5 ΓΜΕ 2, παρ ΓΜΕ 2, παρ Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β6 Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. τ.μ. (m 2 ) τ.μ. (m 2 ) 30,0 41, ,00 35,0 35, ,00 Θ = 1,00 τκ= 1,249 Σ(Φ)= τκx(120xβxδxθxε 0,55 ) Σ(Φ)= 1.249,00 Ε= 30,0 Β = 1,00 Δ = 1,00 Θ = 1,00 τκ= 1,249 Σ(Φ)= τκx(120xβxδxθxε 0,55 ) Σ(Φ)= 1.249,00 Ε= 35,0 συντελεστής θεμελίωσης ανάλογα με τον τύπο ης θεμελίωσης Αμοιβή γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης, ευρώ (³ 1.000xτκ) εμβαδόν κάτοψης θεμελίωσης κτιρίου (m2) Συντελεστής βελτίωσης ανάλογα με την απαίτηση βελτίωσης του εδάφους θεμελίωσης και του είδους αυτής συντελεστής εδάφους θεμελίωσης ανάλογα με την κατηγορία αυτού κατά ΕΑΚ 2000 συντελεστής θεμελίωσης ανάλογα με τον τύπο ης θεμελίωσης Αμοιβή γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης, ευρώ (³ 1.000xτκ) εμβαδόν κάτοψης θεμελίωσης κτιρίου (m2) Β = 1,00 Συντελεστής βελτίωσης ανάλογα με την απαίτηση βελτίωσης του εδάφους ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 37/47

38 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Μον. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ. Τιμή Μονάδος ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β7 θεμελίωσης και του είδους αυτής 6 ΓΜΕ 2, παρ Γεωτεχνική Μελέτη θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΕΛ-1. τ.μ. (m 2 ) 400,0 10, ,61 Δ = 1,00 Θ = 1,00 τκ= 1,249 Σ(Φ)= τκx(120xβxδxθxε 0,55 ) Σ(Φ)= 1.249,00 Ε= 400,0 Β = 1,00 Δ = 1,00 Θ = 1,00 τκ= 1,249 Σ(Φ)= τκx(120xβxδxθxε 0,55 ) συντελεστής εδάφους θεμελίωσης ανάλογα με την κατηγορία αυτού κατά ΕΑΚ 2000 συντελεστής θεμελίωσης ανάλογα με τον τύπο ης θεμελίωσης Αμοιβή γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης, ευρώ (³ 1.000xτκ) εμβαδόν κάτοψης θεμελίωσης κτιρίου (m2) Συντελεστής βελτίωσης ανάλογα με την απαίτηση βελτίωσης του εδάφους θεμελίωσης και του είδους αυτής συντελεστής εδάφους θεμελίωσης ανάλογα με την κατηγορία αυτού κατά ΕΑΚ 2000 συντελεστής θεμελίωσης ανάλογα με τον τύπο ης θεμελίωσης Αμοιβή γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης, ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 38/47

39 Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Μον. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ποσότ. Τιμή Μονάδος ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Σ(Φ)= 4.044,61 ευρώ (³ 1.000xτκ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ,13 ΜΕΛΕΤΩΝ Οι αμοιβές των ως άνω άρθρων κατανέμεται σε ποσοστό 100% στην κατ. 21 των Γεωτεχνικών Μελετών Συγκεντρωτικός Πίνακας Αμοιβών σταδίων μελέτης ανά κατηγορία ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ A.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ( ) Α. Κατ. μελέτης 13 : ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Β. Κατ. μελέτης 9 : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γ. Κατ. μελέτης 18 : ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δ. Κατ. μελέτης 21 : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε. Κατ. μελέτης 16 : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤ. Κατ. μελέτης 27 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1 ΥΔΡ 3.1.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , ,93 2 ΥΔΡ 3.2Α ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ , ,67 3 ΥΔΡ 3.4.Α. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , ,14 4 ΥΔΡ 3.5A 5 ΓΕΝ.7. 6 ΥΔΡ 19.Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ , , , , , ,92 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - σελ. 39/47

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2012ΣΕ07580053

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: 23213 50136 Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου»,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΥΔΡ. & ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 394.757,25

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέμα Εισήγησης «Αποχέτευση λυμάτων ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων». Σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Η λίμνη Πλαστήρα χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34056 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6.

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέµα Εισήγησης «Αποχέτευση λυµάτων ΟΤΑ Λίµνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων». Σκοπιµότητα υλοποίησης του έργου Η λίµνη Πλαστήρα χρησιµοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΥΕΛΕΕΒ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΚ-4Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΚ-4Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση µελετών για την λειτουργία και αδειοδότηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" με κωδικό MIS 446896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με κωδικό MIS 446896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού- Ενεργειακού Συμβούλου για την υποστήριξη του φορέα κατά την υλοποίηση των ενταγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ Μαρία Λυμπινάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 5 ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΨΟΡ1Θ-Τ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4ΑΓΨΟΡ1Θ-Τ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Α0-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Α0-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30334 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΔΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Ταχ. /νση : Πλατεία Κανουπάκη, Ταχ. Κωδ.: 722 00 Ιεράπετρα Τηλ : 28423 40375 Fax : 28420 26110 E-mail: kyrva@ierapetra.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ Σελίδα 1 από 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.- Τόπος Εγκατάστασης: Πόλη-Δημ. Διαμ.: ΣΚΙΑΘΟΣ περιοχή: ΞΑΝΕΜΟ Δήμος: ΣΚΙΑΘΟΥ Οδός:...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1.1 Εισαγωγή... 2 1.1.2 Δεδομένα σχεδιασμού... 2 1.1.3 Αιτιολόγηση και φιλοσοφία σχεδιασμού προτεινόμενης λύσης... 4 1.1.4 Γενική περιγραφή του έργου... 6 1.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ φορέας υλοποίησης : ΔΕΥΑ Πάτρας Διευθύνουσα Υπηρεσία : Υπηρεσία Αποχέτευσης Πάτρα, Νοέμβριος 2014 Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΘΕΜΑ: 14 ο Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

YΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

YΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ι. Πάσσιος ( ΓενικόςΔιευθυντήςΑνάπτυξης& Παραγωγής Έργων) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» στο Ε.Π.«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» στο Ε.Π.«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΟΝΑΔΑ Β : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ7ΛΚ-27Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ7ΛΚ-27Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ. Δαπάνη Ποσότητες Τιμή Μονάδας. Μονάδας

2ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ. Δαπάνη Ποσότητες Τιμή Μονάδας. Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ : Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βόλου ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους 207 Αριθµ. Πρωτ: ΜΕΟ/α/ο/1257 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 78 Fax : 210-64 63

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 9. Διαχείριση λυμάτων 9Α. Παρουσίαση κατάστασης Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης της Λάρισας, το δίκτυο ύδρευσης και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ανήκουν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Μ.Ε.Ο Ταχ. Διεύθυνση : Ιπποκράτους 207 Αριθμ. Πρωτ: ΔΜΕΟ/α/ο/1257 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 78 Fax : 210-64

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΠΙΘΑΡΙ 73100 ΧΑΝΙΑ Τηλ. 28210 36223 & Fax: 28210 36288 e-mail: zoumad@deyax.org.gr ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 Γενικά»...3 Δημογραφικά...4 Ύδρευση...5 Κλιματολογικά...5 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ...7 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ...8 ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ...9 ΕΠΙΛΟΓΗ... Απαιτήσεις... Εναλλακτικές... 6... Ενεργός Ιλύς...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

watering - sewerage design software

watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων ΦΡΗΗ Το WaterNet-CAD είναι λογισμικό μελέτης και σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-Ψ0Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-Ψ0Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο.5 Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο παρών Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Εργων ή Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (Μ.Ε.Α.Λ.) δίνει μια συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗ (ΜΕ ΤΗΛ/ΝΣΗ (ΜΕ URO URO URO URO Α. ΥΔΡΕΥΣΗ Α.1. ΕΡΓΑ Α.1.1 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 1 100,000.00 100,000.00 ΕΣΠΑ 70,378.15 13,655.46 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ANTIΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε Εισηγητής: Κ. Σταµπεδάκης Τµήµα: R&D ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. 1 Περιεχόµενα Περιγραφή του προβλήµατος Συστήµατακενούγιατην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠ) ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Στέλλα Παναγούλη

Διαβάστε περισσότερα

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ p.play Ισοδύναµο πληθυσµού Μόνιµη κατοικία 6 κάτοικοι Σύστηµα Βιολογικός -P.PLAY 0 εξαµενή συλλογής 1000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1108 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 16 o : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2144 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 14.420,29 σε ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%)

Προϋπολογισµού: 14.420,29 σε ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χερσονήσου ΜΕΛΕΤΗ: ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα