Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων."

Transcript

1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας) Yπεύθυνοι Γραµµής Ελεγκτές Λοιπό προσωπικό για τις αρµοδιότητες όπως αυτές προκύπτουν από την κάτωθι ιαδικασία. 3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο Αναλυτής Καυσαερίων, είναι φορητός και λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα 220 V. Η συσκευή περιλαµβάνει εύκαµπτο σωλήνα αναρρόφησης καυσαερίων µήκους πλέον των 3m, µε ειδικό στέλεχος δειγµατοληψίας, το οποίο εισέρχεται µέσα στο σωλήνα της εξάτµισης του ελεγχοµένου οχήµατος, σε βάθος πλέον των 30 cm, χωρίς να επηρεάζεται από τις υψηλές θερµοκρασίες των καυσαερίων και από την παρουσία τοξικών αερίων (απουσία Teflon).Θα γίνεται χρήση λευκών γαντιών για την εισαγωγή και εξαγωγή του στελέχους δειγµατοληψίας. Η ως άνω συσκευή µετρά : o Το διοξείδιο του άνθρακα ( CO 2 ) o Τούς Υδρογονάνθρακες ( H C ) o Το Μονοξείδιο του άνθρακα ( CO ) o Το Οξυγόνο ( Ο 2 ) o Το συντελεστή «λ» o Το διορθωµένο µονοξείδιο του άνθρακα (CO cor). Η τιµή του CO cor εµφανίζεται ψηφιακά στην οθόνη ενδείξεων και εκτυπώνεται στο πρωτόκολλο µετρήσεων. o Τις στροφές του κινητήρα RPM από την µπαταρία του οχήµατος ή από τη θέση του αναπτήρα του οχήµατος. o Τη θερµοκρασία του κινητήρα σε βαθµούς Κελσίου. Η συσκευή δεν µετρά κατά την διάρκεια της προθέρµανσης της και αυτοµηδενισµού, η οποία διαρκεί περίπου δευτερόλεπτα, εξαρτώµενη από τη θερµοκρασία στην οποία βρίσκεται η συσκευή. Το λογισµικό του κεντρικού υπολογιστή του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου αξιολογεί, σε σχέση µε τα αποτελέσµατα των τιµών του ελέγχου Καυσαερίων, τις ελλείψεις και τα προβλήµατα που παρουσιάζει το όχηµα.

2 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 6 Ο αναλυτής χρησιµοποιεί την τεχνολογία µη διασποράς υπέρυθρης ακτινοβολίας (Non Dispersive Infra Red) για τα εξής τρία αέρια: µονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) και υδρογονάνθρακες (HC). Για την µέτρηση του οξυγόνου χρησιµοποιεί αισθητήρα που βασίζεται στη αρχή του ηλεκτροχηµικού γαλβανικού στοιχείου. Περιγραφή τεχνικά χαρακτηριστικά του ανεξάρτητου στροφοµέτρου Το στροφόµετρο µετρά τις στροφές ανά λεπτό του κινητήρα του οχήµατος προς έλεγχου. Το στροφόµετρο δίνει τη δυνατότητα στον χειριστή να επιλέξει τον τρόπο λήψης των στροφών. Αυτός µπορεί να είναι είτε από την µπαταρία του οχήµατος είτε από τη θέση αναπτήρα του οχήµατος. 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Το µηχανογραφικό σύστηµα καταγράφει και αναπαριστά όλους τους εκπεµπόµενους ρύπους σε ψηφιακή µορφή, και έχει την δυνατότητα αυτόµατης καταγραφής µε ηλεκτρονικό χρονόµετρο των ρύπων στις υψηλές στροφές και στο ρελαντί. Για να ξεκινήσει ο αναλυτής την µέτρηση χρειάζεται πρώτα να επιλέξουµε το µετρούµενο όχηµα. Αυτό γίνεται πατώντας δεξί κλικ στο πρόγραµµα ORDER MANAGER και επιλέγοντας ενεργός στο προς έλεγχο όχηµα. Κατόπιν (και εφόσον έχουµε επιλέξει το όχηµα προς έλεγχο) πατάµε το αντίστοιχο πλήκτρο που εµφανίζεται στην οθόνη του προγράµµατος. Ο αναλυτής µπαίνει σε κατάσταση αυτοµηδενισµού τραβώντας καθαρό αέρα από την αντίστοιχη είσοδο. Αφού τελειώσει το στάδιο µηδενισµού µπαίνει σε κατάσταση µέτρησης και είναι έτοιµος για να πραγµατοποιήσει τους προκαθορισµένους ελέγχους. Πριν ξεκινήσει η µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων ο κινητήρας και ο καταλυτικός µετατροπέας πρέπει να είναι σε κανονική θερµοκρασία. Ο κινητήρας νοείται ότι βρίσκεται σε κανονική θερµοκρασία όταν η θερµοκρασία του ψυκτικού υγρού, είναι στην κανονική περιοχή λειτουργίας (60-80 βαθµούς Κελσίου). Σε περίπτωση που ο κινητήρας δεν διαθέτει όργανο µέτρησης της θερµοκρασίας του ψυκτικού υγρού, µπορεί να µετρηθεί η θερµοκρασία του ελαίου, η οποία θα πρέπει να ξεπερνά τους 70 βαθµούς Κελσίου. Στην περίπτωση αυτή τοποθετούµε τον ειδικό λήπτη θερµοκρασίας στον δείκτη του λαδιού για να πάρουµε την θερµοκρασία του κινητήρα. Ο ελεγκτής τοποθετεί το στροφόµετρο. Ο χειριστής επιλέγει αρχικά τον τρόπο λήψης των στροφών. Αυτός µπορεί να είναι:

3 ΣΕΛΙ Α 3 ΑΠΟ 6 από την µπαταρία του οχήµατος. Στην περίπτωση που θέλουµε να πάρουµε στροφές από την µπαταρία. από ειδικό αισθητήριο το οποίο τοποθετείται στη θέση του αναπτήρα του οχήµατος. Εάν το όχηµα είναι διαφορετικό από τετράχρονο τετρακύλινδρο επιλέγουµε τον αντίστοιχο χρόνο της µηχανής (δίχρονο / τετράχρονο) από το πλήκτρο επιλογής. Εάν χρειαστεί προσαρµόζουµε και τους κυλίνδρους του οχήµατος πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο των κυλίνδρων. Ο ελεγκτής βάζει προσεκτικά τον λήπτη καυσαερίων του αναλυτή στην εξάτµιση του οχήµατος, προσέχοντας να µπει σε σωστό βάθος για να γίνεται αξιόπιστα η µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων, > 30 cm. Πατάει το γκάζι του οχήµατος σταθερά, ούτως ώστε οι στροφές του κινητήρα να βρίσκονται στο φάσµα των ± 300 στροφές ανά λεπτό µε το κιβώτιο των ταχυτήτων στο νεκρό σηµείο. Το σύστηµα καταχωρεί τα δεδοµένα µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου. Ο ελεγκτής στη συνέχεια µειώνει τις στροφές του κινητήρα στο ρελαντί µε το κιβώτιο των ταχυτήτων στο νεκρό. Στην συνέχεια µε τον κινητήρα σε λειτουργία ρελαντί και σε στροφές που προδιαγράφει ο κατασκευαστής µε ανοχή ±100, πατάει το πλήκτρο Enter και συνεχίζει τον έλεγχο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία του κατασκευαστή, τότε οι στροφές θα πρέπει να κυµαίνονται µεταξύ 700 και 900 ανά λεπτό. Η παραπάνω διαδικασία ελέγχων επαναλαµβάνεται στην περίπτωση πολλαπλών εξατµίσεων για όλες τις σωλήνες εξάτµισης και ως τελικό αποτέλεσµα λαµβάνεται ο µέσος όρος των µετρήσεων ή εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο 2 ος λήπτης. Αφού έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι παραπάνω µετρήσεις εµφανίζεται η συγκεντρωτική οθόνη των αποτελεσµάτων που απεικονίζει όλες τις τιµές που έχει καταγράψει στο φάσµα στροφών του ρελαντί και των στροφών. Μόλις ο ελεγκτής διαπιστώσει ότι ο έλεγχος έχει πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία πατάει το κουµπί της καταχώρησης των µετρήσεων στην γραµµή ελέγχου. Εµφανίζεται ένα παράθυρο επιβεβαίωσης και µόλις ο ελεγκτής επιβεβαιώσει ότι οι τιµές είναι αποδεκτές, το σύστηµα στέλνει στο κεντρικό υπολογιστή τις τιµές που µετρήθηκαν για το συγκεκριµένο όχηµα.

4 ΣΕΛΙ Α 4 ΑΠΟ 6 Ο ελεγκτής αφαιρεί από το όχηµα τον λήπτη καυσαερίων όπως επίσης και τους αισθητήρες θερµοκρασίας και στροφών. 5. ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Πίνακας εκποµπής καυσαερίων οχηµάτων (από ΥΜΕ). Πίνακας εκποµπής καυσαερίων αυτοκινήτων συµβατικής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας CO % HC (ppm) Συντελεστής (λ) Κατηγορία οχήµατος Ρελαντί 2500 ± 300 Ρελαντί 2500 ± ± 300 Όχηµα πριν τις 1/10/ Όχηµα µετά τις 1/10/1986 & Όχηµα µε οξειδωτικό καταλύτη Όχηµα µε τριοδικό καταλύτη Μέχρι την 01/07/2002 Όχηµα µε τριοδικό καταλύτη Μετά την 01/07/ ,97-1, ,97-1,03 Σηµειώσεις: i) Για αυτοκίνητα µε σύστηµα τριοδικού ρυθµιζόµενου καταλυτικού µετατροπέα η µέγιστη περιεκτικότητα των καυσαερίων σε υδρογονάνθρακες και µονοξείδιο του άνθρακα στο ρελαντί επιτρέπεται να φτάνουν τα όρια που ορίζει ο κατασκευαστής ή η εκάστοτε νοµοθεσία. ii) Για οχήµατα συµβατικής τεχνολογίας που φέρουν κινητήρες δίχρονους ή WANKEL ισχύει ο παραπάνω πίνακας (ανάλογα µε το έτος έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας) χωρίς όµως να ελέγχεται η συγκέντρωση των υδρογονανθράκων στα καυσαέρια τους. iii) Για τυχαίο έλεγχο των βενζινοκίνητων οχηµάτων συµβατικής τεχνολογίας οι µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές της συγκέντρωσης των ρύπων στα καυσαέρια καθορίζονται όπως αυτές στο παραπάνω πίνακα αυξηµένες κατά 0,5% για το µονοξείδιο του άνθρακα και κατά 100 ppm για τους υδρογονάνθρακες. iv) Για τυχαίο έλεγχο των βενζινοκίνητων και οχηµάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, µε ρυθµισµένο τριοδικό καταλύτη, οι µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές της συγκέντρωσης των ρύπων στα καυσαέρια καθορίζονται όπως αυτές στο παραπάνω πίνακα αυξηµένες κατά 0,1% για το µονοξείδιο του άνθρακα και κατά 10 ppm για τους υδρογονάνθρακες. v) Για τη µέτρηση των καυσαερίων βενζινοκίνητων οχηµάτων των εργοστασίων κατασκευής VW και AUDI και για συγκεκριµένους κινητήρες FSI, πρέπει να διενεργείται ο υπολογισµός του συντελεστή «λ» σε υψηλές στροφές σε διαφορετικές από τις 2500 ± 300, έτσι όπως ορίζονται σε σχετική νοµοθεσία. 6. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την ολοκλήρωση του ελέγχου ο ελεγκτής θα πρέπει να αφαιρέσει τον λήπτη καυσαερίων από την εξάτµιση του ελεγχόµενου οχήµατος όπως επίσης και τους λήπτες θερµοκρασίας και στροφών.

5 ΣΕΛΙ Α 5 ΑΠΟ 6 7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ O αναλυτής καυσαερίων βενζίνης έχει σχεδιαστεί και έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τη συντήρηση των ακόλουθων στοιχείων: Στοιχείο Φίλτρα Σωλήνας Αναρρόφησης Λήπτης Φίλτρα Αναλυτής Χαρακτηριστικός κύκλος ζωής Έλεγχος κατάστασης φίλτρων και καθαρισµός αν απαιτείται κάθε µέρα. Με ειδικό καπάκι κλείνουµε την είσοδο του λήπτη των καυσαερίων, στην οθόνη πρέπει να εµφανίζεται µήνυµα λάθους στην ροή αερίων. Ο έλεγχος γίνετε Κάθε µέρα. Έλεγχος καθαρότητας και καθαρισµός µε πεπιεσµένο αέρα του στελέχους του λήπτη των καυσαερίων καθηµερινά. Ανά 150 µετρήσεις περίπου αντικατάσταση των φίλτρων Ανά έξι (6) µήνες έλεγχος σωστής λειτουργίας από το τµήµα SERVICE της προµηθεύτριας εταιρίας και αν χρειάζεται καλιµπράρισµα µε πρότυπα αέρια Tα φίλτρα αερίων και η διάταξη λήψης των εκπεµπόµενων ρύπων των οχηµάτων είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα πρέπει να συντηρούνται κατάλληλα πριν τη λήξη του κύκλου ζωής τους. Οι διαδικασίες συντήρησης εκτελούνται χρησιµοποιώντας κοινά εργαλεία και τα ανταλλακτικά που είναι διαθέσιµα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Γενικές αρχές καλής λειτουργίας Η καθαριότητα είναι πολύ σηµαντική για τις διαδικασίες συντήρησης και καλής λειτουργίας της συσκευής. Η συσκευή ανάλυσης µετρά την περιεκτικότητα υδρογονανθράκων σε µέρη-ανά-εκατοµµύριο (ppm). Κατά την εγκατάσταση, τη λειτουργία, ή τη συντήρηση της συσκευής, θα πρέπει να αποφευχθεί η εισαγωγή ανεπιθύµητων µορίων υδρογονάνθρακα στο δείγµα. Τέτοιοι υδρογονάνθρακες υπάρχουν σε υλικά όπως το λάδι, το γράσο και οι κρέµες χεριών. Ακόµα και µικρές ποσότητες από αυτές τις ουσίες µπορεί να προκαλέσουν σφάλµατα στις µετρήσεις από το κανάλι ΗC. Τα χέρια πρέπει να πλένονται πριν από κάθε δραστηριότητα συντήρησης. Συνιστάται η χρήση άσπρων βαµβακερών γαντιών κατά τη διαδικασία συντήρησης της.

6 ΣΕΛΙ Α 6 ΑΠΟ 6 Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του αναλυτή καυσαερίων επιβεβαιώνεται επίσης και µε τη διαδικασία αυτοµηδενισµού πριν από κάθε µέτρηση. 8. ΑΡΧΕΙΑ Οι τιµές των µετρήσεων στο φάσµα του ρελαντί και των 2500 στροφών αποθηκεύονται σε προσωρινή βάση στον κεντρικό υπολογιστή (server) 9. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ εν υπάρχουν 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ EΚ ΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΛΛΑΓΗΣ) ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ AIR-CHECK PLUS / HD 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ...6 3.1 Προορισµός χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Quality System, Procedures and Certification of Technical Control in vechicles in

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητέ αναγνώστη,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητέ αναγνώστη, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ Γ Ρ Α Ε Ρ Ι Ο ( L P G ) & Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ε Ρ Ι Ο ( C N G ) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητέ αναγνώστη, Το βιβλίο με τίτλο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG) & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (CNG) που κρατάτε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Οδηγίες χρήσης

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Οδηγίες χρήσης SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Αγοράσατε ένα ŠKODA. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Το νέο σας ŠKODA έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Οδηγίες χρήσης

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Οδηγίες χρήσης SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Αγοράσατε ένα ŠKODA. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Το νέο σας ŠKODA έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ Εισαγωγή Αγοράσατε ένα ŠKODA. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Το νέο σας ŠKODA έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO S40. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO S40. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO S40 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION.

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION. Η εταιρεία Riso δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή δαπάνη µπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων µας, υπάρχει περίπτωση το µηχάνηµα να διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΠΕΛΛΕΤ. ΑΝ ΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΕΟ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΕΟ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ. 3071 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

XC90. Εγχειριδιο κατοχου

XC90. Εγχειριδιο κατοχου XC90 Εγχειριδιο κατοχου ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο αυτό σχεδιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 01-09-2012 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους Οδηγίες και σίγουροι τρόποι για συνεχή παρακολούθηση ποιότητας νερού: Επιλογή θέσης, επιτόπου διαδικασία, µετρήσεις καταγεγραµµένα αποτελέσµατα και αναφορές. - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Γερμανία Οδηγίες χρήσης του προϊόντος AS3050 Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για τους προθερμαντήρες

Τα πάντα για τους προθερμαντήρες Τεχνολογία ανάφλεξης Τεχνολογία κρύας εκκίνησης Ψύξη Αισθητήρες Τα πάντα για τους προθερμαντήρες Τεχνικές Πληροφορίες Έκδ. 04 Ενσωματωμένη Perfection τελειότητα built in 2 Περιεχόμενα Ο πετρελαιοκινητήρας

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε. Κανονισμοί της EPA περί εκπομπών. Μήνυμα εγγύησης. 2010 Mercury Marine Τετράχρονα 15/20 90-10252M91 110 !

Σας ευχαριστούμε. Κανονισμοί της EPA περί εκπομπών. Μήνυμα εγγύησης. 2010 Mercury Marine Τετράχρονα 15/20 90-10252M91 110 ! Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε μία από τις καλύτερες εξωλέμβιες της αγοράς. Κάνατε μια πολύ καλή επένδυση στην απόλαυση της θάλασσας. Η εξωλέμβιά σας κατασκευάστηκε από τη Mercury Mrine, κορυφαία στη

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα