Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Χρυστάλλα Φλοκκά Α.Μ 558 Επιβλέπων:Δρ. Κωνταντίνος Παναγιωτάκης 2012

2 TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CRETE SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMERCE & MARKETING THE HISTORY AND FUTURE OF TV COMMERCIALS DIPLOMA THESIS Student : Christalla Flokka A.M 558 Supervisor : Costas Panagiotakis, Assistant Professor 2012

3 Υπεύθυνη Δήλωση : Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην πτυχιακή εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η πτυχιακή εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαφήµιση αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της ανάπτυξης της αγοράς στις µέρες µας. Υπάρχει µια πληθώρα µέσων τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να προωθηθεί η διαφήµιση. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής παρουσιάστηκαν τα σηµαντικότερα από αυτά µέσα στην πορεία του χρόνου. ίνονται πληροφορίες για την ιστορική εξέλιξη της διαφήµισης, από την αρχαιότητα ως και σήµερα, και παρουσιάζονται εν συντοµία οι διαφηµιστικές εταιρίες στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, αναλύονται τα βασικότερα είδη διαφήµισης, και δίνεται έµφαση περισσότερο στην περίπτωση της τηλεόρασης. Έτσι, παρουσιάστηκαν τα σηµαντικότερα στοιχεία αναφορικά µε την εξέλιξη της τηλεόρασης τόσο ως µέσο γενικότερα, όσο και ως διαφηµιστικό µέσο, µε τα βασικότερα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά του. Παράλληλα, παρουσιάζεται η τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, µε βάση την οποία υπάρχει µια στροφή προς την εγκατάλειψη των παραδοσιακών µέσων διαφήµισης και την χρήση των νέων τεχνολογιών, και ειδικότερα του διαδικτύου και της πληθώρας των εφαρµογών του. Λέξεις Κλειδιά : Διαφήμιση, Τηλεόραση, Είδη διαφήμισης, Εξέλιξη Διαφήμισης 4

5 ABSTRACT Advertisement is one of the most important factors regarding the development of the market nowadays. There is a great variety of means through which advertisements may be presented. In the framework of this study, the most important of these means were presented with respect to their development through time. Information is provided for the historical development of advertisements, from ancient years until now, and the most important companies in Greece are presented. In addition to that, the most important types of advertisements are analyzed, focusing on TV advertisements. Therefore, the most important characteristics of the development of that specific type are presented, with its main advantages and disadvantages. At the same time, the tendency of the last few years according to which the traditional means of advertisements are abandoned and new technologies are used, is discussed. Key Words : Advertisements, TV, Types of advertisements, Development of advertisments 5

6 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ABSTRACT... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά στοιχεία η σημασία της διαφήμισης Ορισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η διαφήμιση από την αρχαιότητα ως σήμερα Οι διαφημιστικές εταιρίες στην Ελλάδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Μέσα διαφήμισης Οι βασικότεροι τρόποι διαφήμισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Μια εισαγωγή για την τηλεόραση Ιστορική εξέλιξη της τηλεόρασης Η τηλεόραση ως διαφημιστικό όχημα Οι διαφημίσεις με τα περισσότερα views Σύνοψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ

8 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Εισαγωγή Πορεία τηλεοπτικής διαφήμισης Οι σημαντικότερες εναλλακτικές Οι τάσεις στην Ελλάδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ Βιβλιογραφία Ελληνική Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία προερχόμενη από το διαδίκτυο

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά στοιχεία η σημασία της διαφήμισης Η επιρροή της διαφήµισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναµφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονοµικά και επιχειρηµατικά πλαίσια, όσο και σε ολόκληρο το φάσµα του κοινωνικού γίγνεσθαι. Με την παρουσία και την καθιέρωση της, η διαφήµιση, επηρέασε την αλλαγή του τρόπου ζωής και έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην τεχνολογική και πολιτική ζωή των κρατών. Η διαφήµιση συντέλεσε ακόµη και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των λαών, κάνοντας γνωστά και προσιτά νέα προϊόντα στις µάζες των καταναλωτών, µε αποτέλεσµα την αύξηση της ζήτησης, που οδήγησε µε τη σειρά της στη µαζική παραγωγή και διάθεση των προϊόντων αυτών στο καταναλωτικό κοινό. Μεγάλα είναι τα οφέλη µιας επιτυχηµένης διαφήµισης, όχι µόνο για το κοινό της αλλά ίσως πολύ µεγαλύτερα από οικονοµικής άποψης και για τους ίδιους τους διαφηµιζόµενους και τους διαφηµιστές. Γι αυτό η επιτυχία της διαφήµισης ήταν ανέκαθεν ο στόχος κάθε διαφηµιζόµενης επιχείρησης και διαφηµιστικού γραφείου ή οργανισµού. Ωστόσο, η καλή διαφήµιση δεν αποτελεί µια εύκολη υπόθεση. Είναι αποτέλεσµα καλού σχεδιασµού. Οι µεγάλες ιδέες και οι αποτελεσµατικές διαφηµιστικές καµπάνιες δεν προέκυψαν από µόνες τους. Χτίζονται δύσκολα και προσεκτικά, µε βάση τα σηµεία κλειδιά της επικοινωνίας που διαµορφώνουν τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνουν αντιληπτά και αποδεκτά τα διαφηµιστικά µηνύµατα από τον δέκτη. 9

10 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δηµιουργία της διαφήµισης που θα αυξήσει τις πωλήσεις και τα κέρδη, είναι η κατανόηση των ανθρώπινων κινήτρων και των βασικών αρχών της επικοινωνίας, καθώς και ο ακριβής προσδιορισµός του κοινού στο οποίο στοχεύει η επιχείρηση. Όταν µάλιστα µιλάµε για µια διεθνοποιηµένη διαφήµιση, τότε οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις της επιτυχίας σαφώς πολλαπλασιάζονται. Όλοι οι προαναφερθέντες τοµείς στους οποίους άσκησε την επίδραση της η διαφήµιση, αποτελούν µε τη σειρά τους παράγοντες µέσα σε άλλους που πρέπει να διακρίνονται και να αξιολογούνται πριν από κάθε προσπάθεια διαφηµιστικής εκστρατείας και ιδιαίτερα όταν αυτή χαρακτηρίζεται ως διεθνής. Στη συνέχεια, θα γίνει προσπάθεια να δοθεί ένας αναλυτικός ορισµός της έννοιας της διαφήµισης. 1.2 Ορισμός ιαφήµιση είναι η πρωτότυπη δηµιουργία µηνυµάτων, που αναφέρονται σε προϊόντα ή εµπορικές υπηρεσίες και η δηµοσίευση τους, µε την αγορά χώρου ή / και του χρόνου στα µέσα επικοινωνίας, µε τελικό στόχο την παρακίνηση των αποδεκτών αυτών µηνυµάτων να αγοράσουν τα διαφηµιζόµενα προϊόντα- υπηρεσίες, σύµφωνα µε τον ορισµό του κοινωνιολόγου Bernstein που παρουσιάζεται από τον Young (2006). Σύµφωνα µε έναν καθαρά επαγγελµατικό ορισµό "η διαφήµιση παρουσιάζει το πλέον δυνατό πειστικό µήνυµα πωλήσεως, στους καλύτερους πιθανούς πελάτες του προϊόντος ή της υπηρεσίας στο χαµηλότερο δυνατό κόστος". Η διαφήµιση πρέπει να προγραµµατίζεται και να δηµιουργείται για να επιτυγχάνει τα καλύτερα αποτελέσµατα στο χαµηλότερο κόστος. Όταν η επιστήµη και η τέχνη µε την µορφή της έρευνας και της επινοήσεως, υποστηρίζονται µε έξυπνη χρησιµοποίηση µέσων και υλικών, είναι δυνατόν να 10

11 παραχθούν και να εκτελεσθούν εκστρατείες που συµβάλλουν στην επιτυχία της επιχειρησιακής δραστηριότητας. Το σηµείο όπου δίνεται έµφαση, είναι ότι ο στόχος της διαφήµισης είναι να "πουλήσει". Σε αντίθεση (όµως) µε τον πωλητή που πουλάει πρόσωπο µε πρόσωπο, η διαφήµιση πουλάει στέλνοντας ένα µήνυµα σε ένα αριθµό πελατών γνωστής ή άγνωστης ταυτότητας και που µπορεί να βρίσκονται δίπλα ή πολύ µακριά. Η διαφήµιση έχει αυτή την καταπληκτική ευελιξία και ακτίνα ενέργειας που πρέπει όµως να χρησιµοποιηθούν έξυπνα, συνοδευόµενες από τις ικανότητες σωστά εκπαιδευµένων και έµπειρων διαφηµιστών. Αν αυτή η δύναµη της πωλήσεως χρησιµοποιηθεί µε ανοργάνωτο τρόπο, τότε η διαφήµιση δεν θα είναι αποτελεσµατική (http://www.serresbiz.com/312c/el/other/third/advertisement.pdf). 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 2.1 Η διαφήμιση από την αρχαιότητα ως σήμερα Στα πλαίσια αυτής της ενότητας, θα γίνει µια περιγραφική αναφορά στην ιστορία της διαφήµισης και στο πως αυτή εξελίχθηκε από την γέννησή της ως σήµερα. Είναι γεγονός πως η διαφήµιση υπήρχε καθ όλη τη διάρκεια της ιστορικής περιόδου κυρίως, όµως, συνδέθηκε ως οικονοµικό και κοινωνικό φαινόµενο µε τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Σαν πρώτη µορφή εκδήλωσης της διαφήµισης, µπορούµε να πούµε πως λειτούργησε η προφορική διάδοση πληροφοριών. Εξάλλου, πολλούς αιώνες πριν ο ρόλος που είχαν οι «κήρυκες» στους Φοίνικες στην κλασσική περίοδο ήταν ιδιαίτερα σηµαντικός. Κάτι αντίστοιχο ίσχυε και στη ρωµαϊκή περίοδο. Παράλληλα, γνωστός είναι και ο ρόλος των παραστάσεων και ανακοινώσεων σε διάφορα ευρήµατα που προέρχονται από πόλεις της αρχαιότητας. Στο Βυζάντιο και στο Μεσαίωνα οι κήρυκες παρέµειναν το βασικό µέσο διάχυσης πληροφοριών. Από τον 13ο µέχρι το 16ο αιώνα εµφανίζεται ο θεσµός της «συντεχνίας». Η συντεχνία συλλογικά πραγµατοποιούσε προσπάθειες για προώθηση των πωλήσεων στις τοπικές, εµπορικές αγορές και εκθέσεις ενώ δεν ενέκρινε τις αντίστοιχες ατοµικές προσπάθειες (Ζώτος, 2000). Μπορεί να ειπωθεί πως µέχρι και τα µέσα του 15 ου αιώνα η µορφή της διαφήµισης δεν διέφερε από εκείνη της ρωµαϊκής περιόδου, ειδικά δε σε 12

13 χώρες όπως η Αγγλία. Προς τα τέλη, όµως, αυτού του αιώνα, άρχισαν να εµφανίζονται γραπτές ανακοινώσεις που ξεκινούσαν µε το λατινικό «Sipuis» (αν κάποιος) που τις αναρτούσαν σε τοίχους και σε άλλα µέρη. Για να βρούµε για πρώτη φορά την χρήση της λέξης «διαφήµιση», θα πρέπει να φτάσουµε στο Τότε, ο όρος εµφανίστηκε για πρώτη φορά από εκδότες βιβλίων, ως επικεφαλίδα για τις ανακοινώσεις τους. Ειδικότερα στην περιοχή της Αγγλίας ως πρώτη γραπτή διαφήµιση θεωρείται η διαφήµιση που έγινε από Άγγλο εκδότη, το 1478, γραµµένη στο χέρι και αναφερόταν στην έκδοση βιβλίου. Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα σηµαντικό για τη διαµόρφωση της διαφήµισης στη σύγχρονη έκφραση της ήταν η εφεύρεση των κινητών στοιχείων στην τυπογραφία από τον Gutenberg το Η πρώτη διαφήµιση σε εφηµερίδα στην Αγγλία για καταναλωτικό προϊόν ήταν εκείνη που αναφερόταν στον καφέ στο «Public Adviser» στα µέσα της δεκαετίας του Περίπου την ίδια δεκαετία, εµφανίζονται στην αγορά και περιοδικά που περιείχαν αποκλειστικά διαφηµίσεις. Παραδείγµατος χάριν, όπως αναφέρεται από τον Mandell (1980), ο καφές εµφανιζόταν ως φαρµακευτικό αφέψηµα, µε θεραπευτικές ιδιότητες. Όσον αφορά στην Ελλάδα, η διαφήµιση έκανε για πρώτη φορά την εµφάνισή της γύρω στο Η πραγµατική εξέλιξη της ελληνικής διαφήµισης µπορεί να τοποθετηθεί µετά το τέλος του Β Παγκόσµιου Πολέµου στην δεκαετία του Σύµφωνα µε τους πρωτεργάτες της, η ελληνική διαφήµιση ξεκίνησε µε τις πρώτες επιφυλακτικές και περιορισµένες εισαγωγές καταναλωτικών προϊόντων, εξαιτίας των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών που επικρατούσαν στη χώρα τη µεταπολεµική αυτή περίοδο. Φυσικά, είναι γεγονός πως εκείνη την εποχή τα µέσα προβολής ήταν περιορισµένα. Πιο συγκεκριµένα µπορούµε να αναφερθούµε στις εφηµερίδες, στους τότε ραδιοφωνικούς σταθµούς, στις αφίσες συγκεκριµένων διαστάσεων, πανό στους θερινούς κινηµατογράφους και λίγα περιοδικά, και δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι προώθησης / διαφήµισης. 13

14 2.2 Οι διαφημιστικές εταιρίες στην Ελλάδα Σε κάθε περίπτωση, άµεσα δηµιουργήθηκαν κάποιες εταιρίες που ασχολούνταν αποκλειστικά µε τη διαφήµιση. Οι σηµαντικότερες εξ αυτών ήταν οι εξής (Περικλέους, 2002): ΑΛΜΑ, Γκρέκα, ΕΚΟ, Ι ΤΣ, Μηνύτωρ, Μίνως και ΝΕΟΝ ΕΛΛΑΣ. Ουσιαστικά όµως, µπορούµε να µιλάµε για εκσυγχρονισµό της Ελληνικής διαφήµισης µόνο µετά την εµφάνιση της πρώτης µεταπολεµικής γενιάς των διαφηµιστών. Στη δεκαετία του 1960 η διαφήµιση είχε σηµαντική άνοδο µε την είσοδο των πρώτων σούπερ-µάρκετ, την καθιέρωση της τηλεόρασης και τα πρώτα προϊόντα µαζικής κατανάλωσης όπως η Coca Cola. Οι διαφηµιστικές εταιρείες απέκτησαν γραφίστες, κειµενογράφους, επιµελητές λογαριασµών και µετατράπηκαν σε «εταιρείες πλήρων υπηρεσιών». Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουµε τα σηµαντικότερα γεγονότα αναφορικά µε την ιστορία των διαφηµιστικών εταιριών στην χώρα µας. Αρχικά, το 1941, ιδρύεται η Ι Α (Ιδέαι ιαφηµίσεις Αγγελίαι) από τη Φωτεινή Κρητικού Λεούση που εξελίχθηκε στη Ι.Ν. Λεούσης. Πέντε χρόνια αργότερα, οι Κ. και Χ. Παπαδόπουλος, σε συνεργασία µε τον Μάνο Παυλίδη, ιδρύουν την ΟΤΕ (Ανώνυµος Εταιρεία Οικονοµοτεχνικών Επιχειρήσεων), που είναι η σηµερινή Α ΕΛ / Saatchi and Saatchi (Περικλέους, 2002). 14

15 Την αµέσως επόµενη χρονιά, το 1947, ιδρύεται η ΑΛΕΚΤΩΡ από τον Τάκη Θεοφιλόπουλο. εκαπέντε χρόνια αργότερα την ανέλαβε ο Γιώργος Θεοφιλόπουλος. Ο Κώστας Χοχλακίδης ιδρύει την ΓΝΩΜΗ το Το 1982 η ΓΝΩΜΗ γίνεται µέλος του διεθνούς δικτύου Foote Cone & Belding και µετονοµάζεται σε ΓΝΩΜΗ / FCB. Την ίδια χρονιά ιδρύεται η ΗΧΩ µε γενικό διευθυντή τον Άλκη Στέα. Το 1998 η ΗΧΩ συγχωνεύθηκε µε τη POINT ZERO του διεθνούς δικτύου BBDO. Ο Φιλήµονας Παπαπολύζος το 1958 ιδρύει µε τη σειρά του την OLYMPIC, η οποία το 1989 θα γίνει µέλος του διεθνούς δικτύου DDB NEEDHAM. Οκτώ χρόνια αργότερα ο Χρόνης Βικανόπουλος και η Σαλώµη Βικανοπούλου ιδρύουν την ΓΡΑΦΙΣ, και την αµέσως επόµενη χρονιά, το 1967, ιδρύεται η SPOT από τους. Μαύρο, Π. Κωνσταντινίδη και Χ. Κερασιώτη. Το 1972 η SPOT προσχωρεί στη διεθνή διαφηµιστική εταιρεία J. Walter Thomson. Παράλληλα, το 1966 ιδρύεται το πρώτο θεσµικό όργανο της διαφήµισης, η Ένωση ιαφηµιστικών Εταιριών Ελλάδος µε 10 µέλη. Σήµερα τα µέλη της Ε ΕΕ είναι 46, ενώ σύντοµα πρόκειται να διευρυνθούν µε την είσοδο όλων σχεδόν των παραγόντων του κλάδου (διαφηµιστικές εταιρίες, εταιρίες µέσων, εταιρίες δηµοσίων σχέσεων, κλπ.) κατά τα πρότυπα των οµόλογων θεσµικών οργάνων στην Ευρώπη και παγκοσµίως. Σκοπός της Ε ΕΕ είναι η προαγωγή και ανάδειξη της διαφήµισης σαν λειτούργηµα κοινωνικής προσφοράς και η περιφρούρηση της δεοντολογίας και της ηθικής συµπεριφοράς ανάµεσα σε όλους όσους ασχολούνται µε τη διαφήµιση, δηλαδή τους διαφηµιζόµενους, τις διαφηµιστικές εταιρίες και τα διαφηµιστικά µέσα (Περικλέους, 2002). Το 1978 ιδρύεται ο Σύνδεσµος ιαφηµιζόµενων Ελλάδος (Σ Ε), µέλη του οποίου είναι οι µεγαλύτερες βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις από το χώρο των υπηρεσιών. Τα µέλη του Σ Ε (περίπου 120) καλύπτουν σηµαντικό ποσοστό της ετήσιας συνολικής διαφηµιστικής δαπάνης. 15

16 Σκοπός του Σ Ε είναι η εκπροσώπηση των διαφηµιζόµενων σε όλους τους τοµείς και προς όλες τις κατευθύνσεις για ποιοτική βελτίωση της διαφήµισης και η αύξηση της αποδοτικότητας της διαφηµιστικής δαπάνης. Ο Σ Ε είναι µέλος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας ιαφηµιζοµένων (World Federation of Advertisers). Κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980 άρχισε να διαµορφώνεται ο σηµερινός "διαφηµιστικός χάρτης". Πιο συγκεκριµένα, το 1977 τρία στελέχη της Α ΕΛ δηµιουργούν τη ΒΟΙΟ η οποία το 1980 γίνεται µέλος του διεθνούς δικτύου Ogilvy & Mather (Bold/O&M). Στη συνέχεια, την ίδια χρονιά έξι στελέχη της Olympic δηµιουργούν την Euro Advertising η οποία το 1986 γίνεται µέλος του διεθνούς δικτύου Leo Burnett (µε την επωνυµία "Euro Leo Burnett "). Στις αρχές του 1990 δηµιουργείται η Euro Advertising ως θυγατρική της Leo Burnett Athens. Παράλληλα, το 1984 ιδρύεται η GEO η οποία εντάχθηκε στο διεθνές δίκτυο Young & Rubicam Inc (Περικλέους, 2002). Κατά τη δεκαετία του 1990, οι διεθνώς συντελούµενες ανακατατάξεις στο χώρο της διαφήµισης έχουν αντίστοιχες επιπτώσεις και στην Ελλάδα. Παραδείγµατος χάριν, η συνεργασία των McCann Erickson, Ashley & Holmes και Universal στο διεθνές δίκτυο Interpublic, επέφερε τη στρατηγική συνεργασία µεταξύ των θυγατρικών τους εταιριών και στην Ελλάδα. Παράλληλα, η ALECTOR εξαγοράσθηκε από το δίκτυο Lowe & Partners ενώ η διεθνής συγχώνευση των Ammirati Puris Lintas και Lowe Group στο τέλος του 1999, σήµανε και τη συγχώνευση των αντίστοιχων Ελληνικών θυγατρικών. Το διεθνές δίκτυο Publicis ιδρύει την Publicis Hellas και στα µέσα του 1999 δηµιουργείται η Publicis Etoile, ενώ η Arrow και στη συνέχεια η Point Zero εντάσσονται στο διαφηµιστικό δίκτυο BBDO. Η Ελληνική διαφηµιστική εταιρία Producta εντάσσεται στο δίκτυο TBWA και δηµιουργείται η TBWA/Athens. Στις αρχές του 1999 δηµιουργούνται δύο ανεξάρτητες εταιρίες, η Producta Direct και η TBWA/Athens (Περικλέους, 2002). 16

17 Τέλος, στελέχη των µεγαλύτερων πολυεθνικών εταιριών στην Ελλάδα δηµιουργούν νέες εταιρίες όπως η Fortune, η Leon & Partners, η Global- Diabolo, η Athens Advertising, η Unexpected Advertising. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, εξελίχθηκε και ο τοµέας έρευνας, προγραµµατισµού και αγοράς χώρου και χρόνου στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Η εξέλιξη του τοµέα αυτού επήλθε περισσότερο από το διεθνές σκηνικό, παρά µε αφορµή το Νόµο Βενιζέλου (Ν.2328/1995). Παρόµοιες νοµοθετικές ρυθµίσεις είχαν εφαρµοσθεί και σε άλλες ανεπτυγµένες αγορές όπως η Γαλλία (Νόµος Sapin). Καθιερώθηκαν οι πολυεθνικές εταιρίες µέσων (δίκτυα) όπως η Tempo Optimum Media, η Carat Hellas, η Universal Media, η Initiative Media, η International Media, η BGM Media Direction, η CIA Medianetwork, η Mindshare και πρόσφατα η Zenith Media (ICAP, 2000). Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Κώδικα ιαφήµισης (ΕΚ ) για τον όρο «διαφήµιση» µπορούµε να δώσουµε τον ακόλουθο ορισµό: Η «ιαφήµιση» περιλαµβάνει κάθε µορφή επικοινωνίας (µήνυµα) για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ανεξάρτητα από το µέσο που χρησιµοποιείται, ακόµα και µηνύµατα σε συσκευασίες προϊόντων, σε ετικέτες και σε υλικό των σηµείων πώλησης. Το τέλος του 20ου αιώνα χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του διαδικτύου και της ψηφιακής τηλεόρασης που εισήγαγαν την αµφίδροµη επικοινωνία. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές των αναπτυγµένων χωρών γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί. Τώρα ο καταναλωτής ζητά προϊόντα που να διαθέτουν ποιότητα αλλά και χαµηλές τιµές, περιορίζει τον όγκο των πληροφοριών που λαµβάνει καθηµερινά, έχει µεγαλύτερη επίγνωση του περιβάλλοντός του και ο ίδιος ως καταναλωτής επηρεάζει αντί να επηρεάζεται. Αυτές οι εξελίξεις επηρέασαν σε µεγάλο βαθµό τον τοµέα της διαφήµισης. Έτσι οι διαφηµιζόµενοι καθώς και οι διαφηµιστές προσπαθούν να ενισχύσουν την εταιρική ταυτότητα και την αξία του σήµατος σε ένα περιβάλλον αυξηµένου ανταγωνισµού λόγω της υπερπροσφοράς προϊόντων. Το κύκλωµα της διανοµής αποτέλεσε ένα άλλο σηµαντικό σταθµό για τη µετεξέλιξη του κλάδου. Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις µεταξύ των 17

18 µεγαλύτερων οίκων λιανικής όλων των κατηγοριών στην Ευρώπη, την Ασία και την Αµερική και η ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ανάγκασαν τους µεγαλύτερους παραγωγούς επώνυµων προϊόντων σε ανασχεδιασµό της διεθνούς εµπορικής τους στρατηγικής. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται στην αποδοτικότητα της διαφηµιστικής δαπάνης, για την οποία κρίνεται συχνά η διαφηµιστική εταιρία και γι αυτό το λόγο αναπτύχθηκαν αρκετά στατιστικά και ποιοτικά εργαλεία µέτρησης του διαφηµιστικού έργου (ICAP, 2000). 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η ανάγκη ταξινόµησης των πολυάριθµων διαφηµίσεων διαµόρφωσε περισσότερο για λόγους παιδευτικούς παρά για πρακτικούς, τις αντίστοιχες κατηγορίες. Βέβαια δεν υπάρχουν κάποια συγκεκριµένα κριτήρια που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον σκοπό αυτό έτσι ώστε να είναι η κατηγοριοποίηση σύµφωνη µε όλους. Έτσι µπορούµε να διακρίνουµε τις ακόλουθες κατηγορίες: ιαφήµιση Πρωτογενούς ή Πρωταρχικής Ζήτησης. Είναι εκείνη που σχεδιάζεται και απευθύνεται στον καταναλωτή και προσπαθεί να δηµιουργήσει θετική στάση και να αυξήσει τη ζήτηση συνολικά µιας κατηγορίας προϊόντος ή ενός ολόκληρου κλάδου π.χ. η ένωση παραγωγών εσπεριδοειδών ή το υπουργείο γεωργίας, για τη µεγαλύτερη κατανάλωση πορτοκαλιών. ιαφήµιση που Εστιάζει το Ενδιαφέρον της στη Ζήτηση του Επώνυµου Προϊόντος. Είναι εκείνη που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης και αποτελεί τον αντίποδα της διαφήµισης πρωταρχικής ζήτησης. Απευθύνεται στους δυνητικούς καταναλωτές και προσπαθεί να τους ενηµερώσει, να τους οδηγήσει στην ανάπτυξη θετικής στάσης και να τους πείσει για τη χρησιµότητα του προϊόντος. Εστιάζει το ενδιαφέρον της στο συγκεκριµένο προϊόν, στα ειδικά χαρακτηριστικά του και στα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα, ενώ παράλληλα κάνει αναφορές στον ανταγωνισµό (Wells και συνεργάτες, 1998) ιαφήµιση Εµπιστοσύνης Προσήλωσης προς το Προϊόν. Είναι εκείνη που σχεδιάζεται για τη δηµιουργία, τη διατήρηση ή την αύξηση της εµπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού προς το συγκεκριµένο επώνυµο 19

20 προϊόν, για να δηµιουργήσει υψηλό βαθµό αντίστασης των καταναλωτών απέναντι στις αντίστοιχες ενέργειες των ανταγωνιστών για τα δικά της προϊόντα. Οι καταναλωτές αγοράζουν σε επαναλαµβανόµενη βάση το ίδιο προϊόν, στηριζόµενοι στα αντικειµενικά χαρακτηριστικά, αλλά και στις επιδράσεις, συµβολισµούς και εκκλήσεις στο θυµικό που επιχειρεί η διαφήµιση. Στην περίπτωση αυτή οι καταναλωτές είναι λιγότερο ευαίσθητοι στην αύξηση της τιµής. Η διαφήµιση αυτής της µορφής αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ελαστικότητα της ζήτησης γιατί διαµορφώνεται µέχρι ένα βαθµό, ανελαστικότητα στη ζήτηση (Ζώτος, 2000) ιαφήµιση Προώθησης των Πωλήσεων. Είναι εκείνη που έχει ως σκοπό της να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για συγκεκριµένη ενέργεια από τη µεριά των δυνητικών καταναλωτών. ιατυπώνει ένα σύντοµο, «επείγον» µήνυµα που περιέχει πληροφορίες για εκπτώσεις, ειδικές προσφορές, την έναρξη διαγωνισµών, εκθέσεων, παροχή κουπονιών και δώρων (Wells και συνεργάτες, 1998). ιαφήµιση προβολής του προϊόντος. Είναι εκείνη που µε διάφορους τρόπους προβάλλει το προϊόν όπως να τονίζει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του, αναφέρεται στις ιδιότητές του, στις χρήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και δίνει πληροφορίες για την τιµή του προϊόντος. Με αυτή τη διαφήµιση προσφέρεται η ευκαιρία στους δυνητικούς καταναλωτές να γνωρίσουν το προϊόν (Ζώτος, 2000). ιαφήµιση από Επιχείρηση σε Επιχείρηση. Εµφανίζεται σε εξειδικευµένες εκδόσεις, περιοδικά, ειδικές εκθέσεις και αφορά επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται ενδεχοµένως να ενσωµατώσουν το συγκεκριµένο προϊόν στην παραγωγική τους διαδικασία, είτε ως κεφαλαιουχικό αγαθό, είτε ως πρώτη ύλη, είτε ως ενδιάµεσο προϊόν. Μια εκδοχή της αποτελεί και η διαφήµιση από την επιχείρηση προς τους ενδιάµεσους (χονδρέµπορους και λιανέµπορους). Προτρέπει τους ενδιάµεσους να αγοράσουν τα προϊόντα της επιχείρησης, αφού τους εκθέσει τα ευεργετήµατα που θα αποκοµίσουν από την έγκαιρη αγορά και αποθήκευση των προϊόντων, καθώς και από τους 20

21 καλύτερους όρους πληρωµής που τους παρέχονται (Wells και συνεργάτες, 1998). ιαφήµιση Λιανοπωλητών. Ο τύπος αυτός χωρίζεται σε διαφήµιση προβολής που σχεδιάζεται για να δηµιουργήσει µια εικόνα, αλλά και να πληροφορήσει τους δυνητικούς καταναλωτές για τα οφέλη που θα αποκοµίσουν, αν επιλέξουν το συγκεκριµένο κατάστηµα και σε διαφήµιση προώθησης πωλήσεων που σχεδιάζεται για να βοηθήσει το κατάστηµα να εξαντλήσει τα υπάρχοντα αποθέµατα των προϊόντων (Ζώτος, 2000). Γενική ιαφήµιση µιας Επιχείρησης, ενός Οργανισµού, ενός Φορέα. Αναφέρεται στις δραστηριότητες, στις απόψεις και τα προβλήµατα του φορέα στην προσπάθεια του να αποκτήσει τη εύνοια του κοινού και την υποστήριξή του, αλλά και έµµεσα να πουλήσει κάποιο προϊόν (Belch και Belch, 1998). Συνδεδεµένη ή Συνεργατική ιαφήµιση. Είναι η διαφήµιση που αναλαµβάνεται ταυτόχρονα από δύο ή περισσότερους φορείς και προωθεί ένα ή περισσότερα προϊόντα. Η συνδεδεµένη διαφήµιση αντιπροσωπεύει εκστρατείες µεγάλης διάρκειας και υψηλής διαφηµιστικής δαπάνης. Παρουσιάζει πλεονεκτήµατα όπως µείωση του κόστους που επιµερίζεται σε περισσότερους από έναν φορείς, βοηθά προϊόντα που είναι νέα και βρίσκονται στο εισαγωγικό στάδιο του κύκλου ζωής κ.α (Batra και συνεργάτες, 1996) Η Πολιτική ιαφήµιση. Είναι εκείνη που χρησιµοποιείται από κόµµατα, συνδυασµούς και υποψηφίους, για να πείσει τους ψηφοφόρους να τους επιλέξουν. Η παραπάνω κατηγοριοποίηση είναι αυτή που εµφανίζεται µε µεγαλύτερη συχνότητα αλλά εκτός απ αυτή έχουν διαµορφωθεί και άλλες κατηγορίες από άλλους µελετητές. Μια άλλη κατηγοριοποίηση σύµφωνα µε τον Arens (1996) που χρησιµοποιεί τέσσερα κριτήρια: το στοχούµενο ακροατήριο, τη γεωγραφική περιοχή, το επικοινωνιακό µέσο και τον επιδιωκόµενο σκοπό. Με βάση το στοχούµενο ακροατήριο διακρίνονται δύο κατηγορίες: 21

22 ιαφήµιση που απευθύνεται στον καταναλωτή και απευθύνεται στα άτοµα που αγοράζουν τα προϊόντα γα ίδια χρήση ή για να τα χρησιµοποιήσει κάποιος άλλος και ιαφήµιση που απευθύνεται στις επιχειρήσεις και απευθύνεται σε άτοµα που αγοράζουν ή υποδεικνύουν προϊόντα για χρήση στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων. Εδώ διακρίνει τρεις υποκατηγορίες: Εµπορική απευθύνεται προς τους ενδιάµεσους που αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες για µεταπώληση προς τους πελάτες τους. Επαγγελµατική - απευθύνεται σε επαγγελµατίες π.χ. γιατρούς, δικηγόρους κ.α. και στοχεύει να τους πείσει να αγοράσουν εργαλεία, υλικά ή και υπηρεσίες που είναι απαραίτητα στην άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Αγροτική απευθύνεται στους αγρότες καλλιεργητές και τις γεωργικές επιχειρήσεις. Με βάση τη γεωγραφική περιοχή διακρίνονται τέσσερις κατηγορίες: Τοπική διαφήµιση λιανικού εµπορίου. Απευθύνεται σε καταναλωτές συγκεκριµένης περιοχής, γειτονίας, οικοδοµικού τετραγώνου, δήµου, πόλης. Περιφερειακή. Αφορά προϊόντα που διατίθενται σε διαφορετικές περιοχές µιας επικράτειας και περιλαµβάνουν πόλεις, γεωγραφικά διαµερίσµατα. Εθνική. Αφορά προϊόντα που διατίθενται σε όλη την επικράτεια. ιεθνής. Είναι αυτή που απευθύνεται σε περισσότερες από µια χώρες. Με βάση το επικοινωνιακό µέσο διακρίνονται οι εξής κατηγορίες: Έντυπη διαφήµιση: Εφηµερίδες, περιοδικά. Τηλεόραση Ραδιόφωνο Υπαίθρια διαφήµιση ιαφηµιστικά φυλλάδια Αποστολή διαφηµιστικών εντύπων µε ταχυδροµείο 22

23 Αξιοποίηση του διαδικτύου Με βάση τον επιδιωκόµενο σκοπό διακρίνονται κατηγορίες: ιαφήµιση Προϊόντος. Προωθεί την πώληση προϊόντων. Θεσµική ιαφήµιση. Προωθεί την επιχείρηση, τον οργανισµό και αναφέρεται στην αποστολή και στη φιλοσοφία του οργανισµού παρά στην πώληση συγκεκριµένου προϊόντος. Εµπορική ιαφήµιση. Προωθεί προϊόντα, υπηρεσίες ή και ιδέες προσδοκώντας την επίτευξη του κέρδους. Μη εµπορική ιαφήµιση. Αναλαµβάνεται από µη κερδοσκοπικό οργανισµό, ένωση πολιτών, πολιτικό οργανισµό κ.α. ιαφήµιση Ενέργειας - ράσης. Επιχειρεί να διεγείρει την άµεση ενέργεια του καταναλωτή. ιαφήµιση Ενηµέρωσης. Επιχειρεί να κάνει γνωστό το προϊόν και να κτίσει την εικόνα του προϊόντος. 23

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 4.1 Μέσα διαφήμισης Ο άνθρωπος ξοδεύει το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του στην ψυχαγωγία και πληροφόρηση από τα ΜΜΕ τηλεόραση, ράδιο, εφηµερίδες και περιοδικά. Αυτά είναι τα κυριότερα ΜΜΕ µε τα οποία έρχεται σε συνεχή επαφή από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Από την πλευρά των διαφηµιστών τα ΜΜΕ εξυπηρετούν µια διαφορετική αλλά εξίσου σηµαντική λειτουργία. Τα ΜΜΕ είναι το µέσο µε το οποίο οι διαφηµιστές µεταδίδουν τα µηνύµατα τους σε µεγάλες οµάδες ατόµων. Οι ιδιοκτήτες και αυτοί που διοικούν τα ΜΜΕ θεωρούν τις εταιρίες τους ως παραγωγικές ή οργανώσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών για ψυχαγωγία και πληροφόρηση. Όµως, εκτός από αυτά τα τέσσερα βασικά ΜΜΕ, υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν στηρίζονται στην προσέλκυση του κοινού από τον προγραµµατισµό και τις προσφορές του γραπτού λόγου. Τέτοια είναι η άµεση διαφήµιση, η διαφήµιση στους εξωτερικούς χώρους και οι αφίσες στους δρόµους, τοίχους κ.α. Αυτού του είδους διαφηµίσεις προσφέρουν στον καταναλωτή µόνο την πληροφορία που περιέχεται στην ίδια τη διαφήµιση και παράλληλα προσφέρουν στους διαφηµιστές τη δυνατότητα ενός καναλιού επικοινωνίας µέσω του οποίου µπορούν να έρθουν σε επαφή µε µελλοντικούς αγοραστές στο σωστό µέρος και χρόνο (Belch και Belch, 1998). 24

25 Το πρώτο µέσο που θα µελετηθεί, είναι οι εφηµερίδες. Οι εφηµερίδες παρουσιάζουν µεγάλη κυκλοφορία και αναγνωστικότητα. Παρέχεται η δυνατότητα στο διαφηµιστικό µήνυµα να διαβάζεται από ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό. Αν η έκδοση τους είναι καθηµερινή, παρέχουν τις προϋποθέσεις για µια εντατική και παρατεταµένη παρουσίαση της διαφήµισης. εν προσφέρουν µεγάλη επιλεκτικότητα του αναγνωστικού κοινού, ώστε να χρησιµοποιούνται για την αγορά-στόχο της επιχείρησης. Η µόνη δυνατότητα επιλεκτικότητας είναι ως προς τη µεταβλητή γεωγραφική περιοχή, π.χ. τοπική εφηµερίδα που απευθύνεται στο τοπικό αναγνωστικό κοινό. Οι εφηµερίδες διακρίνονται σε εθνικές τοπικές, πρωινές απογευµατινές, καθηµερινές εβδοµαδιαίες, γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. αθλητικές, οικονοµικές). Αποτελούν ένα σχετικά φθηνό µέσο, µε διάρκεια ζωής του διαφηµιστικού µηνύµατος που ποικίλλει (εφηµερίδες καθηµερινές και εβδοµαδιαίες). Οι διαφηµίσεις στο συγκεκριµένο µέσο αξιοποιούν την οπτική παρουσίαση, µε µικρές όµως δυνατότητες ανατύπωσης χρωµάτων. Οι εφηµερίδες τα τελευταία χρόνια αντιµετωπίζουν έντονο ανταγωνισµό από τα περιοδικά και τον ηλεκτρονικό τύπο. Για να συνεχίσουν να υπάρχουν και στο µέλλον θα πρέπει: να καλύπτουν διεξοδικά τα εθνικά και τα διεθνή θέµατα, να δίνουν και την ανάλογη προσοχή σε θέµατα που ενδιαφέρουν την τοπική κοινωνία και να παρακολουθούν τα νέα συµβάντα και τις νέες «ιστορίες» και να συνεχίζουν την κάλυψη τους (Rossiter και Percy, 1997) Το επόµενο µέσο που παρουσιάζουµε είναι τα περιοδικά. Τα περιοδικά διακρίνονται σε γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος και ως προς το χρόνο έκδοσης τους σε εβδοµαδιαία, δεκαπενθήµερα, µηνιαία, διµηνιαία, τριµηνιαία και εξαµηνιαία. Το κόστος διαφήµισης στα περιοδικά καθορίζεται ανάλογα µε: α) τη θέση της Οι εσωτερικές σελίδες εµφανίζουν την ίδια περίπου αναγνωστικότητα και έχουν το ίδιο κόστος και µόνο το εξώφυλλο που παρουσιάζει υψηλότερη αναγνωστικότητα είναι ακριβότερο, β) τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται η χρησιµοποίηση δύο χρωµάτων (άσπρο-µαύρο) 25

26 έχει σταθερή τιµή ενώ η πολύχρωµη διαφήµιση είναι ακριβότερη, γ) το µέγεθος π.χ. η διαφήµιση που καλύπτει όλη τη σελίδα και τα περιθώρια είναι ακριβότερη κατά 10% έως 20%. Τα ειδικού ενδιαφέροντος περιοδικά έχουν µεγάλη επιλεκτικότητα αναγνωστών, έτσι ώστε η επιχείρηση µπορεί να τα χρησιµοποιήσει για να προσεγγίσει την αγορά-στόχο. Εµφανίζουν καλύτερες δυνατότητες στη χρησιµοποίηση χρωµάτων και γενικότερα στην εκτύπωση, ενώ αντίθετα έχουν υψηλότερο κόστος. Το διαφηµιστικό µήνυµα στα περιοδικά έχει µεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις εφηµερίδες. εν εµφανίζουν ευελιξία ως προς την επιλογή του χρόνου προβολής της διαφήµισης (Batra και συνεργάτες, 1996). Η τηλεόραση από την άλλη µεριά, αποτελεί το ισχυρότερο και δηµοφιλέστερο κοµµάτι της ετήσιας διαφηµιστικής δαπάνης, διεθνώς και στην Ελλάδα, απορροφάται από την τηλεόραση. Στην Ελλάδα, η κατοχή συσκευών έχει φτάσει εδώ και δύο δεκαετίες σε επίπεδα κορεσµού. Υπάρχουν περίπου 3 εκατοµµύρια συσκευές τηλεόρασης και σχεδόν το σύνολο του ενήλικου πληθυσµού της χώρας µπορεί να προσεγγιστεί από την τηλεόραση. Η µεγάλη επίδραση της τηλεόρασης βρίσκεται στο ότι αξιοποιεί και χρησιµοποιεί συντονισµένα, ήχο, κίνηση, χρώµα, εικόνα, επιδεικνύει τα προτερήµατα του προϊόντος µέσα στο σπίτι, στο οικογενειακό ακροατήριο και σε ανάλογη ατµόσφαιρα. Οι προϋποθέσεις αυτές κάνουν πιο αποτελεσµατική την εκποµπή του διαφηµιστικού µηνύµατος µέσα από την τηλεόραση. Η τηλεόραση παρουσιάζει µεγάλη κάλυψη, ενώ θεωρείται ακριβό µέσο για την αγορά χρόνου. Ακόµη και το κόστος παραγωγής της διαφήµισης για την τηλεόραση είναι υψηλό, ιδιαίτερα όταν το προϊόν το προβάλουν επώνυµα πρόσωπα, π.χ. ηθοποιοί, αθλητές. Το σχετικό κόστος δεν θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό όταν αυτό συσχετίζεται µε τον αριθµό των ακροατών που παρακολουθούν ένα πρόγραµµα στην τηλεόραση. Η διάρκεια ζωής του διαφηµιστικού µηνύµατος είναι πολύ µικρή. Η τηλεόραση παρουσιάζει χαµηλή επιλεκτικότητα σε σχέση µε το κοινό που την παρακολουθεί. εν µπορεί να θεωρηθεί ως το κατάλληλο µέσο για να προσεγγίσει τους πιθανούς 26

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και επιρροή της τηλεόρασης σήμερα

Τεχνολογία και επιρροή της τηλεόρασης σήμερα Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2008-2009 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Τεχνολογία και επιρροή της τηλεόρασης σήμερα Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. Α Λυκείου. Τηλεόραση. Τα μέλη της ομάδας ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΙΚΟΥ ΑΤΖΕΛΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. Α Λυκείου. Τηλεόραση. Τα μέλη της ομάδας ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΙΚΟΥ ΑΤΖΕΛΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α Λυκείου Τηλεόραση Τα μέλη της ομάδας ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΙΚΟΥ ΑΤΖΕΛΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Υπεύθυνος καθηγητής Παπαδόπουλος Σπυρίδων ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Πριν 30

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία επικοινωνίας. Μείγµα επικοινωνίας. Ανάλυση των µέσων επικοινωνίας. Πηγή. Μήνυµα. έκτης

Η διαδικασία επικοινωνίας. Μείγµα επικοινωνίας. Ανάλυση των µέσων επικοινωνίας. Πηγή. Μήνυµα. έκτης Η διαδικασία επικοινωνίας Μείγµα επικοινωνίας Ανάλυση των µέσων επικοινωνίας Η διαδικασία επικοινωνίας Πηγή Μήνυµα Επεξεργασία της πληροφορίας έκτης Επεξεργασία της πληροφορίας έκθεση Αντίληψη και επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος............................................. 13 Εισαγωγή Τρεις πραγματικές ιστορίες............................17 Πρώτη ιστορία....................................17 Δεύτερη ιστορία..................................

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Ιωαννίδου Ροδόπη ΑΜ (097/07) Πεχλιβανίδης Μουράτογλου Χαράλαμπος ΑΜ (037/07) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το χιούμορ Στη Διαφήμιση ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Ύπαρξη στόχων καθορισμένων με σαφήνεια (μετρήσιμοι και λειτουργικοί) Συντελεί στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 9: Προώθηση Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

3249 3.249 1.784 74, 45% Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

3249 3.249 1.784 74, 45% Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 308 3249 3.249 1.441.648.965 48965 74, 45% 50 1.784 487 88% 1627324 1.627.324.061 7 620 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Yπερείδου 7, 105 58 Aθήνα, Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Our Mobile Planet: Ελλάδα

Our Mobile Planet: Ελλάδα Our Mobile Planet: Ελλάδα Κατανόηση της χρήσης των κινητών από τους καταναλωτές Σεπτέµβριος 2013 1 Σύνοψη Τα smartphone έχουν γίνει αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής µας ζωής. Το ποσοστό εξάπλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έννοια του marketing Το μάρκετινγκ (marketing) αποτελεί πια ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

020 2.143 3583 3.583 1.501.103.12803 128 1312 1.312.592.453 Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΑΪΟΣ 2009

020 2.143 3583 3.583 1.501.103.12803 128 1312 1.312.592.453 Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΑΪΟΣ 2009 Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 20 2.143 380 1.501.103.12803 128 78% 3583 3.583 58 528 70% 1312 1.312.592.453 7 532 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Yπερείδου 7, 105 58 Aθήνα, Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση (Διαφήμιση) - Αφίσα

Ενημέρωση (Διαφήμιση) - Αφίσα 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενημέρωση (Διαφήμιση) - Αφίσα Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Εισαγωγή Πριν ξεκινήσουμε να βλέπουμε τη σχέση της Αγέλης μας με την διαφήμιση, καλό είναι να έχουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Ραδιοφωνία ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ραδιοφωνία Περιέχομενα 1.Ιστορική Αναδρομή 2.Μονοφωνικό Σήμα 3.Στερεοφωνικό Σήμα 4.Σύγκριση Μονοφωνικό και Στερεοφωνικό σήματος 5.Ψηφιακή Μετάδοση Μηνύματος - Radio

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2 ΠΟΙΟΣ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν: στη διαπίστωση των τωρινών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΙ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΙ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΙ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Φαίδων Θεοφανίδης Διδακτικό υλικό: www.unipi.gr/faculty/theofan E-mail: theofan@unipi.gr ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΩΝ Η αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ (MEDIA PLANNING ΚΑΙ MEDIA BUYING) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Ι. Γενικές αρχές και στόχοι Οι ενέργειες Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάρκετινγκ και Πωλήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; ουάου ΙΑΦΗΜΙΣΗ; ΠΩΛΗΣΕΙΣ; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Αναγνωρίζει και αναλύει τις επιθυμίες

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε Τα τελευταία χρόνια, µε τις ριζικές αλλαγές που βλέπουµε να πραγµατοποιούνται στη

Διαβάστε περισσότερα

MASS ADVERTISING SERVICES ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

MASS ADVERTISING SERVICES ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ MASS ADVERTISING SERVICES ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ Συνοπτικό εταιρικό προφίλ 2 Η ELF AEBE ( ELF MEDIA GROUP ) εδώ και 20 χρόνια καινοτομεί με προιόντα ψηφιακής σήμανσης που πρώτη καθιέρωσε

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» Γιώργος Πηγαδάς

«ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» Γιώργος Πηγαδάς «ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» Γιώργος Πηγαδάς ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Έτος ίδρυσης: 1991 Χώρα Προέλευσης: Ελλάδα ραστηριότητα: Ανδρική Ένδυση Ανάπτυξη µε: Εταιρικά Καταστήµατα Franchise

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Media. Σύντομη Περιγραφή της Συμμετοχής.

Ermis Media. Σύντομη Περιγραφή της Συμμετοχής. Ermis Media Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέγεθος γραμματοσειράς 10 ή και μεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing. Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου

Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing. Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου Θεωρητική προσέγγιση Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing (IMC), είναι μια διαδικασία προγραμματισμού με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008-2009

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008-2009 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008-2009 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Σ. ΚΟΥΡΗΣ sotkour@teiion.gr Ι. ΦΑΡΑΚΛΟΥ faraklou@teiion.gr Β. ΠΑΛΙΑΤΣΑ paliatsa@teiion.gr Γ. ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ beriatos@teiion.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

GAGARADIO 984 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ WEB DESIGN. Διεύθυνση: 4ο χλμ, Εθνικής Λευκίμμης (Θέση Τσάρου) ΤΚ 49 084, Κέρκυρα. Τηλ.: 26610. 48.045 / 31.

GAGARADIO 984 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ WEB DESIGN. Διεύθυνση: 4ο χλμ, Εθνικής Λευκίμμης (Θέση Τσάρου) ΤΚ 49 084, Κέρκυρα. Τηλ.: 26610. 48.045 / 31. To πρωτοποριακό Κέντρο Παροχών και Εκδηλώσεων ARENA Link Centre, με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του στον ειδικά διαμορφωμένο επιχειρηματικό πολυχώρο, βρίσκεται στην Κέρκυρα, στην περιοχή Τσάρου επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Α.Μ 30437 Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 1. Εισαγωγή... 7 2. Θέματα νομικής ορολογίας... 9 2.1. Η νομική έννοια του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου... 9 2.2. Το πρόβλημα της νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΤΖΙΒΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Α.Μ.:7760 ΣΑΜΠΟΥΡ ΣΤΕΛΛΑ Α.Μ.:7851 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κάββουρα Νίκη Καθηγήτρια εφαρμογών ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

Το Ραδιόφωνο. Μιτακίδου Ελισάβετ. Μαθητής Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το Ραδιόφωνο. Μιτακίδου Ελισάβετ. Μαθητής Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το Ραδιόφωνο Μιτακίδου Ελισάβετ Μαθητής Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Το ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Προώθηση πωλήσεων Τμηματοποίηση της αγοράς Διαφήμιση ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια για την «Εθνική έρευνα για τα ΜΜΕ»

Σχόλια για την «Εθνική έρευνα για τα ΜΜΕ» Σχόλια για την «Εθνική έρευνα για τα ΜΜΕ» Του καθηγητή Στέλιου Παπαθανασόπουλου, Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλους του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 2: Διανομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords για βίντεο με TrueView.Πληρώστε

Google AdWords για βίντεο με TrueView.Πληρώστε Google AdWords για βίντεο με TrueView.Πληρώστε για τα άτομα που επιθυμείτε. Μέγεθος και πεδίο δράσης του YouTube. #1 Ιστότοπος βίντεο στο Διαδίκτυο #2 Η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης (μετά το Google) #3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών

Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Πρόταση για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος της Τεχνολογίας Επικοινωνιών Τεχνολογία Επικοινωνιών Β Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 ώρες /εβδομάδα ΔΙΑΡΚΕΙΑ 28..εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη των ανθρώπων για ασύρματη επικοινωνία από απόσταση έδωσε το έναυσμα στους επιστήμονες της εποχής, πριν περίπου 116 χρόνια, να ασχοληθούν περαιτέρω με την εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή....σελ. 2 2.Παρουσίαση του προϊόντος......σελ. 2 3.Μείγµα µάρκετινγκ...σελ. 3 4.Τµηµατοποίηση-Στόχευση-Τοποθέτησης...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της συµµετοχής σας είναι κοινή προσπάθεια!

Η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της συµµετοχής σας είναι κοινή προσπάθεια! Οδηγός Marketing Η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της συµµετοχής σας είναι κοινή προσπάθεια! Σας ευχαριστούµε θερµά για την συµµετοχή σας στην Έκθεση Super Market, Mini Market & Περίπτερο 23, 24 και 25

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες,

Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες, Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες, Το GreekArchitects.gr, αποτελεί ένα από τα κορυφαία Ελληνικά ηλεκτρονικά περιοδικά για την αρχιτεκτονική. Απαρτίζεται από 18 συντάκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Επιμέλεια: Δράκου Πηνελόπη Λυτρίβης Κων/νος Επιβλέπων καθηγητής: Μαρέτας Δημήτριος Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η επίτευξη των επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Έννοιες Κλειδιά Καταναλωτής Αγορά Ανάγκες, επιθυμίες, απαιτήσεις Αξία και ικανοποίηση αναγκών Μάρκετινγκ Σύστημα μάρκετινγκ Σχέσεις και δίκτυα Ανταλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας

Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας Φλώρος Άγγελος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο και κινούµενα σχέδια

Βίντεο και κινούµενα σχέδια Βίντεο και κινούµενα σχέδια Περιγραφή του βίντεο Ανάλυση του βίντεο Κωδικοποίηση των χρωµάτων Μετάδοση τηλεοπτικού σήµατος Συµβατικά τηλεοπτικά συστήµατα Τεχνολογία Πολυµέσων 06-1 Περιγραφή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Θα παρουσιαστούν: Οι βασικές αρχές που διέπουν το Αθλητικό Μάρκετινγκ Τα βήµατα που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός πλάνου Ορισµός αθλητικού Βασικές δραστηριότητες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα