Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2007 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» την 23/05/2007 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µe τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ευάγγελος Μυτιληναίος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Κατάσταση ταµειακών ροών Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ΕΕΧΠ οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών Σηµαντικά Εταιρικά Γεγονότα ιακοπτόµενες δραστηριότητες Εµπράγµατα Βάρη εσµεύσεις Ενδεχόµενες απαιτήσεις υποχρεώσεις Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Φόροι εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή Παροχές στη ιοίκηση Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη ( ΛΠ 24)

3 1. Ισολογισµός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/03/ /12/ /03/ /12/2006 Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Σηµείωση Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 409,946, ,960,295 11,376,513 11,445,768 Υπεραξία Επιχείρησης 126,732, ,257, Άύλα περιουσιακά στοιχεία 55,825,692 57,786,478 62,994 47,381 Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0 (0) 372,309, ,810,620 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 27,982,085 30,247,173 15,920,830 15,920,830 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 17,041,091 26,069,199 4,579,894 4,623,678 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση ,310,847 70,317,907 39,384 39,384 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 3,306,051 3,100, , , ,145, ,739, ,390, ,994,752 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα 202,986, ,057,887 0 (0) Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 242,964, ,395, ,379 10,707,436 Λοιπές Απαιτήσεις 63,212,976 95,379,341 39,126,271 56,332,185 Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 6,789,470 10,502,793 10,627,341 85,019 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 7,674,770 7,736,578 3,028,178 3,024,669 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15,942,971 15,373,860 2,493,529 2,301, ,571, ,445,616 55,446,698 72,450,681 Πάγια στοιχεία κατηγοριοποιηµένα ως Κρατούµενα προς πώληση ,724,935 Σύνολο Ενεργητικού 1,416,441,238 1,366,184, ,837, ,445,432 Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 23,159,293 24,162,132 23,159,293 24,162,132 Υπερ Το Άρτιο 126,049, ,117, ,435, ,503,432 Αποθεµατικά εύλογης αξίας (15,038,378) 990, Λοιπά αποθεµατικά 33,482,617 33,481,850 4,591,987 4,591,987 Αποθεµατικά Μετατροπής Ισολογισµού (4,927,758) (9,843,629) 0 0 Αποτελέσµατα Εις Νέον 243,087, ,481,924 72,003,653 53,624,538 Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής 405,812, ,390, ,190, ,882,088 ικαιώµατα Μειοψηφίας 337,869, ,747, Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 743,681, ,137, ,190, ,882,088 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις 21,495,050 37,421,006 21,406,090 21,328,695 Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 5,857,360 6,811,204 4,932,820 5,345,713 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 47,664,846 48,494,888 14,152,581 13,949,573 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 35,059,493 34,647, , ,123 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 13,703,641 38,231, Προβλέψεις 17,673,907 19,771, Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 141,454, ,378,351 41,141,614 41,274,104 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 130,886, ,438, Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 57,033,630 57,935,003 11,753,802 12,462,072 Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις 166,984, ,004, ,810,237 98,331,867 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 16,956,022 17,564,120 16,956,022 17,564,120 Υποχρεώσεις σε Θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου ,925,744 39,138,463 Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 28,363,179 38,043, , ,731 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 42,882,501 28,430,821 7,513,228 1,245,987 Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις 644, , Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 443,750, ,668, ,505, ,289,240 Σύνολο Υποχρεώσεων 585,204, ,047, ,647, ,563,344 Υποχρεώσεις άµεσα συνδεδεµένες µε µη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού κατηγοριοποιηµένα ως Κρατούµενα προς πώληση ,554,867 Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1,416,441,238 1,366,184, ,837, ,445,432 3

4 2. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 01/01-31/03/07 01/01-31/03/06 01/01-31/03/07 01/01-31/03/06 Πωλήσεις 225,390, ,468,380 41,343 40,566,970 Κόστος Πωληθέντων (181,796,994) (152,470,206) 0 (35,698,576) Μικτό Κέρδος 43,593,150 49,998,174 41,343 4,868,394 Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 10,301,051 4,879,214 12,821,314 1,892,356 Έξοδα διάθεσης (1,651,241) (4,507,770) (904) (1,451,919) Έξοδα διοίκησης (8,443,139) (4,943,025) (3,566,516) (1,701,917) Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης (8,450,337) (6,999,925) (1,032,223) (4,484,342) Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης (8,535) 0 Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 35,340,949 38,426,669 8,263,014 (877,428) Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 10,110, ,293 10,040, Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (2,310,284) (1,338,615) (1,576,701) (1,015,906) Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 2,061,500 30,347,198 2,693,716 36,445,488 Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας 0 19,162, Κέρδη/ Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις (1,568,235) (292,422) 0 0 Κέρδη προ φόρων 43,634,317 86,662,736 19,420,851 34,552,793 Φόρος εισοδήµατος (10,291,942) (15,326,022) (1,041,737) (1,974,335) Κέρδη µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 33,342,375 71,336,714 18,379,114 32,578,458 Αποτελέσµα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες (1,006,558) 145,849 Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 32,335,816 71,482,562 Κατανεµηµένα σε: Μετόχους της µητρικής 22,621,831 59,314,211 18,379,114 32,578,458 ικαιώµατα µειοψηφίας 9,713,986 12,168, Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 41,013,942 43,461,332 8,351,504 (796,693) Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 35,340,949 38,426,669 8,263,014 (877,428) Κέρδη Προ φόρων 43,634,317 86,662,736 19,420,851 34,552,793 Κέρδη µετά από Φόρους 32,335,816 71,482,562 18,379,114 32,578,458 4

5 3. Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Σηµείωση Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Αποθεµατικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθέµατικα Αποθεµατικό Μετατροπής Ισολογισµών Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο ικαιώµατα Μειοψηφίας Ποσά σε Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ 24,312, ,520,764 15,167,654 18,894 (3,266,881) 165,687, ,439, ,394, ,833,872 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/03/2006 Αποθεµατικό Μετατροπής Ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού -165, (165,967) -67 (166,034) - ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Κέρδη Ζηµιές Αποτίµησης µεταφερόµενα απ Ευθείας στα ίδια κεφάλαια 4,187, ,187,097 4,346,485 8,533,582 Μείον: Κέρδη ζηµιές µεταφερόµενα στην κατά την πώληση στα αποτελέσµατα της χρήσης (2,691,085) (2,691,085) (3,322,455) (6,013,540) Αποθεµατικό Αντιστάθµισης στην εύλογη αξία µετά φορών (2,125,899) (2,125,899) (2,410,613) (4,536,512) Καθαρό Κέρδος/ζηµιά Αναγνωριζόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια , , (795,854) -1,386, (2,182,504) ικαιωµάτα µειοψηφίας από Εξαγορά µεριδίου θυγατρικής -39,203,278 (39,203,278) ικαιωµάτα µειοψηφίας από Πώληση µεριδιδίου θυγατρικής 24,695,886 24,695,886 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/03/ , ,942,966 59,314,210 12,168,352 71,482,562 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0.00 (629,887) 371, , ,942,966 58,518,356 (3,725,690) 54,792,666 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου ,312, ,520,764 14,537, ,138 (3,432,848) 224,630, ,958, ,668, ,626,537 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ 24,162, ,117, ,700 33,481,849 (9,843,629) 220,481, ,390, ,747, ,137,712 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/03/2007 Αποθεµατικό Μετατροπής Ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού 4,916,055 4,916, , ,332,840 Φόροι Απ ευθείας µεταφερόµενοι στη καθάρη θέση ,430 (15,846) -1, (17,382) - ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Κέρδη Ζηµιές Αποτίµησης µεταφερόµενα απ Ευθείας στα ίδια κεφάλαια (16,500,484) (16,500,484) (16,500,484) Αποθεµατικό Αντιστάθµισης στην εύλογη αξία µετά φορών 471, , , ,277 Καθαρό Κέρδος/ζηµιά Αναγνωριζόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια ,029, ,915,871-16,430-11,128, ,120-10,188,749 Αγορά/πώληση ιδίων µετοχών -1,002,839-55,068,238 (56,071,077) (56,071,077) ικαιωµάτα µειοψηφίας από Εξαγορά µεριδίου θυγατρικής 0-2,448,872 (2,448,872) ικαιωµάτα µειοψηφίας από Πώληση µεριδιδίου θυγατρικής 0 917, ,136 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/03/ ,621,831 22,621,831 9,713,986 32,335,816 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου -1,002,839-55,068,238-16,029, ,915,871 22,605,400-44,578,115 9,122,370-35,455,746 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου ,159, ,049,031 (15,038,378) 33,482,617 (4,927,758) 243,087, ,812, ,869, ,681,966 Σύνολο 5

6 4. Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές Προσαρµογές Μετάβασης στα ΠΧΠ Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µε τα ΠΧΠ Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 24,312, ,689, ,427 27,246, ,031,821 37,217, ,217,045 24,312, ,906, ,427 27,246, ,248,866 01/01-31/03/06 Πληρωµή µερισµάτων 0 0 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 0 32,578,458 32,578,458 01/01-31/03/06 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/Ζηµιά Περιόδου 0 32,578,458 32,578,458 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Μαρτίου ,312, ,906, ,427 59,824, ,827,324 Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2007 σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές Προσαρµογές στα ΠΧΠ Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2007 σύµφωνα µε τα ΠΧΠ Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/03/07 Αγορά Ιδίων Μετοχών ιάθεση αποτελεσµάτων χρήσης 2006 Πληρωµή µερισµάτων Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/03/07 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/Ζηµιά Περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 24,162, ,906,926 4,591,987 27,246, ,907,353 (6,403,494) 0 26,378,229 19,974,735 24,162, ,503,432 4,591,987 53,624, ,882,089 (1,002,839) (55,068,238) (56,071,077) 0.00 (0.23) (0) ,379, ,379,114 (1,002,839) (55,068,238) 0 18,379, (37,691,963) 31 Μαρτίου ,159, ,435,194 4,591,987 72,003, ,190,126 6

7 5. Κατάσταση ταµειακών ροών Σηµειώσεις Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ,080,491 (6,427,225) 21,271,046 (33,606,281) Καταβληθέντες τόκοι (2,730,501) (686,468) (1,576,701) (273,434) Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (5,030,621) (3,201,691) (1,944,350) 0 Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 36,319,369 (10,315,384) 17,749,995 (33,879,714) Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώµατων παγίων (23,023,600) (25,496,670) (15,647) (36,670) Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (613,893) (542,845) (20,209) 0 Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 892,787 33,383 20,004 2,353 Μερίσµατα εισπραχθέντα 4, άνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένα µέρη (50,848) 57, ,400 Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 0 (3,062,983) 0 0 (56,247) (2,525,349) (56,247) 0 ιακανονισµός Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Αγορά συγγενών επιχειρήσεων Αγορά Πώληση θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (4,101,366) (26,024,194) 6,239,742 (26,024,194) 109,860 5,792, , ,196, ,274,851 Τόκοι που εισπράχθηκαν 10,339, ,132 10,040, Εισπράξεις από αποπληρωµές δανείων συνδεδεµένων µερών Εισπράξεις Επιχορηγήσεων 75, Λοιπά (18,768) 34, Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (16,442,477) 4,801,134 16,317,450 14,274,379 Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Έκδοση κοινών µετοχών Πώληση / (Αγορά ) Ιδίων Μετοχών (62,064,662) 0 (56,071,077) 0 Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής στους Μετόχους της Μειοψηφίας Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής (155,587) (233,461) (5,122) 0 άνεια αναληφθέντα 53,026,732 53,451, ,450,590 Αποπληρωµή δανεισµού (40,342,323) Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (21,093) (3,677) 0 0 Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (49,556,932) 53,214,761 (56,076,199) 39,450,590 Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (29,680,040) 47,700,511 (22,008,754) 19,845,255 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου (132,286,126) (12,678,967) (113,594,617) (54,578,805) Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 525, ,454 0 (161,440,382) 35,021,544 (135,272,917) (34,733,551) Υπόλοιπο Αλληλόχρεων Λογαριασµών Τραπεζών (179,615,036) (35,411,090) (137,766,446) (35,411,090) Υπόλοιπο ιαθεσίµων 18,174,654 70,432,633 2,493, ,539 Ταµειακά ιαθέσιµα Και Ισοδύναµα ιαθεσίµων (161,440,382) 35,021,544 (135,272,917) (34,733,550) 7

8 6. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης επιχειρηµατικοί τοµείς Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους επιχειρηµατικούς κλάδους: Μεταλλουργία, Κατασκευές και Ενέργεια. Σηµειώνεται ότι, στα πλαίσια της στρατηγικής συµφωνίας του Οµίλου µε την «ENDESA Europa», ο Όµιλος θα εισφέρει όλα τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία του, θερµικά και ανανεώσιµα, καθώς και τις διαθέσιµες άδειες στο νέο εταιρικό σχήµα. Κατά συνέπεια ο Όµιλος εφαρµόζοντας το ΠΧΠ 5 «Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και ιακοπείσες εκµεταλλεύσεις» εµφανίζει χωριστά τόσο τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες που θα µεταβιβασθούν στο νέο εταιρικό σχήµα όσο και τα αποτελέσµατά τους για την παρουσιαζόµενη περίοδο και για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. (βλ. Σηµείωση 7.5). Τα αντίστοιχα ποσά για τα προαναφερόµενα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία αποτελεσµάτων είναι αυτά που εµφανίζονται στους παρακάτω πίνακες κάτω από τον τοµέα παραγωγής και εµπορίας ενέργειας και µεταφέρονται στη στήλη Ε «ιακοπτόµενη Εκµετάλλευση». Τα αποτελέσµατα του Οµίλου ανά τοµέα αναλύονται ως εξής: 01/01-31/03/07 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή και Εµπορεία Ενέργειας Λοιπά ιακοπτόµενη Εκµετάλλευση Α Β Γ Ε (Α+Β+Γ+ -Ε) Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 305,412,468 68,824,041 2,706,267 41,343 2,706, ,277,853 ιεταιρικές Πωλήσεις (125,188,704) (125,188,704) ιατοµεακές πωλήσεις 0 (23,699,004) 0 0 (23,699,004) Καθαρές πωλήσεις 180,223,764 45,125,037 2,706,267 41,343 2,706, ,390,144 Λειτουργικά κέρδη 21,017,080 6,065,224 (152,387) 8,258,645 (152,387) 35,340,949 Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (330,747) (305,689) (465,900) 10,498,039 (465,900) 9,861,603 Μερίδιο αποτελεσµάτων συγγενών επιχειρήσεων (103,124) (1,568,235) (103,124) (1,568,235) Κέρδος από απόκτηση εταιρείας Κέρδη προ φόρων 20,686,333 5,759,535 (721,411) 17,188,449 (721,411) 43,634,317 Φόρος εισοδήµατος (7,229,962) (2,020,243) (285,147) (1,041,737) (285,147) (10,291,942) Καθαρό κέρδος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 13,456,371 3,739,292 (1,006,558) 16,146,712 33,342,375 Αποτελέσµα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες (1,006,558) Καθαρό κέρδοςω από συνεχιζόµενες και διακοπτόµενες δραστηριότητες 13,456,371 3,739,292 (1,006,558) 16,146, ,335,817 Αποσβέσεις τοµέα 4,169,812 1,414, ,894 88, ,894 5,672,993 EBITDA 25,186,892 7,479,915 78,507 8,347,135 78,507 41,013,942 Σύνολο 8

9 01/01-31/03/06 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή και Εµπορεία Ενέργειας Λοιπά ιακοπτόµενη Εκµετάλλευση Σύνολο Α Β Γ Ε (Α+Β+Γ+ -Ε) Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 203,524,796 63,232, , , ,316,799 ιεταιρικές Πωλήσεις (35,894,691) 0 0 (35,894,691) Εσωτερικές πωλήσεις (27,953,728) 0 0 (27,953,728) Καθαρές πωλήσεις 167,630,104 35,278, , , ,468,380 Λειτουργικά κέρδη 34,158,208 4,292, ,956 (3,916) 244,571 38,426,669 Χρηµατοοικονοµικά Αποτέλεσµα 30,243,564 (840,782) (93,820) (32,743) (89,656) 29,365,876 Μερίδιο αποτελεσµάτων συγγενών επιχειρήσεων (292,422) 0 (292,422) Κέρδος από απόκτηση εταιρείας ,162,612 19,162,612 Κέρδη προ φόρων 64,401,772 3,452, ,136 18,833, ,915 86,662,736 Φόρος εισοδήµατος (12,463,150) (2,868,202) (1,880) (1,856) (9,066) (15,326,022) Καθαρό κέρδος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 51,938, , ,256 18,831, ,849 71,336,713 Αποτελέσµα περιόδου από διακοπείσας δραστηριότητες 145,849 Καθαρό κέρδοςω από συνεχιζόµενες και διακοπτόµενες δραστηριότητες 51,938, , ,256 18,831, ,849 71,482,562 Αποσβέσεις τοµέα 3,849,059 1,198, , ,707 5,034,663 EBITDA 38,007,266 5,491, ,463 (3,916) 367,278 43,461,332 Η κατανοµή των ενοποιηµένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους επιχειρηµατικούς τοµείς αναλύεται ως εξής: 31/03/2007 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή και Εµπορεία Ενέργειας Λοιπά Σύνολο Ενεργητικό Τοµέα 933,211, ,938, ,724,935 25,565,719 1,416,441,238 Μη κατανεµηµένα στοιχεία Ενεργητικού 0 Ενοποιηµένο Ενεργητικό 1,416,441,238 Υποχρεώσεις Τοµέα 436,512, ,919,214 87,554,867 3,772, ,759,271 Μη κατανεµηµένα στοιχεία Υποχρεώσεων Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις 672,759,271 31/12/2006 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή και Εµπορεία Ενέργειας Λοιπά Σύνολο Ενεργητικό Τοµέα 1,049,167, ,476,832 97,556,248 13,693,838 1,346,894,408 Μη κατανεµηµένα στοιχεία Ενεργητικού ,290,414 Ενοποιηµένο Ενεργητικό 1,049,167, ,476,832 97,556,248 13,693,838 1,366,184,823 Υποχρεώσεις Τοµέα 413,476,481 86,597,795 73,005,756-16,946, ,133,781 Μη κατανεµηµένα στοιχεία Υποχρεώσεων 30,913,330 Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις 587,047,111 ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τοµείς Η έδρα του Οµίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι η Ελλάδα χώρες της Ευρωζώνης και τρίτες χώρες. Οι πωλήσεις του Οµίλου ανά γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής: 9

10 01/01-31/03/07 01/01-31/03/06 Ελλάδα 105,165,943 85,241,193 Ευρωζώνη 49,739,460 61,162,703 Άλλες χώρες 70,484,741 56,064,484 Πωλήσεις περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 225,390, ,468,380 Σύνολο 225,390, ,468,380 Στη συνέχεια αναλύονται οι πωλήσεις ανά είδος 01/01-31/03/07 01/01-31/03/06 Πωλήσεις εµπορευµάτων 80,167,256 72,667,284 Πωλήσεις προϊόντων 96,990,859 92,647,249 Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 3,417, ,488 Έσοδα από υπηρεσίες 1,688,404 2,558,102 Υπεργολαβίες 0 0 Έσοδα πώλησης Οικοδοµών 851, ,382 Κατασκευαστικά συµβόλαια 42,130,451 33,761,501 Λοιπά 144,934 38,374 Σύνολο 225,390, ,468, Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 7.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Μυτιληναίος Α.Ε. του α τριµήνου του 2007 που καλύπτουν περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Μαρτίου 2007, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του της χρήσης 2006 και έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 10

11 7.2 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ΕΕΧΠ Η Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν εκδώσει µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών τα οποία Θα εφαρµοστούν για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής: - ΛΠ 1 (τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων Λόγω της έκδοσης του ΠΧΠ 7 προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσεις στο ΛΠ 1 προκειµένου µια επιχείρηση να γνωστοποιεί χρήσιµες προς στους χρήστες πληροφορίες σχετικά µε τους στόχους τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης των κεφαλαίων της. Ο όµιλος θα εφαρµόσει της τροποποιήσεις του ΛΠ 1 για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 01/01 31/12/ ΠΧΠ 7. Γνωστοποιήσεις Χρηµατοοικονοµικών Μέσων Το ΠΧΠ 7 αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, εκτός από εκείνα που αποκλείονται ειδικά (πχ. συµφέροντα σε θυγατρικές, συνδεδεµένα µέρη και κοινοπραξίες, κ.λπ.). Σκοπός των γνωστοποιήσεων είναι η παροχή µίας εικόνας για την χρήση των χρηµατοοικονοµικών µέσων από τον Όµιλο και την έκθεσή του στους κινδύνους που αυτά προκαλούν. Η έκταση των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από την έκταση της χρήσης των χρηµατοοικονοµικών µέσων από την εταιρεία και από την έκθεσή τους σε κινδύνους.tο ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΛΠ 30 και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΛΠ 32, αλλά η παρουσίαση που απαιτείται από το ΛΠ 32 παραµένει χωρίς καµία αλλαγή. Ο Όµιλος και η Εταιρία θα εφαρµόσουν το ΠΧΠ 7 για τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 01/01 31/12/ ΠΧΠ 8. Λειτουργικοί Τοµείς Το ΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονοµικές οντότητες των οποίων οι µετοχές ή οι οµολογίες είναι δηµόσια διαπραγµατεύσιµες, καθώς και οι οικονοµικές οντότητες που είναι στη διαδικασία έκδοσης µετοχών ή οµολογιών, να παρουσιάζουν οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα. Εάν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας εντός του πεδίου εφαρµογής του ΠΧΠ 8, όπως επίσης και τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, οι οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα απαιτούνται µόνο για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Το ΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του Ε ΠΧΠ 11 ΠΧΠ 2- Συναλλαγές συµµετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου οµίλου 11

12 Αυτή η ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Μαρτίου Η Ε ΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους απαιτούµενους λογιστικούς χειρισµούς. Για παράδειγµα, οι πληρωµές µε µετρητά αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Αντιθέτως, στις πληρωµές µε συµµετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. Ε ΠΧΠ 12 Συµφωνίες Παραχώρησης ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών Αυτή η ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Η Ε ΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες (i) µία οντότητα του δηµοσίου τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευµατίες του ιδιωτικού τοµέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η IFRIC 12 είναι µία εκτενής ιερµηνεία που αναφέρεται σε ένα σύνθετο θέµα. 7.3 οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών Οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι οι εξής: 12

13 Μέθοδος Ποσοστά Ενοποίσης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής - Μητρική Μητρική ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ''ΜΕΤΚΑ'', N.Hράκλειο Ατιικής 53.20% Ολική Ενοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒ ΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL), Βόλος 53.19% Ολική Ενοποίηση Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε., ήµος Εχεδώρου Θεσσαλονίκη 21.28% Ολική Ενοποίηση RODAX Α.Τ.Ε.Ε., Ν.Ηράκλειο Αττικής 53.20% Ολική Ενοποίηση ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.,Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 44.42% Ολική Ενοποίηση DROSCO HOLDINGS LIMITED,Λευκωσία Κύπρος 44.42% Ολική Ενοποίηση BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E,Μαρούσι Αττικής 33.32% Ολική Ενοποίηση ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε % Ολική Ενοποίηση ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε % Ολική Ενοποίηση ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ Α.Ε % Ολική Ενοποίηση ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Α.Ε % Ολική Ενοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ''ΕΛΒΟ'', Θεσσαλονίκη 43.00% Καθαρή Θέση SOMETRA S.A., SIBIU Ρουµανίας 92.79% Ολική Ενοποίηση MYTILINEOS FINANCE S.A., Λουξεµβούργο 99.97% Ολική Ενοποίηση STANMED TRADING LTD, Κύπρος 99.97% Ολική Ενοποίηση MYTILINEOS BELGRADE D.O.O., Σερβία 99.97% Ολική Ενοποίηση MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE, Π.Γ..Μ % Ολική Ενοποίηση RDA TRADING, Νήσοι Guernsey 99.97% Ολική Ενοποίηση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ, Μαρούσι Αττικής % Ολική Ενοποίηση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής % Ολική Ενοποίηση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ''ΒΕΑΤ'', Χαλάνδρι Αττικής 35.00% Καθαρή Θέση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Μαρούσι Αττικής % Ολική Ενοποίηση ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Μαρούσι Αττικής % Ολική Ενοποίηση ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Μαρούσι Αττικής Κοινή ιοίκηση Ολική Ενοποίηση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.00% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ ΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙ Ι Α.Ε., Μαρούσι Ατιικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ ΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε.Μαρούσι Αττικής % Ολική Ενοποίηση SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, Μαρούσι Αττικής % Ολική Ενοποίηση ΘΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ, Μαρούσι Αττικής % Ολική Ενοποίηση ΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 63.14% Ολική Ενοποίηση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 25.26% Ολική Ενοποίηση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 59.72% Ολική Ενοποίηση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 60.05% Ολική Ενοποίηση DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL, Βουκουρέστι Ρουµανίας 59.98% Ολική Ενοποίηση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Α.Ε., Καλλιθέα Αττικής 12.63% Καθαρή Θέση ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 56.83% Ολική Ενοποίηση ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ, Αµφίκλεια Φθιώτιδας 56.83% Ολική Ενοποίηση Υ ΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 56.83% Ολική Ενοποίηση Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 35.52% Ολική Ενοποίηση ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ., Μοσχάτο Αττικής 19.89% Καθαρή Θέση Υ ΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 56.83% Ολική Ενοποίηση ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 56.83% Ολική Ενοποίηση ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 56.83% Ολική Ενοποίηση ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ ΑΤΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ. Υ.Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 56.83% Ολική Ενοποίηση MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (πρώην ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 56.83% Ολική Ενοποίηση ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 56.83% Ολική Ενοποίηση ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.(ΕΤΑ Ε Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 63.14% Ολική Ενοποίηση ΙΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 30.94% Καθαρή Θέση ΕΛΕΚΤΡΟΝΒΑΤΤ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 6.31% Καθαρή Θέση BUSINESS ENERGY Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 15.73% Καθαρή Θέση ΕΝΕΡΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Μοσχάτο Αττικής 63.14% Ολική Ενοποίηση 13

14 METKA Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόµενης περιόδου ο όµιλος προέβη σε αγορές και πωλήσεις µεριδίων σε θυγατρικές εταιρείες. Τα σχετικά ποσοστά καθώς και το αποτέλεσµα που προέκυψε από τις συναλλαγές έχει ως εξής: Κόστος Κτήσης (A) Αξία Πώλησης (Β) Εύλογη αξία εταιρείας Μερίδιο του Οµίλου στην Εύλογη αξία (C) Αριθµός Μετοχών % Αγορών/ (πωλήσεις) Κέρδος Πώλησης (Ατοµικός) Υπεραξία Αγοράς (Α-C) Κέρδος από την πώληση µεριδίων (Β-C) Κέρδος από εξαγορά (C-Α) Αγορά Μέσω ΧΑ 5,914, ,014,459 1,264, , % 0 4,649, Πώληση Μέσω ΧΑ (4,359,260) 120,014,459 (917,136) (397,000) -0.76% 2,429, ,442, ,914,263 (4,359,260) 150, % 2,429,785 4,649,981 3,442,124 0 ΑΤΕ Κόστος Κτήσης (A) Αξία Πώλησης (Β) Εύλογη αξία εταιρείας Μερίδιο του Οµίλου στην Εύλογη αξία (C) Αριθµός Μετοχών % Αγορών/ (πωλήσεις) Κέρδος Πώλησης (Ατοµικός) Υπεραξία Αγοράς (Α-C) Κέρδος από την πώληση µεριδίων (Β-C) Κέρδος από εξαγορά (C-Α) Αγορά Μέσω ΧΑ 1,426, ,186,664 1,113,654 96, % 0 312, ,426, , % 0 312, DELTA PROJECT Κόστος Κτήσης (A) Αξία Πώλησης (Β) Εύλογη αξία εταιρείας Μερίδιο του Οµίλου στην Εύλογη αξία (C) Αριθµός Μετοχών % Αγορών/ (πωλήσεις) Κέρδος Πώλησης (Ατοµικός) Υπεραξία Αγοράς (Α-C) Κέρδος από την πώληση µεριδίων (Β-C) Κέρδος από εξαγορά (C-Α) Αγορά Μέσω ΧΑ 1,087, ,079,007 70, , % 0 1,016, ,087, , % 0 1,016, Επίσης κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόµενης περιόδου και στα πλαίσια των εταιρικών µετασχηµατισµών ο Όµιλος προέβη και στις εξής εξαγορές: α) έναντι 15 χιλ. απέκτησε έµµεσο ποσοστό 47,31% του µετοχικού κεφαλαίου της µη εισηγµένης εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» πρώην «ΙΩΑΝΝΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (1.200 µετοχές) και µέσω αυτής ποσοστό έµµεσης συµµετοχής και στην θυγατρική της, PANEGYRIC LIMITED οι οποίες ενοποιούνται για πρώτη φορά. Ο Όµιλος ενοποίησε την παραπάνω εταιρεία από την 28/03/2007, ηµεροµηνία που τεκµαίρεται ότι απέκτησε τον έλεγχο των εταιρειών. Επειδή το κόστος απόκτησης είναι µικρότερο από το µερίδιο του Οµίλου στα ίδια κεφάλαια της αποκτώµενης επιχείρησης, ως εκ τούτου ο Όµιλος αναγνώρισε απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης ως κέρδος το ποσό των 36 χιλ. β) έναντι 53 χιλιάδων απέκτησε έµµεσο ποσοστό 47,31% του µετοχικού κεφαλαίου της µη εισηγµένης εταιρείας «ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.» πρώην «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ» ( µετοχές), η οποία ενοποιείται για πρώτη φορά. Ο Όµιλος ενοποίησε την παραπάνω εταιρία από την 28/03/2007, ηµεροµηνία που τεκµαίρεται ότι απέκτησε τον έλεγχο της εταιρείας. Από την εξαγορά προέκυψε υπεραξία 11 χιλ την οποία ο Όµιλος κατ εφαρµογή του ΛΠ36 «Αποµείωση Περιουσιακών Στοιχείων», διενεργώντας έλεγχο αποµείωσης της, αναγνώρισε στα αποτελέσµατα της περιόδου. γ) έναντι 1 εκ απέκτησε έµµεσο ποσοστό 63,14% του µετοχικού κεφαλαίου της µη εισηγµένης εταιρείας «ΕΝΕΡΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» η οποία ενοποιείται για πρώτη φορά. Ο Όµιλος ενοποίησε την παραπάνω εταιρεία από την 4/1/2007 ηµεροµηνία που τεκµαίρεται ότι απέκτησε τον έλεγχο της εταιρείας. Από την εξαγορά προέκυψε υπεραξία 145 χιλ περίπου. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία την 14/4/2007 εξαγοράστηκε κατά 100% από την ENDESA Europa και µετονοµάστηκε σε ENDESA Hellas S.A. αποτελώντας το νέο εταιρικό σχήµα στο οποίο θα µεταβιβαστούν το σύνολο των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ βάσει της στρατηγικής συµφωνίας που έχουν υπογράψει 14

15 οι δυο όµιλοι. Αναλυτικότερα η εν λόγω συµφωνία παρουσιάζεται στην επόµενη παράγραφο «Σηµαντικά Εταιρικά Γεγονότα». 7.4 Σηµαντικά Εταιρικά Γεγονότα Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόµενης περιόδου ο Όµιλος προέβη στις ακόλουθες αποφάσεις και ενέργειες: - Την 28 η Μαρτίου, η εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και η «ENDESA Europa», ανακοίνωσαν τη σύναψη στρατηγικής συµµαχίας. Στο νέο εταιρικό σχήµα, η «ENDESA Europa» θα κατέχει ποσοστό 50,01% και η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ το υπόλοιπο 49.99%. Βάσει της συµφωνίας ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα εισφέρει το σύνολο των ενεργειακών περιουσιακών του στοιχείων, θερµικά, ανανεώσιµα καθώς και τις διαθέσιµες άδειες, ενώ η ENDESA θα εισφέρει ποσό ανάλογο της αποτίµησης που θα συµφωνηθεί για τα περιουσιακά αυτά στοιχεία σε µετρητά. Η εισφορά των περιουσιακών στοιχείων και οι αντίστοιχες κεφαλαιακές εισροές αναµένεται να ξεκινήσουν άµεσα και να ολοκληρωθούν σε διάστηµα 12 µηνών ενώ το ποσό που αρχικά έχει συµφωνηθεί σαν αποτίµηση του συνόλου των εισφερόµενων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ανέρχεται σε 600 εκ.. Στους σκοπούς της νέας εταιρίας περιλαµβάνονται η κατασκευή, ανάπτυξη και λειτουργία θερµικών σταθµών ενέργειας (φυσικό αέριο και άνθρακας), ανανεώσιµων έργων (αιολικά, υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά πάρκα), όπως επίσης και η εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας και εκποµπών CO 2. Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα εισφερθούν από τον Όµιλο στο νέο εταιρικό σχήµα περιλαµβάνουν: Ένα σταθµό συµπαραγωγής ισχύος 334MW, ο οποίος θα αρχίσει να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2007 Έναν υπό κατασκευή σταθµό παραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε καύσιµο φυσικό αέριο ισχύος 430MW, ο οποίος θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2009 Παραγωγική δυνατότητα ισχύος άνω των 1000MW σε ανανεώσιµα Ένα νέο ανθρακικό σταθµό ισχύος 600MW Επιπρόσθετα, η νέα εταιρία θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει άδεια εµπορίας 310 MW, νέες άδειες παραγωγής για σταθµούς συνδυασµένου κύκλου από φυσικό αέριο και ανθρακικές µονάδες στην ευρύτερη περιοχή. - Στα πλαίσια της ανωτέρω συνεργασίας, η διοίκηση του οµίλου αποφάσισε να εφαρµόσει άµεσα το επενδυτικό της σχέδιο για την κατασκευή και λειτουργία ενός εµπορικού ανεξάρτητου σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας. Την κατασκευή και λειτουργία του Εµπορικού Ανεξάρτητου Σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 412 MW ανέλαβε η θυγατρική εταιρεία του οµίλου MPGS, η οποία έχει λάβει όλες τις απαραίτητες Άδειες και εγκρίσεις ώστε να ξεκινήσει άµεσα την κατασκευή. Ο σταθµός αυτός είναι τεχνολογίας συνδυασµένου κύκλου και θα λειτουργεί µε φυσικό αέριο. Ο Εµπορικός Σταθµός Αγίου Νικολάου, θα παράγει ετησίως περίπου 2500 GWh τις οποίες θα διαθέτει στην αγορά χονδρικής ηλεκτρικού ρεύµατος, σε προµηθευτές και επιλέγοντες πελάτες ενώ η συνολική επένδυση αναµένεται να 15

16 υπερβεί τα 215 εκ. Η µονάδα θα κατασκευαστεί δίπλα ακριβώς από το Σταθµό Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας, ισχύος 334 MW, ο οποίος ήδη κατασκευάζεται και θα είναι σε λειτουργία τον Ιούλιο του Ο αγωγός µεταφοράς φυσικού αερίου µήκους 29 χιλιοµέτρων και διαµέτρου 20 ιντσών, ο οποίος θα προµηθεύει και τους δύο σταθµούς, ήδη κατασκευάζεται και θα έχει ολοκληρωθεί το Μάιο Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε συνεργασία µε την «ENDESA Europa» ανακοίνωσαν την 28/3/2007 την κατάθεση Αίτησης για Άδεια Παραγωγής Ανθρακικού Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 600 MW. Η συνολική επένδυση για το σταθµό, συµπεριλαµβανοµένων και των έργων υποδοµής, εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε 890 εκ. - Τέλος, στα πλαίσια και της ανωτέρω συµφωνίας η ιοίκηση του Οµίλου ανακοίνωσε την 28/3/2007 την απόφαση για την έναρξη µετασχηµατισµών και εταιρικών αναδιαρθρώσεων προκειµένου να αξιοποιηθούν τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου µε τον πλέον επωφελή τρόπο µε γνώµονα τη µεγιστοποίηση των ωφελειών του Οµίλου σε επίπεδο µητρικής, θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιρειών και κατ επέκταση όλων των µετόχων του. Συγκεκριµένα, τα διοικητικά συµβούλια των εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΕΑΕ» και «ΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚ ΑΒΕΤΕ» την αποφάσισαν: α) την απόσχιση των κλάδων: (ι) παραγωγής και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, (ιι) παραγωγής, κατασκευής και εµπορίας αλουµίνας, αλουµινίου µεταλλευτικών υλικών και µετάλλων της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΕΑΕ» (ιιι) Κατασκευών Μηχαν/κού εξοπλισµού, µηχ/των και µεταλλικών κατασκευών της «ΕΛΤΑ PROJECT και (iv) Κατασκευής Ολοκλ/νων έργων turn key projects στους τοµείς της βιοµηχανίας και ενέργειας» της ίδιας εταιρείας και εισφοράς τους σε 100% µη εισηγµένες θυγατρικές εταιρείες τους, β) την έναρξη συγχώνευσης δι απορρόφησης των «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΕΑΕ» και «ΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ» από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Η έναρξη της διαδικασίας των αποσχίσεων καθώς και της συγχώνευσης θα πραγµατοποιηθεί µε ηµεροµηνία Ισολογισµών Μετασχηµατισµού την και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 2166/1993 του ΚΝ 2190/1920 και της εν γένει εµπορικής νοµοθεσίας όπως ισχύουν. Περαιτέρω τα διοικητικά συµβούλια ανακοίνωσαν την πρόταση για σχέση ανταλλαγής µετοχών των συγχωνευόµενων εταιρειών ως εξής: - για τους µετόχους της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» 1 νέα για κάθε µια παλαιά µετοχή, - για τους µετόχους της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΕΑΕ» 0,3954 µετοχές της νέας εταιρείας για κάθε µια παλαιά µετοχή, - για τους µετόχους της «ΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚ ΑΒΕΤΕ» 0,1888 µετοχές της νέας εταιρείας για κάθε µια παλαιά µετοχή Επίσης, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες της κεφαλαιαγοράς, τα διοικητικά συµβούλια των συγχωνευόµενων εταιρειών αποφάσισαν το διορισµό τριών ανεξάρτητων πιστωτικών ιδρυµάτων 16

17 αναγνωρισµένου κύρους τα οποία θα αποτιµήσουν τις συγχωνευόµενες εταιρίες και θα γνωµοδοτήσουν για το δίκαιο και εύλογο επί της σχέσεως ανταλλαγής των µετοχών. Τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που διορίστηκαν από κοινού είναι η NBGI, η EFG EUROBANK και η ΑLPHA BANK. 7.5 ιακοπτόµενες δραστηριότητες Με βάση τη σύναψη της στρατηγικής συµφωνίας του Οµίλου µε την ENDESA Europa η οποία προβλέπει τη µεταφορά του συνόλου των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου στη νέα εταιρεία όπου ο Όµιλος θα διατηρεί ουσιώδη επίδραση αλλά όχι τον έλεγχο, η διοίκηση, εφαρµόζοντας το ΠΧΠ 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση & ιακοπείσες Εκµεταλλεύσεις», παρουσιάζει χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία καθώς τις υποχρεώσεις που θα εισφερθούν κατηγοριοποιηµένα σαν «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση» και «Υποχρεώσεις σχετιζόµενες µε περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση», ενώ ταυτόχρονα εµφανίζει χωριστά και το αποτέλεσµα από τις διακοπείσες δραστηριότητες στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων του Οµίλου. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 31/03/2007 Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 147,694,417 Υπεραξία Επιχείρησης 6,069,544 Άύλα περιουσιακά στοιχεία 2,026,518 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 593,706 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 13,150,053 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 20, ,554,786 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 2,495,128 Λοιπές Απαιτήσεις 5,308,011 Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 2,135,327 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2,231,683 12,170,148 Σύνολο Ενεργητικού 181,724,935 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις 15,438,329 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 621,931 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 21,156 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 24,601,769 Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 40,683,185 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10,459,178 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 823,263 Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις 34,542,510 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση 186 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 916,114 Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις 130,431 Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 46,871,682 Σύνολο Υποχρεώσεων 87,554,867 17

18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 01/01-31/03/07 01/01-31/03/06 Πωλήσεις 2,706, ,226 Κόστος Πωληθέντων (1,827,490) (525,967) Μικτό Κέρδος 878, ,259 Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 6,580 13,321 Έξοδα διάθεσης (149,967) 0 Έξοδα διοίκησης (861,173) (206,014) Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης (26,593) (17,994) Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης (11) 0 Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων (152,387) 244,571 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα ,274 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (466,646) (101,930) Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 0 0 Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας 0 0 Κέρδη/ Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις (103,124) 0 Κέρδη προ φόρων (721,411) 154,915 Φόρος εισοδήµατος (285,147) (9,066) Κέρδη µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (1,006,558) 145,849 Κέρδος από την εκποίηση της ιακοπείσας ραστηριότητας 0 0 Κέρδη περιόδου µετά από φόρους (1,006,558) 145,849 Κατανεµηµένα σε: Μετόχους της µητρικής (968,437) 96,066 ικαιώµατα µειοψηφίας (38,121) 49,783 Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (0.02) Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 78, ,278 Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων (152,387) 244,571 Κέρδη Προ φόρων (721,411) 154,915 Κέρδη µετά από Φόρους (1,006,558) 145,849 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 31/3/ /3/2006 Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1,872,163) 1,659,404 Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (11,699,242) (675,390) Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 2,638,522 (186,049) Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (10,932,882) 797,965 18

19 7.6 Εµπράγµατα Βάρη Επί των παγίων ή ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη, ενώ επί του Οµίλου υφίστανται εµπράγµατα βάρη ύψους 2,3 εκ 7.7 εσµεύσεις Οι δεσµεύσεις του οµίλου και της εταιρείας αναφορικά µε τα κατασκευαστικά συµβόλαια έχουν ως εξής: Ποσά σε 31/3/ /12/2006 εσµέυσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων 290,449, ,760,514 Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 125,990, ,347,804 εσµεύσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις: Ποσά σε Έως 1 έτος 6,230 11,431 Από 1-5 έτη 124, , , , Ενδεχόµενες απαιτήσεις υποχρεώσεις Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες απαιτήσεις Με αµετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου έκλεισε η υπόθεση αποζηµίωσης του Οµίλου από τον Οργανισµό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) για την υπόθεση της επένδυσης στο Κοσσυφοπέδιο. Το ποσό που επιδικάστηκε υπέρ της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε 30,5 εκ. συνυπολογιζόµενου του κεφαλαίου, τόκων, δικαστικών και άλλων εξόδων. Εξ αυτών 1,7 εκ. είχαν καταβληθεί το 2001, 3 εκ. είχαν καταβληθεί το 2004, 22 εκ. κατεβλήθησαν την 9/3/2007, ενώ για τα υπόλοιπα 3,8 εκ. περίπου θα γίνει οριστικοποίηση και εκκαθάριση το αµέσως επόµενο διάστηµα. Ο ΟΑΕΠ υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα µεγάλης αξίας δικαιώµατα του Οµίλου που απορρέουν από τις εγγυήσεις που είχε εξασφαλίσει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., ιδίως υποθηκών πρώτης τάξεως σε δικαιώµατα ορυχείων, ακίνητα και µεταλλουργίες της TREPCA στο Βόρειο Κοσσυφοπέδιο. 19

20 Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις Το 1998 η εταιρεία σύναψε µε την ρουµανική κρατική υπηρεσία ARSA σύµβαση για την απόκτηση της πλειοψηφίας των µετοχών της πρώην κρατικής εταιρείας µε την επωνυµία SOMETRA SA. H συγκεκριµένη σύµβαση προέβλεπε την υποχρέωση της εταιρείας να προβεί για τα έτη σε επενδύσεις στον τοµέα της τεχνολογίας και του περιβάλλοντος. Η σύµβαση προέβλεπε ρήτρα διαιτησίας για την επίλυση τυχόν διαφορών. Η ως άνω κρατική υπηρεσία ARSA επικαλούµενη παραβίαση των όρων της σύµβασης και ειδικότερα των επενδυτικών υποχρεώσεων της εταιρείας έχει εγείρει ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου αγωγή ζητώντας την καταβολή ποινικής ρήτρας λόγω µη εµπρόθεσµης εκπλήρωσης των επενδυτικών υποχρεώσεων για τα έτη Το διαιτητικό δικαστήριο έχει ήδη υπεισέλθει στην ουσία της διαφοράς και η διοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι δεν αναµένεται να προκύψει ουσιώδης υποχρέωση πέραν του ποσού των $ το οποίο και θεωρεί ότι αποτελεί µια ρεαλιστική προσέγγιση για χρηµατική οφειλή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από τα παραπάνω κονδύλια και σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου. Το ποσό αυτό έχει ήδη περιληφθεί στις προβλέψεις του Οµίλου και έχει επηρεάσει τα αποτελέσµατα της χρήσης εν υπάρχουν λοιπές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής: 20

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ δ.τ. ΔΕΛΤΑ PROJECT AE ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 ΕΔΡΑ: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51, ΤΚ 18344, ΜΟΣΧΑΤΟ

ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ δ.τ. ΔΕΛΤΑ PROJECT AE ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 ΕΔΡΑ: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51, ΤΚ 18344, ΜΟΣΧΑΤΟ ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ δ.τ. ΔΕΛΤΑ PROJECT AE ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 ΕΔΡΑ: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51, ΤΚ 18344, ΜΟΣΧΑΤΟ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01 30.09.2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2007

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2007 Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 30/06/2007 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Μαρτίου 2008 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Μαρτίου 2008 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Μαρτίου 2008 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκθεση επισκόπησης ορκωτών ελεγκτών λογιστών

1. Έκθεση επισκόπησης ορκωτών ελεγκτών λογιστών Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση επισκόπησης ορκωτών ελεγκτών λογιστών... 3 2. Ισολογισµός... 4 3. Κατάσταση λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης... 4 2. Ενδιάµεση Κατάσταση Εσόδων Εννεάµηνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ περιόδου Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2008 Βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Κατάσταση Ισολογισµού Κατάσταση Αποτελεσµάτων (οµίλου & µητρικής) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Κατάσταση Τ

Περιεχόµενα 1. Κατάσταση Ισολογισµού Κατάσταση Αποτελεσµάτων (οµίλου & µητρικής) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Κατάσταση Τ ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Π. Ράλλη 39 Ταύρος 17778 Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε 30 Σεπτεμβρίου 2006

Οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε 30 Σεπτεμβρίου 2006 Οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης... 3 2. Ισολογισμός... 4 3. Κατάσταση Μεταβολών Επενδεδυμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Εξάµηνο 2005

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Εξάµηνο 2005 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Εξάµηνο 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ. 661 00 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Α Τρίµηνο 2007 ( 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 1 (1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2006

Οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2006 Οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Πρότυπος Βιομηχανία Γραφικών Τεχνών Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟY ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 3 1. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E.

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ορθή επαναδηµοσίευση σύµφωνα µε την απόφαση 2/396/31.8.2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.03.11 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ,11 ΜΑΪΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.) Περιεχόµενα Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2006

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2006 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου - 30 Σεπτεµβρίου 2009 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Mαρτίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΡΟΜΕΑΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. 11045 / 06 / Β / 86 / 10 ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΕΣ Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα