φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος"

Transcript

1 1 Ένα στερεό εκτελεί μεταφορική κίνηση όταν: α) η τροχιά κάθε σημείου είναι ευθεία γραμμή β) όλα τα σημεία του έχουν ταχύτητα που μεταβάλλεται με το χρόνο γ) μόνο το κέντρο μάζας του διαγράφει ευθύγραμμη τροχιά δ) όλα τα σημεία του έχουν κάθε στιγμή την ίδια μεταξύ τους ταχύτητα Δύο ίδιες σφαίρες Σ 1 και Σ αφήνονται από δύο σημεία, που βρίσκονται στο ίδιο ύψος, ενός κεκλιμένου επιπέδου Η σφαίρα Σ 1 κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει ενώ η Σ είναι καλυμμένη με λιπαντικό ώστε να ολισθαίνει χωρίς να περιστρέφεται Στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου: α) με μεγαλύτερη ταχύτητα θα φτάσει η σφαίρα Σ 1 β) με μεγαλύτερη ταχύτητα θα φτάσει η σφαίρα Σ γ) οι δύο σφαίρες θα φτάσουν με ίσες ταχύτητες δ) δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις ταχύτητες των δύο σφαιρών 3 Η ομογενής ράβδος του σχήματος έχει μάζα Μ μήκος l και στο ένα άκρο της είναι στερεωμένο σώμα μάζας m Η ροπή αδράνειας της ράβδου γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο της και είναι κάθετος σε αυτήν είναι 1 IC = Ml Αν Ι x είναι η ροπή αδράνειας του συστήματος ως 1 προς άξονα x και Ι y η ροπή αδράνειας του συστήματος ως προς τον άξονα y, τότε: Ix Ix 1 I α) = 1 β) = γ) I I 4 I y y x y = 4 4 Το ομογενές σώμα του σχήματος έχει βάρος β = 90 Νt είναι στερεωμένο στο σημείο Α και ισορροπεί με την βοήθεια της κατακόρυφης δύναμης F = 10 Nt Τότε για το κέντρο μάζας του C ισχύει: α) ( AC ) = 8 β) ( AC ) 1 = γ) ( ) ( CΓ ) ( CΓ ) 8 ( ) AC = 1 CΓ

2 5 Ένα αυτοκίνητο κινείται με κατεύθυνση από το νότο προς το βορρά και κάποια στιγμή ο οδηγός φρενάρει Αν κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος, οι τροχοί του κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν, η γωνιακή επιτάχυνση των τροχών του έχει φορά: α) από τη δύση προς την ανατολή β) από την ανατολή προς τη δύση γ) από τον νότο προς το βορρά δ) από το βορρά προς το νότο 6 Αν το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών που δρουν πάνω σε ένα στερεό σώμα, το οποίο περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, είναι μηδέν, τότε: α) η γωνιακή του ταχύτητα μεταβάλλεται β) η γωνιακή του ταχύτητα είναι σταθερή γ) η γωνιακή του επιτάχυνση μεταβάλλεται δ) η ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα περιστροφής του μεταβάλλεται 7 Η ράβδος του σχήματος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από το σημείο της Κ Τα σώματα Σ 1, Σ έχουν ίδια μάζα μεταξύ τους ενώ η μάζα της ράβδου είναι διπλάσια από τη μάζα κάθε σώματος Το όλο σύστημα ισορροπεί και το κέντρο μάζας της ράβδου είναι στο μέσο της απόστασης του Σ 1 και του Κ Τότε ο λόγος (MK ) (KN) ισούται με: α) 1 β) 1 γ) 8 Κατά τη στροφική κίνηση σώματος: α) όλα τα σημεία του σώματος έχουν την ίδια ταχύτητα β) κάθε σημείο του σώματος κινείται με γραμμική ταχύτητα υ = ωr όπου ω η γωνιακή ταχύτητα και r η απόσταση του σημείου από τον άξονα περιστροφής γ) κάθε σημείο του σώματος έχει γωνιακή ταχύτητα ω = όπου υ R cm η ταχύτητα του κέντρου μάζας και R η απόσταση του σημείου από το κέντρο μάζας δ) η διεύθυνση του διανύσματος της γωνιακής ταχύτητας μεταβάλλεται 9 Τροχός ακτίνας R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο Αν υ cm, αcm η ταχύτητα και επιτάχυνση αντίστοιχα του τροχού λόγω μεταφορικής κίνησης, τότε: α) H ταχύτητα των σημείων της περιφέρειας του τροχού που απέχουν από το έδαφος απόσταση ίση με R, έχει μέτρο: α) υ cm β) υ cm γ) 0 δ) υcm β) Προκειμένου η επιτάχυνση των σημείων της περιφέρειας του τροχού που απέχουν από το έδαφος απόσταση ίση με R, να έχει ίδιο μέτρο με την επιτρόχια επιτάχυνση που θα είχε ο τροχός αν εκτελούσε μόνο στροφική κίνηση, πρέπει να είναι υcm = αcmr υ cm

3 10 Μια λεπτή και ομογενής ράβδος ΑΒ μπορεί να περιστρέφεται είτε γύρω από τον άξονα x είτε γύρω από τον άξονα y Οι άξονες αυτοί είναι κάθετοι στη ράβδο και βρίσκονται εκατέρωθεν του μέσου Ο της ράβδου Αν α, β είναι η απόσταση κάθε άξονα από τα άκρα της ράβδου, όπως φαίνεται στο σχήμα, και ισχύει α > β, τότε ο λόγος των ροπών αδράνειας της ράβδου Ι x, Ι y ως προς τους άξονες x, y αντίστοιχα είναι α) I I x y = 1 β) I I x y > 1 γ) I I x y < 1 11 Ένας κύλινδρος ακτίνας R και μάζας m, κυλάει χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ Ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής είναι μ και η ροπή αδράνειας 1 του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής που διέρχεται από το κέντρο του είναι ΙC = mr Τότε ισχύει η σχέση: α) εφφ< 3μ β) συνφ< 3μ γ) ημφ > 3μ 1 Δύο ίδιοι οριζόντιοι κυκλικοί δίσκοι (α) και (β) μπορούν να ολισθαίνουν πάνω σε οριζόντιο ορθογώνιο τραπέζι ΓΔΕΖ χωρίς τριβές, όπως φαίνεται στο σχήμα Αρχικά οι δύο δίσκοι είναι B F Ε ακίνητοι και τα κέντρα τους απέχουν ίδια απόσταση από την πλευρά ΕΖ Ίδιες σταθερές δυνάμεις F με ( β ) διεύθυνση παράλληλη προς τις πλευρές ΔΕ και ΓΖ ασκούνται σε αυτούς Στο δίσκο (α) η δύναμη ασκείται πάντα στο σημείο A Στο δίσκο (β) η ( α ) A F δύναμη ασκείται πάντα στο σημείο B του δίσκου Αν ο δίσκος (α) χρειάζεται χρόνο ta για να φθάσει Γ Ζ στην απέναντι πλευρά ΕΖ, ενώ ο δίσκος (β) χρόνο t β τότε: t α) a β > t, β) ta = tβ, γ) ta < tβ 13 Τρεις σφαίρες αμελητέων διαστάσεων που η κάθε μία έχει την ίδια μάζα m, συνδέονται μεταξύ τους με ράβδους αμελητέας μάζας και μήκους L, όπως φαίνεται στο σχήμα Το σύστημα περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από µία από τις σφαίρες Η ροπή αδράνειας του συστήματος ως προς αυτόν τον άξονα είναι: α) ml β) ml γ) 3mL

4 14 Δακτύλιος και δίσκος με οπή, η μάζα του οποίου είναι ομογενώς κατανεμημένη, όπως στο σχήμα, έχουν την ίδια μάζα και την ίδια ακτίνα Αν I και A IB είναι οι αντίστοιχες ροπές αδράνειας των δύο σωμάτων, ως προς άξονες κάθετους στο επίπεδό τους που διέρχονται από το κέντρο τους, τότε: α) IA = IB, β) IA > IB, γ) I A < I B 15 Ένα ποδήλατο ταξιδεύει νότια και αυξάνεται το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης των σημείων των τροχών Η γωνιακή επιτάχυνση των τροχών είναι ένα διάνυσμα με κατεύθυνση: α) βόρεια β) νότια γ) ανατολικά δ) δυτικά 16 Όταν σε ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο στερεό ασκείται μόνο ένα ζεύγος δυνάμεων: α) το σώμα δέχεται συνολική δύναμη μηδέν β) το σώμα περιστρέφεται και μεταφέρεται γ) το σώμα παραμένει ακίνητο δ) το σώμα δέχεται συνολική ροπή μηδέν 17 Σε ένα αρχικά ακίνητο σώμα που μπορεί να περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, ασκούμε σταθερή ροπή: α) το σώμα αποκτά σταθερή γωνιακή επιτάχυνση με το χρόνο β) το σώμα αποκτά στροφορμή που αυξάνει ανάλογα με το χρόνο γ) η ροπή αδράνειας αυξάνει με το χρόνο δ) η κινητική ενέργεια αυξάνει ανάλογα με το χρόνο ε) η ισχύς της ροπής αυξάνει ανάλογα με το χρόνο 18 Σώμα ακίνητο αρχίζει τη χρονική στιγμή t 0 = να περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση Αν τη χρονική στιγμή t 1 η κινητική ενέργεια λόγω της περιστροφής είναι K 1 και τη χρονική στιγμή t = t1 είναι K, τότε: α) K = K1, β) K = 4K1, γ) K = 8K1 19 Ο οριζόντιος δίσκος του σχήματος περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του με σταθερή γωνιακή ταχύτητα και στροφορμή L Ασκούμε στο δίσκο κατάλληλη ροπή οπότε αυτός γίνεται κατακόρυφος και συνεχίζει να περιστρέφεται με την ίδια γωνιακή ταχύτητα Τότε η μεταβολή της στροφορμής του δίσκου έχει μέτρο: α) ΔL = 0 β) ΔL = L γ) ΔL = L 0 Ορισμένα στοιχειώδη σωμάτια (πρωτόνια, ηλεκτρόνια κτλ) έχουν σπιν του 34 οποίου το μέτρο είναι ίσο με ħ / όπου ħ = 1, 0510 J s

5 1 Ένα ομογενές σώμα με κανονικό γεωμετρικό σχήμα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει Η κινητική ενέργεια του σώματος λόγω της μεταφορικής κίνησης είναι ίση με την κινητική του ενέργεια λόγω της στροφικής κίνησης γύρω από τον άξονα που περνά από το κέντρο μάζας του Το γεωμετρικό σχήμα του σώματος είναι: α) σφαίρα, β) λεπτός δακτύλιος, γ) κύλινδρος Τροχός εκτελεί κύλιση χωρίς ολίσθηση σε οριζόντιο δάπεδο με στατική τριβή Tστ ( C ) ± Τ s = σταθ α) το έργο της στατική τριβής είναι: 1) 0, ) ± τ Τ θ, 3) στ ( C ) β) το έργο της στατικής τριβής λόγω περιστροφικής κίνησης είναι: 1) 0, ) ± τ Τ θ, 3) ± Τ στ s ( C ) γ) το έργο της στατικής τριβής λόγω μεταφορικής κίνησης είναι: 1) 0, ) ± τ Τ θ, 3) ± Τ στ s δ) το έργο της στατικής τριβής (κατ απόλυτη τιμή) λόγω μεταφορικής κίνησης είναι μεγαλύτερο από το έργο της στατικής τριβής λόγω περιστροφικής κίνησης 3 Να επιλέξετε την σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις α) Η δυναμική ενέργεια της ομογενούς ράβδου μάζας m και μήκους l είναι: 1) mgl ) 05mglσυνφ 3) -05mglσυνφ 4) 05mgl 5) -05mglημφ β) Το μέτρο της ροπή του βάρους ως προς άξονα που διέρχεται κάθετα από το Ο είναι: 1) mgl ) 05mglσυνφ 3) 05mgl 4) 05mglημφ 5) mglημφ γ) Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής της ράβδου είναι μέγιστο όταν: 1) φ = 0 ) φ = 45 ο 3) φ = 90 ο 4) φ = 30 ο 4 Ένας απομονωμένος ομογενής αστέρας σφαιρικού σχήματος ακτίνας R στρέφεται γύρω από τον εαυτό του (ιδιοπεριστροφή) με συχνότητα f ο O αστέρας συρρικνώνεται λόγω βαρύτητας διατηρώντας το σφαιρικό του σχήμα και την αρχική του μάζα Σε κάποιο στάδιο της συρρίκνωσής του η νέα συχνότητα ιδιοπεριστροφής του θα είναι: α) μεγαλύτερη από την αρχική συχνότητα f ο β) μικρότερη από την αρχική συχνότητα f ο γ) ίση με την αρχική συχνότητα f ο 5 Σώμα μάζας m εκτελεί ΑΑΤ με πλάτος Α και μηδενική αρχική φάση Σε σχέση με το χρόνο, η ροπή της δύναμης επαναφοράς ως προς άξονα που διέρχεται κάθετα από το κέντρο ταλάντωσης δίνεται από τη σχέση τ=f επ Αημωt

6 6 Όταν ένας αθλητής φεύγει από το βατήρα καταδύσεων με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω ο για να φτάσει στο νερό σε χρόνο t κάνει μισή στροφή Για να φτάσει στο νερό στον ίδιο χρόνο t αλλά εκτελώντας μιάμιση στροφή με σταθερή γωνιακή ταχύτητα θα πρέπει να: α) διπλασιάσει την ροπή αδράνειας του β) να υποτριπλασιάσει την ροπή αδράνειας του γ) να τριπλασιάσει την ροπή αδράνειας του δ) να κρατήσει τη ροπή αδράνειας του σταθερή 7 Δίσκος παιδικής χαράς περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα κάθετο στο επίπεδό του διερχόμενο από το κέντρο του δίσκου Ο Στο δίσκο δεν ασκείται καμία εξωτερική δύναμη Ένα παιδί μετακινείται από σημείο Α της περιφέρειας του δίσκου στο σημείο Β πλησιέστερα στο κέντρο του Τότε ο δίσκος θα περιστρέφεται: α) πιο αργά, β) πιο γρήγορα, γ) με την ίδια γωνιακή ταχύτητα 8 H γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας λόγω περιστροφικής κίνησης ενός στερεού σε συνάρτηση με τη ροπή του αδράνειας Ι, όταν είναι μηδέν ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του, είναι ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων 9 Η περίοδος περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της είναι σταθερή Αυτό οφείλεται στο ότι η ελκτική δύναμη που δέχεται η Γη από τον Ήλιο: Α) δημιουργεί σταθερή ροπή ως προς τον άξονά της Β) δημιουργεί μηδενική ροπή ως προς τον άξονά της Γ) έχει τη διεύθυνση της εφαπτομένης σε ένα σημείο του Ισημερινού της Γης Δ) έχει τέτοιο μέτρο που δεν επηρεάζει την περιστροφή της Γης 30 Υποθέτουμε ότι κλιματολογικές συνθήκες επιβάλλουν την μετανάστευση του πληθυσμού της γης προς τις πολικές ζώνες Η κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της: Α) θα μείνει σταθερή Β) θα ελαττωθεί Γ) θα αυξηθεί 31 Ένας κύλινδρος που είναι αρχικά ακίνητος και μπορεί να περιστραφεί γύρω από το σταθερό άξονά του δέχεται την επίδραση σταθερής ροπής Τη στροφορμή του κυλίνδρου σε συνάρτηση με το χρόνο απεικονίζει το σχήμα α) Ι β) ΙΙ γ) ΙΙΙ

7 3 Δύο σφαίρες ίδιας μάζας και ίδιας ακτίνας αρχίζουν με την ίδια γωνιακή ταχύτητα ωο να εκτελούν επιβραδυνόμενη κίνηση δεχόμενοι την ίδια ροπή Οι γωνιακές ταχύτητες των σφαιρών σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνονται στο σχήμα Γνωρίζουμε ότι η μια σφαίρα είναι κούφια και η άλλη συμπαγής α) Μεγαλύτερη ροπή αδράνειας έχει η σφαίρα Α β) Η σφαίρα Α είναι συμπαγής γ) Η σφαίρα Β έκανε περισσότερες περιστροφές απ ότι η σφαίρα Α μέχρι να σταματήσει δ) Η γωνιακή επιτάχυνση των σφαιρών είναι αντίρροπη της γωνιακής τους ταχύτητας ε) Η σφαίρα Β έχει θετική γωνιακή επιτάχυνση ενώ η σφαίρα Α αρνητική στ) Η σφαίρα Α έχει μεγαλύτερη γωνιακή επιβράδυνση απ ότι η σφαίρα Β 33 Δύο κινητήρες λειτουργούν με σταθερές ροπές και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: O κινητήρας Α έχει ισχύ P A = 1000W στα 00π rad/sec O κινητήρας Β αναπτύσσει ροπή τ Β = 0/π Νm στα 100π rad/sec α) O κινητήρας Α αναπτύσσει μεγαλύτερη ροπή από τον κινητήρα Β β) O κινητήρας Β αναπτύσσει μεγαλύτερη ισχύ από τον κινητήρα Α γ) Oσο έργο παράγει ο κινητήρας Α σε χρόνο 10 s, τόσο παράγει και ο κινητήρας Β σε χρόνο 10π s 34 Στο διπλανό σχήμα βλέπετε σε ηρεμία έναν λεπτό δακτύλιο και F ένα δίσκο ίδιας μάζας m και ίδιας ακτίνας R Μέσω ενός λεπτού νήματος που είναι τυλιγμένο στην περιφέρεια καθενός ασκούμε την δακτυλιος ίδια οριζόντια σταθερή δύναμη F στο καθένα και έτσι τα δύο σώματα αρχίζουν να κυλάνε χωρίς ολίσθηση πάνω σε διαφορετικό οριζόντιο δάπεδο F α) O δίσκος δέχεται μεγαλύτερη δύναμη τριβής από το δακτύλιο δισκος β) Kάθε στιγμή τα δύο σώματα έχουν την ίδια στροφορμή γ) Kάθε στιγμή τα δύο σώματα έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα δ) Mετά από μια περιστροφή και οι δύο δυνάμεις F έχουν παράγει το ίδιο έργο W = F πr ε) Kάθε στιγμή μεγαλύτερη ισχύ έχει η δύναμη F που ενεργεί στο δίσκο στ) Mετά από μια περιστροφή τα δύο σώματα θα έχουν την ίδια κινητική ενέργεια Δίνεται η ροπή αδράνειας του δίσκου γύρω από τον άξονα περιστροφής του I 1 mr C = 35 Ο έλικας ενός ελικοπτέρου ξεκινά από την ηρεμία και επιταχύνεται με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση 16 rad/sec α) Το άκρο του έλικα έχει κεντρομόλο επιτάχυνση σταθερού μέτρου β) Το άκρο του έλικα έχει επιτρόχια επιτάχυνση σταθερού μέτρου γ) Το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης του άκρου του έλικα θα γίνει ίσο με το μέτρο της επιτρόχιας επιτάχυνσής του τη χρονική στιγμή t = 0,5 sec δ) Το άκρο και το κέντρο του έλικα έχουν κάθε στιγμή την ίδια γωνιακή ταχύτητα

8 36 Ένας κούφιος και ένας συμπαγής κύλινδρος ίδιας μάζας και ίδιας ακτίνας μπορούν να περιστρέφονται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό άξονα που συμπίπτει με τον άξονα συμμετρίας τους Στα αρχικά ακίνητα σώματα ασκούμε σταθερή ροπή στο καθένα για ίδιο χρονικό διάστημα Δt Για τα χρονικά αυτά διαστήματα οι στροφορμές των δύο σωμάτων μεταβάλλονται με τη γωνιακή ταχύτητα όπως στο διάγραμμα α) Στα σώματα ασκήθηκαν ροπές ίδιου μέτρου β) Ο κύλινδρος Α είναι κούφιος γ) Στο τέλος του χρονικού διαστήματος Δt ο κύλινδρος Α έχει μεγαλύτερη κινητική ενέργεια απ ότι ο Β 37 Ένα τρακτέρ κινείται σε οριζόντιο δρόμο με σταθερή ταχύτητα (οι μπροστινοί τροχοί του τρακτέρ έχουν μικρότερη ακτίνα από τους πίσω) α) Τα κέντρα των μπροστινών και πίσω τροχών έχουν την ίδια ταχύτητα β) Οι μπροστινοί και πίσω τροχοί περιστρέφονται με την ίδια γωνιακή ταχύτητα γ) Τα σημεία της περιφέρειας των μπροστινών και πίσω τροχών έχουν κάθε στιγμή ταχύτητα λόγω περιστροφής με ίδιο μέτρο δ) Οι μπροστινοί και πίσω τροχοί περιστρέφονται με την ίδια γωνιακή επιτάχυνση ε) Τα σημεία της περιφέρειας των μπροστινών και πίσω τροχών έχουν κάθε στιγμή ίδια επιτρόχια επιτάχυνση (εφαπτομενική επιτάχυνση λόγω περιστροφικής κίνησης) 38 Η ομογενής σφαίρα του σχήματος κατέρχεται κυλιόμενη χωρίς ολίσθηση στο κεκλιμένο επίπεδο και στη συνέχεια κινείται στον αέρα με την επίδραση μόνο του βάρους της Για τις γωνιακές ταχύτητες της σφαίρας στις θέσεις Α, Β, Γ και Δ ισχύει οτι ω Γ >ω Β >ω Α και ω Δ =ω Γ (Η θέση Γ είναι στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου) A B Γ 39 Ένας ποδηλάτης ξεκινώντας από την ηρεμία κινείται ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα Τη χρονική στιγμή t 1 η ταχύτητα του κέντρου μάζας των τροχών του είναι υ και την t είναι υ α) Από την t 1 έως την t η στροφορμή των τροχών του διπλασιάζεται β) Η κινητική ενέργεια των τροχών λόγω στροφικής κίνησης τη στιγμή t είναι τετραπλάσια από αυτή της στιγμής t 1 γ) Το έργο του ποδηλάτη από 0 έως t 1 είναι ίσο με το έργο του από t 1 έως t

9 40 Στην ομαλή περιστροφική κίνηση ενός στερεού σώματος: α) κάθε σημείο του σώματος έχει σταθερή ταχύτητα β) το μέτρο της ταχύτητας ενός σημείου είναι ανάλογο της απόστασης από τον άξονα περιστροφής γ) δεν υπάρχουν δύο σημεία του στερεού που την ίδια στιγμή να έχουν ίδια ταχύτητα δ) η γωνιακή ταχύτητα του στερεού είναι ανάλογη του χρόνου 41 Στο σχήμα βλέπετε ένα δίσκο ακτίνας R που στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω και ταυτόχρονα εκτελεί μεταφορική κίνηση με ταχύτητα υ CM Η διάμετρος ΑΒ κάποια στιγμή είναι κάθετη στην ταχύτητα υ CM α) H ταχύτητα του σημείου Α έχει σίγουρα φορά ίδια με τη υ CM και η ταχύτητα του Β έχει σίγουρα φορά αντίθετη της υ CM β) H ταχύτητα του σημείου Α έχει σίγουρα φορά ίδια με τη υ CM και η ταχύτητα του Β έχει φορά αντίθετη της υ CM μόνο αν υcm < ωr γ) H ταχύτητα του σημείου Β έχει σίγουρα φορά ίδια με τη υ CM και η ταχύτητα του Α έχει φορά αντίθετη της υ CM μόνο αν υcm > ωr δ) H ταχύτητα του σημείου Β έχει σίγουρα φορά ίδια με τη υ CM και η ταχύτητα του Α έχει φορά αντίθετη της υ CM μόνο αν υcm < ωr 4 Στο σχήμα βλέπουμε δύο τροχούς που συνδέονται με ιμάντα και περιστρέφονται: υ = υ, f R = f R α) β) υ1 > υ, f1r1 = fr γ) υ1 = υ, f1r1 = fr δ) υ1 < υ, f1r = fr1 43 Ο τροχός του σχήματος κυλάει στο οριζόντιο έδαφος και ισχύει οτι υ 1 = 3υ (Ι) Η σχέση μεταξύ υ CΜ και υ 1 είναι: α) υcm = 3υ1 β) 3υCM = υ1 γ) 3υCM = υ1 δ) υcm = υ1 (ΙΙ) Το σημείο του τροχού που έχει μηδενική ταχύτητα απέχει από το έδαφος: α) R/4 β) R/3 γ) R/ δ) R/3

10 44 Στα παρακάτω σχήματα δίνονται η γωνιακή ταχύτητα και η γωνιακή επιτάχυνση του κάθε δίσκου Ποια από τις περιπτώσεις (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ), (ΙV) δείχνει σωστά το διάνυσμα της επιτάχυνσης του σημείου Σ του δίσκου; 45 Η γωνιακή ταχύτητα ω ενός στερεού σώματος μεταβάλλεται με το χρόνο όπως στο διπλανό διάγραμμα α) Tη στιγμή t = 4 sec η γωνιακή επιτάχυνση του σώματος αυξάνεται β) Tη στιγμή t = 8 sec η γωνιακή μετατόπιση του σώματος είναι μέγιστη γ) Tη στιγμή t = 1 sec η γωνιακή μετατόπιση είναι 48 rad δ) Tη στιγμή t = 10 sec η γωνιακή επιτάχυνση είναι rad/sec ε)μέχρι τη στιγμή t = 16 sec το στερεό σώμα έχει εκτελέσει 8/π στροφές ανεξάρτητητα από τη φορά στροφής 46 Ο τροχός του σχήματος κυλάει στο οριζόντιο έδαφος χωρίς ολίσθηση και το άκρο Α του οριζόντιου νήματος έχει επιτάχυνση α 1 (Ι) Αν α CΜ είναι η επιτάχυνση του κέντρου του τροχού, τότε: r α) α = CM α1 R + r β) R r R α = α γ) α CM r 1 CM = α1 δ) αcm = α1 R R + r (ΙΙ) Αν το μήκος του οριζόντιου τμήματος του νήματος αυξηθεί κατά L (δηλ το νήμα ξετυλίγεται κατά L) ο τροχός θα έχει μετατοπιστεί κατά: α) L β) R L γ) r L δ) R + r L r R r (III) Το άκρο A του νήματος θα έχει μετατοπιστεί κατά: α) L β) R L r γ) r L R δ) R + r L r

11 47 Στο σχήμα η γραμμή δείχνει την τροχιά ενός σημείου της περιφέρειας των τροχών Η ταχύτητα του κέντρου μάζας για κάθε περίπτωση είναι υ 1, υ και υ 3 ενώ οι αντίστοιχες γωνιακές ταχύτητες είναι ω 1, ω, ω 3 Τότε: υ > ω R υ = ω R υ < ω R α) β) υ1 < ω1r υ > ωr υ3 < ω3r γ) υ1 > ω1r υ = ωr υ3 > ω3r δ) υ1 < ω1r υ = ωr υ3 > ω3r 48 Η δύναμη F έχει σταθερό μέτρο Ποια από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις παριστάνει σωστά την αλγεβρική τιμή της ροπής της δύναμης ως προς το σημείο Ο σε συνάρτηση με τη γωνία φ; Θεωρήστε αρνητική φορά τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού 49 Μια ομογενής και λεπτή κυλινδρική ράβδος μάζας m και μήκους L έχει ροπή αδράνειας ως προς το κέντρο μάζας της Ι Μια άλλη ίδιας διατομής και από το ίδιο υλικό ράβδος με διπλάσιο μήκος από την πρώτη, έχει ροπή αδράνειας ως προς το κέντρο μάζας της: α) Ι, β) 4Ι, γ) 8Ι, δ) 16Ι Δίνεται οτι I=mL /1 50 Η ροπή αδράνειας ενός σώματος ως προς τον άξονα (c) που περνάει από το κέντρο μάζας του είναι Ι CM και ως προς άξονα (α) παράλληλο στον (c) είναι Ι α = 3Ι CΜ Η ροπή αδράνειας ως προς άξονα (β) που απέχει διπλάσια απόσταση από το κέντρο μάζας απ ότι απέχει ο άξονας (α) είναι: α) 4Ι CΜ β) 5Ι CΜ γ) 8Ι CΜ δ) 9Ι CΜ 51 α) Αν F 1 -F = σταθ>0 τότε η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου είναι σταθερή με φορά προς τα έξω (κάθετη στο επίπεδο του τροχού) β) Αν F 1 -F = 0 τότε ο δίσκος σίγουρα δεν περιστρέφεται γ) Αν F 1 -F = σταθ<0 τότε η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου ή έχει φορά προς τα μέσα και το μέτρο της αυξάνεται ή έχει φορά προς τα έξω (κάθετη στο επίπεδο του τροχού) και το μέτρο της μειώνεται δ) Αν F 1 -F = σταθ>0 τότε η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου σίγουρα έχει φορά προς τα έξω (κάθετη στο επίπεδο του τροχού) και το μέτρο της αυξάνεται

12 5 Η ομογενής ράβδος του σχήματος ηρεμεί πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο Αν κάποια στιγμή ενεργήσει πάνω της το ζεύγος των οριζόντιων δυνάμεων F, τότε η ράβδος θα περιστραφεί στιγμιαία γύρω από το σημείο: α) Α β) Β γ) Γ δ) Δ (το Β είναι το μέσο της ράβδου) 53 Σε κάθε περίπτωση ο δίσκος είναι ομογενής, οριζόντιος και ακουμπά σε λείο οριζόντιο δάπεδο Η μικρή ακτίνα είναι η μισή της μεγάλης και οι δυνάμεις που ενεργούν σε αυτόν είναι σταθερές α) Μόνο περιστροφική κίνηση εκτελεί στις περιπτώσεις Β & Δ, μόνο μεταφορική στην περίπτωση Α και σύνθετη στην περίπτωση Γ β) Μόνο περιστροφική κίνηση εκτελεί στις περιπτώσεις Β & Δ και μόνο μεταφορική στις περιπτώσεις Α & Γ γ) Σε όλες τις περιπτώσεις εκτελεί σύνθετη κίνηση δ) Στις περιπτώσεις Α & Γ εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση και στις άλλες παραμένει ακίνητος 54 Μια σφαίρα μάζας m και ακτίνας R αρχίζει να κυλάει ελεύθερη και χωρίς ολίσθηση κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου με συντελεστή τριβής μ Κατά τη διάρκεια μιας περιστροφής: α) Η στροφορμή της ελαττώνεται β) Το έργο της τριβής είναι μηδέν γ) Το έργο της ροπής της τριβής είναι μmgπr δ) Η κινητική της ενέργεια μειώνεται μέχρι να μηδενιστεί 55 Ο δορυφόρος εκτελεί ελλειπτική τροχιά γύρω από τη Γη υπό την επίδραση της βαρυτικής ελκτικής δύναμης που δέχεται Για τα μέτρα των ταχυτήτων υ 1, υ, υ 3 ισχύουν οι σχέσεις: υ = 4υ υ = 3υ α) β) υ1 = 4υ υ1 = 3υ3 γ) υ = υ 1 υ3 = υ1 3 3 υ = 4υ υ = υ δ) 1 1 3

13 56 Μια ομογενής ράβδος μήκους L μπορεί να στρέφεται γύρω από άξονα κάθετο σε αυτή που διέρχεται από σημείο Ο της ράβδου, το οποίο απέχει απόσταση x από ένα άκρο της Η ράβδος υπό την επίδραση σταθερής ροπής τ ως προς το Ο αποκτά σταθερή γωνιακή επιτάχυνση Με δεδομένη τη ροπή τ, για να είναι μέγιστη η γωνιακή επιτάχυνση πρέπει η απόσταση x να είναι ίση με: α) L β) L/ γ) L/4 δ) οποιαδήποτε τιμή 57 Η ροπή μιας δύναμης μεταβάλλει τη στροφορμή του σώματος Τότε η κινητική ενέργεια λόγω περιστροφικής κίνησης του σώματος: α) θα μεταβληθεί οπωσδήποτε β) θα παραμείνει σίγουρα σταθερή γ) μπορεί και να μην μεταβληθεί 58 Δίσκος εκτελεί επιβραδυνόμενη στροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του Τότε: Α) όλα τα σημεία του δίσκου έχουν ταχύτητα ίδιου μέτρου Β) η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου είναι σταθερή Γ) η περίοδος του δίσκου είναι σταθερή Δ) η γωνιακή επιτάχυνση είναι αντίρροπη της γωνιακής ταχύτητας 59 Η ροπή δύναμης ως προς κάποιον άξονα: Α) είναι διανυσματικό μέγεθος Β) είναι μονόμετρο μέγεθος Γ) μετριέται στο SI σε N / m Δ) είναι ανάλογη της γωνιακής ταχύτητας του στερεού 60 Στερεό εκτελεί ομαλή στροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα Τότε: Α) όλα τα σημεία του έχουν την ίδια μεταξύ τους ταχύτητα Β) όλα τα σημεία του έχουν την ίδια επιτρόχια επιτάχυνση Γ) η συνισταμένη ροπή είναι διάφορη του μηδενός Δ) η ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα είναι μηδέν 61 Το ομογενές τούβλο του σχήματος είναι στερεωμένο στο κέντρο του Κ και αρχικά ηρεμεί Η οριζόντια πλευρά του τούβλου έχει μήκος l ενώ η κατακόρυφη l Ασκούμε στο τούβλο τις δυνάμεις F 1 και F ίδιου μέτρου F 1 = F = F Αν η ροπή αδράνειας του σώματος γύρω από τον άξονα περιστροφής του είναι 6F είναι: α) αγων = 5ml I 5 m 1 C = l, τότε η γωνιακή επιτάχυνση που αποκτά β) αγων 18F = 5ml γ) αγων 5F = 6ml

14 6 Η ομογενής ράβδος του σχήματος ισορροπεί σε οριζόντια θέση με την βοήθεια της άρθρωσης κ της κατακόρυφης δύναμης F Η μάζα της ράβδου είναι m και είναι ίση με τη μάζα του σώματος Σ, το οποίο κρέμεται με την βοήθεια του νήματος Για το μέτρο της δύναμης F ισχύει: α) F = mg β) 3 F = mg γ) F = mg 63 Ένας δίσκος περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα που διαρκώς αυξάνεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος στο δίσκο Δυο σημεία Α και Β του δίσκου απέχουν από τον άξονα περιστροφής αποστάσεις r A και r B αντίστοιχα με r A = r B Α) Κάθε χρονική στιγμή το σημείο Α έχει μεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα από το σημείο Β Β) Κάθε χρονική στιγμή το σημείο Β έχει μεγαλύτερη γωνιακή επιτάχυνση από το σημείο Β Γ) Κάθε χρονική στιγμή το σημείο Α έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από το σημείο Β Δ) Κάθε χρονική στιγμή το σημείο Β έχει μεγαλύτερη κεντρομόλο επιτάχυνση από το σημείο Α 64 Ο σφαιρικός φλοιός του σχήματος έχει ακτίνα R και περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω ο σε κάποιο ύψος πάνω από το έδαφος Αφήνουμε το σώμα ελεύθερο να κινηθεί, οπότε όταν φθάνει στο έδαφος έχει τετραπλασιάσει την κινητική του ενέργεια Αν εκείνη τη στιγμή η ταχύτητα του κέντρου μάζας είναι υ CM, και η ροπή αδράνειας είναι Ic = mr τότε: α) υcm = ωοr β) υcm = ωοr γ) υcm = ωοr 3 65 Όταν ένα αρχικά ακίνητο στερεό σώμα εκτελεί περιστροφική κίνηση γύρω από ένα άξονα: A) όλα τα σημεία του, εκτός αυτών του άξονα περιστροφής, διαγράφουν ίσες γωνίες B) όλα τα σημεία του, εκτός αυτών του άξονα περιστροφής, διαγράφουν διαφορετικές γωνίες Γ) η συνολική ροπή είναι μηδενική Δ) η συνολική δύναμη είναι διάφορη του μηδενός 66 Δίσκος εκτελεί επιβραδυνόμενη στροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του και είναι κάθετος στο επίπεδο του δίσκου Τότε: Α) όλα τα σημεία του δίσκου έχουν συνεχώς ταχύτητα ίδιου μέτρου Β) η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου είναι σταθερή Γ) η περίοδος του δίσκου είναι ανάλογη του μέτρου της γωνιακής ταχύτητας Δ) η γωνιακή επιτάχυνση είναι ομόρροπη της μεταβολής της γωνιακής ταχύτητας

15 67 Το σύστημα του σχήματος αποτελείται από την ομογενή ράβδο (ΑΓ) μάζας m, το σώμα Σ μάζας m, το αβαρές νήμα (ΑΣ) και το ιδανικό ελατήριο σταθεράς k Το σύστημα ισορροπεί με την ράβδο να βρίσκεται στην οριζόντια θέση Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g και η ράβδος ακουμπά χωρίς τριβές στο στήριγμα K, που απέχει από το άκρο Α απόσταση ίση με το ένα τρίτο του μήκους της ράβδου Τότε: α) το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος mg β) το ελατήριο είναι συμπιεσμένο κατά Δl = k mg γ) το ελατήριο είναι επιμηκυμένο κατά Δl = k 68 Η ομογενής ράβδος του σχήματος ακουμπά πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και κρατιέται σε αυτή τη θέση με τη βοήθεια του χεριού μας Αν αφήσουμε ελεύθερη τη ράβδο τότε το κέντρο της Κ(cm) θα πέσει στο έδαφος πάνω στο σημείο: α)α (αριστερά απ την κατακόρυφη που περνά απ το cm) β)β (στην ίδια κατακόρυφη που περνά απ το cm) γ)γ (δεξιά απ την κατακόρυφη που περνά απ το cm) 69 Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος: Α) μπορεί να είναι αρνητική Β) είναι για τη στροφική κίνηση ό,τι είναι η ορμή για τη μεταφορική κίνηση Γ) μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει ο άξονας περιστροφής του σώματος Δ) εκφράζει την ευκολία με την οποία αλλάζει η στροφική κίνηση ενός στερεού 70 Το σώμα του σχήματος περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το O Το μέτρο της ταχύτητας του σημείου B είναι τριπλάσιο από το μέτρο της ταχύτητας του σημείου A Αν η απόσταση του A από το κέντρο O είναι r 1 = 5cm, τότε η απόσταση των σημείων A και B είναι: α) 15 cm β) 0 cm γ) 10 cm

16 71 Το σώμα του σχήματος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στο οριζόντιο επίπεδο Το σημείο Α είναι το ανώτερο σημείο του σώματος ενώ το σημείο Β απέχει απόσταση R από το οριζόντιο επίπεδο υα υα υβ α) =, = 4, = υβ υγ υγ υα υα υβ β) =, = 4, = υβ υγ υγ υα υα υβ γ) =, =, = υβ υγ υγ υα υα υβ δ) =, = 4, = υ υ υ Β Γ Γ 7 Η ράβδος ΑΓ του σχήματος εκτελεί σύνθετη κίνηση πάνω σε οριζόντιο επίπεδο Την χρονική στιγμή που φαίνεται στο σχήμα, η ταχύτητα του κέντρου C καθώς και του άκρου Α είναι υcm = u και υa = 3u αντίστοιχα Το σημείο Δ απέχει από το κέντρο C απόσταση ίση με το ένα έκτο του μήκους της ράβδου Α) Η ράβδος περιστρέφεται δεξιόστροφα και το μέτρο της ταχύτητας του Δ 1 είναι υδ = u 3 1 Β) Το σημείο Δ έχει ταχύτητα μέτρου υδ = u με φορά προς τα αριστερά 3 Γ) Το άκρο Γ της ράβδου έχει ταχύτητα μέτρου υγ = u με φορά προς τα αριστερά 73 Μια συμπαγής και μια κούφια σφαίρα ίδιας μάζας m και ακτίνα R αφήνονται ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο ενός πλάγιου επιπέδου Αν οι σφαίρες εκτελούν κύλιση χωρίς ολίσθηση, τότε στη βάση του πλάγιου επιπέδου θα: α) φθάσει νωρίτερα η συμπαγής σφαίρα β) φθάσει νωρίτερα η κούφια σφαίρα γ) φθάσουν ταυτόχρονα 74 Ο δίσκος Δ είναι στερεωμένος στο κέντρο του C και περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω με τη φορά που φαίνεται στο σχήμα Το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας μειώνεται και το σημείο Σ βρίσκεται στην περιφέρεια του δίσκου Τα τρία διανύσματα αντιπροσωπεύουν την κεντρομόλο επιτάχυνση, την επιτρόχια επιτάχυνση καθώς και την ταχύτητα του σημείου Σ Τότε τα διανύσματα (1), (), (3) αντιστοιχούν σε: α) επιτρόχια επιτάχυνση, κεντρομόλος επιτάχυνση, ταχύτητα β) κεντρομόλος επιτάχυνση, επιτρόχια επιτάχυνση, ταχύτητα γ) ταχύτητα, κεντρομόλος επιτάχυνση, επιτρόχια επιτάχυνση

17 75 Η ομογενής ράβδος του σχήματος έχει μάζα M = 3 kg, μήκος L=4 m και ισορροπεί με την βοήθεια της άρθρωσης Α και του νήματος Α Το σώμα Σ έχει μάζα m=1 kg και ισορροπεί στο άκρο αβαρούς νήματος μήκους l o =3 m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στη ράβδο σε απόσταση L/4 από την άρθρωση Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς οριζόντιο άξονα που διέρχεται απο 1 Σ το κέντρο της C δίνεται από τη σχέση IC = ML και g = 10 m / s 1 Η ροπή αδράνειας του συστήματος ως προς οριζόντιο άξονα που διέρχεται απο την άρθρωση είναι: α) 6 kgm, β)17 kgm, γ) 16 kgm, δ) 5 kgm 76 Ο δίσκος του σχήματος εκτελεί σύνθετη κίνηση πάνω στο οριζόντιο επίπεδο Αν η ταχύτητα του ανώτερου σημείου του Α 7 είναι υα = υcm όπου υ CM η ταχύτητα του κέντρου μάζας του, τότε: 4 Α) Η ταχύτητα του κατώτερου σημείου έχει μέτρο υ Γ = υ CM και φορά προς τα αριστερά Β) Η ταχύτητα του κατώτερου σημείου έχει μέτρο υ = 0,5υ και φορά προς τα δεξιά Γ) Η ταχύτητα του κατώτερου σημείου έχει μέτρο υ = 0,5υ και φορά προς τα αριστερά Γ Γ CM CM 77 Τροχός ακτίνας R κυλίεται χωρίς ολίσθηση σε δάπεδο με ταχύτητα μέτρου u cm Τότε: Α) όλα τα σημεία του τροχού έχουν ταχύτητα μέτρου u cm Β) τα σημεία του τροχού έχουν ταχύτητες μέτρου από μηδέν μέχρι u cm Γ) όλα τα σημεία του τροχού έχουν λόγω μεταφορικής κίνησης ταχύτητα μέτρου ω R Δ) τα σημεία του τροχού εκτελούν κυκλική κίνηση 78 Η γωνιακή επιτάχυνση ενός στερεού σώματος που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα είναι ανάλογη προς τη συνολική εξωτερική ροπή που ασκείται στο σώμα 79 Όταν ένα σώμα εκτελεί κύλιση χωρίς ολίσθηση, έχουμε παραγωγή θερμότητας 80 Η αβαρής ράβδος του σχήματος είναι στερεωμένη στο άκρο της Κ και περιστρέφεται όπως οι δείκτες του ρολογιού Στο άκρο Λ της ράβδου ασκείται δύναμη F η οποία είναι συνεχώς κάθετη σε αυτή και την επιβραδύνει Τότε το σχήμα που απεικονίζει σωστά τα διανύσματα της γωνιακής ταχύτητας, της γωνιακής επιτάχυνσης και της ροπής της δύναμης είναι το: α) (Ι) β) (ΙΙ) γ) (ΙΙΙ)

18 81 Οι σφαίρες Σ 1 και Σ του σχήματος έχουν ίδιες ακτίνες, είναι στερεωμένες στα κέντρα τους Α και Β και αρχικά ηρεμούν Η ροπή αδράνειας της Σ 1 ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο της είναι διπλάσια από την αντίστοιχη ροπή αδράνειας της Σ Ασκούμε και στις δυο σφαίρες δυνάμεις F σταθερού και ίδιου μέτρου οι οποίες εφάπτονται συνεχώς στις σφαίρες Τότε ο λόγος των γωνιακών επιταχύνσεων των σφαιρών είναι: αγων1 αγων1 1 αγων1 α) = 1 β) = γ) = α α α γων γων γων 8 Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου που ορίζουν 83 Η ροπή αδράνειας εκφράζει την αδράνεια στην μεταφορική κίνηση 84 Ένας αθλητής καταδύσεων, καθώς περιστρέφεται στον αέρα, συμπτύσσει τα άκρα του Με την τεχνική αυτή αυξάνεται η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής 85 Για να ισορροπεί ένα στερεό, αρκεί η συνισταμένη των ροπών των δυνάμεων ως προς οποιονδήποτε άξονα να είναι μηδέν 86 Η ροπή μιας δύναμης ως προς κάποιον άξονα μηδενίζεται, όταν ο φορέας της δύναμης βρίσκεται στο επίπεδο που ορίζουν ο άξονας και το σημείο εφαρμογής της δύναμης 87 Όταν ένα στερεό σώμα εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση, τότε όλα τα σημεία του έχουν μεταξύ τους ίσες ταχύτητες 88 Αν μια δύναμη βρίσκεται σε επίπεδο παράλληλο στον άξονα περιστροφής τότε η ροπή της ως προς τον άξονα αυτόν είναι μηδέν 89 Καθώς περιστρέφεται ο τροχός του λούνα πάρκ, οι θαλαμίσκοι του εκτελούν και αυτοί στροφική κίνηση 90 Όταν σε στερεό ασκείται ζεύγος δυνάμεων, τότε το μέτρο της στροφορμής μεταβάλλεται οπωσδήποτε 91 Ομογενής ράβδος μάζας m βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο Στη ράβδο ενεργεί οριζόντια σταθερή δύναμη F Η επιτάχυνση του κέντρου μάζας της ράβδου είναι F/m μόνο αν η δύναμη F ασκείται στο κέντρο μάζας της 9 Αν η στροφορμή ενός στερεού σώματος παραμένει κατά μέτρο σταθερή, τότε η συνολική εξωτερική ροπή που ασκείται στο σώμα είναι μηδέν

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1 Η ράβδος ΟΑ του σχήματος μπορεί να στρέφεται γύρω από τον άξονα z z χωρίς τριβές Tη στιγμή t=0 δέχεται την εφαπτομενική δύναμη F σταθερού μέτρου 0 Ν, με φορά όπως φαίνεται στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. = 2r, τότε:

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. = 2r, τότε: ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. (Διατήρηση της στροφορμής) Η Γη στρέφεται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Το κοντινότερο σημείο στον Ήλιο ονομάζεται Περιήλιο (π) και το πιο απομακρυσμένο Αφήλιο (α).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 5

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 5 ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 5 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

F r. www.ylikonet.gr 1

F r. www.ylikonet.gr 1 3.5. Έργο Ενέργεια. 3.5.1. Έργο δύναµης- ροπής και Κινητική Ενέργεια. Το οµοαξονικό σύστηµα των δύο κυλίνδρων µε ακτίνες R 1 =0,1m και R =0,5m ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τυλίγουµε γύρω από τον κύλινδρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Δυναμιική.. Θέμα 1 ο 1. Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση. H αρχή της αδράνειας λέει ότι όλα ανεξαιρέτως τα σώματα εκδηλώνουν μια τάση να διατηρούν την... 2. Ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Απλές προτάσεις Για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής των εννοιών Δογραματζάκης Γιάννης 9/5/2013 Απλές προτάσεις για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Σε όλες τις κινήσεις που μελετούσαμε μέχρι τώρα, προκειμένου να απλοποιηθεί η μελέτη τους, θεωρούσαμε τα σώματα ως υλικά σημεία. Το υλικό σημείο ορίζεται ως σώμα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σ ένα στερεό ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις. Όταν το στερεό ισορροπεί, δηλαδή ισχύει ότι F 0 και δεν περιστρέφεται τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν Στ=0,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΥΡΑΥΛΩΝ. Η προώθηση των πυραύλων στηρίζεται στην αρχή διατήρησης της ορμής.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΥΡΑΥΛΩΝ. Η προώθηση των πυραύλων στηρίζεται στην αρχή διατήρησης της ορμής. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΥΡΑΥΛΩΝ Η προώθηση των πυραύλων στηρίζεται στην αρχή διατήρησης της ορμής. Ο πύραυλος καίει τα καύσιμα που αρχικά βρίσκονται μέσα του και εκτοξεύει τα καυσαέρια προς τα πίσω. Τα καυσαέρια δέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Σ Τ Ε Ρ Ε Ο Υ

Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Σ Τ Ε Ρ Ε Ο Υ Στερεό σώμα - 07-4 Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Σ Τ Ε Ρ Ε Ο Υ 4.1. Εισαγωγικές έννοιες. ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Θεωρούμε ένα σημειακό αντικείμενο το οποίο κινείται σε κυκλική τροχιά κέντρου Ο και ακτίνας

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 16. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

ΤΕΣΤ 16. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Επαναληπτικό 4 ΘΕΜ aa ΤΕΣΤ 16 1. Στη διάταξη του σχήματος, ασκούμε κατακόρυφη δύναμη σταθερού μέτρου F στο άκρο του νήματος, ώστε ο τροχός () να ανέρχεται κυλιόμενος χωρίς ολίσθηση στο κεκλιμένο επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στερεού. 3.2.8. Ποιες είναι οι δυνάμεις που ασκούνται; 3.2.9. Ένας Κύλινδρος Πάνω σε μια Σφήνα. Υλικό Φυσικής Χημείας

Ισορροπία στερεού. 3.2.8. Ποιες είναι οι δυνάμεις που ασκούνται; 3.2.9. Ένας Κύλινδρος Πάνω σε μια Σφήνα. Υλικό Φυσικής Χημείας 3.2.. 3.2.1. Ροπές και ισορροπία. Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται μια ράβδος μήκους l=4m, η οποία μπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα, ο οποίος διέρχεται από το μέσον της Ο. Ασκούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1 A' ΛΥΚΕΙΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Το µέτρο της µετατόπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των πανελληνίων στις μηχανικές ταλαντώσεις έως και το 2014 ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Όλα τα θέματα των πανελληνίων στις μηχανικές ταλαντώσεις έως και το 2014 ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής έως και το 04 ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στην απλή αρμονική ταλάντωση και να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 :

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 : ΦΥΕ 14 5 η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-5-8 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Συµπαγής κύλινδρος µάζας Μ συνδεδεµένος σε ελατήριο σταθεράς k = 3. N / και αµελητέας µάζας, κυλίεται, χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των πανελληνίων μέχρι σήμερα ανά κεφάλαιο ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ. Ερωτήσεις τύπου Σωστό / Λάθος και συμπλήρωσης κενού

Όλα τα θέματα των πανελληνίων μέχρι σήμερα ανά κεφάλαιο ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ. Ερωτήσεις τύπου Σωστό / Λάθος και συμπλήρωσης κενού ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ Ερωτήσεις τύπου Σωστό / Λάθος και συμπλήρωσης κενού 1. Στη µεταφορική κίνηση ενός σώµατος κάθε χρονική στιγµή όλα τα σηµεία του έχουν την ίδια ταχύτητα. 2. Όταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ. Θέµατα Εξετάσεων

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ. Θέµατα Εξετάσεων ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ Θέµατα Εξετάσεων ΣΤΕΡΕΟ. Θέµατα Εξετάσεων 2 1) Αν το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών που δρουν πάνω σ' ένα στερεό σώµα, το οποίο περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, είναι µηδέν, τότε α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Στα θέματα 1 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.

Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Στα θέματα 1 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης Θέμα ο Στα θέματα 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. ) Στο σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο ενός τρέχοντος αρμονικού κύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στη Κυκλική Κίνηση

Ασκήσεις στη Κυκλική Κίνηση 1 Ασκήσεις στη Κυκλική Κίνηση 1.Δυο τροχοί ακτινών R 1=40cm και R 2=10cm συνδέονται με ιμάντα και περιστρέφονται ο πρώτος με συχνότητα f 1=4Hz, ο δε δεύτερος με συχνότητα f 2. Να βρεθεί ο αριθμός των στροφών

Διαβάστε περισσότερα

R 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

R 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 1. Δύο τροχοί συνδέονται με ιμάντα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι συχνότητες περιστροφής του συνδέονται με τη σχέση: A R 2 Γ R 1 B Δ 2. Ο ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης ενός ρολογιού δείχνουν ακριβώς 12h.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη:

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: α. F 1 β. F 2 γ. F 3 δ. F 4 3. 2 Ένα σώμα δέχεται πολλές ομοεπίπεδες δυνάμεις. Τότε: α. οι ροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ Θέµατα Εξετάσεων

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ Θέµατα Εξετάσεων ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ Θέµατα Εξετάσεων ΣΤΕΡΕΟ. Θέµατα Εξετάσεων 2 1) Αν το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών που δρουν πάνω σ' ένα στερεό σώµα, το οποίο περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, είναι µηδέν, τότε α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί απλή αρμονική

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενής δίσκος ροπής αδράνειας, με μάζα και ακτίνας θα χρησιμοποιηθεί σε 3 διαφορετικά πειράματα.

Ομογενής δίσκος ροπής αδράνειας, με μάζα και ακτίνας θα χρησιμοποιηθεί σε 3 διαφορετικά πειράματα. Δίσκος Σύνθετη Τρίτη 01 Μαϊου 2012 ΑΣΚΗΣΗ 5 Ομογενής δίσκος ροπής αδράνειας, με μάζα και ακτίνας θα χρησιμοποιηθεί σε 3 διαφορετικά πειράματα. ΠΕΙΡΑΜΑ Α Θα εκτοξευθεί με ταχύτητα από τη βάση του κεκλιμένου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα θέματα στερεού

Σύνθετα θέματα στερεού Σύνθετα θέματα στερεού 3.1. οκός τροχός σφαιρίδιο Κατασκευάζουµε ένα τροχό ενώνοντας τις βάσεις δύο οµογενών κυλίνδρων, έτσι ώστε να αποκτήσουν κοινό άξονα όπως δείχνει το σχήµα. Ο µεγάλος κύλινδρος έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 Πριν ξεκινήσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας) στο πάνω µέρος της σελίδας αυτής. Για τις λύσεις των ασκήσεων θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τα δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στη κολλά σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ 1) Δυο τροχοί με ακτίνες ο πρώτος 100cm και ο δεύτερος 60cm περιστρέφονται ομαλά συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ιμάντα. Αν η συχνότητα του πρώτου τροχού είναι 10Hz να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση προβλημάτων που αλλάζουν την στροφική τους κατάσταση, εξαιτίας εξωτερικών ροπών

Αντιμετώπιση προβλημάτων που αλλάζουν την στροφική τους κατάσταση, εξαιτίας εξωτερικών ροπών Αντιμετώπιση προβλημάτων που αλλάζουν την τους κατάσταση, εξαιτίας εξωτερικών ροπών Σ' ένα πρόβλημα, παρατηρώ αλλαγή στη κατάσταση ενός στερεού (ή συστήματος στερεών), καθώς αυτό δέχεται εξωτερικές ροπές.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ (ΒΑΣΙΚΟ+ΣΥΝΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ)

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ (ΒΑΣΙΚΟ+ΣΥΝΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ (ΒΑΣΙΚΟ+ΣΥΝΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 1. Για το κωνικό

Διαβάστε περισσότερα

0. Επαναληπτικά θέματα. Ομάδα Γ.

0. Επαναληπτικά θέματα. Ομάδα Γ. 0. Ομάδα Γ. 61. Μια πλάγια πλαστική κρούση αλλά μετά τι; Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Σ 1 μάζας m 1 =1kg δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100ν/m και φυσικού μήκους

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 Γραµµική ταχύτητα : ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ds. Γωνιακή ταχύτητα : dθ ω ωr Οµαλή κκλική κίνηση : σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στα στερεά σώματα Πριν δούμε την μεθοδολογία, ας θυμηθούμε ότι : Για να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.) για

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1 EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1. Από την ίδια γραµµή αφετηρίας(από το ίδιο ύψος) ενός κεκλιµένου επιπέδου αφήστε να κυλήσουν, ταυτόχρονα προς τα κάτω, δύο κυλίνδροι της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική ΜΕΡΟΣ 1 : Ευθύγραμμες Κινήσεις 1. Να επαναληφθεί το τυπολόγιο όλων των κινήσεων - σελίδα 2 (ευθύγραμμων και ομαλών, ομαλά μεταβαλλόμενων) 2. Να επαναληφθούν όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΗΜΟ Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1

ΠΡΟΣΗΜΟ Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 ΣΤΕΡΕΟ 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.Τι είναι το υλικό σημειο και τι κινήσεις κάνει; Το υλικό σημείο ορίζεται ως σώμα που έχει όλες τις άλλες ιδιότητες της ύλης εκτός από διαστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 04 ΦΥΣΙΗ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Αν σε ένα ελεύθερο σώμα που είναι αρχικά ακίνητο ασκηθεί δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 014 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1. Στο παρακάτω διάγραμμα απομάκρυνσης-χρόνου φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις για δύο σώματα 1 και 2 τα οποία εκτελούν Α.Α.Τ. Να βρείτε τη σχέση που συνδέει τις μέγιστες επιταχύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ N E W T O N

Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ N E W T O N taexeiola.gr Φυσική Α Λυκείου Οι Τρεις Νόμοι του Νεύτωνα - 1 Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ N E W T O N Α. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ Κάθε σώμα διατηρεί την κατάσταση ακινησίας ή ευθύγραμμης ομαλής κίνησης αν δεν ασκείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

A) Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση του τροχού, καθώς και ο αριθµός των στροφών

A) Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση του τροχού, καθώς και ο αριθµός των στροφών Άσκηση ολίσθηση-κύλιση µε ολίσθηση-κύλιση χωρίς ολίσθηση Ο τροχός του σχήµατος έχει ακτίνα R0,m και αφήνεται τη χρονική στιγµή t0 µε αρχική γωνιακή ταχύτητα ω ο 300 rad/sec σε επαφή µε τα δύο κάθετα τοιχώµατα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ Τάξης ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. Φυσικός

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ Τάξης ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. Φυσικός ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ Τάξης ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. 1. Ομαλή περιστροφική ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Δθ., ω=, θ=ω.t και υ γρ. R α κ. R ύ και : S τόξο =υ γρt Δt R. Επιταχυνόμενη ομαλά περιστροφική κίνηση Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 013-014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

Ροπή αδράνειας. q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: I = m(2r) 2 = 4mr 2

Ροπή αδράνειας. q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: I = m(2r) 2 = 4mr 2 ΦΥΣ 131 - Διαλ.22 1 Ροπή αδράνειας q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: m (α) m (β) m r r 2r 2 2 I =! m i r i = 2mr 2 1 I = m(2r) 2 = 4mr 2 Ø Είναι δυσκολότερο να προκαλέσεις περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ: 1/7/14 ΣΤΕΦ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ -ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ: 1/7/14 ΣΤΕΦ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ -ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ: 1/7/14 ΣΤΕΦ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ -ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ:Μ.ΠΗΛΑΚΟΥΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ B ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. 1. (2.5) Σώμα μάζας m=0.1 Kg κινείται σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική στιγμή t= 0 s οριζόντια δύναμη της οποίας η τιμή σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

F r. www.ylikonet.gr 1

F r. www.ylikonet.gr 1 Σύνθετα θέματα στερεού. Ομάδα Γ. 3.31. Στρεφόµενο Πλαίσιο Το τετράγωνο πλαίσιο του παρακάτω σχήµατος το οποίο ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο, αποτελείται από 4 όµοιες οµογενείς ράβδους µήκους l = 60cm

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7

Β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που σχεδιάσατε, σε συνάρτηση με τα βάρη Β 1 και Β 2 των δύο σφαιρών. Μονάδες 7 Β ΘΕΜΑ Β 1. Δύο μεταλλικές σφαίρες Σ 1, Σ 2 έχουν βάρη Β 1 και Β 2 αντίστοιχα και κρέμονται ακίνητες με τη βοήθεια λεπτών νημάτων αμελητέας μάζας από την οροφή, όπως παριστάνεται στο σχήμα. Α) Να μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. 1 η κατηγορια ερωτησεων 1. Η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο για ένα σημειακό αντικείμενο που εκτελεί Α.Α.Τ.φαινεται στο σχήμα : Με ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 013-014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ( ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα