ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΥΔΡ. & ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ,25 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΥΔΡ. & ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ,25 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ... 8 II. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τριγωνομετρικά σημεία IV τάξης (ΤΟΠ. 2) Εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου εκτός κατοικημένων περιοχών ΤΟΠ. 3Α Γεωμετρικές χωροσταθμίσεις ΤΟΠ Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων κλίση εδάφους έως 0%, σε κλίμακα :000 (ΤΟΠ. 5Α) Βυθομετρήσεις (θαλασσών, λιμνών, ποταμών) (ΤΟΠ.7) ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Μελέτη αρδευτικού δικτύου (ΥΔΡ.7.) Μελέτη έργων προσαγωγής αρδευτικών δικτύων (ΥΔΡ.7.2) Μελέτη έργων αντλιοστασίου άρδευσης (ΥΔΡ.7.5) Μελέτη βελτιστοποίησης ελέγχου αρδευτικών δικτύων (ΥΔΡ.7.6) Έλεγχος υδραυλικού πλήγματος αρδευτικών δικτύων με εφαρμογή οποιασδήποτε αποδεκτής μεθόδου. (ΥΔΡ. 7) 5 2

3 4. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων άρδευσης (ΥΔΡ.2) Υδραυλικό Πλήγμα Αντλιοστασίου (ΥΔΡ. 23) ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Περιβαλλοντική μελέτη λιμενικών υδραυλικών έργων (ΠΕΡ.5) ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εργασίες υπαίθρου ΓΤΕ Εργαστηριακές δοκιμές ΓΤΕ Έκθεση γεωτεχνικής έρευνας ΓΜΕ Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης κτιριακών έργων και άλλων εγκαταστάσεων (ΓΜΕ. 2.3.) 2 7. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩN ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Στατική μελέτη αντλιοστασίου (ΟΙΚ. 2.) ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης (ΓΕΝ. 7) ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) & ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σύνταξη μελέτης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ ( ΓΕΝ. 6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΥΔΡ. & ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ,25 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ I. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... Γενικά. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή αντλιοστασίου και του αρδευτικού δικτύου για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης της μείζονος περιοχής πετάλου Πέπλου με χρήση του νερού του ποταμού Έβρου. Η παρούσα μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74 και τις ισχύουσες Ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες της περιοχής μελέτης και τους σύγχρονους κανόνες και εξέλιξης της τεχνολογίας παρόμοιων έργων...2. Υφιστάμενη κατάσταση Αντικείμενο προς μελέτη. Το έργο αφορά στην μελέτη αντλιοστασίου και του αρδευτικού δικτύου για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής πετάλου Πέπλου, συνολικής έκτασης στρεμμάτων Η έλλειψη επαρκών ποσοτήτων νερού και η αύξηση του κόστους άρδευσης οδήγησε του αρμόδιους φορείς στην επιλογή να καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες από υπόγειο αρδευτικό δίκτυο. Πηγή υδροληψίας αποτελεί η ευθυγράμμιση του ποταμού Έβρου. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει: Τοπογραφική Μελέτη Μελέτη Υδραυλικών Έργων, η οποία θα εκπονηθεί στο στάδιο της Οριστικής Μελέτης. Μελέτη Η/Μ Έργων, η οποία θα εκπονηθεί στο στάδιο της Οριστικής Μελέτης. 4

5 Γεωτεχνική μελέτη Στατική μελέτη αντλιοστασίου σε στάδιο οριστικής μελέτης Περιβαλλοντική μελέτη Επίσης, μετά το στάδιο των Οριστικών Μελετών θα συνταχθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) Η ανάθεση της μελέτης διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 του Ν. 336/ Διαθέσιμα στοιχεία και προηγούμενες μελέτες. Για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης υπάρχουν διαθέσιμα στην Υπηρεσία: α) Τοπογραφικά διαγράμματα του χώρου ανάπτυξης του αρδευτικού δικτύου. β) Κτηματολογικοί πίνακες αγροκτημάτων..4. Τεχνική περιγραφή του έργου. Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στο αντλιοστάσιο, το οποίο προβλέπεται να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης και το δίκτυο άρδευσης των στρεμμάτων. Πηγή υδροληψίας αποτελεί η ευθυγράμμιση του ποταμού Έβρου ενώ η άρδευση γίνεται με την κατασκευή αντλιοστασίου, το οποίο συλλέγει το νερό προς δεξαμενή καθίζησης και από εκεί με άντληση προς το δίκτυο άρδευσης. Η χάραξη του δικτύου ακολουθεί υφιστάμενες οδούς ή οδεύει πλησίον αυτών, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση του δικτύου. Επίσης, η ακολουθούμενη χάραξη συμβάλλει στον περιορισμό, κατά το δυνατό, του πλήθους των απαιτούμενων αερεξαγωγών και φρεατίων εκκένωσης, καθώς και στην εκμετάλλευση φυσικών σημείων του εδάφους, κατάλληλου υψομέτρου, για την κατασκευή πιεζοθραυστικών φρεατίων..2. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα εκτιμώμενα ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου που απαιτούνται για την εκπόνηση των υπόψη μελετών είναι : Α/Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ A ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ A Τριγωνομετρικά σημεία IV τάξης ΤΟΠ. 2 τεμ. 3 A 2 Εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου εκτός ΤΟΠ. 3Α τεμ. 00 5

6 κατοικημένων περιοχών A3Α Γεωμετρικές χωροσταθμίσεις ΤΟΠ. 4 ΧΛΜ 26 Α3Β Χωροσταθμικές αφετηρίες επί βάθρου ΤΟΠ.4 τεμ. 6 ΤΟΠ. 5Α στρ. 0 ΤΟΠ. 7 στρ. 5 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων Α4 εκτάσεων κλίση εδάφους έως 0%, σε κλίμακα :000 Α5 Βυθομετρήσεις Β ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Β Μελέτη αρδευτικού δικτύου ΥΔΡ. 7. στρ Β2 Μελέτη έργων προσαγωγής αρδευτικών δικτύων ΥΔΡ.7.2 ìì. 300 Β3 Μελέτη έργων αντλιοστασίου άρδευσης ΥΔΡ.7.5 ì ΥΔΡ.7.6Α στρ ΥΔΡ. 7 ì Μελέτη βελτιστοποίησης ελέγχου αρδευτικών Β4 δικτύων Έλεγχος υδραυλικού πλήγματος αρδευτικών Β5 δικτύων με εφαρμογή οποιασδήποτε αποδεκτής μεθόδου Γ ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Οριστική μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων Γ αντλιοστασίων άρδευσης Γ2 Υδραυλικό Πλήγμα Αντλιοστασίου Δ ΥΔΡ.2 ì 3/ωρα*ì.000*60 ΥΔΡ. 23 ì τεμ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Περιβαλλοντική μελέτη λιμενικών υδραυλικών Δ έργων Ε ΠΕΡ.5 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΜΕΛΕΤΕΣ Ε Εργασίες υπαίθρου ΓΤΕ. τεμ. Ε2 Εργαστηριακές δοκιμές ΓΤΕ. 2 τεμ. Ε3 Έκθεση γεωτεχνικής έρευνας ΓΜΕ..3 τεμ. ΓΜΕ τεμ. τεμ. τεμ. Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης κτιριακών έργων Ε4 και άλλων εγκαταστάσεων ΣΤ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤ Στατική μελέτη αντλιοστασίου Ζ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Ζ Η Η ΟΙΚ. 2. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης ΓΕΝ. 7 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σύνταξη μελέτης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ ΓΕΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα κτηματολογικά διαγράμματα του αγροκτήματος πετάλου Πέπλου. 6 τεμ.

7 .4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης (συμπεριλαμβανομένων και των χρόνων έγκρισης) ορίζεται σε δέκα έξι (6) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης των μελετών ορίζεται σε δεκατρείς (3) μήνες. Στην επόμενη παράγραφο παρατίθεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τοπογραφικές Εργασίες Οριστική Μελέτη Υδραυλικών Έργων Οριστική Μελέτη Η/Μ Έργων Σύνταξη Περιβαλλοντικής μελέτης Σύνταξη Γεωτεχνικής μελέτης Σύνταξη Στατικής μελέτης Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης Σύνταξη Μελέτης Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. Χρόνος εκπόνησης μελετών Χρόνος έγκρισης μελετών ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Α/Α ΚΑΤΗΓΟ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΡΙΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ 7.478, ,07 Α , ,27 Γ ή Δ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ 6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 3 09 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 3.520, ,90 Β 4 2 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 35.68, ,45 Α ή Β 5 8 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 5.455, ,94 Α ή Β 6 27 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 64.49, ,29 Β 7

8 2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το υπό μελέτη έργο έχει σκοπό την κάλυψη των αυξημένων αναγκών άρδευσης της περιοχής του Πετάλου Πέπλου. Η υπό εν λόγω περιοχή περιλαμβάνει έκταση στρεμμάτων. Βασική πηγή υδροληψίας προβλέπεται να είναι ο ποταμός Έβρος, ο οποίος είναι πλούσιος σε απορροές, με εκτιμώμενη μέση ετήσια συρροή αρκετά μεγαλύτερη της χωρητικότητας του.. Αναμενόμενα αποτελέσματα Αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων και προστασία φυσικού περιβάλλοντος. 2. Ωφελούμενοι α) Μόνιμοι και εποχιακοί κάτοικοι χρήστες του έργου Επίσης, η επιδιωκόμενη υλοποίηση του έργου, μετά την «ωρίμανση» της μελέτης, ευρίσκεται σε άμεση σχέση με την επίτευξη των γενικών στόχων για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων καθώς επίσης και με την Κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής ως προς την κατάρτιση προγραμμάτων διαχείρισης και εξοικονόμησης υδατικών πόρων σε συνδυασμό με την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων. Επίσης, καλύπτει όλους τους εθνικούς στόχους που αφορούν την πρόσληψη, περιορισμό και αντιμετώπιση της ρύπανσης. Τέλος εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική πολιτική και τις διεθνείς κατευθύνσεις και δεσμεύσεις και την τήρηση και εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές όσον αφορά το περιβάλλον και την ανάπτυξη. 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Σύμφωνα με την εγκύκλιο 38/ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οι μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο είναι οι εξής: Τοπογραφική Μελέτη Μελέτη Υδραυλικών Έργων Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Γεωτεχνική μελέτη Στατική μελέτη Περιβαλλοντική μελέτη Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης Σύνταξη Μελέτης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 8

9 II. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ. ΓΕΝΙΚΑ Το Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής συντάσσεται βάσει των οριζόμενων στην Υπουργική Απόφαση με Α.Π. ΔΜΕΟ/α/ο/257/ : «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις ΔΜΕΟ/α/ο/236/ : «Α Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν336/2005» και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/ : «Β Βελτίωση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και Υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν336/2005» και συγκεκριμένα βάσει των ακόλουθων τμημάτων κεφαλαίων: ΤΜΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Β : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Για όλες τις κατηγορίες μελετών η τιμή του συντελεστή (τκ) του Άρθρου ΓΕΝ 3 του ως άνω Κανονισμού, λαμβάνεται ίση με τ κ =,259 σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Δ7γ/0/34/ΦΝ439.6/

10 2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.. Τριγωνομετρικά σημεία IV τάξης (ΤΟΠ. 2) Για την αναγνώριση, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό, σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση, οι τιμές για κάθε τριγωνομετρικό σημείο, ως και οι αντίστοιχες για την κατασκευή κάθε βάθρου, ορίζονται σε Ευρώ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Ενδείξεις εργασιών ΙΙΙ ΙΙΙ τάξης IV τάξης Εμπροσθοτομίες Οπισθοτομίες Τριγωνομετρικό σημείο Βάθρο ύψους,0 μ. (πλην βραχωδών εδαφών) Βάθρο ύψους 0,40 μ Βάθρο ύψους,0 μ. (επί βραχωδών εδαφών) Για κάθε επιπλέον παραδεκτή μέτρηση και υπολογισμό του ίδιου σημείου, σε περίπτωση που απαιτούνται πολλαπλές τομές (οπισθοτομία ή εμπροσθοτομία), η αντίστοιχη βασική τιμή του ανωτέρω πίνακα προσαυξάνεται κατά 40% ανά τομή και μέχρι δύο το πολύ τομές (μέγιστη προσαύξηση 80%). 2. Η χρήση υπάρχοντος τριγωνομετρικού σημείου, για εξάρτηση δικτύου, αμείβεται με την τιμή της τάξης του δικτύου, για την οποία θα χρησιμοποιηθεί, εξαιρουμένων των τομών και μη συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης. 3. Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή εμπροσθοτομίας ορίζεται σε 65 Ευρώ. Ως μονάδα φυσικού αντικειμένου ορίζεται το τριγωνομετρικό σημείο (τεμ). Για 3 τριγωνομετρικά στοιχεία IV τάξης: Α=((3 800)+(3 65)),259= 3.267, 2.2. Εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου εκτός κατοικημένων περιοχών ΤΟΠ. 3Α Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου με απλή (πρόχειρη) σήμανση, γωνιομέτρηση, πλευρομέτρηση, υπολογισμό οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και τη σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση η τιμή ανά πολυγωνικό σημείο ορίζεται ως παρακάτω: 0

11 α) Εκτός κατοικημένων περιοχών: 50 Ευρώ. β) Εντός κατοικημένων περιοχών ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας: 65 Ευρώ. Η τιμή για τη μόνιμη σήμανση των πολυγωνικών ορίζεται επί πλέον σε 25 Ευρώ. Ως μονάδα φυσικού αντικειμένου ορίζεται το πολυγωνομετρικό σημείο (τεμ.) Για 00 σημεία εκτός κατοικημένων περιοχών είναι : Α=(00 50),259= 6.295, Γεωμετρικές χωροσταθμίσεις ΤΟΠ. 4 Για την αναγνώριση, γεωμετρική χωροστάθμηση, υπολογισμό υψομέτρων, σύνταξη διαγράμματος και εξασφάλιση, για κάθε χιλιόμετρο απλής χωροστάθμησης, οι τιμές ορίζονται σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Μορφή εδάφους Χωροστάθμηση υψηλής ακρίβειας Χωροστάθμηση συνήθους ακρίβειας Χωροστάθμηση με ενδιάμεσα σημεία υπάρχουσας οριζοντιογραφίας Πεδινό έως 0% Λοφώδες 0% - 20% Ορεινό 20% και άνω Η τιμή χωροσταθμικής αφετηρίας επί βάθρου (χωρίς χωροστάθμηση) ορίζεται σε 0 Ευρώ. Η τιμή ήλου επί κτίσματος ορίζεται σε 26 Ευρώ. Ο υπολογισμός δικτύου, με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων ή τη μέθοδο διαδοχικών προσεγγίσεων, ή άλλης μεθόδου με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ορίζεται σε 225 Ευρώ για κάθε πολύγωνο ή τρίγωνο. Σε περίπτωση υποχρεωτικής διάβασης μέσω δασωδών εδαφών, στις ανωτέρω τιμές προστίθενται 50 Ευρώ ανά χιλιόμετρο. Ως πληρωτέο μήκος των γεωμετρικών χωροσταθμήσεων καθορίζεται η απ' ευθείας απόσταση των χωροσταθμικών αφετηριών ή άλλων σημείων στην ύπαιθρο χώρα και η συντομότερη πραγματική πορεία για το αγρόκτημα. Για 26 χλμ. απλής χωροστάθμησης υψηλής ακρίβειας σε πεδινό έδαφος έως 0 % είναι : Α=(30 26),259= 4.255,42 Για 6 χωροσταθμικές αφετηρίες επί βάθρου είναι :

12 Α=(0 6),259= 830,94 Δαπάνη χωροσταθμήσεων =4255, ,94 = 5.086, Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων κλίση εδάφους έως 0%, σε κλίμακα :.000 (ΤΟΠ. 5Α). Για την τοπογραφική αποτύπωση σε αδόμητες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα ανάλογα με την κλίμακα και τη μορφολογία εδάφους ορίζονται σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου): Μορφολογία εδάφους (Εγκάρσιες κλίσεις) Τιμή αμοιβής ( /στρ.) για κλίμακα: :200 :500 :000 :2000 :5000 Κλίση εδάφους 0-0% Κλίση εδάφους 0-40% Κλίση εδάφους > 40% Ως μονάδα φυσικού αντικειμένου ορίζεται το στρέμμα. Αύξηση τιμών λόγω μικρότερης λωρίδας 75% Για 0 στρέμματα (κλίμακα :200) εκτός κατοικημένης περιοχής, με κλίση εδάφους 0-0% είναι: Α=(0 77), =.696, Βυθομετρήσεις (θαλασσών, λιμνών, ποταμών) (ΤΟΠ.7) Για τη βυθομετρική αποτύπωση θαλασσών, λιμνών και ποταμών και τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα και μέχρι βάθους 70 μέτρων ανάλογα με την κλίμακα ορίζονται σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου): Βάθος σε μέτρα Τιμή ( / στρέμμα) για κλίμακα: :200 :500 :000 :2000 : ì ì ì ì Ως μονάδα φυσικού αντικειμένου ορίζεται το στρέμμα 2

13 Για 5 στρέμματα (κλίμακα :200) εκτός κατοικημένης περιοχής, με βάθος 3-2 ì. είναι: Α=(5 80),259 =.33,0 Α/Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΔΑΠΑΝΗ Α ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α Τριγωνομετρικά σημεία IV τάξης ΤΟΠ. 2 Α 2 Εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου εκτός κατοικημένων περιοχών ΤΟΠ. 3Α Α 3Α Γεωμετρικές χωροσταθμίσεις ΤΟΠ , 6.295, ,42 Α 3Β Χωροσταθμικές αφετηρίες επί βάθρου ΤΟΠ ,94 Α 4 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων κλίση εδάφους 0-40%, σε κλίμακα :000 ΤΟΠ. 5Α.696,50 Α 5 Βυθομέτρηση ΤΟΠ 7.33,0 ΣΥΝΟΛΟ 7.478,07 3. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.. Μελέτη αρδευτικού δικτύου (ΥΔΡ.7.) Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης αρδευτικού δικτύου, αποστραγγιστικού δικτύου και δικτύου αγροτικής οδοποιίας υπολογίζεται συναρτήσει της αρδευόμενης έκτασης εντός της περιμέτρου της μελετώμενης περιοχής με βάση τον τύπο: Α = β F τκ F: η έκταση του δικτύου σε στρέμματα στρέμματα. β : συντελεστής για αρδευόμενη έκταση εντός περιμέτρου 0.000στρ. β=30 Στην περίπτωση που δεν εκπονούνται μελέτες αγροτικές οδοποιίας και αποστραγγιστικού δικτύου ο β μειώνεται κατά 20%. τκ=,259 Α=30 0, ,259 = ,40 Για την εκπόνηση οριστικής μελέτης (δεν υπάρχει προκαταρκτική και προμελέτη) το συνολικό κόστος εκτιμάται στα ,80 (απομείωση 25%) Μελέτη έργων προσαγωγής αρδευτικών δικτύων (ΥΔΡ.7.2) Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης έργων προσαγωγής αρδευτικών δικτύων (σωλήνων ή διωρύγων) από την υδροληψία έως την κεφαλή του αρδευτικού δικτύου διανομής υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους βάσει του τύπου: 3

14 Α= / 3 L L τκ L: το μήκος των έργων προσαγωγής σε μέτρα 300 μ. Β: συντελεστής για εμβαδόν περιμέτρου αρδευτικού δίκτυο 0.000στρ. β=300 τ κ :,259 Α= 300 / 3 300,259 = 6.926, Για την εκπόνηση οριστικής μελέτης (δεν υπάρχει προκαταρκτική και προμελέτη) το συνολικό κόστος εκτιμάται στα 2.694,70 (απομείωση 25%) Μελέτη έργων αντλιοστασίου άρδευσης (ΥΔΡ.7.5) Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης αντλιοστασίου, η οποία περιλαμβάνει πλήρη υδραυλικό σχεδιασμό και διαστασιολόγηση υγρών και ξηρών θαλάμων, καθορισμό διαστάσεων και σταθμών λειτουργίας, καθώς και μελέτη ανωδομής, στην οποία θα υπάρχουν οι απαραίτητες προβλέψεις για την ορθή εγκατάσταση του πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του πάσης φύσεως Η/Μ εξοπλισμού που εγκαθίσταται, υπολογίζεται συναρτήσει της επιφάνειας κάλυψης του αντλιοστασίου βάση του τύπου: Α=50 F τκ F: η επιφάνεια κάλυψης του αντλιοστασίου σε τετραγωνικά μέτρα (μ 2 )= 200 ì 2 Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεμελιώσεις η αμοιβή προσαυξάνεται κατά 30% τ κ =,259 Α=50 200,30,259=49.0,00 Για την εκπόνηση οριστικής μελέτης (δεν υπάρχει προκαταρκτική και προμελέτη) το συνολικό κόστος εκτιμάται στα ,75 (απομείωση 25%) Μελέτη βελτιστοποίησης ελέγχου αρδευτικών δικτύων (ΥΔΡ.7.6) Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης βελτιστοποίησης αρδευτικών δικτύων, και ελέγχου αρδευτικών δικτύων με εφαρμογή οποιασδήποτε αποδεκτής μεθόδου υπολογίζεται συναρτήσει της έκτασης με τον τύπο: 4

15 Α= 0,5 F τκ F η ελεγχόμενη έκταση του αρδευτικού δικτύου σε στρέμματα τ κ :,259 Α= 0, ,259 = 4.658, Έλεγχος υδραυλικού πλήγματος αρδευτικών δικτύων με εφαρμογή οποιασδήποτε αποδεκτής μεθόδου. (ΥΔΡ. 7) Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης ελέγχου υδραυλικού πλήγματος σε υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο, με εφαρμογή οποιασδήποτε αποδεκτής μεθόδου υπολογίζεται συναρτήσει της έκτασης με τον τύπο: Α=[0,50 F/000] τκ F: η ελεγχόμενη έκταση του αρδευτικού δικτύου σε ì ì 2 τ κ :,259 Α=[0, /000],259 = 4.658,30 Α/Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΔΑΠΑΝΗ Β ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Β Μελέτη αρδευτικού δικτύου ΥΔΡ ,80 Β2 Μελέτη έργων προσαγωγής αρδευτικών δικτύων ΥΔΡ ,70 Β3 Μελέτη έργων αντλιοστασίου άρδευσης ΥΔΡ ,75 Β4 Μελέτη βελτιστοποίησης ελέγχου αρδευτικών δικτύων ΥΔΡ ,30 Β5 Έλεγχος υδραυλικού πλήγματος αρδευτικών δικτύων με εφαρμογή οποιασδήποτε αποδεκτής μεθόδου ΥΔΡ ,30 ΣΥΝΟΛΟ ,85 4. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.. Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων άρδευσης (ΥΔΡ.2) 5

16 Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων κάθε αντλιοστασίου ύδρευσης ή άρδευσης που περιλαμβάνει υδραυλικές εγκαταστάσεις, ανυψωτικές εγκαταστάσεις, εσχαρισμό, δοκούς έμφραξης, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμούς, τηλεπικοινωνίες τηλεχειρισμό και λοιπές κύριες ή βοηθητικές εγκαταστάσεις υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη σχέση: Α = [α + (Q H) 0,84 ] λ τ κ Όπου : Q η παροχή του αντλιοστασίου σε ì 3 /ώρα (χωρίς εφεδρεία). H το μανομετρικό ύψος σε μ α συντελεστής εξαρτώμενος από το γινόμενο Q H α = 3000 για Q H α = 0 για Q H Για ενδιάμεσες τιμές το α υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή λ συντελεστής εξαρτώμενος από το είδος της εγκατάστασης λ =,00 για το σύνολο των εγκαταστάσεων λ = 0,38 για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις (αντλίες, δικλείδες κλπ) λ = 0,0 για τις εγκαταστάσεις εσχαρισμού κλπ έργων ανάντη λ = 0,04 για τις ανυψωτικές εγκαταστάσεις λ = 0,05 για τις εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα λ= 0,36 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποσταθμό (Υ/Σ), τηλεπικοινωνίες και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις. λ= 0,07 για τις εγκαταστάσεις αυτοματισμού και τηλεελέγχου τηλεχειρισμού. Q =.000 ì 3 /ώρα Η = 60 ì. Q*H=.000*60= α= 0 λ=,00 τ κ =,259 6

17 Α = [0+( )0,84 ],00,259=2.99,90 Για την εκπόνηση οριστικής μελέτης (δεν υπάρχει προκαταρκτική και προμελέτη) το συνολικό κόστος εκτιμάται στα 9.743,93 (απομείωση 25%) Υδραυλικό Πλήγμα Αντλιοστασίου (ΥΔΡ. 23) Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης υδραυλικού πλήγματος υπάρχοντος αντλιοστασίου με εφαρμογή οποιασδήποτε αποδεκτής μεθόδου υπολογίζεται βάσει του τύπου : Α = [000 + σ L] τ κ Όπου: σ = το πλήθος των καταθλιπτικών αγωγών και L = το μήκος του μακρύτερου καταθλιπτικού αγωγού σε μ σ= L=3000 Α = [ ],259=5.036,00 Για την εκπόνηση οριστικής μελέτης (δεν υπάρχει προκαταρκτική και προμελέτη) το συνολικό κόστος εκτιμάται στα 3.777,00 (απομείωση 25%). Α/Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡ. ΤΙΜ. ΔΑΠΑΝΗ Γ Γ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Οριστική Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων άρδευσης ΥΔΡ ,93 Γ2 Υδραυλικό Πλήγμα Αντλιοστασίου ΥΔΡ ,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.520,93 5. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5.. Περιβαλλοντική μελέτη λιμενικών υδραυλικών έργων (ΠΕΡ.5) Όπως ορίζεται στις γενικές διατάξεις του κανονισμού, η προεκτιμώμενη αμοιβή, Α σε, των περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται από τη σχέση όπου: τκ: Α = τκ Σ(φ) ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του κανονισμού. φ: το φυσικό αντικείμενο του έργου, εκφρασμένο σε μονάδες που καθορίζονται στα σχετικά άρθρα του κανονισμού, 7

18 Σ(φ) : η συνάρτηση προσδιορισμού της ενιαίας τιμής της προεκτιμώμενης αμοιβής με βάση το φυσικό αντικείμενο, όπως αυτή καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου στις επόμενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου. Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου ως υδραυλικά έργα νοούνται αυτά που έχουν καταταγεί αντίστοιχα στην 2η και 3η Ομάδα του παραρτήματος Ι της α.η.π. 5393/2332/ ΚΥΑ. Για τις περιβαλλοντικές μελέτες ενός υδραυλικού ή λιμενικού έργου που απαιτούνται για τα στάδια ΠΠΕΑ και ΕΠΟ, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται από τη σχέση: όπου: Σ(φ) = K C(φ) μ ν φ Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, ο οποίος ορίζετε ως εξής : φ : Κ =,0 για ΠΠΕ και ΜΠΕ τύπου Ι, Κ = 0,7 Κ = 0,2 για ΠΠΕ και ΜΠΕ τύπου ΙΙ, για ΠΕ. η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη συνολική τεχνική μελέτη του έργου. Η φ αναφέρεται στο σύνολο των σταδίων της τεχνικής μελέτης του έργου (προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης και οριστικής μελέτης), ανεξάρτητα από το εάν αυτά προβλέπεται να τηρηθούν ή όχι στο εκάστοτε έργο. C(φ) : ο συντελεστής μεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του έργου, όπως αυτές λήφθηκαν υπόψη στον υπολογισμό της φ. Η τιμή του συντελεστή C(φ) υπολογίζεται ως εξής: όταν φ τότε C(φ) = 0,35 όταν < φ < τότε C(φ) = 57 (log 0 φ) -4 όταν φ τότε C(φ) = 0,0 ì : συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής: Η περιοχή μελέτης, εμβαδού Ε σε m 2, χωρίζεται σε υποπεριοχές με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε υποπεριοχή να χαρακτηρίζεται από ομογενή χαρακτηριστικά φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Για κάθε μία υποπεριοχή, εμβαδού E i, προσδιορίζεται ο συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος ì i, με τις εξής τιμές: ì i = 0,8 σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και χωρίς εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης, ì i =,0 σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον αλλά με εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης, καθώς και εντός οικισμών ή σχεδίου πόλης, πλην των περιπτώσεων γειτνίασης με αρχαιολογικούς χώρους σε απόσταση μικρότερη των 200 m, ì i =,4 εντός και σε ζώνη 00 m γύρω από περιοχές με συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (π.χ. λίμνες, παραλίες, δάση κ.ά.), εξαιρούμενων των συνήθων περιπτώσεων συνδυασμού λιμενικών έργων και παραλίων, όπου λαμβάνεται ì i =,0 8

19 ì i =,6 εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισμικού τους περιβάλλοντος (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, εθνικοί ή αισθητικοί δρυμοί κ.ά.), ì i =,8 εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (περιοχές Natura 2000 και SPA). Μετά τον προσδιορισμό των συντελεστών ì i, υπολογίζεται ο ì ως σταθμισμένος μέσος όρος με συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία εμβαδά κάθε υποπεριοχής, σύμφωνα με την εξής σχέση: i i E i ν : συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται με τρόπο όμοιο με το συντελεστή ì, ως σταθμισμένος μέσος όρος των συντελεστών ν i κάθε υποπεριοχής, με συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία εμβαδά και τιμές του ν i ως εξής: ν i =, 0 όταν α > 200 m, ν i =, 3 όταν 00 m < α 200 m, ν i =, 6 όταν α < 00 m. όπου α η απόσταση από αστικές ή αστικοποιημένες περιοχές. Εάν σε μια υποπεριοχή και οι δύο συντελεστές ì i και ν i αξιολογούνται κατ αρχήν ως μεγαλύτεροι της μονάδας λόγων ιδιαίτερων συνθηκών τόσο στο φυσικό και πολιτισμικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, κατά τον υπολογισμό των ì και ν λαμβάνεται υπόψη μόνο ο μεγαλύτερος από τους δύο και ο άλλος θεωρείται ως μονάδα. Στην προκειμένη περίπτωση αγωγοί μεταφοράς νερού και αντλιοστάσιο: Σ(φ) = K C(φ) μ ν φ Συντελεστής τύπου μελέτης Κ 0,70 Συντελεστής μεγέθους έργου C(φ)= 57 (l og 0 φ) - 4 0, 776 Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής φ ,27 Συντελεστής φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος μ,40 Συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ν,00 Συντελεστής τ κ,259 9

20 Α = τκ Σ(φ) =.259 0,70 0,776,40, ,27 = 64.49,29 6. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 6.. Εργασίες υπαίθρου ΓΤΕ. ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΙΜΗ ΑΡΘΡΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΤΕ. Εισκόμιση και αποκόμιση.300+(7,5xt) 5.30,43 Χλμ. γεωτρητικού συγκροτήματος. Τ=370 ΓΤΕ.2 Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέση Ώρα ,03 γεωτρήσεως σε άλλη θέση. Περιστροφικές γεωτρήσεις σε ΓΤΕ.5 σχηματισμούς αργίλων, ιλύος, (2 τεμ. ì ì α ì. 80 άμμου, βράχων σκληρότητας *20(ì.ì.) 9.064,80 μέχρι και 4 ΜΟΗS κλπ. Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) ΓΤΕ..7 σε γεωτρήσεις του άρθρου Τεμ. α ì ,94 ΓΤΕ..5 ΓΤΕ..23 Αδιατάρακτο δείγμα Τεμ ,87 Διάνοιξη ερευνητικού φρέατος, ΓΤΕ..33 ορύγματος κ.μ ,40 Δοκιμή διεισδύσεως (STANDARD ΓΤΕ..49 PENETRATION TEST) Τεμ ,58 Εισκόμιση και αποκόμιση 250+(7,5xT) ΓΤΕ..6 Τεμ. στατικού πενετρομέτρου Τ= ,48 Μετακίνηση στατικού ΓΤΕ..63 πενετρομέτρου από τη θέση μιας Ώρα 86 08,27 πενετρομετρήσεως σε άλλη θέση ΓΤΕ..64 Δοκιμή στατικής πενετρομέτρησης Δοκ , , Εργαστηριακές δοκιμές ΓΤΕ. 2 ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΤΕ2.2 Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους. Τεμ ,36 ΓΤΕ2.3 Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών υλικών. Τεμ ,94 ΓΤΕ2.5 Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, Τεμ ,40 20

21 ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας. ΓΤΕ.2.6 Προσδιορισμός κοκκομετρικής αναλύσεως λεπτόκοκκων και Τεμ ,20 χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών. ΓΤΕ.2.3 Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποιήσεως. Τεμ ,57 ΓΤΕ.2.4 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης. Τεμ ,65 ΓΤΕ.2.9 Δοκιμή ταχείας διάτμησης με στερεοποίηση. σημείο ,56 ΣΥΝΟΛΟ.004, Έκθεση γεωτεχνικής έρευνας ΓΜΕ..3 Αντικείμενο της Έκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών είναι η αξιολόγηση και ερμηνεία των στοιχείων της γεωτεχνικής έρευνας συνεκτιμώντας τα σχετικά στοιχεία από τη γεωλογική μελέτη με στόχο τον καθορισμό του γεωτεχνικού προσομοιώματος στην περιοχή του έργου. Η αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών και της Έκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών καθορίζεται από τον τύπο : Α = 5% Γ ( ) όπου Γ= το προεκτιμώμενο κόστος του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών (υπαίθρου και εργαστηρίου) που θα εκτελεστούν στο παρόν στάδιο μελέτης. Η ελάχιστη αμοιβή για την σύνταξη Έκθεσης Προγράμματος και Αξιολόγησης του συνόλου των γεωτεχνικών Ερευνών ανά στάδιο μελέτης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 500. Για Γ= 2.428,8 προκύπτει Α= 3.24,23 > 500,00 άρα τελικά είναι Α = 3.24, Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης κτιριακών έργων και άλλων εγκαταστάσεων (ΓΜΕ. 2.3.) Αντικείμενο της γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης κτιρίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός του κατάλληλου τύπου και στάθμης θεμελίωσης για την εξασφάλιση της ευστάθειας της θεμελίωσης του κτιρίου και των γειτονικών κατασκευών και τον περιορισμό των καθιζήσεων (απολύτων και διαφορικών) μέσα στα ανεκτά όρια. Επίσης περιλαμβάνεται ο καθορισμός της γεωμετρίας προσωρινών / μόνιμων πρανών εκσκαφής και η πλήρης διαστασιολόγηση τυχόν απαιτούμενων έργων αντιστήριξης ή/και βελτίωσης. Η αμοιβή της γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης κτιρίου καθορίζεται από τον τύπο: 2

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90)

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Π.. 515/89 (ΦΕΚ Α' 219) : Τροποποίηση, συµπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών κλπ." (ΦΕΚ Α' 301) (βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

( Εφαρμογή του Άρθρού ΓΕΝ.8Β: Αμοιβή για συμπλήρωση ή επικαιροποίηση ή τροποποίηση υφιστάμενης μελέτης - 2 η βελτίωση

( Εφαρμογή του Άρθρού ΓΕΝ.8Β: Αμοιβή για συμπλήρωση ή επικαιροποίηση ή τροποποίηση υφιστάμενης μελέτης - 2 η βελτίωση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55)

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΑ Π.. 696/74 (ΦΕΚ-301 Α') : Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΘΕΜΑ 4 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Γεωτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΤΕΛΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 1. ΓΕΝΙΚA 1.1 Αντικείμενο Το παρόν τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου

Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου Προμελέτη Έργων - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικού Καθαρισμού Βαλτεσινίκου Σχετικά: 1) Η Τοπογραφική Μελέτη του έργου: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΕΛ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα