ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. Ε.Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. Ε.Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc"

Transcript

1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Ε.Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc

2 Η αποκατάσταση περιλαμβάνει: 1. Ιατρική αξιολόγηση 2. 6σκηση 3. Τροποποίηση παραγόντων κινδύνου 4. Εκπαίδευση 5.Μεταβολές συμπεριφοράς ή τρόπου ζωής

3 Σκοπός είναι: Αναστροφή των παθοφυσιολογικών και ψυχολογικών δυσμενών επιδράσεων Μείωση της θνησιμότητας και νέου εμφράγματος Έλεγχος συμπτωμάτων Σταθεροποίηση ή υποστροφή της αρτηριοσκληρυντικής πλάκας Ενίσχυση της ψυχολογικής, κοινωνικής και επαγγελματικής θέσης του ασθενούς

4 Στη στεφανιαία µονάδα το άτοµο βρίσκεται συνήθως σε µια ψυχολογική κρίση, που χαρακτηρίζεται από άρνηση και επιθετικότητα. Σε αυτή τη φάση είναι σηµαντικό να δηµιουργούµε ένα ασφαλές περιβάλλον, εξηγώντας όλα όσα αφορούν τη φροντίδα και τον εξοπλισµό καθώς και την προετοιµασία για τη µεταφορά στο θάλαµο. Αυτή η προετοιµασία έχει βρεθεί ότι µειώνει το φόβο και το άγχος.

5 Ο νοσηλευτής/τρια πρέπει να θεωρεί το άτοµο ως µια ολότητα, καθώς η ικανότητα και η ετοιµότητα για µάθηση επηρεάζεται από: 1. το φύλο 2. την ηλικία 3. την κουλτούρα 4. το κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο και 5. τις εµπειρίες της ζωής

6 Το πρόγραμμα αποκατάστασης περιλαμβάνει τρεις φάσεις: Φάση Ι ή Οξεία Φάση ΙΙ Φάση ΙΙΙ

7 Φάση Ι ή Οξεία Η οποία περιλαµβάνει ενηµέρωση του ασθενούς και των µελών της οικογένειάς του σχετικά: Με τους σκοπούς της Μ.Ε.Π Τον εξοπλισµό της Τους λόγους που υπάρχουν ειδικοί κανονισµοί και διαδικασίες

8 Φάση Ι ή Οξεία Το έμφραγμα, τα χαρακτηριστικά της νόσου, τις σχέσεις τους με τη θεραπεία Την ευθύνη ή το ρόλο του ασθενούς στην αντιμετώπιση της νόσου Τους περιορισμούς που του επιβάλλονται και την προοδευτική επανένταξή του στις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες

9 Φάση Ι - 2ο 24ωρο Εκτελεί ενεργητικές κινήσεις κάτω άκρων τρέφεται µόνος του κάνει µέρος της πρωινής φροντίδας απασχολείται διαβάζοντας «κάτι ευχάριστο» κρεµά τα πόδια του, στο πλάι του κρεβατιού

10 Φάση Ι - 3ο 24ωρο Κάθεται σε πολυθρόνα Ξυρίζεται µόνος του Περπατά στο δωµάτιο και το 4ο 24ωρο µεταφέρεται σε κοινό θάλαµο νοσηλείας Σε περίπτωση που εµφανισθεί πόνος αλλαγή στο ΗΚΓ, ταχυκαρδία> 120/min αρρυθµίες, υπόταση, έχουµε περιορισµό της φυσικής δραστηριότητας

11 Η Φάση ΙΙ Εξηγούνται οι έννοιες του εμφράγματος του μυοκαρδίου ώστε να έχουµε: Την κατανόηση και αποδοχή της νόσου Την κατανόηση του θεραπευτικού σχήµατος Με αποτέλεσµα αποδοχή των απαραίτητων µεταβολών της συµπεριφοράς του

12 ΦΑΣΗ ΙΙ Όσο ο ασθενής βρίσκεται στο νοσοκοµείο και πριν την έξοδο του πρέπει να του προταθούν και να του εξηγηθούν οι αλλαγές που θα πρέπει να κάνει στον τρόπο ζωής του Ο νοσηλευτής, εφαρµόζει προγράµµατα εκπαίδευσης που περιλαµβάνουν ενηµέρωση για τους παράγοντες κινδύνου, τη φαρµακευτική αγωγή, την αλλαγή τρόπου ζωής, την εφαρµογή ειδικής δίαιτας και της άσκησης

13 εκπαίδευση οικογένειας Παράλληλα µε την εκπαίδευση των ασθενών µε ΟΕΜ, ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία έχει και η εκπαίδευση των φροντιστών τους. Ο λόγος είναι ότι οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του καταβάλλονται από άγχος και δεν µπορούν να αφοµοιώσουν της πληροφορίες. Καθώς επίσης µπορεί να είναι µεγάλης ηλικίας και ποικίλου µορφωτικού επιπέδου

14 ΦΑΣΗ ΙΙ Γίνεται εκπαίδευση του ασθενή για τη μέτρηση του σφυγμού Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη ρυθμικότητα σφυγμού

15 Συµβουλές σε ασθενή που παίρνει νιτρογλυκερίνη

16 Αποφυγή αλκοολούχων ποτών Να έχει τα δισκία έτοιµα κάθε στιγµή Να παίρνει 1 δισκίο πριν την εκτέλεση έντονης δραστηριότητας ή σε ψυχικά αγχογόνες καταστάσεις Να παίρνει ένα δισκίο µε την έναρξη του θωρακικού πόνου 1 κάθε 5 εάν χρειαστεί, συνολικά 3 δισκία - ενηµέρωση του γιατρού εάν ο πόνος συνεχίζει

17 Να τοποθετεί το δισκίο κάτω από τη γλώσσα και να το αφήνει να διαλύεται τελείως Να φυλάει τα δισκία σε δροσερό µέρος,σε αεροστεγή συσκευασία µακριά από το φως Να αντικαθιστά τα δισκία κάθε 5 µήνες Να αποφεύγει την απότοµη έγερση σε όρθια θέση µετά τη λήψη νιτρογλυκερίνης Μετά τη λήψη νιτρογλυκερίνης µπορεί να εµφανιστεί κεφαλαλγία ερυθρότητα προσώπου,ζάλη και ήπια

18 Συμβουλές που πρέπει να ακολουθούν οι ασθενείς για τη λήψη των β-αποκλειστών

19 Να παίρνει το φάρµακο την ίδια ώρα κάθε µέρα Να ελέγχει το σφυγµό του πριν από τη λήψη του φαρµάκου και να ενηµερώνει το γιατρό του εάν είναι ασυνήθιστα βραδύς Να αποφεύγει να παραλείπει δόσεις, να τροποποιεί ή να διακόπτει το φάρµακο χωρίς την άδεια του ιατρού Να εγείρεται από την κατακεκλιµένη στην όρθια θέση µε βραδύ ρυθµό εφόσον εµφανίζει συχνά ζάλη Να περιορίζει την πρόσληψη αλκοολούχων ποτών

20 Αντιµετώπιση επιπέδων λιπιδίων Στατίνες σε όλους τους ασθενείς όταν δεν υπάρχουν αντενδείξεις ανεξάρτητα από τα επίπεδα χοληστερόλης Στόχοι: LDL χοληστερίνη <100 mg/dl Εάν τριγλυκερίδια>150 mg/dl τότε πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο φιµπρατών και ω-3 λιπαρών οξέων σε ασθενείς που δεν ανέχονται τις στατίνες Επίπεδα HDL χολιστερόλης>45 mg/dl

21 v Στατίνες Πρέπει να παίρνονται καθηµερινά από τη στιγµή που χορηγηθήκαν από το γιατρός v Θα χρειασθεί να παίρνονται πιθανότητα εφ όρου ζωής v v v Πρέπει να χορηγούνται το βράδυ πριν τη νυχτερινή κατάκλιση Υπάρχει η πιθανότητα εκδήλωσης ηπατοτοξικότητας ή µυοτοξικότητας, έτσι πριν την έναρξη της θεραπείας µε στατίνες πρέπει να γίνεται ένας βασικός έλεγχος των ηπατικών ενζύµων και της CK. Για τις αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα που αυξάνουν τη συγκέντρωση αυτών στο αίµα

22 Συμβουλές σχετικά με την ερωτική δραστηριότητα

23 Η σεξουαλική δραστηριότητα, γενικά επιτρέπεται µετά 4 εβδοµάδες από την έξοδο από το νοσοκοµείο, και αφού έχει προηγηθεί κάποια µορφή αξιολόγησης της ικανότητας προς άσκηση ή µπορεί να ξαναρχίσει µετά από συνιστώµενο χρόνο( όταν ο ασθενής είναι ικανός να ανέβει 2 ορόφους χωρίς δύσπνοια ή πόνο

24 Σημεία και συμπτώματα τα οποία θα τον κάνουν να ανησυχήσει: Πόνο στο θώρακα, βραχίονα, τράχηλο ή κάτω γνάθο που δεν υποχωρεί µε νιτρογλυκερίνη Δύσπνοια Σηµαντική αύξηση βάρους ή οίδηµα σφυρών Άρρυθµος σφυγµός Επιµένουσα ανικανότητα ή µείωση της libid Αδυναµία να ανεχθεί τις συνιστώµενες ασκήσεις

25 Οι κάτωθι τροποποιήσιμοι παράγοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου: Παχυσαρκία Υπερλιπιδαιμία Καθιστική ζωή Κάπνισμα Υπέρταση

26 Πολύ σηµαντικό είναι αλλαγή των διατροφικών συνηθειών προς δίαιτες αποδεδειγµένα ευνοϊκές για την πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων. Στην πράξη πρόκειται για δίαιτες που τείνουν προς τη µεσογειακή διατροφή, µε ποσοστό λιπών µικρότερο του 30% σηµαντική συµµετοχή ψαριού, λαχανικών και φρούτων, και αποφυγή του ερυθρού κρέατος και του άλατος (ειδικά όταν συνυπάρχει αρτηριακή υπέρταση). Η µικρή έως µέτρια κατανάλωση ερυθρού οίνου µάλλον ευεργετική είναι

27 Κάπνισµα Πλήρης διακοπή Αποφυγή παθητικού καπνίσµατος σε οικία και εργασία Θεραπευτική αγωγή µε βουπροπιόνη και νικοτίνη σε ασθενείς που συνεχίζουν να καπνίζουν

28 Έλεγχος Αρτηριακής Πίεσης Στόχος <130/80 mmhg Εάν ΑΠ>130/80 mmhg συνιστάται: σωµατικού βάρους, σωµατικής δραστηριότητας, NaCl και λιπαρών στις τροφές Αντιϋπερτασική αγωγή µε έµφαση σε β- αναστολείς, ΑΜΕΑ, αναστολείς αλδοστερόνης

29 Το πρόγραμμα στην φάση ΙΙΙ έχει σαν κύριους σκοπούς: Την αύξηση της αντοχής του ασθενούς Την επιστροφή του στην εργασία και στις φυσικές του δραστηριότητες Την απόκτηση εμπιστοσύνης στον εαυτό του και στις ικανότητές του ότι μπορεί να ζήσει μία φυσιολογική ζωή

30 Άσκηση Παράλληλα µε τις διατροφικές προσπάθειες, απαραίτητη είναι και η ένταξη του ασθενούς, σε προγράµµατα τακτικής άσκησης. Η διάρκεια της άσκησης οφείλει να είναι 30 λεπτά ηµερησίως για τουλάχιστον 5 ηµέρες της εβδοµάδας, η δε έντασή της διακρίνεται:

31 Άσκηση Μετρίας βαρύτητας ασκήσεις 1. βάδιση 2. χαλαρός χορός 3. άθληση µε µπάλα 4. ήπια κηπουρική µε καταναλισκόµενο έργο 3 και 6 ΜΕΤs (1 ΜΕΤs= η ενέργεια που καταναλίσκεται όταν είµαστε σε ηρεµία

32 Σε µεγαλύτερης βαρύτητας ασκήσεις περισσότερα από 6 ΜΕΤs 1. Το έντονο στατικό ποδήλατο 2. Η ανάβαση 3. Η έντονη αεροβική βάδιση 4. Το jgging Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου και αυτοί µε ιδιαίτερα επηρεασµένη συσπαστικότητα αριστερής κοιλίας απαιτούν ιδιαίτερα προγράµµατα άσκησης, κατά προτίµηση υπό επίβλεψη

33 Να διευκρινισθεί στον ασθενή το πρόγραμμα άσκησης που θα πρέπει να ακολουθήσει: Η ισομετρική άσκηση(π.χ.άρση βάρους) επιβαρύνει ιδιαίτερα την καρδιά, γιατί αυξάνει δυσανάλογα τις περιφερικές αντιστάσεις και την Α/Υ και πρέπει να αποφεύγεται

34 Η ισοτονική άσκηση( π.χ. βάδισµα, κολύµπι, ποδήλατο) οδηγεί σε προοδευτική αύξηση της καρδιακής συχνότητας και του ΚΛΟΑ και ενδείκνυται

35 Στόχος της σωστής διατροφής και της άσκησης είναι: Η απώλεια σωµατικού βάρους στους ασθενείς µε δείκτη µάζας σώµατος (BMI) >30kg/m2 ή περιφέρεια µέσης >102cm στους άνδρες και 88cm στις γυναίκες. Ιδανικό ΒΜΙ θεωρείται αυτό µεταξύ 18.5 και 25kg/m2 Ωστόσο πρέπει να είναι κατανοητό ότι η απώλεια βάρους κατά την πρώιµη µετεµφραγµατική περίοδο δεν χρειάζεται να είναι µεγαλύτερη από το 10% του αρχικού σωµατικού βάρους

36 Τα σημαντικότερα οφέλη από τη συμμετοχή σε Π.Α αφορούν: Καλύτερη ανοχή στην κόπωση Βελτίωση συμπτωμάτων Μείωση των επιπέδων των λιπιδίων Ελάττωση του καπνίσματος Βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης και του άγχους Μείωση της θνησιμότητας

37 1η εβδομάδα 400 μέτρα σε 5-10` 2η εβδομάδα 800 μέτρα σε 10-15` 3η εβδομάδα 1600 μέτρα σε 20-30` 4η εβδομάδα 2000 μέτρα σε 20-30` 5η εβδομάδα 2500 μέτρα σε 30-45` 6η εβδομάδα 3000 μέτρα σε 30-45`

38 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS).

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Η υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους και τους συχνότερους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

Ãéþñãïò ÁíùãåéáíÜêçò, ÊáèçãçôÞò Öõóéïëïãßáò ÉáôñéêÞò Ó ïëþò ÁÐÈ INTERREG IIIA ÅËËÁÄÁ - ÂÏÕËÃÁÑÉÁ

Ãéþñãïò ÁíùãåéáíÜêçò, ÊáèçãçôÞò Öõóéïëïãßáò ÉáôñéêÞò Ó ïëþò ÁÐÈ INTERREG IIIA ÅËËÁÄÁ - ÂÏÕËÃÁÑÉÁ Êáñäéáããåéáêïß ðáñüãïíôåò êéíäýíïõ óôç ìýóç êáé ôñßôç çëéêßá Áðüóôïëïò áôæçôüëéïò, Áíáðë. ÊáèçãçôÞò Ðáèïëïãßáò ÉáôñéêÞò Ó ïëþò ÁÐÈ Íßêç Êáôóßêç, ÅðéóôçìïíéêÞ óõíåñãüôéò, Á' ÐñïðáéäåõôéêÞò ÐáèïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò,

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση: μύθοι και αλήθειες

Υπέρταση: μύθοι και αλήθειες Υπέρταση: μύθοι και αλήθειες Γεώργιος Στέργιου Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Κέντρο Υπέρτασης, Γ' Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Σωτηρία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις αναπτυγμένες χώρες τα λεγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω

Τι πρέπει να γνωρίζω Τι πρέπει να γνωρίζω Ευάγγελος Λυμπερόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Δ/ντής Β Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό βιβλιαράκι για ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία και επαγγελματίες υγείας

Εκπαιδευτικό βιβλιαράκι για ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία και επαγγελματίες υγείας CHOL/06/02/10 Εκπαιδευτικό βιβλιαράκι για ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία και επαγγελματίες υγείας DR LEIV OSE ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ Αυτό το βιβλιαράκι περιέχει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τις δυσλιπιδαιμίες: Διάγνωση και αντιμετώπιση

Κατευθυντήριες οδηγίες για τις δυσλιπιδαιμίες: Διάγνωση και αντιμετώπιση Κατευθυντήριες οδηγίες για τις δυσλιπιδαιμίες: Διάγνωση και αντιμετώπιση Χ. Πίτσαβος, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Μ. Ελισάφ, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘ. ΑΘ.ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Τώρα που έχεις ανακάμψει από το καρδιακό επεισόδιο εσύ και η οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Υπερχοληστερολαιμία στα παιδιά και εφήβους

Υπερχοληστερολαιμία στα παιδιά και εφήβους Υπερχοληστερολαιμία στα παιδιά και εφήβους Εισαγωγή Η αθηρωμάτωση (αθηροσκλήρωση), αποτελεί βασική αιτία εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως έμφραγμα, στηθάγχη και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Των Κεραμυδά Βασιλική (ΑΕΜ:161) Χατζηκλωνίδου Δέσποινα (ΑΕΜ:11) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Εθνικό ίκτυο ήµων Προαγωγής Υγείας Γυναικεία Υγεία :Προλαµβάνοντας τις επτά σοβαρότερες απειλές Οι σοβαρότερες απειλές της γυναικείας υγείας συχνά µπορούν να προληφθούν. Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 24: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση της συννοσηρότητας ατόμων με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και εξατομίκευση της θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

PRESSURE POINTS SERIES: Εισαγωγή στην υπέρταση

PRESSURE POINTS SERIES: Εισαγωγή στην υπέρταση PRESSURE POINTS SERIES: NO.1 Εισαγωγή στην υπέρταση BLOOD PRESSURE ASSOCIATION Η υπέρταση αποτελεί τη σημαντικότερη γνωστή αιτία αναπηρίας και πρώιμου θανάτου στη Μεγάλη Βρετανία από εγκεφαλικό επεισόδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΜΗΜΑ:Α4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΙΤΛΟΣ: Οι γνώσεις και οι στάσεις των νέων σχετικά με τη διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

γ) Ασυµπτωµατικοί ενήλικες µε A1c µεταξύ 5.7% και 6.4% δ) Ενήλικας µε γλυκόζη πλάσµατος 140 mg/dl, 2 h µετά από του στόµατος λήψη 75g γλυκόζης

γ) Ασυµπτωµατικοί ενήλικες µε A1c µεταξύ 5.7% και 6.4% δ) Ενήλικας µε γλυκόζη πλάσµατος 140 mg/dl, 2 h µετά από του στόµατος λήψη 75g γλυκόζης 2 ιαγνωστικά Κριτήρια Αναστασία Θανοπούλου 1. Με βάση την Αµερικανική ιαβητολογική Εταιρεία (American Diabetes Association, ADA), ποιος από τους παρακάτω ασθενείς πληρεί τα κριτήρια για τη διάγνωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ 2 Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ ΞΗΒΙΒΒΒ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ Ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες ενός εφήβου.. Εισηγητής: ΠΕΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑ Τ.Α.Κ.Ο Συντελεστές: ΠΡΙΦΤΗ ΤΖΕΜΙΛΕ-ΕΥΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Μύθος και Πραγματικότητα Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Α. Καραγιάννης Αθήναι 2008 ΔιοικητικΟ ΣυμβοΥλιο ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. Πρόεδρος: Δημήτριος Παπαπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. Επιδημιολογία

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. Επιδημιολογία Επιδημιολογία ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Σήμερα υπάρχουν 1.1 δισεκατομμύρια καπνιστές παγκοσμίως. Κάθε μέρα, περίπου 80-100.000 νέοι άνθρωποι παγκοσμίως αρχίζουν το κάπνισμα. Εάν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο)

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο) «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη)

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Τι είναι η ιπολική ιαταραχή; ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Η ιπολική ιαταραχή, γνωστή και ως µανιοκατάθλιψη, θεωρείται µια διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας, η οποία φέρει ασυνήθιστες εναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ESC POCKET GUIDELINES

ESC POCKET GUIDELINES Ελληνική Μετάφραση 2011 ES POKET GUIDELINES ommittee for Practice Guidelines To improve the quality of clinical practice and patient care in Europe αντιμετωπιση δυσλιπιδαιμιων Κατευθυντήριες οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη της εφηβικής παχυσαρκίας σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου

Πρόληψη της εφηβικής παχυσαρκίας σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου Πρόληψη της εφηβικής παχυσαρκίας σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου σε απασχολεί η εμφάνισή σου; Στην εφηβεία, ο οργανισμός αναπτύσσεται με γρήγορο ρυθμό και οι ανάγκες για τροφή είναι αυξημένες. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα σακχάρου αίματος των νοσηλευτών,νυχτερινό ωράριο και φόρτος εργασίας.

Επίπεδα σακχάρου αίματος των νοσηλευτών,νυχτερινό ωράριο και φόρτος εργασίας. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» Τίτλος Επίπεδα σακχάρου

Διαβάστε περισσότερα

Θερµές ευχαριστίες στους οδοντιάτρους Τ. Γάτου και Ε. Παπαλέξη για την υποστήριξη που µας προσέφεραν.

Θερµές ευχαριστίες στους οδοντιάτρους Τ. Γάτου και Ε. Παπαλέξη για την υποστήριξη που µας προσέφεραν. Πώς πώς να βοηθήσετε τους ασθενείς.. να διακόψουν το κάπνισµα.. Αργυρώ Πολυχρονοπούλου Θεσσαλία Αθανασούλη οδηγός για την οδοντιατρική οµάδα Θερµές ευχαριστίες στους οδοντιάτρους Τ. Γάτου και Ε. Παπαλέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ UNIVERSITY OF CRETE Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ:2810394600, Φαξ:2810394606 ιευθυντής: Χ. Λιονής, Αναπλ. Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιοδική έκδοση της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής «ΡΕΑ» ΤΕΥΧΟΣ 09 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΜΜΑΧΟ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα