Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ"

Transcript

1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Διονύσιος Μερτύρης υποψήφιος διδάκτωρ, La Trobe University, Australia

2 Χρονικές περίοδοι της ελληνικής 1. Προϊστορική και πρώιμη ελληνική: ος αι. π.χ. i. Πρωτοελληνική ( π.χ.) ii. Μυκηναϊκή ( ος αι. π.χ.) iii. Σκοτεινοί αιώνες (12 ος -8 ος αι. π.χ.) 2. Αρχαία Ελληνική: 8 ος αι. π.χ μ.χ. i. Aρχαϊκή (8 ος c.-6 ος αι. π.χ.) ii. Κλασική (5 ος αι.-323 π.χ.) iii. Πρώιμη Ελληνιστική Κοινή ( π.χ.) iv. Όψιμη Ελληνιστική Κοινή (31 π.χ.-395 μ.χ.) 3. Mεσαιωνική Ελληνική: i. Πρώιμη ΜΕ ( ος αι.) ii. Όψιμη ΜΕ (11 ος αι.-1453) 4. Νέα Ελληνική: 1453-σήμερα i. Πρώιμη ΝΕ ( ) ii. Κοινή ΝΕ (1830-σήμερα)

3 Διαλεκτική εξέλιξη της ελληνικής Πρωτο-ελληνική Δυτική Ελληνική Ανατολική Ελληνική Δωρική Βορειο-δυτική Αττική-Ιωνική Αιολική Αρκαδο-κυπριακή Αττική Ιωνική Ελληνιστική Κοινή (με ιωνική επίδραση) Τσακώνικα Μεσαιωνική Ελληνική Νεοελληνικές Διάλεκτοι

4 Μεσαιωνική ελληνική Κάτω Ν. Αιγαίο Κύπρος Μάνη κ.α. Βόρεια Ιδιώματα Μικρα Ασία Ιταλία (AΕ /y/ /u/) Κρήτη/ Κυκλάδες Δωδ/σα/ Ικαρία/ Καππαδοκία Ποντιακά Μαριούπολη Χίος/ Ιωνία (<Κριμαία) Επτάνησα/ Πελοπόννησος Κοινή Νέα Ελληνική (με επίδραση από την Καθαρεύουσα)

5 Ο ελληνόφωνος κόσμος στις αρχές του 20 ου αιώνα

6 1. Το πτωτικό σύστημα της ελληνικής Ο όρος πτώση αναφέρεται στη μορφολογία ενός ονοματικού στοιχείου (ουσιαστικού, επιθέτου, άρθρου ή αντωνυμίας) που δηλώνει τη λειτουργία του σε μία φράση. Η κοινή νέα ελληνική διαθέτει τρεις διακριτές πτώσεις οι οποίες έχουν καθορισμένη μορφή και συντακτικές λειτουργίες: ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Ο σκύλ-ος τρώει. Υποκείμενο του ρήματος ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ Τάισα τον σκύλ-ο. Πήρε φαΐ για τον σκύλ-ο. Το φαγητό του σκύλ-ου. Έδωσε του σκύλ-ου φαΐ Αντικείμενο του ρήματος Συμπλήρωμα πρόθεσης Κτήση Έμμεσο αντικείμενο (αποδέκτης)

7 1.1 Πτωτική ιεραρχία Σε κάθε πτωτικό σύστημα μπορούμε να διακρίνουμε ένα σύστημα ιεραρχίας ανάμεσα στις επιμέρους πτώσεις. Αυτή η ιεραρχία καθορίζεται από τους εξής παράγοντες (Croft 2003): Συχνότητα Περιπλοκότητα δομής Περιπλοκότητα σημασίας Κατανομή: - Λειτουργική ισχύς - Μορφολογική ισχύς Όπως θα φανεί στη συνέχεια, η θέση της γενικής στην πτωτική ιεραρχία της ελληνικής υπέστη μεγάλες διαφοροποιήσεις λόγω της αλλαγής σε κάθε έναν από τους παραπάνω παράγοντες

8 Η σύγκριση με το πτώτικο σύστημα της κλασικής ελληνικής (5 ος αι. π.χ.) φανερώνει δύο κύριες διαφορές: 1. Η αρχαία ελληνική διαθέτει μία επιπλέον πτώση, τη δοτική: π.χ. δὸς τῷ φαλακρῷ (Αριστοφάνης, Ειρήνη, στ. 771) 2. Οι αρχαίες πλάγιες πτώσεις (γενική, δοτική, αιτιατική) είχαν πολύ μεγαλύτερο εύρος λειτουργιών σε σχέση με τη νέα ελληνική. Για παράδειγμα, η αρχαία γενική εκτός από την κτήση, μπορούσε να δηλώσει σχέσεις μέρους-όλου (διαιρετική γενική) και την αφετηρία (αφαιρετική γενική): ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Υποκείμενο: ὁ λύκος τρέχει ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αντικείμενο: ἐδίωξαν τὸν λύκον/ Προθετικό συμπλήρωμα: πρὸς τὸν λύκον ΓΕΝΙΚΗ Συμπλήρωμα ονόματος: οἱ πόδες τοῦ λύκου [ΚΤΗΤΙΚΗ] Συμπλήρωμα ονόματος: πολλοί τῶν θεῶν [ΔΙΑΙΡΕΤΙΚΗ] Συμπλήρωμα ρήματος: τούτου ἐπιθυμεῖ [ΔΙΑΙΡΕΤΙΚΗ] Συμπλήρωμα ρήματος: ἀπέχει τῆς πόλεως [ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ] Προθετικό συμπλήρωμα: ἀπὸ τοῦ πατρός [ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ] ΔΟΤΙΚΗ Έμμεσο Αντικείμενο: δὸς τῇ μητρί / Όργανο/ Τρόπος: τῇ μαχαίρᾳ Προθετικό συμπλήρωμα (Τόπος): ἐν τῇ οἰκίᾳ

9 2. Τα κύρια μορφολογικά χαρακτηριστικά της γενικής Δεδομένου ότι η ελληνική ανήκει στις γλώσσες με συνθετική μορφολογία, μία κατάληξη μπορεί να δηλώνει εκτός από πτώση, αριθμό και γένος, π.χ. -ς: γενική πτώση, ενικός αριθμός και θηλυκό γένος φίλη-ς Εκτός από το γένος και τον αριθμό, η μορφή μιας κατάληξης μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το κλιτικό παράδειγμα στο οποίο ανήκει ένα όνομα: παπά-ς γεν.εν. παπά-ø [α-αρσενικά] # αδερφ-ός γεν.εν. αδερφ-ού [ο-αρσενικά] Η διάκριση διάφορων μορφημάτων (-ου/ -ς/ -ος/ -ους/ -Ø) ισχύει μόνο για τη γενική ενικού, καθώς η γενική πληθυντικού έχει σταθερά ένα μόρφημα για όλα τα γένη και τα κλιτικά παράδειγμα από τα αρχαία χρόνια (-ων). Η γενική έχει μεγαλύτερη μορφολογική περιπλοκότητα σε σχέση με τις άλλες πτώσεις, λόγω της αλλαγής της θέσης του τόνου σε σε αρκετά κλιτικά παραδείγματα: i. Προπαραλήγουσα παραλήγουσα: π.χ. άνθρωπος - ανθρώπου, ii. Προπαραλήγουσα λήγουσα: π.χ. θάλασσες - θαλασσών iii. Παραλήγουσα λήγουσα: π.χ. νίκες νικών Αυτή η αλλαγή της θέσης του τόνου κληρονομήθηκε από την αρχαία γλώσσα στην οποία ίσχυε ο νόμος της τρισυλλαβίας (αδυναμία τονισμού της προπαραλήγουσας όταν η λήγουσα είναι μακρά), π.χ. ἄνθρωπος [ánt h rɔ:pos] ἀνθρώπου [ant h rɔ :pu:].

10 3. Η αναμόρφωση του αρχαίου πτωτικού συστήματος 3.1 Περιορισμός της λειτουργικής ισχύος της γενικής Πίνακας 3: Αντικατάσταση της γενικής από την πρόθεση από ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΕ: ἀπέχει τοῦ ἡλίου ΝΕ: απέχει από τον ήλιο ΑΕ: καλλίων τούτου ΝΕ: καλύτερος από αυτόν ΑΕ: κενὸν ὕδατος ΝΕ: άδειο από νερό ΑΕ: μακρὰν τῆς οἰκίας ΝΕ: μακριά από το σπίτι ΔΙΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΕ: πίε οἴνου ΝΕ: πιες από το κρασί ΑΕ: δύο τῶν θεῶν ΝΕ: δύο από τους θεούς ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΥΛΗ) ΑΕ: ξίφος χαλκοῦ ΝΕ: σπαθί από χαλκό

11 Οι ψευδοδιαιρετικές λειτουργίες της αρχαίας γενικής, αλλά και τροποποιητικές λειτουργίες που δηλώνουν ποσότητα, διάρκεια ή αξία έχουν αντικατασταθεί από παραθέσεις, δηλαδή από τη χρήση του προσδιορίζοντος όνοματος στην ίδια πτώση με το προσδιοριζόμενο όνομα: Πίνακας 4: Αντικατάσταση της γενικής από παραθέσεις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΕ: μισθός τριάκοντα ταλάντων ΝΕ: μισθός χίλια δολάρια (ΑΞΙΑ) ΑΕ: δρόμος δέκα σταδίων ΝΕ: δυο τσιγάρα δρόμος(διαρκεια) ΑΕ: ὕψος πέντε πήχεων ΝΕ: ύψος δυο μέτρα (ΠΟΣΟΤΗΤΑ) ΨΕΥΔΟΔΙΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΕ: κύπελλον οἴνου ΝΕ: κούπα κρασί ΑΕ: χιλιάδες ἀνδρῶν ΝΕ: χιλιάδες άνθρωποι ΑΕ: σωρός βιβλίων ΝΕ: σωρός βιβλία Η διαφορά διαιρετικών και ψευδοδιαιρετικών λειτουργιών έγκειται στο ότι οι πρώτες αναφέρονται σε μέρος κάποιας συγκεκριμένης ομάδας στοιχείων, ενώ οι δεύτερες στο είδος της οντότητας που προσδιορίζεται (Koptjevskaja-Tamm 2001).

12 Κατά τη διάρκεια της μεσαιωνικής περιόδου, η αιτιατική έγινε η αποκλειστική πτώση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άμεσο αντικείμενο και ως συμπλήρωμα προθετικών φράσεων: Πίνακας 4: Αντικατάσταση της γενικής από την αιτιατική ΑΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΕ: θαυμάζω τοῦ κάλλους ΝΕ: θαυμάζω την ομορφιά (αφαιρετική) ΑΕ: γεύεται οἴνου ΝΕ: γεύεται κρασί (διαιρετική) ΠΡΟΘΕΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΑΕ: ἀπὸ τοῦ ἡλίου ΝΕ: από τον ήλιο ΑΕ: ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ΝΕ (διαλ.): οχ τον ουρανό ΑΕ: μετὰ τῆς μητρός ΝΕ: με τη μητέρα Τέλος, η πρόθεση σε έχει αντικαταστήσει τη γενική ως συμπλήρωμα τοπικών επιρρημάτων που δηλώνουν στάση, π.χ. ΑΕ ἐμπρὸς τῆς οἰκίας ΝΕ μπροστά στο σπίτι.

13 3.2 Συγκρητισμός με τη δοτική στις νότιες διαλέκτους Η απώλεια της δοτικής κατά την πρώιμη μεσαιωνική περίοδο (6 ος -8 ος αι.) οδήγησε στην αντικατάστασή της από τη γενική στις νότιες διαλέκτους και από την αιτιατική στις βόρειες και τις μικρασιατικές διαλέκτους: ΑΙΤ: τη λένε την μπάμπου (Ανατολική Θράκη, Κωνσταντινίδης 1970) ΓΕΝ: το ειπανε και τση κοπελας (Ζάκυνθος, Μινωτού 1929) Έτσι, στην κοινή νέα ελληνική, η οποία έχει ως βάση τις πελοποννησιακές και επτανησιακές κυρίως ποικιλίες, χρησιμοποιείται η γενική για τη δήλωση του έμμεσου αντικειμένου μου δίνει το βιβλίο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ μου έφτιαξε το αυτοκίνητο ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΜΕΝΟΣ μου αρέσει το θέατρο ΒΙΩΝΩΝ Ώστοσο, η χρήση της πρόθεσης σε για τη δήλωση του έμμεσου αντικειμένου έχει περιορίσει σε σημαντικό βαθμό τη συγκεκριμένη λειτουργία της γενικής, κυρίως στον πληθυντικό: Έστειλα ένα δώρο στους φίλους μου # Έστειλα ένα δώρο των φίλων μου

14 Η χρήση της γενικής και της αιτιατικής ως έμμεσου αντικείμενου στις σύγχρονες διαλέκτους (αρχές 20ού αι.)

15 Επιβιώσεις αρχαίων χρήσεων της γενικής στις σύγχρονες διαλέκτους ΑΙΤΙΑ (<ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ): πεθαίνω της δίψας (Κοινή Νέα Ελληνική) σκοτωμένος της δουλειάς (Κυπριακά) βρασμένος του ήλιου (Κύθνος) ΑΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (<ΔΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ) μεν εγγίζεις του γλυκού (Κύπρος) ακούει τση άλληνης (Άνδρος) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ απίσσου των αντρώνε (Καλαβρία, Ιταλία) κρυφά του κόσμου (Κρήτη) ΑΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (<ΔΟΤΙΚΗ <ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) ακλουθώ του γέρου (Κύθηρα) πιστεύει γυναικός (Κέρκυρα)

16 3.3 Συνόψιση της εξέλιξης του πτωτικού συστήματος Ινδοευρωπαϊκή Αιτιατική Δοτική Τοπική Οργανική Γενική/ Διαιρετική Αφαιρετική Αρχαία Ελληνική Πρώιμη Μεσαιωνική (μέχρι 8 ο αι. μ.χ.) Αιτιατική Δοτική Γενική (+Διαιρετική) (+Αφαιρετική) Ύστερη Μεσαιωνική Νέα Ελληνική (Β. Ελλάδα/ Μ.Ασία) Ύστερη Μεσαιωνική Νέα ελληνική (Νότιες διάλεκτοι) Αιτιατική Αιτιατική (+Έμμεσο αντικείμενο) Γενική (-Διαιρετική/ -Αφαιρετική) Γενική (-Διαιρετική/ -Αφαιρετική)

17 4. Η μορφολογική απώλεια της γενικής στη νέα ελληνική Συγκρητισμός με την αιτιατική πληθυντικού: τὰ παιδία ἡμῶν [ΓΕΝ] τα παιδιά μας [ΑΙΤ] (στις προσ. αντωνυμίες όλες οι διάλεκτοι, εκτός από την ποντιακή) τα σπίτια των ανθρώπων [ΓΕΝ] τα σπίτια τους ανθρώπους [ΑΙΤ] (στην ονοματική κλίση σε συγκεκριμένες διαλέκτους, π.χ. κυπριακά) Παραδειγματικά κενά: σε σχεδόν κάθε σύγχρονη διαλεκτική ποικιλία υπάρχει ένας αριθμός ονομάτων που δεν σχηματίζουν τη γενική: παιδάκι γεν.εν *παιδακιού/ γεν.πλ *παιδακιών κοπέλα γεν.πλ *κοπελών Ολική απώλεια της γενικής πληθυντικού στα βόρεια ιδιώματα: *τα σπίτια τουν ανθρώπουν τα σπίτια απ τ ς ανθρώπ ς Μηδενική μορφολογική δήλωση ονοματικών κτητόρων: σε ορισμένες διαλέκτους που έχουν εκτεθεί σε εκτεταμένη επαφή με άλλες γλώσσες, οι ονοματικοί κτήτορες μπορεί να χάνουν τη μορφολογική τους διάκριση με την ονομαστική: Σαλέντο, Νότια Ιταλία: *τως αττρεφίω [ΓΕΝ] τως αττρέφια [ΟΝ] Φάρασα, Καππαδοκία: *του χωρίου [ΓΕΝ] του χωρίον [ΟΝ]

18 4.1 Συγκρητισμός με την αιτιατική στις προσωπικές αντωνυμίες Η συγκεκριμένη μεταβολή αφορά στην αντικατάσταση των αρχαίων γενικών ἐμοῦ, ἡμῶν (α πρόσωπο) (ἐ)σοῦ, ὑμῶν (β πρόσωπο) και τη μεσαιωνική τριτοπρόσωπη γενική πληθυντικού των από τις αιτιατικές εμένα, εμάς/ μας, εσένα, εσάς, σας και τους αντίστοιχα (10 ος αι. μ.χ.) σε όλες τις σύγχρονες διαλέκτους εκτός από την ποντιακή στην οποία επιβιώνουν οι τύποι εμούν, εσούν. Οι τύποι εμού, εσού επιβιώνουν μόνο στις διαλέκτους των Δωδεκανήσων και την Ικαρία, π.χ. πότε μού δωτσες εμού ένα πουλάτσι; (Αστυπάλαια, Καραναστάσης1958: 128). Η τριτοπρόσωπη γενική των επιβιώνει σε αρκετές διαλέκτους με διάφορες μορφές, όπως στην Καππαδοκία (τνε), το νότιο Αιγαίο (τωνε και τως), τη Λέσβο (ντουν) και αλλού.

19 4.2 Συγκρητισμός με την αιτιατική στην ονοματική κλίση Στην κυπριακή διάλεκτο, αλλά και σε ορισμένες άλλες (διάλεκτος του χωριού Βούρμπιανη στην Ήπειρο, διάλεκτος της Σίλλης στη Μικρά Ασία και μανιάτικα της Κορσικής) η γενική πληθυντικού των αρσενικών ονομάτων έχει αντικατασταθεί από τον αντίστοιχο τύπο της αιτιατικής, π.χ.: το σπίτιν τους ανθρώπους (Κύπρος) # το σπίτι των ανθρώπων (Κοινή ΝΕ) Στις διαλέκτους της Σάμου, των Σποράδων, της Κυζίκου στη Μικρά Ασία και αλλού η αιτιατική πληθυντικού έχει αντικαταστήσει τη γενική αρσενικών και θηλυκών ονομάτων, π.χ.: του σπιτ τς γ τόν, του σπίτ τς γναίκις (Σάμος) # το σπίτι των γειτόνων, το σπίτι των γυναικών (Κοινή ΝΕ)

20 4.3 Απώλεια της γενικής σε συγκεκριμένα κλιτικά παραδείγματα στην κοινή νέα ελληνική και τις περισσότερες διαλέκτους Ουδέτερα υποκοριστικά σε -άκι, -ούδι, -έλι (στη Λέσβο) δεν σχηματίζουν τύπους γενικής: π.χ. *η μητέρα του παιδακιού. Το φαινόμενο απαντά στην κοινή νέα ελληνική, αλλά όχι σε όλες τις διαλέκτους, π.χ. στο κατώι του χωριουλακιού (Μύκονος, Βερώνη-Κάμμη 1992: 53). Ένας μεγάλος αριθμός βαρύτονων θηλυκών ονομάτων σε -α/-η δεν σχηματίζουν τη γενική πληθυντικού, π.χ. *τα πόδια των γατών. Το φαινόμενο δεν απαντά σε όλες τις διαλέκτους, καθώς κάποιες διάλεκτοι διαθέτουν τύπους που καταβιβάζουν τον τόνο, π.χ. τουν κουπιλώ (Ζαγόρι, Αναγνωστόπουλος 1921: 182), ενώ η κυπριακή διατηρεί τον τόνο, π.χ. των κόρων (Συμεωνίδης 2006: 379). Ένας μικρός αριθμός βαρύτονων ισοσύλλαβων αρσενικών ονομάτων σε -ας δεν σχηματίζουν ή έχουν αβέβαιους τύπους γενικής πληθυντικού, π.χ. κάβουρας - *κάβουρων.

21 4.4 Ολική απώλεια της γενικής πληθυντικού στις βόρειες διαλέκτους Στις περισσότερες περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Θράκης (Δυτικής και Ανατολικής), της Βιθυνίας στη Μικρά Ασία, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου (εκτός από τη Λέσβο) και σε ορισμένα ιδιώματα της Ηπείρου, η πρόθεση από έχει γραμματικοποιηθεί ως κτητικός δείκτης, π.χ. στουν τόπου π τουν πατέρα τ (Kοζάνη, Koυζιάκη 2008: 62) Αυτή η μεταβολή έχει επηρεάσει περισσότερο τη γενική πληθυντικού η οποία είτε έχει χαθεί σε όλα τα ονόματα είτε αφήνει μόνο υπολείμματα χρήσης σε στερεότυπες εκφράσεις, π.χ. δυο διρφούν πιδιά (Λάρισα, Τζάρτζανος 1909) ή σε μη προσωπικές αντωνυμίες, π.χ. αφ νων (=αυτωνών). Η γενική ενικού δεν χάνεται σε κανένα από αυτά τα ιδιώματα, ωστόσο η χρήση της περιορίζεται σημαντικά. Για παράδειγμα, στο ιδίωμα της Νάουσας (Αποστόλου 1989) επιβιώνει μόνο στα κύρια ονόματα και οπουδήποτε αλλού η κτήση δηλώνεται με την πρόθεση από.

22 Τα όρια των βόρειων ιδιωμάτων (αρχές του 20 ου αι.)

23 4.5 Η απώλεια της γενικής σε περιφερειακές διαλέκτους υπό επίδραση άλλων γλωσσών Κάτω Ιταλία: ο ήγιο του Μαρτίου ο ήγιο άτσε Μάρτη <Ιταλικά: il sole di Marzo οι/ τις όρνιτε/ τως ορνίτω οι/ τις/ τως όρνιτε <Ιταλικά: le/ delle galline Καππαδοκία: του χωρίον η στράτα [αντί *χωρίου] Ποντιακά: ακούει πρόβατα λαλίας [αντί *προβατίων] <Τουρκ. üniversite-ø profesörleri «καθηγητές πανεπιστήμιου» ünivesite-nin [ΓΕΝ] profesörleri «καθηγητές του πανεπιστημίου» Μαριούπολη: α) αδερφή-ς μ του σπιτ αδερφή-ø μ του σπιτ <Κριμαιοταταρικές δομές όπως στα τούρκικα β) μάνα-ς δάκρις μανίτκα δάκρις <Ρωσικά ˈmamin plaˈtok

24 5. Συμπεράσματα Όπως φαίνεται από τα δεδομένα που έχουμε αναφέρει, η διαχρονία της γενικής παρουσιάζει πολλές μεταβολές οι οποίες αφορούν τα επίπεδα της σημασιολογίας, της σύνταξης και της μορφολογίας: Περιπλοκότητα σημασίας της αρχαίας γενικής (πολυσημία) χρήση εναλλακτικών δομών για τη δήλωση περιφερειακών λειτουργιών ( (αφαιρετικές και διαιρετικές χρήσεις) Μείωση λειτουργικής ισχύος Μείωση συχνότητας Δομική περιπλοκότητα (απαιτούμενη/ απρόβλεπτη αλλαγή θέσης τόνου) μείωση μορφολογικής ισχύος [παραδειγματικά κενά] Απώλεια δοτικής μεγαλύτερη συχνότητα της γενικής στις νότιες διαλέκτους συγκρητισμός με την αιτιατική στις προσ. αντωνυμίες συγκρητισμός με την αιτιατική στην ονοματική κλίση (διαλ.) Μειωμένη συχνότητα χρήση εναλλακτικών δομών ακόμα και για τις κεντρικές λειτουργίες της γενικής (κτήση), πβ. από στα βόρεια ιδιώματα μηδενική μορφολογική δήλωση της γενικής (<επαφή με άλλες γλώσσες)

25 Η πολυσημία της αρχαίας γενικής αποτέλεσε έναν από τους λόγους που χάθηκαν οι μη πρωτοτυπικές λειτουργίες της, δηλαδή η προέλευση/ απομάκρυνση και η διαίρεση τμήματος από ένα σύνολο. Αυτό οδήγησε στην αύξηση της χρήσης των προθέσεων για την αποσαφήνιση της σημασίας των πτώσεων (πβ. Luraghi 2003: 72). Για παράδειγμα, η φράση δύο τῶν στρατηγῶν θα μπορούσε να ερμηνευθεί είτε ως «δύο που ανήκουν στους στρατηγούς» είτε «δύο από τους στρατηγούς» είτε «δύο (που προέρχονται) από τους στρατηγούς». Μετά την απώλεια της δοτικής, η γενική κατέστη η περισσότερο μαρκαρισμένη πτώση τόσο στο επίπεδο της σύνταξης και της σημασιολογίας λόγω του περιορισμού των λειτουργιών της σε σχέση με την αιτιατική και την ονομαστική, όσο και στο επίπεδο της μορφολογίας, καθώς ο σχηματισμός αρκετών τύπων γενικής απαιτεί αλλαγή της θέσης του τόνου.

26 Δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι σε πολλές γλώσσες που έχουν έρθει σε επαφή με την ελληνική, π.χ. ρωμανικές γλώσσες, βουλγαρική, σλαβομακεδονική, η κτήση δηλώνεται μέσω αναλυτικών δομών, καθώς τα πτωτικά συστήματα αυτών των γλωσσών έχουν καταρρεύσει. Το ζήτημα φαίνεται να αφορά τις ευρωπαϊκές γλώσσες γενικότερα, πβ. την κτητική χρήση των προθέσεων of και von «από» στην αγγλική και τη γερμανική αντίστοιχα. Αυτή η τάση για αντικατάσταση συνθετικών από αναλυτικές δομές που χαρακτηρίζει τη διαχρονία των περισσότερων ευρωπαϊκών γλωσσών μπορεί να παραλληλιστεί με την απλοποίηση του πτωτικού συστήματος της ελληνικής.

27 Τέλος, η επίδραση της καθαρεύουσας στη διαμόρφωση της κοινής ΝΕ, αλλά και η ευρύτερη επιρροή του γραπτού και δημόσιου λόγου μέσω της αύξησης της πρόσβασης στην εκπαίδευση και τα ΜΜΕ τις τελευταίες δεκαετίες, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ενδυνάμωση της χρήσης της γενικής. Εκτός από την επέκταση της χρήσης δομών με ονοματοποίηση (π.χ. η απόσυρση των νομοσχεδίων), έχουν επανεισαχθεί αρχαϊκές δομές που περιλαμβάνουν χρήσεις της γενικής οι οποίες είχαν χαθεί ήδη κατά την πρώιμη μεσαιωνική περίοδο: ΠΡΟΘΕΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ: κατά του υπουργού ΑΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: προηγείται του αντιπάλου Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι η επάνοδος τύπων που είχαν χαθεί στη δημώδη γλώσσα: νεότητας (#νιότης), πράγματος (#πραμάτου), δυνάμεων (#ΚΕΝΟ).

28 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Dahl Ö. & M. Koptjevskaja-Tamm (eds.) 2001: The Circum-Baltic Languages: Typology and Contact, v.1-2. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing company. Luraghi S. 2003: On the meaning of prepositions and cases: Semantic roles in Ancient Greek. Studies in language companion series 67. Amsterdam: John Benjamins. Nikiforidou K. 1991: The meanings of the genitive: A case study in semantic structure and semantic change. Cognitive Linguistics 2(2): Αναγνωστόπουλος Γ. 1921: «Περί της κλίσεως των ονομάτων και αντωνυμιών εν τω ιδιώματι του Ζαγορίου» σ στο Σβορώνος Ν., Κουκουλές Φ. & Μενάρδος Σ. 1921: Αφιέρωμα εις Χατζιδάκιν. Αθήνα: Π. Δ. Σακελλάριος. Βερώνη-Κάμμη Ευαγγελία 1992: Παλιά, μυκονιάτικα παραμύθια. Μύκονος: [χ.ο.] Καραναστάσης Α. 1958: «Το ιδίωμα της Αστυπάλαιας». Λεξικογραφικόν Δελτίον 8: Kοντοσόπουλος Ν. 1981: «Το γλωσσικόν ιδίωμα των Κυθήρων». Αθηνά 78: Κουζιάκη Θ. 2008: Κουζανιώτικα μασλάτια (μια σκαρκιώτσα θυμάτι). Κοζάνη: Ινστιτούτο βιβλίου και ανάγνωσης. Συμεωνίδης Χ. 2006: Ιστορία της κυπριακής διαλέκτου: από τον 7 ο αιώνα π.χ. έως σήμερα. Λευκωσία: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου Τζάρτζανος Αχιλλέας 1909: «Μικρὰ συμβολὴ εἰς τὴν κλίσιν τοῦ ὀνόματος ἐν τῇ νέα ἑλληνικῇ ὑπὸ Ἀχιλλέως Τζαρτζάνου». Στο Χατζιδάκις Γ. Τεσσαρακονταετηρίς της καθηγεσίας Κ. Σ. Κόντου: φιλολογικαί διατριβαί υπό των μαθητών και θαυμαστών αυτού προσφερόμεναι: Αθήνα: Σακελλάριος.

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ «ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ»: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ & ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ. ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ «ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ»: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ & ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ. ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Αγγελική Φωτοπούλου, Μαριάννα Μίνη ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ «ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ»: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ & ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ. ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Abstract The subject of this paper

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία και αναγκαιότητα στη γλώσσα.

Ελευθερία και αναγκαιότητα στη γλώσσα. 18 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 1. Εισαγωγή Ελευθερία και αναγκαιότητα στη γλώσσα. Αθανάσιος Μιχάλης * Πανεπιστήμιο Αιγαίου michathan@rhodes.aegean.gr Πολύ συχνά, με αφετηρία την παραβίαση στοιχειωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ 1 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΑΣΗ...σελ. 9 2. ΤΑ ΕΙ Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...σελ. 10 2 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 HOTELS Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 2013 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Κυριάκος Εμμ. Ρερρές, Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΤΕΠ. 2. Αγνή Χριστίδου,

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εγκόλπιο της ορθής γραφής. Το κείμενο του Δ. Ν. Μαρωνίτη, Το Εγκόλπιο της ορθής γραφής, δημοσιεύτηκε στον Ταχυδρόμο το 1998.

Το Εγκόλπιο της ορθής γραφής. Το κείμενο του Δ. Ν. Μαρωνίτη, Το Εγκόλπιο της ορθής γραφής, δημοσιεύτηκε στον Ταχυδρόμο το 1998. Το Εγκόλπιο της ορθής γραφής Το κείμενο του Δ. Ν. Μαρωνίτη, Το Εγκόλπιο της ορθής γραφής, δημοσιεύτηκε στον Ταχυδρόμο το 1998. Το παρόν κείμενο αντιγράφτηκε από την ιστοσελίδα http://www.translatum.gr/forum/index.php/topic,2892.0.html

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 Δημήτριος Γ. Σιούφας ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣHΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις

Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις Το προφίλ του σπουδαστή της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο επάρκειας: Διδακτικές προκλήσεις και προτάσεις Μαρίνα Κοκκινίδου - Λήδα Τριανταφυλλίδου Στην εποχή µας η αποτελεσµατική χρήση µιας γλώσσας δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα Τόμος IV, Τεύχος 1, Φεβρουάριος 2009 ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Κώστας Βορλόου Senior Economist cvorlow@eurobank.gr Στέλλα Κανελλοπούλου Research Economist skanellopoulou@eurobank.gr Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφηµερίδα των νέων µας ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφημερίδα των νέων μας -Τεύχος 3, εκέµβριος 2008 URL: www.unesco.gr - E-mail: info@unesco.gr - - ΓΙΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕΛΟΣ!!! UNESCO

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα