DTT - Ψηφιακή Επίγεια Τηλεόραση. Κρήτη switch off Ευκαιρίες και προκλήσεις για τον τεχνικό κόσµο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DTT - Ψηφιακή Επίγεια Τηλεόραση. Κρήτη switch off Ευκαιρίες και προκλήσεις για τον τεχνικό κόσµο"

Transcript

1 DTT - Ψηφιακή Επίγεια Τηλεόραση Κρήτη switch off Ευκαιρίες και προκλήσεις για τον τεχνικό κόσµο Ηράκλειο 19/02/2012

2 Εφαρµογές αυτής της τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς. Περιοχές µε προβλήµατα λήψης σήµατος. Η λήψη σε µια µονοκατοικία Πολυκατοικίες µικρές και µεγάλες, οικιστικά συγκροτήµατα, νοσοκοµεία και πολλές άλλες εφαρµογές. Ξενοδοχεία µε: Παλιές αναλογικές τηλεοράσεις. Ψηφιακές MPEG2 τηλεοράσεις Ψηφιακές MPEG2 τηλεοράσεις Μετά τα µεγάλα Κέντρα Εκποµπής, τι? Πως θα δουν ψηφιακή τηλεόραση και θα φτάσουµε στο switch- off της αναλογικής αν δεν καλυφθούν οι περιοχές που δεν έχουν την τύχη να λαµβάνουν το σήµα των µεγάλων ποµπών? 5 4/3/2012 5

3 πραγµατική έναρξη της ψηφιακής στην Ελλάδα Θα προσπαθήσουµε σήµερα να δώσουµε κάποιες πρώτες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα. Η κεντρική παρουσίαση θα σε αυτά τα 4 βασικά σηµεία. Προβλήµατα λήψης Κεντρικές κεραίες Ξενοδοχεία Αναµεταδότες Αν µας µείνει χρόνος, θα δώσουµε βάρος στη ζωντανή χρήση και ρύθµιση των µηχανηµάτων που θα χρειαστεί να χρησιµοποιηθούν σύντοµα στις πραγµατικές εγκαταστάσεις, στις δοκιµές µε διάφορες συνθήκες, στην εξοµοίωση προβληµάτων µε τεχνητές παρεµβολές, στη συζήτηση και το λύσιµο αποριών. Θα µιλήσουµε για µηχανήµατα που πρέπει χρησιµοποιηθούν σε ξενοδοχεία, σε µεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις, σε αναµεταδότες και θα δοκιµάσουµε/εφαρµόσουµε εφαρµόσουµε πολλές διαφορετικές τεχνολογίες. Τα προϊόντα που θα χρησιµοποιηθούν στις εφαρµογές θα είναι της IKUSI και της PROMAX. 11

4 1. Περιοχές µε προβληµατική λήψη και µεθοδολογίες για την βελτίωση των αποτελεσµάτων L1 L2 b1 bmax b1 = L1*L2*λ / L1+L2 21

5 1. Περιοχές µε προβληµατική λήψη και µεθοδολογίες για την βελτίωση των αποτελεσµάτων

6 1. Περιοχές µε προβληµατική λήψη και µεθοδολογίες για την βελτίωση των αποτελεσµάτων 48

7 1. Περιοχές µε προβληµατική λήψη και µεθοδολογίες για την βελτίωση των αποτελεσµάτων 74

8 HD-300T

9 ICT parameters( tv outlet) : Spanish regulation. Parameters Signal level in the user outlet C/N Intermodulation SNF Gap-Fillers Rx1 Tx Freedom space Rx2 Tipo de Señal Banda MHz Banda MHz Banda MHz Banda MHz Banda MHz Banda MHz TV-AM TV-COFDM TV-64QAM Radio FM DAB-COFDM TV-FM TV-QPSK dbµv dbuv dbµv dbµv dbµv dbµv dbµv 43 db 25dB (64QAM 2/3) 28 db 38dB 18dB > 15 db > 11 db 54 db 30 db 35 db db 18 db Parameters Tipo de Señal Banda MHz BER Banda MHz Network respnse in frequency and wide amplitud Banda MHz Banda MHz Gain and diferencial phase Banda MHz Banda MHz TV-COFDM TV-64QAM TV-QPSK > 9x10-5 > 9x > 9x10-5 < 16 db < 20 db 14% 12º 14% 12º In digital dbµv signal level 10/12 dbµv LESS than in analogue

10 80

11 81

12 82

13 Κεντρικές κεραίες Με την προσθήκη πολλών streams στις εκποµπές των αστικών κέντρων και κατά τη διάρκεια της µετάβασης µε την συνύπαρξη αναλογικών και ψηφιακών καναλιών, θα παρατηρηθούν αρκετά νέα προβλήµατα, που δεν είχαµε αντιµετωπίσει ως τώρα. Το κυριότερο από αυτά αφορά το πολύ πλουσιότερο φάσµα που θα κληθούν να διαχειριστούν οι ενισχυτές στις κεντρικές κεραίες των πολυκατοικιών Η αιτία του προβλήµατος βρίσκεται στο γεγονός ότι η µεγάλη πλειοψηφία των ενισχυτών που είναι εγκατεστηµένοι σε πολυκατοικίες, λειτουργούν ήδη στο όριο της ενδοδιαµόρφωσης και πολλές φορές λίγο πάνω από αυτό. Με την προσθήκη των (αρκετά ισχυρών) γεµάτων ψηφιακών streams, οι περισσότεροι ενισχυτές θα υπερβούν κατά πολύ το όριο ενδοδιαµόρφωσης, µε αποτέλεσµα την προβληµατική λειτουργία των ψηφιακών καναλιών, δηλαδή επιδείνωση του MER και παγώµατα, ακόµα και αν το σήµα φαίνεται πολύ καλό στις πρίζες των διαµερισµάτων Τη λύση έρχονται να δώσουν τα νέα προγραµµατιζόµενα mini HeadEnds, τα οποία θα µπορέσουν να ισοσταθµίσουν τις διαφορετικές στάθµες όλων των καναλιών (ψηφιακών και αναλογικών) και να παρέχουν στις κεντρικές κεραίες ποιοτικό σήµα, απαλλαγµένο από ενδοδιαµόρφωση. 83

14

15 85

16

17 Κεντρικές κεραίες Η δουλειά που κάνουν αυτά τα mini HeadEnds είναι απλή: ιαθέτουν: 3 ανεξάρτητες εισόδους στα UHF 10 προγραµµατιζόµενα φίλτρα µε µεγάλη αποκοπή, που µπορούν να µοιραστούν σε όλες τις εισόδους ή και σε µία µόνο είσοδο. Το αποτέλεσµα είναι µια απόλυτα ισοσταθµισµένη είσοδος, όπου τα χαµηλά κανάλια ενισχύονται περισσότερο από τα ισχυρά έτσι στην έξοδο του ενισχυτή όλα τα σήµατα είναι ίσα µεταξύ τους. ηλαδή δεν υπάρχει κανένα κανάλι που να ξεχωρίζει από τα άλλα και να δηµιουργεί ενδοδιαµόρφωση. ηλαδή και τα χαµηλότερα κανάλια που έφταναν χαµηλότερα σε όλες τις πρίζες, τώρα θα είναι στην ίδια στάθµη µε τα άλλα. ηλαδή θα λύσουµε τα προβλήµατα που υπήρχαν µέχρι τώρα στις περισσότερες πολυκατοικίες και οι κάτοικοι θα δουν καλύτερα και τα αναλογικά εκτός από τα ψηφιακά 87

18 Κεντρικές κεραίες Τα νέα αυτά µοντέλα της σειράς ONE είναι ήδη διαθέσιµα σε 5 µοντέλα: ONE HOME µε µέγιστη απολαβή 50 db & στάθµη εξόδου 113 dbµv για τις µικρές και µεσαίες πολυκατοικίες. ONE 118 µε µέγιστη απολαβή 55 db & στάθµη εξόδου 118 dbµv για τις µικρές και µεσαίες πολυκατοικίες. ONE 1231 µε µέγιστη απολαβή 61 db & στάθµη εξόδου 123 dbµv για τις µεγάλες πολυκατοικίες και τα µικρά/µεσαία µεσαία ξενοδοχεία. ONE SAT µε µέγιστη απολαβή 55 db & στάθµη εξόδου 118 dbµv, µε πρόσθετη είσοδο για την SatIF για ειδικές περιπτώσεις, βίλλες κλπ ONE ZERO το νέο µοντέλο µε όλες τις δυνατότητες της σειράς ONE αλλά χωρίς τελική βαθµίδα ενίσχυσης. Είναι ιδανικό για να οδηγήσει υφιστάµενο ενισχυτή σε µία κεντρική εγκατάσταση και φυσικά έχει πολύ µικρότερο κόστος από τα υπόλοιπα µοντέλα της σειράς 88

19 Κεντρικές κεραίες Η ρύθµιση αυτών των µονάδων είναι εξαιρετικά εύκολη έχουµε εδώ δείγµατα και θα το δούµε σε πρακτικό επίπεδο. Υπάρχει η δυνατότητα να κάνουµε τη ρύθµιση χειροκίνητα κανάλι κανάλι, έχουµε όµως και την επιλογή της αυτόµατης ισοστάθµισης, η οποία λειτουργεί αρκετά ικανοποιητικά. Οι ρυθµίσεις µπορούν να µεταφερθούν από τη µία µονάδα στην άλλη. Όλα τα µοντέλα εκτός από τις 3 εισόδους UHF, διαθέτουν εισόδους VHF & BI/FM. Τα ONE-123 & ONE-SAT διαθέτουν και µία πρόσθετη είσοδο χωρίς φίλτρα που καλύπτει όλες τις µπάντες, για την εύκολη προσθήκη διαµορφωτών κλπ. 89

20 NBS - νέα σειρά ενισχυτών κεντρικής κεραίας Οι νέοι ενισχυτές της σειράς NBS έχουν εντελώς νέα σχεδίαση και εµφανισιακά ακολουθούν το design των ΟΝΕ. Τα χαρακτηριστικά τους είναι αυτά που χρειαζόµαστε για την Ελλάδα και η λειτουργία τους εξαιρετική στο νέο τοπίο της ψηφιακής τηλεόρασης. Η σειρά NBS-800 περιλαµβάνει τα µοντέλα µε έξοδο 118 dbµv. Η σειρά NBS-600 περιλαµβάνει τα µοντέλα µε έξοδο 112 dbµv. Η σειρά NBS-200 περιλαµβάνει τα µοντέλα µε έξοδο 106 dbµv. Οι τιµές όλων των µοντέλων είναι πολύ ανταγωνιστικές χαµηλότερες από τα µοντέλα που αντικαθιστούν και περιλαµβάνονται στο νέο τιµοκατάλογο της εταιρείας. Ο NBS-804 είναι αυτός που θα δουλέψει πολύ από την µεγάλη σειρά, αλλά και ο NBS Οι ενισχυτές αυτοί θα αντικαταστήσουν τους CBS- 934 & CBS-901. O NBS-604 θα αντικαταστήσει τον CBS-534 και αναµένεται να είναι το best seller της µεσαίας σειράς. Από την µικρή σειρά ο NBS-204 είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του CBA S από τον οποίο είναι πολύ καλύτερος και ταυτόχρονα φθηνότερος. 90

21 Κεντρικές κεραίες Νέες σειρές ενισχυτών: NBS-600 & NBS

22 Κεντρικές κεραίες Νέα σειρά ενισχυτών NBS

23 Η νέα σειρά κεραιών FLASHD Η IKUSI έχει παρουσιάζει στην αγορά µια από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες µε την νέα σειρά κεραιών FLASHD, µε εξελιγµένα χαρακτηριστικά και τον πρωτοποριακό τρόπο ανοίγµατός. Η FLASHD είναι µια κεραία µε ιδιαίτερα στιβαρή κατασκευή και έχει δηµιουργηθεί για DTT και Full HD. Είναι µια κεραία που χαρακτηρίζεται από ευκολία και απλότητα στη λειτουργία της, καθώς ανοίγει απλώς µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Μπορεί να λειτουργήσει µε δύο κάθετα διαγράµµατα ακτινοβολίας αφού αλλάζει τη θέση ανοίγµατός της (90ο και 120ο) µε αυτόν τον πολύ απλό τρόπο. Περιλαµβάνει ένα τριπλό δίπολο, πολλαπλασιάζοντας έτσι τη λήψη του σήµατος και είναι πλήρως ανακυκλώσιµη. Η επόµενη επιτυχία είναι η mini FLASHD, κεραία συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά της µεγάλης, αλλά µε µικρότερες διαστάσεις και εξαιρετικό design κατάλληλη για περιοχές µε ισχυρότερα σήµατα. Η σειρά συνεχίζεται µε την nano FLASHD, µια εντελώς πρωτότυπη κεραία εκπληκτικής εµφάνισης και απόδοσης σε πολύ µικρό µέγεθος, κατάλληλη για όλες τις µεγάλες πόλεις που έχουν πολύ ισχυρά τηλεοπτικά σήµατα. Το νέο αστέρι της σειράς FLASHD ολοκληρώνεται µε την νέα FLASHD compact. Είναι η κεραία που µε την προσιτή της τιµή, θα εγκατασταθεί σε όλους τους ιστούς Σε όλες αυτές τις κεραίες προσαρµόζεται προαιρετικά το ενεργό δίπολο, παρέχοντας τη δυνατότητα πρόσθετης ενίσχυσης χωρίς τη χρήση εξωτερικού ενισχυτή. 93

24

25 Η ιδέα για µια αλλιώτικη κεραία Ηγενικήσύλληψη της αρχικής ιδέας για την κατασκευή της σειράς κεραιών FLASHD από την IKUSI ήταν η εξής: Θέλαµε να κατασκευάσουµε µια κεραία που θα συγκέντρωνε µια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 1. Να έχει εξαιρετική απόδοση σε απολαβή και όλα τα άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, παραµένοντας σε σχετικά µικρό µέγεθος. 2. Να µπορεί να συναρµολογηθεί εύκολα - µε λίγο κόπο σε λίγο χρόνο. Χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. 3. Να είναι ιδιαίτερα ανθεκτική, ακόµα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. 4. Να έχει οικολογικό προφίλ 5. µια όµορφη παρουσία, δεν θα µας πείραζε 95

26 Η ιδέα για µια αλλιώτικη κεραία To χαρακτηριστικό σχήµα της σφήνας και, Οι τρεις σειρές κατευθυντήρων : Πολλαπλασιάζουν την απολαβή ελαχιστοποιούν τις λήψεις των πλευρικών λοβών, απαλείφοντας το γνωστό πρόβληµα των ειδώλων στις τριπλές κεραίες δηµιουργικός µηχανισµός, που επιτρέπει την πλήρη ανάπτυξη της κεραίας σε ελάχιστο χρόνο και µε ελάχιστο κόπο χωρίς την χρήση εργαλείων δύο διαφορετικά κατακόρυφα διαγράµµατα ακτινοβολίας (90 & 120 ο ). ανθεκτική οικολογική όµορφη κεραία σε: διακριτικό ανοιχτό γκρι χαρακτηριστικό πράσινο της IKUSI 96

27

28

29

30 Και το νέο αστέρι 100

31

32 Η νέα FLASHD ιατηρεί όλα τα προηγούµενα και : i-fix: Γρήγορη και ασφαλής στήριξη στον ιστό νέο παθητικό δίπολο µε 0,5 db µεγαλύτερη απολαβή από το προηγούµενο, ανεβάζοντας τη συνολική απολαβή της FLASHD από τα 17,5 db στα 18 db. Ταυτόχρονα προσφέρει ακόµα µεγαλύτερη προστασία σε αντίξοο περιβάλλον. νέο ενεργό δίπολο µε ελεγχόµενη ενίσχυση (AGC) και συνολική απολαβή στα 34,5 db 102

33 Η νέα FLASHD 103

34 Η νέα FLASHD

35 Η νέα FLASHD

36 Η νέα FLASHD

37 Η νέα FLASHD

38 Η νέα FLASHD 108

39 Η νέα FLASHD

40

41

42 ιαµορφωτές για οικιακές εφαρµογές Για πολλά χρόνια οι πελάτες µας ζητάνε να διαµορφώσουν τα δικά τους σήµατα για να τα διανείµουν στους χώρους που θέλουν. Το αποτέλεσµα είναι να υπάρχει µεγάλη ζήτηση σε οικιακούς διαµορφωτές, οι οποίοι δεν έχουν φυσικά τα χαρακτηριστικά των επαγγελµατικών, είναι όµως υπεραρκετοί για τις ανάγκες που προορίζονται να καλύψουν. Ένα από τα best sellers της IKUSI τα τελευταία χρόνια είναι ο γνωστός MAW

43 ιαµορφωτές για οικιακές εφαρµογές 114

44 ιαµορφωτές για οικιακές εφαρµογές Μπήκαµε όµως στην ψηφιακή εποχή πλέον, οπότε 115

45 ιαµορφωτές για οικιακές εφαρµογές MAC Home Είναι ένας ψηφιακός διαµορφωτής DVB-T µιας εισόδου δηλαδή διαµορφώνει µια αναλογική πηγή σε COFDM Στην είσοδο του δέχεται σήµα AV, δέχεται όµως και σήµα S-VIDEO ή Component Video (Y Pb Pr,, RGB), για µέγιστη ποιότητα εικόνας. Το νέο MAC HOME όπως και όλα τα µοντέλα της σειράς MAC κατασκευάζονται στη νέα γραµµή παραγωγής της IKUSI στην Ισπανία. ιαθέτουν εξαιρετική ποιότητα, άριστη απόδοση στην εικόνα και το νέο σύγχρονο φινίρισµα και design όπως όλα τα σύγχρονα προϊόντα της εταιρείας. Φυσικά η ποιότητα κατασκευής, αλλά και η απόδοση δεν έχουν καµία σχέση µε τις γνωστές αναξιόπιστες κινέζικες κατασκευές που κυκλοφορούν στην αγορά µε πολλά διαφορετικά ευρωπαϊκά ονόµατα. Το MAC HOME είναι µια σοβαρή αξιόπιστη κατασκευή που παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα ψηφιακής εικόνας σε µια πραγµατικά ανταγωνιστική τιµή. 116

46 ιαµορφωτές για οικιακές εφαρµογές 117

47 ιαµορφωτές για οικιακές εφαρµογές 118

48 ιαµορφωτές για οικιακές εφαρµογές Και ο νέος 4πλός ψηφιακός διαµορφωτής MAC

49 ιαµορφωτές για οικιακές εφαρµογές Μπορούµε να δούµε ένα παράδειγµα µε όλες τις ρυθµίσεις ενός MAC-201 και µέσω του joystick, αλλά κυρίως µέσω υπολογιστή και της σύνδεσης δικτύου 120

50 Ηµερίδα DTT και ΝΕΕΣ τεχνολογίες Ενότητα 2: Μεγάλα δίκτυα και ξενοδοχειακές µονάδες: ιαθέσιµες επιλογές οικονοµικοτεχνική µελέτη επιλογή της βέλτιστης λύσης. Τρόπος διανοµής: Α. Αναλογικές τηλεοράσεις αναλογική διανοµή Β. Ψηφιακές τηλεοράσεις ψηφιακή διανοµή 123

51 πρακτικές εφαρµογές για την ψηφιακή Α. ιανοµή αναλογικού σήµατος σε µεγάλα οικιστικά συγκροτήµατα και ξενοδοχεία. Σε προηγούµενες ηµερίδες έχουµε δει αναλυτικά τις δυνατότητες διανοµής των σηµάτων σε αναλογική µορφή µε πηγέςπου προέρχονται από: δορυφορικό ψηφιακό σήµα ελεύθερο και κωδικοποιηµένο Επίγειο ψηφιακό σήµα τοπικές πηγές Video & Audio Σήµερα θα γνωρίσουµε καλύτερα τις νέες ανάγκες που δηµιουργούνται και τις νέες µονάδες που καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. 124

52 Κεντρικές εγκαταστάσεις : COFDM PAL 125

53 Νέα THF και για MPEG4 ClassA Θα δούµε λίγες ακόµα λεπτοµέρειες για την σειρά ClassA, τα προϊόντα που περιλαµβάνει και τις λύσεις που παρέχει 126

54 IKUSI Solutions 127

55 ιανοµή σε αναλογική µορφή Την τελευταία δεκαετία χρησιµοποιούσαµε µονάδες για την λήψη των ψηφιακών δορυφορικών ή επίγειων σηµάτων και την µετατροπή τους σε αναλογικό, ώστε να είναι δυνατή η προβολή του περιεχοµένου στις αναλογικές τηλεοράσεις του ξενοδοχείου. Οι µονάδες που χρησιµοποιούσαµε είναι οι διάφορες παραλλαγές της σειράς SRF & SRC για τα δορυφορικά και οι παραλλαγές της σειράς TRF για τα ψηφιακά επίγεια. Υπήρχαν επίσης τα i-pack HEADENDS (TRAVEL, SAVANNA & SAVANNA+), τα οποία προσέφεραν σε µια οικονοµικότερη µορφή εξάδες από µια παραλλαγή των παραπάνω µονάδων. 128

56 i-packs Τα αναλογικά i-packs: SAVANNA, SAVANNA+, TRAVEL εν θα σταθούµε ιδιαίτερα είναι γνωστά σε όλους µας 129

57

58 135

59

60 πρακτικές εφαρµογές για την ψηφιακή Β. ιανοµή ψηφιακού σήµατος σε µεγάλα οικιστικά συγκροτήµατα και ξενοδοχεία. Σε προηγούµενες ηµερίδες έχουµε δει αναλυτικά τις δυνατότητες διανοµής των επίγειων ψηφιακών σηµάτων µε πηγές που προέρχονται από: δορυφορικό ψηφιακό σήµα ελεύθερο και κωδικοποιηµένο Επίγειο ψηφιακό σήµα τοπικές πηγές Video & Audio Σήµερα θα γνωρίσουµε καλύτερα τους τρόπους που µπορούµε να αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο τρόπο αυτές τις τεχνολογίες, θα δούµε όµως περισσότερο προσεκτικά την δυνατότητα αναγέννησης του ψηφιακού σήµατος 137

61 αναγεννητές ψηφιακού σήµατος Υπάρχουν δύο τέτοιες µονάδες: TGT-100 από την IKUSI DT-212 από την PROMAX Το σηµαντικό τους πλεονέκτηµα είναι ότι αναγεννούν το σήµα COFDM, δηλαδή παίρνουν στην είσοδο ένα σήµα που λόγω κακών συνθηκών διάδοσης έχει αρκετά λάθη καιστηνέξοδοτουςπαρέχουνξανάάριστοσήµα. 138

62 TGT Αναγεννητής σήµατος COFDM Είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου λόγω πολύ ασθενικής λήψης, παρεµβολών κλπ, η ποιότητα του λαµβανόµενου σήµατος από τις εκποµπές της Digea & της ERT Digital είναι πολύ χαµηλή - δηλαδή οι τιµές MER & BER είναι στα όρια των προδιαγραφών. Τη λύση έρχεται να δώσει η νέα µονάδα της σειράς ClassA της IKUSI που ακούσει στο όνοµα TGT Πρόκειται για µια µονάδα που αναγεννά το σήµα COFDM και το παρέχει στην έξοδο της χωρίς λάθη. Είναι απαραίτητη σε κάθε επαγγελµατική εγκατάσταση που σέβεται τον εαυτό της ιδιαίτερα: σε HeadEnd ξενοδοχείων και σε αναµεταδότες - Gap fillers, της επίγειας ψηφιακής, υποστηρίζει τόσο το MPEG4 όσο και το MPEG2. 139

63 TGT

64 TGT Αναγεννητής σήµατος COFDM Οι πρακτικές εφαρµογές αυτής της µονάδας είναι ανάλογες των εφαρµογών των ψηφιακών µεταλλακτών πχ του µοντέλου TPC , έχει όµως µια ουσιώδη διαφορά: Ο µεταλλάκτης αλλάζει την συχνότητα χωρίς να επιδρά καθόλου στο περιεχόµενο του stream που περιέχεται µέσα στο φάσµα των 8 MHz που επεξεργάζεται η συσκευή. Φυσικά, όποια λάθη υπάρχουν στη λήψη εξ αιτίας της οποιασδήποτε δυσκολίας στη διάδοση, παραµένουν και µετά την µεταλλαγή, δηλαδή οι τιµές MER & BER στην περίπτωση των µεταλλακτών δεν διορθώνονται. Απλά αλλάζουµε κανάλι, κουβαλώντας όµως µέσα στο φάσµα και όλα τα λάθη της λήψης. Αντίθετα : 141

65 TGT Αναγεννητής σήµατος COFDM Ο αναγεννητής σήµατος εκτός από την αλλαγή συχνότητας, διορθώνει τα όποια λάθη υπάρχουν µέσα στο stream εξ αιτίας της οποιασδήποτε δυσκολίας στη διάδοση και αναγεννά το πρωτότυπο σήµα, δηλαδή οι παράµετροι MER & BER θα έχουν και πάλι άριστες τιµές. Εποµένως, η χρήση του αναγεννητής σήµατος TGT-100 είναι µονόδροµος στις περιπτώσεις όπου η ποιότητα του πρωτεύοντος σήµατος στη λήψη µας δεν είναι άριστη και το επίγειο ψηφιακό σήµα πρέπει να διανεµηθεί σε ένα κτιριακό συγκρότηµα, σε µια ξενοδοχειακή µονάδα, να φορτωθεί σε µια οπτική ίνα ή να αναµεταδοθεί για να καλύψει µια νέα περιοχή. Ο αναγεννητής σήµατος TGT-100 θα κάνει την ποιότητα του σήµατος και πάλι άριστη. Το ίδιο φυσικά θα κάνει και ο διπλός αναγεννητής σήµατος DT-212 της PROMAX 142

66 143

67

68 145

69 MTI-900 4/3/

70 149 4/3/

71 παράδειγµα εφαρµογής για ξενοδοχείο 150 4/3/

72 Νέα transmodulators DVB-S σε DVB-T Τις υφιστάµενες µονάδες ΜΤΙ-800 & ΜΤΙ-900 έρχονται να συµπληρώσουν οι νέες µονάδες STF-100, STC-100 & STC-200. Η µονάδα STF-100 είναι αντίστοιχη της MTI-800 µε DVB-S/S2 σε COFDM µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά και διαχείριση µέσω του νέου συστήµατος IKUnet. Η µονάδα STC-100 είναι αντίστοιχη της MTI-900 µε DVB-S/S2 σε COFDM και CI, µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά και διαχείριση µέσω του νέου συστήµατος IKUnet. Η µονάδα STC-200 είναι δύο µονάδες STC-100 σε ένα κουτί και φυσικά χαµηλότερη τιµή 151

73 152

74 Επαγγελµατικά πακέτα σε προσιτό κόστος... Α. επαγγελµατικές προτάσεις της IKUSI για το χώρο των ξενοδοχείων Β. επαγγελµατικές προτάσεις της IKUSI για το χώρο των αναµεταδοτών τηλεόρασης Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι εξ αιτίας των εξελίξεων που τρέχουν γρήγορα, πολλοί συνάδελφοι δυσκολεύονται να διαµορφώσουν µια επαγγελµατική σύνθεση µε νέα προϊόντα, η οποία να καλύπτει πλήρως και σε λογικό κοστολόγιο τις ανάγκες των πελατών τους. Γνωρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, αλλά και τις νέες διαθέσιµες τεχνολογίες, έχουµε τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε έτοιµες προτάσεις συνθέσεων, οι οποίες εξυπηρετούν µε τον καλύτερο τρόπο τους συναδέλφους. Επιπλέον, αντιµετωπίζοντας τα πακέτα αυτά σαν προωθητικές ενέργειες, έχουµε πετύχει και πάλι εξαιρετικά χαµηλές τιµές. Σε όλα τα κιτ έχει γίνει προσεκτικός υπολογισµός όλων των παραµέτρων, της χωροταξικής τακτοποίησης, των αναγκαίων rack frames 19 ή βάσεων τοίχου, των ρευµάτων κατανάλωσης και των αναγκαίων τροφοδοτικών κλπ. Επιλέγοντας ένα κιτ, είναι σίγουρο ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεων 154

75 Ένα βασικό πρόβληµα στα ξενοδοχεία Ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, γηροκοµεία, κλπ Υπάρχει µια χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα σε αυτά τα κτιριακά συγκροτήµατα : Για πολλούς λόγους, ΕΝ θέλουµε να υπάρχει αυτόνοµος δέκτης σε κάθε δωµάτιο. Η µόνη αποδεκτή και εφαρµόσιµη σήµερα λύση είναι η τοποθέτηση επαγγελµατικών δεκτών στο HeadEnd του συγκροτήµατος - έτσι ώστε ο κάθε χρήστης να µπορεί να δει όλα τα προγράµµατα, αλλάζοντας απλά κανάλι στην τηλεόραση του. 155

76 ενισχυτής combiner οµάδων καναλιών 156

77

78 158

79

80 160

81 161

82 IKUSI Solutions Περισσότερα θέµατα στα οποία µπορούµε να συζητήσουµε & να πειραµατιστούµε : Παρεµβολές µεταξύ ψηφιακών και αναλογικών σηµάτων το αναλογικό κανάλι στο ψηφιακό το ψηφιακό στο αναλογικό ψηφιακού µε άλλου περιεχοµένου ψηφιακό Ανάπτυξη του δικτύου της ψηφιακής επίγειας ΕΡΤ : 3 ο stream επέκταση του δικτύου? Ιδιωτικά (Digea) περιφερειακά κανάλια (Digital Union) NOVA? Συνδροµητικά? 166

83 169

84 170

85 Ηµερίδα DTT και ΝΕΕΣ τεχνολογίες Ενότητα 3: Αναµεταδότες ψηφιακής επίγειας λήψης. Εφαρµογές µε: 1. Τοπική διαµόρφωση DVB-T σήµατος. 2. Τοπική διαµόρφωση DVB-T - High Definition Αλλαγή καναλιού µε ψηφιακό µεταλλάκτη. 4. Αλλαγή καναλιού µε αναγεννητή σήµατος. 5. Ψηφιακή επανεκποµπή στο ίδιο κανάλι µε Echo Cancellers. 171

86 Αναµεταδότες TV Αναµεταδότες TV : αναλογικοί και ψηφιακοί Πηγή σήµατος για τους ψηφιακούς : επίγειο αναλογικό επίγειο ψηφιακό δορυφορικό από NOVA ή HD Video audio HDMI για HD Νέα Linears (ενισχυτές εξόδου) 172

87 Αναµεταδότες TV Έχουµε δει ήδη τις δυνατότητες που µας παρέχουν οι εξής πηγές: ιαµορφωτές DVB-T Transmodulators DVB-S σε DVB-T Ψηφιακοί µεταλλάκτες Αναγεννητές DVB-T Σήµερα θα εστιάσουµε περισσότερο στις εφαρµογές που απαιτούν επανεκποµπή στο ίδιο κανάλι, δηλαδή στη συµπεριφορά των Echo Cancellers. Θα εξετάσουµε επίσης αναλυτικά τα νέα linear που διαθέτει η IKUSI και χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία των σειρών Basic & Advance. Θα δούµε επίσης πως µπορούµε να αυξήσουµε την εµβέλεια των συστηµάτων µας µε πρόσθετα linear. Φυσικά, θα µελετήσουµε τη σύνθεση των έτοιµων πακέτων IKUGapF για αναµεταδότες και πως µπορούµε να τα αξιοποιήσουµε στο έπακρο για να δώσουµε προσφορές µε σωστές συνθέσεις, σε προσιτό κοστολόγιο και κυρίως δοκιµασµένες συνθέσεις που θα δουλεύουν απροβληµάτιστα 173

88 Νέα Linear για αναµεταδότες Ηνέαµονάδα εξόδου HRA-128 έχει απολαβή 46 db και έξοδο 142 dbµv (2 Watt στα 75 Ω) στα αναλογικά κανάλια και 134 dbµv στα ψηφιακά stream, ενώ συµπληρώνει την υφιστάµενη γκάµα των µονάδων εξόδου (HPA-120 µε 0,15 watt & HPA-125 µε 0,5 Watt). ιαθέτει κύκλωµα AGC (ανεξάρτητα από το AGC της εισόδου), το οποίο εξασφαλίζει ότι η στάθµη εξόδου θα παραµείνει σταθερή, ανεξάρτητα από τις όποιες µεταβολές θερµοκρασίας & υγρασίας του περιβάλλοντος. Η µονάδα οδήγησης LRA-112 έχει απολαβή 23 db & στάθµη εξόδου 2 x 124 dbµv. Η χρήση της δίνει τη δυνατότητα προσαρµογής της στάθµης εξόδου από τις µονάδες επεξεργασίας σήµατος (µεταλλάκτες, διαµορφωτές κλπ) σε επίπεδο κατάλληλο για την οδήγηση των linears. Οι δύο συµµετρικές έξοδοι, εξασφαλίζουν την τροφοδοσία δύο µονάδων εξόδου σε σύζευξη για την επέκταση της ισχύος στα 4 Watt. 174

89

90 176

91 177 4/3/

92 Νέος ζεύκτης κεραιών 178

93 4/3/

94 IKUSI Solutions 180

95 IKUSI Solutions 181

96 IKUSI Solutions 182

97 IKUSI Solutions 185

98 IKUSAT & IKUMOD 1. IKUΤER (IKUsi for TERrestrial). Πλήρεις συνθέσεις που αφορούν έτοιµες λύσεις για ξενοδοχεία και άλλα µεγάλα κτιριακά συγκροτήµατα, τα οποία διαθέτουν αναλογικές ή MPEG2 τηλεοράσεις. έχονται στην είσοδο τους επίγεια ψηφιακά κανάλια DVB-T (streams) σε MPEG2, MPEG4, H.264 & HD και παρέχουν στην έξοδο τους άριστα διαµορφωµένο αναλογικό σήµα VSB, κατάλληλο για να παίζει µε άψογη εικόµα από τις αναλογικές (ή MPEG2) τηλεοράσεις. Οι βασικές µονάδες THF-011 είναι κορυφαίας ποιότητας στην ClassA επαγγελµατικές µονάδες λήψης MPEG4 & διαµόρφωσης, µε άριστη αποµόνωση από τις διπλανές συχνότητες και µπορούν να ρυθµιστούν σε συνεχόµενα κανάλια και στην είσοδο και στην έξοδο. ιατίθενται σε 7 παραλλαγές όσο αφορά τον αριθµό τονπαρεχόµενων στην έξοδο αναλογικών καναλιών µε συνδυασµό των οποίων καλύπτονται και οι όποιες άλλες ανάγκες για διαφορετικό αριθµό καναλιών. Το κάθε πακέτο περιλαµβάνει όλες τις µονάδες που απαιτούνται, όσα τροφοδοτικά & βάσεις χρειάζονται. Όπου υπάρχει Α στο τέλος του µοντέλου, περιλαµβάνεται και ο τελικός ενισχυτής/combiner HPA-125 µε έξοδο 125 dbµv. 186

99 IKUSAT & IKUMOD 2 & 3. IKUMOD-M (IKUsi MODulators). Πλήρεις συνθέσεις που αφορούν έτοιµες λύσεις για ξενοδοχεία, τα οποία διαθέτουν αναλογικές ή MPEG2 τηλεοράσεις. έχονται στην είσοδο τους σήµατα Video/Audio και παρέχουν στην έξοδο τους άριστα διαµορφωµένο αναλογικό σήµα VSB, κατάλληλο για να παίζει µε άψογη εικόνα από τις αναλογικές (ή MPEG2) τηλεοράσεις. Οι βασικές µονάδες MCP-801 είναι κορυφαίας ποιότητας διπλές επαγγελµατικές µονάδες διαµόρφωσης ClassA µε άριστη αποµόνωση από τις διπλανές συχνότητες και µπορούν να ρυθµιστούν στην έξοδο τους σε συνεχόµενα κανάλια. ιατίθενται σε 7 παραλλαγές όσο αφορά τον αριθµό τον παρεχόµενων στην έξοδο αναλογικών καναλιών µε συνδυασµό των οποίων καλύπτονται και οι όποιες άλλες ανάγκες για διαφορετικό αριθµό καναλιών. Το κάθε πακέτο περιλαµβάνει όλες τις µονάδες που απαιτούνται, όσα τροφοδοτικά & βάσεις χρειάζονται. Όπου υπάρχει Α στο τέλος του µοντέλου, περιλαµβάνεται και ο τελικός ενισχυτής/combiner HPA-125 µε έξοδο 125 dbµv. εν περιλαµβάνονται οι επίγειοι ψηφιακοί δέκτες που θα τροφοδοτήσουν τις εισόδους των διαµορφωτών. 187

100 IKUMAC 4. IKUMAC (IKUsi MAC modulators). Πλήρεις συνθέσεις που αφορούν έτοιµες λύσεις για ξενοδοχεία, τα οποία διαθέτουν MPEG2 τηλεοράσεις. έχονται στην είσοδο τους σήµατα Video/Audio και παρέχουν στην έξοδο τους άριστα διαµορφωµένο ψηφιακό MPEG2 σήµα, κατάλληλο για να παίζει µε άψογη εικόµα από τις MPEG2 τηλεοράσεις. Οι βασικές µονάδες MAC- 201 & MAC-401 είναι κορυφαίας ποιότητας ψηφιακοί διαµορφωτές µε άριστα χαρακτηριστικά οι οποίες µπορούν να ρυθµιστούν στην έξοδο τους σε συνεχόµενα κανάλια. Η µονάδα MAC-201 διαµορφώνει ψηφιακά 2 προγράµµατα µέσα στο stream, ενώ η µονάδα MAC-401 διαµορφώνει ψηφιακά 2 προγράµµατα µέσα στο stream. ιατίθενται σε 7 παραλλαγές όσο αφορά τον αριθµό τον παρεχόµενων στην έξοδο ψηφιακών προγραµµάτων, αλλά και τον αριθµό των προγραµµάτων ανά stream. Το κάθε πακέτο περιλαµβάνει όλες τις µονάδες που απαιτούνται, για να διαµορφώσουν ψηφιακά κατά MPEG2 τα επιθυµητά προγράµµατα.. εν περιλαµβάνονται οι επιγειοι ψηφιακοί δέκτες που θα τροφοδοτήσουν τις εισόδους των διαµορφωτών. 188

101 IKUHot & IKUGapF Τα νέα πακέτα για µεγάλα κτιριακά συγκροτήµατα, ξενοδοχεία (IKUHOT) και αναµεταδότες (Gap Fillers - IKUGaF), είναι έτοιµες συνθέσεις που εξυπηρετούν συγκεκριµένες ανάγκες σε επαγγελµατικές εγκαταστάσεις για την επεξεργασία διάφορων πηγών και την µετατροπή τους σε ψηφιακή επίγεια τηλεόραση για διανοµή ή αναµετάδοση. Οι αριθµοί των stream που περιλαµβάνονται στα πακέτα, στηρίζονται στις πραγµατικές ανάγκες που διαµορφώνονται στην ελληνική αγορά για κάλυψη των αναγκών για τα streams της Digea, της ERT Digital και των περιφερειακών καναλιών. Τα πλεονεκτήµατα των πακέτων είναι ότι παρέχουν έτοιµες δοκιµασµένες λύσεις που λειτουργούν. Έχουν πληρότητα και όσο αφορά τους υπολογισµούς καταναλώσεων και όσο αφορά τις απολαβές των µονάδων και όσο αφορά τη χωροταξική αρτιότητα, είτε αφορούν συνθέσεις σε rack frames 19, είτε αφορούν στήριξη σε βάσεις τοίχου για τα οικονοµικότερα συστήµατα. Επιπλέον σαν πακέτα προσφέρονται µε σηµαντική έκπτωση σε σχέση µε το άθροισµα των µονάδων της σύνθεσης. Όλα τα πακέτα είναι συµβατά µε τα πρότυπα συµπίεσης MPEG2 και MPEG4, µια που όλα στηρίζονται σε διάφανη µεταφορά διαµόρφωσης και δίνουν στην έξοδο την ίδια µορφή συµπίεσης που παίρνουν στην είσοδο. Το κάθε πακέτο περιλαµβάνει όλες τις µονάδες που απαιτούνται, τους τελικούς ενισχυτές και όσα panels, τροφοδοτικά & βάσεις ή rack frames χρειάζονται.

102 IKUHot Οι συνθέσεις IKUHot (IKUsi for Hotels) αφορούν έτοιµες λύσεις για ξενοδοχεία και άλλα µεγάλα κτιριακά συγκροτήµατα. έχονται στην είσοδο τους επίγεια ή δορυφορικά ψηφιακά κανάλια DVB (streams) καιπαρέχουνστηνέξοδοτουςπάντα DVB-T (streams των 4 ή περισσότερων προγραµµάτων), µε µορφή συµπίεσης στην έξοδο την ίδια που δίνουµε στην είσοδο. ιατίθενται σε 4 παραλλαγές όσο αφορά την πηγή του σήµατος. Το γράµµα x στο τέλος του µοντέλου, αφορά των αριθµό των ψηφιακών καναλιών που επεξεργάζεται το κάθε πακέτο. Το κάθε πακέτο περιλαµβάνει όλες τις µονάδες που απαιτούνται, τον τελικό ενισχυτή HPA-125 µε έξοδο125 dbµv, και όσα τροφοδοτικά & βάσεις χρειάζονται. 190

103 IKUHot Οι 4 παραλλαγές είναι: # IKUHot ot-cx όπου C σηµαίνει Converter και το x είναι ο αριθµός των µονάδων (δηλαδή των επίγειων ψηφιακών streams) που παρέχει το κάθε πακέτο. # IKUHot ot-rgx όπου RG σηµαίνει ReGenerator (αναγενητής σήµατος) και το x είναι ο αριθµός των µονάδων (δηλαδή των επίγειων ψηφιακών streams) που παρέχει το κάθε πακέτο. # IKUHot ot-sx όπου S σηµαίνει Satellite και το x είναι ο αριθµός των µονάδων (δηλαδή των επίγειων ψηφιακών streams) που παρέχει το κάθε πακέτο µε πηγή δορυφορικά streams. # IKUHot ot-scx όπου SC σηµαίνει Satellite µε CI και το x είναι ο αριθµός των µονάδων (δηλαδή των επίγειων ψηφιακών streams) που παρέχει το κάθε πακέτο µε πηγή κωδικοποιηµένα δορυφορικά streams. Σε κάθε µία από τις τέσσερεις παραλλαγές, το x παίρνει τιµές από 1 έως 5 (ψηφιακά( επίγεια streams) δηλαδή έχουµε συνολικά 20 διαφορετικά µοντέλα για ξενοδοχεία 191

104 IKUGapF Οι συνθέσεις IKUGapF (IKUsi for Gap Fillers F - αναµεταδότες) αφορούν έτοιµες λύσεις για αναµεταδότες. έχονται στην είσοδο τους επίγεια ή δορυφορικά ψηφιακά κανάλια DVB (streams) και παρέχουν στην έξοδο τους πάντα DVB-T (streams των 4 ή περισσότερων προγραµµάτων), µε µορφή συµπίεσης στην έξοδο την ίδια που δίνουµε στην είσοδο. ιατίθενται σε 7 παραλλαγές όσο αφορά την πηγή του σήµατος και τη µονάδα εξόδου για την εκποµπή. Το γράµµα x στο τέλος του µοντέλου, αφορά των αριθµό των ψηφιακών καναλιών που επεξεργάζεται το κάθε πακέτο. Το κάθε πακέτο περιλαµβάνει όλες τις µονάδες που απαιτούνται, τον τελικό ενισχυτή HPA-125 ή HRA-128 µε έξοδο 150 mw ή 300 mw αντίστοιχα για το ψηφιακό σήµα, συν όσα panel εκποµπής, τροφοδοτικά & βάσεις ή rack frames χρειάζονται. 192

105 IKUGapF Οι αποστάσεις κάλυψης που αναφέρονται σε κάθε πακέτο, στηρίζονται στις εξής παραδοχές: Εκποµπή σε οπτική επαφή, σε ένα µεσαίο κανάλι (600 MHz) µε τα panels που συµπεριλαµβάνονται και 15 µέτρα καλώδιο εκποµπής CCT-125. Για λήψη µιας στάθµης τουλάχιστον 40 dbµv, µε µια απλή µεσαία κεραία των 14 db και 20 µέτρα καλώδιο CCI-175, ικανής να διεγείρει χωρίς ενισχυτή την είσοδο ενός τυπικού οικιακού ψηφιακού επίγειου δέκτη. 193

106 IKUGapF Οι 7 παραλλαγές είναι: # IKUGapF GapF-S όπου S σηµαίνει Satellite. Ένα µόνο πακέτο για την ERT Digital. # IKUGapF GapF-CLx/y όπου το C σηµαίνει Converter, το x είναι ο αριθµός των µονάδων (δηλαδή των επίγειων ψηφιακών stream) που παρέχει το κάθε πακέτο και το y είναι ο αριθµός των linear. To y παίρνει τιµές ίδιες µε το x όταν έχουµε ένα linear για κάθε stream ή την τιµή 1 όταν εκπέµπουµε όλα τα streams µε ένα linear. Το L σηµαίνει low, δηλαδή χρησιµοποιείται το µικρό linear των 150 mw ψηφιακής ισχύος. # IKUGapF GapF-CHx/y. Ακριβώς όπως το προηγούµενο, εκτός από το H που σηµαίνει High, δηλαδή χρησιµοποιείται το µεγάλο linear των 300 mw ψηφιακής ισχύος. # IKUGapF GapF-RGx/y όπου RG σηµαίνει ReGenerator (αναγενητής σήµατος), το x είναι και πάλι ο αριθµός των µονάδων (δηλαδή των επίγειων ψηφιακών stream) που παρέχει το κάθε πακέτο και το y είναι ο αριθµός των linear. To y παίρνει τιµές ίδιες µε το x όταν έχουµε ένα linear για κάθε stream ή την τιµή 1 όταν εκπέµπουµε όλα τα streams µε ένα linear. Σε αυτά τα πακέτα, χρησιµοποιείται το µεγάλο linear των 300 mw ψηφιακής ισχύος. Σύνολο 28 µοντέλα 194

Switch-off αναλογικής τηλεόρασης και ξενοδοχεία

Switch-off αναλογικής τηλεόρασης και ξενοδοχεία Switch-off αναλογικής τηλεόρασης και ξενοδοχεία Μια προσπάθεια παρουσίασης των εναλλακτικών λύσεων που µπορούν να εφαρµοστούν στα ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια του switch-off της αναλογικής τηλεόρασης, ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη του LTE στην Ελλάδα

Η ανάπτυξη του LTE στην Ελλάδα του Θανάση Κυριακόπουλου Η ανάπτυξη του LTE στην Ελλάδα και η επίδραση στην ψηφιακή τηλεόραση Πολύ σύντομα η κινητή τηλεφωνία θα χρησιμοποιήσει το επάνω τμήμα των συχνοτήτων UHF (κανάλια 60-69) που μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς το switch-off αναλογικής TV επηρεάζει τα ξενοδοχεία Λύσεις και προτάσεις για αναλογικές τηλεοράσεις

Πώς το switch-off αναλογικής TV επηρεάζει τα ξενοδοχεία Λύσεις και προτάσεις για αναλογικές τηλεοράσεις Το switch-off της αναλογικής τηλεόρασης έχει ήδη ξεκινήσει στη χώρα μας και πλέον επεκτείνεται σε περιοχές όπου υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία. Αυτόν τον μήνα λοιπόν θα δούμε ποιες είναι οι διαθέσιμες λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Gap Fillers DVB-T και SFN:

Gap Fillers DVB-T και SFN: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GAP FILLERS Του Θανάση Κυριακόπουλου Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV Gap Fillers DVB-T και SFN: πότε είναι απαραίτητο Όπως είδαμε στα προηγούμενα άρθρα, η χρήση μεταλλακτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LMDS ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση κεραίας. Του κ. Αντώνη Ζαχαριουδάκη, τεχνικού διευθυντή της εταιρίας Ν. Ζαχαριουδάκη & Σία ΕΕ Saloras Satelite Center

Εγκατάσταση κεραίας. Του κ. Αντώνη Ζαχαριουδάκη, τεχνικού διευθυντή της εταιρίας Ν. Ζαχαριουδάκη & Σία ΕΕ Saloras Satelite Center Εγκατάσταση κεραίας Του κ. Αντώνη Ζαχαριουδάκη, τεχνικού διευθυντή της εταιρίας Ν. Ζαχαριουδάκη & Σία ΕΕ Saloras Satelite Center Η παρουσίαση (σοβαρών) προϊόντων απαιτείται και έχω την άποψη ότι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τµήµα Πληροφορικής. Επιβλέπων καθηγητής: Βαφειάδης Αντώνιος

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τµήµα Πληροφορικής. Επιβλέπων καθηγητής: Βαφειάδης Αντώνιος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τµήµα Πληροφορικής Θέµα Εισήγησης Ασύρµατο Μητροπολιτικό ίκτυο Θεσσαλονίκης Κανούτας Ευάγγελος Επιβλέπων καθηγητής: Βαφειάδης Αντώνιος ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Ευχαριστώ όλα τα µελή του TWMN

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a, ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 802.11a,

Διαβάστε περισσότερα

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Βασικές Αρχές και Έννοιες Αύγουστος Τσινάκος Ευχαριστίες Στο συνάδελφο Γίαννη Σδρίµα για την διάθεση σηµειώσεων έτσι ωστε να είναι δυνατή η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Μενδρινός Κ. Ιωάννης Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπαντωνίου Θεοδώρα (ΑΜ: T-1314) Επιβλέπων: < Δρ.Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 119 Οκτωβριος 2011

Τεύχος 119 Οκτωβριος 2011 Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου Τεύχος 119 Οκτωβριος 2011 ιαβάστε σε αυτή την έκδοση: MOXON... PSK Club. Καλωδιώσεις... ΤΗΛΕΘΡΑ... Πολώσεις... Awards... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το «5-9» εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

WiFi - 802.11b. Μια µελέτη του κραταιού πρωτοκόλλου ασύρµατης δικτύωσης

WiFi - 802.11b. Μια µελέτη του κραταιού πρωτοκόλλου ασύρµατης δικτύωσης WiFi - 802.11b Μια µελέτη του κραταιού πρωτοκόλλου ασύρµατης δικτύωσης Περιεχόµενα 1) Εισαγωγή 1 - Η ασύρµατη πραγµατικότητα 2) Το 802.11b 1 - Κύρια χαρακτηριστικά πρωτοκόλλου 2 - Φάσµα εκποµπής 3 - ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά

Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) Φωτοβολταϊκά Τα κείµενα πάρθηκαν από το site της Greenpeace (www.greenpeace.org/greece) και τα ενοποίησε σε pdf format Φωτοβολταϊκά Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία µετατρέπουν ένα 5-17% της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ...1 Μορφές ψηφιακής εικόνας...1 Α) ιανυσµατικές εικόνες (vector graphics)...1 Β) Χαρτογραφικές ή ψηφιογραφικές εικόνες (bitmap graphics)...1 Συµπίεση αρχείου ψηφιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

mistral Antenna systems Antenna Room Ότι έχει σχέση με την κεραία.

mistral Antenna systems Antenna Room Ότι έχει σχέση με την κεραία. Κατάλογος 215 PROFILE Η εταιρεία Mistral Electronics δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρονικών από το 1977. Η μεγάλη εμπειρία και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέπει στην εταιρεία να παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος: Μπογάς Χρήστος,

Σύμβουλος: Μπογάς Χρήστος, ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών Υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ματθαίου Χριστίνα (Α.Μ.5230) Καρανάτσιου Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 118 Σεπτεµβρίος 2011

Τεύχος 118 Σεπτεµβρίος 2011 Μηνιαία έκδοση των Ραδιοερασιτεχνών του Αιγαίου Τεύχος 118 Σεπτεµβρίος 2011 ιαβάστε σε αυτή την έκδοση: J 4 5 K. Conical. έκτες... Ηµέρα Υπαίθρου.. SZ8S & J48S... Iστοί & πυλώνες.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το «5-9»

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1/2: Λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών FM σημάτων / μετρήσεις πεδίου / Μελέτη εκπομπής ραδιοφωνικού Σταθμού.

Άσκηση 1/2: Λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών FM σημάτων / μετρήσεις πεδίου / Μελέτη εκπομπής ραδιοφωνικού Σταθμού. Άσκηση 1/2: Λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών FM σημάτων / μετρήσεις πεδίου / Μελέτη εκπομπής ραδιοφωνικού Σταθμού Σκοπός Εισαγωγή Σκοπός της πρώτης εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση με τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΤΖΕΤΖΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: A.A.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Α.ΜΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα