ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)"

Transcript

1 Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2557/1997: Θεσµοί µέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης (185783) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία : 5 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2557 ΦΕΚ Α' Θεσµοί, µέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η διάταξη της περ. γ της παρ.24 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου κρίθηκε ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ µε την υπ' αριθµ. 1776/2007 απόφασης ΣτΕ (Ολοµέλεια). Αρθρο :1 Πληροφορίες Νοµολογίας & Αρθρογραφίας :7 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία : 1 Προισχύσασες µορφές άρθρου :1 Αρθρο 1 Εθνική πολιτική βιβλίου - Λογοτεχνικά βραβεία και συναφή ζητήµατα 1. Το Υπουργείο Πολιτισµού στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς του για την ανάπτυξη και προβολή των Ελληνικών Γραµµάτων µεριµνά σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και κάθε άλλο συναρµόδιο κρατικό ή άλλο φορέα για την προώθηση και διάδοση του βιβλίου και την ενίσχυση της δραστηριότητας βιβλιοθηκών και άλλων φορέων που προάγουν τους σκοπούς αυτούς. Το Υπουργείο Πολιτισµού διατυπώνει και εφαρµόζει τη γενική πολιτική βιβλίου σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους για τα θέµατα αυτά φορείς και συντονίζει την πολιτική των συναρµόδιων φορέων. (2 α. Το Υπουργείο Πολιτισµού µεριµνά για την προβολή και διάδοση της

2 ελληνικής λογοτεχνίας και την ενίσχυση των Ελλήνων πνευµατικών δηµιουργών µε τη βράβευση έργων ελληνικής λογοτεχνίας και µεταφράσεων έργων τόσο ξένης λογοτεχνίας στην ελληνική γλώσσα, όσο και έργων ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα, καθώς και µε τη βράβευση συγγραφέων για το σύνολο του έργου τους. β. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού απονέµονται τα ακόλουθα ετήσια βραβεία: α` Λογοτεχνίας. 1) Βραβείο Μυθιστορήµατος 2) Βραβείο Διηγήµατος 3) Βραβείο Ποίησης β` Λογοτεχνικής Μετάφρασης. 1) Βραβείο Μετάφρασης έργου ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα 2) Βραβείο Μετάφρασης έργου ξένης λογοτεχνίας σε ελληνική γλώσσα γ. Δοκιµίου - Μαρτυρίας: 1) Βραβείο Δοκιµίου - Κριτικής 2) Βραβείο Μαρτυρίας - Βιογραφίας - Χρονικού - Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας δ` Παιδικού Βιβλίου. 1) Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 2) Βραβείο Εικονογράφησης Παιδικού Βιβλίου 3) Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για τα παιδιά Τα παραπάνω βραβεία απονέµονται κάθε χρόνο σε συγγραφείς που τα βιβλία τους έχουν εκδοθεί κατά το προηγούµενο έτος (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεµβρίου) και έχουν κατατεθεί µέχρι την 31η Ιανουαρίου του χρόνου κατά τον οποίο πραγµατοποιείται η κρίση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Τα βραβεία απονέµονται ανεξάρτητα από προηγούµενη βράβευση του

3 συγγραφέα των βιβλίων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει για κάποια κατηγορία βραβείων βιβλίο που, κατά την κρίση της επιτροπής, να µπορεί να προταθεί για βράβευση, το βραβείο της κατηγορίας αυτής µπορεί να µην απονέµεται. "Το Βραβείο Μετάφρασης έργου ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα µπορεί να απονέµεται και σε πνευµατικούς δηµιουργούς που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα." *** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.12 άρθρ.80 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/ γ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, απονέµεται κάθε χρόνο µεγάλο βραβείο λογοτεχνίας σε συγγραφείς µε σηµαντική προσφορά στα γράµµατα για το σύνολο του έργου τους, ανεξάρτητα από προηγούµενη βράβευσή τους. δ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού καθορίζονται τα χρηµατικά ποσά των βραβείων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθµός των αντιτύπων των βραβευµένων βιβλίων που αγοράζονται καί διανέµονται σε τµήµατα νεοελληνικών σπουδών σχολών του εξωτερικού και του εσωτερικού ή και σε άλλες βιβλιοθήκες, καθώς και το ύψος του ποσού που χορηγείται στο βραβευµένο συγγραφέα για τη µετάφραση του βραβευµένου έργου του σε ξένες γλώσσες. ε. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού συγκροτούνται κάθε δύο χρόνια Επιτροπές για την επιλογή των προς βράβευση έργων που αποτελούνται από αναγνωρισµένου κύρους συγγραφείς, κριτικούς λογοτεχνίας και ειδικούς επιστήµονες. Προς το σκοπό αυτόν ο Υπουργός ζητεί από τα Α.Ε.Ι. και τις πιο αντιπροσωπευτικές ενώσεις λογοτεχνών και κριτικών της λογοτεχνίας καταλόγους κατάλληλων προσώπων, από τους οποίους και επιλέγει τα µέλη των Επιτροπών. Ειδικότερα, για τα ετήσια και τα µεγάλα βραβεία λογοτεχνίας, καθώς και για τα βραβεία Δοκιµίου - Μαρτυρίας συγκροτείται εννεαµελής επιτροπή που αποτελείται από τρεις κριτικούς, τρία µέλη Δ.Ε.Γ. των Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειµένου και τρεις συγγραφείς. Η Επιτροπή αυτή επιλέγει επίσης και τα έργα που προτείνονται για το Ευρωπαικό Λογοτεχνικό Βραβείο (Εuropean Literary Prize) που απονέµεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαική Επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαικής

4 `Ενωσης. Για τα βραβεία Παιδικού Βιβλίου συγκροτείται εννεαµελής επιτροπή που αποτελείται από δύο κριτικούς, τρία µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειµένου, δύο συγγραφείς και δύο εικονογράφους. Για τα βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης, συγκροτείται εννεαµελής επιτροπή που αποτελείται από δύο µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. γνωστικού αντικειµένου σχετικού µε την ελληνική ιστορία, κοινωνία ή πολιτική, δύο κριτικούς, δύο νεοελληνιστές και τρείς µεταφραστές. Από την Επιτροπή αυτή επιλέγονται και τα έργα που προτείνονται για το Ευρωπαικό Βραβείο Μετάφρασης (Εuropean Translation Prize) που απονέµεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαική Επιτροπή. στ. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της κάθε Επιτροπής ορίζονται µε την πράξη συγκρότησής της. Στις Επιτροπές µετέχει µε γνώµη αλλά χωρίς ψήφο ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Γραµµάτων του Υπουργείου Πολιτισµού και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του ο Προϊστάµενος του αρµόδιου τµήµατος της ίδιας Διεύθυνσης. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους του αρµόδιου Τµήµατος της Διεύθυνσης Γραµµάτων. ζ. Κάθε Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας του από τον Αντιπρόεδρό της, βρίσκεται δε σε απαρτία, όταν ο αριθµός των παρόντων µελών µε δικαίωµα ψήφου είναι τουλάχιστον πέντε (5). Οι αποφάσεις της παίρνονται µε πλειοψήφια ύστερα από φανερή και αιτιολογηµένη ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. η. Σε όλα τα µέλη των παραπάνω Επιτροπών καταβάλλεται αποζηµίωση για κάθε συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2470/1997, καθώς και έξοδα µετάβασης, παραµονής και επιστροφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2346/1995 που βαρύνουν τον τακτικά προυπολογισµό του Υπουργείου Πολιτισµού ή τις εισπράξεις του από τα αριθµολαχεία ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ. θ. Οι Επιτροπές επιλέγουν τα προς βράβευση έργα από τον κατάλογο που καταρτίζει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και διατυπώνουν τις

5 αποφάσεις τους σε ιδιαίτερα Πρακτικά που εκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισµού. ι. Οι διατάξεις του άρθρου µόνου του π.δ/τος 26/1989 (ΦΕΚ 15 Α`), όπως ισχύουν, καταργούνται µε τη δηµοσίευση του παρόντος. ια. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού είναι δυνατό να απονέµονται κάθε χρόνο βραβεία σε λογοτεχνικά περιοδικά που συµβάλλουν στην προβολή και διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται και το χρηµατικό ποσό των βραβείων αυτών. ιβ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού είναι δυνατό να απονέµονται κάθε χρόνο διακρίσεις σε εκδότες και βιβλιοπώλες για την προσφορά τους στην προώθηση και διόδοση του βιβλίου και στη δηµιουργία νέων αναγνωστών. *** Η παράγραφος 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 50 περ.ζ Ν.3905/2010,ΦΕΚ Α 219/ α. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκδίδει βιβλία στην Ελλάδα ή εισάγει βιβλία που τυπώνονται στο εξωτερικό στην ελληνική γλώσσα οφείλει να καθορίζει την τιµή διάθεσής τους στο κοινό, καθώς και τις πρόσθετες παροχές που µπορούν να προσφέρονται στο κοινό και να ενηµερώνει για την τιµή και τις πρόσθετες παροχές όσους προµηθεύονται αντίτυπα του βιβλίου για διάθεση στο κοινό. Βιβλία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα από εκδοτικό οίκο που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και τα οποία έχουν εκτυπωθεί ή αναπαραχθεί στο εξωτερικό για λογαριασµό του εκδοτικού οίκου, υπάγονται στη ρύθµιση της παραγράφου αυτής. Απαγορεύεται η διάθεση βιβλίων στο κοινό από τον ίδιο τον εκδότη τους ή από τρίτο σε τιµή που υπερβαίνει την τιµή που καθορίστηκε από τον εκδότη ή είναι µικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιµής αυτής, η προσφορά στο κοινό κατά τη διάθεση του βιβλίου προσθέτων παροχών που δεν καθορίσθηκαν σύµφωνα µε τα παραπάνω από τον εκδότη, καθώς και η διαφήµισή της κατά παράβαση των απαγορεύσεων αυτών.

6 Οταν η επιχείρηση διάθεσης βιβλίων στο κοινό είναι εγκατεστηµένη σε αnόσταση µεγαλύτερη των πενήντα χιλιοµέτρων από την έδρα του εκδότη του διατιθέµενου βιβλίου, η διάθεσή του µπορεί να γίνεται σε τιµή που υπερβαίνει έως πέντε τοις εκατό (5%) την καθορισµένη από τον εκδότη τιµής διάθεσής του στο κοινό. "Ως βιβλίο θεωρείται, για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, και το CD-ROM, το DVD ROM, οποιοσδήποτε τύπος ψηφιακού κειµένου (αρχείου) που αναπαράγει ακριβώς το περιεχόµενο συγκεκριµένου βιβλίου, καθώς και το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book)." *** Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 3α τροποποιήθηκε ως άνω ως άνω µε το άρθρο 46 παρ.15 Ν.3905/2010,ΦΕΚ Α 219/ β. Ο εκδότης µποpεί να ανακαθορίζει την τιµή διάθεσης του βιβλίου στο κοινό. Στην περίπτωση αυτήν οφείλει να ενηµερώσει για την τιµή αυτή όσους προµηθεύονται ή έχουν προµηθευτεί αντίτυπα του βιβλίου για διάθεσή τους οτο κοινό. Οσοι προµηθεύονται ή έχουν προµηθευτεί αντίτυπα του βιβλίου για περαιτέρω διάθεσή τους στο κοινό, υποχρεούνται να τα διαθέτουν σε τιµή που δεν υπερβαίνει τη νέα τιµή που καθορίστηκε από τον εκδότη ούτε είναι µικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιµής αυτής. Η υποχρέωση αυτή αρχίζει δεκαπέντε ηµέρες από τότε που έλαβε γνώση του ανακαθορισµού εκείνος που διαθέτει τα βιβλία στο κοινό. Οταν ο εκδότης του βιβλίου ανακαθορίζει την τιµή διάθεσής του σε ύψος χαµηλότερο της τιµής που είχε αρχικό καθοριστεί, οφείλει µετά από επιλογή αυτών που έχουν προµηθευτεί αντίτυπα για διάθεσή τους στο κοινό είτε να τους καταβάλει ως αποζηµίωση τη διαφορά ανάµεσα στην παλαιά και στη νέα τιµή επί τον αριθµό των αντιτύπων που ο δικαιούχος της αποζηµίωσης έχει προµηθευτεί, αλλά δεν έχει διαθέσει ακόµα στο κοινό είτε να δεχθεί την επιστροφή των αντιτύπων, που δεν έχουν ακόµα διατεθεί στο κοινό στην τιµή µε την οποία έγινε η προµήθεια των αντιτύπων. γ. Δεν θεωρείται υπέρβαση της καθορισµένης από τον εκδότη τιµής διάθεσης του βιβλίου στο κοινό η αµοιβή για συµπληρωµατικές υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό κατά τη διάθεση του βιβλίου.

7 δ. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων ισχύουν για τα βιβλία που επανεκδίδονται αναµορφωµένα από τον προηγούµενο εκδότη τους ή από άλλον και γενικώς για κάθε νέα έκδοση του βιβλίου, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισµό της. Ως έκδοση νοείται η εκτύπωση, µε οποιονδήποτε τρόπο, αντιτύπων του βιβλίου. ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισµού ρυθµίζεται ο τρόπος γνωστοποίησης από τον εκδότη της τιµής διάθεσης του βιβλίου, καθώς και κάθε αναγκαία για την εφαρµογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου λεπτοµέρεια. στ. Στους περιορισµούς των προηγούµενων εδαφίων δεν υπόκειται η τιµή διάθεσης βιβλίων στο συγγραφέα τους, στο Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., σε κάθε νοµικό πρόσωπο που εξυπηρετεί κοινωφελείς ή πολιτιστικούς ή επιστηµονικούς σκοπούς ή παρέχει τέτοιες υπηρεσίες στο κοινό, καθώς και στις επαγγελµατικές οργανώσεις συγγραφέων, εκδοτών και βιβλιοπωλών, εφόσον η διάθεση των βιβλίων δεν γίνεται µε σκοπό την εµπορική τους εκµετάλλευση. ζ. Στους περιορισµούς των προηγούµενων εδαφίων δεν υπόκειται η τιµή διάθεσης βιβλίων στο κοινό, όταν έχει παρέλθει διετία από την τελευταία έκδοσή τους ούτε η τιµή διάθεσης στο κοινό µεταχειρισµένων και ελαττωµατικών βιβλίων. η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισµού, µπορεί να καθορίζεται κάθε χρόνο περίοδος, που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες συνολικό, κατά την οποία δεν θα ισχύουν οι περιορισµοί των προηγουµένων εδαφίων. θ. Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου επιφέρει τις συνέπειες του άρθρου 1 του ν.146/1914. Ο παραβάτης των διατάξεων της παρούσας παραγράφου τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι ένα (1) έτος και χρηµατική ποινή µέχρι ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές. Η ποινική δίωξη ασκείται µετά από έγκληση που δικαιούται νο υποβάλει όποιος δικαιούται να οξιώσει την παύση και την παράλειψη στο µέλλον της παράβασης των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

8 4.α. Με προγραµµατική σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού, του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και σωµατείων του χώρου της λογοτεχνίας και του βιβλίου, ιδρύεται το "Λογοτεχνικό Αρχείο Θεσσαλονίκης" (Λ.Α.Θ.), ως θεσµός της Επικράτειας Πολιτισµού που λειτουργεί µε τη µορφή αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας. Με τη σύµβαση ρυθµίζονται τα σχετικά µε την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Λ.Α.Θ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. β. Σκοποί του Λ.Α.Θ. είναι. Ι. Η συλλογή, καταγραφή, ταξινόµηση, µελέτη, έκδοση και έκθεση πρωτότυπου αρχειακού υλικού, χειρόγραφου έντυπου, ηλεκτρονικού (όπως ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού, video), φωτογραφικού ή άλλου, που αφορά στην ελληνική λογοτεχνια, τους συγγραφείς, τα έργα και τα κάθε είδους τεκµήρια της ιστορικής διαδροµής και εν γένει παρουσίας τους. ΙΙ. Η συγκέντρωση των λογοτεχνικών βιβλίων και η ηλεκτρονική αξιοποίηση και διάσωσή τους, όταν κρίνεται αναγκαία. ΙΙΙ. Η συγκρότηση φωνοθηκης των λογοτεχνών, απαγγελιοθήκης του έργου τους, φωτογραφικού καταλόγου, η συγκρότηση εργοβιογραφικών καταλόγων, καθώς και η συλλογή και αρχειοθέτηση δηµοσιευµάτων, µαγνητοταινιών, βιντεοταινιών και άλλων συναφών στοιχείων σχετικών µε τα έργα και τις δραστηριότητες των λογοτεχνών. IV. Η διασύνδεσή του µε το Εθνικό Κέντρα Βιβλίου και το Ινστιτούτο Βιβλίου κοι Ανάγνωσης Κοζάνης για την ανταλλαγή εκθέσεων, εκδηλώσεων και υλικών που αφορούν το βιβλίο γενικότερα και ειδικότερα τη λογοτεχνία της περιφέρειας. Προς το σκοπό αυτόν συνάπτεται προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του Λ.Α.Θ. του Ε.ΚΕ.ΒΙ., του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης και του Υπουργείου Πολιτισµού. V. Η διασύνδεσή του µε αντίστοιχα κέντρα µελέτης της λογοτεχνίας, καθώς και ευρύτερα κέντρα πολιτισµού των Βαλκανικών, Παρευξεινίων και Μεσογειακών χωρών, για τη διευκόλυνση µεταφραστικών πρωτοβουλιών βιβλίων λογοτεχνίας, την ανάπτυξη προγραµµάτων επισκέψεων προοωπικοτήτων της λογοτεχίας και µελετών.

9 VI. Η συνεργασία µε πνευµατικούς φορείς, ιδρύµατα, σωµατεία, ενώσεις, µουσεία και βιβλιοθήκες, καθώς και προσωπικότητες του λογοτεχνικού και επιστηµονικού κόσµου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. VII. Ο σχεδιασµός και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων (σε συνεργασία και µε άλλους φορείς), προκειµένου να προωθήσει την επιστηµονική έρευνα και να ουντελέσει στην επιµόρφωση του κοινού στα θέµατα της αρµοδιότητός του. γ. Στους ειδικά διασκευασµένους χώρους του Λ.Α.Θ εκτίθενται πρωτότυπα τεκµήρια λογοτεχνικών έργων έντυπο, ηλεκτρονικό, φωτογραφικό και ηχητικό υλικό και αντικείµενα που αφορούν στους συγγραφείς, αλλά και στο ιστορικό τυπογραφείο Νικολαϊδη που ανήκει στον οργανισµό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 και µεταβιβάζεται στο Λ.Α.Θ. Στον ίδιο χώρο οργανώνεται και λειτουργεί εστία συγγραφέων (φιλοξενία και συναναστροφή συγγραφέων). Τα αρχειακά υλικά και ο κάθε είδους τεχνολογικός εξοπλισµός που αποκτήθηκαν µε απόφαση του Δ.Σ του Ο.Π.Π.Ε.Θ. για λογαριασµό του Λ.Α.Θ αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του τελευταίου. δ. Πόροι του Λ.Α.Θ. είναι οι εξής. Ι. Η κρατική επιχορήγηση. ΙΙ. Τα έσοδα από την πώληση βιβλίων, φυλλαδίων περιοδικών που εκδίδει ή των καταλόγων των εκθεµάτων του, καθώς και από τη διαχείριση της περιουσίας του µε κάθε νόµιµο τρόπο. ΙΙΙ. Τα έσοδα από τις χορηγίες, δωρεές και κληρονοµιές που γίνονται στο Λ.Α.Θ., από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και από κάθε άλλη νόµιµη πηγή. ε. Τα αρχειακά υλικά που διορίζονται ή παραχωρούνται στο Λ.Α.Θ. ή αποτελούν συλλογή υλικού που εκτίθεται στο Λ.Α.Θ., ενώ αποτελεί περιουσία άλλου φορέα ή ιδιώτη, είναι δυνατόν, µετά από απόφαση του Δ.Σ. να φέρουν σε εµφανές σηµείο το όνοµα του δωρητή, του φορέα ή του

10 ατόµου που παραχώρησε το υλικό, σε όλη τη διάρκεια της δηµόσιας έκθεσής του. στ. Το διατηρητέο κτίριο της οδού Θεοφίλου 13, στην Ανω Πόλη Θεσσαλονίκης, το οποίο ανήκει στον "Οργανισµό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη 1997" µεταβιβάζεται από το νόµο καί χωρίς άλλες διατυπώσεις στο Υπουργείο Πολιτισµού και παραχωρείται από αυτό στο Λ.Α.Θ. για τη στέγασή του. 5.α. Η προβλεπόµενη από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α`) δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (Ε.Κε.Βι.) επεκτείνεται και σε µόνιµους υπαλλήλους άλλων Υπουργείων ή κρατικών νοµικών προσώπων. Στην τελευταία περίπτωση η απόσπαση πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και του κατά περίπτωση αρµοδίου υπουργού, µετά από γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου και εφόσον οι ίδιοι οι υπάλληλοι το επιθυµούν. β. Στο άρθρο 9 του ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α`) προοτίθενται νέες παράγραφοι 10 και 11, οι δε υφιστάµενες παράγραφοι 10 και 11 αναριθµούνται σε 12 και 13 ως εξής. "10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Εθνικής Παιδείας κοι Θρησκευµάτων µπορούν να ιδρύονται Κέντρα και Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης µετά από πρόταση του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.Κε.Βι.) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης στα επαγγέλµατα του βιβλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα σχετικά µε τη διαδικασία εισαγωγής, τον αριθµό των εισακτέων, το διδακτικό προσωπικό, η σχέση του πτυχίου µε πτυχία άλλων βαθµίδων εκπαίδευσης, το πρόγραµµα σπουδών τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια." "11. Μετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του, επιτρέπεται στο Ε.Κε.Βι., για την εκπλήρωση του σκοπού του, να συστήνει ή να συµµετέχει σε εταιρείες, κοινοπραξίες οποιασδήποτε µορφής, σε νοµικά πρόσωπα, σε φορείς κοι επιχειρήσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και να

11 συνάπτει προγραµµατικές ή άλλες συµβάσεις µε ελληνικούς ή ξένους φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα." 6.(α. Οι εκδότες ή οι συγγραφείς, όταν δεν υπάρχει εκδότης, υποχρεούνται να καταθέτουν τέσσερα αντίτυπα κάθε είδους εντύπων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας από τα οποία τα δύο αντίτυπα για την Εθνική Βιβλιοθήκη, το ένα για τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και το ένα για το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Η υποχρέωση κατάθεσης αφορά και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις. β. Οι βιβλιοδέτες έχουν αυτοτελή υποχρέωση κατάθεσης ενός αντιτύπου στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Η κατάθεση αυτή συνοδεύεται µε δήλωση του βιβλιοδέτη για τον αριθµό των βιβλιοδετηµένων από αυτόν αντιτύπων. γ. Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων ή ανατυπώσεων του ίδιου εντύπου η υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε κάθε έκδοση ή ανατύπωση. Σε περίπτωση ύπαρξης κοινής και πολυτελούς έκδοσης, η υποχρέωση για κατάθεση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας αφορά ένα αντίτυπο της κοινής και ένα της πολυτελούς έκδοσης. δ. Η κατάθεση πρέπει να γίνεται σε ένα (1) µήνα από την κυκλοφορία του εντύπου και αποδεικνύεται µε απόδειξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, που εκδίδεται από ειδικό αριθµηµένο διπλότυπα βιβλίο, που τηρείται από αυτήν. Στην απόδειξη σηµειώνεται ο αριθµός καταχώρισης στο παραπάνω βιβλίο, ο οποίος αναγράφεται και στο οπισθόφυλλο του βιβλίου που κατατίθεται και εκδίδεται. ε. Η κατάθεση των αντιτύπων των εντύπων κατά τα προηγούµενα εδάφια της παραγράφου αυτής συνιστά προϋπόθεση για την ένταξη των ενδιαφερόµενων φορέων σε προγράµµατα του Υπουργείου Πολιτισµού και γενικότερα του Δηµοσίου. Η µη κατάθεση αντιτύπου και της δήλωσης του στοιχείου β` συνιστά παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού µπορούν να ορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες που αφορούν την κατάθεση αντιτύπων στην Εθνική Βιβλιοθήκη). *** Οι περ. α` έως στ` ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ µε το άρθρο 17 Ν.3149/2003,

12 ΦΕΚ Α 141/ ζ. Οι διατάξεις του ν. 880/1943 (ΦΕΚ 362 Α.) καταργούνται. Αρθρο :2 Πληροφορίες Νοµολογίας & Αρθρογραφίας :4 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία : 5 Προισχύσασες µορφές άρθρου :2 `Αρθρο 2 Εικαστική πολιτική - Μουσεία και Κέντρα Σύγχρονης Τέχνης 1.α. Ιδρύονται νοµικά πράσωπα ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία "Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης" (Ε.Μ.Σ.Τ.), µε έδρα την Αθήνα και "Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης" (Κ.Μ.Σ.Τ.), µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισµού. β. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που στο εξής θα αποκαλούνται Μουσεία, λειτουργούν χάριν του δηµόσιου συµφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο, εφόσον δεν ορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις του παρόντος. Οι επωνυµίες των Μουσείων µπορεί, όπου είναι αναγκαίο, να µεταφράζονται πιστά σε ξένη γλώσσα και να προστίθενται σε αυτές ο προοδιορισµός "Αθηνών" ή "Θεσσαλονίκης", αντίστοιχα. γ. Στους σκοπούς των ιδρυόµενων Μουσείων περιλαµβάνονται: αα) η διάσωση και ανάδειξη έργων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, τα οποία ανήκουν στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης και έργων διαφόρων τάσεων της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής, ελληνικής και ξένης µε πρωτοποριακό και πειραµατικό χαρακτήρα. ββ) η προαγωγή της αισθητικής καλλιέργειας και της καλλιτεχνικής παιδείας του κοινού, γγ) η ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας σε θέµατα ιστορίας και θεωρίας της σύγχρονης

13 τέχνης και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας, δδ) η εξυπηρέτηση της εξειδίκευσης στη µουσειολογία ιστορικών και θεωρητικών της τέχνης. Οι σκοποί των Μουσείων εκπληρώνονται ιδίως µε: Ι. Τη συγκρότηση συλλογών ζωγραφικής, γλυπτικής, κατασκευών και εγκαταστάσεων µε πολυµέσα, σχεδίων και χαρακτικών, φωτογραφίας, βίντεο τέχνης και έργων τέχνης µε σύγχρονα οπτικοακουστικά και άλλα τεχνολογικά µέσα σπανίων εκδόσεων τέχνης, αντικειµένων βιοµηχανικού σχεδιασµού και όλλων συναφών αντικειµένων. ΙΙ. Τη φύλαξη και συντήρηση των συλλογών, σύµφωνα µε τις πιο σύγχρονες και αποτελεσµατικές µουσειολογικές προδιαγραφές. ΙΙΙ. Την αρχειοθέτηση και τεκµηρίωση των συλλογών µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών µέσων. IV. Την έκθεση σε µόνιµη βάση των συλλογών, σύµφωνα µε επιστηµονικές µεθοδολογίες. V. Την έρευνα και δηµοσίευση µελετών, βιβλίων και καταλόγων σχετικών µε τις συλλογές ή τις εκθέσεις. VI. Τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση µε έγκυρα Μουσεία και Κέντρα Σύγχρονης Τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. VII. Τη δηµιουργία νέων έργων µετά από παραγγελία VIII. Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για σχολικές και άλλες οµάδες, όπως καλλιτεχνικά εργαστήρια για µαθητές, ξεναγήσεις, οεµινάρια εκπαιδευτικών, έκδοση εντύπων και CD-ROM για το κοινό, για την υποστήριξη, την οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, όπως διαλέξεων, συνεδρίων, κινηµατογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάοεων, συναυλιών και άλλων αφιερωµάτων διακαλλιτεχνικού και διεπιστηµονικού χαρακτήρα αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση µε έγκυρους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

14 ΙΧ. Τη συγκέντρωση καλλιτεχνικών αρχείων και πάσης φύσεως τεκµηρίων που αφορούν την ιστορία της µοντέρνας τέχνης του 20ού αιώνα και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δηµιουργία, στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Χ. Την ίδρυση βιβλιοθήκης ιστορίας και θεωρίας της τέχνης και µουσειολογίας και το συνεχή εµπλουτισµό της, καθώς και τη διασύνδεσή της µε διεθνή ηλεκτρονικά δίκτυα. ΧΙ. Την οργάνωση εργαστηρίου συντήρησης. ΧΙΙ. Την οργάνωση εργαστηρίων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων τέχνης (ιδίως βίντεο, ψηφιακές εικόνες) µε εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας. XIII. Την οργάνωση ειδικού προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης και εξειδίκευσης των επιµελητών µουσείων σύγχρονης τέχνης. XIV. Κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού µετά από πρόταση του Δ.Σ., καθορίζεται η ιδιαίτερη κατεύθυνση των δύο µουσείων σε σχέση µε τις συλλογές τους και το πρόγραµµα απόκτησης νέων έργων που καταρτίζουν. δ. Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στεγάζεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο του πρώην εργοστασίου ΥΦΑΝΕΤ, ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που παραχωρήθηκε στον "Οργανισµό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997", για να εξυπηρετήσει ειδικά τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Μουσείου. Στο Μουσείο µεταβιβάζονται εκ του νόµου και χωρίς άλλη διατύπωση τα σχετικά δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη Τα καλλιτεχνικά έργα και ο κάθε είδους τεχνολογικός εξοπλισµός, που αποκτήθηκον µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του οργανισµού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 για λογαριασµό του Μουσείου, αποτελούν περίουσιακά στοιχεία αυτού. Με προγραµµατική σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του Κ.Μ.Σ.Τ., του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη

15 και του Υπουργείου Πολιτισµού ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη συνεργασία των δύο Μουσείων και τους ειδικότερους καλλιτεχνικούς και µουσειολογικούς προσανατολισµούς τους. Στο πλαίσιο του Κ.Μ.Σ.Τ. λειτουργεί και τµήµα βιοµηχανικού σχεδίου. Η σχέση µεταξύ του Κ.Μ.Σ.Τ και του Ο.Π.Π.Ε.Θ.`97, όπως ρυθµίζεται από τον παρόντα νόµο, αφορά και ζητήµατα µουσειακής προβολής βιοµηχανικού σχεδίου. "ε. Οργανο διοίκησης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης είναι το Διοικητικό Συµβούλιο." *** Η πρώτη παράγραφος της περ.ε αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 18 Ν.3658/2008,ΦΕΚ Α 70/ αα. Το Διοικητικό Συµβούλιο των Μουσείων είναι εννεαµελές, διορίζεται µε απόφαοη του Υπουργού Πολιτισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από προσωπικότητες των Τεχνών, των Γραµµάτων και των Επιστηµών, αναγνωρισµένου κύρους και από έναν εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Στο Διοικητικό Συµβούλιο του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης διορίζεται ως µέλος και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ο Πρόεδρος καί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου. Χρέη Γραµµατέα ασκεί υπάλληλος του Μουσείου ή του Υπουργείου Πολιτισµού, οριζόµενος µε απόφαση του Προέδρου. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται. Μέλος διοριζόµενο σε αντικατάσταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Μουσείο δικαστικό και εξώδικα, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Ο Πρόεδρος µε απόφασή του µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του Μουσείου κατά περίπτωση στον Αντιπρόεδρο ή σε µέλος του Δ.Σ.. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε κάθε περίπτωση ένας σύµβουλος που ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ..

16 Χρέη εισηγητή στο Δ.Σ. εκτελεί ο Διευθυντής του Μουσείου που µετέχει στις συνεδριάσεις, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Σε ειδικές περιπτώσεις εισηγείται ο Πρόεδοος µόνος του ή µε τη σύµπραξη µέλους ή µελών του Δ.Σ. ή ορίζει εισηγητή µέλος του Δ.Σ.. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα µέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά µε τις αρµοδιότητές του, καθώς και καθήκοντα Γραµµατέα του Συµβουλίου. Η αποζηµίωση των µελών του Δ.Σ. για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών οικονοµικών και Πολιτισµού. "Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για όλα γενικώς τα ζητήµατα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση του Μουσείου. Στο Διοικητικό Συµβούλιο ανήκει ιδίως η αρµοδιότητα για τη χάραξη της πολιτιστικής πολιτικής του Μουσείου, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, του εσωτερικού κανονισµού και της εικαστικής πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισµού, η συνοµολόγηση, υπογραφή και εκτέλεση µε τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόµο κάθε σύµβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων του Μουσείου, η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθµού για το προσωπικό του Μουσείου, η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισµού και η διενέργεια στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης ελέγχου νοµιµότητας και απολογισµού του έργου του Διευθυντή." *** Η έβδοµη παράγραφος της υποπερ.αα της περ.ε αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 18 Ν.3658/2008,ΦΕΚ Α 70/ "ββ. Ο Υπουργός Πολιτισµού µε απόφαση του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει τον Διευθυντή του Μουσείου µε τετραετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής του Μουσείου πρέπει να διαθέτει πτυχίο Α.Ε.Ι., διδακτορικό ή µεταπτυχιακό τίτλο Α.Ε.Ι. στη Μουσειολογία ή Ιστορία ή Θεωρία της Τέχνης ή Αισθητική ή Πολιτιστική Διοίκηση και Διαχείριση της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, πενταετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα εικαστικής και µουσειακής πολιτικής, δηµοσιεύσεις επιστηµονικών εργασιών σε θέµατα ιστορίας και θεωρίας της τέχνης και γνώση δύο γλωσσών από τις ακόλουθες: αγγλική, γαλλική, γερµανική,

17 ιταλική, ισπανική και ρωσική. Οι αποδοχές του Διευθυντή του Μουσείου καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Πολιτισµού. Στη θέση του Διευθυντή του Μουσείου µπορεί να διορίζεται και µόνιµος υπάλληλος του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, εφόσον έχει τα προβλεπόµενα από την παραπάνω παράγραφο προσόντα. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται για όλες τις συνέπειες, ως πραγµατική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Ο διοριζόµενος, µετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισµό του, η οποία παραµένει κενή. Ο Διευθυντής του Μουσείου: Ι. Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Μουσείου, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., των νόµων και του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας, εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο του εγκεκριµένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισµού, ασκεί δε επιπλέον αρµοδιότητες που του εκχωρεί το Δ.Σ. και έχει κάθε αρµοδιότητα που σχετίζεται µε τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Μουσείου. II. Σχεδιάζει το σύνολο του επιστηµονικού και καλλιτεχνικού προγραµµατισµού, σύµφωνα µε τους σκοπούς και την πολιτιστική πολιτική του Μουσείου και, κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ., µεριµνά για την πραγµατοποίηση του. III. Εισηγείται στο Δ.Σ. τον εµπλουτισµό των συλλογών του Μουσείου µε αγορές, καθώς και την αποδοχή δωρεών, χορηγιών, κληρονοµιών, κληροδοσιών, παραχωρήσεων και µε άλλους νόµιµους τρόπους. IV. Εισηγείται στο Δ.Σ. οποιοδήποτε θέµα έχει σχέση µε το επιστηµονικό, διοικητικό και το βοηθητικό προσωπικό του Μουσείου. V. Προτείνει στο Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισµό του Μουσείου και υποβάλλει προς έγκριση κάθε έτος απολογισµό του έργου του στο Δ.Σ. του Μουσείου. VI. Ασκεί πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθµό στο προσωπικό του Μουσείου."

18 *** Η υποπερ. ββ`της περ.ε αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 18 Ν.3658/2008,ΦΕΚ Α 70/ στ. οι πόροι των Μουσείων είναι: Ι. Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισµού. ΙΙ. Ενισχύσεις από την Ευρωπαική Ενωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς. ΙΙΙ. Επιχορηγήσεις από δηµόσιους ή µη φορείς και οργανισµούς. IV. Εσοδα προερχόµενα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, καταπιστεύµατα. V. Εσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους. VI. Εσοδα από τα εισιτήρια και τις εκδόσεις του Μουσείου κοι λοιπών εκδοτικών οίκων, αφισών, αναµνηστικών αντικειµένων, πωλήσεων κυλικείου. VII. Εσοδα από εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων κινητών κοι ακινήτων. VIΙΙ. Εαοδα από διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. IX. Εσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή. ζ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού µε την οποία γίνεται ο διορισµός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του Μουσείου, ορίζεται τριµελής εξελεγκτική Επιτροπή µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Ο Πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής. Ορκωτός ελεγκτής µπορεί να είναι και άλλο ή άλλα µέλη της εξελεγκτικής επιτροπής. Η εξελεγκτική επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του Μουσείου. Η θητεία των µελών της εξελεγκτικής επιτροπής είναι πενταετής και µπορεί να ανανεώνεται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών οικονοµικών και Πολιτισµού ορίζεται η αµοιβή των µελών της εξελεγκτικής επιτροπής. Ο Υπουργός Πολιτισµού παραγγέλλει οποτεδήποτε

19 έκτακτο έλεγχο που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονοµικών. η. Η διαχειριστική χρήση των Μουσείων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης το Δ.Σ. κλείνει τους λογαριασµούς, κάνει απογραφή της περιουσίας. 8. Τα Μουσεία απολαµβάνουν όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονοµικών και ουσιαστικών προνοµίων του Δηµοσίου. ι. Επιτρέπεται η αγορά έργων τέχνης, από το εσωτερικό ή το εξωτερικό, χωρίς περιορισµούς ως προς το ύψος της δαπάνης ή τήρησης άλλων διατυπώσεων. Η αγορά έργων τέχνης γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση του Διευθυντή. Το Διοικητικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση του Διευθυντή µπορεί να ορίζει ειδικούς `Ελληνες ή ξένους επιστήµονες πραγµατογνώµονες για την εξέταση της γνησιότητας ή την αποτίµηση προσφερόµενων ή αγοραζόµενων έργων. Η αµοιβή των πραγµοτογνωµόνων καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. ια. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών οικονοµικών και Πολιτισµού, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας των Μουσείων. Με τον εσωτερικό κανονισµό καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του αναγκαίου για κάθε Μουσείο προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα και ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά οτην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Μουσείου, όπως η διάρθρωση των Υπηρεσιών, η κατανοµή των αρµοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, οι αποσπάσεις υπαλλήλων, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώµατα και οι ποινές, η διαδικασία πραγµατοποίησης των εσόδων και οι τρόποι διαχείρισής τους. Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισµού ή εποπτευόµενους από ουτό οργανισµούς δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από

20 άλλους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού και του οικείου υπουργού. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψή από το Διοικητικό Συµβούλιο προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή ωροµισθίων κατά το ν.2190/1994, όπως αυτός ισχύει, για τις ανάγκες λειτουργίας των Μουσείων. ιβ. Σε κάθε Μουσείο συνιστώνται αυτοτελή τµήµατα µε την ονοµασία "Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης", που ανήκουν οργανικά και λειτουργούν στο πλαίσιο των Μουσείων. Με τον εσωτερικό κανονισµό του προηγούµενου εδαφίου ια` ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των τµηµάτων αυτών, καθώς και οι αρµοδιότητες του Προϊσταµένου του τµήµατος (που φέρει τον τίτλο "Διευθυντής του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης") και του Διευθυντή του Μουσείου, σε σχέση µε αυτά. Στους σκοπούς των "Κέντρων Σύγχρονης Τέχνης" περιλαµβάνεται η παρουσίαση, τεκµηρίωση και ενίσχυση της εργασίας του σύγχρονου ελληνικού και ξένου καλλιτεχνικού δυναµικού, καθώς και η ενηµέρωση ταυ ελληνικού κοινού για την πολλαπλότητα των σύγχρονων πνευµατικών αναζητήσεων, γλωσσών και µορφών έκφρασης παγκοσµίως. Οι σκοποί αυτοί εκπληρώνονται µέσα στα πλαίσια της λειτουργίας των Μουσείων και ιδίως µε: αα) την παραγωγή και διοργάνωση θεµατικών εκθέσεων, που έχουν αντικείµενο την παρουσίαση θεωρητικών ερµηνειών και προτάσεων του κόσµου της σύγχρονης τέχνης από Ελληνες και ξένους θεωρητικούς, ββ) τη διοργάνωση ατοµικών εκθέσεων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, είτε αναδροµικού χαρακτήρα είτε µε την παραγωγή και παρουσίαση ανέκδοτων και πρωτότυπων έργων, γγ) την πλαισίωση των εκθέσεων µε διαλέξεις, συζητήσεις, προβολές διαφανειών, βίντεο και άλλων µέσων µε αντικείµενο τη διερεύνηση της ιστορίας της σύγχρονης τέχνης, µε τη συµµετοχή Ελλήνων και ξένων ειδικών κ.λπ.. Ο προϊστάµενος του τµήµατος διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, µετά από γνώµη του Διευθυντή του Μουσείου, µε τετραετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. Ο προϊστάµενος του τµήµατος πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται για το Διευθυντή του Μουσείου. Οι αποδοχές του καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών οικονοµικών και Πολιτισµού. Στη θέση αυτή µπορεί να διορίζεται και µάνιµος υπάλληλος του

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2557 Έτος: 1997 ΦΕΚ: Α 271 19971224 Τέθηκε σε ισχύ: 24.12.1997 Ημ.Υπογραφής: 23.12.1997 Τίτλος Θεσμοί, μέτρα και δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ. Άρθρο 1 Σκοπός - Φορείς Εθνικού Στατιστικού Συστήµατος 1. Σκοπός του νόµου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ3Γ-ΕΔΚ Ημ. Πρωτοκόλλησης: Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/75048/36535 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝ3Γ-ΕΔΚ Ημ. Πρωτοκόλλησης: Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/75048/36535 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ημ. Πρωτοκόλλησης: 15-05-2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/75048/36535 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 311 Έτος: 1994 ΦΕΚ: Α 165 19941006 Τέθηκε σε ισχύ: 06.10.1994 Ημ.Υπογραφής: 28.09.1994 Τίτλος Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 Ι ΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση-Επωνυµία 1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. + Μέγεθος Γραµµάτων - Εκτύπωση\Αποθήκευση Ν 2817/2000: Εκπαίδευση ατόµων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κλπ (286892)

ΚΕΙΜ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. + Μέγεθος Γραµµάτων - Εκτύπωση\Αποθήκευση Ν 2817/2000: Εκπαίδευση ατόµων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κλπ (286892) Page 1 of 5 Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειµένου στο WORD (select all) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"1. Το Ινστιτούτο διοικείται, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, από: α) το διοικητικό συμβούλιο, β) το διευθυντή, γ) τον

1. Το Ινστιτούτο διοικείται, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, από: α) το διοικητικό συμβούλιο, β) το διευθυντή, γ) τον ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 271/1989 (Κωδικοποιημένο με το ΠΔ 13/1998) Άρθρο1: Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου,Επωνυμία "Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών 1 " 1. Ιδρύεται Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Θέματα Ασφάλιση λογοτεχνών και καλλιτεχνών, Τιμητικές συντάξεις, Οικονομική στήριξη καλλιτεχνών

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Θέματα Ασφάλιση λογοτεχνών και καλλιτεχνών, Τιμητικές συντάξεις, Οικονομική στήριξη καλλιτεχνών ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2435 Έτος: 1996 ΦΕΚ: Α 189 19960820 Τέθηκε σε ισχύ: 20.08.1996 Ημ.Υπογραφής: 19.08.1996 Τίτλος Για την επέκταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 141/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2428 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996) μετονομάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Εθνικός Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις (Α 223).

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Εθνικός Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις (Α 223). ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2273 Έτος: 1994 ΦΕΚ: Α 233 19941227 Τέθηκε σε ισχύ: 27.12.1994 Ημ.Υπογραφής: 27.12.1994 Τίτλος Εθνικός Θέατρο, Κρατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι), Αρ. 3937, (I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι), Αρ. 3937, (I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι), Αρ. 3937, 23.12.2004 259(Ι)/2004 259(I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2003 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3390/2005 (ΦΕΚ Α 233/ ) : Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις.

Ν. 3390/2005 (ΦΕΚ Α 233/ ) : Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις. Ν. 3390/2005 (ΦΕΚ Α 233/27 9 2005) : Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ρθρο 1 Σύσταση Μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Υπουργική Απόφαση Κ.Α./679/22-8-96. ΦΕΚ 826, των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων περί Σύστασης Ειδικού Λογαριασµού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 0Ρ-0476 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΔΑ: 0Ρ-0476 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το υπό συζήτηση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο Θέματα Ειδικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα