ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ4 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. Ιωάννινα, Ελλάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ4 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. Ιωάννινα, Ελλάς"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ4 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΡΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ρ. Παναγιώτης Παπανικόλας Πολιτικός Μηχανικός Εγνατία Οδός Α.Ε. Ιωάννινα, Ελλάς ρ. Ιωάννης Ρεντζεπέρης Πολιτικός Μηχανικός Εγνατία Οδός Α.Ε. Ιωάννινα, Ελλάς Σπύρος Γ. Κωνσταντόπουλος Πολιτικός Μηχανικός, MSc Εγνατία Οδός Α.Ε Ιωάννινα, Ελλάς Χρήστος Πολύζος Πολιτικός Μηχανικός Παντεχνική Α.Ε. Ιωάννινα, Ελλάς 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο περιγράφει την µελέτη και κατασκευή της Γέφυρας Γ4 της Εγνατίας Οδού στο Νοµό Θεσπρωτίας στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή. Η Γέφυρα εξασφαλίζει την διέλευση αυτοκινητόδροµου υπεράνω βαθιάς µισγάγκειας (ρέµατος) µήκους 180µ. και βάθους 70µ. Σχεδιάστηκε µε τρόπο ώστε να παραχθεί η καλύτερη, τεχνική, οικονοµική και ταχύτερη λύση ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αποτελείται από 2 ανεξάρτητους κλάδους µε συνεχή σύµµικτο φορέα τριών ανοιγµάτων 54,75µ. + 65,00µ. + 68,00µ. συνολικού µήκους 187,75µ. και µε διατοµή καταστρώµατος πλάτους 12,76µ. Κάθε σύµµικτος φορέας αποτελείται από συστοιχία τεσσάρων συνεχών µεταλλικών δοκών, τριών µέτρων (3) ύψους. Ο φορέας εδράζεται στα προσκεφάλαια επί εφεδράνων. Πάνω από τα δοκάρια θα τοποθετηθούν πρόπλακες και ακολουθεί η σκυροδέτηση της πλάκας καταστρώµατος. Λόγω της παρουσίας γειτνίασης µε ρήγµα, η Γέφυρα σχεδιάστηκε µε υψηλή σεισµική δράση (επιτάχυνση σχεδιασµού α=0,24g.1,3.1,25=0,39g) και εφοδιάζεται µε σύστηµα σεισµικής µόνωσης. Η ανέγερση του µεταλλικού φορέα έγινε µε τη µέθοδο της καθέλκυσης, από το υτικό Ακρόβαθρο της Γέφυρας, σε αναφορική κλίση 6%, έχοντας ενσωµατωµένο και σηµαντικό µέρος των προπλακών. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µελέτη της Γέφυρας Γ4 στο Νοµό Θεσπρωτίας στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή ανατέθηκε από την Εγνατία Οδός ΑΕ στο µελετητικό γραφείο Τ. Τσικνιάς & Συνεργάτες Α.Ε.Μ.Τ.Ε, η δε κατασκευή αυτής πραγµατοποιήθηκε από την Παντεχνική Α.Ε. Τα ύψη των βάθρων της γέφυρας µεταβάλλονται από 44µ έως 66µ. και εδράζονται σε φρέατα 9µ. βάθους. Η µηκοτοµή της ερυθράς των δύο κλάδων ευρίσκεται σε ευθυγραµµία µε σταθερή ανοδική κλίση 6% (Φωτ. 1). Τα δε καταστρώµατα έχουν σταθερή επίκλιση 2,5% (Σχ.1). 394

2 Η θεµελίωση εκάστου των µεσοβάθρων της Γέφυρας έγινε σε φρέαρ θεµελίωσης ορθογωνικής διατοµής κάτοψης 4.0χ6.5µ² και βάθους 8.5µ για τα Μεσόβαθρα Μ1 και Μ1 και 14µ για τα µεσόβαθρα Μ2, Μ2 (Σκυρόδεµα Β25). Τα Μεσόβαθρα των Γεφυρών είναι κιβωτιοειδούς ορθογωνικής διατοµής, σταθερής καθ ύψος και διαστάσεων 3.5χ6.0µ² και πάχους 0.40µ. Στην κεφαλή των βάθρων κατασκευάζεται δοκός προσκεφαλαίου για την έδραση των κύριων µεταλλικών δοκών της ανωδοµής (Σκυρόδεµα Β35). [2] Η διατοµή του φορέα ανωδοµής της Γέφυρας Γ4 για κάθε κλάδο είναι σύµµικτη και αποτελείται από τέσσερις κύριες δοκούς (ύψους 3µ.) από σύνθετες µεταλλικές διατοµές µορφής διπλού Τ και έγχυτη πλάκα καταστρώµατος από οπλισµένο σκυρόδεµα (Σχ. 1). Η πλάκα σκυροδετείται επί στατικά συνεργαζόµενων προπλακών σκυροδέµατος. Το συνολικό πλάτος της άνω πλάκας είναι 12,76µ. Το ελάχιστο συνολικό πάχος της πλάκας καταστρώµατος είναι 27εκ. (µαζί µε τις πρόπλακες) σκυροδέµατος Β45. Στις θέσεις έδρασης των κύριων µεταλλικών δοκών επί των βάθρων κατασκευάζονται διαφράγµατα µορφής διπλού Τ, ενώ δικτυωτά διαφράγµατα µορφής Κ από γωνιακές διατοµές τοποθετούνται ανά 6,5µ. Φωτ. 1 Όψη της Γέφυρας Σχ. 1 Τυπική ιατοµή της Γέφυρας Στο άνω και κάτω πέλµα τοποθετούνται οριζόντιοι σύνδεσµοι δυσκαµψίας από γωνιακές διατοµές, που απαιτούνται για τα οριζόντια φορτία (άνεµος, σεισµός, κτλ) αλλά και προσωρινά για τις διάφορες φάσεις κατά την καθέλκυση του φορέα. Ο φορέας της Γέφυρας κατασκευάζεται κατά φάσεις. Αρχικά συναρµολογούνται τµηµατικά πίσω από τα υτικά Ακρόβαθρα ο µεταλλικός φορέας και προωθείται-ολισθαίνει επί κυλίστρων στην τελική του θέση. Οι συνδέσεις αποκατάστασης συνέχειας µεταξύ των τµηµάτων των κυρίων µεταλλικών δοκών θα είναι πλήρους αποκατάστασης διατοµής (100% διατµητική και καµπτική ικανότητα της µικρότερης συνδεόµενης διατοµής) και θα γίνουν µε προεντεταµένους κοχλίες στο εργοτάξιο. Η προώθηση του µεταλλικού φορέα πραγµατοποιείται µε µέρος των προπλακών και του σιδηρού οπλισµού του καταστρώµατος. Μετά την προώθηση του µεταλλικού φορέα στην τελική του θέση τοποθετούνται οι υπόλοιπες πρόπλακες και ακολουθεί η σκυροδέτηση της πλάκας καταστρώµατος. Συνολικά προβλέπονται (15) τµήµατα για την ολοκλήρωση του µεταλλικού φορέως ανωδοµής εκάστου κλάδου. Το βάρος της µεταλλικής κατασκευής κάθε κλάδο είναι 1000tn, το δε βάρος των προπλακών (µε τον οπλισµό) για κάθε κλάδου είναι 320tn. Τέλος, το βάρος του µεταλλικού ρύγχους είναι 43tn. 395

3 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Εξ αιτίας της υψηλής σεισµικής δράσης (α=0.39g) και του γεγονότος ότι λόγω του σύµµικτου φορέα δεν είναι δυνατή η µονολιθική σύνδεση µε τα βάθρα αλλά και για να περιορισθεί ο όγκος των θεµελιώσεων λόγω ανεπάρκειας χώρου, η γέφυρα εφοδιάζεται µε σύστηµα σεισµικής µόνωσης. Το σύστηµα µόνωσης αποτελείται από σύνδεσµο ελαστοµεταλλικών εφεδράνων µε πυρήνα µολύβδου (Lead Rubber Bearings) και αποσβεστήρες. Οι Αποσβεστήρες τίθενται µόνο στα ακρόβαθρα της γέφυρας όπου διατίθεται επαρκής χώρος και ευχερής προσβασιµότητα για επιθεώρηση, συντήρηση και αντικατάσταση. Σε κάθε ένα ακρόβαθρο κάθε κλάδου τοποθετούνται, τέσσερις (4) Ιξώδεις Υδραυλικοί Αποσβεστήρες κατά την διαµήκη διεύθυνση και τρεις (3) Ιξώδεις Υδραυλικοί Αποσβεστήρες κατά την εγκάρσια διεύθυνση, µη-γραµµικής συµπεριφοράς, σύµφωνα µε το καταστατικό νόµο (F=C* v 0.15 ). Έκαστος αποσβεστήρας κατά τη διαµήκη διεύθυνση έχει ονοµαστική τιµή σταθεράς απόσβεσης C=550 KN/(m/sec) 0.15, ονοµαστική δύναµη απόσβεσης σχεδιασµού F=480 KN και συνολική διαδροµή εµβόλου 435mm. Έκαστος αποσβεστήρας κατά την εγκάρσια διεύθυνση έχει ονοµαστική τιµή σταθεράς απόσβεσης C=750 KN/(m/sec) 0.15, ονοµαστική δύναµη απόσβεσης σχεδιασµού F=654 KN και συνολική διαδροµή εµβόλου 400 mm. Ως προς την λειτουργία τους οι αποσβεστήρες έχουν τις εξής ιδιότητες: Επιτρέπουν χαµηλής ταχύτητας επιβαλλόµενες µετακινήσεις που προκαλούνται π.χ. από θερµοκρασιακές µεταβολές, αναπτύσσοντας πρακτικά αµελητέες δυνάµεις (αντιδράσεις 10% της µέγιστης δύναµης απόσβεσης). Για δυναµικά επιβαλλόµενες µετακινήσεις (τροχοποίηση, άνεµος, σεισµός, κ.λ.π.) αναπτύσσουν αντίδραση F η οποία είναι συνάρτηση της ταχύτητας ν κίνησης του εµβόλου του αποσβεστήρα : F=C* v 0.15 (1) όπου C η σταθερά απόσβεσης. Ο φορέας της γέφυρας εδράζεται στα βάθρα της γέφυρας επί ελαστοµεταλλικών εφεδράνων µε πυρήνα µολύβδου (Lead Rubber Bearings) που συνεισφέρουν στην συνολική απόσβεση του συστήµατος. Τίθενται 4 εφέδρανα ανά θέση έδρασης επί των βάθρων (ένα ανά κύρια δοκό). Ο έλεγχος των εφεδράνων και αποσβεστήρων γίνεται σύµφωνα µε τις Οδηγίες για Μελέτη Γεφυρών µε Σεισµική Μόνωση (Υπ. Απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/γ/115/ ), παρ. 6 [1]. Τα σύστηµα σεισµικής µόνωσης παρέχει τη δυνατότητα αυτοδύναµης οριζόντιας επαναφοράς. Οι αποσβεστήρες και τα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα µε πυρήνα µολύβδου κατασκευαστήκαν στην FIP Industrialle της Ιταλίας, όπου και πραγµατοποιήθηκαν οι πρότυπες δοκιµές συµπεριφοράς για την επιβεβαίωση του καταστατικού νόµου συµπεριφοράς των. [4] Στις Φωτ. 2 και 3 παρουσιάζονται οι διαµήκεις και εγκάρσιοι αποσβεστήρες κατά την τοποθέτηση τους. 396

4 Φωτ. 2 Εγκάρσιος Αποσβεστήρας Φωτ. 3 ιαµήκης Αποσβεστήρας 4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η εργοστασιακή παραγωγή των στοιχείων του µεταλλικού φορέα πραγµατοποιήθηκε στην Ιταλία από την εταιρεία CIMOLAI S.A. Η παραγωγή των υψίκορµων σύνθετων µεταλλικών δοκών, που παρουσιάζεται στην Φωτ. 4, έγινε σε αυτόµατη µηχανή συγκόλλησης µε συνδέσεις πελµάτων/κορµού µε αµφίπλευρη συνεχή εξωραφή κατάλληλου πάχους (παραλαβή του 100% της διατµητικής ροής) µε την διαδικασία του βυθιζόµενου τόξου (S.A.W). Τα ελάσµατα ακαµψίας (διαµήκη και εγκάρσια) των κυρίων δοκών τοποθετήθηκαν στο εργοστάσιο παραγωγής µε συγκολλήσεις εξωραφές κατάλληλου πάχους. Η σύµµικτη λειτουργία του φορέα µεταξύ µεταλλικού σκελετού και πλάκας καταστρώµατος επιτυγχάνεται µέσω διατµητικών ήλων συγκολληµένων στο εργοστάσιο παραγωγής στα άνω πέλµατα όλων των δοκών. Η διατµητική σύνδεση θεωρείται πλήρης 100%. Φωτ. 4 Συγκόλληση Κάτω πέλµατος δοκού µε S.A.W. Η Ποιότητα του χάλυβα που χρησιµοποιήθηκε στην γέφυρα ήταν S 355J2G3 και S 355 N κατά EN και EN 10113, µέρη 1 εώς 3. Η ποιότητα J2 εξασφαλίζει αντοχή σε ψαθυρά θραύση κατ ελάχιστον 27J στους-20 ο C. Για τις δευτερεύουσες κατασκευές επιτρέπεται ποιότητα χάλυβα S 355J2G0 κατά EN Για την επί-τόπου αποκατάσταση της συνέχειας των κυρίων δοκών και τη σύνδεση των εγκάρσιων διαφραγµάτων χρησιµοποιήθηκαν προεντεταµένοι κοχλίες, ποιότητας 10.9 κατά ISO 898 Μέρος 1. Οι κοχλιωτές συνδέσεις είναι «τριβής» µε συντελεστή τριβής µ =

5 Για την αντιδιαβρωτική προστασία της Γέφυρας Γ4 λαµβάνεται σαν σηµείο αναφοράς το ατµοσφαιρικό περιβάλλον µε κατηγορία διαβρωσιµότητας C3-M (µέτρια) µε επίπεδο ανθεκτικότητας πάνω από 15 έτη, σύµφωνα µε το ISO 12944:1998. Το σύστηµα επάλειψης που επιλέχθηκε µε συνολικό πάχος 220µm µε 280µm είναι το ακόλουθο: Στο εργοστάσιο: Πλήρης αµµοβολή: Sa 2 ½ Αστάρι φωσφορικού ψευδαργύρου: Intercure µε 80µm DFT Εποξειδική επάλειψη: Intercure µε 100µm DFT Επί-τόπου µετά τη συναρµολόγηση: Τελική στρώση πολυουρεθάνης: Interthane µε 100µm DFT Στις περιοχές των κόµβων µε κοχλίες, η απαίτηση αυξηµένου συντελεστή τριβής (µ=0,5) στη δι-επιφάνεια δοκού-κοµβοελάσµατος εξασφαλίζεται µε τη χρήση ασταριού πυριτικού ψευδαργύρου (Interzinc 22) αντί του φωσφορικού. 5. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΧΛΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΚΑΡΙΩΝ Η µεταλλική κατασκευή (δοκάρια, κοµβοελάσµατα, κτλ) µεταφέρονται από τον οίκο εργοστασιακής παραγωγής της CIMOLAI στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας και από εκεί µε φορτηγά στο εργοτάξιο της γέφυρας, στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή. Συνολικά προβλέπεται η συναρµολόγηση 15 τµηµάτων, συνολικού µήκους 189,75µ (10,25µ + 13µx ,50µ) για την ολοκλήρωση του µεταλλικού φορέως ανωδοµής εκάστου κλάδου. Κάθε κλάδος αποτελείται από τέσσερις (4) σειρές κύριων µεταλλικών δοκών µορφής διπλού Τ ύψους 3µ. Οι εσωτερικοί δοκοί έχουν άνω και κάτω δικτυώµατα και ενώνονται µεταξύ τους µε διαφράγµατα κάθε 6,5µ. Το κάθε τµήµα αποτελείται από τέσσερις κύριες δοκούς και τα εγκάρσια διαφράγµατα τα οποία συναρµολογούνται µε κοχλίες επιτόπου στο εργοτάξιο. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την κοχλίωση της Γέφυρας Γ4 είναι η µέθοδος ελεγχόµενης στροφής περικοχλίου. Στην συγκεκριµένη µέθοδο εφαρµόζεται µια προκαθορισµένη στροφή του περικόχλιου σε σχέση µε τον κορµό, η οποία για το δεδοµένο βήµα σπειρώµατος προκαλεί συγκεκριµένη επιµήκυνση του κορµού, που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη δύναµη προέντασης.[3] Στο χώρο του εργοταξίου συναρµολογούνται το µεταλλικό ρύγχος και τα πέντε (5) πρώτα µεταλλικά τµήµατα της γέφυρας. Τα τµήµατα που συναρµολογούνται τοποθετούνται πάνω σε κιβώτια σκυροδέµατος και έπειτα µε την βοήθεια των γρύλων τοποθετούνται πάνω στα κύλιστρα για την προώθηση. Μετά την προώθηση της 1 ης φάσης, καινούργια µεταλλικά τµήµατα συναρµολογούνται και ενώνονται µε τα µπροστινά. Πριν την προώθηση των καινούργιων µεταλλικών τµηµάτων τοποθετούνται οι πρόπλακες και ο οπλισµός, κ.ο.κ. Η προώθηση ολοκληρώνεται σε 5 φάσεις ακολουθώντας την ίδια διαδικασία (Σχ. 2). 398

6 Σχ. 2 Φάσεις Κατασκευής της Γέφυρας (µαύρη γραµµή:µεταλλικοί δοκοί, κόκκινη γραµµή:ρύγχος) - ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Τα κύλιστρα τοποθετούνται στα Ακρόβαθρα της Γέφυρας, στα Μεσόβαθρα καθώς και στο χώρο που γίνεται η συναρµολόγηση των δοκαριών. Όλο το βάρος του καταστρώµατος της Γέφυρας µεταφέρεται στα κύλιστρα που εδράζονται τα εσωτερικά δοκάρια. Η αποφυγή εκτροπής του φορέα ανωδοµής κατά την εγκάρσια διεύθυνση επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση στην κεφαλή των βάθρων πλευρικών οδηγών συγκράτησης τους (Σχ.3). Σχ. 3 Οι Εσωτερικές οκοί εδράζονται στα κύλιστρα Επίσης τοποθετούνται εγκάρσια κύλιστρα δίπλα, τα οποία λειτουργούν ως οδηγοί στα διαµήκη κύλιστρα. Το ρύγχος της µεταλλικής κατασκευής έχει µήκος 43µ. και πλάτος 3,5µ. Είναι προέκταση των εσωτερικών δοκών. Οδηγεί και στηρίζει την Γέφυρα κατά την προσέγγιση των δοκαριών στα µεσόβαθρα και στα ακρόβαθρα (Φωτ. 5), καθώς και αντισταθµίζει το βέλος κάµψης του προβόλου προώθησης. Φωτ. 5 Όψη Ρύγχους και Μεταλλικών οκαριών Φωτ. 6 Έµβολο του Συστήµατος προώθησης 399

7 Το πίσω µέρος του ρύγχους πακτώνεται στις εξωτερικές δοκούς οι οποίες ενώνονται µε τους γρύλους προώθησης για την τελική προώθηση. Το πίσω µέρος του ρύγχους έχει µήκος 9µ. και πλάτους 10µ. Η Γέφυρα έλκεται από 2 οριζόντιους γρύλους (έµβολα) ταυτόχρονα που είναι ενωµένοι στις εξωτερικές δοκούς µε µεταλλικούς ράβδους (Macaloy). Το άνοιγµα του εµβόλου είναι περίπου 2µ. (Φωτ. 6) και προωθούνται µε αυτό το βήµα και οι τέσσερις (4) δοκοί ταυτόχρονα. Η ολίσθηση γίνεται επί των δύο εσωτερικών (κεντρικών) δοκών, ενώ οι εξωτερικές δοκοί µεταφέρονται συνδεµένες µε τις εσωτερικές υπό µορφή ανάρτησης µέσω των εγκάρσιων διαφραγµάτων. Το πρώτο προωθούµενο τµήµα των δύο εσωτερικών δοκών θα φέρει ειδική διαµόρφωση έτσι ώστε να συνδέεται µε το µεταλλικό ρύγχος µέσω κοχλιών. Μετά το πέρας των φάσεων προώθησης ακολουθεί αφαίρεση των κυλίστρων και τοποθέτηση προσωρινών εφεδράνων µε πλευρική συγκράτηση των εσωτερικών δοκών. Το µπροστινό ρύγχος καθώς και το πίσω θα αποµακρυνθούν από την κατασκευή χρησιµοποιώντας κινητό γερανό. Ο φορέας της γέφυρας θα στηρίζεται στα κιβώτια σκυροδέµατος. Με την ολοκλήρωση της προώθησης και την αποµάκρυνση των κυλίστρων αρχίζει ο καταβιβασµός της Γέφυρας στα προσωρινά εφέδρανα (αµµόγρυλλοι). Μετά την σκυροδέτηση του φορέα η γέφυρα κατεβαίνει στα εφέδρανα της Γέφυρας. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται τµηµατική σκυροδέτηση των ακραίων ανοιγµάτων και του εσωτερικού ανοίγµατος. Έπειτα συγκολλώνται τα εφέδρανα στις µεταλλικούς δοκούς και ολοκληρώνεται η σκυροδέτηση. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για την κατασκευή της γέφυρας Γ4 στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής στο Ν. Θεσπρωτίας, επελέγη συνεχής σύµµικτος φορέας τριών ανοιγµάτων 54,75µ, 65µ και 68µ, που παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα : Η επιλογή των θέσεων των βάθρων (δηλαδή τα ανοίγµατα), ελαχιστοποιούν τις εκσκαφές και εποµένως τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μειώνεται το βάρος του φορέα (σε σχέση µε αντίστοιχο φορέα από σκυρόδεµα), µε σηµαντικά οφέλη στις διαστάσεις των φρεάτων θεµελίωσης, αλλά και την ελαχιστοποίηση των σεισµικών δράσεων σε µια περιοχή υψηλής σεισµικότητας και γειτνίασης µε ρήγµα. Με την ταυτόχρονη κατασκευή των βάθρων και την εργοστασιακή παραγωγή του µεταλλικού φορέα µειώνεται σηµαντικά ο χρόνος κατασκευής της γέφυρας. ιευκολύνεται η ανέγερση του φορέα σε µια δυσπρόσιτη βαθιά µισγάγκεια, µε την συναρµολόγηση του µεταλλικού φορέα µε κοχλίες και την καθέλκυση του από το υτικό προσιτό ακρόβαθρο µε τοποθετηµένο µεγάλο µέρος των προπλακών. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Υπ. Απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/γ/115/ [2] Τσικνιάς Tηλέµαχος, Τεχνική Έκθεση Εγκεκριµένης Μελέτης Γέφυρας Γ4, Εκπόνηση Μελέτης [3] Παπανικόλας Π. Προεντετανένοι Κοχλίες Εφαρµογή στη Γέφυρα Ρίου- Αντιρίου, Πρακτικά Εθνικού Συνεδρίου Μεταλλικών Κατασκευών, Τόµος ΙΙ σελ , Ξάνθη 29/09/ /10/2005 [4] Infanti S., Papanikolas P., Theodossopoulos G., Rion-Antirion Bridge: Full-scal testing of Seismic devices, fib 2003 Symbosium in Athens [5] David Collins Steel - Concrete Composite bridges. 400

8 CONSTRUCTION OF A CONTINUOUS THREE SPAN COMPOSITE BRIDGE OF EGNATIA ODOS Panayiotis Papanikolas Civil Engineer, PhD Egnatia Odos S.A. Ioannina, Hellas Ioannis Rentzeperis Civil Engineer, PhD Egnatia Odos S.A. Ioannina, Hellas Spyros G. Konstantopoulos Civil Engineer, MSc Egnatia Odos S.A. Ioannina, Hellas Christos Polyzos Civil Engineer Pantexniki S.A. Ioannina, Hellas SUMMARY This paper describes the design and construction of C4 Bridge located near the village of Krystallopigi in Epirus as part of the Egnatia Motorway project currently under construction in Northern Greece. This bridge crosses a 180m wide, 70m deep valley. A three span bridge scheme was assessed to provide a practical, cost effective, and speedy solution with minimal disturbance to the local environment. The m long bridge with spans of 54.75m m m consists of two independent and identical decks, 12,76m wide each. Each deck is composed of four No 3m deep steel plate girders supported via bearings over the pier-heads and abutments, and topped up with precast slabs and an insitu reinforced concrete slab. Due to the fact that the bridge is located in the vicinity of a tectonic active fault it has been designed for horizontal seismic acceleration of α=0,24g.1,3.1,25=0,39g, requiring the provision of dampers and energy dissipating elastomeric bearings with central lead pins. The plate girders are placed into position by the method of incremental launching. The launching method started from the West abutments with a rise slope of 6%. 401

Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας

Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας Static analysis and seismic design of 1 MW steel wind turbine towers at mount Kalogerovouni Lakonia

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 10 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδα 1 από 10 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΠ Ο3-04-61-01 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την ανάθεση θα πρέπει να αναλύσει όλα τα σχέδια των κατασκευαστικών λεπτοµερειών της µελέτης, να συµπληρώσει τυχούσες ελλείψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ» ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Πυροπροστασία και Επισκευές-Ενισχύσεις Σύµµικτων Κατασκευών Μετά Από Πυρκαγιά ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι Προδιαγραφές που ακολουθούν αναφέρονται στα Υλικά, τα Μηχανήµατα, τις Συσκευές και γενικά το σύνολο του εξοπλισµού των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 264 Πειραματική και αναλυτική μελέτη σεισμικά μονωμένων γεφυρών με ή χωρίς πρόσθετη απόσβεση ενέργειας Experimental

Διαβάστε περισσότερα

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Διαβάστε περισσότερα

Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων

Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων Σ.Α. Μητούλης MSc. Πολιτικός Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ. Ι.Α. Τέγος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3 Πολυώροφο Προκατασκευασμένο Κτίριο Μεγάλων Ανοιγμάτων και Σημαντικών Ωφελίμων Φορτίων Multi - storey Prefabricated Building with Large Spans and Increased Live Loads Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΠΙΜΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...41 ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ...11 ΚΟΙΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΠΙΜΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...41 ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ...11 ΚΟΙΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 57 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΥ Ζ, C, Σ, Ζplus... 3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Σ 175, 205, 225, 255...3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ C 140, 155, 175, 205...4 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ζ 140, 155, 175, 205...5 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ζplus 205, 225,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ IQia ATTE Τηλ.: 26710 25935, 6944 627387 E-mail: info@iqia.gr www:iqia.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ 3 2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00. 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 03 Ικριώµατα 00-00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00. 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 03 Ικριώµατα 00-00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 03 Ικριώµατα 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Master for Windows version 4.5.0.30 FAQ Version 4.1.0.0 Αθήνα, Μάιος 2007. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-02-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 02 Βαρυτικά ίκτυα Υγρών 01 Σωληνώσεις µε Πλαστικούς Σωλήνες 01 Ευθύγραµµοι

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Investigation of the Bearing Capacity of Steel Lattice Girders For Tunnel Support ΣΑΚΚΑΣ, Κ.Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ, Π.Π. ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ,Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα