Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013"

Transcript

1 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

2 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary Δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ Κύριο έργο της ΟΣΚ ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ Αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης Εξοπλισμός σχολικών μονάδων Έργα στο εξωτερικό Παροχή υπηρεσιών Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε ΑΕΙ & ΤΕΙ Σύνοψη έργων της ΟΣΚ ΑΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός ΠΔΕ Περιορισμός των λειτουργικών δαπανών & μισθολογικού κόστους Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Δράσεις οικονομικής λειτουργίας Δράσεις της περιόδου Ιανουάριος 2013 Ιούλιος Επιχειρησιακές Δράσεις Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Παράρτημα Πίνακας Λειτουργικών Εξόδων Μεταβολές Πίνακας Μισθολογικού Κόστους Μεταβολές Πίνακες ενταγμένων έργων στα προγράμματα ΕΣΠΑ & ΕΠΠΕΡΑΑ Πίνακες έργων υπό ένταξη Αναφορά Προόδου Έργων ΟΣΚ ΑΕ Αναλυτικός Πίνακας Προόδου Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης έργων Projects Information System Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών Geographic Information System 43 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

3 00. Επιτελική Σύνοψη - Executive summary Η διοίκηση της ΟΣΚ ΑΕ, η οποία ανέλαβε το Μάρτιο 2010 προχώρησε σε μία σειρά δράσεων, προκειμένου να βελτιώσει την οργάνωση, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού, να περιορίσει τις λειτουργικές δαπάνες και να εφαρμόσει πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων. Η ΟΣΚ ΑΕ είχε να αντιμετωπίσει και τους μειωμένους πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ]. Το πρώτο εξάμηνο 2013 η ΟΣΚ ΑΕ επιχορηγήθηκε από το ΠΔΕ με 3 εκ., από τα οποία 1,3 εκ. αφορούσαν σε πληρωμές για το έργο ΣΔΙΤ των 7 Πυροσβεστικών Σταθμών. Να σημειωθεί ότι τους πρώτους 3 μήνες του 2010 η ΟΣΚ ΑΕ επιχορηγήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 60εκ., ενώ -μετά την αλλαγή της διοίκησης- για τους επόμενους 18 μήνες επιχορηγήθηκε μόλις με 55εκ.. Στρατηγική απόφαση ήταν η αποτελεσματικότερη χρήση όλων των δυνατών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το δάνειο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι συμβάσεις ΣΔΙΤ και οι πόροι του ΕΣΠΑ και του ΕΠΠΕΡΑΑ. Στο ίδιο πλαίσιο, αποφασίστηκε να μην δημοπρατούνται τα έργα που δεν είχαν εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τα ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ. Τον Απρίλιο 2013, σύμφωνα με την απόφαση Δ16γ/01/145/Γ/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 150/ ), ορίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΟΣΚ ΑΕ. Τα κύρια επιτεύγματα παρουσιάζονται παρακάτω: 1. Στο χρονικό διάστημα από το 2010 έως και το πρώτο εξάμηνο 2013, εκπονήθηκαν 244 νέες μελέτες έργων [94 προμελέτες και 150 μελέτες εφαρμογής], εκδόθηκαν 184 νέες οικοδομικές άδειες, δημοπρατήθηκαν 78 νέα έργα, υπογράφηκαν 70 συμβάσεις νέων έργων, ενώ ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς διοικητική χρήση 68 έργα, καθώς και τα έργα απομάκρυνσης αμιάντου σε 26 σχολικές μονάδες. Να σημειωθεί ότι ο ρυθμός υλοποίησης έργων παρέμεινε σχετικά σταθερός, παρ όλο που στο αντίστοιχο διάστημα μειώθηκε το προσωπικό της ΟΣΚ ΑΕ κατά 70,6% και η χρηματοδότηση από το ΠΔΕ κατά 80% σε σύγκριση με το Η ΟΣΚ ΑΕ επέδειξε σημαντική πρόοδο με την υποβολή 89 έργων προϋπολογισμού 259,7εκ. για ένταξη σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενων έργων. Από αυτά, έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης για 75 έργα συνολικού προϋπολογισμού 205,2εκ. στο ΕΣΠΑ και στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Η απορρόφηση των κονδυλίων ανέρχεται στα 77,8εκ. [38%], με αυξανόμενη τάση της ετήσιας απορροφητικότητας. Ο αρχικός προγραμματισμός της ΟΣΚ ΑΕ το 2010, προέβλεπε την υποβολή στα προγράμματα ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ 110 έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 300εκ.. 3. Στο τέλος Ιουνίου 2013 η ΟΣΚ ΑΕ υλοποιούσε 63 έργα συμβατικού προϋπολογισμού περίπου 148εκ. και προγραμμάτιζε την άμεση υπογραφή 13 νέων συμβάσεων έργων που έχουν ήδη δημοπρατηθεί [προϋπολογισμού 72εκ. ], καθώς και τη δημοπράτηση 38 νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 107,6εκ., αμέσως μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους. Επίσης, βρίσκονταν σε εξέλιξη 27 Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ συνολικού προϋπολογισμού 47,6εκ., εκ των οποίων οι 9 αφορούν σε έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ένα έργο ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 32εκ.. 4. Οι στρατηγικές επιλογές για την υλοποίηση των έργων άλλαξαν και δόθηκε έμφαση στο έργο που υλοποιείται από την ΟΣΚ ΑΕ σε σχέση με το έργο που υλοποιείται από τους Δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδόν διακόπηκαν οι απ ευθείας επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ και μειώθηκαν δραστικά τα έργα που υλοποιούνται μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων [ΠΣ]. Ταυτόχρονα, στο χρονικό διάστημα [ πρώτο εξάμηνο 2013] απεντάχθηκαν 137 έργα τα οποία θα υλοποιούνταν μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων, ενώ υπογράφηκαν μόλις 18 νέες Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ, όταν την προηγούμενη τριετία είχαν υπογραφεί 61 νέες Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

4 Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ. Να σημειωθεί ότι στο χρονικό διάστημα [ πρώτο εξάμηνο 2013] αποφασίσθηκαν επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ ύψους 33,4 εκ., ενώ στο χρονικό διάστημα οι αποφάσεις για επιχορηγήσεις αντιστοιχούσαν σε υπερδεκαπλάσιο προϋπολογισμό [355 εκ. ]. 5. Ο περιορισμός των λειτουργικών δαπανών έχει ήδη αποτυπωθεί σε σημαντικό οικονομικό όφελος για τον οργανισμό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, με μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 30,95% μεταξύ του 2009 και 2010, επιπλέον 14,53% μεταξύ 2010 και 2011 και επιπλέον 36,42% μεταξύ 2011 και Κατά το πρώτο εξάμηνο 2013 επιτεύχθηκε μείωση στο σύνολο των δαπανών [μισθολογικό κόστος, λειτουργικές δαπάνες και εφ άπαξ] της τάξεως των ,66 ευρώ, ή 37,5%. Η συνολική μείωση στις λειτουργικές δαπάνες μεταξύ 2009 και 2012 ανέρχεται σε ,85 [ποσοστό 62,48%]. Οι περικοπές αφορούν κυρίως στη μείωση των αμοιβών της διοίκησης, στη μετατροπή των επιτροπών σε άμισθες, στη μείωση των ενοικίων και στην εγκατάσταση σε λιγότερα κτίρια. Το πρώτο εξάμηνο 2013 οι δαπάνες μισθοδοσίας μειώθηκαν στο σύνολό τους κατά 0,7εκ. [23,8%] και οι λειτουργικές δαπάνες κατά 0,7εκ. [45,2%] έναντι του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου. 6. Η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στην υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης έργων. Το σύστημα παρακολούθησης έργων αποτελεί απαίτηση της ΕΤΕπ από την πρώτη δανειακή σύμβαση το 2001, αλλά υλοποιήθηκε μόλις το Σεπτέμβριο Παράλληλα, η ΟΣΚ ΑΕ παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων και την οικονομική απορρόφηση σε μηνιαία βάση. Τα έργα της ΟΣΚ ΑΕ που έχουν καταγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης έργων [Projects Information System] από την απόκτηση γης έως και την κατασκευή με ενημέρωση ξεπερνούν τα [ενεργά και μη], ενώ στην πρώτη καταγραφή του Σεπτεμβρίου 2010 τα έργα ήταν περίπου Για πρώτη φορά, ο προϋπολογισμός ΠΔΕ για τα έτη 2011, 2012 και 2013 καταρτίσθηκε μετά από εκτενή ανάλυση των οικονομικών υποχρεώσεων της ΟΣΚ ΑΕ που θα υλοποιηθούν εντός του εκάστοτε επόμενου έτους, καθώς και των νέων συμβάσεων κατασκευής έργων που αναμένονταν να υπογραφούν άμεσα. 8. Παρουσιάστηκε σημαντική πρόοδος στον τομέα των ΣΔΙΤ, με τον επανασχεδιασμό του προγράμματος και την ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων σε τρία έργα μελέτης, χρηματοδότησης, κατασκευής και τεχνικής διαχείρισης σχολικών μονάδων ΣΔΙΤ. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει αναλάβει πλέον και τα έργα ΣΔΙΤ της πρώην ΚΕΔ. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2013, τα έργα ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ αξιολογηθήκαν θετικά από τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης και έχει αρχίσει η προετοιμασία των μελετών και των ενεργειών για την οριστικοποίηση των προσυμβατικών εγγράφων. Έχουν ανακηρυχθεί οι προσωρινοί μειοδότες σε τέσσερα έργα ΣΔΙΤ συνολικού προϋπολογισμού 256,5εκ., ενώ στο τέλος του 2013 θα παραδοθεί το έργο των 7 Πυροσβεστικών Σταθμών προϋπολογισμού 32εκ.. Η ΟΣΚ ΑΕ είναι πλέον ένας οργανισμός με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας, αφού οι λειτουργικές δαπάνες αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 1,50% επί του συνολικού προϋπολογισμού. Το κόστος μισθοδοσίας και παροχής εφάπαξ αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 5%, ενώ το υπόλοιπο 93,50% αφορά στις επενδυτικές δραστηριότητες του οργανισμού. Η έκθεση δραστηριότητας εκδόθηκε τον Ιούλιο 2013 και αφορά στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου Ιουνίου Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

5 01. Δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ Η κύρια δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ, που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών της χώρας, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ] και από πιστοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το έργο της ΟΣΚ υλοποιείται είτε απ ευθείας από τον οργανισμό, είτε μέσω συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ], είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Η ΟΣΚ ΑΕ υιοθετεί τη γενικότερη πολιτική, σύμφωνα με την οποία οι μοχλοί ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία είναι η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και οι ΣΔΙΤ Κύριο έργο της ΟΣΚ ΑΕ Η κύρια δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ επιμερίζεται σε λειτουργίες/διαδικασίες που είναι απόλυτα διακριτές μεταξύ τους. Η ΟΣΚ ΑΕ είναι υπεύθυνη για το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών, ενώ κατά περίπτωση υπάρχουν διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία [π.χ. ανάλογα με την περιφέρεια]. Υλοποίηση έργων Στο χρονικό διάστημα από το 2010 έως το πρώτο εξάμηνο 2013 [ ], εκπονήθηκαν 244 νέες μελέτες έργων, εκδόθηκαν 184 νέες άδειες πολεοδομίας, δημοπρατήθηκαν 78 νέα έργα, υπογράφηκαν 70 συμβάσεις νέων έργων, ενώ ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς διοικητική χρήση 68 έργα. Ο ρυθμός υλοποίησης έργων της ΟΣΚ ΑΕ ήταν σχετικά σταθερός παρά τη μεγάλη μείωση στον αριθμό του προσωπικού [κατά 70,6%], καθώς και στο ύψος των επιχορηγήσεων από το ΠΔΕ [κατά 80%] σε σύγκριση με το νέες μελέτες έκδοση αδειών δημοπρατήσεις νέων έργων συμβάσεις νέων έργων παραδόσεις έργων * δεν συμπεριλαμβάνονται οι 50 προμελέτες ενεργειακής αναβάθμισης που υποβλήθηκαν το Σεπτέμβριο 2011 στο ΕΠΠΕΡΑΑ προσωπικό - ΠΔΕ [ ] προσωπικό X10 επιχορηγήσεις από ΠΔΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

6 Α τρίμηνο 2010 Β τρίμηνο 2010 Γ τρίμηνο 2010 Δ τρίμηνο 2010 Α τρίμηνο 2011 Β τρίμηνο 2011 Γ τρίμηνο 2011 Δ τρίμηνο 2011 Α τρίμηνο 2012 Β τρίμηνο 2012 Γ τρίμηνο 2012 Δ τρίμηνο 2012 Α τρίμηνο 2013 Β τρίμηνο 2013 Α τρίμηνο 2010 Β τρίμηνο 2010 Γ τρίμηνο 2010 Δ τρίμηνο 2010 Α τρίμηνο 2011 Β τρίμηνο 2011 Γ τρίμηνο 2011 Δ τρίμηνο 2011 Α τρίμηνο 2012 Β τρίμηνο 2012 Γ τρίμηνο 2012 Δ τρίμηνο 2012 Α τρίμηνο 2013 Β τρίμηνο 2013 Γραφείο Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Απόκτηση γης Το πρώτο εξάμηνο 2013 καταβλήθηκαν αποζημιώσεις συνολικού ύψους 4,3 για απόκτηση νέων χώρων, αποπληρωμές οικοπέδων και ρυμοτομίες. Στο τέλος του Ιουνίου 2013 βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ενέργειες για την απόκτηση γης [από την επιλογή του οικοπέδου έως την πληρωμή της αξίας και τη διαβίβαση του τοπογραφικού διαγράμματος στις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΟΣΚ ΑΕ για μελέτη] σε 266 οικόπεδα [238 στην Αττική και 28 στη Θεσσαλονίκη]. Υπολογίζεται ότι το δεύτερο εξάμηνο 2013, θα καταβληθούν αποζημιώσεις ύψους 8 εκ. για απόκτηση νέων χώρων, αποπληρωμές οικοπέδων και ρυμοτομίες. Για το έτος 2014 οι αποζημιώσεις για απόκτηση νέων χώρων, αποπληρωμές οικοπέδων και ρυμοτομίες υπολογίζονται στο ποσό των 50 εκ.. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί συνολικά 90 αιτήματα για απόκτηση νέων χώρων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη [79 στην Αττική και 11 στη Θεσσαλονίκη]. Μελέτες Το πρώτο εξάμηνο 2013 ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΟΣΚ ΑΕ 3 προμελέτες και 17 μελέτες εφαρμογής για συμβατικά έργα. Το διάστημα [2010 πρώτο εξάμηνο 2013] εκπονήθηκαν συνολικά 244 μελέτες [94 προμελέτες και 150 μελέτες εφαρμογής]. Στο τέλος Ιουνίου 2013 βρίσκονταν σε εξέλιξη οι μελέτες για 68 έργα [55 συμβατικά έργα και 13 έργα βιομηχανοποιημένης δόμησης]. Επιπλέον, υπάρχουν 65 μελέτες εφαρμογής οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και η δημοπράτηση των οποίων αναμένεται στο επόμενο εξάμηνο, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο: Προμελέτες [συμβατικά έργα] Μελέτες εφαρμογής [συμβατικά έργα] Μελέτες εφαρμογής [έργα προκατασκευής] Προμελέτες ενεργειακής αναβάθμισης * ΣΥΝΟΛΟ [τρίμηνο] ΣΥΝΟΛΟ [έτος] *Προθεσμία υποβολής μελετών στο Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ: 30 Σεπτεμβρίου 2011 Τεύχη δημοπράτησης/δημοπρασία Το πρώτο εξάμηνο 2013 δημοπρατήθηκαν 18 νέα έργα. Επίσης, έως τον Ιούνιο 2013 είχαν εκπονηθεί και εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης για 34 επιπλέον έργα συνολικού προϋπολογισμού 72,3εκ., για τα οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί η δημοπρασία λόγω μη εξασφάλισης χρηματοδότησης. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο: Συμβατικά έργα Έργα προκατασκευής ΣΥΝΟΛΟ [τρίμηνο] ΣΥΝΟΛΟ [έτος] Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

7 Α τρίμηνο 2010 Β τρίμηνο 2010 Γ τρίμηνο 2010 Δ τρίμηνο 2010 Α τρίμηνο 2011 Β τρίμηνο 2011 Γ τρίμηνο 2011 Δ τρίμηνο 2011 Α τρίμηνο 2012 Β τρίμηνο 2012 Γ τρίμηνο 2012 Δ τρίμηνο 2012 Α τρίμηνο 2013 Β τρίμηνο 2013 Α τρίμηνο 2010 Β τρίμηνο 2010 Γ τρίμηνο 2010 Δ τρίμηνο 2010 Α τρίμηνο 2011 Β τρίμηνο 2011 Γ τρίμηνο 2011 Δ τρίμηνο 2011 Α τρίμηνο 2012 Β τρίμηνο 2012 Γ τρίμηνο 2012 Δ τρίμηνο 2012 Α τρίμηνο 2013 Β τρίμηνο 2013 Γραφείο Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Αξιοσημείωτο είναι ότι τα τελευταία χρόνια επιτεύχθηκαν σημαντικές εκπτώσεις στα έργα επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Έτος Αριθμός έργων που δημοπρατήθηκαν Προϋπολογισμός δημοπράτησης Προϋπολογισμός προσφορών Ποσοστό έκπτωσης ,48% ,29% ,47 28,19% ,13 29,62% ,81% ,56% ,76% ,86% ,50 41,31% ,68% 2013 (α εξαμ) Άδειες πολεοδομίας Το πρώτο εξάμηνο 2013 εκδόθηκαν 11 άδειες πολεοδομίας, εκ των οποίων οι 6 ήταν άδειες για ανέγερση νέων διδακτηρίων και οι 5 άδειες για κατεδαφίσεις. To διάστημα [2010 πρώτο εξάμηνο 2013] εκδόθηκαν 184 άδειες συνολικά. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο: Ανέγερση νέων διδακτηρίων Κατεδαφίσεις άδειες μικρής κλίμακας ΣΥΝΟΛΟ [τρίμηνο] ΣΥΝΟΛΟ [έτος] Κατασκευή Το πρώτο εξάμηνο 2013 υπογράφηκαν 7 νέες συμβάσεις και παραδόθηκαν για διοικητική χρήση 9 έργα. Συνολικά, το διάστημα 2010 πρώτο εξάμηνο 2013 υπογράφηκαν 70 νέες συμβάσεις και παραδόθηκαν για διοικητική χρήση 68 έργα, καθώς και τα έργα απομάκρυνσης αμιάντου σε 26 σχολικές μονάδες. Σε εξέλιξη βρίσκονται 63 έργα επίβλεψης ΟΣΚ [47 συμβατικά έργα, 15 έργα προκατασκευής και 1 έργο στο εξωτερικό]. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο: Νέες συμβάσεις συμβατικά έργα Νέες συμβάσεις έργα προκατασκευής ΣΥΝΟΛΟ [τρίμηνο] ΣΥΝΟΛΟ [έτος] Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

8 Παραδόσεις συμβατικών έργων Παραδόσεις έργων προκατασκευής ΣΥΝΟΛΟ [τρίμηνο] ΣΥΝΟΛΟ [έτος] Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν σε αριθμό συμβάσεων και όχι σε αριθμό σχολικών διδακτηρίων. Στον πίνακα αυτόν δεν περιλαμβάνονται οι παραδόσεις έργων απομάκρυνσης αμιάντου σε 26 σχολικές μονάδες. Tο πρώτο εξάμηνο 2013 παραδόθηκαν εννέα [9] έργα συνολικού κόστους 19εκ.. Είκοσι επτά [27] νέα έργα συνολικού κόστους 45εκ. πρόκειται να παραδοθούν έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Όλα τα παραπάνω έργα μελετήθηκαν και κατασκευάσθηκαν από την ΟΣΚ ΑΕ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, το ΕΠΠΕΡΑΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το δάνειο που έχει συνάψει η ΟΣΚ ΑΕ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αναλυτικά οι σχολικές μονάδες οι οποίες παραδόθηκαν το πρώτο εξάμηνο 2013: α/α Σχολείο Περιγραφή 1 Αντικατάσταση στοιχείων Παραδόθηκε στις αμιάντου 1 ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης 2 Αντικατάσταση στοιχείων Παραδόθηκε στις αμιάντου σε 6 σχολικές μονάδες του Ηρακλείου Αττικής 3 4 ο Λύκειο Αιγάλεω Παραδόθηκε στις Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας Παραδόθηκε στις Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ. 5 Προσθήκη Νηπιαγωγείου Παραδόθηκε στις Άρματος Βοιωτίας, 1 ο Νηπιαγωγείο Μαλεσίνας 6 Προσθήκη Νηπιαγωγείου στον Παραδόθηκε στις Πρινέ Ρεθύμνου 7 51 ο και 174 ο Γυμνάσιο Αθηνών Παραδόθηκε στις Πρόκειται για αποκατάσταση του παλαιού κτιρίου. 8 Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και αίθουσες αθλητικών Παραδόθηκε στις Συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ. εκδηλώσεων στο 2 ο και 4 ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου 9 Λύκειο Ολυμπιακού Χωριού Παραδόθηκε στις Συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ. Αναλυτικά τα έργα/σχολικές μονάδες τα οποία θα παραδοθούν για χρήση έως την έναρξη της σχολικής χρονιάς : α/α Γεωγραφική περιοχή Σχολείο 1 Δήμος Αθηναίων 66 ο & 136 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2 Δήμος Αθηναίων Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αθήνας 3 Δήμος Αθηναίων Προσθήκη 3 αιθουσών & Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο 47 ο Γυμνάσιο Αθήνας 4 Δήμος Πετρούπολης Προσθήκη 2 αιθουσών στο 9 ο Δημοτικό σχολείο Πετρούπολης 5 Δήμος Γέρακα 5 ο Δημοτικό σχολείο & Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα 6 Δήμος Γλυφάδας Αθλητικοί & Πολιτιστικοί χώροι στο 6 ο Γυμνάσιο & 6 ο Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

9 Λύκειο Γλυφάδας 7 Δήμος Ζωγράφου 1 ο & 19 ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου 8 Δήμος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη 1 ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Ρέντη Ρέντη 9 Δήμος Σχηματαρίου Προσθήκη αιθουσών & Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου 10 Δήμος Χαϊδαρίου 4 ο Λύκειο Χαϊδαρίου 11 Δήμος Κορυδαλλού Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο σχολικό συγκρότημα του Ειδικού σχολείου & Μουσικού Γυμνασίου Κορυδαλλού 12 Δήμοι Δυτικής Αττικής Αναβάθμιση 23 Δημοτικών σχολείων στη Δυτική Αττική 13 Δήμος Χαϊδαρίου 6 ο Νηπιαγωγείο Χαϊδαρίου 14 Δήμος Ανακτορίου Νομός 2 ο Γυμνάσιο Βόνιτσας & Νηπιαγωγείο Πλατεώς Αιτωλοακαρνανίας & Δήμος Πλατεώς Νομός Ημαθίας 15 Δήμος Τραγανού Νομός Ηλείας Νηπιαγωγείο Αγίας Μαύρας πρώην Δήμου Τραγανού Ηλείας 16 Δήμος Αμπελώνα Νομός Νηπιαγωγείο Αμπελώνα & Νηπιαγωγείο Λιβαδερού Λάρισας & Δήμος Λιβαδερού Νομός Κοζάνης 17 Δήμος Κομοτηνής Νομός Ροδόπης Προσθήκη Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων & Αθλητικών εγκαταστάσεων στο 2 ο Λύκειο Κομοτηνής 18 Νομός Ηρακλείου 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βενεράτου, 1 ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου & 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κουνάβων 19 Νομός Καβάλας & Νομός Ροδόπης 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο για το 18 ο Νηπιαγωγείο Καβάλας, προσθήκη 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το 3 ο Νηπιαγωγείο στο 2 ο Δημοτικό σχολείο Χρυσούπολης Καβάλας & 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο για το Νηπιαγωγείο Μελέτης 20 Δήμος Σερρών Νομός Σερρών Νηπιαγωγείο στο Ο.Π. 821 Ν. Κηφισιάς, νηπιαγωγείο στο Κ.Φ. 866 Ν. Κηφισιάς 21 Δήμος Κιλκίς & Δήμος Γιαννιτσών Νηπιαγωγείο Μυριόφυτου Κιλκίς, 4 ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου, 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Καλύβων Δ. Πολυγύρου, Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας Κιλκίς & Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών Πέλλας 22 Δήμος Ιστιαίας - Νομός Ευβοίας 1 ο Νηπιαγωγείο Ιστιαίας Ευβοίας 23 Δήμος Νάξου Νηπιαγωγείο στο Χαλκί Νάξου 24 Δήμος Σκιάθου Νομός 3/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Σκιάθου Μαγνησίας 25 Δήμος Ζακύνθου Ανακατασκευή στο σχολικό συγκρότημα 1 ο ΤΕΕ 2 ο ΤΕΕ & 1 ο ΓΕΛ Ζακύνθου 26 Δήμος Ζακύνθου Αναβάθμιση κτιρίων Κ1, Κ2, Κ7, Κ11, 1 ο ΤΕΕ, 2 o ΤΕΕ & 1 ο ΓΕΛ Αγίου Κήρυκου Ζακύνθου 27 Δήμος Μενεμένης 5 ο Δημοτικό σχολείο Μενεμένης Επιχορηγήσεις ΟΤΑ Το πρώτο εξάμηνο 2013 αποφασίσθηκαν επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ ύψους 0,8εκ., ενώ οι συνολικές απορροφήσεις για επιχορηγήσεις ήταν 2,2εκ.. Συνολικά το χρονικό διάστημα [ πρώτο εξάμηνο 2013] αποφασίσθηκαν επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ ύψους 33,4εκ., ενώ παράλληλα καταργήθηκαν παλαιότερες επιχορηγήσεις συνολικού προϋπολογισμού 41εκ., οι οποίες Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

10 παρουσίαζαν μηδενική απορρόφηση. Το ίδιο διάστημα οι συνολικές απορροφήσεις για επιχορηγήσεις ήταν 85,4εκ., το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε σε υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί τα προηγούμενα χρόνια. Να σημειωθεί ότι την προηγούμενη τριετία [ ] οι αποφάσεις για επιχορηγήσεις αντιστοιχούσαν σε υπερδεκαπλάσιο προϋπολογισμό [355εκ. ]. Προγραμματικές Συμβάσεις Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2013 υπογράφηκε μόλις μια νέα Προγραμματική Σύμβαση, ενώ απεντάχθηκαν 29 ανενεργές Προγραμματικές Συμβάσεις. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2013 βρίσκονταν σε εξέλιξη 27 Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ, συνολικού προϋπολογισμού 47,6εκ., εκ των οποίων οι 9 αφορούσαν σε έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Να σημειωθεί ότι στο χρονικό διάστημα [ πρώτο εξάμηνο 2013] απεντάχθηκαν 137 ανενεργές Προγραμματικές Συμβάσεις [2010: 4, 2011: 47, 2012: 57, πρώτο εξάμηνο 2013: 29], ενώ υπογράφηκαν μόλις 18 νέες Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ. Την προηγούμενη τριετία [ ] είχαν υπογραφεί 61 νέες Προγραμματικές Συμβάσεις. Οι στρατηγικές επιλογές για την υλοποίηση των έργων άλλαξαν και δόθηκε έμφαση στο έργο που υλοποιείται από την ΟΣΚ ΑΕ σε σχέση με το έργο που υλοποιείται από τους Δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδόν διακόπηκαν οι απ ευθείας επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ και μειώθηκαν δραστικά τα έργα που υλοποιούνται μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων [ΠΣ]. Ταυτόχρονα, στο χρονικό διάστημα [ πρώτο εξάμηνο 2013] απεντάχθηκαν 137 έργα τα οποία θα υλοποιούνταν μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων, ενώ υπογράφηκαν μόλις 18 νέες Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ, όταν την προηγούμενη τριετία είχαν υπογραφεί 61 νέες Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ. Να σημειωθεί ότι στο χρονικό διάστημα [ πρώτο εξάμηνο 2013] αποφασίσθηκαν επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ ύψους 33,4 εκ., ενώ στο χρονικό διάστημα οι αποφάσεις για επιχορηγήσεις αντιστοιχούσαν σε υπερδεκαπλάσιο προϋπολογισμό [355 εκ. ]. Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η ετήσια κατανομή δέσμευσης πιστώσεων είτε μέσω των αποφάσεων για σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και επιχορηγήσεων σε ΟΤΑ, είτε μέσω των δημοπρατήσεων της ΟΣΚ ΑΕ. Το τελευταίο αναφέρεται ως το κύριο έργο της ΟΣΚ ΑΕ. 100% 80% 60% 40% ποσοστό κυρίως έργου ΟΣΚ σε σχέση με προγραμ. συμβάσεις & επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ Προϋπολογισμός Προγραμματικών Συμβάσεων με ΟΤΑ [σε εκ. ] Επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ [σε εκ. ] 20% 0% (α' 6μ) Προϋπολογισμός δημοπρατούμενων έργων [σε εκ. ] Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

11 01.02 Έργα ΣΔΙΤ Η ΟΣΚ ΑΕ είναι ένας από τους πρωτοπόρους οργανισμούς του Ελληνικού δημοσίου σε σχέση με τα έργα Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού τομέα, όπου τα έργα ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ αντιπροσωπεύουν το 25% όλων των υπό εξέλιξη έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα. Στα έργα ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ έχουν προστεθεί από το Δεκέμβριο 2011 και τα έργα ΣΔΙΤ της πρώην ΚΕΔ. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει εντάξει στη στρατηγική της επόμενης τριετίας την περαιτέρω αξιοποίηση του αναπτυξιακού μοχλού των συμπράξεων, με την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ Έργα ΣΔΙΤ σχολικών υποδομών Σε τρία έργα της ΟΣΚ ΑΕ για σχολικές υποδομές έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και έχει αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος. Τα τρία έργα έχουν συνολική Καθαρά Παρούσα Αξία περίπου 225εκ.. Τα έργα αφορούν αντίστοιχα στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 12 σχολικών μονάδων στην Αττική [προϋπολογισμού 75,75 εκ. ], 10 σχολικών μονάδων στην Αττική [59,40 εκ. ] και 16 σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη [89,10 εκ. ]. ΕΡΓΟ Σχολεία ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 Α - Αττική 12 75,75εκ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΤΕΣΕ ΑΕ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 1 Β - Αττική 10 59,40 εκ J&P ΑΒΑΞ ΑΕ 2 Α Θεσ/νίκη 16 89,10 εκ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Το Μάϊο 2012 δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές). Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας δύναται να χρηματοδοτηθούν και έργα ΣΔΙΤ. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με την ιδιότητα του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Αττικής και η Τράπεζα Πειραιώς για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, αξιολόγησαν τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. Οι προσωρινοί ανάδοχοι των δύο έργων ΣΔΙΤ της Αττικής, ΑΤΕΣΕ ΑΕ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ και J&P ΑΒΑΞ ΑΕ, καθώς και ο προσωρινός ανάδοχος του έργου ΣΔΙΤ της Κεντρικής Μακεδονίας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», υπέβαλλαν τα σχετικά τεχνικά δελτία προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς αντίστοιχα. Ήδη, στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2013, τα έργα ΣΔΙΤ 1 Α, ΣΔΙΤ 1 Β και ΣΔΙΤ 2 Α αξιολογηθήκαν θετικά από τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης και έχει αρχίσει η προετοιμασία των μελετών και των ενεργειών για την οριστικοποίηση των προσυμβατικών εγγράφων. Αμέσως μετά την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων, θα ακολουθήσει η έγκριση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η ανακήρυξη του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης [ΙΦΣ] Έργα ΣΔΙΤ δημοσίων κτιρίων Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ της πρώην ΚΕΔ «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για την Στέγαση Έξι [6] Υπηρεσιών και ενός Σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ», το οποίο έχει αναλάβει σε εφαρμογή της αντίστοιχης ΚΥΑ η ΟΣΚ ΑΕ. Έως το τέλος 2012 είχαν παραδοθεί και βρίσκονταν σε λειτουργία οι πυροσβεστικοί σταθμοί των Γιαννιτσών, της Βέροιας της Αλεξανδρούπολης και των Καλαβρύτων. Το δεύτερο τρίμηνο 2013 [ ] δόθηκε σε λειτουργία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του Για το αντίστοιχο έργο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά, έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση [προσωρινός ανάδοχος ΑΚΤΩΡ ΑΕ] και βρίσκεται σε εξέλιξη η οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

12 01.03 Αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης Η ΟΣΚ ΑΕ έχει αξιοποιήσει δυναμικά τους διαθέσιμους πόρους από προγράμματα συγχρηματοδότησης της ΕΕ [Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη - ΕΠΠΕΡΑΑ], οι οποίοι είχαν μείνει εντελώς ανεκμετάλλευτοι έως το 2010 και έχει απορροφήσει συνολικά 77,8εκ. [38% επί του συνολικού ενταγμένου προϋπολογισμού]. Έως τον Ιούνιο 2013, είχαν προταθεί για ένταξη 89 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 259,7εκ.. Από αυτά, έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης για 75 έργα συνολικού προϋπολογισμού 205,2εκ. [68 έργα προϋπολογισμού 180,2εκ. στο ΕΣΠΑ και 7 έργα προϋπολογισμού 25,0εκ. στο ΕΠΠΕΡΑΑ]. Αναμένεται η αξιολόγηση και απόφαση ένταξης για ακόμη 6 έργα συνολικού προϋπολογισμού 41 εκ. [3 έργα προϋπολογισμού 5 εκ. στο ΕΣΠΑ και 3 έργα προϋπολογισμού 36εκ. για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων στο ΕΠΠΕΡΑΑ] όπου υπάρχουν ακόμα διαθέσιμοι πόροι. Η απορρόφηση των κονδυλίων ανέρχεται στα 77,8εκ., με διαρκώς αυξανόμενη τάση της ετήσιας απορροφητικότητας [2,3εκ. το 2010, 23,3εκ. το 2011, 36,1εκ. το 2012 & 16,1εκ. το Α εξάμηνο 2013]. Έργα με απόφαση Επιπλέον έργα προς ένταξης αξιολόγηση Πρόγραμμα Έργα Προϋπολογισμός Έργα Προϋπολογισμός α ΕΣΠΑ Αττικής , β ΕΠΠΕΡΑΑ , ,76 γ ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας , δ ΕΣΠΑ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης , ε ΕΣΠΑ Θεσσαλίας , ,00 στ ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας , ζ ΕΣΠΑ Πελοποννήσου , η ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων , ,00 θ ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας , ΣΥΝΟΛΟ , ,76 Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη στην υποβολή, την ένταξη και την απορρόφηση έργων ανά τρίμηνο [συγκεντρωτικός προϋπολογισμός]: συγκεντρωτική υποβολή, ένταξη & απορρόφηση υποβολή ένταξη απορρόφηση α' τρίμηνο 2010 β' τρίμηνο 2010 γ' τρίμηνο 2010 δ' τρίμηνο 2010 α' τρίμηνο 2011 β' τρίμηνο 2011 γ' τρίμηνο 2011 δ' τρίμηνο 2011 α' τρίμηνο 2012 β' τρίμηνο 2012 γ' τρίμηνο 2012 δ' τρίμηνο 2012 α' τρίμηνο 2013 β' τρίμηνο 2013 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

13 Ο αρχικός προγραμματισμός της ΟΣΚ ΑΕ το 2010, προέβλεπε την υποβολή στα προγράμματα ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ 110 έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 300εκ.. Στον παρακάτω χάρτη σημειώνεται ο αριθμός των έργων μελέτης επίβλεψης ΟΣΚ ΑΕ ανά περιφέρεια: Έργα της ΟΣΚ ΑΕ που έχουν ενταχθεί και βρίσκονται υπό αξιολόγηση στο ΕΣΠΑ ανά περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία Ένταξη: 7έργα 17,4 εκ. Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ένταξη: 3 έργα 6,7 εκ. Ιόνια Νησιά Ένταξη: 2έργα 17,5 εκ. Αξιολόγηση: 1έργα 2,8 εκ. Θεσσαλία Ένταξη: 3έργα 2,8 εκ. Αξιολόγηση: 2 έργα 2,2 εκ. Δυτική Ελλάδα Ένταξη: 2 έργα 8,0 εκ. Στερεά Ελλάδα Ένταξη: 1 έργο 7,1 εκ. Πελοπόννησος Ένταξη: 3έργο 3,8 εκ. Αττική Ένταξη: 47έργα 117,0 εκ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Έργο ενεργειακής αναβάθμισης 64 σχολικών μονάδων Σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ] του ΥΠΕΚΑ των έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε 64 σχολικές μονάδες [41 σχολικά συγκροτήματα], τα οποία θα υλοποιηθούν από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων ΑΕ [ΟΣΚ ΑΕ]. Τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης της ΟΣΚ ΑΕ έχουν συνολικό προϋπολογισμό 35,2 εκ.. Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μέτρα για την καλύτερη λειτουργία του κελύφους και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τη βελτίωση του μικροκλίματος, την αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως π.χ. φωτοβολταϊκά στοιχεία, ηλιακά συστήματα για τη θέρμανση του ύδατος κ.λπ Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Γκράβας Το Μάρτιο 2012 υπεγράφη νέα πρόσκληση προϋπολογισμού 20 εκ. για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης προς το ΕΠΠΕΡΑΑ μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Το Δεκέμβριο 2012, με την υπ αριθμ. απόφαση Α.Π / του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος Γκράβας του Δήμου Αθηναίων» στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Το έργο Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Φεβρουάριος 2011 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος 2011 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ιανουάριος 2013 Δεκέμβριος 2013 Λάρισα, Ιανουάριος 2014 1 Αγαπητοί Θεσσαλοί, Μετά από τρία χρόνια στο θεσμό της αιρετής Περιφέρειας πραγματοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος 2014

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος 2014 Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος 2014 Έργα ΣΔΙΤ σχολικών μονάδων Μάϊος 2014 1 Περιεχόμενα 01. Έργα ΣΔΙΤ και νομοθετικό πλαίσιο 3 01.01 Έργα ΣΔΙΤ της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Ετήσια οικονομική έκθεση... 27 B MEΡΟΣ Α 1. Συνοπτικά στοιχεία κερδοφορίας και ισολογισμού...9

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων. 17 Ιουνίου 2008

Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων. 17 Ιουνίου 2008 Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων του ΕΠΜ 2005-2008 17 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ / ΔΡ Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2 Η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ...8 3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ...8 3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ...2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΟΥ Σ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Νίκο Μ. Εμπέογλου...4 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, κ. Γεωργίου Γ. Γιαννούση...6 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ...8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία λιγότερων και μεγαλύτερων Δήμων, άλλαξαν το διοικητικό χάρτη της χώρας.

Η εισαγωγή του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία λιγότερων και μεγαλύτερων Δήμων, άλλαξαν το διοικητικό χάρτη της χώρας. Αγαπητοί Θεσσαλοί, Πριν από δύο χρόνια οι πολίτες της Θεσσαλίας μάς εμπιστεύθηκαν για να διαχειριστούμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, μέσα από τη διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ιανουάριος 2011 Δεκέμβριος 2012 Λάρισα, Ιανουάριος 2013 1 Αγαπητοί Θεσσαλοί, Πριν από δύο χρόνια οι πολίτες της Θεσσαλίας μάς εμπιστεύθηκαν για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2008 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα