Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων"

Transcript

1 Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που αφορούν τις ΠΔΣ και έχουν εκπονηθεί για την κατηγορία προϊόντων «αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού». Στη συνοδευτική τεχνική ενημερωτική έκθεση σχετικά με τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ και τα κριτήρια για τις ΠΔΣ παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι της επιλογής των εν λόγω κριτηρίων και περιλαμβάνονται παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες. Παρουσιάζονται δύο ομάδες κριτηρίων για τις ΠΔΣ: Τα στοιχειώδη κριτήρια είναι κατάλληλα για χρήση από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή στα κράτη μέλη και αφορούν τις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχουν εκπονηθεί κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιούνται με ελάχιστη πρόσθετη προσπάθεια εξακρίβωσης ή αύξηση του κόστους. Τα αναλυτικά κριτήρια απευθύνονται στους αγοραστές που επιθυμούν να προμηθευτούν τα καλύτερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Τα κριτήρια αυτά ενδέχεται να συνεπάγονται πρόσθετη προσπάθεια εξακρίβωσης ή ελαφρά αύξηση του κόστους σε σχέση με άλλα προϊόντα με τα ίδια λειτουργικά χαρακτηριστικά. 1. Ορισμός και πεδίο εφαρμογής Το παρόν έγγραφο καλύπτει τις δημόσιες προμήθειες εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού, στον οποίο περιλαμβάνονται τα συστήματα αποχωρητηρίου, οι λεκάνες αποχωρητηρίου και τα συστήματα έκπλυσης αποχωρητηρίου, καθώς και εξοπλισμού ουρητηρίων, στον οποίο περιλαμβάνονται τα συστήματα ουρητηρίου, τα ουρητήρια, τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού και τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου 1. Εν προκειμένω, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: «εξοπλισμός αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού»: σύστημα αποχωρητηρίου, λεκάνη αποχωρητηρίου ή σύστημα έκπλυσης αποχωρητηρίου «σύστημα αποχωρητηρίου»: είδος υγιεινής που συνδυάζει σε μια λειτουργική μονάδα ένα σύστημα έκπλυσης και μια λεκάνη για την υποδοχή και την έκπλυση των ανθρώπινων ούρων και κοπράνων, τα οποία διοχετεύονται σε αποχετευτικό σύστημα «λεκάνη αποχωρητηρίου»: είδος υγιεινής για την υποδοχή και την έκπλυση ανθρώπινων ούρων και κοπράνων, τα οποία διοχετεύονται σε αποχετευτικό σύστημα 1 Ο εξοπλισμός αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού κλάσης 1 αναφέρεται γενικά στην αγορά της ηπειρωτικής Ευρώπης, ενώ ο εξοπλισμός αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού κλάσης 2 αναφέρεται γενικά στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, ο αγοραστής πρέπει να ελέγχει προσεκτικά την απαιτούμενη κλάση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν σε τοπικό επίπεδο. 1

2 «εξοπλισμός ουρητηρίων»: σύστημα ουρητηρίου, ουρητήριο, ουρητήριο χωρίς καταιονισμό νερού ή σύστημα έκπλυσης ουρητηρίου «εξοπλισμός ουρητηρίων με καταιονισμό νερού»: σύστημα ουρητηρίου, ουρητήριο ή σύστημα έκπλυσης ουρητηρίου «σύστημα ουρητηρίου»: είδος υγιεινής που συνδυάζει σε μια λειτουργική μονάδα ένα σύστημα καταιονισμού νερού και ένα ουρητήριο για την υποδοχή και την έκπλυση των ανθρώπινων ούρων, τα οποία διοχετεύονται σε αποχετευτικό σύστημα «ουρητήριο»: είδος υγιεινής για την υποδοχή ούρων και νερού που χρησιμοποιείται για την έκπλυση και τη διοχέτευσή τους σε αποχετευτικό σύστημα «ουρητήριο δαπέδου»: είδος υγιεινής με ή χωρίς σύστημα καταιονισμού αποτελούμενο από έναν αγωγό δαπέδου και μια πλάκα ή ένα πλαίσιο που στερεώνεται στον τοίχο για την υποδοχή ούρων και νερού που χρησιμοποιείται για την έκπλυση και τη διοχέτευσή τους στο αποχετευτικό σύστημα «ουρητήριο χωρίς καταιονισμό νερού»: είδος υγιεινής για την υποδοχή ούρων και τη διοχέτευσή τους στο αποχετευτικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί χωρίς νερό «σύστημα έκπλυσης»: τόσο για τα αποχωρητήρια όσο και για τα ουρητήρια με καταιονισμό νερού, είτε δεξαμενή καταιονισμού νερού με ενσωματωμένο αγωγό υπερχείλισης είτε διάταξη που θεωρείται τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική και διάταξη εισόδου/εξόδου είτε βαλβίδα έκπλυσης με πίεση «μηχανισμός εξοικονόμησης νερού»: μηχανισμός καταιονισμού νερού που καθιστά δυνατή την απελευθέρωση ενός μέρους του πλήρους όγκου έκπλυσης, είτε με τη μορφή διπλών μηχανισμών (με δυνατότητα διακοπής) είτε με τη μορφή μηχανισμών διπλού ελέγχου (διπλό σύστημα έκπλυσης) «πλήρης όγκος έκπλυσης»: ο συνολικός όγκος του νερού που απελευθερώνει το σύστημα καταιονισμού κατά τη διάρκεια ενός κύκλου έκπλυσης «μειωμένος όγκος έκπλυσης»: μέρος του πλήρους όγκου του νερού που απελευθερώνει μηχανισμός εξοικονόμησης νερού κατά τη διάρκεια ενός κύκλου έκπλυσης, το οποίο δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα του πλήρους όγκου έκπλυσης «μέσος όγκος έκπλυσης»: ο αριθμητικός μέσος όρος ενός πλήρους όγκου και τριών μειωμένων όγκων έκπλυσης που υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο προσάρτημα 1 της απόφασης της Επιτροπής (2013/641/ΕΕ) «έλεγχος έκπλυσης κατ αίτημα»: μηχανισμός καταιονισμού νερού είδους υγιεινής, που είτε ενεργοποιεί ο χρήστης χειροκίνητα μέσω μιας λαβής, ενός μοχλού, κομβίου, ποδομοχλού ή οποιουδήποτε ισοδύναμου διακόπτη ενεργοποίησης του καταιονισμού νερού είτε λειτουργεί μέσω αισθητήρα που αντιλαμβάνεται τη χρήση του είδους υγιεινής «μηχανισμός ρύθμισης»: μηχανισμός που καθιστά δυνατή τη ρύθμιση του πλήρους και, κατά περίπτωση, του μειωμένου όγκου έκπλυσης ενός συστήματος έκπλυσης. Τα κριτήρια ανάθεσης ΠΔΣ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού δεν καλύπτουν τα ακόλουθα: 2

3 καθίσματα και καλύμματα αποχωρητηρίων, μόνον όταν διατίθενται στην αγορά και/ή αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ανεξάρτητα από τον εξοπλισμό αποχωρητηρίων ή ουρητηρίων με καταιονισμό νερού (π.χ. όταν διατίθενται στην αγορά και/ή αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως μεμονωμένα αντικείμενα), εξοπλισμό αποχωρητηρίων που δεν χρησιμοποιεί νερό αλλά χημικές ουσίες και νερό για καταιονισμό και αποχωρητήρια που χρειάζονται ενέργεια για την υποβοήθηση του συστήματος καταιονισμού. 3

4 2. Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Κατά τα φαινόμενα, η σημαντικότερη περιβαλλοντική επίπτωση των «αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού» είναι η κατανάλωση νερού κατά το στάδιο της χρήσης τους. Άλλες σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις προκύπτουν από την εξόρυξη και τη χρήση πρώτων υλών για την παραγωγή «αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού» και, συνεπώς, η αύξηση της ανθεκτικότητας/διάρκειας ζωής των εν λόγω προϊόντων θα αποφέρει περιβαλλοντικά οφέλη. Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Κατανάλωση νερού Κατανάλωση ενέργειας (λόγω της παραγωγής και διανομής του νερού και της συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων) Εξόρυξη υλικών / Εξάντληση πόρων Προσέγγιση ΠΔΣ Μείωση της κατανάλωσης νερού Αύξηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων 4

5 3. Κριτήρια της ΕΕ για αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των ΠΔΣ Βάσει των στοιχείων και των πληροφοριών της τεχνικής ενημερωτικής έκθεσης, προτείνονται οι ακόλουθες ομάδες κριτηρίων της ΕΕ για τις ΠΔΣ: α) κριτήρια για την προμήθεια εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού με αποδοτική χρήση του νερού για νέα ή ανακαινισμένα κτίρια (3.1), β) κριτήρια για την προμήθεια εξοπλισμού ουρητηρίων με καταιονισμό νερού με αποδοτική χρήση του νερού για νέα ή ανακαινισμένα κτίρια (3.2). 3.1 Προτεινόμενα στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια της ΕΕ για εξοπλισμό αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού στο πλαίσιο των ΠΔΣ Στοιχειώδη κριτήρια ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προμήθεια εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού με αποδοτική χρήση του νερού για νέα ή ανακαινισμένα κτίρια ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ικανότητα του προσφέροντος μόνο σε περίπτωση εργασιών εγκατάστασης Σε περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού, ο προσφέρων αποδεικνύει ότι διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των προϊόντων. Ο προσφέρων θα πρέπει ειδικότερα να αποδεικνύει ότι είναι εξοικειωμένος με τα προς εγκατάσταση προϊόντα, ιδίως όσον αφορά φιλικές προς το περιβάλλον ρυθμίσεις, όπως η ρύθμιση του όγκου έκπλυσης. Ο προσφέρων περιγράφει τη σύνθεση και τα επαγγελματικά προσόντα της ομάδας που θα αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών. Αναλυτικά κριτήρια ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προμήθεια εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού με αποδοτική χρήση του νερού για νέα ή ανακαινισμένα κτίρια ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ικανότητα του προσφέροντος μόνο σε περίπτωση εργασιών εγκατάστασης Σε περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού, ο προσφέρων αποδεικνύει ότι διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των προϊόντων. Ο προσφέρων θα πρέπει ειδικότερα να αποδεικνύει ότι είναι εξοικειωμένος με τα προς εγκατάσταση προϊόντα, ιδίως όσον αφορά φιλικές προς το περιβάλλον ρυθμίσεις, όπως η ρύθμιση του όγκου έκπλυσης. Ο προσφέρων περιγράφει τη σύνθεση και τα επαγγελματικά προσόντα της ομάδας που θα αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών. 5

6 Ο προσφέρων παρέχει κατάλογο παρόμοιων έργων που εκτέλεσε πρόσφατα (ο αριθμός και ο χρόνος εκτέλεσης των έργων καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή), πιστοποιητικά ικανοποιητικής εκτέλεσης και πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και την πείρα του προσωπικού. Ο προσφέρων παρέχει κατάλογο παρόμοιων έργων που εκτέλεσε πρόσφατα (ο αριθμός και ο χρόνος εκτέλεσης των έργων καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή), πιστοποιητικά ικανοποιητικής εκτέλεσης και πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και την πείρα του προσωπικού. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Αποδοτική χρήση του νερού 1. Αποδοτική χρήση του νερού 1.1 Πλήρης όγκος έκπλυσης Κατά τη διάθεση του εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού στην αγορά, ο ονομαστικός πλήρης όγκος έκπλυσης, ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, δεν υπερβαίνει τα 6,0 λίτρα/έκπλυση. 1.1 Πλήρης όγκος έκπλυσης Κατά τη διάθεση του εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού στην αγορά, ο ονομαστικός πλήρης όγκος έκπλυσης, ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, δεν υπερβαίνει τα 6,0 λίτρα/έκπλυση. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. 1.2 Εξοικονόμηση νερού Τα συστήματα αποχωρητηρίου με πλήρη όγκο έκπλυσης άνω των 4,0 λίτρων και τα συστήματα έκπλυσης αποχωρητηρίων είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό εξοικονόμησης νερού. Όταν τα προϊόντα αυτά διατίθενται στην αγορά, ο μειωμένος όγκος έκπλυσης, ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, που παρέχεται όταν χρησιμοποιείται ο μηχανισμός εξοικονόμησης νερού, δεν υπερβαίνει τα 3,0 λίτρα/έκπλυση. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. 1.2 Εξοικονόμηση νερού Τα συστήματα αποχωρητηρίου με πλήρη όγκο έκπλυσης άνω των 4,0 λίτρων και τα συστήματα έκπλυσης αποχωρητηρίων είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό εξοικονόμησης νερού. Όταν τα προϊόντα αυτά διατίθενται στην αγορά, ο μειωμένος όγκος έκπλυσης, ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, που παρέχεται όταν χρησιμοποιείται ο μηχανισμός εξοικονόμησης νερού, δεν υπερβαίνει τα 3,0 λίτρα/έκπλυση. 6

7 Οι λεκάνες αποχωρητηρίων επιτρέπουν τη χρήση μηχανισμού εξοικονόμησης νερού ο μειωμένος όγκος έκπλυσης που παρέχεται όταν χρησιμοποιείται ο εν λόγω μηχανισμός, ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, δεν υπερβαίνει τα 3,0 λίτρα/έκπλυση. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. 1.3 Ρύθμιση του όγκου έκπλυσης Τα συστήματα έκπλυσης είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό ρύθμισης για την προσαρμογή του όγκου της έκπλυσης από το άτομο που πραγματοποιεί την εγκατάσταση του προϊόντος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες του αποχετευτικού συστήματος. Ο πλήρης όγκος έκπλυσης, μετά τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης, δεν υπερβαίνει τα 6 λίτρα/έκπλυση ή τα 4 λίτρα/έκπλυση, εάν το σύστημα αποχωρητηρίου δεν διαθέτει μηχανισμό εξοικονόμησης νερού, και ο μειωμένος όγκος έκπλυσης, μετά τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης, δεν υπερβαίνει τα 3 λίτρα/έκπλυση. Οι λεκάνες αποχωρητηρίων επιτρέπουν τη χρήση μηχανισμού εξοικονόμησης νερού ο μειωμένος όγκος έκπλυσης που παρέχεται όταν χρησιμοποιείται ο εν λόγω μηχανισμός, ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, δεν υπερβαίνει τα 3,0 λίτρα/έκπλυση. Για εξοπλισμό με αισθητήρες: Κάθε σύστημα ελέγχου έκπλυσης με αισθητήρα αποτρέπει τη λανθασμένη ενεργοποίηση και εξασφαλίζει ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. Στην περίπτωση των προϊόντων που είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης με αισθητήρα, ο προσφέρων παρέχει σύντομη περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος ώστε να αποτρέπεται η λανθασμένη ενεργοποίηση και να εξασφαλίζεται ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. 1.3 Ρύθμιση του όγκου έκπλυσης Τα συστήματα έκπλυσης είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό ρύθμισης για την προσαρμογή του όγκου της έκπλυσης από το άτομο που πραγματοποιεί την εγκατάσταση του προϊόντος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες του αποχετευτικού συστήματος σε τοπικό επίπεδο. Ο πλήρης όγκος έκπλυσης, μετά τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης, δεν υπερβαίνει τα 6 λίτρα/έκπλυση ή τα 4 λίτρα/έκπλυση, εάν το σύστημα αποχωρητηρίου δεν διαθέτει μηχανισμό εξοικονόμησης νερού, και ο μειωμένος όγκος έκπλυσης, μετά τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης, δεν υπερβαίνει τα 3 λίτρα/έκπλυση. 7

8 Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζονται το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές της παράμετροι. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζονται το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές της παράμετροι. 1.4 Μέσος όγκος έκπλυσης Ο μέσος όγκος έκπλυσης του εξοπλισμού αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού, κατά τη διάθεσή του στην αγορά, υπολογιζόμενος με βάση τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο προσάρτημα 1 της απόφασης της Επιτροπής (2013/641/ΕΕ), δεν υπερβαίνει τα 3,5 λίτρα/έκπλυση. Τα συστήματα αποχωρητηρίων με πλήρη όγκο έκπλυσης έως και 4,0 λίτρων εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή. 2. Επιδόσεις του προϊόντος 2. Επιδόσεις του προϊόντος Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζονται ο υπολογιζόμενος μέσος όγκος έκπλυσης (σε λίτρα/έκπλυση) του προϊόντος, συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο προσάρτημα 1 της απόφασης της Επιτροπής (2013/641/ΕΕ) ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. 2.1 Απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης Τα συστήματα έκπλυσης πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 2.1 Απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης Τα συστήματα έκπλυσης πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 8

9 προτύπων ΕΝ που παρατίθενται στον πίνακα 1. Οι απαιτήσεις για τη μέτρηση του ονομαστικού πλήρους και μειωμένου όγκου έκπλυσης, που καθορίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα EN του πίνακα 1, εξαιρούνται από το παρόν κριτήριο. Πίνακας 1. Πρότυπα EN σχετικά με τις απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης αποχωρητηρίου Αριθμός Τίτλος προτύπων ΕΝ που παρατίθενται στον πίνακα 1. Οι απαιτήσεις για τη μέτρηση του ονομαστικού πλήρους και μειωμένου όγκου έκπλυσης, που καθορίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα EN του πίνακα 1, εξαιρούνται από το παρόν κριτήριο. Πίνακας 1. Πρότυπα EN σχετικά με τις απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης αποχωρητηρίου Αριθμός Τίτλος EN Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια EN Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια EN Κρουνοί ειδών υγιεινής Βαλβίδες έκπλυσης υπό πίεση και αυτόματης διακοπής βαλβίδες ουρητηρίων PN 10 EN Κρουνοί ειδών υγιεινής Βαλβίδες έκπλυσης υπό πίεση και αυτόματης διακοπής βαλβίδες ουρητηρίων PN 10 EN Κρουνοί ειδών υγιεινής Κρουνοί με ηλεκτρονικό άνοιγμα και κλείσιμο EN Κρουνοί ειδών υγιεινής Κρουνοί με ηλεκτρονικό άνοιγμα και κλείσιμο Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που καταδεικνύει ότι το σύστημα έκπλυσης του προϊόντος πληροί τις απαιτήσεις των προαναφερόμενων αντίστοιχων προτύπων EN ή ισοδύναμων προτύπων. 2.2 Επιδόσεις έκπλυσης Οι επιδόσεις έκπλυσης των συστημάτων αποχωρητηρίου και των λεκανών αποχωρητηρίου πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 997. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που καταδεικνύει ότι το σύστημα έκπλυσης του προϊόντος πληροί τις απαιτήσεις των προαναφερόμενων αντίστοιχων προτύπων EN ή ισοδύναμων προτύπων. 2.2 Επιδόσεις έκπλυσης Οι επιδόσεις έκπλυσης των συστημάτων αποχωρητηρίου πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 997. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που 9

10 καταδεικνύει ότι οι επιδόσεις έκπλυσης του προϊόντος πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 997 ή ισοδύναμου. 3. Διάρκεια ζωής του προϊόντος Ο εξοπλισμός έκπλυσης αποχωρητηρίου καλύπτεται από εγγύηση επισκευής ή αντικατάστασης με ελάχιστη διάρκεια τεσσάρων ετών. Οι όροι της εγγύησης καλύπτουν σαφώς τη στεγανότητα της συνδεσμολογίας και όλες τις βαλβίδες του προϊόντος. Ο προσφέρων διασφαλίζει επιπλέον τη διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών ή ισοδύναμών τους για τουλάχιστον δέκα έτη από την ημερομηνία αγοράς. καταδεικνύει ότι οι επιδόσεις έκπλυσης του προϊόντος πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 997 ή ισοδύναμου. 3. Διάρκεια ζωής του προϊόντος Ο εξοπλισμός έκπλυσης αποχωρητηρίου καλύπτεται από εγγύηση επισκευής ή αντικατάστασης με ελάχιστη διάρκεια πέντε ετών. Οι όροι της εγγύησης καλύπτουν σαφώς τη στεγανότητα της συνδεσμολογίας και όλες τις βαλβίδες του προϊόντος. Ο προσφέρων διασφαλίζει επιπλέον τη διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών ή ισοδύναμών τους για τουλάχιστον δέκα έτη από την ημερομηνία αγοράς. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για παράδειγμα υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή που βεβαιώνει την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. 4. Οδηγίες εγκατάστασης / πληροφορίες για τον χρήστη Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για παράδειγμα υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή που βεβαιώνει την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. 4. Οδηγίες εγκατάστασης / πληροφορίες για τον χρήστη Ο εξοπλισμός έκπλυσης του αποχωρητηρίου συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες σε έντυπη (στη συσκευασία και/ή στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν) και/ή ηλεκτρονική μορφή: οδηγίες σωστής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την (τις) κλάση(-εις) και/ή τον (τους) τύπο(-ους) που αφορούσαν οι δοκιμές του προϊόντος, πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές πιέσεις λειτουργίας για τις οποίες είναι κατάλληλο το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τους τύπους αποχετευτικού συστήματος με τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των όγκων έκπλυσης καθώς επίσης και τις συνέπειες (π.χ. όσον αφορά τη στάθμη του εναπομένοντος όγκου νερού, τη στάθμη πλήρωσης, κτλ.) και, στην περίπτωση των λεκανών αποχωρητηρίου και των συστημάτων έκπλυσης αποχωρητηρίου που διατίθενται ανεξάρτητα στην αγορά, πληροφοριών σχετικά με Ο εξοπλισμός έκπλυσης του αποχωρητηρίου συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες σε έντυπη (στη συσκευασία και/ή στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν) και/ή ηλεκτρονική μορφή: οδηγίες σωστής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την (τις) κλάση(-εις) και/ή τον (τους) τύπο(-ους) που αφορούσαν οι δοκιμές του προϊόντος, πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές πιέσεις λειτουργίας για τις οποίες είναι κατάλληλο το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τους τύπους αποχετευτικού συστήματος με τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των όγκων έκπλυσης καθώς επίσης και τις συνέπειες (π.χ. όσον αφορά τη στάθμη του εναπομένοντος όγκου νερού, τη στάθμη πλήρωσης, κτλ.) και, στην περίπτωση των λεκανών αποχωρητηρίου και των συστημάτων έκπλυσης αποχωρητηρίου που διατίθενται ανεξάρτητα στην αγορά, πληροφοριών σχετικά με 10

11 τα προϊόντα με τα οποία συνδυάζονται για να δημιουργηθεί πλήρης λειτουργική μονάδα που χρησιμοποιεί το νερό με αποδοτικό τρόπο τα προϊόντα με τα οποία συνδυάζονται για να δημιουργηθεί πλήρης λειτουργική μονάδα που χρησιμοποιεί το νερό με αποδοτικό τρόπο συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η λογική χρήση μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση του προϊόντος με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η λογική χρήση μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση του προϊόντος με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού πληροφορίες σχετικά με τον πλήρη και τον μειωμένο όγκο έκπλυσης, σε λίτρα/έκπλυση πληροφορίες σχετικά με τον πλήρη, τον μειωμένο και τον μέσο όγκο έκπλυσης, σε λίτρα/έκπλυση συστάσεις σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα τμήματα που μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλακτικά, οδηγιών σχετικά με την αντικατάσταση των ροδελών και άλλων συνδέσεων σε περίπτωση διαρροής του προϊόντος, συμβουλών σχετικά με τον καθαρισμό, κτλ. συστάσεις σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα τμήματα που μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλακτικά, οδηγιών σχετικά με την αντικατάσταση των ροδελών και άλλων συνδέσεων σε περίπτωση διαρροής του προϊόντος, συμβουλών σχετικά με τον καθαρισμό, κτλ. πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση του προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του. πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση του προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που βεβαιώνουν την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αύξηση της βαθμολογίας για: 1. Πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά την πλήρη έκπλυση Η βαθμολογία αυξάνεται για κάθε επιπλέον μείωση κατά 0,5 λίτρα του πλήρους όγκου έκπλυσης που ορίζεται στο κριτήριο 1.1. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που βεβαιώνουν την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αύξηση της βαθμολογίας για: 1. Πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά τη μέση έκπλυση Η βαθμολογία αυξάνεται για κάθε επιπλέον μείωση κατά 0,1 λίτρα του μέσου όγκου έκπλυσης που ορίζεται στο κριτήριο

12 Υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. Υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. 2. Πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά τη μειωμένη έκπλυση Η βαθμολογία αυξάνεται για κάθε επιπλέον μείωση κατά 0,25 λίτρα του μειωμένου όγκου έκπλυσης που ορίζεται στο κριτήριο 1.2. Υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN 997 ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. 3. Υγιεινή Η βαθμολογία αυξάνεται για συστήματα ελέγχου έκπλυσης χωρίς επαφή (με αισθητήρα), τα οποία αποτρέπουν τη λανθασμένη ενεργοποίηση και εξασφαλίζουν ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή που προσδιορίζει το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και τις τεχνικές της παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης σύντομης περιγραφής των μέτρων που ελήφθησαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος ώστε να αποτρέπεται η λανθασμένη ενεργοποίησή του και να εξασφαλίζεται ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. 2. Υγιεινή Η βαθμολογία αυξάνεται για συστήματα ελέγχου έκπλυσης χωρίς επαφή (με αισθητήρα), τα οποία αποτρέπουν τη λανθασμένη ενεργοποίηση και εξασφαλίζουν ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή που προσδιορίζει το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και τις τεχνικές της παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης σύντομης περιγραφής των μέτρων που ελήφθησαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος ώστε να αποτρέπεται η λανθασμένη ενεργοποίησή του και να εξασφαλίζεται ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. 12

13 3.2 Προτεινόμενα στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια για εξοπλισμό ουρητηρίων στο πλαίσιο των ΠΔΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Στοιχειώδη κριτήρια Προμήθεια εξοπλισμού ουρητηρίων με αποδοτική χρήση του νερού για νέα και ανακαινισμένα κτίρια ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ικανότητα του προσφέροντος μόνο σε περίπτωση εργασιών εγκατάστασης Σε περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισμού ουρητηρίων, ο προσφέρων αποδεικνύει ότι διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των προϊόντων. Ο προσφέρων θα πρέπει ειδικότερα να αποδεικνύει ότι είναι εξοικειωμένος με τα προς εγκατάσταση προϊόντα, ιδίως όσον αφορά φιλικές προς το περιβάλλον ρυθμίσεις, όπως η ρύθμιση του όγκου έκπλυσης. Ο προσφέρων περιγράφει τη σύνθεση και τα επαγγελματικά προσόντα της ομάδας που θα αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών. Ο προσφέρων παρέχει κατάλογο παρόμοιων έργων που εκτέλεσε πρόσφατα (ο αριθμός και ο χρόνος εκτέλεσης των έργων καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή), πιστοποιητικά ικανοποιητικής εκτέλεσης και πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και την πείρα του προσωπικού. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αναλυτικά κριτήρια Προμήθεια εξοπλισμού ουρητηρίων με αποδοτική χρήση του νερού για νέα και ανακαινισμένα κτίρια ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ικανότητα του προσφέροντος μόνο σε περίπτωση εργασιών εγκατάστασης Σε περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισμού ουρητηρίων, ο προσφέρων αποδεικνύει ότι διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των προϊόντων. Ο προσφέρων θα πρέπει ειδικότερα να αποδεικνύει ότι είναι εξοικειωμένος με τα προς εγκατάσταση προϊόντα, ιδίως όσον αφορά φιλικές προς το περιβάλλον ρυθμίσεις, όπως η ρύθμιση του όγκου έκπλυσης. Ο προσφέρων περιγράφει τη σύνθεση και τα επαγγελματικά προσόντα της ομάδας που θα αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών. Ο προσφέρων παρέχει κατάλογο παρόμοιων έργων που εκπονήθηκαν πρόσφατα (ο αριθμός και το χρονοδιάγραμμα των έργων καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή), πιστοποιητικά ικανοποιητικής εκτέλεσης και πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και την πείρα του προσωπικού. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 13

14 1. Αποδοτική χρήση του νερού από τον εξοπλισμό ουρητηρίων με καταιονισμό νερού 1.1 Πλήρης όγκος έκπλυσης Ο ονομαστικός όγκος έκπλυσης, ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, του εξοπλισμού ουρητηρίων με καταιονισμό νερού, κατά τη διάθεσή του στην αγορά, δεν υπερβαίνει τα 2,0 λίτρα/έκπλυση. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. Στην περίπτωση των ουρητηρίων δαπέδου, ο πλήρης όγκος έκπλυσης αφορά τον καταιονισμό νερού σε συνεχές τοίχωμα πλάτους 60 εκατοστών. 1.2 Εξοικονόμηση νερού Τα συστήματα ουρητηρίων και τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου είναι εξοπλισμένα με μεμονωμένο μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης κατ αίτημα. Τα ουρητήρια δαπέδου με σύστημα έκπλυσης διαθέτουν μεμονωμένο μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης κατ αίτημα για πλάτος συνεχούς τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά. Τα ουρητήρια παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης μεμονωμένου μηχανισμού ελέγχου έκπλυσης κατ αίτημα. Τα ουρητήρια δαπέδου χωρίς σύστημα έκπλυσης διαθέτουν μεμονωμένο μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης κατ αίτημα για πλάτος συνεχούς τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά. 1. Αποδοτική χρήση του νερού από τον εξοπλισμό ουρητηρίων με καταιονισμό νερού 1.1 Πλήρης όγκος έκπλυσης Ο ονομαστικός όγκος έκπλυσης, ανεξάρτητα από την πίεση του νερού, του εξοπλισμού ουρητηρίων με καταιονισμό νερού, κατά τη διάθεσή του στην αγορά, δεν υπερβαίνει το 1,0 λίτρο/έκπλυση. Σε διαφορετική περίπτωση, υποβάλλονται τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. Στην περίπτωση των ουρητηρίων δαπέδου, ο πλήρης όγκος έκπλυσης αφορά τον καταιονισμό νερού σε συνεχές τοίχωμα πλάτους 60 εκατοστών. 1.2 Εξοικονόμηση νερού Τα συστήματα ουρητηρίων και τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου είναι εξοπλισμένα με μεμονωμένο μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης κατ αίτημα. Τα ουρητήρια δαπέδου με σύστημα έκπλυσης διαθέτουν μεμονωμένο μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης κατ αίτημα για πλάτος συνεχούς τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά. Τα ουρητήρια παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης μεμονωμένου μηχανισμού ελέγχου έκπλυσης κατ αίτημα. Τα ουρητήρια δαπέδου χωρίς σύστημα έκπλυσης διαθέτουν μεμονωμένο μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης κατ αίτημα για πλάτος συνεχούς τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστά. Για ουρητήρια με αισθητήρες: Κάθε σύστημα ελέγχου έκπλυσης με αισθητήρα αποτρέπει τη λανθασμένη ενεργοποίηση και εξασφαλίζει ότι η έκπλυση 14

15 πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζεται το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές της παράμετροι. 1.3 Ρύθμιση του όγκου έκπλυσης Τα συστήματα έκπλυσης είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό ρύθμισης για την προσαρμογή του όγκου της έκπλυσης από το άτομο που πραγματοποιεί την εγκατάσταση του προϊόντος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες του αποχετευτικού συστήματος. Ο πλήρης όγκος έκπλυσης, μετά τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης, δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα/έκπλυση. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζεται το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές της παράμετροι. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζεται το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές της παράμετροι. Στην περίπτωση των προϊόντων που είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό ελέγχου έκπλυσης με αισθητήρα, ο προσφέρων παρέχει σύντομη περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος, ώστε να αποτρέπεται η λανθασμένη ενεργοποίηση και να εξασφαλίζεται η πραγματοποίηση της έκπλυσης μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. 1.3 Ρύθμιση του όγκου έκπλυσης Τα συστήματα έκπλυσης είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό ρύθμισης για την προσαρμογή του όγκου της έκπλυσης από το άτομο που πραγματοποιεί την εγκατάσταση του προϊόντος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες του αποχετευτικού συστήματος σε τοπικό επίπεδο. Ο πλήρης όγκος έκπλυσης, μετά τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης, δεν υπερβαίνει το 1 λίτρο/έκπλυση. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή στην οποία προσδιορίζεται το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και οι τεχνικές της παράμετροι. 2 Επιδόσεις του προϊόντος 2 Επιδόσεις του προϊόντος 2.1 Απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου 2.1 Απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου 15

16 Τα συστήματα έκπλυσης πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων ΕΝ που παρατίθενται στον πίνακα 2. Οι απαιτήσεις για τη μέτρηση του ονομαστικού όγκου έκπλυσης, που καθορίζονται στα αντίστοιχα πρότυπα EN του πίνακα 2, εξαιρούνται από το παρόν κριτήριο. Πίνακας 2. Πρότυπα EN σχετικά με τις απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου Αριθμός Τίτλος Τα συστήματα έκπλυσης πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων ΕΝ που παρατίθενται στον Πίνακα 2. Οι απαιτήσεις για τον υπολογισμό του ονομαστικού όγκου έκπλυσης που ορίζονται στα σχετικά πρότυπα EN στον Πίνακα 2 εξαιρούνται από το εν λόγω κριτήριο. Πίνακας 2. Πρότυπα EN σχετικά με τις απαιτήσεις για τα συστήματα έκπλυσης ουρητηρίου Αριθμός Τίτλος EN Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια EN Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια EN Κρουνοί ειδών υγιεινής Βαλβίδες έκπλυσης υπό πίεση και αυτόματης διακοπής βαλβίδες ουρητηρίων PN 10 EN Κρουνοί ειδών υγιεινής Βαλβίδες έκπλυσης υπό πίεση και αυτόματης διακοπής βαλβίδες ουρητηρίων PN 10 EN Κρουνοί ειδών υγιεινής Κρουνοί με ηλεκτρονικό άνοιγμα και κλείσιμο EN Κρουνοί ειδών υγιεινής Κρουνοί με ηλεκτρονικό άνοιγμα και κλείσιμο Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που καταδεικνύει ότι το σύστημα έκπλυσης του προϊόντος πληροί τις απαιτήσεις των προαναφερόμενων αντίστοιχων προτύπων EN ή ισοδύναμων προτύπων. 2.2 Επιδόσεις έκπλυσης των συστημάτων ουρητηρίων και των ουρητηρίων Οι επιδόσεις έκπλυσης των συστημάτων ουρητηρίων και των ουρητηρίων πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που καταδεικνύει ότι το σύστημα έκπλυσης του προϊόντος πληροί τις απαιτήσεις των προαναφερόμενων αντίστοιχων προτύπων EN ή ισοδύναμων προτύπων. 2.2 Επιδόσεις έκπλυσης των συστημάτων ουρητηρίων και των ουρητηρίων Οι επιδόσεις έκπλυσης των συστημάτων ουρητηρίων και των ουρητηρίων πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN

17 Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που καταδεικνύει ότι οι επιδόσεις έκπλυσης του προϊόντος πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN ή ισοδύναμου προτύπου. 2.3 Επιδόσεις των ουρητηρίων χωρίς καταιονισμό νερού Τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο προσάρτημα 2 της απόφασης της Επιτροπής (2013/641/ΕΕ). Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που καταδεικνύει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις προαναφερόμενες απαιτήσεις. 3. Διάρκεια ζωής του προϊόντος Ο εξοπλισμός έκπλυσης ουρητηρίου καλύπτεται από εγγύηση επισκευής ή αντικατάστασης με ελάχιστη διάρκεια τεσσάρων ετών. Οι όροι της εγγύησης καλύπτουν σαφώς τη στεγανότητα της συνδεσμολογίας και όλες τις βαλβίδες του προϊόντος. Ο προσφέρων διασφαλίζει επιπλέον τη διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών ή ισοδύναμών τους για τουλάχιστον δέκα έτη από την ημερομηνία αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που καταδεικνύει ότι οι επιδόσεις έκπλυσης του προϊόντος πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN ή ισοδύναμου προτύπου. 2.3 Επιδόσεις των ουρητηρίων χωρίς καταιονισμό νερού Τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο προσάρτημα 2 της απόφασης της Επιτροπής (2013/641/ΕΕ). Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή έκθεση δοκιμών που καταδεικνύει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις προαναφερόμενες απαιτήσεις. 3. Διάρκεια ζωής του προϊόντος Ο εξοπλισμός έκπλυσης ουρητηρίου καλύπτεται από εγγύηση επισκευής ή αντικατάστασης με ελάχιστη διάρκεια πέντε ετών. Οι όροι της εγγύησης καλύπτουν σαφώς τη στεγανότητα της συνδεσμολογίας και όλες τις βαλβίδες του προϊόντος. Ο προσφέρων διασφαλίζει επιπλέον τη διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών ή ισοδύναμών τους για τουλάχιστον δέκα έτη από την ημερομηνία αγοράς. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για παράδειγμα υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή που βεβαιώνει την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για παράδειγμα υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή που βεβαιώνει την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. 4. Βιοαποδομησιμότητα των υγρών και συντήρηση των 4. Βιοαποδομησιμότητα του υγρού και συντήρηση των 17

18 ουρητηρίων χωρίς καταιονισμό νερού Τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού είτε χρησιμοποιούν άμεσα βιοαποδομήσιμο υγρό είτε λειτουργούν εξ ολοκλήρου χωρίς υγρό. Επιπλέον, ο προσφέρων πρέπει να προσδιορίζει την απαιτούμενη συντήρηση για τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του χρόνου αλλαγής του φίλτρου, και να παρέχει κατάλογο παρόχων υπηρεσιών για την τακτική συντήρηση των εν λόγω προϊόντων. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνονται δεκτά δείγμα των πληροφοριών για τον χρήστη, με περιγραφή της απαιτούμενης συντήρησης και/ή σύνδεσμο με τον ιστότοπο του κατασκευαστή που περιέχει τις εν λόγω πληροφορίες, καθώς και έγγραφα τεκμηρίωσης που περιγράφουν τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και, σε περίπτωση χρήσης υγρού, έκθεση δοκιμών η οποία καταδεικνύει την άμεση βιοαποδομησιμότητα του υγρού κατά τον ορισμό και τις μεθόδους δοκιμών που προβλέπονται στο έγγραφο «Guidance on the Application of the CLP Criteria» (έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρμογή των κριτηρίων ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας) 2, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. ουρητηρίων χωρίς καταιονισμό νερού Τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού είτε χρησιμοποιούν άμεσα βιοαποδομήσιμο υγρό είτε λειτουργούν εξ ολοκλήρου χωρίς υγρό. Επιπλέον, ο προσφέρων πρέπει να προσδιορίζει την απαιτούμενη συντήρηση για τα ουρητήρια χωρίς καταιονισμό νερού, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του χρόνου αλλαγής του φίλτρου, και να παρέχει κατάλογο παρόχων υπηρεσιών για την τακτική συντήρηση των εν λόγω προϊόντων. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνονται δεκτά δείγμα των πληροφοριών για τον χρήστη, με περιγραφή της απαιτούμενης συντήρησης και/ή σύνδεσμο με τον ιστότοπο του κατασκευαστή που περιέχει τις εν λόγω πληροφορίες, καθώς και έγγραφα τεκμηρίωσης που περιγράφουν τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και, σε περίπτωση χρήσης υγρού, έκθεση δοκιμών η οποία καταδεικνύει την άμεση βιοαποδομησιμότητα του υγρού κατά τον ορισμό και τις μεθόδους δοκιμών που προβλέπονται στο έγγραφο «Guidance on the Application of the CLP Criteria» (έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρμογή των κριτηρίων ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας) 2, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/ Οδηγίες εγκατάστασης / πληροφορίες για τον χρήστη Ο εξοπλισμός έκπλυσης ουρητηρίου συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες σε έντυπη (στη συσκευασία και/ή στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν) και/ή ηλεκτρονική μορφή: - οδηγίες σωστής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την (τις) κλάση(-σεις) και/ή τον (τους) τύπο (-ους) που αφορούσαν οι δοκιμές του προϊόντος, 5. Οδηγίες εγκατάστασης / πληροφορίες για τον χρήστη Ο εξοπλισμός έκπλυσης ουρητηρίου συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες σε έντυπη (στη συσκευασία και/ή στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν) και/ή ηλεκτρονική μορφή: - οδηγίες σωστής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την (τις) κλάση(-σεις) και/ή τον (τους) τύπο (-ους) που αφορούσαν οι δοκιμές του προϊόντος, 2 Η πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση του εγγράφου καθοδήγησης (έκδοση 3.0, Νοέμβριος 2012) διατίθεται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων: 18

19 πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές πιέσεις λειτουργίας για τις οποίες είναι κατάλληλο το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τους τύπους αποχετευτικού συστήματος με τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του πλήρους όγκου έκπλυσης καθώς επίσης και τις συνέπειες (π.χ. όσον αφορά τη στάθμη του εναπομένοντος όγκου νερού, τη στάθμη πλήρωσης, κτλ.) και, στην περίπτωση των ουρητηρίων και συστημάτων έκπλυσης ουρητηρίου που διατίθενται ανεξάρτητα στην αγορά, πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα με τα οποία συνδυάζονται για να δημιουργηθεί πλήρως λειτουργική μονάδα που χρησιμοποιεί το νερό με αποδοτικό τρόπο - συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η λογική χρήση μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση του προϊόντος με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού - πληροφορίες σχετικά με τον πλήρη όγκο έκπλυσης, σε λίτρα/έκπλυση - συστάσεις σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για τη συντήρηση και τη χρήση του προϊόντος, πληροφοριών σχετικά με τα τμήματα που μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλακτικά, οδηγιών σχετικά με την αντικατάσταση των ροδελών και άλλων συνδέσεων σε περίπτωση διαρροής του προϊόντος, συμβουλών σχετικά με τον καθαρισμό, κτλ. - πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση του προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που βεβαιώνουν την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. πληροφοριών σχετικά με τις ειδικές πιέσεις λειτουργίας για τις οποίες είναι κατάλληλο το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τους τύπους αποχετευτικού συστήματος με τους οποίους μπορεί να λειτουργήσει το προϊόν, πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του πλήρους όγκου έκπλυσης καθώς επίσης και τις συνέπειες (π.χ. όσον αφορά τη στάθμη του εναπομένοντος όγκου νερού, τη στάθμη πλήρωσης, κτλ.) και, στην περίπτωση των ουρητηρίων και συστημάτων έκπλυσης ουρητηρίου που διατίθενται ανεξάρτητα στην αγορά, πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα με τα οποία συνδυάζονται για να δημιουργηθεί πλήρως λειτουργική μονάδα που χρησιμοποιεί το νερό με αποδοτικό τρόπο - συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η λογική χρήση μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση του προϊόντος με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού - πληροφορίες σχετικά με τον πλήρη όγκο έκπλυσης, σε λίτρα/έκπλυση - συστάσεις σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για τη συντήρηση και τη χρήση του προϊόντος, πληροφοριών σχετικά με τα τμήματα που μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλακτικά, οδηγιών σχετικά με την αντικατάσταση των ροδελών και άλλων συνδέσεων σε περίπτωση διαρροής του προϊόντος, συμβουλών σχετικά με τον καθαρισμό, κτλ. - πληροφορίες σχετικά με τη σωστή διάθεση του προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως για παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που βεβαιώνουν την τήρηση της ανωτέρω ρήτρας. 19

20 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αύξηση της βαθμολογίας για: 1. Πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά την έκπλυση Η βαθμολογία αυξάνεται για κάθε επιπλέον μείωση κατά 0,25 λίτρα του πλήρους όγκου έκπλυσης που ορίζεται στο κριτήριο 1.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αύξηση της βαθμολογίας για: 1. Πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά την έκπλυση Η βαθμολογία αυξάνεται για κάθε επιπλέον μείωση κατά 0,25 λίτρα του πλήρους όγκου έκπλυσης που ορίζεται στο κριτήριο 1.1. Ο προσφέρων υποβάλλει τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. Στην περίπτωση του εξοπλισμού ουρητηρίων με καταιονισμό νερού που αποτελείται από συνεχές τοίχωμα (π.χ. ουρητήρια δαπέδου), ο πλήρης όγκος έκπλυσης αφορά τον καταιονισμό νερού σε συνεχές τοίχωμα πλάτους 60 εκατοστών. 2. Υγιεινή Η βαθμολογία αυξάνεται για συστήματα ελέγχου έκπλυσης χωρίς επαφή (με αισθητήρα), τα οποία αποτρέπουν τη λανθασμένη ενεργοποίηση και εξασφαλίζουν ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. Ο προσφέρων υποβάλλει τα αποτελέσματα δοκιμών οι οποίες έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που περιλαμβάνεται στο πρότυπο EN ή σε ισοδύναμα πρότυπα. Οι δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. Στην περίπτωση του εξοπλισμού ουρητηρίων με καταιονισμό νερού που αποτελείται από συνεχές τοίχωμα (π.χ. ουρητήρια δαπέδου), ο πλήρης όγκος έκπλυσης αφορά τον καταιονισμό νερού σε συνεχές τοίχωμα πλάτους 60 εκατοστών. 2. Υγιεινή Η βαθμολογία αυξάνεται για συστήματα ελέγχου έκπλυσης χωρίς επαφή (με αισθητήρα), τα οποία αποτρέπουν τη λανθασμένη ενεργοποίηση και εξασφαλίζουν ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή που προσδιορίζει το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και τις τεχνικές της παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης σύντομης περιγραφής των μέτρων που ελήφθησαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος ώστε να αποτρέπεται η λανθασμένη ενεργοποίησή του και να εξασφαλίζεται ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. Θα γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση του κατασκευαστή/προμηθευτή που προσδιορίζει το είδος της χρησιμοποιούμενης λύσης και τις τεχνικές της παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης σύντομης περιγραφής των μέτρων που ελήφθησαν κατά τον σχεδιασμό του προϊόντος ώστε να αποτρέπεται η λανθασμένη ενεργοποίησή του και να εξασφαλίζεται ότι η έκπλυση πραγματοποιείται μόνο μετά τη χρήση του προϊόντος. 20

21 4. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κατά την προμήθεια εξοπλισμού αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν χωριστές συμβάσεις (που καλύπτουν, για παράδειγμα, τον σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού και την εγκατάσταση) με διαφορετικούς αναδόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επομένως, υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της τήρησης των διαφόρων κριτηρίων ενδέχεται να είναι διαφορετικοί ανάδοχοι. Διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες για τους χρήστες θα διαβιβάζονται στο κατάλληλο άτομο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης (μαζί με σύνδεσμο προς τις πληροφορίες που διατίθενται στον ιστότοπο του κατασκευαστή). Για τον εξοπλισμό αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού απαιτείται η δέουσα συντήρηση προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του συστήματος. Με την πάροδο του χρόνου, ορισμένα στοιχεία ενδέχεται να απολέσουν τις απαιτούμενες ιδιότητες τους, π.χ. οι στεγανώσεις δεν θα εξασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία από διαρροές και μπορεί να είναι απαραίτητη η αντικατάστασή τους. Συνεπώς, ο έλεγχος της κατάστασης του εξοπλισμού αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού και η αντικατάσταση των φθαρμένων στοιχείων πρέπει να εκτελείται βάσει χρονικού προγραμματισμού. Για τον εξοπλισμό αποχωρητηρίων με καταιονισμό νερού, πρέπει να επισημανθεί ότι το βασικό κριτήριο επιλεκτικότητας σε περίπτωση χρήσης των αναλυτικών κριτηρίων είναι ο μέσος όγκος έκπλυσης που ορίζεται στο σημείο «Τεχνικές προδιαγραφές 1.4» (οι απαιτήσεις που αφορούν τον ονομαστικό πλήρη και μειωμένο όγκο έκπλυσης και καθορίζονται στα σημεία 1.1 και 1.2, αντίστοιχα, θα πρέπει να θεωρούνται ασφαλιστικές δικλείδες). Σε περίπτωση χρήσης των στοιχειωδών κριτηρίων, τα κριτήρια ανάθεσης σχετικά με την πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά την πλήρη έκπλυση (που προβλέπονται στο σημείο «Κριτήρια ανάθεσης 1») και με την πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά τη μειωμένη έκπλυση (που προβλέπονται στο σημείο «Κριτήρια ανάθεσης 2») μπορεί να συμβάλουν στην επίτευξη μεγαλύτερης επιλεκτικότητας με περαιτέρω εξοικονόμηση νερού. Όσον αφορά τον εξοπλισμό ουρητηρίων, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το βασικό κριτήριο επιλεκτικότητας είναι ο ονομαστικός όγκος έκπλυσης που ορίζεται στο σημείο «Τεχνικές προδιαγραφές 1.1.», είτε χρησιμοποιούνται τα στοιχειώδη είτε τα αναλυτικά κριτήρια. Τα κριτήρια ανάθεσης σχετικά με την πρόσθετη εξοικονόμηση νερού κατά την έκπλυση (που προβλέπονται στο σημείο «Κριτήρια ανάθεσης 1») μπορεί να συμβάλουν στην επίτευξη μεγαλύτερης επιλεκτικότητας με περαιτέρω εξοικονόμηση νερού. Πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε κριτηρίου ανάθεσης, πρέπει να ελέγχεται καταρχάς η εθνική/τοπική νομοθεσία για την αποφυγή τυχόν συγκρούσεων μεταξύ των απαιτήσεων της νομοθεσίας και των προτεινόμενων κριτηρίων ανάθεσης. Σε κτίρια όπου ο εξοπλισμός αποχωρητηρίων και ουρητηρίων με καταιονισμό νερού δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οι αγοραστές θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν, για λόγους υγιεινής, απαιτήσεις σχετικά με την ενεργοποίηση της έκπλυσης για την αποφυγή στάσιμων υδάτων, δηλ. την έκπλυση του μη χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ημερησίως, εβδομαδιαίως). 21

22 5. Κόστος κύκλου ζωής (ΚΚΖ) Το κόστος κύκλου ζωής (ΚΚΖ) περιλαμβάνει το συνολικό κόστος του προϊόντος καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών προγραμματισμού, σχεδιασμού, αγοράς και υποστήριξης και κάθε άλλου κόστους που μπορεί να αποδοθεί άμεσα στην κυριότητα ή τη χρήση του προϊόντος. Σε μη οικιστικά κτίρια, η χρήση νερού για αποχωρητήρια με διπλό σύστημα έκπλυσης 6/4 λίτρων συμμετέχει σε ποσοστό άνω του 80% στο συνολικό ΚΚΖ. Συνάγεται συνεπώς το συμπέρασμα ότι οι αποφάσεις περί δημόσιων συμβάσεων που λαμβάνουν υπόψη την κατανάλωση νερού από το προϊόν έχουν τα πλέον ευνοϊκά από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη αποτελέσματα. Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται σειρά συστημάτων έκπλυσης με αύξοντα βαθμό αποδοτικής χρήσης του νερού για σύστημα αποχωρητηρίου σε μη οικιστικό κτίριο, ως παράδειγμα που καταδεικνύει τον αντίκτυπο της χρήσης νερού στο ΚΚΖ. 22

23 5.000 Συνολικό κόστος ανά αποχωρητήριο (ευρώ) % 88% 86% 82% 79% 78% 77% 75% 70% Κόστος νερού Κόστος καθαρισμού Έξοδα επισκευής & συντήρησης Κόστος εγκατάστασης Τιμή προϊόντος 0 9 λίτρα 7 λίτρα 6 λίτρα 6/4 λίτρα 6/3 λίτρα 5/3 λίτρα 4,5/3 λίτρα 4/2,6 λίτρα 3,5/2 λίτρα Σχήμα 1: ΚΚΖ για διαφορετικά συστήματα αποχωρητηρίου (σε ευρώ το 2011) Όπως μπορεί να διαπιστωθεί από το σχήμα 1, το συνολικό ΚΚΖ συστήματος αποχωρητηρίου σε μη οικιστικό κτίριο μειώνεται σημαντικά με τη μετάβαση από αποχωρητήριο με μονό σύστημα έκπλυσης 6 λίτρων στο αποδοτικότερο αποχωρητήριο με διπλό σύστημα έκπλυσης 3,5/2 λίτρων, η δε μείωση του κόστους προέρχεται αποκλειστικά από τη χαμηλότερη κατανάλωση νερού. Για παράδειγμα, το συνολικό ΚΚΖ ενός αποχωρητηρίου με διπλό σύστημα έκπλυσης 3,5/2 λίτρων (περίπου ευρώ σε τιμές του 2011) αντιστοιχεί σε ποσοστό λίγο μικρότερο από το 50% του συνολικού ΚΚΖ ενός αποχωρητηρίου με μονό σύστημα έκπλυσης 6 λίτρων (άνω των ευρώ). Στο ανωτέρω παράδειγμα, το μερίδιο του κόστους του νερού στο συνολικό ΚΚΖ μειώνεται από 86% (αποχωρητήριο 6 λίτρων) σε 70% (αποχωρητήριο 3,5/2 λίτρων). 23

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ σχετικά με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ σχετικά με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ σχετικά με τις βρύσες κουζίνας και μπάνιου Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Υλικών Συντήρησης για τους Παιδικούς Σταθµούς (Υδραυλικά Υλικά και Είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αριδαία 16/03/2015 Α/Α Μελέτης: 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αριδαία 16/03/2015 Α/Α Μελέτης: 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ. Αριδαία 6/03/05 Α/Α Μελέτης: /05 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ CPV: 50730000- ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178-79 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά το φωτισμό εσωτερικών χώρων

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά το φωτισμό εσωτερικών χώρων Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά το φωτισμό εσωτερικών χώρων Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς 211, Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου

Πειραιώς 211, Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Κατερίνα Αποστολοπούλου 213 1306 339 213 1306 480 kapostolopoulou@ekdd.gr Αθήνα, 19/04/2016

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες

Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες Ομάδες προϊόντων με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση Μηχανισμοί κοινών προμηθειών Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 299/30-05-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14-12-2016 Πληροφορίες : Δ. Τσουμπλέκα Αρ. πρωτ.: 184258 Τηλ. : 210 8802553

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά

Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη. Δομικά Υλικά Buy Smart+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη Δομικά Υλικά Περιεχόμενα Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη Κόστος Κύκλου Ζωής Το έργο Buy Smart+ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Α Β ΓΕΝΙΚΑ Επιτραπέζιος κλίβανος υγρής ΚΛΑΣΗΣ Β ειδικός για αποστείρωση τυλιγμένων ή ατύλιχτων εργαλείων, εργαλείων με αυλούς και κοιλότητες. Η όλη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 704 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Χρόνος εγκατάστασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Mέξιας ΤΗΛ-FAX:213 2162138 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Σκοπός των κριτηρίων της ΕΕ για τις Ο Σ είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές στην αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και έργων με μειωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ECF ECF/542 : 0.5 m 3 /h 1.6 m 3 /h Χρονική ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ «Πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και εξελίξεις στον τομέα των πράσινων δημοσίων συμβάσεων» Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Διονυσία Σγούρου 213 1306 208 213 1306 480 dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 08 /04/2016 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά MAXX2. Ο ασφαλής τρόπος για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση καθαρισμού

Σειρά MAXX2. Ο ασφαλής τρόπος για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση καθαρισμού Σειρά 2 Ο ασφαλής τρόπος για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση καθαρισμού Προκλήσεις και έξοδα για τη φροντίδα εγκαταστάσεων Οι προκλήσεις σας: Διαχείριση και ασφάλεια προσωπικού Διατήρηση της απόδοσης καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 No: 0709103

ISO 22000:2005 No: 0709103 ΠΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ, 13/2/13 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΣΚΟΥ SYMPATHY Κα Καπετανέα, Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας σας παραθέτω προσφορά για γεμιστικό ασκών κατάλληλο για τη συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Μίσθωση χημικών τουαλετών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ5/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Μίσθωση χημικών τουαλετών. Προϋπολογισμού: 19.

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Μίσθωση χημικών τουαλετών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ5/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Μίσθωση χημικών τουαλετών. Προϋπολογισμού: 19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Μίσθωση χημικών τουαλετών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ5/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η Μίσθωση χημικών τουαλετών

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ14/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις ΟΙ πράσινες δηµόσιες συµβάσεις (GPP/Π Σ) αποτελούν προαιρετικό µέσο. Στο παρόν ελτίο προϊόντων περιλαµβάνεται σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 21/03/2016 Για την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου Νοσηλευτικής Μονάδος Αιγίου

Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 21/03/2016 Για την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου Νοσηλευτικής Μονάδος Αιγίου Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 21/03/2016 Για την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου Νοσηλευτικής Μονάδος Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέσιμα εργαλεία για τον υπολογισμό του Κόστους Κύκλου Ζωής και των εκπομπών CO 2 για την αξιολόγηση προσφορών. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Διαθέσιμα εργαλεία για τον υπολογισμό του Κόστους Κύκλου Ζωής και των εκπομπών CO 2 για την αξιολόγηση προσφορών. Μυρτώ Θεοφιλίδη Διαθέσιμα εργαλεία για τον υπολογισμό του Κόστους Κύκλου Ζωής και των εκπομπών CO 2 για την αξιολόγηση προσφορών Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Κόστος Κύκλου Ζωής (LCC) Η

Διαβάστε περισσότερα

6. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».

6. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης σε «προφίλ αγοραστή» 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3438 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ετήσια συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι...

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα του οίκου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: /15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.200,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.856,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες: Στρατηγικές, Πολιτικές και Εφαρμογές στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες: Στρατηγικές, Πολιτικές και Εφαρμογές στην Ευρώπη και την Ελλάδα Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες: Στρατηγικές, Πολιτικές και Εφαρμογές στην Ευρώπη και την Ελλάδα Σωκράτης Φάμελλος Αντιδήμαρχος Θέρμης Λαμία, 20 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης σε «προφίλ αγοραστή» διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ)

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1 Πεδίο εφαρµογής Τα έπιπλα είναι µια ευρεία οµάδα προϊόντων που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά είδη επίπλων (καρέκλες, τραπέζια, ιµατιοθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά με την πρόταση για ένα ενιαίο νόμο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Το σχέδιο νόμου για έναν ενιαίο νόμο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός πιλοτικού προγράμματος επιθεωρήσεων. παιδιά. Δ. Χατζηαντωνίου ΔΕΒΧΠ, Τμήμα Β

Απολογισμός πιλοτικού προγράμματος επιθεωρήσεων. παιδιά. Δ. Χατζηαντωνίου ΔΕΒΧΠ, Τμήμα Β Απολογισμός πιλοτικού προγράμματος επιθεωρήσεων του Φόρουμ του ECHA 2015 για τα πώματα ασφαλείας για τα παιδιά Δ. Χατζηαντωνίου ΔΕΒΧΠ, Τμήμα Β Γενικό πλαίσιο Απόφαση του Φόρουμ για διερεύνηση του επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Χριστόδουλος Ελληνόπουλος Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Υπηρεσία Ενέργειας 1. Οι περί Ρύθμισης της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Πράσινες Συμβάσεις- Εισαγωγή - 1. Ποιο θα πρέπεινα είναι το πρώτο στάδιο των διαδικασιών σύναψης πράσινων συμβάσεων; - α) Καθορισμός των κριτηρίων ανάθεσης - β) Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 28.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 82/3 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα 7. Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο

Προσάρτημα 7. Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο L 396/844 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 Προσάρτημα 7 Ειδικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο 1. Όλα τα προϊόντα που περιέχουν αμίαντο ή η

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές:

1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές: 1. Τι σημαίνει η σήμανση CE για τους καταναλωτές: Η σήμανση CE είναι ένα σήμα που τοποθετείται επάνω σε προϊόντα ορισμένων κατηγοριών (για τα οποία έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετική νομοθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 Σελίδα: 1 / 10 1. Γενικές Πληροφορίες. Η βαλβίδα RG.A3 (/210 & /380) εναρμονίζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 81-2 : 1998 + Α3 : 2009 (D).

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ TH ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ TH ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝIΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2005/0283(COD) 30.5.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Μπάρµπεκιου

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Μπάρµπεκιου Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Μπάρµπεκιου Περιεχόµενα Οδηγίες για τον χρήστη 2 Εγκατάσταση 2 Χρήση 2 Συντήρηση 3 Οδηγίες για την εγκατάσταση 3 Εγκατάσταση 3 Τοποθέτηση 3 Σύνδεση µε την τάση 4 Εγγύηση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

TCO99 ή Nordic Swan ή Blue

TCO99 ή Nordic Swan ή Blue ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Επιτροπή Περιβάλλοντος Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

,

, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 02/12/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ Ν111 Ν112 Ν113 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ *Λαρυγγική µάσκα Νο 4 ΤΕΜΑΧΙΑ: 30 *Λαρυγγική µάσκα Νο 5 ΤΕΜΑΧΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Εισαγωγή Η πολιτική της προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, τόσο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσο και της Εθνικής Στρατηγικής για την

Διαβάστε περισσότερα