της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της , σ. 91)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91)"

Transcript

1 2000L0076 EL Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 2000/76/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της , σ. 91) ιορθώνεται απ : "C1 ιορθωτικ, ΕΕ L 145 της , σ. 52 (2000/76/ΕΚ)

2 2000L0076 EL Ο ΗΓΙΑ2000/76/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπ ψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοιν τητας και ιδίως το άρθρο 175, παράγραφος 1, την πρ ταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών ( 3 ), Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 4 ), υπ το πρίσµα του κοινο σχεδίου που εγκρίθηκε απ την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 11 Οκτωβρίου 2000, Εκτιµώντας τα ακ λουθα: (1) Το πέµπτο πρ γραµµα δράσης για το περιβάλλον «Στ χος η αειφορία» πρ γραµµα της Ευρωπαϊκής Κοιν τητας σχετικά µε την πολιτική και τη δράση για το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη, πως συµπληρώθηκε µε την απ φαση αριθ. 2179/98/ΕΚ για την αναθεώρησή του ( 5 ), θέτει ως στ χο να µην υπάρξει υπέρβαση των κρίσιµων φορτίων και επιπέδων ορισµένων ρ πων, πως τα οξείδια του αζώτου (NO x ), το διοξείδιο του θείου (SO 2 ), τα βαρέα µέταλλα και οι διοξίνες, ενώ, σον αφορά την ποι τητα του ατµοσφαιρικο αέρα, ο στ χος είναι τι λοι οι άνθρωποι θα πρέπει να προστατε ονται αποτελεσµατικά απ τους αναγνωρισµένους κινδ νους για την υγεία που προέρχονται απ τη ρ πανση του αέρα το ίδιο πρ γραµµα θέτει ακ µη ως στ χο τη µείωση κατά 90 % των εκποµπών διοξινών απ εντοπισµένες πηγές ως το 2005 (επίπεδα του 1985) και τη µείωση τουλάχιστον κατά 70 % λων των εκποµπών καδµίου (Cd), υδραργ ρου (Hg) και µολ βδου (Pb) το (2) Το πρωτ κολλο για τους έµµονους οργανικο ς ρ πους, το οποίο έχει υπογράψει η Κοιν τητα στο πλαίσιο της Σ µβασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών (ΟΕΕ-ΟΗΕ) για τη διαµεθοριακή ατµοσφαιρική ρ πανση σε µεγάλη απ σταση, ορίζει νοµικά δεσµευτικές οριακές τιµές εκποµπών διοξινών και φουρανίων 0,1 ng/m 3 IT (ισοδ ναµα τοξικ τητας) για τις εγκαταστάσεις που καίονται αστικά στερεά απ βλητα σε ποσ τητες άνω των τριών τ νων ανά ώρα, 0,5 ng/m 3 IT για τις εγκαταστάσεις που καίονται ιατρικά απ βλητα σε ποσ τητες άνω του εν ς τ νου ανά ώρα, και 0,2 ng/m 3 IT για τις εγκαταστάσεις που καίονται επικίνδυνα απ βλητα σε ποσ τητες άνω του εν ς τ νου ανά ώρα. ( 1 ) ΕΕ C13της , σ. 6 και ΕΕ C 372 της , σ. 11. ( 2 ) ΕΕ C 116 της , σ. 40. ( 3 ) ΕΕ C 198 της , σ. 37. ( 4 ) Γνώµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 1999 (ΕΕ C 219 της , σ. 249 ), κοινή θέση του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 1999 (ΕΕ C25της , σ. 17) και απ φαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2000 (δεν δηµοσιε θηκε ακ- µα στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απ φαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2000 και απ φαση του Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου ( 5 ) ΕΕ C 138 της , σ. 5 και ΕΕ L 275 της , σ. 1.

3 2000L0076 EL (3) Το πρωτ κολλο για τα βαρέα µέταλλα, το οποίο υπέγραψε η Κοιν τητα στο πλαίσιο της σ µβασης για τη διαµεθοριακή ατµοσφαιρική ρ πανση σε µεγάλη απ σταση, ορίζει νοµικά δεσµευτικές οριακές τιµές 10 mg/m 3 για τις εκποµπές σωµατιδίων απ την αποτέφρωση επικίνδυνων και ιατρικών αποβλήτων, 0,05 mg/m 3 για τις εκποµπές υδραργ ρου απ την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων και 0,08 mg/m 3 για τις εκποµπές υδραργ ρου απ την αποτέφρωση αστικών αποβλήτων. (4) Το διεθνές κέντρο έρευνας για τον καρκίνο και η παγκ σµια οργάνωση υγείας αναφέρουν τι ορισµένοι πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) είναι καρκινογ νοι συνεπώς, τα κράτη µέλη µπορο ν να καθορίζουν ρια για τις εκποµπές ΠΑΥ µεταξ άλλων ρ πων. (5) Σ µφωνα µε τις αρχές της επικουρικ τητας και της αναλογικ τητας που διατυπώνονται στο άρθρο 5 της συνθήκης, πρέπει να αναληφθο ν δράσεις σε κοινοτικ επίπεδο η αρχή της πρ ληψης παρέχει τη βάση για τη λήψη περαιτέρω µέτρων η παρο σα οδηγία περιορίζεται στις στοιχειώδεις απαιτήσεις για τις µονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης. (6) Περαιτέρω, το άρθρο 174 ορίζει τι η πολιτική της Κοιν τητας στον τοµέα του περιβάλλοντος συµβάλλει στην προστασία της υγείας του ανθρώπου. (7) Κατά συνέπεια, για να επιτευχθεί υψηλ επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου πρέπει να καθοριστο ν και να τηρο νται αυστηρές συνθήκες λειτουργίας, τεχνικές απαιτήσεις και οριακές τιµές εκποµπών για τις µονάδες που αποτεφρώνουν ή συναποτεφρώνουν απ βλητα εντ ς της Κοιν τητας οι καθοριζ µενες οριακές τιµές θα πρέπει να προλαµβάνουν ή να περιορίζουν, σο είναι εφικτ, τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους συνακ λουθους κινδ νους για την υγεία του ανθρώπου. (8) Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της κοινοτικής στρατηγικής για τη διαχείριση των αποβλήτων αποδίδει κατ αρχάς προτεραι τητα στην πρ ληψη της δηµιουργίας αποβλήτων, στη συνέχεια, στην επαναχρησιµοποίηση και την ανάκτηση, τέλος δε στην ασφαλή διάθεση των αποβλήτων στο ψήφισµά του της 24ης Φεβρουαρίου 1997 για την κοινοτική στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων ( 1 ), το Συµβο λιο επανέλαβε την πεποίθησή του τι η πρ ληψη των αποβλήτων θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραι τητα οποιασδήποτε ορθολογικής πολιτικής αποβλήτων, σε σχέση µε την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων και την επικινδυν τητα αυτών. (9) Στο ψήφισµά του της 24ης Φεβρουαρίου 1997, το Συµβο λιο τονίζει επίσης την ανάγκη κοινοτικών κριτηρίων για τη χρήση των αποβλήτων, την ανάγκη εφαρµογής κατάλληλων προτ πων για τις εκποµπές στη λειτουργία των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, την ανάγκη να προβλεφθο ν µέτρα παρακολο θησης σον αφορά τις υφιστάµενες µονάδες αποτέφρωσης και την ανάγκη να εξετάσει η Επιτροπή τη δυνατ τητα τροποποίησης της κοινοτικής νοµοθεσίας σε σχέση µε την αποτέφρωση των αποβλήτων µε ανάκτηση ενέργειας ώστε να αποφευχθο ν οι µεγάλης κλίµακας µεταφορές αποβλήτων για αποτέφρωση ή συναποτέφρωση στην Κοιν τητα. (10) Πρέπει να καθοριστο ν αυστηροί καν νες για λες τις µονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων ώστε να αποφευχθο ν οι διασυνοριακές διακινήσεις προς µονά- ( 1 ) ΕΕ C76της , σ. 1.

4 2000L0076 EL δες που λειτουργο ν µε χαµηλ τερο κ στος λ γω λιγ τερο αυστηρών περιβαλλοντικών προτ πων. (11) Η ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Ενέργεια για το µέλλον: ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Λευκή Βίβλος για κοινοτική στρατηγική και πρ γραµµα δράσης» λαµβάνει ιδίως υπ ψη τη χρήση της βιοµάζας για ενεργειακο ς σκοπο ς. (12) Η οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου ( 1 ) ορίζει µιαν ολοκληρωµένη προσέγγιση για την πρ ληψη και τον έλεγχο της ρ πανσης, κατά την οποία εξετάζονται σφαιρικά λες οι συνιστώσες των περιβαλλοντικών επιδ σεων των εγκαταστάσεων οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων, των οποίων η δυναµικ τητα υπερβαίνει τους 3 τ νους ανά ώρα, καθώς και οι εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης ή ανάκτησης επικίνδυνων αποβλήτων, των οποίων η δυναµικ τητα υπερβαίνει τους δέκα τ νους ηµερησίως, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της εν λ γω οδηγίας. (13) Η τήρηση των οριακών τιµών εκποµπών που καθορίζονται στην παρο σα οδηγία θα πρέπει να θεωρείται ως αναγκαία αλλά χι ικανή συνθήκη για τη συµµ ρφωση προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ η συµµ ρφωση αυτή ενδέχεται να απαιτεί αυστηρ τερες οριακές τιµές εκποµπών για τους ρ πους που προβλέπονται απ την παρο σα οδηγία, οριακές τιµές για τις εκποµπές άλλων ουσιών και άλλα στοιχεία του περιβάλλοντος, και άλλους κατάλληλους ρους. (14) Η βιοµηχανία έχει αποκτήσει δεκαετή πείρα στην εφαρµογή τεχνικών µείωσης των ρυπογ νων εκποµπών απ τις µονάδες αποτέφρωσης. (15) Οι οδηγίες 89/369/ΕΟΚ ( 2 ) και 89/429/ΕΟΚ ( 3 ) του Συµβουλίου, σχετικά µε την πρ ληψη και τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρ πανσης που προκαλείται απ τις εγκαταστάσεις κα σης αστικών απορριµµάτων, συνέβαλαν στη µείωση και τον έλεγχο των ατµοσφαιρικών εκποµπών των µονάδων αποτέφρωσης θα πρέπει πλέον να θεσπιστο ν αυστηρ τεροι καν νες και, κατά συνέπεια, να καταργηθο ν οι εν λ γω οδηγίες. (16) Η διάκριση µεταξ επικίνδυνων και ακίνδυνων αποβλήτων βασίζεται κυρίως στις ιδι τητες των αποβλήτων πριν απ την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση και χι στις διαφορές των εκποµπών οι ίδιες οριακές τιµές εκποµπών θα πρέπει να ισχ ουν για την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση επικίνδυνων και ακίνδυνων αποβλήτων, αλλά θα πρέπει να θεσπιστο ν διαφορετικές τεχνικές και συνθήκες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης και διαφορετικά µέτρα παρακολο θησης κατά την παραλαβή των αποβλήτων. (17) Οταν εφαρµ ζουν την παρο σα οδηγία, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν υπ ψη την οδηγία 1999/30/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Απριλίου 1999, για τις οριακές τιµές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολ βδου στον ατµοσφαιρικ αέρα ( 4 ). (18) Η αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων που περιέχουν αλογονο χες οργανικές ουσίες σε ποσοστ άνω του 1 %, εκφραζ µενες ως χλώριο, πρέπει να πληροί ορισµένες λειτουργικές συνθήκες έτσι ώστε να καταστρέφονται κατά ( 1 ) ΕΕ L 257 της , σ. 26. ( 2 ) ΕΕ L 163 της , σ. 32. οδηγία πως τροποποιήθηκε τελευταία απ την πράξη προσχώρησης του ( 3 ) ΕΕ L 203 της , σ. 50. οδηγία πως τροποποιήθηκε τελευταία απ την πράξη προσχώρησης του ( 4 ) ΕΕ L 163 της , σ. 41.

5 2000L0076 EL την κα ση σο γίνεται περισσ τεροι οργανικοί ρ ποι πως οι διοξίνες. (19) Η αποτέφρωση αποβλήτων, τα οποία περιέχουν χλώριο, παράγει υπολείµµατα καυσαερίων η διαχείριση των υπολειµµάτων αυτών θα πρέπει να γίνεται µε τρ πο ώστε να ελαχιστοποιείται η ποσ τητά τους και η βλαβερ τητά τους. (20) Ενδέχεται να δικαιολογείται η πρ βλεψη ειδικών εξαιρέσεων απ τις οριακές τιµές εκποµπών για ορισµένους ρ πους κατά τη διάρκεια περιορισµένης χρονικής περι δου και υπ συγκεκριµένες προϋποθέσεις. (21) Θα πρέπει να εκπονηθο ν κριτήρια για ένα συγκεκριµένο επιλεγµένο κα σιµο κλάσµα ακίνδυνων αποβλήτων που δεν είναι κατάλληλο για ανακ κλωση ώστε να είναι δυνατ ν να επιτρέπεται η µείωση της συχν τητας των περιοδικών µετρήσεων. (22) Η παρξη εν ς ενιαίου κειµένου για την αποτέφρωση των αποβλήτων θα βελτιώσει τη νοµική σαφήνεια και τη δυνατ τητα εφαρµογής θα πρέπει να υπάρχει µία µ νον οδηγία για την αποτέφρωση και τη συναποτέφρωση των επικίνδυνων και των ακίνδυνων αποβλήτων η οποία να λαµβάνει πλήρως υπ ψη την ουσία και τη διάρθρωση της οδηγίας 94/67/ΕΚ του Συµβουλίου, της 16ης εκεµβρίου 1994, για την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων ( 1 ) συνεπώς, θα πρέπει να καταργηθεί και η οδηγία 94/67/ΕΚ. (23) Βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Iουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων ( 2 ), τα κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν τι η αξιοποίηση ή η διάθεση των αποβλήτων πραγµατοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον γι αυτ το σκοπ, τα άρθρα 9 και 10 της ανωτέρω οδηγίας ορίζουν ρητά τι οποιαδήποτε µονάδα ή επιχείρηση επεξεργασίας αποβλήτων πρέπει να λαµβάνει απ τις αρµ διες αρχές άδεια η οποία να αναφέρει, µεταξ άλλων, τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται. (24) Οι απαιτήσεις για ανάκτηση της θερµ τητας που παράγεται απ τη διαδικασία αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, και για ελαχιστοποίηση και ανακ κλωση των υπολειµµάτων που προέρχονται απ τη λειτουργία µονάδων αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης θα διευκολ νουν την επίτευξη των στ χων του άρθρου 3 σον αφορά την ιεραρχία αποβλήτων της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. (25) Οι µονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης που επεξεργάζονται µ νο ζωϊκά απ βλητα τα οποία διέπονται απ την οδηγία 90/667/ΕΟΚ ( 3 ) εξαιρο νται απ το πεδίο εφαρµογής της παρο σας οδηγίας. Η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει αναθεώρηση των απαιτήσεων της οδηγίας 90/667/EOK έτσι ώστε να προβλεφθο ν υψηλά περιβαλλοντικά πρ τυπα για την αποτέφρωση και τη συναποτέφρωση ζωϊκών αποβλήτων. ( 1 ) ΕΕ L 365 της , σ. 34. ( 2 ) ΕΕ L 194 της , σ. 39. οδηγία πως τροποποιήθηκε τελευταία απ την απ φαση αριθ. 350/96/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 135 της , σ. 32). ( 3 ) Οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 1990, για τη θέσπιση υγειονοµικών καν νων για τη διάθεση και τη µεταποίηση ζ- ωικών αποβλήτων, τη διάθεσή τους στην αγορά και την προστασία απ τους παθογ νους οργανισµο ς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή µε βάση τα ψάρια και για την τροποποίηση της οδηγίας 90/42-5/ΕΟΚ (ΕΕ L 363 της , σ. 51). οδηγία πως τροποποιήθηκε τελευταία απ την πράξη προσχώρησης του 1994.

6 2000L0076 EL (26) Η άδεια για µια µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης πρέπει επίσης να τηρεί τις τυχ ν εφαρµοστέες απαιτήσεις των οδηγιών 91/271/ΕΟΚ ( 1 ), 96/61/ΕΚ, 96/62/EK ( 2 ), 76/464/ΕΟΚ ( 3 ) και 1999/31/ΕΚ ( 4 ). (27) Η συναποτέφρωση αποβλήτων σε µονάδες που, κατά βάση, δεν προορίζονται για αποτέφρωση αποβλήτων δεν θα πρέπει να µπορεί να προκαλεί, στο τµήµα του γκου των καυσαερίων που παράγεται απ την συναποτέφρωση αυτή, εκποµπές ρυπαντικών ουσιών υψηλ τερες απ εκείνες που επιτρέπονται για αποκλειστικές µονάδες αποτέφρωσης και, συνεπώς, θα πρέπει να υπ κειται σε ανάλογους περιορισµο ς. (28) Προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση των οριακών τιµών για τις εκποµπές ρ πων, απαιτο νται τεχνικές µετρήσεων υψηλο επιπέδου για την παρακολο θηση των εκποµπών. (29) Η θέσπιση οριακών τιµών εκποµπών για την απ ρριψη λυµάτων απ τον καθαρισµ των καυσαερίων που προέρχονται απ µονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης θα περιορίσει τη µεταφορά ρ πων απ την ατµ σφαιρα στο νερ. (30) Θα πρέπει να θεσπιστο ν διατάξεις για τις περιπτώσεις υπέρβασης των οριακών τιµών εκποµπών καθώς και για τις τεχνικώς αναπ φευκτες διακοπές, ανωµαλίες στη λειτουργία ή βλάβες των συστηµάτων καθαρισµο και των οργάνων µέτρησης. (31) Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας έκδοσης αδειών σε ολ κληρη την Κοιν τητα, το κοιν θα πρέπει να έχει πρ σβαση σε πληροφορίες ώστε να µπορεί να συµµετέχει στις αποφάσεις που λαµβάνονται µετά την υποβολή αιτήσεων για νέες άδειες και τις µετέπειτα ενηµερώσεις τους το κοιν θα πρέπει να έχει πρ σβαση στις εκθέσεις για τη λειτουργία και την παρακολο θηση των µονάδων που καίνε περισσ τερους απ τρεις τ νους ανά ώρα ώστε να ενηµερώνεται για τις δυνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. (32) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει, τ σο στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο σο και το Συµβο λιο, έκθεση η οποία θα βασίζεται στην πείρα που θα αποκτηθεί απ την εφαρµογή της παρο σας οδηγίας, τις νέες επιστηµονικές γνώσεις που θα αποκτηθο ν, την εξέλιξη της τεχνολογίας, την πρ οδο των τεχνικών ελέγχου των εκποµπών, και στην πείρα σον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και τη λειτουργία των µονάδων, καθώς και στην τρέχουσα εξέλιξη των περιβαλλοντικών απαιτήσεων, προκειµένου να προτείνει, ανάλογα µε την περίπτωση, την αναπροσαρµογή των σχετικών διατάξεων της παρο σας οδηγίας. (33) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρο σας οδηγίας θεσπίζονται σ µφωνα µε την απ φαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Iουνίου 1999, για τον καθορισµ ( 1 ) Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μα ου1991, για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων (ΕΕ L 135 της , σ. 40). οδηγία πως τροποποιήθηκε απ την οδηγία 98/15/ΕΚ (ΕΕ L67της , σ. 29). ( 2 ) Οδηγία 96/62/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Σεπτεµβρίου 1996, για την εκτίµηση και τη διαχείριση της ποι τητας του αέρα του περιβάλλοντος (ΕΕ L 296 της , σ. 55). ( 3 ) Οδηγία 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 4ης Μα ου 1976, περί ρυπάνσεως που προκαλείται απ ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοιν τητας (ΕΕ L 129 της , σ. 23). οδηγία πως τροποποιήθηκε τελευταία απ την πράξη προσχώρησης του ( 4 ) Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της , σ. 1).

7 2000L0076 EL των ρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 1 ). (34) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν καν νες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβιάσεις των διατάξεων της παρο σας οδηγίας και να εξασφαλίσουν την εφαρµογή τους οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓIΑ: Άρθρο 1 Στ χοι Σκοπ ς της παρο σας οδηγίας είναι η πρ ληψη ή ο περιορισµ ς, σο είναι εφικτ ς, των αρνητικών επιδράσεων της αποτέφρωσης και της συναποτέφρωσης αποβλήτων στο περιβάλλον, ειδικ τερα δε, της ρ πανσης δια των εκποµπών στον ατµοσφαιρικ αέρα, το έδαφος και τα επιφανειακά και υπ γεια δατα, καθώς και των συνακ λουθων κινδ νων για την υγεία του ανθρώπου. Ο σκοπ ς αυτ ς επιτυγχάνεται µε την επιβολή αυστηρών συνθηκών λειτουργίας και τεχνικών απαιτήσεων και τη θέσπιση οριακών τιµών εκποµπών για τις µονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων εντ ς της Κοιν τητας, καθώς επίσης µε την τήρηση των απαιτήσεων της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρο σα οδηγία καλ πτει τις µονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης. 2. Εξαιρο νται ωστ σο απ το πεδίο εφαρµογής της παρο σας οδηγίας οι ακ λουθες µονάδες: α) µονάδες επεξεργασίας µ νο των ακ λουθων αποβλήτων: i) φυτικών αποβλήτων της γεωργίας και της δασοκοµίας, ii) iii) iv) φυτικών αποβλήτων της βιοµηχανίας τροφίµων, εφ σον ανακτάται η εκλυ µενη θερµ τητα, ινωδών φυτικών αποβλήτων απ την παραγωγή παρθένου χαρτοπολτο και απ την παραγωγή χάρτου απ χαρτοπολτ, εφ σον για τα απ βλητα αυτά εφαρµ ζεται διαδικασία συναποτέφρωσης στον τ πο παραγωγής και η εκλυ µενη θερµ τητα ανακτάται, αποβλήτων ξ λου εκτ ς απ απ βλητα ξ λου που ενδέχεται να περιέχουν αλογονο χες οργανικές ενώσεις ή βαρέα µέταλλα ως αποτέλεσµα της κατεργασίας τους µε συντηρητικά ξ λου ή ως αποτέλεσµα επίστρωσης και τα οποία περιλαµβάνουν ιδίως απ βλητα ξ λου προερχ µενα απ οικοδοµικές δραστηρι τητες και κατεδαφίσεις, v) αποβλήτων φελλο, vi) vii) ραδιενεργών αποβλήτων, σφαγίων ζώων πως ρυθµίζονται απ την οδηγία 90/667/ΕΟΚ µε την επιφ λαξη των µελλοντικών τροποποιήσεών της, viii) αποβλήτων της έρευνας και εκµετάλλευσης κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικο αερίου σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας, τα οποία αποτεφρώνονται επί τ που, ( 1 ) ΕΕ L 184 της , σ. 23.

8 2000L0076 EL β) πειραµατικές µονάδες που χρησιµε ουν για έρευνα, ανάπτυξη και δοκιµές µε στ χο τη βελτίωση της µεθ δου αποτέφρωσης και οι οποίες επεξεργάζονται λιγ τερο απ 50 τ νους αποβλήτων ετησίως. Άρθρο 3 Ορισµοί Για τους σκοπο ς της παρο σας οδηγίας, νοο νται ως: 1. «απ βλητα»: λα τα στερεά ή υγρά απ βλητα που ανταποκρίνονται στον ορισµ του άρθρου 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. 2. «επικίνδυνα απ βλητα»: οποιαδήποτε στερεά ή υγρά απ βλητα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης εκεµβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απ βλητα ( 1 ). Οι ειδικές απαιτήσεις της παρο σας οδηγίας για τα επικίνδυνα απ βλητα δεν εφαρµ ζονται για τα ακ λουθα επικίνδυνα απ βλητα: α) τα κα σιµα υγρά απ βλητα, συµπεριλαµβανοµένων των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, πως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 75/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Iουνίου 1975, περί διαθέσεως των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων ( 2 ) εφ σον πληρο ν τα εξής κριτήρια: i) η περιεκτικ τητα κατά µάζα σε πολυχλωριωµένους αρωµατικο ς υδρογονάνθρακες, π.χ. πολυχλωριωµένα διφαιν λια (PCB) ή πενταχλωροφαιν λες (PCP), δεν υπερβαίνει τις συγκεντρώσεις που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νοµοθεσία, ii) τα απ βλητα αυτά δεν καθίστανται επικίνδυνα λ γω του τι περιέχουν άλλα συστατικά απαριθµο µενα στο παράρτηµα II της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ σε ποσ τητες ή συγκεντρώσεις που δεν συµφωνο ν µε την επίτευξη των στ χων που εκτίθενται στο άρθρο 4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, και iii) η καθαρή θερµογ νος αξία ανέρχεται σε τουλάχιστον 30 MJ ανά kg, β) οποιαδήποτε κα σιµα υγρά απ βλητα που δεν µπορο ν να προκαλέσουν, στα καυσαέρια που παράγονται απευθείας απ την κα ση τους, άλλες εκποµπές εκτ ς απ εκείνες που παράγονται απ ντίζελ, πως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 3 ) ή συγκέντρωση εκποµπών υψηλ τερη απ εκείνες που προκ πτουν απ την κα ση ντίζελ πως ορίζεται εκεί. 3. «Μεικτά αστικά απ βλητα»: τα απ βλητα απ νοικοκυριά, καθώς και τα απ βλητα εµπορικών και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και τα απ βλητα ιδρυµάτων, τα οποία, λ γω της φ σης και της σ νθεσής τους, είναι µοια µε τα απ βλητα των νοικοκυριών, εκτ ς των αποβλήτων που αναφέρονται στο παράρτηµα της απ φασης 94/3/ΕΚ της Επιτροπής ( 4 ) κωδικ ς ( 1 ) ΕΕ L 377 της , σ. 20. οδηγία πως τροποποιήθηκε απ την οδηγία 94/31/ΕΚ (ΕΕ L 168 της , σ. 28). ( 2 ) ΕΕ L 194 της , σ. 23. οδηγία πως τροποποιήθηκε τελευταία απ την πράξη προσχώρησης του ( 3 ) Οδηγία 93/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993 σχετικά µε την περιεκτικ τητα ορισµένων υγρών καυσίµων σε θείο (ΕΕ L74 της , σ. 81). οδηγία πως τροποποιήθηκε τελευταία απ την οδηγία 1999/32/ΕΚ (ΕΕ L 121 της , σ. 13). ( 4 ) Απ φαση 94/3/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής εκεµβρίου 1993, για τη θέσπιση καταλ γου αποβλήτων σ µφωνα µε το άρθρο 1α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί σταθερών αποβλήτων (ΕΕ L5της , σ. 15).

9 2000L0076 EL και τα οποία συλλέγονται χωριστά στην πηγή και εκτ ς των λοιπών αποβλήτων που αναφέρονται στον κωδικ 2002 του ιδίου παραρτήµατος. 4. «Μονάδα αποτέφρωσης»: κάθε σταθερή ή κινητή τεχνική µονάδα µε τον εξοπλισµ της, που προορίζεται αποκλειστικά για θερµική επεξεργασία αποβλήτων, µε ή χωρίς ανάκτηση της θερµ τητας που εκλ εται κατά την κα ση. Συµπεριλαµβάνονται η αποτέφρωση αποβλήτων µε οξείδωση καθώς και άλλες τεχνικές θερµικής επεξεργασίας πως η πυρ λυση, η αεριοποίηση ή η τεχνική πλάσµατος, εφ σον οι ουσίες που προέρχονται απ την επεξεργασία στη συνέχεια αποτεφρώνονται. Ο ορισµ ς αυτ ς καλ πτει τους χώρους και το σ νολο των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, που συµπεριλαµβάνονται λες οι γραµµές αποτέφρωσης, οι εγκαταστάσεις παραλαβής, αποθήκευσης και επιτ πιας προεπεξεργασίας των αποβλήτων, τα συστήµατα τροφοδ τησης της µονάδας µε απ βλητα, κα σιµο και αέρα, ο λέβητας, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των καυσαερίων, οι επί τ που εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή αποθήκευσης των υπολειµµάτων και των λυµάτων, η καπνοδ χος, οι διατάξεις και τα συστήµατα για τον έλεγχο των εργασιών αποτέφρωσης και την καταγραφή και διαρκή παρακολο θηση των συνθηκών αποτέφρωσης. 5. «Μονάδα συναποτέφρωσης»: κάθε σταθερή ή κινητή εγκατάσταση της οποίας κ ρια λειτουργία είναι η παραγωγή ενέργειας ή η παραγωγή υλικών προϊ ντων και: στην οποία χρησιµοποιο νται απ βλητα ως σ νηθες ή συµπληρωµατικ κα σιµο, ή στην οποία τα απ βλητα υφίστανται θερµική επεξεργασία για τη διάθεσή τους. Εάν η συναποτέφρωση πραγµατοποιείται κατά τέτοιο τρ πο ώστε η κ ρια λειτουργία της εγκατάστασης να µην είναι η παραγωγή ενέργειας ή η παραγωγή υλικών προϊ ντων αλλά η θερµική επεξεργασία των αποβλήτων, η εγκατάσταση θεωρείται µονάδα αποτέφρωσης υπ την έννοια του σηµείου 4. Ο ορισµ ς αυτ ς καλ πτει τους χώρους και το σ νολο των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, που συµπεριλαµβάνονται λες οι γραµµές αποτέφρωσης, οι εγκαταστάσεις παραλαβής, αποθήκευσης και επιτ πιας προεπεξεργασίας των αποβλήτων, τα συστήµατα τροφοδ τησης της µονάδας µε απ βλητα, κα σιµο και αέρα, ο λέβητας, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των καυσαερίων, επιτ που εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή αποθήκευσης των υπολειµµάτων και των λυµάτων, η καπνοδ χος, οι διατάξεις και τα συστήµατα για τον έλεγχο των εργασιών αποτέφρωσης και την καταγραφή και διαρκή παρακολο θηση των συνθηκών αποτέφρωσης. 6. «Υφιστάµενη µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης», µια µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης: α) η οποία λειτουργεί και έχει λάβει άδεια σ µφωνα µε την ισχ ουσα κοινοτική νοµοθεσία πριν απ 28 εκεµβρίου 2002, ή β) έχει επιτραπεί ή καταχωρηθεί σε µητρώο ως µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης και έχει λάβει άδεια πριν 28 εκεµβρίου 2002 σ µφωνα µε την ισχ ουσα κοινοτική νοµοθεσία, υπ τον ρο τι η µονάδα θα αρχίσει να λειτουργεί το αργ τερο την 28 εκεµβρίου 2003, ή γ) για την οποία, κατά την άποψη της αρµ διας αρχής, έχει υποβληθεί πλήρης αίτηση χορήγησης άδειας, πριν 28 εκεµβρίου 2002 υπ τον ρο τι η µονάδα άρχισε να λειτουργεί το αργ τερο 28 εκεµβρίου 2004,

10 2000L0076 EL «Ονοµαστική δυναµικ τητα»: το άθροισµα των δυναµικοτήτων αποτέφρωσης των κλιβάνων που συνθέτουν την µονάδα αποτέφρωσης, πως ορίζονται απ τον κατασκευαστή και επιβεβαιώνονται απ τον φορέα εκµετάλλευσης, λαµβάνοντας ιδίως υπ ψη τη θερµογ νο αξία των αποβλήτων. Η δυναµικ τητα αυτή εκφράζεται ως η ποσ τητα των αποβλήτων που αποτεφρώνονται ανά ώρα. 8. «Εκποµπές»: η άµεση ή έµµεση έκλυση ουσιών, δονήσεων, θερµ τητας ή θορ βου απ µεµονωµένες ή διάχυτες πηγές της µονάδας στον ατµοσφαιρικ αέρα, στα δατα ή στο έδαφος. 9. «Οριακές τιµές εκποµπών»: η µάζα, εκφρασµένη µε τη βοήθεια ορισµένων ειδικών παραµέτρων, η συγκέντρωσή ή/και τα επίπεδα εκποµπών, των οποίων δεν επιτρέπεται να σηµειωθεί υπέρβαση στη διάρκεια µιας ή περισσοτέρων χρονικών περι δων. 10. «ιοξίνες και φουράνια»: λα τα πολυχλωροπαράγωγα της διβενζο-p-διοξίνης και του διβενζοφουρανίου που απαριθ- µο νται στο παράρτηµα I. 11. «Φορέας εκµετάλλευσης»: κάθε φυσικ ή νοµικ πρ σωπο το οποίο εκµεταλλε εται ή ελέγχει τη µονάδα ή, που αυτ προβλέπεται απ την εθνική νοµοθεσία, στο οποίο έχει ανατεθεί αποφασιστική οικονοµική αρµοδι τητα για την τεχνική λειτουργία της µονάδας. 12. «Άδεια»: η γραπτή απ φαση (ή περισσ τερες γραπτές αποφάσεις) που εκδίδονται απ την αρµ δια αρχή, βάσει της οποίας επιτρέπεται η λειτουργία της µονάδας, υπ ορισµένες προϋποθέσεις που εγγυώνται τι η εγκατάσταση πληροί λες τις απαιτήσεις της παρο σας οδηγίας. Μια άδεια µπορεί να καλ πτει µία ή περισσ τερες εγκαταστάσεις στον ίδιο χώρο την οποία ή τις οποίες εκµεταλλε εται ο ίδιος φορέας. 13. «Υπολείµµατα»: κάθε υγρ ή στερε υλικ (συµπεριλαµβανο- µένων της τέφρας πυθµένα και των σκωριών, της ιπτάµενης τέφρας και του κονιορτο απ τους λέβητες, των στερεών προϊ ντων αντίδρασης απ την επεξεργασία των αερίων, της βιολογικής ιλ ος απ την επεξεργασία των λυµάτων, των αναλωµένων καταλυτών και του αναλωµένου ενεργο άνθρακα), που καλ πτεται απ τον ορισµ των αποβλήτων κατά το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, και παράγεται κατά τη διεργασία αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, την επεξεργασία των καυσαερίων ή λυµάτων ή άλλες διεργασίες εντ ς της µονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης. Άρθρο 4 Αίτηση και χορήγηση αδείας 1. Με επιφ λαξη του άρθρου 11 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, ή του άρθρου 3 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, καµία µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης δεν λειτουργεί χωρίς να διαθέτει άδεια για τις δραστηρι τητες αυτές. 2. Με την επιφ λαξη της οδηγίας 96/61/ΕΚ, οι αιτήσεις για άδεια, που υποβάλλονται στην αρµ δια αρχή για µονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, περιλαµβάνουν περιγραφή των µέτρων που έχουν προβλεφθεί για να διασφαλιστο ν: α) ο σχεδιασµ ς, ο εξοπλισµ ς και η λειτουργία της µονάδας κατά τρ πον ώστε να πληρο νται οι απαιτήσεις της παρο σας οδηγίας, λαµβάνοντας υπ ψη τις προς αποτέφρωση κατηγορίες αποβλήτων, β) η µέγιστη εφικτή ανάκτηση της θερµ τητας που παράγεται κατά τη διεργασία αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης, π.χ. µέσω της συνδυασµένης παραγωγής θερµ τητας και ηλεκτρι-

11 2000L0076 EL κής ενέργειας, της παραγωγής ατµο για βιοµηχανική χρήση ή της αστικής τηλεθέρµανσης, γ) η ελαχιστοποίηση της ποσ τητας και του βλαβερο χαρακτήρα των υπολειµµάτων και η ανακ κλωσή τους, που απαιτείται, δ) η τελική διάθεση των υπολειµµάτων των οποίων η πρ ληψη, η µείωση ή η ανακ κλωση δεν είναι εφικτή, σ µφωνα µε την εθνική και την κοινοτική νοµοθεσία. 3. Άδεια χορηγείται µ νον εφ σον η αίτηση καταδεικν ει τι οι προτειν µενες τεχνικές για τη µέτρηση των ατµοσφαιρικών εκποµπών είναι σ µφωνες προς το παράρτηµα III, και, σον αφορά τα δατα, µε το παράρτηµα III παράγραφοι 1 και Οι άδειες που χορηγεί η αρµ δια αρχή για µονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, πέραν του τι τηρο ν τις τυχ ν εφαρµοστέες απαιτήσεις των οδηγιών 91/271/ΕΟΚ, 96/61/ΕΚ, 96/62/ΕΚ, 76/464/ΕΟΚ και 1999/31/ΕΚ: α) αναφέρουν ρητά τις κατηγορίες αποβλήτων που επιτρέπεται να υποστο ν επεξεργασία. Ο κατάλογος χρησιµοποιεί τουλάχιστον τις κατηγορίες που προβλέπει ο ευρωπαϊκ ς κατάλογος αποβλήτων (ΕΚΑ), εφ σον είναι δυνατ ν, και, που απαιτείται, περιέχει πληροφορίες για την ποσ στωση των αποβλήτων, β) αναφέρουν τη συνολική δυναµικ τητα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων της µονάδας, γ) προσδιορίζουν τις διαδικασίες δειγµατοληψίας και µετρήσεων, µε τις οποίες πρ κειται να εκπληρωθο ν οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σον αφορά τις περιοδικές µετρήσεις καθεν ς απ τους ατµοσφαιρικο ς και υδατικο ς ρ πους. 5. Η χορηγο µενη απ την αρµ δια αρχή άδεια για µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης που χρησιµοποιεί επικίνδυνα απ βλητα, πέραν σων ορίζει η παράγραφος 4: α) απαριθµεί ρητώς τις ποσ τητες των διαφ ρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων που µπορο ν να συναποτεφρωθο ν εκεί, β) καθορίζει τις ελάχιστες και τις µέγιστες ροές των επικίνδυνων αποβλήτων, την κατώτερη και την ανώτερη θερµογ νο αξία τους και τη µέγιστη περιεκτικ τητά τους σε ρ πους, π.χ. PCB, PCP, χλώριο, φθ ριο, θείο, βαρέα µέταλλα. 6. Με την επιφ λαξη των διατάξεων της συνθήκης, τα κράτη µέλη δ νανται να καταρτίζουν καταλ γους των κατηγοριών αποβλήτων που θα πρέπει να αναφέρονται στην άδεια και οι οποίοι δ νανται να συναποτεφρωθο ν σε καθορισµένες κατηγορίες µονάδων συναποτέφρωσης. 7. Με την επιφ λαξη της οδηγίας 96/61/ΕΚ, η αρµ δια αρχή επανεξετάζει κατά τακτά διαστήµατα τους ρους χορήγησης της αδείας και, εφ σον απαιτείται, τους εκσυγχρονίζει. 8. Εάν ο φορέας εκµετάλλευσης µιας µονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης για µη επικίνδυνα απ βλητα σκοπε ει να προβεί σε µεταβολή λειτουργίας η οποία θα συµπεριλαµβάνει την αποτέφρωση ή συναποτέφρωση επικινδ νων αποβλήτων, η εν λ γω µεταβολή θεωρείται ως ουσιώδης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 10 στοιχείο β) της οδηγίας 96/61/ΕΚ και του άρθρου 12 παράγραφος 2 της εν λ γω οδηγίας. 9. Σε περίπτωση που µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης δεν πληροί τους ρους που προϋποθέτει η χορήγηση άδειας, ειδικ τερα δε σε,τι αφορά τις οριακές τιµές εκποµπών για τον αέρα και τα δατα, οι αρµ διες αρχές λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να επιβάλουν τη συµµ ρφωση προς τους ρους αυτο ς.

12 2000L0076 EL Άρθρο 5 Παράδοση και παραλαβή των αποβλήτων 1. Ο φορέας εκµετάλλευσης της µονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης λαµβάνει λες τις απαραίτητες προφυλάξεις σε σχέση µε την παράδοση και την παραλαβή των αποβλήτων για την πρ ληψη ή τον περιορισµ, σο είναι εφικτ ς, των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον, ειδικ τερα δε της ρ πανσης της ατµ σφαιρας, του εδάφους και των επιφανειακών και υπ γειων υδάτων, των οσµών και του θορ βου, καθώς και των άµεσων κινδ νων για την υγεία του ανθρώπου. Τα µέτρα αυτά πρέπει να καλ πτουν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των παραγράφων 3 και Ο φορέας εκµετάλλευσης, πριν δεχθεί τα απ βλητα στην εγκατάσταση αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, καθορίζει τη µάζα κάθε κατηγορίας αποβλήτων στην εγκατάσταση αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, ει δυνατ ν σ µφωνα µε τον ΕΚΑ. 3. Πριν απ την αποδοχή των επικίνδυνων αποβλήτων στη µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, διατίθενται στον φορέα εκµετάλλευσης πληροφορίες για τα απ βλητα για να εξακριβωθεί, µεταξ άλλων, η συµµ ρφωση µε τις απαιτήσεις της αδείας που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5. Οι εν λ γω πληροφορίες καλ πτουν: α) λες τις διοικητικές πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής που περιέχονται στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο α), β) τη φυσική και, στο µέτρο του εφικτο, τη χηµική σ νθεση των αποβλήτων και λες τις άλλες αναγκαίες πληροφορίες προκειµένου να εκτιµηθεί η καταλληλ τητά τους για την προβλεπ µενη µέθοδο αποτέφρωσης, γ) τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, τις ουσίες µε τις οποίες δεν µπορο ν να αναµιχθο ν και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται κατά το χειρισµ των αποβλήτων. 4. Πριν απ την αποδοχή των επικινδ νων αποβλήτων στην µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, πρέπει να τηρο νται απ τον φορέα εκµετάλλευσης τουλάχιστον οι ακ λουθες διαδικασίες παραλαβής: α) έλεγχος των εγγράφων που απαιτο νται απ την οδηγία 91/689/ΕΟΚ και, ενδεχοµένως, εκείνων που απαιτο νται απ τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά µε την παρακολο θηση και τον έλεγχο µεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικ της Κοιν τητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδ τους ( 1 ), καθώς και απ τους κανονισµο ς για τη µεταφορά επικίνδυνων ουσιών, β) λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων, εκτ ς εάν δεν ενδείκνυται, π.χ. για µολυσµατικά κλινικά απ βλητα, σο το δυνατ ν πριν απ την εκφ ρτωση, προκειµένου να εξακριβωθεί µε τη διεξαγωγή ελέγχων τι είναι σ µφωνα µε τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 και να διευκολυνθο ν οι αρµ διες αρχές στον προσδιορισµ του είδους των αποβλήτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα δείγµατα αυτά πρέπει να διατηρο νται τουλάχιστον ένα µήνα µετά την αποτέφρωση. 5. Οι αρµ διες αρχές µπορο ν να επιτρέπουν εξαιρέσεις απ τις παραγράφους 2, 3 και 4 προκειµένου για βιοµηχανικές µονάδες και επιχειρήσεις που αποτεφρώνουν ή συναποτεφρώνουν αποκλειστικά και µ νο τα δικά τους απ βλητα στον τ πο παραγωγής των, υπ τον ρο τι πληρο νται οι απαιτήσεις της παρο σας οδηγίας. ( 1 ) ΕΕ L30της , σ. 1. κανονισµ ς πως τροποποιήθηκε τελευταία απ τον κανονισµ της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2408/98 (ΕΕ L 298 της , σ. 19).

13 2000L0076 EL Άρθρο 6 Συνθήκες λειτουργίας 1. Οι µονάδες αποτέφρωσης λειτουργο ν κατά τρ πο που διασφαλίζει βαθµ αποτέφρωσης τέτοιον ώστε η περιεκτικ τητα των σκωριών και της τέφρας πυθµένα σε ολικ οργανικ άνθρακα (TOC) να είναι µικρ τερη απ 3 % ή οι απώλειες κατά την έναυση να είναι µικρ τερες απ 5 % του βάρους του υλικο επί ξηρο. Αν είναι απαραίτητο, χρησιµοποιο νται κατάλληλες τεχνικές προεπεξεργασίας των αποβλήτων. λες οι µονάδες αποτέφρωσης σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται, και λειτουργο ν κατά τρ πον ώστε, µετά την τελευταία διοχέτευση αέρα κα σης, η θερµοκρασία των αερίων που εκλ ονται κατά τη διεργασία να αυξάνεται, µε ελεγχ µενο και οµοιογενή τρ πο και ακ µη και υπ τις δυσµενέστερες συνθήκες, στους 850 C, µετρο µενη στο εσωτερικ τοίχωµα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικ σηµείο του θαλάµου κα σης πως επιτρέπει η αρµ δια αρχή, για δ ο δευτερ λεπτα. Εάν αποτεφρώνονται επικίνδυνα απ βλητα που περιέχουν πάνω απ 1 % αλογονο χων οργανικών ουσιών, εκφρασµένων σε χλώριο, η θερµοκρασία πρέπει να αυξάνεται στους C επί δ ο δευτερ λεπτα τουλάχιστον. Κάθε γραµµή της µονάδας αποτέφρωσης είναι εφοδιασµένη µε έναν τουλάχιστον εφεδρικ καυστήρα, που πρέπει να τίθεται αυτ µατα σε λειτουργία µ λις η θερµοκρασία των καυσαερίων, µετά την τελευταία διοχέτευση αέρα κα σης, κατέλθει κάτω απ τους 850 C ή τους C κατά περίπτωση. Οι εν λ γω καυστήρες χρησιµοποιο νται επίσης στις φάσεις εκκίνησης και διακοπής των µηχανών για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ελάχιστης θερµοκρασίας των 850 C ή των C κατά περίπτωση σε λη τη διάρκεια των ανωτέρω φάσεων και για σο χρ νο υπάρχουν ακ µη στο θάλαµο κα σης άκαυτα απ βλητα. Κατά τις φάσεις εκκίνησης και διακοπής ή σε περίπτωση πτώσης της θερµοκρασίας των καυσαερίων κάτω απ τους 850 C ή τους C κατά περίπτωση, ο εφεδρικ ς καυστήρας δεν τροφοδοτείται µε κα σιµο που µπορεί να προκαλέσει υψηλ τερα επίπεδα εκποµπών απ εκείνα που συνεπάγεται η κα ση πετρελαίου ντίζελ, πως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 75/716/ΕΟΚ του Συµβουλίου, υγραερίου ή φυσικο αερίου. 2. λες οι µονάδες συναποτέφρωσης σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται και λειτουργο ν κατά τρ πον ώστε η θερµοκρασία των αερίων που εκλ ονται κατά τη συναποτέφρωση των αποβλήτων να αυξάνεται µε ελεγχ µενο και οµοιογενή τρ πο και ακ µη και υπ τις δυσµενέστερες συνθήκες στους 850 C, για δ ο δευτερ λεπτα. Εάν συναποτεφρώνονται επικίνδυνα απ βλητα που περιέχουν πάνω απ 1 % αλογονο χων οργανικών ουσιών, εκφρασµένων σε χλώριο, η θερµοκρασία πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στους C. 3. Οι µονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης διαθέτουν και χρησιµοποιο ν αυτ µατο σ στηµα που εµποδίζει την τροφοδ τηση µε απ βλητα: α) κατά τη φάση εκκίνησης, µέχρι να επιτευχθεί η απαιτο µενη θερµοκρασία των 850 C ή των C κατά περίπτωση ή η θερµοκρασία που ορίζεται σ µφωνα µε την παράγραφο 4, β) οποτεδήποτε δεν διατηρείται η απαιτο µενη θερµοκρασία των 850 C ή των C κατά περίπτωση, ή η θερµοκρασία που ορίζεται σ µφωνα µε την παράγραφο 4, γ) οποτεδήποτε διαπιστώνεται απ τις συνεχείς µετρήσεις που επιβάλλει η παρο σα οδηγία, υπέρβαση οποιασδήποτε οριακής τιµής εκποµπών, οφειλ µενης σε ελαττωµατική λειτουργία ή βλάβη των συστηµάτων καθαρισµο.

14 2000L0076 EL Για ορισµένες κατηγορίες αποβλήτων ή θερµικές διεργασίες, η αρµ δια αρχή δ ναται να εγκρίνει διαφορετικές προϋποθέσεις απ εκείνες που καθορίζονται στην παράγραφο 1 και, σον αφορά τη θερµοκρασία, στην παράγραφο 3 και προσδιορίζονται στην άδεια, εφ σον πληρο νται οι απαιτήσεις της παρο σας οδηγίας. Τα κράτη µέλη δ νανται να θεσπίζουν τους καν νες που διέπουν τις εγκρίσεις αυτές. Η µεταβολή των συνθηκών λειτουργίας δεν πρέπει να οδηγεί σε α ξηση της ποσ τητας των υπολειµµάτων ο τε της περιεκτικ τητάς τους σε οργανικο ς ρ πους έναντι των αναµεν µενων υπολειµµάτων υπ τις συνθήκες που καθορίζονται στην παράγραφο 1. Για ορισµένες κατηγορίες αποβλήτων ή θερµικές διεργασίες, η αρµ δια αρχή δ ναται να εγκρίνει διαφορετικές προϋποθέσεις απ εκείνες που καθορίζονται στην παράγραφο 2 και, σον αφορά τη θερµοκρασία, στην παράγραφο 3 και προσδιορίζονται στην άδεια εφ σον πληρο νται οι απαιτήσεις της παρο σας οδηγίας. Τα κράτη µέλη δ νανται να θεσπίζουν τους καν νες που διέπουν τις εγκρίσεις αυτές. Η έγκριση αυτή συναρτάται τουλάχιστον µε την τήρηση των διατάξεων του παραρτήµατος V για τις οριακές τιµές εκποµπών ολικο οργανικο άνθρακα και CO. Στην περίπτωση συναποτέφρωσης των αποβλήτων τους στο χώρο που παράγονται, σε υφιστάµενους λέβητες που χρησιµοποιο ν φλοιο ς ως κα σιµο στη βιοµηχανία χαρτοπολτο και χαρτιο, η χορήγηση της έγκρισης προϋποθέτει τουλάχιστον την τήρηση των διατάξεων του παραρτήµατος V για τις οριακές τιµές εκποµπών ολικο οργανικο άνθρακα. λες οι συνθήκες λειτουργίας που ορίζονται δυνάµει της παρο σας παραγράφου, καθώς και τα αποτελέσµατα των διενεργο µενων εξακριβώσεων, γνωστοποιο νται απ το κράτος µέλος στην Επιτροπή ως µέρος των πληροφοριών που της παρέχονται σ µφωνα µε τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων. 5. Οι µονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης σχεδιάζονται, εξοπλίζονται, κατασκευάζονται και λειτουργο ν κατά τρ πον ώστε οι ατµοσφαιρικές εκποµπές τους να µην προκαλο ν σηµαντική ατµοσφαιρική ρ πανση στην επιφάνεια του εδάφους ειδικ τερα, τα καυσαέρια απάγονται µε ελεγχ µενο τρ πο και σ µφωνα µε τα οικεία κοινοτικά πρ τυπα για την ποι τητα του ατµοσφαιρικο αέρα µέσω καπνοδ χου, της οποίας το ψος υπολογίζεται µε γνώµονα την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. 6. Η θερµ τητα που παράγεται κατά τη διεργασία αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ανακτάται στο µέγιστο δυνατ βαθµ. 7. Τα µολυσµατικά κλινικά απ βλητα θα πρέπει να εισάγονται κατ ευθείαν στον κλίβανο, χωρίς να αναµιγν ονται πρώτα µε άλλες κατηγορίες καυσίµων και χωρίς να υποβάλλονται σε άµεσους χειρισµο ς. 8. Η διε θυνση της εγκατάστασης αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης πρέπει να ανατίθεται σε φυσικ πρ σωπο που διαθέτει τα απαιτο µενα προσ ντα. Άρθρο 7 Οριακές τιµές ατµοσφαιρικών εκποµπών 1. Οι µονάδες αποτέφρωσης σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται και λειτουργο ν κατά τρ πο ώστε να µην σηµειώνεται υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπών του παραρτήµατος V στα καυσαέρια.

15 2000L0076 EL Οι µονάδες συναποτέφρωσης σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται και λειτουργο ν κατά τρ πο ώστε στα καυσαέρια να µην σηµειώνεται υπέρβαση των οριακών τιµών εκποµπών που προσδιορίζονται σ µφωνα µε το παράρτηµα II ή καθορίζονται σ αυτ. Αν, σε µονάδα συναποτέφρωσης, άνω του 40 % της προκ πτουσας θερµ τητας προέρχεται απ επικίνδυνα απ βλητα, ισχ ουν οι οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζει το παράρτηµα V. 3. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που εκτελο νται για να εξακριβωθεί η τήρηση των οριακών τιµών εκποµπών ανάγονται στις συνθήκες που καθορίζονται στο άρθρο Σε περίπτωση συναποτέφρωσης µείγµατος αστικών αποβλήτων που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, οι οριακές τιµές προσδιορίζονται σ µφωνα µε το παράρτηµα V, και το παράρτηµα II δεν εφαρµ ζεται. 5. Με την επιφ λαξη των διατάξεων της συνθήκης, τα κράτη µέλη δ νανται να ορίζουν οριακές τιµές εκποµπών για τους πολυκυκλικο ς αρωµατικο ς υδρογονάνθρακες ή για άλλους ρ πους. Άρθρο 8 Απορρίψεις υδάτων που προέρχονται απ τον καθαρισµ των καυσαερίων 1. Για την απ ρριψη λυµάτων που προέρχονται απ τον καθαρισµ των καυσαερίων απ µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης απαιτείται άδεια χορηγο µενη απ τις αρµ διες αρχές. 2. Η απ ρριψη στο υδάτινο περιβάλλον λυµάτων που προέρχονται απ τον καθαρισµ των καυσαερίων περιορίζεται σον είναι εφικτ, τουλάχιστον σ µφωνα µε τις οριακές τιµές εκποµπών που ορίζει το παράρτηµα IV. 3. Επιτρέπεται η απ ρριψη στο υδάτινο περιβάλλον λυµάτων προερχ µενων απ τον καθαρισµ των καυσαερίων, µετά απ χωριστή επεξεργασία, εφ σον το προβλέπει ειδικ ς ρος της άδειας και µε την προϋπ θεση τι: α) πληρο νται οι απαιτήσεις των σχετικών κοινοτικών, εθνικών και τοπικών διατάξεων µε τη µορφή οριακών τιµών εκποµπών, και β) οι κατά µάζα συγκεντρώσεις των ρυπαντικών ουσιών που απαριθµο νται στο παράρτηµα IV δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιµές εκποµπών που καθορίζονται στο ίδιο παράρτηµα. 4. Οι οριακές τιµές εκποµπών έχουν εφαρµογή στο σηµείο απ ρριψης των λυµάτων απ τον καθαρισµ των καυσαερίων που περιέχουν τις ρυπαντικές ουσίες που απαριθµο νται στο παράρτηµα IV, απ τη µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης. Εάν τα λ µατα του καθαρισµο των καυσαερίων υποβάλλονται σε επιτ που οµαδική επεξεργασία µαζί µε λ µατα απ άλλες πηγές της µονάδας, ο φορέας εκµετάλλευσης οφείλει να εκτελεί τις µετρήσεις που ορίζει το άρθρο 11: α) στη ροή λυµάτων των διεργασιών καθαρισµο των καυσαερίων, πριν απ την είσοδ της στην εγκατάσταση οµαδικής επεξεργασίας λυµάτων, β) στην ή στις ροές λυµάτων απ άλλες πηγές, πριν απ την είσοδ τους στην εγκατάσταση οµαδικής επεξεργασίας λυµάτων, γ) στο σηµείο τελικής απ ρριψης των λυµάτων απ τη µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης µετά την επεξεργασία τους.

16 2000L0076 EL Ο φορέας εκµετάλλευσης οφείλει να υπολογίζει κατάλληλα το ισοζ γιο µάζας για να προσδιορίζει τα επίπεδα εκποµπών στην τελική απ ρριψη των λυµάτων, τα οποία µπορο ν να αποδοθο ν στα λ µατα που προέρχονται απ τον καθαρισµ των καυσαερίων, ώστε να ελέγχει την τήρηση των οριακών τιµών εκποµπών που καθορίζονται στο παράρτηµα IV για τη ροή λυµάτων απ τη διαδικασία καθαρισµο των καυσαερίων. Σε καµιά περίπτωση δεν πραγµατοποιείται δι λιση λυµάτων µε σκοπ τη συµµ ρφωση προς τις οριακές τιµές εκποµπών που καθορίζονται στο παράρτηµα IV. 5. ταν τα λ µατα που προέρχονται απ τον καθαρισµ των καυσαερίων και περιέχουν τις ρυπαντικές ουσίες που αναφέρονται στο παράρτηµα IV υφίστανται επεξεργασία εκτ ς της εγκατάστασης αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, σε µονάδα επεξεργασίας που προορίζεται µ νο για την επεξεργασία των λυµάτων του είδους αυτο, οι οριακές τιµές εκποµπών του παραρτήµατος IV εφαρµ ζονται στο σηµείο εξ δου των λυµάτων απ τη µονάδα επεξεργασίας. Αν η εν λ γω µονάδα επεξεργασίας εκτ ς του χώρου της εγκατάστασης δεν προορίζεται αποκλειστικά για την επεξεργασία των λυµάτων που προέρχονται απ την αποτέφρωση, ο φορέας εκµετάλλευσης εκτελεί τους υπολογισµο ς ισοζυγίου της µάζας, πως προβλέπεται στην παράγραφο 4 στοιχεία α), β) και γ) για να προσδιορίσει τις στάθµες εκποµπής στην τελική απ ρριψη των λυµάτων που µπορο ν να αποδοθο ν στα λ µατα που παράγονται κατά τον καθαρισµ των καυσαερίων, προκειµένου να ελέγξει τη συµµ ρφωση προς τις οριακές τιµές εκποµπών που ορίζει το παράρτηµα IV για τη ροή των λυµάτων που προέρχονται απ τη διαδικασία καθαρισµο των καυσαερίων. Σε καµιά περίπτωση δεν πραγµατοποιείται δι λιση λυµάτων µε σκοπ τη συµµ ρφωση προς τις οριακές τιµές εκποµπών που καθορίζονται στο παράρτηµα IV. 6. Στην άδεια καθορίζονται: α) οριακές τιµές εκποµπών για τις ρυπαντικές ουσίες, που αναφέρονται στο παράρτηµα IV, σ µφωνα µε την παράγραφο 2 και για να πληρο νται οι απαιτήσεις της παραγράφου 3, στοιχείο α), β) παράµετροι επιχειρησιακο ελέγχου για τα λ µατα τουλάχιστον για το ph, τη θερµοκρασία και την παροχή. 7. Οι χώροι των µονάδων αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης, συµπεριλαµβανοµένων των συναφών χώρων αποθήκευσης αποβλήτων, σχεδιάζονται και λειτουργο ν κατά τρ πο που παρεµποδίζει την άνευ αδείας ή τυχαία ελευθέρωση ρυπαντικών ουσιών στο έδαφος, τα επιφανειακά δατα και στα υπ γεια δατα σ µφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας. Επιπλέον, προβλέπεται αποθηκευτική ικαν τητα για τις µολυσµένες µβριες απορροές απ τους χώρους της µονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ή για µολυσµένα δατα προερχ µενα απ διαρροές ή πυροσβεστικές επιχειρήσεις. Η ανωτέρω αποθηκευτική ικαν τητα πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να εξασφαλίζεται δυνατ τητα ανάλυσης και επεξεργασίας των λυµάτων, που χρειάζεται, πριν απ την απ ρριψή τους. 8. Με την επιφ λαξη των διατάξεων της συνθήκης, τα κράτη µέλη δ νανται να ορίζουν οριακές τιµές εκποµπών για τους πολυκυκλικο ς αρωµατικο ς υδρογονάνθρακες ή για άλλους ρ πους.

17 2000L0076 EL Άρθρο 9 Υπολείµµατα Τα υπολείµµατα της λειτουργίας των µονάδων αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης περιορίζονται στο ελάχιστο σον αφορά την ποσ τητα και τις επιβλαβείς ιδι τητές τους. Τα υπολείµµατα ανακυκλώνονται, που απαιτείται, κατευθείαν στη µονάδα ή εκτ ς αυτής σ µφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας. Τα ξηρά υπολείµµατα σε µορφή κονιορτο, π.χ. κονιορτ ς απ τους λέβητες και τα ξηρά υπολείµµατα της επεξεργασίας των καυσαερίων, µεταφέρονται και υπ κεινται σε ενδιάµεση αποθήκευση κατά τρ πον ώστε να µην είναι δυνατ ς ο διασκορπισµ ς τους στο περιβάλλον, π.χ. µέσα σε κλειστά δοχεία. Πριν επιλεγεί η οδ ς τελικής διάθεσης ή ανακ κλωσης των υπολειµµάτων των µονάδων αποτέφρωσης, διεξάγονται κατάλληλες δοκιµές για τον προσδιορισµ των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων καθώς και του ρυπογ νου δυναµικο των διαφ ρων υπολειµµάτων της αποτέφρωσης. Οι αναλ σεις καλ πτουν το συνολικ υδατοδιαλυτ κλάσµα και το υδατοδιαλυτ κλάσµα βαρέων µετάλλων. Άρθρο 10 Έλεγχος και παρακολο θηση 1. Εγκαθίσταται εξοπλισµ ς µετρήσεων και χρησιµοποιο νται τεχνικές για την παρακολο θηση των παραµέτρων, των συνθηκών και των κατά µάζα συγκεντρώσεων που σχετίζονται µε τη διεργασία αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης. 2. Καθορίζονται οι σχετικές µε τις µετρήσεις απαιτήσεις στην άδεια ή στους ρους που προσαρτώνται στην άδεια που χορηγεί η αρµ δια αρχή. 3. Η ενδεδειγµένη εγκατάσταση και η λειτουργία του αυτ µατου εξοπλισµο παρακολο θησης των εκποµπών στην ατµ σφαιρα και στα δατα υπ κεινται σε έλεγχο καθώς και σε ετήσια δοκιµή επιτήρησης. Η βαθµον µηση γίνεται µε παράλληλες µετρήσεις µε τις µεθ δους αναφοράς τουλάχιστον ανά τριετία. 4. Η χωροθέτηση των σηµείων δειγµατοληψίας ή µετρήσεων ορίζεται απ την αρµ δια αρχή. 5. Εκτελο νται περιοδικές µετρήσεις των εκποµπών στην ατµ σφαιρα και στα δατα σ µφωνα µε το παράρτηµα III, σηµεία 1 και 2. Άρθρο 11 Απαιτήσεις για τις µετρήσεις 1. Τα κράτη µέλη, είτε µε προδιαγραφές στους ρους της άδειας είτε µε γενικο ς δεσµευτικο ς καν νες, διασφαλίζουν την τήρηση των παραγράφων 2 έως 12 και 17 σον αφορά τον αέρα, και των παραγράφων 9 και 14 έως 17 σον αφορά τα δατα. 2. Στις µονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης εκτελο νται οι κατωτέρω µετρήσεις ατµοσφαιρικών ρ πων σ µφωνα µε το παράρτηµα III: α) συνεχείς µετρήσεις των ακ λουθων ουσιών: NO x, εφ σον έχουν ορισθεί οριακές τιµές εκποµπής, CO, ολικ ς κονιορτ ς, TOC, HCl, HF, SO 2, β) συνεχείς µετρήσεις των ακ λουθων παραµέτρων λειτουργίας: θερµοκρασία κοντά στο εσωτερικ τοίχωµα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικ σηµείο του θαλάµου κα σης που επιτρέπει η αρµ δια αρχή, συγκέντρωση οξυγ νου, πίεση, θερµοκρασία και περιεκτικ τητα σε υδρατµο ς των καυσαερίων,

18 2000L0076 EL γ) τουλάχιστον δ ο µετρήσεις ετησίως των βαρέων µετάλλων, των διοξινών και των φουρανίων κατά το πρώτο µως δωδεκάµηνο λειτουργίας, εκτελείται µία µέτρηση τουλάχιστον ανά τρίµηνο. Τα κράτη µέλη δ νανται να ορίζουν περι δους µετρήσεων στην περίπτωση που ορίζουν οριακές τιµές εκποµπής για τους πολυκυκλικο ς αρωµατικο ς υδρογονάνθρακες ή για άλλους ρ πους. 3. Ο χρ νος παραµονής καθώς και η ελάχιστη θερµοκρασία και η περιεκτικ τητα σε οξυγ νο των καυσαερίων εξακριβώνονται κατάλληλα, τουλάχιστον µία φορά κατά την έναρξη της λειτουργίας της µονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης και στις δυσµενέστερες προβλεπ µενες συνθήκες λειτουργίας. 4. Η συνεχής µέτρηση του HF επιτρέπεται να παραλείπεται, εάν χρησιµοποιο νται για το HCl στάδια επεξεργασίας που διασφαλίζουν τι δεν σηµειώνεται υπέρβαση της οριακής τιµής εκποµπών για το HCl. Στην περίπτωση αυτή, οι εκποµπές HF υπ κεινται σε περιοδικές µετρήσεις, πως καθορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ). 5. Η συνεχής µέτρηση της περιεκτικ τητας σε υδρατµο ς δεν είναι απαραίτητη, µε την προϋπ θεση τι το δείγµα καυσαερίων ξηραίνεται πριν απ την ανάλυση των εκποµπών. 6. Στην άδεια, η αρµ δια αρχή δ ναται να επιτρέψει στη µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, αντί της συνεχο ς, την περιοδική µέτρηση των HCl, HF και SO 2, πως καθορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ), εάν ο φορέας εκµετάλλευσης είναι σε θέση να αποδείξει τι οι εκποµπές των ρ πων αυτών δεν υπάρχει περίπτωση να υπερβο ν τις καθορισµένες οριακές τιµές εκποµπών. 7. Η µείωση της συχν τητας των περιοδικών µετρήσεων για τα βαρέα µέταλλα απ δ ο φορές ετησίως σε µία ανά δ ο έτη και για τις διοξίνες και τα φουράνια απ δ ο ετησίως σε µία ανά έτος µπορεί να επιτραπεί απ την αρµ δια αρχή στην άδεια, εφ σον οι εκποµπές που προέρχονται απ την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση είναι κάτω απ το 50 % των οριακών τιµών εκποµπών που καθορίζονται σ µφωνα µε το παράρτηµα II ή το παράρτηµα V αντιστοίχως και εφ σον είναι διαθέσιµα τα κριτήρια τα οποία αναπτ σσονται σ µφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 17, για τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθο ν. Τα εν λ γω κριτήρια βασίζονται, τουλάχιστον, στις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου, στοιχεία α) και β). Μέχρι την 1η Iανουαρίου 2005 είναι δυνατ να επιτραπεί η µείωση της συχν τητας ακ µη και αν τα κριτήρια αυτά δεν είναι διαθέσιµα εφ σον: α) τα προς συναποτέφρωση ή αποτέφρωση απ βλητα αποτελο νται µ νον απ ορισµένα διαλεγµένα κα σιµα κλάσµατα µη επικινδ νων αποβλήτων τα οποία είναι ακατάλληλα για ανακ κλωση και παρουσιάζουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, τα οποία προσέτι προσδιορίζονται βάσει της εκτίµησης που αναφέρεται στο σηµείο δ), β) εθνικά κριτήρια ποι τητας, κοινοποιηµένα στην Επιτροπή, είναι διαθέσιµα για τα απ βλητα αυτά, γ) η συναποτέφρωση και αποτέφρωση των εν λ γω αποβλήτων είναι σ µφωνη προς τα οικεία σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, δ) ο φορέας εκµετάλλευσης µπορεί να αποδείξει στην αρµ δια αρχή τι σε λες τις περιπτώσεις οι εκποµπές είναι αρκετά µικρ τερες απ τις οριακές τιµές εκποµπής, που ορίζει το παράρτηµα II ή το παράρτηµα V για τα βαρέα µέταλλα, τις διοξίνες και τα φουράνια η εκτίµηση αυτή πρέπει να βασίζεται σε πληροφορίες για την ποι τητα των σχετικών αποβλήτων

19 2000L0076 EL και σε µετρήσεις των εκποµπών των ως άνω ρυπαντικών ουσιών, ε) τα κριτήρια ποι τητας και η νέα περιοδικ τητα των µετρήσεων ορίζονται στην άδεια, και στ) λες οι αποφάσεις για τη συχν τητα των µετρήσεων που αναφέρονται στην παρο σα παράγραφο, συνοδευ µενες απ πληροφορίες για την ποσ τητα και την ποι τητα των περί ων ο λ γος αποβλήτων, κοινοποιο νται επί ετησίας βάσεως στην Επιτροπή. 8. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που διενεργο νται για να εξακριβωθεί η τήρηση των οριακών τιµών εκποµπών ανάγονται στις ακ λουθες συνθήκες και για το οξυγ νο σ µφωνα µε τον τ πο που προβλέπεται στο παράρτηµα VI: α) θερµοκρασία 273 Κ, πίεση 101,3 kpa, περιεκτικ τητα σε οξυγ νο 11 %, ξηρ αέριο, στα καυσαέρια των µονάδων αποτέφρωσης, β) θερµοκρασία 273 Κ, πίεση 101,3 kpa, περιεκτικ τητα σε οξυγ νο 3 %, ξηρ αέριο, στα καυσαέρια που προέρχονται απ την αποτέφρωση χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων πως ορίζονται στην οδηγία 75/439/ΕΟΚ, γ) σε περίπτωση αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης των αποβλήτων σε ατµ σφαιρα εµπλουτισµένη µε οξυγ νο, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µπορο ν να ανάγονται σε περιεκτικ τητα σε οξυγ νο, την οποία καθορίζει η αρµ δια αρχή ανάλογα µε τις εκάστοτε ειδικές συνθήκες, δ) στην περίπτωση της συναποτέφρωσης, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων ανάγονται σε συνολική περιεκτικ τητα σε οξυγ νο, υπολογιζ µενη σ µφωνα µε το παράρτηµα II. ταν οι εκποµπές των ρυπαντικών ουσιών µειώνονται µε επεξεργασία των καυσαερίων σε µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης που επεξεργάζεται επικίνδυνα απ βλητα, η τυποποίηση σον αφορά τις περιεκτικ τητες σε οξυγ νο που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο γίνεται µ νον εφ σον η µετρο µενη περιεκτικ τητα σε οξυγ νο κατά την ίδια περίοδο πως και για τη σχετική ρυπαντική ουσία υπερβαίνει τη σχετική κανονική περιεκτικ τητα σε οξυγ νο. 9. λα τα αποτελέσµατα των µετρήσεων καταγράφονται, γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας και παρουσιάζονται µε τρ πο που παρέχει στις αρµ διες αρχές τη δυνατ τητα να εξακριβώνουν τη συµµ ρφωση προς τις εγκεκριµένες συνθήκες λειτουργίας και τις οριακές τιµές εκποµπών που καθορίζονται στην παρο σα οδηγία, εφαρµ ζοντας διαδικασίες που αποφασίζουν οι εν λ γω αρχές. 10. Οι οριακές τιµές εκποµπών στον ατµοσφαιρικ αέρα θεωρείται τι τηρο νται, εάν: α) καµία απ τις ηµερήσιες µέσες τιµές δεν υπερβαίνει τις οριακές τιµές εκποµπών που καθορίζονται στο παράρτηµα V στοιχείο α) ή στο παράρτηµα II, το 97 % της ηµερήσιας µέσης τιµής επί ένα έτος δεν υπερβαίνει τις οριακές τιµές εκποµπής που προβλέπει το παράρτηµα V στοιχείο ε), πρώτη περίπτωση, β) είτε καµία απ τις µέσες τιµές ανά ηµίωρο δεν υπερβαίνει καµία απ τις οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στο παράρτηµα V στοιχείο β) στήλη Α, είτε εφ σον συντρέχει λ γος, το 97 % των µέσων τιµών ανά ηµίωρο κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπερβαίνει καµία απ τις οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στο παράρτηµα V στοιχείο β) στήλη Β, γ) καµία απ τις µέσες τιµές της περι δου δειγµατοληψίας που καθορίζεται για τα βαρέα µέταλλα, τις διοξίνες και τα φουράνια δεν υπερβαίνει τις οριακές τιµές εκποµπών που

20 2000L0076 EL καθορίζονται στο παράρτηµα V στοιχεία γ) και δ) ή στο παράρτηµα II, δ) πληρο νται τα προβλεπ µενα στο παράρτηµα V στοιχείο ε) δε τερη περίπτωση ή στο παράρτηµα II. 11. Οι µέσες τιµές ηµιώρου και οι µέσες τιµές δεκαλέπτου προσδιορίζονται εντ ς του πραγµατικο χρ νου λειτουργίας (εξαιρουµένων των φάσεων εκκίνησης και διακοπής, εάν δεν αποτεφρώνονται απ βλητα) απ τις τιµές που έχουν προκ ψει απ τις µετρήσεις, αφο αφαιρεθεί η τιµή του διαστήµατος εµπιστοσ νης που ορίζεται στο σηµείο 3 του παραρτήµατος III. Οι ηµερήσιες µέσες τιµές προσδιορίζονται απ τις ανωτέρω επικυρωµένες µέσες τιµές. Για να ληφθεί έγκυρη ηµερήσια µέση τιµή, δεν απορρίπτονται περισσ τερες απ πέντε µέσες τιµές ηµιώρου στη διάρκεια µίας ηµέρας για λ γους ελαττωµατικής λειτουργίας ή συντήρησης του συστήµατος συνεχών µετρήσεων. Στη διάρκεια εν ς έτους δεν απορρίπτονται περισσ τερες απ δέκα ηµερήσιες µέσες τιµές για λ γους ελαττωµατικής λειτουργίας ή συντήρησης του συστήµατος συνεχών µετρήσεων. 12. Οι µέσες τιµές της περι δου δειγµατοληψίας και οι µέσες τιµές στην περίπτωση περιοδικών µετρήσεων του HF, HCI και SO 2 προσδιορίζονται σ µφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 10 παράγραφοι 2 και 4 και του παραρτήµατος III. 13. Μ λις είναι διαθέσιµες στην Κοιν τητα οι κατάλληλες τεχνικές µετρήσεων, η Επιτροπή ορίζει, αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 17, την ηµεροµηνία απ την οποία εκτελο νται συνεχείς µετρήσεις των οριακών τιµών ατµοσφαιρικών εκποµπών για τα βαρέα µέταλλα, τις διοξίνες και τα φουράνια σ µφωνα µε το παράρτηµα III. 14. Εκτελο νται οι κατωτέρω µετρήσεις στο σηµείο απ ρριψης των λυµάτων: α) συνεχείς µετρήσεις των παραµέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 στοιχείο β), β) µεµονωµένες ηµερήσιες µετρήσεις των ολικών αιωρο µενων στερεών αντί αυτών, τα κράτη µέλη µπορο ν να προβλέψουν µετρήσεις αντιπροσωπευτικο δείγµατος ανάλογου προς τη ροή για περίοδο 24 ωρών, γ) τουλάχιστον µηνιαίες µετρήσεις, µε αντιπροσωπευτικά και ανάλογα µε τη ροή δείγµατα της απ ρριψης εικοσιτετραώρου, των ρυπαντικών ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και απαριθµο νται στο παράρτηµα IV, αριθ. 2 έως 10, δ) τουλάχιστον µετρήσεις ανά εξάµηνο των διοξινών και των φουρανίων κατά το πρώτο µως δωδεκάµηνο λειτουργίας, εκτελείται µία µέτρηση τουλάχιστον ανά τρίµηνο. Τα κράτη µέλη, ταν καθορίσουν οριακές τιµές εκποµπής για τους πολυκυκλικο ς αρωµατικο ς υδρογονάνθρακες, ή για άλλους ρ πους, δ νανται να ορίζουν τις περι δους εκτέλεσης των µετρήσεων, 15. Η παρακολο θηση της µάζας των ρ πων στα επεξεργασµένα λ µατα καθώς και η συχν τητα των µετρήσεων είναι σ µφωνες µε την κοινοτική νοµοθεσία και καθορίζονται στην άδεια λειτουργίας. 16. Οι οριακές τιµές για τις εκποµπές στα δατα θεωρείται τι τηρο νται, εάν: α) για το σ νολο των αιωρο µενων στερεών (ρυπαντική ουσία αριθ. 1), το 95 % και το 100 % των µετρουµένων τιµών δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες οριακές τιµές εκποµπών που καθορίζονται στο παράρτηµα IV,

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 332/91 Ο ΗΓΙΑ 2000/76/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισµοί µε βάση άρθρο 34. Για σκοπούς µερικής εναρµόνισης µε την της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισµοί µε βάση άρθρο 34. Για σκοπούς µερικής εναρµόνισης µε την της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3853, 30.4.2004 Αριθµός 535 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καταλοίπων Αποτέφρωσης) Κανονισµοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93)

Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΑΠ. οικ. 82805/2224/93 Καθορισµός µέτρων και όρων για την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων (ΦΕΚ 699/Β/9-9-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.6.2014 L 165/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 592/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1999, σχετικά με τη μείωση της οξίνισης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ.

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1998L0069 EL 28.12.1998 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ.

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ. Οδηγία 88/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88)

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 26857/553/88 Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ. Σ. 99 ΤΗΣ 10 Ιουλίου 1987 Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/28-7-87) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.6.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1253/2012 του F.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ αναφορικά με διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 17ης εκεµβρίου 1979 περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισµένες επικίνδυνες (80/68/ΕΟΚ)

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 17ης εκεµβρίου 1979 περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισµένες επικίνδυνες (80/68/ΕΟΚ) 1980L0068 EL 23.12.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 17ης εκεµβρίου 1979 περί προστασίας των υπογείων υδάτων από

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

L 328/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

L 328/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 328/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/99/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ Π ΑΡΑΡΤΗ Μ Α I ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 1. Ονομαστική θερμική ισχύς (MW) της μεσαίου μεγέθους μονάδας. 2. Είδος της μεσαίου μεγέθους μονάδας (ντιζελοκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2014 COM(2014) 28 final Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.11.2006 COM(2006) 252 τελικό /3 Corrigendum: Annule et remplace complètement le COM(2006) 252 final du 31.5.2006. Toutes les versions linguistiques sont

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΦΕΚ ΘΕΜΑ 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/ Υ.Α /1757/ Ε103/ /5/2010 ΦΕΚ 749/Β/ Υ.Α.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΦΕΚ ΘΕΜΑ 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/ Υ.Α /1757/ Ε103/ /5/2010 ΦΕΚ 749/Β/ Υ.Α. 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/24.08.10 Υ.Α. 36259/1757/ Ε103/2010 2 31/5/2010 ΦΕΚ 749/Β/31.05.10 Υ.Α. 20488/2010 3 29/9/2009 ΦΕΚ 190/Α/29.09.09 Π.. 148/2009 4 19/12/2008 ΦΕΚ 2575/Β/19.12.08 ΥΑ ΗΠ 52115/2970/

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 4213,17.7.2009 597 Ν. 78(Ι)/2009 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 17.12.2010 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/17 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/75/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Νοεµβρίου 2010 περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 1 Το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας. Οδηγία του Συµβουλίου της 27ης Ιουλίου 1990 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ σχετικά µε τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμοί του Ερμηνεία. 2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμοί του Ερμηνεία. 2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 176 Κ.Δ.Π. 74/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 74 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών στην Ατμόσφαιρα Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0500 EL 20.05.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2011 E(2011) 4598 τελικό EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.6.2011 σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο 2012-2014 που συνδέεται µε την οδηγία 96/82/EΚ του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα