ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων του HMC απευθύνεται σε πελάτες του HMC και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αγοράσει μεταχειρισμένα προϊόντα τρενομοντελιστικού ενδιαφέροντος. Το HMC αναλαμβάνει να πωλήσει τα μεταχειρισμένα προϊόντα τρενομοντελιστικού ενδιαφέροντος για λογαριασμό του ιδιοκτήτη τους έναντι προσυμφωνηθείσας αμοιβής, επονομαζομένης εφεξής αμοιβής τεχνομεσιτείας. Το HMC δεν είναι ο επίσημος κάτοχος των προϊόντων που πουλάει, αλλά ο ενδιάμεσος. Κατ επέκταση, αν και λαμβάνει μέτρα και ελέγχει διεξοδικά τα αντικείμενα που αναλαμβάνει να πουλήσει, δεδομένου ότι είναι μεταχειρισμένα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί γι αυτά και για τυχόν ζημιές ελαττώματα στον τελικό αγοραστή. Την ευθύνη για αυτό φέρει σε κάθε περίπτωση ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ. Έτσι, το HMC δεν καθίσταται υπαίτιο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργίες αντικειμένων που θα πωληθούν. Ενδεικτικά μεταχειρισμένα αντικείμενα τρενομοντελιστικού ενδιαφέροντος που γίνονται δεκτά με σκοπό την πώληση περιλαμβάνουν: - Τροχαίο σιδηροδρομικό υλικό (μηχανές, βαγόνια Märklin ή άλλων γνωστών κατασκευαστών) - Starter Sets - Κονσόλες ελέγχου - Ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά εξαρτήματα τρενομοντελισμού (π.χ. μετασχηματιστές, boosters, κουτιά σύνδεσης, adapters κλπ.) - Ολοκληρωμένες μακέτες/ διοράματα - Παρελκόμενα κατασκευής μακέτας (κτίρια, εργαλεία, συσκευές κλπ.) Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης συμπληρώνει την Online Φόρμα Δήλωσης Στοιχείων Μεταχειρισμένου για να εκδηλώσει το ενδιαφέρον πώλησης του μεταχειρισμένου προϊόντος. Απαραιτήτως συμπληρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται στη φόρμα όπως κατασκευαστής, κωδικός, περιγραφή προϊόντος, κατάσταση, ύπαρξη συσκευασίας και τιμή που ενδιαφέρεται να πωλήσει ενώ υποχρεωτικά προσκομίζει και φωτογραφίες του προϊόντος. Εναλλακτικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσέλθει στο φυσικό κατάστημα HMC και να ζητήσει να συμπληρώσει ιδιοχείρως τη σχετική φόρμα που θα παραλάβει από το κατάστημα. Στη συνέχεια παραδίδει τη συμπληρωμένη φόρμα στο κατάστημα. Εφόσον επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίσει τα αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν να πωλήσει χωρίς ωστόσο το HMC να δεσμεύεται ότι θα τα παραλάβει πάραυτα για έκθεση στο κατάστημα. 2. Εξέταση αιτήματος από το HMC

2 Το HMC για να δεχθεί να προχωρήσει σε πώληση κάποιου μεταχειρισμένου αντικειμένου, εξετάζει τα στοιχεία που αναγράφονται στη φόρμα, ελέγχει εφόσον το κρίνει αναγκαίο- τη σωστή λειτουργία και τη γενικότερη κατάσταση του προϊόντος και διερευνά τις πιθανότητες πώλησής του και αποφασίζει εάν θα δεχθεί ή όχι να αναλάβει την τεχνομεσιτεία της πώλησης. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για την ανάληψη της τεχνομεσιτείας και κατά επέκταση της ευθύνης για την πώληση ή όχι του μεταχειρισμένου αντικειμένου ανήκει στην αποκλειστική, διακριτική ευχέρεια του HMC. Σε περίπτωση που το HMC αποφασίσει να αναλάβει την τεχνομεσιτεία κρίνει: - εάν το αντικείμενο θα παραληφθεί προς έκθεση στο χώρο έκθεσης μεταχειρισμένων του HMC. Στην περίπτωση αυτή το αντικείμενο θα προβάλλεται προς πώληση τόσο στο χώρο έκθεσης όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα (ιστότοπο μεταχειρισμένων) δικαιοδοσίας του HMC. - εάν το αντικείμενο θα παραληφθεί προς αποθήκευση σε χώρο δικαιοδοσίας του HMC. Στην περίπτωση αυτή το αντικείμενο θα προβάλλεται προς πώληση στα ηλεκτρονικά μέσα (ιστότοπο μεταχειρισμένων) δικαιοδοσίας του HMC ενώ θα συμπεριλαμβάνεται και σε λίστα μεταχειρισμένων που θα δίδεται στους ενδιαφερόμενους αγοραστές/επισκέπτες του καταστήματος. - εάν το αντικείμενο δεν θα παραληφθεί προς αποθήκευση/έκθεση αλλά θα παραμείνει στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. Στην περίπτωση αυτή το αντικείμενο θα προβάλλεται προς πώληση στα ηλεκτρονικά μέσα (ιστότοπο μεταχειρισμένων) δικαιοδοσίας του HMC ενώ θα συμπεριλαμβάνεται και σε λίστα μεταχειρισμένων που θα δίδεται στους ενδιαφερόμενους αγοραστές/επισκέπτες του καταστήματος. 3. Παραλαβή μεταχειρισμένων αντικειμένων προς έκθεση Σε περίπτωση που το HMC αποφασίσει να παραλάβει το μεταχειρισμένο αντικείμενο προς πώληση προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες: a) Δίνει στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ για υπογραφή συμφωνητικό παραχώρησης μεταχειρισμένου αντικειμένου προς πώληση. Το συμφωνητικό αυτό υπογράφεται μεταξύ HMC και ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ εις διπλούν και κρατούν από ένα πρωτότυπο τα δύο μέρη. Στο συμφωνητικό μεταξύ άλλων αναγράφονται πληροφορίες όπως τα είδη των μεταχειρισμένων αντικειμένων που παρελήφθησαν, η τιμή πώλησης, η συμφωνηθείσα αμοιβή τεχνομεσιτείας του ΗMC σε περίπτωση πώλησης καθώς και ο χρόνος ισχύος της συμφωνίας, μετά το πέρας της οποίας, και εφόσον παρέλθει άπρακτη δηλαδή χωρίς να επιτευχθεί η πώληση- ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ υποχρεούται να πάρει πίσω τα αντικείμενα, που παρέδωσε στο HMC, χωρίς ολιγωρία ή άλλη απαίτηση. b) Εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής για το μεταχειρισμένο αντικείμενο/α που παραλαμβάνει προς πώληση με αναλυτική περιγραφή των παραλαμβανομένων ειδών και της ποσότητας αυτών. Το δελτίο εκδίδεται εις διπλούν, υπογράφεται και από τον

3 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ και από το HMC και το πρωτότυπο δελτίο παραδίδεται στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ενώ το αντίγραφο φυλάσσεται στο αρχείο του HMC. c) Παραλαμβάνει το προϊόν/τα και ανάλογα με την κρίση του (βλ. παρ. Β2) το εκθέτει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο έκθεσης μεταχειρισμένων αντικειμένων του HMC ή το αποθηκεύει. d) Εγγράφει το αντικείμενο σε ειδικό κατάλογο μεταχειρισμένων ειδών που διατίθεται στο κατάστημα ή/και στον ιστότοπο του HMC για τα μεταχειρισμένα είδη 4. Αποδοχή αντικειμένων προς πώληση χωρίς ποσοτική παραλαβή Σε περίπτωση μη ποσοτικής παραλαβής π.χ. στην περίπτωση πώλησης μακέτας/διοράματος που δεν είναι δυνατό να παραληφθεί σε χώρο της δικαιοδοσίας του HMC αλλά εξακολουθεί να παραμένει σε χώρο του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία: a) Δίνει στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ για υπογραφή συμφωνητικό παραχώρησης μεταχειρισμένου αντικειμένου προς πώληση. Το συμφωνητικό αυτό υπογράφεται μεταξύ HMC και ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ εις διπλούν και κρατούν από ένα πρωτότυπο τα δύο μέρη. Στο συμφωνητικό μεταξύ άλλων αναγράφονται πληροφορίες όπως τα είδη των μεταχειρισμένων αντικειμένων που παρελήφθησαν, η τιμή πώλησης, η συμφωνηθείσα αμοιβή τεχνομεσιτείας του ΗMC σε περίπτωση πώλησης καθώς και ο χρόνος ισχύος της συμφωνίας, μετά το πέρας της οποίας, και εφόσον παρέλθει άπρακτη δηλαδή χωρίς να επιτευχθεί η πώληση- ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ υποχρεούται να πάρει πίσω τα αντικείμενα, που παρέδωσε στο HMC, χωρίς ολιγωρία ή άλλη απαίτηση. b) Εγγράφει το αντικείμενο σε ειδικό κατάλογο μεταχειρισμένων ειδών που διατίθεται στο κατάστημα ή/και στον ιστότοπο του HMC για τα μεταχειρισμένα είδη 5. Ολοκλήρωση της πώλησης Σε περίπτωση που η διαδικασία διάθεσης του μεταχειρισμένου αντικειμένου ολοκληρωθεί επιτυχώς και ανευρεθεί ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ τότε το HMC εισπράττει το αντίτιμο της αξίας πώλησης που έχει προσυμφωνηθεί και εντός πέντε ημερών αποδίδει στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ το αντίτιμο της πώλησης μειωμένο κατά το ποσοστό παρακράτησης της συμφωνηθείσας αμοιβής τεχνομεσιτείας. Συγχρόνως το HMC εκδίδει τα κατά νόμο απαιτούμενα φορολογικά παραστατικά σύμφωνα με την κατά καιρούς ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. 6. Ανεπιτυχής διάθεση του μεταχειρισμένου προϊόντος Σε περίπτωση που η διαδικασία διάθεσης του μεταχειρισμένου αντικειμένου δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς και παρέλθει άπρακτος ο χρόνος ισχύος της συμφωνίας μεταξύ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ και HMC το αδιάθετο αντικείμενο επιστρέφεται στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ και εκδίδεται προς τούτο Δελτίο Επιστροφής/Αποστολής. Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ οφείλει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παρόδου του χρόνου ισχύος της συμφωνίας ή από την ημερομηνία που ειδοποιηθεί εγγράφως

4 μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το HMC όποιο από τα δύο συμβεί ενωρίτερα- να προσέλθει στο HMC και να παραλάβει το μεταχειρισμένο αντικείμενο χωρίς άλλη απαίτηση. Σε περίπτωση που ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ δεν προσέλθει εντός του ως άνω αναφερόμενου διαστήματος ειδοποιείται εκ νέου και τελεσίδικα με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αν και πάλι μέσα σε 30 ημέρες δεν προσέλθει, τότε το αντικείμενο περιέρχεται στην κατοχή του HMC χωρίς άλλη απαίτηση του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. Γ. ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑΣ Η αμοιβή τεχνομεσιτείας καθορίζεται ανά περίπτωση στο Συμφωνητικό Παραχώρησης Μεταχειρισμένων Προϊόντων προς Πώληση ως ποσοστό επί της επιθυμητής ελάχιστης τιμής πώλησης του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. Το HMC μπορεί να συμβουλεύει τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ με βάση την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει για τις εύλογες τιμές πώλησης (Fair Market Value) των μεταχειρισμένων αντικειμένων προς πώληση και διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει εντός εύρους 10% την ελάχιστη τιμή πώλησης για να μπορεί να επιτύχει την πώληση. Στην περίπτωση αυτή ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ δέχεται a priori ότι η αμοιβή τεχνομεσιτείας θα καταβληθεί επί της τελικής συμφωνηθείσας τιμής πώλησης με τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ακόμη κι αν αυτή είναι κατά 10% μεγαλύτερη ή μικρότερη από την ελάχιστη τιμή πώλησης του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Ο χρόνος ισχύος της συμφωνίας καθορίζεται ρητώς στο έντυπο της συμφωνίας και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1 μήνα και μεγαλύτερος των 6 μηνών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του χρόνου της συμφωνίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Β6. Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Ο τρόπος προβολής των μεταχειρισμένων αντικειμένων καθορίζεται κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια του HMC και αναφέρεται στην παράγραφο Β2. ΣΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Τα μεταχειρισμένα αντικείμενα ασφαλίζονται έναντι κλοπής για όσο διάστημα ευρίσκονται εντός του χώρου δικαιοδοσίας του HMC σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του HMC που αφορά τα ευρισκόμενα εντός του καταστήματος και της αποθήκης του εμπορεύματα.

5 Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (AUDIT) Για την επιτυχή συμμετοχή του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ στο πρόγραμμα πώλησης μεταχειρισμένων του HMC απαιτείται η γνώση του αντικειμένου που διατίθεται προς πώληση. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται γνώση από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ τουλάχιστον των ακόλουθων πληροφοριών - Κατασκευαστής - Κωδικός προϊόντος - Περιγραφή προϊόντος - Κατάσταση - Ύπαρξη συσκευασίας - Ελάχιστη τιμή πώλησης (κοντά στην περιοχή της εύλογης τιμής πώλησης) - Φωτογραφίες - Έλεγχος καλής λειτουργίας Εφόσον ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ δεν διαθέτει μέρος ή το σύνολο των παραπάνω πληροφοριών το HMC μπορεί να αναλάβει έναντι αμοιβής την διενέργεια ελέγχου (audit) με σκοπό την ανεύρεση όλων των αναγκαίων πληροφοριών που θα επιτρέψουν τη συμμετοχή του αντικειμένου στο πρόγραμμα μεταχειρισμένων του HMC. Η αμοιβή για τη διενέργεια του ελέγχου συμφωνείται με τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ και καταβάλλεται εφάπαξ πριν από τη συμμετοχή του αντικειμένου στο πρόγραμμα πώλησης και δεν συμψηφίζεται με άλλες αμοιβές, είναι δε ανεξάρτητη από την επιτυχή έκβαση ή μη της πώλησης. Η. ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Τα μεταχειρισμένα αντικείμενα που πωλούνται μέσω του HMC δεν καλύπτονται από εγγύηση, εκτός κι εάν μαζί με αυτά υπάρχει η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ που δίνεται μαζί με το μεταχειρισμένο αντικείμενο και αποδεικνύει ότι είναι ακόμη σε ισχύ η 2ετής εγγύηση του κατασκευαστή από την αρχική πώληση. Σε κάθε περίπτωση ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να ζητήσει από το HMC τον έλεγχο καλής λειτουργίας του αντικειμένου προκειμένου να προβεί στην αγορά του. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας από το HMC εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του HMC και δεν είναι υποχρέωσή του. Το HMC κρίνει κατά περίπτωση και ανάλογα με το φόρτο εργασίας που απαιτεί ο έλεγχος καλής λειτουργίας, εάν για τον έλεγχο θα απαιτήσει από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ αμοιβή για την εργασία. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας που μπορεί να εκτελέσει το HMC σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εγγύηση καλής λειτουργίας του μεταχειρισμένου αντικειμένου. Σε περίπτωση που το HMC δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να προβεί στον έλεγχο καλής λειτουργίας του μεταχειρισμένου αντικειμένου, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει να παραλάβει το μεταχειρισμένο αντικείμενο για έλεγχο με δικά του μέσα, αφού προηγουμένως καταβάλλει το σύνολο της αξίας του στο HMC. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να επιστρέψει το αντικείμενο εντός 3 ημερών στο HMC χωρίς άλλη αιτιολογία και να πάρει πίσω το σύνολο του ποσού που κατέβαλλε. Απαιραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της

6 επιστροφής από το HMC είναι το μεταχειρισμένο αντικείμενο να επιστραφεί στην ίδια κατάσταση με αυτήν που παραλήφθηκε από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Θ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Τα μεταχειρισμένα αντικείμενα που πωλούνται μέσω του HMC δεν καλύπτονται από εγγύηση, εκτός κι εάν μαζί με αυτά υπάρχει η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ που δίνεται μαζί με το μεταχειρισμένο αντικείμενο και αποδεικνύει ότι είναι ακόμη σε ισχύ η 2ετής εγγύηση του κατασκευαστή από την αρχική πώληση. Σε κάθε περίπτωση ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να ζητήσει από το HMC τον έλεγχο καλής λειτουργίας του αντικειμένου προκειμένου να προβεί στην αγορά του. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας από το HMC εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του HMC και δεν είναι υποχρέωσή του. Το HMC κρίνει κατά περίπτωση και ανάλογα με το φόρτο εργασίας που απαιτεί ο έλεγχος καλής λειτουργίας, εάν για τον έλεγχο θα απαιτήσει από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ αμοιβή για την εργασία. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας, που μπορεί να εκτελέσει το HMC, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εγγύηση καλής λειτουργίας του μεταχειρισμένου αντικειμένου προς τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Σε περίπτωση που το HMC δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να προβεί στον έλεγχο καλής λειτουργίας του μεταχειρισμένου αντικειμένου, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει να παραλάβει το μεταχειρισμένο αντικείμενο για έλεγχο με δικά του μέσα, αφού προηγουμένως καταβάλλει το σύνολο της αξίας του στο HMC. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να επιστρέψει το αντικείμενο εντός 3 ημερών στο HMC χωρίς άλλη αιτιολογία και να πάρει πίσω το σύνολο του ποσού που κατέβαλλε. Απαιραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της επιστροφής από το HMC είναι το μεταχειρισμένο αντικείμενο να επιστραφεί στην ίδια κατάσταση με αυτήν που παραλήφθηκε από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Γενικά επιστροφές των πωληθέντων μεταχειρισμένων αντικειμένων δεν γίνονται δεκτές παρά μόνο σε περιπτώσεις που τα αντικείμενα που πωλήθηκαν διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά που δηλώθηκαν. Σε αυτήν και μόνο την περίπτωση επιτρέπεται, εντός 3 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, να επιστραφεί το προϊόν στο HMC οπότε και επιστρέφεται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ το σύνολο της αξίας πώλησης. Ι. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στο HMC για τα μεταχειρισμένα γίνεται τοις μετρητοίς είτε με πληρωμή στο κατάστημα, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του HMC. Το HMC αποδίδει στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, τοις μετρητοίς, το συμφωνηθέν ποσό πώλησης αφού αφαιρέσει το ποσοστό της αμοιβής τεχνομεσιτείας μετά από 10 ημέρες από την ολοκλήρωση της πώλησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Β5 του παρόντος. ΙΑ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

7 Τα μεταχειρισμένα αντικείμενα που πωλούνται, παραλαμβάνονται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στο κατάστημα HMC. Εφόσον ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ επιθυμεί, το HMC μπορεί να αναλάβει την αποστολή του αγορασθέντος μεταχειρισμένου αντικειμένου σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, σύμφωνα με τις ισχύουσες χρεώσεις του HMC. Εφόσον τα μεταχειρισμένα αντικείμενα δεν ευρίσκονται σε χώρο δικαιοδοσίας του HMC αλλά παραμένουν σε χώρο του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (π.χ. στην περίπτωση πώλησης μακέτας/διοράματος) τότε το HMC αναλαμβάνει την αποστολή του πωληθέντος αντικειμένου έναντι τιμήματος που θα συμφωνηθεί κατά περίπτωση.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2014 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Επαγγελματίες Πράκτορες Παιγνιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. για την είσπραξη λογαριασμών Τηλεπικοινωνιακών Τελών Ο.Τ.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. για την είσπραξη λογαριασμών Τηλεπικοινωνιακών Τελών Ο.Τ.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. για την είσπραξη λογαριασμών Τηλεπικοινωνιακών Τελών Ο.Τ.Ε. Στην Αθήνα σήμερα../. /2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE κινητή σταθερή internet ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ONE WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Α.Φ.Μ.: 099936189 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03 ΤΗΛ: 210 6158000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡ- ΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡ- ΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡ- ΓΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Διακήρυξη Πρόχειρου Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ και Λογισμικών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1/2009

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ και Λογισμικών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ και Λογισμικών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Πεδίο εφαρμογής όρων χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν και ρυθμίζουν τις έννομες σχέσεις μεταξύ της ιστοσελίδας και των μελών/χρηστών αυτής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ιδιώτες - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι»

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» Σύνταξη: Π. Νικολιδάκης - Ν. Σκορδαράς Έγκριση: ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ηµεροµηνία: 2003-01-28 ν ια Σελίδα 1 από 20

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET 1/9 2/9 3/9 ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET Μεταξύ της Εταιρείας µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η. Στην Αθήνα σήμερα../../2014 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Επαγγελματίες Πράκτορες Παιγνιδιών Πρόγνωσης Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (στο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2 ...... cytacc@hq.cyta.gr 2155555900... 1 3......... 1 1........ 1/2 CYTA............ 1. 3..... 11.... 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜJΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19832 /31-07-2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Ανταλλακτικά μεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Tzirka Maria Irene Lawyer Legal Consultant

Tzirka Maria Irene Lawyer Legal Consultant 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Beauty Hall σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του. Η ιστοσελίδα http://www.beauty-hall.gr στο εξής αποκαλούμενη ως «ιστοσελίδα» για συντομία, έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)»

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. 1.Γενικά

Όροι και Προϋποθέσεις. 1.Γενικά Όροι και Προϋποθέσεις 1.Γενικά 1.1 Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του YouPick, www.youpick.gr(στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα»).ToYouPick είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει προς πώληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΠ-Η / ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ 14/17/09/12 ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΠ-Η / ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ 14/17/09/12 ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΠ-Η / ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ 4/7/09/2 ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο : Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 2 : Τεχνική Περιγραφή του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. digi-retail. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. digi-retail. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 2012 (Τροποποίηση έκδοση 1.2) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα