Οι Μεταβλητές της κατανόησης και της ικανοποίησης από τους όρους της σύμβασης, ως καταλύτες των επιχειρηματικών στάσεων στο franchising

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Μεταβλητές της κατανόησης και της ικανοποίησης από τους όρους της σύμβασης, ως καταλύτες των επιχειρηματικών στάσεων στο franchising"

Transcript

1 Οι Μεταβλητές της κατανόησης και της ικανοποίησης από τους όρους της σύμβασης, ως καταλύτες των επιχειρηματικών στάσεων στο franchising Χριστίνα Βαδάση, Γεωργία Καλαμάκη, Ασπασία Καλφοπούλου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων Περίληψη Σκοπός του άρθρου είναι η διερεύνηση ζητημάτων σχετικά με τις συμβάσεις συνεργασίας δικαιόχρησης και την αντίληψη των δικαιοδόχων γύρω από αυτές. Αρχικά διερευνάται η κατανόηση των όρων της σύμβασης από τον δικαιοδόχο και ο βαθμός στον οποίο επηρεάζει η κατανόηση αυτή την πρόθεσή του να επαναλάβει την ίδια σύμβαση στο μέλλον. Στην συνέχεια ελέγχεται η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της κατανόησης των όρων και της θέσης που καταλαμβάνει στην επιχείρηση το άτομο που δίνει τις απαντήσεις. Αναφορικά με το τελευταίο, γίνεται διαχωρισμός των ατόμων σε επιχειρηματίες και τρίτα πρόσωπα (συγγενείς του επιχειρηματία κ.τ.λ.), ώστε να διερευνηθεί πιθανή διαφοροποίηση στον βαθμό κατανόησής της από κάθε ομάδα. Ενώ παράλληλα, ελέγχεται και η επιρροή που μπορεί να έχει ενδεχόμενη προηγούμενη εμπειρία του δικαιοδόχου σε θέματα δικαιόχρησης. Τέλος, γίνεται μια προσπάθεια ελέγχου της συσχέτισης που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην ικανοποίηση που δηλώνει ο δικαιοδόχος από την σύμβαση συνεργασίας και την αντίληψή του αναφορικά με το ποιός ωφελείται περισσότερο από την συνεργασία δικαιόχρησης, ο ίδιος ή ο δικαιοπάροχος. Λέξεις κλειδιά: Δικαιόχρηση, σχέσεις δικαιοπάροχου δικαιοδόχου, ικανοποίηση δικαιοδόχου, κατανόηση όρων σύμβασης δικαιόχρησης, αντίληψη δικαιοδόχου. 1. Εισαγωγή Η δικαιόχρηση (franchising), ως βασική στρατηγική για την ανάπτυξη της παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, εξαρτάται από την ποιότητα της σχέσης μεταξύ δικαιοπαρόχου (franchisor) και δικαιοδόχου (franchisee). Η ποιότητα της σχέσης καθορίζεται από την εκπλήρωση των τιθέμενων στόχων, την αμοιβαία ικανοποίηση των αντισυμβαλλόμενων, την αποδοτική επικοινωνία των στόχων, τον σαφή καθορισμό των όρων της σύμβασης, καθώς και την συμμόρφωση σε αυτούς. Η αποτελεσματικότητα της δικαιόχρησης, ως μια επιτυχημένη οργανωτική μορφή, μπορεί να υπονομευθεί από την έλλειψη ελέγχου πιθανής καιροσκοπικής συμπεριφοράς του δικαιοδόχου, που αποβλέπει σε μεγιστοποίηση του προσωπικού του κέρδους, εις βάρος του γενικότερου συστήματος (Kidwell et al, 2007). Αντίστοιχα, παρόμοια συμπεριφορά μπορεί να παρατηρηθεί και από τον δικαιοπάροχο, ο οποίος υπάρχει πιθανότητα να παρέχει μειωμένη υποστήριξη, αναφορικά με ό,τι ορίζεται στην σύμβαση. Πιθανή συνέπεια αυτού αποτελεί η αύξηση του λειτουργικού κόστους για τον δικαιοδόχο, κάτι που οδηγεί σε δυσαρέσκεια του τελευταίου αναφορικά με την σύμβαση και την συνεργασία εν γένει (Dnes, 2003). ΕΣΔΟ

2 2. Θεωρητική Στήριξη: Σχέσεις δικαιοπάροχου δικαιοδόχου Η δικαιόχρηση αποτελεί μια μέθοδο διανομής προϊόντων ή και υπηρεσιών μέσα από μια σχέση συνεργασίας, στην οποία ο δικαιοπάροχος χορηγεί στον δικαιοδόχο το δικαίωμα να πωλεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, που πρώτος έχει αναπτύξει (Πανηγυράκης, 1999). Συγκεκριμένα είναι η μεταφορά του νομικού δικαιώματος μιας εταιρίας σε μια άλλη για τη χρήση της επωνυμίας των εμπορικών σημάτων των προϊόντων της, των λογιστικών συστημάτων της, του λογισμικού της και της τεχνογνωσίας της (know how). Ο δικαιοδόχος συνεισφέρει το κεφάλαιο της αρχικής επένδυσης και τις ικανότητες διοίκησης σε τοπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα ο δικαιοπάροχος να επιτυγχάνει ταχύτατη γεωγραφική επέκταση χωρίς μεγάλες δαπάνες, δέσμευση κεφαλαίων και αντίστοιχο επενδυτικό κίνδυνο (Παπαδάκης, 2002). Στην σύμβαση δικαιόχρησης γίνεται μια σαφής περιγραφή των υποχρεώσεων του δικαιοδόχου, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τον δικαιοπάροχο (εφάπαξ αμοιβή και τακτική καταβολή ποσοστού επί του κύκλου εργασιών), η τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών και η πιστή εφαρμογή των τεχνικών παραγωγής, διανομής και προβολής (Πανηγυράκης, 1999) Οι συμβάσεις δικαιόχρησης περιλαμβάνουν ρήτρες δέσμευσης, οι οποίες ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής αυτής συνεργασίας, μέσω της αύξησης της τυποποίησης και κατ επέκταση της μείωσης του κόστους παρακολούθησης. Τα πλεονεκτήματα που παρέχονται από την αποδοχή των δεσμεύσεων αυτών είναι η αποτελεσματική παρακολούθηση της ποιότητας των προϊόντων, η διάκριση των τιμών και η μόχλευση της αγοράς (Michael, 2000). Η πολυπλοκότητα των σχέσεων δικαιόχρησης προκύπτει από τις πολλές και διαφορετικές αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν τα δύο μέρη, προκειμένου να διατηρήσουν και να αναπτύξουν την αξία του εμπορικού σήματος. Η σχέση αυτή είναι ευάλωτη σε συγκρούσεις, εξαιτίας της ασύμμετρης κατανομής της εξουσίας υπέρ του δικαιοπαρόχου. Σε σχέσεις που χαρακτηρίζονται από ασύμμετρη κατανομή εξουσίας, το εξαρτώμενο μέρος είναι ανοικτό σε εκμετάλλευση. Λόγω των υποκείμενων συγκρούσεων σε αυτή τη σχέση, η ουσιαστική πρόκληση είναι ο συντονισμός του συστήματος χωρίς την κλιμάκωση των συγκρούσεων (Tikoo, 2005). Για το λόγο αυτό, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει ξεκινήσει η θέσπιση νόμων σε πολλές χώρες, οι οποίοι ορίζουν ότι η καταγγελία μίας σύμβασης δικαιόχρησης από τον δικαιοπάροχο είναι νόμιμη, μόνο στην περίπτωση αποτυχίας συμμόρφωσης του δικαιοδόχου με τους όρους της ( good cause για τον δικαιοπάροχο). Οι νόμοι αυτοί αποσκοπούν στην προστασία των δικαιοδόχων, κατά την άδικη μεταχείρισή τους από τους δικαιοπάροχους, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν ανώτερη διαπραγματευτική δύναμη. (Benoliel, 2009). Οι δικαιοπάροχοι συχνά διατηρούν το δικαίωμα να καταγγείλουν κατά βούληση τη σύμβαση, ακόμη και πριν τη λήξη της, όταν θεωρούν ότι οι δικαιοδόχοι λειτουργούν παραβατικά ή αυθαίρετα (free riding, π.χ. μείωση του κόστους μέσω της μείωσης της ποιότητας των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών). Για την προστασία του δικαιοδόχου, τα δικαστήρια συνήθως ορίζουν την διακοπή μιας σύμβασης πριν από την λήξη της, μόνο αφού ο δικαιοπάροχος αποδείξει καλό σκοπό (good cause) και εφόσον παρασχεθεί στον δικαιοδόχο δικαίωμα στην θεραπεία (right to cure) των εκάστοτε παραβάσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προτιμάται από τους δικαιοπάροχους η καταγγελία των συμβάσεων κατά την στιγμή της ανανέωσής τους και όχι κατά την διάρκεια της ισχύς τους. Κάτι που συνεπάγεται την επιλογή, από τους δικαιοπάροχους, συμβάσεων με μικρότερη χρονική διάρκεια και συχνή ανανέωση, για την επίτευξη αποτελεσματικότερου ελέγχου των παραβάσεων των δικαιοδόχων (Vázquez, 2007). Οι νεότεροι δικαιοπάροχοι, λόγω έλλειψης εμπειρίας, είναι λιγότερο σίγουροι για το αν οι διατάξεις των συμβολαίων είναι οι βέλτιστες. Οι ΕΣΔΟ

3 δικαιοπάροχοι αρχικά θέλουν να διατηρήσουν μια σημαντική ευελιξία στο να τροποποιούν τις συμβάσεις, ωστόσο, όσο η εμπειρία του δικαιοπάροχου αυξάνεται, η ευελιξία αυτή καθίσταται λιγότερο σημαντική και τον ενδιαφέρει περισσότερο να επιτύχει την βέλτιστη διάρκεια. Από την στιγμή που οι μακροχρόνιες συμφωνίες εμποδίζουν την τροποποίηση των όρων, το κόστος ευκαιρίας από την απώλεια αυτής της ευελιξίας είναι υψηλότερο, όσο μικρότερη είναι και η εμπειρία τους στο να συνάπτουν συμβόλαια (Vázquez, 2007). Οι συνέπειες της ασύμμετρης κατανομής εξουσίας και της υψηλής διαπραγματευτικής δύναμης των δικαιοπαρόχων, επηρεάζουν σημαντικά την ικανοποίηση του δικαιοδόχου αναφορικά με την σύμβαση δικαιόχρησης, η οποία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή και ομαλή πορεία της συνεργασίας. Η ικανοποίηση του δικαιοδόχου ορίζεται ως μια θετική συναισθηματική κατάσταση, που προκύπτει όταν έχουν ικανοποιηθεί οι οικονομικές και ψυχολογικές - κοινωνικές προσδοκίες όλων των πτυχών της σχέσης εργασίας με τον δικαιοπάροχο. Η ικανοποίηση του δικαιοδόχου είναι στενά συνδεδεμένη με την ποιότητα της υποστήριξης που λαμβάνει από τον δικαιοπάροχο και από την οποία εξαρτάται οικονομικά. Ακόμη η ικανοποίηση είναι σχετική με την αποδοχή ελέγχου και επιρροής του δικαιοδόχου από τον δικαιοπάροχο, ενώ η αμοιβαία συμφωνία των συμβατικών υποχρεώσεων και η συμβατότητα των τιθέμενων στόχων, αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την διατήρηση της σχέσης. (Davies et al, 2009). 3. Προβληματική και Υποθέσεις Εργασίας Από την παραπάνω ανάλυση παρουσίαση γίνεται αντιληπτό το πολυσύνθετο και πολυδιάστατο των σχέσεων που αναπτύσσονται, στα πλαίσια της πρακτικής του franchising. Στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί η διαμόρφωση των σχέσεων αυτών, με γνώμονα τον τρόπο αντιμετώπισης από τη μεριά των δικαιοδόχων, συγκεκριμένων διαδικασιών και σταδίων της πρακτικής franchising. Το βασικό ερώτημα που την διαμορφώνει και την καθοδηγεί, στοιχειοθετείται με τον ακόλουθο τρόπο. Πως διαρθρώνεται η δικαιοπρακτική σχέση μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά «επιχειρηματικά» χαρακτηριστικά του δικαιοδόχου (franchisee) που αποφασίζει να επιχειρήσει στην πρακτική franchising, αλλά και με γνώμονα τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη σχέση αυτή μέσα από τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει και τις στάσεις που εκδηλώνει, ώστε να αναλάβει τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις; Το διπλής διάστασης πρόβλημα, με το οποίο ασχολείται η έρευνα, δηλαδή η διάσταση των επιχειρηματικών χαρακτηριστικών και η διάσταση του τρόπου αντίληψης της επιχειρηματικής σχέσης, θα διερευνηθούν στα πλαίσια τριών μεταβλητών: της μεταβλητής της πρότερης εμπειρίας των δικαιοδόχων, όσον αφορά στην πρώτη διάσταση, και τις μεταβλητές της δικαιοπρακτικής αντίληψης και του επιπέδου της ικανοποίησης των δικαιοχρηστών από τον τρόπο οριοθέτησης της δικαιοπρακτικής σύμβασης, όσον αφορά στην δεύτερη διάσταση. Η Διάσταση της «Εμπειρίας» Ο δικαιοδόχος μπορεί να έχει εμπειρία, ικανότητες και γνώση, τα οποία αυξάνουν την διαπραγματευτική του ισχύ, τόσο κατά την κατάρτιση των όρων τα σύμβασης, όσο και κατά την διάρκεια της συνεργασίας του με τον δικαιοπάροχο. (Phan et al, 1996) ΕΣΔΟ

4 Στην υπόθεση αυτή, γίνεται ένας έλεγχος του κατά πόσο η εμπειρία του δικαιοδόχου στον τομέα της δικαιόχρησης, μπορεί να επηρεάσει τον βαθμό της κατανόησης των όρων της σύμβασης. H1a: Δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ του βαθμού κατανόησης των όρων της σύμβασης συνεργασίας και πρότερης εμπειρίας στον χώρο της δικαιόχρησης. H1b: Ανάλογα με το εάν ο δικαιοδόχος έχει πρότερη εμπειρία στον χώρο της δικαιόχρησης ή όχι, επηρεάζεται ο βαθμός κατανόησης των όρων της σύμβασης συνεργασίας. Η Διάσταση της «Κατανόησης» Οι συμβάσεις δικαιόχρησης έχουν σχεδιαστεί για να έρθουν σε επαφή τα δύο μέρη, ο δικαιοπάροχος και ο δικαιοδόχος, ώστε να διατηρήσουν τη συνεργασία τους σε μακροπρόθεσμη βάση. Κάθε σύμβαση δικαιόχρησης περιλαμβάνει ένα σύνολο διατάξεων που καθορίζουν την έναρξη, την παύση και τις τρέχουσες δραστηριότητες των δύο μερών. Οι όροι των συμβάσεων καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατανέμονται στα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς επίσης και τη φύση της κατανομής αυτής (Leblebici & Shalley, 1996). Στην υπόθεση που ακολουθεί, ερευνάται ο βαθμός στον οποίο οι όροι αυτοί καθίστανται σαφείς και επικοινωνούνται ορθά από τους δικαιοπαρόχους στους δικαιοδόχους. Καθώς επίσης και κατά πόσο η κατανόηση επηρεάζει την πρόθεση των δεύτερων να επαναλάβουν την ίδια σύμβαση. H2a: Δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό της κατανόησης της υπάρχουσας σύμβασης εργασίας από το δικαιοδόχο και της πρόθεσής του να επαναλάβει την ίδια σύμβαση συνεργασίας με τον ίδιο δικαιοπάροχο. H2b: Ανάλογα με το βαθμό κατανόησης της σύμβασης συνεργασίας μεταβάλλεται ο τρόπος με τον οποίο θα ενεργούσε ο δικαιοδόχος κατά την επανάληψη της ίδιας συμφωνίας. Η παρακάτω υπόθεση ερευνά εάν η θέση την οποία κατέχει στην επιχείρηση ο ερωτώμενος (επιχειρηματίας ή με άλλη ιδιότητα), επηρεάζει το βαθμό κατανόησης των όρων της σύμβασης συνεργασίας. H3a: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην κατανόηση των όρων της σύμβασης συνεργασίας, αναφορικά με το εάν ο ερωτώμενος είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας ή άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. H3b: Υπάρχει συσχέτιση αναφορικά με το εάν ο ερωτώμενος είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας ή άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο και του βαθμού κατανόησης των όρων της σύμβασης συνεργασίας. Η Διάσταση της «Ικανοποίησης» Η ικανοποίηση υπογραμμίζει την σημασία της αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου, όσον αφορά στις συμβατικές υποχρεώσεις. Ο δικαιοπάροχος μπορεί να διαχειριστεί την ικανοποίηση του δικαιοδόχου, εκπληρώνοντας τις προσδοκίες του. Επίσης καλλιεργώντας ένα ευνοϊκό κλίμα συνεργασίας και ισχυρούς οργανωτικούς δεσμούς, παρέχει κίνητρα στους δικαιοδόχους ώστε να αυξήσουν την απόδοσή τους. Μια καλή σχέση συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών συνεπάγεται την ενίσχυση της φήμης και της αξιοπιστίας της δικαιόχρησης. (Davies et al, 2009). Στην έρευνα αυτή θέλουμε να ελέγξουμε εάν η αντίληψη του δικαιοδόχου σχετικά με το ποιος ωφελείται περισσότερο από την σύμβαση συνεργασίας, διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό ικανοποίησής του από αυτήν. ΕΣΔΟ

5 H4a: Δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση στο βαθμό ικανοποίησης του δικαιοδόχου από τη σύμβαση συνεργασίας και της αντίληψής του σχετικά με το ποιός ωφελείται περισσότερο από τη σύμβαση αυτή. H4b: Ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης του δικαιοδόχου επηρεάζεται και η άποψή του για το ποιό από τα δύο μέρη της σύμβασης δικαιόχρησης ωφελείται περισσότερο. 4. Ερευνητική Μεθοδολογία Συλλογή δεδομένων Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα αποτελείται από 441 ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της δικαιόχρησης (franchising). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία περιείχαν ερωτήσεις γύρω από την δικαιόχρηση. Το τμήμα των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, αφορά στην αλληλεπίδραση μεταξύ δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων αναφορικά με τη σύμβαση συνεργασίας τους. Η ομάδα που εξετάστηκε είναι μόνο οι δικαιοδόχοι και οι μετρήσεις βασίσθηκαν στις απαντήσεις τους από το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Θα πρέπει να τονιστεί εδώ, ότι η κατασκευή του ερωτηματολογίου δεν ήταν τυχαία η προσχηματική, με αποκλειστικό γνώμονα την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αλλά βασίστηκε σε ένα σύνολο από 11 κατευθυνόμενες, αλλά αρκετά ανοικτές, συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με δικαιοδόχους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε έντεκα διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους. Μέτρο διερεύνησης αξιολόγησης των δεδομένων Η στατιστική μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των υποθέσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων είναι ο έλεγχος υποθέσεων Χ 2 (Chi Square Test), για τη συσχέτιση δύο κατηγορικών μεταβλητών σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Σε κάποιες εκ των υποθέσεων, στις οποίες δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του παραπάνω ελέγχου, διενεργήθηκε μη παραμετρικός έλεγχος Monte Carlo. 5. Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας - Συζήτηση Όσον αφορά στο εάν συσχετίζεται η πρότερη εμπειρία στον τομέα της δικαιόχρησης με το βαθμό κατανόησης των όρων της σύμβασης, αν και θα ήταν αναμενόμενο η απάντηση να είναι θετική και να υπάρχει συσχέτιση, από τον έλεγχο Χ 2 (Monte Carlo), στο συγκεκριμένο δείγμα, προκύπτει πως η απάντηση είναι αρνητική, δηλαδή ότι δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση(υπόθεση Η1). Αυτό σημαίνει πως δεν μπορεί να εξαχθεί γενικό συμπέρασμα ότι όσο αυξάνεται η εμπειρία του δικαιοδόχου, αυξάνεται και η κατανόηση της σύμβασης από αυτόν. Στο συγκεκριμένο δείγμα, παρόλα αυτά, όπως παρουσιάζεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί, διαφαίνεται μια παράλληλη πορεία της εμπειρίας και της κατανόησης, προς την ίδια κατεύθυνση. Χαρακτηριστικά, υπάρχει μεγάλη διαφορά στον αριθμό των ατόμων που δηλώνουν πλήρη και μερική κατανόηση και έχουν πρότερη εμπειρία και στον αντίστοιχο αριθμό, όσων έχουν μικρή ή/και καθόλου εμπειρία. ΕΣΔΟ

6 Διάγραμμα 1: Ο βαθμός κατανόησης των όρων της σύμβασης δικαιόχρησης, ανάλογα με την ύπαρξη πρότερης εμπειρίας. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα αποτελέσματα από τον έλεγχο Χ 2 (Monte Carlo) οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ της κατανόησης της σύμβασης συνεργασίας από τον δικαιοδόχο και της πρόθεσής του να επαναλάβει την ίδια σύμβαση συνεργασίας με τον ίδιο δικαιοπάροχο (Υπόθεση Η2). Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων, παραθέτουμε δύο διαγράμματα τα οποία απεικονίζουν την συχνότητα εμφάνισης των απαντήσεων του δείγματός μας ανά κατηγορία, για κάθε μια από τις δύο μεταβλητές που εξετάζουμε. Όπως παρατηρείται, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματός μας δηλώνει πλήρη κατανόηση της σύμβασης από την αρχή της συνεργασίας, καθώς επίσης με μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζεται η δήλωση του δικαιοδόχου ότι, σε ενδεχόμενη επανάληψη της ίδιας σύμβασης με τον ίδιο δικαιοπάροχο, θα επέλεγε την αλλαγή μερικών μόνο σημείων της σύμβασης συνεργασίας. Διαγράμματα 2 & 3: Κατανομή των επιχειρήσεων του δείγματος, με βάση το βαθμό κατανόησης των όρων της σύμβασης και του τρόπου επανάληψης της ίδιας συμφωνίας στο μέλλον, αντίστοιχα. ΕΣΔΟ

7 Στο διάγραμμα που ακολουθεί, φαίνεται η διάκριση των ομάδων, ανάλογα με την επιλογή ή μη, επανάληψης της ίδιας σύμβασης και ο διαχωρισμός των ομάδων αυτών με βάση την κατανόηση της σύμβασης από τον δικαιοδόχο. Όσοι δήλωσαν πλήρη κατανόηση των όρων της σύμβασης από την αρχή, στην περίπτωση επανάληψης συνεργασίας, είτε θα επέλεγαν την ίδια σύμβαση, είτε θα άλλαζαν μόνο μερικούς από τους όρους της. Από την άλλη πλευρά, εκείνοι που δήλωσαν μερική κατανόηση μετά την έναρξη της λειτουργίας, τείνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό, να επιλέγουν μερική αλλαγή των όρων, σε περίπτωση επανάληψης της συνεργασίας. Τέλος, ένας μικρός αριθμός όσων δήλωσαν πλήρη κατανόηση της σύμβασης, δεν απάντησαν καθόλου στο ερώτημα εάν και υπό ποιές συνθήκες θα υπέγραφαν ξανά την ίδια σύμβαση. Διάγραμμα 4: Η σχέση μεταξύ του βαθμού κατανόησης των όρων της σύμβασης και του τρόπου επανάληψης της ίδιας συμφωνίας στο μέλλον. Όσον αφορά στο κατά πόσο υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ της θέσης που κατέχει στην επιχείρηση το άτομο που απαντάει στο ερωτηματολόγιο και στο βαθμό κατανόησης των όρων της σύμβασης από εκείνο, σύμφωνα με τον έλεγχο υποθέσεων Χ 2, συμπεραίνουμε πως δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση (Υπόθεση Η3). Επομένως, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην κατανόηση των όρων της σύμβασης, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν οι ερωτώμενοι μέσα στην επιχείρηση (επιχειρηματίας, υπάλληλος ή κάποιο τρίτο πρόσωπο). Παρόλα αυτά, στο δείγμα μας, παρουσιάζεται μια σταδιακή μείωση της κατανόησης, όσο απομακρυνόμαστε από καίριες θέσεις της επιχείρησης, κάτι που αποτυπώνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. ΕΣΔΟ

8 Διάγραμμα 5: Η σχέση μεταξύ της θέση του κατέχουν στην επιχείρηση οι ερωτώμενοι, με το βαθμό κατανόησης των όρων της σύμβασης. Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο Χ 2 (Monte Carlo) οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης του δικαιοδόχου από τη σύμβαση συνεργασίας και της αντίληψής του, σχετικά με το βαθμό ωφέλειας που απολαμβάνουν οι δικαιοδόχοι και οι δικαιοπάροχοι (Υπόθεση Η4). Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων, αρχικώς, παραθέτουμε δύο διαγράμματα τα οποία απεικονίζουν την συχνότητα εμφάνισης των απαντήσεων του δείγματός μας ανά κατηγορία, για κάθε μια από τις δύο μεταβλητές που εξετάζουμε. Όπως παρατηρείται, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματός μας είναι πλήρως ικανοποιημένο από το σύνολο των όρων της σύμβασης, καθώς επίσης, τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζει η πεποίθηση των δικαιοδόχων ότι και τα δύο μέρη της σύμβασης ωφελούνται εξίσου. Διαγράμματα 6 & 7: Κατανομή των επιχειρήσεων του δείγματος, ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης από τους όρους της σύμβασης δικαιόχρησης και της ωφέλειας των αντισυμβαλλόμενων μερών, αντίστοιχα. ΕΣΔΟ

9 Αναλυτικότερα, όπως διακρίνεται από το διάγραμμα που ακολουθεί, εκείνοι που είναι ικανοποιημένοι από το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των όρων της σύμβασης δικαιόχρησης που έχουν συνάψει, τείνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό, να θεωρούν πως τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ωφελούνται εξίσου. Εν αντιθέσει, εκείνοι που είναι ικανοποιημένοι το πολύ με έναν όρο της σύμβασης, τείνουν να θεωρούν πως από την σύναψη της σύμβασης ωφελείται, κατά κύριο λόγο, ο δικαιοπάροχος. Διάγραμμα 8: Σχέση μεταξύ της ικανοποίησης και της ωφέλειας από τους όρους της σύμβασης δικαιόχρησης. Συμπεράσματα Ο θεσμός της δικαιόχρησης είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στην σημερινή αγορά. Δικαιοδόχοι και δικαιοπάροχοι χρησιμοποιούν την σύμβαση δικαιόχρησης για να καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα συνεργαστούν. Η σύμβαση αυτή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή πορεία της συνεργασίας τους. Η κατανόηση της σύμβασης, καθώς και η ικανοποίηση του δικαιοδόχου από αυτήν, μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις και τη γενικότερη στάση του απέναντι στη συνεργασία με το δικαιοπάροχο. Τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως παρατέθηκαν στο άρθρο αυτό, οδηγούν στο συμπέρασμα, αρχικά, ότι ο βαθμός κατανόησης των όρων της σύμβασης από το δικαιοδόχο, επηρεάζει άμεσα το ενδεχόμενο επανάληψης της ίδιας ή παρόμοιας σύμβασης συνεργασίας. Στην συνέχεια, βρέθηκε ότι δεν μπορεί να υποστηριχτεί ότι ο βαθμός κατανόησης των όρων της σύμβασης, επηρεάζεται είτε από την θέση που κατέχει κάποιος στην επιχείρηση, είτε από προηγούμενη εμπειρία του δικαιοδόχου σε συμβάσεις δικαιόχρησης. Τέλος, προέκυψε η ερευνητική απόδειξη, ότι η άποψη του δικαιοδόχου σχετικά με το ποιό από τα δύο μέρη αποκομίζει μεγαλύτερη ωφέλεια από μια τέτοια συνεργασία, εξαρτάται άμεσα από τον βαθμό ικανοποίησής του από τους όρους της σύμβασης και της συνεργασίας γενικότερα. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να αναφέρουμε πως η τελευταία ερευνητική μας απόδειξη, είναι συνεπής με τα συμπεράσματα των Harmon και Griffiths οι οποίοι σύμφωνα με την βιβλιογραφική έρευνα που διενήργησαν κατέληξαν πως η ικανοποίηση των δικαιοδόχων από την ΕΣΔΟ

10 συνεργασία franchising, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα οφέλη τα οποία αντιλαμβάνονται πως αποκομίζουν από συνεργασία αυτή. (Harmon & Griffiths, 2008) Κλείνοντας, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την βιβλιογραφική έρευνα που διενεργήσαμε προέκυψε ότι, δεν έχει διεξαχθεί μεγάλος αριθμός εμπειρικών ερευνών οι οποίες να αναφέρονται στην αντιμετώπιση ζητημάτων δικαιόχρησης από την πλευρά των δικαιοδόχων. Αντιθέτως, υπάρχει μεγάλος όγκος ερευνών που προσεγγίζουν το θέμα αυτό, από την πλευρά των δικαιοπαρόχων. Ένας πιθανός λόγος για τον οποίο έχει εκδηλωθεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους δικαιοπαρόχους είναι, όπως αναφέρθηκε και στην θεωρητική στήριξη, το γεγονός ότι στις σχέσεις franchising υπάρχει ασύμμετρη κατανομή εξουσίας, υπέρ των δικαιοπαρόχων, καθώς είναι εκείνοι οι οποίοι ουσιαστικά έχουν ανώτερη διαπραγματευτική δύναμη. Μελλοντικές έρευνες μπορούν να επεκτείνουν την συγκεκριμένη μελέτη, διερευνώντας την αντίληψη των δικαιοδόχων σχετικά με ζητήματα συνεργασίας, καθώς και καθορισμού των επιχειρηματικών τους επιλογών στο πεδίο του franchising. Αναφορές Ελληνικές Γεώργιος Γ. Πανηγυράκης, 1999, Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ, τόμος Ι, εκδόσεις Α. Σταμούλη Βασίλης Μ. Παπαδάκης, 2002, Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής εμπειρία, τόμος Α:Θεωρία, εκδόσεις Ε. Μπένου Ξένες Benoliel U., 2009, The Expectation of Continuity Effect and Franchise Termination Laws: A Behavioral Perspective, American Business Law Journal, 46, 1, Davies M., Lassar W., Manolis C., Prince M. & Winsor R., 2009, A model of trust and compliance in franchise relatioships, Journal of business venturing, 1-20 Dnes W. A., 2003, Hostages, marginal deterrence and franchise contracts, Journal of Corporate Finance, 9, 3, Harmon T. & Griffiths M., 2008, Franchisee perceived relationship value, Journal of Business & Industrial Marketing, 23, 4, Kidwell, Nygaard & Silkset, 2007, Antecentens & effects of free riding in the franchisor franchisee, relationship, Journal of Business Venturing, 22, 4, Leblebici H. & Shalley E.C., 1996, The organization of relational of contracts: The allocation of rights in franchising, Journal of Business Venturing, 11, 5, Michael C. S., 2000, The Extent, Motivation, and Effect of Tying in Franchise Contracts, Managerial and decision economics 21: Phan H. P., Butler E. J. & Lee H. S., 1996, Crossing mother: Entrepreneur-franchisees' attempts to reduce franchisor influence, Journal of Business Venturing, 11, 5, Tikoo S. 2005, Franchisor use of influence and conflict in a business format franchise system, International Journal of Retail & Distribution Management, 33, 5, Vázquez L., 2007, Determinants of Contracts length in franchise contracts, Economics letters, 97, 2, ΕΣΔΟ

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής:

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής: Μέτρηση της Ικανοποίησης και Εμπιστοσύνης των Ελλήνων Ασθενών στο Φάρμακο με βάση των Ευρωπαϊκό Δείκτη Ικανοποίησης EPSI Rating (European Performance Satisfaction Index) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν άρθρο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιοχρησία ή Δικαιόχρηση (Franchising)

Δικαιοχρησία ή Δικαιόχρηση (Franchising) Δικαιοχρησία ή Δικαιόχρηση (Franchising) Ορισμοί: Η δικαιοχρησία αποτελεί σύστημα για τη διανομή αγαθών και υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή, όπου ο ιδιοκτήτης ονομάζεται δικαιοπάροχος ή δότης (franchisor)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής 1 Κίνητρα Χρήσης του Facebook από τους Έλληνες Χρήστες Το πιο διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο και στην Ελλάδα είναι το Facebook. Θα διερευνηθούν τα κίνητρα και οι λόγοι για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Εισαγωγή Ο ρόλος του επιχειρηματία Στην συντριπτική πλειοψηφία των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η διοίκηση της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Αχιλλέας Κοντογεώργος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Αναστάσιος Σέμος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας.

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Ποιοί Είμαστε Η My Company Finance αποτελεί επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας My Company Projects, η οποία έχει στο σύνολο της 6.000 ενεργούς πελάτες στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ιανουάριος 2013 1 Στόχος Έρευνας Κατάδειξη άμεσης σχέσης ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚ. ΦΟΡΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Οργάνωση κατασκευαστικού φορέα Κλασσικές μορφές οργάνωσης Αμοιβή εργαζομένων στα έργα Η οργανωτική δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Προγράμματα Προσήλωσης και Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών: Επιχειρηματικές Πρακτικές και Συμπεριφορά Καταναλωτή Βασιλική Τσιλιγιάννη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος»

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» «Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» Marketing in the Performing Arts Business Sector Ονοματεπώνυμο: Πανούση Μαρία-Ζωή Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ιωάννης Κ. Κρεατσούλας Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ

FRANCHISING ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ιωάννης Κ. Κρεατσούλας Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ FRANCHISING ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ιωάννης Κ. Κρεατσούλας Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2002 FRANCHISING, ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ανάλυση της έννοιας της δικαιόχρησης (Franchising)

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα ονομάζονται εκείνα τα οποία παράγονται από πρωτογενείς στοιχειώδους τίτλους όπως μετοχές, δείκτες μετοχών, πετρέλαιο, χρυσός, πατάτες, καλαμπόκι, κλπ. Τα είδη των παραγώγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων»

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» «Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» Ονοματεπώνυμο: Βάμβουκα Τριγώνη Ειρήνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 ΣΚΟΠΟς

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΤΣΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπεύθυνη έρευνας: Αμάντα Σουκουλιά Σχεδίαση ερωτηματολογίου: Αμάντα Σουκουλιά, Θάνος Πανταζής ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας Μυλωνά Ιφιγένεια Έρευνες για την απόκτηση πληροφοριών η γνωμών από τους χρήστες Χρησιμοποιήθηκαν από τις κοινωνικές επιστήμες για τη χρήση κοινωνικών φαινομένων Ο όρος «ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΖΩΗ ΧΑΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ??? Η χορηγία ή αλλιώς sponsoring είναι μια λέξη η οποία έχει τις ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών»

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» «Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Τσούτσου Σειρά: 9 η Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Ι. Σιώμκος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ jordan@uom.gr Κτήριο Η- Θ γραφείο 402 Τηλ. 2310-891-591 DAN BORGE «Η διαχείριση του κινδύνου είναι δυνατό να μας βοηθήσει να αρπάξουμε μια ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

«Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης & Ψυχαγωγίας». Συνέντευξη με τον κ. Α. Ρίζο

«Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης & Ψυχαγωγίας». Συνέντευξη με τον κ. Α. Ρίζο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης & Ψυχαγωγίας». Συνέντευξη με τον κ. Α. Ρίζο 22/12/15 Ποιες είναι οι εμπορικές, λειτουργικές, επιχειρηματικές και εν γένει διοικητικές παράμετροι που καθιστούν επιτυχημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα