ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.1. Γενικά 2.2. Ειδικές Προδιαγραφές 2.3. Προδιαγραφές Υλικών Τµήµα 3 ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ 3.1. Γενικά 3.2. Ειδικές Προδιαγραφές 3.3. Προδιαγραφές Υλικών Τµήµα 4 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 4.1 Γενικά 4.2. Ειδικές Προδιαγραφές 4.3. Υλικά Τµήµα 5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ 5.1. Γενικά 5.2. Μεταλλικοί φορείς Τµήµα 6 ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΩΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΩΝ 6.1. Γενικά 6.2. Ειδικές Προδιαγραφές 6.3. Προδιαγραφές Υλικών Τµήµα 7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ 7.1. Γενικά 7.2. Ειδικές Προδιαγραφές 7.3. Προδιαγραφή Υλικών 7.4. Εξωτερικά Κουφώµατα Τµήµα 8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΤΟΙΧΟΙ 8.1. Γενικά 8.2. Ειδικές Προδιαγραφές 8.3. Προδιαγραφές Υλικών 8.4. Εξωτερικά Κουφώµατα Τµήµα 9 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 9.1. Γενικά 9.2. Ειδικές Προδιαγραφές 9.3. Προδιαγραφές Υλικών 3

4 Τµήµα 10 ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΕ ΩΝ Γενικά Ειδικές Προδιαγραφές Προδιαγραφές Υλικών Τύποι απέδων άπεδα εξωτερικών επιστρώσεων Τµήµα 11 ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΝ Γενικά Ειδικές Προδιαγραφές Προδιαγραφές Υλικών Τύποι Τελειωµάτων Τοίχων Τµήµα 12 ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ ΟΡΟΦΕΣ Γενικά Ειδικές Προδιαγραφές Προδιαγραφές Υλικών Τµήµα 13 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Γενικά Ειδικές Προδιαγραφές Προδιαγραφές Υλικών Τµήµα 14 ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΠΛΗΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ) Γενικά Αντικείµενο Ειδικές Προδιαγραφές Τµήµα 15 ΑΡΜΟΙ ΙΑΣΤΟΛΗΣ Γενικά Προδιαγραφές Υλικών 4

5 5

6 ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Αυτός ο τόµος περιέχει τις προδιαγραφές για την κατασκευή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» όσον αφορά τα υλικά και την εργασία. Οι προδιαγραφές αυτές συµπληρώνουν και επεξηγούν τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή του Εργου. 6

7 ΤΜΗΜΑ 2 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Σχετικοί Κανονισµοί Περιγραφή των Εργων Προσόντα Ανοχές και Επιτρεπόµενες Αποκλίσεις ιερεύνηση του Εδάφους και χάραξη είγµα εργασίας 2.2. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνθήκες Εργασίας Εκσκαφές Θεµελιώσεων Έλεγχος και Συσσώρευση και ιάθεση των Προϊόντων εκσκαφής Επιχώσεις και Επιχωµατώσεις, Αναµοχλεύσεις και Επανασυµπυκνώσεις Σανίδωση και Αντιστήριξη Αντιστηρίξεις Πασσαλοσανίδωµα Κεκλιµένα Πρανή και Χώρος Εργασίας Αποστράγγιση Ύδατος Εργασίες Κατεδάφισης Σωληνώσεις παροχών και αγωγοί Απαγωγή Υδάτων 2.3. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Εργασίες αποστράγγισης και διηθητικές στρώσεις Στρωµένες επιφάνειες περιβάλλοντα χώρου Επιστρώσεις και κατασκευές περιβάλλοντα χώρου 7

8 2.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Σχετικοί Κανονισµοί Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΠ.ΕΧ.Ω Ε, οι τελευταίες εκδόσεις των Προτύπων DIN καθώς και όλοι οι τρέχοντες σχετικοί κανονισµοί θα εφαρµόζονται για τα έργα αυτά. Αντίστοιχα Βρετανικά Πρότυπα ή Πρότυπα ΕΟΚ µπορούν να υιοθετηθούν από τον Ανάδοχο ως εναλλακτική λύση υπό την προϋπόθεση της Εγκρίσεως της επίβλεψης και της αποδείξεως ότι είναι πράγµατι ισοδύναµα ή και καλύτερα. Οι τοπικοί κανονισµοί θα πρέπει να εφαρµόζονται και εάν είναι αναγκαστικοί θα έχουν προτεραιότητα έναντι οιουδήποτε άλλου κανονισµού που µπορεί να έχει καθοριστεί. Γενικώς, τα πρότυπα και οι κανονισµοί που θα εφαρµόζονται σχετικά µε υλικά, ποιότητα εργασίας και δοκιµές θα είναι σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός από τις περιπτώσεις που θα έχει εγκριθεί ένα εναλλακτικό και ισοδύναµο πρότυπο Περιγραφή έργων Εργασίες Το τµήµα αυτό αφορά στην εκτέλεση όλων των έργων εκσκαφής, σανιδώσεως και αντιστηρίξεως, επιχωµατώσεων γηπέδων, αφαιρέσεως υδάτων, αποστραγγίσεων και συναφών εργασιών σχετικών µε τα υποστρώµατα του κτιρίου και τις εξωτερικές εργασίες Περιβάλλοντα χώρου χωµατουργικών για τάφρους και ορύγµατα δικτύων κ.λ.π. Εάν χρειαστεί όµως να γίνει πασσαλοσανίδωµα αντί των άλλων µεθόδων σανιδώσεως και αντιστηρίξεως, θα θεωρείται ότι πρέπει να καλύπτεται από τις απαιτήσεις του παρόντος τµήµατος Προσόντα Όλοι οι χειριστές ειδικών µηχανηµάτων, οι οδηγοί καθώς και το εργατοτεχνικό προσωπικό το απασχολούµενο στις εργασίες σανιδώσεως και αντιστήριξης θα πρέπει να είναι άτοµα µε εξειδίκευση στις επί µέρους εργασίες τους Ανοχές και επιτρεπόµενες αποκλίσεις Τα χωµατουργικά έργα θα εκτελούνται σε τέτοιο βαθµό ακριβείας που θα επιτρέπει τη σωστή εκτέλεση των µετέπειτα εργασιών ιδιαιτέρως δε των εργασιών σκυροδέµατος, διασταυρώσεων και σωληνώσεων Επιπλέον εκσκαφές, για κατασκευές, πέραν των πραγµατικών κατασκευαστικών διαστάσεων, είτε για τη διευκόλυνση του αναδόχου είτε λόγω λάθους δεν αποζηµιώνονται ιερεύνηση του εδάφους και Χάραξη Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για τη σωστή ερµηνεία όλων των πληροφοριών που θα του παρασχεθούν και θα θεωρείται ότι έχει συµπεριλάβει στις τιµές του τις λογικώς αναµενόµενες µεταβολές των φυσικών, χηµικών, υδρολογικών και κλιµατολογικών συνθηκών που έχουν υποδειχθεί Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της χάραξης των έργων και θα του παραδοθούν τα κατάλληλα σχέδια που θα δείχνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως γραµµές αναφοράς, κύριοι άξονες κτιρίων και κατασκευών, ύψη και στάθµες και χωροσταθµικά στοιχεία για τη σωστή χάραξη των Έργων. 8

9 2.2. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνθήκες Εργασίας Θα πρέπει να λαµβάνονται όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις για την παράκαµψη της κυκλοφορίας από επικίνδυνες εκσκαφές, και να τοποθετούνται όλα τα φράγµατα, και οι σηµάνσεις για να παρέχονται οι κατάλληλες προειδοποιήσεις για την ύπαρξη εκσκαφών Εκσκαφές Θεµελιώσεων Το βάθος των εκσκαφών για το κτίριο και τις κατασκευές περί το κτίριο θα είναι όπως δίδεται στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή σε περίπτωση κακών συνθηκών εδάφους θα καθορίζεται από τη φέρουσα ικανότητα του εδάφους, σύµφωνα µε τις οδηγίες. Πριν από την έγχυση ισχνού σκυροδέµατος καθαριότητος, τα επίπεδα εκσκαφών θα πρέπει να είναι αλφαδιασµένα µε απόκλιση ±1,5εκ από την απαιτούµενη στάθµη και θα έχουν υποστεί την αναγκαία συµπύκνωση. Τα επίπεδα εκσκαφών θα πρέπει να ελεγχθούν από την Επίβλεψη. Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της αντιστηρίξεως των πρανών όλων των εκσκαφών. Σε περιπτώσεις ασταθών εδαφών ή εδαφών επηρεαζόµενων από την υγρασία, οι µέθοδοι που προτίθεται να εφαρµόσει ο Ανάδοχος για τις εκσκαφές και την συµπύκνωση θα πρέπει να συµφωνηθούν µε την Επίβλεψη πριν από την εκτέλεση των εργασιών. Εάν το ζητήσει η Επίβλεψη, ο Ανάδοχος θα πρέπει µε δικά του έξοδα να αποδείξει τη σταθερότητα των εκσκαφών. Για ιδιαίτερα σκληρά εδάφη µπορεί να χρησιµοποιηθούν εκρηκτικά µόνο µετά από ειδική µελέτη και έκδοση αδείας από τις Αρµόδιες Αρχές Έλεγχος Συσσώρευση και ιάθεση των Προϊόντων εκσκαφής Ο Ανάδοχος θα συµµορφώνεται µε τις οδηγίες της Επίβλεψης σχετικά µε την αποθήκευση και τη µετέπειτα χρησιµοποίηση του εκσκαφέντος υλικού. Το τυχόν κατάλληλο επιφανειακό φυτικό έδαφος θα αφαιρεθεί σε πάχος 20-40cm, θα µεταφερθεί και θα συσσωρευθεί σε χώρο που θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Επίβλεψη. Το υλικό αυτό θα χρησιµοποιηθεί στον Περιβάλλοντα χώρο Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη της αφαιρέσεως ακαταλλήλων και πλεοναζόντων εκσκαφέντων χωµάτων και της µεταφοράς των σε µία κατάλληλη χωµατερή η οποία θα στρωθεί επαρκώς και θα είναι αυτο-αποστραγγιζόµενη. Όλες οι σχετικές αµοιβές και επιβαρύνσεις σχετικά µε την εργασία αυτή θα έχουν συµπεριληφθεί στην τιµή προσφοράς. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στην Επίβλεψη αποδείξεις για τυχόν επίσηµες άδειες που χρειάζονται και έχει λάβει σχετικά µε τη χωµατερή. Οι χωµατερές θα βρίσκονται σε τέτοιες θέσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι οχετοί, αποχετεύσεις ή κατασκευές δρόµων δεν θα γεµίζουν από ιλύ που θα παρασύρεται από τις χωµατερές όταν θα βρέχει. Τυχόν ζηµίες που µπορεί να προκληθούν από την αιτία αυτή θα επιδιορθώνονται µε έξοδα του Αναδόχου Ενδιάµεσες συσσωρεύσεις εκσκαφέντων χωµάτων θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της Επίβλεψης. Λανθασµένες συσσωρεύσεις θα πρέπει να επανορθώνονται από τον Ανάδοχο µε έξοδά του Τυχόν εκσκαφές και χωµατουργικές εργασίες που εκτελούνται κατά στάδια σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και εκτός σειράς, δεν θα υπόκεινται σε πρόσθετες πληρωµές Επιχώσεις και Επιχωµατώσεις, Αναµοχλεύσεις και Επανασυµπυκνώσεις Οι επιχώσεις και οι επιχωµατώσεις θα γεµίζονται και θα συµπυκνώνονται στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, εκτός εάν έχει προσδιορισθεί άλλη συµπύκνωση. Ο Ανάδοχος θα είναι απολύτως υπεύθυνος για ζηµιές που µπορεί να προέλθουν από καθίζηση κτιρίων και κατασκευών λόγω πληµµελούς σκυροστρώσεως και 9

10 συµπυκνώσεως και θα πρέπει να επανορθώσει τέτοιες ζηµιές µε δικά του έξοδα Οι επιχώσεις και επιχωµατώσεις θα εκτελούνται σε στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το πάχος των 30 εκ Η Επίβλεψη µπορεί κατά καιρούς να απαιτήσει απόδειξη της ρητώς ορισθείσης ξηράς πυκνότητας κατά το τροποποιηµένο σύστηµα AASHTO. Το κόστος των δοκιµών αυτών θα έχει συµπεριληφθεί στις ανά µονάδα τιµές εν θα επιτρέπονται µη εξουσιοδοτηµένες επιχωµατώσεις προερχόµενες από υπερβάσεις εκσκαφών Σε περιπτώσεις προεξέχοντος βράχου ή κενών σε υποστρώµατα, µπορεί να χρειασθεί να προχωρήσει η εκσκαφή σε βάθος στάθµης εδράσεως κάτω των θεµελιώσεων και να γεµισθεί η διαφορά µε ισχνό σκυρόδεµα Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η στάθµη εδράσεως χρειάζεται να κατέβει κάτω από τη στάθµη της πλάκας θεµελιώσεως, η επιπλέον εκσκαφή θα επιχωµατωθεί µε συµπυκνούµενα υλικά σε βαθµό συµπυκνώσεως 98% ξηράς πυκνότητας κατά το τροποποιηµένο σύστηµα AASHTO. Η διαµορφωµένη στάθµη εκσκαφής δεν θα πρέπει να αποκλίνει από τη µηκοτοµή περισσότερο από +3εκ. Το ποσοστό της περιεχοµένης υγρασίας του εδάφους κατά το χρόνο διαστρώσεως και συµπυκνώσεως θα είναι ίσο µε τη βέλτιστη υγρασία κατά τη δοκιµή Proctor ή όπως καθορίζεται από την Επίβλεψη Σανίδωση και Αντιστήριξη Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει όλες τις εκσκαφές από κατολισθήσεις µε σανιδώσεις και αντιστηρίξεις, πασσαλοσανιδώσεις, επικλινή πρανή και µε ότι άλλο τρόπο θεωρεί ως κατάλληλο και που θα έχει εγκριθεί από την Επίβλεψη Όλα τα µέσα για την υποστήριξη των εκσκαφών, συµπεριλαµβανοµένων και των επικλινών πρανών, θα θεωρούνται ότι έχουν συµπεριληφθεί στην τιµή Αντιστηρίξεις µε Πασσαλοσανίδωµα Προκειµένου να χρησιµοποιηθούν µέθοδοι πασσαλοσανιδώµατος, θα πρέπει να λαµβάνεται η έγκριση της Επίβλεψης Η έµπηξη των πασσάλων θα πρέπει να γίνεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή προσοχή, ακολουθώντας αυστηρά τα σχετικά µέτρα ασφαλείας, κανονισµούς και κανονισµούς αποφυγής ατυχηµάτων, και ειδικά σε σχέση µε τυχόν εµπόδια που µπορεί να συναντηθούν Όλες οι ζηµιές που τυχόν προξενηθούν στην περιοχή των εκσκαφών και που απορρέουν από την καθίζηση του εδάφους θα επιδιορθώνονται αµέσως µε έξοδα του Αναδόχου. Ακόµα και ζηµιές και καθιζήσεις που τυχόν παρουσιασθούν αργότερα και µετά την παραλαβή του έργου σε περιοχές πλησίον της περιοχής εκσκαφών, θα πρέπει να επανορθώνονται από τον Ανάδοχο µέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για το Έργο Η αφαίρεση της αντιστηρίξεως και των ενισχύσεων θα ακολουθείται από την άµεσο επιχωµάτωση των σκαµµάτων ή του χώρου εργασίας. Όταν ολοκληρωθεί η επιχωµάτωση οι πάσσαλοι θα αφαιρούνται µέσω δονούµενου εξοπλισµού έτσι ώστε να επιτευχθεί µία γρήγορη, ασφαλής και αθόρυβη εξόλκευση των πασσάλων. Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει απόδειξη της σταθερότητας του έργου του. Οι οπές των πασσάλων θα πρέπει να γεµιστούν µε άµµο µεγέθους 0-7χλστ και να δονηθούν Κεκλιµένα Πρανή και Χώροι Εργασίας Θα αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να δηµιουργήσει όλους τους απαραίτητους χώρους εργασίας Τα κεκλιµένα πρανή θα προστατεύονται καταλλήλως κατά των δυσµενών 10

11 καιρικών επιπτώσεων, δηλαδή είτε υπερβολικό στέγνωµα είτε µαλάκωµα, παρέχοντας κάλυµµα για το έδαφος ή κάποια άλλη κατάλληλη µέθοδο που θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Άντληση ύδατος και προστασία από ρέοντα ύδατα Γενικά Θα πρέπει ο Ανάδοχος να προβλέψει στη τιµή προσφοράς του την δαπάνη - άντλησης των υδάτων και την προστασία των έργων από το νερό, είτε τούτο προέρχεται από την βροχή είτε από το υπέδαφος Εγκατάσταση αποµάκρυνσης ύδατος Η δαπάνη για τις αποστραγγιστικές εγκαταστάσεις θα περιλαµβάνει και όλα τα έξοδα για την εγκατάσταση και την µετέπειτα αποξήλωση του εξοπλισµού για την αποµάκρυνση των επιφανειακών ρεόντων και υπογείων υδάτων από τις εκσκαφές υπογείων και άλλων παρόµοιων εκσκαφών. Το σύστηµα αποµάκρυνσης ύδατος θα αποτελείται: α) Από φρεάτια συγκεντρώσεως του νερού η τοποθέτηση, ο αριθµός και η θέση τους στα Έργα στην επιλογή του Αναδόχου. β) Από σωλήνες αναρροφήσεως. (γ) Από αντλίες συµπεριλαµβανοµένης και µίας εξέδρας εργασίας, µε προστατευτικό κάλυµµα και τη σχετική ηλεκτρολογική εγκατάσταση. δ) Από τους σωλήνες πιέσεως από τις αντλίες προς την αποχέτευση Φρεάτια συγκεντρώσεως νερού Όλα τα φρεάτια συγκεντρώσεως νερού, τα αυλάκια αποστραγγίσεως, κλπ., που θα έχουν παραµείνει µετά την αποµάκρυνση του συστήµατος αφαιρέσεως του εδάφους θα επιχωµατωθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος τµήµατος και µε την αποδοχή της Επίβλεψης Πυθµένες εκσκαφών Η αποµάκρυνση των υδάτων θα γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται το µαλάκωµα και η αποσάθρωση των πυθµένων των εκσκαφών, ιδιαιτέρως δε στους πυθµένες των πρανών και κάτω από το σκυρόδεµα των θεµελιώσεων Απορροή των υδάτων Τα ύδατα από τις εκσκαφές δεν θα πρέπει να οδηγούνται σε χαντάκια χωρίς τη γραπτή άδεια της Επίβλεψης και τέτοιες άδειες δεν θα παρέχονται παρά µόνον εάν ο Ανάδοχος έχει δηµιουργήσει, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της Επίβλεψης, µία αποτελεσµατική δεξαµενή καθιζήσεως ή κατακράτησης της άµµου διά µέσου των οποίων θα πρέπει να περνούν όλα τα νερά αυτά προτού εκκενωθούν στα χαντάκια Υποσκαφή άλλων τµηµάτων του Εργου Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να µην προκαλέσει την δηµιουργία σπηλαίων (υποσκαφών) σε άλλα τµήµατα του Έργου ή άλλες ιδιοκτησίες µε την άντληση των υδάτων. Εάν όµως παρά ταύτα παρουσιασθεί τέτοια εξασθένιση θα πρέπει αµέσως να προβεί σε επανορθώσεις συµµορφούµενες προς τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Εργασίες Κατεδάφισης Ο Ανάδοχος θα κατεδαφίσει, διαλύσει και αποµακρύνει από το Εργοτάξιο όλα τα κτίρια, κατασκευές φέροντος οργανισµού, θεµέλια, υπόγεια δίκτυα παροχών όλων των τύπων και γενικά κάθε τι στο εργοτάξιο το οποίο θα εµπόδιζε την πρόοδο των εργασιών. Οι κατεδαφίσεις θα εκτελεσθούν σε όλη την έκταση που έχει καθορισθεί για το έργο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται µε τους αναδόχους των άλλων υπό κατασκευή έργων Σωληνώσεις παροχών και αγωγοί Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις και αγωγούς για τις διάφορες παροχές ( ΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), όπου δεν αναφέρονται ειδικά στις ηλεκτροµηχανολογικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές εργασιών Πολιτικού Μηχανικού Απαγωγή Υδάτων 11

12 Καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών τα όµβρια, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και τα παρόµοια θα πρέπει να απάγονται µόλις εµφανιστούν χωρίς να προκαλούν ζηµίες στο Έργο. Όλες οι επιχώσεις και επανεπιχώσεις θα εκτελεσθούν κατά τρόπον ώστε τα επιφανειακά ύδατα να µπορούν να απορρέουν κατάλληλα, ακόµη και κατά την περίοδο των βροχών, και οι περιοχές που επιχώνονται να µην υφίστανται κορεσµό ή να λασπώνουν. 2.3 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Αποστράγγιση υπογείων υδάτων και διηθητικές στρώσεις Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις αναγκαίες εργασίες υπογείων υδάτων σύµφωνα µε τις συστάσεις της Εδαφοτεχνικής Έρευνας Κατακόρυφα αποστραγγιστικά δίκτυα όπου απαιτούνται, θα αποτελούνται από σκύρα (µέγεθος αδρανών 1,5-3,0 εκ). Τα αποστραγγιστικά δίκτυα θα επιτυγχάνονται µε τη χρήση ολισθαίνοντος ξυλοτύπου. Καθώς θα ανασύρεται ο ξυλότυπος, τα σκύρα θα συµπυκνώνονται σύµφωνα µε την Παράγραφο Επιχώσεις και Επιχωµατώσεις αφού εκτελεστούν οι εργασίες υγροµόνωσης - θερµοµόνωσης της παραγράφου Οριζόντια αποστραγγιστικά δίκτυα, όπου απαιτούνται, θα αποτελούνται από σκύρα (µέγεθος αδρανών 1,5-3,0 εκ) συµπυκνωµένα σύµφωνα µε την Παράγραφο Επιχώσεις και Επανεπιχώσεις Στρωµένες επιφάνειες περιβάλλοντα χώρου Γενικά Ισχύοντες Κανονισµοί Η µελέτη και διαστασιολόγηση στρωµένων επιφανειών θα γίνει βάσει των Προτύπων του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. και των γερµανικών προτύπων και κανονισµών. Εργασίες του παρόντος τµήµατος Το τµήµα αυτό αφορά στην εκτέλεση επιστρωµένων σκληρών επιφανειών του Περιβάλλοντος Χώρου µαζί µε τις συµπράττουσες εργασίες σε συνδυασµό µε τα λοιπά είδη εργασιών. Απαιτούµενα προσόντα Όλοι οι εργαζόµενοι, ιδίως δε οι χειριστές µηχανηµάτων, οδηγοί και λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό θα πρέπει να είναι έµπειροι στην ειδικότητά τους. Οι Εργοδηγοί πρέπει να έχουν εµπειρία τουλάχιστον πέντε ετών. είγµατα Όλα τα υλικά θα επιθεωρούνται, δοκιµάζονται και θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία πριν την παραγγελία και ενσωµάτωσή τους στο Έργο. είγµατα των προς χρήση υλικών και πιστοποιητικά ελέγχου θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία για έγκριση. Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει όπως όλες οι αποστολές και παραδόσεις υλικών, εισαγοµένων ή εντοπίων, συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Εγγυήσεως του κατασκευαστού ή πιστοποιητικό ελέγχου από εγκεκριµένο ανεξάρτητο εργαστήριο πριν παραδοθούν στο εργοτάξιο. Το ανεξάρτητο εργαστήριο θα εγκριθεί από την Υπηρεσία πριν υποβληθεί οποιοδήποτε υλικό για έλεγχο. Ολα εν τούτοις τα παραδιδόµενα στο εργοτάξιο υλικά θα υπόκεινται σε πρόσθετους εργαστηριακούς ελέγχους όταν τούτο ζητηθεί από την Επίβλεψη, παρ'όλο που τα υλικά συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Εγγυήσεως ή πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου. Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει δείγµα διαστρωµένων και συµπυκνωµένων υλικών για έλεγχο των απαιτήσεων. Επιτόπιος Ποιοτικός Έλεγχος Ο Ανάδοχος θα προβαίνει µε δικές του δαπάνες σ'όλους τους αναγκαίους ελέγχους 12

13 υλικών και εργασίας κατά τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, για τη διακρίβωση συµµόρφωσης προς τη µελέτη και τις Προδιαγραφές. Ολα τα δείγµατα θα λαµβάνονται παρουσία της Επίβλεψης. Θα ελέγχονται τα ακόλουθα: - Υλικά κατασκευής, όπως προβλέπεται - Μείγµατα, από κάθε νέο τµήµα κάτω των 6000µ2 - Κοκκοµετρική διαβάθµιση - Τύπος συνδετικού υλικού - Σύνθεση συνδετικού υλικού - Ευστάθεια - Αναλογία κενών Επιστρώσεις και κατασκευές περιβάλλοντα χώρου Γενικά Ισχύοντες κανονισµοί Γενικά οι κανονισµοί και τα πρότυπα, που θα έχουν εφαρµογή σε ότι αφορά τα υλικά, την εργασία και τις δοκιµές, θα είναι σύµφωνα, µε τα κάτωθι πρότυπα DIN εκτός των περιπτώσεων όπου έχει εγκριθεί εναλλακτικό και ισοδύναµο πρότυπο. DIN 483 Προκατασκευασµένα κράσπεδα σκυροδέµατος DIN 485 Προκατασκευασµένες πλάκες πεζοδροµίου σκυροδέµατος DIN 4074 οκιµή ξυλεία DIN VOB Μέρος C. Εργασίες ιαµόρφωσης Τοπίου DIN Κυβόλιθοι σκυροδέµατος για επιστρώσεις. Αντίστοιχα βρετανικά ή άλλα πρότυπα χωρών της ΕΟΚ µπορούν να εφαρµοσθούν εναλλακτικά από τον Ανάδοχο υπό την αίρεση έγκρισής των από τη Επιβλεψη και πιστοποίησης ότι είναι ισοδύναµα ή και καλύτερα. Οι Ελληνικοί κανονισµοί θα εφαρµόζονται και εφόσον είναι υποχρεωτικοί θα υπερισχύουν άλλων προδιαγραφόµενων κανονισµών. Περιγραφή της εργασίας Το άρθρο αυτό καλύπτει την κατασκευή όλων των επιστρώσεων που αναφέρονται συλλογικά σαν επιστρώσεις και κατασκευές. Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει το εργατικό, υλικά, εργαλεία και εξοπλισµό, όλα όσα είναι απαραίτητα για την συµπλήρωση της εργασίας όπως φαίνεται στα σχέδια και προδιαγράφεται στο παρόν. Κύρια στοιχεία Η εργασία περιλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται µόνον στα κάτωθι στοιχεία: 1. Προκατασκευασµένοι κυβόλιθοι σκυροδέµατος 2. Επίστρωση χυτού σκυροδέµατος Σχετικές εργασίες Ο Ανάδοχος θα εξετάσει όλα τα άλλα τµήµατα των προδιαγραφών για απαιτήσεις που επηρεάζουν τις εργασίες του τµήµατος αυτού είτε γίνεται ειδική αναφορά στα τµήµατα αυτά στο παρόν, είτε όχι. Ορισµοί Αν οτιδήποτε εµφανίζεται στα σχέδια και δεν περιγράφεται στις προδιαγραφές ή δεν εµφανίζεται στα σχέδια αλλά περιγράφεται στις προδιαγραφές, αυτό θα εφαρµοσθεί πλήρως και θα εκτελεσθεί σα να είχε σχεδιασθεί, παρουσιασθεί ή περιγραφεί και στα δύο. Προσόντα Προσόντα του κατασκευαστού: Η ανάθεση θα γίνει σε κατασκευαστή που θα έχει εκτελέσει στα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον 5 έργα επιστρώσεων παρόµοια σε είδος και µέγεθος προς το έργο αυτό και ο οποίος θα χρησιµοποιήσει στο παρόν έργο προσωπικό από τα προηγούµενα αυτά έργα και ένα άτοµο από το προσωπικό αυτό θα 13

14 είναι ο επικεφαλής. Όλη η εργασία θα εκτελεσθεί µε τη µεγαλύτερη δυνατή φροντίδα και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. είγµατα Τσιµεντόπλακες και κυβόλιθοι σκυροδέµατος Στοιχεία προϊόντων: Ο Ανάδοχος θα υποβάλει τα τεχνικά στοιχεία για κάθε προϊόν που δίνει ο κατασκευαστής, συµπεριλαµβανοµένου πιστοποιητικού ότι το κάθε προϊόν είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις. είγµατα για την Αρχική Επιλογή: Ο Ανάδοχος θα υποβάλει χρωµατολόγια κατασκευαστών που θα αποτελούνται από τµήµατα πλακών και κυβολίθων και τα οποία θα παρουσιάζουν την πλήρη σειρά χρωµάτων και υφής που είναι διαθέσιµη για κάθε είδος προδιαγραφόµενου υλικού. 1. Θα περιλαµβάνονται δείγµατα της πλήρους σειράς των χρωµάτων αρµολόγησης που είναι διαθέσιµα. είγµατα για Επιβεβαίωση: Ο Ανάδοχος θα υποβάλει δείγµατα φτιαγµένα από πραγµατικές πλάκες και κυβόλιθους, του κάθε τύπου, χρώµατος και υφής που απαιτείται. Σε κάθε οµάδα δειγµάτων θα περιλαµβάνεται η πλήρης σειρά χρωµάτων και υφής που αναµένεται να έχει η τελειωµένη εργασία. 1. Θα περιλαµβάνονται δείγµατα µε αρµολόγηση που θα παρουσιάζουν την πλήρη σειρά χρωµάτων που αναµένεται να έχει η τελειωµένη εργασία Κατασκευή οµοιώµατος (µοντέλου) επί τόπου: Πριν από την τοποθέτηση των πλακών και κυβολίθων επίστρωσης ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει ένα οµοίωµα χρησιµοποιώντας τα υλικά, το σχέδιο και την αρµολόγηση που προδιαγράφονται για το έργο, περιλαµβανοµένων των ειδικών στοιχείων για αρµούς διαστολής και συναφείς εργασίες. Το οµοίωµα θα έχει τη µορφή ενός πανό κατασκευασµένου επί τόπου, σε θέση που θα υποδειχθεί ή ορισθεί, θα έχει ολόκληρο το πάχος και διαστάσεις περίπου 4,0 Χ 4,0µ., εκτός εάν καθορισθεί διαφορετικά. Το οµοίωµα θα έχει το χρώµα, την υφή και τον τρόπο κατασκευής που προτείνεται να έχει η τελειωµένη εργασία. Πριν από την έναρξη των εργασιών επίστρωσης ο Ανάδοχος πρέπει να έχει την έγκριση της Υπηρεσίας για την ποιότητα του οµοιώµατος από πλευράς εµφανίσεως. Το οµοίωµα θα διατηρείται κατά τη διάρκεια της κατασκευής σαν πρότυπο για έλεγχο της εργασίας. Το οµοίωµα δε θα µετακινηθεί ή καταστραφεί πριν από τη συµπλήρωση της εργασίας. 1. Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει οµοίωµα για κάθε είδος πλάκας και κυβόλιθου και κάθε τρόπο εφαρµογής τους. Η προέλευση ή η µάρκα των πλακών, των κυβόλιθων, των υλικών εφαρµογής ή της αρµολόγησης δε θα µεταβάλλονται κατά την πρόοδο του έργου. Σκυρόδεµα χυτό επί τόπου Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει για δείγµα ένα πανό διαστάσεων περίπου 7,5 Χ 7,5µ., όπου θα παρουσιάζονται όλες οι προδιαγραφόµενες επεξεργασίες. Το πανό θα εξετασθεί από την Υπηρεσία σε ότι αφορά τη συµµόρφωσή του µε τις προδιαγραφές και για την έγκριση των χρωµάτων του τσιµέντου και των αδρανών. Η υπηρεσία µπορεί να ζητήσει τροποποίηση της σύνθεσης µείγµατος για να παραλλάζουν τα χαρακτηριστικά τελειώµατος και χρώµατος του σκυροδέµατος και εφόσον απαιτηθεί θα κατασκευαστεί ένα πρόσθετο πανό δείγµατος. Το εγκεκριµένο πανό θα αποτελέσει το τελικό πρότυπο τρόπου εργασίας, χρώµατος και τελειώµατος για όλες τις µετέπειτα εργασίες σκυροδέµατος και θα παραµείνει επί τόπου µέχρις ότου εγκριθεί από την Υπηρεσία η καθαίρεσή του. Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει παρόµοια πανό δείγµατα για όλα τα είδη τελειώµατος, υφής και χρώµατος που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο. 14

15 Προετοιµασία Ο Ανάδοχος θα εξετάζει τις περιοχές και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διαστρωθεί σκυρόδεµα. Θα ειδοποιεί την Υπηρεσία εγγράφως για συνθήκες επιζήµιες στην έγκαιρη και επιµεληµένη περάτωση της εργασίας. ε θα προχωρεί στην εργασία µέχρις ότου διορθωθούν κατά ικανοποιητικό τρόπο οι απαράδεκτες συνθήκες. Ο Ανάδοχος θα αφαιρεί το χαλαρό υλικό από τη συµπυκνωµένη υπόβαση αµέσως πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος. Η προετοιµασµένη επιφάνεια της υπόβασης θα κυλινδρώνεται για έλεγχο και επισήµανση ασταθών περιοχών και την ανάγκη πρόσθετης συµπύκνωσης. ε θα αρχίζουν εργασίες πλακόστρωσης πριν διορθωθούν τέτοιες καταστάσεις και πριν να είναι έτοιµη η υπόβαση για να δεχθεί την πλακόστρωση. Ο Ανάδοχος θα ετοιµάσει χρονοδιάγραµµα τοποθέτησης και θα το υποβάλει στην Υπηρεσία για θεώρηση πριν αρχίσει τη σκυροδέτηση. ιάστρωση σκυροδέµατος Αρµοί Γενικά: Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει αρµούς διαστολής, αρµούς συρρίκνωσης και κατασκευαστικούς αρµούς απολύτως ευθύγραµµους µε ακµές κάθετες προς την επιφάνεια του σκυροδέµατος, εκτός εάν προδιαγράφεται άλλως. Θα κατασκευάσει τους εγκάρσιους αρµούς κάθετους προς τον άξονα εκτός εάν προδιαγράφεται άλλως. Αρµοί ιάστρωσης: Θα µορφώσει αρµούς συρρίκνωσης σε νωπό σκυρόδεµα δηµιουργώντας εγκοπή στο πάνω τµήµα µε κατάλληλο κοπτικό εργαλείο και θα επιµεληθεί τις ακµές µε κονίαµα. Αρµοί Κατασκευής: Κατασκευαστικοί αρµοί θα µορφώνονται στο τέλος κάθε έγχυσης και στις θέσεις όπου θα έχει σταµατήσει η διάστρωση για διάστηµα µεγαλύτερο της µισής ώρας, εκτός από την περίπτωση που η έγχυση σταµατήσει σε αρµούς διαστολής. Αρµοί ιαστολής: Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει πρόχυτο παρέµβυσµα για αρµούς διαστολής σε επαφή µε κράσπεδα, ρείθρα, φρεάτια, στόµια, κατασκευές, πεζόδροµους και άλλα στοιχεία. Θα µορφώνονται αρµοί διαστολής, εκτός και εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Τα παρεµβύσµατα αρµών θα καλύπτουν ολόκληρο το πλάτος και βάθος του αρµού και όχι λιγότερο των 12χλστ. ή περισσότερο των 25χλστ. κάτω από την τελειωµένη επιφάνεια. Ο Ανάδοχος, όπου είναι δυνατόν θα προµηθεύσει παρεµβύσµατα σε ενιαία µήκη και στο ακριβές πλάτος που θα τοποθετηθούν. Οπου απαιτείται µήκος µεγαλύτερο του ενός παρεµβύσµατος τα τµήµατα θα συρράπτονται ή θα δένονται µεταξύ τους. Η άνω ακµή του παρεµβύσµατος θα συµπίπτει µε την άνω επιφάνεια του σκυροδέµατος. Ο Ανάδοχος θα προστατεύει την πάνω ακµή του παρεµβύσµατος κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος µε µεταλλικό κάλυµµα ή άλλο προσωρινό υλικό. Το προστατευτικό θα αφαιρείται µετά τη διάστρωση του σκυροδέµατος και από τις δύο πλευρές του αρµού. 15

16 Επιφανειακή επεξεργασία σκυροδέµατος Σκλήρυνση και προστασία Το σκυρόδεµα θα σκληρύνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Το δάπεδο σκυροδέµατος θα πλένεται για να αφαιρούνται οι λεκέδες, οι αποχρωµατισµοί, οι βρωµιές και άλλα ξένα σώµατα αµέσως πριν από την τελική επιθεώρηση. Επιδιορθώσεις: 1. Ο Ανάδοχος θα επιδιορθώσει και καθαρίσει, χωρίς πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, κάθε σκυρόδεµα που έχει πάθει ζηµιά ή αποχρωµατισµό κατά την κατασκευή. 2. Η επιδιόρθωση θα γίνει µε την αφαίρεση και αντικατάσταση του ελατωµατικού σκυροδέµατος του µεταξύ των πλησιέστερων αρµών διαστολής ή συρρίκνωσης. Προστασία επίστρωσης. 1. Το σκυρόδεµα θα προστατεύεται από ζηµιά µέχρι την παραλαβή της εργασίας. Θα αποκλείεται η κυκλοφορία στην επίστρωση τουλάχιστον για 14 µέρες από τη διάστρωση. 2. Όταν επιτραπεί η κυκλοφορία, που είναι απαραίτητη για το εργοτάξιο, ο Ανάδοχος θα διατηρεί την επίστρωση όσο το δυνατόν καθαρότερη αφαιρώντας επιφανειακούς λεκέδες και χυµένα υλικά µόλις υπάρξουν τέτοια. Υλικά Παράδοση, χειρισµός, αποθήκευση. Τα υλικά θα παραδίδονται µόνο αµέσως πριν από τη χρήση τους, εκτός αν δοθεί άλλη άδεια από την Υπηρεσία. ιασπορά των υλικών στο εργοτάξιο δεν επιτρέπεται και ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί όλα τα απαραίτητα µέσα για να εξασφαλίζει τάξη και καθαριότητα. Τα υλικά που απορρίπτονται θα αποµακρύνονται από το νέο εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται µε νέα υλικά. Υλικά τσιµέντινης σύστασης και αδρανή θα πρέπει να αποθηκεύονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προλαµβάνεται η φθορά ή η παρείσφρηση ξένων υλικών. Αµέσως µετά της παραλαβής τους στο εργοτάξιο, τα υλικά θα στοιβάζονται σε ξύλα ή σε πλατφόρµες τουλάχιστον 100χλστ πάνω από το έδαφος, και θα λαµβάνονται εξαιρετικές φροντίδες για να προληφθεί λέκιασµα κατά την αποθήκευση. Αν η αποθήκευση πρόκειται να διαρκέσει µεγάλο διάστηµα, θα τοποθετείται µεµβράνη πολυαιθυλένιου µεταξύ οποιωνδήποτε ξύλων και τελειωµένης επιφάνειας, η οποία µεµβράνη θα χρησιµοποιείται επίσης σαν γενικό προστατευτικό κάλυµµα έναντι διάβροχης. Γενικά Όλα τα προϊόντα και υλικά που καλύπτονται από τις προδιαγραφές αυτές, εφόσον είναι διαθέσιµα, θα είναι Ελληνικής προέλευσης. Κυβόλιθοι από σκυρόδεµα Η κατασκευή των κυβολίθων από σκυρόδεµα θα γίνεται µόνο σε µια αυτοµατοποιηµένη µηχανική εγκατάσταση µε όλο τον απαιτούµενο εξοπλισµό. Η σκλήρυνση θα γίνεται σε εκλεκτό χώρο όπου ο Ανάδοχος θα φροντίσει να υπάρχει αυτόµατο σύστηµα σκλήρυνσης µε ατµό. Το µείγµα και η συµπίεση θα εγγυώνται πυκνή δοµή µο µόνο λίγα κενά και µικρή υδατοπερατότητα. 16

17 1. Ο Ανάδοχος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε κανένα προϊόν δε θα παρουσιάζει τον ελάχιστο διαχωρισµό ή σπηλαίωση, σπασµένες ή χαλασµένες γωνιές, ατελείς επιφάνειες ή κάποια γενική ατέλεια στο τελείωµα οποιασδήποτε µορφής. Η επισκευή αυτών των ατελειών µε στίλβωση, στοκάρισµα ή µε όποιο άλλο τρόπο απαγορεύεται. 2. Ο Ανάδοχος θα καταβάλει κάθε αναγκαία προσπάθεια για να προµηθεύσει προϊόντα µε οµοιόµορφο ανοικτό χρώµα, που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, διότι προϊόντα που εµφανίζουν και την παραµικρή διαφορά χρώµατος θα απορρίπτονται. 3. Η έγκριση προϊόντων που θα δοθεί από την Υπηρεσία στο χώρο παραγωνής, καθ οδόν και / η οπουδήποτε αλλού δε θα απεµπολεί το δικαίωµα της να απορρίψει αργότερα οποιοδήποτε υλικό που δεν είναι σωστό, δοθέντος ότι η τελική έγκριση δε θα δίδεται πριν τα κράσπεδα, ρείθρα κλπ., έχουν πλήρεως εγκατασταθεί επί τόπου. 4. Ο Ανάδοχος θα αποµακρύνει τα απορριφθέντα προϊόντα και θα αντικαταστήσει µε νέα δαπάνες του. 17

18 ΤΜΗΜΑ 3 ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.1 Γενικά Ισχύουσες ιατάξεις Απαιτήσεις Προσόντα Ανοχές και Επιτρεπόµενες Αποκλίσεις ειγµατοληψία Υποβολές Έλεγχος και δοκιµές Κακοτεχνίες της κατασκευής οκιµαστικές φορτίσεις των κατασκευών Ηµερολόγιο και Αρχείο Έλεγχος πρόσθετων δοκιµίων Κριτήρια µελέτης 3.2 Ειδικές Προδιαγραφές Μέτρηση και ανάµιξη εργοταξιακού σκυροδέµατος µεγάλων έργων Ετοιµο Σκυρόδεµα Μεταφορά Σκυροδέµατος Σκυροδέτηση Συµπύκνωση Σκυροδέµατος Αρµοί Σκυροδέµατος Συντήρηση Σκυροδέµατος Προστασία Σκυροδέµατος Σκυροδέτηση µε Υψηλές Θερµοκρασίες Τελειώµατα Επιφανειών Σκυροδέµατος µε ξυλότυπο Τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος χωρίς ξυλότυπο Ξυλότυποι Σιδηροπλισµοί 3.3 Προδιαγραφές Υλικών Παράδοση, Χειρισµός, Αποθήκευση - Γενικά Τσιµέντο Αδρανή Περιεκτικότητα Χλωρικών και Θειϊκών Ουσιών στο Σκυρόδεµα Πρόσµικτα Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδεµάτων Χάλυβας Οπλισµού 18

19 3. ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ 3.1 Γενικά Ισχύουσες ιατάξεις Συµµόρφωση µε τις συστάσεις και απαιτήσεις που αναγράφονται πιο κάτω εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. Ο Ανάδοχος µερίµνη του θα εξασφαλίσει οιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις που θα χρειασθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών. Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Ν.ΚΤΣ) Ελληνικός Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος (ΚΤΧ) Αποφάσεις και εγκύκλιοι που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισµού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστηµάτων προέντασης κλπ. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τους παραπάνω Κανονισµούς ή ελλείψει Ελληνικών Κανονισµών, θα ισχύουν κατά περίπτωση οι αντίστοιχοι Ευρωκώδικες και οι αντίστοιχοι Γερµανικοί Κανονισµοί Απαιτήσεις Αφορά στην προµήθεια των υλικών και µέσων παραγωγής επιτόπου του άοπλου και οπλισµένου σκυροδέµατος για κτιριακές κατασκευές, υπόγειες ή υπέργειες συµπεριλαµβανοµένων του ξυλοτύπου και χάλυβα οπλισµού, καθώς και των προκατασκευασµένων στοιχείων από σκυρόδεµα Προσόντα Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευµένο προσωπικό σε κατασκευές σκυροδεµάτων. Οι χειριστές µηχανηµάτων παραγωγής σκυροδέµατος πρέπει να είναι έµπειροι ώστε να τηρούν τις προδιαγραφές σύνθεσης Ανοχές και Επιτρεπόµενες αποκλίσεις Όλες οι Εργασίες σκυροδεµάτων θα εκτελεσθούν µε τους κανόνες της τέχνης της υψηλής στάθµης και µε ακρίβεια που θα επιτρέπει την ευχερή σύνθεση των εγκαταστάσεων και άλλων στοιχείων. Ο βαθµός ακρίβειας των κατασκευών θα βρίσκεται στα όρια ανοχών όπως αναγράφεται στα σχέδια ή προδιαγράφεται και αλλιώς θα ισχύουν τα ακόλουθα: ιαστάσεις τοποθέτησης ±5χλστ. ιατοµές στοιχείων από σκυρόδεµα ±5χλστ. Άνω στάθµη πλακών δαπέδων ±5χλστ. Απόκλιση από την κατακόρυφο υποστυλωµάτων και τοίχων για ύψος ενός ορόφου ±5χλστ. Απόκλιση από την κατακόρυφο υποστυλωµάτων και τοίχων για όλο το ύψος του κτιρίου 20χλστ. Εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων ανελκυστήρων ανά ύψος ορόφου ±5 χλστ. Εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων ανελκυστήρων για όλο το ύψος του κτιρίου ±12 χλστ. Απόκλιση των θυρών από τον άξονα στους Ανελκυστήρες ±10 χλστ. Η Απόκλιση πακτωµένων αγκυρίων στο σκυρόδεµα ±3 χλστ.από την θεωρητική τους θέση και µε κλίση από την κατακόρυφο όχι µεγαλύτερη από 1:200. Θα στερεώνονται στη θέση τους µε την βοήθεια µεταλλικής πλάκας ή µε τρόπο που θα εγκρίνει η επίβλεψη. 19

20 3.1.5 ειγµατοληψία Κατ ελάχιστο σύµφωνα µε το Νέο Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Ν.ΚΤΣ) Υποβολές Ο Ανάδοχος θα πάρει έγκριση της Υπηρεσίας για το εργαστήριο το οποίο θα προβαίνει στον έλεγχο των υλικών και δοκιµών σύµφωνα µε τον Ν. ΚΤΣ και θα παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εξακρίβωση των αποτελεσµάτων. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία τρία αντίγραφα Πιστοποιητικών όπου θα φαίνεται ότι τα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές ως κατωτέρω: Α ΡΑΝΗ :Κάθε Εβδοµάδα ή το πολύ κάθε 500 κυβικά µέτρα από κάθε είδους αδρανές υλικό. ΤΣΙΜΕΝΤΟ: Για κάθε φορτίο εντός τεσσάρων ηµερών από την ηµέρα παραλαβής του ή το πολύ εντός οκτώ ηµερών από την ηµέρα παραγωγής του. Πρόσθετοι έλεγχοι µπορούν να γίνουν αν η Υπηρεσία το απαιτήσει. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και µετά από απαίτηση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση την ονοµασία της πηγής από την οποία προτίθεται να προµηθεύεται αδρανή, καθώς και αποδεικτικά που να φαίνεται ότι το υλικό πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων Έλεγχος και οκιµές Γενικά Η δειγµατοληψία και ο έλεγχος του σκυροδέµατος θα πληρούν αυστηρά τον Ν. ΚΤΣ κατ ελάχιστο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Το εργαστήριο που θα προβαίνει στους έλεγχους θα είναι επαρκώς εξοπλισµένο ώστε οι έλεγχοι να γίνονται σύµφωνα µε τον Ν. ΚΤΣ. Θα είναι ικανό να κάνει τους πιο κάτω ελέγχους και δοκιµές. οκιµές Αντοχής σε θλίψη Έλεγχος Εργασιµότητος Έλεγχος Καθαρότητας και αγνότητος των αδρανών Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως Μέτρηση περιεκτικότητας υγρασίας των αδρανών Μέτρηση κάθισης και δείκτη συµπύκνωσης υγρού σκυροδέµατος οκιµή συστολής Έλεγχος περιεκτικότητας σε αέρα Τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων θα υποβάλλονται στην Επίβλεψη Αναφορά αποτελεσµάτων των ελέγχων και δοκιµών α) Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία µόλις ετοιµάζονται. β) Τα πιστοποιητικά των ελέγχων θα περιέχουν όλες τις πληροφορίες και τα απαιτούµενα στοιχεία που θα επιβεβαιώνουν ευκρινώς τα αποτελέσµατα των δοκιµών. Βλέπε DIN 1048 τµήµα 5 και DIN 1045 τµήµα 4.3 γ) Τα αποτελέσµατα της απαιτούµενης εργασιµότητας, αντοχής και ποιότητας των ελέγχων του σκυροδέµατος και του προκατασκευασµένου οπλισµένου σκυροδέµατος θα υποβάλλονται εις διπλούν. ΑΠΑΝΕΣ: Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται για όλες τις δαπάνες των περιγραφέντων ελέγχων και δοκιµών Κακοτεχνίες της κατασκευής Κατασκευές που θα κριθούν κακότεχνες από την επίβλεψη πρέπει να καθαιρεθούν και να αποµακρυνθούν. Όλες οι δαπάνες για καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 20

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ»

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές * Οικοδοµικών Εργασιών *Ισχύουν κατά προτεραιότητα οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ),

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΔΕΙΛΙΝΩΝ Προϋπολογισμός: 73.800,00 Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ)

520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ 522. ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΥΠΟΒΑΣΗ) 520. Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 521. ΒΑΣΗ, ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΣΥΝ ΕΤΟ ΥΛΙΚΟ Ως προς την κατασκευή και επίβλεψη βάσεων και υποβάσεων από ασύνδετο υλικό (θραυστό ή συλλεκτό αµµοχάλικο) ισχύουν οι ΠΤΠ 0150 και 0155 του Υ Ε. 522.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 2 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 3 από 8 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 4 από 8 Τιμολόγιο μελέτης ΑΡΘΡΑ A.T. :1 Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 01 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ:

Τεχνική Έκθεση ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΕΡΓΟ: ΘΕΣΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ-Ο.Τ 381

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-06-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 06 Βαθµιδωτά ρείθρα πρανών φρεάτια εισροής & εκροής 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

1.1.5. Σανίδωση και αντιστήριξη

1.1.5. Σανίδωση και αντιστήριξη ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνική Περιγραφή Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ.

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1) Είδος έργου και χρήση αυτού: Επισκευές κατασκευές πεζοδροµίων και εκριζώσεις στο ήµο Χαλανδρίου Το έργο κυρίως προβλέπει εργασίες ανακατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο, 17 / 10 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια σκυροδεµάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων A/θµιας εκπαίδευσης» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-10-02-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 10 Ύφαλα σκυροδέµατα 02 Πλήρωση κυψελών και κενών µεταξύ τεχνητών ογκολίθων

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των κονιαμάτων

Ενίσχυση των κονιαμάτων Ενίσχυση των κονιαμάτων ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ DOMOPLAST Ενίσχυση των κονιαμάτων. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Πολλές φορές στην οικοδομή συναντάμε κατασκευαστικές περιπτώσεις που αποτυγχάνουμε να δώσουμε λύση, όπως η αποτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός CPV. 45 Κατασκευές Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει:

Κωδικός CPV. 45 Κατασκευές Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ΕΩΣ XX ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ (Οδηγία 2014/25/ΕΕ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ α) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ II ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΑΦΙΟ (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΑΦΙΟ (1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΑΦΙΟ (1) NACE Αναθ. 1 (1) 45 Κατασκευές Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει: 45000000 νέες κατασκευές, αποκατάσταση και συνήθεις επισκευές 45.1 Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Απρίλιος 2013 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 (Απόδοση του Αγγλικού κειµένου στα Ελληνικά) ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΕΠ / ΤΕΙ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΕΠ / ΤΕΙ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΕΠ / ΤΕΙ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΤΙ (θέλω να προσδιορίσω) ΠΩΣ (Εξοπλισμός, εργαστηριακός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Π 305/96 (αρ.12, παρiv, µέρος Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση του ικτύου Ύδρευσης σε Κρηπιδώματα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Αριθμός Μελέτης: 278/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

χώρος θα διαµορφωθεί στη στάθµη +118,00 m σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τη σύµφωνη γνώµη της 9 ης ΕΒΑ. Για την εκτίµηση των γεωτεχνικών συνθηκώ

χώρος θα διαµορφωθεί στη στάθµη +118,00 m σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τη σύµφωνη γνώµη της 9 ης ΕΒΑ. Για την εκτίµηση των γεωτεχνικών συνθηκώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η αντιστήριξης της οδού Σαπουντζόγλου στο Ο.Τ. Γ169α, η προστασία και διασφάλιση του αποκαλυφθέντος από αρχαιολογικές ανασκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 11.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει και τα προσόντα που απαιτούνται απο τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών εµπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ" ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : 60.000,00 Α.Μ. : 9/2017 Κ.Α. : 30.7323.08 1. ΕΙ ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

οµικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι (4 ο εξάµηνο) Παραγωγή σκυροδέµατος Μέρος 1 ο

οµικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι (4 ο εξάµηνο) Παραγωγή σκυροδέµατος Μέρος 1 ο Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων οµικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι (4 ο εξάµηνο) Παραγωγή σκυροδέµατος Μέρος 1 ο 1 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ 3 ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ µίγµα τσιµέντου, νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11. - Εγκύκλιος: / του Υπουργείου Εργασίας)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11. - Εγκύκλιος: / του Υπουργείου Εργασίας) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3,7,8,9,10,11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design]

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] 6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] Οι ακόλουθες παράγραφοι είναι κατάλληλες για εφαρµογή για Σύµβαση "Μόνον Κατασκευής" ή για Σύµβαση "Μελέτης και Κατασκευής".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41618 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΕΚΤΑΣΗ Νο 3 & No 4 ΤΟΥ ΚΥΤ 400/150kV ΑΧΕΛΩΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σελίδα 1 από 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΕΣΚ ΑΡ.ΜΕΛETHΣ 13/ 2016 ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΒΑΝΤΑ'' Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-14-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 14 άπεδα Λιµενικών Έργων 03 άπεδα Λιµενικών Έργων από Κυβόλιθους Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΓΩΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 3 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 4 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 6 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 7 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 8 από 32 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Εργασίες βελτίωσης Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ των Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας και Ν.Αγχιάλου - 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,00 ΦΠΑ : ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ.

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,00 ΦΠΑ : ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 60.000,00 ΦΠΑ : 14.400,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : 74.400,00 Α.Μ. : 10/2017 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Νικος Λίτινας Πολιτικος Μηχανικός ΕΜΠ Υπευθυνος ιαχείρισης Ποιότητας της ΑΕ Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C).

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C). E: Να γίνει διάκριση μεταξύ τσιμέντου και σκυροδέματος A: Το τσιμέντο είναι ένα από τα συστατικά του σκυροδέματος. Το τσιμέντο σε ανάμειξη με το νερό δημιουργεί τη συνδετική ουσία («κόλλα»), που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτάται από. Κόστος μηχανική αντοχή

Εξαρτάται από. Κόστος μηχανική αντοχή ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Εξαρτάται από Εργάσιμο νωπού Γενικές οδηγίες Κόστος μηχανική αντοχή αντοχή σε γήρανση σκληρυμένου σκυροδέματος Απαιτούμενη κάθιση εντός ορίων Καθορίζεται από το τσιμέντο. Μέση συμβατική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Επισκευή τοίχου αντιστήριξης περιοχής Βουρλή. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.368,61 (με Φ.Π.Α.). Κ.Α. 30.7336.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΕΡΓΟ : " Ανακαίνιση WC στο κτίριο υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016

Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ: Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016, Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ, 8 Ιουνίου 2017 Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016 Λευτέρης Αναστασίου Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών»

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών» Π Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ54600022 Πάτρα 10/10/2016 «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στα έργα αποκατάστασης για την εξασφάλιση της λειτουργικότητάς τόσο της οδού Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΦΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΔΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΔΑ ΣΧΕΤ.: ΕΠ Φ. 900/26/325111/Σ. 111/28 Απρ 15/ΓΕΝ/Γ4-ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: «Εσωτερική διαρρύθμιση χώρων υγιεινής με ελαφριά διαχωριστικά, στο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 16.855,93 ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ Ε.Ο. &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,06 ΦΠΑ : 7.741,94 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ. : 08/2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,06 ΦΠΑ : 7.741,94 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ. : 08/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «KATAΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 32.258,06 ΦΠΑ : 7.741,94

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ».

«ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 60.000,00 ΦΠΑ : 14.400,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : 74.400,00 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά ρ. Κώστας Π. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ReTech S.A. Ηµερίδα «Ενίσχυση κτιρίων µε σύνθετα υλικά» ΤΕΕ Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2007 Ποιοτικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Απρίλιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Τι είναι η Εδαφοµηχανική και τι είναι Γεωτεχνική Μελέτη; Ετοιµολογία: Γεωτεχνική: Επιθετικός προσδιορισµός που χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εκέµβριος 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 1. Ε ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Γίνεται µε τους εξής τρόπους: 1.1. Γεωτρύπανο 1.2. Στατικό Πενετρόµετρο Ολλανδικού Τύπου 1.3. Επίπεδο Ντιλατόµετρο Marchetti 1.4. Πρεσσιόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ CERTIFIED M.S. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : «ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-03-05 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια 05 Αγκύρια Συνεχούς Πάκτωσης ιαστελλοµένου Χαλυβδοσωλήνα (Τύπου Swellex)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 531 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 531 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση 02 Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών 00 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ (ΕΛΑΤΟΣ) - ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΟΜΑΔΑ Α15 - ΟΜΑΔΑ Β125 - ΟΜΑΔΑ C250

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ (ΕΛΑΤΟΣ) - ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΟΜΑΔΑ Α15 - ΟΜΑΔΑ Β125 - ΟΜΑΔΑ C250 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 124 - ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ (ΕΛΑΤΟΣ) ΠΡΟΙΟΝΤΑ: - ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΟΜΑΔΑ Α15 - ΟΜΑΔΑ Β125 - ΟΜΑΔΑ C250 - ΟΜΑΔΑ D400 - ΟΜΑΔΑ E600 (κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-14-02-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 14 άπεδα Λιµενικών Έργων 02 άπεδα Λιµενικών Έργων από Ινοπλισµένο Σκυρόδεµα

Διαβάστε περισσότερα