Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls"

Transcript

1 Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Η ΠΟΕΠΠΠ έχοντας γνώσει για τις θέσεις της ΟΠΑΠ σχετικά για τον τρόπο εκμετάλλευσης των slots, αντιμετώπισε και μετέφερε στον Πάροχο τους παρακάτω προβληματισμούς 1. Η Απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, ήταν τα slots να τοποθετηθούν από 1 έως 3 εντός των Πρακτορείων όπως έδινε την δυνατότητα ο προηγούμενος Νόμος 2. Η πρόταση της ΟΠΑΠ για την εκμετάλλευση των slots, καθώς και οι δεσμεύσεις που επιβάλλει ο νόμος και η Ρυθμιστική αρχή, αποκλείουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό Πρακτόρων από την Επιχειρηματική δραστηριότητα των Gaming Halls 3. Δημιουργεί έναν έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των Πρακτόρων με απρόβλεπτα αποτελέσματα για την συνοχή ολόκληρου του κλάδου 4. Η πρόταση ΟΠΑΠ, ΔΕΝ λύνει το θέμα της προτεραιότητας και της επιλογής των σημείων από τους ενδιαφερόμενους για την επένδυση. Λόγω των παραπάνω, μας ζητήθηκε να επεξεργαστούμε μία πρόταση επιχειρηματικής εκμετάλλευσης των slots μέσω των Gaming Halls η οποία θα έπρεπε να εξυπηρετεί κατά σειρά προτεραιότητας τους παρακάτω στόχους. 1. Να μπορούν να συμμετέχουν στο Επιχειρηματικό εγχείρημα όσο το δυνατόν περισσότεροι Πράκτορες 2. Η πρόταση να εξασφαλίζει την Οικονομική Βιωσιμότητα του εγχειρήματος 3. Να έχει όσο το δυνατόν μικρότερο το κόστος συμμετοχής των Πρακτόρων 4. Να κατατεθεί μία πρώτη προσέγγιση Οργανογράμματος για την Διοίκηση και υποστήριξη της Επιχείρησης. Με βάσει τα παραπάνω, επεξεργαστήκαμε όσα διαθέσιμα στοιχεία υπήρχαν και καταλήξαμε σε μία όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη πρόταση την οποία στην συνέχεια θα σας αναλύσουμε. 1

2 Η Φιλοσοφία της Πανελλήνιας Εκμετάλλευσης των Gaming Halls Το όλο εγχείρημα των slots, ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο επιχειρηματικά αλλά έχει προοπτικές αν γίνει σωστά Οργανωτικά και από μεγάλο μέρος του κλάδου. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματική δράση, χωρίς να είναι και οι μοναδικοί είναι οι παρακάτω : 1. Η κρίση που μαστίζει την Ελληνική Κοινωνία τα τελευταία 5 χρόνια με αποτέλεσμα την τεράστια μείωση του εισοδήματος. 2. Η ανάκαμψη της Οικονομίας, δεν είναι ορατή για τα επόμενα 3 χρόνια τουλάχιστον. 3. Ο πολύ μεγάλος αριθμός Νόμιμων slots, που θα τοποθετηθεί στην Αγορά. 4. O σύντομος χρόνος τοποθέτησης των slots στην Αγορά. 5. Ο Τεράστιος ανταγωνισμός από την Παράνομη Αγορά. 6. Η έλλειψη πραγματικών Οικονομικών στοιχείων, από Νόμιμη επιχειρηματική πρακτική και ένας πραγματικός μέσος όρος κέρδους από κάθε slot (GGR). 7. Οι κανόνες και οι περιορισμοί που ορίζει ο Νόμος και η Ρυθμιστική Αρχή (κάρτα παίχτη, ανώτατο όριο παιξίματος, απόσταση μεταξύ των gaming halls, κλπ). 8. Έλλειψη γνώσης για το πραγματικό κόστος λειτουργίας. 9. Το μεγάλο κόστος Επένδυσης για την κατασκευή των χώρων. 10. Ο τρόπος πληρωμής της Επένδυσης, που επιβάλλει ο Πάροχος. 11. Η μη ανάληψη εκ μέρους του Παρόχου, καμίας δέσμευσης για την οικονομική συμμετοχή του στην περίπτωση της Αποτυχίας. Για να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι συνέπειες από τους παράγοντες που προαναφέραμε, ένα Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο, που θα έχει την στήριξη και την μετοχική συμμετοχή από ένα πολύ μεγάλο πλήθος Πρακτόρων, είναι δυνατόν να διαπραγματευτεί τα παρακάτω και να πραγματοποιήσει το εγχείρημα με επιτυχία. 2

3 Κάποια από αυτά είναι καθοριστικής σημασίας και κάποια άλλα έχουν περιθώρια συζήτησης 1. Τα σημεία που θα επιλέξει να εκμεταλλευτεί επιχειρηματικά θα είναι της Απόλυτης Επιλογής του, τόσο για την Πόλη Δήμο, όσο και για τα συγκεκριμένα σημεία εγκατάστασης του Gaming Halls. 2. Έως τον χρόνο λειτουργίας των συγκεκριμένων σημείων,που έχουν προεπιλεγεί, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση άλλων Gaming Halls στις Πόλεις αυτές. 3. Το κόστος κατασκευής να μην ξεπεράσει τα ανά Gaming Hall. 4. Ο τρόπος πληρωμής του κόστους κατασκευής, να είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης. 5. Θα διαπραγματευτεί το ποσοστό Προμήθειας, το οποίο να είναι τουλάχιστον 25%. 6. Θα απαιτήσει την Μη καταβολής εγγυητικής επιστολής. 7. Θα διαπραγματευτεί τους όρους της Σύμβασης, με την δύναμη των πολλών Πρακτόρων Μετόχων του. 8. Θα διαπραγματευτεί πολύ καλύτερα την συνέχιση της Εκμετάλλευσης των Gaming Halls, μετά το τέλος της 10ετίας. 9. Θα διαπραγματευτεί για τον τρόπο έκδοσης των τιμολογίων κατασκευής από τον ΟΠΑΠ ή τον κατασκευαστή για να έχουμε αυξημένο όφελος. Για να έχει δύναμη στην διαπραγμάτευση το Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο θα πρέπει αντίστοιχα 1. Να έχει την Οικονομική δυνατότητα να επενδύσει άμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό Gaming Halls. Η μελέτη δείχνει ότι η επένδυση σε 150 σημεία είναι η καλύτερη. Τα πόσα τελικά θα γίνουν πέρα από αυτόν τον αριθμό εξαρτάται από το πλήθος των πρακτόρων που θα συμμετέχουν. 2. Να εγγυηθεί την δυνατότητα Οργάνωσης ενός τόσο Φιλόδοξου Επιχειρηματικού Πλάνου. 3

4 Με βάσει τα παραπάνω το Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο εξασφαλίζει 1. Την επιλογή των καλύτερων σημείων στις καλύτερες πόλεις της Χώρας που θα του εξασφαλίσουν, κατά το δυνατόν, το καλύτερο μέσο όρο κέρδους ανά μηχάνημα 2. Οικονομίες κλίμακας από συμφωνίες με τους Προμηθευτές λόγω μεγέθους, που είναι αδύνατον να τις πετύχει ο κάθε επενδυτής μόνος του 3. Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού, μεταξύ των Gaming Halls 4. Μικρότερο κατασκευαστικό κόστος, λόγω όγκου καταστημάτων 5. Την πρωτοβουλία των κινήσεων έναντι του Νόμιμου Ανταγωνισμού 6. Την συνοχή του κλάδου για το καλύτερο κοινό Αποτέλεσμα 7. Την δυνατότητα συμμετοχής ακόμη και όλων των Πρακτόρων στην Επιχειρηματική Εκμετάλλευση των Gaming Halls, λόγω του μικρού ύψους της επένδυσης 8. Τον μη αποκλεισμό όσων άλλων πρακτόρων θέλουν να συμμετέχουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα, με οποιοδήποτε σχήμα επιλέξουν. 9. Την από κοινού Αντιμετώπιση του Νόμιμου Ανταγωνισμού. 10. Την κατά το δυνατόν δίκαιη σύμβαση συνεργασίας με τον Πάροχο. Το οικονομικό Αποτέλεσμα που προκύπτει από τα Οικονομικά Δεδομένα μπορεί να μας κάνει Αισιόδοξους ότι είναι ένα επιχειρηματικό εγχείρημα το οποίο μπορεί να επιτευχθεί. 4

5 Ανάλυση και Διευκρίνιση του Οικονομικού Πλάνου Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Gaming Hall Με βάση τα όσα έχουμε θεωρήσει ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να έχουμε σαν πλεονεκτήματα, λόγω της επιλογής των καλύτερων σημείων της αγοράς και το γεγονός ότι θα προηγηθούμε του Ανταγωνισμού, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα GGR ανά μηχάνημα της τάξης των 80 ημερησίως. Δηλαδή σε κάθε μηχάνημα να έχουν παίξει 400 και μετά το payout να έχουμε 80 GGR. Αυτό δεν ισχύει βέβαια για το κάθε αυτόνομο Gaming Hall, αλλά για λόγους σύγκρισης, θεωρητικά έχουμε χρησιμοποιήσει το ίδιο GGR. Άρα τα προβλεπόμενα ετήσια έσοδα να Gaming Hall που προκύπτουν είναι : 25 vlts * 80 * 357 ημέρες * 25% προμήθεια = Προϋπολογισμός Εξόδων ανά Gaming Hall Ο Προϋπολογισμός των Εξόδων, αποτελείτε από 14 κατηγορίες, βασικότερες των οποίων είναι βάσει μεγέθους οι παρακάτω Κόστος Μισθοδοσίας Κόστος Ενοικίων Κόστος Λογαριασμών Κοινής Ωφέλειας Κόστος Χρηματαποστολών Κόστος Αναλωσίμων Οι διαφορές μας από τον Προϋπολογισμό που παρουσίασε ο Πάροχος είναι κυρίως Στους Λογαριασμούς Κοινής Ωφέλειας Στο κόστος χρηματαποστολών, το οποίο σημειώνει ότι μπορεί να χρειαστεί, αλλά δεν προσδιορίζει το κόστος του, Στο κόστος Αναλωσίμων, το οποίο κατά βάση είναι αυτά που θα προσφέρουμε στον Πελάτη Δωρεάν, τα οποία ο Πάροχος σκέφτεται ότι είναι απαραίτητα, αλλά δεν τα προϋπολογίζει. πχ δωρεάν καφές ή σνακ Στα Δικαιώματα Μουσικής (ΑΕΠΙ, GEA) που δεν τα εμφανίζει καθόλου Στο Κόστος Λογιστηρίου, το οποίο προσδιορίζει από 200 έως 300 τον χρόνο 5

6 Συνολικά οι Διαφορές αυτές είναι περίπου της τάξης των ετησίως. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στο κόστος Μισθοδοσίας, έχουμε πολύ μικρή Ετήσια απόκλιση. Ο προϋπολογισμός των Εξόδων έχει γίνει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή, ώστε να μην υπάρχει ουσιαστική απόκλιση από το πραγματικό που θα δημιουργηθεί σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των Gaming Halls. Ότι καλύτερο πετύχουμε στην πράξη, φυσικά βελτιώνει τα κέρδη. Το Κόστος Μισθοδοσίας έχει υπολογιστεί βάσει Μηνιαίου Προγράμματος, με δύο ρεπό την εβδομάδα, τις νόμιμες επιβαρύνσεις από τις ημέρες και ώρες λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων νυχτερινών, αργιών, κάλυψη ρεπό και κόστος αδειών. Τα ενοίκια έχουν μία μέση τιμή 1800 μηνιαίως. Το κόστος Χρηματαποστολών, έχει υπολογιστεί με πραγματικές τιμές της Αγοράς. Το κόστος Αναλωσίμων προϋπολογίστηκε με Ημερήσια Δωρεάν Προσφορά διαφόρων ειδών στους Πελάτες, αξίας 25. Ο Λογαριασμός κοινής ωφέλειας και ιδιαίτερα το κόστος της ΔΕΗ, δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να υπολογιστεί, λαμβανομένου υπ όψιν ότι δεν γνωρίζουμε την κατανάλωση ενέργειας των μηχανημάτων, καθώς επίσης και τον μέσο όρο ημερήσιας λειτουργίας τους. Το κόστος κατασκευής έχει υπολογιστεί στις 75000, για να υπάρχει σύγκριση με το μοντέλο του Πανελλήνιου Νομικού Προσώπου, αν και είναι πρακτικά αδύνατον να γίνει αποδεκτό στην διαπραγμάτευση με τον Πάροχο, για τον κάθε έναν επενδυτή χωριστά. Στην περίπτωση της ανά επενδυτή συμφωνίας, έχει υπολογιστεί και η εγγυητική των , που απαιτεί ο Πάροχος. Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει, ότι η λειτουργία του κάθε ενός αυτόνομου Gaming Hall, δεν αφήνει το περιθώριο Επιχειρηματικού Κέρδους, σε σημείο που δεν επιστρέφει ούτε καν την Επένδυση. Κατά την γνώμη μου, ο Πάροχος γνωρίζει την επικινδυνότητα της Επένδυσης και για τον λόγο αυτό, θέλει να παρουσιάσει το Gaming Hall σαν μία οικογενειακή επιχείρηση, στην οποία ο Πράκτορας θα βρει τρόπο να την κάνει βιώσιμη, χρησιμοποιώντας σαν εργαζόμενους τον ίδιο και τα μέλη της Οικογένειας του, μη καταβάλλοντας πραγματικούς μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές, αγνοώντας τον κίνδυνο βιωσιμότητας της επένδυσης. Ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό να θέσει σε κίνδυνο και την Επιχείρηση του Πρακτορείου, που σήμερα εξασφαλίζει τα προς το ζην στον πράκτορα. 6

7 Προϋπολογισμός Εσόδων 150 Gaming Halls Με τον ίδιο τύπο υπολογισμού, 25 slots * 80 GGR * 357 ημέρες * 25% προμήθεια * 150 Gaming Halls, έχουμε προβλεπόμενα Έσοδα ετησίως. Προϋπολογισμός Εξόδων 150 Gaming Halls Στον Προϋπολογισμό των Εξόδων για το σύνολο των 150 Gaming Halls, έχουμε ακριβώς τις ίδιες κατηγορίες Εξόδων με το ίδιο κόστος, αλλά έχουμε προβλέψει Οικονομίες Κλίμακας που αφορούν τους Προμηθευτές, οι οποίες είναι εφικτές από τον όγκο των 150 καταστημάτων, αλλά και Οικονομία κλίμακας, από την καλύτερη αξιοποίηση των Εργαζομένων. Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι το Κόστος Λειτουργίας των 150 Gaming Halls όταν λειτουργούν αυτόνομα ανέρχεται στο ποσό των , ενώ μετά τις Οικονομίες κλίμακας που αναφέραμε από την κοινή Λειτουργία τους, το κόστος περιορίζεται σε Το Νομικό Πρόσωπο όμως έχει και την ανάγκη ενός επιπλέον Κόστους για την Διοίκηση και το έλεγχο των καταστημάτων. Αυτό όμως υπολογίζεται σε περίπου ετησίως. Συνολικά λοιπόν το Κόστος Λειτουργίας των 150 Gaming Halls, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους Διοίκησης ανέρχεται στο ποσό των ( ). Τέλος έχει προϋπολογιστεί και το ποσό των για εξοπλισμό των Γραφείων Διοίκησης, για το κόστος Εξόδων ίδρυσης καθώς και , ποσό για Ταμειακή διευκόλυνση τους πρώτους μήνες λειτουργίας. Είναι προφανές ότι το Κόστος Λειτουργίας από με τις οικονομίες κλίμακας, μειώνεται σε , δηλαδή μία διαφορά της τάξεως των , η οποία είναι ουσιαστικά και το κέρδος προ Φόρων της Επένδυσης από την συνεκμετάλλευση 150 Gaming Halls, υπό τις προϋποθέσεις που σας έχουμε αναφέρει. 7

8 Απαιτούμενο Κεφάλαιο Για να υλοποιηθεί η Επένδυση της συνεκμετάλλευσης των 150 Gaming Halls και για να είναι εφικτή η Οργάνωση και η Λειτουργία του Πανελλήνιου Νομικού Προσώπου, τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, χωρίς κανέναν δανεισμό συνολικά θα απαιτηθούν τα παρακάτω ποσά 1 Κατασκευαστικό Κόστος 150 Gaming Halls Έξοδα Ίδρυσης Νομικού Προσώπου Κόστος Υποδομών και Εξοπλισμού Διοίκησης Έξοδα Λειτουργίας Ελέγχου και Διοίκησης 1 ου έτους Ταμειακή Ρευστότητα Σύνολο Μετοχική κάλυψη Κεφάλαιο Αξία μετοχικής Μερίδας Αρ. Πρακτόρων

9 Προϋπολογισμένο Ετήσιο Μέρισμα Από τα Οικονομικά Στοιχεία που έχουν καταγραφεί, προκύπτει ότι μετά από την Απόδοση των φόρων απομένει ως διανεμόμενο ετήσιο ποσό, μετά την πλήρη λειτουργία και των 150 Gaming Halls το ποσό των ετησίως από την αναμενόμενη Κερδοφορία της Εκμετάλλευσης. Εκτός όμως από το μέρισμα της Κερδοφορίας από την Εκμετάλλευση, λόγω της ύπαρξης των Αποσβέσεων, που προϋπολογίζονται σε 10% ετησίως προκύπτει και ένα ποσό της τάξεως των , αφού έχει παρακρατηθεί αποθεματικό 10% επί των Ετήσιων Αποσβέσεων, το οποίο θα αποδοθεί στους Μετόχους, στο τέλος της διάρκειας του Νομικού Προσώπου. Το ποσό αυτό των , για να επιστραφεί στους Μετόχους Αφορολόγητο, μπορεί να διανεμηθεί σαν επιστροφή Κεφαλαίου, μέσω Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου του Νομικού Προσώπου. Η Απόδοση Το συνολικό ποσό προς απόδοση στους πράκτορες υπολογίζετε στα ( ) από την κερδοφορία και την επιστροφή κεφαλαίου. Το ποσό αυτό αποτελεί το 23,54% του αρχικού κεφαλαίου ( / ). 9

10 Μέγεθος και Οργάνωση του Πανελλήνιου Νομικού Προσώπου Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα μεγέθη που θα δημιουργηθούν από την κοινή εκμετάλλευση των 150 Gaming Halls Μετοχικό Κεφάλαιο Αριθμός Μετοχικών Μερίδων Αριθμός Καταστημάτων 150 Εύρος Κατανομής Πανελλήνια Αριθμός Εργαζομένων σε Gaming Halls 750 Διοικητικό Συμβούλιο 7-9 Αριθμός Εργαζομένων στη Διοίκηση Σύνολο Προβλεπόμενων Εσόδων Σύνολο Εξόδων Το βασικό Οργανόγραμμα της Διοίκησης θα μπορούσε να είναι : Διοικητικό Συμβούλιο 7-9 ατόμων Διευθύνων Σύμβουλος ή Γεν. Διευθυντής 1 άτομο Οικονομικός Διευθυντής 1 άτομο Επιθεωρητές για τον έλεγχο των Gaming Halls 5-6 άτομα Προϊστάμενος Λογιστηρίου 1 άτομο Λογιστήριο 6 άτομα Υποστήριξη Διοίκησης 5 άτομα 10

11 Οργανωτικά Θέματα Από όλη την μελέτη και ανάλυση του Οικονομικού Πλάνου είναι κατανοητό ότι η δημιουργία ενός Νομικού Προσώπου για την συνεκμετάλλευση 150 Gaming Halls, με Πανελλήνια εμβέλεια, είναι ένα εγχείρημα μεγάλο, το οποίο για να έχει την επιτυχία που όλοι θέλουμε, χρειάζεται εκτός από έναν πολύ σφιχτό και αυστηρό Προϋπολογισμό, ένα Business Plan, μία αυστηρή διαδικασία και πρόσωπα του κλάδου που θα το πιστέψουν και δουλέψουν για την επιτυχία του. Είναι γνωστή η ανησυχία του Παρόχου, για το ποια θα είναι η Ηγετική Ομάδα στην οποία θα στηριχτεί το Νομικό Πρόσωπο και η οποία θα είναι ο βασικός συνομιλητής του. Το σημείο αυτό είναι Εξαιρετικά κρίσιμο για την Αποδοχή η την Απόρριψη του εγχειρήματος από τον Πάροχο. Για τον λόγο αυτό αλλά επίσης για τις πραγματικές ανάγκες Οργάνωσης του όλου Σχεδίου, θα πρέπει 1. Να υπάρξει μία ολιγομελής Οργανωτική Ομάδα, αποτελούμενη από Πράκτορες γνωστούς στον κλάδο, η οποία θα λειτουργήσει σαν Συντονιστική Επιτροπή. 2. Να υπάρξει μία Ομάδα Επαγγελματιών, οι οποίοι θα συμφωνήσουν να εργαστούν για την Υλοποίηση του Εγχειρήματος μαζί με την Οργανωτική Επιτροπή. 3. Η Οργανωτική Ομάδα και οι Ομάδα των Επαγγελματιών από κοινού θα αναλάβουν την ενημέρωση των Πρακτόρων για το όλο εγχείρημα, το οποίο θα βασίζεται στο Business Plan που θα δημιουργηθεί. 4. Θα υπάρξει ένα υπό Σύσταση Νομικό Πρόσωπο του οποίου το Καταστατικό θα προκύψει με βάσει τις απαιτήσεις της Οργανωτικής Ομάδας των Πρακτόρων. 5. Θα δημιουργηθεί λίστα Υποψήφιων Μετόχων, μετά την ενημέρωση τους, από την οποία θα προκύπτουν οι Μέτοχοι, μετά από την επιβεβαίωση κατάθεσης της Μετοχικής Μερίδας. 6. Θα πραγματοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις με τον Πάροχο για την ολοκλήρωση των όρων και των δεσμεύσεων της Σύμβασης. 11

12 7. Από την στιγμή που θα υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός Μετόχων, αριθμός που θα έχει προαποφασιστεί, το Νομικό Πρόσωπο θα αποκτήσει ΑΦΜ και θα αρχίσει να δραστηριοποιείται. 8. Με βάσει το Μετοχικό Κεφάλαιο που θα έχει συγκεντρωθεί αρχικά, θα αρχίσει η εφαρμογή του Business Plan, σταδιακά με βάσει τις Προτεραιότητες που θα αποφασίσει η Οργανωτική Ομάδα και η ομάδα των επαγγελματιών. 9. Η Οργανωτική Ομάδα θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση Μετόχων, για την δημιουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο στην συνέχει θα εκλέξει Πρόεδρο και θα αναθέσει τις λοιπές θέσεις ευθύνης. 10. Από το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιλεγούν τα άτομα τα οποία θα εργαστούν, για την Διεύθυνση του Νομικού Προσώπου. 12

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (1.1 31.12.2012) ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ (Αποτελεί τμήμα της Έκθεσης Ευρημάτων για έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ιπλωματική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 2012 4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 48 2012 απολογισμός εικοστής χρήσης έκθεση πεπραγμένων 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 130 /23-05-2011

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Εικονικής Επιχείρησης e- Vision AE από τον Πρόεδρό της.

Επισκόπηση Εικονικής Επιχείρησης e- Vision AE από τον Πρόεδρό της. Επισκόπηση Εικονικής Επιχείρησης e- Vision AE από τον Πρόεδρό της. Όταν συμπλήρωνα στην αίτηση εργασίας ότι ήθελα τη θέση του προέδρου, σε καμία περίπτωση δεν φανταζόμουν ότι θα συναντούσα τόσες προκλήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι ένα Business Plan;... 3 Ποιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Γ.Ε.Μ.Η 51231919000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΕΤΑΙΡEΙΑ) ΤΟΥ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κρέοντος 25-Αθήνα, ΤΚ. 104 42 Τηλ. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα