Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» την 05.9/.08 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ). Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις κονδυλίων. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου & /νων Σύµβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων Ενδιάµεση Κατάσταση Ισολογισµού Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών Πληροφορίες για τον Όµιλο Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων Προσδιορισµός κονδυλίου «Λειτουργικά αποτελέσµατα προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων» (EBITDA Οµίλου) οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών Σηµαντικά Εταιρικά Γεγονότα Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ανειακές Υποχρεώσεις Μερίσµατα ιακοπτόµενες δραστηριότητες Εµπράγµατα Βάρη εσµεύσεις Ενδεχόµενες απαιτήσεις υποχρεώσεις Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις Προβλέψεις Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτιµηµένα στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης Αγορά Ιδίων Μετοχών Κέρδη ανά µετοχή Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Παροχές στη ιοίκηση Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Κεφαλαιουχικές δαπάνες Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού Αναταξινοµήσεις

3 1. Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων Σηµείωση 1/1-30/9/08 1/1-30/9/07 1/7-30/9/08 1/7-30/9/07 1/1-30/9/08 1/1-30/9/07 1/7-30/9/08 1/7-30/9/07 Πωλήσεις , , , , , Κόστος Πωληθέντων (656,232) (533,152) (217,782) (177,635) - (826) - (102) Μικτό Κέρδος 77, ,090 25,774 29, , Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 29,871 32,059 14,648 14,955 13,354 21,501 2,130 5,042 Έξοδα διάθεσης (5,644) (8,657) (1,919) (1,853) (80) (521) (30) (454) Έξοδα διοίκησης (32,339) (32,657) (11,089) (14,223) (12,207) (13,208) (3,710) (4,378) Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης - (499) - (490) - (39) - (40) Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης (16,298) (16,971) (9,508) (5,472) (250) (1,203) (75) (98) Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 53, ,365 17,906 22, ,267 (1,636) 138 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 2,166 12, , Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (21,583) (14,815) (8,412) (4,250) (12,318) (10,079) (4,439) (1,876) Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 13, ,830 (7,037) 164,653 67, ,235 (1,809) 166,474 Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας Κέρδη/ Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις (4,219) (3,059) (2,516) (151) Κέρδη προ φόρων 42, , ,661 56, ,350 (7,884) 164,736 Φόρος εισοδήµατος (16,673) (66,930) (7,050) (44,988) 1,689 (48,029) 806 (43,227) Κέρδη µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 26, ,654 (6,442) 138,673 58, ,321 (7,078) 121,509 Αποτελέσµα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 7.9 (1,359) (3,678) - (1,603) Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 24, ,976 (6,442) 137,070 58, ,321 (7,078) 121,509 Κατανεµηµένα σε: Μετόχους της µητρικής 15, ,747 (8,885) 133,655 ικαιώµατα µειοψηφίας 9,591 13,229 2,443 3,415 Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (0.0807) (0.0643) Αποµειωµένα Κέρδη ανά Μετοχή Κέρδη/Ζηµιές Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (Εγκύκλιος αρ. 34 επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) Λειτουργικά Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA Οµίλου) Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων (A) 70, ,466 23,670 28,037 1,274 8,588 (1,537) 241 (B) 79, ,466 53, ,365 17,906 22, ,267 (1,636) 138 Κέρδη Προ φόρων 42, , ,661 56, ,350 (7,884) 164,736 Κέρδη µετά από Φόρους 26, ,654 (6,442) 138,673 58, ,321 (7,078) 121,509 (Α) Προσδιορισµός Kονδυλίου: Κέρδη/Ζηµιές Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (Εγκύκλιος αρ. 34 επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) Κέρδη Προ φόρων 42,881 Πλέον: Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (4,169) Πλέον: Επενδυτικά Αποτελέσµατα 14,535 Πλέον: Αποσβέσεις 17,216 Κέρδη/Ζηµιές Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων 70,463 (B) Προσδιορισµός Kονδυλίου: Λειτουργικά Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA Οµίλου) Κέρδη Προ φόρων 42,881 Πλέον: Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (4,169) Πλέον: Επενδυτικά Αποτελέσµατα 14,535 Πλέον: Αποσβέσεις 17,216 Μερικό Σύνολο 70,463 (*) Πλέον: Λοιπά λειτουργικά αποτελέσµατα (Ι) (1,602) (*) Πλέον: Λοιπά λειτουργικά αποτελέσµατα (ΙΙ) 10,730 Λειτουργικά Αποτελέσµατα Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Eπενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA Οµίλου) 79,591 (*) Στα Λοιπά Λειτουργικά Αποτελέσµατα ο Όµιλος κατά τον προσδιορισµό του κονδυλίου ''EBITDA Οµίλο'' περιλαµβάνει τα εξής: I) Το µερίδιο του Οµίλου στα EBITDA συνδεδεµένων εταιρειών όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε κύριο επιχειρηµατικό τοµέα της δραστηριότητάς του. Το ανωτέρω ποσό των 1.6εκ αφορά στο µερίδιο του Οµίλου στα EBITDA της συγγενούς Endesa Hellas η οποία δραστηριοποιείται στον Τοµέα της Ενέργειας II) Το κέρδος του Οµίλου από κατασκευή παγίων για λογαριασµό συνδεδεµένων εταιρειών κατά το ποσοστό του Οµίλου σε αυτές όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε κύριο επιχειρηµατικό τοµέα της Ο λόγος για αυτό είναι ότι η ανάκτηση του παραπάνω ποσού σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας Οµίλου θα πραγµατοποιηθεί µέσω του ποσοστού του Οµίλου στις αποσβέσεις της συγγενούς Το ανωτέρω ποσό των 10.7εκ αφορά στο κέρδος κατασκευής του σταθµού του Αγ. Νικολάου για λογαριασµό της συγγενούς Endesa Hellas Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων Σύνοψη αποτελεσµάτων περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες Σύνοψη αποτελεσµάτων περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 3

4 2. Ενδιάµεση Κατάσταση Ισολογισµού ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 395, ,654 10,946 11,136 Υπεραξία Επιχείρησης 155, , Άύλα Περιουσιακά Στοιχεία 6,380 9, Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις , ,048 Επενδύσεις Σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 215, , , ,452 Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 22,432 23, Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Παραγώγων ,099 19, Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 3,536 1, , , , ,432 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα 169, , Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 276, ,985 17,054 7,824 Λοιπές Απαιτήσεις 51,519 59,613 8,706 59,994 Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 2,906 5, ,751 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ,998 6,702 1,249 2,903 Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ,045 17, Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ,374 84,933 2,928 4, , ,974 29,967 76,576 Πάγια στοιχεία κατηγοριοποιηµένα ως Κρατούµενα προς πώληση , ,638 Σύνολο Ενεργητικού 1,606,612 1,649, , ,008 Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 115, , , ,143 Υπερ Το Άρτιο 202, ,993 53,558 75,312 Αποθεµατικά εύλογης αξίας 55,762 35, Λοιπά αποθεµατικά 148, ,524 94,497 94,237 Αποθεµατικά Μετατροπής Ισολογισµού (30,739) (35,317) - - Αποτελέσµατα Εις Νέον 213, , , ,455 Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής 704, , , ,147 ικαιώµατα Μειοψηφίας 50,270 56, Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 755, , , ,147 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις ,588 56, ,199 12,550 Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 74,981 78,187 46,767 48,356 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 43,258 40, Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 34,588 24, Προβλέψεις ,038 18,890 1,268 1,268 Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 430, , ,878 62,772 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 120, , Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 35,606 59,961 3,161 13,067 Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις , ,637 45, ,646 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση Υποχρεώσεις σε Θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου ,035 34,865 Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 24,699 30,325 5,212 11,218 Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις , Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 343, ,094 73, ,089 Σύνολο Υποχρεώσεων 774, , , ,861 Υποχρεώσεις άµεσα συνδεδεµένες µε µη κυκλοφορούντα Στοιχεία 7.9 Ενεργητικού κατηγοριοποιηµένα ως Κρατούµενα προς πώληση 77,121 60,149 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 1,606,612 1,649, , , Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 4

5 3. Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Σηµείωση Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας Αποθ. ικ. Προαιρ. Αγοράς Μετοχών Λοιπά αποθέµατικα Αποθεµατικό Μετατροπής Ισολογισµών Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ -βάσει δηµοσίευσης- 24, , ,482 (9,844) 220, , , ,137 Μεταβολή Κεφαλαίων για την απεικόνιση της συγχώνευσης των Αλουµίνιο της Ελλαδος και ελτα project βάσει ΛΠ 8 74, , ,478 (276,478) - Αναπροσαρµοσµένα Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, λόγω εφαρµογής του ΛΠ 8 98, , ,482 (9,844) 220, ,868 52, ,137 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-30/09/2007 Αποθεµατικό Μετατροπής Ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού (4,541) - (4,541) (144) (4,686) Φόροι Απ ευθείας µεταφερόµενοι στη καθάρη θέση (4,958) - - (4,958) - (4,958) ιανοµή Μερισµάτων (22,976) (22,976) (32,193) (55,169) Μεταφορά σε αποθεµατικά ,377 - (56,337) ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Κέρδη Ζηµιές Αποτίµησης µεταφερόµενα απ Ευθείας στα ίδια κεφάλαια - - (16,500) (16,500) - (16,500) Μείον: Κέρδη ζηµιές µεταφερόµενα στην κατά την πώληση στα αποτελέσµατα της χρήσης Αντισταθµίσεις Ταµιακών Ροών Κέρδη (Ζηµιές) µεταφερόµενα απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια , ,425-23,425 Κέρδη (Ζηµιές) µεταφερόµενα στην κατά την πώληση στα αποτελέσµατα της χρήσης , ,155-19,155 Καθαρό Κέρδος/ζηµιά Αναγνωριζόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια ,080-51,419 (4,541) (79,312) (6,355) (32,337) (38,693) Αγορά/πώληση ιδίων µετοχών (1,123) (70,584) (71,707) (51,109) (122,816) ικαιωµάτα µειοψηφίας από Εξαγορά µεριδίου θυγατρικής Μείωση ικαιωµάτων µειοψηφίας από ακύρωση ιδίων µετοχών θυγατρικών Μεταβολή Κεφαλαίων για την απεικόνιση της συγχώνευσης των Αλουµίνιο της Ελλαδος και ελτα project βάσει ΛΠ 8 24,945 (81,720) (17,518) (74,294) 74,294 - ικαιωµάτα µειοψηφίας από Εξαγορά µεριδίου θυγατρικής (4,859) (4,859) ικαιωµάτα µειοψηφίας από Πώληση µεριδίου θυγατρικής ,654 5,654 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/09/ , ,747 13, ,976 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 23,821 (152,304) 26,080-51,419 (4,541) 95,916 40,390 4,871 45,262 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου , ,478 27, ,900 (14,385) 316, ,259 57, ,399 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ -βάσει δηµοσίευσης- 119, ,993 35, ,364 (35,317) 288, ,992 56, ,853 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-30/09/2008 Αποθεµατικό Μετατροπής Ισολογισµών θυγατρικών εξωτερικού ,579-4, ,981 Φόροι Απ ευθείας µεταφερόµενοι στη καθάρη θέση ιανοµή Μερισµάτων (56,789) (56,789) (11,893) (68,682) Μεταφορά σε αποθεµατικά ,413 - (37,413) ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Κέρδη Ζηµιές Αποτίµησης µεταφερόµενα απ Ευθείας στα ίδια κεφάλαια , ,118-30,118 Μείον: Κέρδη ζηµιές µεταφερόµενα στην κατά την πώληση στα αποτελέσµατα της χρήσης - - (10,079) (10,079) - (10,079) - Αντισταθµίσεις Ταµιακών Ροών Κέρδη (Ζηµιές) µεταφερόµενα απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια Κέρδη (Ζηµιές) µεταφερόµενα στην κατά την πώληση στα αποτελέσµατα της χρήσης Καθαρό Κέρδος/ζηµιά Αναγνωριζόµενο απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια ,039-37,413 4,579 (94,202) (32,172) (11,491) (43,662) Αγορά/πώληση ιδίων µετοχών 7.17 (3,175) (21,754) (24,929) - (24,929) Προγράµµατα δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών (Stock Option Plan) ικαιωµάτα µειοψηφίας από Εξαγορά µεριδίου θυγατρικής (1,191) (1,191) (2,388) (3,579) Μεταβολή Κεφαλαίων από Πώληση θυγατρικής ( ΑΠΕ) ,601 4,601 (2,300) 2,300 Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-30/09/ ,258 15,258 9,591 24,849 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου (3,175) (21,754) 20, ,413 4,579 (75,534) (38,172) (6,589) (44,761) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου , ,239 55, ,776 (30,739) 213, ,820 50, ,092 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 5

6 4. Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Υπέρ Το Άρτιο Σύνολο Σηµείωση Υπόλοιπα κατά την 01/01/2007 σύµφωνα µε τα ΠΧΠ 24, ,503 4,592 53, ,882 Μεταβολή Κεφαλαίων λόγω εφαρµογής της µεθόδου Συνένωσης Συµφερόντων για την απεικόνιση της συγχώνευσης των Αλουµίνιο της 74,080 (1,349) 62, , ,944 Ελλαδος και ελτα project βάσει ΛΠ 8 Υπόλοιπα κατά την 01/01/2007 σύµφωνα µε τα ΠΧΠ 98, ,154 66, , ,826 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-30/9/07 Αγορά Ιδίων Μετοχών (7,117) (70,584) - - (77,701) Μεταβολή Κεφαλαίων λόγω εφαρµογής της µεθόδου Συνένωσης Συµφερόντων για την απεικόνιση της συγχώνευσης των Αλουµίνιο της (3,915) Ελλαδος και ελτα project βάσει ΛΠ 8 31,670 (3,337) (31,670) (578) Aποθεµατικό Απόσχισης Κλάδου - - (10,818) - (10,818) Μεταφορά σε αποθεµατικά ,871 (44,871) - ιανοµή Μερισµάτων - - (203) (70,638) (70,841) Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 1/1-30/9/ , ,321 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/Ζηµιά Περιόδου 24,553 (73,921) 2,180 58,234 11,046 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/9/ , ,233 68, , ,872 Υπόλοιπα κατά την 01/01/2008 σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές 119,143 75,312 94, , ,147 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-30/9/08 Αγορά Ιδίων Μετοχών 7.17 (3,175) (21,754) - - (24,929) Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων από πώληση συµµετοχής Εύλογη αξία Stock Options Φόροι Απ ευθείας µεταφερόµενοι στη καθάρη θέση Μεταφορά σε αποθεµατικά ιανοµή Μερισµάτων (56,789) (56,789) Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου /1-30/9/ ,569 58,569 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/Ζηµιά Περιόδου (3,175) (21,754) 260 1,780 (22,889) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/9/ ,968 53,558 94, , ,258 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 6

7 5. Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών Σηµείωση 1/1-30/9/08 1/1-30/9/07 1/1-30/9/08 1/1-30/9/07 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ,701 98,293 22,427 83,844 Καταβληθέντες τόκοι (16,911) (15,114) (7,996) (10,164) Καταβεβληµένοι φόροι (42,203) (36,653) (9,685) (28,858) Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες (4,413) 46,526 4,746 44,822 Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες 7.9 (1,583) (4,746) - - Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες (5,996) 41,780 4,746 44,822 Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώµατων παγίων 7.23 (13,777) (52,735) (88) (195) Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7.23 (1,851) (1,933) (32) (97) Πωλήσεις ενσώµατων παγίων Μερίσµατα εισπραχθέντα ,023 35,840 άνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένα µέρη - 1, Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση - (3) - (3) Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ιακανονισµός Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Αγορά συγγενών επιχειρήσεων Αγορά /Πώληση θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) (19,547) (18,142) (19,120) 35,260 Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση - 53, Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 1, (11) Τόκοι που εισπράχθηκαν 2, ,926 Εισπράξεις από αποπληρωµές δανείων συνδεδεµένων µερών - 12, Εισπράξεις Επιχορηγήσεων Λοιπά (43) (49) - - Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες (31,012) (2,030) 15,283 82,804 Καθαρές ταµειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες 7.9 (2,319) (2,393) - - Καθαρές ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες (33,331) (4,423) 15,283 82,804 Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Έκδοση κοινών µετοχών - (1,400) - - Πώληση / (Αγορά ) Ιδίων Μετοχών 7.17 (24,327) (77,701) (24,327) (77,701) Πληρωµή φόρου συγκεντρωσης Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής στους Μετόχους της Μειοψηφίας (70,794) Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής (69,177) (56,705) (57,288) - άνεια αναληφθέντα 247,606 35, ,500 20,454 Αποπληρωµή δανεισµού (5,117) (8,234) (5,000) (25,884) Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (107) (53) - - Λοιπά Καθαρές Ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 148,878 (108,341) 160,885 (153,925) Καθαρές Ταµειακές ροές από διακοπείσες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 7.9 3,581 4, Καθαρές Ταµειακές ροές από συνεχιζόµενες και διακοπείσες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 152,459 (103,704) 160,885 (153,925) Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 113,132 (66,347) 180,914 (26,299) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου (210,704) (167,111) (224,542) (118,104) Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες (876) (24,212) Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1, Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου (95,459) (208,621) (42,679) (144,202) Υπόλοιπο Αλληλόχρεων Λογαριασµών Τραπεζών (161,926) (267,688) (45,607) (148,310) Υπόλοιπο ιαθεσίµων 28,374 59,067 2,928 4,108 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες ,093 - Ταµειακά ιαθέσιµα Και Ισοδύναµα ιαθεσίµων (95,459) (208,621) (42,679) (144,202) Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 7

8 6. Πληροφορίες για τον Όµιλο Η Εταιρεία Μυτιληναίος είναι ανώνυµη εταιρεία και αποτελεί τη µητρική εταιρεία του Οµίλου. Ιδρύθηκε το 1908 στην Αθήνα και σήµερα η τρίτη γενεά της οικογένειας Μυτιληναίος διοικεί, µε την συµµετοχή οµάδας επαγγελµατιών διεθνούς εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι δραστηριότητες του Οµίλου έχουν επεκταθεί σταδιακά από τους παραδοσιακούς τοµείς του διεθνούς εµπορίου µετάλλων - µεταλλευµάτων και τη µεταλλουργία στους τοµείς των κατασκευών και της ενέργειας. Στόχος είναι η ανάπτυξη των συνεργιών µεταξύ των τριών διαφορετικών τοµέων δραστηριότητας αναθέτοντας τον ρόλο της διοικήσεως και της χάραξης της στρατηγικής στην Μυτιληναίος Α.Ε. - Όµιλος Επιχειρήσεων. Η έδρα του Οµίλου, βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Πατρόκλου 5-7, Τ.Κ ). Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 7.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 30 Σεπτεµβρίου 2008 (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις». εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους. Επίσης, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB. To νόµισµα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόµισµα της χώρας έδρας της Μητρικής του Οµίλου) και όλα τα ποσά εµφανίζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά. Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν περιορισµένη πληροφόρηση σε σχέση µε αυτές των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασµό µε τις τελευταίες δηµοσιευθείσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 εκεµβρίου

9 Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της Εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2007 και έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 7.2 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων Μέχρι την ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων, εκδόθηκαν νέα Πρότυπα, ιερµηνείες και Τροποποιήσεις υφισταµένων Προτύπων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2008 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ιοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων Προτύπων και ιερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: ΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων Τροποποιηµένο Η τροποποίηση του πρότυπου απαιτεί όπως στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνονται µόνο οι συναλλαγές µε τους µετόχους. Γίνεται εισαγωγή µια καινούριας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος και τα µερίσµατα προς τους µέτοχους θα εµφανίζονται µόνο στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων. Ο Όµιλος είναι στην διαδικασία της αξιολόγησης της επίδρασης από την εφαρµογή της τροποποίησης του προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις. Το ΛΠ 1 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του ΠΧΠ 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών "όροι εξάσκησης και ακυρώσεις" Τροποποιηµένο Η τροποποίηση του προτύπου διευκρινίζει δύο θέµατα: Τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», µε την εισαγωγή του όρου «µη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Το ΠΧΠ 2 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις Το ΠΧΠ 3 θα έχει εφαρµογή στις συνενώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν σε αυτές τις περιόδους και το πεδίο εφαρµογής του έχει τροποποιηθεί για να περιλαµβάνει συνενώσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό έλεγχο και συνενώσεις χωρίς καταβολή τιµήµατος (παράλληλη εισαγωγή µετοχών). Το ΠΧΠ 3 και το ΛΠ 27, µεταξύ άλλων, απαιτούν µεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας µέσω της κατάστασης 9

10 λογαριασµού αποτελεσµάτων και την ενδυνάµωση της οικονοµικής κατάστασης της αναφερόµενης οντότητας. Επιπλέον, αυτά τα πρότυπα εισάγουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: (1) να γίνεται επανυπολογισµός του µεριδίου συµµετοχής όταν ο έλεγχος ανακτάται ή χάνεται (2) να αναγνωρίζεται άµεσα στα ίδια κεφάλαια η επίδραση όλων των συναλλαγών µεταξύ ελεγχόµενων και µη ελεγχόµενων µερών, όταν ο έλεγχος δεν έχει χαθεί, και (3) εστιάζεται στο τι έχει δοθεί στον πωλητή ως τίµηµα παρά στο ποσό της δαπάνης για την απόκτηση. Πιο συγκεκριµένα, στοιχεία όπως κόστη που σχετίζονται άµεσα µε την αγορά, µεταβολές στην αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος, παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και εξοφλήσεις συµβολαίων που προϋπήρχαν θα λογιστικοποιούνται ξεχωριστά από τις συνενώσεις επιχειρήσεων και θα επηρεάζουν συχνά και την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η τροποποίηση στο ΠΧΠ 3 και στο ΛΠ 27 ισχύουν για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου του ΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τοµείς Το ΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονοµικές οντότητες των οποίων οι µετοχές ή οι οµολογίες είναι δηµόσια διαπραγµατεύσιµες, καθώς και οι οικονοµικές οντότητες που είναι στη διαδικασία έκδοσης µετοχών ή οµολογιών, να παρουσιάζουν οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα. Εάν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας εντός του πεδίου εφαρµογής του ΠΧΠ 8, όπως επίσης και τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας, οι οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα απαιτούνται µόνο για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Το ΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού (τροποποίηση) Στην τροποποιηµένη έκδοση του ΛΠ 23 «Κόστος δανεισµού», η προηγουµένως θεωρούµενη βασική µέθοδος της αναγνώρισης του κόστους δανεισµού στα αποτελέσµατα, έχει εξαλειφθεί. Αντιθέτως, κόστος δανεισµού το οποίο είναι άµεσα αποδιδόµενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός επιλέξιµου στοιχείου του ενεργητικού, όπως αυτό καθορίζεται από το ΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί µέρος του κόστους αυτού του στοιχείου. Η τροποποιηµένη έκδοση του ΛΠ 23 είναι υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου ΛΠ 32 και ΛΠ 1 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή puttable µέσο) Η τροποποίηση στο ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο ( puttable µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά τη ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τα puttable µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Η τροποποιηµένη έκδοση του ΛΠ 32 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του

11 ΛΠ 39 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση: Κατάλληλα Μέσα Αντιστάθµισης (τροποποίηση Ιούλιος 2008) Η τροποποίηση στο ΛΠ 39, επιτρέπει σε µία οντότητα να προσδιορίσει ως µέσο αντιστάθµισης ένα τµήµα της µεταβολής της εύλογης αξίας ή της διακύµανσης της ταµιακής ροής. Μία οντότητα µπορεί να προσδιορίσει τις µεταβολές στην εύλογη αξία ή στις ταµιακές ροές ως µέσο αντιστάθµισης, σε µία αποτελεσµατική σχέση αντιστάθµισης. Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι η τροποποίηση αυτή θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. Η τροποποιηµένη έκδοση του ΛΠ 39 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου του ΛΠ 39 και ΠΧΠ 7 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση & Επιµέτρηση και Γνωστοποιήσεις: Επαναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων (τροποποίηση Οκτώβριος 2008) Η τροποποίηση επιτρέπει σε µία οντότητα να επαναταξινοµήσει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (εκτός αυτών που έχουν αναγνωριστεί στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση) από την κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων, σε ιδιαίτερες µόνο περιστάσεις. Επιπλέον, επιτρέπει την επαναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, ταξινοµηµένου ως διαθέσιµο για πώληση, το οποίο θα πληρούσε τον ορισµό των δανείων και των απαιτήσεων (εάν δεν είχε χαρακτηρισθεί ως διαθέσιµο για πώληση), από την κατηγορία των διαθέσιµων προς πώληση στην κατηγορία των δανείων και απαιτήσεων, εάν η εταιρεία έχει την πρόθεση να διατηρήσει το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο για το προσεχές µέλλον ή µέχρι τη λήξη. Η τροποποιηµένη έκδοση του ΛΠ 39 και ΠΧΠ 7 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου του Ε ΠΧΠ 11 ΠΧΠ 2 - Συναλλαγές συµµετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου οµίλου Αυτή η ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Μαρτίου Η Ε ΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους απαιτούµενους λογιστικούς χειρισµούς. Για παράδειγµα, οι πληρωµές µε µετρητά αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Αντιθέτως, στις πληρωµές µε συµµετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. Η ιερµηνεία δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε ΠΧΠ 12 Συµφωνίες Παραχώρησης ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών Αυτή η ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Η Ε ΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες (i) µία οντότητα του δηµοσίου τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευµατίες του ιδιωτικού τοµέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι 11

12 υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η IFRIC 12 είναι µία εκτενής ιερµηνεία που αναφέρεται σε ένα σύνθετο θέµα. Η ερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Ε ΠΧΠ 13 Προγράµµατα αφοσίωσης πελατών Η Ε ΠΧΠ εξέδωσε µια διερµηνεία η οποία σχετίζεται µε την εφαρµογή των όσων ορίζει το ΛΠ 18 για την αναγνώριση των εσόδων. Η Ε ΠΧΠ 13 «Προγράµµατα αφοσίωσης πελατών» διευκρινίζει ότι όταν οι επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγµατα επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως µέρος µια συναλλαγής πώλησης και οι πελάτες µπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα ανταλλάγµατα στο µέλλον για τη λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρµόζεται η παράγραφος 13 του ΛΠ 18. Αυτή απαιτεί τα ανταλλάγµατα επιβράβευσης να χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο της συναλλαγής πώλησης και ένα µέρος του αντιτίµου το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε να κατανέµεται στα ανταλλάγµατα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του εσόδου αναβάλλεται έως ότου η επιχείρηση ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που συνδέονται µε τα ανταλλάγµατα επιβράβευσης, είτε παρέχοντας τα ανταλλάγµατα αυτά άµεσα είτε µεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιο τρίτο µέρος. Η εφαρµογή της Ε ΠΧΠ 13 είναι υποχρεωτική για περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιουλίου Ε ΠΧΠ 14 Όριο πάνω σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους. Αυτή η ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου Η ιερµηνεία δεν ισχύει για τις δραστηριότητες του Οµίλου. Η ιερµηνεία δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε ΠΧΠ 15, Συµβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας Αυτή η ιερµηνεία εκδόθηκε στις 3 Ιουλίου 2008 και ισχύει για ετήσιες περιόδους από 1 Ιανουαρίου 2009 και µετά και έχει αναδροµική εφαρµογή. Η ιερµηνεία 15 παρέχει οδηγίες για τον καθορισµό του εάν ένα συµβόλαιο για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας εµπίπτει στο πλαίσιο εφαρµογής του ΛΠ 11 «Κατασκευαστικά Συµβόλαια» ή του ΛΠ 18 «Έσοδα» και αναφορικά µε αυτό το πρότυπο, πότε πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο από την κατασκευή. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίπτωσης της εφαρµογής αυτής της διερµηνείας στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Αυτή η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε ΠΧΠ 16, Αντιστάθµιση Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό Αυτή η ιερµηνεία εκδόθηκε στις 3 Ιουλίου 2008 και ισχύει για ετήσιες περιόδους από 1 Οκτωβρίου 2008 και µπορεί να έχει αναδροµική ή µελλοντική εφαρµογή. Η ιερµηνεία 16 ξεκαθαρίζει τρία κυρίως θέµατα, δηλαδή: α) Το νόµισµα παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων δεν δηµιουργεί έκθεση σε κίνδυνο για την οποία η εταιρεία µπορεί να εφαρµόσει λογιστική αντιστάθµισης. Συνεπώς, η µητρική εταιρεία µπορεί να 12

13 προσδιορίσει σαν κίνδυνο προς αντιστάθµιση µόνο τις συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ του νοµίσµατος λειτουργίας της και του νοµίσµατος της εκµετάλλευσης στο εξωτερικό. β) Οποιαδήποτε εταιρεία του Οµίλου µπορεί να κατέχει µέσα αντιστάθµισης. γ) Παρότι το ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» εφαρµόζεται για τον καθορισµό του ποσού που πρέπει να µεταφερθεί στα Αποτελέσµατα Χρήσης από το αποθεµατικό για συναλλαγµατικές διαφορές αναφορικά µε το µέσο αντιστάθµισης, το ΛΠ 21 «Οι Επιδράσεις Μεταβολών στις Τιµές Συναλλάγµατος» εφαρµόζεται αναφορικά µε το στοιχείο που αντισταθµίζεται. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία τις εκτίµησης της επίπτωσης της εφαρµογής αυτής της διερµηνείας στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Αυτή η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 7.3 Προσδιορισµός κονδυλίου «Λειτουργικά αποτελέσµατα προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων» (EBITDA Οµίλου) Τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) δεν ορίζουν το περιεχόµενο εταιρικών χρηµατοοικονοµικών µεγεθών (proforma figures), όπως τα EBITDA, και συνεπώς ο Όµιλος ορίζει τα µεγέθη αυτά µε τέτοιο τρόπο ώστε να απεικονίζει ορθότερα τη λειτουργική του απόδοση όπως αυτή προκύπτει από τους επιχειρηµατικούς τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Ο Όµιλος ορίζει το µέγεθος «EBITDA Οµίλου» ως τα αποτελέσµατα προ φόρων προσαρµοσµένα για χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα, για συνολικές αποσβέσεις (ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων) καθώς και για τις επιδράσεις ειδικών παραγόντων. Ο Όµιλος χρησιµοποιεί τα «EBITDA Οµίλου», προσαρµοσµένα για ειδικούς παράγοντες, ως ένα εσωτερικό δείκτη απόδοσης της διαχείρισης των λειτουργικών δραστηριοτήτων του. Οι ειδικοί αυτοί παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό των EBITDA του Οµίλου Μυτιληναίου είναι οι εξής: α) Το µερίδιο του Οµίλου στα EBITDA συνδεδεµένων εταιρειών όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε κύριο επιχειρηµατικό τοµέα της δραστηριότητάς του και β) Το κέρδος του Οµίλου από κατασκευή παγίων για λογαριασµό συνδεδεµένων εταιρειών κατά το ποσοστό του Οµίλου σε αυτές όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε κύριο επιχειρηµατικό τοµέα της δραστηριότητάς του. Σηµειώνεται ότι, στην κατάσταση αποτελεσµάτων του Οµίλου, όπως αυτή καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΛΠ 1 και σύµφωνα µε το ΛΠ 28: α) περιλαµβάνεται το µερίδιο του Οµίλου στα καθαρά αποτελέσµατα των συγγενών εταιρειών ενώ, 13

14 β) το κέρδος του Οµίλου από κατασκευή παγίων για λογαριασµό συγγενών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κύριο επιχειρηµατικό τοµέα δραστηριότητας του διαγράφεται κατά την ενοποίηση κατά το ποσοστό συµµετοχής του στις εταιρείες αυτές. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η ανάκτηση του παραπάνω ποσού σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας Οµίλου θα πραγµατοποιηθεί µέσω ανάλογων θετικών προσαρµογών κατά το ποσοστό του Οµίλου στις αποσβέσεις της συγγενούς εταιρείας. Ο Όµιλος δηλώνει ότι ο τρόπος που υπολογίζει τα EBITDA µπορεί να διαφέρει από τον τρόπο που ο υπολογισµός αυτός γίνεται από άλλες εταιρείες / οµίλους, τηρείται ωστόσο µε συνέπεια σε όλες τις Οικονοµικές Καταστάσεις που δηµοσιεύει, αλλά και σε κάθε άλλη χρηµατοοικονοµική ανάλυση δηµοσιοποιεί. Συγκεκριµένα, στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα περιλαµβάνονται µόνο χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα τόκων, ενώ τα επενδυτικά αποτελέσµατα περιλαµβάνουν: κέρδη/ζηµιές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία, µερίδιο αποτελέσµατος σε συνδεδεµένες εταιρείες και κέρδη από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων όπως η διάθεση θυγατρικών ή/και συνδεδεµένων εταιρειών. Τέλος, σηµειώνεται ότι το κονδύλι «EBITDA Οµίλου» δεν θα πρέπει να συγχέεται µε το κονδύλι «Κέρδη(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων» που υπολογίζεται για τους σκοπούς της Απόφασης 6/448/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, βάσει της σχετικής Εγκυκλίου αρ. 34 καθώς ο σκοπός του τελευταίου δεν είναι να ορίσει µεγέθη όπως τα EBITDA παρά την ονοµατολογική του προσέγγιση. 14

15 7.4 οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών Οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι οι εξής: Χώρα που δραστηριοποιέιται % Συµµετοχής Μητρικής Όνοµα θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών Μέθοδος Ενοποίησης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Ελλάδα Μητρική ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ''ΜΕΤΚΑ'' Ελλάδα 54.21% Ολική Ενοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 54.20% Ολική Ενοποίηση Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε. Ελλάδα 21.68% Ολική Ενοποίηση RODAX A.T.E.E. Ελλάδα 54.21% Ολική Ενοποίηση ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. Ελλάδα 45.27% Ολική Ενοποίηση BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E Ελλάδα 33.95% Ολική Ενοποίηση ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.(ΕΤΑ Ε Α.Ε.) Ελλάδα 54.21% Ολική Ενοποίηση ΕΛΦΟΙ ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ελλάδα % Ολική Ενοποίηση ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ Α.Ε. Ελλάδα % Ολική Ενοποίηση ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. Ελλάδα % Ολική Ενοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ''ΕΛΒΟ'' Ελλάδα 43.00% Καθαρή Θέση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ελλάδα % Ολική Ενοποίηση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ''ΒΕΑΤ'' Ελλάδα 35.00% Καθαρή Θέση ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ελλάδα Κοινή ιοίκηση Ολική Ενοποίηση ΘΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ Ελλάδα % Ολική Ενοποίηση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε. Ελλάδα 20.00% Καθαρή Θέση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε. Ελλάδα 47.29% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε. Ελλάδα 47.54% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Α.Ε. Ελλάδα 20.00% Καθαρή Θέση ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 44.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ Ελλάδα 44.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 Υ ΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 44.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 28.12% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ. Ελλάδα 15.75% Καθαρή Θέση Υ ΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 44.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 44.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 44.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ ΑΤΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ. Υ.Α.Ε.) Ελλάδα 44.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (πρώην ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.) Ελλάδα 44.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 44.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ΙΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 24.50% Καθαρή Θέση ΕΛΕΚΤΡΟΝΒΑΤΤ Α.Ε. Ελλάδα 5.00% Καθαρή Θέση BUSINESS ENERGY Α.Ε. Ελλάδα 12.46% Καθαρή Θέση ΕΛΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα 49.99% Ολική Ενοποίηση µέχρι 30/06 ENDESA Hellas S.A. Ελλάδα 49.99% Καθαρή Θέση ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ελλάδα 49.99% Καθαρή Θέση ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 39.99% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ ΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙ Ι Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ ΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 40.09% Καθαρή Θέση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 49.99% Καθαρή Θέση SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Ελλάδα 49.99% Καθαρή Θέση GREENENERGY A.E. Ελλάδα 39.99% Καθαρή Θέση BUSINESS ENERGY ΤΡΟΙΖΙΝΙΑ Ελλάδα 24.50% Καθαρή Θέση ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (1) Ελλάδα % Ολική Ενοποίηση ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (1) Ελλάδα % Ολική Ενοποίηση DROSCO HOLDINGS LIMITED Κύπρος 45.27% Ολική Ενοποίηση STANMED TRADING LTD Κύπρος 99.97% Ολική Ενοποίηση MYTILINEOS FINANCE S.A. Λουξεµβούργο 99.97% Ολική Ενοποίηση RDA TRADING Νήσοι Guernsey 99.97% Ολική Ενοποίηση MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE Π.Γ..Μ % Ολική Ενοποίηση ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL Ρουµανία 54.21% Ολική Ενοποίηση SOMETRA S.A. Ρουµανία 92.79% Ολική Ενοποίηση DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL Ρουµανία 95.01% Ολική Ενοποίηση MYTILINEOS BELGRADE D.O.O. Σερβία 99.97% Ολική Ενοποίηση (1) Ιδρυθείσες εταιρείες την περιόδο

16 Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόµενης περιόδου ο Όµιλος προέβη σε αγορές µεριδίων σε θυγατρικές εταιρείες. Τα σχετικά ποσοστά καθώς και το αποτέλεσµα που προέκυψε από τις συναλλαγές έχει ως εξής: METKA Purchase Sale Through ASE Through ASE Acquisition Cost (A) Sale Value (Β) Fair Value of Net Assets Share of Group in Fair Value of Net Assets (C) Total No of Shares 30/09/08 % purchases/(sal es) Sale profit (parent level) Goodwill on acquisition (Α-C) Sale profit (Group level) (Β-C) Negative Goodwill on acquisition (C-Α) 19,120, ,382,909 3,580,339 28,162, % - 15,539, ,120, ,382,909 3,580,339 28,162, ,539, Την η µητρική Εταιρεία, στα πλαίσια υλοποίησης της στρατηγικής της συµφωνίας µε την ENDESA Europa, µεταβίβασε τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονταν από την 100% θυγατρική της εταιρεία «ΕΛΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» στην «ENDESA Hellas», µέσω απορρόφησης τους από την τελευταία (ΕΜ-13795/08 απόφαση Νοµαρχίας Αθηνών Ανατολικός Τοµέας). Σηµειώνεται ότι η «ΕΛΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» είναι η µητρική εταιρεία των παρακάτω ενεργειακών εταιρειών: Ισοδύναµο % Μητρικής ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 40.00% ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 94.59% ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 95,10% ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 90.00% ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ, Αµφίκλεια Φθιώτιδας 90.00% Υ ΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 90.00% Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 56.25% ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ., Μοσχάτο Αττικής 31.50% Υ ΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 90.00% ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 90.00% ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 90.00% ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ ΑΤΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ. Υ.Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 90.00% MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (πρώην ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 90.00% ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 90.00% ΙΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 49.00% ΕΛΕΚΤΡΟΝΒΑΤΤ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 10.00% BUSINESS ENERGY Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 24.92% BUSINESS ENERGY ΤΡΟΙΖΙΝΙΑ 24.50% Από τη συναλλαγή αυτή η µητρική εταιρεία κατέγραψε κεφαλαιακά κέρδη ποσού 36,55 εκατ. στην ατοµική της κατάσταση αποτελεσµάτων και κεφαλαιακά κέρδη ποσού 10,32 εκατ. σε επίπεδο Οµίλου ως εξής: 16

17 Μεταβιβαζόµενες Συµµετοχές Αξία Κτήσης ΕΛΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ( ΑΠΕ) 80 Συνολική αξία µεταβιβαζόµενων συµµετοχών (α) 80 Αξία αποκτώµενου µεριδίου σε ENDESA (β) 36,634 Κεφαλαιακά κέρδη µητρικής (β-α) 36,554 Προσαρµογές σε Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις (-) Μείον Αξία άυλων περιουσιακών στοιχείων που είχαν αναγνωριστεί 35,798 Αναγνωρισµένη υπεραξία 1,614 Μετοχικό Κεφάλαιο 60 Σύνολο µειωτικών προσαρµογών (γ) 37,472 (+) Πλέον Αξία συµµετοχής στον Ενοποιηµένο 11,234 Σύνολο προσθετικών προσαρµογών (δ) 11,234 Συνολικά κεφαλαιακά κέρδη ενοποιηµένου (β-α-γ+δ) 10,316 Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω ποσά έχουν προκύψει βάσει της οριστικής αποτίµησης των εισφερθέντων περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, ο Όµιλος Μυτιληναίος στο πλαίσιο υλοποίησης του κοινού στρατηγικού στόχου µε την εταιρεία ENDESA Hellas, για δυναµική επέκταση στον τοµέα της ελληνικής αγοράς ενέργειας, ανακοίνωσε στις την εξαγορά του χαρτοφυλακίου της εταιρείας «DONG Energy A.S.» στην Ελλάδα, το οποίο αποτελείται από τις εταιρείες «Ενεργειακή Ε2 Αιολική Α.Ε.» και «Ενεργειακή Ε2 Αιολικά Πάρκα Καρυστίας Ε.Π.Ε.». Συνυπολογίζοντας την καθαρή δανειακή θέση των εταιρειών, όπως αυτή διαµορφώθηκε την , το καθαρό ποσό που θα καταβληθεί για την ανωτέρω εξαγορά ανέρχεται σε περίπου 27 εκατ.. Μέχρι την ο Όµιλος δεν είχε τον έλεγχο των παραπάνω εταιρειών διότι για την ολοκλήρωση της εξαγοράς εκκρεµεί η γνωµοδότηση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού. Για το λόγο αυτό οι εξαγορασθείσες εταιρείες δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου. 7.5 Σηµαντικά Εταιρικά Γεγονότα Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόµενης περιόδου ο Όµιλος προέβη στις ακόλουθες αποφάσεις και ενέργειες: Συµµετοχές σε διαγωνισµούς και έργα Στις η Endesa Hellas (συνδεµένη εταιρεία στην οποία συµµετέχει ο Όµιλος κατά 49,99%) ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αίτηση ανανέωσης της άδειας εγκατάστασης για τα σταθµό παραγωγής ενέργειας στο Βόλο µε καύσιµο φυσικό αέριο. Ο σταθµός θα είναι ισχύος 440 MW και θα κατασκευαστεί στη βιοµηχανική περιοχή του Βόλου. Αποφάσισε επίσης να κατασκευάσει δύο ακόµα σταθµούς φυσικού αερίου παρόµοιας ισχύος την επόµενη πενταετία και 17

18 αναζητά κατάλληλα σηµεία και προετοιµάζει σχετικές προτάσεις. Στις η Endesa Hellas επίσης ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει τις προετοιµασίες για την έναρξη κατασκευής της νέας µονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος συνδυασµένου κύκλου στο Βόλο. Η κοινοπραξία της θυγατρικής του Οµίλου ΜΕΤΚΑ-GENERAL ELECTRIC αναδείχτηκε µειοδότης στη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία που διεξήγαγε η εταιρεία µε την PETROM S.A., θυγατρική του πολυεθνικού κολοσσού OMV-Αυστρίας, για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή Σταθµού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος ισχύος 850Mw στο Petrobrazi Ρουµανίας και η σχετική σύµβαση υπεγράφη στις Με την υπογραφή της σύµβασης αυτής το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραµµένων συµβάσεων του Οµίλου ΜΕΤΚΑ ενισχύεται κατά 210 εκατ. Επιπλέον, στις η κοινοπραξία ANSALDO/ METKA έλαβε επιστολή ανάθεσης σύµβασης από την Αραβική ηµοκρατία της Συρίας για το έργο της µελέτης προµήθειας κατασκευής και θέσης σε λειτουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, ισχύος κατ ελάχιστον 700 MW. Με την ανάθεση της σύµβασης αυτής το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Οµίλου ΜΕΤΚΑ ενισχύεται κατά 650 εκατ. φθάνοντας στο συνολικό ύψος των 1,3 δις. Στις η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Ανάπτυξης η γνωµοδότηση και η σχετική θετική εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) για την ένταξη της Μονάδας Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας στο ηλεκτρικό Σύστηµα της χώρας. Με την απόφαση υπ αριθµόν 764/08 που εκδόθηκε στις 18 Ιουλίου 2008, το Συµβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση περιβαλλοντικής οργάνωσης για τη διακοπή των εργασιών και επιτρέπει τη συνέχιση της κατασκευής του Σταθµού παραγωγής Συνδυασµένου Κύκλου 430MW της ENDESA Hellas στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας. Υπεγράφη την 30 Ιουλίου 2008 σύµβαση µεταξύ της ελβετικής Glencore και της Αλουµίνιον Α.Ε., 100% θυγατρικής βιοµηχανίας του Οµίλου Μυτιληναίος για την πώληση άνυδρης αλουµίνας παραγωγής της Αλουµίνιον προς την Glencore για τα προσεχή 10 χρόνια. H αξία της σύµβασης αναµένεται να ξεπεράσει το ποσό των 2 δισ. δολαρίων και οι ποσότητες τα 5 εκατ. τόνους. Τον Αύγουστο 2008, το Συµβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτηµα των εταιρειών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS και DAMCO ENERGY A.E., του Οµίλου Κοπελούζου, για την έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής της εκτέλεσης των αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης που αφορούσαν την τροποποίηση των αδειών παραγωγής της θυγατρικής ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Β.Ε.Α.Ε. για τη µονάδα συµπαραγωγής στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας και τη µεταβίβαση αυτών στην εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Αθηνών το από Σχέδιο Σύµβασης ιάσπασης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δια 18

19 απορρόφησης των περιουσιακών της στοιχείων από τις εταιρείες ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚ και ΕNDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ο εν λόγω µετασχηµατισµός µεταξύ των 100% θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της ΕNDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ αποτελεί υλοποίηση της τελευταίας φάσης της στρατηγικής συµφωνίας µε την ισπανική ενεργειακή εταιρεία ΕΝDESA για την εισφορά των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και την ανάλογη καταβολή µετρητών από τον Όµιλο ENDESA στην ανωτέρω κοινών συµφερόντων εταιρεία. Συνεπεία του ως άνω εταιρικού µετασχηµατισµού, µε τον οποίο εισφέρεται ο Σταθµός Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ) στην ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ., όλες οι από πράξεις, οι συναλλαγές και έννοµες σχέσεις που αφορούν στον σταθµό ΣΗΘ πραγµατοποιούνται υπέρ και για λογαριασµό της ENDESA HELLAS Α.Ε.. Ο εν λόγω µετασχηµατισµός αναµένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου του τρέχοντος έτους. Περίληψη του Σχεδίου ιάσπασης είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Οµίλου. 7.6 Ταµειακά ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 ιαθέσιµα στο ταµείο Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 15,758 78,504 2,914 4,090 Repos 12,500 6, Σύνολο 28,374 84,933 2,928 4,104 Κατά την , χρηµατικά διαθέσιµα ποσού χιλ. µεταφέρθηκαν στην Κατάσταση Ισολογισµού ιακοπτόµενης ραστηριότητας, στα πλαίσια του σχεδίου διάσπασης της Αλουµίνιο Α.Ε. (σηµείωση 7.9). 19

20 7.7 ανειακές Υποχρεώσεις 30/09/ /12/ /09/ /12/2007 Μακροπρόθεσµος δανεισµός Τραπεζικός δανεισµός - 43, Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης Οµολογίες 261,199 12, ,199 12,550 Λοιπά Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 261,588 56, ,199 12,550 Βραχυπρόθεσµα δάνεια Τραπεζικές υπεραναλήψεις 144, ,043 45, ,923 Τραπεζικός δανεισµός 17,121 58, Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 161, ,637 45, ,646 Σύνολο δανείων 423, , , ,196 Η Εταιρεία προέβη κατά την στη σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3156/2003 και µέχρι του ποσού των Ευρώ , διάρκειας πέντε ετών και µε επιτόκιο κυµαινόµενο υπολογιζόµενου επί τη βάσει EURIBOR προσαυξηµένο µε περιθώριο 0,85% ετησίως. Η Εταιρεία, αποφάσισε την έκδοση του εν λόγω ανείου µε σκοπό την εξασφάλιση των απαραίτητων τραπεζικών κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του αναπτυξιακού της σχεδιασµού αλλά και την αναχρηµατοδότηση των υφιστάµενων βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων. Η έκδοση του ανείου επιτρέπει τη σηµαντική µείωση του ετήσιου χρηµατοοικονοµικού κόστους διασφαλίζοντας παράλληλα τα απαραίτητα κεφάλαια για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασµού, µε την συµµετοχή των κυριότερων Ελληνικών και Ξένων Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Τραπεζική αγορά. Κατά την , τραπεζικά δάνεια ποσού χιλ. µεταφέρθηκαν στην Κατάσταση Ισολογισµού ιακοπτόµενης ραστηριότητας, στα πλαίσια του σχεδίου διάσπασης της Αλουµίνιο Α.Ε. (σηµείωση 7.9). 7.8 Μερίσµατα Ο Όµιλος κατά την διάρκεια της χρήσης προχώρησε σε πληρωµές µερισµάτων ποσού χιλ. (2007: 0,51 /µετοχή, 2006: 0,25 /µετοχή) 7.9 ιακοπτόµενες δραστηριότητες Με βάση τη σύναψη της στρατηγικής συµφωνίας του Οµίλου µε την ENDESA Europa η οποία προβλέπει τη µεταφορά του συνόλου των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου στη νέα εταιρεία όπου ο Όµιλος θα διατηρεί ουσιώδη επίδραση αλλά όχι τον έλεγχο, η διοίκηση, 20

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Τριµήνου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Τριµήνου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Τριµήνου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Μαρτίου 2008 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Μαρτίου 2008 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Μαρτίου 2008 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2007 είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ελληνική Βιοµηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστηµάτων Πληροφορικής σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 31 Μαρτίου 2005 (Μη ελεγµένες) 31 Μαρτίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεση Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης... 4 2. Ενδιάµεση Κατάσταση Εσόδων Εννεάµηνου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ δ.τ. ΔΕΛΤΑ PROJECT AE ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 ΕΔΡΑ: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51, ΤΚ 18344, ΜΟΣΧΑΤΟ

ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ δ.τ. ΔΕΛΤΑ PROJECT AE ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 ΕΔΡΑ: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51, ΤΚ 18344, ΜΟΣΧΑΤΟ ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ δ.τ. ΔΕΛΤΑ PROJECT AE ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 ΕΔΡΑ: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51, ΤΚ 18344, ΜΟΣΧΑΤΟ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 30/09/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2007

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2007 Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 30/06/2007 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου - 30 Σεπτεµβρίου 2009 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2008 Βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 30/06/2007 είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2006 είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 3 Σεπτεµβρίου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός... 3 2. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ περιόδου Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εννεαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εννεαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εννεαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, που συνετάγησαν σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου και της Εταιρίας, της περιόδου από

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου και της Εταιρίας, της περιόδου από Έδρα: 3 ο χιλ. Αλεξανδρούπολης-Αεροδροµίου Αεροδροµίου 68100 Αλεξανδρούπολη Έβρου Αρ.Μητρώου α.ε 24473/06/Β/91/47 Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 Σύµφωνα µε το.λ.π. 34 Οι Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριµήνου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία.........3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία...............4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ..............4

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Εξάµηνο 2005

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Εξάµηνο 2005 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Εξάµηνο 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/3/05

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2007) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.A Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων B Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Ενδιάµεση Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.A Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων B Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Ενδιάµεση Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης.. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2009 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01 30.09.2009 είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Π. Ράλλη 39 Ταύρος Τηλ

ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Π. Ράλλη 39 Ταύρος Τηλ ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Π. Ράλλη 39 Ταύρος 17778 Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2015 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2015 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 η Ιανουαρίου 31 η Μαρτίου 2006) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2011

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2011 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2011 Βάσει του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.A Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων... 3 1.B Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK A. T. E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 Σεπτεµβρίου Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

ASPIS BANK A. T. E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 Σεπτεµβρίου Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ASPIS BANK A. T. E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΙΚΗ ΕΤΑΙΙΡΙΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 SEAFARM IONIAN Α.Ε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») SEAFARM IONIAN A.E. Α.Φ.Μ. 09276409 Οδός ηµοκρίτου, 1 ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου Βάρης, 194 00 Κορ Τηλ.: (210) 66 24 280,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ A.E.B.E. AP.M.A.E.: 483/06/Β/86/10 Σιδηροκάστρου 5 7 και Πύδνας Τ.Κ. 118 55 Αθήνα Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός µη ελεγµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα