Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*"

Transcript

1 Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα Henri Tonnet* Παρ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων σ αυτή δεν είναι εντελώς ελεύθερη. Εκτός από τις λέξεις µε τη συνηθισµένη σηµασία του όρου, η γλώσσα περιέχει και συντακτικά σύνολα που θα ονοµάσω εδώ συντάγµατα. Τα συντάγµατα αποτελούνται από τονισµένα ουσιαστικά ή ρήµατα και συνήθως άτονες µονοσύλλαβες λέξεις 1, που µπαίνουν σε µια καθορισµένη σειρά. Στο ονοµατικό σύνταγµα, ο αδύνατος τύπος της προσωπικής αντωνυµίας στη γενική, που συνηθίζεται να λέγεται κτητική αντωνυµία, ακολουθεί το ουσιαστικό, όταν αυτό δεν προσδιορίζεται 2. Λέµε το βιβλίο µου κι όχι * το µου βιβλίο ή * µου το βιβλίο. Στο ρηµατικό σύνταγµα, όταν το ρήµα είναι στην οριστική, η άρνηση δεν, αν υπάρχει, µπαίνει στην αρχή. Ακολουθούν αµέσως µετά, αν υπάρχουν, το µόριο θα και οι µονοσύλλαβες προσωπικές αντωνυµίες. Αν το σύνταγµα περιέχει δύο προσωπικές αντωνυµίες, η αντωνυµία στη γενική προηγείται της αντωνυµίας στην αιτιατική. Η κανονική σειρά του ρηµατικού συντάγµατος απαντάει σ ένα παράδειγµα όπως: δε θα σου το δώσω. Θα παρουσιάσω σύντοµα εδώ τη σταδιακή διαµόρφωση του ονοµατικού και ρηµατικού συντάγµατος κατά την περίοδο από τον 5ο ως το 12ο αιώνα µετά Χριστόν. Φυσικά, ως σηµείο εκκίνησης, θα αναφερθώ στην αττική διάλεκτο της αρχαιοελληνικής, αφού στη διάλεκτο αυτή, παρά τις σηµαντικές διαφορές της µε τη σηµερινή γλώσσα, παρουσιάζονται ήδη οι τάσεις εκείνες, που θα ολοκληρωθούν στη σηµερινή δηµοτική. Αντίθετα δε θα συµπεριλάβω εδώ τις νεοελληνικές διαλέκτους στις οποίες διαπιστώνονται, ως προς τη σύνταξη που µας ενδιαφέρει, αρκετές αποκλίσεις από τη σηµερινή κοινή γλώσσα. Η µελέτη µου βασίζεται στην αποδελτίωση των εξής κειµένων από την υπό εξέταση περίοδο: το Απόκρυφο Ευαγγέλιο Νικοδήµου, το Λειµωνάριον του Ιωάννη Μόσχου, (6ος µ.χ. αι.), * Henri Tonnet, οµότιµος καθηγητής στη Σορβόνη. Τελευταίο δηµοσίευµα: Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή, Ο Αυθέντης του Μωρέως (κριτική έκδοση Henri Tonnet), Αθήνα, Δαίδαλος-Ζαχαρόπουλος, Ηλεκτρονική διεύθυνση: 1 Δε µου ξεφεύγει το γεγονός ότι στο ρηµατικό σύνταγµα υπάρχουν και τονισµένες µονοσύλλαβες λέξεις όπως η άρνηση δεν και προσωπικές αντωνυµίες σε ορισµένες περιπτώσεις όπως: δώσε µού το. 2 Δεν παίρνω υπόψη µου εδώ τα συντάγµατα τύπου: ο καλύτερός µου φίλος όπου η κτητική αντωνυµία ακολουθεί το επίθετο

2 η Αποκάλυψη της Θεοτόκου (8ος-9ος αι,) και το Ποίηµα του Μιχαήλ Γλυκά (1ο µισό του 12ου αι.) 3. Αρχίζω µε τη διαχρονική εξέταση του ονοµατικού συντάγµατος µε την προσωπική αντωνυµία (τη λεγόµενη κτητική ) στη γενική. Στην αττική διάλεκτο υπήρχαν κτητικά επίθετα (ὁ ἐµός, ὁ σός, ὁ ἡµέτερος, ὁ ὑµέτερος) και αυτοπαθείς προσωπικές αντωνυµίες (ἐµαυτοῦ, σαυτοῦ, ἑαυτοῦ κτλ.). Αυτή η ιδιαιτερότητα της αρχαίας γλώσσας περιόριζε πολύ τη χρήση του αδύνατου τύπου της προσωπικής αντωνυµίας στη γενική. Η ακόλουθη φράση του Λυσία είναι χαρακτηριστική για το καθεστώς της κτητικής αντωνυµίας στα αρχαία: παράσχου τὴν σαυτοῦ δύναµιν εἰς τὴν ἐµὴν σωτηρίαν. Στα σηµερινά ελληνικά θα βρίσκαµε αντιστοίχως συντάγµατα µε άτονες αντωνυµίες: τη δύναµή σου, στη σωτηρία σου. Στα αρχαία ελληνικά, ο αδύνατος τύπος της προσωπικής αντωνυµίας µπορεί να µην ακολουθεί το ουσιαστικό ή να µην το ακολουθεί αµέσως. Και δεν είναι σπάνιο να έχουµε, για το πρώτο ή το δεύτερο πρόσωπο, ένα µου ή ένα σου µπροστά στο ουσιαστικό, όπως στο εξής παράδειγµα από τον Λυσία: νῦν δέ σου τὰ ἔργα φανερὰ γεγένηται. Σ αυτή την πρώτη φάση της εξέλιξης του ονοµατικού συντάγµατος, η χρήση της µονοσύλλαβης προσωπικής αντωνυµίας αντί της κτητικής δεν είναι κανονική. Ως προς τον τύπο της προσωπικής αντωνυµίας στο τρίτο πρόσωπο, αυτός ήταν πάντα δισύλλαβος και µπορούσε να τοποθετηθεί στην πρόταση αρκετά µακριά από το ουσιαστικό που προσδιόριζε, όπως, π.χ., στην ακόλουθη φράση του Λυσία: ἀδελφοὶ ὄντες ἐτυγχάνετε αὐτοῦ. Συµπεραίνω από αυτά πως το ονοµατικό σύνταγµα, όπως το εννοούµε τώρα, δεν υπήρχε ακόµα στα αρχαία, παρά µόνο στην υποχρεωτική σύνταξη του οριστικού άρθρου πριν από το ουσιαστικό ( ἡ πόλις όχι * πόλις η 4 ). Θα µπορούσε ίσως κανείς να υποστηρίξει ότι το ονοµατικό σύνταγµα διαµορφώθηκε µόνο όταν εµφανίστηκε, το 10ο µ.χ. αι, η µονοσύλλαβη προσωπική αντωνυµία του 3ου προσώπου. Στην πραγµατικότητα όµως η κανονική επίταξη της µονοσύλλαβης ή δισύλλαβης προσωπικής αντωνυµίας στη θέση της κτητικής αντωνυµίας εµφανίστηκε πολύ νωρίτερα. Βρίσκεται σχεδόν παντού στους ελληνικούς παπύρους της Αιγύπτου από τον 2ο ως τον 6ο αι. µ.χ. Ιδού µερικά παραδείγµατα µεταξύ πολλών άλλων: τον εκτιναγµόν σου (100 µ.χ.), τὸν υἱόν 3 Η έµµετρη µορφή αυτού του κειµένου δεν επηρεάζει τη θέση των όρων στο σύνταγµα. 4 Αξίζει να σηµειωθεί πως η πρόταξη του οριστικού άρθρου διαφοροποιεί τα ελληνικά από τις λεγόµενες βαλκανικές γλώσσες.

3 αὐτοῦ (2ος αι.), το προσκύνηµά σου, την κεντυρίαν µου (2ος αι.), τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, τῷ κυρίῳ µου (3ος αι.), µετὰ τῶν κτηνῶν αὐτῶν (5ος-6ος αι.), αἱ γυναῖκες αὐτῶν (6ος αι.). Το ρηµατικό σύνταγµα γνώρισε µία πολύπλοκη εξέλιξη. Στην αττική διάλεκτο οι αρνήσεις οὐκ και µή ανήκαν ήδη στο ρηµατικό σύνταγµα. Αντίθετα το επιρρηµατικό οὐδέν, που εξελίχθηκε στην άρνηση δεν, δεν είχε καµία καθορισµένη θέση. Στον Λυσία (Κατ Ερατοσθένους) βρίσκουµε σε δύο φράσεις που διαδέχονται η µία την άλλη: ἀδικῶ δὲ οὐδέν και οὐδὲν αὐτῷ µέλει. Μου φαίνεται πιθανόν πως η πρόταξη της νεοελληνικής άρνησης δεν ἐγινε κατά το πρότυπο της σύνταξης του αρχαίου οὐκ. Εξάλλου για πολλούς αιώνες το ουκ και το δεν συνυπήρχαν ως αρνήσεις στη µεσαιωνική ελληνική. Ως προς τις προσωπικές αντωνυµίες, µπορούµε να παρακολουθήσουµε, µε κάποια ακρίβεια, τις αλλαγές της θέσης τους µέσα στο ρηµατικό σύνταγµα. Στην αττική διάλεκτο η τοποθέτηση δύο µονασύλλαβων προσωπικών αντωνυµιών µπροστά σ ένα ρήµα στην οριστική είναι σπάνια. Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους. Στην αττική διάλεκτο και στα µεσαιωνικά ελληνικά (πριν από το 10 µ.χ. αι.) άτονες προσωπικές αντωνυµίες δεν υπήρχαν παρά µόνο στο πρώτο και στο δεύτερο πρόσωπο του ενικού: µε, σε, µοι, σοι, µου, σου. Οι άλλοι τύποι ήταν όλοι τονισµένοι: αὐτόν, αὐτήν, αὐτῷ, αὐτῇ, ἡµᾶς, ὑµᾶς, ἡµῖν, ὑµῖν. Πρέπει να πάρουµε υπόψη µας επίσης ότι στα αρχαία ελληνικά υπάρχει η σύνταξη των ειδικών προτάσεων µε απαρέµφατο, πράγµα που περιόριζε τον αριθµό των ειδικών προτάσεων στην οριστική. Γι αυτό η σύνταξη ενός ρήµατος στην οριστική µε προσωπικές αντωνυµίες ήταν πιο σπάνια από τώρα. Πρέπει ακόµη να προστεθεί πως οι προσωπικές αντωνυµίες δεν είχαν καθορισµένη θέση στην πρόταση. Βρίσκονταν είτε µπροστά είτε πίσω από το ρήµα. Για παράδειγµα η φράση δοκεῖ µοι εναλλάσσεται µε τη φράση µοι δοκεῖ. Σε πενήντα σελίδες του Λυσία και του Ξενοφώντα επισήµανα έντεκα φορές την πρόταξη της προσωπικής αντωνυµίας και εννέα φορές την επίταξή της. Μερικές φορές µάλιστα έχουµε την επίταξη δύο προσωπικών αντωνυµιών, όπως: παρέδωσάν σε ἐµοῖ. Κατά τη ρωµαϊκή εποχή, η επίταξη της προσωπικής αντωνυµίας γίνεται συστηµατική. Από τότε καµία τονισµένη λέξη δεν µπορούσε πια να µπει ανάµεσα στο ρήµα και τις άτονες προσωπικές αντωνυµίες. Έτσι διαµορφώθηκε τότε µία υποτυπώδης µορφή του νεοελληνικού ρηµατικού συντάγµατος. Η γλώσσα του Απόκρυφου Ευαγγελίου του Νικόδηµου (5ος αι.) είναι χαρακτηριστική γι αυτή την νέα τάση της γλώσσας. Σ αυτό το κείµενο, η επίταξη της προσωπικής αντωνυµίας είναι κανονική. Σηµείωσα στο κείµενο αυτό 36 φορές την επίταξη της

4 αντωνυµίας και µόνο 4 φορές την πρόταξή της. Επίσης, στο ίδιο αυτό κείµενο, το οὐδέν λειτουργεί περίπου όπως το νεοελληνικό δεν προηγείται κανονικά του ρήµατος: οὐδὲν ἐλαλοῦσαν, οὐδὲν ἀποκρίνεσθε. Κι ακόµη, όπως στά τέσσερα κανονικά Ευαγγέλια, ο σύνδεσµος ἵνα εισάγει ειδικές προτάσεις και αποτελεί πια ένα αναπόσπαστο µέρος της ρηµατικής σύνταξης. Αν και το µόριο να δεν υπήρχε ακόµα, η σύνταξη ἵνα + ρήµα στην υποτακτική αποτελούσε µία πρώτη µορφή του κατόπιν νεοελληνικού ρηµατικού συντάγµατος. Αυτό είναι φανερό σε παραδείγµατα όπως τα ακόλουθα: παρεκάλεσε τὸν Ἰησοῦν ἵνα ἐπιβῇ και βουλόµεθα ἵνα σταυρωθῇ. Η κατάσταση της γλώσσας είναι περίπου η ίδια, τον 6ο αιώνα, στο Λειµωνάριον του Ιωάννη Μόσχου. Ο σύνδεσµoς ἵνα δε διαφέρει στη χρήση του από το σηµερινό να : συµφέρει σοι ἵνα ἀρνήσῃς. Στο Λειµονάριον επίσης, η προσωπική αντωνυµία του τρίτου προσώπου ακολουθεί πάντα το ρήµα: παρεκάλει αὐτούς, ἐπολέµει αὐτόν, τέθηκεν αὐτό, ἔφαγεν αὐτόν. Την ίδια σύνταξη συναντούµε επίσης σε κείµενα του 9ου και του 10ου αιώνα, όπως η Αποκάλυψη της Θεοτόκου και τα ψυχωφελή γραπτά του Παύλου της Μονεµβασίας. Την ίδια εποχή, γύρω στο 10 αι., εµφανίζεται η µονοσύλλαβη προσωπική αντωνυµία του 3ου προσώπου. Τη βρίσκουµε, το 970, σε δύο γνωστούς στίχους σε λαϊκή γλώσσα: Θεοφανοὺ ἐπολέµα πίταν καὶ ἡ Καλὴ τὴν ἔφαγε [ ] Κι ἂν τὸν φθάσῃ ἐδῶ ὁ χειµώνας, φέρε καὶ τὴν γούναν του. Σε κείµενα σε απλή γλώσσα του 12ου αι., όπως στους στίχους του Μιχαήλ Γλυκά, διαπιστώνουµε ότι οι άτονες προσωπικές αντωνυµίες τον, την, το και το µόριο να έχουν γενικευτεί. Τα ρηµατικά συντάγµατα του σηµερινού νεοελληνικού τύπου αποτελούσαν πια τη βασική δοµή της γλώσσας. Ωστόσο η θέση των προσωπικών αντωνυµιών στο ρηµατικό αυτό σύνταγµα δεν είχε σταθεροποιηθεί ακόµα. Όταν έλειπε το µόριο να, η επίταξη των αδύνατων τύπων της προσωπικής αντωνυµίας ήταν τότε κανονική. Αντίθετα, στην υποτακτική, οι µονοσύλλαβες προσωπικές αντωνυµίες είχαν ήδη τη σηµερινή τους θέση, δηλαδή µετά το να ή το να µην και πριν από το καθαυτό ρήµα. Συναντούµε παντού αυτή τη σύνταξη στο ποίηµα του Γλυκά: να το έχεις, να το εύρεις, να τον φανερώσεις, να σε αγαπούσιν, να τα µάθεις. Μερικές φορές µάλιστα δύο άτονες προσωπικές αντωνυµίες προηγούνται του ρήµατος όπως στα σηµερινά ελληνικά: µην του το δώσεις. Την εποχή του Γλυκά οι αρνήσεις οὐκ και οὐδέν

5 χρησιµοποιούνταν µε την ίδια συχνότητα. Η θέση του ουδέν µπροστά στο ρήµα ήταν κανονική, όπως στα εξής παραδείγµατα: οὐδέν ἰσχύω, οὐδέν λανθάνεις. Αν παρακολουθούσαµε τις τύχες του ρηµατικού συντάγµατος µετά το 12ο αι., θα έπρεπε να πάρουµε υπόψη µας και τις διάφορες εκφράσεις του µέλλοντα : θέλω + απαρέµφατο και θενά + υποτακτική. Θα έπρεπε επίσης να εξετάσουµε τη γενίκευση της πρόταξης των αδύνατων τύπων της προσωπικής αντωνυµίας στα βοριοανατολικά ιδιώµατα της Πελοποννήσου. Υποθέτω, χωρίς να έχω απόδειξη γι αυτό, ότι η επικράτηση της σηµερινής νεοελληνικής σύνταξης του το είπα έγινε κατ αναλογία της ήδη κανονικής µεσαιωνικής σύνταξης να του το πω. Συµπεραίνοντας µπορούµε να συνοψίσουµε έτσι την ιστορία του ονοµατικού και του ρηµατικού συντάγµατος από την αρχαιότητα ως το 12ο µ.χ. αιώνα. Το ονοµατικό σύνταγµα που αποτελείται από ένα όνοµα και µία µονοσύλλαβη προσωπική αντωνυµία στη γενική ήταν σπάνιο στα αρχαία. Αυτό οφειλόταν στην ύπαρξη κτητικών επιθέτων (ὁ ἐµός, ὁ σός, ὁ ἡµέτερος, ὁ ὑµέτερος) και αυτοπαθών αντωνυµιών που παρεµβάλλονταν ανάµεσα στο άρθρο και το όνοµα. Όταν χρησιµοποιούνταν οι µονοσύλλαβες αντωνυµίες µου και σου, δεν τοποθετούνταν αναγκαστικά αµέσως µετά το όνοµα. Αντίθετα στα ελληνικά των πρώτων µεταχριστιανικών αιώνων, τα κτητικά επίθετα και οι αυτοπαθείς αντωνυµίες είχαν εξαφανιστεί, ενώ η επίταξη των τύπων µου, σου, ἡµῶν, ὑµῶν, αὐτῶν ήταν πια κανονική. To 10ο αιώνα, οι τριτοπρόσωποι του και της έρχονται να προστεθούν στους άλλους µονοσύλλαβους τύπους της προσωπικής αντωνυµίας. Έτσι το σύνταγµα του ουσιαστικού µε την κτητική αντωνυµία έγινε συµπαγές, όπως είναι και σήµερα. Στο αρχαιοελληνικό ρηµατικό σύνταγµα, η άρνηση οὐκ προηγείτο πάντα του ρήµατος. Αντίθετα, το επιρρηµατικό οὐδέν δεν είχε καθορισµένη θέση σε σχέση µε το ρήµα της πρότασης. Το 12ο αι. η χρήση του δισύλλαβου ουδέν δε διέφερε πια από εκείνη της άρνησης οὐκ. Η θέση της είχε δηλαδή σταθεροποιηθεί κανονικά πριν από ρήµα. Στα αρχαία οι αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυµίας δεν έχουν καθορισµένη θέση µπροστά ή πίσω από το ρήµα στην οριστική έγκλιση. Η κατάσταση συγκεκριµενοποιείται στους πρώτους βυζαντινούς αιώνες. Τότε η τοποθέτηση του αδύνατου τύπου της προσωπικής αντωνυµίας πίσω από το ρήµα γίνεται κανονική.

6 Αυτή η κατάσταση άλλαξε το 10ο αι., λόγω της αντικατάστασης του απαρεµφάτου µε την υποτακτική αφενός και της δηµιουργίας της µονοσύλλαβης προσωπικής αντωνυµίας του τρίτου προσώπου αφετέρου. Από την εποχή αυτή, οι τρεις αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυµίας λειτουργούν ως δορυφόροι του ρήµατος. Το ίδιο ισχύει και για το µόρφηµα να, που διαφέρει λίγο από ένα πρόθηµα. Αυτή η σηµαντική αλλαγή είχε προετοιµαστεί κατά τη διάρκεια των πρώτων µεταχριστιανικών αιώνων χάρη στην εξέλιξη του αρχικά τελικού ἵνα σε υποτακτικό σύνδεσµο των ειδικών προτάσεων. Αυτός ο σύνδεσµος εξελίχθηκε σταδιακά σε προκλιτικό µόρφηµα της υποτακτικής. Μπορούµε λοιπόν να πούµε πως η παγίωση των συνταγµάτων, που αποτελεί, κατά τη γνώµη µου, την κυριότερη συντακτική καινοτοµία των νέων ελληνικών σε σχέση µε τα αρχαία, έγινε το 10 µ.χ. αι. * Η µακραίωνη εξέλιξη που κατέληξε στη δηµιουργία των συνταγµάτων αυτών φανερώνει τη φαινοµενικά αντιφατική διαδικασία συνέχειας και ασυνέχειας που χαρακτηρίζει διαχρονικά την ελληνική γλώσσα και γενικά τον ελληνικό πολιτισµό. Καµία σηµαντική γλωσσική αλλαγή δε γίνεται ποτέ ξαφνικά. Προετοιµάζεται πολύ πριν από την οριστική επικράτησή της. Μερικές φορές οι πρώτες ενδείξεις της µελλοντικής αλλαγής ήταν ήδη αισθητές τον 5ο π.χ. αι. στην αττική διαλεκτο. Έτσι η επίταξη των τύπων µου και του σου παρατηρείται ήδη στα αρχαία ελληνικά, χωρίς όµως να είναι κανονική. Αυτό που είναι καινούγιο στους πρώτους µεταχριστιανικούς αιώνες είναι η κανονική επίταξη όλων των κτητικών αντωνυµιών. Κατά την ίδια περίοδο εµφανίζεται µια στοιχειώδης µορφή του ρηµατικού συντάγµατος στις ειδικές προτάσεις που εισάγονται µε το σύνδεσµο ἵνα. Στις ίδιες προτάσεις επισηµαίνουµε µερικές φορές µετά το 10ο αιώνα, πιο πολύπλοκα συντάγµατα µε δύο αδύνατες προσωπικές αντωνυµίες. Όµως, στη µεσαιωνική ελληνική (και σε αρκετές νεοελληνικές διαλέκτους), οι αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυµίας ακολουθούν το ρήµα στην οριστική. Ως γνωστόν όµως στην κοινή νεοελληνική η σύνταξη των προσωπικών αντωνυµιών είναι διαφορετική οι µονοσύλλαβες αντωνυµίες προηγούνται του ρήµατος και στην οριστική και στην υποτακτική. Μόνο στην προστακτική οι αντωνυµίες ακολουθούν το ρήµα. Υποθέτω πως αυτή η διαφοροποίηση οφείλεται σε µια ιδιαιτερότητα των πελοποννησιακών ιδιωµάτων, που αποτελούν, σύµφωνα µε πολλούς ειδικούς, την προφορική βάση της σηµερινής νεοελληνικής κοινής.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Η εξίσωση Pell στα Ελληνικά και Ινδικά Μαθηµατικά

Η εξίσωση Pell στα Ελληνικά και Ινδικά Μαθηµατικά Διπλωµατική Εργασία Η εξίσωση Pell στα Ελληνικά και Ινδικά Μαθηµατικά Συγγραφή: Μαρίνα Μπρόκου Δ201101 Επιβλέπων: Οµότ. Καθηγητής Στ. Νεγρεπόντης Αθήνα, Ιούλιος 2014 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 1 1.1 Η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.» Μη ξέροντας λοιπόν ο Προμηθέας τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Mathematics The Man Made Universe, SHERMAN K. STEIN, 1963 Α] ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2-1 ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή ακαδημαϊκής φιλοσοφικής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες

Συγγραφή ακαδημαϊκής φιλοσοφικής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες Παναγιώτης Θανασάς Συγγραφή ακαδημαϊκής φιλοσοφικής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες www.thanassas.gr Οι παρούσες σημειώσεις εκπονήθηκαν πριν από αρκετά χρόνια, για τις ανάγκες εξαμηνιαίου πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαπολιτισµικές διαφορές στο µάθηµα µετάφρασης ελληνικών κινέζικων µέσω των έργων του Καζαντζάκη. Jingjing Hu

Οι διαπολιτισµικές διαφορές στο µάθηµα µετάφρασης ελληνικών κινέζικων µέσω των έργων του Καζαντζάκη. Jingjing Hu Εισαγωγή Οι διαπολιτισµικές διαφορές στο µάθηµα µετάφρασης ελληνικών κινέζικων µέσω των έργων του Καζαντζάκη Jingjing Hu Ας αρχίσουµε µε λίγα λόγια από την διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην Κίνα της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία

Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία 1 Γιώργος Καραµανώλης Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία 1. Για ποιον και γιατί γράφουµε Ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία σε ένα φιλοσοφικό θέµα, είναι ένα κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ 1 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΑΣΗ...σελ. 9 2. ΤΑ ΕΙ Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...σελ. 10 2 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.Μ.376

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α.Μ.376 Α.Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η εικόνα της σύγχρονης εργαζόµενης γυναίκας στην ελληνική τηλεόραση:η περίπτωση των ελληνικών σήριαλ».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς»

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: «Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Διονύσιος Μερτύρης υποψήφιος διδάκτωρ, La Trobe University, Australia dmertyris@students.latrobe.edu.au Χρονικές περίοδοι της ελληνικής 1. Προϊστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η φύση της πραγµατικότητος

Η φύση της πραγµατικότητος Η φύση της πραγµατικότητος Γ. Κοντόπουλος Προλεγόµενα Ακούσαµε προ ολίγου τα πεπραγµένα της Ακαδηµίας κατά το έτος 2011. Εγώ θα ήθελα µόνο να τονίσω ότι µία από τις σηµαντικότερες δραστηριότητες της Ακαδηµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα