Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region)"

Transcript

1 Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο ς Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς I n t e g r a t e d E n e r g y P l a n n i n g Σ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) S U STAINABLE ENERGY ACT ION PLAN (SEAP) Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ήµος Νέας Ιωνίας. Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια.

2 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Μάρτιος 2014

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Σύμφωνο των Δημάρχων 4 Στοιχεία Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής 5 Γεωγραφική Θέση-Διοικητική Υπαγωγή-Έκταση-Πληθυσμός 5 Δομή του Δήμου 6 Οργάνωση 6 Στρατηγική υλοποίησης ΣΔΑΕ 7 Εισαγωγή 10 Το Σύμφωνο των Δημάρχων 10 Σύμφωνο Δημάρχων & Δήμος Νέας Ιωνίας 11 Πλαίσιο Δράσης 14 Συμμετέχοντες Φορείς 14 Δράσεις Προώθησης και Δικτύωσης 15 Δημοτικές Πρωτοβουλίες σχετικές με το ΣΔΑΕ 18 Τομείς Παρέμβασης 20 Απογραφή Καταναλώσεων Ενέργειας και Εκπομπών CO2 20 Μεθοδολογία Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς 20 Επισκόπηση της Υφιστάμενης Κατάστασης 23 Κτιριακός Τομέας 23 Εγκαταστάσεις- Υποδομές 24 Οχήματα - Μεταφορές 26 Σύνολο 29 Σχεδιασμός Δράσεων Μείωσης Εκπομπών CO2 31 Προτεινόμενες Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας 31 Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 42 Άλλες Δράσεις 46 Σχέδια Εφαρμογής 48 Επίδοση Δράσεων Μείωσης Εκπομπών CO2 49 Πρόβλεψη μείωσης εκπομπών CO2 55 Σύνοψη 57 Συμπεράσματα 58 Παρακολούθηση του ΣΔΑΕ 61 Παράρτημα: Συμμετοχή στο Σύμφωνο Δημάρχων 64 3

4 Πρόλογος Σ ύ μ φ ω ν ο τ ω ν Δ η μ ά ρ χ ω ν Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους, με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα, οι στόχοι και οι δεσμεύσεις του Συμφώνου είναι: να υπερβούμε τους στόχους που έθεσε η ΕΕ για το 2020 μειώνοντας τις εκπομπές CO2 στην πόλη μας τουλάχιστον κατά 20%, να υποβάλουμε, εντός ενός έτους Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης απογραφής βασικών εκπομπών, όπου θα εκτίθεται ο τρόπος επίτευξης των στόχων, να υποβάλουμε έκθεση πεπραγμένων τουλάχιστον ανά διετία, μετά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης, για λόγους αξιολόγησης, παρακολούθησης και εξακρίβωσης, να διοργανώνουμε Ημέρες Ενέργειας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με σκοπό να μπορέσουν οι πολίτες να επωφεληθούν άμεσα από τις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα, που προκύπτουν από την ευφυέστερη χρήση ενέργειας καθώς και να ενημερώνουμε τακτικά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά το σχέδιο δράσης να συμμετέχουμε και να συμβάλλουμε στην Ετήσια Διάσκεψη των Δημάρχων της Ε.Ε. Ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Ηρακλής Γκότσης, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης του Δήμου Νέας Ιωνίας στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors), στις 23 Φεβρουαρίου Ο Δήμος Νέας Ιωνίας θα εφαρμόζει σταδιακά τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στους τομείς άμεσης αρμοδιότητάς του (δημοτικά κτίρια, στόλος οχημάτων, δημοτικός φωτισμός) ώστε να αποτελέσει πρότυπο τόσο για τους δημότες του όσο και για τον τριτογενή τομέα. Παράλληλα, θα εξετάζει διαρκώς την εφαρμογή και νέων μέτρων στους διάφορους τομείς και θα εντατικοποιήσει την προσπάθειά του για μείωση των καταναλώσεων στον οικιακό και τριτογενή τομέα, σε συνδυασμό με τους εμπλεκόμενους φορείς της πόλης. Συνοψίζοντας, ο Δήμος Νέας Ιωνίας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των τοπικών κυβερνήσεων στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, υιοθετεί πλήρως το παρόν Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και δεσμεύεται για την υλοποίησή του. Ο Δήμαρχος Ηρακλής Γκότσης 4

5 Στοιχεία Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής Γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή Θ έ σ η - Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή Υ π α γ ω γ ή - Έ κ τ α σ η - Π λ η θ υ σ μ ό ς Ο Δήμος Νέας Ιωνίας είναι δήμος της περιφέρειας Αττικής στο Νομό Αττικής και ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα του Βορείου Τομέα Αθηνών. Η έκταση του Δήμου είναι 4.421τ.χλμ και ο νόμιμος πληθυσμός του δημότες, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι ανέρχονται σύμφωνα με την απογραφή του 2011 στους Έδρα του δήμου είναι η Νέα Ιωνία. Μετά την απογραφή του 2011 ο Δήμος Νέας Ιωνίας είναι ο 5ος πιο πυκνοκατοικημένος δήμος της χώρας με πυκνότητα πληθυσμού ,25 μόνιμους κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. [Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή 2011] Πηγή: Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., Οι χάρτες των ΟΤΑ (2013) Ο Δήμος Νέας Ιωνίας συνορεύει δυτικά με την Νέα Φιλαδέλφεια, ανατολικά με τη Φιλοθέη και το Γαλάτσι, βόρεια με το Ηράκλειο και νότια με το δήμο Αθηνών. Η Νέα Ιωνία έχει μέσο υψόμετρο 126 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, σε γεωγραφικό πλάτος 38, και γεωγραφικό μήκος 23, Στο Δήμο Νέας Ιωνίας υπάρχει μόνο μία Δημοτική Ενότητα που έχει καθαρά αστικό 5

6 χαρακτήρα. Αποτελείται από 13 συνοικίες - γειτονιές: Νέα Ιωνία (κέντρο), Περισσός, Ινέπολη-Πευκάκια, Σαφράμπολη, Νεάπολη, Ελευθερούπολη, Καλογρέζα, Αλσούπολη, Λαζάρου, Ανθρακωρυχεία, Ειρήνη, Ομορφοκλησσιά και Παλαιολόγου. Από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η πόλη είναι το κυκλοφοριακό, η πυκνή δόμηση, η ανεργία και η έλλειψη πράσινου και ελεύθερων χώρων (υπάρχουν χώροι πράσινου και πολλές πλατείες, ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλης έκτασης και καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές). Δομή του Δήμου Ο ρ γ ά ν ω σ η Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Δήμαρχο. Η υφιστάμενη οργανωτική δομή του Δήμου, με επικεφαλής τον Δήμαρχο, αποτυπώνεται ως ακολούθως: με τις Διευθύνσεις του Δήμου Νέας Ιωνίας να αναλύονται σε Τμήματα ως εξής: 6

7 Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή υ λ ο π ο ί η σ η ς Σ Δ Α Ε Ο Δήμος Νέας Ιωνίας με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται στο παρόν ΣΔΑΕ, αποφάσισε να ακολουθήσει την οργανωτική δομή που απεικονίζεται στο σχήμα της επόμενης σελίδας και το οποίο περιγράφεται αναλυτικά ως εξής: Αναλυτικά η στρατηγική υλοποίησης του ΣΔΑΕ έχει ως εξής: 1. Η Κατευθυντήρια Επιτροπή με τους Αντιδημάρχους και με επικεφαλής τη Δήμαρχο εξετάζει και θέτει τις στρατηγικές κατευθύνσεις της πολιτικής του Δήμου, αναλαμβάνοντας τις σχετικές δεσμεύσεις και παρέχοντας τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται στο ΣΔΑΕ. 7

8 Κατευθυντήρια Επιτροπή Δήμαρχος & Αντιδήμαρχοι Οργανωτικός Υπεύθυνος Γενικός Γραμματέας & Γραφείο Ειδικών Συνεργατών Ενεργειακός Σύμβουλος Εξωτερικός Συνεργάτης Συντονιστές ΣΔΑΕ Υπεύθυνοι Διευθύνσεων, Γραφείων & Τμήματος Προγραμματισμού και Πληροφορικής Δημοτικά Όργανα Δημοτικό Συμβούλιο & Επιτροπές 2. Οι συντονιστές του ΣΔΑΕ συγκροτούν μία Ομάδα Σχεδίου Δράσης με τεχνικό και εκτελεστικό χαρακτήρα - καθώς αποτελείται από εκπροσώπους των Διευθύνσεων, των Γραφείων και των Τμημάτων του Δήμου - οι οποίοι εμπλέκονται με την ωρίμανση και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Η εκπροσώπησή μέσω των συντονιστών προσφέρει ευελιξία, εξοικείωση και ενημέρωση στο σύνολο των υπαλλήλων του Δήμου. Προφανώς, όλα τα τμήματα του τυπικού οργανογράμματος του Δήμου σχετίζονται με την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (από τεχνικής, οικονομικής και νομικής απόψεως), καθώς το Σύμφωνο των Δημάρχων επηρεάζει ένα μεγάλο εύρος δημοτικών λειτουργιών (κτίρια, μεταφορές, προμήθειες, αστική ανάπτυξη, ενημέρωση κοινού, κτλ). Οι συντονιστές συγκροτούν κατά περίπτωση Ομάδες Εργασίας με αντικείμενο την υλοποίηση των επιμέρους έργων που προτείνει ο Δήμος στο πλαίσιο του ΣΔΑΕ. 3. Ο Ενεργειακός Σύμβουλος ως επιστημονικός συνεργάτης και τεχνικός σύμβουλος αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο επιπέδων καθώς μεταφέρει από και προς 8

9 την Κατευθυντήρια Επιτροπή και την Ομάδα Σχεδίου Δράσης τεχνικές πληροφορίες, αποτελέσματα δράσεων και τεχνογνωσία και προς τις Ομάδες Εργασίας τις πολιτικές κατευθύνσεις και αποφάσεις. 4. Ο Γενικός Γραμματέας σε συνεργασία με το Γραφείο Ειδικών Συνεργατών δρουν ως Οργανωτικοί Υπεύθυνοι, εκτελούν ρόλο Διαχειριστή (Project Manager) με αντικείμενο την παρακολούθηση όλων των προς υλοποίηση αποφάσεων στο πλαίσιο του ΣΔΑΕ και την επικοινωνία των εμπλεκόμενων φορέων και με στόχους τη ρεαλιστική απεικόνιση, την αξιόπιστη παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας και των δεικτών υλοποίησης των σχετικών με την αειφόρο ενέργεια έργων 5. Τα Δημοτικά Όργανα συμμετέχουν στην όλη διαδικασία σε συνεργασία με την Ομάδα Σχεδίου Δράσης, τις Ομάδες Εργασίας και την Κατευθυντήρια Επιτροπή γνωμοδοτώντας και εγκρίνοντας σχετικά με τις δράσεις και τις δραστηριότητες του ΣΔΑΕ 6. Τέλος και ειδικότερα, το Γραφείο τύπου είναι επιφορτισμένο με το συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης με σκοπό να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τους πολίτες ανακοινώνοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά όλες τις δράσεις και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο. Από την στιγμή που υιοθετήθηκε το ανωτέρω σχήμα από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Νέας Ιωνίας έχει ξεκινήσει: Την επιμόρφωση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη και τους υπαλλήλους του Δήμου. Την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των πολιτών και επισκεπτών του Δήμου σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Τη δικτύωση με Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς στα σχετικά αντικείμενα. 9

10 Εισαγωγή Τ ο Σ ύ μ φ ω ν ο τ ω ν Δ η μ ά ρ χ ω ν Στις 9 Μαρτίου 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη δέσμη μέτρων «Ενέργεια για ένα μεταβαλλόμενο κόσμο», αναλαμβάνοντας μια μονομερή δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) κατά 20% έως το 2020, ως αποτέλεσμα της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και του προσδιορισμού του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα σε 20%. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Σχεδίου Δράσης της Ε.Ε. για την ενεργειακή απόδοση, οι Δήμαρχοι της Ευρώπης εκτιμώντας ότι: οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μοιράζονται την ευθύνη για την καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη με τις εθνικές κυβερνήσεις και ότι οφείλουν να αναλάβουν τη δέσμευση αυτή ανεξαρτήτως των δεσμεύσεων άλλων ενδιαφερομένων φορέων τα αστικά κέντρα και οι πόλεις ευθύνονται άμεσα και έμμεσα (μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες) για περισσότερο από το ήμισυ των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη χρήση ενέργειας σχετιζόμενης με την ανθρώπινη δραστηριότητα η δέσμευση της Ε.Ε. για τη μείωση των εκπομπών θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνον με τη συνδρομή των τοπικών φορέων, των πολιτών και των ενώσεών αυτών οι τοπικές και περιφερειακές αρχές οφείλουν να πρωτοστατήσουν στην ανάληψη δράσης και να δώσουν το καλό παράδειγμα, δεδομένου ότι αποτελούν το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες συμφώνησαν να υπερβούν τους στόχους που έθεσε η Ε.Ε. για το 2020, μειώνοντας τις εκπομπές CO 2 στις επικράτειες τους κατά τουλάχιστον 20%, μέσω της εφαρμογής ενός Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια - ΣΔΑΕ στους τομείς δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Δήμο τους. Για το σκοπό, αυτό ξεκίνησαν την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων όπου καλούν όλους τους Δήμους της Ευρώπης να συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία εισχωρώντας στην πρωτοβουλία αυτή και υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Σύμφωνο. 10

11 Οι δεσμεύσεις ενός συμμετέχοντος Δήμου όπως απορρέουν από το Σύμφωνο είναι οι παρακάτω: Προετοιμασία και υποβολή της Βασικής Απογραφής Εκπομπών CO 2 με καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων Προετοιμασία και κατάθεση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, το οποίο πρέπει να υποβληθεί μαζί με την Βασική Απογραφή Εκπομπών Υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων για την μείωση των εκπομπών CO 2, ειδικά στους τομείς ευθύνης του Δήμου (δημοτικά κτίρια, φωτισμός, οχήματα, δημοτικές προμήθειες, κτλ) Ανάληψη των απαραίτητων δράσεων για την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στο Δήμο Υποβολή έκθεσης εφαρμογής τουλάχιστον ανά διετία μετά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια με στόχο την αξιολόγηση, παρακολούθηση και εξακρίβωση των αποτελεσμάτων Σ ύ μ φ ω ν ο Δ η μ ά ρ χ ω ν & Δ ή μ ο ς Ν έ α ς Ι ω ν ί α ς Το Σύμφωνο των Δημάρχων έχουν έως σήμερα υπογράψει οικιοθελώς περισσότεροι από Δήμοι σε όλη την Ευρώπη. Η υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων έγινε από το Δήμο Νέας Ιωνίας στις 29 Μαρτίου 2011 και έρχεται ως συνέχεια σε μία σειρά σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας πρωτοβουλιών του Δήμου. Αρωγοί στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ενεργειακή εξοικονόμηση και εξοικονόμηση οικονομικών πόρων αποτελούν τα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα στα οποία ο Δήμος Νέας Ιωνίας καταθέτει προτάσεις για την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και έργων πράσινης ανάπτυξης, με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. αλλά και με ίδιους πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε πως η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων είναι μία μοναδική ευκαιρία να ενωθούν όλες οι προσπάθειες και επιδιώξεις μας κάτω από ένα κοινό πρόγραμμα δράσης, και μάλιστα σε συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη την Ευρώπη και υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημασία του εγχειρήματος έχει οδηγήσει και στην δέσμευση της Ανώτατης Αρχής του 11

12 Δήμου, όπως αυτή εκφράζεται από τη Δήμαρχο Νέας Ιωνίας, πως θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις δραστηριότητες εντός των ορίων του Δήμου κατ' ελάχιστο 20% έως το 2020, σε σχέση με τα επίπεδα του Αυτό θα επιτευχθεί μέσω δράσεων στους διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας της πόλης, οι οποίες αποτελούν και τους αντικειμενικούς σκοπούς του Σχεδίου Δράσης: Μείωση των εκπομπών CO 2 με μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις δημοτικές δραστηριότητες, κτίρια και οχήματα έως το 2020 Μείωση των εκπομπών CO 2 με μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον τριτογενή και οικιακό τομέα έως το 2020 Μείωση των εκπομπών CO 2 με μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στις αστικές μεταφορές έως το 2020 Παραγωγή ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται εντός του Δήμου από ΑΠΕ έως το 2020 Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων και ξεκίνησε να υλοποιεί ενέργειες ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό: 1. Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με την ονομασία "Green Twinning" που διεξάγεται από μια κοινοπραξία 10 εταίρων από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Συντονιστής του έργου είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) με σκοπό να δοθεί τεχνογνωσία σε δήμους με μικρή εμπειρία στον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό από δήμους με μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή και υλοποίηση σχετικών δράσεων. Το έργο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της τεχνικής και οικονομικής ικανότητας των συμμετεχόντων δήμων της ΕΕ μέσα από εθελοντικές συμφωνίες αδελφοποίησης που θα εκκινήσουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 2. Δημιούργησε μια επαρκή οργανωτική δομή ενεργειακής περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Δήμο Νέας Ιωνίας (βλ. Κεφ. Στρατηγική Υλοποίησης ΣΔΑΕ) με 12

13 αντικείμενο τη συγκέντρωση στοιχείων, την αποτύπωση του σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια, την παρακολούθηση/εφαρμογή του και την τελική του αξιολόγηση. 3. Προέβη σε μελέτη-καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στο Δήμο Νέας Ιωνίας, από πλευράς ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών CO 2, και σε διατύπωση προτάσεων για τη μείωση των εκπομπών του CO Προέβη σε επικοινωνία με τους παρόχους ενέργειας προς τον Δήμο Νέας Ιωνίας και άλλους Δημόσιους φορείς και έλαβε σημαντικά στοιχεία ενεργειακών καταναλώσεων σχετικών με το Δήμο. 5. Ολοκλήρωσε το παρόν Σχέδιο Δράσης, το οποίο και υποβάλει προς έγκριση. Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Δήμος, από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου, έως σήμερα προσπαθεί να διασφαλίσει κατά το δυνατόν τη δυνατότητα υλοποίησης των δεσμεύσεων/δράσεων του Σχεδίου, μέσω των δυνατοτήτων που του προσφέρουν Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 6. Διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες διαβούλευσης με τους κοινωνικούς φορείς και εταίρους για την απρόσκοπτη εφαρμογή του ΣΔΑΕ, στο πλαίσιο ενός οράματος για μια καθαρή, πράσινη και βιώσιμη πόλη. Αποτελεί πρακτική για το Δήμο μας η ενθάρρυνση και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας (κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες) σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νέας Ιωνίας, τους Εποπτευόμενους από το Δήμο Οργανισμούς και τους εκπρόσωπους των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνδιαμόρφωση και την υλοποίηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών δράσεων. Στόχος του Δήμου Νέας Ιωνίας είναι μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης να ενημερώσει τους δημότες και τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ενέργειας και ΑΠΕ ώστε να συμμετέχουν όλοι μαζί στην υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα όταν αυτά τα έργα τυγχάνουν συγχρηματοδότησης από Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΣΠΑ και απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό δυνητικών δικαιούχων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 13

14 Πλαίσιο Δράσης Σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς Φ ο ρ ε ί ς Η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί το σημείο αφετηρίας για να υπάρξουν και οι επιθυμητές αλλαγές συμπεριφοράς και συνηθειών που απαιτεί το Σχέδιο Δράσης. Οι απόψεις των εμπλεκομένων φορέων του Δήμου οφείλουν να γίνονται γνωστές πριν την εφαρμογή των όποιων αναλυτικών σχεδίων, συνεπώς απαιτείται επαρκής πληροφόρηση προς όλους. Καταρχήν θέλουμε να τονίσουμε την ιδιαίτερη προσπάθεια που θα δοθεί από το Δήμο ώστε να συμμετέχουν ενεργά όλοι οι δημότες και γενικότερα οι κάτοικοι του Δήμου Νέας Ιωνίας. Επιπρόσθετα, η Κατευθυντήρια Επιτροπή και η Ομάδα Σχεδίου Δράσης κατέληξαν σε κατάλογο εν δυνάμει συμμετεχόντων οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης του ΣΔΑΕ. Αυτοί οι φορείς είναι: Δημοτική αρχή, κρατικές αρχές (αστυνομικά τμήματα, ΔΟΥ) εντός των ορίων του Δήμου, εκκλησία, δημοτικοί οργανισμοί, δημοτικές παρατάξεις, δημοτικοί σύμβουλοι, εργαζόμενοι στο Δήμο, εκπρόσωποι τοπικών / περιφερειακών / εθνικών αρχών που σχετίζονται με το Σχέδιο Δράσης του Δήμου (πχ Περιφέρεια Αττικής, ΕΕΤΑΑ), οικολογικές οργανώσεις, σύλλογοι, επαγγελματικές ενώσεις (ΕΒΕΑ, ΤΕΕ), παραγωγοί/ προμηθευτές/διανομείς ενέργειας (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΔΕΔΔΗΕ), φορείς συγκοινωνιών (π.χ., ΟΑΣΑ, ΑΜΕΛ, ΣΑΤΑ), ΜΚΟ ή άλλοι σύλλογοι πολιτών (π.χ. εξωραϊστικοί, πολιτιστικοί), διευθυντές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικοί, παιδιά, φοιτητές, νεολαία, χορευτικά συγκροτήματα και αθλητικές ομάδες, δημόσια ιδρύματα, θέατρα, βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, γκαλερί και εμπορικά κέντρα, επαγγελματίες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών ενέργειας και ΑΠΕ, λοιπές εταιρίες και εργοστάσια, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ζαχαροπλαστικής, καφετέριες, μπαρ, περιοδικά και ιστοσελίδες, πολίτες ή επαγγελματίες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με το ΣΔΑΕ του Δήμου όπως σύμβουλοι ενέργειας, μηχανικοί, τοπογράφοι, αρχιτέκτονες, δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, σχεδιαστές μόδας, αθλητές, γραφίστες, κοινωνικοί ακτιβιστές. 14

15 Σε κάθε περίπτωση λήψης μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης και στο πλαίσιο της λειτουργίας μια τοπικής κοινωνίας, όπως ο Δήμος Νέας Ιωνίας, όλοι οι φορείς ενημερώνονται εκτενώς για την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων και την εκπόνηση και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Επίσης, με την συνεισφορά της Ομάδας Σχεδίου Δράσης, επιλέγονται κατά περίπτωση οι κατάλληλοι φορείς πληροφόρησης (ραδιοτηλεοπτικά μέσα, ηλεκτρονικός και έντυπος τύπος, κοινωνικά δίκτυα) μέσω των οποίων παρέχεται συνεχώς πληροφόρηση (ανακοινώσεις, δελτία τύπου, κτλ) κατά το στάδιο υλοποίησης του ΣΔΑΕ του Δήμου. Ενδεικτικός Κατάλογος Εμπλεκόμενων Επαγγελματικές ενώσεις (π.χ. ΕΒΕΑ ΤΕΕ) Παραγωγοί και προμηθευτές ενέργειας (π.χ., ΔΕΗ, ΔΕΠΑ) Φορείς συγκοινωνιών (π.χ., ΟΑΣΑ, ΣΑΤΑ) Αντιπρόσωποι του κατασκευαστικού κλάδου της περιοχής ΜΚΟ ή άλλοι σύλλογοι πολιτών (π.χ. εξωραϊστικοί, πολιτιστικοί) Εκπρόσωποι τοπικών / περιφερειακών / εθνικών αρχών που σχετίζονται με το Σχέδιο Δράσης του Δήμου (πχ Περιφέρεια Αττικής, ΕΕΤΑΑ) Τοπικά γραφεία ενεργειακών / περιβαλλοντικών θεμάτων Πολίτες ή επαγγελματίες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με το Σχέδιο Δράσης του Δήμου Δ ρ ά σ ε ι ς Π ρ ο ώ θ η σ η ς κ α ι Δ ι κ τ ύ ω σ η ς Η Κατευθυντήρια Επιτροπή και η Ομάδα Σχεδίου Δράσης έχουν καταλήξει στην υλοποίηση μιας σειράς ενημερωτικών δράσεων και δράσεων εκπαίδευσης: Στις Ενημερωτικές Δράσεις συμμετέχουν οι υπηρεσίες του Δήμου, οι πολίτες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή γνώσεις και δεξιότητες σε ενεργειακά θέματα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις της τοπικής αγοράς παροχής υπηρεσιών ενέργειας και ΑΠΕ (βλ. κλιματιστικά, πράσινα δώματα, Φ/Β, μονώσεις, αυτοματισμοί κλπ) και Οι εκπαιδευτικές δράσεις είναι ανοικτές για τους Δημότες με θεματολογία την αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς, την παροχή δωρεάν συμβουλών εξοικονόμησης ενέργειας, την 15

16 προώθηση δράσεων ενεργειακής απόδοσης και των ΑΠΕ, τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών συσκευών και τη συζήτηση σχετικών νομικών θεμάτων. Στη συνέχεια παραθέτουμε τις δράσεις προώθησης και δικτύωσης που προτίθεται να υλοποιήσει ο Δήμος Νέας Ιωνίας : 1. Παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοτικών κτιρίων (παραδοσιακά, ηλεκτρονικά) και παρακολούθηση της εσωτερικής θερμοκρασίας στα δημοτικά κτίρια με σκοπό ο Δήμος να δώσει πρώτος και εμπράκτως το παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε και οι Δημότες να ακολουθήσουν 2. Ετήσιες συναντήσεις στο Δημαρχείο με σκοπό την ένταξη των επαγγελματικών φορέων στην εφαρμογή του ΣΔΑΕ, την τόνωση της τοπικής αγοράς, τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με επαγγελματικές επαφές, την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, την αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, την ανάλυση νομικών θεμάτων (ΣΔΙΤ, ESCOs - Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών), τη δημιουργία τοπικών συμβουλευτικών επιτροπών 3. Διενέργεια εκδηλώσεων, ημερίδων ή και εκθέσεων 4. Εργασίες ενημέρωσης μέσω της διαδικτυακής πύλης του Δήμου, δελτίων τύπου, ειδησεογραφημάτων (newsletters), ανακοινώσεων, αποστολής sms, ανάρτησης μηνυμάτων σε ηλεκτρονικούς πίνακες ενημέρωσης, εκτύπωσης ενημερωτικού και πληροφοριακού υλικού (φυλλάδια, αφίσες, γιγαντοαφίσες, roll-ups) και χρήσης των κοινωνικών δικτύων στα οποία ο Δήμος αποτελεί ενεργό μέλος 5. Σύσταση ενός άτυπου φόρουμ ενέργειας για το ΣΔΑΕ προκειμένου όλοι οι ενεργά εμπλεκόμενοι φορείς να δύνανται να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την υλοποίηση και τα αποτελέσματα του Σχεδίου Δράσης κάτω από την ομπρέλα ενός διακριτού τίτλου "FORUM Επαγγελματιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Νέας Ιωνίας". Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων έχει ορίζοντα έως το 2020, το φόρουμ θα συνεδριάζει σε χώρο και ημερομηνία που θα υποδεικνύει η Κατευθυντήρια Επιτροπή με πρόγραμμα και διάταξη που θα ορίζεται και κοινοποιείται εγκαίρως, με την πρώτη συνεδρίαση να προγραμματίζεται εντός του Θέσπιση προγράμματος τακτικών εκδηλώσεων με την ονομασία "Ημέρες Ενέργειας", 16

17 ανοικτές για το κοινό και με δυνατότητα συμμετοχής των όμορων Δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Green-Tweening αλλά και ευρύτερα, όπου περιλαμβάνουν προωθητικές ενέργειες όπως ενημερώσεις, ημερίδες, φεστιβάλ, εκθέσεις, παρουσιάσεις, επιδείξεις, πειράματα, διαγωνισμούς γνώσεων με απονομή βραβείων, συνεντεύξεις με δημόσια πρόσωπα και παραστάσεις 7. Λειτουργία κινητού περίπτερου Ενημέρωσης (κατασκευή ή stand με εθελοντική ή/και αμοιβόμενη εργασία) σε χώρους και χρόνο των εκδηλώσεων άλλων προγραμμάτων του Δήμου (κατασκήνωση, πολιτιστικές εκδηλώσεις, προγράμματα οικολογίας, κομποστοποίησης και προστασίας του περιβάλλοντος) 8. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους μαθητές (ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των νηπιαγωγών, παρουσιάσεις στα σχολεία πειραμάτων ελληνικών και ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών και ΑΠΕ, θεματικοί σχολικοί διαγωνισμοί) 9. Θεσμοθέτηση Δημοτικών Διαγωνισμών με έπαθλα (ζωγραφική, μείωση κατανάλωσης ενέργειας με ή δίχως επενδυτικές δράσεις, συζητήσεις-debate, εύρεση συνθημάτων, αφίσες, graffiti) για τα νηπιαγωγεία, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για τους δημότες 10. Ευρύτερη χρήση των κοινωνικών δικτύων των θεματικών blog και του youtube 11. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα συγκριτικής αξιολόγησης-benchmarking 12. Ενημερωτικές δράσεις με έντυπο, ηλεκτρονικό και διαδικτυακό υλικό όπου ο Δήμος Νέας Ιωνίας: καλεί άτομα, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις του Δήμου να λάβουν τις προσωπικές τους δεσμεύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να συμβάλουν στους στόχους της πόλης ενημερώνει για όλες τις ενέργειες του Δήμου με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης προωθεί τα παραδείγματα δημοτών που πέτυχαν τα καλύτερα αποτελέσματα οι οποίοι θα παρουσιάζονται ως "Πρεσβευτές" της ιδέας της εξοικονόμησης ενέργειας Σε κάθε περίπτωση και σε όλες τις διαδικασίες που περιγράφονται, η Κατευθυντήρια 17

18 Επιτροπή θα προσπαθήσει επιπροσθέτως για τη μέγιστη δυνατή συναίνεση όλων των συμμετεχόντων προκειμένου εκτός από την αποδοχή για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΑΕ να υπάρχει συνέχεια στην προσπάθεια του Δήμου και των πολιτών. Δ η μ ο τ ι κ έ ς Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς σ χ ε τ ι κ έ ς μ ε τ ο Σ Δ Α Ε Ο Δήμος, αναγνωρίζοντας ότι η επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Δράσης προϋποθέτει την - εκ των ων ουκ άνευ - ενεργό συμμετοχή των πολιτών, των επιχειρηματιών αλλά και των επενδυτών, προτίθεται να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο (Εξοικονομώ ΙΙ, Εξοικονομώ Κατ Οίκον, Κτίζοντας το Μέλλον, Jessica, Jeremie, Πράσινο Ταμείο) ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι και να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα εργαλεία αυτά κατά την πορεία υλοποίησης του ΣΔΑΕ θα τυχαίνουν στενής παρακολούθησης ώστε να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές και διορθώσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Δεδομένης της κακής οικονομικής συγκυρίας της χώρας αλλά και του περιορισμού των οικονομικών πόρων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Δήμος Νέας Ιωνίας έχει στρέψει ενεργά το ενδιαφέρον του και στη συμμετοχή σε Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) ΕΣΠΑ για την υποβολή προτάσεων. Ο Δήμος Νέας Ιωνίας υπέβαλλε για χρηματοδότηση τις ακόλουθες προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά και εγκρίθηκαν: «Εγκατάσταση πράσινου δώματος εκτατικού τύπου στο κτίριο του 2ου Λυκείου Ν. Ιωνίας και συναφείς υπηρεσίες» και δημόσια δαπάνη ,00 ευρώ «Εγκατάσταση πράσινου δώματος εκτατικού τύπου στο κτίριο του 5ου (πρώην 4ου) Γυμνασίου Ν. Ιωνίας και συναφείς υπηρεσίες» και δημόσια δαπάνη ,00 ευρώ. «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Λυκείου Νέας Ιωνίας Αττικής» και δημόσια δαπάνη ,36 ευρώ. «Αξιοποίηση της Ηλιακής Ενέργειας στη Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Νέας Ιωνίας» και δημόσια δαπάνη ,37ευρώ (υλοποιήθηκε). «Οικοδομικές παρεμβάσεις στο 1ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο Ν. Ιωνίας για την 18

19 ενεργειακή τους αναβάθμιση», προϋπολογισμού ,00 ευρώ. «Οριστικές μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια Παλαιού Δημαρχείου, Νέου Δημαρχείου και 9ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας Αττικής», προϋπολογισμού ,00 ευρώ. «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια Παλαιού Δημαρχείου, Νέου Δημαρχείου και 9ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας Αττικής», προϋπολογισμού ,74 ευρώ. «Μελέτη αστικής κινητικότητας - κυκλοφοριακή», προϋπολογισμού ,00 ευρώ «Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας - ενημέρωσης», προϋπολογισμού ,00 ευρώ «Οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης - υπηρεσίες τεχνικού/ενεργειακού συμβούλου - έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα κτίρια που πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις», προϋπολογισμού ,93 ευρώ Παράλληλα ο Δήμος Νέας Ιωνίας ολοκλήρωσε το σχεδιασμό μελετών υποδομής ευρείας κλίμακας με σκοπό την άμεση υλοποίηση με ίδιους πόρους ή/και μέσω υποβολής προτάσεων σε μελλοντικά Ε.Π. για τα ακόλουθα έργα: «Κατασκευή ποδηλατόδρομου από ΟΑΚΑ έως σταθμό ΗΣΑΠ Ιωνίας και ενίσχυση αστικού πρασίνου (φάση Α )» προϋπολογισμού ,00 ευρώ. (υπό αξιολόγηση) «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 150 σε συνδυασμό με την λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Εμπορικό κέντρο της Νέας Ιωνίας» προϋπολογισμού ,00 ευρώ «Αναπλάσεις πεζοδρόμων και κοινόχρηστων χώρων», προϋπολογισμού ,00 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος σε συνδυασμό με τους εμπλεκόμενους φορείς της πόλης εξετάζει διαρκώς την εφαρμογή νέων μέτρων στους διάφορους τομείς και εντατικοποιεί την προσπάθεια του για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον οικιακό και τριτογενή τομέα και στις αστικές μεταφορές. Παράλληλα, επιθυμεί τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζει στους τομείς άμεσης αρμοδιότητάς του, να αποτελέσουν 19

20 πρότυπο παράδειγμα για τον οικιακό και τον τριτογενή τομέα. Τ ο μ ε ί ς Π α ρ έ μ β α σ η ς Το ΣΔΑΕ του Δήμου Νέας Ιωνίας που καταρτίστηκε περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς παρέμβασης: 1. Δομημένο αστικό περιβάλλον (οικιακός και τριτογενής τομέας, περιλαμβανομένων νέων κτιρίων). 2. Υποδομή δήμου (δημοτικά κτίρια, δημόσιος φωτισμός, γεωθερμική θέρμανση, ευφυή δίκτυα). 3. Χρήση γαιών, πολεοδομικός σχεδιασμός και σημαντικά έργα αστικών αναπλάσεων 4. Αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 5. Πολιτικές για τις δημόσιες και τις ιδιωτικές μεταφορές και τις αστικές μετακινήσεις. 6. Συμμετοχή των πολιτών - ιδιώτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις. 7. Ευφυής ενεργειακή συμπεριφορά. Ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO 2 αναμένεται να επιτευχθεί από τον συνδυασμό εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ εντός των ορίων του Δήμου. Συνοψίζοντας, ο Δήμος Νέας Ιωνίας προτίθεται να υιοθετήσει πλήρως το παρόν Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και δεσμεύεται για την υλοποίησή του με σκοπό να επιτύχει τον τιθέμενο στόχο μείωσης των εκπομπών CO 2. Απογραφή Καταναλώσεων Ενέργειας και Εκπομπών CO 2 Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α Α π ο γ ρ α φ ή ς Ε κ π ο μ π ώ ν Α ν α φ ο ρ ά ς Στο παρόν Σχέδιο Δράσης εξετάζεται η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας εντός του Δήμου Νέας Ιωνίας. Ως έτος αναφοράς για τον υπολογισμό των εκπομπών CO 2 και τη σύνταξη του ΣΔΑΕ του Δήμου επιλέχθηκε το έτος Ο Δήμος Νέας Ιωνίας το έτος 2013 δεν είναι παραγωγός ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας. Σύμφωνα με στοιχεία από τον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), δεν υπήρχε εντός του Δήμου Νέας Ιωνίας μεγάλη μονάδα ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που να εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εκπομπών (στοιχεία ενημέρωσης: Οκτώβριος 2013), ενώ παράλληλα απουσιάζουν μικρές μονάδες ΑΠΕ 20

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region)

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο ς Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς 2 0 1 3-2 0 2 0 I n t e g r a t e d E n e r g y P l a n n i n g 2

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 1 Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 13.000 στρ. Έκταση Δήμου (6.000 στρ. εντός σχεδίου ) Υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 11. Ενεργειακή απόδοση 11Α. Παρουσίαση κατάστασης Ο Δήμος Λαρισαίων έχει θέσει ως στόχο της πολιτικής του με το παρόν Σχέδιο Δράσης την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το. Δήμο Τανάγρας

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το. Δήμο Τανάγρας Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το Δήμο Τανάγρας Project Manager ΣΔΑΕ ΣΔΑΕ Λέτη Μαρίνα Ειδική Συνεργάτης Δημάρχου Πτυχιούχος : 1) Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2) Τμήματος Οικονομικής Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Δήμος Πεντέλης Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας Αναβάθμιση ποιότητας ζωής ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μάρτιος 2014 O δήμος της Πεντέλης είναι σήμερα μια αλσούπολη 17 km Β.Α της Αθήνας Πληθυσμός: Εκταση:

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 / 02 / ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ..Φ.

Αθήνα, 27 / 02 / ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ..Φ. Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας ήµος Φαρσάλων Αθήνα, 27 / 02 / 2015 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ..Φ. Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός ΟΤΑ και δυνατότητες χρηματοδότησης σχετικών δράσεων Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος ΜέλοςΜΕΤΑΠΑ ΜΕΤΑΠΑ τουτεε Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Φαρσάλων «Εξοικονόμηση ενέργειας και χρηματοδότηση έργων»

Δήμος Φαρσάλων «Εξοικονόμηση ενέργειας και χρηματοδότηση έργων» Άρης Καραχάλιος : Δήμαρχος Φαρσάλων Θελούρα Ηλέκτρα : Ειδική Συνεργάτιδα Πολιτικός Μηχανικός Δήμος Φαρσάλων «Εξοικονόμηση ενέργειας και χρηματοδότηση έργων» Αθήνα, 21 / 04 / 2015 Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στις προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 14SYMV002001213 2014-04-17 του Δήμου Άργους - Μυκηνών και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου & Βαγγέλης Μαρινάκης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, ΕΜΠ Παρασκευή, 27/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ. Ιερά Οδός Αιγάλεω ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ. Ιερά Οδός Αιγάλεω ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ιερά Οδός 364 12243 Αιγάλεω ΤΗΛ: 210 5314771 ΦΑΞ: 210 5315669 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ... 3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών της

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 15 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 200/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαιζώνος 108, Πάτρα Τηλ: 2610-966200 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μαιζώνος 108, Πάτρα Τηλ: 2610-966200 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μαιζώνος 108, Πάτρα Τηλ: 2610-966200 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Δ ήμο ς Πατρ έων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ...7 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ...13 3. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ...14

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων O Δήμος Ανωγείων Περιγραφή Ο Δήμος Ανωγείων συστάθηκε το 1947. Η Κοινότητα Ανωγείων με Β.Δ. το 1946 ανακηρύσσεται σε Δήμο, τιμής ένεκεν. Αποτελείται από δύο οικισμούς με συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ιερά Οδός 364 12243 Αιγάλεω ΤΗΛ: 210 5314771 ΦΑΞ: 210 5315669 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΤΑ ΕΠΕ Ηνιόχου 16 15238 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: 210 6086300 FAX: 210 6086302 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ταχ. Δ/νση: 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: Δρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ημερομηνία: 8/06/2016 Α.Π. ΧΜ-ΕΟΧ/ 272 Προς: Δήμο Νέας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου & Βαγγέλης Μαρινάκης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, ΕΜΠ Παρασκευή, 27/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Λεμεσού. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012-2020

Δήμος Λεμεσού. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012-2020 Δήμος Λεμεσού Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012-2020 Σύμφωνο των Δημάρχων Οι Δήμοι που συμμετέχουν στο Σύμφωνο, στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO2 πάνω από 20% έως το 2020 Ο Δήμαρχος Λεμεσού υπόγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου Αλέξης Χατζημπίρος Ξξ Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου: Αστική μηκερδοσκοπική εταιρεία των

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ενεργειακή αναβάθμιση σε 64 σχολικές μονάδες και το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012- Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και ένταξη στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Πρόοδος Εργασιών ΣΔΒΕ Λευκωσίας 1. Υπογραφή του Συμφώνου 8/10/2013 2. Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αλέξης Χατζημπίρος, Φυσικός MSc Κων/νος Ψωμόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ph.D Ειρήνη Σκουλά, Φυσικός MSc Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) Ταχ. /νση: 19 ο χλµλεωφ.μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 350 Προς: ήµο Νέας Ιωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες

Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες Εξοικονόμηση ενέργειας & προμήθειες Ομάδες προϊόντων με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση Μηχανισμοί κοινών προμηθειών Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ν. Καϊλης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ν. Καϊλης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 2/2/2015 με αριθμ. 2 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΝ-ΚΕΔΚΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΝ-ΚΕΔΚΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΝ-ΚΕΔΚΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποτέλεσμα Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα Γρηγόριος Θ. Τσιούμαρης Δήμαρχος Πτολεμαΐδας Κοζάνη, 04/09/2009 Το Γενικό Όραμα του Δήμου Πτολεμαΐδας Ο Δήμος Πτολεμαΐδας, δυναμικό ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ)

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Παρουσίαση αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου και προτεινόμενων ενεργειακών λύσεων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Δρ. Βενιζέλος Ευθυμίου Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους

Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Τετάρτη 22 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Ενεργειακού - Τεχνικού Συμβούλου» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 5028/ 2013 Κ.Α : 15.7311.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Καλές Πρακτικές για την Υλοποίηση και Παρακολούθηση ράσεων Εξοικονόµησης Ενέργειας Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Δημήτρης Αθανασίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΕΣΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Χώρα των Βάσκων, Ισπανία Μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας της για την Προστασία του Περιβάλλοντος (IHOBE), η

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας

Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Ημερίδα έργου ProEE, 5 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κοινή σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων Υπουργείου Παιδείας, ΥΠΕΚΑ & ΟΣΚ ΑΕ Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios

ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios Ο λ ο κ λ η ρ ω µένος Εν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δι α σ µ ός 2010-2020 I n t e gr a t e d E n e r gy Pl a n ni n g 2010-2 0 2 0 ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios

ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios Ο λ ο κ λ η ρ ω µένος Εν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δι α σ µ ός 2010-2020 I n t e gr a t e d E n e r gy Pl a n ni n g 2010-2 0 2 0 ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Το Σύμφωνο των Δημάρχων και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Το Σύμφωνο των Δημάρχων και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Λάσκος Κωνσταντίνος τεχνικός σύμβουλος γραφείου του συμφώνου των δημάρχων Τ.Ε.Ε. πολιτικός μηχανικός Α.Π.Θ., υποψ. διδάκτορας σύμβουλος ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Αναμφισβήτητα οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών αρχών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ10-9ΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓ10-9ΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+

Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Εκπαιδευτικό εργαλείο Buy Smart+ Πράσινες Συμβάσεις- Εισαγωγή - 1. Ποιο θα πρέπεινα είναι το πρώτο στάδιο των διαδικασιών σύναψης πράσινων συμβάσεων; - α) Καθορισμός των κριτηρίων ανάθεσης - β) Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης : Όροι και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης

Δημοτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης : Όροι και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Δημοτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης : Όροι και Προϋποθέσεις Χρηματοδότησης Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Αειφόρα Ενεργειακά Σχέδια Δράσης στους Δήμους της Ελλάδας: Χρηματοδότηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑNABAΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑNABAΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑNABAΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά και Δημοτικά κτήρια Net metering / Μελλοντικές επιδιώξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Φωτοβολταϊκά και Δημοτικά κτήρια Net metering / Μελλοντικές επιδιώξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Φωτοβολταϊκά και Δημοτικά κτήρια Net metering / Μελλοντικές επιδιώξεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Παρουσίαση: α) Ιωάννης Κ. Φαλέκας. Αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης / Ενέργειας και Φυσικών πόρων Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το 2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το 2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Συνάντηση Εργασίας - M2RES Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2012 ρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστηµάτων. Τι είναι το Σ ΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το 2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Περιγραφή δήµου... 6 Πληθυσµός... 6 Οικιστική ανάπτυξη... 7 Κλιµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα